ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-12-10 nr. 776

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (31) • JUSTINA VAITKEVIČIŪTĖ. Gidas (13) • EUGENIJUS ŽMUIDA. Profesionalo mirtis (1) • MeilėKAREN L. BLOOMQUIST. Kas apibrėžia Bažnyčią – valstybė, etniškumas ar rinka?SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsKERRY SHAWN KEYS. ApsakymaiDAIVA MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ. Eilės (2) • AUŠRA KAZILIŪNAITĖ. Eilės (1) • CASTOR&POLLUX. Recenzijos (49) • CASTOR&POLLUX. Fanaberijos (87) • JŪRATĖ BARANOVA. Aurelijus Augustinas ir Sigito Parulskio „Išpažinimai“Mardasavo dainių Petrą Zalanską prisimenant (1) • JONAS SERAPINAS. Skotoma, arba Lapų pūtiko gyvenimasMEILĖ GIRAITIENĖ. Blusų cirkas?RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Apsakymai (1) • LAIŠKAI (198) •

Recenzijos

Verba de verbis

CASTOR&POLLUX

[skaityti komentarus]

iliustracija
Viršelio fragmentas. Dailininkas A. Arlauskas

Paprastas kaip vienas centas


Viktor Pelevin. Skaičiai. Romanas ir apsakymai. Iš rusų k. vertė Jurgis Gimberis. K.: Jotema, 2005.

Pasakysiu tiesiai: niekada nemėgau filmų apie kaubojus, indėnus, gangsterius ir mafiozus. Nemėgstu ir naujojo rusų kino: vien "bratva", "bumeriai", "kapeikos" ir "oligarchai". Per pastaruosius dešimt metų daugumą rusų tarytumei apsėdo naujasis kaprealizmas: apie naujuosius rusus kuriami anekdotai, filmai, serialai, statomi spektakliai, rašomos knygos.

Deja, ne išimtis ir naujasis rusų "mistikas" Viktoras Pelevinas. 2003 m. pasirodžiusio jo romano "Skaičiai" siužetas paprastas kaip ant lietuviškai išleistos šios knygos viršelio pavaizduotas vienas amerikietiškas centas. Naujasis rusas stebuklingai praturtėja, paskui jį "išduria", ir jis visko netenka. Be to, ši nė sudilusio skatiko neverta fabula gausiai papuošta postmodernistinėmis aliuzijomis į realius Rusijos politikos, visuomenės ir verslo teatro veikėjus. Čia dalyvauja Putino portretas, FST "džedajai", naftos magnatai, čečėnų smogikai, televizijos marionetės Ziuzia ir Čiubaika – politikai Ziuganovas ir Čiubaisas. Nors imk ir dokumentinį "pijaro" filmą susuk!

Negelbsti nė garsusis V. Pelevino Rytų misticizmas. Ir kaipgi jis gelbės, jei iš taip išgirtos šio autoriaus "rytietiškos pasaulėjautos", kuri buvo ryški romane "Čiapajevas ir Pustota" (1996), dabar liko tik banali dviejų skaičių – 34 ir 43 – priešprieša. Daug variacijų, tačiau viskas paprasta: 34 reiškia gėrį, o 43 – blogį! (Ši "laimingų" ir "nelaimingų" skaičių magija man priminė vieną pažįstamą lietuvį, kuris, prisiskaitęs laikraščių ir pasitelkęs etimologinius sugretinimus bei visokius kabalistinius metodus, pranašauja politinius įvykius ir siuntinėja įspėjamus laiškus Lietuvos saugumui.)

Gal pagal šį romaną ir bus susuktas dar vienas "naujarusių" epopėjos filmukas. Tegul.

Smagu tik tai, kad V. Pelevinas ir šioje knygoje sužiba taikliais aforistiniais posakiais. Su malonumu pateikiu keletą iš jų:

Kapitalistinio dvasingumo paslaptis – menas vartoti savo pačių įvaizdį.

– Kas tas postmodernizmas? / – Tai – kai tu darai lėlės lėlę, o ir pats esi lėlė.

iliustracija
Viršelio fragmentas. Dailininkas R. Orantas

Šiuolaikinis menininkas – tai paprasčiausias prezervatyvas, kuriuo kapitalas naudojasi ritualinės sueities su pačiu savimi metu.

Ir dar smagu dėl lietuviško posakio "Eina jie b-biop". Dėkui knygos vertėjui J. Gimberiui, šitaip gražiai išvertusiam negražų keiksmažodį.

Ir iš tikro, tegul eina velniop, myriop ir b-biop rusiški keiksmai ir "naujarusiški" romanai!

"Normalios" visuomenės mitas


Slavoj Žižek. Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote paklausti Lacano. Filosofijos darbų rinktinė. Sudarė ir iš anglų k. vertė Audronė Žukauskaitė. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.

Ar jūs, išvydę prabangiame automobilyje sėdintį žmogų, nepamanote: "Štai kapitalistas, kuriam turbūt dirba koks šimtas žmonių"? Ar jums, besiklausantiems įmitusio filosofo, suokiančio apie vakarietiškas vertybes, nekyla mintis: "Štai koks valdžios pakalikas"? O gal, pažvelgę į savo senutėlį televizorių, graudžiai susimąstote: "O aš gi nieko neturiu, tik savo grandines"? Ne? Vadinasi, jūs esate "normalus". "Normalus" žmogus, gyvenantis "normalioje laisvoje" visuomenėje.

Štai čia ir stabtelkime. Ištarkime trumpą ir tvirtą STOP. Pasiklausykime Slavojaus Žižeko knygos sudarytojos ir vertėjos A. Žukauskaitės: Kalbėdamas apie Rytų ir Vidurio Europos "išsilaisvinimo" patirtį, Žižekas įžvelgia aiškių ideologijos požymių: "Ar pati ši "išsilaisvinimo" patirtis, kurios metu politinės partijos ir rinkos ekonomika buvo suvokiamos kaip "neideologinės", kaip "natūrali daiktų padėtis", nėra ideologija par excellence? Tai, jog kapitalizmą ir rinkos ekonomiką siekiama "natūralizuoti", laikyti "natūralia daiktų padėtimi", rodo, jog jau esame "pagauti" ideologijos".

Tai štai kaip viskas yra! "Natūrali", "normali", "laisva" visuomenė yra ne kas kita, kaip kapitalistinė sistema, propaguojanti laisvąją rinką, pagrįsta darbo jėgos išnaudojimu ir veikianti pagal pridėtinės vertės sukūrimo bei nusavinimo dėsnius. Ši sistema pasižymi liberalumu – ji tarsi nebijo jokios kritikos. Tačiau nebijo vien dėl to, kad tvirtai žino: kritika nieko nekeičia, ji nesugriauna ideologijos. Kaip sako S. Žižekas: Atrodytų, jog vėlyvajame kapitalizme "žodžiai nieko nereiškia", niekam neįpareigoja: jie laipsniškai praranda savo performatyvią galią; viskas, kas pasakoma, ištirpsta bendrame abejingume; karalius nuogas ir medija tai nenuilsdama skelbia, tačiau niekas tuo nesidomi – žmonės elgiasi taip, lyg karalius nebūtų nuogas...

iliustracija
Viršelio fragmentas. Dailininkė I. Kukenytė

Ši knyga, ypač pirmoji jos dalis "Ideologija ir jos šmėklos", skirta tam žmogui, kuris nors kartą pasijuto esąs "nenormalus", kuris nors kartą suabejojo iš valdžios lūpų per jos ruporą – masines informavimo priemones – nuolat sklindančia ideologine propaganda.

Vienintelis ir pagrindinis S. Žižeko tekstų trūkumas – jie neįkandami protinio darbo proletarams, neturintiems specialaus filologinio ir filosofinio išsilavinimo, neperskaičiusiems K. Marxo, I. Kanto, T. Adorno, J. Lacano.

Tikėsimės, kad S. Žižekas į senatvę ims rašyti daug tiesiau ir aiškiau. Duokdie jam ilgų rašymo metų.

Kalba ne-būties namai


David Crystal. Kalbos mirtis. Iš anglų k. vertė Edita Šidlauskaitė, Gabrielė Gailiūtė. V.: Tyto alba, 2005.

Labai tikslių duomenų nėra, tačiau aišku, kad visame pasaulyje kalbos sparčiai nyksta. Kalbininkai, tyrę situaciją, pripažįsta, kad daugiau nei pusė pasaulio kalbų miršta, nes nėra perduodamos naujajai kartai. Maždaug per dviejų kartų gyvenimo laikotarpį dauguma pasaulio kalbų išnyks...

Tokių ir dar daugybę kitų faktų, pranašysčių bei problemos "sprendimo" būdų galima atrasti Kembridžo profesoriaus Davido Crystalo knygoje "Kalbos mirtis". Bet kas iš to?

Nuo to laiko, kai Dievas, norėdamas sustabdyti Babelio bokšto statybą, padaugino ir sumaišė žmonių kalbas, po truputį vyko atvirkštinis procesas – kalbos nyksta, ir šis veiksmas įgauna milžinišką pagreitį. Vėl, tarytum kažkokio užburto ciklo veikiami, grįžtame prie vienos kalbos. Žinoma, gal prie kelių, keliolikos – bet ne daugiau. Kalbos miršta savaime ir dirbtinis jų gaivinimas ar saugojimas tėra kvailas humanistinis žaidimas, besibaigiantis tuščiomis deklaracijomis, konferencijomis, tyrinėjimais ir tokių knygų kaip "Kalbos mirtis" rašymais. Pats autorius galop pripažįsta: Nuo to laiko, kai pradėjau rašyti šią knygą, išnyko dar maždaug šešios kalbos.

iliustracija
Viršelio fragmentas. A. Balbieriaus nuotr. Dailininkas R. Orantas

Kalbos mirtis nesukelia fizinio skausmo. Su kalba reikia ne žaisti, kaip sakė Wittgensteinas, o naikinti ją. Kuo sparčiau nyks daugybė nykštukinių kalbų, tuo greičiau mes pasieksime galutinį tikslą – sukursime vieną tobulą kalbą, vieną visiems. Anot Nietzschės, norint nugalėti Dievą, reikia sunaikinti gramatiką. Pasaulio istorija – tai kovos su Dievu istorija, o viena iš pagrindinių jos formų – kova su kalbomis, kad sugrįžtume prie vienos bendros kalbos. Galų gale globalizacija tai daro tiesiog sėkmingiau už bet kokį genocidą. Ir ačiū Dievui!

Tai, ką čia parašiau, lietuviams, gimusiems iš filologijos, gali nepatikti. Dar labiau apsiputos kokie nors fašistuojantys filologai, bet reikia žiūrėti tiesai į akis. Istorija determinuota. Viskas nulemta. Iš tikrųjų kalboje negyvena jokia būtis, tad jos mirtis – tai dar ne pasaulio pabaiga.

Absoliutus blogis


Valdemaras Kukulas. Judas taipogi danguj. Eilėraščiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.

Žiaurus ir apgailėtinai liūdnas yra gyvenimas bei sąmoningumas tendencingoje kūno ir sielos veikloje. Visiškai nekrofilinė yra naujausia Valdemaro Kukulo knyga – absoliučiai dekadentiška ir mediciniškai nihilistiška. Kas toks Kukulas? Kas slepiasi jo kūne? Antikristas? Gotikinio roko gerbėjas? Satanistas? Save kankinantis eretikas? Mazochistas? Hipochondrikas? Pajacas, žaidžiantis poetinius žaidimus savo sielos griuvėsiuose? Sunku pasakyti. Greičiausiai ir viskas, ir nieko.

Poetas turbūt mano, kad eilėraštis apie mirtį jau pats savaime yra stiprus, tačiau perdėtas autoriaus piktnaudžiavimas simboliais pykina. Mirtis, mirtis, mirtis, kapinės, vainikai, neviltis, vienatvė – vien words, words, words, ir nieko daugiau – tik tuštuma bei pindesys.

Viskas parašyta lyg iš inercijos, pripratus kurti ekshibicionistiškai kenčiant, visiškai nejaučiant distancijos ir nekuriant garsiosios poetinės tikrovės. Skaitytojas malamas eilėraščio darymo technikos, o ne paties eilėraščio. Medinė pakaruokliška kalba, išstenėtas minčių dažnis, neduodantis pasidžiaugti net sodresniais vaizdais. Nesiliaujantis autoriaus mėgavimasis Tanatu galop pakvimpa seksualine perversija.

iliustracija
Viršelio fragmentas. Dailininkė D. Rybakovienė

Žodžiu, kaukė ir niekis. Kukulatūra. Bloga knyga. Bloga savo banalybėmis, o ne pačiu blogiu savyje, nes absoliutus blogis turi būti blogas ne išore, o savo būtimi. Žaisti poetine hipochondrija – pavojingas dalykas, ir dar spekuliuojant mirtimi? Matyt, V. K. yra prisijaukinęs mirtį ir ji poetą myli. Tik įdomu, apie ką jis rašys atgulęs į Antakalnio nekropolį? Negi apie prarastą rojų...

Tūlikų ir albumų poetika


Gintaras Patackas. Didysis širdžių mūšis. Eilėraščiai. V.: Vaga, 2005.

Vaikystės ir paauglystės metais žmonės labai skiriasi. Vieni jų vadinami mergaitėmis, kiti – berniukais.

Visos buvusios mergaitės turbūt puikiai prisimena geriausią suolo draugę, motinos pamokymus prasidėjus pirmosioms ir mokyklinį atminimų albumą su gražiais eilėraščiais apie meilę, gyvenimą ir kažkur išskrendančius paukščius. O kitokių žmonių – buvusių berniukų – atmintyje giliai įsirėžęs tas rugsėjis, kai po vasaros jie išvydo už save daug aukštesnes ir putnesnes bendraklases, kai su draugais bėgo parūkyti į tualetą, ten svaidė nešvankius juokelius taip pasikeitusių "bobų" adresu ir sienoje iš keršto išbraižė trieilį su mįslingais bei draudžiamais ištarti žodžiais.

Taigi šie skirtingi žmonės labiausiai skyrėsi savo eilėraščiais – jų turiniu ir užrašymo vieta. Tvarkingame rožiniame albume mergaitės dailiai išvinguriuodavo rimuotą ketureilį, pavyzdžiui, tokį:

Gyvenimas – tai rožė,

Bet skink ją atsargiai,

Nes po jos lapeliais

Slepiasi dygliai.

O berniukai vinimi ant tualeto durų negrabiai išrėždavo štai tokio turinio opusą:

Susitiko trys draugai,

b...bis, p...zda ir plaukai.

Taip užvirdavo "didysis širdžių mūšis". Vieniems duždavo širdys ir liedavosi ašaros. Kitiems liedavosi keiksmai ir duždavo dantys. Ir viskas dėl tos nelemtos poetikos...

Beje, daugeliui žmonių šis "didysis širdžių mūšis" tęsiasi iki šiol.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


48725. ežeras2005-12-12 12:06
desninga, viskas sitam pomenuliam pasauly- desninga: po moralinio degradavimo visada seka kurybinis.

48727. ežeras2005-12-12 12:33
"Tikėsimės,"- idomu, kas cia per daugiskaitinis anonimas toks, a? o "tiesiau ir aiskiau" jau viskas parasyta: skaityk ,pvz., " komunistu partijos manifesta".

48749. visi i kova, visi i kova - artureris puola2005-12-12 14:23
visi i kova, visi i kova - artureris puola; fasistinis/komunistinis pavojus. Visi i kova, visi i kova

48750. bbb2005-12-12 15:01
Matai, koks tas Žižikas... Bet gal man tik taip atrodo, bo nebaigiau spec. išsilavinimo, - neperskaičiau viso Marxso.

48752. bbb2005-12-12 15:19
Ar tikrai tas Kukulas toks blogiukas? Nu, nėr to blogo, kad neišeitų į gerą. Anas irgi Dievo tvarinys. O ko Ežeras taip papilkėjęs? Nuo šio pasaulio teisybės?

48753. ežeras2005-12-12 15:35
ai, mane labai erzino jo falcetas antilandsbergines isterikos chore. dabar jo ir nebera situose frontuose visai- issunke kaip citrina komnomenklatura ir isspjove : juozaicio sanca panca. vienintelis pateisinimas tai ,kad gal tikrai nesuprato ka dare, o gal uz kelis, rytais taip reikalingus, ugninio vandens laselius parsidavinejo. poreikis juk buvo permanentinis. kiti vaikus pragerdavo- ka ten sazine.

48754. bbb2005-12-12 15:42
Supratau. Pritariu. Bet negi nešiosi jo naštas, Ežere?

48755. ežeras-bbb2005-12-12 15:45
MARKSA reikia mokytis atmintinai , o ne skaityt, ir nesiseilet cia smulkiaburzuaziskai. "...laisvąją rinką, pagrįsta darbo jėgos IŠNAUDOJIMU ir veikianti pagal pridėtinės vertės sukūrimo bei NUSAVINIMO dėsnius..." pradziai sita citata,- veliau (logiskai ir istoriskai determinuotai) ateis laikas proletariato diktaturai.

48756. deje2005-12-12 15:46
Būtų įdomu, ką čia pasakytų varna. prikirptas jis čia keliom eilutėm. gaila, kad paspruko...

48757. d2005-12-12 15:48
kukulatūra :)

48759. dar vienas aforizmas2005-12-12 15:50
Reikia taškus rinkti, o ne skylę trinti.

48760. ežeras-bbb2005-12-12 15:55
visi mes uz visus ir viska atsakingi- rimtai.

48761. ežeras2005-12-12 15:59
ogi sliuksteltu s... tona ir nuskristu sau, kaip anuomet.

48762. bbb - Ežerui2005-12-12 16:03
Na bet tai už ką tuomet Kukuliuks atsakingas? Matai, kad jau po savo kuprinėle pargriuvis. Galima būtų pagailėti, bet sako gailestis žmogų žemina. Jau nei nežinau...

48763. ežeras-bbb(beje, kas tai- naujas rinkos zaidejas?:) )2005-12-12 16:04
"Anas irgi Dievo tvarinys"- pol potas irgi DIEVO tvarinys, beje. taigi kuo dievulio produkcija nuo kipso produkcios skiriasi, ka?

48765. ežeras2005-12-12 16:15
"Istorija determinuota. Viskas nulemta."- kas cia visas marxistines dvasias sukele?, gal proga kokia?

48766. bbb2005-12-12 16:19
Dar dėl Žižeko. Ar ne bus tik anas New age-ninku filosofijoje(?), kultūrologijoje(?), bežaidžiantis su intelektualais, taip jautriais nuostatai:"kad ir nežmoniškai, bile tik kitoniškai". Jau tik atleiskit man už mano tamsumą ir jausmų paniekinimą.

48770. bbb - Ežerui2005-12-12 16:35
Kipšas gi jokios produkcijos negamina. Anas gi griovėjas, darkytojas(Djabol).Ir ano reikalas susijęs su paviliojimais ir apsisprendimais. Taigi kova tęsiasi, įnirtinga, su Dievuliu, navet. Gal prisimeni, Ežere, transcendentinį jųjų pokalbį virš vargšo Jobo galvos? O dėl ko ta kova vyko? Nemažai Dievulis Djabolui nusileido, bet dėl vieno - jokiu būdu.

48771. ežeras-487662005-12-12 16:39
va va. man irgi kyla itarimas, kad cia tokios originalumo paieskos.juk jeigu, pvz., pasakysi ,kad s.korejoje vaikai badauja , o p.koreja klesti,- kas i tave atkreips bent demesi? o jei siu valstybiu pavadinimus sukeisi ir sugebesi save ir paistalus gerai ispiarinti? och, kaip sukils/susurmuliuos musu intelektualai(kvazi),och, kaip susirikiuos su dezutemis (maximose , pvz.)aukoms seulo pradinuku priespieciams rinkti,- och.

48775. ežeras2005-12-12 16:52
as savoka "produkcija" traktuoju placiai- man ir prievarta ir atomine bomba ir chaosas- produkcija.

48776. ežeras2005-12-12 16:58
:)-vai! kableliu pries besikartojancius "ir" nesudejau - busiu dabar "liumpenas mazarastis"-vai!

48778. Medis2005-12-12 17:34
Man tai šlykštu ir negera. Jau tokį atvirą "najiezdą" CASTOR&POLLUX prieš Kauno autorius daro, kad eina jie namooo. Ir dar Adevento metu tokios tendecijos. Nemalonu. Dėl "Šiaurės Atėnų". Bet Advento piktdžiugai palaikyti tokios kastracijos poliucijos labai tinkamos.

48779. Medis2005-12-12 17:38
Na šis, ne Kauno autorius, bet kiti, patekę į tešlagavių CASTOR&POLLUX tūlikus - Strogytė, Kukulas etc.

48780. "fašistuojantis filologas" :-( 2005-12-12 18:03
O gal, tamsta recenzijos autoriau, eik tu "bybiop" užuot čia rašinėjęs tokias nesąmones?

48782. bbb2005-12-12 18:37
Tai argi chaosas - produkcija? Tai jos sudarkymas, sugriovimas, sužalojimas ir t.t. O dėl PolPoto, tai čia jau paties diktatoriaus atsakomybė, mat, jis būtybė turėjusi laisvą valią, t. y. galimybę pasirinkti. Prieš tokią laisvę net ir Dievulis atsitraukia, Jis gi didysis Džentelmenas ir neturi jokio noro priverst mus mylėti Jį ir Jo pasaulį. Jis nori mūsų laisvos partnerystės. Bent jau aš taip sau išsiaiškinu pagal meilės logiką.

48785. Skeptikas :-) 2005-12-12 20:20
Ką gi, akivaizdu, kad toks knygų pristatymas (anonsavimas) taikosi į paaugliškų spuogų dar neišsigydžiusį jaunimėlį arba (visai galimas daiktas) išduoda autoriaus spuogų vs naktinių poliucijų (ne-)sprendžiamą problematiką.
Vis tiek smagu, kad esmę apie G.Patacką ir jo kūrybą pasako. Man priimtinas tas G.P., kuris melioravo duobes danguje. Bet turim tai, ką turim. Jis rašo tai, ką rašo. Mūsų teisė neskaityti.

48791. kukulatūra2005-12-12 23:24
Šita Kukulo knyga - viena jo geriausų, gal tas anotatorius , aiškiai pats turintis problemų ( spėju - gausios poliucijos naktimis),jam užpavydėjo?

48794. xX2005-12-13 00:45
Tik taip reikia rašyti apie makulatūrą. Nes makulatūros gamyba yra niekuo nekaltų medelių naikinimas - kam slėpti šį kultūrinį faktą? CASTOR&POLLUXė beveik to ir neslepia.
Dėl Žižeko. Man jis yra 1) pasiklydęs 2) intelektualus 3) demagogas, kitus užvedantis ant gerų minčiukių. Liejantis formą su aliuzija į prasmingą turinį, gimstantį reflektuojant išlietą formą. Prielaidos fragmentiškos, išvados - dar labiau fragmentiškos, galima užtempti ant bet kurio ideologinio karkaso. Atrodo, kad Žukauskaitė jau išaugo Žižeko pasiūtą rūbą, - išdrįsk nusimesti! Nes, pvz., seksualumas tampa išeities ir ateities tema, ypač taip sparčiai vystantis technologijoms.

48797. bri2005-12-13 06:36
Man tik idomu, ar Zukauskaite dar ka nors (be Zizeko ir Lacano) ismano? Koki teksta berasytu (kad ir recenzija kokiam vykusiam ar nevykusiam parformansui), visur islenda tiedu veikejai.

48798. cikada2005-12-13 09:31
siulau atsisakyt tos rietuves buteliu, kur virshuj, esa, ShAtenus simbolizuoja ir ishpjaut shirdutes formos langeli, bo chia jau ne laikrashtis, o tulikas...su tokiom rashliavom...

48802. :-((2005-12-13 10:20
Ne Ežeras, o ejakuliuojantis vandenėlis. Ir jau ne pirmąkart :-( Su Svainiu galėtų sudaryti puikią paistytojų kompaniją.

48806. paprastas pavydas2005-12-13 11:36
Diagnozė banali - iš pavydo visa tai. Gaila "recenzijos" autoriaus, kuris net nesugeba pasirašyti savo pavarde. O geros poezijos, net ir labai stengiantis, supurvinti neįmanoma. Ji yra, ir tiek:)

48811. Žydas to xX2005-12-13 14:18
Pagal ką, gerbiamasis, nustatai, kad va, čia makulatūra, o čia - tipo, daiktas?

48819. xX2005-12-13 15:12
Žydui: Iš akių, viskas iš akių nustatoma (kiti sako iš akies, bet dingsta erdvei būdingas gylis). Kartais iš barzdos (jei objektas barzdotas). Patikimiausias būdas - genetinė (įvairiom genetiškumo prasmėm) analizė, bet dažnai to nė nereikia.
Šiaip labiau vertinu autorius, kurie palieka be galo plačias nekomercines paraštes. Ne visada tai įmanoma, - sako estetai. Visada, - atsakau, pasiremdamas idėja. - Tik reikia Kai Ką jausti (arba Kai Ko nejausti).
Po visomis CASTOR&POLLUXės recenzijomis pasirašau. Tiesa, dar Žižeko nebaigiau, bet atrodo (nesu gerai informuotas), rec autorė nepamatuotai optimistė - vargu, ar Žižekas į senatvę ims rašyti daug tiesiau ir aiškiau. Vargu.

48820. bbb2005-12-13 15:15
Ale, prieš praverdami burnelę, galėtumėte nors kokio "dazadoranto", taip sakant, gaiviklio pasipūsti. Koki tai irzlūs tamystos patapote, grožiui kenkia, estetikai, taip sakant.

48832. a propos2005-12-13 17:44
Išties geriausias šio "kritiko" naujadaras - kukulatūra :)

48838. M.L2005-12-13 19:22
Esu Jumis, Šatėnai, taip klaikiai nusivylęs, kad ne tik pats nesiprenumeruosiu jūsų laikraščio , bet ir kitus atkalbinėsiu.Pilstykitės srutom savo pačių biednas galvas. Atseit diversija, o varge.

48839. o.2005-12-13 19:31
Tokios Šiaurės Atėnų rašliavos - absoliutus blogis...

48841. rudra2005-12-13 20:06
Aha, aš irgi po visom pasirašau. Seniai neteko skaityt tokio smagaus, atviro, nepataikaujančio skaitymėlio. O dėl Žižeko - atrodo, jis jau sulaukęs tokiuo amžiaus, kai senatvė - jau nebe perspektyva.

48849. rudas ir suriestas lankeliu - cikadai2005-12-13 21:02
joooooooooooo, teisybėėėėėėė

48865. Demjanas to O2005-12-14 04:51
Pyksta puodas, kad katilas juodas. :0

48870. alik2005-12-14 09:14
gera knyga, aciu gimberi, kad isvertei))))0

48876. besuklystantiems2005-12-14 13:25
šitie post skriptumai - ne giedrės.

48880. Susidomėjusi2005-12-14 14:07
Jeigu kas turi patikimų žinių apie gausiai šiame numeryje pasiprodukavusių tarptautinių dvynių tapatybę ir kilmę - nesidrovėkit, pasidalinkit.

48886. dalgis2005-12-14 15:56
nu tas elektroliuksas ir pavare, spalva prie to labai gerinasi

48899. Kitas juodai susidomėjęs2005-12-14 19:33
Tas dvigalvis slibinas vis tiek paaiškės, anksčiau ar vėliau išlįs yla iš maišo...

49025. Vaidilos Svainis2005-12-15 18:00
Super. Visą laiką galvojau kad ta frazė neišverčiama. Galvojau, kad ji galioja tik vienai išrinktajai tautai. Pasirodo, ir mums. Tiek metų klaidžiojau nežinioj be prasmės ir krypties. Bet dabar jau einu. Ir visi jūs eikit.

49047. bebop2005-12-16 09:05
Gimberis isliks lietuviu rastijoj tik del sito sakralinio zodzio vertimo. Sveikinu Kauna.

49049. Keista2005-12-16 09:54
Na, isspausdino recenzijas. Na, kai kam jos nepatinka. Bet kam apie tai visam pasauliui zviegti? Ir taip garsiai, slyksciai ir necenzuriskai. Gerbiamieji Kai Kurie Komentatoriai. Pasiimkite po veidrodeli ir paziurekite i savo kalbos padargus. Ne vienas ten pamatysite labai vaizdingus dilgelynus ir gyvatynus. Beda ne ta, kad kai kurie is Jusu moka perdaug zodziu, beda, kad tu zodziu mokesi ne visai suprasdami, ko mokosi. O siaip jau atrodote labai apgailetinai.

Rodoma versija 30 iš 30 
14:44:28 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba