ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2002-12-28 nr. 634

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Andrius Martinkus. Pasaulis. Tiesa. Realybė (17) • Kitas numeris išeis ... (4) • Gintarė Adomaitytė. Apie Jurgį (7) • Laimantas Jonušys. Alacho vardu (27) • Ričardas Šileika, Dainius Gintalas. Kur "išeinam" numirę (6) • Dalia Staponkutė. Aleksandrijos saulė (1) • Alfredas Bumblauskas. Lietuva ir Europos istoriniai regionai (6) • Urgis Raudys. KiaušinisJack Kerouac. Eilėraščiai (8) • Olga Tokarczuk. Raudonosios musmirės tortas (9) • Fikrat Salimov. Eilėraščiai (1) • Verkių Parkas. Apie praeivius (12) • Janina Bielinienė. Benedictus Samotulsky. Šimtmečio metraštisJuozas Šorys. Kūli, kūli, kas dangiau? (8) • Laima Burkšaitienė. Nusipelnęs vadintis lietuvininku (1) • -vp-. Paršelis automobilio bagažinėje ir kt. (1) •

Alacho vardu

Laimantas Jonušys

[skaityti komentarus]

"Alacho vardu, Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo", – taip pradedamas neva Usamos bin Ladeno "Laiškas Amerikos žmonėms". Laiško tekste gailestingumo iš Alacho, žinoma, daug nežadama.

Laiškas angliškai buvo platinamas Britanijoje, paskui jį paskelbė sekmadieninis laikraštis "Observer" (XI. 24). Aišku, jo autorystė abejotina – mano asmeninė žvalgyba, sėdinti mano smegenyse, sako, kad bin Ladeno tarp gyvųjų nėra jau daugiau kaip metus, bet kaip yra iš tikrųjų, turbūt žino tik "Maloningiausiasis". Tačiau nesvarbu, kad autorius – galbūt ne pats bin Ladenas: akivaizdu (tai teigia ir žinovai), kad tekste plėtojamos idėjos ir mąstymo logika atitinka bin Ladeno pažiūras, o daugeliui aistringų musulmonų jaunuolių šis laiškas ir kiti panašūs tekstai tampa kelrode programa.

Skaitant tokį rašinį, iš tikrųjų nesunku įsivaizduoti, kaip įtikimai jis skamba menko išsilavinimo jauniems žmonėms, kuriems nuo vaikystės į galvas buvo kalama tik viena tiesa (tarkime, vadinamosiose Korano mokyklose – "madrasose"). "Jums [t. y. amerikiečiams] prižiūrint, pritariant ir liepiant, mūsų [t. y. musulmoniškų] šalių vyriausybės, veikiančios kaip jūsų agentai, puola mus kasdien. Šios vyriausybės, pasitelkdamos smurtą ir melą, neleidžia mūsų žmonėms įsivesti Islamiškojo Šariato".

Laišką sudaro dvi esminės dalys: pirmoje aiškinama, kodėl "mes kovojame su jumis", o antroje papunkčiui dėstomi reikalavimai, kuriuos Amerika turi patenkinti. Pirmoji dalis daugiausia skirta skundui dėl Izraelio. Tai nėra taip jau savaime aišku, kadangi "Al Kaida" su palestiniečių teroristais ryšių, regis, neturi; pagrindiniuose "Al Kaidos" išpuoliuose nedalyvavo nė vienas palestinietis, o pati "Al Kaida" Palestinoje nėra rengusi teroristinių aktų. Ir bin Ladeno retorikoje Izraelis nebūdavo pirmoje vietoje. Bet gana logiška, kad dabar, kai Izraelio ir palestiniečių konfliktas yra pasaulio (bent jau arabų pasaulio) dėmesio centre, bin Ladenas, būdamas gyvas, tam skirtų daug žodžių, nes taip galima sutelkti daugiau šalininkų.

Taigi skaitome: "Izraelio sukūrimas yra nusikaltimas, kurį būtina ištaisyti. Kiekvienas žmogus, kuris susitepė rankas prisidėdamas prie šio nusikaltimo, turi sumokėti už tai, ir sumokėti brangiai". Istorinė argumentacija tokia: "Mozės (ramybė jam) paveldėtojai yra musulmonai, jie taip pat yra tikrosios Toros, kuri nebuvo pakeista, paveldėtojai. Musulmonai tiki visais pranašais, tarp jų Abraomu, Moze, Jėzumi ir Mahometu – tebūnie ramybė ir Alacho palaiminimas jiems visiems. Jeigu Toroje Mozės sekėjams pažadėta Palestina, tai musulmonai yra labiausiai to verta tauta".

Štai šis argumentas yra idėjinis islamo ekstremistų ginklas ne tik prieš Izraelį, bet ir prieš visą pasaulį. Islamas čia vaizduojamas kaip tikrasis tikėjimas būtent todėl, kad jis esą apima ir suvienija krikščionybę bei judaizmą. Islamas esąs "Dievo Suvienijimo religija", jis esąs vėlesnis, idealus krikščionybės ir judaizmo patobulinimas, apreikštas pranašo Mahometo. Todėl tie (krikščionys, judėjai), kurie nepripažįsta šio tikrojo kelio, gyvena paklydę, ir juos būtina atversti. Tad antroji laiško dalis, kurioje dėstomi reikalavimai Amerikai (ir kur Izraelis minimas labai mažai), pradedama būtent raginimu priimti islamą. "Islamas yra visų pranašų religija ir nedaro tarp jų skirtumų – ramybė jiems visiems. Prie šios religijos jus kviečiame – visų religijų užtvirtinimo". Keliami ir kiti reikalavimai:

Antra, mes raginame sustabdyti jūsų priespaudą, melą, amoralumą ir ištvirkimą, kurie paplito tarp jūsų. Raginame jus laikytis padorumo, principų, garbės ir tyrumo; atsisakyti amoralaus sanguliavimo, homoseksualizmo, svaigalų, azartinių lošimų ir mainų su palūkanomis. […] Liūdna sakyti jums, kad esate blogiausia civilizacija, matyta žmonijos istorijoje.

Ir toliau:

Jūs esate valstybė, kuri, užuot valdžiusi pagal Alacho Šariatą su jo Konstitucija ir Įstatymais, sumanė išradinėti įstatymus pagal savo įgeidžius ir troškimus. Jūs atskiriate religiją nuo politikos, prieštaraudami tyrajai prigimčiai, kuri Absoliutų Autoritetą pripažįsta Viešpačiui ir jūsų Sukūrėjui. Jūs vengiate nepatogaus klausimo: kaipgi gali būti, kad Visagalis Alachas sukūrė Savo kūrinius, suteikė jiems galią valdyti visas kitas būtybes ir žemę, suteikė visas gyvenimo reikmes, bet nedavė to, ko reikia labiausiai – pažinti įstatymus, tvarkančius jų gyvenimą?

Čia dar tokia asociacija. Paskutiniame "Naujajame židinyje" (Nr. 11–12) Irena Vaišvilaitė rašė: "[…] islame Dievas ir "ciesorius" neatskirti. Šio reiškinio esmę bene tiksliausiai nusako vieno musulmono, XVIII a. pabaigoje atvykusio į Londoną, pastabos. Apsilankęs Parlamente, Mirza Abu Talibas savo broliams parašė: "Kadangi anglai nepaklūsta Dievo įstatymams, jie priversti kurti savus…"

Čia kyla dvi bendresnio pobūdžio mintys. Pirma, vienintelės tikros tiesos universalizavimas, ekstrapoliacija, primetimas visiems ir visur labai primena pasaulietinį totalitarizmą. Juk jeigu yra atskleista neginčijama žmonijos istorinės raidos dėsnių tiesa, parodanti žmonijos kelią į pažangą, tai tas, kuris šiai pažangai priešinasi, yra žmonijos priešas, kaip ir tas, kuris nepripažįsta absoliučios Tiesos ir Gėrio – vienintelio tikro Dievo. Talibano režimas turėjo visus totalitarizmo požymius – reguliavo visas žmogaus gyvenimo sritis.

Antra, kai lėktuvai rėžėsi į Niujorko bokštus dvynius, islamo pasaulyje džiūgavo ne tik palestiniečiai. Vakarų spaudoje jau buvo pareikšta nuomonių, jog tik strateginiai sumetimai ir politinis korektiškumas verčia daugelį viešai kalbančių vakariečių pabrėžti, kad dauguma musulmonų yra taikūs, kad problemą kelia tik negausūs ekstremistai, o ne pats dabartinis islamas.

Šiaip ar taip, lyg ir karas. Tokio karo istorijoje dar nebuvo. Britų istorikas Niallas Fergusonas jį pavadino "padriku karu" (Random War). "New York Times" žurnale (XII. 15) jis rašė:

Beveik neįmanoma nuspėti, kur mūsų priešai smogs kitą kartą. Padrikas karas įmanomas dėl to, kad jis yra ir mažų išlaidų karas. Kai yra pigios ir prieinamos karinės technikos, kariauti darosi lengviau negu bet kada istorijoje. Tereikia būrio smurtui nusiteikusių vaikinų, šiek tiek lengvųjų ginklų ir sprogmenų. Naujojoje [JAV] Nacionalinio saugumo strategijoje naujasis priešas apibūdinamas taip: "Neužčiuopiami individų tinklai, į mūsų šalį galintys atnešti didelį chaosą ir kančias už mažiau lėšų, negu kainuoja nupirkti vieną tanką". Šioje epochoje kariaujama ant peties laikomu zenitiniu pabūklu ir mažu peiliuku, kuris nužudė 3000 žmonių: galima sakyti, karas "Pasidaryk pats".

Lietuva (ir apskritai Pabaltijys) šiame kare kol kas turbūt vienas saugiausių pasaulio regionų. Ir ne įstojus į NATO padėtis pasikeis, o tada, kai mūsų šalis taps turtingesnė ir patrauklesnė masėms imigrantų, t. p. ir iš islamo kraštų. Pats stojimas į NATO arba į Europos Sąjungą čia apskritai tik logiškas padarinys, o ne esmė. Esmė – kuo apskritai mes save laikom, kam save priskiriam, koks mūsų mentalitetas: ar kolchozinis lukašenkinis, ar europinis vakarietiškas.

Tai galime prisiminti lietuviškai skaitydami Salmano Rushdie "Šėtoniškas eiles". Kai prieš keliolika metų Irano ajatola Chomeini už šį romaną paskelbė fatvą (mirties nuosprendį) Britanijos piliečiui, tai buvo vienas pirmųjų būsimo karo ženklų.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


141. Borisas(Izraelis)2002-12-29 10:28
Sutinku su jusu ,Laimonai,daugeliu issakytu minciu.Juo labiau, kad galiu stebeti visus siuos procesus is arti:religine Islamo ekspansija,svetimu religiju kulto objektu niekinimas(islamistu griaunamieji darbai Jeruzaleje prie buvusios zydu sventoves, Afganistane sunaikintos Budos skulpturos...)Tik deja jusu minima Europos Sajunga vis dar nemato tos gresmes kuria kelia beribe musulmonu imigracija i ES salis ir visiskai nesipriesina mulu misionieriskai veiklai apie kurios tikslus labai "vaizdingai" kalba Bin Ladenas.Gal galite si reiskini kaip nors logiskai paaiskinti? Pagarbiai...

150. zigmas2002-12-30 12:49
kodel visam pasauliui bandoma taikyti vienodas taisykles, iskyrus Izraelio valstybe

153. xX2002-12-30 14:44
Būčiau sąmokslo teorijos adeptas, jei sakyčiau, kad tikriausiai jankiai užsakė šį straipsnį. Sukurk priešo paveikslą, nes priešas yra biznis, kuriam svarbu apyvartos. Juk reikia ekonomiką atgaivinti po visų Enronų ir Worldcomų "nesėkmių", o karo pramonė duoda geriausius apsisukimus. Be to, reikalinga pigi nafta, kurios JAV, galima sakyti, savo teritorijoje nebeturi.
Būtų mano valia - visai nepublikuočiau tokių tekstų - paviršutiniškų, greitai sukurptų iš informacinių žinučių-gandų nuotrupų, kurstančių neapykantą, "demaskuojančių" "priešo" baisumą. Ir dar remiamasi neaiškios kilmės publikacija (kuri greičiau yra pačių žurnalų pagaminta sensacija).
Suprantama, žymiai sunkiau išmokti sugyventi su kitokių pažiūrų kaimynais, negu piršti savasias "tobulas" vertybes. Kad ir filmus, kuriuose smurtas neišlipa iš kadro. Tačiau ar labai skiriasi vidutinio musulmono reakcija į Šėtono eiles nuo vidutinio europiečio reakcijos į Mein Kampf? Kas bendravo su Rushdie, tas žino, kad jis toks pat didybės manijos kamuojamas rašytojas, kaip ir Hitleris - dailininkas.
Dar prisiminkime: arabai išgelbėjo Europos kultūrą viduramžiais, ir jei skaitome Aristotelį, tai žinokim, kad tai vertimas iš arabų. Kodėl masinė - ypač amerikoniška - kultūra susilaukia tiek daug nemeilės?

154. ...2002-12-30 15:53
Vertetu pakeliauti po pasauli, pagyventi su tais ir tais ir su kitais, pastudijuoti istorija, nuvaziuoti i Amerika, pasivaikscioti po konclageri (Oswencima ar Buchenvalda), pasisveciuoti pas arabus, suabejoti pirmiausia SAVO mazomis ir didelemis dogmomis. Pasaulis nesibaigia ties Lietuvos sienomis, nors siuo konkreciu metu musu nelaimei matyt jis baigiasi. Straipsnis geras, apie "realybe", kurios taip nesinori pamatyti, reikia drasos ir reikia isminties, nes reikes kazka su ja daryti. Be abejojo, autorius ne vaikas ir ne jaunuolis, kalba ne apie ideologijas ar propagandas, todel nesuprimintyvinkime dalyku. Kiekvienas sprendziame pagal save, savo zmogiskaja patirti, is tiesu skaitome "save"...

155. v.v.2002-12-30 16:35
Taip, pigus propagandinis straipsniukstis.

156. Debatai(linksmai rusciai):2002-12-30 17:58
Taip ne taip

159. Borisas2002-12-30 18:52
Klausimas - kas kam ka persa?Europoj jau greitai per mececiu minaretus sunku bus iziureti baznyciu kryzius,tuo tarpu pvz. i Saudo Arabija(ir ne tik)tau neleis ivaziuoti su Naujuoju Testamentu.Kaip ten bebutu,Amerikos gyvenimo budas ir vertybes, gal ir ne visos,randa europieciu,tame tarpe ir lietuviu,samoneje didesni supratima negu,kad islamiski sariato istatymai. xX ir panasiai manantiems gal dar sunku suvokti sio reikalo problemiskuma,kol ju namo laiptineje neapsigyveno musulmoniska 15 asmenu seima,kuriai Muchamadas prisake melstis 5 kart i diena.Nemanau kad i klausima:ar gali taikiai sugyventi dvi misionieriskus tikslus turincios religijos ir ar gali buti tolerantiskos viena kitai ju kulturos - egzistuoja paprastas atsakymas,koki duoda xX

161. Kasparas2002-12-30 18:57
Sutinku su xX nuomone. Laimuntas Jonusys stipriai lenkia i viena puse, iesko priesiskumo. O pasaulis turi buti atviras, uzdarumas gimdo netolerancija, neapykanta. Kazkada Laimunto Jonusio straipsniai man patikdavo, imponuoja ir jo literaturinis isprusimas. Bet tokie pasisakymai kaip sis tikrai nera laisvos minties apraiska.

165. xX2002-12-30 20:08
Taip, yra asimetrijos elementų islamiškose ir krikščioniškose kultūrose. Tame ir kultūrų puokštės grožis, o jei ta asimetrija paverčiama į neapykantą - tai jau nelaimė. Nežinau, kaip dėl Naujojo Testamento įvežimo į tuos kraštus (kokiame pavidale - galvoje, kompiuteryje?), bet įsiveždamas narkotikus tikrai rizikuoji nukeliauti šiek tiek toliau, negu už grotų.
Žinodami Europos demokratinių šalių "liūdną" patirtį su imigrantais, mes jau dabar turėtume priimti įstatymus, apribojančius kitų kultūrų kad ir lokalią (kokiame nors kaime) persvarą Lietuvoje. Gastronominis pvz. su kvotomis: 100 tūkst. gyventojų galimas vienas kinų restoranas, ir taškas. Tačiau lygiai taip pat galima skatinti lengvatomis ne tik lietuviškos (regioninės), bet ir kitų retų nacinonalinių virtuvių atsiradimą.
Žinok savo ateitį - ir nereikės kurti priešo paveikslo rizikuojant, kad tas paveikslas - pagal visus kiaulystės ir prisišnekėjimo dėsnius - vieną dieną atgis.

166. daina is Amerikos :-) 2002-12-31 01:08
Gerbiamieji, perziurekite teroristiniu aktu ir ispuoliu istorija JAV.Nekaltos aukos krito nuo islamo ispazineju bombu, sprogmenu...99%teroristiniu aktu JAV ivykdomi ne pensininku, agresyviu jaunikaiciu , o butent arabu kilmes pilieciu aktyviai ispazystanciu ir praktikuojanciu islama.Siandien Jemene nuzudyti 3 amerikieciai misionieriai 1 sunkiai suzeistas...Kas tai padare? Gyvenu, keliauju, benrdauju, kaip kazkas cia pasisakiusiu patare, bet europos salyse(pvz.D.Britanijoje) islamo ispazineju elgesys toli grazu ne taikus ir kartas nuo karto ivairiais incidentais iskyla viesumon...Telaimina Jus visus DievasTaikiu ir saugiu Naujuju Metu visiems

167. xX2002-12-31 09:01
Daina, aš pripažįstu ir gerbiu jūsų emocijas, tačiau pateikti "faktai" tokios pagarbos nenusipelno. Nusikaltelio paveikslas JAV tikrai neturi ypatingų arabiškų arba juodaodžio štrichų. Aišku, daug kas priklauso nuo vieno ar kito gyvenamojo rajono (Mačiūno istorijos), tačiau polinkis į nusikalstatumą valstijose yra labai panašus visiems "genams". Tą patį galima būtų pasakyti apie Vilniaus čigonus. Nemėgstu statistikos, kuri paslepia, užmaskuoja unikalumus, bet Jemeno šių dienų atvejis yra eilinio nenormalaus mūsų planetos gyventojo nusikaltimo atvejis. Tokių pilna ir JAV, ir Nyderlanduose, ir Lietuvoje. Kaip sumažinti nusikalstamumą, kaip išgydyti nuo psichikos sutrikimų? Ką daryti, kad JAV karinio lėktuvo paleista bomba nenukristų ant Afganistano taikių gyventojų kaimo?

168. Keista:2002-12-31 13:20
Zmones daznai girdi tik tai, ka patys sako, net "pasako", ka kiti sako. Gal cia ir yra visu problemu priezastis?

170. kirvux2002-12-31 22:48
xX rašo: "Žinok savo ateitį..." Turbūt aiškeregystės dovaną turi?;) Ech...

173. su Naujaisiais! "Peace is always beautiful." Walt Whitman2003-01-01 18:27
"Come away, O human child! / To the waters and the wild / With a faery, hand in hand, / For the world more full of weeping that you can understand." // W. B. Yeats from "The Stolen Child"

176. xX2003-01-01 22:50
kirvux`ui - Žinok savo ateitį - dėl to, kad ateitis yra ne viena. Jei renkamės konfrontacijos ateitį, tai turėsim kovoti. Su kuo? Už ką? Už vakarietiškas (amerikoniškas) vertybes? Už vis didesnį vartojimą? Už kultūros kokakolizaciją? Todėl ir sakau - žinok savo ateitį ir rinkis geriausią. Sentencija "Si vis pacem para belum" tinka ir dabar, tik karo sąvoka vertėtų suprasti ne taip viduramžiškai, kaip Bushas ją supranta.

186. fanabernas2003-01-03 07:22
tuoj pagalvosiu kad lietuvoj tikrai ishkils shaiures atenai. su vienu kinu restoraanu 100000 gyventoju, su musulmonu kolonijomis provincijoje. rinkimai parode kad pradesim nuo shiauliu, tad autorius gali pradeti etatu zhvalgyba. daina tiesiai ish amerikos pranesha shviezhaiusia nusikaltimu statistika, blah blah blah taip, lietuviui 16aukshchio virtuveleje be abejo mielesnis ronaldas mcdonaldas nei viduramzhiu koshmaras. nors tokios rashliavos siulo aibe indulgenciju. skaudu stebeti kaip buitine ksenofobija perauga i tautos bruozha - politika - religija etc. buozhgalvio protas murma miglota mantra: strateginiai sumetimai, politinis korektiškumas... pasirodo galima pasiklysti ir teturint vos keleta smegenu vingiu. vienintele tikra tiesa tokia ir tegali buti tos pachios vieninteles uzhkoduotoje samoneje. islamas nenori keistis, nes turejo proga stebeti kaip keitesi krikschionybe. islamo princeses kaip ne kurios shalies damos nevazhineja po kaimus dalindamos kokakola kaledoms, ir neleidzhia ronaldo i rumus, ir xunveibinu ainiui uzh turgaus ekonomikos dovana subiniu nelaizho. nes turi ta zhemes eliksyra, kurio pristige penktadalis nutukusiu valstiju piliechiu rizikuoja shirdies sutrikimais. jei gebejimas savo mentaliteta izhvelgti tarp dvieju marazmu atsiduodanchiu ir sveikam protui prieshtaraujanchiu krashtutinumu suteikia shia galimybe reikshtis, man geda kad ash rashau shi komentara.

187. kirvux2003-01-03 11:10
2 xX Na, jei zinai, kur eini, dar nebutinai ten ir nueisi;)) Butent taip as suprantu pasakyma "zinok savo ateiti" - kad tikrai busi ten, kur tau atrodo, kad busi;) O cia jau antgamtiniai sugebejimai, ir ne kitaip;) Beje, kokia alternatyva vakarietiskoms vertybems gali tureti vakarietis? tapti rytieciu?;)

188. xX2003-01-03 11:47
Taip, eini į nord-ostą, o patenki į dujų kamerą ... bet ar ne ten ir varo Putinas savo žmones jau kiek metų? Ta prasme jis žino savo ateitį ir be antgamtinių sugebėjimų.
O kas yra Vakarietiškos vertybės, kirvux? Jei mes jas vienodai suprantam:), aš joms alternatyvų nematau.

189. kirvux2003-01-03 12:20
2 xX Tai, atrodo, radom bendra kalba:) Bet vistik, ar tikrai nuvarys ten, kur nori savo zmones Putinas (ir kuo jam paciam tas varymas baigsis), tai tikrai klausimas. Aisku, jog jau "nuvarytiems" tas klausimas nebekyla:(

190. fanabernas2003-01-03 13:41
ar tik ne cenzura chia kvepia, mankurtai?

191. Bernofanas2003-01-03 14:13
Fanabernui(ar kaip ten ji vargsa)vertetu pradeti lietuviu kalbos kursus lankyti.Kad ismoktu bent jau parasyti keleta sakiniu gimtaja kalba.Bet tam istikruju truputi daugiau vingiu reikia negu kad jo rasliava leidzia manyti turint.Musulmonisku princesiu gerbejui nepritinka pasirodyti tokiu berasciu. Pastebes sita trukuma ir neleis pereiti i Islama.Sakys:"Geda, berneli!!!"Ka tada darysi?Taip ir sudziusi pasvinkusioje(pagal tavo pasauleziura)Vakaru koka-kolos ir kito slamsto civilizacijoje!(kuri nesiulo 72 nekaltu mergeliu uz tikejimo gynima)

192. Saulius M. :-) 2003-01-03 14:32
Dėkui, Laimantui, už gerą straipsnį

203. Mykolas OK :-( 2003-01-06 06:28
Tokias karštas diskusijas straipsnis išprovokavo... Gaila, kad dalis komentuojančių įžeidinėja kitus, bet malonu matyti, kad tie, kurie galėtų jei norėtų pasijausti įžeisti, neužsiveda ir per daug nepuola į asmeniškumus.

Manau, panašios "diskusijos" vyksta daugelio europietiškos civilizacijos atstovų sąmonėje: sunku apsispręsti, kai humaniškumas diktuoja poziciją, kuri dažnai išnaudojama tikslais, prieštaraujančiais humaniškumui.


206. v.v.2003-01-07 10:17
Klausimas Mykolui OK: ar kokioje nors Vokietijoje yra daugiau humaniškumo, negu Jungtiniuose Arabų Emiratuose? Aš tai abejočiau...

210. Issklaidykime abejones2003-01-07 17:23
Zinant, ko zmogus troksta o ne tai, kuo abejoja, butu nesunku surasti "tinkama" svajoniu sali.

211. Mykolas OK2003-01-07 17:51
Gerb. v.v., kurioje valstybėje yra daugiau humaniškumo: Vokietijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje?

Tačiau mus akivaizdžiau pasiekia svetimų civilizacijų ne humaniškumas (kurio mes dažnai ir nesuprastume, nors jis nesuprastas netampa blogesnis), bet antihumaniškumas (ryškiausia forma - terorizmas).

Matau pasaulyje europietiškos vertybių sistemos krizę: save įkalbėjome kas gerai ir kas blogai, eksportuojame savo vertybes (savo nuostoliui), o to eksporto adresatai nesiteikia įvertinti mūsų aukos. Pavyzdžiui, toks arabės moters replika amerikonei, kalbėjusiai apie blogą arabų moters padėtį: "paskaičiuokite, kiek yra nelaimingų arabių, ir kiek yra nelaimingų amerikonių". Panašus pavyzdys - čečenų kariai, atvažiuojantys atostogų į Lietuvą.


29320. Mantas :-) 2005-01-29 11:31
kaip sukurti sprokstamaji uzhtaisa? parashykit i emeila MantinuX@hakeris.net

Rodoma versija 22 iš 23 
14:44:42 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba