ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-01-23 nr. 925

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

KĘSTUTIS NAVAKAS. Veidrodis (56) • LAIMANTAS JONUŠYS. Gyvenimas reginių visuomenėje (37) • -vt-. Sekmadienio postilė (23) • Kaip gyvuoja „dama kultūra“? (2) • JONAS GRIGAS. Apie logiką pasaulio pažinime (84) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (5) • KRISTINA KUČINSKAITĖ. Algis Griškevičius. Gyvenimas pamirštam interjere. 1998 (21) • JURGIS VININGAS. Eilės (6) • KURT VONNEGUT. Harisonas Berdžeronas (3) • RENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (2) • JURGIS KUNČINAS. Kaip mes patys tuomet atrodysime? (6) • VITALIJA BIGUZAITĖ. Instrukcijos: kaip pasidirbdinti nuosavą pragarą (1) • -pv-. Daktaras MirtisDublerė. KERRY SHAWN KEYSaš nevaldau pasaulio, jis manimi gyvas (697) • 2009 m. sausio 30 d. Nr. 4 (926) turinys (4) •

Eilės

JURGIS VININGAS

[skaityti komentarus]


Iš bliuzo kupletų


    dieve ką aš padariau?
    aš nušoviau savo Mažytę
    kai lijo ir vėso ir dilo tamsoj
    dešinysis mėnulio skilvelis.

    aš nušoviau savo Mažytę
    kažkas iš manęs Ją atimti kėsinos.
    mane įkvėpė kažkuris iš demonų
    kurio ligi šiol nepažįstu –
    tąkart mano venų venecijoj
    srovė nebepriklausė nuo vėjo –
    greičiau atvirkščiai – visa kas
    ėmė derintis prie mano pulso
    taikytis prie manojo piešinio –
    horizonto kontūrai pasidavė
    linijos atsitiktinumui o erdvė
    vergės papročiu įsispraudė
    varginančioje amžinybėj.

    aš nušoviau savo Mažytę
    o Jai atrodė aš – angelas.
    neturėjau neturėjau sparnų
    tiesiog dvi plunksnos ant menčių manų
    rašė memuarus – kada nors
    juos būtinai nusiplėšiu su oda
    taip kad skaudėtų
    ir įkišiu tarp knygos
    puslapių drauge su žibutėm.
    kad sudžiūtų.
    iki pavasario.

    dieve ką aš darau aš vis
    reflektuoju savo Mažytę


Apie atstumus


    Dabar žinau, kad atstumų nebūna
    tik pusdieviams, kad atstumai
    sukurti vien tam, kad atsirastų
    dingsties skundams,
    paleistuvystėms ir poezijai.

    Tramvajai prasilenkia lyg
    jambai sudėvėtuose
    betoniniuos puslapiuos.
    Gomurinis deklamavimas.
    Kažkieno paskutinės elegijos
    priešmirtinis deklaravimas.

    Atstumai verčia elgtis neįprastai,
    net, sakyčiau, skatina polinkį
    į paranoją: imu įtarti lietvamzdžius,
    plastikines langines senoviniuose
    fasaduose, padų ir grindinio
    suokalbį. Imu įtarti erdvę, kažkur
    nukišusią laiką.

    Jei tik sugebėtume užversti
    atstumus nei knygą (taip
    pusdieviai sugeba), susitiktume
    vienam taške – du puslapių
    skaičiai.

    O dievai?
    Dievų šaknys neturi ša


atvirlaiškis


    vaike lygumų
    šios plokštumos
    lygumos šitos tėra
    labai gili kalnų depresija

    didelės didelės lygumos
    jau nekalbu apie skardžius
    jau nekalbu išvis tiesiog vapu
    balsių ir priebalsių konstrukcijas
    iš inercijos

    gali su manimi bendrauti
    laiškais eilėraščiais
    skolomis ir moterimis
    tiktai ne žodžiais

    geriausiu atveju
    išgirsi iš manęs kada girtaujant
    vieną kitą sakinį
    ką nors apie kierkegaard’ą
    vis viena tai bus mažiau nei kažkas

    lygumų vaike
    ką tau patarti?
    išsigalvok kalnų orą
    ir šaltinio čiurlenimą

    tik nesugalvok artintis
    prie skardžio


mums nelemta būti kolonomis


    Mums nelemta būti kolonomis,
    ramstančiomis dangų, kuris
    nebeišsitenka bandos
    gardo rėmuos.

    Mums nelemta būti kolonomis.
    Nereikia. Po šitiekos kelių
    batai tyli, tarytum jiems
    kas būtų išplėšęs liežuvius.

    Geriausiu atveju mums lemta
    būti šešėliais kalbos,
    savižudybės atveju – savo.

    Brolau, išsižadėk marmuro.
    Anie debesų kapiteliai – ne mūs
    galvų karūnos –
    mums nelemta būti kolonomis.
    Nereikia –


Didysis sekmadienis (1994)


    svečiai prinešė žemių
    pripėdavo visą aslą
    visus kampus prirudenėjo

    erdvės apleisti ciferblatai klampojo
    per vangių kalbų odekolono degtinės sumuštinių dumblą
    (troba stovėjo ant
    žemaitijos lygumų tačiau
    pagal nuotaiką ir pagal epochą –
    ant dumblino dugno)

    tiesa – būta ir santūraus juoko
    tačiau išlenktos lūpos veikiau
    priminė kontūrus kančios
    parabolės pasmeigtos ant kryžiaus
    koordinačių plokštumos

    taigi degtinė ir
    bažnyčia čia padėdavo išvengti
    banalios kaimietiškos kilpos

    taip – visi jautė – gyvenimas vis blogyn ir blogyn

    o aš tuo metu buvau tokio amžiaus
    kai blogio sąvoka skamba tarkime
    kaip neatrasta dramblių rūšis
    tačiau jaučiau
    jaučiau tai ką jaučia suaugę
    jei norit – daržinėj mačiau dramblį!

    aišku tuomet nesupratau
    ką jaučiąs tačiau nuo tos dienos
    jau nedrįsau žengti į daržinę
    tarsi nujausdamas kažką

    bloga    kažkas vakarais čia degina
    žvakes ir mirusiuosius.
    krematoriumuos šitiek pilkos
    pelenų būties šitiek mirties, die,
    nebuvo nė vieną rudenį kuomet
    kaštonų rudos smegenėlės vaduojasi
    iš kevalų lyg iš dogmų spygliuotų.

    danguj raudona saulė
    raudona dėmė magdalietės paklodėj
    šventai melsvoj šventai tikintys
    nebetiki atsirišimu nebetiki.    didžiulis reklamos monitorius įlaminuotas
    šalnų laminatu sakytum – iškelta
    epochos ID kortelė viskuo abejojančiam dangui

    retkarčiais čia stoja tylą imituojanti nebylystė
    idant užsimirštų mašinų spūstys signalizavimai
    priešais didįjį žiedą – plieno vilkų staugimas
    prieš betoninio mėnulio pilnatį

    ir tolis ima atrodyti kaip pasityčiojimas
    iš perspektyvos
    poetas pasakytų – pasityčiojimas
    iš amžinybės!

    bet šiam mieste nebėra poetų
    tik liūdesys ir kaip minėjau –
    abejingumas taipgi nebylystė atklydę
    iš abiejų dangaus pusių o ypač iš tos kur
    saulė nedrįsta tekėtijau seniai ne ruduo


    jau seniai ne ruduo
    ne žiema
    ne šildymo sezonas ir
    radiatoriai – tie šiltakraujai
    padarai –
    nustojo gyvybės tarsi
    patvirtindami kad šaltos
    geležies ir mirties ryšys
    – daugiau negu sutapimas

    o aš –
    jau seniai ne asmuo
    o paliegęs Viešpaties
    atleistinis štai
    guliu pataluos tarytum
    kulka įstrigus raukšlėtoje
    kažkieno smegeninėj
    visas kaži koks švininis

    viršum manęs žilagalvis
    mėnulis ruošiasi dvėsti o tų
    kurie jau numirę maršas
    žygiuoja mano sąnarių derinius
    ne daug tiesą sakant jų (tų mirusiųjų)
    teturiu o ir tie patys
    žygiuoja veikiau iš pareigos
    paerzinti vargšę dūšią
    galbūt išviliot iš manęs
    vieną kitą elegiją —

    (aure – jau seniai ne ruduo)


    juodžemy atilsį atradus rasa
    lyg jaudulio rasa juodame
    gaktos dirvone atgulus

    atbulas žingsnį stato žirgas
    ir rūke figūra sustingsta
    atpažint ją gali tik palietęs
    tiktai pajutęs vaikystės būvio
    slidumą įsipynusį karčiuos

    atbulas žingsnį stato žirgas
    ir rūke išnyksta jo figūra
    tam kad patvirtintų paslapties
    prasmingumą ir amžiną mūsų aklumą

    ten kur pasibaigia dangus – prasideda
    niekas ir miegas ir juodžemy griaučiai arklo
    pasirenka nebylų dūlėjimą o
    tie sapnai kur veda iš proto artėja
    lyg alkani piemenys
    su žvilgsniais ir durklais ---
    ----------------------------------------------------
    --- esu irklas savo plokščią būtį panardinęs
    į naktį laikyki mane o dievybe
    kuo labiau tolsti tuo labiau artėk –

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


148413. begemotas2009-01-27 18:36
ci kaip visuomet, tavo tekstai puikūs.

148422. urok2009-01-27 20:28
gerai :]

148651. kafka (maza kava)2009-01-29 08:00
Labai talentingas!

151222. Kaliausė2009-02-22 21:00
Aš nežinau...bet manau, jog poezija geriausia tada, kai skaitant negali sustoti. Aš negalėjau. Ir nieko nėra geriau, už "apsinuoginusį" poetą.

157457. mergaitė2009-04-16 18:46
man labai patiko "iš bliuzo kupletų". iš Tavo repertuaro šis man atrodo galingiausias. tik gaila, kad labai jau primena G. Grajausko "didžiojo vandens bliuzą". regis, beveik taip pat, tik su keliomis kitomis detalėmis. gal klystu. gal ne. gal...

157458. mergaitė2009-04-16 18:49
o dėl viso kito esi šaunuolis, Jurgi. žaviuosi Tavimi.

Rodoma versija 27 iš 28 
14:36:48 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba