ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-09-04 nr. 715

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MASAOKA SHIKI. Haiku ir metų laikai (6) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Žaidimai ir stebuklai (11) • CHRISTOPHER OKIGBO. Poezija (2) • LAIMANTAS JONUŠYS. Humoras Jurbarke (ir Reikjavike) (9) • Uldžio Tyruono pokalbis su alpinistu REINHOLDU MESSNERIU. Užmerk akis, užverk lūpas (8) • DALIA ZABIELAITĖ. Apie vaisius, kuriuos raškė krikščionys intelektualai (85) • LR kultūros ministerija skelbia (1) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (13) • MATAS DŪDA. Vladas Eidukevičius: paveikslai ar tapyba? (5) • Žydų poetai apie Lietuvą (8) • -vp-. Dvi istorijos (4) • VALDEMARAS KUKULAS. Reklaminiai skydai vietoj pasiplaukiojimo valtele (19) • RIČARDAS SKORUPSKAS. Zeravšano motyvai (2) • Juozas Šorys. UNESCO kultūros paveldas: pripažintieji (6) • MICHAIL ZOŠČENKO. Baisus pasaulis (3) • EPHRAIM KISHON. Prieš trisdešimt metų (4) • l a i š k a i (22) •

Apie vaisius, kuriuos raškė krikščionys intelektualai

DALIA ZABIELAITĖ

[skaityti komentarus]

Vasara išties savita. Ne tik seniai regėta apstybe lietaus, rugpjūtį galop leidusio žmonėms plūstelėti saulėtan pajūrin. Savita tuo, kad, užuot tai darę, kai kas ėmė ir nuvažiavo į Berčiūnus, ramų gamtos kampelį Panevėžio rajone, kur rugpjūčio 19–22 d. vyko Ateitininkų federacijos ir "Naujojo Židinio-Aidų" studijų dienos "Trys žvilgsniai į dvi Lietuvas: politika, religija, kultūra". Ne tik maloniai praleisti besibaigiančios vasaros: pasimaudyti Sanžilės upelėje, pavaikštinėti po parką, lauko aikštelėje sužaisti krepšinį ar tinklinį, bet ir akademinėje terpėje pasvarstyti apie nūdienę Lietuvos situaciją.

Nors sakoma, jog šiame pasaulyje nėra nieko nauja, šis renginys kai kuo naujas. Žinoma, ne savo žanru. Nuo "Baltų lankų" ar "Santaros-Šviesos" kasmetinių konferencijų skiriasi tuo, kad tai pirmas tokio pobūdžio krikščioniškas renginys. Tūlas mūsų sekuliarios visuomenės cinikas šyptelės: krikščionys kaip visad vėluoja. Bet jei pažvelgsi kiek kitaip, teks pripažinti: sovietmečiu žlugdytas religinis gyvenimas įgyja modernias raiškos formas, Nepriklausomybės metai su savo tikėjimo laisve duoda vaisių.

O jie, kaip žinoma, per dieną nesubręsta. Pasak vieno iš organizatorių, renginio priešistorė siekia 1993 m., kai į ateitininkų renginį Zarasuose atvyko mėnraščio "Naujasis Židinys-Aidai" rengėjai. Tai buvo tolesnio bendradarbiavimo pradžia: subrendo ne tik pirmoji po Nepriklausomybės atkūrimo ateitininkų karta, bet ir mintis surengti studijų dienas. Ko gera, ne tik krikščionys intelektualai, bet ir jais tapsiantys studentai ateitininkai išgyvena poreikį to, ko mūsų krikščioniškame gyvenime dar trūksta – profesionalaus akademinio diskurso. Galimybė jį išgirsti priviliojo į Berčiūnus dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų Lietuvos miestų. Renginio tikslą taikliai nusakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jis pasveikino dalyvius ir paragino ugdyti krikščioniška pasaulėžiūra paremtą kritišką požiūrį į šiuolaikinę visuomenę.

Pavarčius programos lankstinuką į akis krito tai, kad daugiausia dėmesio skiriama sovietinio ir posovietinio mentaliteto, krikščioniškos ir sekuliarios pasaulėžiūros sankirtoms nūdienos Lietuvoje aptarti. Kad tema aktuali, galėjai įsitikinti pavaikščiojęs po Berčiūnų parką. Tarpukariu iškilusias medines vilas, kuriose poilsiaudavo Panevėžio diduomenė, sovietmetis pavertė pionierių stovykla. Ją mena cementuota aikštelė su pasvirusiu geležies stulpu, – vieta vėliavos garbstymo ritualui. Dabar į Berčiūnų parką įvairiomis progomis subėga ateitininkai, jį puošia koplytstulpiai, moderni kukli bažnytėlė. Nedidelėje erdvėje sugyvena sovietiniai ir posovietiniai, sekuliarūs ir krikščioniški simboliai. Taip yra ir visoje nūdienos Lietuvoje, – daugelyje jos gyvenimo sričių, ypač žmonių sąmonėje.

Apie patirtis, sąlygotas sovietmečio stereotipų, kalbėjo dr. Ramūnas Trimakas. Jis mėgino išryškinti kai kurias sovietmečio liekanas, pasitaikančias mūsų kasdienybėje: akademinėje srityje, medicinoje, miestų architektūroje ir kt. Nepagarba asmeniui, kanibalistiniai santykiai darbe, pažeminimas ir psichologinis teroras, individualios iniciatyvos žlugdymas – tai iš sovietmečio paveldėti stereotipai, kuriuos vyresnioji karta dabar perduoda jauniems žmonėms, nekritiškai įsiliejantiems į sekuliarią vartotojų visuomenę. Iš šio, o ir iš kitų pranešėjų klausytojai galėjo mokytis to, ko Lietuvoje dar trūksta ir ko nemoko liberalūs intelektualai, – kritiško požiūrio į tai, kas vyksta visuomenėje.

Dabar elgiamasi priešingai: siūlomi įvairūs receptai, užuot diagnozavus, kuo visuomenė serga. Dr. Eglės Laumenskaitės pranešimo tikslas ir buvo išryškinti visuomenės ligas, ypač tas, kurių šaknys siekia sovietmečio patirtį. Totalitarinė sistema buvo sukūrusi tam tikrą rėmą, kurio viena iš savybių – stiprus kolektyvybės jausmas ir bendruomeniškumo nebuvimas. Kolektyvui būdinga tai, kad jo nariai turi bendrą tikslą, bet nėra atsigręžę vienas į kitą, nemoka būti vienas su kitu. Perėjimas iš vienos sistemos į kitą drastiškiausias ir radikaliausias buvo vyresniajai kartai. Ji nesugebėjo išmokyti vaikų bendrauti, su pasitikėjimu atsiverti kitam. Todėl šiandien ir esame praradę kolektyvybę, bet neturime bendruomenės jausmo. Jo stygius jaučiamas ne tik bendroje visuomenės gyvenimo erdvėje, bet ir Bažnyčioje. Vargu ar kelios studijų dienos išmokys atsiverti kitam, pripažįstant kito žmogišką vertę. Bet čia išties galėjai patirti trumpus kitam atsiveriančios bendrystės blyksnius. Lyg ir nebuvo to, kas į akis krito kituose šio žanro renginiuose, – save sureikšminančio individualizmo.

Renginyje diskutuota ir apie politinę Lietuvos situaciją. Dr. Mantas Adomėnas svarstė, į kokią Lietuvą veda liberalioji demokratija. Gyvename sekuliarioje valstybėje, kurioje politika atitrūko nuo moralės ir turi vis mažiau sąlyčio su Bažnyčios mokymu taškų. Einama į politinę sistemą, priešišką tikėjimo reikalavimams. Koks šioje situacijoje turėtų būti Bažnyčios sielovadinės veiklos pobūdis? Ar ji turi tik pasyviai siūlyti savo mokymą? Anot M. Adomėno, šiandienėje situacijoje Bažnyčia, ugdydama tikėjimą, turėtų ugdyti ir pilietines vertybes, gebėjimą iš krikščioniškų pozicijų kritikuoti viešame diskurse vyraujančius libertarinius lozungus. Kodėl krikščioniui būtina pilietinė laikysena, svarstė jau kiti pranešėjai.

Filosofas Vytautas Ališauskas (šio renginio įkvėpėjas) ir dr. Virgis Valentinavičius profesionalią politinio gyvenimo analizę įvilko į neakademinį rūbą – "Dviračio žinių" su Mauzeriu ir Sūrskiu variantą. Buvo įdomu. Gal dėl žaismingos ironijos, kurios trūksta ne vienai televizijos diskusijų laidai. Prelegentai dialogą pradėjo klausimu: ką Lietuvos politinei sistemai reiškia korupcijos skandalas? Čia ir dabar jie demonstravo, kaip ankstesni studijų dienų svarstymai apie sovietinį palikimą paaiškina dabarties politikos problemas. Anot V. Ališausko, Lietuvos politinė sistema ardoma iš vidaus, siekiant įteigti, kaip viskas blogai, nes visi vagys. Šis sovietmečio stereotipas – gera dirva vešėti populistams, siūlantiems greitą revoliuciją ir gerą gyvenimą. Ką turėtų daryti tradicinės partijos, suvokusios populistų pavojų Lietuvos politinei sistemai? Pradėti šokti jungimosi kadrilius? O gal, kaip ir populistai, kad pritrauktų rinkėjus, griebtis kosmetikos, cinizmo, melo? Anot V. Valentinavičiaus, problema ta, kad tradicinės partijos turi idėjų rinkėjams, bet neturi dažų; populistai turi dažų, bet neturi idėjų. Ir kas geriau: manipuliuojantis elitas ar manipuliuojantys blogiausieji?

Beje, studijų dienų dalyviai užsiiminėjo ne tik akademybėmis. Kaip ir tomis dienomis dėl olimpinio krepšinio pamišusi tauta, jie pasidavė lengvam svaiguliui. Kodėl ne, jei vėlų vakarą lauko kavinukėje gurkšnodamas alų ar vyną didžiuliame ekrane gali stebėti intriguojančias Lietuvos ir JAV rungtynes! Ir grupiniais šūksniais, pliaukšenimu, strykčiojimu iš vietos atnašauti antrajai Lietuvos religijai – krepšiniui. Šis svaigus šėlsmas leidžia užmiršti save ir patirti kažką kitką. Nežinau, ar panašią būseną siūlo pagoniškas religingumas. Bet apie jį ir tai, kuo jis skiriasi nuo krikščionybės, kalbėta tos dienos paskaitose.

Rašytojas Kazys Almenas ir buvęs "Naujojo Židinio-Aidų" vyr. redaktorius Petras Kimbrys svarstė: "Kaip lietuvis katalikas turi suvokti / vertinti savo (ir pagonišką) istoriją ir kuo jam didžiuotis?" Ši platoka tema leido numanyti, kad bus paliesti tik keli iš galimų atsakymų. Vieni jų informatyvesni, kiti – probleminiai. Kiek netikėta įžvalga apie monoteizmą kaip iki šiol neperimtą pasaulėžiūros bruožą, – tai dabar matome Lietuvoje, kuri iki šiol sunkiai priima krikščionybę, nors su ja seniai yra susigyvenusi, – klausytojus vertė smalsauti: kodėl taip yra? Anot P. Kimbrio, kitaip negu politeistinės religijos, krikščionybė reikalauja moralės, elgesio disciplinos ir dėl to yra nepageidaujama. Tuo tarpu pagonybė gundo laisvėmis ir apribojimų nebuvimu. Sukonkretindamas šią mintį K. Almenas pažymėjo, jog virtualumo valdomam šių dienų pasauliui pagonybė netgi įdomesnė. Tad nekeista, kad vaikų ir jaunimo kultinėse knygose apie Harį Poterį nėra monoteizmo, vyrauja visai kita pasaulėžiūra. Tai mūsų laikų pasaulėžiūrinės krizės ženklas.

Apie ją kalbėjo ir filosofas Tomas Sodeika. Tik kiek kitaip. Gal dėl to, kad šalia turėjo nepamainomą replikuotoją moderatorių V. Ališauską. Sekdamas Jeanu Franēois Lyotard’u, kaip esminį postmodernizmo bruožą jis įvardijo pasitikėjimo didžiaisiais pasakojimais krizę. Esame situacijoje, kai, dingus šiam pasitikėjimui, išnyko ir visi pamatiniai orientyrai. Tatai pranašavo jau Friedrichas Nietzsche, pasakodamas apie pamišėlį, kuris su žiburiu išbėgęs į gatvę šaukė: "Ieškau Dievo". Galop paskelbė: "Dievas mirė", t. y. dingo orientyrai, pasaulis prarado prasmę. Žmonės sutriko: jie suprato, kad pamišėlis sako, jog atsitiko kažkas svarbaus, tačiau kas – nesuvokė. O štai J. F. Lyotard’as tai įvardija: dingo orientyrai, nes dingo pasitikėjimas didžiaisiais teologų ir filosofų pasakojimais. Kodėl jais nepasitikime? Galbūt visos mūsų kalbos, nemokėjimas tylėti, o ir tai, kaip tariame žodžius (lūpomis, bet ne širdimi), kalti dėl to, kad mus ištiko krizė. Dabar turime konkuruojančių pasakojimų gausą ir nežinome, kurio laikytis. Tai pavojinga būsena, nes gyvename pasaulyje, panašiame į labirintą – vietą, kur galima pasiklysti. Laikydamiesi vienos sienos, anksčiau ar vėliau iš to labirinto išsikapstysime. Ta siena galėtų būti biblinis naratyvas, nurodantis, kas yra tiesa, kuria reikėtų sekti.

Paskutinę studijų dieną svarstyta apie poeziją. Poetas Edmondas Kelmickas žaismingai klausytojų akyse ardė dar vieną sovietmečio stereotipą: požiūrį į poetą kaip į mitologinę būtybę, kurią pamačius "akys išvirsta, seilės tykšta". Nemačiau, kad kuriam klausytojui taip būtų nutikę. Nors tai nereiškia, kad tarp jų nebuvo nė vieno poezijos mylėtojo. Būta netgi tokių, kurie patys mėgina kurti. Moderatoriaus Sauliaus Drazdausko klausinėjamas, ką reiškia šiais laikais katalikui rašyti poeziją ir kuo ji skiriasi nuo nekataliko rašytos, prelegentas, užuot pompastiškai išvedžiojęs, ėmė dalytis (kūrybinio) gyvenimo patyrimu. Prieš 20 metų, ilgai mykęs "om", lankstęsis pagal jogą, perskaitęs kalną teosofinių ir kt. knygų, atsivertė tada, kai išgyveno Kryžiaus slėpinį. Nuo tada nebegali rašyti taip, tarsi Dievo nebūtų. Tačiau rašyti religinę poeziją nereiškia skelbti Gerąją Naujieną. Veikiau tai tik ieškojimas žodžių, kuriais gali išreikšti savo patirtį. Bėda ta, kad mes ir dabar linkę poeziją paversti savotiška religija. Antai tėvas Stanislovas Rainerio Maria Rilkės "Valandų knygą" siūlo skaityti kaip XX a. inteligentų brevijorių. Tai nesąmonė. Kaip ir tai, kad poetine forma sakomus dalykus mes linkę priimti tikėjimu, emocijomis. Bet nekeliame tiesos klausimo. O juk ėmę analizuoti (pvz., minėtą Rilke), pamatome, kad (ir jo) poezija falsifikuoja tiesą. Poezija turėtų ne konstruoti tikrovę, o ją interpretuoti.

Kad tikrovę interpretuoti (dargi nepoetiškai) nėra lengva, teko įsitikinti autobusais leidusis į ekskursiją po Nevėžio slėnio kultūros ir istorijos įdomybes: Kronikos leidėjo kun. Kazimiero Kuzmicko gimtinę; karaimų kapines Naujamiesčio kalnelyje (vienas iš dvejų visoje Lietuvoje); piliakalnį, ant kurio stovėjo legendinio Čičinsko dvaras; dažytų plytų dvaro liekaną (Nevėžio dvarų fenomeną, kadaise žavėjusį Maironį) ir kt. Užuot sukus galvą, kaip šias įdomybes interpretuoti, buvo galima griebtis ir to, ko Nevėžio dvarelyje, nuo tų įdomybių apsvaigę, griebėsi keli ekskursantai: glostinėti rausvaplaukę ir pilką katytes (sakau tai visiškai tiesiogine prasme). Tūlam miestiečiui, reikia manyti, jos dar nereiškė kaimo įdomybių.

Tuo ir baigsiu – žiupsniu patirties ir juoko. To, ko apsčiai būta kone visų prelegentų kalbose. Tai imponavo ir renginiui teikė jaukaus nuoširdumo. Gerai, kad nesileista į nūdien madingus įmantrius akademinius vogravimus. Ne jie, o dalijimasis patirtimi veda į paprastą gyvenimo išmintį. Kaip ir juokas, ironija ar renginio dalyviams gerai žinomo humoristo Palemono Dračiulos aforizmai. Ar ne tai rodo, kad dar gebama kritiškai žvelgti į šiuolaikinę sekuliarią tikrovę, atpažįstant jos banalybes, stereotipus, dideles ir mažas kvailystes.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


21228. nekrikscionys :-) 2004-09-06 14:12
is teksto matys, kad smagu ten buvo. Puikus pranesimai. daug laisvalaikio ir pramogu. na gal pernelyg viskas krikscioniskai. Nors jei Alisauskas ir Sodeika kalbejo, tai matyt ir pasaulieciams buvo ko isgirsti. gaila, kad musu ten nebuvo.

21251. a/j2004-09-06 22:51
Skaitau apie "plyteles, kurias matome baseino dugne. Nepaisant vandens. O gal būtent dėka jo". Veikale "Akis ir dvasia" Merleau-Ponty iškelia šią matomumo problemą. Bet aš dabar ne apie ją norėčiau klausti. Gal autorius ar šiaip kas nors žinote, ar šis Merleau-Ponty veikalas yra išverstas į lietuvių kalbą? Niekur nemačiau. O internete radau, kad neva yra išverstas (A. Sverdiolas vertėjas). Tad kaip yra iš tikrųjų?

21252. a/j2004-09-06 22:54
Sorry. komentarą 21251 parašiau prie M. Dūdos straipsnio. Čia berods Merleau-Ponty nefigūruoja. Mat straipsnius skaitau iš laikraščių. Ekrane nemėgstu.

21255. s./i.2004-09-06 23:38
kažkaip net neturiu ką pasakyti... man atrodo, kad geriau ir jie, krikščionių intelektualai, patylėtų dėl politikos. Labai naiviai skamba jų pamąstymai apie "visi vagys" ir t.t. Kaip sakoma, šunys loja, o karavanas eina, tik čia šita frazė turi kitą prasmę, nes šunys keliauja paskui. Visi kiti liekat ant ledo. Jūs tiesiog buvot durniai. Jūs ir esat durniai, nes nesuprantat, kad atėjo nauja tvarka. Netikit pasakojimais, netikit naratyvais ir kita **jnia? Tai eikit jūs na*** - mums, elitui, užtenka ir mūsų susibūrimų, tenais mes kultivuojame savo krikščioniškąsias vertybes. Bet leiskite jaunajam išminčiui priminti jums, ponai, kad Kristus nelabai pritartų jūsų mąstymui ir veiksmui. Pagalvojot apie tai? Dar kartą g e r a i pagalvokit. Pasvarstykit ir apie tai, kad nereikia bijoti pasakyti savo nuomonės, nes svarbiau yra Dievo teismas. Juk jūs tikite Dievą? Tik gal truputį kitokį, savotišką, tokį, kaip jūs patys.

21257. a/j į s./i.2004-09-06 23:53
Juk ne visi taip naiviai samprotauja (neva "visi vagys" ir pan.) Sprendžiant iš teksto, apskritai ne tik apie politiką buvo kalbama. Ar bent jau ne taip tiesiogiai kaip sektų iš tavo komentaro. Cituoji pasisakymus apie naratyvus. Bet gi tekste rašome "netikiME naratyvais", tad pridurdamas, "tad, eikit jus visi na***" jau visai iškreipei mintį. Ir apskritai, kaip ir pridera "jaunajam išminčiui", kodėl gi neleistum kiekvienam krikščioniui ieškoti savo kelio?

21261. s./i.2004-09-07 11:30
a.j., jeigu ko nesupranti, tai nelįsk, gerai? Mano komentaro tu išvis neįkirtai - aš kalbėjau ne apie tai, kas ir kiek buvo aptarinėjajama tame partijos suvažiavime. Jeigu būta ko nors intelektualaus ir švaraus, OK. Tačiau mažytis nenuoseklumas ar veidmainiavimas yra tai, ko užtenka, kad viskas žlugtų. Cituoju: "O gal, kaip ir populistai, kad pritrauktų rinkėjus, griebtis kosmetikos, cinizmo, melo? Anot V. Valentinavičiaus, problema ta, kad tradicinės partijos turi idėjų rinkėjams, bet neturi dažų; populistai turi dažų, bet neturi idėjų. Ir kas geriau: manipuliuojantis elitas ar manipuliuojantys blogiausieji?" Klausiu, kas tie populistai ir kas tos partijos, turinčios idėjų? :)) Konservatoriai? Liberalai? Įvardinkime tiksliai, nes taip tik skatiname ir be mūsų suvešėjusį populizmą (populizmas man, sapiens/insipiens kilniai personai, žymi susietą su demagogija reiškinį, kai kaltinantysis pats labai kaltas, bet vis bado pirštais kitus ir rėkia: "vajetau, na argi taip galima, kur jūsų sąžinė, gėdos turėkit"... Beje, paskutinė replika: ar elitui pritinka manipuliuoti (su sąlyga, kad mes žinome, ir kas tas elitas)? Ar Dievas nesakė ir neprisakė, kad meluoti negalima ir kad tai nuodėmė? Apie bažnyčią aš dar nepradėjau, bet esant progai pasakysiu tiesą.

21267. a/j2004-09-07 12:13
Valentinavičius nori pasirodyti labai kietas, tai ir varo ant visų. O tas "manipuliojantis elitas, ar manipuliuojantys blogiausieji", na, tai jau atsiprašau. Nors gal čia tiesiog tekste viskas taip skamba. Iš kur galim žinoti kaip buvo iš tikrųjų? Reiks paklausti Erikos, jei jinai ten buvo. Berods ketino važiuoti į tą renginį. O tu s./i. Geriau nesakytum "jei ko nors nesupranti, tai nelysk, gerai?". Juk kas viską supranta, tas jau tikrai nelystų. Jis tiesiog palaimingai kontempliuotų savo supratimą. Reiškia, kad visi mes nesuprantam. O jei dar matome kažkokią prasmę diskutuoti (o ne tik kritikuoti), tai matyt bent jau suprantam, kad nesuprantam (arba, kad galbūt ne viską suprantam). Ir tai ne taip jau blogai.

21269. s./i.2004-09-07 12:33
nelengva būti išmintingam. tikrai nelengva...gal nori pabandyt? tada ir galėsi mane mokyt gyventi ir t.t. o kol kas I`m in charge. Nesupratau, ko ir dėl ko ten reiks paklausti...Man ir taip viskas aišku, kam reikia, tas tegul ir bėga pas visokius valentinavičius ar dar ką nors. Ką jie naujo pasakys, išskyrus, kad visi kiti neišmano pasaulio sąrangos. Mane siutina, kad į tai painiojama katalikybė. Taip šlykščiai dangstytis šventais dalykais ir dar šaipytis, niekinti kitus, tai nežinau, ką jiems reiktų padaryti. Dievas, tikiu, jiems turi paruošęs staigmenų.

21278. slogutis2004-09-07 15:50
Kol neperlaušime savo supratimo ir nepradėsime toleruoti tradicinių (turinčių gilesnius vakarietiškus atitikmenis) partijų, kaip ne itin patrauklaus, bet geriausio demokratinės sistemos garanto, tol nebus saugi mūsų politikos valtis.

21280. ..............2004-09-07 16:16
Slogutis gerai sako. Tradicinės partijos, tai kur kas mažesnė blogybė lyginant su naujosiomis, populistinėmis partijomis. Kaip antai uspaskicho darbo partija. Tad tikrai neracionalu dabar ant visus dėti. Kai įsiviešpataus po rinkimų agurkicho partija, tai prisiminsime visas tradicines partijas, kurias dabar taip sudirbinėjame.

21283. ?2004-09-07 16:42
Ar kas nors žino kokį nors esminį skirtumą tarp "tradicinių" partijų, išskyrus pabuvimą valdžioje?
to s./i. Kas tie šventi dalykai (pagal Jus)? Ar katalikybė šventas dalykas?

21284. ?2004-09-07 16:44
Tenka kartoti.:( Ar kas nors žino kokį nors esminį skirtumą tarp "tradicinių" partijų ir Uspaskio partijos, išskyrus pabuvimą valdžioje? to s./i. Kas tie šventi dalykai (pagal Jus)? Ar katalikybė šventas dalykas?

21287. ebola2004-09-07 17:39
Viskas ritasi racionaliausiu keliu ant svieto.Galbut sokoterapija geriau nei letine negalia?

21289. Queer2004-09-07 18:30
"Is pranešėjų klausytojai galėjo mokytis to, ko Lietuvoje dar trūksta ir ko nemoko liberalūs intelektualai, – kritiško požiūrio į tai, kas vyksta visuomenėje"! Pasirodo, liberalus intelektualai ex definitione nekritiski, ir, ko gero, apskritai ne intelektualai! Kritiskas protas arba katalikiskas, arba nekritiskas, arba tai apskritai ne protas! Na, tikrai idomiu ir naudingu dalyku galima suzinoti Satenuose. Pavyzdziui, kad kai kurie ju pilieciai tebegyvena kataliku ir ciciliku epochoje. O sancta simplicitas!

21290. s./i.2004-09-07 18:52
klaustukui, gali nekartoti, vis tiek nieko gero :) Man katalikiškos vertybės yra šventas dalykas. Jei tau ne, gyvenk sau kaip daržovė. Tačiau aš neprimetinėju savo požiūrio, aš tik sakau, kad tie, kurie rodo save kaip pamaldžius ir išpažįstančius būtent mano minėtus dalykus, atitinkamai ir elgtųsi. Aš reikalauju nuoseklumo iš jų, ne iš tavęs, todėl tau neturi rūpėti, kas ir kaip man šventa. Got it?

21295. Queer to s./i.2004-09-07 19:57
O tie, kam katalikiskos vertybes nera toks jau sventas dalykas, "gyvena kaip darzoves", ar ne? Alternatyva: katalikas arba darzove, prasom rinktis! Katalikai tai jau tikrai darzovemis nebuna, irodyta empiriskai! Got it, baby? :D

21296. ?? ---> s/i2004-09-07 20:00
Ar tik nebūsi užsimaskavęs Aivariukas?

21297. Anjolė :-) 2004-09-07 21:17
O aš, žinokit, beviltiškai įsimylėjau prof. Mantą Adomėną. Sėkmės jam!

21299. Anjolėi :-) 2004-09-07 21:41
Jo, Mantas simpatiskas. tokį tikrai galima įsimylėti.

21300. to sapiens2004-09-07 21:43
netikintys anot tavęs yra blogai (daržovės), krikščionius irgi pakritikuoji (lenda, kur nereikia). tai kas belieka?

21301. s./i.2004-09-07 22:35
dviems klaustukams: nea, nepataikei. Tau, beje, ir maskuotė nepadėtų...

21306. vot iš kalėjimo2004-09-08 02:59
- teko pasirausti komentarų archyvuose (Artūro iš Vilniaus), mat esu kažkokių ligonių paniojamas su tuo biču. Ir perskaičiau, kad, krikščionybės, tipo, rotacijos, laikas baigėsi, suprask mirė. Bičai vakaruose ta patį karkia - karkia vadinasi žino? Ar ne? kitaip sakant pravoslavai/krikščionys pasiliks tik rusų/elitovscų tarpe - tarp lietuvių įsivyraus netikinčio krikčioniškosios/indvidualisto mentalitetas, anti(paxisto/antipaxisto) ir t.t vertybės.

Ėch, gaila, nes pas mus kalėjime - tikėjimas labai psichologiškai padeda dvasiškai silpniems

21308. kaimietė2004-09-08 08:50
Laukiu nesulaukiu, kada kiekviena religija pasakys:"Ne, mes nesame tie, kurie galime atsakyti į visus klausimus. Mes - tik vienas iš ieškojimo kelių. Visi keliai geri. Tik eikit!"

21309. moderatore cikada2004-09-08 09:06
tiek briedo vienoj vietoj neteko skaityt! kad ir tai: "poezija turėtų ne konstruoti tikrovę, o ją interpretuoti". chia apie poezija, ar apie propoganda?

21312. kaimietis2004-09-08 09:33
O aš laukiu, kada kiekviena religija pasakys: "Ne, mes nesame tie, kurie veda žmogų link Dievo. Mes visą laiką klaidinome žmones, stengėmės atskirti juos nuo Dievo, pakeisdami Dievą kitu. Mes nesame kelias, kuris veda link Dievo, mes tik klystkelis. Žmogui nereikia niekur eiti, nereikia ieškoti, o reikia tik pačiam atsiverti Dievui, nes Dievas yra visur, visur aplink ir tavyje. Atsibuskit,mielieji ir atleiskit mums."

21313. ebola2004-09-08 10:00
:D O as laukiu, kol demokratai pasakys:"Ne, mes nesame tie, kurie gali atvesti jus i rytoju.Musu laikas baigesi, musu gyvybiniai syvai issunkti ir idealai paseno ir sukirmijo...." Manyk: galioja sena patarle - "bloga tvarka geriau nei kai nera jokios tvarkos".Pasenusi disciplina smirda, kaip ir sena isviete - turi ja naudotis, kol nepastayta nauja...:D:D

21314. moderatore cikada2004-09-08 10:05
kaimieti: yra tokia religija: dzin-budizmas :)))arba ilgai laukus, dar palauk...o gal reiketu pradeti nuo saves?

21317. kaimietė2004-09-08 10:26
kaimieti, tavo religija neigia kitas religijas. Nieko naujo.

21320. s./i.2004-09-08 11:50
2 Queer, nu tu gi nesi toks, kaip dauguma komentuotojų, bet vis tiek susipainiojai mano pastabose. Nesakau, kad kiekvienas netikintis yra lopas (nors man ir gali kartais taip atrodyti, ypač matant visokius pagonis), - manęs paklausė, ar katalikiškos vertybės šventos, aš sakau - TAIP, o jei jos kam nors nėr tokios (bent minimaliai, pasąmoningai ar pan.), tai tas žmogus yra ne kvailas, bet asocialus, jis neigia moralės normas, kurias įskiepijo krikščionybė. Štai ką aš manau. Šiuo atveju didesnės daržovės ar whateva man pasirodo būtent visokių susibūrimų iniciatoriai, kurie viena sako, trečia galvoja, o penkta daro. Veidmainiai, hypocrites. Kaimieti, jei tau reikia kažkokios mistinės religijos, kuri nieko nereikalauja, bet viską duoda, tai tu pats nesupranti, ką šneki. Iš kur joje "atsirastų" Dievas, koks jis būtų? Nejau nemanai, kad tikėjimas ir yra tikras tuo, kad esti vienintelis? Pasirinkimo laisvė? Ha ha, mano pasirinkimo laisvė prasidėjo tada, kai pripažinau, kaip kvaila yra netikėti. Taip, sunku suprasti, kaip čia šalia gyvuoja toks islamas, kartais net atrodo, jog galėčiau įtikėti kiekviena religija...bet taip tik atrodo, nes atidžiau įsižiūrėjus, pamatai, koks aplinkui primityvumas ir kaip kenčia klaidatikiai, pvz., stačiatikiai, nu šakės, kokie jie man keisti :( Beje, atsivėrimas Dievui, mano supratimu, turi būti aktyvus, produktyvus.

21322. kaimietis2004-09-08 12:11
Kas yra religija? Verčiau iš anglų kalbos žodyno: "Religija-tikėjimas į, garbinimas, nuolankumas antgamtinei jėgai (jėgoms), valdančioms žmonių likimą ir tokio tikėjimo oficialus, institucinis įtvirtinimas (kaip organizacijos)". Nemanau, kad aš "įsikomponuoju" į šį apibėžimą. Nei tikiu (žinau), nei garbinu (myliu),nei esu nuolankus. Nemanau, kad Dievas yra antgamtinė (supernatural) jėga, manau, kad Jis yra realus, natūralus. Manau, kad žmogus (žmonės) pats (ys) kuria savo likimą, savo gyvenimą...Kurgi ta religiją?
Tas iš žodyno paimtas religijos apibrėžimas labai akivaizdžiai iliustruoja mano teiginį, kad religija stengiasi atskirti žmogų nuo Dievo.
1) Tikėjimas į. Tikėjimas yra labai žema proto ir jausmų išsivystymo pakopa. Žmogus tiki kažkuo tada, kada pats nesugeba suvokti, o pasikliauja ne savo, o kažkieno kito protu ir supratimu.
2) Garbinimas ir nuolankumas. Kažkokia institucija "nuleidžia" žmogui, kad kažkur danguje gyvena toks piktas diedukas, kurio reikia labai bijoti, nes jis baudžia visus, kurie nepakankami jį garbina. Kas belieka vargšui žmogeliui, jeigu sako toks autoritetas- jis ir tiki ir bijo: vaikšto į pamaldas, aukoja pinigėlius tai institucijai, krikštija vaikus, kad tik tas dėdė nepadarytų ko nors blogo. Paskaitykite Bibliją (Iš, Kun, Sk knygas) ar tą piktą žmogų, skatinanti plėšti žudyti, galima pavadinti Dievu. Argi Dievas sukūręs tokį grožį (pakelkite akis nuo kompiuterio ir pažiūrėkite pro langą- gal ką pamatysite pro mūro sienas?) galėjo kurti jį be meilės, be tikslo? Argi normalus mylintis Tėvas gali norėti blogo savo vaikams? Argi mylinčiam Tėvui reikia, kad vaikai jo bijotų, jį garbintų prieš jį žemintųsi? Viskas elementaru- kiekvienas tėvas (mama) nori kontakto (bendravimo) su savo vaikais, nori, kad vaikai būtų laimingi, todėl nori padėti kurti tą laimingą ateitį savo dukroms ir sūnums.
Ką daro religija? Žinojimą, betarpiška ryšį su Dievu, jautimą Dievo pakeičia nesuvoktu tikėjimu. Meilę savo Tėvui pakeičia baime (dievobaimingumas), bendravimą su juo pakeičia buku išmoktų tekstų burbuliavimu (Ar jums patiktų, jeigu jūsų vaikai su jumis bendrautų tiktai tokiu būdu?) ir dar per tarpininkus, žmogaus pilnavertiškumą, kaip savo ateities kūrėjo, pakeičia nepilnavertiškumu išMALDOS prašymu, nusižeminimu, tuo nužeminant ir Dievą, nes Jis -žmogaus Tėvas.

21324. ebola2004-09-08 12:22
Ohoho, kaimieti.Uz toki saves suartinima, prilyginima Dievui, zinok, Liuciperi is ten nutrenke..:D:D Viskas ok, isdidumas tik yra didziausia is visu nuodemiu.Nuolankumas ir nusizeminimas yra ne tik didziausia dorybe, bet ir savo tikrosios vietos supratimas.Tai labai sunku isisamoninti maistingos prigimties zmonems.Netgi papuole i mesmale daugelis pasiryze zuti, bet ne nusizeminti.Tai klaida! Kaip baisu tai suprasti!Bet tai ir yra vienas is esnimiu zingsniu i nauja mastyma.Buti reikia ne issikelusiu savim patenkintu neurotisku Nyces herojumi su "savo" nuomone apie religija, o jautriu ir nuolankiu visose situacijose gyvenimo! Man asmeniskai tai ziauriai nesiseka!:D:D MES - DULKES, nepamirsk to.

21325. kaimietis2004-09-08 12:51
Ebola, savo vertės (žmogaus vertės) žinojimas neturi nieko bendro su puikybe. Puikybė pasireiškia tada, kada žmogus iškelia save aukščiau kitų, tuo žemindamas kitus (todėl man nepriimtinas Nyčė). Aš to nedarau. Tikrai nemanau, kad aš kuo nors geresnis ar protingesnis už kitus.
Nuolankumas -nuolankumui nelygus. Taip pat ir nusižeminimas -nelygus nusižeminimui.Nėra tai didžiausios dorybės-yra didesnių. Yra visokių situacijų gyvenime, bet kiekvienoje nors reikia stengtis IŠLIKTI ŽMOGUMI - nežeminti žmogaus vardo. Argi nesutinki?
Draugiškas patarimas:).Jeigu nori, kad tau sektųsi gyvenime, laikyk save ne dulke (užmiršk tai!), bet ŽMOGUMI (tu tikrai juo esi!)-nepamiršk to!

21326. Queer2004-09-08 13:04
"IŠLIKTI ŽMOGUMI"!!! Koks tikslas! Koks šūkis! Aiškus, paprastas, didingas, garbingas ir populiarus! Ir kai ką primena, pvz.: "Žmogus - tai skamba išdidžiai"(sovietinis poetas); "Aš - Žmogus, aš - už!"(Kembridžas Petraitis). Svarbiausia, koks stilius! Ponai kaimiečiai, jūs - tikri estetai.

21327. s.2004-09-08 13:11
"aš - žmogus" apie mane nepasako nieko naujo. Biologinė rūšis. Jei nori įdėti ką nors daugiau į šią sąvoką, tai reikia mažų mažiausiai sakyti "mes - žmonės". Nežinau, ar juntamas skirtumas, - bent man tai taip (- suponuojamas socialumas, žmonija kaip "tikslų viešpatija" :)), na, kaip savotiškas mano elgesį koordinuojančio imperatyvo šaltinis ir tikslas). Šiuo atveju nesu tikras, ar būtina minėti Dievą, pagal kurio paveikslą sukurtas žmogus, tad gal neminėsiu.

21328. kaimietis2004-09-08 13:12
"Aiškus, paprastas, didingas, garbingas ir populiarus!"..., bet nemadingas:( Todėl valgykime chipsus- jie visada madingi! Savęs nelaikau estetu, nes man svarbiau pati mintis, negu kas, kur, kada, kažką tokio pasakė.

21329. moderatore cikada2004-09-08 13:13
kaimieti, i zhodyna galima sudeti tik zhodzhio reikshme. tolimesni tamstos ishvedzhiojimai dvokia marksizmo-leninizmo katedros tvaiku.

21331. ebola2004-09-08 13:14
:) Man labai sekasi gyvenime.Kazin ar kam nors taip gerai sekasi kaip man! Garbes zodis.O savo vertes ZINOJIMAS turi tiesiogini rysi su puikybe!!! Taciau tai nera lemiantis dalykas, tai tiesa.Zinojimas, zinios aplamai nieko nelemia.Visos musu vertes yra taskai skaleje.Kiekvienam taske kryziuojasi daugybe skaliu.Mes nemokame kitaip ivertinti kaip analizuodami padeti ivairose skalese, isardydami save i savybes(skales) ir duodamai sau daugiau ar maziau balu.Taciau siuo budu negalime ivertinti nei "islikti Zmogumi" nei "nuostabus ir nepakartojamas", nes tai neapibrezti, nebaigtiniai dydziai, veikia tikejimo nei zinojimo kategorijos. Cia zinios yra bejeges.As rasau ka as jauciu - Tu rasai ka tu jauti. As tikiu, kad mes nedaug vertesni uz virusa.Ir ne ka labiau saviti ir nepakartojami nei baltymo molekule.Dar daugiau: mes viena ir tas pats is esmes. reiskia negali pustis ne tik pries zmogu ir jo niekinti, bet ir pries rugio gruda.Dabar isivaizduok zmogu MYlINTI dulkes vejyje.Va cia yra tikejimas! O ne - as nuostabus, tu nuostabus.Viskas nuostabu! Ir truks labai trumpai - megaukimes!

21332. Queer2004-09-08 13:36
Kaimietis, matote, kapsto giliai, jam "svarbi pati mintis"! :D

21336. kaimietis > ebolai2004-09-08 16:45
Cituoju: "Visos musu vertes yra taskai skaleje.Kiekvienam taske kryziuojasi daugybe skaliu.Mes nemokame kitaip ivertinti kaip analizuodami padeti ivairose skalese, isardydami save i savybes(skales) ir duodamai sau daugiau ar maziau balu." Gerai parašyta. Toliau: "...zinios yra bejeges.As rasau ka as jauciu..." Sutinku, reikia jausti, žinios (vienos) yra bejėgės, nes visos gyvybės formos, net tavo minėtas virusas yra milijonų milijonus kartų sudėtingesnis už kompiuterį į kurį spoksom. O, ką kalbėti apie žmogų? Dar puikiau parašyta: "Dar daugiau: mes viena ir tas pats is esmes. reiskia negali pustis ne tik pries zmogu ir jo niekinti, bet ir pries rugio gruda". Taip, viskas yra vienas,ir vieno dalis. Pūstis,aišku, nereikia, bet nesuprantu, kodėl reikia žemintis ir tuo pačiu žėminti tą,kas tą šedevrą sukūrė?

21340. po palme2004-09-08 18:39
Gera diskusija buna iki tol, kol kazkas pradeda skelbti savo tikejima. "Jeigu ko nesupranti, tai nelisk, gerai" :), o po to lotyniska citata ir tiesos monopolis garantuotas. Laikykis ta savo tikejima sau, kam gadinti kitiems nuotaika.

21341. po palme2004-09-08 18:43
"I am in charge", cia tai geras. Buvau nepastebejes. "Man ir taip viskas aisku" irgi neblogai, bet, deja lietuviskai. Gauna tik 50 tasku. O uz angliska 75.

21342. Queer2004-09-08 18:52
Labai keista stebeti, kaip kaimo klebonai naiviai persirengineja filosofais-intelektualais! Aveliu ieskote akademinese lankose, ar ka?

21343. s./i.2004-09-08 19:35
2 po palme: nemaniau, kad be kriuksėjimo ir mekenimo esi įvaldęs ir užsienio kalbų. Super. Galėsiu rekomenduoti.

21346. po palme2004-09-08 21:43
Idomu, Queer tai desinysis smegenu pusrutulis o s/i kairysis ar atvirksciai ar cia tik siaip asmenybes susidvejinimas. Linkejimai nuo Olimpo kalno gyventoju.

21348. Queer > po palme2004-09-08 22:23
Nieko sau psichologinė įžvalga! Ką bendro mano persona turi su s/i ?! Na, nebent lotynų kalbą...

21349. s./i.2004-09-08 22:38
po palme, jei tu moketum naudotis bent outlooku, tai pamatytum mano ir Queer hosto skirtumus. Bet turbūt per daug iš tavęs reikalauju :D

21350. PAXĄ LAUK, PAXĄ LAUK2004-09-09 00:18
šiaip prisiminus Kalėdinius praeitų metų linkėjimus - PAXĄ LAUK, PAXĄ LAUK. Ir vėl tikėjimas pjauna(si).

21368. ABR 2 Queer2004-09-09 15:37
Katalikiškas protas yra arba (savi)kritiškas, arba jis apskritai nekatalikiškas.

21369. Tikiu, kad Dievas visiems turi paruošęs staigmenų...2004-09-09 15:39
Nuo in charge iki on charge tėra one step.

21370. moderatorėms (su vengerkomis:) ir Ebolai, kaimiečiui (gerb. V.B.?) :-) 2004-09-09 15:42
Dėl Liuciferio:).Seniai žinoma, kad ans yra/spirga užkulisiuose visų mokymų, kurie neigia jį/jo buvimą. Atseit konkretus blogis neegzistuoja, bloga(i) tėra gėrio/harmonijos trūkumas. Kaimietis prasiplepėjo pripažinęs Jėzų pagret su Sai Baba. Štai kuo saibabizmai pavojingi. Deklaruoja tariamą/melu grindžiamą harmoniją, telkia laimingų nekritiškų zombių bendruomenes, mikliai privilegijuoja "aukšta", tarsi blogis būtų susijęs vien su "apačia". Ar ne iš čia pareina kaimiečio nepakantumas tiems meno reiškiniams, kurie nėra "sterilūs"? Juk mene būtent krikščionybė griovė "gero skonio"reikalavimus, luominius tabu, leido vaizduoti skausmą, purvą, ligas, mirtį, fizinį ir dvasinį žmogaus netobulumą ir nuosmukį, pagaliau netikėjimą. Cikada, užgavai man širdį antrindama Juozaičiui. Kai iš Juozaičio paliekų veržėsi gėbelsizmai "išsigimėliškas menas", man pakvipo siera. Žinok, esu laaabai jautri kvapams:) .

21372. Queer to ABR2004-09-09 16:03
Joks katalikas nera kritiskas savo katalikybes atzvilgiu, kitaip nebutu toks tikras, kad jis - katalikas. :)

21376. po palme2004-09-09 19:01
Dievo staigmena: atsibundu ir matau, kad esu tam taip apkalbetam studiju dienu suvaziavime. Ir velnias cia mane nese, pagalvoju, nes vis dar tebesu lovoje, o krikscionys jau renkasi eilinei krikscionisku turtu pasidalinimo sesijai. Reiktu kaip nors islipti is lovos. Gal apsimesti, kad noriu iseinamojon? Bet ziu, ir Dievas cia besas, apsirenges kaip visi, prisidega cigarete nuo vieno jauno ateitininko, pasikabina aureole and sienoj kabancio vinies. Paduoda ranka visiems, netgi ir tiems, su kuriais nepazistamas. Artinasi prie mano lovos: gal mano kad esu ligonis, nuo stogo nuleistas. Laukiu, kas bus toliau, su Viespaciu daug nepasigincysi, jam geriau zinot. Bet staiga prie Dievo pribega s/i su savo dvynuku Queer ir jam uzstoja kelia. Ka tu, nezinai kas jis toks? Dievas guztelna, atseit jam tas pats. Tada s/i-Queer griebiasi kitos taktikos. Pasilenkia is auksto ir pradeda Dievui snibzdeti ausin kazka lotyniskai. Dabar jau viskas, galvoju, sakes. Vietoj vaistu trenks mane pragaran, kad net velniam trosku pasidarys. Tuo tarpu tarp ilgu lotynisku sakiniu girdziu ir rusisku zodziu, kaip na...ir... jnia, berods isgirstu keleta kartu ir f...u..., bet nesu tikras. Tik nuo to pasidaro siek tiek lengviau, vis jau man pazistama kalba. Dievas ramiai isklauso dvynuku raporta, pazvelgia i virsu, i ju veidus, ir bando isiterpti: jaunasis isminciau, nelengva buti ismintingam, tikrai nelengva. Po to atsigrezia i mane: O gal tu nori pabandyt? Tai velnias, galvoju, o as maniau kad gydys. Bet jis, turbut isgirdes mano sventvagiskas mintis, giliai uzsitraukia, ispucia grazu taisyklinga rutuli ir priduria: kelkis, imk savo gulta ir eik. Matau jo pavargusi veida. Sunku jam su savaisiais, uztenka ir ju, gal jau tikrai geriau eisiu. Atsikeliu ir kaip ka tik gimes tyliai bandau pasisalinti...tolumoje klykteldamos alpsta papiktintos kriksciones, prevencijos tvarka visiems dalinamas svestas vanduo...

21380. sapiens/insipiens2004-09-09 20:54
Dabar beždžionė dar ir kurti pradėjo. Nu nu, gal kas ir išeis, tik daug tikėtis neverta. Primatams prireikė ne šimto ir ne tūkstančio metų, kad žmogaus lygį pasiektų, o tavosios "intelekto" formos manajam registre išvis nėra. Beje, džiaugiuosi, palme, kad jau pradėjai nutuokti, kas yra s./i. (prašom rašyti su taškeliais), ir kas toks Queer, matyt, ne veltui būsiu ardęsis ir aiškinęs mūsų internetinio bendravimo misterijas. Kita vertus, Queer man neatrodė toks tikintysis, kokį tu nupaišei savo liguistų kliedesių pasakėčioje. Tarp kitko, kai mokinsies skaityti, nepraleisk ir tokio subtiliako, kaip ironija, - matau, manosios tu neįkerti ir pakeiti ja primityvia megalomanija ("Po to atsigręžia į mane: O gal tu nori pabandyt?" - netgi tau per kvaila). Pranešk, kaip sekasi.

21381. 2 Queer2004-09-09 21:28
Teko girdėt, kad katalikas turėtų nuolat nerimaut ir niekada "iš tikrųjų" nežinot, ar jis yr "tikras katalikas". Mat tokia specifija. Da girdėjau, kaip kard. Raz. aiškino, jog atsakingų tikinčiojo ir netikinčiojo situacija nedaug skiriasi. Tikintysis turi prisiimti atsakomybę už savo tikėjimą ir konkrečius sprendimus, jų pasekmes klausimo "O jeigu tai netiesa?" akistatoje. Netikintysis apsisprendžia netikėjimui, taigi atsakomybei už savo pasirinkimus ir pasekmes kl."O jeigu tai tiesa?"akistatoje. Čia iš pradžiamokslio, jeigu ką. Toliau nepasistūmėjau.

21383. bausti negalima pasigailėti2004-09-09 22:59
Quod licet Jovi, non licet bovi (Elzytės vertimas): kaimiečiui leidžiama nežinot, kad išmintis pativiena nelakioja, tik pririšta prie kas-kur-kada. Ji visada priklaus(ė)o Senekai, ne kaimiečiui.O jaunam išminčiui irgi kilniai personai nevalia kliautis anachronizmais, anoniminiais liaudies posakiais. Prisipažįstu (nusižiūrėjau iš (š)atėniečio, kuris prisiekinėjo, kad visi (š)atėniečiai meluoja) :dabar viena galvoju, trečia (one step pažengusi) sakau, penkta darau . . "Kokia veidmainė!" -girdžiu, kaip sušunka lotynų kalbos mokytojas Belikovas, sapiens futliare. Suprantu, kad nemoku vaikščioti, kad1 žingsnis pirmyn vėl reiškė 2 atgal. Nutyla nusčiūva stepai irgi šokiai su žaidimais, užsnūsta aporijos, performatyvai, performansai. Saldžių sapnų,vaikai, jums sapnuojasi siaubiakas su subtiliaku, čia jaunasis Mičiurinas iš palmės išvedė beždžionę, mokins skaityti.

21385. po palme :-) 2004-09-09 23:54
:)

21389. 2 po palme2004-09-10 09:17
Prasidėdamas su tais "išminčiais" tu pats giliai krenti iki jų lygio. Kam to reikia? Jie vis tiek nieko nesupras, kol patys nepradės suvokti kas ir kur jie yra - ir tik tada gali pradėti kapstytis.

21391. s.2004-09-10 10:09
2 2 po palme, vajetau, turbūt suvokei savo nepilnavertės būties beprasmybę ir pradėjai panikuot, mokint kitus gyvent. Deja, tavo looseriška "išmintis" niekam nereikalinga...įtariu, netgi palmei jos nereikia :))

21393. slogutis2004-09-10 10:52
Apie ką jūs čia? Niekaip nesuprantu... Kažkokios klajonės, klejonės, mėginimas vapėti apie tai apie ką nutuokiama tik labai blankiai... visiškas intelektualinis atsipalaidavimas, paslėptas po įžulumu ir emocingu priekabiavimu...

...visiškas slogutis...

21395. LED2004-09-10 11:35
Ruduo trinkteli i musu visu mintis, o mes ji siunciam po velniu ,ir saukiam grazuoli arteja rinkimu religija! Jis pasipurto ant musu lietumi ir nusisauna...

21396. s.2004-09-10 11:43
iš tiesų, tema išsemta jau seniai, ypač tokiais slogučio pareiškimais (į temą), kad reikia toleruoti "gilesnes tradicijas turinčias partijas" ar pan. Įdomu tik, kada jos pradės toleruoti rinkėjus... bet tai jau nesvarbu. Mums svarbiau, neradus atgarsio (kaip tas "2 po palme", klausęs dėl X vertybių šventumo) pasikabinėt prie nesuprantamų žodžių, arba kaip slogučiui paskelbt, kad niekas nieko nenutuokia. Apie ką? Apie ką tu pats čia? :)

21397. adata2004-09-10 11:52
peršasi viena išvada - katalikiškumo ir ne klausimas pakankamai svarbus, na gal - tikėjimo/netikėjimo

21399. ebola2004-09-10 12:11
..as galvoju kad svarbesnio klausimo ir buti negali.

21400. slogutis2004-09-10 12:12
Kai skaičiau ebolą, man pasirodė kad regiu Weimaro respublikos sukirpimo ištęžusį intelktualą, kuris su vergišku nuolankumu ir mazochistinio pasigėrėjimo išplėstomis akimis žvelgia į atidundančią Uspaskio elnių troiką.

Jis joje mato kažką naują... Man tai tik mūsų nesugebėjimo gyventi daugiapartinėje sistemoje, neturėjimo kantrybės ją tobulinti pavyzdys. Pats bamba prieš gobšumą, prieš merakntiliškumą ir mieščionišką snobizmą, o šiame putinizme-stalinizme mato "kažką nauja". Gal supaprastinau, bet man atrodo, kad tai - pragaištingai naivu.
Galbūt, jei norite, tai Dievas duoda mums šį uždavinį (demokratijos kūrybos, taip sakant). Tikintieji, mano galva, čia neturėtų nusiplauti rankų ir, užvertę akis į dangų, atsiriboti. Bent jau sukalbėtų poterius, kad kiekviename mūsų tupintis didesnis ar mažesnis rusas - atnašaujantis primityviam machizmui ir aklai prievartai - nepernelyg įsisiautėtų...

21402. sapiens/insipiens2004-09-10 12:27
aš, kaip tikrai išmintingas žmogus, manau, kad Uspaskichas yra gaidys, kuris Lietuvai atneš tiek pat naudos, kiek ir koks nukriošęs Adamkus. Gąsdinti visus aplinkui rusų invazija neverta, nes žmonės geriau už jus tuos rusus pažįsta. Labiau bijoti reikia tokių, kurie apsimeta vaduotojais, sergėtojais (nu jo, ir manęs galit bijoti, bet aš nesu kenkėjas iš prigimties, aš tik tiesą pasakau). Gal ir neturi tikintieji nusiplauti, tačiau ir ne į vieną dūdelę pūsti, arba - dar geriau - normaliu, protaujančiu ir doru kataliku vadinti tik konservatorių mylėtojus. Tai absurdas. Jei gyvename demokratiškoje valstybėje, tai mąstykim laisvai ir laisvai sakykim tai, ką mąstom. Man labai įdomu, ar toj istorijoj su Paksu, jei jau kiekvienas jo remėjas yra idiotas, tai ar kiekvienas taip lengvai gali būti abskelbtas niekšu? A? Man atrodo, šiuo atveju labai svarbūs asmens moraliniai, o ne sausi politiniai įsitikinimai. Kas, jeigu koks pilietis sako: "Aš nesutinku su vyraujančiomis nuostatomis, BET NORIU LIETUVAI TIK GERO"? OK, apšaukit jį debilu ar kuo norit, pasakykit, kad jis nieko nesupranta, tačiau esu įsitikinęs, kad jūs jau nebūsite tokie užtikrinti savo nepajudinama didybe ir patriotizmu, o galbūt ilgainiui susimąstysite ir dėl savo įsitikinimų teisingumo. Jei ne, tai tik įrodo, kokie dvasios ubagai esate. [čia adresuoju tiems pseudointelektualams pseudokatalikams].

21403. ebola2004-09-10 13:10
=O:D:D sloguti!!! Kurioj vietoj mano pasisakyme radai kazkoki uspiski?!? Nuo kada as esu intelektualas?!? Pripaistei nesamoniu sikart, zmogau.Bet nieko...manyk kaip nori. Del sito ruso, tai esu jam dirbes kazkiek.Jis mano akimis niekuo nesiskiria nei nuo paulausko nei nuo lubio ar kito **bio. Taip kad valdo pinigai, o ne figurikes su usais ar be usu.Niekas nepasikeis, nesvarbu kas is ju valdys, nes jie tera lelikes marionetes. O svertai, tampantys siulus yra jusu ir musu vidiniai velniai.Mes kartu, musu tikrieji mes.O ne koks blogas zydelis nuo monblano, kaip kad atrodo is pirmo zvilgsnio. Apie -13 - a komentara, jei gusloguti, tau pasirode ka apie nauja tvarka kalbedamas as turiu omeny kazkoki huseinalukasenka atseit nauja...:D:D matai kartais neivertinu kokias kvailas mintis gali issaukti toks nekaltas komentaras..:D:D

21406. slogutis2004-09-10 13:56
Nuskambės banaliai, bet manau, kad turiu teisę tikėtis, kad tas marionetes visų pirma tampytų Dievulis ir mes - piliečiai, o ne kokios išorinės chebros ar neįsisąmoninti masžmogius valdantys dėsniai.

21407. kaimietis2004-09-10 14:25
Ponai intelektualai ir kiti išminčiai, ar galit kas nors man, neišmanėliui kaimiečiui, paaiškinti, kuo yra ypatinga katalikybė ir katalikai, lyginant su protestantais, pravoslavais, musulmonais ar babtistais..? Kuo pasireiškia jų esminis unikalumas, išskirtinumas? Ar jie daugiau myli savo vaikus, savo šeimą, tėvynę ir mažiau myli pinigus. Ar katalikai yra mažiau skriaudę kitas tautas, nevykdę genocidų, nesukėlę karų? O gal kada kataliku bažnyčia yra piestu stojusi nors už esminių Kristaus mokymo tiesų: meilės savo artimam, nesivaikymo materialinių gėrybių, žmonių lygybės įgyvendinimą? Aš nereikšmingus skirtumus matau tiktai paviršutiniškose detalėse, būduose, garbinant tą, kurio, kaip sako kunigai, reikia bijoti.

21408. ebola2004-09-10 14:28
taigi kad isisamoninti desniai.Taciau isisamoninti kaip pozityvus, o is tiesu - griaunantys.Stimulai, varantys musu organiska augima(konkurencija, varzymasis, dominavimo siekis ir t.t. ir pan.), ant kuriu surestas siuolaikinis zmonijos rumas, jie paseno ir mes buksuojam kaip skruzde kopianti is smelio duobutes.Ir nera socialines tvarkos, kuri pajegtu tai pakeisti kazkokios ten revoliucijos keliu.Turetu buti zymiai galingesnis stresas, kad zmogus bent jau nustotu kaupti atsargas, nustotu gintis ir konkuruoti, nustotu siekti pripazinimo ir besaikio gerbuvio.Kad susivoktu, kad draudimas yra raganyste, paskolos - vergavimas, o demokratija - "pinkfloidu mesmale".Mes nebesulauksim tu permainu ko gero..na ir tegul, as puikiai jauciuosi ir dabar is tiesu.

21409. kaimietis2004-09-10 14:46
Ebola, kokio tu bieso kritikuoji sistemą, kurioje tu "jautiesi puikiai"? :) Manau, baigsis tau "geri laikai", sulauksi tu permainų laiminguoli, jos jau vyksta ir nepavyks tau nuo jų išsisukti. :)

21410. Queer > po palme ir kitiems2004-09-10 14:46
Atleiskite, bet niekaip nesuprantu, kokiu pagrindu - spiritualiniu ar genetiniu - esu taip artimai sugiminiuotas su ponu s./i.?! Dar labiau stebiuosi, kad mano perversiškoje fizionomijoje atsiranda sugebančių įžvelgti saldžiai tyrą dorybingo kataliko šypsenėlę. Ponas (kolega?) s./i. tikrai, šiuo atveju, geresnis hermeneutikas už poną, tupintį po palme (mielasis, kur jūsų humoro jausmas?). Na, nejaugi nesimato, kad be katalikybės, nuo s./i. mane skiria bent jau stilius ir nevartojimas jokių ad hominem? O gal jūs visus, erzinančius publiką lotynizmais, laikote vienu asmeniu? P.S. Jei jau norėčiau kuo nors apsimesti, tai man užtektų gudrumo suvaidinti kokį nors kitą personažą, tik jau ne antrą filosofą!

21411. slogutis2004-09-10 14:57
Šitie gal ir įsisąmoninti, nors ir vertinami įvairiai, nelygu kokia ideologija. Bet as turiu omenyje tuos, kurie valdo žmones kaip masę, minią. Vieniems tai - istorijos, kitiems biologijos dėsniai. Čia iš toliau žiūrint žmonės panašūs į musių spiečiusa ar galvijų bandas, o prognuozuoti juos taip pat lengva kaip ir oro masių judėjimą. Deja, atrodo, kad kaip žmonės virsta augančia mase, o būtent tai dabar ir vyksta Lietuvėlėj, aišku tik tiek, kad masė linkusi augti, o paskui subyrėti. Jai byrant, paprastai kyla panika. O tada labai trapios ir išoriškos, dėl vakarietiškumo imitacijos sukurptos mūsų demokratijos struktūros gali ir neišlaikyti... Juolab, kad esminiai demokratinės sistemos elementai - partijos ir parlamentas mūsuose yra pačios nepatraukliausios ir dabar patiria kritinę ataką, tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Žiūrint vidinių prielaidų požiūriu viskas atrodo kaip Vokietijoje 1930-aisiais metais, prieš ateinant Hitleriui... Tik mes dar neabejotinai esame aktyviai veikiami išorinių jėgų, kurios tikrai nesėdi be darbo.

O ar tokia vizija tik paranojiškos vaizduotės vaisius, sužinosime jau po metų.

21415. kaimietis2004-09-10 16:22
Esu demokratijos šalininkas , bet,dėja, nežinau nei vienos demokratiškos, tiesiogine to žodžio prasme, pasaulio valstybės. Visur vyrauja fiktyvi pseudo demokratija. Tokia "demokratijos" forma yra labai patogi tiems, kurie valdo pasaulį, todėl ji ir plinta, todėl visur giriama ir garbinama. Ji patogi manipuliuoti žmonėmis, vyriausybėmis, prezidentais, ištisomis (visomis be išimties) valstybėmis. Koks nors "nedemokratas" huseinas gali netyčia kiek išeiti iš kontrolės, o "demokratas" bušas visada klusniai tarnaus šeimininkui. Tos sistemos skiriamasis bruožas yra tas, kad, kaip taisyklė, kuo žmogus užima aukštesnes pareigas hierarchijoje, tuo jis mažiau laisvas, tuo labiau priklausomas nuo kitų, mažiau savarankiškas, tiek savo veiksmuose, tiek mąstyme. Kitas įdomus tos "demokratinės" sistemos bruožas yra tas, kad, kaip taisyklė, žmogaus pajamos yra tiesiogiai proporcingos to žmogaus daromai žalai visuomenei, žmonijai.
Kiek pavydžiu Ebolai, kuris "jaučiasi puikiai" toje "kreivų veidrodžių karalystėje", nors ir aš pats skųstis negaliu- esu visai laimingas žmogus:D.

21418. slogutis2004-09-10 19:10
O, ką jūs matėt geresnio? Demokratija viso labo politinės santvarkos pavadinimas, o žmonės visur vienodai riboti. Tik demokratijoje jų ydų ir dorybių balanso politinė išraiška ko gero geriausia. Man patraukliausia dabartinė Vakarietiška visuomenės sankloda, o ne kokia kitokia. Ir visai nenorėčiau gyventi kokioj Rusijoje ar Kinijoj ar dar kokioj skylėj, kur paprastas žmogus nulis, ne tik šiaip, bet ir jo teisių požiūriu.
Pagaliau tai - atvira ir gyva santvarka, kur interesai derinami taikiuose parlamento debatuose, o ne prievarta ir krauju. Ir bent jau iš principo pripažįstamas teisingumo siekis.

21422. ėĖ2004-09-11 01:22
--- plius dar visiems, kurie nenori nukrypti nuo temos, patys didžiausi krikščionybės apologetai yra buvę KGB`istai ir GRU`šnikai; tik nereikia pulti į paniką, mentalitetas kurio rinko saviškius tie komunizmo (pseudogerbūvio) aparatčikai yra būtent toks - jie ištikimi panašioms (nieko nenoriu įžeisti) vertybėms ir jų išprovokuotoms sistemoms. Aišku toks ligonis kaip lioandsbergis (jei jis ...) sunaikintų tuos jei žinotų (pvz. nemoderniuosios krikdemus) ir apkaltintų rusų invaziją į kiekvieno etc. (tualeto logika pas jį kaip visada). Mane tokie čiukčios (aziatai) kaip Ageinst Beeng Right, varna, kiti jonušistai ar t.t. apkaltins kaip visada sovietiškai (gal rusų šnipizmu, gal paxažmogizmu, gal antilietuvizmu).
Kitiems noriu parodyti vis tik, kokia milžiniška jėga yra (nors ir erzinančiai klibanti) YRA DEMOKRATIJA. Net demagogus (savimylas) anksčiau ar vėliau be smurto pastao į nepatogią padėti, o humanistines sistemes taip stebuklingai performatuoja.

21426. draugiškas žodis Artūrui :-) 2004-09-11 12:33
Būk ramus, Tavęs niekas niekuo neapkaltins, nes seniaaai esi nebepakaltinamas. Senais gerais laikais, kai dar buvau maža mergaitė ir namie pareikalavau daugiau laisvės ir demokratijos SAU, mama paaiškino: demokratija reiškia tai ir tik tai, kad kiekvienas žino savo vietą. Ir dar: galėsi pasakyt savo nuomonę tada ir tik tada, kai ji kam nors bus įdomi. Čia buvo mamos žodžis. Visa laimė, kad tau neteko jos sutikti. Būt pastačius į patį priešpaskutinį kampą:) Artūrai, bėda ta, kad niekaip nesupranti, jog nete visą laiką barbalioji (kaip apsėstas) tą-patį-per -tą patį, negana to, visiems suprantamus, žinomus, nebeaktualius dalykus. Artūrai, sutinku (visi sutinka) su tavo politinėmis pažiūromis. Kas toliau? Vaje, kitų temų neįkerti, referencijų nerasta. Nori, papasakosiu istoriją? Dar tiki mažaisiais pasakojimais?:)Še tau, kiti tegu neskaito.
Neseniai autobuse girdėjau vieną Šuriką (labai panašus į tą, iš filmo) aiškinant, kad sovietinė sistema, konkrečiau-ankstyvasis brežnevinis periodas, da konkrečiau-generalinio sekretoriaus laiptinės sargo antrasis pavaduotojas Miliovas tebėra atsakingas už kalbamojo Šuriko sugriautą šeimyninį gyvenimą. Moteros esą nukrypusios nuo kurso ir patapusios Miliovomis. Nebepasiduoda pataisomos. Negana to, Artūrui nieks nekompensuoja nuostolių,neatitaiso moralinių ir ypač finansinių beigi demografinių praradimų. Išvada: demokratijos nėra, bo Artūras savo vietos joje neranda. O gal nelabai ieško? Bara ir bara tas Artūras, pfu, Šurikas iš Šuriko nuotykių, tą aną(kelintą???)sekretorių, jo pavadutoją,etc. O aplink tik grobovaja tišyna ir miortvyjie v bielych tapočkach.Bo sekretoriaus nebėr, ir sovietinės sistemos nebeliko, anei to, ano ir dar užpraeito periodo, nei sargo, net laiptinė seniai sugriuvus, nieks nepataiso, mat kaimynai, tikri bjaurybės, laiko nesuranda. Iš tos sistemos liko tik Artūras. Vienas vienutėlis. Štai kaip kartais būna, kai žmogus savo problemas visiškai ir iki galo sutapatina su visaliaudinėmis. Artūrai, demokratijos tau duota per akis. Tvarkyk savo gyvenimą, gyvenime, ne nete. Nei tu mus pamokinsi, nei politvalandėlėmis Lietuvą išgelbėsi. Sakei, reikia skubiai taisyt Lietuvos demografinę padėtį? Tai pirmyn, žygiais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim. Ir dar.Tris kartus pagalvok ir po to neatsakyk. Mes tave atpažįstam visada, toks tu pas mumis vienintelis ir special. Raštingas ir protingas gali apsimesti čiukčia, o mažaraštis raštingu neapsimes. kad ir kaip stengtųsi. Štai kur bėda.Tikra bėda. Ne politinė, žo.:)

21433. s.2004-09-11 23:10
2 Queer, nesupratau, kas blogai mano stiliui. O dėl adhominizmo, tai aš tik nustatau diagnozę, juk ne pikta valia tai darau. Tai daugiau šiaip, paišsidirbinėjimas. Tuo tarpu tie, kurie prisistato krikščioniškaisiais intelektualais, visuomet apeliuoja į esamus ir nesamus oponento trūkumus. Kitaip negali. draugiško laiško Artūrui autorei, klausyk, neperskaičiau visų tavo paistalų (nepamanyk, kad aš esu tas notorious Arthur), bet kaip tu padarei pasvirusį tekstą "gyvenime"? Man turbūt nepavyks: *genijus*, _vunderkindas_ Nu pf, likit sveiki.

21434. s.2004-09-11 23:12
turi pavykt - [i]visi durniai[/i]

21435. s.2004-09-11 23:16
neteisingas saitas, turiu pastebėti, bet vis dėlto esu nuostabus, o gal net ir paryškintas. Čia jau kaip išeis.

21438. Queer2004-09-12 15:15
Neturiu nieko prieš tavo, o sapientissime, stilių, aš tik ginuosi nuo Doppelgangerio statuso. :))

21446. to a/j nuo kaimo merginos2004-09-12 23:58
To a/j nuo kaimo merginos Skaiciau Merlo -Ponti "Oko i duch" rusu k. Mazvydo bibliotekoj.Liesa knygute, per valanda iveiksi..Malonaus pasiskaitymo...

21447. Arturo kritikei nuo kaimo merginos2004-09-13 00:17
Prisesk , cirskinu ant petenes vistos kulsikes. Uzvalgyk, gal nebusi tokia pikta...Cierkute dar ipilsiu...

21448. ėĖ visiems -- valio mes ARTŪRAI2004-09-13 01:28
Kiek suprantu - sinergetiniai procesai (xX`as) keičia ir sliangą ir pseudonimus ir ... Bet kad mano pažįstamas, kuris kažkada čia reiškėsi savo vardu (Artūras) pakeistų visa tokią įvairią komentuotojų apibendrintą nicką - tai NUOSTABU IR NAUJA. Juk daug nuostabesni (ir šlykštesni) yra komentuotojų pasisakymai (pataisius gramatikas ir sintakses)) -

valio mes ARTŪRAI - gražu, netikėta, nauja

24710. ¤2004-11-22 11:00
boldas
boldas

Rodoma versija 32 iš 33 
14:29:00 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba