ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-08-25 nr. 858

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DANUTĖ KALINAUSKAITĖ. Pacifistinis (34) • PETRAS RAKŠTIKAS. Juodoji Angelė (3) • ALVYDAS ŠLEPIKAS. Aš pamiršau pasiimti skėtį (19) • -gk-. Sekmadienio postilė (272) • Su svečiu kalbasi Laura Laurušaitė. Māris Rungulis: perleisti per rakto skylutę (2) • BĀRBALA STRODA. Širdies reikalų zoologijaJONAS MARTINAITIS. Mano tėviškėlės sodybėlė (6) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (111) • DALIA STAPONKUTĖ. Mažaraštis-mažakalbis-mažareikšmis: graikai vs lietuviai (25) • YOKO TAWADA. Eilės (4) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (9) • RENATA ŠERELYTĖ. Dvi šiuolaikinės pasakosMARIJA GER. Haris Poteris ir vertimo keblumai (68) • EMILIJA LIEGUTĖ. Yra toks kaimas Musteika (5) • 12 PAGALIUKŲ (3) • Manęs jau nėra toje vietoje, kur tu atsukai nugarą (247) • 2007 m. rugsėjo 1 d. Nr. 33 (859) turinys (19) •

Sekmadienio postilė

-gk-

[skaityti komentarus]

XXI eilinis sekmadienis (Lk 13, 22–30)

  Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.“

  „Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: „Viešpatie, atidaryk mums!“ O jis atsakys: „Aš nežinau, iš kur jūs.“ Tada imsite dėstyti: „Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...“ O jis jums tars: „Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!“

  Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai.“


Gimimas iš verksmo

Esu begalę kartų sapnavusi, kaip spraudžiuosi pro siaurus ir ankštus praėjimus, neįmanomas praeiti duris, lendu kažkokiomis olomis, nes tai vienintelis išėjimas, o man būtina patekti anapus. Gal tai gimimo prisiminimai? Nes į pasaulį beveik kiekvienas atkeliauja nelengvai ir, medikai sako, tą atėjimą įsimena. Pasąmonėje gali būti visokiausio šlamšto, nesupaisysi, kur ten gimimas, kur klaustrofobija, kur neva taip pat įsimintas dalyvavimas olimpinėse spermatozoidų lenktynėse. Iškeliauti irgi turėtų būti panašiai sunku. Palikti kūną ir vien su siela spraustis pro balažin kokią nematomą bromą. Tiksliau, jau dabar reikia stengtis patirti kuo didesnį diskomfortą, kad griežtasis šeimininkas atidarytų duris. Eilinių šios savaitės dienų Evangelijos skaitiniai viltingesni: adatos skylutė, kupranugaris ir pažadas, kad Dievui įmanoma viskas, net kas žmonėms neįmanoma. Sekmadieniui paliktas griežtesnis verdiktas, tegu girdi atsitiktinai užsukusieji į šventovę. Bet bažnyčiose dažniausiai juk trinasi visokie vargšai ir nuskriaustieji; jų projektuojami „piktadariai“ tuo metu dirba rimtus darbus, spartina ekonomikos augimą ir gamybinį žmonijos progresą.

Aš turbūt esu kartu su jais, piktadariais. Ing viečnastį mes bruksimės vieningai susikrovę lagaminus: meilės, turto, valdžios, garbės troškimai, ambicijos, nenuolankumas. Juos tarsi oro uoste patikrinęs šv. Petras atims dar ir rankinį bagažą, uždės antrankius ir palydės į areštinę. Ten sėdintis policininkas Dievo veidu nesiteiks mūsų net pažinti. Kaip ir psalmėse, čia turbūt kalbama apie tą ontologinį teisingumą – jei kas nors smarkiai tave nuskriaudė, tai natūralu, kad nori matyti jį nubaustą. Dievas irgi turi jausmus. Ištraukoje pabrėžiama, kad atstumtieji ims verkti ir griežti dantimis, pamatę tarp išrinktųjų Abraomą, Izaoką, Jokūbą. Kalbama ne tik apie elementarų pavydą, bet ir apie žydams taip svarbų atskyrimą nuo bendruomenės, giminės, šeimos. Mums tai galiotų kaip atskyrimas nuo visko, ko tik esame išmokę ar ką esame užgyvenę. Gimimas dvasios nuogybėje. Amžina areštinė. Rytai, vakarai, šiaurė ir pietūs – į kryžiaus formą susijungiančios judesio kryptys, judėjimas į patį gyvybės centrą. Srautai tokių ateis prie simbolinio Dievo stalo, jų priešams matomoje vietoje.

Netikiu, kad piktadariai verks. Nebent iš laimės, kad su jais pirmąkart elgiamasi kaip su žmonėmis, priimant į gailestingumo glėbį. Kad jiems, kaip naujai gimusiems, duota patirti daug geresnį ir gražesnį pasaulį, kuriame individualiosios nuoskaudos kompensuojamos švelnumu ir besąlygiška meile. Ką tik gimus, verkiama ir šiapus – ir dėl fizinių priežasčių. Kad išmoktum įkvėpti oro, plaučiai vystytųsi, o aplinkiniai priimtų tavo taip siunčiamus alkio ir nerimo signalus. Todėl ir gimimas Dangui iš verksmo man atrodo visiškai natūralus. Verkti, kad išmoktum naujai kvėpuoti, o policininkas pasigailėtų ir nutrauktų vien didaktinius tikslus turėjusį spektaklį.

Kartais savęs klausiu, ar Dangaus karalystėje norėsiu, kad būtų išaukštinti visi, kurie mano sąmonėje įstingę kaip menkesni už mane, t. y. yra mane nuskriaudę, smurtavę, terorizavę, žeminę, padarę man ką nors blogo. Stengdamasi likti sąžininga, atsakau: taip, aš norėsiu, kad jie būtų pagerbti mano akivaizdoje, man nuolankiai sėdint tarp žiūrovų ir plojant. Linkėsiu jiems to, ko jie patys nesupranta. Kodėl aš šito noriu, ar tai kokia mazochistinė krikščionybės inspiruojama jausena? Ar toks neva kilnus gailestingumo troškimas? Greičiausiai ne, juk aš irgi esu gerokai prisidirbusi ir slapčia tikiuosi atleidimo. Argi pakelčiau viešus ir neužmaskuotus gėdinimus.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


94117. Grebo :-( 2007-08-28 15:03
pilvelio srautas čia, ne komentaras

94139. uuu2007-08-29 09:14
Grebo pasikomentavo apie savo komentarą

94184. Neo gk2007-08-29 21:36
Klausyk, jei tu kalbi, kaip ten bebūtų, iš tribūnos, tai jausk atsakomybę. Mums ne taip jau įdomu, tiki tu, „kad piktadariai verks“, ar ne, bet jei rašai, tai bent neiškraipyk evangelijos. Ir nesistenk būti geresnė už patį Kristų. Gal tau priminti kai kurias evangelijos vietas apie amžinąjį žmonių likimą? Pirmiausia, yra aiškiai pasakyta, kad neteisieji susilauks pasmerkimo: „Kas valgo ir geria to kūno neišskirdamas,tas valgo ir geria sau pasmerkimą“ (1Kor 11, 27-29); yra aiškiai pasakyta apie pragarą, apie asmeninį teismą, Paskutinįjį teismą, apie skaistyklą. O tu kokį bizalą čia parašei? Kokias banalybes? Kaip tu apiplėšei žmones? Užuot rašiusi tiesą, tu tvirtini, jog netiki Kristumi ir lengvabūdiškai nučiuoži paviršiumi. Jei bent kartelį pabandytum įsivaizduoti, kaip ir kad IŠ TIKRŲJŲ viskas bus, nerašytum lėkštybių apie tai, kaip piktadariai „verks iš laimės, kad su jais elgiamasi kaip su žmonėmis, priimant į gailestingumo glėbį“. Kurgi ne. Paskaityk, gerbiamoji, Žyd 10, 26-31: „Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypia Dievo Sūnų [...] ir įžeidžia malonės Dvasią! [...]. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas!“ Nedaryk karikarūros ir nesityčiok iš žmogaus gyvenimo ir jo amžinojo likimo.

94185. Neo2007-08-29 21:39
Karikarūros tu nedarai, bet karikatūrą tai tikrai:))

94190. to Neo2007-08-29 22:29
o tu iš kur žinai kaip IŠ TIKRŲJŲ viskas bus?

94191. Neo2007-08-29 22:33
Iš Šv. Rašto.

94192. Neo2007-08-29 22:34
Iš Tradicijos.

94193. Neo2007-08-29 22:34
Iš Bažnyčios mokymo.

94194. to Neo2007-08-29 22:35
tada taip pat paskaityk kas jame rašoma apie fariziejus ir neimk atskirų eilučių bevisumos

94195. Neo2007-08-29 22:35
Iš šventųjų liudijimų.

94196. t.y.2007-08-29 22:36
be visumos

94197. Neo 2007-08-29 22:37
Neprikaišiok man fariziejiškumo. Tai jūs patys neiškraipykite visumos.

94198. to Neo2007-08-29 22:44
o tavo Šv. Rašto supratimas yra etaloninis?

94201. Neo2007-08-29 23:01
Ne mano, bet Bažnyčios. Labanakt.

94203. to Neo2007-08-29 23:04
tai ir neiškraipyk jo. Labanakt.

94204. Neo2007-08-29 23:06
Aš jo neiškraipau, ką ir parašiau 94184. Skaityk dar kartą. Labanakt.

94206. to Neo2007-08-29 23:10
taip ir galvojau, kad dar parašysi :)o tu paskaityk apie raidę ir dvasią. Labanakt

94210. r2007-08-29 23:29
neo pas mus labiausiai pasikauscius religijose o giedrute jai nenusileidzia literaturiskumu

94211. r2007-08-29 23:34
o dabar perskaicius ir teksta pasakysiu :labiausiai biesina dantu griezimas o kam limpa ir taip aisku

94216. rudra > Neo2007-08-30 07:58
Neo, ar jautiesi atstovaujanti visiems skaitytojams? Nesi įgaliota kalbėti visų mūsų vardu, bent jau mano - tikrai ne. Tavo pareiškimas "Mums ne taip jau įdomu..." skamba mažų mažiausiai juokingai. O gal ir tu jau - viena trijuose? Jei taip - atsiprašau.
Giedrė čia mėgstama ir laukiama, pilnakraujai jos tekstai skatina susimąstyti, tuo tarpu tavo, Neo, išvedžiojimai užmuša bet kokią laisvą mintį, jie atstumia, nejau nesuvoki.

94219. cc2007-08-30 09:18
Čia kiekvienas gali pareikšti savo nuomonę, pasiginčyti. Gal tikintįjį žeidžia postilė , bet man jos abejonės labai artimos ir suprantamos. Galėčiau jas dar papildyti, tik ne taip literatūriškai gražiai. :) Neo, ar galima piktintis žmogumi, jei jam neduota, ar duota truputį kitaip ? Sako, kad į Romą yra ne vienas kelias. Į Dangų - taip pat. Man Dangus yra Žemė.

94220. rudra2007-08-30 09:38
Cėce, sakai: gal tikintįjį žeidžia postilė. Žiūrint į ką tiki. Jei bukai tiki į kiekvieną ŠR raidę, tai jau taip.

94222. tikinti2007-08-30 09:41
nežeidžia

94224. cc2007-08-30 09:50
Nežinau kaip kitiems, bet pastebėjau, kad man vairavimas automobiliu yra kažkoks savotiškas bendravimas su kitomis mašinomis (ne su žmonėmis). Jei pasiveju lėčiau važiuojantį - pagalvoju - koks čia mulkis velkasi? Reikia aplenkti, negi važiuosi paskui, ypač jei tai rasos fūristas, važiuojantis tik 100 km.greičiu. Pasiteisinimas - užstoja vaizdą. Jei mane, važiuojantį 90 km.greičiu lenkia - galvoju- tai kur tie slunkiai policininkai? Dabar siekiu bendrauti su žmonėmis. Jei kuri mašina neteisingai manevruoja, padaro klaidą- jau nekeliu piršto prie smilkinio, nespaudžiu, keikdamasis, iš visų jėgų signalo, nes sau tariu:- įsivaizduok, kad čia važiuoja tavo duktė. Pyktį kaip ranka nuima. Vienaip mes reaguojam į artimų, mylimų žmonių žodžius, kitaip į nepažįstamų, svetimų. Manyčiau, kad jei sekmadienio postilę būčiau parašęs aš - iš Neo , kaip mylimos sesers, būčiau sulaukęs kitokiu tonu pasakytų pastabų. Ar ne taip Mieloji? :)))

94229. r2007-08-30 10:24
cece baik varyt ant mano furisto jis dabar sauletojoj Italijoj o kai paima mano guoli lekia160 greiciu irvisi gamtos myletojai lieka uzpakaly aisku kai as sedziu uz vairo mudu sekmingai susigincijam nes tie profesionalai tokie netike mokytojai o as darau daug- milijonus klaidu

94232. cc - r2007-08-30 10:50
Kodėl tu ne Italijoje? Apankytum Vatikaną, gal pamatytum Popiežių. Gal kokioje bromoje nusipirktum indulgencijų. Tos mamos niekaip negali atsiplėšti nuo savo vaikų. Vaikai būna užaugę, turi savo vaikus, o mamos pergyvena, jaudinasi ,šokinėja kaip apie žinduklius. Tai kada mūms vyrams subręsti,tapti tikrais vyrais, jei iš mamyčių rankų patenki į karingos, valdingos mieliausiosios rankas? Nebent tapti furistu ir išvaryti kur nors į pasaulio kraštą...kad ir Italijon. :)))

94234. r2007-08-30 11:06
mielai varyciau i pietietiskus krastus tie juodaplaukiai tokie rafinuoti ir neabejingi blondinems tik mano furistui nepatinka kai jie i mane spokso tai ir nebeveza o be to ir atostogos baiges -sestadieni i darba

94243. cc, skaudžiai gelia, bjaurybė2007-08-30 11:22
Tai Italijon furistas vežasi brunetes? :)))

94246. r2007-08-30 11:35
cia jau jo reikalas ka jis veza bile po ausim nezyzia

94254. cc - Dievui2007-08-30 12:02
Kad man tokią bobikę, nes Mieloji:- Ir vėl Šatėnuose?!!! Darbo neturi?!!!

94262. nemo2007-08-30 16:08
Katalikiskas fundamentalizmas yra pavojus visiems katalikams. Taip bus tol, kol bus mananciu, kad Rastas, Tradicija, Visuma, Sventuju liudijimai ir Baznycios mokymas yra daugiau uz zmogu. Kai, tuo tarpu, yra maziau uz zmogu, uz viena vieninteli zmogu. Nes Rastas ir visa kita yra tik irankiai, skirti tam zmogui. Irankiai vedimui, isgelbejimui. Ir nieko daugiau negu irankiai. Jie neturi vertes patys savaime. Be zmogaus, be to vienintelio zmogaus, kuriam jie skirti, jie beverciai. Priesakas Rasta ir Tradicija islaikyti, issaugoti nepazeistus remiasi ne tuo, kad jie vertingi patys sau, o tuo, kad neprarastu savo irankiskumo, savo kaip irankiu vertes, tiesiog tam, kad isliktu geri irankiai. Bet kai irankis tampa kazkuo daugiau uz zmogu, kuriam jie skirti, kai irankis tampa proga nebesiklausyt kito, nebematyt kito patirciu, paniekint kita, besalygiskai ji isstumti is "tiesos lauko" - tada tai fundamentalizmas; politine, kulturine ir simboline dominavimo sistema, kuriai Kristus skyre pacius karciausius ir pacius pikciausius savo zodzius. Jo laiku fariziejai buvo tipiska fundamentalizmo atmaina. Jiems buvo pasakyta - ne zmogu yra del shabo, o shabas del zmogaus. Ir jei Mesijas nevenge pietaut ir vakarieniaut su muitininkais bei prostitutemis, glebesciuotis su nusasusiais ligoniais, tai butent fariziejams buvo skirtos tos pacios baisiausios ir nemaloniausios eilutes, kurias skaitome Sventajame Raste: "pabaltinti antkapiai, angys, isperos". Nera ne vieno tokio stipraus issireiskimo, kuris butu skirtas paprastam suvargusiam nusidejeliui. Priesingai, yra daug vietu, kai - pakanka atsiminti moteri prie sulinio - kur Kristus, isklauses zmogeliu samprotavimus, graziai ir maloniai, nekeldamas balso paaiskino kas ir kaip gerai, kas ir kaip negerai. Buvo vedlys, bet nebuvo vadas.

94263. to nemo2007-08-30 16:11
respect

94267. cc , papildo 942192007-08-30 16:27
Kartu ir Pragaras ir Skaistykla. /// Nemui- gerai pasakyta. Labai gerai.

94277. Rūta2007-08-30 17:35
puikiai parašei, Nemo.labai ačiū...

94299. NEO2007-08-30 20:15
Palaukite, gerbiamieji, mes (bent jau aš) kalbėjome ne apie fundamentalizmą, bet apie Kristaus žodžių iškraipymą. Gk aiškiai pasakė - netikiu Kristaus žodžiais. Ir surezgė mizerną humanistinę pasaką, kaip piktadariai bus priimti į gailestingumo glėbį. Nebus! Antraip Kristaus žodžiai yra fundamentalizmas, kurį jūs, norėdami nuraminti savo bailias sąžines, smerkiate, ir vadinate tai respect, šleikščiai ir išdavikiškai dėkojate, nes norite pateisinti savo neveiklumą ir bailumą, norą patogiai ir be kovos gyventi. Jūs grumiatės tik dėl savo ambicijų, o ne dėl tiesos. Dar kartą kartoju: piktadarių nebus pasigailėta. Bet jūs pirmiau išsiaiškinkite, kas yra tikrasis piktadarys. Ar tas, kuris iš Dievo baimės tokiu save laiko ir stengiasi atsikratyti savo piktadariškumo, ar tas užkietėjęs niekšas, kuris spjaudo į Dievą kaip į didžiausią gėrį, kuris naikina visa ir tyčiojasi iš visko, kas brangu žmonėms? O ar gerai padarė gk, neišskyrusi šių kategorijų ir atvirai pareiškusi, kad netiki Evangelija? Ar nereikėjo jai daryti perskyros tarp tariamojo piktadario ir tikrojo? Koks pavyzdys žmonėms? Jie galvos: na, po mirties vis kaip nors išsisuksiu, ir nėra čia nieko ypatingai rimto... Užuot paskatinusi žmogų rimčiau žvelgti į savo amžinąjį likimą, ji tiesiog atitolino jį ir nuo tikrosios evangelijos sampratos, ir nuo gilesnio jos suvokimo. Dievas pavirto šiaip į gailestingą durnelį, kuris tik dėl viso pikto pagąsdino pasmerkimu ir kančiomis. Ir neskubėk, Nemo, postringauti apie fundamentalizmą, pirmiau įsigilink į situaciją.

94300. kiskis p - NA2007-08-30 20:20
as irgi noriu patogiai ir be kovos gyventi. ir tikiuosi kaip nors issisukti. ir manau kad tai nieko blogo.

94302. Neo Rūtai2007-08-30 20:25
Niekas man šiuo metu tiek nekelia pasišlykštėjimo, kaip veidmainystė, kaip kalbėjimas į akis vienaip, o už akių - kitaip, kaip pataikavimas kiekvienam, kuris bent kiek tokį elgesį pateisina. Dabar suprantu, kaip šalia tokio žmogaus esantys žmonės kenčia ir bjaurisi. Bet tas žmogus tiek užkietėjęs, kad prikūrė dvasingiausių teorijų, kaip jis stengiasi „blogį nugalėti gerumu“ ir kaip tai yra tauru. Po visu tuo taurumu slypi šlykščiausia veidmainystė ir bailumas. Puikiausiai supranti, apie ką kalbu.

94303. kiskis p - NA2007-08-30 20:28
be konkreciu pavyzdziu, sunku suprasti apie ka kalbama. mano akimis, tu vis pili vandeni ant mormonu maluno. vaizdziai tariant. ju zodziai paremti darbais.

94304. Na kiškiui2007-08-30 20:28
Tai yra blogai. Šis gyvenimas nėra skirtas patogumui ir tinginiavimui. Parašyta: dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Bet aš netikiu, Kiški, kad tu taip lėkštai gyveni.

94305. kiskis p - NA2007-08-30 20:31
lekstai nelekstai, bet tycia bedu neieskau.

94306. NA 2007-08-30 20:33
Ne, kiškeli ilgaausi. Daug yra pavyzdžių. O tu pažvelk į mormonus. Gatve eidami, kokią jie knygą nešiojasi?

94307. NA2007-08-30 20:35
Argi aš tau sakiau, kad būtina bėdų tyčia ieškoti? Tiesa, šventieji aukojosi už kitus ir ieškojo kančių, kad tik galėtų daugiau dėl kitų pasiaukoti. Bet pirmiausia reikėtų žvelgti į savo gyvenimą...

94317. mie2007-08-30 20:47
eisiu i saulute ir eidama perzvelgsiu gyvenima, gal surasiu kokiu kovos pedsaku. kai trinkteliu varteliais, tokia pilka katyte jau atbega gatve man priesais, tikriausiai, isgirsta. todel ir nesuosi konserveli.

94319. NA2007-08-30 20:51
Ar į saulutę ilgas kelias?

94325. mie2007-08-30 22:01
sikart pasiseke: saulutej atsirado bent keli norintys paneseti mano krepsi. Jarka pasake, kad nori pasisneketi, tai jis ir panese. papasakojo, kaip tarnavo kariuomenej, apsaugos kuopoj, ne toj, kuri rodosi su fintais, kai atvaziuoja svetimos valstybes vadovas ar karalius. tai garbes kuopa. su garbes kuopa jarkos kuopa buvo ant peiliu, kaip jis sake. jie gretimai gyveno. kol jarka su draugais sliauzdavo per purva ir braudavosi per miska ziema ar ankstyva pavasari, garbes kuopistai repetavo visokius judesius: pliaukst ranka per koja, sautuva ausktyn ir dar kur nors. jis jiems nepavydejo, nes visai nebutu norejes trinti koju i pliaciu visa diena su kerzais. be to, iki garbes kuopos jam truko keturiu centimetru ugio. jarka lenkas is vaikystes. kai prasilenkem tamsoj su jo draugeliais, isgirdau kaip jis su jais persimete keliais zodziais. kas antras zodis buvo b..j, o su manim kai kalba, tai tarsi kitas zmogus. as jam lenkiskai atskaiciau morala, kur jo lenko garbe, kai jis taip sneka negraziai, kaip koks rosjanas. jis pasake kad tak trzeba. tai va.

94330. rasa2007-08-30 22:18
net sutrikau gal neo cia taip manim pasibaisejo gal sumaise raides nes musuruta tai gerumo isikunijimas tai vot kad jos neuzgautu tegu isimena kad r mazoji yra mano pavadinimas o siaip tai lekiam miegot ir ziuret snobu kino PSvienas is maziu nusprende fule iskeist i karate tai turesiu3karatistus ir 1fulista labanakt

94336. geroji fėja2007-08-30 23:59
maždaug prieš savaitę viename dideliame parke man per kelią perbėginėjo kokia 15 juodutėlių kačių, dičkių ir mažiukių. nustebęs vyras dalį jų net nufotografavo, bet tik dalį, nes jos gracingai pėdino iš vienos vietos į kitą ir nesiteikė susitelkti. tada pagalvojau: kažin, ką tai galėtų reikšti? tebesu gyva ir net sveika. kadangi be viso kito aš dar ir geroji fėja, tai manau, kad tikriausiai blogį įveikiau gėriu ir man niekas nebegresia. ar ne?

94337. nemo>NA2007-08-31 00:23
Esu gyvenime sutikes pora tokiu "mustruotu kareiviu" kaip jus: savo uzduoties atlikime tokio tipo kareiviai is tiesu protingi, aistringi, su pasaukimu, istvermingi ir stiprus. Jums buvo duota uzduotis skleisti tam tikro tipo samprata apie Evangelija, Baznycia, Kristu. Buvo pasakyta, kad tai "tiesa", o visa kita - netiesa. Tai ir ginate savo samprata istvermingai bei drasiai, aiskiai deliodama mintis ir su didele agresija jas nukreipdama i oponentus. Taciau jusu kareiviskumas slypi tame - jus neabejojate jums duota komanda, jusu palaikoma samprata. Bet kokias pastabas, kuriu priemimas rizikuotu pakeisti jusu dabartine nuomone, jus atmetate. Atmetamiems dalykams suteikiate paniekinancius vardus: bailumas, veidmainyste, tinginiavimas, humanistine pasakele ir t.t.

Suteikdama tokius vardus, sau automatiskai suteikiate priesingus: jus nebaile, netingine, neveidmaine ir nesekanti humanistinemis pasakomis. Kitaip tariant, savo viduje jus savo elgesi isgyvenate kaip integraluma su vientisuma su savo tikejimu. Jums buvo pasakyta, kad jus bandys perkalbeti ir itikinti, kad yra kazkaip truputi kitaip. Ir kad tai yra spastai. Ir kad jei jus i tuos spastus neikrisite, tada dar per zingsni priartesite prie tos tiesos. Todel jus nediskutuojate. Jus tik bandote atrasti silpna vieta ir smogti. Jus nemokate diskutuoti. Jus nemokate kalbetis su kitu zmogumi taip, kaip Kristus mokejo.

Jusu kareiviskumas yra tame, kad jus neabejojate uzduotimi. Jus neleidziate sau abejoti. Tai juk silpnumas, kuri reikia zut but paneigti. Juk jus mastote taip: "tiesa-abejone-melas". Abejone jums yra zingsnis link melo. Todel jusu akys, kai skaito Biblijoje apie piktadarius, apie teismus, apie teisinguma, apie Dievo rusti nemato tu eiluciu, kurios pasakoja kaip, tamsai uzpludus dangu ir paties Jezaus sirdi, sis suvaitojo - Dieve mano, kodel mane apleidai? Isiklausykite i siuos zodzius, NA. Kristus sako, kad jo Tevas ji apleido. Suabejojo, kad jis vis dar salia. Ir klausia - kodel dabar? Kodel kai sunkiausia, kai skaudziausia, kai beviltiskiausia, kai kunas is paskutiniuju trukciodamas dar bando buti gyvas, bet protas suvokia, kad uz keliu akimirku bus viskas, bus galas. Kodel dabar, kai labiausiai reikia ramscio? Kur Tevas dabar, kai siela smenga i tamsuma?

Bet ne, jums sita Kristaus dejone nera reiksminga. Cia tik siaip sau. Na, gal kenciant netycia issprudo, o nesusipratelis evangelistas tarsi tycia tai uzrase tam, kad visokie pasakoriai pasiteisintu - jei jau Kristus, tobulas ir be nuodemes, Tevo nebemate, tai kur cia jau mums visokias kancias ir tamsumas atlaikyti? Bet esu isitikines, kad ta Evangelijos vieta, kuri pasakoja kaip Kristus atlaike 40 dienu pasninka dykumoje ir kaip atsispyre - drasiai, isradingai ir "kietai" atsikirsdamas - trims setono gundymams jus ikvepia. Jusu sirdziai sis epizodas turetu buti ypac brangus. Nes juk pati taip jauciates - setonas (ivairiais pavidalais) jus puola, o jus herojiskai atsilaikote ir atsikirtinejate. Atsikirsite ir nemo, kuris taip ratais suka ir suka, nieko konkretaus nepasako. Jus juk ji jau persvietete - ir jo tikslas yra paseti jumyse abejone, iteigti jums klaida. Jo vizija skiriasi nuo jusu ir to pakanka. nemo klysta. Kodel klysta? Nes yra bailus, veidmainis, neintegralus, prisiklauses humanistiniu pasakeliu. Kaip ir kiti. Klaidatikiai. Kuriems Dievas gailestingas durnelis. Kurie meiles artimui nelaiko jusu vadinamu "sentimentalizmu". Kurie jusu gali paklausti: o ar kada nors parsivedete i namus koki dvokianti ir smirdanti nuprausti ar pavalgidint? Ar manote, kad yra lengva ir sentimentalu toki parsivesti? Kuris gali paskui prikibti ir dar karta ateiti. Kuris gali, nieksas, kazka pavogti butent tada, kai parsivedei jam gera darba padaryti. Kuri kaimynai gali pamatyti ir pasijuokt is jusu.

TIESA, TIESA, TIESA yra jusu sielos narkotikas. Jus galetumete lazintis, kad paskutiniajame teisme TIESA laimes. Ir todel sis Paskutiniojo Teismo aprasymas, kuriame nekalbama apie TIESA, bet apie ka kita, jums yra kazkas nesuprantama:

Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis atsisės savo šlovės soste.
Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių.
Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius - kairėje.
Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: `Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte, buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane`.
Tada teisieji klaus: `Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme?
Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme?
Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?`
Ir atsakys jiems Karalius: `Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte`.
Tada Jis prabils ir į stovinčius kairėje: `Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri paruošta velniui ir jo angelams!
Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriėmėte, nuogas, ir manęs neaprengėte, ligonis ir kalinys, ir manęs neaplankėte`.
Tada jie atsakys: `Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir Tau nepatarnavome?`
Tada Jis atsakys jiems: `Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam šitų mažiausiųjų, man nepadarėte`.
Ir šitie eis į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą`.


NA, ar esate savo gyvenime nors karta maciusi isalkusi, istroskusi, nuoga, serganti ir ikalinta Kristu, kuriam visu pirma reikia ne tiesos, o rubu ir vandens? Taip, banaliu ir sentimentaliu skuduru ir plastmasinio butelio mineralinio. Ar nors karta zmogus jums yra buves svarbiau uz jusu tikejima, tradicija, baznycia? Uz irankius.

94339. mie2007-08-31 00:32
o tu, nemo, ar galetum parsivest smirdanti apsaseli namo pavalgydint ir nupraust? as manau, kad negaleciau.

94340. nemo>miestei2007-08-31 01:04
Buvo kadaise toks Ukmerges klebonas. Nerakindavo buto duru ir visus uzeinancius priimdavo. Prasantiems penkine ar desimtine duodavo. Prasantys daugiausia ir buvo siek tiek apsase, siek tiek pasmirde. Dazniausiai isgerti noredavo. Kol viena vakara du is ju uzriso klebonui rankas uz nugaros ir ji smauge, smauge, smauge, kol pasmauge. Pinigu norejo, kuriu klebonas neturejo, nes viska penkinemis ir desimtinemis isdalindavo. Taigi, buvo kadaise toks kvailas klebonas. Kvailas, nes duru nerakino, savo kailio nesaugojo, be reikalo rizikavo. Toks kvailas, kad pats prisirase tokio galo, penkines dalindamas. Ir taip puikiai atitinkantis Evangelijos pastaba, jog krikscioniu ismintis pasauliui yra kvailyste, kad tikiu, jog nepaprastai lengvai prasispraude pro tuos "ankstuosius vartus" i Dievo buveines.

94343. Neo Nemo2007-08-31 04:09
Žinai, nelabai smagu skaityti tavo kategoriškus postringavimus, kaip aš klystu, kokia esu fundamentalistė ir koks apskritai mano tikėjimas pro forma. Tiesą sakant, pašiurptų net patys aršiausi modernistai, sužinoję, kur mano tikėjimas užsibaigia. O tu, Nemo, stačiai žabalinėji, susikūrei patogią ir pagal savo išmanymą teoriją apie mano pažiūras ir jas lig šiol giedi. Jaunas esi, neturi dar patirties. Pasakysiu tau be ilgų postringavimų, kad jei kas Dievui kalba apie meilę ir ištikimybę, Jis bemat IŠBANDO tas kalbas. Taip ir man šią žiemą Jis buvo atsiuntęs dvokiančią, alkaną, tarakonų prisirinkusią benamę. Spėk, ką aš padariau su ja. Žinant tavo išnkstinį nusistatymą mano atžvilgiu, jau aišku, kaip tau atrodys.

94344. Neo Rasai2007-08-31 04:25
Jokiu būdu ne tave turėjau galvoj. Kiek tave pažįstu, tu esi geras žmogus.

94346. Neo2007-08-31 05:21
Ir apskritai liūdna, nes dauguma ieško patogios evangelijos, kad ji tiktų jų reikmėms ir įpročiams, kad ji daug nereikalautų, kad jos žadamą amžinąjį gyvenimą būtų galima pasiekti gyvenant lengvabūdiškai ir pasaulietiškai - juk Dievas viską atleis, kam ypatingai stengtis? Tai Evangelija turinti derintis prie mūsų, o ne mes prie jos! Kam ieškoti joje slypinčios tiesos? Juk tiesos negalima pažinti! Geriausiu atveju kiekvienas tiesą pažįsta vis kitaip, ir ko nors absoliutaus tikrai nėra. O tie, kurie tvirtina priešingai, yra fundamentalistai, fariziejai, melagiai ir veidmainiai, nerodantys artimui jokio gailestingumo ir tik kaip kareiviai nuolat mus muštruojantys. Nesvarbu, kad Kristus sakė „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“; „jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“; „eikite ir skelbkite evangeliją“... galų gale kad vienas iš dabartinio popiežaus šūkių buvo ir tebėra „Tiesos bendradarbis“. Visiškai nesvarbu!
Vis dėlto ar nėra taip - Evangelija nepažini tam, kuris jos nenori pažinti?

94347. ivs > NA2007-08-31 05:46
ar tu tyčia negirdi, ar nenori girdėti? tyčia žaizdrą kaitrini ar nesuvoki? aš tai šypsausi ir smagu man, kad čia atsiradai, nes rudra, nemo, mie ir kiti tokių puikių minčių per tave išsakė, kad nors imk ir mintinai mokykis. tiesa, perlai ne kiaulėms, buvau pamiršus ir Evangelija nepažini tau, kuri atsisako ją pažinti. alio! ar girdi kitus? ar tik save? tu nurašai žodžius iš Rašto, bet nesimato, kad tu juos suvoktum. žinai, neseniai mažam vaikui padainavau du gaideliai. vaikas - prancūzų kilmės amerikoniukas, dar šveplas, bet jau bilingualas, gal todėl nesunkiai įsiminė ir laisvai padainuoja visą dainelę: du kaiteli du kaiteli batus žini kūlia, dvi vaikštelis dvi vaikštelis į molūną vežo ir t.t. tai vat, susidaro įspūdis, kad ir tu taip ŠR kartoji - mikliu liežuviu, bet nesuvokdama ir iškraipydama.

94350. mie2007-08-31 07:48
koks moralas pasakecios apie ukmerges klebona? ir ka NA padare su ta bename?

94352. uuu2007-08-31 07:55
labai retai toks dalykas atsitinka, kad ilgus komentarus iki galo perskaitau. 94337 - !

94355. xX2007-08-31 08:11
Mano pažįstami benamiai kuklūs, jie ir kviečiami pas mane neina. Geriau jau gatvėje miegos, susisukę į kamuoliuką pasikloję lietuvos rytus ir kitas komsomolkes, bet pagalbos nepriims. nemo, ką papasakojai apie pasmaugtą kleboną - tebūnie jam Dangus - bet vien šelpti prasigėrusius, prasilošusius, prasiskolinusius ir kitaip nuskurdusius yra nuodėmė, jei neketini naikinti pačių skurdo šaknų. O kur yra skurdo šaknys? Tikrai ne dievai sukuria skurdą, tikrai ne evangelijose išdėstyta, kaip su skurdu kovoti. Tikrai ne.

94361. cc2007-08-31 08:31
Apie Ukmergės kleboną norėjau parašyti kaip xX. Veltui duodami pinigai žmogų sugadina.

94365. mie2007-08-31 08:50
jeigu mormonus laikyti skurdziais, tai gal ir as nusipelniau trupinio dievo karalysteje. tiesa, NA klause kokia knyga jie nesiojasi. spesiu: "mike pukuotuka".

94370. evangelija pagal eik2007-08-31 09:09
O mes, čionai užsukantys, irgi kaip benamiai. Kartais šilumos ir užuojautos sulaukiame, kartais į kuprą gauname. Mat nevienodai beldžiamės į mėlynąją karalystę. Ir ne vienodai mus sutinka, anksčiau atėję.
Sakau jums Varnos balsu:
Čia visada bus anksčiau atėjusių.
Bet tie, kas anksčiau atėjo - išeis, o kas ateis - nepasiliks, o kas mėgins pasilikti - išnyks. Todėl, būkime sveiki ir pagarbinti, kuriems susitikti ar susikibti čia yra lemta.

94374. nemo>NA2007-08-31 09:52
Simptoniska tai, kad eiluteje "as esu kelias, tiesa ir gyvenimas" isryskinote zodi "tiesa". Nors evangelinis "gerojo samariecio (=neteisingai tikincio)" pavyzdys padedant pakeleje gulinciam sumustam zmogui ir taip pasirodant esanciu teisesniu uz kuniga bei levita (=teisingai tikincius) rodo, kad meiles artimui darbu galima buti daugiau "tiesoje" nei tas, kuris nepriekaistingas doktrinoje. Baisi si mano mintis, ar ne, NA? Tokia neteisinga, tokia neteisinga. Vis tik pacituosiu, kad salia tu savo selektyviai ir pabreztinai atrinktu citatu apie "tiesa", atkreiptum demesi ir i kitas vietas:

Štai vienas įstatymo žinovas atsistojo ir, jį mėgindamas, paklausė: ,,Mokytojau, ką turiu daryti, kad įgyčiau amžiną gyvenimą?”
Jis jam tarė: ,,Kas įstatyme parašyta? Kaip skaitai?" Šis atsakydamas tarė: ,,Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdim, visa savo siela, visa savo jėga ir visu savo protu, o savo artimą kaip save patį”.
Jėzus jam tarė: ,,Teisingai atsakei. Tai daryk, ir būsi gyvas”.
Bet jis, norėdamas pasiteisinti, tarė Jėzui: ,,0 kas yra mano artimas?"
Atsakydamas Jėzus tarė:,,Vienas žmogus ėjo iš Jeruzalės žemyn į Jerichą ir pateko į rankas plėšikų, kurie, jį išrengę ir primušę, nuėjo, palikdami pusgyvį.
Atsitiktinai vienas kunigas ėjo žemyn anuo keliu, bet, jį pamatęs, praėjo kita kelio puse.
Taip pat ir levietis, atėjęs į tą vietą ir jį pamatęs, praėjo kita kelio puse. Bet vienas keliaujantis samarietis atėjo, kur jis buvo, ir pamatęs pasigailėjo.
Priėjęs jis aprišo jo žaizdas, užpildamas aliejaus ir vyno. Užsodinęs ant savo paties gyvulio, jis nugabeno jį į viešbutį ir slaugė jį.
Kitą dieną, išėmęs du denarus, jis padavė viešbučio savininkui ir tarė: “Slaugyk jį, o tai, ką daugiau išleisi, aš grįždamas tau apmokėsiu”.
Kuris iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas to, kuris pateko į plėšikų rankas?”
Jis tarė: ,,Tas, kuris jo pasigailėjo”. Jėzus jam tarė: ,,Eik ir tu taip pat daryk!”


Noriu atkreipti jusu demesi, NA, i Kristaus atsakyma kaip igyti amzina gyvenima: "tai (mylek Dieva ir artima kaip save pati) daryk ir busi gyvas". Busi gyvas. Turesi gyvenima. Sis atsiranda mylint Dieva ir artima. Mylekit vieni kitus taip, kaip as jus mylejau, kitoj vietoj sako Kristus. Mylek kitus, save pati ir Dieva Kristaus meile - ir tada busi gyvas, turesi gyvenima. Ir cia vietoj "as esu tiesa" isryskinciau "as esu gyvenimas".

Ir dar karta percituosiu Kristaus klausima: Kuris iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas to, kuris pateko į plėšikų rankas? Jis (istatymo mokytojas) tarė: ,,Tas, kuris jo pasigailėjo”. Jėzus jam tarė: ,,Eik ir tu taip pat daryk (pasigailek)!” Ar jus, NA, esate kada suteikusi pirmenybe pasigailejimui, o ne progai pasakyt, kad kitas yra melagis ir veidmainis, kad nesiklauso Evangelijos ir kad delto negailestingas Dievas ji paskrudins pragaro liepsnose?

Puikiai isivaizduoju, kad jei koks zmogus sudejuoja "Dieve, kodel mane apleidai", tai jus jam cituojate eilute "as esu (kelias), tiesa (ir gyvenimas)" ir paaiskinate, kad tas zmogus turi buti tvirtas. Nes Tiesa juk nepriklauso nuo jo skausmo ir dziaugsmo, nuo jo psichines ir fizines bukles. Sudejuoti "Dieve, kodel mane apleidai" yra tiesiog patogu, tai tiesiog is silpnumo ir nusivylimo pasakyta netiesa, ar ne? Neabejoju, kad tai primintumete ir paciam Kristui, jei, groteskiskai fantazuojat, staiga atsidurtumet jo kryziaus papedeje pries 2000 metu ir nugirstumet jo dejone "Dieve, kodel mane apleidai".

94375. Neo Ivs, Nemo2007-08-31 09:58
Žinai, stebiuosi tavim, kad kaltini kitus nesuprantant evangelijos, kai tavo pačios samprata ir apskritai, kaip patyriau iš vieno mūsų pokalbio, stačiai fantasmagoriška. Neginčyju, kad turi spontanišką ir impulsyvų evangelijos priėmimą, bet susipažinti su tuo, ką Bažnyčia tūkstančius metų skelbė ir išpažino, tikrai reikėtų. O aš, įsidėmėk, nieko kito neskelbiu, kaip tik tai, ką skelbia Bažnyčia. Todėl jei kaltinate mane, jūs kaltinate visą Bažnyčią. O patys vadovaujatės ta gnomiška ir horizontalia evangelijos samprata, kurią pateikė naujųjų laikų teologija. Praeis dar daug laiko, Ivs, kol tu suprasi visą Evangelijos didybę ir mastą. Neskubėk su kaltinimais.
Lygiai tą patį galėčiau pasakyti ir Nemo - nebežinodamas, ką man prikišti, jis ėmė daryti užuominas, kad aš esu negailestinga konkretiems žmonėms, o vien tuščiai čia postringauju. Na, nesigirsiu, nes taip nedera. Beje, Nemo, toji benamė, kurią aš keliskart priglaudžiau ir dar atskaičiau moralų, kad ji turi jausti atsakomybę už savo gyvenimą ir nevalkatauti, tebuvo tik menkas epizodas iš mano gyvenimo. Garantuoju, kad nenorėtum keistis su manim. Kaip ir aš su tavim. Aš noriu tarnauti Viešpačiui ir nedaryti to, kas prieštarauja mano tikėjimui. O jūs tarnaujate ne evangelijai, bet šiuolaikinei ideologijai, kurią patys iš savo neišmanymo priėmėte. Prie viso to prisideda ir tas respectkunigėlis, kuris irgi yra ne Kristaus, bet politikos tarnas.

94376. nemo>cc ir xX2007-08-31 10:02
Ukmerges klebonas nenorejo buti nuzudytas. Taciau buvo atviras, labai drasiai atviras. Buvo atviras suprasdamas rizika. Retas kuris tokios krikscioniskos drasos turi. Tai norejau papasakoti.

94377. Neo Nemo2007-08-31 10:08
Neiškraipyk esmės! Ir nekaltink manęs nebūtais dalykais, visiškai nežinodamas, kaip yra iš tikrųjų. Žūtbūt nori įrodyti, kad aš esu veidmainė, o tu kilnus nuskriaustųjų gynėjas. Bet tai vaikiška. Iš tų dalykų, kuriais mane kaltini, aš jau seniai išaugau. Iš tikrųjų sąžiningai atsakyk - jei ne man, tai bent sau - ką tu gini - Kristaus mokymą ar savo paties iš puikybės prisiimtą „nuskriaustųjų gynėjo pozą“?

94381. nemo>NA2007-08-31 10:24
Nepatinka mano pacituotos istraukos, ar ne? Ir kas dar blogiausia, kad jos tokios vienareiksmes, kad ju jums neiseina perinterpretuoti tai, kad vel visu didingumu iskiltu TIESA, o ne kazkokia sentimentali pasakeliu nusususi meile. Lieka tik suksnis, kuris savyje neturi jokios informacijos, jokios argumentacijos, o tik emocija: "neiskraipyk esmes". Tiesiog smagu ziureti kaip zmogus, kuris skelbiasi, jog skelbia Evangelija ignoruoja kai kurias Evangelijos vietas, uztai kitas - apie rustuma, teisma ir t.t. citavo jau daugybe kartu. Ir pats skelbdamas nepilna Evangelija (= iskraipyta), kitam prikaisioja iskraipymus:) Ir nemanykite, kad issisuksite mano pastabas jums nukanalizuodama i mano neva ispuikeliska poza. Tai jusu iprastas budas susidoroti su savo oponentais - pasakyt, kad jie kurti, ispuike, akli, iskraipantys esme ir t.t. Deja, deja. As jums pacitavau Kristaus mokyma, kuri jus diskusijose su kitais sateniskiai nutylite, nureiksminate, prasokate. Tai nieko bendro neturi su jokia "kilnia nuskriaustuju gynejo poza".

94384. ta, kuri parašė respect2007-08-31 10:38
as visai ne kunigėlis

94403. Neo Nemo2007-08-31 12:20
Nebematau prasmės su tavim ginčytis. Tiesiog esi žalias kai kuriuose dalykuose. Aš irgi anksčiau buvau tokia, kol prasikrapščiau akis. Dar kartą tau kartoju: neneigiu nei evangelijos begalinio gailestingumo, nei jos rūstumo ir nepaprasto rimtumo. Su evangelija nedera žaisti. Tai tu skelbi iškraipytą evangeliją ir gini tuos, kurie taip daro. O į mane tiesiog mėtaisi kaltinimais, nieko konkrečiai nenurodydamas. Paklausk savęs sąžiningai: kas gailestingiau - ar raminti nusidėjėlius ir guosti juos, kad po mirties viskas bus OK ir Kristus pasigailės, kad ir kaip bebūtum nusiteikęs, ar rimtai sakyti žmogui, kad jis nežaistų amžinybe? juk parašyta: „siekite savo išganymo su baime ir drebėjimu“. Aš nesakau, kad tais žodžiais reikia švaistytis į kairę ir į dešinę, bet kai yra reikalas, jų NEGALIMA nutylėti. O tu apskritai linkęs būti, pasak kard. Ratzingerio, nelojančiu šunim. Tau reikia ieškoti gilesnio ryšio su Dievu, su Kristumi, žiūrėti, kaip principingai jis vertina savo evangeliją ir kaip griežtai į ją žiūri: „nė viena jota, nė vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys“. Tau dar reikia augti, augti, augti, kol panorėsi atiduoti Kristui VISĄ gyvenimą, gyventi vien dėl Jo; ir kreipti dėmesį ne vien į sentimentalų gailestingumą, bet ir į tiesą. Dievas be galo gailestingas, bet ir teisingas.

94404. mie2007-08-31 12:27
as koki desimt kartu per diena pasakau dieve dieve kodel mane apleidai.

94409. nemo>NA2007-08-31 12:39
Tureciau buti pamalonintas, kad is savo brandos aukstybiu jus mane graziai pamokinate? Cia toks teviskas/motiniskas budas diskutuoti - "paaugsi, suprasi"? Kuris dar sustiprintas su "nematau prasmes su tavim gincytis, nes tiesiog..."? Suprask, jus jau taip aiskiai ir argumentuotai viska isdestete, o nemo toks jau aklas ir kurcias, kad nera prasmes jam dar ka sakyt:)

Gal ir man su jumis pabuti svelniu ir tevisku? Galeciau stai rasyt: "NA, nebematau prasmes su tavimi gincytis. Tu tiesiog zalia kai kuriuose dalykuose. As irgi anksciau buvau toks, kol prasikrapsciau akis". Kaip skamba? Juk sutiksite, kad tikrai itikinanciai ir labai argumentuotai. Jei priestarausite, argi tai nebus tik dar vienas irodymas, kad su jumis nera prasmes gincytis, kad jus kurcia, akla ir t.t.?:) Nagi, papriestaraukite, suteikite man irodyma:)

94416. kiskis p2007-08-31 12:53
kvieciu visus persokti kelis puslapius ir prisijungti prie cepelinininku.

94418. nemo>NA2007-08-31 12:59
Dar truputi vaikiskai ir zaliai pasikabinesiu prie zodziu:

.Rasete " DAR KARTA tau kartoju: neneigiu nei evangelijos begalinio gailestingumo". Klausiu - kur tai man rasete PIRMA karta?

Rasete: "Tai tu skelbi iškraipytą evangeliją (...) o į mane tiesiog mėtaisi kaltinimais, nieko konkrečiai nenurodydamas". Atsakau: nurodziau, kad kai kurias Evangelijos vietas jus konkreciai nurodete ir perfrazavote desimtis kartu per pastaruosius menesius. O kitu - pavz sitoje diskusijoje mano pateiktu - nenurodete ne karto.

Rasete: "Paklausk savęs sąžiningai: kas gailestingiau - ar raminti nusidėjėlius ir guosti juos, kad po mirties viskas bus OK ir Kristus pasigailės, kad ir kaip bebūtum nusiteikęs, ar rimtai sakyti žmogui, kad jis nežaistų amžinybe?" Klausiu - kodel man keliate sia "dilema"? Kur as teigiau, kad viska galima daryt, nes Kristus vistiek pasigailes ir bus OK? Kur as neigiau, kad reikia rimtai ziureti i amzinybe? Priesingai, siandien mano cituotas tekstas sako vienareiksmiskai - kas myles Dieva, artima ir save pati - tures amzinaji gyvenima. Kas bus gailestingas - tures amzinaji gyvenima. Jusu branda labai keista, nes atrodo, kad tokio tipo evangeliniai tekstai jums "praeitas etapas". Ir tik mano prispirta pagaliau sudejote abu polius i viena vieta: "gailestinguma" ir tiesa bei teisinguma. Pagaliau.

94425. cc2007-08-31 13:16
Panašu, kad eretikui Nemo nepavyks išsisukti nuo laužo. Nebus jam pasigailėjimo, šiam klaidatikiui. Iš degs Pragare kartu su netikėliu cc.Be reikalo tiek daug laiko sugaišo Evangelijai.

94428. nemo2007-08-31 13:20
Nesijaudinkit cc. Ne NA yra teisejas. Bando pretenduot i prokuroro vaidmeni, taciau is to, kaip pazista baudziamaji kodeksa matosi, kad nera pernelyg kvalifikuota.

94429. kiskis p - nemo2007-08-31 13:22
jeigu prireiks liudininko, tai as visuomet. paliudysiu ka reikes.

94431. Neo Nemo2007-08-31 13:33
„Ir tik tavo prispirta“... Ne, gerbiamasis, neverta mums kol kas kalbėtis. Patariama kvailų ir beprasmiškų ginčų vengti. Beprasmiška tau įrodinėti, ką aš teigiau ir kuo tikiu. O dėl ko visa ši diskusija prasidėjo? Dėl ko, gerbiamasis, įsitraukei į aršų mano pažiūrų smerkimą, prigalvodamas nebūtų dalykų ir gindamas iš esmės gk „pamokslą“? O dabar prisimink, ištikimasis Kristaus gynėjau, kiek sykių nutylėjai, kai Kristus buvo šlykščiai dergiamas kad ir tuose pačiuose Šatėnuose? Kiek sykių buvai nelojantis šuo? Kadangi aš čia tau labai neparanki miknoti ir sriūbauti apie „gailestingumą“ ir ŽMOGŲ, „visų dalykų matą“, tu negaili laiko varyti begalinei diskusijai ir stengiesi žūtbūt pripaišyti man visokių trūkumų. Žinoma, nesu šventoji, be jokios abejonės. Bet kalbant apibendrintai - pernelyg (ir vaikiškai)smulkiniesi ir nematai esmės - čia tavo bėda. Sakiau - ir be piktumo - tau reikia AUGTI. Neneigiu, kad ir man.
Tų vietų, kurias citavai, nenurodžiau dėl to, kad jos yra taip skausmingai pažįstamos ir taip brangios, kad šiame kvailame ginče su tavim tiesiog nenorėjau jų valkioti. Kaip nenoriu su tavim kalbėti ir apie daugelį kitų dalykų.

94438. mie2007-08-31 14:32
tiek prisneketa, o negaleciau pasakyti, NA, kuo tu tiki ir kokios tavo paziuros. aisku tik viena: visi kiti tiki ne tuo, kuo reikia ir viska daro neteisingai.

94439. nemo>NA2007-08-31 14:58
Viena. GK pamokslo as negyniau, jis man nerupejo ir man nebuvo idomus. jei pastebesite, tai necitavau ne vieno jos teiginio ir minties. Antra, jusu paziuru nesmerkiu. Taciau kritikuoju ta disproporcija tarp "tiesos" ir "meiles", kuri pas jus pjaunanciai akivaizdi. Ir manau, kad is tokios disproporcijos plaukiantis jusu mokymas apie Evangelija, Kristu, Baznycia yra deformuotas. Tuo tarpu, jis turi proporcingai apimti abu - meiles ir tiesos polius. Trecia. Jusu reikalas yra manytis esant sunimi, kurio vaidmuo yra loti. Ir jusu ribotumas yra manyti, kad tai vienintelis budas apgint savo paziuras. As zinau ir kitu budu kalbetis su zmonemis apie krikscionybe. Ir zinau sventuju liudijimu, kurie kalbejo su kitais zmonemis nelodami. Ketvirta. Kur gi as teigiau, kad zmogus "visu dalyku matas"? As sakiau, kad Evangelija yra skirta zmogui isgelbeti, zmogaus isgelbejimas yra jos tikslas. Gal man neprireiks aiskinti, kad "buti tikslu" nera tas pats, kas buti "visu dalyku matu"? (Matosi, kad sita argumenta apie "zmogu visu dalyku mata" iskalete ir kai tik galejote, is karto metete pries mane, net nesuvokusi, kad jis man visiskai netinka. Kareiviskumas.) Sesta. Jus man nesate nei paranki, nei neparanki. Nesusireiksminkite. Septinta. As nesistengiu "zut but" pripaisyti jums trukumu. Jusu trukumai akivaizdus, ka tik ir pati prisipazinote, kad ju turite, kad nesate sventoji (ar po tokio prisipazinimo man dar reikia zut but irodinet jusu trukumus?). Astunta. Liudna ziuret, kaip del elementaraus jautrumo trukumo save izoliuojate nuo kitu ir delto kaltinate kitus, neva ju atzagarios sirdys nepriima jusu tiesu.

94448. ivs > kiskiui p2007-08-31 15:55
prie cepelinininku detis negaliu, ten yra ezeras, kuris manes nemyli.

94450. kiskis p - ivs2007-08-31 16:16
myli myli.

94451. ivs > kiskiui p2007-08-31 16:17
deja ne. pats sake.

94452. ivs > mie2007-08-31 16:21
kaip jus manote, kodel NA taip nachaliskai negirdi?

94453. Neo Nemo2007-08-31 16:34
Devinta. Visus priekaištus išdėstei iš savo mažvaikiškų nebrandžių pozicijų. Vertink viską bent kiek iš aukščiau. Bet vargu ar tu čia labai kaltas, nes šiais laikais toks nebrendyliškas požiūris vyrauja. Dešimta. Kai pažinsi mane konkrečiai ir pamatysi, koks iš tikrųjų mano gyvenimas ir siekiai, galėsi visa tai kritikuoti. Aš juk niekada nedariau tau užuominų, kad tu nepasigaili žmogaus, o auklėji čia atėjęs visus. O dabar auk, mažasis Nemo. Auk sąžiningai.

94455. nemo>NA2007-08-31 17:11
Vel bevertis jusu komentaras: "tu mazas, nesubrendes, siu laiku klaidose" ir t.t. Dievazi, as tokiu epitetu jums irgi galiu 50 parasyti, sinonimu zodynas po ranka, bet ar tai ka nors irodo, ar tai ka nors paneigia? Ir dar tas menkadvasiskas moralizmas: "pažinsi mane konkrečiai ir pamatysi, koks iš tikrųjų mano gyvenimas ir siekiai, galėsi visa tai kritikuoti" - o jus pazistate gerai nors viena is cia esanciu, kad rezervuojates sau teise kritikuoti? Ar pastebite, kad visi jusu komentarai yra is esmes pagristi ispuoliais pries asmenis, kuriems skirti komentarai? Visi jie kazkokie nebrandus, klaidingi, silpni, nuolaidziaujantys ir t.t. Oponentu pasipriesinima jums jus suvedate butent i ju psicho-asmenines savybes, tokiu budu begediskai "nematydama" ju pastabas jums.

Paimkim toki akivaizdu dabartines musu "diskusijos" (tiek to, pavadinkim tai tokiu vardu) atveji: 1. jus skelbiate tam tikra Kristaus, Baznycios, Isganymo vizija. 2. Jusu vizijai as priespastatau kai kuriuos Kristaus mokymo elementus, kuriu jusu vizijoje net nepamineta. Antai, jus isganyma tiesiogiai siejate su "Tiesa", tuo tarpu mano pacituotame tekste amzinasis gyvenimas tiesiogiai siejamas su meile Dievui, sau, artimui, su gailesciu stokojanciam. 3. Kaip jus sukates dabar is sitos padeties, is mano priekaisto, kad kaip evangelija pristatote tik selektyviai atrinkta ir todel iskraipyta mokyma?: a) kadangi Evangelijos istrauku paneigti negalite, tada jums lieka teigti, kad jus visada su jomis sutinkate. b. Taciau pareiskiate, kad mano pateiktos citatos "esmes" nekeicia. O kadangi jusu pozicija yra "esmine", tai reiskia, kad ir toliau ja galite islaikyti nepaliesta c. Plius nemo tos esmes nesuvokia, nes yra nebrendyla. 4.Akivaizdu, kad jusu sukimasis is mano klausimo yra tik issisukinejimas, nes: a. gavote pripazinti, kad Dievas yra IR gailestingas, IR teisingas, taciau taip ir nesugebejote itikinamai paaiskinti, kodel nuolatos kalbate TIK apie Dievo teisinguma, teisma bei rustuma. b. Taciau neitikinamai bandete paaiskinti kalbedama apie "esme", "brandesni poziuri", "vertinima is auksciau". Beda tame, kad taip ir neisgirdau koks butent yra tas brandesnis, aukstesnis ir esmingesnis poziuris. Jus tik kartojate siuos issireiskimus "esme", "aukstesnis vertinimas" lygtais jie butu argumentai savaime irodantys, kad jusu poziuris brandesnis ir esmingesnis. Kai tuo tarpu jie nieko neirodo. Taip, kaip zmogus, kuris atejes kitiems rezia - "as uz jus visus protingesnis" siuo pasakymo neirodo, kad jis uz kitus protingesnis.

94458. cc2007-08-31 17:32
Kur du mušasi- trečias laimi - susidomėjęs seku jūsų disputą ir kovos būdus. Kažkas panašaus į amerikietiškas imtynes. Bet jaučiu, kad nugaėtojo nebus.

94459. uuu2007-08-31 17:34
aha, labai įdomu

94461. cc2007-08-31 17:37
Labai efektingi NA spyriai į Nemo tarpukojį. :)))

94462. cc2007-08-31 17:40
Tenka pastebėti, kad Nemo naudoja imtynių veiksmus, kai NA smagiai kerta rankomis ir kojomis. :)))

94463. cc, dar2007-08-31 17:46
Nemo taktika- priešininko išsekinimas, NA- staigios kontraatakos su atsitraukimais.

94466. Neo Nemo2007-08-31 18:46
Fuu, gėda, ypač gėda dėl tokių „diskusijų“, kai pradeda pašaliniai šitaip (ir teisėtai) šią diskusiją vertinti. Tyčia stebėjau, ar gebėsi nusileisti. Bet tu ne tik kad nesugebi nutylėti, tačiau niekaip neprisiverti net mano pseudonimo parašyti tokio, kokiu pasivadinau. O tai irgi rodo tavo „tikrą ir krikščionišką“ meilę. Taigi iš tavo malonės gavau pripažinti, kad Dievas IR gailestingas, IR teisingas... Nejuokink, mielasis Nemo - aš Dievo gailestingumo meldžiau jau tada, kai tu dar net nebuvai atsivertęs. Ir kasdien tebemeldžiu. Ir būtent tada, kai ši pusiausvyra (teisingumo ir gailestingumo) pažeidžiama, pradedu protestuoti. Tu dar tebebraidžiojai tikėjimo miglose (sprendžiu iš tavo dabartinės dispozicijos), kai aš kruvinai ieškojau kelio ir kai aiškinausi katastrofišką padėtį Bažnyčioje. Tau dėl viso to ir apskritai dėl kitų išganymo nė mažojo pirštelio neskauda. Galų gale nebūk juokdarys, švelniai kalbant, rašydamas „selektyviai atrinkta“. Pažvelk, ką reiškia selektyviai - „atrinktai atrinkta“. Jei bent kiek daugiau suvoktum padėtį, pamatytum, kad aš PAPILDAU būtent tą vietą, kur yra kas nors NUSUKTA, arba stengiuosi ištiesinti tai,kas IŠKREIVINTA. Taip buvo ir šį kartą su gk literatūriniais išmąstymais. Mums reikia geros egzegezės, o ne visokių literatūrizuotų metaforų. O visa kita tau paaiškinsiu, kai bent kiek pradėsi gaudytis situacijoje ir kai pajusi, koks yra brangus ir visos Bažnyčios, ir kiekvieno žmogaus likimas. Dabar su tavim apie ką nors daugiau kalbėtis kol kas neverta.

94467. nemo>cc2007-08-31 18:50
Trecias nelaimes, nes trecio nera:) O tie NA spyriai...Na, jie praktiskai nejauciami. Jau esu pakankamai uzsigrudines gincuose, kad epitetai mano atzvilgiu dar kiek mane jaudintu, lygiai taip pat man visiskai neefektingi tokio tipo argumentai kaip "as, nes as!" (as teisus, nes as brandus! As teisus, nes as suprantu esme! As teisus, nes tu dar pamatysi veliau, kad as teisus:)). O epitetai ir "as, nes as!" sudaro, pasakyti ir persakyti ivairiomis formomis, didziaja dali NA komentaru. Juos atmetus lieka skystoka teologine-konceptualine schemele, kuriai NA suteike grandiozini ir impozantiska TIESOS pavadinima:) Tiesa sakant, as pastaruosiuose komentaruose dejau pastangas, kad NA nustotu epitetus vartot kaip argumentus, bet, kaip matot, jai labai sunkiai sekas. Ka padarysi. Bet kai man atsikyres, tada, paemes sinonimu zodyna, duosiu jai paragaut jos pacios taktikos:) Ir kalbesime taip (NA turetu labai patikti):

-As daugiau patyres, todel matau placiau, todel as teisus.
-Oi neeee! Tai as vyresnis ir labiau brandus, todel as teisus!
-Achs, as tau sakau tiesa, bet tu, kietasirdi, ja atmeti!
- Ne, tai AS sakau tiesa, o TU ja atmeti!
-Su tavimi beprasmiska gincytis!
tai su tavimi beprasmiska gincytis!

Ir t.t.:)

94468. ivs2007-08-31 18:54
vat vat skaityti reikia moketi. tam paciam, NAos minetame, mazajame prince pasakyta, kad matyti galima sirdimi. selektyviai atrinkta siuo atveju reiskia tiesiog tendencingai atrinkta, ar taip nemo?

94469. nemo>NA2007-08-31 19:02
Tiesindama ir sukdama jau ir i kita puse nusukote. Ir manotes, kad paskutinis jusu dvasines evoliucijos periodas yra TIESA. (ha, ha pasirodo dabar mano replikos yra "nesugebejimas nusileisti" ir "nesugebejimas nutyleti":) Dar vienas mano defektas:) )

94470. nemo>ivs2007-08-31 19:12
Taip, "tendencingai atrinkta", "atrinkta pagal viena kriteriju/teorija" (ar kaip nors panasiai) butu buve tiksliau. Bet matot, ivs, kaip keista. Pasirodo NA tas evangelijos vietas zino, bet siuo metu nuo "meiles" (kuri tapo tik sentimentalizmu) nuvairavo prie tiesos (suprantamos kaip plaktuko, kuriuo reikia taukstelt i kiekvieno praeivio galva). Mano evoliucija buvo priesinga - nuo tiesos prie meiles. Dievazi, kaip gaila, jog netikiu, kad asmeniniu ieskojimu schema pati savaime yra kazi koks irodymas. O tai juk galeciau jai pasakyt: as kruvinai ieskojau kelio, kol suradau dabartini. Subresi - suprasi ir tu:)

94475. Neo Nemo2007-08-31 20:05
Nurimk, Nemo, nusiramink. Viskam savas laikas. Pakalbėsime vėliau kada nors. Pasakysiu aš tau daug daugiau negu šiandien šiame tuščiame ginče. Nes kai per anksti kas nos pasakoma, pridaroma daugiau žalos negu naudos. O bręsti reikia - ir tau, ir man, ir visiems.

94478. rudra2007-08-31 21:06
Skaitau pavėluotai, priėjau tą vietą, kur kerzavas batas spiria Rūtai į veidą. Iš pradžių - juokinga, nes neapsakomai kvaila. Na nesitvardo. Kristaus mokymo skleidėja beigi aiškintoja nesidrovi demagogiškai smogti pačiai romiausiai avelei. Rūtai, tokiam jaukiam ir šiltam žmogeliukui. Rūta čia visų mylima, gal todėl.
Na: "Bet jūs pirmiau išsiaiškinkite, kas yra tikrasis piktadarys...". Ir toliau Rūtai: "Niekas man šiuo metu nekelia tiek pasišlykštėjimo, kaip veidmainystė" ir t.t ir t.t. Didžiausią pasišlykštėjimą gali kelti tik didžiausias piktadarys. Išvada: Rūta - didžiausias piktadarys.
Nagi pamėginkime išsiaiškinti, kas apskritai yra piktadarys, ir dar didžiausias. Joks žmogus turbūt negimsta jau užprogramuotas blogiui. Toks jisai tampa vystydamasis, įgydamas patirties iš aplinkos - tėvų, draugų, mokyklos, visuomenės. Beveik taisyklė - piktadariais tampa tie, kuriems teko regėti daug nemeilės, jie atsako mums tuo pačiu, ką yra iš mūsų gavę. Manau, šiek tiek atlaidumo ir meilės tikrai nepadarytų jų blogesniais, ar ne, Na? Jei netiki, pasiskaityk Pauliaus 1 laišką korintiečiams.
Jei jau atsitiko taip, kad žmogus užgimė blogas, tai juk ne jo kaltė? Genų klaida, o gal dievulis tiesiog užsimiegojęs tokį sukūrė? Tuomet juolab negalime to piktadario kaltinti.
Gal čia ir ne visai į temą, bet įdedu ištrauką iš Heinės "Kelionių vaizdų":
Gyvenimas ir pasaulis – tai sapnas, kurį susapnavo girtas dievas, tyliai pabėgęs iš dieviškosios puotos ir nuėjęs miegoti į vienišą žvaigždę nė nežinodamas, kad kuria visa tai, ką regi sapne... Šio sapno vaizdai kartais margi ir įmantrūs, kartais darnūs ir protingi... „Iliada“, Platonas, Medičių Venera, Miunsteris iš Strasbūro, Prancūzijos revoliucija, Hėgelis ir garlaiviai – tai atskiros to ilgo sapno mintys. Tačiau vieną dieną dievas pabus trindamasis akis, nusišypsos, ir mūsų niekad neegzistavęs pasaulis nugrims į nieką...

94482. r2007-08-31 21:33
jei galeciau ka patart tai nemo turetu nuvarvint neo laseli meiles o neo pasistengt suprast jo destoma tiesa labanakt einu ziuret "ziedu valdova "nes tai mano vaiku megstamiausias filmas net didckis draugus ir panas palikes parleke bo tie ziurejo kazkokia komedija

94484. Neo Rudrai2007-08-31 21:46
Tu pirmiau išsiaiškink, kas ką spardė, ir nekišk snapo, kur nieko nežinai. Kur aš konkrečiai nurodžiau, kad kalbu apie Rūtą? Ir ar žinai, kiek aš pati tų spyrių, ir net tik - patyriau? Nesikišk, kur tau nedera. Aš nelendu į tavo reikalus, palik ir tu mane ramybėje vieną kartą.

94486. rudra2007-08-31 21:51
Nemo: "Jūs tik bandote atrasti silpną vietą ir smogti". Tiksliai pastebėta. Tačiau Na taip ir nepavyko užčiuopti, kur gi ten pas Nemo toji jo Achilo kulnis... Reikia pastebėti, kad Nemo elgiasi ne visiškai sąžiningai leisdamasis į diskusiją su Na - juk jis puikiai žino, kad šioji yra žymiai silpnesnė ir nesugebės jam tinkamai atsikirsti. Nemo akivaizdžiai parodo ją esant silpnesnę, tuo sukeldamas jos pyktį (gal net neapykantą), priverčia karščiuotis, ir paaiškėja - "ąsotis tuščias buvo..."
Neo: "...dvokiančią, alkaną, tarakonų prisirinkusią benamę." Čia man kai kas užkliuvo. Tas žiūrėjimas iš aukšto. Taip neatrodytų, jei nebūtum parašiusi "dvokiančią". Toji vargšė atitarnavo už įsibrovimą į sterilų pasaulėlį - juk prisiėjo išklausyti pamokymus, kaip teisingai gyventi. Prisirinkusi tarakonų? Nepūsk miglos, man, šiokiai tokiai gamtos mokslų žinovei, nesumeluosi: tarakonai niekuomet nelenda prie žmogaus, dumia šalin lyg paspirginti! Jie gyvena plyšiuose, bet niekada nelenda į rūbus, būk tikra. Taigi - paspalvinai, sumelavai. Jei sumelavai detalę, kas žino, ar nesumelavai viso įvykio.

94487. Neo2007-08-31 21:55
Deja, deja, nejaučiu jokios neapykantos nei Nemo, nei tau, nei kam nors kitam. Ir neįrodinėsiu nieko.

94489. rudra2007-08-31 21:57
Dar: Neo, piktiniesi, kad Nemo vadina tave Na - pirmuoju vardu. Bet juk beveik visi vadina tave taip. Pagalvojau - kodėl? Turbūt todėl, kad tu nepasikeitei, elgiesi taip, kaip elgeisi būdama Na.
Maloniai nustebinta: tavo komentaras 94484 sklidinas meilės savo artimui, t.y. man, rudrai. Čia vieša erdvė, kiekvienas turi teisę skelbti ką panorėjęs, jei tik nepažeidžia visuotinai priimtų elgesio taisyklių.

94490. ivs2007-08-31 22:00
NA papraso minutines pertraukos. Time out.

94491. NEO2007-08-31 22:11
Turbūt dėsninga - nematyti savo šmeižikiškų puolimų, bet reikalauti meilės iš kito. Ar ne taip, Rudra, dabar pasielgei? Įlindusi, kur tau nedera, dėl Rūtos, nežinodama, kaip viskas iš tikrųjų buvo, visiškai nieko nesupratusi, prirašiusi abejonių mano prisipažinimų teisingumu, išvadinusi, kad ir netiesiogiai, melage ir kitaip iškoneveikusi - reikalauji meilės. Ne, to jau nebesuvokiu. Ką gi, kaip sugebu, taip myliu. Bent jau patylėsiu. O jūs varykit toliau ir kalbėkit, kaip labai mylit ir kaip nuo tiesos perėjot prie meilės. Šmeižkit. Vadinkit mane visiškai nieko nesuprantančia. Pagyrūne. Nieko nežinančia. Nieko nemylinčia. Palaikykit ir pataikaukit vieni kitiems. Sėkmės tobulėjime.

94494. mie2007-08-31 22:30
neissiskirkim sivakar sitaip.

94495. archyvaras2007-08-31 22:33
Prašau Tavęs, NEO: nurimki, nebesikarščiuoki, nenoriu, kad pyktumei, aštria intonacija kalbėtumei. Argumentais aš Tau ne patarėjas - esu diletantas. Ramybės, ramumos Tau linkiu , Neo, ryžtingoji bičiule, gilių įžvalgų autore. Įdėmiai klausausi Tavo ir Nemo polemikos. Kada nors verta bus man darsyk sugrįžti čionai, jūsų polemikos vieton. Beje, garbingai žvelgiu į Nemo. Ramios ir garbingos polemikos, ŠA bičiuliai. Kaimyno laidotuvės ir gedulingas sambūris nuvargino. Labanaktis!

94496. rudra2007-08-31 22:38
Niekada nesakiau, kad tave myliu. Ar turėčiau? Matai, Rūta yra sakiusi: įveikti blogį gerumu. Tai taip ir atrodo. Kur aš tave apšmeižiau? Ramiai išdėsčiau kilusias mintis. Paneik, kur netiesa. Matai, kaip nemalonu girdėti nekokią kito nuomonę apie save. Taip ir mums nemalonu girdėti tavo žodžius iš aukštybių. Bendraujant santarvės turėtų siekti abi pusės. Taigi laukiu atsakymo: kur būtent aš tave apšmeižiau?

94498. ivs2007-08-31 22:52
kai lankiau dramos studija kazkadaise, tai darydavom tokius pratimus, kurie turedavo isugdyti pasitikejima partneriu, nes jeigu negali pasitiketi partneriu, nejauti jo, tai improvizacija neimanoma. o improvizacija uzima didele dali tiek teatro, tiek gyvenimo teatro. uzduotis budavo labai paprasta: reikedavo pasakyti, ka partneris jaucia, isijausti i ji. vat pasakai jam "tu nieksas", nes taip tau matos, nuosirdziai pasakai, o paskui apsikeiti vaidmenimis ir "pamatai", kaip jis pasijaute, nes neiksas jis nera. kai jau igundi zaibiskai "keistis vietomis" pakartoji pratima, kuris naujokams niekaip nesigauna: atbulas krenti i partnerio glebi. joks naujokas nesugeba atsipalaiduoti ir kristi, buti tikras, kad partneris ji pagaus. o stai kelis kartus pasitrenirave "apsikeisti vidiniais as" igauna pasitikejimo. ne savim, o partneriu.
galvoju, kodel, nu kodel sitie pratimai neprivalomi vaiku darzeliuose, bendrojo lavinimo mokyklose, juk gyvenimas ne velnio nesiskiria nuo teatro. Man susidaro ispudis, kad NA net nepabando, net nedaleidzia minties, o ka jeigu... ji turi tik savo pozicija ir niekada nepasiruosus supratimo delei perimti kad ir iliuzini kita vidini pasauli. irgi is Dievo, irgi link jo einanti, tokiu pat teisingu keliu. kaip teisingai pastebejo cc - visi keliai i Roma...
as, pavyzdziui, labai noriu NAi parodyti, kad mano kelias ir tiesesnis, ir trumpesnis ir teisingesnis, ir visoks koks ...esnis, bet pasakau sau: pala, o gal Dievas ja veda jos keliu, kaip tas rupestingas tevas Elektrenuose, kuris uzmaukslino vaikui vasara storiausia kepure, tiksliau visas kepures, kiek buvo namie, nes tas vis bijojo zengti zingsni. jau ir daktarai buvo susirupine. ir stai, beveik nieko nematantis ir negirdintis bamblys drasiai zenge, nes pasitikejo tevu, uzmaukslinusiu jam visas kepures.

94528. nemo>rudrai2007-09-01 01:18
Acha, bet trecdalio dienos prireike, kol NA pyktis nuslugo ir kol susivoke (tiksliau, susivoke greit, manau, bet kol susitvarde), kad kuo daugiau svaidosi epitetais, tuo man lengviau parodyt jos argumentacijos silpnuma, kad kuo daugiau epitetu, tuo ji maziau itikinamesne. Vis tik neatsilaike nepadariusi paskutiniu reveranso savo stiliumi: a: motiniskai nepasiuliusi man nusiraminti - neva as cia uzgautas ir pusiausvyra prarades keliu surmuli, o ji saltakraujiskai, blaiviai ir ramiai zvelgia i padeti ir ismintingai siulo pokalbi nukelti kitam rytui (kai nemo siek tiek irgi prablaives ir gal net subres, tyloje apmastes isminties ir gelmes kupinus NA zodzius:)).

94529. toto2007-09-01 05:23
Philosophy is questions that may never be answered. Religion is answers that may never be questioned.

Evolutionists have proof without conviction. Creationists have conviction without proof.

Kreacionizmas (Romos katalikų „tikėjimo“ „pamatas“), kaip ir kiekviena ideologija, ramstytas dogmomis. Nėra antro vienodai „tikinčio“ sutvėrimo, už tai yra jis - tikėjimas dogmomis. Toks jau jis, taip jau sutvertas jo prigimties apibrėžimas, kad nieko čia nei pridėtum, nei atimtum.
[čia buvo trumpa įžanga, prieš užstojant coliukę :)]

Pripažinkite, kas-kaip-nori-vis-savaip „tikintys“ „tikėjimo“ vartotojai, iš jūsų visų su dievais besikalbančių - coliukė vienintelė belikusi tikra žydelių kultūrinio paveldo fighter`ė. - Ji vienintelė iki galo tvirtai ne-evoliucionuojanti kareivė-demagogė, vienintelė iki galo tvirtai akla, nepalaužiama, nenuilstanti evangelizuotoja (trijuose asmenyse). Visa tai rodo - ji vienintelė čia tikra tikinčioji. Jūs, gi, modernūs prisitaikėliai, tarsi siekiate nedaug, tarsi tenorite nekalto vienintelio - priverst pabaigtą sutvėrimą pasižiūrėt kitokiomis akimis, norite priversti coliukę suabejot savimi, - jūs paprasčiausiai kėsinatės sugriaut jos „bažnyčios“ pamatą, nušluoti visą jos „tikėjimo“ laisvę ir esmę.


94530. cc2007-09-01 07:16
Pasakyta tiesiai-šviesiai ir užslėptai, kietai ir švelniai, kritikuojančiai ir užjaučiančiai. Patiko Toto komentaras. Kaip Cicerono.

94532. rudra2007-09-01 08:03
Sveiki, su švente. Marš visi į mokyklą! NA, šįryt anksti atsikėlusi priskyniau tau astrų iš daržiuko - visokiausių spalvų, apsunkusių dar nuo lietaus. Juk iš tikrųjų tai nesam susipykę, ar ne?

94537. Neo2007-09-01 09:07
O, vėl prabilo sunkioji artilerija - Rudra, Ivs ir tas su kuoka, Toto, laukinis, kalbantis iš tokių aukštybių, kad nebūčiau net pastebėjusi, jei ne kuoka jo rankoj. Prisipažinsiu, didesnio diletanto gyvenime nesu mačiusi - kalbu apie religijos sritį. O nuo Nemo tiesiog varva meile. Galbūt dėl to vakar jis taip desperatiškai neigė viską, ką tik bepasakydavau. Ir kur neneigs - atsirado mat kažkokia neišmanėlė, kuri nepripažįsta jo didžio AUTORITETO ir globėjiškai bando jį mokyti! Toks AUTORITETO apiplėšimas jau niekaip nepateisinamas...
Pasilaikyk savo dirbtines astras sau, Rudra. Jei tu abejoji mano kalbomis apie benamę, tai aš tuomet galiu sakyti, kad tu viską prikūrei apie savo mirtį... Nes jei tau ateina į galvą kaltinti kitą tokiais dalykais, vadinasi, esi pati tai išbandžiusi, gal ir ne kartą. Nieko sau - kaltinate, kad nesidaliju patirtim, o kai ką nors papasakoju, apšaukiate melage. Nei daugiau, nei mažiau - jaučiuosi taip, tarsi būčiau pakliuvusi tarp vilkų. O, beje, žinote, kodėl jūs taip manęs nemėgstate? Dėl to, kad aš neleidžiu jums patogiai miegoti. Dėl to, kad nuolat primenu jums, jog nedera meluoti sau. Dėl to, kad nuolat įkyriai kartoju, jog galima pažinti tiesą ir gyventi pagal ją. Dėl to, kad nuolat žadinu jūsų sąžinę. Na, vėl griebkitės savo vėzdų, pabūklų, užnuodytų strėlių, kurias paleidžia tiesiai į širdį „jaukūs ir šilti žmogeliukai“. Ir prisirinkite akmenų - kuo didesnių, aštresnių, smailesnių...

94539. cc2007-09-01 09:35
Man rugsėjo 1-ji niekada nebuvo šventė. Mokiausi Kauno Salomėnkėje, mažai, bet gerai. Man tai buvo kareivinės. Triukšmas, ankšta,(iki 40 mokinių), blogas oras,saulei šildant-karštis, blogas lentos matomumas,raudoni pionierių kaklaraiščiai, kratos ieškant proklamacijų ar religinio tūrinio literatūros, abrozdėlių,skundimai, peštynės, antramečių chuliganėlių primesta tvarka,daužymas knygomis per galvą, spardymas į užpakalius, sąskaitų suvedinėjimas tualetuose, laiptinėse, kai budinčios mokytojos nuduodavo nematančios, o gal ir nematė, nes labai būdavo įsitraukusios į buitinius pokalbius, baimė būti iškviestam prie lentos atsakinėti, šlykštūs dvokiantys aprūdyję tualetai, į kuriuos eidavau tik ant mažo.Per 11 mokslo metų nei karto nebuvau ant didelio mokykloje ir technikume.Iškentėdavau iki namų. Ir tempas, tempas, tempas, nes mokymo programa būdavo perkrauta, mokytojai pervargę, dalis patekę ne į savo kėdę. Tikriausiai švietimo ministerija, skyriai stengėsi , kad kuo daugiau būtų mokytojų ir jie turėtų ko daugiau pamokų. Turėjau sugebėjimą kartą perskaitęs viską atsiminti ir greitai pamiršti.Baigus gerai mokslus, galvoje liko jovalas iš kai kurių svarbių ir nereikalingų dalykų.Gyvenime prisiėjo mokytis elementarių dalykų, kuriuos praėjome mokykloje. Jei reikėdavo kada eiti pro mokyklą - apeidavau kitomis gatvėmis. Ir dabar niekas nepasikeitė, tik nėra tsrs istorijos. Nenustebčiau sžinojęs, kad švietimo sistemoje klesti galinga sovietinė mafija, nes , atrodo, ir toliau dirbama dėl savęs, o ne dėl mokinių. Švietimo sistemoje ,ko gero, vyksta tik daug kalbų ir maži kosmetiniai fasadų padažymai. Gal ir klystu. O, gal ir ne.

94540. cc - Neo2007-09-01 09:40
O kodėl man leidi ramiai miegoti? Ar laikai mane beviltišku ir neišmanėliu? :))) Jei taip - tai tu teisi. :)))

94572. nemo>NA2007-09-01 14:40
Jus komentaras mane pralinksmino ir nuliudino tuo pat metu. Pralinksmino tuo, kad vel pazerete (nuline argumentacine verte turinciu) epitetu mano atzvilgiu. Si syki, mat, as "desperatiskai" replikuoju jums, nebe todel, kad "nesugebu patyleti", o todel, kad drebu del savo "autoriteto". Ne, reikia rasyt didziosiomis raidemis - "AUTORITETO":) Pasirodo as diskutuoju ne todel, kad turiu savo kelia, patirti, nuomone, kuria galiu ja apginti. O dar tiksliau sakant - as nediskutuoju, taciau desperatiskai neigiu NA, kad tik kitu komentatoriu akyse neprarasciau savo "autoriteto". Mano repliku turiniai jums paverciami nuliu neva demaskuojant manuju repliku motyva - zut but islikti autoritetu:) Echs, vos atsilaikiau pagundai rimtu veidu prisipazinti, kad tikrai man labai skaudu prarasti autoriteta siuose puslapiuose, kad jauciu ji slystant is po koju po jusu komentaru ir paskui apkaltinti jus, kad svariais ir nesvariais budais norite bet kokia kaina igyti autoriteta siame forume pasiteisinant tiesos ieskojimu ir skelbimu, nors is tikro siekiant tik asmeninio isitvirtinimo ir pripazinimo:) Taip buciau atsukes jusu retorine taktika pries jus pacia. Kuri mane, kaip minejau, linksmina ir vis dar siek tiek idomu kokiu dar epitetu man suteiksite, taciau liudina - negi be epitetu svaidymosi nieko daugiau ir neturite savo bagaze? Negi visas jusu poleminis potencialas ir issisemia tokia schema - 1. paskelbiate tai, ka laikote TIESA. 2. I bet kokias replikas, abejones, dvejones atsakote "jus esate anokie ir siokie" serijomis, beveik visiskai ignoruojant repliku ir abejoniu turinius. Tai skurdu.

94574. kvailutė2007-09-01 14:46
aš norėjau tik prasinešti, kad skaitau, kas čia rašoma

94575. mie2007-09-01 14:47
as irgi skaitau. ir mastau netgi.

94577. nemo>miestei2007-09-01 14:55
is ko suprantate, kad mastote?

94578. mie - nemo2007-09-01 14:57
ausys kruta.

94581. korna2007-09-01 16:12
Tik norėjau pasakyti, kad stengiuosi nebūti kitokia. Išviriau rūgštynių sriubą. Mokinau Rūtą, kaip atostogauti.

94586. ivs > nemo2007-09-01 16:49
nemau! NAos taktika pries ja pacia atsukineju as. nelisk!

94587. nemo>ivs2007-09-01 17:18
Visi cia visiems nurodineja "nelisk":) Taip suardoma FORUMO ideja ir prigimtis:) Tad lysiu!

94588. ivs > nemo2007-09-01 17:22
Tavo autoritetas smuks iki manojo lygio, pamatysi!

94592. nemo>ivs2007-09-01 17:37
Siulau visiems palikt "autoritetas - neautoritetas" skirti:) Dekim kirvi prie saknu ir is pagrindu israukim ta "tapimo autoritetais" arba ju "nuvertimo" tematika. Tegyvuoja paprasciausia diskusija.

94595. ivs :)2007-09-01 18:17
ziuriu, tu jau ne raitotais usais ir nyksciu uzkistu uz blizgancios dirzo sagties. tu jau vel visas rimtas ir siulai tai, apie ka ir as nuolat galvoju. nu kodel, kodel kai kurie ateina i Satenus ir staiga priespastato save visiems kitiems. Patys sutveria tvora "jus ir As" ir nei i savo tvoros puse neisileidzia, nei pas mus ateina.
Siandien, kaip sykis, kitam neto gale kalbejausi su viena bendra pazistama. tai biski to pokalbio taip nezymiai atkirpsiu:
  - grazus namai, viskas taip sviesu. gera ju vaikyste. bet musu irgi buvo savotiska, ivse, ane? vaikai stebuklingai prisitaiko prie gyvenimo.
  - aha. kad ir kokia pirkele, kad ir kaip ten viskas, bet vaikystes atsiminimai patys sviesiausi. neatismenu, kad vaikas budmas buciau lyginus savo namucius su kitais. kazkoks kitoks budavo zvilgsnis, jausmas. nors negaliu pasakyti, kad esu tai praradus.
Ka norejau pasakyti? Gal tai, kad vaikai, nors ir suvokdami save pasaulio centru, vis tik kazkaip nepriespastato saves visam likusiam pasauliui. Savokos "tu", "as", "mes", "jie" neturi tokiu aršių ribų. Man taip atrodo. Komentaruose mane labiausiai erzina (bet ne pykdo), kai kas nors pasilipa ant backos ir arogantiskai teigia: jus, kurie kalbates su dievais... ar panasiai, uzastrindami ta riba tarp "as" ir"jus" ir taip prisisaukdami pasaipa savo atzvilgiu. durnyste visa tai. jie man primena tuos operos primarijus (kastratus), kurie
  "< ... > keliavo su "lagaminu ariju" arba aria di baule, signature tune asmenines melodijos (gaida, natos) forma, kuria jie galejo iterpti bet kokioje operoje, kurioje jie pasirodydavo, nepaisydami darmatinio konteksto. Ju tustybe kartais siekdavo dar toliau - Luigi Marchesi, rase Scudo, mego
  ...dainuoti partija kieno nors, kas galejo deveti paauksuota salma, vainikuota raudonomis arba baltomis plunksnomis. Jis norejo iseiti i scena, lyg lipdamas nuo kalno, nuo kurio virsunes jis galetu saukti, "Dove son io?" (Kur as esu?). Tada jis reikalavo, kad trimitas pompastiskai sugaustu, ir tada jis galetu deklamuoti "Odi la squillo della tromba guerriera" ("As girdejau karo trimito garsa"). Padainaves sitai, jis zengdavo i scenos prieki (avanscena) ir monotoniskai dainuodavo ta pati rondo..., kuriame apverkdavo savo ziauru likima."

94601. mie2007-09-01 18:41
nu ir gerai kad kalba is uz tvoros. kaip jiems patinka. visai neturi but visi vienoj kruvoj. neseniai sedejau tokia liudna proga su vienu pazistamu ir pasakiau jam, besnekant, kad as viena pati sau. be kompanijos, be jokiu ten bendraminciu ar kolegu. jis apsidziauge ir pasake, kad jis irgi vienas. o man su tuo pazistamu visuomet labai gera. tik mes labai retai pasikalbam. man patinka, kad jis, budamas jaunesnis uz mane, mane vadina "tu". gal as taip nepretenduoju i autoritetus? nemui turetu patikti.

94604. ivs > mie2007-09-01 18:45
toki bendravima as ir vadinu buvimu vienoj pusej tvoros. tu sau, ir as sau. ir gerai taip mums. antraip tas jusu pazistamas butu jums isaiskines, kaip neteisingai jus gyvenate. ir net nepaminetu, kad jam taip atrodo. pateiktu tai, kaip Tiesa ir Kelia ir jokio ten pasigailejimo.

94611. mie - ivs2007-09-01 19:05
siaip as linkusi girdeti, kas sakoma is anapus tvoros. su savo maza kaimyne, kuria vadinu Pupa, nors jos kitoks vardas, pasisnekame is esmes, nors ir per tvora. net dainuojame dainas. tiesa, ne viena is musu nemokejo dainos apie tai, kaip persokti tvora pas kitus zmones, taigi tvora lieka nepersokta. tik kaisiojamos rankeles ir siunciami buciniai. per tvora imanoma draugyste, ivse. pati zinote.

94612. ivs2007-09-01 19:07
matot, mie, ir siuo atveju jus ir pupa - vienoj pusej tvoros, nors kazkas ir pastate tarp jusu tvora, bet jinai nesiskaito is esmes.

94613. nemo nuo varnos2007-09-01 19:08
Nemo, norėčiau pasakyti tau, jog tu į Evangelijos mokymus žiūri visiškai atsietai nuo tuometinio istorinio ir politinio konteksto, nors esu įsitikinęs, jog tu jį žinai.
Kad ir tas kristaus požiūris į prostitutes ir mokęsčių rinkėjus. Juk žinai, kraštas buvo okupuotas romėnų ir mokęsčių rinkėjai rinkdavo duoklę Romai, beje, uždarbis buvo procentai nuo surinktų mokęsčių. Prostitutės praktiškai išimtinai "aptarnavo" okupantų romėnų kariuomenę. Šios dvi "profesijos" paprastų žmonių tikrai buvo nekenčiamos - juk jie kaloboravo su didžiausiu priešu. Nekalbu apie moralinį aspektą (visiems gyventi reikia), bet politine prasme tai tikrai buvo žydų tautos padugnės. O tautos nuotaikas puikiausiai taspindi kad ir tas įvykis, kai minia pasigaili Barabo, o ne Kristaus - nes Barabas priklausė tai žydų jaunuolių grupuotei, kuri iš pasalų žudydavo romėnus. iš čia ir Piloto pyktis - kristus jam "naudingas", Barabas - tėra jo gentainių žudikas.
Pats žinai, kokia protų suirutė buvo tuo metu krašte ir viską, ką "blogo" darė fariziejai - tai bet kokiu būdu išvengti tautos skilimo tiek religiniu, tiek politiniu atžvilgiu. Deja, jų pastangos buvo bergždžios ir viskas baigėsi 70 metų katastrofa žydams. Todėl jų "apsimestinis" pamaldumas yra evangelijų rašytojų išmįslas, norint įsiteikti romėnams (neužmiršk, kada ir kur evangelijos rašytos). Todėl evangelistai įdeda Kristui į lūpas tuos žodžius apie fariziejus, bet jei tai ne taip, tai tada Kristaus mokymas niekuo nesiskiria nuo bolševikų - jokios kitos nuomonės nepripažįstamos. Tad mano nuomone, tie žodžiai tėra vėlesnės purvinos politikos pasekmė (kurios atgarsiai yra NA/NEO - čia tai jau tikrai pasireiškia visu bjaurumu).
Atsiprašau, kad painioju politiką su dvasingais reikalais, bet ir evangelijose to neišvengta.

94614. nemo>miestei2007-09-01 19:09
Kreipinys "jus" nebutinai isreiskia autoriteta, bet paprasciausia pagarba. Kitaip tariant, galiu jus gerbti, bet visiskai nelaikyti autoritetu:)

94616. mie - nemo2007-09-01 19:19
galite ir gerbti, ir laikyti autoritetu. as perdaug nesispardysiu.

94617. mie - varnai2007-09-01 19:23
mokesciai - nuo moketi o ne nuo kęsti. ir jokios ę nereikia. noreciau pridurti koki kreipini bet susilaikau.

94619. ivs > mie2007-09-01 19:45
mokesciai kaip tik ir yra nuo kęsti. baisi kancia yra tie mokesciai.

94621. ragana Kornelija2007-09-01 19:51
jo, aš irgi skaitydama susimąsčiau: įdomus tas žodis "mokęsčiai". iš "kęsti, kančia". mokęsčių rinkėjai - kančių rinkėjai. čia viskas aišku. tik ką jame reiškia "mo"?

94622. ivs2007-09-01 19:54
mo gal yra nuo "mokykis"

94628. krankt2007-09-01 21:06
A.Einsteinas kazkada yra prasitares, jog "yra du begaliniai dalykai - Visata ir kvailumas. Beje, del Visatos as dar nesu visiskai tikras." Prasom nepriimti asmniskai ir nesupykti, as cia apskritai apie religijas, visas be isimties. Be pykcio. ;)

94629. ivs2007-09-01 21:08
paprastai ribotas buna protas.

94636. krankt2007-09-02 00:13
uztat kvailybe - beribe, apie tai ir uzsimena einsteinas savo ribotu protu. :)

94640. ivs :)2007-09-02 01:26
tai as ir sakau, kad suvokimas protu yra ribotas, o kvailas suvokimas - beribis. Tai uztai protu ir neina suvokti nei visatos, nei ko ten dar?

94641. krankt2007-09-02 02:03
ne, ivsiuk, ne taip supratai. net ir riboto proto pakanka suvokti, kad kvailybe - beribe, net gal ir visata lenkia. :)

94642. ivs :)2007-09-02 02:11
as gerai supratau, tik kad mano supratimas neribotas protu.

94643. nemo>varnai2007-09-02 02:31
Na, atsietumas yra butina interpretacijos salyga. Jei 100 procentu kokia minti susiesi su buvusiu kontekstu, tai tuo paciu "uzdrausi" ja interpretuoti dabartiniame arba busimame kontekste, uzdrausi idejai migruot is vieno konteksto i kita, uzdrausi analogija.

O del farizieju tai butu galima pastebet ir kitaip - aisku, kad musu samoneje ju ivaizdis visiskai klaidingas, tapes "veidmainio", "piktuolio" ir pan. sinonimu. Tuo tarpu, kai jie, priesingai, buvo viena is labiausiai issilavinusiu grupiu savo meto visuomeneje, gabi, dinamiska, turinti resursu. Be to, atidesnis Evangeliju skaitytojas pastebes, kad yra kelios eilutes, kurios pasakoja, kaip Kristus su fariziejais maloniai kalbas, leidzia suprast, kad nieko pries juos neturi, kitoje vietoje juos pagiria ir sako savo klausytojams, kad jie elgtusi taip, kaip pataria fariziejai. Nebuvo jie Kristui joks blogis savaime.

Ir vis delto isivaizduoju, kad Kristus galejo realiai pasakyt tuos zodzius, kurie uzrasyti evangelijose, nes, viena vertus, budami intelektualais fariziejai jam automatiskai tapo intelektualiniais oponentais, kai dauguma is minios galejo tik klausytis ir bandyt "pajust" kuris itikinamiau kalba. O, antra vertus, yra zinoma, kad fariziejai buvo is tu, kurie i Istatymo nustatytas praktikas ziurejo rimtai ir sau buvo uzsikele auksta kartele ju nuosekliai laikytis. Be abejo, jie priekaistavo Jezui, kad sis nepakankamai grieztas sau (pagal ju samprata). Trecia - visada yra tipu, kurie tarsi ir protingi, bet ir nesukalbami bei bjauraus charakterio. Na, kur tiesiog visus uzerzina ir vercias stvertis uz galvu.

Tai stai, visai isivaizduoju, kaip Kristus susirieja su VIENA GRUPE farizieju (o ne su visais), kurie yra siek tiek "pasikauste" religiniuose diskusijose ir todel meta jam issuki, tuo pat metu yra bjauraus ir nesukalbamo charakterio, neisiklausantys i oponenta ir 100 kartu pakartojantys jam ta pati ir ta pati, vis priekaistaujantys del kokios "smulkmenos" (pavz, kad gydo zmones per shaba). Tad uznervintas ir isvestas is kantrybes Kristus ir uzbaubia ant ju, kad zmogus daugiau nei shabas.

Dabar toliau, ivykiuose dalyvavusiems liudininkams, kurie gerai pazista fariziejus, yra savaime aisku, kad kalbama apie DALI, o ne visus fariziejus. Ir jie nemato reikalo evangelijose pabreztinai isskirti, kad su viena dalimi farizieju Kristus susisnekejo, o su kita ne. Tas pats buvo ganetinai aisku ir pirmiesiems skaitytojams.

Bet jei eisime dar toliau, tai pasieksime laikus, kai fariziejai isnyko ir tuo paciu pasitrauke is tiesiogines zmoniu patirties. Tie zmones skaitydami evangeliniuose pasakojimuose zodi "fariziejai" si termina suvoke jau kaip bendrini, kaip apimanti visus tos "farizieju visumos" narius. Kadangi jiems labiausiai uzstrigo pikti Kristaus zodziai, tai jie automatiskai juos priskyre visiems fariziejams.

Ir kai prieiname prie musu laiku, tai gauname stai ka: Varna skaito istorini veikala apie "fariziejus", apie ju visuma, apie ju skiriamuosius bruozus. Ir atranda, kad VISUMOS bruozai nera tokie, kokie uzfiksuoti kolektyvineje krikscioniskoje samoneje. Kadangi pastaroji yra pagrista evangeliniais issireiskimais, tai padaro isvada, kad klaidingas ivaizdis apie fariziejus remiasi evangeliniu pasakojimu klaidingumu. Ir klausia - kam reikejo, koks buvo interesas parasyt klaidingai apie fariziejus (kaip ant visumos, tai, atrodo, yra automatiskai priimta Varnos prielaida). Jo atsakymas - kad evangeliniai pasakojimai butu patrauklesni romenu akiai.

Hipoteze: Taigi, Varna ISTORISKAI pasiskaite apie farizieju visuma ir KRITISKAI nusprende, kad evangeliniuose pasakojimuose farizieju ivaizdis yra samoningai suklastotas. O dar blogiau butu, jei nesuklastotas, nes tai reikstu, kad klastotes saltinis buvo pats Kristus, o ne evangelistai, kuriuos galima butu "pateisinti" politiniu kontekstu. Reikstu, kad Kristus "pyle" pamazgas, kurios buvo visiskai neteisingos. Ir tai reisktu, kad buvo nesivaldantis ir blaiviai nemastantis zmogus, nesugebantis normaliai oponuot. Fundamentalistas. Bet tiek Varna, tiek tie zmones, kuriems visa farizieju visuma nekritiskai atrodo blogiukai, daro ta pacia klaida: jie dali sutapatino su visuma:)

Jei padarom prielaida, kad Kristaus zodziai skirti vienai ypac ikyriai ir bjauriai farizieju grupei, bet nepretenduoja kvalifikuoti visos farizieju visumos, tada issprendziam visas Varnos dilemas - 1. evangelinis tekstas nemeluoja ir nesuklastotas, nes is tikro buvo keletas bjauriu farizieju, kurie nusipelne tiesiu zodziu ir evangelijose zodis "fariziejai" skirti tiems bjauriesiems, o ne visiems 2. Kristus nera fundamentalistas, o tiesiog kitu bukumo ta minute isiutintas zmogus - kam neatsitinka prarast kantrybes?:)

94645. cc - Nemo, Neo2007-09-02 08:11
Nesuprantu Dievo trejybės. Manau, kad tai Dievas iš karto trijuose asmenyse. Bet tada nesuprantu dialogo tarp Dievo ir jo Sūnaus-meldimasis,prašymai, priekaištai. Kodėl sūnus, o ne pvz. duktė ? Ar todėl, kad moterį žydai laikė antrarūše, nešvaria? Ar Dievo sūnus- tai gimęs žmogumi Kristus? Ar prieš tai, daugelį metų Dievas buvo dviejuose asmenyse? Ar po Kristaus mirties, Dievas pasiliko Danguje žmogaus kūne? Ką jie visi trys veikia 2000 metų? Ilsėtis, sutvėrus pasaulį, pakako vienos dienos? Keista, kad ir Dievas pavargsta, kaip ir žmogus. Ir dar milijonas klausimų.

94664. ragana Kornelija2007-09-02 15:49
iš kai kurių tavo klausimų, cėce, matyti, kad tavo krikščionybės išmanymo pamatuose žioji didžiulės spragos :0. bet labai įdomus klausimas: "Ar prieš tai, daugelį metų Dievas buvo dviejuose asmenyse?" t.y., prieš Kristaus gimimą. nei atsakymo, nei tokio klausimo dar nesu girdėjusi :). įdomu, ką atsakytų teologai. kaip ir iešeina, kad Dievas dauginasi, pumpuruojasi ar ką.

94666. krankt2007-09-02 16:25
dauginasi, dauginasi ir dar nekaltai. :) cece, dukte anei kokia ten sijonuota niekur nefiguruoja, nes visa ta kuryba vyko tamsiais patriarchato laikais, kurie ir dabar tesiasi bei kaunasi uz vieta po saule, kol toji dar sviecia. :)

94668. toto2007-09-02 16:34
Nesiporuoja ir nesipumpuruoja, tai jau tikrai, šatėnuose įrodyta, dvasios dauginasi masturbuojantis.
:)

94670. Rūta2007-09-02 16:46
šiandien sekmdienis, ką tik grįžau iš atostogėlių, čia po sekmadienio postile tikri karai, bet ką dabar nešies į šiandieną vakarykštį blogį...neverta.geriau į atmintį įsirašysiu kas gražu
smagiau yra,kai ko nors lauki.kad ir atostogų, kelionių, tingėjimo laiko. o ryt vėl į darbą, į rutiną.bet..lauksiu bobų vasaros, o paskui gal jau pirmo sniego ir kalėdų:)))pirmiausia-dukros studentiškų įspūdžių, pirmųjų bandymų gyvent sąlyginai savarankiškai,kitaip...
kažkaip visa Neringa man dvelkia nostalgija.kelia savotišką liūdesį, tikrai....gal dėl to, kad viskas rudeniop.ir gamta, ir mano pačios gyvenimas.reiks daugiau važiuoti pavasarį:))))

94672. mie - toto2007-09-02 16:51
ar tik pats nebusi dvasiu tevas, i pasauli paleidejas. deka megstamo uzsiemimo.

94673. toto2007-09-02 17:03
Nebijok, kiski piski, onanizuokis kokiais tik nori vardais, sakiau gi, neatimsiu tavo „mėgstamo užsiėmimo“.

94674. mie2007-09-02 17:06
aciu, maloningasis dvasiu gamintojau, nepamirsiu tavo gerumo.

94675. Rūtai nuo archyvaro2007-09-02 17:18
O!tik pavasaris atveria jūros šviesą ir perkeičia horizontus; pajūriniai atkutę žmonės atplėšia medinių poilsiaviečių ir dar neveikiančių parduotuvėlių langines; per nuzulintas perkopio lentas kažką niūniuodamas žvalus prastraksi RoRa; tik pajūryje pirmiausiai ir išvysi tą vaiskią balandžio šviesą: dulsvą, nežymiai ribuliuojančią ir skaidrėjančią kasdien. Prie jūros pavasaris sklidinas vilčių ir galimybių, iliuzijų ir nerealių svajonių. Rudenį, staiga trumpėjant dienoms ir saulėlydžiams, bėkite iš pajūrio nedelsdama ir kuo greičiau . Delsuojančius lieja užlieja didžioji melancholijos banga. Tik Korna kaimelyje prie jūros gyvena nebeįveikiama šitos rudeniškos ligos.

94678. mie - el. red2007-09-02 17:27
be reikalo istrynete tota taip operatyviai. juk gali praversti technologiju meistro patirtis. jei ne man, tai kam kitam. antra vertus, pazinkime zmones, su kuriais cia susiduriame, tokius, kokie jie yra.

94681. Komentarai internete: kas turėtų atsakyti?2007-09-02 17:42
http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=9937047*

94683. Rūta archyvarui:))2007-09-02 18:09
savotiškai įdomu tarsi eiti buvusių vasaros džiaugsmų pėdsakais, bet jaučiasi nuovargis.žvejai sunkiai traukia žuvį, padavėjai kavinėse tingiai besiūlo,nuomojami dviračiai paklerę, medžių lapai lyg nenori, bet žino, kad jau reikia gelsti ir kristi, visi žmogeliai lėtai vaikšto lyg galvas nuleidę, jau nebėra klegančio jaunimo, šviežumo jausmo...tik vorų begalės,lenda jie į kambarius, tarsi tyčiojas-čia nusileisdami, čia vėl atgal prie lubų pakildami.ir žaviai atrodo vokiečiai-ant dviratukų, su šalmais, garsiai šnekantys...tokie gaivūs:))) yra Nidoj tokia mažutė kepyklėlė(šalia knygynėlio),ten įėjus taip dvelkteli šiluma ir kvapais-ką tik iškeptų bandelių, pyragaičių, kavos, arbatos.o pardavėja dar nepavargo jaukiai ir paprastai šypsotis:)))labai gražu,kai vakarais uždega šviestuvus marių pakrantėje.et, gražu,bet tikrai-labai nostalgiška...bet, manau, bėgti nuo to nereikia, tik įsižiūrėti, įsiklausyti...toks laikas ir tiek.

94684. Rūta>rudrai:))2007-09-02 18:17
ačiū už gerą žodį:)) nors, sako, žmogus neturi įsižeisti dėl blogo žodžio ir nesidžiaugti geru. viskas sąlygiška ir reliatyvu, o šioj erdvėj ypač efemeriška.

94691. uuu2007-09-02 20:22
oho, kiek jau prirašėte

94692. Neo Rūtai2007-09-02 20:25
Nevaidink per daug, Rūta. Pati žinai, ką rašei man ir ką rašai čia. Aš geležinė, ar ne? Aš viską turiu ištverti?

94693. uuu2007-09-02 20:29
o kodėl jūs viešai savo santykius aiškinatės?

94695. mie2007-09-02 20:31
todel kad mes esame ekshibicionistai.

94696. uuu2007-09-02 20:32
tai tada jus paskaitysiu

94697. mie2007-09-02 20:34
paskaityk paskaityk.

94698. NA Mie2007-09-02 20:44
Galėtum šiek tiek pagalvoti, mie, prieš darydama išvadas.

94700. mie - NA2007-09-02 20:47
galvoju is visu jegu, nebuk man perdaug reikli.

94701. Neo 2007-09-02 20:52
Tada aš tavęs nesuprantu. Šiaip pastarosiomis dienomis aš tavo mintimis kartais gėrėjausi. Trinkteli kokį vieną sakinį, kuris daug daugiau pasako už paklodės dydžio komentarą.

94702. cc, gerą linkintis, NA2007-09-02 20:53
Žmonės rašo apie tave taip, kokią nuomonę leidai jiems apie tave susidaryti. Tai kodėl pyksti ant jų? Arba nekreipk dėmesio ir toliau taip rašyk, arba keiskis. Neužtenka tik NA pakeisti į Neo. Vis išlenda NA ausys. :)))

94704. NEO2007-09-02 21:03
Palik ramybėje mano NA ar Neo. Neo man tiesiog gražiau skamba. O tu verčiau paklausk savęs, ar visi kiti tobulybės? Visi kiti gali kuo pakliūva drabstyti į mane? Ir pamąstyk, kodėl mano žodžiai, kad ir kaip aš juos besakyčiau, daug kam nepatinka? Ar ne dėl to, kad sakau, kaip yra, nevyniodama žodžių į vatą? Ar ne dėl to, kad nedarau nuolaidų tikėjime? Ar ne dėl to, kad nekuriu populiaraus, visiems patinkančio ir nieko nereikalaujančio Kristaus paveikslo? Ir kaip čia neapšauksi manęs farizieje, jei mano mintys pajudina tai, kas kruopščiai paslėpta ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs? Ne, gerbiamasis, šiuo atžvilgiu aš nesikeisiu. Tai jums reikia keistis.

94707. mie - NA2007-09-02 21:11
yra toks daktaru megstamas pasakymas, pastebejau: pamatysi, labai pageres tavo gyvenimo kokybe. ir siulo kazka drastisko. nors gyvenimo kokybe kaip ir nesiskundi. taip ir tu, NA. vis grasini, kad reikes keistis. nors as asmeniskai kaip ir neketinu. beje, nesimato, kad butum taip jau labai apdrabstyta kuom papuola. man rodos, visai sekmingai derini prijatnoje s poleznym: pasisnekuciuoji cia atejus, sulauki demesio ir tuo paciu paevangelizuoji truputi.

94708. ivs > NA2007-09-02 21:11
gal tik todel, kad tu a priori visus kaltini?

94709. uuu2007-09-02 21:13
skaitau

94710. NA Mie2007-09-02 21:14
Čia tau, mie, buvo skirtas mano 94701.

94711. NEO2007-09-02 21:15
Nenoriu su tavim kalbėti, Ivs. Geriau nekalbink.

94712. mie2007-09-02 21:15
supratau, NA, kad man. dekoju, nors as linkusi kukliai nutyleti komplimentus.

94713. mie2007-09-02 21:19
NA, buk gera, nevarinek ivses.

94715. NA MIE2007-09-02 21:20
Ir puiku, Mie, kai galima suderinti „prijatnoje s poleznym“. O dėl keitimosi aš niekam negrasinu. Tai cc čia viskuo kaltas.

94717. NA MIE2007-09-02 21:22
Aš nevarinėju, bet daugiau kol kas NEBEGALIU.

94719. mie - NA2007-09-02 21:26
gal tau elementariai reikia pailseti. cia sakau be juoko.

94720. cc2007-09-02 21:28
Jo..Kalčiausias - iešmininkas. :(((

94721. mie - cc2007-09-02 21:32
aisku, kalciausias, ziurek kaip paraudai.

94722. NA Mie2007-09-02 21:32
Ne, mieloji. Tai, kuo aš įsitikinau, man jau seniai sakė kitas žmogus. Aš tiesiog stebėjau. Nieko nekaltinu, viską noriu atleisti, nes dažnai žmogus (t.p. ir aš) pats nepastebi, kaip jis elgiasi. Aš tiesiog kol kas neturiu jėgų. Dažnai nėra jėgų atleisti iš karto.

94723. mie - NA2007-09-02 21:35
jeigu negali atleisti, tai ir neatleisk. gal tam zmogui visai ir nereikia tavo atleidimo. nereikia taip susikoncentruoti i save.

94726. NA Mie2007-09-02 21:39
Ne, čia tu negerai galvoji. Yra patariama susitaikyti „dar saulei nenusileidus“ - vadinasi, kuo greičiau. Gali būti, kad mano atleidimas niekam nereikalingas. Bet jis reikalingas man pačiai. Nes pyktis ardo žmogų iš vidaus.

94727. cc2007-09-02 21:39
O man labai būna malonu kai atleidžia -ramiai miegu.

94728. NA Mie2007-09-02 21:41
Čia, mie, ne pyktis, o skausmas. Aš visiškai nepykstu.

94729. mie - NA2007-09-02 21:41
vakar, kai valgem paskutinius pusrycius pries jo kelione, pasakiau, zinau, kad tau su manim kartais sunku. bet is tiesu juk nezinau ar tikrai sunku. gal ir ne?

94730. cc2007-09-02 21:42
Neo, aš tau atleidžiu, miegok tu ramiai ir sapnuodama, šypsokis.

94731. - NA2007-09-02 21:42
Viešpatie, o man ar atleisi?

94732. Viešpats2007-09-02 21:44
Ž I N O M A .

94733. NA Mie2007-09-02 21:45
Aš dažnai pagalvodavau apie jūsų gyvenimą ir leisdavau sau pafantazuoti, kadangi tu kai ką papasakoji. Ypač, Mie, man patiko, kad tu, regis, myli savo mielą. Nepyk, kad taip „ekshibicionistiškai“ rašau. Bet tai, kas gražu, galima rodyti.

94735. Neo cc2007-09-02 21:49
O ką tu man atleidi, cc? Ką aš tau blogo padariau? Ir nevaidink čia Viešpaties. Viešpats gali greitai atleisti, nors jei žmogus nenuoširdžiai prašo, o tik dėl akių, Jis nelinkęs atleisti.

94736. mie - NA2007-09-02 21:49
taip, labai.

94737. Neo2007-09-02 21:52
VIEŠPATIE, o tu cc irgi atleisk viską, kuo jis tave šiandien užrūstino. Ir būk jam maloningas, juk matai, kaip jis nuoširdžiai troško sužinoti apie Švč. Trejybę ir kaip sunkiai dirbo visą dieną. Amen.

94739. cc - Neo2007-09-02 21:54
Mieloji, aš tau atleidžiu visas tavo mažulytes nuodėmėles, kurias tu padarei nuo pat gimimo. Ir tas, kurias dar padarysi. Man, tu patinki tokia, kokia esi.///O kas mane pastumėjo Viešpaties vardu parašyti - nežinau. Tikiuosi, kad gal ne Velnias.

94740. NA Mie2007-09-02 21:56
Tas man labiausiai ir patinka. Meilę sunku išlaikyti ilgiau. O čia, Šatėnuose, vienas žmogus kankinosi dėl savo meilės-nemeilės, o aš irgi nesitvėriau kailyje, skaitydama jo mintis ir visokias abejones.

94741. NA CC2007-09-02 22:00
Tikrai ne velnias, cc! O mano „nuodėmėlės“ - atsiprašau, tikrai nepasakyčiau, kad mažulytės. Čia jau nesąmonę pasakei.

94746. cc - NA2007-09-02 22:08
Viešpaties akyse tu esi maža skruzdelytė, o tavo didžiosos nuodėmės - blusytės. Jis matęs ir atleidęs 100 kartų didesnes.

94749. cc - NA2007-09-02 22:15
Išduosiu paslaptį ir išeinu-įsijungsiu tv dėžę. Tai ,va - Mie myli dar ir savo vaikus.

94751. NA CC2007-09-02 22:20
Va čia su tavim niekaip nesutiksiu. Žinoma, Dievas atleidžia ir pačias baisiausias nuodėmes, nes jo gailestingumas neaprėpiamas. Bet jei mūsų (ir mano) nuodėmės būtų kaip blusytės, tai kodėl jam tiek būtų reikėję kentėti dėl jų ir mirti baisiausia mirtim, kad sunaikintų tas, kaip tu sakai, nuodėmytes? Aš tau jau esu sakiusi, jam ar vienas žmogus, ar visi - vienas ir tas pats. Ar ne, Ivs?

94752. NEO2007-09-02 22:21
Labanakt, cc.

94753. geroji fėja2007-09-02 22:22
visada manau ir tikriausiai manysiu, kad tas, kuris tikėjime pasiekė šiokio tokio tikrumo, kuris iš tiesų tiki ir pasitiki dievu ir jaučiasi esąs jo mylimas, tas yra ramus ir nesiplėšo, be pykčio ir susierzinimo žiūri į žmones, nes žino: jie nė kiek ne blogesni už jį patį, tik esantys kitame dvasinio kelio ruože, dievas jų dar nepakvietė, jiems dar neatidarė, nes dar ne laikas, o jie beldžiasi ir laukia, kad būtų atidaryta. ir ginčijasi prie durų: aš geresnis, aš teisingiau manau - ne, tai aš teisingiau... o tas, kuris pakviečiamas, staiga pamato, kad viską supranta, ir nebejaučia jokio noro kitiems įrodinėti savo tiesą, nes suvokia, kokia tai tuštybė. nebent tik pasakyti kokį raminantį žodį, ypač patiems aršiausiems, nes jie patys nelaimingiausi, nesąmoningai save kaltindami už tai, kad jiems nesiseka belstis. o iš tiesų juk viskas priklauso nuo dievo - jis atidaro duris ir pakviečia tada, kai mato, kad jau laikas :).

94756. Neo Fėjai2007-09-02 22:35
Iš esmės tiesą parašei. Bet šiaip, manau, viskas vyksta kur kas sudėtingiau. Ne visada Dievas būna atvirai kiekvieno žmogaus sieloje. Kartais jis dėl įvairiausių priežasčių pasislepia, tokiais atvejais žmogus ir parodo, ko vertas jo tikėjimas ir ištikimybė Dievui, nes padangė, kai Dievas nesirodo, būna tamsi. Panašiai buvo motinai Teresei ir daugeliui kitų. O dėl skelbimo kitiems - juk pats Kristus liepė skelbti, kalbėti kitiems apie didįjį džiaugsmą, tiksliau, Jis pats nori per mus kalbėti. Kalbėti REIKIA. Bet duris, žinoma, atidaro Jis. Mes esame jo bendradarbiai:))

94758. mie - NA2007-09-02 22:38
jau einu miegucio, bet dar paklausiu: o kaip bus musulmonams, kas ju laukia, tavo nuomone?

94760. cc, askutinį kartą pažiūrėjęs ir neiškentėjęs2007-09-02 22:39
Neo, gal klystu, bet maniau, kad Kristus numirė už tuos, kurie buvo, yra ir bus verti Dangaus, bet jie patekdavo Pragaran. Dievas savo KANČIA ir Mirtimi sudarė galimybę patekti jiems į Dangų. O į Dangų, mano nuomone, patenka ne tie kurie nepadaro nuodėmės(tokių nėra), bet tie, kurie SUPRANTA ją padarę, dėl to LABAI GAILISI, ir stengiasi DAUGIAU TO NIEKAD NEPAKARTOTI. Žmogus turi stengtis būti ŽMOGUMI, ir nedaryti, be būtino reikalo , nei augalui, nei gyvūnui, nei žmogui, nei sau nieko blogo. Labanaktis ir tau Neo.

94762. NA Mie2007-09-02 22:43
Gali miegoti ramiai - musulmonai bus išgelbėti (arba neišgelbėti) ne dėl to, kad jie musulmonai, bet kiek jie pagal savo sąžinę bus susiję su Katalikų Bažnyčia. Gana painus klausimas, ir neverta jo prieš naktį nagrinėti:)). Aš irgi einu, labanakt.

94765. uuu2007-09-02 22:46
perskaičiau

94766. Neo cc2007-09-02 22:47
Taip ir yra, cc. Kristus mirė už visus, bet kai kurie nepasinaudoja jo atpirkimu. Taigi yra pragaras, kad ir kaip tai būtų baisu.

94767. Neo uuu2007-09-02 22:49
O tu ne tik skaityk, bet ir rašyk:))). Bet šįvakar - labanakt.

94768. uuu2007-09-02 22:50
tingiu rašyti, bet labanakt irgi parašysiu

94770. ivs :)2007-09-02 22:57
Dievui, jeigu neklystu, kiekviena (ne viena, o kiekviena) avele svarbesne uz banda. Kiekvienu aveliu suma yra banda, taciau sumos verte yra lygi kiekvieno demens vertei. Stai tokia dieviska aritmetika. Protu nesuvokiama.

94775. Neo2007-09-02 23:06
Tai aš taip ir sakiau. Ar vienas, ar visi - vienodai.

94777. nemo>ivs ir rutai2007-09-03 00:29
Zinau, kad jus jau uzgrudintos, bet vis delto primygtinai prasau - nerasykite ne vieno komentaro maziau negu kad ketinote vien todel, kad NA jus tildo. Priesingai, nedvejokite pasakyt, kad ne jos kompetencija. Jei nesiliaus, siulau sugrizti prie ismintingo Po Palme patarimo - tiesiog truputi nebebendrauti.

94784. Rūta>Neo2007-09-03 08:12
nėra kvailiau moteros sustoja viena prieš kitą, įsispiria į šonus rankas ir aiškinasi-aš tau tada taip pasakiau, o aš taip, o tu man taip, o aš tau taip, o tu durna, o tu dar ten kokia.aš to nenoriu, nes nematau to prasmės.todėl ir nutyliu.nenoriu gilinti kažko negero.juolab viešai.galima susitikti, susiskambinti, pagaliau -asmeniškai parašyti, jei jau reikia.
matau, kad tau skauda, nerimsti.negaliu tylėti, bandysiu parašyti, bet į gilius ir plačius aiškinimusis nenoriu leistis, ypač jei tai gali tapti ambicijų karu.
nerašyti nieko skatina ir tai, kad lyg tu negirdi, tai bijau-kad veltui kalba.
radusi čia tavo neapykantos žinutę nustebau, nes tiek pripilta pykčio, jog, atrodo, aš ten velnias žino kaip įskaudinau, atėmiau, nuskriaudžiau ir esu tikra baisuoklė.skaudėjo, bet pagalvojau-žmogus pasikarščiavo, paskui pats gailėsis, be to, tas jau buvo pražuvo ir nėra čia ko judinti.bet tu nerimsti vis vien.nelabai suprantu, kur čia tos šaknys pykčio.negi tai dėl tos mano žinutės atėnuose, regis, prieš tris savaites , kur parašiau, kad per daug kalbų apie dievą ir tikėjimą, kad tai jau net atgrasu ir aš, pasiėmusi skaityti Bibliją, ją padėjau į šoną.ta žinutė nebuvo tau asmeniškai skirta, juk apie dievą kalba daug kas čia ir pagaliau tai tik mano nuotaikos to momento galbūt išraiška ir pan.to nereiktų sureikšminti, nes asmeniškai neišreiškiau kažkokio pykčio ar pan.bet tu supykai ir parašei asmeniškai, kad pyksti, na, aš atsiprašiau, dar papriekaištavai, dar kartą atsiprašiau, dar nerimai, dar atsiprašiau.paskui nutylai ir vėl atėjusi čia ėmei lyg man viešai priekaištauti ir rodyti pyktį.kažkur įžvelgi mano veidmainystę ir pan.man pačiai artima dievoieška, galvojau, kad tu esi daug atradusi, patyrusi, tad kai čia atėjai ir nuoširdžiai ėmei apie tai kalbėti, stengiausi suprasti ir palaikyti, bet kai tu taip rėki ir pyksti, man toks noras mane atversti į dievą yra nepriimtinas.taip, aš galvoju, kad tyliai eiti į tikėjimą, ne lojant, bet tyliu prisiglaudimu tarsi.tu esi kitos nuomonės, na, tai būk.jei tu jauti čia atliekanti misiją ir matai to prasmę-tai ir daryk, nieks negali tau to uždrausti.kam reikia, tinka, tas atsirinks.ir nereikia pykti.kas buvo bloga, reikia kuo greičiau užmiršti, nebeatvėrinėti vis iš naujo.kelis kartus čia buvo toks klausimas-ar gali priglausti vargšą ir pan.bet juk va tokioj situacijoje buitiškoje, kai reikia atleisti artimui, mes dar labiau esam išbandomi.vieną kartą nupraustivargetą yra lengviau, negu atleistiir būti pakančiam tam žmogui, kuris tave įskaudino, nuvylė.aš tave įskaudinau, nuvyliau ir pan., tai būk gera, atleisk man, aš atsiprašau.nenorėjau asmeniškai tavęs įžeisti.jei tyliu į tavo replikas čia ar ateity taip bus, tai ne tavęs ignoravimas ar dar kas, o tiesiog aš nežinau kartais ką atsakyti.juk aš galiu kitaip galvoti nei tu, galiu suklysti, galiu ir ne taip suprasti ar ką ne toj nuotaikoj parašyti.gal gyvai bendraujant daug ką mes pamatom iš akių, judesių, išraiškos veido, o čia tik nuogas žodis. tad prašau nepykti, o jei dar kažko aš nesupratau, ką blogo padariau, parašyk man asmeniškai, juk nebūtina viešai aiškintis.juk viešai tartas žodis visgi kiek kitoks.būna, parašo laikrašty kokią nesąmonę, paskui iškyla, kad tai buvo šmeižtas, kažkur parašo atsiprašymą, bet kas iš to-žodis į erdvę jau paleistas, nesugražinsi...užteks visiems vietos po saule, ir tie ar kitokie mūsų pykčiukai ar nesusipratimai -niekiniai, po kiek laiko ims tik juokas, manau.arba liūdesys dėl kažkada švaistytos energijos be reikalo.

94788. Neo Rūtai2007-09-03 08:45
Na ir puiku, Rūta. Viskas OK :)).

94789. NA Nemo2007-09-03 08:57
Matai, Nemo, jei tu net nesugebi nusileisti iki mano „Neo“, tai ką bekalbėti apie didesnes kliūtis? Ir kokią dabar pozą užimi? Iš dideliausių aukštumų auklėji mane:)). Ar tai krikščioniška? O gal baigei kunigų seminariją? :)))Pasikalbėk pats su savim labai sąžiningai. Su Ivs ir Rūta mes pačios aiškinamės, reikalas nėra toks rimtas, kad čia tau reikėtų dramatiškai imtis TEISĖJO vaidmens. Ir nerašinėk, kad Kristus baubė. Jeigu Jis baubė, tai tu kriuksi.
Aš tau viską atleidžiu, Nemo.

94790. NA2007-09-03 09:00
P.S. Imk pavyzdį iš Rūtos. Aš irgi imsiu iš jos.

94791. Neo CC2007-09-03 09:16
CC, aš tau papasakosiu stebuklą, susijusį su tavim. Užvakar ir vakar buvo tokia tamsuma užgulusi sielą, kad geriau patylėsiu. Vakar vakare į dienoraštį parašiau: „Viešpatie, nebeturiu jėgų net atleidimo prašyti“. O vėliau tu už mane paprašei Dievo atleidimo. Man trūksta žodžių. Matai, kaip Dievas per mus kalba. Tik išjungusi kompiuterį, prisiminiau, ką buvau parašiusi į dienoraštį.
Ir dar, cc, pasakysiu, kad melstis nereiškia vien dūsauti, varinėti rožančiaus karoliukus ir žiūrėti ilgesingom akim į dangų. Kartais nebegali net nė vieno maldos žodžio ištarti.

94792. NA Nemo2007-09-03 09:21
Jeigu tave aną vakarą supykdžiau, tai jau atleisk, ką gi:)). Matai, nesam tokie stiprūs kaip motina Teresė, kad galėtume visada besąlygiškai, kad ir kas bebūtų sieloje, mylėti artimą.

94794. Neo Rūtai2007-09-03 10:22
Atleisk ir tu man, Rūta:))

94795. Rūta- Neo2007-09-03 10:32
dirbam, dirbam:)) pirmadienis, daug reikalėlių.

94799. nemo>NA2007-09-03 13:07
Atleidimas man yra visu pirma geris jums, o ne man. Kas is mano puses, tai as zinau neparases nieko, ka galeciau pavadinti "NA izeidimu". Tad ir dziaukites savo atleidimu man, nelaukdama dekingumo (uztai, kad atleidote) is manes, nes taip visu pirma isvalote ne mano, o savo sirdi. As nesu atsakingas uz tai, kad jus pykstate ten, kur jusu niekas neizeidineja ir nezadu isitraukti i ta "kaltojo ir neteisiojo" vaidmeni, kuri nuolatos bandote primesti (pavz. su banaliu, truputi psichologizuotu pasiulymu "pasikalbeti su savimi saziningai" - suprask, "saziningai pasikalbejes" butinai prieisiu tu paciu isvadu ir teiginiu, kaip ir NA. O jei neprieisiu, tai reiskia, kad nesaziningai su savim vis dar nepasikalbejau?:)).

Jums primenu, kad cia yra FORUMAS, kur kiekvienas salia viesai parasyto komentaro gali kada nori pridurti savo nuomone. Jei norite kalbeti tik su Ruta, bet nenorite, kad kiti kistusi - paprasykite jos emailo ar pasiulykite nueiti kur po kokiu senu straipsniu - ten ir pasikalbesite netrukdomos. O aiskinti kitiems, kad nesikistu yra pats FORUMO prigimties pazeidimas. Ar tai priminti yra emimasis "dramatisko TEISEJO vaidmens"? Ne, tai yra paprasciausias priminimas vaikui, kad zaislai nepriklauso jam vienam. O galbut reiketu jus itarti slapta norint rasyti cia vienai ir tik vienai, niekieno nereplikuojamai, bet visu matomai bei skaitomai, visu pripazistamai? Gal jus slapta norite diktuoti temas ir diskusiju kryptis, pasisavinti teise pasakyti, kad "sitas gerai parase, tad ir teraso", o stai "sitas tuosyk nepatylejo, tepatyli dabar"? Galbut jus norite buti nuomoniu TEISEJA, kai tuo tarpu as tenoriu, kad VISI graziai dalyvautu diskusijose. Galbut neatsitiktinai kaltinima TEISEJAVIMU suprojektavote i mane, nes gal man priskyrete ta pagunda, kuri slypi jumyse, nes gal manote, kad ir as komentuoju motyvuojamas tos pagundos? Galbut reiktu jums labai saziningai pasikalbeti su savimi?

94800. NA Nemo2007-09-03 13:42
Aha, nepatiko, užgavo savimeilę tas „pasikalbėjimas su savim“. Taip ir maniau. Nesiginčysiu su tavim, nesileisiu į begalines ir nevaisingas diskusijas. Tik parašysiu, kad tikrasis didvyriškumas yra ne šauniai ir iškalbingai atsikirsti, bet nutylėti pažeminimus. Ką jau bekalbėti apie tyčinį įžeidinėjimą ir atvirą ar slaptą norą pažeminti. Na, o šventieji troško pažeminimų. Prisipažink, Nemo, kaip mums dar toli iki Evangelijos priesakų „laikykite vienas kitą aukštesniu už save“; arba „iš to visi pažins, kad esate Dievo vaikai, jei mylėsite vienas kitą“. Gal tu jau arti to, bet aš, sąžiningai pasikalbėjusi su savim, prisipažįstu, kad esu iki viso to tolokai. Rašai „Aš tenoriu, kad VISI gražiai dalyvautų diskusijose“. Pagirtinas noras. Tik keista, kad šis tavo noras išgaruoja, kai kas nors rašo apie dvasių masturbavimąsi ir kitokias bjaurybes, kurias reikia bemat trinti lauk? Na, ar nereikia ir tau sąžiningai su savim pasikalbėti? :))))

94801. uuu2007-09-03 13:43
ovargeli

94803. nemo>NA2007-09-03 14:30
Ir vel viskas vyksta pagal mano jau aprasyta schema: mano repliku turiniai ignoruojami, taciau "demaskuojami" mano motyvai: stai dabar as replikuoju todel, kad "mano savimeile uzgauta", nors pries tai aiskiai ir vienaprasmiskai parasiau, kad nesu uzgautas. Dabar, NA, sita replika turetumete pavadinti GALUTINIU IRODYMU, KAD NEMO SAVIMEILE BE GALO UZGAUTA:) Ar ne taip, NA, si mano replika suveiks jusu skurdzioje kitu zmoniu nuomoniu suvokimo bei interpretavimo schemoje?:) O taip, NA zvilgsnis prasiskverbia pro virtualia tikrove i mano siela ir geriau apie mane zino, negu as pats:) Mano motyvai "demaskuojami" tokiu budu, kurie mane pastato i busena to, "kuriam reikia pasitaisyti", tuo tarpu NA, zinoma, jau yra pasitaisiusi:) NA i repliku turini atkreipia demesi tik vienu atveju - ne tada, kai tai gali paliesti ja, bet kai gali tai atsukti pries pati replikos autoriu, kuris ja kritikuoja. Stai ir dabar, "uzmirsusi" kur jai buvo papriekaistauta, man prikisa, kad nieko neparasiau apie "dvasiu masturbavimasi". Neva nesu nuoseklus su kitais, o tai rodo, kad mano replika nera galiojanti visu atzvilgiu, taciau is tikro nukreipta pries jusu asmeni, tariama objektyvuma panaudojant tik kaip maskuote:) Argi ne taip, mastote, NA?:) Ka gi, jums galiu atsakyti - toto nepasiule kitiems uztilti, tik isreiske savo nuomone apie komentaru kokybe ir mes seniai ta nuomone zinome. O tuosyk kai jis pasiule uztilti (ir butent jums), as parasiau, kad jis neturi to rasyti. Tai atsimenu ir as, ir toto, neatsimenate tik jus - ir butu nepatogu atsiminti, kitaip gi zlugtu "nenuoseklumo" argumentas:)

O prisipazineti man nera ko. Niekada nepretendavau i ideala. Ir jei nepretendavau, tai kodel turiu "prisipazinti", kad nesu idealas? kam prisipazinti tai, kas savaime aisku? Cia jusu bedos suteikti savo nuomonems ir elgesiui pernelyg auksta statusa, o paskui "pri-si-pazinti", kad tos nuomones ir elgesys "dar turi tobuleti". Jusu poziciju startas yra toks - "as skelbiu TIESA, kurios kiti nesiklauso". O mano yra toks - "turiu nuomone, kuri gali buti pagerinta ar pakeista konfrontacijos budu diskusijose". Tad jus ir prisipazinekite, kad is tiesu jusu TIESA ir elgesys dar nera tame tobulume i kuri as niekada nepretendavau.

94806. NA2007-09-03 14:50
TIESA yra ne mano!

94807. uuu2007-09-03 15:17
o tiesos samprata tavo

94810. Neo uuu, Nemo2007-09-03 16:36
Žinoma. Bet ji gali būti klaidinga.
Verčiau papasakotum, Nemo, ką nors apie save. Pvz., ką mėgsti skaityti. :))

94811. Nemo>NA2007-09-03 16:56
O kam? Puikiai atsimenu, kad pagal jus viskas, kas parasyta po 1957 ("per paskutini penkiasdesimtmeti") yra liberalus slamstas ir panasiai. Ar prasminga man pasakoti ka skaitau, kai jau jus ir as zinome, ka jus manote apie tai, ka skaitau?

94812. NA2007-09-03 17:10
Tai gal skaitei ką nors prieš 1957-uosius?:))

94813. nemo>NA2007-09-03 17:24
Skaiciau. Kruva encikliku, buliu ir dokumentu is 17-18-19 amziaus, kuriose teigiama, kad Baznycia ir monarchija yra neatskiriamos (tuo tarpu paskutiniajame penkiasdesimtmetyje paplitusiame II Vatikano mokyme, didziajame Katekizme, socialines doktrinos Kompendiume ir t.t. teigiama, kad Baznycia nera susijusi butinybes rysiais ne su viena politine sistema). Skaiciau taip pat sv. Pijaus X kunigu brolijos tekstus, kuriose jie dejuoja kaip degradaves siuolaikinis Baznycios mokymas ir koks jis geras, teisingas ir puikus, sekes tukstanmeciu tradicijas buves 17-18-19 amziuse parasytose popieziu enciklikose. Apie tose paciose enciklikose teigtas sasajas tarp Baznycios ir monarchijos, siandien praktiskai nunykusios ir tik simboline reiksme igavusios politines sistemos, jie taktiskai nutyli. Negali gi prisipazinti, kad ir tais laikais, kada jiems popieziai buvo "pavyzdiniai", kazkas buvo keistina. Tai sugriautu tokia nejudancios, neinterpretuojamos, neikontekstinamos TIESOS samprata, kuria jie pasidalino ir su jumis.

94815. ivs > nemo2007-09-03 17:30
tai gal ka valgai pasakyk, o tai mieste jau kelinta karta klausia, o tu tik trinkt durim ir fsio. zinok, daraisi nebepanasus i zmogu.

94816. klausimas2007-09-03 17:33
o aš galiu pasakyti, ką valgau?

94817. nemo>ivs2007-09-03 17:39
Nesijaudinkite, valgiui ir supanasejimui su zmogumi skirsiu daugiau demesio po keliolikos metu:)

94818. ivs > nemo2007-09-03 17:51
o vienok, esu girdejusi, kad makaronu sriuba megstate jau dabar.

94819. NA Nemo2007-09-03 17:55
Šiandien kaip tik pagal senąjį kalendorių Pijus X :)). Manyčiau, kad Bažnyčia yra organizmas, kuris auga ir kinta. Kaip Dievas, visa ko Kūrėjas, yra kūrinijos viršūnėje, taip ir Bažnyčioje tvarka tegali būti tik monarchinė - popiežius, Kristaus vietininkas, yra piramidės viršūnėje. O kaip tu įsivaizduotum demokratiją Bažnyčioje? Nemanau, kad Brolija neigia Bažnyčios kitimą ir apskritai vystymąsi. O dėl degradavimo - mokymo, liturgijos ir viso kito - tai tą pripažįsta ne tik Brolija, bet ir pats Benediktas XVI.

94820. ivs > NA ir Nemo2007-09-03 18:06
negalit biski greiciau rasyt? man siandien isieigine, taip smagu ir idomu jus paskaityt. valgau dabar suri tiesiai is Italijos parvezta su eukalpitu ir kazko ten, gal abrikosu medum, sako, paciu svelniausiu. Surio pavadinimo paklaust negaliu, nes parvezeja miega.

94821. ivs2007-09-03 18:13
dristu priminti, kad ir Kristus buvo panasus i zmogu ir gan daznai valge.

94822. nemo>ivs2007-09-03 18:19
Negaliu ir nebeketinu leistis i tolimesnius gincus. Teks panuobodziauti:)

94823. klausimas-atsakymas2007-09-03 18:21
aš tai jau spėjau labai žemikai pavalgyt.nežinau.bet man tai labai skanu, kas kas nors kitas išverda ir laukia.ir dar skanu,kai netrukdo, kai aš viena valgau,kartais norisi būtent to-ramuo, vienumo ir valgyti beigi gerti vienai.

94825. r2007-09-03 18:39
nu jau -vienai gerti?nebent vandeni

94832. mie2007-09-03 19:16
arbata arba kava. arba kakava. as irgi megstu viena. neviena irgi megstu.

94833. kiskis p2007-09-03 19:22
maniau, grizes rasiu, kad nemo bus vienakart saziningai su savim pasikalbejes. kur tau. dabar visus kviecia diskusijai. o pats mane vare salin, kai NA evangelizavo garaze.

94841. Neo2007-09-03 20:03
Atleisk, gerbiamasis kiški, kada taip aš evangelizavau garaže?!? Ar liausies mane šmeižęs?

94843. nemo nuo varnos2007-09-03 20:16
Nemo, tu kalbi apie labai gražią paties sukurtą teoriją apie fariziejus, o aš kalbu apie praktiką. Ir kai žodis "fariziejus" viduramžiais ir inkvizicijos laikais tapo apibendrinimu religingiems žydams (kas jiems kainavo gyvybę), tokių "saldžių" teorijų niekas neišvedinėjo ( apie "grupę" fariziejų, neįtikusių Kristui). Ir tu nesupratai iš esmės apie ką aš kalbėjau. O kalbėjau apie tai, kad žmonės, kurie skleidė tikėjimą Kristumi buvo netolerantiški. Tame ir yra krikščionybės bėda ir silpnybė, kurią ankščiau ji užgniauždavo prievarta (jas pamačiusiems), o dabar yra bejėgė rimtais argumentais pateisinti savo ankstesnį elgesį. nes jau vien tas faktas, kad bažnyčia daugiau nei tūkstantį metų ( iki Reformacijos) nepageidavo, jog jos ganomi "avinai" bent žodelį suprastų iš tekstų, kuriuos sakydavo iš sakyklos, daug ką pasako.
Na, apie mokęsčių rinkėją ir prostitutę tu apskritai nutylėjai.

94846. kiskis p - NA2007-09-03 20:48
kiek nesa mano atmintis, kuria turiu tarp ausu, tai viskas prasidejo nuo grazaus jusu pokalbio, kaip supratau, garaze, kai draugiskai mane isujote. o paskui ir patys persipykote. bet as akmens uzanty nenesioju.

94847. NA MIE2007-09-03 20:49
Kur tu pradingai šiandien visą dieną? Nebenori su manim kalbėti?

94849. mie - NA2007-09-03 20:55
noriu, kodel nenoreciau. siandien turejau svarbu darba. nemegstama bet reikalinga. trenkiausi per visa miesta.

94850. Na mie2007-09-03 20:56
Vėl abi kartu rašėme. Mano atmintis neneša apie jokį garažą. Matyt, mano ausys trumpesnės. O kad persipykome - čia, Mie, sudėtingesnis klausimas. Šiaip ar taip, mano pyktis, jeigu jo būta, išgaravo kaip kamparas. Galbūt buvo daugiau ko kito, o ne pykčio. Kaip tik pasimaišė Nemo, tai jam didžioji dalis ir kliuvo:))

94852. mie2007-09-03 20:59
is savo patirties zinau, kad kartais papykti labai sveika. visos emocijos geros. su saiku.

94853. NA2007-09-03 20:59
O kokį, jei ne paslaptis? O aš šiandien dirbau namuose - tvarkiau visus kampus, laukiu vieno žmogaus.

94854. mie2007-09-03 21:02
negaliu taip tiesiai pasakyti, nes apsisviesiu kas esu. nors ir labai noreciau tau papasakoti. ar sulaukei to zmogaus ar tik lauki?

94855. mie - NA2007-09-03 21:03
ar megsti tvarkyti visus kampus ir laukti? ar tau sunku tvarkytis?

94856. NA MIE2007-09-03 21:04
Sakai, visos emocijos geros? Tai va, atvirai sakau, kad vėl pasiilgau Archyvaro. Ir nematau čia ko nors blogo.

94857. mie - NA2007-09-03 21:08
susisukuos ir ateis. ne kur desis.

94858. NA 2007-09-03 21:08
Aš laukiu savo draugės iš užsienių grįžtant. Aptarsime klausimą, kuris turėtų daug ką pakeisti mūsų gyvenime. O tvarkytis, kai ko nors lauki, malonu.

94859. mie2007-09-03 21:09
man patinka gaminti kai ko nors lauki. tvarkytis ne.

94860. NA2007-09-03 21:11
O tu, kiek supratau, viena dabar gyveni?

94862. mie2007-09-03 21:13
jeigu bunu viena, tai labai epizodiskai.

94865. mie - NA2007-09-03 21:21
tikriausiai su drauge tarsites eit ar neit i vienuolyna. geriau neikite.

94867. NA MIE2007-09-03 21:29
Permečiau akim, ieškodama tavo minėtojo garažo, bet radau tavo prisipažinimą, kad dešimt kartų pakartoji per dieną „mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“. Atsiprašau, tai galėtų reikšti tik viena - kad tau gyventi, švelniai kalbant, ne taip jau lengva.

94868. na 2007-09-03 21:31
Na, kiški ilgaausi, aš stebiuosi tavo gebėjimu jausti žmogų. O kodėl neiti į vienuolyną?

94869. mie - NA2007-09-03 21:33
tai gali reiksti ir tai, kad mano emocijos svyruoja nuo vieno krastutinumo iki kito. gal su manim nera lengva? o vakare, NA, visuomet padekoju uz pragyventa diena. uz tai, kad visi gyvi sveiki.

94870. mie - NA2007-09-03 21:35
pagalvok, visa laika turesi daryt, ka tau liepia. tai gali pradeti nervinti. ir dar: visa laika kolektyve. baisu.

94872. kiskis p2007-09-03 21:36
isvijo is garazo ir staiga visi pamirso.

94873. ivs2007-09-03 21:37
tai reiskia, kad mie yra baisiai islepinta, sedi visa issicackinus su barchato suknia ant tapcano ir vis "ach, kokia as nelaiminga, skrybelaite nemadinga".

94875. NA2007-09-03 21:38
Tiesa, bežiūrinėdama šį nelaimingą puslapį, radau Toto arogantiškas pastabas mano atžvilgiu. Tada įpykusi net nepasidomėjau atidžiau, ką jis parašė. Dabar žiūriu - nesusikalbame mudu absoliučiai.

94878. NA MIE, 2007-09-03 21:44
Jei emocijos taip svyruoja, vanasi, jas reikia valdyti pagal galimybes:)). O į vienuolyną aš nesiruošiu, nors paklusnumas sukuria žmogų, o ne palaužia (jei išmintingas). Niekas manęs nepriims:)). Galbūt sugalvosime ką nors kita.

94879. NA2007-09-03 21:47
Dėl kolektyvo teisybę parašei. Pažinojau vienuolę, kuri sakė: „Dieve, kaip norėčiau viena valgyti“.

94880. mie2007-09-03 21:48
taigi, o kas ja ten vare.

94883. NA2007-09-03 22:00
Pati nuėjo. O aš dabar valgau medų - pavasarinį,- nėr nieko nuostabesnio už pavasarinį medų. Lengvas, nekaltas, pienėm kvepiantis. Kažin kaip žalsvai kvepia. Negalima sakyti, kad jį paprastai valgai - tiesiog ragauji pavasarį, banaliai kalbant. Ar tau dar neatsibodo? Aš jau turbūt eisiu.

94885. mie2007-09-03 22:03
labanaktukas, as irgi griusiu jau.

94887. nemo>varnai2007-09-03 22:22
Gal ir nesupratau Taves, bet ir Tu ne. Nematau kame mes prasilenkiam. Ilgajame komentare parasiau pora pastabu apie tai, kaip savoka, pakeitusi konteksta, igyja kita prasme. Tai ka rasiau ir buvo butent apie tai, kad su laiku buvo sudeti tokie lygybes zenklai: 1. "dalis farizieju=visiems fariziejams=blogis". O paskui dar 2: "fariziejai=zydai=blogis". Uztenka atidziau ir blaiviau paskaityt ta pati NT, kad pasidarytu aisku, jog tokie sulyginimai yra visiskai klaidingi. Yra aisku, kad siu sulyginimu negalima priskirti ne Kristui, nei patiems evangelistams, paciame NT yra pilna tekstu, kurie toki sulyginima paneigia. Bet taip, tokie sulyginimai velesniais amziais, manipuliuojant tekstais, buvo padaryti, deja, jie tapo isankstinemis nuostatomis, deja, del ju zuvo zmones. Ar tai as turejau parasyt ankstesniame komentare, kad butu pasirode, jog "supratau esme"? Apie tai neparasiau, nes rasiau apie savokos prasmes kitima, o ne apie to kitimo pasekmes zmoniu gyvenimuose. Negaliu apie viska parasyt per viena karta, jau ir taip paklodes gaunasi. O kas liecia zmoniu gyvenimus, tai zinau si bei ta, ka krikscionys viduramziais pridare zydams. Tu savo komentare kritikavai krikscioniskus kolektyvinius stereotipus. Ar jie klaidingi? taip. Ar jie netolerantiski? Taip. Ar tikejimas buvo skleidziamas klaidingai (per prievarta ir netolerancija)? Taip, tai buvo ir tebera patologija.

o teiginys "bažnyčia daugiau nei tūkstantį metų ( iki Reformacijos) nepageidavo, jog jos ganomi "avinai" bent žodelį suprastų iš tekstų" yra klaidingas. Klaidingas, nes tiesiog problema pati klaidingai suformuluota. Ka reiske nepageidavo? Nagi, pora pastabu. Pirma. Kad skaitytum Biblija, pirma reikia ja tureti. Ka reiskia tureti Biblija? Atsimenu vieno V ar VI amziaus kodekso aprasyma: islikes beveik pilnas Biblijos tekstas. Kodekso lapai vos ne kvadratinio metro plocio. Vienam lapui pagaminti reikejo beveik 2 specialiai (ne bet kaip!) isdirbtu avies odu. Kodeksas susidejo is 150 lapu. Taigi, i ta kodeksa praktiskai tilpo poros simtu aviu banda. O 200 aviu yra didelis turtas. Toki egzemplioriu turedama kokia bendruomene dziaugdavosi, nes nebuvo lengva ir pigu toki isigyti. Jis buvo saugojamas bendruomenes vyresniojo namuose, o dauguma krikscioniu tureti tokia biblija is principo negalejo - nebuvo ekonomiskai pajegus. Antra, tokios biblijos buvo perrasomos ranka. Perrasymas uztrukdavo pora metu. Tai vel eile problemu: kur rasti anais laikais issilavinusi zmogu ir is kur gaut pinigu, kurie prisisumuoja prie aviu bandos, porai metu, kad sis perrasytu biblija? Gutenbergo spausdinimo masina sias problemas sumazino ir padare Biblija prieinama gerai uzdirbanciam amatininkui, nors vargsams ir toliau nebuvo prieinama. Neveltui masinis Biblijos plitimas sutampa su Gutenbergo spaustuves istobulinimu. Antra pastaba. Analfabetizmas. Kai, berods, IX amziuje Prancuzijoje steige veliau labai garsu Cluny vienuolyna, tai vietinis feodalas jiems islaikyti skyre pora kaimu. Ne tam, kad vienuoliai turetu vergus, o tam, kad galetu dirbti intelektualini darba - to laiko ekonominis nasumas buvo toks, kad rastingumas buvo aukstesnes ekonomines klases privilegija. Ir ka kalbet pries 1000 metu, jei dar 1500 metais daug didiku buvo nerastingu. Anu laiku biednuolis, o tokiu buvo absoliuti dauguma, paprasciausiai neturejo laiko ir priemoniu mokintis. Tai, ka reiskia, kad Baznycia "nepageidavo", kad "avinai" skaitytu Biblija? Gal Baznycia kalta, kad Gutenbergas spaustuve isrado tik 15 amziaus pabaigoje ar kad nebuvo israsta traktoriu, kurie valstiecius islaisvintu nuo reikalo dienu dienas pluktis laukuose? Ir padarei klaida: tik po reformacijos (ir po Gutenbergo spaustuves, o ne pries tai) kataliku Baznycia tekstualiai "nepageidavo", kad "avinai" skaitytu Biblija. Ir tai buvo reakcija pries protestantus, kurie, kai Biblija atpigo, ja pradejo komentuoti chaotiskai ir ivairiai, o veliau steige savo sekeju bendruomenes. Taip veliau atsirado simtai protestantisku baznyciu. Kai praejo pestyniu ikarstis su protestantais, tada praejo ir "nepageidavimai".

Tiek prirases apie muitininkus ir prostitutes nutylesiu dar karta.

Rodoma versija 24 iš 25 
14:42:10 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba