ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-09-19 nr. 909

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DALIA STAPONKUTĖ. Alert (51) • JURGA ŽĄSINAITĖ. Trys rudens linksniai (4) • RIDAS TAMULIS. Sekmadienio postilė (38) • IZIDORIUS ŠIMELIONIS. Mano pilsudskiada (1) • ANDRIUS MARTINKUS. Apie Karsaviną, Maceiną, Lietuvą ir bolševizmą (4) • SIGITAS GEDA. Kalbančios pelės (31) • MINDAUGAS SKUDUTIS. Vasaros pleneras (27) • ARTŪRAS LIUTVINAS. EilėsIEVA TOLEIKYTĖ. Eilės (6) • RENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (5) • EGDŪNAS RAČIUS. Paralelinis šventraštis (29) • KLAJOJANTI. Keletas pastabų apie žmogiškąjį lietų (1) • KOSTAS POŠKUS. Alytietiškos istorijos. Skerdykla (2) • WOODY ALLEN. Mano apologija (6) • ALEKSEJ CVETKOV. Meninis avangardas ir socialinis protestasčia yra bardakas pats tikrasis (315) • 2008 m. rugsėjo 26 d. Nr. 36 (910) turinys (13) •

Kalbančios pelės

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Peteliškių proveržio valstybė

Sostinė – Dublinas.

Karštas vanduo: kaina priklauso nuo karštumo.

Šaltas vanduo: nuo šaltumo.

Peteliškių valstybės ministrai su varlytėmis po kaklu.

Braziaus šokis aplink garo katilą.

Peteliškių ir varlyčių balius. Prezidentas – Operos ir baleto teatro dainininkas. Kariuomenė privalo gadinti kelius (vyriausiasis kar. vadas generolas Rokeris, apranga iš 10 karvių odos). „Laikykite savo draugus arti, o priešus dar arčiau!“ (Sopranų mafijos šūkis.)

Citatos

Vienas žmogus pacitavo, neva S. G. sakęs:

– Baisus yra talentas netikėti savo talentu...

Bet aš neatsimenu, kur esu taip sakęs ar rašęs. Galbūt čia visai ne mano? Tai kas, kad gerai pasakyta. Viską gelbsti „baisus“.

Kvapai

Kai anądien ėjau paupiu, nuo vandens padvelkęs vėjūkštis tvoskė labai aitrų kvapsnį. Jį sunku su kuo palyginti. Atpažino – nosis... Žydintis šermukšnis.

Prisiminiau, kad tą kvaptį užuodęs 1965-ųjų birželio pradžioj rašiau poemos „Ledynas baltas kaukaspenis“ trečiąją giesmę. Ten minimas „šermukšnio sniegas – mano kraujas“ ir t. t.

Betgi tenorėjau pasakyti, kad kvapai mumyse gyvena ilgiau nei vaizdai, juoba žodžiai.

Taip gal prieš penketą metelių pakeliui į Varšuvą pro atvirą autobuso langą užuodžiau vėdrynus. Gegužės gale.

Jeruzalėje, turguje – vaikystės saldinių obuolių skonį. Tiesa, suleidęs dantis į tamsžalį vaisių.

Lytėjimas, skonis, kvapas – visa tai yra „pirmiau“ – iš ankstesnių būvių ir formų nei rega, kalba, mintys.

Gyvūniškosios patirtys.

Ankstesnio Dantės bėdos

Turiu omeny vertimo ydas. Pavyzdžiui, „Skaistyklos“ XXIV giesmė. Kas sulygins, tam išryškės – gražmenos, puošyba, deklaratyvumas ir pompastika.

Visa tai buvo įteisinta kaip vertybė – visoj sovietinėj poezijoj.

Jonui 75-eri

Išgirdau per LRT. Keista, maniau, kad jaunesnis... Susipažinome pas A. Liobytę, ten jis svečiavosi su pirmąja žmona. Aš buvau su Petru R. Liobytė ir Petras prišnekino mane skaityti poemą „Delčia rudenė deivė“. Jono reakcija buvo labai santūri. Bene 1969–1970 metų birželis... Tiek metų pralėkė su vėju. Ar „vėju“? Dabar bus (ta proga) B. Kutavičiaus operos „Lokys“ spektaklis.

Vieno mechanizmo veikla

Apie menininkus esu girdėjęs:

– Tas turi gerą variklį...

Paprastai „variklis“ veikia taip: žmogus tinginiauja, žioplinėja, durnių varinėja... Kitas – geria.

Tada – kas? Išbunda sąžinė, kankina graužatis. Puola dirbti.

Birželio 8, ketvirtadienis

Ūmus prisiminimas

Kai išgirdau dainą „Jau ilgai nepjausiu žalio šieno...“

Lygiai prieš 15 metų, birželis, po „Poezijos pavasario“ Šv. Jonų bažnyčioj. Po performanso „Teisingo žodžio malda“. „Chebra“ pamanė, kad man pasimaišę... Įsiutau nežmoniškai. Išvažiavau į Veisūnus. Anksti rytą daug vyrų ėmė šienauti. Dalgiai, galąstuvai, šnekos... Šokau iš lovos, išsitraukiau tėtušio dalgį ir nuėjau jiems į pagalbą. Smagus buvo darbelis, o dar ir dėl to, kad lankos pakrašty jie turėjo naminės su lašiniais... Po valandos ėmėm dainuoti – taktas į taktą, varydami pradalges!


    Žaliojoj lankelėj yr daug grėbėjėlių...

Taip iki pusiaudienio.

Neatsimenu smagesnio dainavimo: baltųjų alyvų alebastras jau dribo, lakštingalos Pakliaštorės ievyne, vanagai viršum Čiurlionių užpelkėjusio ežero.

Dainavimas, vasara, lubinai, šieno kvapas. Žolynų karas, dalgių džeržgėjimas, vyrų kosėjimas.

Vasariškas svaigulys, išplovęs man Vilniaus kretinizmą.

Glušų veidai – pradedant Laimonu, baigiant Bernardu. Viskas liko televizijos juostoje.

Tercinos – lietuviškai

A. Ch. yra sugriovęs (arba nepajėgęs atkurti lietuviškai, „restauruoti“) pačią jų esmę. Ilgai nesuvokiau, kur slypi tokio (trejybė) mąstymo esmė, paskui atsekiau galus. Lietuviškai vertėjas prastina, nukanda trečiąją eilutę, kuri dažnai yra kontrastinga, paradoksiška, verčianti aukštyn kojomis.

Pavyzdžiui, XXV g. 22:


    „O Meleagrą atmeni? Spragsėti
            jam teko su nuodėguliais ilgokai, –
            manai, nuo to turėjo sustorėti?

(Dante drįso pasiteirauti Vergilijų, kodėl vėlės, neprašančios maisto, liesėja...)

Vertėjas suprastina tekstą, kartu papjauna mąstymą, minties slinktį, įtampą. Gelbstisi atpasakojimu.

Birželio 9, penktadienis

K. Vonnegutas priminė žmonėms (2003 m.) F. Dostojevskio frazę apie išsilavinimą: „Vienas šventas vaikystės prisiminimas yra geriausias išsilavinimas.“

F. Nietzsche

Tik tvirtai tikintis žmogus gali sau leisti skepticizmo prabangą.

H. de Balzacas

Už didelio turto visada slypi didelis nusikaltimas.

Nuteistas indėnas

Kanadoje girdėjau pasakojimą apie baltųjų nuteistą indėną – sudeginti.

Prieš kuriant laužą jam atnešė pabučiuoti kryžių.

– Kam? – paklausė indėnas.

– Kad pakliūtum į dangų, – atsakė kunigas.

– Ar tenai bus tokių žmonių kaip jūs? – paklausė indėnas.

Prieš baltųjų atsikraustymą Amerikoje jų buvę 95 mln. Navahų gentis hopiai, paklausti, kaip žiūri į baltuosius, atsakė: „Mes esame ramūs. Jie išskris į Mėnulį...“

Nuo tilto į Žirmūnus

Vasara, kada tiek žalumos, o upė savo vandeniu švytuoja apačioj... Erdvė ir baltas paukštis viršuj, jo atspindys vandenyje, paukštis, debesis ir pūko kamuoliukai...

Ar ne apie tokį atspindžių stebuklą yra rašęs J. Brodskis Venecijoj... Bet kam Venecija! Juk viskas yra ir čia.

Veidrodžiai, kurie, anot Dantės, sušvelnina materijos šiurkštumą... Ta pati realybė, tik jau atspindėta.

O ir mūsų akys: tos pačios realybės atmušėjos!

Dar kartą veidrodis – vanduo ir paukščio forma vandeny...

Atspindžių žaismas – amžinybės paslaptis. Tai atspindžiai mus valdo, vedžioja. Ir – jokios dievybės!

Atradimai

Kartais mokslo atradimai suskamba kaip poezija. Pavyzdžiui, Kinija atrado būdą, kaip išsklaidyti debesis – iššaudyti sidabro jonais!

Taip jie padarys per pasaulines futbolo varžybas Pekine.

Senžodžiai

Vakar J. A., įsigeidęs paskaityti, ėmė raustis ir paklausė:

– Kur mano špikolai?

Suprask – akiniai.

Birželio 10, šeštadienis

Išnykęs aidas

Toji daina atsklisdavo birželį, per Sekmines, o ir po jų:


    Gros armonija vakarą tylų,
    Bet tavęs jau čionai nebebus,
    Tu išnyksi kaip sapnas už mylių,
    Su tavim mano meilė pražus...

Ten, kur Šventoji ties Kalbutiškėmis įteka į Sartų ežerą. Kada tai buvo? 1964-aisiais?

Birželio 11, sekmadienis

Skaistykla“, XVII g.

Dante „randa“ tokį sprendimą paukštlekiui pateisinti (43):


    Sakytumei, padange skrenda gervės,
            į šiaurę vienos, kitos gi – pietuosna,
            šitas – sniegai, anas baugina karštis.

Pratęsiant šią mintį, galgi įmanu spėti, kad išskrendantys (ir sugrįžtantys) tėra kaži kokio išnykusio pasaulio reliktai. Andai jie gyvenę pastovaus klimato pasauly. Ten nebuvę nei žiemos, nei vasaros.

O visi tie vaizdiniai gimsta regint vėles, kurios priešprieša lėkdamos susiduria ir pasitrina viena į kitą, nelyg bučiuotųsi, ir – dumia savo pusėn, aprėkdamos vienos kitas...


    Taip vėlės į skirtingą pusę sprūsta,
            kad ten savąsias aimanas giedotų
            ir klyktų apie praradimų gūžtą...

Negi neprimena mūsų, t. y. žmonių, gyvenimo ir lėksmo?

Tapatybė

Ji gali būti šifruojama kad ir iš pageidavimų koncertų arba skambučių į televizijos laidas. Kas svarbiausia?

Tremtis, karas, pokaris, anksčiau ir dabar, kodėl mes taip skurstam, prakeikti komunistai, prakeikti landsbergininkai, Airija, mokesčiai už elektrą, dujas, nusikaltimai ir vagystės, ašaros, dėkojimai gydytojams (kurie iš tiesų ir pasiplėšia).

Suvaidintas šaunumas ir tariamas dievobaimingumas.

Revoliucinis romantizmas

Šia sąvoka dabar pateisinami žiaurumai, vykę buvusioje SSRS. Dėl to 1940-ųjų okupacija (trys Baltijos šalys) ir 1940–1953 metais vykdytas genocidas nesuvokiami Vakaruose.

Rusija suinteresuota pagražinti stalinistinę politiką.

Taip gimsta naujausia – vėl netikra istorijos versija. Milijonams žmonių vėl bus apdumtos akys. Keisčiausia, kad Lietuvoje atgimsta susižavėjimas komunizmu.

Vardan revoliucijos pateisinamos aukos, kraujas, žudynės, okupacija.

Gyvuliškas instinktas? Rudimentinis ateities paveikslas.

Birželio 12, pirmadienis

Trijų Kryžių kalnas

Šiandien kaži koks jubiliejus (kai buvo atstatytas). O pradžia tokia: pagonys neva čia nukankinę septynis pranciškonus. Paskui prikalė juos prie kryžių ir paleido plaukti upe (Nerimi) sakydami:

– Plaukite sau upe su tuo stabu, kurį vertėte mus garbinti!

Jeigu istorija tikra, tai įdomu, kad DK Algirdo tada nebuvę Vilniuje... Gera detalė. Nėr atsakingo asmens!

Lietuvoj (gal ir kitur) visad taip, kai priimami lemtingi sprendimai, pasirašomos sutartys. Plg. „Mažeikių naftos“ pardavimą... kai „Respublikos“ dienraštis paklausė, ką aš manau, sakiau, kad dabar iki mirties būsim prausiami ir neatprausiami, kaip tie pingvinai prie Australijos krantų (po naftą gabenusio tanklaivio avarijos).

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


132294. mie2008-09-24 10:53
koks protingas laikrastis respublika, klausiantis gedos apie mazeikiu naftos pardavima. ir kaip protingai atsake geda. tikrai verta pakartoti per visus laikrascius, neduok dieve kas nors nesuzinos.

132307. miestei - archyvaras2008-09-24 12:21
Prašom pakartok, mieste, nieko negirdėjau per radijušus nei respublikas, sėdžiu savitrėmyje, atėjęs čionai - ogi Tavo balso trimitas kažką pasakyti nori ir - nutyli. Prabilki, ką sakė Sigitas , vargu kaliūzės talentingasis gedulis išvengs...Kaip gailu, kad dukra neatleidžia tėvui savam...Parašyki, mieste, čionai, štai čia --------------..........

132308. archyvaras2008-09-24 12:31
Sigito Gedos ankstyvojo laikotarpio poemos - nuostabus įvykis. Ir dabar svaigiai malonu skaityti.Net keista, kad anuomet, giliame sovietizme, galėjo pasirodyti tokie super orginalūs daiktai kaip " Delčia rudenė..." ir " Ledynas"....Įdomu, ką jautė jss skaitydamas sovietinis grandas E.Mieželaitis... Įdomūs tie neparašyti/ nepublikuoti (?) dienoraščiai - apie kolegų / konkurentų kūrybą...

132310. mie - archyvarui2008-09-24 12:37
liudnai rymodamas savitremyje paskaityk talentingojo gedulio rasinelio paskutine pastraipa, kuri prasideda zodziais "lietuvoj(gal ir kitur) visad taip...". dukros atleidimas, beje, gali netureti galios, jeigu suzalojimas pakankamai rimtas. tokie istatymai.

132316. archyvaras2008-09-24 13:07
Aha, radau. Žodžiai: " išprausė" ,"išmaudė" mano paauglystės metais reiškė "apgavo", "išdūrė". republika yra rusų karinės žvalgybos inspiruotas ir šeriamas laikraštis, kuris itin "myli" profesorių V.L. ir žydus.

132317. mie2008-09-24 13:13
tuo graziau, kad talentingasis poetas su situo laikrasciu prasideda. mano biciulis, renges paroda, sulauke korespondentes. ji norejo paimt interviu. pasisake esanti is respublikos. mano sitas biciulis labai taikaus budo. sako, as pries jus asmeniskai nieko neturiu. pries respublika? ji paklause ir labai israudo. ir isejo.

132318. Skirmantė2008-09-24 13:21
"Keisčiausia, kad Lietuvoje atgimsta susižavėjimas komunizmu. Vardan revoliucijos pateisinamos aukos, kraujas, žudynės, okupacija. Gyvuliškas instinktas? Rudimentinis ateities paveikslas." Ir kas su lietuva būtų atsitikę, jei Ezopo nebūtų buvę? Ezopu tėvynę mylim.

132319. Skirmantė2008-09-24 13:33
Lietuva.

132320. katė2008-09-24 13:50
Galima neatsakyti arba atsakyti su didele paklaida, bet man labai įdomu, kokio amžiaus maždaug Skirmantė. Jos vertybės man labai artimos ar bent taip atrodo. Ir Mie. Tik Mie, man regis, drąsesnė.

132322. Skirmantė2008-09-24 14:19
O spėkit, kete.

132323. Skirmantė2008-09-24 14:20
Kate.

132324. Katė2008-09-24 14:23
Man tai kokiu dešimtmečiu mažiau negu Gedai. Čia toks spėjimo būdas.

132328. mie2008-09-24 14:43
speju: skirmantei dvidesimt septyneri. arba trisdesimt dveji.

132331. miestei nuo archyvaro2008-09-24 14:59
Mieste, darkart perskaičiau Laiškuose ir nukopinęs perkėliau Tavo šį šedevriuką, šypsodamasis taip ir regiu karštį Tavyje rašant...Tau leidus: " 2008-09-23 10:20 vakar tycia pasiziurejau uspaski per salutini kazkoki kanala. pasakyciau, labai vaikinas itikinantis, nedurnas, iskalbus. nenuostabu, kgb nestatytu ant skysto. uspaskis atrodo super, ypac palyginus su kokiais dviem memekais per radija agituojanciais - pabedinsku, kuris yra isvis kazkoks šliurius, kvaisis paskutinis ir lapenu analogisku is kazkokiu ten liberalu. didins algas, gerins gyvenima, rupinsis lietuva. tai argi keista kad liaudis pakimba ant ruskio? turint omeny visiska imuniteto neturejima apskritai. ziurek, kas dedasi cia, kur, kaip suprantu, sviesesni zmones ateina. as, pavyzdziui. kokia meile dostojevskiams bulgakovams su ju sava rusiska tematika. du susiglaude lietuvaiciai issinuomuoja filma maloniam vakarui - "idiota". ar ne glusai? glusai. arba uuu, kuri, kaip suprantu, jaunesnes kartos - zavisi kazkokiais sudinais muzikantais su ju sudina ruska muzika. prie viso imanomo pasirinkimo. duot i snuki uuu. o kita rafinuota ponia su pretenzijomis i skoni alpsta nuo "nocnyje diversanty". kartais taip noretus, kad paragautumet vel rusiskos koses. tik butu gerai, kad as pati dar speciau isnesti uodega i vakarus". Tavo klasika lieka man. Ačiū.

132332. mie2008-09-24 15:02
prasom, i sveikata. tik vistiek nesuprantu, kam cia perkelei.

132333. miestei nuo archyvaro2008-09-24 15:15
Ir pats persikėliau čionai. Dabar pagyvensiu čia, o paskum jau - kaliūzėn tiuriagon galbūt.... " Išvarytam iš rojaus, man beliko ieškotis namų" (S.Geda, poetas)

132334. Skirmantė2008-09-24 15:16
Neatspėjot. Ir labai supykau, nes pasendinot, bet aš tai nieko - pasent visgi reikės, jei pasiseks.:)

132337. spėjikas archyvaras 2008-09-24 15:21
Skirmantė - vakar dienos abiturientė.

132338. spejike mieste2008-09-24 15:27
speju, sesi uz smulku chuliganizma. panasu i tave.

132339. Katė2008-09-24 15:29
Nepyk, Skirmante, aš gi savo metus spėjau. O jeigu Mie pasendino, tai aš šokinėju iš džiaugsmo - Lietuva nepražus, jeigu tokių jaunų žmonių turi. Aš čia labai labai rimtai.

132341. Skirmantė2008-09-24 15:35
O, kad viskas būtų taip paprasta... Nepražus, bet ne dėl jaunų, ne dėl senų, o dėl susitelkimo.

132344. katė2008-09-24 15:41
Pozityvios mintys turi galios telkti.

132359. haribo2008-09-24 18:18
palata nr.6. LIATŪVA,LIATŪVA. Gėėėėėėėėėėėda.gėėėėėėėėėėėda..ir ką gi man tai primena? mh...

132405. dėl "Tapatybės"2008-09-25 10:54
O kas pakeiksnos S. Gedą, buvusį deputatą, kuris ničnieko per savo deputatystę nepadarė, tik gėrė be pertraukos, negalėdamas net į posėdžius nueiti. Tiesa, vieną "gerą" darbą padarė - sukompromitavo deputato vardą

132425. archyvaras2008-09-25 12:53
Gyvenimo rupūs fragmentai, įspūdžiai, Dantė ir literatūrinės virtuvės atmintys, - viska praeitis pinasi, maišosi ir susilieja dabartinio laiko tėkmėje...Gal tik perfomanso (š.Jonų bažnyčios atšventinimas Sigito poezijos gyvybe ir jo transiniu balsu) aprašyme pernelyg stiprokai pasakyta apie Laimoną ( Noreiką?) ir Bernardą ( Brazdžionį!?)...Pernelyg aštriai tie " glušų veidai"...

132433. Balys2008-09-25 14:58
Geras - Dainavimas, vasara, lubinai, šieno kvapas. Žolynų karas, dalgių džeržgėjimas, vyrų kosėjimas. Vasariškas svaigulys, išplovęs man Vilniaus kretinizmą.

132529. tai vis tik buciavo tas indenas kryziu ar ne2008-09-26 15:21
?

132530. Skirmantė2008-09-26 15:29
Atsiminiau, kad skaitydama Šekspyrą aptikau juokelį "žmogus žibinte - žmogus mėnuly". Tokia neįmanomo dalyko mintis. Dabar visai nebejuokinga...

132909. Kalbančios pelės2008-09-30 09:24
kalbančios pelės yra visa, kas rašoma jau po Sigito tekstu.

132911. mie2008-09-30 09:25
peles - labai simpatiski gyvuneliai.

132919. Katė2008-09-30 10:25
Aš tuos gyvūnėlius gaudau.

Rodoma versija 31 iš 32 
14:32:55 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba