ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-06-21 nr. 657

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

HERKUS KUNČIUS. Mano Mustafa (29) • SIGITAS PARULSKIS. Dainos šokiai estrada (47) • AIDAS MARČĖNAS. Saugau akis (10) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Aliuzijos ir iliuzijos paskutinio referendumo temomis (15) • Poetas AIDAS MARČĖNAS atsako į Sigito Parulskio klausimus. Komentarų paraštės (27) • JŪRATĖ STAUSKAITĖ. Kaip sujaudinti a. a. a.? (29) • SIGITAS GEDA. Poezija (11) • MATAS DŪDA. Apie siūlelio nugarėlėje nuodėmę (12) • ŠARŪNĖ TRINKŪNAITĖ. Kaipgi simpatiškas šiandieninis teatras (6) • RIČARDAS ŠILEIKA. Trisdešimt septynių sakinių reportažas iš praėjusio Druskininkų šeštadienio (6) • SARAH ZUSSMAN. Enigma "V&M" (15) • JONAS SERAPINAS. SHYSIS (7) • GEDIMINAS KAJĖNAS. Banalumas neturi ribų (13) • DAIVA VAITKEVIČIENĖ. Saulės (4) • PETRAS DUMBLIAUSKAS. Žvilgsnis į Alytaus praeitį (4) • -vp-. Apie Vilniaus architektūrą (9) • -vp-. Galva (6) • Liūnė Janušytė. Korektūros klaida (2) • Laiškai kitiems, sau ir el. redakcijai (48) •

Enigma "V&M"

Lyčių lygiateisiškumo klausimu

SARAH ZUSSMAN

[skaityti komentarus]

Vietoj darbinio argumento vietinės pasąmonės kodais kalbanti vienos aukštosios mokslo institucijos padalinio vadovė sakė: "Vyras, žinok, visuomet geriau už Moterį". Šiurpu girdėti tokius žodžius iš moters, užimančios vadovaujamą, taigi galios, poziciją. "V geriau už M" – kas gali būti brutaliau, neteisingiau ir neskoningiau XXI amžiaus pradžioje. Atsiduoda apdulkėjusiais viduramžiais ir bulvių estetika. Išankstinė, apriorinė socialinė nelygybė, beveik kaip Azerbaidžano režisieriaus Ali Isa Džabarovo filme "Linkiu septynių sūnų ir vienos dukters", parodytame kino forume "Lyčių montažas". Kaip tai pavadinti? Falofobija iš antrų rankų. Namudinis patriarchalizmas. Skurdo kultūra, pirmiausia ne ekonominiu, o sąmoningumo požiūriu, ir labiausiai pasibaisėtina, jog tokie argumentai cirkuliuoja ne kur nors, o akademiniame sluoksnyje.

Štai kaip produkuojamas visokeriopas skurdas ir visai ne vadinamosios "skurdo kultūros" lygiu. Kaip žinote, didžioji socialumo dalis, statusai ir nusistovinčios socialinės taisyklės dažniausiai laikosi ant sąvokų, kuriomis įvardijame reiškinius. Anot amerikiečio etnometodologo H. Garfinkelio, savo tyrimais patvirtinusio socialumo lingvistinį konstituavimą, būtent tokiais kasdieniais sakiniais kaip "v geriau už m" yra nustatomos visuomenės tvarkos. Ypač tuomet, kai sakinys "vyras geriau už moterį" pasakomas tuomet, kai į pelnytą moters darbo vietą vietoj moters priimamas viduramžiška retorika apgintas vyras. Tai mažų mažiausiai smurtas, ir net ranka nekyla šito pavadinti "smurto kultūra".

Labai daug kas priklauso nuo ištartų ir kasdienybėje cirkuliuojančių žodžių. Gyvybiškai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip kasdienybės lygiu kalbama apie socialiai pažeidžiamiausių grupių padėtį. Įdomu, ką apie tokį patį sakinį "v geriau už m" pasakytų toji padalinio vadovė, jeigu lygiai toks pseudoargumentas darbo kontekste būtų skirtas jai.

Dar kelios pastabos apie nužengusių į Lietuvos platumas ir imtų plačiau vartoti sąvokų reikšmę. "Skurdo kultūros" sąvoka jau nuskambėjusi ir platinama Lietuvoje. Regis, ji pirmąkart pas mus buvo ištarta Seimo narės M. Purvaneckienės, kalbėjusios apie projektą dėl pašalpų šeimoms, auklėjančioms vaikus. Vargu ar "skurdo kultūra" Lietuvoje atspindi realią padėtį. Kai bedarbio pašalpa realiai užtikrins kuklų darbo netekusio asmens pragyvenimą, tuomet galbūt įžengsime į "skurdo kultūros" lygį. Tuo tarpu dabartinė Lietuvos situacija – tai dažnai netgi dirbančių žmonių skurdo džiunglės, kuriose vienos vaikus auginančios motinos verčiamos savo šeimas išmaitinti vien bulvėmis ir pamiršti apie kultūrą, net jeigu ji Lietuvoje ir skurdi. O jeigu dar tokią padėtį palaiko vadovaujamą darbą dirbanti moteris, tuomet ką ir kalbėti apie lyčių lygiateisiškumo kultūrą.

Dar vienas stigmatizuojantis pavadinimas – "vieniša mama". Tarsi parodantis, kad tokia motina pažeidžiama ne dėl to, jog ji socialiai neapginta, nors dirba mažiausiai du darbus, gaudama vieną atlyginimą. Pagalvokime, apie ką šie žodžiai – "vieniša motina". Atvirai pasakius, vienišumas nėra tokios motinos išskirtinis bruožas, jei ji turi rūpintis vaikais ir sunkiai suranda valandėlę iš tiesų pabūti viena. Vienišumas apskritai yra šio amžiaus bruožas. Nuo vyro pabėgusi, jo netekusi ar palikta moteris, kuri augina vaikus, vargu ar save galėtų pavadinti "vieniša". Net jeigu taip, tuomet vieniša ne kaip motina, o kaip asmuo, moteris, kuriai galbūt trūksta laiko asmeniniam gyvenimui. Bet tai ne motinos pareiga. Vaiką turinti motina negali būti vieniša. Turėti vyrą ar ne – tai moters pasirinkimas. Gal leiskime jai rinktis, kaip tvarkyti savo gyvenimą, nestigmatizuodami tokiais iš esmės klaidingais pavadinimais kaip "vieniša mama". Tai ekonomiškai ir socialiai lengviausiai pažeidžiama motina, dažnai gyvenanti visokeriopo – dvasinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio – skurdo džiunglėse. Vienišumas tokiai motinai dažniausiai yra visai ne problema.

Ekonominis ir socialinis neapgintumas, negatyvus visuomenės požiūris, kuris taip pat priklauso nuo sunkiai iš patriarchalinių vėžių išstumiamo mentaliteto, dar labiau traumuojančio visą atsakomybę – tėvišką ir motinišką – ant savo pečių nešančią motiną. Būtent šis pažeidžiamumas yra tokios motinos padėtį adekvačiai įvardijantys dalykai, o ne vienišumas.

Taigi privačios srities dalykais įvardydami grupę motinų, kurios vienos neša tėvo ir motinos atsakomybės svorį, augindamos ir auklėdamos savo sūnus ir dukras, kalbame ne apie moralinio ir ekonominio šios grupės žmonių palaikymo galimybę. Tokiame diskurse pasislepia net ir šiandieniniai kuklūs ekonominės pagalbos būdai.

Vis dar įprasta nutylėti apie didelę dalį atlyginimų, kurie gaunami autorinės sutarties forma. Iš iširusios šeimos tėvo valstybė išskaičiuoja alimentus tik iš nuolatinio darbo atlyginimo, kuris, kaip visiems žinoma, dėl nepakeliamų mokesčių algalapiuose nurodomas minimalus. Kitos atlyginimo dalys darbuotojams išmokamos sutarčių forma. Iš šių uždarbių sumos vaikams alimentai neišskaičiuojami, tarsi vaikai galėtų išgyventi iš formaliai nustatyto pragyvenimo minimumo. Ar vis dar galime tai vadinti "skurdo kultūra"? Juk valstybės nustatyto pragyvenimo minimumo neužtenka net skurdžiam maistui. O juk vaikams reikia ne vien košės. Kokia motina galėtų sau leisti išlaikyti vaiką iš to, kas vadinama ir valstybės mastu nustatyta kaip pragyvenimo minimumas? Motina lygiai kaip ir tėvas teturi 24 valandas per parą, paprastai moteriai už darbą mokama mažiau nei vyrui etc..

Tokiu būdu valstybė toleruoja ir skatina ekonomiškai pažeidžiamos motinos išnaudojimą, kuris puikiai veikia, ypač tuomet, kai visuomenės mentalitetą "puošia" tokios orą gadinančios frazės kaip "vyras visuomet geriau už moterį". Geriau jau pasakytų "lietus geriau už saulę", "žolė geriau už vėją", vis būtų arčiau lietuviškos estetikos.

Kas labiau gali užgauti motiną, jei ne skurdą lemiantys skurdaus sąmoningumo žodžiai ir smurto taisyklėmis grindžiama visuomenės tvarka bei smurtą skatinanti ir toleruojanti valstybė, skriaudžianti ekonomiškai pažeidžiamos motinos auklėjamus vaikus? Tai ką gi mes deklaruojame, jei esame verčiami gyventi pagal džiunglių įstatymus XXI amžiaus pradžioje?

Ašaras į delną renkančių Motinų, kurios savo vaikus maitina bulvėmis, vardu tebūna paskelbta: "MOTERIS geriau už vyrą". Taip buvo ir bus – A PRIORI, A POSTERIORI ir SUB SPECIE AETERNITATIS. Amen.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


4132. Benigna2003-06-22 16:01
kul.visiskas kul. tik niekas nesikeis.

4137. Nagine2003-06-22 21:05
Geras straipsnis. Mūsų socialinė politika ( ar tai politika?) tokia, kad rūpestingos, padorios motinos pasmerktos varganai egzistencijai kartu uždedant max moralinę, ekonominę et ct. atsakomybę. Jauna našlė , žuvus vyrui, vieno vaiko išlaikymui gauna 60LT/mėn,- bet ir tai tik tuomet kai vyras turėjo reikiamą darbo stažą. Valstybinėse prieglaudose vieno vaiko išlaikymui skiriama virš 1000Lt, globėjams - 540LT. Ką čia daugiau bepridursi.

4182. Jorid2003-06-23 12:46
"Vieniša mama"- reiškia, kad moteris nesugeba turėti vyro. Nesugeba egzistuoti poroje. O nesugebėjimas turėti šeimos yra individo trūkumas. "Vieniša mama" - tai būtybė, kuri nesugebėjo išrinkti savo vaikui tėvo. Gal geriau nesugebėti turėti vaikų? Vaiką augina ir auklėja Motina ir Tėvas. Vaikai tą žino. Esu Moteris ir žinau kiek man kainuoja vyro ir šeimos saugojimas.

4192. sakuda2003-06-23 14:50
Tapti "vieniša motina" - gana paprastas ir greitas sumanymas. Dirbtinis apvaisinimas gali eliminuoti vyrą iš šeimos gyvenimo kaip neišvengiamybę. Tapti "vienišu tėvu" kur kas sunkiau. Bet koks ryšys tarp femina versus mas? Praktiniai sumetimai sako: Lietuvos valstybė būsimos mamos rūpesčius perkelia ant darbdavio galvos. Todėl darbdavys jų bijo. Todėl moterys vengia gimdyti. Todėl, kad motinystę nuvertina ne tik vyrai, tačiau ir pačios moterys į tai žiūri kaip į atavizmą. Beje, negirdėti, kad kas nors užsimintų apie neabejotinus moterų pranašumus: moterys vidutiniškai gyvena penkiais metais ilgiau nei vyrai, o pensijinis amžius penkiais metais trumpesnis nei vyrų...

4211. Vaiva2003-06-24 08:47
"Saugoti šeimą"-čia dar pateisinama, bet "saugoti vyrą"-negali būti nieko juokingesnio ir graudesnio. Nuo ko gi jį saugot, gerbiama Jorid? Įsivaizduoju, kiek brangaus, įdomaus ir turiningo laiko prarandat. Niekuomet nesaugočiau tokio vyro, kuris savo gyvenimo būdu deklaruoja, kad "vyras visuomet geriau už moterį". Tada jau geriau būti vieniša mama.

4219. cikada2003-06-24 11:48
viskas tiesa, tik paskutine pastraipa ishtrinchiau ir parashychiau "TEBUNIE MOTERIS IR VYRAS PER AMZHIUS LYGUS IR LAISVI.Hau." :)))))

4332. vyras2003-06-26 16:05
MOTERIS geriau uz feministę

4346. siaip moteriske2003-06-27 10:42
liudna, kai pacios moterys reprodukuoja vyru ikaltus stereotipus, neva, moters pareiga saugot seimos zidini ir t. t. o ponios Jorid noreciau paklaust, kodel tamstos seimos zidini tik jus viena tesaugot, jusu vyrui jis nerupi? o del "neabejotinu" moters pranasumu, tai net stebiuosi, kaip jos dar sugeba po tiekos vargo saugant vyra ir seima, dar penkis metus ilgiau isgyventi:)))

4347. @2003-06-27 11:20
shiaip moterishkei: chia toks gyvenimishkas pastebejimas- dziedai save "ishsibarsto"- tai "na lievo", tai darbui, tai vel nezhinia kam, o moteris dazhniausiai koncentruojasi i sheima ir ten ji randa stiprybe.

4418. moteris2003-06-30 11:22
manau del lietuvos vyru mastymo budo, tokio kaip Jorid "saugoti vyra" dauguma moteru greitai apskirtai ju atsisakys... per daug jau pastangu: namai, vaikai, darbas ir dar vyras ant galvos...
kodel gi vyrai nesaugo moters? kad nepervargtu, neissektu, i kitus nesidairytu? juk fizines jegos nelygios: juk vyrai stipresni, ne moterys... Juk gali pas kita iseiti: malonesni, paslauseni. Arba viena buti - juk geriau nei su vyru kuri reikia saugoti.
na, o valstybe del tokios savo politikos save ir zudo... moteris vaiku nenori, nes juos auginti lietuvoje neprotinga, nesaugu, perdem sudetinga. Na, gal viena nebent, kad insinkta motinystes patenkinti, kad motiniskiais dziaugsmais pasidziaugti...

4512. Benigna2003-07-01 23:06
as noriu grazaus gabaus vaiko ir jei man uz ta pati darba [perplesiu gerkle, kas sakys, kad tai netiesa] moketu tiek pat, kaip ir vyrams, as isauginciau vaika
anyway, visos seimos isyra po 3-10 metu, ir po to vienas is tevu veza kruvi, taip kad geriau nieko is karto nesitket,...

bet
kol taip ner
tol dirbu
ir periferiniu zvilgsniu ieskau savo busimo vyro

4548. emigrante2003-07-02 19:33
Ponia Jorid, suprantu, kad oriai ir tarytum ismintingai aiskini apie nesugebejima gyventi poroje.Logiska isvada - sugebi gyventi poroje, susirasti vaiku teva...Na, tiesiog saunuole ir gudruole ir tobula moteris visais atzvilgiais.O jei gyvenime yr daugiau situaciju nei sugeba-nesugeba? Ziu, kiek spalvu vaivoryksteje. Smerkimo dvokelis pacios zinuteje, bet Dievas viska sustato i savo vietas...Va, ima ir nueina tas saugomasis porininkas pas saunesne, jaunesne, grazesne...ir tenka braukt slapcia graudzias asareles...nenusaugojai...

4550. emigrante2003-07-02 19:38
beje, esu laimingai nutekejusi i sali, kurioje vienisos mamos bei moters statusas kiek kitoks, netgi lit. nevartojami tokie diskriminaciniai terminai kaip "nepilna seima``, o pacios orus pamintyjimai, svelniai tariant , sukelia sypsena..Sekmes,saugant savo sutuoktini.vyras jis ar diedas nezinau, bet visvien sekmes budeti budriai pries savo seimos zidinio

4616. lietuvis2003-07-05 12:23
Benigna, norėčiau tau pasipiršti. Kur ir kada galėčiau tai alikti ? Keule, bus mano piršliu.

4648. Benigna2003-07-07 01:58
lietuvis, palieku savo maila pykta@takas.lt

Rodoma versija 27 iš 28 
14:41:15 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba