ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-08-01 nr. 903

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

RENATA ŠERELYTĖ. Kačių dienoraštis (32) • GILBONĖ. Instrukcijos EMILIJA LIEGUTĖ. 1336 m. Pilėnų mūšis (5) • PAUL MURRAY. Bloga sveikata – geroji naujiena? (20) • JONAS TRINKŪNAS. Akmenskaldžių dienos, arba Duonpelnys (14) • ROLANDAS KAUŠAS. Prieš miegą neskaityti (30) • ANDRIUS ŠIUŠA. Abreviatūros (3) • SIGITAS GEDA. Kalbančios pelės (5) • INESA PAVLOVSKAITĖ. Kęstutis Grigaliūnas ir Fluxus: žaidimas (2) • MANTAS ČIŽAS. Pastoriaus Keno pamokslaiDARIUS POCEVIČIUS. Vienos akcionizmas (1960–1970). Tapyba kaip nusikaltimas (32) • GINTARAS BLEIZGYS. Vėluojantis kūnas (7) • JURGIS JANAVIČIUS. K ir smuikasELENA KIŠKIENĖ. Keiksmų galia (3) • DAVID ALBAHARI. Mano žmona ir laiškininkas (1) • tik išrinktiesiems, tik entuziastams, tik tiems, kurie mirte miršta iš noro (734) • 2008 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 30 (904) turinys (7) •

Prieš miegą neskaityti

ROLANDAS KAUŠAS

[skaityti komentarus]

Noriu jums pasakyti tiesiai: ta statistika yra šmeižtas ir provokacija. Kad konservatoriai ilgiau gyvena už liberalus, aš ir taip žinojau, juk jie tuos liberalus ir nugalabija. Žiūrėk, liberalas zylioja po pievą į kairę ir į dešinę, kiša galvą per tvorą, dairosi, kaip ten, anoj pusėj, kur naujos idėjos, kur demokratija, kur žolė žalesnė... Ir staiga iš pažiūros romiai šalia begromuliuojantis konservatorius klastingai įjungia elektrinį piemenį, kad visiems aplinkui sužadintų ištikimybę tradicijoms, kugeliui, tėvynei ir protėvių dvasiai. Liberalą išveža į mėsos kombinatą, o konservatorius toliau nenuilstamai kovoja už negimusią gyvybę. Turbūt tikisi iš jos padaryti konservatorių. O gal čia tokia natūrali atranka?

Ta statistika yra... statistika. Kaip rodo mano surinkti duomenys, 44% konservatyvių arba labai konservatyvių žmonių pasiskelbė esą laimingi. Ir tik 25% liberalių arba labai liberalių asmenų padarė panašų pareiškimą. Eina sau. Nežinojo ta statistika, kaip tuos duomenis rinkt, arba apklausiamieji buvo liberalais persirengę konservatoriai. Arba dėl to, kad Bushas nuolat junginėja tą elektrinį piemenį ir naikina grynakraujus liberalus, pajėgius tinkamai atstovauti veislei.

Bet ir vėl ne. Statistika byloja, kad taip esą buvę ir prieš Bushą, suprask, Clintono laikais liberalai turėję klestėti ir skelbtis esą laimingi net susiriesdami. Išgraužk – konservatoriai jau 35 metai yra laimingesni. Tai yra nepaprastai įkyrus stabilumas. Bet aš žinau – konservatoriai yra linkę atsargiai gyventi, taupyti energiją, kišti pinigėlius į kojines ir džiauti ant aukšto. Paskui, užsitikrinę laimingą rytojų, jie sėdi ausis suglaudę ir džiaugiasi status quo. Tada prireikia tradicijų ir šeimos vertybių, amžinų, nesikeičiančių tiesų, kad tik nieks nesiūbuotų valties ir nesugriautų jų buržujiškos gerovės.

Bet ir vėl mano šauta pro šalį. Ta įkyri statistika sumala mane į miltus: pasirodo, konservatoriai nėra turtingesni už liberalus. Šiaip jau tai būtų gera žinia, bet tik ne pastaruoju atveju. Jūs tik paklausykit: konservatoriai statistiškai turi dukart didesnę galimybę būti susituokę. Paprastai sekmadieniais jie lankosi kokioj nors bažnyčioj ar šventykloj (čia tai jau aš jiems tikrai nepavydžiu). O susituokę ir religingi žmonės turi dukart daugiau galimybių būti laimingi?!

Sudėjus krūvon religinius, ekonominius ir politinius duomenis, rezultatai pribloškia: 22% sekuliariųjų liberalų sakosi esą nelaimingi, 22% yra šiek tiek laimingi. O religiniai konservatoriai turi 10 (deeešimt!) kartų didesnę galimybę atraportuoti apie savo laimę: 50%, palyginti su nelaimingaisiais 5% konservatorių, kad jus kur nelaboji suriestų! Religingi liberalai prisipažįsta esą laimingi lygiai tiek pat kiek ir sekuliarieji konservatoriai, bet čia jau menka paguoda, nes pamaldus liberalas yra didelė retenybė. Kaip tas drugelis su kaukole ant sparnų.

Bet šalin tą konservatorišką statistiką. Prašom man paaiškinti, kaip šitaip gali būti. Arba tuoj paprašysiu apibrėžti laimės sąvoką. O paskui sudrumstam vandeny tuos konservatorius ir patvarkysim.

Bet statistika yra įžūli ir komentarų nesibaido: konservatoriška pasaulėžiūra ir pasaulėvaizdis besą palankesni laimei. Tie laiminguoliai mano, kad jeigu sunkiai dirbsi ir žaisi gyvenimo žaidimą pagal taisykles, tau pasiseks. (Naivuoliai. O kokios jau tos gyvenimo taisyklės? Gal Dešimt Dievo įsakymų?) Konservatyvūs žmonės dėl to yra optimistiškesni ir jaučiasi kontroliuoją situaciją (taigi ir laimingesni). Kaip jiems gerai – atsakymai į visus klausimus jau yra, belieka užsimerkti ir laukti dangaus. O kas, po galais, skris į Marsą? Vėl beždžionės?

Liberalai, anot tos statistikos (mes tuoj patikrinsim, kas ją užsakė), besą pesimistiški, vis pabrėžia ekonominės sistemos neteisingumą ir baisias bei paslaptingas beasmenes jėgas, kurios mažą žmogų laiko prislėgusios. (Čia galėčiau toliau plėtoti temą, pasiremdamas „Placebu“ ir „Paruzija“, bet, atsimindamas autorių liūdnus likimus, pasitenkinsiu užvedęs jus ant teisingo kelio...) O ir šiaip jie linkę vadovautis Merfio dėsniais: jeigu blogi dalykai gali atsitikti, tai ir atsitiks. Atseit jautimasis auka yra liberalų būdas kontroliuoti savo gyvenimus. Bet argi mes nesam socialinių ir ekonominių veiksnių aukos? Argi mūsų didžiai pagarbos nusipelnę vadai vis neskatina savo ganomuosius jaustis bejėgius ir užgautus, leiskite paklausti? Bet užtat liberalams leista juoktis, verkti, liūdėti ir keisti pozicijas. O konservatoriai turi dėtis esą laimingi ir atradę gyvenimo tikslą. Che che che, o štai ir tu, mano saldusis keršte! Čia jums už Bažnyčią, čia jums už mergeles (susipainiojau, išbraukit „mergeles“), čia jums už nesudrumstą miegą, pasimylėjus su teisėtomis žmonomis. Išskyrus, žinoma, katalikų dvasininkus.

Gerai gerai, jau nusiraminau ir nuo šios vietos būsiu politiškai korektiškas.

Einam prie pabaigos. Ta pati statistika mums prikišamai rodo, kad abiejų pusių ekstremumai, taigi patys kraštutiniai liberalai ir konservatoriai, yra laimingesni negu nuosaikiau nusiteikę jų kolegos. Palyginkime: 35% kraštutinių liberalų raportuoja esą laimingi, nuosaikiųjų – 25%. Konservatoriai atitinkamai – 48% ir 43%. Taip yra dėl to, kad tiek vieni, tiek kiti jaučiasi visada esą teisūs. Dėl to šios statistikos aukos daro išvadą, kad kita pusė ne tik kad neteisi, bet ir bloga. T. y. jie ne tik kad nemėgsta priešingos pusės idėjų, bet ir tų idėjų savininkų. Ir gerai daro, nes ankstų rytą, saulei tekant virš Trijų Kryžių kalno, pakirdęs, po pažastim kankles pasikišęs, rūtų darželį belaistantis ir maldoj paskendęs konservatorius neturi visiškai nieko gero pasakyti pro šalį drožiančiam, garsiai savo meilę gyvajai ir negyvajai gamtai išpažįstančiam ir gaiviai žagsinčiam liberalui.

Jeigu jau šnekam apie laimę, tai, nors ir turim plačiaekranius televizorius, per pastaruosius penkiasdešimt metų nepasidarėm nė kiek laimingesni.

Gerai, išmesiu paskutinį savo kozirį: paaiškinkit, kas yra ta laimė. Pristatysiu jums akademikus: Danielis Kahnemanas, Alanas Kruegeris, Davidas Schkade, Norbertas Schwarzas ir Arthuras Stone’as. Garbingieji ponai, maloniai prašom. Akademikai atsikrenkščia ir pradeda kalbėti paragrafais:

1) Jeigu jūs iš prigimties esat laimingas žmogus, tai jums yra gerai ir nieko nepakeisi. (Čia tai bent! Skamba viltingai. Ačiū. Ar dar yra norinčių klausytis kitų paragrafų?)

2) Aplinkybės, tokios kaip amžius, sveikata, pajamos, santuokinė padėtis, nėra tokios reikšmingos, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. (Jeigu jūsų pajamos padidės, greit prie to priprasit ir vėl viskas bus kaip buvę.)

3) Trečias komponentas yra laiko naudojimas. Profesoriai parinko keletą dienos įvykių ir paprašė 4000 žmonių juos įvertinti remiantis ne profesorių (tie aiškiai dirba paslaptingoms jėgoms, toms, kur traiško mažus žmones), bet tų įvykių sukeltom emocijom. Tokiom kaip skausmas, džiaugsmas, stresas ir liūdesys. Visus duomenis sudėję nustatė, kiek laiko per dieną žmonės praleidžia blogai ar gerai nusiteikę. Rezultatai?

Akademikai tikrai nešvaistė mokesčių mokėtojų pinigų veltui. Pasirodo, asmenys per 65 metus, išsiskyrę, turintys mažesnes pajamas, mažiau išsilavinę, didesnę dienos dalį praleido apimti nepasitenkinimo ir nelaimingumo būsenos. Pala pala, ką jūs ten sakėt antram paragrafe? Bala nematė. Geriau būkim pozityvūs ir pateikim tik teisingus klausimus.

O kas darė mus laimingus?

Atsakymas: engaging leisure and spiritual activities. Taip sakant, atsidavimas laisvalaikiui ir dvasiniams malonumams, tokiems kaip sportas, žvejyba, draugai, muzikos klausymas, skaitymas, meditacija, malda, pasisėdėjimai kavinėse ar vakarėliai. Profesoriai, iškvotę tuos 4000 žmonių, suprato didžią ir iki šiol paslapties skraiste uždengtą tiesą – yra dalykai, kuriuos noriu daryti, ir dalykai, kuriuos turiu daryti. Labai netikėta. Hm. Ar tik man nepabandžius prašyt finansavimo projektui „Nosies krapštymo įtaka visuotiniam atšilimui“? Bet kur jau ten man. O kas bus, jeigu pinigų duos? Paskui organizuok kursus, seminarus, skaityk paskaitas. Pasipils pinigai, reikės maudytis šlovėj. Apsieisiu.

Vėliau profesoriai susirūpina stagnuojančiu laimės lygiu. Statistika rodo, kad turim vis daugiau laiko tam engaging leisure and spiritual activities, bet, užuot pasinėrę į malonumus, sėdim prie televizoriaus. Jie pavadina tai neutral downtime. Tai yra bestresis ir sąlygiškai džiuginantis laiko leidimas. Paliekantis tačiau už durų proto pratimus, sportą ir bendravimą. Tai va kur šuo pakastas! Sakyčiau, rūpestis teisėtas, deja, niekuo nepagrįstas. Dar amžinatilsį bardas Vysockis žinojo, kad televizorius yra langas į pasaulį. O šiandien jau galima nusipirkti DVD, ištisą dieną rodantį vandenyną, akvariumą su auksinėm žuvytėm arba židiny liepsnojančias malkas. Be to, visiems juk seniai žinoma: televizoriaus žiūrėjimas skatina apetitą, lygiai kaip ir pabuvimas gryname ore. Tuo ir baigsiu.

Išvados:


  1) Statistika yra užgauli ir neteisinga.
  2) Statistika yra statistiška.
  3) Profesoriai yra nusenę.
  4) 4000 apklaustųjų – melagiai.
  5) Šalin konservatorius!
  6) Aš jų nemėgstu.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


126863. jz :-) 2008-08-06 00:22
Ryskiai kazkas baisiai sunervino. Man toks ispudis, kad vienu ikvepimu ir atsikvepimu viska, kas ant sirdies gulejo ispyskinai :) Daug tiesos. O savoka laime apibrezt sunkoka. Bomzeliui laime radus puspilni (o jau jeigu pilna ir su banderole) buteli ir dar jei kokiu lasiniu... Kitam galgi laime gauti ir leisti neskaiciuojant pinigus, dar kai kam laime buti suprastam ir mylimam. Manau kiek zmoniu tiek nuomoniu, ziurint kas kokius prioritetus nusistates ir ko nori is gyvenimo. O kas del konservatoriu, tai kazkam reikia jais buti ir jiems tiesiog nepatogu sakyti kad jie nelaimingi, jie privalo taip jaustis (jie taip mano), o jei galetu- tai nertu i liberalizma stacia galva. Cia kaip komunizme, tikru komunistu vienetai, kiti - tik taikesi siltai uzpakali priglaust, arba buvo priversti tai daryti noredami ramiai gyvent, o pasikeitus laikam intensyviai mokesi zegnotis...

126864. jz :-) 2008-08-06 00:32
beje, pavadinimas teisingas! Galvojau kas cia tokio, o dabar sedziu ir nusiramint negaliu. Laiminga ar ne esu. Ko gero visa nakti mastysiu. Kad dar taip koki oponenta diskusijai radus, gal kam paskambint reiks, juk yra nemieganciu (tikiuosi rast tokiu neramiu sielu kaip as). Nu viskas, uzsikabliavau...

126865. 132008-08-06 02:34
o kodel jau tie konservatoriai tokie blogi?

126866. po palme2008-08-06 02:42
visi miega, jz, ypac tie laimingieji, o juk tu nenori kokiam nelaimeliui skambinti.

126867. krankt2008-08-06 05:40
kaip tik pries miega paskaiciau! tai dabar gerai miegosiu, kaip kokia konservatgore. heazau, hezau, bet nuo tokios minties gi is miego rekdama galiu pasokti.

126869. jz-po palme :-) 2008-08-06 09:54
Kodel ne? Gal paciai akyse prasviesetu, o ir nelaimelis gal laimingesnis pasijustu... Taip ir pramasciau puse nakties... eisiu kavos dar, nes nebesidirba...

126870. archyvaras iš vakar dienos2008-08-06 10:19
Vėl gąsdina Popalmeris iš anapus kūdros...Och,kapitalistinis rojus išpaikina žmones! Tai kada skaityti, jei dirbi nuo ryo ligi vėlaus vakaro, ir visą vasarą šitaip. Skaityti R.Kaušą - prieš užsningant

126872. kvailutė > jz2008-08-06 10:26
pasidalink, prašau, naktinio mąstymo rezultatais. tai kokia esi: daugiau laiminga ar nelaiminga?

126875. jz>1268722008-08-06 11:16
nepaisant savo pakankamai didelio (neabejoju-toki turim visi, del to amzinai dauguma ir jauciasi nelaimingi-mastymo rezultatai)ego-esu laiminga, nes mane supantys zmones jauciasi (ju zodziais tariant)saugus ir mylimi, bei laimingi. Taigi nepaisant visu materialumu, jauciuosi laiminga galedama kitiems suteikti laimes pojuti, dvasine ramybe ir dziaugsma ir visi kiti mano vidiniai isgyvenimai nebetenka tokios didziules reiksmes, kokia anksciau jiems skirdavau. Ko gero aciu R.K. uz spyri i uzpakali naktiniam susimastymui... :)

126881. kvailutė > jz2008-08-06 12:07
Suprantu, kad nemiga praeitą naktį padėjo išryškinti, kad laiminga jautiesi, suteikdama meilę ir saugumą tau artimiems žmonėms, t.y. ne gaudama, o duodama. :) Rolandai, tai įrodymas, kad pavadinimas yra neteisingas. Turėtų būti: "Rekomenduojama paskaityti prieš miegą" (nes dienomis vargu ar randama laiko susimąstymams) :)

126884. jz>kvailutei2008-08-06 12:23
Tu teisi, pavadininmas galetu buti ir toks, taciau tiems, kurie aplamai masto, o tiems, kurie megsta miegoti ir nevarginti smegenu apmastymais, geriau neskaityti, arba tiems, kurie nori pailseti nuo apmastymu... :)

126885. kvailutė >jz2008-08-06 12:37
žinai, man net keista pasirodė, kad prireikia pusės nakties (o tiksliau - pusės ar net viso gyvenimo), kad suvoktum paprastą senų seniausiai žinomą tiesą: duok kitiems tai, ko tau trūksta, tada tai ir gausi. berods yra gražesnis minties išreiškimas, bet šiuo metu nepagaunu. o tekstą atsispausdinau ir dabar abejoju, ar skaityti per pietų pertrauką, ar pasilikti momentui prieš miegą. ;)

126890. kaip2008-08-06 13:05
cia visur nykiai tuscia, tik kazkokios idiotiskai ismastytos pilnatves

126894. jz>kvailutei2008-08-06 13:18
zinai, ta tiesa as seniai zinau ir visa gyvenima ja vadovaujuos, taciau kartais galvoju ar ta taisyke tikrai gera, ar nedarau meskos paslaugos, nes kai aplink esantys priptanta, kad jais rupinamasi, uzmirsta patys rupintis tiek savimi, tiek gal but kitais, jiems tai atrodo kad taip ir turi buti ir stai cia islenda ego ir sako: o manim kas pasirupins? gal as jau pavargau? gal ir as noriu jaustis saugi? gal kartais noriu pabut silpna ir prie ko nors prisisliet? Jie laimingi- as laiminga kad jie laimingi, bet istikruju kaip yra? Ar tikrai taip ? o kur mano individualusis as? Ir dar pagalvoji ar jie sugebes buti laimingais kai manes nebebus ir niekas jais nesirupins? Ar jie mokes laimingais padaryti kitus, ar tik lauks kad jais kas rupintus ir ju laime? Ar ta dabartiniai laimingieji nepavirs kada didziausiais nelaimeliais?

126897. kvailutė > jz2008-08-06 13:53
hmmm. bevalgydama troškintą cukiniją su ryžiais ir daržovėm sugalvojau užduoti tau tuos klausimus, kurių čia visą krūvą pribėrei ;)išeitų, kad negalima pririšti tų, kuriuos myli, prie rūpinimosi jais, aaa? arba - rūpinimąsį kitais priimti kaip labiau reikalingą mano asmeninei saviraiškai, o ne tiems objektams, į kuriuos nureiptas rūpinimasis? be to, ar tikrai žinome, koks mūsų rūpestis padeda kitiems tapti laimingu? štai manasis norėtų būti lieknas, tai reikėtų jį bent mėnesiui pasodinti ant bado dietos, tačiau jo nenoras kentėti yra stiprenis už momentinius malonumus pavalgyti. :) ir žinok, kas žmogui geriau ;)

126899. kvailutė > kaip2008-08-06 13:59
informuok, prašau, kai surasi, kur prasmingai pilna.

126903. jz`kvailutei2008-08-06 14:30
Tai va butent :) Tu teisi. Jauciu kad radau protinga pasnekove :) Tai va dabar pasakyk, kaip su ta laime ir aplamai kas ji per viena ir kiek ju sesuciu yra? As dar siandien vis suku sau smegenis, nors nuo nemigos galva svaigsta. Viena vertus - laiminga, kad laimingi aplink esantys, kita paemus-noretusi kazkokios asmeniskesnes laimes. Nors vel, atrodo yra seima, vaikuciai, turim namus darbus, duonos, puikiu draugu ir pazystamu, bet va vistiek kazko truksta... kazkokio naujo zybtelejimo viduje. Kazkaip tas gyvenimo tempas toks greitas. Gal tereikia stabtelt ir apsidairyt aplink?

126913. kvailutei2008-08-06 14:52
giliajame gerklejime. bet jus neklausykit. tai is nevilties ir pykcio

126917. jz>1269132008-08-06 15:00
tai kur vilti padejai? Ko pyksti dabar?

126934. >jz2008-08-06 15:54
tenai patekus, viltys sast i sali

126946. jz>1269342008-08-06 17:14
tenai - tai kur. kur ta buveine-vilciu zudike?

126948. kvailutė >jz2008-08-06 17:17
aš nežinau. gal reikėtų konservatorių paklausti. arba rolando. manau, kad visą laiką laimingi, laimingi net be priežasties, gali būti tik idiotai. o paprastam žmogeliui laimė čia buvo, čia vėl išnyko, nors atrodo, kad niekas nepasikeitė. tik šešėlis praslinko, ar begarsis atodūsis šmėstelėjo.

126956. jz>kvailutei2008-08-06 17:25
kas tiesa tas ne melas! Nezinau ar buna tu amzinai laimingu. Gal jie tik isivaizduoja tokie esantys? Dideliu sugebejimu reikia byrant asaroms ir plystant sirdziai sakyti sau ir kitiems - AS LAIMINGA. bet ar taip yra? Paklaussiu karts nuo karto saves. Gal... gal ir taip tik mes nesuprantam kas tikroji ta laime? Gal ji kaip vaivorykste - pasirodo, kad nusisypsotum, trumpam mirgsniui, ir kad vel turetum jegu eit i prieki kol isbles tas pojutis, ir vel jos ieskoti ir laukti to miguliuko akyse, sirdyje?

126964. po palme>archyvarui2008-08-06 17:54
archyvarai, kur ten tave biesas nunese, kad tokioj melancholijoj paskendes, lipk nuo stogo. Ne kapitalizmas turbut, o saule kasdiena.

126983. cc2008-08-06 21:19
sunku komentuoti amerikinius konservatorius ar liberalus, kai nesi įsigilinęs, t.y. nekopenhagen. Aš matau Ameriką-gerą, blogą.:)

127055. ...2008-08-07 10:44
Nelegali rinkimine koncervu reklama.

127125. 132008-08-07 18:03
eik televizoriaus ziuret, tritaski

127188. vasia2008-08-07 22:36
neužsifrustruok, tritaški, juk pats esi konservų-krikdemų narys, tai ko pisi save? Dėl pozos, dėl populiarumo ar dėl dar kokių priežasčių?

127367. vasiai2008-08-09 20:32
jusu gaiviai zagsintys liberalai gaus gala patvory

127368. vasia2008-08-09 20:33
seima ir baznycia yra vertybes tiek vieniems tiek kitiems

Rodoma versija 24 iš 25 
14:28:41 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba