ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2010-02-19 nr. 977

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PETRAS RAKŠTIKAS. Proza (20) • RYTIS RADAVIČIUS. Pabėgimas (2) • IEVA MIKALKEVIČIŪTĖ. Lietuviškoji nirvana (7) • Interviu su VYGANTU MALINAUSKU. Kas sieja A. Stulginskį, V. Mykolaitį-Putiną ir J. Lukšą-Daumantą? (11) • JONAS GRIGAS. Kaboti kartu ar atskirai? (78) • SIGITAS GEDA. Dainos, kurių išmokė motina (16) • INGA GLEBOVA. Nuostabi istorija apie valytoją ir bankininką (1) • IEVA ASTROMSKAITĖ. Eilės (1) • LUANA MASIENĖ. Eilės (4) • DANE ZAJC. Eilės (4) • Interviu su CHRISU ANDERSONU. Ilgasis kultūros šleifas (1) • GINTARĖ BERNOTIENĖ. Penkios tezės apie 2009 metų poezijos knygas (7) • TOMAS ARŪNAS RUDOKAS. Rudokas prieš Salingerį (31) • VIDA ŠATKAUSKIENĖ. Plyšk, šalčiau! (4) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie banginius, lietų ir kiną (130) • Nauji miestės laiškai (477) •

Kaboti kartu ar atskirai?

JONAS GRIGAS

[skaityti komentarus]

Paryžiaus budelis Charles’is-Henri Sansonas Prancūzijos Nacionaliniam Susirinkimui 1792 m. kovo mėnesį įteikė memorandumą. Jis reikalavo naujo įtaiso savo darbui paspartinti ir kalinių miniai, laukiančiai egzekucijos, sumažinti. Jis turėjo tik du kardus ir kiekvieną jų reikėjo dažnai galąsti. Atvykus pilnam aukų vežimui, tai sukeldavo gaišatį.

Nacionalinis Susirinkimas įgaliojo daktarą Josephą-Ignace’ą Guillotiną sukurti „humanišką“ įtaisą „akimirksniu galvai nuo kūno atskirti“ (taip rašoma Guillotino įtaiso naudojimo instrukcijoje). Daktaro vardu pavadintas įtaisas veikė tiksliai pagal instrukciją, ir Prancūzija, viešpataujant terorui, tarp tūkstančių kitų neteko ir savo didžiojo mokslininko Antoine’o-Laurent’o de Lavoisier, kuriam 1794 m. gegužę nukirto galvą už jo, kaip mokesčių surinkėjo, darbą, likus mažiau nei trims mėnesiams iki Robespierre’o ir jo teroro, dėl kurio jis pats buvo giljotinuotas, žlugimo. Lavoisier kartu su Guillotinu ir mylimu Amerikos sūnumi mokslininku ir diplomatu Benjaminu Franklinu dirbo karaliaus Liudviko XVI karališkojoje komisijoje, tiriančioje Franzo Antono Mesmerio pramanytą gyvulių magnetizmą ir žmonių pseudogydymą magnetiniais laukais. Komisijos ataskaita 1784 m. įrodė, kad magnetinis laukas žmonių negydo, iki šiol ji yra geriausias mokslinės metodologijos pavyzdys. Nuo to laiko visi netikri gydymo metodai vadinami mesmerizmu. Deja, kai kuriose šalyse, įskaitant Lietuvą, mesmerizmas gyvas iki šiol.

Šis mokslo ir technologijos naudojimo nemoraliems tikslams pavyzdys – giljotina – vargu ar nusipelno didesnio dėmesio, palyginti su tokiais išradimais kaip parakas, napalmas, cheminiai ar atominiai ginklai, lazerinės ir mikrobanginės patrankos, žudančios elektromagnetiniu spinduliu, ką ir kalbėti apie technologinį poveikį aplinkai, žmonijos socialinėms problemoms ir biologinei įvairovei.

Minėti technologinio „progreso“ pavyzdžiai etiškai ir socialiai iškreiptai iliustruoja mokslo ir visuomenės ryšį. Jie kelia baimę ir neigiamas emocijas dėl mokslo taikymo akcentuojant tik technologinio augimo būtinumą ir kuria juodus šėtono malūnus ant žalios mūsų planetos Žemės. Šviesa sklinda 300 000 km/s greičiu, tačiau vis tiek pirma jos būna tamsa. Ir mes turime pro ją skverbtis.

Nesame moksliškai labai išprususi tauta. Ne visi daug suvokiame apie mokslą kaip žinių kūrybą. Mintis, kad mokslas yra nesuprantamas, bedvasis, kad jis iš esmės blogis, sudaro mūsų laikotarpio paradokso esmę. Mokslas tapo mažiausiai populiarus ir labiausiai gąsdinantis savo įtakos viršūnėje, kai jo vaisiai – mikrofonai, telefonai, garso, šviesos ir elektronikos įtaisai – labiausiai prisotino mūsų kultūrinę aplinką ir veikia mūsų kasdienį gyvenimą, kai gyventi mokslo ir technologijų valdomame pasaulyje neturint mokslo žinių tampa vis sunkiau. JAV prezidentas Barackas Obama paskelbė: „Šiandien labiau nei bet kada mokslas turi mūsų, kaip planetos, išlikimo ir mūsų, kaip šalies, saugumo ir klestėjimo raktą.“ Jis dar pabrėžė: „Mes grąžinsime mokslui jo deramą vietą. Pasibaigė tas laikas, kai mokslas ėjo paskui ideologiją. Mūsų šalies progresas – taip pat ir mūsų, kaip nacijos, vertė – šaknijasi ir auga iš tyrimų laisvės ir nepriklausomybės.“ Lietuvoje politinių partijų ideologija bando pajungti mokslą ir jam vadovauti.

Lankantis Japonijos kompanijoje „Panasonic“ jos prezidentas, man paminėjus mūsų mažą neturtingą šalį, pasakė: „Didžiausias šalies turtas yra ne didelė teritorija ar gamtos turtai, o gerai išmokslintas jaunimas.“ Bet mokslo žinios Lietuvoje mažiausiai vertinamos kaip mąstančių žmonių didžiausia vertybė ir didžiausias šalies turtas. Mūsų didžiausio dienraščio skyrelyje „Mokslas“ pateikiama informacija apie vairavimo kursus.

Tačiau vis daugiau žmonių supranta, kad mokslas iš esmės yra gėris, nors gali būti panaudotas ir piktam. Seniai vyrauja teisingas požiūris, kad mokslas per švietimą gerina žmonių gyvenimo kokybę. Tačiau retorika pasaulyje labai keitėsi nuo Ernsto Haeckelio laikų. 1874 m. jis rašė: „Dvasinė laisvė ir tiesa, protas ir kultūra, evoliucija ir progresas laikosi ant šviesios mokslo vėliavos.“ Charlesas Darwinas 1880 m. rašė: „Minties laisvė bus geriausiai pagerbta pamažu gerinant žmonijos nusimanymą, kuris seka paskui mokslo progresą.“

Žmonijos problema kyla iš politikų galios užvaldyti ramų mokslo balsą ir dažnai panaudoti jo vaisius ydingiems tikslams. 1848 m. įsteigta Amerikos mokslininkų draugija. Kokią įtaką galėjo turėti toks pradžioje silpnas konstruktyvios pažangos instrumentas pasaulyje, apimtame revoliucijos įvykių, kurie prie Prancūzijos vairo atvedė Liudviką Napoleoną, į Gaetą ištrėmė popiežių Pijų IX, įkvėpė vokiečių kompozitorių Richardą Wagnerį statyti Dresdene barikadas ir nevisiškai atsitiktinai Marxą ir Engelsą paskelbti Komunistų partijos manifestą?

Po penkiasdešimties metų (1898) knygoje „Nuostabus amžius“ („The Wonderful Century“) Alfredas Russelas Wallace’as, Darwino evoliucijos teorijos partneris, savo optimizmą pridengė baime, kad mūsų visuomenė gali žlugti, nes žmonių moralės progresas gali atsilikti nuo mokslo pažangos: „Kuo daugiau suprantame dideles žmonių gerovės galimybes, kurias mums suteikia mokslas, tuo daugiau turime pripažinti mūsų nesugebėjimą adekvačiai naudotis jomis. Užuot savo didžiausių žmonių galias paaukoję blogiui nugalėti, matome pažangiausių šalių vyriausybes ginkluojant iki dantų liaudį ir leidžiant didžiąją dalį turto ir visus mokslo išteklius pasiruošti sunaikinti turtą, laimę ir gyvybę.“ Tai vyksta iki šiol.

Dalis žmonių mano, kad mokslas, kuriantis pavojingus modernius prietaisus ir kosminius bei kitokius ginklus ar gamtą teršiančius chemikalus, savo esme gimdo destrukciją. Bet pati žmogaus prigimtis siekia mokslo galią naudoti užkariauti, grobti ir bet kokiai kitokiai jėgai, glūdinčiai žmogaus dvasiniame pasaulyje, sunaikinti.

Žinoma, mokslo negalima atskirti nuo politinių pokyčių, nes per visą žmonijos istoriją nuo žemdirbystės atsiradimo iki šiuolaikinės pramonės ir socialinių pertvarkymų pirminis variklis buvo varomas mokslo. Bet mokslas negali būti tapatinamas su atradimų nauda ar žala, nes mes galime pasirinkti ir bet kuris atradimas reiškia daugybę potencialių taikymo būdų, apimančių visą moralinės svarbos skalę. Todėl humanistai visada laikėsi visų galimų požiūrių į mokslą. Didžiausiems sugriovimams, padarytiems žmonių rankomis, galią suteikė mokslo žinios, bet jų galėjo ir nebūti. Jei mokslinio potencialo geranoriškumas, palankumas arba blogas požiūris į mokslo naudingumą nelemtų šios skaudžios žmonijos istorijos temos, tai kodėl toks žmonijos proto triumfas taip dažnai yra susijęs su tragedija ir griovimu?

Didis prancūzų matematikas Josephas-Louis Lagrange’as apraudojo savo draugo Lavoisier mirtį tokia liūdna ir aštria pastaba: „Jiems prireikė tik akimirkos nukirsti jam galvą, bet Prancūzija gali neišauginti kitos tokios per šimtmetį.“ Sudėtingos ir prisitaikančios sistemos pasaulyje gali išsivystyti tik pamažu. Galime pasiekti viršūnę tik daug pastangų reikalaujančiais žingsneliais, bet griovimas gali įvykti staigiai ir būti katastrofiškas. Tokių pavyzdžių istorijoje gausu. Kadaise dienos gaisras Aleksandrijos bibliotekoje sunaikino tūkstantmečio žinias. Antrasis pasaulinis karas sugriovė daugelio žmonių kartų triūsą.

Homo sapiens nėra bloga ar griaunanti rūšis. Bet mūsų prigimtis leidžia per akimirksnį sugriauti tai, ką tik šimtmečiai gali sukurti. Tai vadinama laisva valia, kurią Dievas mums davė. Esminė žmonijos tragedija ir tikrasis piktnaudžiavimo moksliniu griovimo potencialu šaltinis kyla iš mūsų prigimties, bet ne iš pačių žinių pobūdžio. Mes padarome dešimtis tūkstančių gerų darbų, atitinkančių kiekvieną blogą darbą. Vienas pasikėsinimas gali sukelti karą, vienas nusikaltimas gali pakirsti tūkstančių geranoriškų žmonių atsargiai kurtą pasitikėjimą etiškai skirtingoje visuomenėje. Sakoma, kad mokslas vystosi per visą istoriją, o moralė stagnuoja arba net regresuoja. Manau, „vidutinė moralė“, jei taip ją būtų galima pavadinti, per pastaruosius žmonijos istorijos šimtmečius labai patobulėjo. Didžiojoje pasaulio dalyje neliko vergų, faktiškai įkalintų moterų, psichikos ligonių išjuokimo, raganų deginimo, priešininkų žudynių su piktdžiugišku laisvumu arba neginčijamu teisumo jausmu. Greičiau šiandienė tragedija kyla iš mūsų prigimties ir išdidi mokslo galia šį efektą sustiprina.

Koks mąstantis žmogus šiandien norėtų grįžti į tuos laikus, kai didesnis blogis valdė mažesnę galią? Kas norėtų gyventi kultūroje su tokiomis elementariomis medicinos žiniomis, kai dauguma vaikų, kad ir kokios socialinės padėties, turėjo mirti vaikystėje? Tačiau mes negalime pasirinkti, nes žmonės privalo siekti žinių, klausti ir ieškoti, ir todėl mokslas turi prasiveržti pro papročių suvaržymus, kad taptų arba mūsų didžiausiu triumfu ir mūsų gerovės galingiausiu varikliu, arba griovimo greitintuvu. Žmonių laisva valia, ne vidinis mokslo turinys, nulemia pasekmes, o mokslininkai, kaip žmonės, turi išskirtinę atsakomybę atlikti visų esminių politinių valdžios sprendimų ekspertizę. Deja, ne kiekviena valdžia tai supranta.

Mokslo turinys gali tik sustiprinti ar suteikti stiprybės pasirinkimams, įsišaknijusiems mūsų socialinėse ir etninėse vertybėse. Minėtųjų Guillotino ir Lavoisier partneris Franklinas, kalbėdamas apie tai, koks pasirinkimas lieka mokslui, kaip didelei galiai, kuri gali būti panaudota gėriui ir visuomenei, paklausė: kaboti kartu ar atskirai? Lietuvos valdžia, universitetus verčianti viešosiomis įstaigomis, skatinanti jaunimą išvykti svetur, o visuomenę gyventi iš surinktų mokesčių ir socialinių išmokų, didžiausią šalies mokslo potencialą sukaupusią Mokslų akademiją verčianti diskusijų klubu, skatina Lietuvos visuomenę kaboti atskirai nuo mokslo.

Buvo tikimasi, kad mokslo ir studijų reforma pagerins studijų kokybę universitetuose ir kolegijose. Deja, studijų kokybę lemia ne krepšeliai, o aukštosios mokyklos infrastruktūra ir profesūros kvalifikacija. Ji nekyla, nes, panaikinus habilituoto daktaro laipsnį ir leidus daktarams tapti profesoriais, o net neturintiems mokslo laipsnio – docentais, dingo mokslinės kvalifikacijos kėlimo motyvacija, sumenko moksliniai tyrimai. Mūsų mokslinis potencialas sparčiai sensta. Universitetų profesūra yra pensinio amžiaus. Valdžios atlyginimų politika neskatina jaunimo atsidėti mokslui. Geriausieji išvyksta studijuoti į Vakarų universitetus ir ten pasilieka. Išvyko ir toliau išvyksta daug sumaniausių žmonių. Kartu moksliniai tyrimai vis labiau tampa tarptautiniai, ateina tarptautinės korporacijos, kurioms reikalingas moksliškai išlavintas jaunimas. Vyriausybė neturi aiškios strategijos, kiek ir kokių specialistų reikia šaliai. O kaip kitose šalyse? Kinijoje 60 proc. bakalaurų yra fizinių ir technologinių mokslų, Taivane tokių parengiama 41 proc. Galbūt gaila, bet tyrimai rodo, kad XXI a. visuomenei reikia 5–10 proc. humanitarinio, 10–15 proc. socialinio ir 75–85 proc. mokslinio (fizinių mokslų) išsilavinimo žmonių. Lietuvos pramonė sunyko, o verslui sukurtų mokslo produktų nereikia – jie perkami iš užsienio.

Lietuvos universitetai tolsta nuo Vakarų universitetų modelio, kur patyrę profesoriai ir žymūs mokslininkai diskutuoja su studentais. Mokslas, jo pritaikymas ir pačios žinios Lietuvoje yra nuvertinti. Valdžia vis dažniau demonstruoja, kad jai ir visuomenei kultūra bei žinios yra nereikalingos. Nutilo net atsakingų politikų kalbos apie „informacinės“, „žinių“ visuomenės kūrimą. Lietuvos ūkis darosi vis mažiau konkurencingas daugiausia dėl žmogiškųjų išteklių kokybės ir išsilavinusio jaunimo emigracijos.

Penkių mokslo, studijų ir verslo slėnių kūrimas gali tik iššvaistyti du milijardus Europos Sąjungos ir beveik milijardą Lietuvos mokslui skirtų litų. Lietuvai pakaktų vieno stipraus slėnio, turinčio kvalifikuotą mokslinį kūrybinį potencialą ir šiuolaikinę įrangą. Be stipraus nacionalinio finansavimo Lietuvos mokslininkai negali tinkamai konkuruoti ES projektuose. Reikalinga aukštojo mokslo reforma buvo daroma kelių žmonių, nereaguojant į akademinės visuomenės pastabas ir pasiūlymus. Dabar belieka abejingai žiūrėti, kaip mėgėjai žaidžia šalies likimu, profesionalams sėdint ant atsarginių suolelio. O tų profesionalų balso visuomenė negirdi. Ką jie daro valstybiniuose mokslo institutuose ar universitetuose, sugeba paaiškinti moksliniuose straipsniuose tik vieni kitiems. Visuomenei – nesugeba. Visuomenė negirdi, kam naudojami mokslui finansuoti skirti šimtai milijonų mokesčių mokėtojų litų.

Dabar eksponentiškai didėja informacijos kiekis ir jos prieinamumas. Kaip tai veikia mokslininkų vaidmenį ir viešosios politikos formavimą? Piliečiams ir politikams didelę įtaką daro žiniasklaida, skleidžianti, redaguojanti, komentuojanti ir filtruojanti informaciją. Rafinuotas verslas ne tik reklamuoja prekes, bet ir per žiniasklaidą formuoja visuomenės nuomonę apie verslo rūšis ar naujus gaminius (chemikalus, vaistus, mobiliuosius telefonus ir kitus nesaugius produktus). Pagaliau turime internetą, globalinį stulbinančios galios informacijos ir dezinformacijos variklį, atvedusį mus į informacijos amžių.

Kas atsitinka, kai politiką ir rinką užplūsta apsišaukėliai ekspertai? Kai staiga atsiranda autoritetai, pasirengę palaikyti bet kokį požiūrį? Rezultatas yra politikos, informacijos ir mokslo nuvertėjimas. Ši tendencija grasina mokslininko, kaip nešališko, objektyvaus proto balso, taip pat autoritetingo mokslo vaidmens padedant kurti protingą viešąją politiką supratimui.

Kaip žmonėms atpažinti tiesą? Kaip visuomenei nuspręsti, ką laikyti faktais? Kaip mūsų išrinktieji politikai priima naudingus sprendimus? Kas atsitinka tiesos sakytojams, kurie kalba faktais, prieštaraujančiais vyraujančiai nuomonei? Ir kokiu pasitikėjimo laipsniu vidutinis pilietis vertina mokslininko balsą? Ar šį balsą iš viso girdi?

Viešose kalbose apie mokslą gausu netikslumų, o retorikos aistra ir apimtis dažnai nuskandina patį mokslo balsą. Darosi akivaizdu, kad tarp mokslo ir visuomenės didėja painiava ir nepasitikėjimas. Pilietis, apipilamas painia informacija, nežino, kuo tikėti. Todėl tampa vis sunkiau kalbėti apie mokslą, nes Lietuvos žiniasklaida neskleidžia mokslo žinių.

Jos didenybė Gamta nelabai pastebės ir neilgai prisimins mūsų trumpalaikę kelionę, bet didesnę šlovę savo intelektui pasiektume, jei sujungtume mokslo galią su tinkama valdžios elgsena ir kurtume pasaulį, kuris gundytų mus džiaugsmingai sušukti Fausto žodžiais: sustok, akimirka žavinga!

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


183909. cc2010-02-23 19:53
Gyvenimas yra perdaug sudėtingas, pilnas įvairiausių siurprizų ypač kiekybei transformuojantis į naują kokybę, kad būtų galima gyventi pagal kokius tai, net ir žymiausių mokslininkų surašytus receptus. Net oro pokyčių, tolimesnių nei 7 dienos, praktiškai neįmanoma prognozuoti. Nuo neatmenamų laikų, siekiant užtikrinti optimaliausią visuomenės, valstybės vystymąsį būdavo įrašyta molinėse lentelėse, uolose iškalti, ant papirusų, jačio odos pergamento ar poperiaus surašyti pagrindiniai įstatymai. Nesilaikiusieji buvo kalinami, kankinami, nužudomi, tam tarpe ir giljotinuojami. Tos valstybės, kurios itin laikėsi šių įstatymų- stagnavo,atsiliko vystymesi, pralaimėjo konkurencinę kovą. Tai ką daryti? Pranašų yra daug ir visos srityse, ir jie visi šaukia, kad tik jų receptai yra geri. Užtenka tik pažiūrėti kas seime darosi. Visur panašiai. Daktaro Lewio stebuklingosios magntinės juostelės, maisto papildai ir vaistai iš ryklio pelekų, senukams atauginantys sudilusius sąnarius ir t.t. ir t.t., visokie parapsicholgai, tikėjimo sektos. Neuostabu, kad Kristų nukryžiavo, nes tais laikais buvo šimtai ar tūkstančiai pranašų,kurių tezės kirtosi su tuo metu Izraelyje galiojančiu ST. Matyt ir dabar panaši situacija kai teisiųjų pranašų negirdima, o apsukrieji triumfuoja ir pelnosi iš paukščių, kiaulių, ožkų pandemijų, iš klimato atšilimo. Ir aplamai kas yra teisūs, o kas ne? Gal tas, kas šiandieną teisus, rytoj bus didžiausias melagis ir atvirkščiai?

183911. cc dar :)2010-02-23 20:25
Manyčiau, kad mokslininkai yra prasti savo produkto reklamuotojai, pardavėjai, nes ne toks jų profilis. Jie turėtų turėti kvalifikuotus marketingo vadybininkus. Na, čia aš šiaip pasamprotavau. Nesu specialistas. :)

183915. bobas2010-02-23 21:48
Kažin ar teologija ir ekonomika yra mokslai, jie labai panašūs į mokslinį komunizmą, kurio profesoriai jau atsižadėję. Pačiu laiku priminėt apie mesmerizmą. O apie giljotiną, deja, pavėluotai.

183948. gal rašant apie mesmerizmą2010-02-24 10:22
reikėtų šį tą apie jį išmanyti?

183953. tingu skaityti viską, 2010-02-24 10:26
panašu, kad pagrindinė mintis - kad reikia vieno, ne penkių mokslo, studijų ir verslo slėnių. Rusijoje irgi kalbama apie penkis. Palyginkime...

184067. 183948-tąjam2010-02-24 17:46
Apie mesmerizą paskaitykite: Mokslas ir Gyvenimas, Nr. 1, 2004, tada ir jūs išmanysite.

184270. leitis2010-02-25 17:14
Atskaičiau iki: "man paminėjus mūsų mažą neturtingą šalį..."

184344. pamąstymas2010-02-26 09:09
Dėja, mokslas ir mąstymas mūsų laikais vis labiau prasilenkia. Kartais atrodo, kad niekur nėra tiek daug kvailių, kiek tarp vadinamųjų mokslininkų.

184517. 067-am2010-02-26 20:19
kažkodėl nuo mažens netraukia "Mokslas ir gyvenimas". Yra solidesnių leidinių.

184540. lašara - cc2010-02-27 02:08
Kristaus teiginiai nesikirto su ST. Jis pats sakė, kad atėjo išpildyti ST ir kad nė viena jota neprapuls iš ten. Oficialus sinedriono kaltinimas Jėzui buvo toks - Jis sakosi esąs Dievo Sūnus. Įdomi detalė - Jėzus galėjo sinedrione atsižadėti savo teiginio, kad yra Dievo Sūnus ir būti paleistas. Bet neatsižadėjo. Šitoj vietoj aš manau taip - Jėzus niekada nemelavo. Atsižadėjimas būtų melavimas. Už tai žydai paprašė romėnų Jėzų nukryžiuot.

184541. lašara2010-02-27 02:13
straipsnis puikus ir aktualus, bet tai tyruose šaukiančio balsas - ar Lietuvoj kam svarbu tauta, jos gerovė, mokslas ???

184562. cc - Lašarai2010-02-27 12:52
Nepripažįstų Dievo, koks jis aprašytas ST ir NT. Esu tikintis tik tiek, kad tikiu, kad NT parašė, pasinaudodami ir kitų tautų religijų teiginiais, žydų išminčiai, o NT, pasinaudodami ST, perrašė ir papildė Kristaus išpažinėjai. Žmonių sukurtas šv.Raštas nėta Dievo įrodymas. Žmonija yra ne tiek visko prirašiusi . Žydai, už ST iškraipymą turėtų krikščionis prakeikti ir atskirti nuo sinagogos,ar dar labiau, kaip katalikai pasielgė su hugenotais. protestantais.

184573. Lietuvos tauta, jos gerovė ir mokslas džiugiai šnabždasi 2010-02-27 15:48
va, dar vienas mus palaiko. Lašara po lašaros ir akmenį pratašys.

184627. pl :-) 2010-02-28 10:27
Puikus straipsnis. Tik turbūt pavadinime turėjo būti - kapoti? Juk nuo giljotinos pavadinimas, kiek supratau. Tik su vienu nesutinku - kad reikalingi habilituoti daktarai. Dažniausiai habilitacijai padaryti naudojamasi savo pavaldinių darbu, o daktarinę patys visi (ar beveik visi) pasidaro. Prisižiūrėjau daugybės vudutiniokų su skambiais vardais, todėl titulais netikiu, dažnai jie liudija tik apsukrumą. O blogis visuomet slypi žmogaus prigimtyje, ne kur nors kitur. Ir bet kas gali būti naudojama destrukcijai. Pastaruoju metu moralės destrukcijai labai sėkmingai naudojamas menas, tik ponai menininkai to atkakliai nenori pripažinti.O gal jiems labiau patinka velnio draugystė?

184633. cc - pl2010-02-28 11:37
ar dr.Kirkilą turi omeny? gal dr.Maniušį? Užtenka patapti labai dideliu viršininku ir dr. pats pasisiūlo.

184661. mieliausiasis pl, 2010-02-28 17:20
gal tamsta pamiršote ar nepastebėjote, kad autorius yra privertęs krūvą svetimų mokslo populiarinimo straipsnių ir paskelbęs juos kaip savus. Apie ką daugiau kalbėti? Skambūs žodžiai ir tiek. Natūraliai kyla ir kitų abejonių...

184681. cc :)2010-02-28 22:03
Beveik visi žodžiai kuriuos mes ištariame, veiksmai, kuriuos atliekame, originalios mintys išnyrančios iš pasamonės gelmių, atradimai kuriuos nuo pat kūdikystės iki pabaigos padarome, pirmoji meilė kurią patiriame, jau milijonus kartų yra ištarta, atlikta, patirta. Teigiama- jei disertacijoje yra 5% naujumo- tai labai gerai, jei 10- nuostabu.

184683. cc-ei2010-02-28 22:22
paskaičiuokite, kokia tikimybė sudėti iš visų paskutinio tamstos teiginio žodžių kaip tik šį tekstą, tada kiek pamąstykite.

184701. mieliausiajam 1846612010-03-01 10:55
Ar tamstai drabstytis purvais ir spiaudytis ant visų yra gyvenimo būdas ar savo neįgalumo apraiška?

184706. cc - 6832010-03-01 11:54
Negaliu nei paskaičiuoti, nei pamastyti, nes nesupratau jūsų minties. I voobščė.....slava kpss!

184726. dar mielesniam 7012010-03-01 15:57
ar galite parodyti tą, kurį apdrabsčiau ir apspjaudžiau? O gal čia autorius atsiliepė, pasivadinęs "visais"?

184742. Saulius M. -- 184661; 1847262010-03-01 17:14
Nesu nei straipsnio autorius, nei „701“ (dar šiame pokalbyje nedalyvavau), bet irgi esu linkęs `kyštelti savo trigrašį`:
Tai, ką jūs parašėte 184661 žinutėje - yra autoriaus kaltinimas plagiatu („autorius yra privertęs krūvą svetimų mokslo populiarinimo straipsnių ir paskelbęs juos kaip savus“). Prašau, nurodykite konkrečiai, ką turite omenyje, arba atsiprašykite už šmeižtą.

Tik turėkite omenyje, kad kai kas nors iš kitų straipsnių perrašoma nurodant šaltinį - tai nėra plagiatas. Tokia ir yra mokslo populiarinimo paskirtis: apžvelgus - apibendrintai supažindinti su mokslo įdomybėmis; mokslininkai tik padėkoja, jei kas jų sritį padeda populiarinti. O jei jūs tiesiog nemėgstate mokslo populiarinimo žanro - tai ir neskaitykite; susiraskite kas jums įdomiau: kokia prasmė pykti ir nervuotis?

184753. toto2010-03-01 18:01
Dauguma „mokslo popukiarintojo“ (#184701) rašliavų yra aklai nusirašytos, o jo (Jono Grigo) nenurodyti „šaltiniai“ jau buvo nurodomi ŠA komentaruose. Neverta iš naujo diskutuot.

Beje, Sauliau M., tavęs prašiau paaiškinti, ką tavo supratimu reiškia re vardo vietoje.


184758. totui2010-03-01 18:37
žr. 183519*

184759. toto2010-03-01 18:42
Tu girtas?

184761. Sauliui M. nuo varnos2010-03-01 19:04
Sauliau - užpisai negyvai su savo nekalto vagies snukiu - prieš pusmetį paskelbiau šiuose puslapiuose visus vagies grigo plagiatus iš rusų kalbos. Nusiunčiau tų vertimų originalus Universitetui, kuriame SVOLOČIUS IR VAGIS grigas vis dar laikomas kažkokiu dėstytoju. Tai ne, po pusmečio šito išgamos straipsnis ir vėl spausdinamas Šatėnuose. Lietuvoj myli vagis, tai jau tikrai nenuneigsi. Nori dar įrodymų? Parašyk savo e-mail - atsiųsiu, nors žiauriai tingiu tuo užsiiminėti. dėl tokių išsigimėlių kaip grigas ir sėdime šiknoj. negana to, šitas išgama dar ir antisemitas, bet tingiu cituoti - kiekvienam viešai besireklamuojančiam debilui galiu skirti ribotą laiką.

184768. varnai nuo Sauliaus M.2010-03-01 19:31
paieškojau archyve - radau kaip liepos mėnesį į jo straipsnio komentarus įdėjot ilgą tekstą ir teigėt, kad tai nuplagijuota. Bet mėgindamas šen ten palyginti J.Grigo tekstą ir tai, ką pateikėte kaip originalą, - niekaip neradau, kad kas nors būtų ištisais nurašyta, tik kad kalbama ta pačia tema...

Šiaip susidaro įspūdis, kad jūsų teiginiai straipsnio autoriaus atžvilgiu pernelyg perdėti, nepagrįstai išpūsti.
Ir atsiprašau, jei mano laiškas jums keltų jausmų audrą: tikrai nenoriu sukėlinėti purvo lavinas.

184769. Sauliui tas, kuris "drabstosi"2010-03-01 19:32
beje, autorius neatsiprašė skaitytojų už savo plagiatą. Prisimenu, vienas buvo apie laiko strėlę, nupiltas, berods, iš Scientific American. Pagooglinkit autoriaus pavardę, pridėkit žodį "laiko strėlė" ir rasit. Taip pat ir visi kiti bent kiek padoresni moksliniai (ne memuariniai) jo vardu pasirašyti straipsniai nupilti.

184770. beje, tame straipsnyje2010-03-01 19:41
net paties pirmo sakinio nesugebėjo išversti teisingai. "Vselena nepravilnaja" - visata netaisyklinga, o ne "neteisinga". Atsiprašau už ankstesnę "nicko" formuluotę, pražiūrėjau, kad 701 buvo ne Saulius.

184773. Saulius M.2010-03-01 19:46
Radau tą J.Grigo straipsnį; bet jei kaltinat - tai savo teiginius konkretizuokit (nurodant kokios pastraipos ištisai perrašytos), o ne pasitenkinkit abstrakčiu „nupiltas, berods, iš Scientific American“. Taip: yra Internete ir šiaip spaudoj straipsnių šia tema (kad ir Vikipedijoje: „Arrow of time“); bet kas blogo, jei ir lietuviai autoriaus dėka galės apie tai paskaityti?

184774. Saulius M. -- 184770, 1847612010-03-01 19:58
taip... to straipsnio pradžioje ir pabaigoje - daug panašumų... Gal ir reikėjo nurodyti „straipsnis parengtas remiantis ...“

184776. toto > 1847732010-03-01 20:09
Kurio „autoriaus dėka galės apie tai paskaityti“? - Kažkaip sunku patikėti, kad to nuplagijuoto, kurio net pavardė nenurodyta.

Sakyk, Sauliau M., tu kvailys ar tik vaidini? Jeigu vaidini, turiu pripažinti, esi talentingas.


184777. Sauliui šiek tiek sugretinimo paėmus atsitiktinėę pastraipą2010-03-01 20:17
Этот сценарий, предложенный в 2004 году Дженнифер Чен (Jennifer Chen) и Шоном М. Карроллом (Sean M Carroll), обеспечивает провокационное решение происхождения асимметрии времени в нашей видимой вселенной: мы видим только крошечный участок большой картины, и эта большая арена является полностью симметричной времени. Энтропия может увеличиться безгранично с помощью создания новых вселенных отпрысков. /;Jennifer Chen iš Čikagos universiteto pasiūlė provokuojantį laiko asimetrijos mūsų visatoje aiškinimą: mes matome tik didelio vaizdo mažytę dalį, o didelėje arenoje laikas yra simetriškas. Entropija neribotai didėja, gimdydama naujas visatas./ Лучше всего, эту историю можно рассказать как вперед, так и назад во времени. / O šią istoriją galima papasakoti laikui kintant pirmyn ir atgal / {[Вообразите, что мы начинаем с пустого космоса в некоторый специфический момент и наблюдаем, что он развивается в будущее и в прошлое. (Он идет в оба пути, потому что мы не предполагаем однонаправленную ось времени). – praleista]} Вселенные-потомки колеблются в обоих направлениях времени, в конечном счете, опустошаясь и рождая собственных младенцев. Эта Мультивселенная, в сверхбольших масштабах, выглядела бы статистически симметрической относительно времени — и прошлое и будущее покажут новые вселенные, живо колеблющиеся и безгранично растущие. У каждой из них была бы ось времени, но половина будет иметь ось, которая направлена полностью в противоположную сторону. / Visatos gali fluktuoti abiem laiko kryptimis, senos ištuštėdamos ir gimdydamos naujas. Labai dideliu mastu tokia multivisata atrodytų statistikai simetriška laiko atžvilgiu – praeitis ir ateitis rodytų naujas gimstančias ir plintančias tarpusavyje nesusijusias visatas. Kiekviena iš jų turėtų laiko strėlę, bet pusėje jų laiko strėlė būtų nukreipta į vieną pusę, o kitoje – į kitą. /

184778. Saulius M. -- 1847702010-03-01 20:19
Rusiškas tekstas ne prie ko: angliškai buvo „The universe does not look right“

184779. безгранично растущие2010-03-01 20:22
pasidarė "plintančiomis", nors galėtų kaip fizikoj įprasta plėstis, o ne plisti.

184780. negi manote,2010-03-01 20:25
kad vertė iš anglų? Abejoju. It ką jūsų nuomone čia reiškia "right"?

184781. pasufleruosi, nes daugiau nesirengiu šios temos gvildenti2010-03-01 20:29
visata neatrodo tobula, ne viskas čia tvarkoje ir pan. Žodis "teisinga" numano tą teisingumą steigiantį subjektą.

184782. pasufleruosiu, 2010-03-01 20:30
turėjo būti.

184784. Saulius M. -- 1847792010-03-01 20:36
kaip visuma - tai plečiasi, tačiau jos sudedamosios dalys - plinta, skrieja tolyn nuo centro. Man tai pakankamai aišku abiem atvejais

184785. Saulius M. -- 184780, 1847812010-03-01 20:41
gal geriausiai tinka „rigth“ reikšmė „taisyklinga“ (simetriškumo prasme)

184786. o tai ką rašiau 770?2010-03-01 20:48
tada spardėtės!

184788. Saulius M. -- 1847862010-03-01 20:53
`spardžiausi`, kad versta ne iš rusų kalbos :-)

184789. kaip matote, 2010-03-01 20:59
rusas suprato, apie ką kalbą ir atrado tinkamą žodį. Šalia "right" žodyne nerasite "taisyklingas", J. G. ir nesusimąstė, paėmė pirmą reikšmę. Beje, tikrai nenoriu daugiau kalbėti apie šį autorių, pasibjaurėjau kadaise jo straipsniu apie logiką filosofijoje (tas galbūt buvo jo, nors kas žino).

184793. xX2010-03-01 22:59
kad plagiatorius, tai akivaizdu. Bet šis atvejas dar nieko, būna blogiau. Plagijavimas papūgiškai atkartojant kažkur perskaitytas mintis ir vadinant save mokslininku - tai tiesiog katastrofa. Gerai, kad prieš savaitę britų a la sveikatos ministerija nusprendė, kad homeopatija tėra placebo efektas ir ne daugiau, o tai šarlatanizmas buvo užgožęs didelę dalį mokslo - kai sakoma, jog mažos dozės gydo, tai ignoruojami psichologiniai žmogaus ir sociumo rezervai, žvilgsnis nukreipiamas visai ne ten, t.y. nei mažų dozių mokslas vystosi, nei psichologija, vienas kitą kanibalina. Girdėjau, kad homeopatai spardėsi labai, šaukė, parkritę ant parketo, bet veltui. Ir be visų tų "homeopatinių" buteliukų aišku, kad mūsų psichika yra galingas reikalas. Butelliukai padeda užsikabint, ypač jei sumoki už juos. Bet tai jau pelnymasis apgaulės būdu, kaip ir JG atvejis.

184794. Saulius M. -- 1847892010-03-01 23:15
Alkone duodama ši reikšmė.
"Pasibjaurėjimas" - keista girdėti tokį apibūdinimą...; gal galite argumentuoti?

184795. toto2010-03-01 23:55
Tavo „šaltiniui“ staiga pasireiškė Jono Grigo efektas, xX, tiek žinių.
(Bo viso baltojo pasaulio medikai dar praėjusiame amžiuje vieningai sutarė, jog homeopatija yra pseudomokslas, o jos gydomasis efektas nedidesnis už placebo.)

184800. xX2010-03-02 06:48
Viso pasaulio visi medikai ir nemedikai tikrai vieningai nesutarė dėl homeopatijos pseudomoksliškumo, mažų dozių poveikio tyrimai ir dabar aukštumoj, nanomokslai su visokiom gudriom nanodalelėm toliau vystosi. Nėra tai taip elementaru. Bet dėl placebo, o ne pseudomokslo, nusprendė ne anglų a la Aukščiausioji Sveikatos Ministerija, o United Kingdom`s House of Commons Science and Technology Committee. Su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Toto, žinok, mokslas nėra vien juoda ir balta, negali pasakyti, kad tai yra pseudo ir ramiai toliau gyventi - moksle reikalingi įrodymai. Prancūzijos mokslo akademija kažkada, kai dar nebuvo aišku, kas yra mokslinis metodas, irgi pareiškė, jog akmenys iš dangaus negali kristi, t.y. meteoritai neegzistuoja. Nes akademijoje sėdėjo ne mokslininkai, o visažiniai.
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/02/-end-homeopathy-on-nhs-say-briti.html

184803. Sauliui M. nuo varnos2010-03-02 09:07
ORIGINALAS:
ЦИФРОВАЯ ЖИЗНЬ
Гордон Белл и Джим Геммел
Человеческая память настолько ненадежна, что необходимость вспомнить номер телефона, имя делового партнера или название любимой книги буквально сводит с ума. Люди придумали множество стратегий борьбы с забывчивостью, например записи в ежедневниках, электронных записных книжках, органайзерах в мобильных телефонах, напоминания в ICQ, не говоря уже о традиционных «узелках на память» (см.: Алхимия памяти // ВМН, № 8, 2004) . И все же важная информация продолжает улетучиваться из головы. Однако недавно в рамках исследовательского проекта MyLifeBits («Биты моей жизни») наша группа из Microsoft Research разработала портативные датчики, позволяющие вести цифровую хронику......
JONAS GRIGAS:
Šiaurės Atėnai. 2009-05-22 nr. 941
Skaitmeninis gyvenimas
Žmogaus atmintis gali būti erzinamai silpna. Su atminties ribotumu susiduriame kasdien, kai pamirštame draugo telefono numerį, reikalingos įstaigos pavadinimą ar skaitytos knygos autorių. Žmonės išrado daugybę priemonių kovoti su užmaršumu – kalendorius, kišenines ir elektronines knygutes svarbiems dalykams užsirašyti. Nepaisant to, daug svarbios informacijos praslysta pro mūsų atminties spragas. Prieš septynerius metus „Microsoft Research“ (JAV) grupė pradėjo tyrimus ir pabandė asmens bendravimą su kitais žmonėmis ir įrenginiais (kompiuteriais ir kt.), vaizdus, kuriuos jis matė, garsus, kuriuos girdėjo, interneto puslapius, kuriuos skaitė, įrašyti į asmeninį skaitmeninį archyvą, tarsi skaitmeninę atmintį, kuri yra lengvai prieinama ir saugi....
ORIGINALAS:
РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Гэри Стикс
... Более 200 лет назад Бенджамин Франклин приравнял уходящие минуты и часы к потраченным шиллингам и фунтам. Ныне, в новом тысячелетии, эти слова приобрели реальный смысл. В ХХI в. время стало такой же ценностью, как топливо и драгоценные металлы. Этот жизненно важный ресурс, непрестанно измеряемый и оцениваемый, продолжает стимулировать рост экономики, построенной с учетом терабайт и гигабит в секунду....
JONAS GRIGAS:
Šiaurės Atėnai. 2007-02-17 nr. 833
Kas yra laikas ir kur jis bėga?
... Daugiau nei prieš 200 metų amerikietis Benjaminas Franklinas prilygino minutes ir valandas centams ir doleriams. Dabar geriau jaučiame šios lygybės prasmę. XXI amžiuje laikas tapo tuo, kas anksčiau buvo auksas ar nafta. Dabar šalių ekonomikos augimas matuojamas informacijos terabaitais ar gigabitais per sekundę...
ORIGINALAS:
Бежит ли время назад в других вселенных?
Вселенная неправильна. Это очень странные слова, при условии, что космологи имеют очень мало представления об идеале для сравнения. Как мы узнаем то, на что вселенная должна быть похожа? Однако за эти годы мы развили сильную интуицию для определения того, что считать "естественным" - и вселенная, которую мы видим, не проходит контроль качества. Не ошибитесь: космологи соединили невероятно успешную картину того, из чего сделана вселенная и то, как она развивалась. Приблизительно 14 миллиардов лет назад космос был более горячим и более плотным, чем внутренности звезды, и с тех пор он остывал и сокращался, поскольку космос расширяется. Эта картина примерно объясняет каждое наблюдение, которое мы делаем, но множество необычных особенностей, особенно в ранней вселенной, предполагает, что в этой истории есть нечто ещё. Среди неестественных аспектов вселенной отдельно стоит асимметрия времени. Микроскопические законы физики, которые лежат в основе поведения вселенной, не различают прошлое и будущее, несмотря на то, что ранняя горячая вселенная, плотная и гомогенная полностью отличается от сегодняшней вселенной - прохладной, разбавленной, комковатой. Вселенная начиналась с порядка и становится все более и более хаотичной с тех пор. Асимметрия времени, стрела, которая указывает от прошлого до будущего, играет безошибочную роль в наших каждодневных жизнях: она объясняет, почему мы не можем превратить омлет в яйцо, почему кубики льда всегда спонтанно тают в стакане воды, и почему мы помним прошлое, но не будущее. И происхождение асимметрии, которую мы испытываем, может быть прослежено полностью назад к порядку вселенной на момент большого взрыва. Каждый раз, когда вы бьёте яйцо, вы занимаетесь наблюдательной космологией. Возможно, ось времени, самая явная особенность вселенной, которую космологи в настоящее время не могут объяснить. Однако эта загадка наблюдаемой вселенной всё больше указывает на существование намного большего пространства-времени, которое мы не наблюдаем. Это поддерживает понятие, что мы являемся частью Мультивселенной, движущие силы которой, по-видимому, помогают объяснять неестественные особенности нашей местной территории. Загадка Энтропии Энтропия на кухне: сырое яйцо иллюстрирует асимметрию времени: свежее легко бьётся, но разбитое спонтанно не соединяет себя снова, по простой причине, так как способов разрушить существует больше чем способов для созидания. В жаргоне физики, сломанное яйцо имеет более высокую энтропию. Физики включают понятие асимметрии времени в знаменитом втором законе термодинамики: энтропия в закрытой системе никогда не уменьшается. В общем, энтропия - мера хаотичности системы. В 19-ом столетии, австрийский физик Людвиг Больцман объяснил энтропию в терминах различия между микросостоянием объекта и его макросостоянием. Если бы Вас просили описать чашку кофе, то вы наиболее вероятно обратились бы к ее макросостоянию — ее температуре, давлению и другим внешним особенностям. Микросостояние, с другой стороны, определяет точное положение и скорость каждого отдельного атома в жидкости. Много различных микросостояний соответствует любому специфическому макросостоянию: мы могли переместить атом сюда и туда, и никто смотрящий на макроскопические весы ничего не заметит. Энтропия - число различных микросостояний, которые соответствуют тому же самому макросостоянию. (Технически, это – число цифр, или логарифм, того числа). Таким образом, существует больше способов упорядочить данное число атомов в конфигурацию с высокой энтропией, чем с низкой энтропией равной единице. Вообразите, что Вы льете молоко в ваш кофе. Есть очень много способов распределить молекулы так, чтобы молоко и кофе были полностью смешаны вместе, но относительно немного способов устроить их так, чтобы молоко было отдельно от ближайшего кофе. Таким образом, смесь имеет более высокую энтропию. С этой точки зрения, не удивительно, что энтропия имеет тенденцию увеличиваться со временем. Состояния высокой энтропии значительно превосходят численностью состояния низкой энтропии; почти любое изменение в системе переведёт её в состояние более высокой энтропии, просто благодаря более высокому коэффициенту вероятности. Именно поэтому существуют смеси молока с кофе, но никогда не получается так, что бы они не смешивались. Хотя это физически возможно для всех молекул молока спонтанно сговориться и разместиться рядом друг с другом, статистически это очень маловероятно. Если бы вы ждали того, что это случиться самостоятельно путём случайной перестановки молекул, то вы должны были бы ждать намного дольше, чем текущий возраст заметной вселенной. Ось времени - просто тенденция систем развиться к одному из многочисленных, естественных, состояний высокой энтропии. Но объяснение, почему состояния низкой энтропии развиваются в состояния высокой энтропии, отличается от объяснения, почему энтропия увеличивается в нашей вселенной. Вопрос остается: Почему в начале всего энтропия была низкой? Это кажется очень неестественным, при условии, что состояния низкой энтропии настолько редки. Даже допуская, что наша вселенная сегодня имеет среднюю энтропию, которая не объясняет, почему энтропия была еще ниже. Из всех возможных начальных состояний, которые, возможно, развились бы в нашу вселенную, подавляющее большинство имеет высокую энтропию, а не низкую. Другими словами, реальный вызов объяснить не то, почему энтропия вселенной будет выше завтра, чем сегодня, а то, почему энтропия была ниже вчера и еще ниже день перед этим. Мы можем проследить эту логику полностью назад к началу времени в нашей видимой вселенной. В конечном счете, асимметрия времени - вопрос для космологии, на который человечество ждёт ответ. Беспорядок Пустоты Что Гравитация делает с Энтропией: Что называть низкой или высокой энтропией зависит от ситуации. Физики идентифицируют состояние высокой энтропии системы, основываясь на том, как система развивается в течение долгого времени. Например, если распылённый и достаточно прохладный газ подвергнуть гравитационному рывку, то газ соберётся в комок. Закон увеличения энтропии тогда подразумевает, что комок имеет высокую энтропию, даже притом, что на первый взгляд это, как может показаться, газ упорядочивается (низкая энтропия). Ранняя вселенная была замечательным местом. Все частицы, которые составляют видимую вселенную в настоящее время, были сжаты в необычно горячее, плотное тело. Самое важное то, что они были распределены почти однородно в этом крошечном теле. В среднем, разница плотности составляла приблизительно всего 0,00001. Постепенно, поскольку вселенная расширялась и охлаждалась, сила тяжести увеличивала эти различия. Области с немного большим количеством частиц сформировали звезды и галактики, а области с немного меньшим количеством частиц, опустошались, чтобы сформировать пустоты. Ясно, гравитация была критической в развитии вселенной. К сожалению, мы полностью не понимаем энтропию, когда вовлечена гравитация. Гравитация является проявлением пространства-времени, но мы не имеем всесторонней теории пространства-времени; создать её цель квантовой теории гравитации. Принимая во внимание, что мы можем привязать энтропию жидкости к поведению молекул, которые составляют её, мы не знаем то, что составляет космос, таким образом, мы не знаем, какие гравитационные микросостояния соответствуют любому специфическому макросостоянию. Однако мы имеем грубую идею относительно того, как развивается энтропия. В ситуациях, где гравитация незначительна, типа чашки кофе, однородное распределение частиц имеет высокую энтропию. Это состояние - состояние равновесия. Даже когда перестановка частиц происходит самостоятельно, они уже так перемешаны, что ничто уже, как кажется, не случится в макромире. Но если гравитация важна, и объем установлен, гладкое распределение имеет относительно низкую энтропию. В этом случае, система очень далека от равновесия. Гравитация заставляет частицы наносить удары по звездам и галактикам, и энтропия увеличивается заметно – в соответствии со вторым законом. Действительно, если мы хотим максимизировать энтропию объема, когда гравитация активна, мы знаем то, что мы получим: черная дыра. В 1970-ых Стивен Хокинг (Stephen Hawking) из Кембриджского Университета подтвердил провокационное предположение Джекоба Бекенштейна (Jacob Bekenstein), ныне работающего в еврейском Университете Иерусалима, согласно которому черные дыры идеально вписываются во второй закон. Как и горячие объекты, для описания которых, собственно, второй закон и был первоначально сформулирован, черные дыры испускают радиацию и имеют значительно более высокую энтропию. Единственная черная дыра с массой в миллион раз больше массы Солнца, типа той, которая живет в центре нашей галактики, имеет в 100 раз большую энтропию, чем все обычные частицы в видимой вселенной. В конечном счете, даже черные дыры испаряются, испуская излучение Хокинга. Черная дыра не имеет максимально возможной энтропии — она имеет только самую высокую энтропию, которая может быть упакована в определенный объем. Объем космоса во вселенной кажется, однако, бесконечно растет. В 1998 году астрономы обнаружили, что космическое расширение ускоряется. Самое прямое объяснение - существование темной энергии - формы энергии, которая существует даже в пустом космосе и кажется, не растворяется, несмотря на то, что вселенная расширяется. Это не единственное объяснение космического ускорения, но попытки придумать лучшую идею, пока потерпели неудачу. Если темная энергия не будет растворяется, то вселенная расширится навсегда. Отдаленные галактики исчезнут из вида. Те, которые не не исчезнут, разрушатся в черные дыры, которые в свою очередь сто процентно испарятся в ближайший мрак, как лужа высыхает в горячий день. То, что останется - вселенная пустая во всех смыслах и значениях. Тогда и только тогда вселенная действительно достигнет максимума своей энтропии. Вселенная будет в равновесии, и больше ничто никогда не случится. Может казаться странным, что пустое место имеет такую огромную энтропию. Это походит на высказывание, что самый неорганизованный стол в мире является полностью пустым столом. Энтропия требует микросостояний, и на первый взгляд пустое место не имеет их. В действительности, тем не менее, пустое место имеет большое количество микросостояний — квантово-гравитационные микросостояния, встроенные в ткань космоса. Мы еще не знаем, каковы точно эти состояния, не знаем, какие микросостояния составляют энтропию черной дыры, но мы действительно знаем, что в ускоряющейся вселенной энтропия в пределах заметного объема приближается к постоянной величине, пропорционально размером ее пограничной областью. Это - действительно огромное количество энтропии, намного больше, чем у материи в пределах того объема. Прошлое против Будущего Поразительная особенность этой истории - явное различие между прошлым и будущим. Вселенная начинается в состоянии очень низкой энтропии: частицы упакованы вместе очень равномерно. Оно развивается через состояние средней энтропии: комковатое распределение звезд и галактик, которое мы видим вокруг нас сегодня. И, в конечном счете, достигает состояния высокой энтропии: почти освобождённый космос, с несколькими случайными беспризорными частицами низкой энергии. Почему прошлое и будущее настолько отлично? Недостаточно просто установить теорию начальных условий – причину, почему вселенная началась с низкой энтропии. Как указывает философ Хув Прайз (Huw Price) из университета Сиднея, любое рассуждение, которое обращается к начальным условиям, должно также обращаться к конечным условиям, или иначе мы будем виновны в принятии самой вещи, которую мы пробовали доказать — что прошлое особенно. Или мы должны взять глубокую асимметрию времени как особенность вселенной, которое не требуется объяснения, или мы должны копнуть глубже в работу пространства и времени. Много космологов пробовали приписать асимметрию времени процессу космологической инфляции. Инфляция - привлекательное объяснение многих основных особенностей вселенной. Согласно этой идее, очень ранняя вселенная (или, по крайней мере, некоторая часть её) была заполнена не частицами, а скорее временной формой темной энергии, плотность которой была значительно выше, чем у темной энергии, которую мы наблюдаем сегодня. Эта энергия заставила расширение вселенной ускоряться с фантастическим ускорением, после чего она распалась на материю и излучение, оставляя позади крошечный пучок темной энергии, которая становится уместной в наши дни. Остальная часть истории большого взрыва, от равномерного первичного газа до галактик, просто вытекает из этой предпосылки. Первоначальной мотивацией к созданию теории инфляции было обеспечение здравого объяснения точно настроенных состояний в ранней вселенной, в частности, замечательной однородной плотности материи в отделенных областях. Ускорение, питаемое временной темной энергией почти совершенно разглаживает вселенную. Предшествующее распределение материи и энергии является несоответствующим; однажды запущенное расширение удаляет любые следы существующих ранее состояний, оставляя нас с горячей, плотной, гладкой ранней вселенной. Инфляционная парадигма была очень успешна. Её предсказания небольших отклонений от прекрасной однородности согласуются с наблюдениями изменений плотности во вселенной. В объяснении асимметрии времени, однако, космологи все более и более считают эту парадигму чем-то вроде обмана, по причинам, которые подчеркнул Роджер Пенроуз (Roger Penrose) из Оксфордского Университета. Для того чтобы процесс работал, как положено, в начале сверхплотная темная энергия должна находиться в очень определенной конфигурации. Фактически, её энтропия должна была быть фантастически меньше чем энтропия горячего, плотного газа, в который она якобы распалась. Это подразумевает, что расширение действительно не решало ни одной загадки: оно "объясняло" состояние необычно низкой энтропии (горячий, плотный, однородный газ), требуя для предшествующего состояния еще более низкой энтропии (однородный участок космоса во власти сверхплотной темной энергии). Это просто возвращает загадку на шаг назад: Почему произошло расширение? Одна из причин, почему так много космологов приводят расширение как объяснение асимметрии времени - то, что начальная конфигурация темной энергии не кажется всем неправдоподобной. Во время расширения, наша видимая вселенная в диаметре была меньше чем несколько сантиметров. Чисто интуитивно, такая крошечная область не имеет много микросостояний, таким образом, нет ничего настолько невероятного для вселенной в том, чтобы случайно наткнуться в микросостояние, соответствующее расширению. К сожалению, наша интуиция вводит нас заблуждение. Ранняя вселенная, даже если она всего сантиметр в диаметре, имеет точно то же самое число микросостояний, что и вся видимая вселенная сегодня. Согласно правилам квантовой механики, никогда не изменяется общее количество микросостояний в системе. (Энтропия увеличивается, однако, не потому что увеличивается число микросостояний, а потому что система естественно переводит себя в макросостояние с наибольшим коэффициентом вероятности). Фактически, ранняя вселенная - та же самая физическая система, как и нынешняя вселенная. Одна система эволюционировала из другой. Среди всех различных путей, которыми микросостояния вселенной могут расположить себя, только невероятно крошечная доля соответствует равномерной конфигурации сверхплотной темной энергии, упакованной в крошечный объем. Условия необходимые для старта расширения, чрезвычайно специализированы и поэтому описывают очень низкую конфигурацию энтропии. Если бы вы должны были выбрать конфигурации вселенной случайным образом, вы вряд ли выбрали правильные условия для начала расширения. Инфляция отдельно не объясняет, почему ранняя вселенная имеет низкую энтропию; она просто предполагает, что это случилось. Симметрия времени во Вселенной Таким образом, инфляция не помогает в объяснении, почему прошлое отличается от будущего. Одна смелая, но простая стратегия состоит в том, чтобы сказать: возможно, очень далекое прошлое не отличается от конечного будущего. Возможно отдаленное прошлое, как и будущее, является фактически состоянием высокой энтропии. Если так, то горячее, плотное состояние, которое мы назвали “ранней вселенной”, фактически не является истинным началом вселенной, а скорее только переходное состояние между стадиями её истории. Восстановление симметрии к Времени. Согласно стандартной модели космологии, вселенная началась как почти однородный газ и закончится как почти пустое место, короче говоря, она пройдёт путь от низкой энтропии к высокой энтропии, конечное условие физики называют тепловой смертью. Но эта модель не в состоянии объяснить, что настроило начальное состоянии низкой энтропии. Авторская модель добавляет период предыстории. Вселенная началась пустой и закончится пустой - появление звезд и галактик - временное отклонение от его обычного условия равновесия. Рисунок сверху является схематическим; он не показывает космическое расширение. Некоторые космологи воображают, что вселенная прошла через "сильный взрыв". Перед этим событием, космос сжимался, но вместо того, чтобы просто потерпеть крах в точке бесконечной плотности, вселенная находит другой выход - в том, что мы теперь называем большим взрывом. Заинтриговывая, космология взрыва не объясняет ось времени. Либо энтропия увеличивалась бы, как только предшествующая вселенная приблизилась к переломному моменту — тогда либо ось времени продлена бесконечно далеко в прошлое, либо же энтропия уменьшалась, когда создалось неестественное состояние низкой энтропии в середине истории вселенной (в сильном взрыве). Любым путем, мы снова переложили ответственность по вопросу об энтропии на то, что мы называем большим взрывом. Вместо этого позвольте нам предполагать, что вселенная началась в состоянии высокой энтропии, которое является его самым естественным состоянием. Хороший кандидат на такое состояние - пустой космос. Как любое хорошее состояние высокой энтропии, тенденция пустого космоса состоит в том, чтобы быть неизменным. Таким образом, есть проблема: Как мы получили нашу текущую вселенную из пустынного и неподвижного пространства-времени? Секрет может находиться в факте существования темной энергии. В присутствии темной энергии, пустой космос не полностью пуст. Колебания квантовых полей являются источником очень низкой температуры - чрезвычайно ниже, чем температура сегодняшней вселенной, но, тем не менее, не совсем равной абсолютному нулю. В такой вселенной все квантовые поля испытывают случайные тепловые колебания. Это означает, что они не являются совершенно неподвижными; если мы будем достаточно долго ждать, то сможет наблюдать индивидуальные частицы и даже существенные скопления частиц, которые будут колебаться, только чтобы еще раз рассеяться в вакууме. (Они - реальные частицы, в противоположность недолгим "виртуальным" частицам, которые пустой космос содержит даже в отсутствии темной энергии.) Среди вещей, которые могут колебаться – маленькие участки сверхплотной темной энергии. Если состояния правильны, тот участок может подвергнуться расширению и отделению для формирования отдельной вселенной: вселенная – ребенок. Наша вселенная может быть потомством некоторой другой вселенной. Поверхностно, этот сценарий имеет некоторое сходство со стандартным мнением об инфляции. Там также мы устанавливаем, что участок сверхплотной темной энергии возникает случайно, зажигая расширение. Различие - характер стартовых условий. В стандартном мнении, участок возникает в дико колеблющейся вселенной, в которой большая часть колебаний не производит ничего напоминающего инфляцию. Кажется, для вселенной намного более вероятно, что колебания перешли бы прямо в горячий большой взрыв, обходя в целом инфляционную стадию. Действительно, как только энтропия будет затронута, более вероятно то, что вселенная будет колебаться, приходя в конфигурацию, которую мы видим сегодня, обходя прошедшие 14 миллиардов лет космического развития. В этом новом сценарии, ранняя вселенная никогда не колебалась беспорядочно; она была в очень определенном состоянии: пустой космос. То, чего эта теория требует – и то, что ещё требуется подтвердить, что наиболее вероятный способ создавать вселенные, такие как наша из такого предшествующего состояния состоит в том, чтобы пройти период инфляции, вместо того, чтобы непосредственно так колебаться. Наша вселенная, другими словами, колебание, но не случайное. Emit fo Worra Этот сценарий, предложенный в 2004 году Дженнифер Чен (Jennifer Chen) и Шоном М. Карроллом (Sean M Carroll), обеспечивает провокационное решение происхождения асимметрии времени в нашей видимой вселенной: мы видим только крошечный участок большой картины, и эта большая арена является полностью симметричной времени. Энтропия может увеличиться безгранично с помощью создания новых вселенных отпрысков. Лучше всего, эту историю можно рассказать как вперед, так и назад во времени. Вообразите, что мы начинаем с пустого космоса в некоторый специфический момент и наблюдаем, что он развивается в будущее и в прошлое. (Он идет в оба пути, потому что мы не предполагаем однонаправленную ось времени). Вселенные-потомки колеблются в обоих направлениях времени, в конечном счете, опустошаясь и рождая собственных младенцев. Эта Мультивселенная, в сверхбольших масштабах, выглядела бы статистически симметрической относительно времени — и прошлое и будущее покажут новые вселенные, живо колеблющиеся и безгранично растущие. У каждой из них была бы ось времени, но половина будет иметь ось, которая направлена полностью в противоположную сторону. Идея относительно вселенной с обратной осью времени могла бы казаться тревожной. Если бы мы встретили кого-то из этой вселенной, то помнили ли бы они будущее? К счастью, нет никакой опасности такого свидания. В сценарии описаны, единственные места, где время, кажется, бежит назад, чрезвычайно далеко в нашем прошлом — перед нашим большим взрывом. Между ними находится широкое пространство вселенной, в которой время, кажется, не бежит вообще; материя не существует, и энтропия не развивается. Любые существа, которые жили бы в одной из этих полностью измененных временем областей, не будут рождаться старыми и умирать молодыми. У них время текло бы совершенно обычно. Только сравнивая такую вселенную с нашей, всё будет казаться необычным - наше прошлое - их будущее, и наоборот. Но такое сравнение является просто гипотетическим, поскольку мы не можем добраться туда, и они не могут прибыть сюда. Космологи рассматривали идею относительно вселенных-потомков много лет, но они не понимаем процесс рождения. Если квантовые колебания могли бы создать новые вселенные, они могли бы также создать много других вещей, например, всю галактику. Для этого сценария чтобы объяснить видимую вселенную, он должен предсказать, что большинство галактик возникает после больших, взрывоподобных событий и не из одиноких колебаний в пустой вселенной. В противном случае наша вселенная казалась бы очень неестественной. Но это идея не является специфическим сценарием для структуры пространства-времени в сверхбольших размерах. Эта мысль, что поразительная особенность нашего видимого космоса — ось времени, является результатом очень низких состояний энтропии в ранней вселенной — может предоставить нам ключи о характере невидимой вселенной. Как упомянуто в начале этой статьи, хорошо иметь картину, которая соответствует данным, но космологи хотят больше этого: они ищут понимание законов природы и нашей специфической вселенной, в которой все это имеет смысл к нам. Мы не хотим опуститься до принятия странных особенностей нашей вселенной как грубые факты. Драматическая асимметрия времени нашего видимого космоса, кажется, предлагает нам, ключ кое к чему более глубокому – намек на окончательные работы по пространству и времени. Их задача как физиков состоит в том, чтобы использовать эти и другие ключи, чтобы получить всю картинку. Если бы видимая вселенная была всем, что существует, то было бы почти невозможно объяснять ось времени естественным способом. Но если вселенная вокруг нас - крошечная часть намного большей картины, то представляются новые возможности. Люди могут постичь свою частицу вселенной только как одну часть загадки, часть тенденции большей системы беспредельно увеличить свою энтропию в очень далеком прошлом и очень далеком будущем. Если перефразировать физика Эдварда Трайона, (Edward Tryon), легче понять, что Большой Взрыв не является началом всего, он только одна из тех вещей, которая случается время от времени. Другие исследователи работают со связанными идеями, поскольку все больше космологов занимается серьезно проблемой, связанной с осью времени. Достаточно легко наблюдать ось — все, что вы должны сделать - налить немного молока в ваш кофе. Потягивая его, вы можете рассмотреть, как этот простой акт может быть прослежен полностью назад к началу нашей видимой вселенной и, возможно, вне ее.
JONAS GRIGAS:
Šiaurės Atėnai. 2009-07-17 nr. 948
"Laiko strėlė"
Visata neatrodo teisinga. Tačiau kaip ji, mūsų manymu, turėtų atrodyti? Per amžius išsiugdėme stiprią intuiciją ir tarsi žinome, kas yra natūralu. Bet matoma visata vis dar neaiški. Kosmologai sukūrė neįtikėtinai gražų vaizdą, iš ko ir kaip visata atsirado. Prieš maždaug 14 mlrd. metų kosmosas buvo karštesnis ir tankesnis nei žvaigždės vidus, vėliau jis vis šalo ir retėjo, plečiantis erdvės medžiagai. Šis vaizdas atitinka stebimus reiškinius – iš visatos iki šiol sklindančią mikrobanginę spinduliuotę, susidariusią per Didįjį Sprogimą dėl medžiagos ir antimedžiagos anihiliacijos, – ir visatoje aptinkamus deuterio atomus, galėjusius atsirasti tik dėl milžiniškos sprogimo temperatūros. Bet yra ir daugiau keistų reiškinių, liudijančių, kad šioje istorijoje gali būti kažko daugiau, nei dabar mums atrodo. Vienas iš tokių keistų visatos reiškinių yra laiko asimetrija. Fizikos dėsniai, kuriais grindžiamas visatos elgesys, neskiria praeities ir ateities, nors ankstyvoji visata – karšta, tanki ir vienalytė – buvo visai kitokia nei dabartinė – šalta, reta ir nevienalytė. Visata prasidėjo kaip labai tvarkinga ir netvarka joje vis didėjo. Laiko asimetrija arba laiko strėlė, rodanti iš praeities į ateitį, veikia kasdienį mūsų gyvenimą: kodėl kiaušinienės vėl negalime paversti kiaušiniu ir atiduoti vištai, kodėl stiklinėje ištirpęs cukrus vėl neatsiranda, kodėl prisimename praeitį, bet ne ateitį? Mūsų kasdien jaučiamos laiko asimetrijos priežastis mus veda į visatos tvarką, buvusią per Didįjį Sprogimą. Todėl kepdami kiaušinienę tam tikra prasme nuolat darome kosmologinius eksperimentus. Laiko strėlė yra, be abejonės, akivaizdžiausias visatos reiškinys, kurį kosmologai turi paaiškinti. Tačiau ši matomos visatos mįslė kelia aliuziją, kad yra daug didesnis erdvėlaikis, kurio mes nematome. Ji palaiko idėją, kad esame dalis multivisatos, kurios dinamika padeda paaiškinti mūsų lokalios kaimynystės reiškinius, atrodančius nenatūraliai. *F*izikai laiko strėlės koncepciją aiškina fundamentaliu antruoju termodinamikos dėsniu, teigiančiu, kad uždaros sistemos entropija negali mažėti. Paprastai kalbant, entropija yra sistemos netvarkos matas. XIX a. austrų fizikas Ludwigas Boltzmannas entropiją apibūdino kaip objekto būsenos (makrobūsenos) priklausomybę nuo ją sudarančių dalių būsenų (mikrobūsenų). Tarkime, biblioteka su gausybe knygų lentynose apibūdinama kaip makrobūsena. Mikrobūsena būtų kiekvienos knygos atitinkamoje lentynoje padėtis. Jų bibliotekoje yra labai daug. Jei knygas iš vienos lentynos perkelsime į kitą, makrobūsenos skirtumo nepastebėsime – biblioteka vis tiek liks. Entropija yra mikrobūsenų skaičius, atitinkantis makrobūseną (tiksliau, to skaičiaus logaritmas). Jei knygos sudėtos taip, kad kiekvienos vieta žinoma ir atėjęs skaitytojas gali nueiti prie tos lentynos ar jos dalies ir ją paimti, t. y. jei makrobūseną atitinka tik viena mikrobūsena – tvarka ideali, entropija arba netvarka lygi nuliui. Jei kas nors knygą paėmęs iš jai skirtos vietos padeda į kitą, makrobūseną jau atitinka ne viena mikrobūsena – tvarkos sumažėja. Jei daug skaitytojų grąžintas knygas padeda ne joms skirtose vietose, mikrobūsenų pasidaro daug, ir netvarka arba entropija tampa didelė. Kitam skaitytojui bus sunku rasti knygą. Kuo daugiau mikrobūsenų, tuo didesnė netvarka arba entropija. Nenuostabu, kad laikui kintant entropija didėja – skaitytojai vis labiau sumaišo knygas. Savaime knygos negrįžta į joms skirtas vietas. Arba pasikvėpinus „Chanel N°5“, kvepalų molekulės nelieka tvarkinga makrobūsena prilipę prie veido. Pamažu jos išsisklaido ore ir molekulių netvarka arba entropija didėja. Laiko strėlė rodo bet kokios sistemos siekį užimti didesnės entropijos būseną. Entropija nuolat didėja ir visuomenėje – žmonės juda, emigruoja, keičia gyvenimo ir darbo vietas. Mikrobūsenų skaičius, o kartu ir entropija didėja. Tvarką, arba mažos entropijos būseną, mikropasaulyje palaiko gravitacijos, elektromagnetinės ir kitos sąveikos tarp dalelių jėgos, o žmonių visuomenėje – valdžia, policija, armija, saugumas. Ir nors nekyla abejonių, kad vykstant natūraliems procesams gamtoje, visuomenėje ir visatoje entropija nemažėja, lieka neaišku, kodėl visata gimė tvarkinga, mažiausios entropijos. Tai atrodo nenatūralu, kai visur matome tiek daug netvarkos. Ir nors akivaizdu, kad visatos entropija rytoj bus didesnė nei šiandien, kaip paaiškinti, kad vakar ji buvo mažesnė nei šiandien, o užvakar dar mažesnė? Taip galima tęsti iki visatos pradžios. Vadinasi, laiko strėlės klausimą turi paaiškinti kosmologija. *A*nkstyvoji visata buvo nepaprasta vieta. Visos dalelės, kurios sudaro dabar stebimą visatą, buvo suspaustos į labai mažą, nepaprastai karštą ir tankų tūrį. Visatai plečiantis ir šąlant, gravitacinės jėgos išryškino tankio kitimus. Iš didesnio tankio sričių kūrėsi žvaigždės ir galaktikos, mažesnio tankio sritys tuštėjo ir kūrėsi vakuumas. Gravitacijos jėgos buvo esminės visatos evoliucijai. Deja, mes ne visai suprantame entropiją atsiradus gravitacijai. Gravitacija atsiranda iš erdvėlaikio kontūrų, tačiau neturime išsamios erdvėlaikio teorijos – kvantinės gravitacijos teorijos. Nors žinome entropijos ryšį su elgesiu molekulių, kurios sudaro medžiagas, nežinome, kas sudaro tuščią erdvę. Todėl nežinome, kokios gravitacinės mikrobūsenos sudaro erdvės makrobūseną. Vis dėlto žinome, kaip entropija atsiranda. Kai gravitacija nežymi, chaotiškas dalelių pasiskirstymas atitinka didžiausią entropiją ir sistemos pusiausvyrą. Bet jei gravitacija yra ryški ir tūris ribotas, sistema nebūna didžiausios entropijos pusiausviros būsenos. Gravitacija verčia daleles jungtis į žvaigždes ir galaktikas ir jų entropija didėja. Didžiausia entropija yra sutelkta riboto tūrio juodosiose skylėse. Milijono Saulės masių juodosios skylės, panašios į tą, kuri yra mūsų galaktikos centre, entropija yra 100 kartų didesnė nei visų dalelių stebimoje visatoje. Bet net juodosios skylės garuoja spinduliuodamos energiją. Erdvės tūris neribotai didėja. 1998 m. nustatyta, kad visata plečiasi greitėjančiai, ir manoma, kad tą plėtrą lemia tamsioji energija, kuri egzistuoja net tuščioje erdvėje, ir ji nemažėja net visatai plečiantis. Jei ji nemažės, tai visata plėsis amžinai. Tolimosios galaktikos taps nematomos net didžiausiems teleskopams. Kitos virs juodosiomis skylėmis ir išgaruos kaip balos karštą dieną. Visata liks tuščia. Tada visatos entropija bus didžiausia. Visata bus pusiausvira ir joje daugiau niekas negalės įvykti. Filosofai tai vadina šilumine visatos mirtimi. Atrodytų keista, kad tuščia erdvė turėtų milžinišką entropiją. Lyg netvarkingiausias rašomasis stalas būtų visiškai tuščias stalas. Tačiau entropijai reikia mikrobūsenų. O tuščia erdvė jų turi daugybę – erdvės kvantinių gravitacinių mikrobūsenų. Mes dar gerai nežinome, kas tiksliai yra šios būsenos, bet žinome, kad besiplečiančioje visatoje entropija matomu tūriu artėja prie didžiausios pastovios vertės. Ji didesnė, nei šiuo tūriu turėtų medžiaga. *N*uostabiausias šios istorijos reiškinys yra tas, kad joje yra aiškus skirtumas tarp praeities ir ateities. Visata prasidėjo turėdama labai mažą entropiją. Dabar gyvename vidutinės entropijos sąlygomis, matydami danguje milijardus žvaigždžių, atrasdami net planetų apie jas ir galaktikų. Ir ji pasieks didžiausios entropijos būseną, likdama beveik tuščia erdvė. Bet kodėl praeitis ir ateitis taip skiriasi? Nepakanka pasakyti, kad tokios buvo Didžiojo Sprogimo pradinės sąlygos. Kokios buvo pradinės, tokios galėtų būti ir galutinės sąlygos. Arba turime pripažinti didelę laiko asimetriją kaip nesuprantamą visatos bruožą, arba turime giliau arti erdvės ir laiko dirvonus. Kai kurie kosmologai laiko asimetriją bando priskirti kosmologinio išsipūtimo procesui. Anot jų, ankstyvoji visata buvo užpildyta ne medžiagos dalelėmis, bet milžiniško tankio tamsiąja energija. Ji lėmė greitą visatos plėtrą, paskui ši virto medžiaga ir radiacija, palikdama tik dalį tamsiosios energijos, kuri vėl tampa aktuali šiandien. Išsipūtimo paradigma buvo tarsi sėkminga, ji paaiškino laiko asimetriją ir visatos tankio kitimus, tačiau vis tiek lieka klausimas, kodėl tas visatos pūtimasis prasidėjo. Ankstyvosios visatos skersmuo buvo mažesnis nei centimetras, bet joje mikrobūsenų buvo tiek pat kiek dabartinėje visatoje, nes pagal kvantinę fiziką sistemos mikrobūsenų skaičius nesikeičia. Jos entropija didėja ne dėl mikrobūsenų skaičiaus didėjimo, bet dėl to, kad ji užsibaigia tikimiausia makrobūsena. Ankstyvoji visata buvo faktiškai ta pati fizikinė sistema, kokia yra dabar. Ir niekas nepaaiškina, kodėl pirminės visatos entropija buvo maža. Tai tik prielaida. *T*odėl visatos pūtimasis nepaaiškina, kodėl praeitis yra skirtinga nuo ateities. Galbūt labai tolima praeitis nesiskiria nuo tolimos ateities? Galbūt ir praeities, ir ateities entropija buvo didelė? Jei taip, tai karšta ir tanki ankstyvoji visata visai nebuvo visatos pradžia, o tik jos tarpinė ilgos istorijos fazė. Kai kurie kosmologai mano, kad visata vystėsi šuoliais. Visata traukėsi, bet prieš jai susitraukiant į begalinio tankio tašką nauji fizikos dėsniai – kvantinė gravitacija, daugiamatiškumas, stygų teorija ar kiti egzotiški reiškiniai – paskutinę minutę pradėjo veikti ir visata vėl atgimė, tai ir vadiname Didžiuoju Sprogimu. Deja, tokia šuolinė kosmologija nepaaiškina laiko strėlės. Neaišku, kokioje visatos fazėje entropija mažėjo ir kodėl per Didįjį Sprogimą ji buvo maža. Logiškiau būtų manyti, kad visata gimė būdama didelės entropijos būsenos, kokia ir yra natūrali visų pusiausvirų sistemų būsena. Gera kandidatė į tokią būseną yra tuščia erdvė. Todėl reikėtų klausti, kaip atsirado dabartinė visata iš tuščio ir ramaus erdvėlaikio. Paslaptis gali būti tamsioji energija. Jeigu tamsioji energija egzistuotų, tuščia erdvė nebūtų visiškai tuščia. Esant labai žemoms temperatūroms, artimoms absoliutiniam nuliui, erdvėje prasideda kvantinių laukų fluktuacijos. Tokia visata nebūtų rami. Ilgai palaukus, ultratankios tamsiosios energijos fluktuacijos sukurtų daleles ir jų telkinius bei pagimdytų naujas visatas. Juk medžiagos dalelės – elektronai, atomai ir net molekulės – yra koncentruota energija. Mūsų visata gali būti kažkokios kitos visatos vaisius. Kitais žodžiais, mūsų visata galėtų būti fluktuacija, bet ne atsitiktinė. Jennifer Chen iš Čikagos universiteto pasiūlė provokuojantį laiko asimetrijos mūsų visatoje aiškinimą: mes matome tik didelio vaizdo mažytę dalį, o didelėje arenoje laikas yra simetriškas. Entropija neribotai didėja, gimdydama naujas visatas. O šią istoriją galima papasakoti laikui kintant pirmyn ir atgal. Visatos gali fluktuoti abiem laiko kryptimis, senos ištuštėdamos ir gimdydamos naujas. Labai dideliu mastu tokia multivisata atrodytų statistikai simetriška laiko atžvilgiu – praeitis ir ateitis rodytų naujas gimstančias ir plintančias tarpusavyje nesusijusias visatas. Kiekviena iš jų turėtų laiko strėlę, bet pusėje jų laiko strėlė būtų nukreipta į vieną pusę, o kitoje – į kitą. Ši jaudinanti visatos idėja su atgal kintančiu laiku galėtų atrodyti keista. Jei sutiktume ką nors iš jos, ar jie prisimintų ateitį? Tačiau tokių /randevu/ nebūtų. Vienintelės vietos, kur laikas kistų atgal, yra labai tolimoje praeityje – gerokai prieš mūsų visatos atsiradimą. Tame tarpe yra didelė visatos platybė, kur laikas visai nekinta, kur nėra medžiagos ir entropijos. Tie, kas gyveno toje atvirkštinio laiko visatoje, negimė seni ir nemirė jauni. Jiems laikas kito normaliai. Tik palyginus jų ir mūsų laiko kitimą pasimatytų, kad mūsų praeitis yra jų ateitis ir atvirkščiai. Bet toks palyginimas yra grynai hipotetinis, nes mes negalime persikelti ten, o jie – čia. Šiam modeliui kol kas nėra teisėjų. Kosmologai jau seniai svarsto gimstančių naujų visatų idėją, bet nesuprantame jų gimimo proceso. Jei kvantinės fluktuacijos galėtų sukurti naujas visatas, jos taip pat galėtų sukurti galaktikas. Pagal šį scenarijų reikėtų daryti prielaidą, kad dauguma galaktikų yra Didžiojo Sprogimo pobūdžio padarinys, o ne tuščios visatos pavienių fluktuacijų. Kitaip mūsų visata atrodytų labai nenatūrali. Nuostabi mūsų stebimo kosmoso savybė – laiko strėlė, atsiradusi iš ankstyvosios visatos labai mažos entropijos būsenos, gali įduoti mums raktą nematomos visatos prigimčiai ir didelio masto erdvėlaikio sandarai suprasti. Bet mes norime daugiau. Siekiame suprasti dėsnius mūsų visatos, kurioje viskas mums turi prasmę. Nenorime aklai priimti keistus mūsų visatos reiškinius kaip beprasmius faktus. Dramatiška mūsų stebimo kosmoso laiko strėlė lyg ir siūlo mums svarbesnį raktą – užuominą į pagrindinę erdvės ir laiko veiklą. Fizikų uždavinys yra pasinaudoti šiuo raktu ir sukurti įtikinamą erdvėlaikio vaizdą. Problema yra ne laiko strėlės realybė, o mūsų menkos žinios apie realybę. Laikas yra mūsų neišmanymo efektas. Jei mūsų matomoji visata būtų vienintelė, natūraliai būtų beveik neįmanoma paaiškinti laiko strėlės. Bet jei mūsų visata yra maža dalelė didelio paveikslo, atsiranda naujų galimybių. Anot fiziko Edwardo Tryono, būtų lengviau suprasti Didįjį Sprogimą, jei jis būtų ne visko pradžia, bet tik vienas iš tokių, kurie vyksta kartkartėmis. Vis daugiau mokslo žmonių rimtai mąsto apie laiko strėlę. Taip lengva šią strėlę stebėti kasdien. Ryte įpylę pieno į puodelį kavos ir gurkštelėję galite pamąstyti, kaip šiuo paprastu veiksmu atsekti visą kelią į visatos pradžią ir galbūt toliau.

184804. varna2010-03-02 09:15
Išgama grigas yra elementarus "žulikas" ir nėra čia ko ginčytis. O žodis išverstas taip ar anaip - koks po velnių skirtumas?

184808. briedis2010-03-02 11:27
na stai!- jonas grigas priejo liepto gala. bet yra tokia beda , kad ne jis vienas- legionai ju papugu giesmes gieda, o apsimeta vieverseliais. sit nesenai paskaitinejau soroso ir friedmano knygas (ekonomines krizes, globalios ekonomikos konturai ir pan.) ir stai kas- ligi siol buvau susidares sioki toki vaizdini apie tuos dalykus. toki, koks "atsispindejo" musiskeje ziniasklaidoje. betgi skaitau ir stebiuosi- tiek sorosas, tiek friedmanas (ko gero ir daugelis kitu) raso visiskai ka kita, nei mums buvo "retransliuojama", o tai yra dar blogiau uz plagiata. toks ispudis, kad yra didelis badas patikimu profesionalu kulturos, mokslo, svietimo dirvonuose. nergi termina siam meslo tvanui sugalvojau- "chalturalizmas". ir dar pastabele sa redakcijai- kurgi jus, paneles, buvot, kai fizikai vaikinai jus mergino?

184812. katė2010-03-02 12:17
Įsikoręs į berželį, Grigas laužo šakeles, o berželis svyruonėlis lieja ašaras gailias. Grigas ašarų nemato, dar smarkiau berželį krato. Tik staiga berželis triokšt – Grigas žemėn keberiokšt.

184815. xX2010-03-02 12:27
Grigas yra šiaipsoniškas vertėjas iš rusų kalbos. Ir viskas.

184823. xx-ui2010-03-02 13:06
Kur įrodymai, kad ne rusai nuo Grigo nusirašė? Ar žydai ir rusai yra kuo nors pranašesni? Geriau jie moka tik žudyti.

184825. mie - katei2010-03-02 13:07
labai juokinga!

184831. mie - xx-ui 8232010-03-02 13:17
uztat lietuviai geriau uz zydus ir rusus moka sokti "kepurine" ir "pyzdum pyzdum per kalniuka".

184836. briedžiui2010-03-02 14:33
informavimas = in+formavimas

184837. 823-am2010-03-02 14:39
negi neužtenka protelio pasižiūrėk, kada paskelbtas amerikonų straipsnis ar rusų vertimas, ir palyginti datas.

184838. 794am Sauliui2010-03-02 15:09
nustebinote, argi negalima grožėtis arba bjaurėtis tekstais? Dėl argumentų - kadaise prisiargumentavau iki soties ir net šiek tiek viršaus po J. G. straipsniu "Apie logiką pasaulio pažinime", nesikartosiu.

184859. varnai ir Co.2010-03-02 18:24
Ši diskusija beveik nesusijusi su straipsniu. Autorius puolamas dėl to, kad jis viename savo atsiminimų straipsnyje parašė tai, ką pats matė - kaip žydai - "tarybiniai partizanai" - karo metais plėšė ir žudė kaimo žmones. Argi kas nors nežino, kaip Zimano būrys plėšikavo, kaip buvo sudeginti Pirčiupiai, Ogorodiščė Lietuvos-Baltarusijos pasienyje ir kiti kaimai, kaip Izraelyje gyvenantys žydai patys tuo gyrėsi Lietuvos spaudoje? O jei kuriuo nors klausimu rašo pasaulio mokslo populiarinimo žurnalai ar laikraščiai anglų, rusų, lenkų, lietuvių ir kitomis kalbomis, tai kodėl reikia kaltinti tik tą, kurio nemėgsti dėl politinių ar asmeninių ambicijų? Visomis kalbomis rašoma tai, kas tuo momentu yra aktualu. Juk didžioji dauguma ŠA skaitytojų yra žingeidūs ir neserga nežinojimo liga. O jei atsiranda vienas kitas invalidas, kuris giriasi savo negalia ir plūsta kitus, tai ne ŠA kaltė. Kas neturi mokslo žinių, tas teršia ir kultūrą.

184864. briedis 859tam 2010-03-02 18:42
as, kaip sioks toks kulinaras (nemeluoju- paliudys daugelis), raginu tamsta i balta lietuviska misraine deti smulkintus svogunus (nors ji tada zydiska prieskoni igaus). tik, susimildamas, nedekite i ja daugiau durnaropiu.

184866. varna (viskas, paskutinis aiškinimasis apie išsigimėlį grigą)2010-03-02 18:49
Šiaip jau, kultūrą ir mokslą puosėliančioje žiniasklaidoje priimta bent jau šaltinius minėti. Na, kad ir pridėti "nuorodą" - "parengta pagal užsienio spaudą". VAGIS grigas šito nedaro - jis paprasčiausiai pavogia ir pristato kaip savo.
Dėl grigo antisemitizmo - jau vien ko vertas šitos pastraipos: Kai man buvo vos treji, vokiečiai puolė Sovietų Sąjungą ir prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Mano gimtasis Kabelių kaimas yra toli nuo pagrindinių kelių, vis dėlto šiltą birželio 22-osios rytą pasklido žinia, kad ateina vokiečiai. Tėvai paskubom išvarė į mišką gyvulius, išvežė svarbiausius daiktus. Ruošiantis mums išvažiuoti, virš medžių viršūnių pasirodė keturmotoris vokiečių bombonešis. Jo siaubingas gausmas taip išgąsdino arklį, kad šis šoko per tvorą su vežimu ir manimi. Lėktuvas skrido bombarduoti netoliese žydų gyvenamo Merkinės miestelio – jame sveika liko tik bažnyčia. Greit kaime pasirodė pirmieji vokiečių kareiviai. Jie atėję pasižvalgydavo po ūkį, tą, kurio tvoros buvo apirusios ar arklys blogai prižiūrimas, išbardavo. Kurio sodyba tvarkinga ir gyvuliai gražūs – pagirdavo. Civilizuotas ir griežtas elgesys kėlė pagarbą ir baimę. Karą Dzūkijos kaime būtume mažai jutę, jei ne banditizmas. Mat 1942 m. vokiečiai surinko iš aplinkinių kaimų ir Marcinkonių, Merkinės, Druskininkų bei kitų miestelių žydus ir suvarė į getus. Kai sumanė išvežti į konclagerius, žydai išlakstė ir apsigyveno Gudų girios raistų salose. Vokiečiai ten įeiti bijojo, tad žydai su atsibasčiusiais rusais išgyveno miškuose visus karo metus. Jie kėlė didžiausią siaubą aplinkinių kaimų žmonėms.
Viskas, tingiu aš čia su grigo išsigimėlio "straipsniais" aiškintis.

184868. toto2010-03-02 18:55
184859. varnai ir Co. komentarą parašė pats tas „kultūros neteršiantis“ IP, plagiato gynėjas ir antisemitas:
  184823. xx-ui
  Kur įrodymai, kad ne rusai nuo Grigo nusirašė? Ar žydai ir rusai yra kuo nors pranašesni? Geriau jie moka tik žudyti.

  184701. mieliausiajam 184661.
  Ar tamstai drabstytis purvais ir spiaudytis ant visų yra gyvenimo būdas ar savo neįgalumo apraiška?
ir po T. Rudoko rašliava:
  184830. varnai 2010-03-02 13:17
  Nėra nešvaresnių nei rankų, nei sąžinės už žydo. Jos labiausiai smirda.

184869. 815-am xX ir 837-am2010-03-02 19:21
kai ir EN, ir RU variantai ankstesni - vargu ar įrodysite, kad versta būtent iš RU

184870. 184803. varnai nuo Sauliaus M.2010-03-02 19:31
Kaip matote - visi jūsų pacituoti „originalai“ - ne rusų autorių. Abejoju, kad jie rašė rusiškai ;-)
T.y., rusiški tekstai - patys rašyti žiūrint į angliškus; ir tas angliškas GAL visai ne su COPYRIGHT, tokiu atveju apie tai rašyti - jokia ne nuodėmė; verčiasi įvairiausios tautos į savo kalbas - gerai kad ir į lietuvių išverčiama.

Kita vertus, sutinku: autoriui tikrai reikėtų dažniau nurodyti šaltinius.

184873. toto2010-03-02 19:51
Rodos, jau ėmei pripažįsti Jono Grigo nusirašymą, bet ir toliau plagiatorių vadini autorium, Sauliau M.. Negražiai elgies. O gal dar neišsiblaivei?

Kaip ten su tuo re, ar teiksies išlememti?


184875. mie - varnai2010-03-02 19:59
nesuprantu, kas blogo toj pacituotoj pastraipoj.

184878. mie - varnai2010-03-02 20:06
as asmeniskai pazinojau zydu ir zydziu, kurie ejo isvien su ruskiais, ir kas cia tokio? sovietmeciu gydydavosi spec. ligoninej ir poilsiaudavo valakampiuose. tai turiu dabar nesakyt, kad taip buvo? asmeniskai pazinojau sesioliktos divizijos politruka pavarde Seras. nezinau ar dar gyvas. patys zydai to neslepia. o jei pasako "lietuviai dalyvavo zydu saudyme" tai jau antilietuvizmas?

184879. mie2010-03-02 20:08
jeigu neidesi nauju satenu, slunkiau xXe, tai, jauciu, susiriesim.

184896. na, Sauliau, tikrai turbūt apsimetate2010-03-02 22:29
koks skirtumas, iš rusiško ar iš angliško teksto vertė J. G. Rusai NURODO autorių. Lietuvis NENURODO, tačiau sugeba pezėti apie moralę. Ar aiškus skirtumas?

184903. gerb. 873 Totui2010-03-02 23:31
1. J.Grigą laikau jūsų minimų lietuviškų mokslo populiarinimo tekstų autorium; ir sutinku, kad bent jau dalis jų tikrai yra vertimai, o ne jo paties sugalvoti. Daug problemų išspręstų minimum prierašas "Parengta pagal užsienio spaudą", o geriausia būtų - pateikti tikslias nuorodas į naudotus šaltinius.
2. Mano [ne]girtumas - ne visai jūsų reikalas.
3. Į paskutinį klausimą jums jau 2 kartus atsakyta. Abejoju, ar yra prasmė trečią kartą `išlementi`.

184904. toto2010-03-03 00:02
#184903, Sauliau M., re ar dar kokiais ten numeriais prisistatantis įžūlus kretine, nematau prasmės toliau „diskutuoti“.

184965. varnai & toto 2010-03-03 13:07
Vis tik ši diskusija nėra nėra intelektualų diskusija. Man gėda ją skaityti, gėda dėl tokių komentuotojų. Pirmiausia čia neaptarinėjamas pats straipsnis, o liejamas purvas ant autoriaus už kažką kita. Savaitraštyje gali būti skelbiami autoriniai literatūros kūriniai, bet gali būti skelbiamos ir kitokios aktualios žinios, nebūtinai autoriaus sukurtos. Akivaizdu, kad šis straipsnis nėra joks autorinis literatūros kūrinys. O mkslas yra žinių kūryba ir tik moksliniuose straipsniuose autorius privalo skelbti savo žinias. Rusų, anglų ir kitų šalių laikraščiai, interneto puslapiai beveik niekada neskelbia originalių mokslo žinių ir retai galima suprasti, iš kur jos paimtos, apibendrintos, savaip pateiktos. Juk ne visiems prieinami užsienio leidiniai, todėl gerai, kad tokių straipsnių pasirodo lietuviškoje žiniasklaidoje. Jie šviečia žmones.

184968. katė2010-03-03 13:36
Juk buvo pasakyta – užtektų nuorodos: parengta pagal... Ir reikia tokių tekstų, nes nemažai žmonių (ir aš), neieškančių specialiai tokių tekstų, gali perskaityti ir gal net susidomėti. Varna puola dėl kažkada neigiamai charakterizuotų žydų, tarsi nežinotų, kad kiekviena tauta turtinga ir herojų,ir niekšelių. Ne tik tauta. Kiekvienas to turtingas.

184978. >9652010-03-03 15:40
Jus teisus. Tik situose puslapiuose , taip vad. intelektualai daznai isvercia i pavirsiu savo nesvarias sieliukstes. Tai daznai priklauso nuo menulio fazes. O dabar, juk , pilnatis.

185018. malonu susipažinti,2010-03-03 18:57
švarioji sieliūkšte. Išduok, netylėk, kur nusimazgojai?

185032. Saulius M. -- 184793,184800 xX (apie homeopatiją)2010-03-03 20:19
Pirmiausia, dėkui už nuorodą į šaltinį!
Pačioje to pranešimo pradžioje yra pateikta nuoroda į "House of Commons Science and Technology Committee. Evidence Check 2: Homeopathy. Fourth Report of Session 2009–10"*. Dokumento pagrindinis tekstas - 55 psl. ilgio, o nuo 56 psl. prasideda "Oral evidence". Anglai - tvarkingi žmonės: visus `liaudies` pateiktus memorandumus tvarkingai sudėjo į ataskaitą (visas dokumentas - 275 psl. ilgio) ir viską paskelbė viešai.
Įdomiausia yra tai, ką xX pavadino "homeopatai spardėsi labai, šaukė, parkritę ant parketo, bet veltui". Pavartinėjus tą medžiagą (pvz. atkreipčiau dėmesį pvz. į:
-- "Memorandum submitted by Dr Lionel R Milgrom" (dokumento psl. 153-159),
-- "Memorandum submitted by Professor Harald Walach and Professor George Lewith (HO 14) HOMEOPATHIC PATHOGENETIC TRIALS—A SUMMARY OF 20 YEARS OF REFLECTION, DATA COLLECTION AND ANALYSIS" (psl. 178-185)
-- Memorandum submitted by Anne Waters (HO 17) (psl. 187-189)
-- Memorandum submitted by Irish Health Trade Association (HO 47) (psl. 249; su nuoroda į http://www.homeopathysouthafrica.co.za/homeopathy_research_evidence.htm)
-- Supplementary memorandum submitted by Northern Ireland Association of Homeopaths (psl. 174)
Beje, visuomenei pareikšti nuomonę šiuo klausimu buvo duota labai mažai laiko: "call for evidence on 20 October and want submissions by 6 November".

Taigi, Jungtinėje Karalystėje homeopatija nebus valstybės finansuojama; tai - įprastinių vaistų pramonės pergalė. Tačiau nuosprendis homeopatijai Britanijoje toli gražu neturi galutinės mokslo tiesos statuso.

185036. p.s.2010-03-03 20:46
Nežinau kiek pagrįstai, bet yra teigiančių*, kad savo gydymo praktikoje homeopatiją taiko 40 proc. Didžiosios Britanijos, 32 proc. Prancūzijos ir 25 proc. Vokietijos gydytojų.
Nuo savęs pridurčiau: su kvalifikuoto daktaro pagalba (kuris ne tik gerai išmano homeopatiją, bet ir yra atsakingas, nelaiko homeopatijos `panacėja`) - rezultatai būna tikrai džiuginantys (pvz., pavyksta išgy[dy]ti ir be didelių dozių antibiotikų).

185149. >0182010-03-04 18:27
Kam nusimazgoti? Tereikia nesusitepti. Pabandyk.

Rodoma versija 26 iš 26 
14:42:36 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba