ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2010-01-08 nr. 971

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DAINA OPOLSKAITĖ. Keliaujantys (36) • EGLĖ SAKALAUSKAITĖ. Apie žmogaus kūno (ne)tobulumą (84) • JURGA ŽĄSINAITĖ. Pikulo laiškai (1) (6) • ELVYRA KUČINSKAITĖ. Neišvaryki jų iš šio rojaus (37) • JOEL FINCK. Pagrindiniai Šventojo Rašto padalijimai (20) • SIGITAS GEDA. Vasara šešėlių tinklą tiesia... (4) • LINARA DOVYDAITYTĖ. Kuriant atmintį, arba Istorinis žanras šiuolaikiniame mene (2) • AKVILĖ BUŽINSKAITĖ. Eilės (6) • AUŠRA ULDUKIENĖ. Eilės (3) • DAINIUS RAZAUSKAS. Nepavykusi recenzija (37) • DANUTĖ KRIŠTOPAITĖ. Mano mokytojas (4) • Praeities vaizdai (4) • Hitparado viršūnėje (3) • Aistė Kisarauskaitė. STOTELĖ: Kai kurios sienos ima ir susitepa, kažin kodėl? (63) • uzpuole mane kazkokie musulmoniski motyvai (440) •

Apie žmogaus kūno (ne)tobulumą

EGLĖ SAKALAUSKAITĖ

[skaityti komentarus]

„Žmogus yra daugiau negu biologinis organizmas ir medicina yra daugiau negu gamtos mokslo šaka“, – skelbia viena iš filosofijos knygų. Gydant žmogaus kūną, pasirodo, tuo pačiu metu galima gydyti ir jo sielą arba, kitaip tariant, šie du elementai yra taip tarpusavyje susiję, kad, veikiant vieną iš jų, neišvengiamai veikiamas ir kitas. Rodos, niekas neabejotų materialaus žmogaus egzistavimu, tačiau kas yra ir ar išvis yra tas jokiais empiriniais, jusliniais ar loginiais metodais neapčiuopiamas kažkas daugiau? Ar iš tiesų žmogus yra už kitus gamtos kūrinius dvasiškai aukštesnė būtybė? Kokie pavojai kyla dėl žmogaus dualizmo? Kokias neribotas galimybes ir erdves atveria žmogui jo siela?

Nespėjusi susikrauti ryšulio knygų, nusivilkti chalato, suvynioti fonendoskopo ir saugiai paslėpti neurologinio plaktuko – būtiniausios amunicijos, su kuria jaučiuosi saugi ir galinti šį bei tą pažinti ir atpažinti savotiškuose žvaigždėlapiuose, upių, labirintų žemėlapiuose, kuriuos vadinu žmogaus kūno elementais, – buvau paklausta: ar šiais laikais dar prasminga gydyti žmogų? Galbūt verčiau vykti į Afriką gelbėti nykstančių liūtų?

Nenustebau išgirdusi šį klausimą, priešingai, dažnai apie tai mąstau ir diskutuoju su kolegomis studentais – ne vien medikais, bet ir filosofais, biologais, fizikais. Dar pirmame kurse mes, kupini visagalybės iliuzijų, kad aukosime savo gyvenimą gelbėdami žmones, lotynų kalbos paskaitose versdavome tokias skambias sentencijas kaip Dolorem sedare opus divinum est arba Primum – non nocere. Numalšinę kenčiančiojo fizinį skausmą ir sumažinę dvasines kančias, atveriame kelią į visavertį gyvenimą. Tačiau ar, išgelbėję vieną žmogų, vieną individą, iš tikrųjų darome gera visai žmonių rūšiai, kuriai nebegalioja natūraliosios atrankos dėsniai, kuri paklūsta dirbtinei silpnesniųjų atrankai ir tolesniam genetinio fondo skurdinimui?

Panašios idėjos neretos mūsų visuomenėje, kartais joms primetamas fašizmo atspalvis, tačiau dažniausiai su tuo jos neturi nieko bendro. Iš tiesų kalbama apie žmogų, kurio tautybė ir išpažįstamas tikėjimas nėra svarbūs, kalbama apie kūną, kuriam, bėgant amžiams, vis sunkiau prisitaikyti prie aplinkos, kuris esti silpnesnis ir pažeidžiamesnis už protėvius ir gyvąją gamtą. Labai retai gyvūnų pasaulyje pasitaiko susirgimų piktybiniais navikais, autoimuninėmis ligomis, kai ląstelės pradeda pulti sveikus savo audinius, retai pasitaiko, kad gyvūnas sirgtų psichine liga ar, praradęs savisaugos instinktą, kontempliuotų pasaulio absurdą ir beprasmybę, nusprendęs laisva valia iš jo pasitraukti!

Taip, žmogaus proto evoliucija žengia pirmiau už jo kūno tobulėjimą. Dėl mūsų proto revoliucijos, mokslinių išradimų išgyvena vis silpnesni individai. Neonatologai pasaulinėse konferencijose pateikia vis mažesnius išgyvenusių neišnešiotų naujagimių kūno masės skaičius. Dabar, kai, galima sakyti, pasiekta riba tarp trapios gyvybės užsikabinimo ir nebūties, pagaliau pradėta kalbėti apie tokio išgyvenusio žmogaus gyvenimo kokybę.

Tačiau, šiaip ar taip, krikščioniškoji filosofija apie neribotas žmogaus pažangos galimybes kalba nuo pat pradžių: perfrazuojant teologines idėjas, siela, anima, yra netobulo žmogaus kūno variklis, perpetuum mobile. Tačiau kur tas variklis mus nuves?

Dar senovės graikai laikėsi žmogaus, kaip racionalios būtybės, sampratos, teigiančios, jog žmogus radikaliai skiriasi nuo gyvūno tuo, kad turi protą. Viduramžių filosofijoje ši idėja buvo tęsiama kaip žmogaus dualizmo idėja – kūniškojo ir dvasiškojo pasaulių sąjunga. Renesansas, remdamasis antikos tradicija, laikėsi mąstančiosios būtybės sampratos, akcentuodamas logos arba ratio – protą, kuris ir yra savastingasis žmogaus pradas. Švietimo, romantizmo ir moderniojoje epochose daugeliui mąstytojų žmogus buvo šis tas daugiau negu biologinis organizmas. R. Descartes’as teigė, kad „siela yra smegenyse“, G. W. Leibnizas pabrėžė, kad „kūnas yra jame esančios sielos buveinė“, M. Scheleris sutiko, kad „fiziologinio ir psichinio gyvenimo procesai yra ontologiškai visiškai tapatūs“, o tai, ką vadiname fiziologiniu ir psichiniu, tai yra kūnišku ir dvasišku, „yra tik vieno – to paties gyvybinio vyksmo – nagrinėjamosios dalys“. K. Jaspersas, XX a. pr. religinio egzistencializmo atstovas, viena iš pamatinių savo filosofinio mąstymo tiesų laikė teiginį, kad „žmogus iš principo yra kažkas daugiau, negu gali apie save žinoti“. K. Steinbuchas tą vaizdžiai įrodo šioje ištraukoje: „Geras elektromechanikas vidutinio radijo aparato, sudaryto iš 200 elementų, schemą gali išanalizuoti maždaug per 5 valandas [...], biologui, norinčiam išanalizuoti nervų tinklo schemą, prireiks sugaišti maždaug 40 000 metų.“

Vis dėlto norėčiau apsistoti prie vieno ypatingo mąstytojo. XIX a. pab. V. Solovjovo filosofija remiasi tiesa, kad nei grynos medžiagos, egzistuojančios tik erdvėje, nei grynos dvasios, egzistuojančios vien tik mąstyme, iš tikrųjų nėra ir negali būti. Tad kaip išspręsti šią problemą? Išeitis viena: reikia atsižadėti pagrindinės klaidos, tai yra ryžtingai pripažinti, kad ir negyva medžiaga, ir grynas mąstymas – res extensa ir res cogitans – patys savaime egzistuoti negali. Įdomi V. Solovjovo evoliucijos interpretacija, iš tiesų prieštaraujanti Ch. Darwino teorijai: „Žemesniųjų tipų evoliucija pati savaime negali sukurti aukštesniųjų, tačiau ji sudaro materialias sąlygas arba suteikia atitinkamą terpę pasireikšti aukštesniam tipui [...], aukštesniojo tipo turinys neatsiranda iš nebūties, bet, egzistuodamas amžinai, tiktai įžengia (tam tikru proceso momentu) į kitą būties sritį, į reiškinių pasaulį.“

Taigi, nejau reikėjo kelių tūkstančių metų, kad pagaliau du atskirus elementus – žmogaus netobulą kūną ir amžiną sielą – vėl sujungtume į nedalomą visumą?

Kiek šimtmečių dar turės praeiti, kad nebekeltume klausimų apie žmogaus dualumą, žmogaus visumos skėlimą į dvi priešingas ir viena kitą papildančias dalis, apie dualumą, kuris nuo pat pradžių buvo dirbtinis mūsų sąmonės konstruktas?

Ak, atsakykite: ar gydyti žmogų vis dėlto prasminga?


„Mažoji studija“

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


179495. varna2010-01-12 19:32
Dar viena idiotė - negi manai, glušė tu nelaiminga, kad fašizmas tėra skirtas konkrečiai tautybei ar tikėjimui? Kur ir ko tu mokeisi, prietranka nelaiminga (šiandien aš įsiutęs, Redakcija, trinkit, mane trinkit)? Debile, atsakyk man į klausimą : "Ar žūdyti žmogų yra prasminga?". (Ir kas tokias išgamas išknisa ir kodėl spaudina?)

179525. s 2010-01-12 22:04
visi dabar, atseit, gali pliurpti apie viska; atseit, filosofuoja; ir netgi kažką atsako...
atmetus tą idiotišką, kaip teisingai pastebėjo varna, klausimą, ar reikia gydytojų (tokių ko gero - ne)-
vis dėlto turiu pastebėti, kad perfrazuojant dualizmo problemą, čia daroma kategorinė klaida - sąmonei, protui, taip pat "sielai", skaičiams netinka erdvinės sąvokos, tarsi jie kažkur tūnotų ar ant medžio kabotų; minties negalima lokalizuoti erdvėje; skaičiai neturi vietos gamtoje;
het žvilgsnio nerasi skrosdamas - jis atveria mus ir sujungia su pasauliu, išveda į pasaulį ir, o gal pasaulis mums atsiveria jame per jį; ir, jei klaustume, ar jis materialus ar dvasiškas, "pamatytume", kad dualizmas jo nepagauna; jis - tarnscendentalus; jo tikrovė, tiksliai suformulavus klausimą ir neįpuolus į minėtą kategorinę painiavą, galėtų būti raktas į dualizmo problemos sprendimą

179539. AišV2010-01-12 23:53
kažkas užgriebė pas Ją. Drąsi mergytė, nieko nepasakysi. Tik veltui ji žavisi renesansu arba kaip greičiau pagaut jos aistrą - dekadansu.

O tau sloguti, raiktų vitamino C, nuo paranojinių savęs susireikšminimų. Žydai labai mėgsta išgrynint ir demonizuot žmogų. Neveltui froidas ilgą laiką buvo toks toks toks toks populiarus. Think again. Arba pamiršk pinigėlius, kurie spaudžia tave - što vižu, to poju.

179542. s - aišv2010-01-13 00:22
nei spaudžia, nei ką. šiuo požiūriu esu visiškai laisvas... o dėl susireikšminimo, tai čia tik priepuoliais; paprastai tupau menkumo ir nevilties bedugnėj; o šis vulgarus dekadansas, ar medicininis cinizmas su pseudo-filosofiniu padažu mane pykina. skrostu tuos savo gyvus lavonus, ne, jai dar reikia pasamprotauti

179562. laumė ragana2010-01-13 09:54
na va, dar vienas, kuriam jo asmeninės problemos sprendžiasi sudirbant kitą, nesvarbu, kad niekuo dėtą. na, tai ką, s, čia pasakei? kad norėtum neleisti kitam kalbėti? dėl to, kad pats esi neišsipildęs? tvarkykis su savo menkavertiškumo/didybės kompleksu ("aš tiek daug vertas, o esu tokioj šūdinoj vietoj. visi kalti! išskyrus mane, aišku") ir netingėk parašyti ką nors protingo - Šatėnai išspausdins, tikrai. bet jei pabandysi parašyti, ko gero, pamatysi, kad ne taip jau ir protingai tau išeina. ėėė, rizikingas reikalas...

179563. laumė ragana2010-01-13 09:55
tiesa, apie tekstą: dedu jam pliusą

179564. e2010-01-13 10:00
Duodu savo meškerę sulaužyt, kad čia suveikė Nyčės ("Stabų saulėlydis")sugestija.

179582. s -laumei r2010-01-13 12:42
gal kiek per daug, bet suirzau dėl to, kad, mano galva, čia eilinį kartą pasireiškia mūsų laikų bėda, kai vienoje srityje prasilavinęs žmogus staiga pasjaučia universaliu autoritetu ir perkelia į sau svetimą kalbini žaidimą ar pasaulį naivias įžvalgas visiškai nesuvokdamas ir nejausdamas, kiek jos nė į tvorą, nė į mietą. Įmantriau pasakius, ontinis autoritetas (statusas, socialinė pozicija valdžioje ar savo srityje) painiojamas su episteminiu autoritetu (tam tikros kitos srities išmanymu); jei esu medicinos profesorius, galiu profesoriįškai kalbėti ir apie filosofiją ar matematiką, ar politiką; deja, ne visada; ir vien sveiko proto dažnai nepakanka; reikia tos srities praktikos, ilgų studijų; nesakau, kad negalima kalbėti, bet reikėtų suvokti ir pripažinti ir savo ribotumą ir kukliau formuluoti paraiškas; daugiausia kvailų ginčių ir kyla dėl to, kad vienos srities sąvokos ir supratimas neteisėrai perkeliami į kitą sritį ir iškyla pseudo-klausimai, tariamos problemos, gaunasi makalynė, virstanti triukšmu ir asmeniškumais;
"Ak, atsakykite: ar gydyti žmogų vis dėlto prasminga?" Jeigu už tokią intonaciją dedate pliusą, tai labai jus užjaučiu.

179585. katė2010-01-13 13:00
Kažkas nesusirišo. Kodėl reikėtų negydyti?

179605. gydyt/negydyt=gydyt2010-01-13 15:07
"Tačiau ar, išgelbėję vieną žmogų, vieną individą, iš tikrųjų darome gera visai žmonių rūšiai, kuriai nebegalioja natūraliosios atrankos dėsniai, kuri paklūsta dirbtinei silpnesniųjų atrankai ir tolesniam genetinio fondo skurdinimui?"

179609. e2010-01-13 15:28
Nyčė :"36 M_o_r_a_l_a_s__ g_y_d_y_t_o_j_a_m_s.- Ligonis yra visuomenės parazitas. Esant tam tikrai būsenai, nepadoru toliau gyventi. Vegetavimas baimingai priklausant nuo gydytojų ir procedūrų po to, kai prarasta gyvenimo prasmė, t_e_i_s_ė gyventi, turėtų sukelti didelę visuomenės panieką. Gydytojai savo ruožtu turėtų būti tos paniekos tarpininkai - išrašinėti ne receptus, o kiekvieną dieną naują dozę p_a_s_i_š_l_y_k_š_t_ė_j_i_m_o savo pacientui... "
Čia ne apie tai?

179610. katė2010-01-13 15:44
Ačiū. Nepatinka gydytis, bet kartais tenka. Be to, Dievas ne tik ligas žmogui skyrė, bet ir vaistus joms gydyti. Kadangi Nyčei Dievas miręs, jis gali Jo nepaisyti.

179617. xX2010-01-13 17:00
Dievas Nyčei (ir bet kam iš mūsų) miršta tada, kai nebelieka paslapties.

179622. meškerė2010-01-13 17:51
oho! Laužys čia mane kiekvienas dėl kažkokio Nyčės!

179673. e - 1796172010-01-14 08:51
Būtent. Tada, kai jis - demistifikuojamas.

179683. e (Haitčio įvykiai)2010-01-14 10:38
Kokia ironija!
"Jeanwellis Antoine`as laikė už rankos prispaustą berniuką ir mėgino jį paguosti, valydamas nuolaužas. „Ne aš kasu šias žemes, o gyvybę mylinčio Dievo ranka. Ji mane nukreipia, kada galėčiau išgelbėti šį kūdikį“, – sakė jis."

179684. e2010-01-14 10:39
Haičio.

179693. s2010-01-14 11:13
pat vargingiausia šalis pasaulyje ir dar subyrėjo... gal palikti juos visus ten ir negelbėti; pagerės pasaulio statistika

179694. katė2010-01-14 11:19
Juodas juokas...

179699. s2010-01-14 11:44
baisiausia, kad iš esmės taip ir bus... kiek ten tos reaiios pagalbos - ašaros; kaip jie ten išsikrapštys; juk visas 2mln miestas sugriuvo, virš 100000 aukų.. o kiek jie turi medikų, technikos?... kelis buldozerius; iš kur jiems imti statyybinių medžiagų po to? inžinierių, kad atstatytų saugiai?...
jų menkai laimei, ten būta keliasdešimt tūkstančių amerikiečių, tūkstantis prancūzų

179706. s2010-01-14 11:57
žodžiu, savo patetišką kalbą baigsiu taip: pasaulio pabaiga haičiui jau atėjo

pagalvojau, kai ilgai užsisėdi ant atsarginių suolelio, tai paskui, iššokęs į aikštę, pridarai (prišneki) visokių nesąmonių... ne visi tokie žvaigždės kaip miestė, varna, zeta, cc ar dar kas; tik išbėga į aikštelę ir žėri

179707. laumė ragana - sui2010-01-14 11:58
smarkiai nesigilinsiu į tą arogancijos apraišką "labai jus užjaučiu", bet pasakysiu, kad pliusą dėjau už visą straipsnį, ne už atskiras intonacijas. o jeigu jau imsim gilintis į tą paskutinį sakinį... mano manymu, tai yra gerokai retoriškas, bet dar labiau - probleminis klausimas: kokia prasmė to, ką aš darau savo gyvenime? kažkada šventai tikėjus, kad tokia veikla yra vien tik gėris, o dabar, turint daugiau patirties, žvelgiant plačiau ir matant ir kitas jos puses, toks klausimas labai natūralus. autorė dėsto abejones, su kuriomis susidūrė, argumentus, kuriuos atrado, t.y. savo mąstymo kelią iki atsakymo į tą klausimą "ar verta...?" manau, kad jai pačiai atsakymas, bent jau daugmaž, aiškus. dėsto ji gal kiek padrikai, neišbaigtai, todėl katė ir sako: nesusirišo. bet juk čia nėra koks mokslinis darbas, tai tiesiog pamąstymas, pradedant nuo savęs, ir kvietimas mąstyti kitus. straipsnyje keli klausimai, bet nė vieno atsakymo. tyčia, nes jo tikslas toks ir yra - paklausti, o ne atsakyti, nes žmones labiau užkabina ne gatavi atsakymai, o klausimai. teiginys apie kūno ir sielos vienovę irgi neatsako, bent jau tiesiogiai, į keliamus klausimus. bet gal jis yra nuoroda, kuria kryptimi eiti, kad atsakytum į tą paskutinį klausimą? gal jis kreipia į tai, kad reikia gydyti ne tik kūną, bet ir sielą, o gal - kad tiesiog verkiant ir labai skubiai reikia gydyti žmogaus sielą, nuo kurios labai smarkiai priklauso ir kūno būklė? taigi nesakyčiau, kad autorė kelia "pseudoklausimus" ir "tariamas problemas". ir nematau čia jokio jos siekio būti autoritetu. jei kam nors atrodo, kad iš Šatėnų puslapių turi kalbėti tik autoritetai, tai čia tik jo nuomonė, o aš, pvz., manau, kad autoritetams skirti specializuoti mokslo leidiniai, ten jie ir reiškiasi. gal autorės įžvalgos ir naivios filosofijos mokslo požiūriu, bet čia gi praktinė filosofija, be kurios neapsieina nė vieno žmogaus gyvenimas. negi norėtum uždrausti gydytojai skaityti filosofus ir perskaityta suprasti ir panaudoti savo gyvenime savaip? būtum juokingas ir nemalonus.
pliusą straipsniui vis tiek palieku, jau vien dėl minties apie kūno ir sielos vienovę :) o tau, s, siūlyčiau parašyti straipsnį į Šatėnus ir išskleisti E.S. užkabintus dalykus (ar bent dalį jų) moksliškai, ne naiviai - taip, kad būtų stipru. tik klausimas, ar pajėgsi, nes kritikuoti ir taisyti kitų klaidas visada daug paprasčiau, negu prisėsti ir sukurti ką nors pačiam. aš irgi parašiau padrikai, neišmąstytai iki galo ir t.t. bet į disertacijos ištrauką mano komentaras nepretenduoja :)

179709. katė.> s2010-01-14 12:13
Žėri ir S. Tik kitaip. Man ta šviesa patinka.

179712. katė laumei raganai2010-01-14 12:17
Labai gerai paaiškinai.Aš irgi norėjau plačiau pakomentuoti, atsiremdama į problemą, išsakytą paskutiniuoju sakiniu, bet patingėjau (katės tingios).

179716. mie - s2010-01-14 12:24
gal galetum manes kaip nors nezvaigzdinti. is anksto dekoju.

179717. s2010-01-14 12:53
negi man uždengti saulę?

179719. mie2010-01-14 12:56
nors jau pasistengtum.

179734. s -mie2010-01-14 13:26
gerai, išstoju iš tamstos fanų klubo; gerbėjų ir be manęs užteks, o aš geriau sakysiu, ką iš tiesų galvoju

179740. mie - s2010-01-14 13:50
pirmyn.

179746. s -mie2010-01-14 14:39
na, turiu pasakyti, kad jusu cia nebuvo tik kokia diena, o as jau, atleiskit, pasiilgau... mat esate tarsi kokia startinio penketo zaideja, be kurios cionykstis zaidimas kazkaip netaip klijuojasi; na, kazko truksta; panasiai kaip kai iseini pamirses rankini laikrodi, ar mobilu, ar kai sriubai truksta trupucio druskos

179749. mie - s2010-01-14 14:52
iprocio dalykas. bet vis tiek smagu, kai taves pasiilgsta. nors kaip druskos sriuboj.

179757. s - laumei raganai (vakaru fronte nieko naujo, tad varau i rytu :)2010-01-14 17:50
jūs atsiliepėt apie šį tekstą mandagiai, korektiškai, tolerantiškai; kitaip sakant, abejingai. su atlaidžiu supratingumu, kuris, maskuodamas žvilgsnį iš aukšto, kartais blogiau negu atvira pykčio ar neapykantos išraiška
Aš gi puoliau aistringai ar irzliai burnoti, nes mane šis tekstas užkliudė. tiek jo mintis tiek šiaip asmeniškai; mat andai rašiau disertaciją apie kūniškumą ir jos nepabaigiau, nes supratau, kad ne taip keliu klausimą, kad negaliu ištrūkti iš minėto dualizmo, o šis prasilenkia su dalykų padėtimi; pagalvojau, kad nėra vienos kūniškumo idėjos ar esmės, kad būtų galima nustatyti jos santykį su protu ar siela ar skaičiumi, ar pan (vis tie patys dualizmo rėmai); veikiau yra daug skirtingų, kartais labai menkai susijusių pasakojimų apie kūniškumus; ir galūt net nereikia jų visų vėl atgal redukuoti į kokį platų, bet tuščią dualizmą; etc ir pan. (dar nesu nusiteikęs plačiau apie tai kalbėti; čia juk tikrai ne konferencija).
taigi, šis tekstas sukėlė mano ankstesnių svarstymų dumblius;
kita vertus, suerzino ir savo mintimi - kažkaip groteskiška ir makabriška, kai gydytoja ramiai svarsto ar verta jam gydyti ligonį; jau pats toks svarstymas kažkuo nepadorus; kažkoks moralinis kurtumas pasireiškia; arba dabar tas haitis: guli (žr. e žinia) prispaustas luito vaikas, kuriam jau ne kas ateity; negi dabar imsi svarstyti, verta padėti ar ne?
mano galva, kiekvienas, net ne gydytojas, pamatęs tokį vaiką ar pargriūvančią bobulę, daug nesvarstęs pultų padėti. jei ne, tai jau būtų nežmoniška;... nors žmonėms ir tai kartais būdinga.
nemanau, kad tokį autorės požiūrį lėmė koks nuovargis, mizantropijos priepuolis, ar abejonė savo pašaukimu; iš tų patetiškų, egzaltuotų intonacijų sprendžiu, kad čia viso labo nevykusi poza ar tiesiog kvailumas; kuris šiuo atveju yra tik lengvinanti aplinkybė.
žinoma, turiu atiduoti duoklę ir jūsų talentui įgelti ar bakstelti, kur jautriau; nors man tai pasirodė kiek juokinga, bet štai jau kiek laiko čia maigau klavišus, kurpdamas jum atsakymą... na, bent jau pykčio tai nejaučiu (gal dėl to, kad ką tik pažiūrėjau gražų sentimentalų filmuką "mary and max"; to paties australo adamo ellioto, kur sukūrė ir harvey trumpet).

179764. atsakymas???2010-01-14 19:46
Manau, kad šio straipsnio tikslas pasiektas: jūs jau atsakėte į iškeltą paskutinį klausimą :) Galbūt tai ir yra svarbiausia, t.y., svarbesnė diskusija nei vienoks ar kitoks atsakymas. Turint omeny minėtus kūdikius, tai aš asmeniškai nenorėčiau, kad mano vaikas, gimęs, pvz., 22 savaičių, liktų gyvas, nes tikriausiai jam PO TO siaubingą gyvenimą teks gyventi. Tai yra, manau, gydytojai ir visuomenė turėtų ne vien gelbėti tokius sergančius, bet ir pagalvoti, ką jie veiks toliau, kaip jie gyvens. Kad nesikels iš lovos, neprotaus, bus paralyžuoti, galbūt gulės vegetacinėje būklėje visą likusį gyvenimą? O tie, kurie serga nepagydoma liga, tarkime, paskutinės stadijos vėžiu? Kenčia skausmą, vartoja žudančias morfino dozes? Ar jiems ne paprasčiau tiesiog nustoti kankintis? Bet ne: gydytojai ir įstatymai to Lietuvoje niekada neleis, jiems patinka jaustis visagaliais gyvybių gelbėtojais. Manau, yra situacijų, kada tiesiog HUMANIŠKIAU yra leisti pačiam žmogui pasirinkti, gydytis ar ne. Kartais humaniškiau yra leisti žmogui tiesiog ORIAI numirti. Apie vaiką, gulintį po nuolaužomis čia niekas nekalba. Tai yra pagalba, kuri turi prasmę. Vaikas išgyvens, jo gyvenimas bus pilnavertis, jis pagys. Arba pagalba gimdančiai moteriai. Arba paslydusiai bobulytei :) Tarkime, yra tokių ligų, dėl kurių pats žmogus yra kaltas: pavyzdžiui, alkoholikas gėrė visą gyvenimą, susigadino kepenis, o po to valstybė išleidžia milijonus transplantuodama jam naujas. Ar prasminga tokia pagalba? Gal geriau reikia daryti viską, kad visuomenėje alkoholis būtų kuo mažiau prieinamas? Arba su rūkymu: rūkė rūkė, po 10 metų - plaučių vėžys. Na ką, gydykite dabar mane, prašau, nors pats sveikatą susigadinau :) Kitas pavyzdys: kuo daugiau atliekama, tarkime, Cezario pjūvių, tuo didesnė tikimybė išgyventi toms, kurių yra per siauras dubuo, kad pačios pagimdytų. Tuo daugiau gimsta naujagimių, kurios vėliau užauga ir pačios gimdo, kurių dubenys taip pat bus siauri, ir joms Cezaris taip pat bus atliekamas. Tai yra, medicina daro savotišką "meškos paslaugą", leidžia išgyventi ir daugintis iš esmės sergantiems žmonėms - iki kokio lygio bus nusileista? Kada bumerangu mums gamta tvos taip, kad jau daugiau nebenorėsime vaidinti daktarų aiskaudų? Arba humaniškų geradarių? Na, tai tik diskusija. Jei jau autorė pasirinko mediciną (kaip supratau iš straipsnio pradžios), tikriausiai ji mano, kad gydyti žmogų vis dėlto yra prasminga.

179765. po palme2010-01-14 19:51
smagu kad toks klausimas keliamas busimu mediku tarpe. Tik siulyciau pradeti daryti skirtuma tarp sielos ir dvasios. Siela, kaip zmogaus psichiniu galiu vieta, priejimas prie archetipiniu energiju. Dvasia, tai vieta, kur sustabdomas protas ir iseinama is saves i transcendentine paslapti.

179787. ivs2010-01-15 04:48
va, butent, apie meskos paslauga straipsnis. medicina daugeliu atveju yra meskos paslauga. dar blogiau - tycine. medikai (o daugelis ju yra sistemos mankurtai, taigi, patys nesuvokia, ka daro) metodiskai isvedineja vis silpnesnes kartas, vis labiau priklausomas nuo mediku ir medikamentu. patiko visai neseniai skaityta fraze (cituoju is atminties): jei visus vaistus ismestumem i jura, butu didele nauda zmonijai ir katastrofa zuvims. kalba eina ne apie chirurgus, kurie sugydo luzusia koja, ne apie dantistus ir pan., kalba eina apie vaistu pramone ir visa medicinos bizni, kuris jau pradedamas ivardinti tikruoju vardu - vienu didziausiu nusikaltimu pries zmonija. hezau, paskaitykite gi tomis temomis yra tiek daug medziagos, tyrimu, nuomoniu, as jau akis praziurejau. idomi ir ta detale, kad kontroversiska informacija ilgai internete nepabuna...

179788. ivs2010-01-15 05:06
o kad zmogus, tai ne medine pliauska, kuriai medikai ipucia gyvybe, tai jau seniai visiems aisku, iskyrus pacius medikus. sakau, protu suvokti tai, kas intuityviai ir taip aisku, uztrunka simtmecius ir dar kiek klaidu padaroma.

179789. e2010-01-15 07:43
Eugenika - pamatinis fašizmo ideologijos akmuo.

179790. katė2010-01-15 08:46
Viešpatie, kokie pragmatikai. Nelinkėčiau susirgti vėžiu ir pajusti, kaip saldu gyventi. Jūs tikrai ginate tai, ką gynė Adolfas – grožio valstybę?

179793. komentatorius apie paskutinius komentarus2010-01-15 09:39
komentatorius e sužinojo žodį interiasną - eugenika. O komentatorė katė savo socialistinė klano vedama prakalbo apie "negerus" vadus. Redakcija galėtų išspausdinti A.Vienuolio "Paskenduolė". Ot būtų gardaus juoko paskaityti e ir katės komentarus apie tuometinės Lietuvos "antikatalikišką" visuomenę ir, kad geriau nei sveikas socialistinis žmogus sveikame socialistiniame kūne, negali būti geriau.

Pasakyčiau, beraščiai, bet kad beraštiškumą naudoja ir katė, paskelbdama beraštiškumu viską, ko ji ir jos klanas nesupranta. Va čia, toks katės požiūris būtų tikra Adolfo svajonė. Todėl pasakysiu - KVAILIAI. Tokių kvailių gimdykla būtų tikra sovietų sistemos svajonė. džiugu, kad tokie išmiršta po truputi, kaip sovietinio rango nomenklatūra.

179801. laumė ragana > s2010-01-15 10:36
klystate, s. iš to, kad apie tekstą atsiliepiau "mandagiai, korektiškai, tolerantiškai", visai neseka, kad jis manęs neužkabino. jau pamiršote, kad padėjau jam pliusą? kokį pagrindą turite manyti, kad dėlioju pliusus ne tiems straipsniams, kurie man patinka? iš tiesų - jokio, nebent savo vaizduotę. kurioje, beje, gimsta ir mano "žvilgsnis iš aukšto", toje jūsų vaizduotėje. manau, jis jums reikalingas tam, kad galėtumėte sugretinti mano abejingumą (kokia atstumianti negyva būtybė!) su savo aistringu dalyvavimu gyvenime, savo jausmų turėjimu (ak, koks žmogiškas žmogus!) ir, taip mane patamsinęs, pasirodyti pats ne toks jau ir tamsus :). man toks savęs dailinimo būdas atrodo pirmiausia negarbingas - pajuodinti kitą, kad pats taptum baltesnis - nors ir labai populiarus. be to, dar galvoju, kad iš tikrųjų netgi jei kažkas yra abejingas tam straipsniui, tai tame nėra nieko, dėl ko reikėtų tą žmogų smerkti ar jam priekaištauti, nes tai jo vidinių mokslų reikalas - gal dabar jis sprendžia kitas problemas, gal tiesiog dar nepriaugo iki šitos ir pan. o va ateiti ir išdėti autorių į šuns dienas (kaip 179525 komentare), vien dėl to, kad tavo nuotaika dabar bloga - čia yra blogis, kurio neturėtų būti. štai pagrindinė mintis, kurią norėjau jums pasakyti. jūs manote, kad turite teisę išlieti ant kito žmogaus savo nesėkmės kartėlį? aš nesutinku. jums, kaip nemažai filosofijos mokslų ragavusiam, nedaro garbės nesugebėjimas (nenoras?) įžvelgti mano komentaruose ginamų principų ir bandymas viską suvesti į tokius asmeniškumus kaip "tu bloga, aš geras". gal aš ir turiu talentą įgelti - kai to noriu. bet šiuo atveju tokio tikslo neturėjau, jūs pats mano pastabas prisitaikėte ten, "kur jautriau". apie jus nežinau nieko, nei vardo, nei profesijos, juo labiau negalėjau žinoti apie jūsų akademines nesėkmes, o apie disertaciją norėjau pasakyti lygiai tiek, ką tiesiogiai galima išskaityti iš mano žodžių, be jokių tarpeilių :). žinote pasakojimą apie vagį, kuriam neva kepurė degė? tai jūs pats sau už jos ir čiuptelėjote. iš kitos pusės, nors jūsų nepažįstu už Šatėnų, bet čia matau nebe pirmą kartą, o kadangi MATAU, tai turiu ir šiokį tokį įspūdį susidariusi, tad šia prasme žodis "disertacija" gal ir nebuvo visiškai atsiktinis.
dar man atrodo, kad jūs, užkliuvęs už dualizmo temos, nuvažiavote į savas akademines lankas ir nesupratote viso straipsnio esmės - autorės teigimo, kad reikia gydyti žmogaus sielą, nes kūnas jau YRA gydomas, o siela niekas nesirūpina; kad daugybės kūno negalavimų būtų galima išvengti, jei siela būtų sveika ir, vadinasi, stipri; kad, o tai dar svarbiau, žmogaus gyvenimo kokybę pirmiausia lemia jo sielos, o ne kūno sveikata. jūsų pavyzdys su "tuo Haičiu", manau, netinkamas, nes tai yra nelaimės ištikti žmonės, o ne susirgę savo pastangomis, nuo piktnaudžiavimo įvairiausiais dalykais - alkoholiu, maistu, vaistais, ir pan., ir ne rinkinys apsigimusių nesveikų. pagalba bėdos atveju ir mąstymas klausiant savęs, ar iš principo yra gera ir darytina tai, ką aš veikiu gyvenime - skirtingi dalykai. aš irgi nemanau, kad autorę rašyti paskatino "nuovargis, mizantropijos priepuolis, ar abejonė savo pašaukimu", greičiau - noras pasidalinti tuo, ką ji jaučiasi atradusi. o kad save atrandame per abejones, tai čia nieko naujo. autorės "ar prasminga...?" man atrodo tiesiog teksto kūrimo priemonė, kaip ir patetiška intonacija, kurios juk negali drausti, jeigu autorei būtent tokia patinka. be to, reikėtų pastebėti ir parašą apačioje: „Mažoji studija“, jis juk nėra nieko nereiškiantis. skaitydama pirmą kartą į jį neatkreipiau dėmesio, daugiau intuityviai pagavau straipsnio esmę ir ji man patiko. diskusija privertė labiau įsigilinti ir dabar jau net neabejoju, kad supratau bent jau esmę to, ką autorė norėjo pasakyti. visiškai pritariu jos kvietimui gydyti sielą, nes aplink matau daugybes sielos ligų apraiškų, ir Šatėnuose, ir už jų. pavyzdžių - daugybė, pirmiausia tas polinkis savo blogą nuotaiką išlieti ant niekuo dėtų aplinkinių, užgriūti kokį autorių iš niekur nieko, išvadinti idiotu ir kitais panašiais epitetais, ir tik dėl to, kad tau realiame gyvenime kažkas nepasisekė (gal tiesiog neišsimiegojai, nes vakar iki vėlumos tingėjai pakilti nuo televizoriaus). pagalvokit pats, kokia tai neteisybė ir tiesiog beprotybė.

179809. katė2010-01-15 10:58
Smagiai prausiate. Bet be reikalo. Aš neturiu atsakymo į jokius klausimus. Tik ieškau. Ir labai sunkiai socialiai prijaukinama. Todėl priskirti mane kokiai nors socialinei grupei, srovei, krypčiai ir t. t. vargu ar galima. O kad Aišv nemoka nuosekliai dėstyti minčių – faktas.

179820. parata :-) 2010-01-15 12:23
straipsnis geras , tik vis reciau atsiranda tokiu gydytoju , kuriuos jaudina tas klausimas " ka daryti su ligotu kunu , kai siela nepagydomai supuvusi , arba jau ir mirusi ?" . Kausimas gydytojos kuri dar tebeturi siela ( gal net apysveikee). Deja , pas kai kuriuos komentatorius ta siela nebepagydoma ...

179828. ivs2010-01-15 14:23
ezero vezimas nuolat apvirsta uzkliuves uz grumstelio. nu tai kas kad eugenika buvo gristas fasizmas. eugenika nuo to nepasidaro nei blogesne, nei geresne (kaip ir wagneris, kuri itin mego hitleris) mokslo pasiekimai, atradimai, isradimai savaime nera nei blogi, nei geri, o stai panaudojimas... fasizmo klaida buvo ta, kad noreta isskirti viena nacija. pasirinkta toji, kuri ir taip jau, atseit, labai nebloga, o sunaikinimui pasmerktos "beviltiskos". eugenika nesiulo vienu mostu nusluoti nuo zemes pavirsiaus ezerus ir palikti tik ivses. eugenika siulo patobulinti ateinancias kartas, gerinti visos zmonijos veisle (o, ne vienos kurios rases), tpsknt. o kuo blogas siekis gerinti veisle? rupintis kokiu nors ten arkliu ir sunu veisle yra cool, o rupintis zmoniu veisle, kad ateinancios kartos zmones butu stiprus kunu ir dvasia, grazus ir protingi tai jau blogai, ane? siuolaikine medicina yra nuejusi sunkeliu ir medikai seniai jau nebevadintini gydytojais, nes jie ne gydo, o kloja pamata vis ligotesnei kartai, o tai ne kas kita, kaip tylus fasizmas. tik si karta nukreiptas ne pries viena kuria nacija, o pries visa zmonija.

179829. katė2010-01-15 14:49
Ivs, teoriškai tu gal ir teisi. Bet čia susiduriama su gyvybe, kurią atimti = nužudyti. Nauja stipri galinga žmonių veislė (kaip šunų). O man labiausiai patinka paprasti kiemsargiai. Jie tikri, ne pagal vieną kurpalių padaryti.Aš, aišku, nieko neteigiu, nes aš nežinau, aš tik svarstau.

179831. briedis ivsei2010-01-15 14:51
ar galeciau prisidet prie veisles gerinimo?

179832. briedis dar2010-01-15 14:53
bet tik praktiskai. teoriskai- kiti tegul gerina.)

179834. laumė ragana2010-01-15 15:02
kažkaip čia tu, kate, nuvedei kalbą į pašalį. aš nepastebėjau siūlymo atimti gyvybę, žudyti silpnuosius, nesveikuosius. straipsnyje buvo klausimas: ar verta žūtbūt siekti juos išsaugoti? ir visai nebūtinai atsakymas į turi būti "ne". kai kyla klausimų ir ieškoma atsakymų, dažnai atrandami netikėti sprendimai, keliai, kurių net neįsivaizdavai esant. neklausk manęs, koks tas kelias šiuo atveju - nes gi sakau: netikėtas ir dar neįsivaizduotas. būsimas :)

179838. ivs2010-01-15 15:26
mieloji, kate, stebiuosi tamstos kuno ir minties lankstumu, taktika, inteligencija; su malonumu skaitau tavo komentarus.
laume ragana jau pakoregavo, kad nei as, nei strpsnis neteigia, kad reiktu atimineti gyvybes, tai dar tik noriu pridurti, kad sakydama "veisle", neturiu galvoje, jog reiktu is visu stilingu moteru padaryti barbes, o diedai turi atitikti ceces etalona. butu uzas i kosmar. man irgi visokie neveisliniai ciuckiai ir katiniukai labai prie sirdies; kalbejau apie ju sveikata, ne isvaizda. zinai, kas dar mane siutina? uzputoju kaip kokia mieste, kai netycia uzmatau per telika tokia stiliaus laida, kur staiga griebia uz karsenes kokia savito stiliaus moteri ir perrengia ja persukuoja ir padaro is jos "sexy", nes jeigu ne sexy, tai sudas. cia ne mano sritis, diedu, bet man idomu, o tai jau rubensu nebera? sexy tai tik tokia silke is backos, kaip as? karta po palme buvo atsiuntes tunta tokiu silkiu. is pradziu pateiktos kokio tuzino ivairiu merginu fotkes - visos skirtinga veido israiska, sukuosenom - dvieju vienodu ner. pavaziuoji zemyn - kita fotke - visos kaip viena, dar bandziau tataptinti, kuri yra kuri, bet sunkiai davesi. bajeris tame, kad tuo noreta pasakyti, kad nera negraziu moteru, toks ir uzvadinimas to eksperimento. suprask, tose fotkese jos baisios, o stai ispraustos i vienodas suknias, vienodai susukuotos ir padazytos - visos kaip VIENA grazios. kaip kokios veislines sardines. tai ne apie toki "veislinima" kalbejau...
ir dar del "sexy" - mano akimis tai ne komplimentas, tai kone izeidimas, JEI ta savybe iskeliama auksciau uz kitas.

179840. ivs2010-01-15 15:33
tiesa, jei neklystu, briedis yra rubensas.

179841. mie2010-01-15 15:41
ivse, negalima sakyti "sudas", nes cia ateina nplo draugai.

179842. laumė ragana2010-01-15 15:45
taigi, suk kaip nori, o kuo labiau kyšo kaulai, tuo mažiau tame vaizde erotikos. nesuprantu, kaip ta kaulėtųjų mada sugebėjo užeiti ir dar taip ilgai laikytis...

179843. briedis laumei2010-01-15 16:08
uztat yra erotikos pazadas, nuojauta. o toliau- vaizduotes reikalas. stai- as, kai buvau visai jaunas- ir pakeles akmuo galejo lukescius sukelti.

179846. laumė ragana2010-01-15 16:13
norėdamas iš vaizduotės galai žino ką gali išlaužti :), bet tai bus ne ano kūno, o tavo vaizduotės erotika

179847. pakelės akmuo2010-01-15 16:14
hm. Šaltoka.

179848. dar akmuo2010-01-15 16:15
kur tas briedis taip ilgai pradingo?

179849. katė>ivs2010-01-15 16:17
Supratau, gal ne tiek supratau, kiek nujaučiau, ką norėjai pasakyti. Bet aš vis tik labai atsargiai žiūriu į sveikus ateities žmones, gal net bijau, nes man jie atrodo vienodi, o man patinka įvairovė. Vienoje Murakami knygoje yra tokia mintis: jei nori, kad namai būtų nemieli, pasikviesk dizainerį. Taip pat ir įvaizdžio kūrėjai: iš negražaus padaro gražų, bet nemiela žiūrėti. Aš pati tris kartus (gal?) rizikavau, kad mane sušukuotų kirpykloje, visais kartais rizika nepasiteisino. Medicina išsigimė dėl to, kad svarbiausia jai tapo ne žmogus, o naujos technologijos ir pinigai, kad gydytojai visai nebegalvoja, o tik žiūri į tyrimų rezultatus ir pagal parengtas receptų knygas išrašo vaistų. Nebeliko vietos nuojautai (intuicijai?). Bet aš dabar rašau taip, kitą kartą galiu parašyti kitaip, nes nežinau (ir niekas nežino), kur ta tiesa. Ačiū, kad pagyrei. Man Tavo karštumas irgi patinka...

179853. briedis2010-01-15 16:24
na, pirmoji mano meile buvo dar vaiku darzelyje. svari ir tyra. po to atejo eile visokiems begediskams manevrams. bet laikiniems ir neuztrukusiems, kol nesusizenyjau. o tada- pamaciau, kad viskas cia yra paprasta ir aisku, kaip arkliui. ir nematau cia jokio pagrindo jokioms diskusijoms. as pasakiau hau!

179854. s - laumei raganai2010-01-15 16:24
na, ką gi, jūsų komentarus įdėmus ir detalus. šiek tiek atsliepėt į mano truputį provokuojančias pastabas, šiek tiek pridėjot pati
prisipažinsiu, negalėčiau užtikrintai paneigti kūno ir sielos (ar , dar, kaip siūlo po palme, dvasios) perskyros; šiomis sąvokomis, šiuo dualizmu operuoja ilgametė tam tikros filosofijos, teologijos, o ypač teosofijos tradicija. Ji kaip savitas kalbinis žaidimas turi savo raciją, formuoja tam tikrą gyvenimo formą, pasaulėžiūrą, netgi "pasaulį". aš jį šiek tiek suprantu, bet jis ne mano. negaliu priimti jo (šios skirties) kaip neabejotino, savaime suprantamo atsparos taško. pasikartosiu, mano intencija kalbant apie kūną būtų išsiversti be šio dualizmo, kažkaip iš jo ištrūkti, pažvelgti kitu kampu. neslėpsiu, dagiausia čia kliaujuosi wittgensteino įžvalgomis, taip pat merleau-ponty ir deleuzo. wittgensteinas mano galva buvo intensyviausias praėjusio amžiaus mąstytojas, tačiau ir juo negalima vienareikšmiškai kliautis. filosofavimą taip ir suprantu, kai niekas nepriimama kaip neginčytina, kaip jau neabejotina ir savaime suprantama; šiuo atveju - tai skirtis tarp kūno ir sielos; ar net pats sielos egzistavimas
pripažįstu, tai gal nelabai susiję su šio straipsnio tema ir veikiau daugiau man pačiam svarbūs dalykai; tad čia apie tai liausiuos;
kažkodėl man vis primetat negatyvumą, kaip pirminį impulsą reaguojant į įį tekstą, kažkokią asmeninę nuoskaudą, nesėkmę, prastą miegą ar pan., kitaip tariant, atvirai ar užuolankomis naudojate argumentum ad homini. gal ir suteikiau ta šiek tiek pagrindo, bet, dėkodamas, už jūsų gražų ir kruopštų laišką, vis dėlto norėčiau perkelti kalbą nuo asmeniškumų į pačią teksto temą. juolab,kad ir ivsė savo komentaru tai skatina.
abejojama, ar verta gydyti žmones ir pateikiami kažkokie migloti veislės gerovės argumentai, paremti evoliucijos ar progreso mitu; nuo žmogaus, individo kaip tikslo, kuriam ir turi tarnauti gydytojai, pereinama prie spekuliacijų apie veislės kokybę, etc. kur viskas gan iš piršto laužta; nuo kas prie kiek kainuoja ir pan. čia, manau, svarbu tam tikra trapi, bet principinė, netgi lemtinga riba; kuri tokiame svarstyme ir yra peržengiama.
vieną kartą sutikus, kad dėl veislės gerumo nereikia gelbėti ( =reikia atsikratyti) šio ar kito individo (su apgaulinga šneka apie jo paties gerove etc.), peržengiamas pats asmens kaip tikslo paties savaime principas ir jau toliau, kur bus ta riba, kur reikia sustoti- visai nebeaišku; vieną kartą nužudžius (išdavus), toliau jau lengviau ir pigiau ir ciniškiau... ir tikrai atsiras argumentų, kodėl nevertėtų išsaugoti ir to ir ano paliegesnio, kol galų gale paaiškės, kad be kelių vos ne robotų, beveik nelieka nė vieno, kam tiktų gyventi (ar neturite nė vieno kokio sumauto negražaus spuogo, ar kryptelėjimo? ar gali spėti, kad tavo vaikas nepaveldės gal iš prosenelių kokio negerumo);
kai atsisakoma tokio principo, pereinama į tokios kalkuliacijos perspektyvą, viskas iš esmės tampa galima ir nebėra stabdžių; todėl čia ir reaguoju, o ne dėl asmeniškumų.

179859. briedis apie straipsni2010-01-15 16:37
nemegstu ilgu isvedziojimu, kur dvieju zodziu uztenka. taigi- klausimas "ar verta gydyti..." savaime yra kvailas. galima atsakyti- pakentek savaitele koki dantu skausma- pamatysi, kad verta. kitas dalykas- medicinos (o jei dar tiksliau- farmacijos) industrija. taigi cia klausti deretu, ar galima taikyti siai veiklai rinkos taisykles? manau, kad ne. vaistai- nera paprasta preke, todel ir ju gamyda ir platinimas it tt, turi buti kitaip, nei kokiu plytu gamyba tvarkomi.

179860. taigi, 2010-01-15 16:47
veislės gerumas (net ne gerumas, o žmonių su tam tikromis savybėmis - grynų darbinių mašinų, nesugebančių pakrutinti smegenų daugiau nei reikia) išvedimas labai rūpėjo ir Stalinui.

179876. ivs > laumei2010-01-15 18:48
re 179842:
kol mada bus big deal, o jai vadovaus gejai, tol madoj bus berniokisko sudejimo silkes.

179877. ivs :))2010-01-15 18:50
hezau, vel slogutis uzlipo ant savo, hm..., sakykim, dviratuko. o jau, maniau, buvo nulipes.

179879. ivs2010-01-15 18:57
srpsnyje aiskai nurodoma pazet i gamta, ziur. ketvirta pastrp. ar visos stirnos vienodos? ar plunksnu margumas vienodas? ar apie spuogus ir kryptelejimus kalba?

179880. mie2010-01-15 19:01
na, manau, kad stirnu plunksnu margumas vienodokas, uzmetus aki.

179888. stirna blondinė2010-01-15 19:31
visai ne.

179889. stirna albinosė2010-01-15 19:32
oj, supainiojau,

179905. krankt2010-01-15 22:43
geras opusiukas, tiesiai i nerva pataikyta. :)

179927. s - krankt2010-01-16 13:03
didžiausia žala gyvūnėlių padermei yra prileisti prie jos žmogų: visiškai išsigimsta vargšai - baisiausiu būdu - supanašėja su žmonėmis, tampa savo giminės karikatūra.

geriausia, ką galima padaryti šuniui - tai gerai spirti jam į šikną

179929. ivs 2010-01-16 13:07
kam ta suni isvis reikejo prijaukinti?

179947. krankt > s2010-01-16 16:51
visiskai su tavimi sutinku. ir laukinius zirgus be reikalo prisijaukino. va, ispyre kazkoks erzilas tau i galva, tai ir parasei sita komentara. :)

179950. s2010-01-16 17:27
vis tiek moterys dėl visko kaltos

179954. nusišnekėjau,2010-01-16 18:22
visos moterys - nekaltos

179955. krankt > s2010-01-16 18:54
o ka as tau sakiau? :)

179959. armenu radio2010-01-16 20:40
Gavome klausytojo klausima: ar verta gydyti zmones?

Atsakome: Kainos klausimas. Jei moka pakankamai, tai verta.

179964. xX2010-01-16 22:30
hm, man tai visada atrodė ir dabar jau galiu pagrįsti, kad sveikame kūne - kaip taisyklė - nesveika siela, o ne visai sveikame kūne siela gerokai sveikesnė. Argumentus pateiksiu vėliau, nors kūno/sielos sveikumo/nesveikumo aspektas visai neesminis, paviršutinis. Rytoj kapstysim giliau.

180027. teisingai2010-01-18 13:40
isknisa.bet ana ar tik ne genseko sakalausko palikuonis

180103. zmogus :-) 2010-01-19 00:12
O kodėl žmonių rūšis turėtų išlikti? Ir dar kokybiškesnė?.. Vardan ko?

180107. krankt2010-01-19 04:11
bliamba, nagi liux liux klausimas!!!

180111. :)e -1801032010-01-19 09:41
1.Išlikti turėtų todėl, kad išlikti turi teisę visos rūšys.
2.Kokybiškėjimas - neišvengiamas evoliucijos rezultatas.
3. Vardan ko? Ogi vardan TOS...

180112. laumė ragana2010-01-19 09:50
nu ir užsikapstė xXas, galėtų jau išlįsti iš tų gelmių ir pasakyti, ką rado

180115. laumė ragana zmogui2010-01-19 10:14
kai gydytojas tavęs susirgusio paklaus: "kodėl turėčiau tave pagydyti? vardan ko?" - iškart surasi atsakymą, kodėl turėtum išlikti tu, taip pat ir visa žmonių rūšis :)

180121. s m s2010-01-19 11:05
siųsk šią žinutę 3 draugams ir laimėk butą su 3 vaikais!

180150. xX2010-01-19 15:21
buvau pamiršęs, kad kapstau - pardon. Po darbo gal gal pratęsiu...

Rodoma versija 27 iš 28 
14:33:10 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba