ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-03-22 nr. 645

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

KERRY SHAWN KEYS (1) • SIGITAS PARULSKIS. Sutrikusi kritika (13) • ERVIN KRUK. Legenda (8) • Andrew Nortonas kalbina FRANCISĄ FUKUYAMĄ. Atgal prie žmogaus prigimties? (3) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Japonų šintoizmas ir baltų religijos (2) (11) • SIGITAS GEDA. Šuo šunį džiovinaAUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Pasimetęs (mano galvoje?) SamuolisWISŁAWA SZYMBORSKA. Poezija (1) • KRISTINA SAKALAVIČIŪTĖ. Ko negali Visagalis Žiedas (11) • JŪRATĖ BARANOVA. Ką hermeneutas gali papasakoti poetui? (3) • LUIGI ZOJA. Tėvas: istorinės, psichologinės ir kultūrinės perspektyvos (2) • EDMUNDAS ARMOŠKA. Dar sykį apie Antano Samuolio kūrinius (2) • DARIUS GIRČYS. Bobikas (1) • RAMUNĖ PIGAGAITĖ. Pavasaris (bulvės) (3) • POLIS ŠINELIS. Lėlių TV teatras "Polišinelio paslaptys" (4) •

Lėlių TV teatras "Polišinelio paslaptys"

POLIS ŠINELIS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Raoul Hausmann. Mechaninė galva. 1920

Veikiantieji asmenys – lėlės, jų prototipai – politikai... Irgi šiek tiek lėlės, jei gerai įsižiūrėsim, tiesa? Žanras – satyra. Tikslas – truputį patraukti per dantis lėlių prototipus. Veiksmo vieta – TV. Arba šiaip Lietuva.

I serija
Kaip viskas buvo iš tiesų: rinkimų karštligė


TV studija, studijoje stalas, prie stalo sėdi VEDĖJA ir labai nervinasi, taip nervinasi, kad net nagus graužia.
VEDĖJA. Jėzusmarija, aš taip visus nagus nusigraušiu! (Žiūri į laikrodį.) Penkios minutės iki eterio, o prelegentų – nėra! Kas čia, po velnių, darosi? Kamščiai?
OPERATORIUS su ausinėmis išlenda iš už kameros.
OPERATORIUS. Ką?! Sakei ką?
VEDĖJA. Kvailys.
OPERATORIUS. Gerai atrodai, gerai. (Rodo iškeltą nykštį.) Nesinervink!
VEDĖJA numoja ranka.
Prie įėjimo į TV. Ateina BRAZAUSKAS, nori praeiti pro budintį policininką, tas nepraleidžia.

POLICININKAS. Leidimas!
BRAZAUSKAS. Koks leidimas?
POLICININKAS. Popierinis. Su raidytėm.
BRAZAUSKAS. Tu ką, manęs nepažįsti?
POLICININKAS. Aš nieko čia nepažįstu, pirmą dieną dirbu.
BRAZAUSKAS. Nu, vyrai, baikit juokus, taigi čia aš, pažiūrėk, va. (Rodo į savo gražų veidą.)
POLICININKAS. Kas – va?
BRAZAUSKAS. Kaip tai – kas? Nu – aš.
POLICININKAS. Kas – aš? Man leidimo reikia, o ne – "aš".
BRAZAUSKAS. Taigi mane kvietė į laidą.
POLICININKAS. Kas kvietė?
BRAZAUSKAS. Eeeeee... (Neprisimena.) Telefonas! (Džiaugsmingai, nes prisiminė.)
POLICININKAS. Kokią laidą?
BRAZAUSKAS (neprisimena). Eeeeee... nu, kaip ten... (Vėl džiaugsmingai, nes vėl prisiminė.) Kur sėdi ir šneka!
POLICININKAS. Alaus bare irgi sėdi ir šneka. Netrukdykit dirbti, o tai policiją pakviesiu. Vaikšto čia visokie!
BRAZAUSKAS. Visokie? O aš? Kas aš? (Verkia.)
Atbėga VEDĖJA.
VEDĖJA (POLICININKUI). Kiaule tu! (BRAZAUSKUI.) Atleiskite, pone Brazauskai, šitas asilas televizoriaus namie neturi, žmonių nepažįsta.
Nusiveda BRAZĄ už parankės.
POLICININKAS. Pats kvailys.
Grimo kambarys, krėsle sėdi PAULAUSKAS, rankos su kažkokiais tepalais tepa jo kaktą ir kitas veido vietas, PAULAUSKAS žiūri į save veidrodyje, šypsosi.
PAULAUSKAS. Svarbiausia – šypsena, prieš kamerą reikia šypsotis, kai prieš kamerą šypsaisi, tada ir televizoriuje šypsaisi, o žmonės mėgsta žiūrėti televizorių. Šypsotis, svarbiausia parodyti kuo daugiau dantų. Kuo toliau į politiką, tuo daugiau dantų.
Staiga veidrodyje vietoj PAULAUSKO išnyra PAKSO veidas.
PAKSAS (PAULAUSKUI). Dovanotam prezidentui į dantis nežiūri! Cha! (Ir pradingsta.)
PAULAUSKAS surinka siaubingu balsu ir nugriūva nuo kėdės.
Tualetas, ant klozeto sėdi ADAMKUS, žiūri liūdnai priešais save ir šnabžda.
ADAMKUS. Ir kas man taip nerimą kelia... Kiek sykių sėdėjau priešais kamerą, vis tiek tas pat. Kai tik į televiziją ateinu, visą laiką tas pats...
Į tualetą įeina PAKSAS, mėgina daryti kabinos dureles, pasigirsta ADAMKAUS balsas "užimta", PAKSAS sumurma "atsiprašau" ir išeina.
PAKSAS (kažkur studijos užkaboriuose sutikęs PAULAUSKĄ). Kiek galima! Sėdi ir sėdi, jau penkti metai kaip sėdi, o vis tiek šaukia – užimta!
PAULAUSKAS. Tikrai? Taip ir pasakė? (Liūdnai.) Vadinasi, neužleis...
BRAZAUSKAS. O ko nesėdėt? Šilta, patogu, ir aš sėdėčiau... Švaru, malonu, nieko veikt nereikia... Cha, dar ir kaip užimta!
Ateina ADAMKUS.
ADAMKUS. Tsakant, kas užimta, vyrai?
BRAZAUSKAS. Nu, ką čia šnekėt, visi mes užsiėmę, svarbūs, kokie čia gali būti klausimai.
Iš už užuolaidos išlenda isteriškoji VEDĖJA nugraužtais nagais.
VEDĖJA. Ponai, greičiau sėskitės į vietas! (Sėdasi.)
PAULAUSKAS. O kodėl aš iš kairės? Nenoriu iš kairės.
BRAZAUSKAS. Sėdėk, kur liepta.
PAULAUSKAS. Kodėl?
BRAZAUSKAS. Todėl. Aš tave padariau, aš tave ir sugadinsiu, supratai?
PAULAUSKAS. Su...
VEDĖJA. Viskas, tylos! Eteris! Labą vakarą, mūsų studijoje šiandien pretendentai į prezidento postą, kurie išdėstys savo požiūrį į kandidatūros kėlimą. Taip.
ADAMKUS (PAKSUI). Gal malonėtum pasitraukti.
PAKSAS. Ne, negaliu.
ADAMKUS. Nors truputį, vietos trūksta.
PAKSAS. Nemėgstu trauktis. Nebent – labai garbingai.
ADAMKUS. Gali garbingai, bet nors truputį, vietos trūksta.
PAKSAS. Pasitraukiu, bet garbingai.
VEDĖJA (kreipiasi į PAKSĄ). Gerbiamas kandidate, jūs kelsite savo kandidatūrą į prezidentus?
PAKSAS. Na, žinote...
VEDĖJA (pertraukdama). Žinome, kad kelsite, bet pats pagalvokite: jūsų pomėgiai labai migloti ir pavojingi, kaip sakoma, turintys didelį rizikos faktorių. Štai skrisite skrisite, o aplinkui rūkas, jūs, žinoma, puikus pilotas, bet tiktai pokšt į "Lietuvos" viršutinį aukštą, ir ką – kalėjimas!
PAKSO regėjimas: PAKSAS už grotų su kalinio drabužiais, o prie jo kimba zekas: "Nu, gaidy, paduok pachanui muilo!"
PAKSAS (tokio regėjimo sujaudintas, šluostosi prakaitą). Na, žinote...
VEDĖJA. Pone Brazauskai, o jūs, kokie jūsų ateities planai, turint galvoje politines peripetijas ir perspektyvas?
BRAZAUSKAS. Nu, kokie gali būti planai, planai turi būti aiškūs ir...
VEDĖJA (pertraukdama). Jūs pagarsėjęs aistringu medžioklės pomėgiu. Bet įsivaizduokite, kad nušaunate stambaus bankininko stambią karvę, kas tuomet bus? Jums atims pensiją, jus persekios sąžinės graužatis, koks iš jūsų bus valstybės vadovas, a?
BRAZAUSKO regėjimas: BRAZAUSKAS sėdi gatvėje apiplyšęs, ant krūtinės lentelė su užrašu "Sąžinė graužia" ir prašo išmaldos: "Paduokite buvusiam Dūmos deputatui ko nors pavalgyti.... "
BRAZAUSKAS. Uuuuuch. (Šluostosi prakaitą.) Nu, tai kokia čia tvarka, sakykit, tai nerimta, taip niekur nenueisim....
VEDĖJA. O Jūs, pone Valdai, štai jūs nuolatos važinėjate į baseiną maudytis.
ADAMKUS. Mėgstu palaikyti žvalią formą, tsakant.
VEDĖJA. Bet juk tai neatsakingas požiūris į savo, kaip Valstybės simbolio, sveikatą. Baseinuose veisiasi visokie mikrobai, ypač ten mėgsta slapstytis grybeliai. Štai apsikrėsite, apaugsite visas, ir tai, žinote, jau visai neatrodys reprezentatyviai.
ADAMKAUS regėjimas: ADAMSAS, visas apaugęs grybais, tiesia ranką BUSHUI, o šis pasibjaurėjęs atitraukia savąją.
ADAMKUS. Tsakant, norėčiau vetuoti tokias Lietuvos ateities vizijas...
VEDĖJA. Kadangi mūsų laidos laikas labai ribotas, paskutinis klausimas paskutiniam pretendentui.
PAULAUSKAS. Kodėl aš paskutinis? Nenoriu būti paskutinis!
VEDĖJA. Pone Paulauskai, jūsų gyslose tebeteka prokuroro kraujas, o prokurorai, kaip žinome, žmonės labai kompleksuoti, visus juos kankina diktatoriaus kompleksas. Ar tik jūs nenorite pasakyti, kad Lietuva be diktatūros – Lietuva be ateities, a?
PAULAUSKO regėjimas: PAULUŠA esesininko uniforma stovi tribūnoje, šukuosena Hitlerio, šypsena Stalino (su dūdmaišiu) ir rėkia "Sieg Heil!!!"
PAULAUSKAS. Kas – aš? Aš visai ne toks, aš vaikus myliu!
BRAZAUSKAS. Matai, kokią gyvatę užanty šildžiau. (Nori trenkti PAULAUSKUI per galvą.)
VEDĖJA. Atsiprašau, pasimušti galėsite kitoje serijoje. (Kreipiasi į žiūrovus.) Mūsų laikas baigėsi, laukiame žiūrovų mūsų politinėje ekonominėje satyrinėje studijoje "Polišinelio paslaptys".

The Galas

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


1612. Lorca2003-03-29 21:35
Tik The Galas verta dėmesio kūrinio vieta:)

1620. Akuotas2003-03-30 09:22
Grįžta "Šėpa"? Pagaliau!

1625. Šė2003-03-30 10:56
Čiūčia liūlia, mažutėli, Revoliucijos vaikeli...

17320. ūūū :-( 2004-05-31 22:24
tiesa sakant nusibodo skaitytu

Rodoma versija 30 iš 31 
14:37:09 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba