ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-07-16 nr. 757

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (21) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Sniegenos ir zylėsGINTARAS BERESNEVIČIUS. Krintantys daiktai (43) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. PastoralėALGIS KALĖDA. Žodis magistrams (9) • SARA POISSON. EilėsBEATRIČĖ RASTENYTĖ. Sugriautos erdvės (2) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiSIMON REES. Trys viename: 51-oji tarptautinė Venecijos bienalėTAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ. EilėsVLADIMIR KAGANSKIJ. Baltijos AziopaRENATA ŠERELYTĖ. Lietuviai pasauliniame konteksteSIGITAS PARULSKIS. Kūryba kaip bandymas atpirktiINDRĖ KLEINAITĖ. Senųjų baltiškų vertybių atgimimasJUOZAS SAVICKAS. Iš praeities. Mokinys apie savo mokytojąAURELIJA JUODYTĖ. Paplūdimio sindromas televizijoje–gk–. Saldainių popierėliai (103) • Nominacija (163) • Balsavimas (68) • L A I Š K A I (33) •

Eilės

TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Iliustracija: Joan Lyons. Autoportretas. 1974

Drakonas


    Ir atvėrė drakonas duris iš sunkiausio metalo,
    Ir pradėjo mums rodyt erdviausius rūsius,
    Jei ką nori daryt, tai daryki pirmiausia be melo,
    Nes kitaip rūsiuose uždarytos būtybės pasius.

    Pirmame rūsyje ąžuolinės statinės puikavos
    Su herbu ir išpilstymo metais jose įbrėžtais,
    Drąsiai nišoje jautėsi žalias krūmelis agavos,
    Kitoje aplinkoj jau gerokai apvytęs prieš tai.

    Antrame rūsyje augo butelių miškas tankiausias,
    Jį prožektoriai apšvietė tam, kad nebūtų klaidu:
    – Išbujojo jis pats tol, kol aš po pasaulį trankiausi, –
    Mums drakonas pasakė, neskaitęs savų valandų.

    Na, o trečias rūsys, na, o trečias rūsys uždarytas
    Ir užstumtas sunkiu gal volframo, vanadžio skląsčiu,
    Tos baisiausios būtybės galėtų kiekvieną praryti
    Ar paversti dar gyvą netinkamu vienaląsčiu.

    Karalaičiai, karaliai valstybių iš užjūrių bandė
    Su kariuomene kilti prieš tas uždarytas duris,
    Bet tepasiekė vien, kad per šturmą atskridus balandė
    Su savim juos sutaikė, ir jų jau pabaisos neris.
Girtuoklio malda


    Apsaugok, Viešpatie, nuo girtuoklystės,
    Nuo peilio jos be galo buko,
    Nes tiktai kartą leidžiama suklysti,
    Kol kūdikio dar nematei bambuko,

    Kol už save kol kas tik atsakingas –
    Už dangiškojo Tėvo skirtą būtį,
    Toks talentingas kaip ir Stephen Kingas
    Ar liumpeniška patvorių žibutė.

    Deja, neapdraustas nuo jos nei vienas,
    Nei koręsis, nei besipjovęs veną,
    Nei plėšiantis praeivių rankines,

    Nei tas, kurs sklandžiai siekė profesūros,
    Nei tas, kurs matė tiktai vargą sūrų, –
    Apsaugok juos ir pagailėk manęs.
Leidimasis


    Leidimasis prasideda. Tai Al’Koholis,
    Toks tamsiaveidis ponas apglėbia pečius
    Ir vedasi žemyn pro pagrindinį holą,
    Nelaukdamas, kol erzelis svečių nuščius.

    Dar liko du ar trys. Atsirakinę
    Duris, netrukus dings jie tamsoje
    Be kontūrų. Namie pasigendi rankinės,
    Bet neatsimeni, kur tu su ja

    Ėjai, kada tai buvo ir kodėl palaidojo
    Tave tokie kaip tu, jau butelius renką
    Nuo svetimų stalų, tik šunį dar palaidą jų
    Kažkas lyg priglaudė. Natūralioji atranka.
Vasario trigonometrija


    I

    Koks sniego švarumas! Jis toks akinantis kontrastas mane
    sužeidusio Gyvenimo aštrumui, kad norisi įsmukti į sniego
    patalus ir niekada neprabusti. Prisimenu save skambinančią
    greitajai, paskui zujančią su arbatinuku, pilnu drungno vandens,
    paskui kibiru, paskui rankšluosčiu, paskui kėdėmis Gyvenimo
    Draugo skrandžio plovimui; taip, kėdės bus suleistos į jo gerklę,
    ant vandens pasodinsiu sanitarus, seseles, gydytojus; jie išdygs
    kaip lelijos Žiemos Miego šalyje; bus iškviesta apsauga gelbėti
    ligonį prieš jo paties valią, nes taip gundomai tviskės Ledo
    iltys; laikysiu jo ranką, kad jis neiškristų iš automobilio, paskui

    priimamojo pas Dangaus Raštinės tarnautojus ir man gyvenimo
    neužteks viską paliudyti; tik vėl tas švarus sniegas, naktį vienai
    grįžtant namo iš reanimacijos; jie sako –
      skambinkite po dvyliktos, skambinkite septintą, devintą,
    vienuoliktą, skambinkite ir skambinkite džiaugdamasi, kad dar
    nereikia skambinti varpais.


    II

    Vasaris man pakišo sudėtingą trigonometrijos teoremą: 330
    laipsnių kampu Tu pasviręs nebūtin, iš Tavo skrandžio šokinėja
    maži pragaro fakelai, aš vos spėju juos gesinti rėkdama:
    "Daugiau ir greičiau!", Tu nieko nesupranti, ką padarei ir kas su
    Tavimi daroma, tačiau priešiniesi pagalbai tokiu stačiu kampu,
    kad mano ir gydytojų žinios neatitinka staiga prasiplėtusios
    tikrovės kontūrų: aš suvynioju Tave į skarą ir mes jau
    Madagaskare rankiojame karoliukus nuo medžių per Mardi
    Gras karnavalą; karr – krankia varnas, – ką Tu, Karoli, iškrėtei
    šį kartą, skelbiu Tau karantiną be garantijos, kad pasikartojimo
    nebus.P. S.


    Finansų nėra; Katinas Buhalteris
    Guli ligoninėj ir miaukdamas
    Prašo mėsytės; o dar Jam reikia
    Cigarečių, gėrimo, kavos. Žodžiu,
    Dopingo, kuris ne tik kad nepinga,
    Bet padeda susitikti su
    Den Siao Pinu ir sužaisti su juo
    Pingpongą. – Ne Siao, bet miau, –
    Į bendrą chorą įsijungia Katinėlis Jaunesnysis,
    Reikalaudamas vairuotojo teisių ir vaistų
    Nuo skrandžio bei pervargimo.
    – Ne miao, bet auo, – įsiterpia
    Jo sesytė Kalytė. – Lygiai po savaitės
    Mano gimtadienis, į kurį pasikviečiau
    Draugų, o dabar man reikalingas
    Vaistų preparatas kraujo pagerinimui,
    Mokestis už mokslą ir klasėje statomus
    Naujus langus.
    – Dar neišmokėjote visų pinigų už
    Buto remontą, – praneša darbų vykdytojas
    Arnas. Yra tokia upė Italijoj, galiu
    Pasiguosti nors tuo, kad stovėjau ant tilto
    Per šią upę Florencijoj, į kurią pėsčias
    Keliavo Leonardo da Vinci,
    Ir besivartančios vandenyje sidabražvynės žuvys
    Man įstrigo labiau nei nuolat
    Iš rankų sprūstantys pinigai.
Pėdsekiai


    I

    Pėdsekiai vis vėluoja. Jie mano,
    Kad vilkai tebėra senojoje gūžtoje,
    Kur sotinas meile visais kūno nareliais.
    O, kad taip būtų! Bet vilkei juokingos
    Jų pastangos prisiskambinti gyvūnams mobiliuoju telefonu,
    Apie kurį jie nieko nenutuokia.
           Ir kam jis jiems?
    Vilkų karalius surado nakvynės namus, kuriuose
    Labdaringa organizacija perrišinėja jo žaizdas,
    O žmona ir toliau rūpinasi vilkiukais.
    Tačiau tai nereiškia, jog jie nesimato.
    Kiekvieną dieną, pamaitinusi vaikus, vilkė
    Atideda šį bei tą gardesnio ir buvusio karaliaus
    Daliai. Po to, paropojusi atbula
    Ir sumėčiusi pėdas, vilkė velkasi
    Gerus dvidešimt kilometrų ligi susitikimo vietos.
    Ne, ji neišduos jo pėdsekiams. Kiekvieną dieną
    Vilkas tampa vis stipresnis, ir netrukus
    Ateis laikas, kai jis pareikš savo teises
    Į Žvėrių Karūną.


    II

    O štai ir nakvynės namai. Vos
    Įėjus pro duris vilkė mato, kaip
    Balerinos pa de deux koridoriumi
    Iš vilko kambarėlio išplasnoja
    Susiraukšlėjusi kaip figa varna, burnoje
    Laikanti šlapią neužsidegančią cigaretę.
    O, šiandien vilko kambarėlis
    Pasikeitęs, nes į jį įkėlė jauną bebrą,
    Kuris aštriais priekiniais dantimis mėgino
    Persigraužti sau veną. Kas gali žinoti
    Dėl ko, nes bent kartą per dieną
    Apie tai pagalvojame visi.
    Vos vilkas pradeda kandaruoti, labiau panaši
    Į pelkių rupūžę negu į varną
    Būtybė prisistato ir atkanda
    Vilkės sumedžioto zuikio kulšį.
    Čia tokia tvarka: šių namų gyventojai
    Turi dalytis tuo, ką turi, nes visi
    Griebia neatsiklausdami
    Vienas kito; Vilkas žybteli nagu ir
    Galų gale kaip džentelmenas pridega
    Raganai neužsidegusią cigaretę.
    Kai vakare jie šoks, senė tupės vilkui ant peties.
Vilius Telis


    Gyvenu su vyru, apie kurį nieko nežinau.
    Viską apie jį žino tik laikraščiai
    Ir žurnalai, nes jiems lengviausia.
    Man jis taiko savo mastelius
    Ir mano, kad aš ištekėjusi už kito
    Vyro, nuo kurio susilaukiau vaikų,
    Jūrų kiaulytės ir vokiečių aviganių
    Veislės šuns. Dabar aš vėl nėščia
    Ir pagimdysiu kokį nors monstrą.
    Jis neturi jokio pagrindo taip
    Galvoti, tačiau, mūsų bendrame
    Gyvenime nesant jokios ribos tarp
    Tikrovės ir fantazijos, skeldėja
    Ir po mano kojomis likęs
    Pagrindas.
    Balansuojame ant prarajos krašto, ir
    Jei per ją būna permestas lieptelis,
    Aš atsiduriu Antalieptėj, aklavietėj,
    Kad Vilius Telis
    Pirmiausia taikytųsi į mane.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 
Rodoma versija 24 iš 25 
14:41:51 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba