ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-08-25 nr. 858

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DANUTĖ KALINAUSKAITĖ. Pacifistinis (34) • PETRAS RAKŠTIKAS. Juodoji Angelė (3) • ALVYDAS ŠLEPIKAS. Aš pamiršau pasiimti skėtį (19) • -gk-. Sekmadienio postilė (272) • Su svečiu kalbasi Laura Laurušaitė. Māris Rungulis: perleisti per rakto skylutę (2) • BĀRBALA STRODA. Širdies reikalų zoologijaJONAS MARTINAITIS. Mano tėviškėlės sodybėlė (6) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (111) • DALIA STAPONKUTĖ. Mažaraštis-mažakalbis-mažareikšmis: graikai vs lietuviai (25) • YOKO TAWADA. Eilės (4) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (9) • RENATA ŠERELYTĖ. Dvi šiuolaikinės pasakosMARIJA GER. Haris Poteris ir vertimo keblumai (68) • EMILIJA LIEGUTĖ. Yra toks kaimas Musteika (5) • 12 PAGALIUKŲ (3) • Manęs jau nėra toje vietoje, kur tu atsukai nugarą (247) • 2007 m. rugsėjo 1 d. Nr. 33 (859) turinys (19) •

Žydėjo mėlynos cikorijos

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2005

Namai (tęsinys)

Daugybę slyvų, trešnių, obelų, agrastų, serbentų...

Ko tik ten nebuvo. Šviesiomis vasaros naktimis, kai nakvodavau ant šieno, prasivėręs dureles. Ilgai žiūrėdavau į medžius, dangų, mėnulį, kalną, už kurio kitas ežeras ir senosios mūsų būklės.

Kvepėdavo obuoliais, sukištais į šieną. Jų „vogti“ ateidavo seserys. Šuliny būdavo laikomas pienas. Jo atsigerti kartais nuslinkdavau trečią valandą nakties.

Žuvys, kurių pasigaudavau pats ir išdarinėjęs, pasūdęs su kibiru irgi įleisdavau šulinin. Ešeriai, lydekos, lynai.

Žuvų rūkyklėlė kiemo kampe, ties lazdynų krūmu, kurį paryriau iš Snaigyno salos. Kitas lazdynų krūmas, užgožęs sodo kampą.

Malkinė, šuo Brisius ir šuo Lordas. Bala, pilna ajerų, Julės trobikė, Dagynėlis, kur stūksota medinio kryžiaus, Gervės akmuo dėdės Felikso laukų vidury, senosios sodžiaus kapinės, Kvajyno kalnas, Pušynas, Trikojis, Veprynas, Ilgis, Vilkas, Vilkaitis... Tai vis ežerai, ežerynai.

Dėdės Stasio sodybvietė (būklės), kur užaugo a. a. mano tėvas. Tai jis, mažas, tamsaus gymio, žiūrėdavo pro langelį į sodą.

Žemuogynai, grybynai, mėlynojai... Miskraistis, Naudoris, Samanis. Smarliūnai, Paliūnai ir Vilkinykai, kur gyveno mano krikštamotė. Be galo sena, išsukiotomis šakomis laukinė obelis. Kriaušės, palios, raistai. Laukai, kur smagiai lakstydavau pasikinkęs bėrą kumelę. Su „grėbiarka“ – grėbdavau rugienas. Sėdėdavau ant metalinės sėdynės, grėbtuvo vidury.

– No, no, no!

Ir botagu per sėdynę kumelei.

– Nelaikykit nuleidęs galvos, – sako man seselė Antakalnio traumatologiniam skyriuj, skalaudama kruviną žaizdą.

– Žaizda negili, bet kažkokia nepadori, – vėliau pasakys chirurgas, siūdamas ją jau Santariškių traumatologiniam.

Mano marškiniai kruvini, kojos basos, tik su sandalais „Sport“. Liūdnu veidu į mane žiūri Juozas M.

– Vaizdas buvo kraupus, – vėliau pasakys.

Tai apie namus, kur negalėjau niekaip sustabdyti srūvančio kraujo. Jis lašėjo ir lašėjo.

Sutvarstyta galva atrodžiau kaip su didžiuliu turbanu. Pagaliau – laimingasis arabas... Arabu mane vadindavo Leonardas, kai užsimovęs maudymosi kepurę šokdavau į Snaigyno ežerą. Maudytis, plaukioti.

Arba į Nemuną, Nerį, Spenglą, Šventąją, Nevėžį, Veiviržą, Miniją, Jūros upę ir jūras marias.

Už ką man šitos gyvenimo jūros maudynės? Kai giedodavau lietuvių karo dainas arba partizanų dainas, Vlado žodžiais, mano veidas būdavo baisiai sustingęs ir įsitempęs. Arkliai galėtų suklaupti ant kelių.

T. y. ant priekinių kojų.

Ganydavau jų arti 100. Ciltabaly, Beržinių sodžiaus raistuose.

Daug kur. Kur tų arklių griaučiai?

Vilkai išnešiojo!

iliustracija

Dabar jau tikrai galiu šį bei tą parašyti. Iš gyvenimo, iš tiesos apie gyvenimą, žmones, gyvulius, medžius, žolę.

Dieve, padėk!

Padėkdie!

Rugpjūčio 11, ketvirtadienis

Kai baigiasi liūtys,

linksmos kompanijos susėda prie upės. Ant kelmų, rąstų, patiesalų. Aišku, kad į vakarą, po darbo. Pardavėjos ir padavėjos, vyrai – parazitėliai. Išgirsti daug krizenimo, keistos leksikos. Pvz.:

Odin pjot, drugomu vstajot...

Suprask, kad labai greit kas nors gali nujoti tavo paną.

Rugpjūčio 12, penktadienis

Kaip pralaimi niekšai

Čia esama tokios logikos ar sekos: jeigu yra niekšas, tai visada atsiras didesnis už jį niekšas, kuris sutvarkys aną.

Jei yra didelis niekšas, tai visada atsiras dar didesnis niekšas, kuris sutvarkys didelį niekšą.

Jeigu yra labai, labai didelis niekšas, tai atsiras ir labai, labai, labai...

Dėl to tenedžiūgauja vagys, vagišiai bei vagišėliai, jų pergalės laikinos.

Rugpjūčio 13, šeštadienis

Iš lietuviškos erotikos

Apie mergaites, kurios paslydo... Per išpažintį nutarė sakyti kunigui, kad buvo čiuožykloje ir paslydo. Viena, antra, trečia. Galop ketvirtoji prisipažino, paaiškino, ką turi omeny. Kunigėlis įsikarščiavo, iššoko iš savo būdelės ir sueiliavo:


    Trys mergaitės iš čiuožyklos
    Prašom grįžti prie sakyklos!..

Rugpjūčio 14, sekmadienis

Rytoj Žolinė, o vakar kaip reta graži diena Cz. Miłoszo tėviškėj. Šeteniuose. Parkas, Nevėžis, medžiai, žmonės, vaikai, poezija...

Ilgas pokalbis su fiziku Saulium N. apie netiesinę logiką, nežinojimo grožį ir tai, kad atsitiktinumų nesama.

Ateitis priklauso nuo mūsų žinojimo apie ateitį.

Apie erdvės ir laiko deformacijas aplink mūsų žemę. Apie sinergetiką.

Šįryt gavau žinutę iš Urtės, kad jai viskas nusibodo ir labai pavargo... Prisiskambinęs vos pajėgiau pasakyti, kad ant Motinos kapo pasodinau Perkūno roželę.

Ji sapnuojanti kaži kokius blogus sapnus ir klausia, ar man viskas gerai. Nei iš šio, nei iš to ėmiau raudot.

Vyro verksmas yra nelabai gražus. Būna ir gražaus verksmo. Žliumbius prakeiktas.

Mikutis buvo laimingas su daugybe mažų vaikų, laigė, lakstė, paskui užmigo mašinoje. Grįžome jau naują dieną.

Lietus.

Košmaras

Šuniukas trejetą dienų praleido globojamas „draugių“. Trečiąnakt susapnavau, kad vaikšto, tipena po kambarį, lenda į lovą. Atsibudęs išgirdau, kaip vėjas šiurena užuolaidas... Buvo lygiai šešta.

Siaubo dievai ėmė keršyti man. Mums.

Tarnaitės ir slyvos

Jos vežioja mažus vaikiukus, o slyvos soduose (sulaukėjusiuose) jau išnokusios. Persisveria, kemša į burną, paskui spjaudo kauliukus, keikiasi.

iliustracija

– Rūgščios, eina jos nach...j.

Betgi kemša.

Kvantai – ne kvantai

Pagal naujausią fizikos teoriją (fizika pasikeitė iš esmės) šviesa yra ne kvantai ir bangos, o labai smulkios detalės.

Dieviškosios formulės paieškos

Toji formulė labai paprasta, bet gali teikti neįtikėtinų komplikacijų.

T. y. pasekmės komplikuotos.

Tai Sauliaus mintis. Aš jam antrinu, kad Viešpats negali kurti sudėtingai. Austėja priduria, kad Jis tiesiog žaidžia. Taigi.

Be to: gamtoje nesama simetrijos, didžiuosius pokyčius (karus ir chaosą) sukelia.

Rugpjūčio 15, pirmadienis

Švelnus liūdesys upėse ir medžiuose, danguje ir žemėj. Bevartydamas senas knygas radau savo jaunystės dienų piešinį su trumpais komentarais. Regis, iš 1969–1970 metų. Nieko nelaukęs bandysiu jį perteikti.

Taigi: mistinis žmogaus paveikslas

Mėnuo yra sąmonė.

Vanduo – pasąmonė. Visa, kas siejasi su sapnais, apreiškimais, regėjimais. Sąmonė mato tik daiktų paviršių.

Žuvis yra siela.

Susidūrimas su vandeniu yra susidūrimas su pasąmone.

(Plg. poemoje „Delčia rudenė deivė“ – „Pirmoji eina didelė žuvis su sapno kamuoliu...“)


    O kur mūs seselė liūdėjo,
    Ten gražiausios gėlės žydėjo.

Graikų sapnininke velnias reiškia viską, kas siejasi su klajonėmis ir paklydimais.

Mintys

Klausiausi kažkurios Afrikos tautelės muzikos ir pagalvojau, kad nauja poezija galėtų būti kuriama paneigiant įprastas frazių slinktis, junginius... Sukuriant ir naują, nelauktą, įtaigią semantiką. Reikšmes, grožį, negrožį.

Paleistuvystės sodžiuje

Vienas toks pasileidėlis per šermenis nusižiūrėdavo kokią bobą ir vesdavosi į kamarą. Sykį buvo užkluptas paleistuvystės vietoje. Aiškinosi maždaug taip:

– Tas, kuris turi proto, gauna ir per šermenis, o tas, kas neturi proto, negauna ir per vestuves...

(Regis, čia iš Bedeikio istorijų, o atsiminiau kaip savą...)

Arba ta, kur sakydavo:

– Mano akys dangavos.

O buvo rudos kaip kalės.

Rugpjūčio 16, antradienis


    Tokios vasaros baisiai patinka,
    O toliau?
    Vienas Dievas težino!
    Rasos tokios gausingos aplinkui, –
    Aš ilgiuosi rugpjūčio žvaigždynų.

Ir: juodas katinėlis iš ryto, įkišęs savo snukelį po laiptais. Kaip pamestas perukas. Šuo jį apuostė, virpėjo visu kūneliu. Grįžęs iš laukų, bakstelėjau jį lazdute, – iškišo gražią galvytę su balta pabarzde, ūsų antenom. Žiūrėjo protingom melsvai žaliom akim. Tikras laiptinės stebuklas.

iliustracija

Saulius N. per Miłoszo gimtadienį padovanojo man... lėlę, moteriškaitę, labai jau negražią, dryžuota suknia ligi kulkšnių, baltais apatiniais, juodais bateliais, rausvaskruostę.

Kur ją dėt? Atrėmiau į žalią, aukso spalvos siūlais siuvinėtą pagalvėlę. Vos tik į vakarą atėjo V., Mikutis, dantimis sugriebęs siūlgalį, nutraukė tą bobelę nuo lovos.

Kitądien grįžus iš Markučių pasikartojo tas pats, vos spėjau nueiti į vonią. Lėlė krito žemyn galva, stuktelėjo savo keraminiu kūnu Mikui į galvą ir jis sucypė, lyg būtų užmintas.

Vos spėjau atbėgti, – moteriškaitė gulėjo užvertus savo ilgąją suknią.

Vėl nutraukė nuo lovos. Matyt, nepripažįsta jos visiškai.

– Dink iš čia! Ko guli svetimoj lovoj, kale!

Jurgis apie Nyką

A. Nyka šienavo žolę, paslydo, krito. Pasitaikyk tu man! Viksva buvo tokia aštri, kad perdūrė, t. y. pervėrė, pataikė tiesiai į inkstą...

– Norėjau skambinti vos sužinojęs, kiti sako, kad Nyka toks žmogus, kuris prisileidžia tik per tam tikrą atstumą. Paskambinau po dviejų savaičių, kai Alfonsas jau buvo grįžęs iš ligoninės. Piktoku balsu atsakė:

– Tai kam čia klausinėji? Aš jau viską pamiršau. Kai grįši iš Lietuvos, paskambink, turi man viską raportuoti...

Apie „naują rasę“

Prieš pusantro šimto metų kaži kur Polinezijos salynuos (ar netoli Tasmanijos?) per audrą sudužo britų laivas. Dalis jūreivių nuskendo, o kai kurie išsigelbėjo ir pakliuvo į laukinę salą.

Anglų mokslininkai atrado juos tik II pasaulinio karo metais. Manė, kad tai visai nežinoma baltųjų žmonių rasė. Kalbėjo šiek tiek panašia į anglų kalba... Visa kita – velniai žino kas.

Tai, liudija, kad civilizacija, kalba, žmonės gali savaime mutuoti, t. y. šakotis įvairiomis kryptimis.

Panaši istorija nutikusi Rusijai priklausančiame Naujosios Žemės (Novaja Zemlia) salyne. Po revoliucijos, kaip žinoma, buvo leidžiama vadinamoji „laisva meilė“. Ilgainiui laisvos meilės mėgėjai ėmė taip elgtis, kad Dzeržinskio vyrai surinko juos visus, vyrus ir moteris, sukišo į laivą ir nutrėmė į Naująją Žemę. Čia buvo pripjauta lentų namams etc. Gaudė žuvis ir gyveno. Ilgainiui irgi išsivystė labai keista žmonių rūšis, kalba vos vos panaši į rusų. Rusai, bet ne tie. Būtų taip ir gyvenę, bet per karą juos aptiko vokiečių povandeninis laivas... Naciai kurį laiką ten gyveno ir juos pažino.

Finalas – po karo tie laisvosios meilės palikuonys buvo teisiami ir ištremti.

Suprask – kolaborantai...

Tiesa, Polinezijos salų gyventojai, ta „nauja rasė“, buvo „demaskuoti“, kai britai patikrino savo laivų ir katastrofų dienynus.

Tvarkinga tauta!

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


94119. > Neo 2007-08-28 15:43
--------------------------------------------------------------------------------Copy/Paste 94110. Neo < archyvaro paguoda 2007-08-28 10:37 Neo, vis stipriau gyvas džiugesys smelkėsi į mane skaitant Tavo atsaką Moliui, aukso broliui( komentaras 94088). Gelmiškai ontologiškai , o ir asmenybiškai individualiai apie S. Gedos situaciją pasakei įžvalgų, tarsi susitapatinusi įėjai į jo tekstų rašymo paskatas , priežastis , subtiliai prabilai apie S.Gedos potencialią ( jau vykstančią?) kaitą bei hipotetišką galimybę, - visa, ką parašei, kelia džiugesį Tavo įžvalgomis. Tyliu ramumoje, be jokio papildinio minimam Tavo komentarui. Nebent vėlėliau pateiksiu tikslią nuorodą pokalbio, kuriame kalbasi A.Šliogeris ir Sigitas Geda. Mūsų laikmečio titanų pokalbis, berods, žurnale Metai ( bėda, kad nebepamenu metų ir numerio)

94130. Rūta >Sauliui2007-08-28 21:51
o ar kvantai tai ne dalelės? šviesa gali sklisti ir dalelėm, ir bangom-pagal kvantinę fizika.lyg taip.tik nuo ko tai priklauso?

94131. Rūta:))2007-08-28 21:55
matyt, sąmoningai nesąmoningoj vietoj įdėta sąmonės ir pasamonės iliustracija:))

94146. molis,aukso brolis2007-08-29 10:31
to NEO. Ar ne pats save išgyrei 10 val. 37 min.? Labai jau šito komentaro stilius panašus į tamstos visų komentarų stilių.Ką gi, galima ir šitaip pažaisti. O kas link titanų -nejuokink. Nors juoktis sveika, bet tamstos išvardytų titanų pavardės sukelia nesveiką juoką - kaip išgirsta nesąmonė. Prisimenu, kadaise mokykloje literatūros mokytoja taip juokėsi iš mokinio pasakytos nesąmonės, kad jai prasidėjo traukuliai.

94156. archyvaras > aukso broliui moliui2007-08-29 14:42
Mano, archyvaro 10: 37 rašytas ir skirtas NEO. Nudžiugino ji mane giliomis įžvalgomis, tą ir norėjau pasakyti jai. Nukopinau ir perkėliau čionai, nes aname numeryje, ties S. Geda, jos jau nebesutikau. Paaiškinau? O gal man, archyvarui, taikai savo ironiją ir bjiaurią pašaipą? Nori susiremti vienas prieš vieną? Nesveikai atrodai pats savo šiame komentare ir juokiesi dar nesveikiau iš labai talentingų žmonių, Šliogerio ir Gedos. O gal kepenis pavydas pjiauna? Ar vis dėlto aš nesupratau kažko tavyje ir tavo ironiškame komentare? Netrukus pateiksiu tą tikslią nuorodą METUOSE. Manau, pajėgsi perskaityti...

94158. Skaitytojas2007-08-29 15:42
Ar tas Archyvaras čia yra Gedos nusamdytas veikėjas apginti niektauzišką veblongą? O piešiniai? Aiškiai matyti, kad kreivezota pagiomis - ranka dreba, nesugeba nabagas tiesios linijos išlaikyti. Perrašinėja Šv. Teresę, pasigiria pagirių boba, ir kreivomis atminties linijomis vis grįžta ir grįžta į savo sodžių. Geriau jau ten ir liktų amžiams. Vis tiek nieko gera nebesukuria.

94161. Xx2007-08-29 15:58
Visi tie ditirambai Gedai dvelkia Parulskiu. O labiausiai juoką sukėlė mintis (iš ano numerio), kad Geda turėtų parašyti meilės romaną. Iš kur tas dvasios sudžiuvėlis, kurio gyslomis teka dykumos sausra, išspaustų meilės romaną? Juk jis gyvenime nėra mylėjęs kito ar kitos - vien save. Jo patirtis šia prasme apsiriboja vien savimeile. Geda nepajėgus parašyti jokio romano - jis nesugeba suregzti siužeto linijos.

94163. Archyvarui2007-08-29 16:06
Prisiminėt senų seniausią pokalbį "Metuose". Buvo laikas, kai Geda gražiai eiliavo, o Šliogeris neprieštaravo pats sau. Dabar abu nuseno ir jau nusikalba, o jūs vis dar mėginat parodyti buvusius kaip dabar esamus. Lyg jaunystės fotografiją, reklamuojančią du senukus jaunų merginų pasirinkimui.

94164. Viltė2007-08-29 16:08
Gal kas žinot, ar Geda yra turėjęs kokių nors meilės romanų? Turėtų būti įdomu: iš serijos "Gražuolė ir pabaisa". O gal "Mėlynbarzdis"?

94165. Xx2007-08-29 16:11
Klausimas Gedai: ką reiškia "nepadori žaizda"? Ar ji panaši į moterišką lyties organą? Žiojėja kaip vagina? Bet kas čia nepadoraus? Nors... vyro galvoje atsivėrusi moteriška vagina... Gal ir nepadori.

94166. archyvaras2007-08-29 16:11
Visi kategoriški nuosprendžiai dvelkia prokuroro nuosprendžiu. Galbūt, galbūt neįmanus S.Gedai romanas, terašo eiles, - tarkime. O labiausiai jam reikalinga - pauzė. Pauzė publikavimęsi. Didesnė ar mažesnė tyla. Rašymas stalčiun. Arba labai atviri, savianalitiški memuarai? galbūt, galbūt. Bet visi patarimai yra negaliojantys, vien autorius priima sprendimus sau. Kritiškus ir drąsius.

94168. Archyvarui2007-08-29 16:20
Kodėl tu savo teiginiais toks - naftalininis ?

94170. etna2007-08-29 17:33
to VILTĖ. Poetas yra turėjęs meilės romanų.Ir ne vieną. Dabar turi labai protingą gražų nesantuokinį anūką. Gal irgi ne vieną. Bet turėti meilės romanų ir parašyti meilės romaną - tai toli gražu ne vienas ir tas pat. Sakoma, kad geriausiai apie duoną parašo alkanas žmogus. Ir apie meilę geriausiai gali parašyti niekieno nemylėtas ir nieko nemylėjęs žmogus. Vot kaip!

94172. etna prasiveržė2007-08-29 18:05
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94174. archyvaras2007-08-29 18:08
Ką aš žinau - kodėl? Vaikystėje lindėdavau valandų valandas rūbų spintoje, uosdamas naftalino kvapą, gal todėl. Lūkuriuodavau kandžių... O kodėl kitų teiginiai dvoksteli mėšlo tvaiku?

94175. archyvaras > 941632007-08-29 18:15
Ne tokie ir tolimi to pokalbio (Gedos ir Šliogerio)metai: 2004 metai . Argi senovė? Ne vien gražiai eiliavo, o pralaužė gan inertišką lietuvių poezijos leksiką, papildė poetinę sintaksę, naujas formas nuliejo. Abejoju, ar A. Šliogeris nusikalba. Netrukus išgirsite tokį puikų jo nusikalbėjimą, kad ausys Tamstai užkais.

94178. Ups2007-08-29 19:44
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94179. Viltė-Etnai2007-08-29 19:47
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94180. Neo moliui, aukso broliui2007-08-29 20:29
Gėda skaityti kai kuriuos komentarus. O dėl Archyvaro pats mane be reikalo apkaltinai:)). Aš taip nemėgstu žaisti. Galėtum bent vyrišką stilių nuo moteriško skirti. Beje, ne tu pirmas mane kaltini rašant sau paguodos (Archyvaro) žodžius. Archyvaras mano ištikimas draugas. Jeigu ne jis, kai kuriuos epizodus iš „Š.A“ svetainės prisiminčiau labai nykiai. Kaip ir dabar - nesinori skaityti kai kurių komentarų.
Šiaip Geda beveik nesidomėjau, dėl to mažai ką galiu pasakyti. Kol kas kyla tik vienas klausimas. Geda išvertė „Giesmių giesmę“, neprisimenu kada ir iš kokios kalbos. Mąstau, ką žmogus gali daryti su tuo vertimu - gėrėtis poezija? Bet tai GYVAS žodis, sakralus, dėl to jį taip sumenkinti, apiplėšti - na, niekaip neišeina. Melstis? Atsiprašau, bet šis vertimas profaniškoj sferoj. Būtų įdomu kada palyginti Gedos vertimą ir, tarkime, Skvirecko arba Rubšio.

94181. Neo Archyvarui2007-08-29 21:00
Dėkui už gerus žodžius, bičiuli. Stebiuosi tavo gebėjimu atnešti dvasios ramybę. Perverčiau 2004 metų Metus, radau tik Šliogerio „Nihilizmas kūryboje,“ daugiau nieko. O daugiau... Dieve mano, kaip atitolau nuo lietuvių literatūros, kuri kadaise buvo mano domėjimosi, žavėjimosi diskusijų ir, žinoma, studijų objektas. Žvelgiu dabar į tavo interesus, skaitau kitų postringavimus apie literatūrą ir viskas iš užmaršties iškyla tarsi iš kokių miglų, iš užkaborių, tarsi iš buvusių ir paliktų namų. Kaip keista bus grįžti, jei tai apskritai verta daryti. Geda rašė: „Kaži kaip be galo aiškiai suvokiau, kad esu praradęs namus“. Žinai, tai didžiausia nelaimė, kokia tik gali nutikti. Aš pati prisiminiau, kaip prieš keletą metų broviausi savo nugriautų, numelioruotų namų link, kaip nelengvai suradau brastą ir kaip apstulbino tuštuma - nė vienos sodybos, tik mano namų vietoj šulinio skylė. Žiūriu, Geda, rašydamas savo reminiscensijas, dažnai palieka sakytum kokią atvirą angą - kreipinį į Dievą ar ką nors panašaus. O šiandien pravažiavo prošal mašina su užrašu „Baltoji varnelė“. Pagalvojau, štai kaip Geda važinėjasi.

94182. r2007-08-29 21:25
tai as noreciau kad geda parasytu meiles romana nes kaip tik tokios ispazinties pasigedau adolely peizaliot apie kitus gali bet kas bet taip savotiskai "gediskai "parasytos meiles istorijos turetu but labai idomios pastebejau kad nelabai iseina autoriui mylet moteriskes kaip ir man vyriskuosius bet tai irgi yra zavu o del dukters tai kuo daugiau laisves ji tures kuo toliau nuo poeto bus tuo geriau bent man taip sunus pareiske kai savaite pagyveno vienas mes senukai turim leist jiems klyst

94187. Neo ( privat Tau) nuo archyvaro2007-08-29 22:06
Ne mano žodžiai, o Tavo gilios įžvalgos vertos padėkos. Nekart ir ne du nustebinai mintimis apie S.Gedą. Vėlgi puikiai apie sakralinę ir profaninę sferas ( jas švelnai, bet įžvalgiai skirdavo ir a.a. V. Daunys). Tebesu profaniškoje erdvėje, aplinkoje, negaliu nieko liudyti sakraliojoje - toloka man dar ligi jos, bet neliūstu. Po trupinį, po truputį, fragmentiškai einu ...Dabar skaitau A.Rubšio Įvadą į ST ( berods, nesuklydau?). Neo, neišvegiama man ir kasdieniškoji būtis - buitis, ir joje privalau, deja, derintis prie kitų, veidmainiauti netgi. Neliūdėk neberadusi namų - atvėrei save girdintiems Tave. Liki sveika ir kūrybinga.

94189. Neo Archyvarui2007-08-29 22:24
Ir aš tavim džiaugiuosi:)). Bet su Rubšiu atsargiai. Jei turi laiko, palygink Rubšį su arkiv. Skvirecku (tėra, rodos, 1958 m. leidimas, taigi senstelėjęs). Arba apskritai verčiau skaityk Skvirecko komentarus, o patį ŠR - verstą Rubšio arba Kavaliausko. Sėkmės.

94199. r2007-08-29 22:51
gal as ne cia papuoliau gal cia koks kataliku zidinys ar naujoji romuva nieks su manim degtines negeria pasikele visi bet kadangi ikaliau ciobreliu ir paracetamolio o be to dar siaip ne taip issimaudziau taibeveik atgavus jegas{aisku blogasias}dristu papriestaraut man priestaraut isdrisusiam x-ui NEVARYK ant gedos jo reikalas ka kaip kiek mylet ir kaip regzt knygas su siuzetais ar su nutylejimais prie kuriu tokie kurybingi zmones kaip neo ir pavyzdziui as sekmingai prisikuria ta ka nori prisikurt.

94202. Neo r2007-08-29 23:04
Ne ką nori, bet ką reikia, r:))

94212. krankt2007-08-30 01:55
piesinukai tarp teksto zajabysti.

94217. e -zajabysti2007-08-30 08:27
:)ka ka? pateikite sito perlo etimologija, prasau:).

94239. molis,aukso brolis2007-08-30 11:16
NEO ir ARCHYVARAS yra vienas ir tas pats žmogus. Tai išduoda rašymo stilius. O stilius - tai lyg smiliaus atspaudas - niekada neapgaus.

94242. etna2007-08-30 11:20
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94247. r2007-08-30 11:38
jo geda :jei pats apie save nerasysi -kiti parasys.. pats laikas didelei ir nuosekliai meiles istorijai-nesvarbu kad ne bobas mylejai-biografija ar kaip ten ji vadinas

94250. Neo nuo archyvaro2007-08-30 11:45
Neo, dar diletantas, kone neišmanėlis, vien su elementariais Katekizmo pagrindais, tad Tavo perspėjimas dėl Rubšio man lieka neišmanymo lygmenyje. Nesibaiminu atvirauti viešai, juolab - Tau. Malonėki tą "su Rubšiu atsagiai" paaiškinti. Skvirecko komentarus bandysiu gauti, bet nujaučiu, bus nelengva. Beje, apsirikau : 1)Raktas į ST; 2)Raktas į NT. P.S. Neo, su keista gėla skaičiau Tavo tolimą nutolimą nuo lietuvių literatūros, tarsi tokį atsisveikinimą su ja, pravėrei kitas duris ir įžengei ten, kur dabar esi...O man dar - durys už durų. Bet darsyk kartoju - nuostaba Tavo įžvalgomis apie S.G. Dovanok, jau įkyrėjau savo komplimentais, kurie tikrai nėra pataikavimas.

94286. NEO Aukso broliui2007-08-30 18:49
Sakai, „NEO ir Archyvaras yra tas pats žmogus“. Žinai, su lengva ironija pasakysiu, kad džiaugčiausi, jei taip būtų. Tačiau tam, kuo tu mus - mane ar jį - kaltini, t.y. rašinėjimu sau, niekada negalėčiau ryžtis - tai šlykštu man kaip tikinčiai, tai būtų Dievo išdavystė. Ir kuriems galams turėčiau taip daryti? Klausk, ko tik nori - mie, cc, ivs, - tau pasakys tau, kad mes atskiri žmonės.

94287. mie2007-08-30 18:52
taip, tikrai, NA yra auksta moteris suvarstomais batais ir placiais sijonais, vaikstanti po miskeli, o archyvaras - toks vyras, pastaruoju metu emes sukuoti plaukus atgal ir tai jam labai tinka.

94289. Neo Arcyvarui2007-08-30 19:36
Žinai, norėjau rytą tau atsakyti į tavo klausimą dar nė neklausta, bet pagalvojau, kad nedera tau įkyrėti. Dabar mąstau, kaip žmogui, dar tik iš tolo besižvalgančiam į žemę, kurią Dievas davė „Abraomui, Izaokui ir Jokūbui“, glaustai ir suprantamai paaiškinti, kas tai yra. O aš čia esu jau senbuvė. Esmė ta, kad toje žemėje šiais laikais sėjama netikusi sėkla. Priaugo tiek raugių, kad jos kone visiškai užgožė kviečius. Pasak kardinolo Ratzingerio (o gal jis jau buvo popiežius), „ganytojai it nelojantys šunys, norėdami išvengti konfliktų, leidžia sklisti nuodams“. Ir kad „ dabartinis pasaulis atsidūręs ties visuotinės katastrofos riba“. Šiuolaikinė Katalikų Bažnyčia nė iš tolo nėra tokia, kokią ją vaizduoja ganytojai, norėdami išlaikyti joje kaimenę. Pasižvalgyk šiek tiek akyliau, ir pamatysi ištisą revoliuciją, kruopščiai ir planingai įvykdytą Bažnyčioje per keletą pastarųjų dešimtmečių. Iš Katalikų Bažnyčios iš esmės belikę griaučiai. Net praėjus keleriems metams po II Vatikano Susirinkimo kard. Ratzingeris prabilo apie „reakcingą Susirinkimo ideologiją“ ir neigiamus rezultatus. (Čia cituoju tau iš J.Ratzingerio kn. „Žemės druska“.) Na, šios trumpos įžangos, manau, pakaks. O dėl Rubšio pasakysiu, kad jis buvo, aišku, šiuolaikinės Bažnyčios adeptas. Ko verti jo komentarai, rodo kad ir tas faktas, jog jis mini Liuterį kaip Biblijos vertimo pavyzdį ir aiškina, kaip šis Bažnyčios skaldytojas vertė vokiškai vyrą ir moterį. Nedidelis čia būtų daiktas, bet pagalvok, kaip skauda širdį, kada nebegali turėti net Šv. Rašto, kuriame neatsispindėtų ideologija.
Dėl literatūros... Jei Apvaizda lems, gal ir užsuksiu dar į tą uostą, bet jau visiškai kitaip. Norėčiau sužinoti, koks tavo ryšys su ja.

94290. NA Mie2007-08-30 19:39
Tai ką tu - šnipinėji mane?!

94292. NA MIE2007-08-30 19:43
Beje, gal tas Aukso molis nežino, kas ta NA.

94294. mie2007-08-30 19:52
ka, gi, ir mes aukso broli zinome tik labai punktyriskai kol kas.

94312. NA MIE2007-08-30 20:40
Tai ką, ir tu įtari mane veidmainyste?

94320. NA2007-08-30 20:55
Rūta tikrai žino, kad tai ne rašinėjimas sau. Bet ji tylės tyčia. Galų gale galvokite, ką norite. Man daug svarbiau, ką apie mane Dievas galvoja, o ne žmonės.

94326. mie - NA2007-08-30 22:04
nesuprantu, ko tu taip karingai nusiteikus sivakar.

94328. krankt > e2007-08-30 22:15
ezersai, cia specialiai tau parasiau, kad atsibustum is snaudulio. ;)

94379. Neo nuo archyvaro 2007-08-31 10:15
Studijavau literatūrą, bet nebaigiau; įvairūs, įdomūs/ neįdomūs, literatūros dėstytojai teikė žinias ir paskatas; mėgau literatūrą, kone sirgau, ypač moderniąja; bet visąlaik kaip saugiklis, kaip priedermė ir mūsų tautos išlikimo garantas artimiausia buvo ir išliko gimtoji; bet daugelis rašytojų anuomet rašė daugiau/ mažiau valdžiai įtinkančius ar bent pralaidžius kūrinius ir dabar riogso tonos tos rašliavinės makulatūros; be abejo, įdomiausi buvo ezopiniai prozininkai ir poetai; kai kas švysteldavo metafiziniu, ontologiniu atvirumu; skaudžiai įdomus laikmetis buvo; Neo, Tu gi ir pati žinai, jog Katalikybė ir Raštija gimtoji išsaugodavo/išlikindavo grėsmėse mūsų, lietuvių, tautą - kad ir kaip arogantiškai vaipytųsi kosmopolitai). Tai tiek skubotai bei padrikai. Vakar galiausiai pastatėme mano a.a.Motinai antkapį, o šiandien tenka tose pačiose kapinėse kasti duobę apyjauniam mano kaimynui: pilnutinis nebenuvalomas insultas užgesino jį.

94390. Viltė2007-08-31 11:38
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94391. xy2007-08-31 11:44
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94392. Skaitytojas-etnai2007-08-31 11:45
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94394. Skaitytojas-xy2007-08-31 11:51
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94396. Xx2007-08-31 11:55
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94405. Neo 2007-08-31 12:32
Na bet jūs ir varote. O aš skaičiau, kaip jis rugpjūčio 14 verkė. Negi ir jo ašaros buvo veidmainiškos?

94407. etna2007-08-31 12:34
El. Redakcija: Nekorektiškas komentaras paslėptas.

94412. kiskis p2007-08-31 12:48
kulturinio laikrascio komentarai. artejama prie to, kas visiems idomu.

94415. archyvaras2007-08-31 12:52
Lyg kokia teisėjų ar prisiekusiųjų kolegija - kaltas? nekaltas? Laimei, S.Gedos super tekstai gyvens ilgai ilgai - ligi gyva bus lietuviška kalba. Visi asmeniški faktai tebus poeto biografijos įdomus sąvartynas. Neo, nepasimiršta Tavo įžvalgos - S.Geda metamorfoziška asmenybė: kaita, persikeitimas, lūžiai ir nauja kūrybinė gimtis.

94419. Neo Archyvarui2007-08-31 13:01
Aš baigiau, bet kas iš to - tu dabar apie literatūrą daug daugiau išmanai negu aš. Atmenu, per stojamąjį egzaminą turėjau atsakinėti apie Gudaičio-Guzevičiaus „Kalvio Ignoto teisybę“ . Pasakiau tiesiai šviesiai, kad neskaičiau to romano. Komisijoje sėdėjo, regis, A. Kučinskaitė, kuriai mano atsakymas labai patiko, ir ji šokosi mane ginti: „Kalbininkė bus“. O paskutinis iš tų studijų akordų buvo A. de Sent-Egziuperi, ypač jo mažasis princas, kurio prisijaukinta rožė man primena Bažnyčią - tą metaforą ne taip seniai suvokiau. Žinai, niekada nesu mačiusi nieko dailesnio ir artimesnio širdžiai.
Kai būsi kapinėse, pabandyk pajausti tą nepaprastą ramybę ir harmoniją, kurios pojūtis, regis, tik ten giliausiai atsiveria. Nemoku pasakyti - reikia gerokai pamedituoti, kol pamatysi, kaip pradeda išskysti laikas, vieta, ir ima vertis neapsakoma darna ir ramybė. Viskas nurimsta. Bet galima tai patirti ir nebūtinai kapinėse.

94421. Neo Archyvarui2007-08-31 13:05
Čia Tau buvau atsakiusi į 94379.

94422. xy2007-08-31 13:06
Na tikrai, kad kūrybinė gimtis...O realių kūdikių gimtys - toks niekas, prklausantis kuriam nors lūžiniam momentui ar - kaitai, persikeitimui.Išvada viena - toliau nuo genijų realiame gybvenime, tik kap nuo jų apsaugoti tuos nabagus kūdikius...

94454. ragana Kornelija2007-08-31 17:10
jeigu manęs kas paklaustų, ar ištrinti šitas paskalas, aš atsakyčiau "ištrinti". nemėgstu Gedos jo savaitiniuose "memuaruose", bet jau su šitais pletkais tai eikit jūs...

94483. r2007-08-31 21:41
papasakokit kokie buvo pletkai per visokius cepelinus ir vaiku ruosima mokyklai praziopsojau

94499. r < archyvaras2007-08-31 22:55
Taigi, pletkai yra plaukuotas liežuvis ir dvoksli burna.

94507. mie2007-08-31 23:25
menulis nupiestas labai graziai, tiesiog nuostabiai.

94549. kvailutė2007-09-01 11:15
o man patiko delfinas ir krokodilas po pjūklais. labai daug minties.

94550. molis,aukso brolis2007-09-01 11:29
Nežau, kas NA, nežinau, kas MIE. O jūs mane žinote (punktyriškai)? Labai įdomu. Gal malonėtumėte pasakyti, kas aš? Iš anksto dėkoju.

94551. molis,aukso brolis2007-09-01 11:34
Labai teisingai pasielgė el. redakcija, paslėpusi nekorektiškus komentarus. Asmeninis žmogiukų gyvenimas - tabu. Tik apie numirėlius galima rėžti vsą tiesą, kadangi numirėliai neturi savo personalių el. redakcijų, o svarbiausia - negali įžeidėjui (už tiesą?) drožti į dantis.

94560. mie - aukso broliui2007-09-01 13:27
as jus zinau punktyriskai is to, ka pasakete cia. tik tiek. galbut viena diena pabelsit i duris, kaip nemo pabelde. tuomet pazinsiu jus geriau, bet ir tai nepakankamai. ne tiek, kiek noreciau. arba, kaip xXas, ateisit i kavine kartu suvalgyti pyrago. sitas susitikimas nebuvo planuotas, tiesiog pasidare nepatogu varineti zmogu ir kratytis kaip kokio raupsuoto. keista, kad liesieji sudoroja savo pyraga net nemirkteleje, ir ant ju neismato. o kiti, toli grazu neliesi, neiveikia ne puses tiek, bet ir ta puse ant ju labai matosi.

94561. kvailutė miestei2007-09-01 13:32
apie ką tu čia šneki. negi nesupanti, kad mo..., aukso brolis tikėjosi, kad ir iš punktyro būsi įžvelgusi, koks jis kuklus, teisingas, nuoširdus, nepaprastas, sąžiningas, stiprus, reikšmingas žmogus. o tu jam apie pyragą.

94565. Skaitytojas2007-09-01 13:46
Šatėnų el. redakcija mane nustebino. Čia ką, privatus Gedos laikraštis su visa el.redakcija? Kas neparanku Gedai, tą ištriname? Kada Geda nusipirko laikraštį? Kodėl aš, šio laikraščio prenumeratorius, negaliu pareikšti savo nuomonės, kodėl ji ištrinama? Kas nekorektiška - kad Geda mušdavo a.a. žmoną? O apie savo pagirių kekšę, graužiančią sūrį, rašo net šiuose dienoraščiuose! Tai ištrinkite Gedą velniop, kiek jis visokių nekorektiškų pletkų yra prirašęs kitų konkrečių žmonių vardu, bet redakcija to netrina! Tai kas čia - k. lizdelis, Gedos -Vysockaitės UAB-as?

94567. Tas pats s.2007-09-01 13:49
Ponios šatėniškės, atidžiau pasiskaitykite CP ir ištrinkite visus nekorektiškus sakinius kūrėjų atžvilgiu. Noriu paprašyti Neringos Abrutytės, kad papasakotų apie savo romaną su šiuo monstreliu. Prie jos galėtų prisijungti ir kitos - Jūratė Visockaitė ect.

El. Redakcija: El(ektronine) Redakcija ir Pop(ierine) Redakcija turi tiek pat bendro, kiek skaitytojai ir rašytojai, komentatoriai ir autoriai, straipsniai ir komentarai. Nesipainiokite.

94568. Viltė2007-09-01 13:53
Kiek žinau, Geda pareikalavo ištrinti jam nepatikusius laiškelius. Grasino teismais. Bet atrodo, kad pats netrukus bus teisiamas. Niekaip nesuprantu, kaip tam tipeliui nėra gėda gyventi?

El. Redakcija: Netiesa.

94569. Viltei nuo archyvaro2007-09-01 14:07
Vilte, Vilte, toks gražus Tavo nickas, o ką Tu kalbi ir kur Tu žmogų - kūrėją nori stumtelti? Pamąstyki, ką sakai . Beje, daugelis mūsų nukalbame, deja. Bet nesiuntinėjame kits kito gyvybės - negyvybės kryptimi. Vilte, būk atlaidesnė ir viltingesnė.

94624. molis,aukso brolis2007-09-01 20:32
to MIE. Komentaras apie pyragą man labiausiai patiko iš visų čia išspausdintų (taip pat ir el. redakcijos paslėptų)komentarų. Sukėlė sveiką apetitą. Kadangi visi mano kepiniai susvyla sudega, tai nudūmiau į parduotuvę ir nusipirkau pyragą, didžiulį sunkų kaip noragą. Sukirtau visą. Ačiū MIE, kad įspėjo, ko man labiausiai šiandien trūksta.

94625. etna2007-09-01 20:42
Neseniai mačiau dok. filmą apie Jeseniną. Ir ko tik ten nebuvo! Visko buvo, o meilužių - gyvas velnias. Netgi kalbėjo nesantuokinis Jesenino ir Volpin (vardo neįsidėmėjau) sūnus. Nors Jeseninas to savo nesantuokino sūnaus net nematė, bet tai nesutrukdė sūneliui prisikergti jo pavardę ir dabar jis vadinasi Volpin-Jesenin. (Vardo neįsidėmėjau). Ir niekas ten nieko nekorektiško neįžiūrėjo. Tai kodėl Lietuvoj reikia uždaryti BBC (boba bobai sakė)? Mes šventesni ir už popiežių?

94627. ivs > etna2007-09-01 21:04
nemanau, kad dds ar bbs reikia uzdaryti, bet manau, kad viskam yra vieta ir laikas. kartais tiesiog ne cia ir ne dabar.

94646. r2007-09-02 08:50
tai vot

94649. etna2007-09-02 11:21
to IVS. "Ne čia ir ne dabar". O kur ir kada? Kapuose po mirties? O jei poetas nemirtingas, vadinasi, niekada?

94659. moliui,aukso broliui-viltė2007-09-02 14:31
Matyti, kad esate pagyvenęs ir mėgėjas moralizuoti. Kai jūs, moliai, aukso broliai, būdami jauni trypiate mylinčių moterų gyvenimus, jums nė nedzingteli galvon, kad ateis gėdinga senatvė, ir jūs - moterų prakeikti, būsite apdovanoti sauskelnėmis, lazdomis, terbomis ir net kalėjimais. Bumerangas visada grįžta. kai šią tiesą primeni buvusiems šaunuoliams aukso broliams moliams, jie staiga labai įsižeidžia, prisimena, kiek daug yra nuveikę kokios nors meninės krypties labui, kaip šauniai apdovanoti, kiek liaupsinti... O savo neiškuopto purvo prisiminti nesugeba. Dvisnukystė, aukse, molio broli, dvisnukystė...

94660. mie2007-09-02 14:45
taip, tikrai.

94663. molis,aukso brolis2007-09-02 15:07
to VILTĖ. Gal paaiškintumėt, kodėl senatvė gėdinga? Aš iki šiol maniau, kad senatvė yra garbinga. Šiais laikais, kai pilna visokių ligų, senatvės sulaukti yra laimė, deja, ne kiekvienam skirta. Bet aš jums linkiu sulaukti gražios gilios senatvės. O jeigu bumerangai sugrįžta, tai ar nesugrįš jums sauskelnės, lazdos, terbos, o gal net kalėjimas? Vėl moralizuoju... Bet ne iš senatvės. Tiesiog jūs privertėt savo samprotavimais. Kai būsite sena ir graži, skaniai pasijuoksite iš "mylinčių moterų sutryptų gyvenimų". Visi vyrai (išskyrus Molį, aukso brolį) yra suskiai, o ką gali sutrypti suskiai? Ieškokite aukso brolio, ir lamės bus pilni namai.

94665. Viltė-aukso moliui2007-09-02 16:12
Pasivadinote pretenzingai, bet rašote "senatviniu stiliumi",tad ieškoti jūsų nėra nė menkiausio noro. Senatvė garbinga, kai gyvenimas praleistas garbingai. O tokių kadrų, kaip šis autorius, po kurio tauzalais čia šnekamės, senatvė garbingumu nekvepia. Na, pavyko jam daug metų slėpti savo juodus darbus ir išsiliaupsinti per neblogus eilėraščius, o žmogus buvo nekoks. Ypač savo artimiesiems. Be to, auksinis moli, suskiai ne sutrypia, jie - iščiulpia. Sutrypia kumeliai. Šis tipažas tarp agresyviųjų poetų plačiai išplitęs.

94667. ivs > etna2007-09-02 16:25
Na, kiek zinau, tai bile ka ir bile kaip galima rasyti Delfyje. Ka as zinau, man tik atrodo, kad labai svarbu ne tik ka sakome, bet ir kaip. Jeigu su buka neapykanta tasomi apatiniai po kiemus ir gatves, tai ne tas pats, kaip susesti ir pasikalbeti, ka yra.

94677. Skaitytojas-etnai2007-09-02 17:19
Ar jūs nubrėžtumėte gaires, kaip rašyti į šį mėlynąjį puslapį? Parašytumėte rekomendacijas ar net instrukcijas ir paviešintumėte nuobaudų turinį už instrukcijų nesilaikymą? Jūsų kolegos, praėję sovietinių cenzorių mokyklas, jau masiškai trina nepatinkančiaus komentarus. Išeina taip: jei autorius mušeika kanapeika, jis elgiasi etiškai, o kai apie tai parašai, jau nebeetiška? Geda rašo apie kumpanosę savo pagirių bobą, kuri mėgo baltą sūrį. Tai aš žinau, kaip tos bobos jo pašonėje pagiriomis atsirasdavo. Deja, pats poeta to nežino. "Blogomis dienomis" jis ima telefoną ir skambinėja visiems iš eilės, prašydamas atvesti laisvūnių (jei jums nepatinka žodis "kekšių"), bet plionkė trūksta ir jis neatmena, su kuo ir kaip. Gedos dienoraščiai būtų įdomesni, jei jis geriau prisimintų savo kasdienybės detales.

94680. Komentarai internete: kas turėtų atsakyti?2007-09-02 17:32
http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=9937047*

94682. ragana Kornelija2007-09-02 18:02
mane mažai domina, "kaip tos bobos jo pašonėje pagiriomis atsirasdavo" ir panašūs dalykai. norėčiau nebūti priversta knaisiotis po kieno nors nešvarius apatinius. be to, matau, kaip kai kurie komentatoriai tai, ko nežino (o aš žinau), pateikia kaip tikrus faktus, todėl manau, kad visos kalbos apie Gedą (ar ką nors kitą) gali būti jo nedraugų pagražinimai.

94694. cc2007-09-02 20:30
Žinoma, labai gražu kai genijus ir gyvenime būna pavyzdžiu. Bet tai ,deje, pasitaiko tik išimtinais atvejais. Gal todėl jie būna įvertinti tik po mirties, praėjus nemažai laiko.

94699. Neo cc2007-09-02 20:47
Tai ką tu ten rašei, cc, apie dievų dauginimąsi?

94703. cc - Neo2007-09-02 21:01
Visai aš nesidauginu. Gal tik truputį- turiu tik vieną Dievo dukterį. Aš tavęs klausiau kada atsirado trejybė. Ar tai Kristus yra trečiasis?

94706. Neo2007-09-02 21:09
Parašysiu gražiuoju, bet tu ar kas nors kitas būtinai mestels purvo saują. Tegu jam Dievas atleidžia iš anksto. Švč. Trejybė niekada neatsirado. Ji egzistavo amžinai. Tik laike Dievas palaipsniui atsiskleidė žmonijai. Kristus yra antrasis. Trečiasis Asmuo yra Šv. Dvasia.

94716. cc -Neo2007-09-02 21:21
Į tave mesiu žodį AČIŪ.

94718. Neo2007-09-02 21:26
Nėra už ką, cc. Tokių žinių yra paprasčiausiuose katekizmuose. O tu jau seniai bepasakojai apie savo pievas ir paukščius.

94724. cc - Neo2007-09-02 21:36
Nemanau, kad kam įdomu ,išskyrus mane patį - rašyti savo naivius įspūdžius. Vėliau pagalvoju, kad tai labai vaikiška, gali sukelti publikai daug juoko. Gal geriau kai barasi nei juokiasi?

94725. mie - cc2007-09-02 21:38
ne, netiesa, visuomet perskaitau ir pasidziaugiu, ypac apie kregzdziukus. ir net kai ilauzi bebrams stoga. ir nuotraukoj tu labai grazus.

94734. cc2007-09-02 21:48
Ačiū , Mie už palaikymą. Kukliai nuleidęs akis ir sukiodamas kulną, priimu laurų vainiką ir ordiną.

94738. mie2007-09-02 21:54
aha, tik sakes i siena atremk.

94742. cc - Mie2007-09-02 22:03
Tarp kitko, šiandieną dalis kregždžiukų jau paliko lizdą. Lizde tupi tik 2 iš keturių ir laukia ,kad tėvai pamaitintų. Vienas tupi ant ištemptos skalbinių virvės ir taip pat yra maitinamas. Ketvirto nemačiau - gal kur tolėliau įsikūręs. Labai malonu, kai prieini prie pat kregždžiuko, jį kalbini, o jis nenuskrenda - spokso lyg suprasdamas.

94743. NA2007-09-02 22:04
Ko jūs čia taip blaškotės iš vienos vietos į kitą? O, beje, kur dingo tavo, cc, nuotrauka? Aš norėjau ją nusikopijuoti, bet neberadau.

94744. Neo2007-09-02 22:05
Ir ką jis tau atsako?:)))

94745. etna2007-09-02 22:06
to SKAITYTOJAS. Nesuprantu, apie kokius mano kolegas, "praėjusius sovietinių cenzorių mokyklas", jūs čia kalbate ir kokių rekomendacijų iš manęs pageidaujate? Keletas mano komentarų iš šito mėlyno puslapio sėkmingai iškastruota. Taigi kaip nukentėjusi nuo cenzorių rytoj pareikalausiu iš "Šiaurės Atėnų" kompensacijos. Ir nebūsiu kukli - tegu užmokės ne mažiau kaip poetui už mėlynas cikorijas.

94747. cc2007-09-02 22:11
Gal jau pats laikas man iš čia dingti, kol S Geda nepasirodė su ąžuoline lazda. :)))

94748. Neo Etnai2007-09-02 22:14
Atleiskite, kad kišuosi, bet aš ne į tą reikalą. Įdomu, kodėl rašote „to SKAITYTOJAS“, „to VILTĖ“, to dar kažkas, kai galima parašyti lietuviškai - Etna Skaitytojui, Viltė Etnai? Ar tas angliškas žodpalaikis mandresnis?

94750. molis,aukso brolis2007-09-02 22:19
Taigi aš ir sakiau, kad suskiai nieko negali sutrypti.O kodėl tokia neapykanta Poetui? Juk ne vien dėl to, kad jisai vyras, t.y. - suskis. Turbūt jūsų pirmąją knygą sumalė į miltus? Šiais laikais tai ne bėda, galima išsileisti už savo grašius, ir niekam ne ačiū. Pasirašau: Molis, Molis - aukso brolis, jaunas, linksmas ir gražuolis.

94754. etna2007-09-02 22:22
to NEO. todėl rašau anglišką žodpalaikį, kad kompiuteris neperlūžtų pusiau. Vienas neatlaikė daugybės vardų ir perlūžo.

94755. cc, buvo pamiršęs atsakyti - Neo2007-09-02 22:24
Ši nuotraukos autorius yra mano sūnėnas, nors aš jį atsitempiau, kad nufotografuotų mane pragaro dūmuose. Turėjau ją patalpinti internete, kad galėčiau nusiųsti jūms kaip juoką. Vėliau ją ištryniau iš savo portfolio, nes nesu jos autorius.

94757. NEO CC2007-09-02 22:38
Atsiųsk naują tokią pat.

94759. Neo Etnai2007-09-02 22:39
Nesuprantu, kaip jis gali perlūžti.

94761. mie - cc2007-09-02 22:40
gal galetum pripiesti ragus kad butu itikinamiau.

94763. ivs2007-09-02 22:43
per puse. paprastai kompai luzta lygiai per puse.

94764. cc - Neo ir Mie2007-09-02 22:45
Gal dar užsimanysite ir uodegos? Geriau pasiskaitykite apie senį ir auksinę žuvelę. Sužinosite kur veda nepasotinami norai. :))) Dabar tikrų tikriausias labanaktukas.

94769. NA Ivs2007-09-02 22:52
Vis vien nesuprantu.

94771. ivs2007-09-02 23:00
ir as nesuprantu. lygiai per puse. ciki ciki. ir visada taip. keista.

94772. NA2007-09-02 23:01
Manasis nelūžta. Įskyla, bet aš jį vėl sulipdau.

94773. NA2007-09-02 23:02
Labanakt, Ivs. Einu miegoti.

94774. ivs2007-09-02 23:03
Labanakt. Gero miego.

94786. cc2007-09-03 08:35
Labas rytas, lekiu į Vilnių. Gal labai nepergyvensite, jei čia kurį laiką nesimaišysiu. :)))

94826. r2007-09-03 18:51
pasimaisyk bent pries miega

Rodoma versija 24 iš 25 
14:42:07 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba