ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-02-07 nr. 687

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Imobilizacija (52) • "Šiaurės Atėnų" redakcija sveikina skaitytojus (ir truputį save) su dar vienu savaitraščio gimtadieniu ir labai linki (48) • JONAS JACKEVIČIUS. Spektaklis Romoje (3) • "Šiaurės Atėnai" – daugiau negu laikraštis (29) • NEIL WILLS. Mohavio telefono būdelė (6) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Modernybės paraštėse (30) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (9) • RŪTA TAUKINAITYTĖ. Dialogas "Maldyje" (11) • JURGA ARMANAVIČIŪTĖ. Apie gylį ir plotį (4) • MARK COUSINS. Knyga ar filmas? (3) • VYGANTAS VAREIKIS. Prie Baltijos (22) • NOMEDA GAIŽIŪTĖ. Du nauji karoliukai vilko dantų vėriniui (3) • Pasakoja JUZĖ ŠIDLAUSKIENĖ, gimusi 1908 m. Grendavės kaime, Onuškio parapijoje, Trakų apskrityje. "Gyvenau kap ancis an vandenio" (19) • SAULIUS MACAITIS. "Vienos dienos kronika" (1) • JURGIS JANAVIČIUS. Vasara su Cezariu (4) • Karaliai (6) • mano laiškas tau (160) •

Septyniolika brulijonų

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Tęsinys. Pradžia Nr. 683

Kovo 30, šeštadienis


Vakar prisiminiau a. a. kunigą Č. Kavaliauską. Jo mintį: "Žmogų padarė meilė". Moteris.
Iš esmės tai yra mintis apie "vyro prisijaukinimą". Kaip kad viena rusė sako: "Moteris prisijaukino arklį, vilką, netgi vyrą".
Iš laukinių pavertė į naminius...
Jeigu norite turėti gerų vaikų, užauginkite našlaitėlį.
Vaikai mano, kad tėvai jau savaime kažką jiems privalo.
Našlaitis atmoka už parodytą gailestingumą. Pirmiausia žmogus turi patirti didelę skriaudą, tada ima vertinti, suprasti. Galop atsimena kitų gerą širdį, prisiriša ir atsidėkoja.
Jeigu bus du našlaitėliai (ar benkartėliai), tai ims niautis, kuriam daugiau priklauso...
Prikelties iš mirusiųjų išvakarėse.

Apie Korano vertimus


Ko gero, Kračkovskis be reikalo originalo metaforą (4 sura, 1 (1) apie giminiškus (lytinius) ryšius taip suapvalino ("bijokite giminiškų santykių").
Seniau buvę: "Venkite įsčių, iš kurių išėjote".
T. y. nesanguliaukite su motinom ir seserimis. Tiesioginis draudimas. Juoba toliau stačiai rėžiama:
– Viešpats iš tiesų yra jūsų prižiūrėtojas!
(Jėzus yra tik "gerasis ganytojas", be botago?)

Apie našlaičius


– Neėskite jų nuosavybės kaip papildų prie savosios... Juk tai didelė nuodėmė!
Apie 1976-uosius su a. a. Tėvu nuvažiavome į jo gimtinę Bugedoje. Buvom pilni geriausių norų, giminės po 40 metų nesileido į kalbas. Vos susitaikėm ir sėdom prie stalo.
Dėdė dar prieš II pasaulinį karą buvo atsibylinėjęs... karvę Zigmui, kurį užaugino. Tai va!
Iš to išėjo – dviratis... Mandras, jaunas tėvas su kitais dviratininkais 1938-ųjų fotografijoje. Po mišių Veisiejų dvaro parke.
Balti, šilkiniai marškiniai, juodos kelnės ir garbanos.
Daug vyrų su dviračiais. Buvo tokia mada, atėjusi iš Prancūzijos.

Tėvas Elijas iš Olandijos


Atvyko į Lietuvą savo vienuolių kongregacijos siuntimu (jonitų). Dirba Lukiškių kalėjimo kapelionu ("užėmė mano vietą", anot J. J.). Gana linksmas ir patenkintas likimu.
Aiškina, kad banditai yra žmonės, kurie radikaliai bando pakeisti savo likimą. Beviltiškais būdais...
Lietuvoje, jo požiūriu, žmonės pernelyg nemyli savęs. Tai – iš komunizmo laikų.
Jie įsikūrę Trinitorių bažnyčioj Antakalnyje. Visa brolija. Reik ieškot!
P. S. Galgi pirmas naujoj Lietuvoj pasakė, kad "Dievas yra reiklus".
Kristus, pagal jį, kalba labai sistemiškai, o Bažnyčios kelias – paruošimas Prisikėlimui; Jono apreiškimas turįs daug bendra su evangeline Lozoriaus prikėlimo iš mirusiųjų scena, kur veikia angelai, Marija ir Morta...
Jonas – daugiau mistikos nei poezijos; labai iškreipti visi jo vertimai į graikų ir kitas kalbas.
Pats Elijas ilgisi laidotuvių ritualo, kurį atranda išlikusį pas mus; čia norėtų būti ir palaidotas. Panašiai yra kalbėjęs tėvas Severinas iš Vokietijos.
– Žmonės čia labiau žiūri į akis nei Vakaruos. Olandai greitesni pasijuokti.
Lietuviai ilgiau sprendžia, "ar geras, ar blogas".

Inga D.


Mano raštai jokiu būdu nepralenks to, kas dedasi. Inga, su kuria vieną vakarą gėrėm vyną Londone, nori atvežti į Lietuvą spektaklį "Vaginos monologai". Tekstai amerikietės Eve Ensler.
– Linksmiausia spektaklio vieta yra R. Cameron vaizduojami įvairiausių pasaulio moterų orgazmų klyksmai... Per tą kolekciją neįmanoma nesijuokti.
Ko gero, rudenį taip ir bus. Kodėl gi ne, jeigu "Ir mano daiktas buvo jau išėjęs pasivaikščioti..."
Geriausias dviratis yra šitas. Su rėmu mergoms pavežti.

Kovo 31, sekmadienis


Balsas tamsmėlynės kriauklytės, gulinčios ant mano palangės:
– Esu mėsa, išauginusi tokį skaistų granitą.
– Esu tamsmėlynė, šiaurinė mėsa...
Sigitas:
– Buvai, širdele! Dabar esi mano dviratis, batas, suknežinęs veidą, valdžia...

Balandžio 1, pirmadienis


Antroji Velykų diena. Senė giltinės plaukais klykia nuo slenksčio:
– S prazdničkom!
Ten, kur buvo fabrikas "Žuvėdra" (duknos, pagalvės ir baidarės), kybo plakatas:
– Ateikite į Biblijos studijų centrą! Jeigu turite vaikučių, mes paglobosime...
Kažkas naktį pripeckino juodu dažu: "Pedofilai!"
Neva pasirašo. Ateikite.
Štai dvasios griuvenos, moraliniai lavonai!
Šitaip.
Bohemijos velykinės giesmės: "Nugrims į gilų liūdesį Zajonas..."
Žinoma, kad čia turima galvoj Sionas.
Smurtas, kurį panaudojame prieš daiktus, patirtis, kurią jiems primetam... M. Foucault. Aptemdo pasaulį.

Apie kalbą


Kalba yra didžiausioji iš realybių. Bent jau mums, kurie tariamės turį su ja profesinių reikalų.
Suprantama, kad dėl jos kasdienybėje grumiamės dar karščiau nei dėl žemės...
Antai V. P. apie jau amžinybėn iškeliavusią N.
– Man atrodo, kad ji ir lenkiškai išleido knygų, Bohumilos (...) pavarde.
– Bijok Dievo! Su Bohumila mes buvom Švedijoje...
Ir užtilau. Pamanys dar ką nors. Juk ir su N. buvau.
Žodžių meistrams kartais trejinasi pasaulis.

Maniakai I


Gal kam ir juokinga, – visada domėjausi alyvmedžiais. Žinau, kad jie veda vaisius tik nuo 90 metų.
Dabar: Atėnuose rengiama olimpiada. Graikams trukdo alyvmedžiai, kuriems po 600 metų. Iš pradžių sugalvojo iškirsti, dabar šaukia:
– Persodinsim!
Galą tau persodins! Svarbiausia naujas stadionas ir pinigai. Persodinkite kokius nors senus ąžuolynus, persisodinkite patys.
Pasaulis padarys viską, kad tik šiuolaikiškai atrodytų.

Maniakai II


Žmogus, neva suradęs būdą pagydyti vėžį. Jam subinę pila votys... Sunku atsisėst.
Vienąkart dingsta. Sutrikęs. Kur jos?
Išsimuilina pirštą, prieš tai apkarpęs nagus.
Kiša į savo... šikvamzdį.
– Oho! Kažkas ten yra!
Votys persikėlė tenai.
Taigi joms ten ir vieta!
Vėžį, pasak jo, svarbiausia suvaryti ten, kur viskas šalinama, pro kur visi kancerogenai išmetami.
Šalutiniais geležinkelio bėgiais...
Nebuvau dar girdėjęs tokių "navynų".

Mokytojai maniakai III


Pagrindas: svarbiausia turėti mokinių. Jeigu jų nėr, sakyti:
– Tu esi mano mokinys!
Principas:
– Turi žinot, kad yra neva aukštesnių dvasinių lygių. Aš iki tavęs nenusileisiu!
Toliau – žinokis pats!
Miglų varytojai, burbulų pūtėjai, audrošaukliai, miglovaros bei žagrakaliai... Pas mus visad tokių per akis. Ne veltui lietuviai (ir lenkai) JAV pirmavo. Tarp "cicilikų".
Katalikas būtinai... cicilikas. Vienas kitame arba tam pačiam. Arba laikui bėgant.
Skirtumo tiek, kiek tarp dešrelės ir sosiskos.

Pavasarinių Ilgių proga


Mano Tėvas buvo gimęs balandžio 1 dieną, melagių dieną... Šiandien jam būtų 90 metų. Vakar tai prisiminė U., jauniausioji iš jo anūkų. Daugiau nebus anūkų. Nebent proanūkių.
Andai anūkų suskaičiuodavo bent 12... Velykos yra buvusios ir pavasarinės Vėlinės, vėlių šventė.
Visos šventės – iš vėlinių.
Tai, kas stabilu (pasilieka), ir tai, kas kinta.
Galop žmogus pamatai, kad nieko stabilaus nėr. Vienos "kitybės".
Kils karas ir – neliks Europos bažnyčių... Betgi: jei visur yra Dievas, tai ir melstis galima visur.
Stabiliausioji iš vertybių: ilgesiai.

Korano teisė


Jeigu žmona padarė jums (vyrui) akivaizdžią niekšybę, praranda teisę į dalį dovanų (to, kas buvo dovanota).
Šiaip jau: reikia keturių liudininkų jos kaltei įrodyti. Tada uždaroma namuose (įkalinama) iki mirties ir tik Viešpats turi valią parinkti jai kitokį gyvenimo variantą.

Moterų kalėjimai


Pavyzdžiui, Panevėžio... 200 moterų, viena ar dvi prižiūrėtojos... Tvarka padaroma per "atamanę".
Kokių 40 metų, antrąkart sėdinti. Trumpai kirpta, dvi sidabro grandinėlės – nuo žabtų iki ausų. Kam? Kad negalėtų bučiuotis... Turi visas generoliškas "regalijas". Per ją viskas ir daroma – kaip kare.
Kolektyvinio sekso seansuos dalyvauja po 24 moteris.
Štai kur darbo būtų turėjęs F. Fellini... Jeigu vyrų nėra, moterys jų "pasidaro" pačios iš savų. Savaime atsiranda, kaip žuvų bei moliuskų pasaulyje.
Čigonė, kuri nusižudė, vardu Paula. Iš tiesų – buvo vyriškos lyties.
Žmonės gyvena visur: danguje, žemėje ir po žeme, t. y. visur pragaras.
Jeigu ištrūksta kokia nors dvaselė, tai jai tenka smarkiai paplušėti. Dievas irgi yra "viršininkas". Kas ant viršaus, tas ir viršininkas.
Veršis – (senųjų religijų) stabas. Turintis viršenybę.
Dvuolas veršis – beragis arba baužas, baužys... Niekas net to žodžio nebeatsimena.
Dvuo-las. "Dv" – regis, iš be galo senų morfemų.

Velykinis atvirlaiškis Antanui, kuris verčia Šekspyrą


– Tai būsi sonetininkas! Sonetas, žinok, ilgai nepaleidžia...
(Pauzė.)
– Tai paskubėk! Pamanykite, Šekspyras lietuviškai...
Turėsi su kuo pasišnekėt aname pasaulyje...
(Murmesiai ragelyje.)
•
Tuo tarpu popiežius jau ragina melstis už Betliejų! Subombinsit ir Šventąjį Tėvelį!
Dainininkė Veronika, kuri iš tos pačios gimnazijos.
Bent turi humoro! Apie save ir apie vištą.
Jau buvo grįžusi iš Graikijos. Kasė bulves tėviškėje prie Kapčiamiesčio. Atvažiavo "chebra".
– Veronika, padainuok!
Toji ir užplėšė. Višta, iš kažkur atsiradusi:
– Kar, kar, kar!
– Štiš, gyvate! Neleidi nei padainuot!
Višta užtilo, Veronika vėl, tada višta:
– Karr!
Nuvijo į kitą bulvienos pusę. Veronika jau įsidainavo, ėmė lupt pačias nuoširdžiausias. Višta atsikepurnėjo per visą bulvieną ir ėmė pritarti nenutildomai:
– Kar, kar, kar!
Karr, karr, karr!

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


12594. Rrrr2004-02-10 07:33
Man patiko, kad prie Gedos nėra komentarų. Nors kartą apie mėšlą niekas nekalba.

12622. vlk2004-02-10 13:57
Pasaulis padarys viską, kad tik šiuolaikiškai atrodytų.Man atrodo japonai nelabai į tai pasiduoda.Jie patys labai stiprūs,galima pavydėt

12646. Erika2004-02-10 20:11
Manau, Sigitai, laikas susimąstyti. Kai žmogus rašo, kad tik rašytų, net plepukai komentatoriai nutilo.

12671. keule2004-02-11 11:08
Kotais silpnai pirščioja. Šiknavamzdis sugedo. Njo, kai įsivaizduoji kolektyvinio sekso seansus su 24 moterimis, nebeturi kur pirštų dėti, kaip tik... Aj, nepošlinsiu, juk gimtadienis - tiek "Šatėnų", tiek patrono. lew

12749. Dzyvai2004-02-12 15:25
Dzyvų dzyvai iš Lazdzijų. Tai berods jau kap ir laiks apie visokius amūrus kū paporyc. Kap ty koks bernuks in mani pažūraijo, tai net širdzis paduosna blumpt ir kliuksi. Matai nu vienam ty kokia tai Aischilo gysla neatlaikė, tai pacam Pegaso sparnai išdygo ant rytojaus ir ką daba su jais bepaveiksi,a?

12802. viesulas2004-02-13 15:52
tikra tiesa mielas RRR, taip ir yra kaip sakai, bet siame mesle vis delto yra neblogu vieteliu-----lietuviai tikrai labiau ziuri i akis, taciau nors ir ziuri labiau i akis, bet ir sosiskos buties klausimas rupi.

12810. au au:2004-02-17 13:34
mano nuomone, lietuviai ziuri vien i antra gala ir niekaip neatsidziaugia ziuredami jau penkioliktus metus /nuo nepriklausomybes paskelbimo/ niekaip auksciau nepakelia akiu. ka jie ten mato, nesuprantu, net geda man neisaiskino

51236. Henrikas :-( 2006-01-28 12:53
Matyt,Petkevicius teisingai raso durniu laive,kad tu esi paslemekas ir nieko protingo negali parasyti.

Rodoma versija 21 iš 22 
14:43:47 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba