ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-03-20 nr. 693

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Žemės lapai (13) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Kas ką nužais... (53) • Su chirurgu KĘSTUČIU PETRULIU ir med. dr. pediatre-infektologe IRENA NARKEVIČIŪTE kalbasi rašytoja Vanda Juknaitė. Yra toks sukrėtimas (10) • MICHEL SERRES. Orfėjas ir Loto žmona (3) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (3) • MATAS DŪDA. Apie tai, ko gal nė neketino tapyti Povilas Ričardas Vaitiekūnas (3) • MARK STEYN. Pažįstama istorijaSYLVAIN CHOMET. Kaip įkvėpti gyvybę animaciniams filmams (2) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Trys trumpos istorijos (11) • AISTĖ KISARAUSKAITĖ. Geltona (5) • SIGITAS PARULSKIS. Kalbos ir pasaulio griuvėsiai (7) • Gamtasieliai chantai (7) • ALGIMANTAS MANKUS. Chantų aplankymas Ruskinskiuose (11) • RIMAS ŽILINSKAS. Kas yra literatūros kritikas? (5) • mano laiškas tau (83) • kitame numeryje skaitykite (11) •

Septyniolika brulijonų

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Tęsinys. Pradžia Nr.1

Balandžio 16,

antradienis

Vis gilėjantys nesutarimai tarp tų, kurie išklydę į pasaulį, ir tarp tų, kurie pasilikę čia.

Vieniems atrodo, kad kiti jiems skolingi.

Iš Korano, 4 s. 132 (133).

Apie tai, kad Dievas gali pasielgti ir taip (jeigu jam nepatiks "šitie žmonės"): "Šituos išsives, o atves kitus!"

Suprask – visai kitą veislę! Šitaip man patinka... Tegul ir mane uždaro į savąjį sandėliuką!

138 (139). Tie, kurie netikinčiuosius pasirenka kaipo draugus vietoj tikinčiųjų. Ar neieško pas juos savosios didybės? Iš tiesų visa didybė priklauso Alachui!

Ir – mano tūžmo priepuoliai.

P. N., su kuriuo lyg ir bičiuliavomės, užklupo mane reikalaudamas pasikalbėti.

Bet mane jau valdė įtūžis.

– Ar nematai, koks chaosas aplinkui?

– Aš kalbuosi su Buda...

– Betgi trejus metus žadėjai knygą apie Kryžių kalną?

– "Vaga" kalta...

– B... y, kai bus knyga apie Kryžių kalną, tada aš su tavim kalbėsiu.

Budizmas – Viekšniuose?

Dar viena "sekta". Atkrato nuo atsiminimų. Atėjo iš Lenkijos. Išvertus gal taip ir būtų: atkratytojai... Pavyzdžiui, mirė jums artimas žmogus. Jus persekioja prisiminimai. Tada turi skambinti atkratytojai. Toji ir sako:

– Dabar aš prie tavo jeknų jungsiu laidą... Tave kaip elektra nukratys...

Jungia. Klausia:

– Kaip?

– Iškart geriau. Pusė įvaizdžio dingo.

Atkratytoja:

– Kitąkart išmušim ir kitą pusę. Dabar pasiųsk mirusiajam "reikį", t. y. energijos.

Kas pasakys, kad yra proto šitam pakrašty? Laidą prie kepenų?

Paskui prijungs "kitą įvaizdį"?

Iš tiesų virtuali tikrovė, kokie nors kompiuteriniai, suprojektuoti žmonės bus ateityje, tačiau – kas sėdės prie kompiuterių? Šmėklos.

XIX amžius. D. Poškos senatvė. Rauda vilkvyšnių sodelyje:
Žmonės nieko neveikia. Buriasi į klanus,
Telkiasi į divizijas. Puola, vieni kitus
Išduoda, parduoda. Po to: gagena kaip žąsys...
Grąžink man, Viešpatie, mano dieneles jaunąsias!

Griaustiniai viršum išsprogusios žolės.

Žaibai ir dulkės balandžio mėnesį, nuskeltas seno vandens malūno akmuo... O, kad galėčiau užristi jį sau ant kapo! Nuplyšusiom kelnėm. Vyras baigiasi tada, kai apsišlapina batų galus. Jei dar kelnes užsisega, tai gerai (iš suvalkietiško galvojimo Galvočiaus).

Statybos ant kalnų

Narkomanai imasi verslo. Jau įrengta pusė triušidės. Mudu (su Liudviku) irgi žadame ką nors daryt.

Sakau, kad pralinksmėtų:

– Eime vogt! Tu paskui pabėgsi, o mane, kaipo seną žmogų, pagaus.

Jis man atrašo:

– Iš anksto susitariam, kad gelbėsimės savaip. Tu kaip vaikystės sodžiuje, aš kaip mieste...

Iš Sigito Cedrono pamokslų

Pripažinkite žmones! Džiaukitės, kad yra! Labiausiai keršija nepripažintieji. Tie, kuriuos andai traukėte už ausų, irgi reikalauja keršto...

Išliaupsinkite ir... atsikeršykite. Aš visados taip darydavau.

"Atvažiuok! Žvirblis apšiko man langą!" (Mončys iš Paryžiaus savo meilei į Palangą)

Pamokslai atviroje jūroje

– Jobinkitės! Mokykitės iš pingvinų, banginių ir aitvarų. Dievas yra didžiausios krušyklos direktorius, byblauža bei bangolauža... Nesijobinkit pingvinų akivaizdoje. Dievas tai mato. Jis yra visureigis ir visaregis. Nebarstykit druskos ant papų, nesidulkinkit po 24-is vienoje krūvoje.

Tegul smirdi tatai, kas turi smirdėti.

Balandžio 17,

trečiadienis

Tai, kas galutinai atskyrė mane nuo keliolikos talentingų žmonių – įgimtas padorumo slenkstis.

Nebuvau itin skrupulingas, bandydavau ir aš "ieškoti populiarumo". Galop "kurti savąjį mitą".

Tatai baigdavosi vidiniu, beveik fiziologiniu šleikštuliu.

Iki vėmimo...

Sapnas, kuris persekiodavo prapuolusios mergaitės motiną.

Jos dukrytė išnirdavo miške, tarsi sakydama motinai:

– Pasivyk mane!

Ir bėgdavo aplink medį...

Tai kartodavosi. Vieną sykį motina pamatė, kad dukra, sukdamasi aplink, auga, didėja...

– Kaip aš galiu tave pasivyti, jeigu tu jau didumo sulig medžiu?

Ir – viskas liovėsi. Tai jokia pasaka.

Balandžio 18,

ketvirtadienis

Vakar tėvas Stanislovas apie "kodėl?" ir "kaip?"

Neva: pirmieji klausiantieji yra idealistai, antrieji – realistai...

Ar esama čia racijos? Tikriausiai.

Banalūs yra tie, kurie konstatuoja – kas. Faktų ir įvykių plokštumos.

Betgi daugeliui žmonių rūpi ir kas, ir kaip, ir kodėl... Kas, kaip, kodėl... Tai normali žmogaus laikysena.

JONAS (KAS) PEILIU BAKSTELĖJO (KAIP) KODĖL?

Antra vertus, viskas čia elementaru. Įdomiausias žmogus – tylintis arba sprogstantis vaizdiniais, sugretinimais, besitrankantis paradoksais, provokuojantis, bombarduojantis savo vidiniais ištekliais.

Korano pasaulis –

sutvarkytas taip, kad Mesija, Isa "niekad nepasididžiuos (nelaikys pažeminimu) tapti vergu Alacho, ir angelai artimiausieji!"

Viešpats turi dar pagirtinesnių dalykų nei jo savybė "turėti kūdikį" (t. y. dievasūnį).

Viešpats niekad nesiims padėti tam, kuris neina Jo keliu, t. y. netiki, nenori laikytis Įstatymo.

Kas be ko, blūdijimų būna visokių ir "besilaikančių kelio".

Jeigu žmonės žengia keliu, tai gal nėr jau taip blogai... Kad tik "nepasiklystų tolimu paklydimu".

Turtingo žmogaus nelaimės

Nutarė "eiti" į Seimą, nuvažiavo Molėtuosna. Ten pristojo psichiatrė. Ėmė verkt, kad vyras pametė. Klausiu, kas buvo toliau.

– Vakare pasiėmiau butelį, nuėjau pas ją ir barkštelėjau...

– Pala! Duris barkštelėjai?

– Ne, psichiatrę.

– O toliau?

– Atvažiavo į Vilnių. Nėkščia (su k). Sako, trūčinsiu vaisių...

– Ir trūčijo?

– Du sykius. Trijų ir šešių mėnesių.

– Ar pavyko?

– Ne. Užgimė. Įkalbėjau. Dabar jau trejų metų.

– O kaip psichiatrė?

– Priprašė, kad duočiau sūnui pavardę.

– Ir davei?

– Taip. O tada prisiteisė alimentus.

– Tai gal graži?

– Kur tau! Kvadratinė. Nežinau, kodėl aš ją barkštelėjau... Vos išėjom iš metrikacijos skyriaus, ėmė plūstis... Jau pagyvenus.

– Tai kaip dabar bus?

– Dabar karvę nupirkau. Už 1700 litų.

– Čia geras darbas.

– Matai, aš sūnaus norėjau.

– Turėsi, – sakau, – tokį kaip Bordžijos... Tie specialiai pratinosi prie nuodų. Nuo mažumės.

– Šitoji taip ir daro. Vos pritrūksta pinigų, sako: "Nunuodysiu tavo Emanuelį!"

Balandžio 19,

penktadienis

Susidūriau beversdamas: kokia neteisybė pasauly! Iš komiškosios pusės, per žodžių darybą – žvirblienė ir vilkienė, abi žmonos, abi "moteriškės", pačios...

Apie ką jos galėtų pasišnekėti?

Kaip joms pasikalbėt apie savo... vyrus?

Vorobycha ir Volčycha.

Kada ir kiek praustis

Šiauriniai žmonės gali įsižeisti, bet Korane (5 sura, 8 (16)) parašyta, kad "praustis reikia veidą ir rankas iki alkūnių, trinti galvą ir kojas iki kulkšnių..."

Esu rašęs, jog seni žmonės mūsų krašte besiprausiančius iki alkūnių vadindavo "baltarankiais".

Negirdėtas daiktas – prieš maldas taip zulinti kojas... Žiemą, pavyzdžiui.

Telefonizacija

Be reikalo tas apykvailis suomis giriasi pataisęs telefonų reikalus Lietuvoje. Vos sėdu dirbti, zrr...

– Laba diena.

– Labas.

(Pauzė, aname gale rago sutrikęs diedas.)

– Ar čia Petruševičiaus dirbtuvė?

– Ne.

– O kas čia?

– Čia mano namai.

– O kur Petruševičius?

Ir taip – sykį per savaitę. Čia Karpušenkovas, čia Bulatovas...

Ateina kiaulpienių žydėjimo metas. Pabėgėliai iš psichiatrinių maitinasi "varlėmis ir oduvančikais". Moterų kelnės geltonos, ir daug geltonų mašinų, plaukų, dulkintuvų.

Kad tik būtų oksimoronų, sveikatos, norvegiškų žuvų taukų, iprito Baltijos dugne...

Žalio, juodo, geltono!

Seksas būna su nuodu, galva būna aiški.
Kurią myliu, tos ir laukiu,
Kada ji atsilankys...

Vis mažėja iliuzijų

Viena žmogaus pykčio priežasčių: metams bėgant jaunystės autoritetai atsistoja į savo realias vietas. Nenorom žmogus perpranti daugelį jų tuštybių.

Norėčiau pasilikti vieną kitą, kaip žavią apgaulę. Bent tiek. Tebūnie viena kita grožybė nenuvainikuota.

Pyktis perkreipia žiaunas – senoliai iš televizijų, iš Antavilių, iš Fabijoniškių prieglaudų. Kodėl nenumiriau jaunas?

P. nuoširdžiai prašo įtaisyti jam kokią "berdankę"... Senatvė kaip didžiausioji išjuoka – Dievo ar Velnio?

Ir – senų žmonių paguodai: dar įmanu ką nors apskųsti, apkalbėti, parodyti, "kaip iš tikrųjų"...

Kuriam galui?

Naujalietuviai: žmogus, kuris gąsdina atleisiąs iš darbo, jeigu kas paims bent litą. Arba tušinuką nuo stalo... Tą pačią akimirką.

Jonas, kuris sako dirbęs Vokietijoje alaus darykloje. Gerk kiek nori! Alaus dar gali paimt 5 l į namus.

Daugiau – nė lašo.

Mano jaunystės studiozai, kurie uždarbiaudavo budėdami naktimis "Tauro" alaus gamykloje – nakčiai lipdami ant krosnies užsitempdavo pilną kibirą alaus...

Iš ryto šnarpšdavo septintoje auditorijoje. Kur dabar a. a. R. Gibavičiaus sgrafitinės freskos.

– Esu šiek tiek kleptomanas, matyt, lėksiu iš darbo pirmas.

Litas – specialiai numetamas... Tušinukas – automatiškai pats lenda į kišenę... Alus...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


14522. saimhe :-) 2004-03-24 22:36
Kaip suprast tuos pamokslus jūroj? Na ir žodelyčiai. Įdomu, iš kur skolinta.

14526. po palme :-) 2004-03-25 01:48
Varyk, Geda, uztenka buti teisingam ir dievobaimingam, kaip kad tai supranta visi.

14567. PRITARIU2004-03-26 12:04
Kažkodėl jau užmiršti tokie veikėjai kaip RYLASUJIEVAI,DOLGARUKIAI IR NEHČEMNICKIAI

Rodoma versija 26 iš 27 
14:32:58 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba