ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-07-31 nr. 950

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DAINA OPOLSKAITĖ. Iškraustyti žmogų (21) • ROLANDAS KAUŠAS. Provokacija (108) • DOVILĖ PUSKEPALYTĖ. Eilės (4) • -gk-. Sekmadienio postilėLAIMANTAS JONUŠYS. Mirus išminčiui (13) • Interviu su PETERIU ROLLINSU. Abejonės daigai (3) • SIGITAS GEDA. Skruzdėlė ir vertikalė (13) • RASA JESKELEVIČIENĖ. Germanas (3) • AUŠRA KUNDROTAITĖ. Bekojai (4) • GVIDAS LATAKAS. Nekalendoriniai šventieji (4) • Įprastų dalykų pašlovinimas. GARRISON KEILLOR (1) • STANISLOVAS ABROMAVIČIUS. Aistiška dvasia (3) • PRANAS VASILIAUSKAS. Kas ką? (34) • DONATAS PAULAUSKAS. Narkašas (10) • KASPARAS POCIUS. Nuskendę Liepojos laivai (7) • STASYS JUREVIČIUS. Laukuos lapojančiai užsišnekėti (3) • Su rašytoju JONU UŽURKA kalbasi Mindaugas Peleckis . Manyje gyvena karys ir rašytojas (7) • Redakcijos padėka (23) • ANDRIUS ŠIUŠA. Vienos nakties beieškant (25) • ateini pasiskaityt apie kultura ir aukstuosius menus, o cia sodininku priplepeta. (275) • Aistė Kisarauskaitė. Mūsų šalies įstatymai draudžia kalbėti apie jausmusPrieš tai dar būna žvalgytuvės (ekspozicija? Susiuostymas?) (9) • "Mylim mes ką nors, ar nekenčiam, ar ... - neturi reikšmės. (5) • Sakau jums, įsimylėkite.Nepatingėkit. Įsimylėkit (8) • sukūriai ir tiesės santykiauja (6) • Prie vyno (4) •

Nekalendoriniai šventieji

GVIDAS LATAKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Autoriaus piešinys

        Kalbėtojai

        Kalbėtojai, kalbėtojai, kalbėto-tojai,
        jie nekuria apčiuopiamybės,
        jų kalbėjimų žodžiai mušasi į materiją
        kaip mažakraujai drugiai į langą,
        kaip bangos mušasi bliūkšdamos
        į prišnerkštus sapno prieangius:
        kauko lėlė kaukolė Lė ir panašiai.
        Neužsiimkime, broliai, magijom,
        nelįskime ten, kur net šuo savo
        penktosios kojelės negrūda,
        būkime per vidurį, nenorėkime
        lemti formas savo pasakymais,
        nenorėkime kištis į grubų daiktų
        pasaulį žodžių garsagemaliais,
        tam pasiekti yra daugybė
        paprastesnių būdų, cecho broliai,
        kirvis – medžiui tašyti,
        kastuvas – žemei suverpti,
        adata – siūti, žirklės...
        neužsiimkime, sesėsbroliai, miegu
        vidur baltos dienos, būkim per
        vidurį formos savo pasakymais.


        Stuburkaulis

        Baik, tai rimtai apsisprendei?
        Sveikinu mūsų laive,
        vasarėlė papurpt ir prabėga.
        Gero suskraidymo, pagalvojus geriau –
        nei tu pirmas, nei paskutinis
        motoro gomoros gaudimu ir
        vamzdžiais nelyg vargonais.
        Kai prabirbia koksai caculiukas,
        jaučio skūrom plazdenąs
        ir jaučio ragais, kitas – grynas
        trečiojo reicho reliktas,
        net šalmas su kulkų skylutėmis.
        Ir tokių štai prašom koks tūkstantis.
        O gal ir du, kas suskaitys
        tokią gausybę plieno ir nikelio?
        Anas per daug tepalų į baką
        privarė, dūmija, nevėkšla,
        mačiau, dvi Javikės kaip sesės
        galvas suglaudusios jaunas dienas
        mena, daugiausia
        Harlėjų gracijos.
        Tas pavadinimas kaip žiburys
        šviečia, jis motociklo sinonimas
        (šitą eilėraščio vietą reikės taisyti),
        vien jau už šitą vardą daugelis
        iš čia esančių žemę bučiuotų,
        kad eitum jųjų keliais, reikia,
        manding, turėti stiprų stuburkaulį.
        Tas štai su pana, kad nebūtų ilgu,
        tas bobą guminę dėl juoko, turbūt,
        paėmė. Be jokių sentimentų
        savo antrajam galui, eržilas.

        Baik, tai rimtai apsisprendęs?
        Ko vertas, vienok, katytės šitos
        strėnų išlinkis! Gniutulas sniego
        gerklėj dėl jos jaunumo tvenkias.
        O tas neturi sūnaus, tik dukterį
        pasisodinęs ant bako skraidina.
        Kai labai nori ir neturi, ir turi,
        kai labai negalvoji. Tai tokios
        išmintys. Gero sulakstymo.


        Ištarmė akmenims riedant

        Ar žinau, nežinau, nežinau,
        kas išeis iš to jūsų
        rolingstouno,
        iš to besaikio akmenų ridenimo.
        Jeigu norite, kad jie patys riedėtų,
        pariskite, riskite juos nuo kalno.

        Be kalno nieko nebus.
        Kitaip pašvilpkit laukuos.
        Pašvilpk, bernioke, ir tu, mergiote.
        Arba įsidarbinkit liftininkais.
        Kaip A. Škėma:
        up – down,

        ir taip be perstojo, o senyva dama
        sakys: iš sykio matau: europietis.
        Kultūra ir lifto dykumoj jaučiasi.
        Europiečiai vis dar skaito knygas,
        – atsidus pagyvenusioji dama.

        O Vilius, kurs nebepasens, tars:
        Reik pradieti gelbieti akmenis.
        Ir nuo savęs gelbėkit, nuo tekinių,
        nuo vežimo į Palangos miestelį,
        nuo savo nagų prikišimo ir
        tampymo besočio.


        Jis kaip žuvis

        Jis kaip žuvis – į vakarą
        atsigauna, atsigauna per lietų,
        per dieną būna glebus,
        tokias štai žinutes parašo:
        vakar perdėm nuvargau
        naktinėdamas su Koršunovu
        apie Hamleto paradigmas
        ir semantines gilumas,
        nusmigau po tarnybos
        per nesibaigiantį rudenį lietų,
        tai dabartės net sodas
        žalesnis, pro langą
        įspraustas gyvenimas
        (trūksta teksto dalies),
        bet ką labiausiai norėjo,
        tikiuosi, parašė, klebonas
        nuo įmelstų vietų, o kaip
        bus toliau, pamatysime,
        jei ne mes, tai kiti pamatys.
        Kur tvoros apie šventorių,
        sulig kiekvienu stulpu
        vis kitų rankų kaltos.
        Akių negaliu atitraukti.
        Kaltų negaliu akių.


        Kodėl vai kodėl

        Kodėl? Kodėl tą sykį
        judu nesusikukavot? Atmenu:
        piešinių kabinimas paskutinę naktį
        prieš peržiūras. Taukais pieštų
        ant vyniojamo rudo popieriaus,
        lakštų lakštai, sangvinas, permanganatas,
        niekas nelimpa prie riebaluoto paviršiaus,
        vinių neleidžia kalti į sienas, pakabini,
        o jie vėl atsileidžia kaip burės
        nuo skridinių sutempimo, vantų,
        atsileidžia ir nukrenta, kaip kad vanagas
        puola ant vištos – juodu tašku buvęs,
        per sekundę pavirtęs į naktį,
        visą pasaulį užstojusią.
        Kodėl vai kodėl tąnakt jūs
        nesusikukavot? Taukiniai darbai
        panašūs į Beuyso, seno mistiko,
        jį, karo metais pamuštą lakūnėlį,
        gydė taukų kompresais, milo
        veltiniais storai užklojęs laikė,
        kad ligos demonas su prakaitu išeitų,
        o gyvastis pasiliktų, vietos šamanas.
        Nuo to visi Beuyso darbai taukiniai
        veltiniai, palydimi užkalbėjimų.
        Kodėl vai kodėl judu tąsyk
        nesusigiedojote? Paskui penkeri
        metai Amerikos saulės kaip mirksnis.
        Dabar sugrįžai, vėl paveikslai
        aliejaus pilni (kaip koriai kad būna
        pilni), jų kabinimas iki išnaktų vėjui.
        Pučenant vėjui. Ach.


        Fleitininkas

        Jų genty fleitininkas pučia
        savo dūdelių garsus pro nosį.
        Kai paklausiau, kodėl ne pro burną,
        gailaudamas pažiūrėjo.
        Ak, baltasis žmogus, jis visada
        toks, pakirstas racionalizmo.
        Kvailas baltasis žmogau,
        sakau tau, ne ten ieškai.
        Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
        pačiu kertiniu pasidarė,
        taip iš Aukštybių nuo amžių nuspręsta
        ir tai mums nuostabą kelia.

        Pučia ne fleitininkas, o fleita pati.
        Ir jų turi būti dvi – viena šaltam,
        o antroji šiltam orui.
        Taip kaip ir šnerplės dvi.
        Fleitininkas tik tarpininkas, perkūn-
        sargis tarpe dangaus ir pažemio.
        Kvailas baltasis žmogau,
        tu ir vėl viską painioji,
        nemalk tu taip daug
        ir dar taip tankiai
        burnos malūno.


        Kairys skrenda virš Masčio

        Jeigu ką, tai Kairys ištvertų
        pekliškas vantas ir krosnies kūrenimą,
        kūrikai judošiai kaip pasamdyti
        malkas tik deda, tik deda.
        Skristi su malkiniu varikliu –
        iš fantastikos sferos. O visgi –
        plest plest ir kyla, ir lekia
        virš Masčio ežero, kad tik tas
        kriaučius apsimiegojęs nepasakytų
        frazės:
        o kur mano mastas?
        Tada gali nukristi į ežerą, kaip
        užrašyta senuos padavimuos
        apie ežero vardo kilmę. Malkų
        dar mestelkit, gvėros! Nuosprogos!
        Su tiek dūmų neišraitysiu
        nei vienos bačkos, nei piltuvo.
        Antanas gyvo alaus neįkliunkins,
        nenušluostys barzdos nuo putų,
        su barzda nepakilnos nė vienos
        ožkelės. Rekordų knyga – ir ta
        paskui Kautskio ir Engelso
        susirašinėjimus – į prakuras.
        Knygos verkia ir aš verkiu,
        o Kairys kyla pučiant
        palankiam vėjui su Vaičiaus
        palaiminimu – į debesis.


        Kalno sergėtojas

        Palipt tai palipsi,
        bet kaip nusileisi, Vladeli?
        Štai klausimas, neraminąs
        einant į kalnus, kalnus.
        Fotikui nėr vietos, vėliava
        greičiau primena nosinę,
        perdurtą ant pieštuko, ką norėti,
        gabaritai viskam maži,
        išskyrus batus ir kirtiklį.
        Kirtiklis kaip laivo viltis
        tebus didelis, jei nori pareiti
        gyvas. Mesti akį į saulės tekėjimą
        nuo žemės motinos papo
        ir vėl žemyn ožkų takais leistis.

        Dėl edelveisų žydėjimo išeini,
        o grįžti dėl žmonos ir vaikelių.
        Žygis yra geriau nei virtuvėj
        abipus viryklės sustojus
        kožnam į savo lėkštes stebeilytis.
        Žygdarbiai būna nebūtinai kalnuos.
        Ilgesys juk yra belytis.

        Šambaliečiai vien tik minties galia,
        žiūrėk, į kalnus užsikelia
        ir vakarienei grįžta.
        Jeigu nori patekti ten,
        visai nereikia pereit kalnų grandinės.
        Yra paprasčiausios durys papėdėj,
        tu tik vienuolių paklausk, parodys,
        už tų durų jau kitos, paeisi – dar.
        Tik neaišku, kelerias atverti galėsi.
        Kai ten atsidursi, suprasi pats,
        gal prie pirmųjų sustosi, stovėsi.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


167238. Grebo2009-08-05 10:15
O va, skirtingai nuo G. Kazlauskaitės, yra žmonių, kuriems "formos viduryje" gera būti:) Vieną žodį radau gražų: "pučinėjant".

167341. d žemaitis2009-08-06 04:36
5 k skaičiau "Kairys skrenda virš Masčio" ir dar daugsyk skaitysiu. nežinau tiksliai kas yr poezija, bet čia yra kažko daugiau nei jos

167364. Gita2009-08-06 12:42
labas Gvidai, smagu matyt. Gerai, zinok, net labai gerai suskaiciau - net labiau patiko, nei tai, kas tavo knygelej surasyta. Sveikinu, tikiuosi, kad toliau bus dar geriau.

167633. nežinau2009-08-09 22:49
nežinau, Gvidai, man per daug žodžių, per daug to, kas ir taip žinoma, per daug, ne visiškai vyriškai, ne visiškai universaliai... nors kažkaip šokių judesiais gal:)

Rodoma versija 27 iš 27 
14:39:41 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba