ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-09-18 nr. 717

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ICCHOKAS MERAS. Juoda musikė gelsva nugarėle (12) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Tortai ir plekšnės (16) • JONO MEKO tekstai iš Vytauto V. Landsbergio dokumentinio filmo "Niujorkas – mano šuo". Gyvenimas eina kiekvieną dieną (52) • RADIJO PJESIŲ KONKURSAS (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Sakralybės turinys šiandien (2) (37) • REIN RAUD. Smulkmenos, kurios turi reikšmę (18) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Dao: slėpiningas ir dar slėpiningesnis (14) • JAN TWARDOWSKI. Eilės (4) • GERTRŪDA MAMIČ. Prarastos tapatybės (4) • GILBERT KEITH CHESTERTON. Apie drybsojimą lovoje (4) • SIGITAS GEDA. Pasaka apie gandrą (16) • P. A.. Nauja šeima naujoje Europoje (115) • MARIO VARGAS LLOSA. Europa ir nacionalizmas (15) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas iš vabalų gyvenimo (9) • ANDRIUS ŠIUŠA. Eskizai (5) • l a i š k a i (49) •

Gyvenimas eina kiekvieną dieną

JONO MEKO tekstai iš Vytauto V. Landsbergio dokumentinio filmo "Niujorkas – mano šuo"

[skaityti komentarus]

iliustracija

Kodėl man patinka Niujorkas? Todėl, kad aš viską čia pažįstu. Čia dabar mano namai. Aš suaugau su Niujorku, o Niujorkas įaugo į mane. Niujorkas įleido į mane šaknis, o aš savo šaknis irgi įleidau į Niujorką. Neturėjau jokio kito pasirinkimo. Mes draugai...

Nebuvo jokio kito pasirinkimo. Būtinybė. Tačiau laikui bėgant kartais atsiranda ir meilė. Kaip šuo prisiriša prie savininko – tai aš esu tas šuo. O gal Niujorkas yra mano šuo. Vienas kitą pažįstam ir padėjom vienas kitam per tiek daug metų! Niujorkas mane išgelbėjo iš beprotybės. Jeigu aš esu dar sveikam prote, tai ačiū Niujorkui. Nors kai kam tikriausiai atrodo, kad aš gal nevisiškai... O Niujorkas tai visada yra beprotis...

Niujorkas susideda iš kokio šimto miestelių. Ir aš pasirinkau tik vieną miestelį – apatiniam rytiniam Manhatane. Tai nedidelė Niujorko dalis. Viso Niujorko nepažįstu. Neseniai grįžau iš Paryžiaus ir kai manęs klausia apie Ameriką, tai sakau: ,,Aš esu ne amerikietis, nepažįstu Amerikos, aš esu niujorkietis. Pažįstu tiktai Niujorką. Bet ir Niujorke aš pažįstu tik nedidelę jo dalį, ten yra mano namai. O Amerikos nepažįstu ir ji man neįdomi. Aš gyvenu tiktai nedideliam Manhatano Niujorko kaimely".

Su rimtumu labai toli nenueisi, nebent esi tikrai tikrai labai labai rimtas. Bet žmonės dažniausiai negali būti tokie – labai dirbtinai rimti. Jeigu kas nors sako: ,,Aš čia dabar kursiu filmą, labai rimtą, parodysiu žmonėms, kas bloga, kas gera, išspręsiu visas socialines problemas", – labai blogai tada išeina.

Man patinka seni, labai seni Lumiére’ų patys pirmieji kino darbai. Mano skalė yra labai plati. Aš sakau, kad kinas yra didelis medis su labai daug šakų, šakelių. Bet žmonės paprastai yra silpni ir jie pasirenka tik vieną kurią nors šaką, prisiglaudžia prie jos – ir mano, kad tai jų kinas. O man visos šakos patinka – tik neturiu laiko viską pamatyt... Bet man įdomios yra visos šakos ir šakelės kino meno.

O Vilnius... Aš jo nepažįstu, niekad negyvenau ten. Aš praleidau išvažiuodamas iš Lietuvos Vilniuj tik dvi dienas, dvi naktis... Bombardavo Vilnių, ir aš bėgau iš ten. O Biržų dabar jau irgi nebepažįstu, nes Biržai sudegė, dabar tai jau visai kitas miestas. Ten nieko nepažįstu, tik Biržų ežerą pažįstu. Semeniškių irgi nebėra.

Mano draugai dažnai klausia: ,,O kaip ten dalykai Lietuvoj?" Visada atsakau labai optimistiškai: ,,Viskas eina geriau ir geriau". Kartais abejoju, nes matau, girdžiu iš atvykstančių lietuvių draugų, kad situacija komplikuota...

Tačiau kur ji nekomplikuota? Yra Meksikoj komplikacijų, yra Kinijoj, Japonijoj, visur... Kaip išmatuot, pasakyt, kur tų komplikacijų mažiau? Ne taip paprasta pasakyt. Kiekvienas kraštas turi kažkokių komplikacijų. Aš tikiu, kad Lietuva pamažu ropoja į priekį. Nesvarbu laikinos problemos ir laikini ,,pletkai". Viskas yra laikina... Kas yra nelaikina? Viskas priklauso nuo mūsų pačių...

Einam per Niujorką. Aš viską čia pažįstu, kiekvieną pastatą, matau, kaip jie keičiasi. Va, einam dabar per Bowerį – per ,,bomų" (bomžų – V. V. L.) kvartalą. Jų jau čia nebėra. Seniau prie kiekvienos sienos, prie kiekvienų durų jie gulėdavo. Buvo šimtai jų prieš dvidešimt metų. O dabar jau viską išvalė. Viskas keičiasi.

Daug ir lietuvių pranyko šitoj gatvėj. Visi jie nusigerdavo... Neprisimenu pavardės, bet kokiais 1954–1955 metais buvo čia toks operos solistas iš Lietuvos. Aš visados sutikdavau jį girtą einantį. Paskui jis pranyko. Nusigėrė tikriausiai ir numirė. Bet jis buvo labai žinomas, visi sakė: ,,Va, operos solistas iš Lietuvos". Čia jis nusigėrė, šitoj gatvėj.

Gyvenimas eina kiekvieną dieną, minimaliai, bet ir sekmadieniais.

O, ,,pletkas" – labai įdomus dalykas. Galima būtų visą knygą parašyt apie "pletkų" savybes, jų istoriją... Kaip ,,pletkai" auga, kaip išsivysto, kaip jie veikia, ką jie paveikia. Su gerais "pletkais" gali pats augti juos skleisdamas, gali kitą nuverst, nuvertint. Kai kurie ,,pletkai" auga kaip grybai – labai greitai, o kiti lėčiau. "Pletkų", kaip ir grybų, yra daug rūšių... Kai kurie rečiau auga, bet galbūt gilesnes šaknis turi, daugiau nuverčia. ,,Pletkas" yra labai realus dalykas. Filosofai galėtų visą semestrą paskirti nagrinėjimui "Kas yra pletkas?" Ir aš patarčiau, kad kas nors Vilniaus ar Kauno universitete visą semestrą paskirtų "pletko" savybių nagrinėjimui.

Įvairūs priešrinkiminiai ,,pletkai", porinkiminiai. Ar ruduo, ar pavasaris, ar rinkimai... Laikas svarbu. Yra labai daug įvairių kampų, iš kurių gali nagrinėt ,,pletkus"... Pavyzdžiui – bandykim kokį nors ,,pletką" paskleist ir mes. Na, poetas Sigitas Geda... Jis vis apie tuos jotvingius rašo... Sigitai, ar nenori nuverst Lietuvos Vyriausybės? Nepasidaryk išdaviku! Netarnauk jotvingiams! Įtartinas asmuo tas Sigitas. Poezija... Cha. Poezija galima prisidengt. Gali būti didelis šnipas ir rašyt poeziją. Ir niekas neįtars. Aha – jotvingių šnipas Sigitas Geda... Įdomu, labai įdomu...

Aš gyvenu minutė po minutės ir neturiu jokių reikalavimų nei planų. Aš nesuprantu tų žmonių, kurie turi didelius planus, reikalavimus. Aplink mane gyvenimas turi eit pats, vystytis nežinomai, paslaptingai. Tas pats su miestais – jie turi savo gyvenimą, nežinai, kaip jie išsivystys. Gali kurt kokius nori planus, ir tie planai nueis vėjais, nes miestas, gyvenimas turi savo normalius, natūralius, galbūt ,,darviniško" principo planus, kurie nieko bendro neturi su mūsų planais. Aš einu per miestą, žiūriu, aš esu patenkintas. Na va, vaikiukas pametė...

Kitas terminas, kurį galima naudoti kalbant apie avangardą – opozicinis kinas. Jis yra opozicijoje, jeigu kalbam apie komercinį, apie populiarųjį kiną.

Negaliu dirbti su valdžiom. Gal dėl to, kad pats noriu būti valdžia... Aš vis tiek pasilieku opozicijoj ir bohemijoj. Bohemija visados buvo normalaus gyvenimo opozicija.

Mes neturim pozicijos. Mes esam ne pozicijose. Mes esam opozicijose. Mes ne kariai, mes niekados nesam pozicijose.

Aš kalbu tik apie žmonių laisvės ilgesį. Bet nežinau, ar viską, kas dedasi pasaulyje, galima pavadinti demokratija. Galbūt demokratija palengva keičiasi į ką nors kitą. Nežinau, ar aš tikiu demokratija, gal labiau tikiu karaliais... Nieko nenusimanau apie politiką.

Chinatowne vis nusiperku šviežią lašišą – raudoną, spalva panaši kaip čia... Palaikai druskoj su citrinos sultimis, paskui palaikai šaldytuve – kitą dieną excellent... Jeigu dar geras vynas. O jei vyno nėra, ir degtinė tada gerai. Ir jei dar geras pokalbis – tada net trieiliais kalbėti pradedi. Sakė (japoniška degtinė – V. V. L.). Va, mūsų draugas, vienas geresnių poetų, iš Japonijos atvežė. Šimtas procentų.

Kur ta muselė? Aš dabar kaip tik ir turiu kažką tai muselei... Dabar aš paskaitysiu, ką parašiau. Ji dar ten?

Birželio dvidešimt devinta


Dabar, suvalgęs dvylika austrių,
Aš visai patenkintas pasauliu šitame sename popiežių mieste.
Valgiau užgerdamas ,,Grinbergen" linksmų vienuolių alum.
Diena vis dar labai karšta, laikas apmokėt ir išeit...
O iš kur štai šita maža juoda muselė ant stiklo kraštelio?
Ach, ko ji tokia jau maža maža?
Norėčiau jai padėt, bet negaliu įsijaust į jos psichologiją.
Mes taip toli toli vienas nuo kito,
Kaip mes toli vienas nuo kito nuėjom,
Atleisk, juoda maža musele.

Tai va. Nufilmavai ją?

Tupi dar... Irgi nori vyno. Bet jeigu įkris, bus blogai...

Ar tu vis dar filmuoji, Vytai? Dabar aš turiu pasakyti, koks yra skirtumas tarp manęs ir šventojo Pranciškaus. Maždaug kas metai, kas šeši mėnesiai aš vis pasitikrinu, ar esu padaręs kokią nors pažangą gyvenimo progrese į šventuosius. Tai einu gatve į parką, ištiesiu ranką ir sakau: ,,Ei, paukščiuk, nutūpk ant mano rankos". Ne, velniukai, netupia, ir tiek. Taigi jokio progreso dar nepadariau. Bet štai pagaliau – va, jau musė eina prie manęs. Aišku, dar didelis skirtumas tarp musės ir paukščiuko, bet... Tai ir yra pagrindinis skirtumas tarp švento Pranciškaus ir manęs. Jam paukščiukai tupia ant rankos, o aš geriu vyną su musele. Geriau negu nieko. Matyt, aš jau pakeliui: arba į beprotnamį, arba į šventuosius.

Aš esu labai regionalus, labai vietinis. Man patinka kaimai, kai pažįstu kiekvieną krautuvėlę, žmones, kavinę, aludes – tada jautiesi lyg namie. Va, tai ir eina gyvenimas.

Parengė Vytautas V. Landsbergis

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


21763. kaimietė2004-09-20 12:58
Penktadienį vakare gulėjau po krūmu ir žiūrėjau į judančius upės vandenis. Šakose kažkas šmėstelėjo. Pakėliau akis. Paukščiukas! Rudas. Gerokai už žvirblį mažesnis. Uodegytė juokingai iškelta į viršų. Dėbsojo žvilgančiais karoliukais į mane. Matyt, šios vasaros, nes nė kiek nemojo mano artumo. Jau ir ranka galėjau pasiekti… Nuskrido. Gal minties apie ranką pabūgo. …Dar ne šventoji ;)

21773. nutrūkus2004-09-20 18:19
ko ten voliotis vakarais po krumais, dar kokia zapalianija gausi.

21778. ebola (pataisiau kap tur but) :-) 2004-09-20 19:50
"Kodėl man ... Todėl, kad aš viską ....dabar mano namai. Aš suaugau.... i mane. ...į mane šaknis, o aš irgi įleidau ...Neturėjau ... Niujorkas yra mano šuo... aš esu dar sveikam prote....kai kam tikriausiai atrodo, kad aš gal nevisiškai... O Niujorkas tai visiskai..Ir aš pasirinkau tik ...Niujorko nepažįstu. ...Aš esu ne ....aš esu ... aš pažįstu .....Aš gyvenu tiktai nedideliam... Aš čia dabar kursiu filmą... Man patinka ...Mano skalė yra labai plati... Aš sakau, kad kinas yra ..Bet žmonės paprastai yra silpni ...O man visos šakos ...Bet man įdomios šakelės meno...(ka Vilnius...)O Vilnius... Aš jo nepažįstu...Aš praleidau išvažiuodamas ...ir aš bėgau iš ten.Semeniskiu irgi nebera. Mano draugai dažnai klausia: ,,O kaip ten dalykai Lietuvoj?" Visada atsakau labai optimistiškai: ,,Lansbergis sake geriau ir geriau".... Aš tikiu, kad Lietuva ...Eina per Niujorką... Aš viską čia pažįstu, kiekvieną pastatą, matau, kaip jie keičiasi. Visi jie nusigerdavo... Aš visados sutikdavau jį girtą einantį. Aš gyvenu minutė po ... Aš nesuprantu tų žmonių...Aplink mane gyvenimas ...Aš einu per miestą, žiūriu, aš esu patenkintas. Na va, vaikiukas pametė... Gal dėl to, kad pats noriu būti valdžia... Aš vis tiek pasilieku opozicijoj ir bohemijoj... Aš kalbu tik apie žmonių ...aš tikiu demokratija Aš dabar kaip tik ir turiu ...Aš visai patenkintas pasauliu .. aš turiu pasakyti, koks yra skirtumas tarp manęs ir šventojo ...aš geriu vyną su musele. ...aš jau pakeliui...į šventuosius....Aš esu labai ... labai ...Man patinka kaimai" - Jonas Mekas.

21784. Kertukas2004-09-20 21:56
Geri komentarai!

21786. musė vyne :-) 2004-09-20 22:06
Ebola, užmušei Budą.

21790. ebolai2004-09-20 22:29
Ebola, Mekas save teigia, todel jis zymus, jam gerai. Tu Ebola neigi save ir kitus, ar tau gerai?

21801. vot2004-09-21 01:58
ai, ai, ai - ir kur net ir Tu Ebola babkiių pigių užsinorėjai? Fui.

21807. čia mEkui2004-09-21 02:36
OOOOOOOOOOOOOOOOO TU IRGI USPASKICHA MYLI OOOOOOOOOOOOOOOOO

21808. for mEkas2004-09-21 02:37
paaiskinu ameriekieciam - geriau rusas bent ne paxius

21818. vo blyn2004-09-21 03:24
koks meninis pezažas - paxius (fui) uSpakichas - ne tegul - ir vėl mena. Blyn.

21832. Is Jono Meko nervuotu dienorasciu2004-09-21 05:13
1950, vasario 20 Valgykloje, pavalgęs, sėdėjau dar prie stalo ir žiūrėjau į gatvę. Man buvo gera, ir lyg skaidriau, linksmiau. Pats to nežinodamas, aš nejučiom pradėjau niūniuti - užtektinai garsiai. Priešais valgantis pakėlė galvą ir sako: - O, dainuoji? - Taip, saku. - Pavalgius linksmiau pasidarė, ir dainuoti noris. - Linksmiau? - žiūrėjo žmogus. - Bet iš dainos taip neatrodo. Ir tikrai, aš pats nepastebėjau, kad niūniavau "Oi varge, vargeli mano", pirmąjį posmą. Oi, tos lietuvio dainos, jos visos tokios liūdnos, vis tokios nelinksmos. Toks jau lietuvio likimas, vis svetimiems ant kelio, jo ir džiaugsmas kitos spalvos, su ašaros priemaiša, su grauduliu. Jis džiaugias, ir jam rodos, kad jis jau labai linksmas - o iš šalies, va, žiūri žmogus ir galvoja: ko tas žmogus taip rauda, ko jis taip graudžiai dainuoja, kokia nelaime jam nutiko?..

21833. vot iš kalėjimo spe. mEkui2004-09-21 05:35
aha - o dieve, Aš pasirodo net ir ne lietuvis - alkanas, ir rašantis į niekur, oho - paklausk, gal šitas uSpaskixas jam kaip menininkui oi oi - kazkas oi oi jam lietuvisko atsirado.

21882. Po "Švyturio Baltijos"2004-09-21 19:03
Garbusis Jonas M. - garbus vien dėl to, kad jaučia skonio skonį, mato patį matymą, turi žmogišką patirtį.

21893. vot iš kalėjimo2004-09-21 22:12
tas mekas leninas ar ka? - visi mylim is ansksto - gal tegul bicas ateina ir, nezinau, na, neziinau uzgesina - VALIO

21957. Korra2004-09-22 21:26
Ta Mekas - senas, naivus, bejėgis amerikietis, nors apsimeta kaimiečiu iš Lietuvos - apgailėtina ir tiek.

21960. KOORRAA.i2004-09-22 21:59
Matai savo pačios atvaizdą.

22003. ebola2004-09-23 18:43
ne, jis senas nukrioses fluksistas.Man jie tokie yra misle.Labai jau zmogiski zmones.Su visais zmogaus atributais.

22007. Anjolė2004-09-23 19:06
Korra, tu šaunuolė, niekaip neišdrįsau ką nors panašaus parašyti apie tooookį korifėjų, o norėjosi baisiai.

22009. Mielai Anjolei2004-09-23 19:18
Kai "norisi baisiai" nebūtina ką nors rašyti.

22012. Anjolė2004-09-23 21:19
Ogi tikrai, kaip čia pati nesumečiau. Bet vis tiek baisiai norisi pridurti: jei Mekas gyventų Lietuvoje, nei ŠA, nei Litmenis tikrai tokių jo tekstų nepublikuotų.

22014. enciklika2004-09-23 22:31
M. ant jusu visu nusisikt, ne jis net nezino, kad jus egzistuojate savo sopulingose esybese jis valgo lasisa is chinatown`o uzgeria ja degtine ir masto apie gyvenima, kad tokie siuksles kaip jus nuolankiai viska perskaite galetumete ispezdeti kvaila replika savo beviltiska menkavertskuma suvokus. Niekam jus neidomus, net ir patys sau. Eikit sikt.

22015. anjolei2004-09-23 22:40
na kad ir anjole. Dirba ji kasininke akropolyje, gauna sasisku uz puse kainos, bet ji nori buti gudri intelektuale. Ka ji daro? ji paskaito tada SA. Na nieko ten ji nesupranta, nera veiksmo kaip mot. zurnaluose kur ji skaito kasdien ir tada ji daro? ogi nusprendzia tapti dar gudresne (kaip ta boba kur senis auksine zuvele pagavo) ji sukritikuoja Meka. Na jus pagalvokite kasininke is akropolio pasiepia Meka. WAAAWW.. Vista klimaksine.

22017. cinikui eboliui2004-09-23 22:49
ebola, kodel patsai esi ne sifilis? pastarasis bent isgydomas. kritikas imantriu nick`u. tu suskis. Skiedi savo erezijas, susireiksmindamas iki negalejimo. "Zmogiskas zmogus" masto, jaucia, kaip ji pateikia bala nemate, kad tamsta savo pragertom smegenim ir verslininko siela neigalus jo perprasti ir suvokti tai mazai kam idomu, na nebent cia kasininkei anjolei is akropolio.

22022. ir dar2004-09-23 23:09
kaip labiau lietuviskai rakom ar repeckom? galite ir neatsakyti. Aciu.

22023. nu ir paskutinis2004-09-23 23:15
krisdamas nuo 9 aukstu namo stogo ponas V. ties 5 aukstu atkrepe pro langa spjovusio ant jo Afrodisijaus demesi i nepalankiai susiklosciuses aplinkybes

22028. vot2004-09-24 03:01
- o dieve, kaip juokinga, intlektualai (kurie liko nekurumpuoti (elitovscai)) - visi jus juokingai įsivaizduojat, kad gyvenate 9 (12)(3)(5) aukšte, - ir kad krisite krisite.

PAGRINDINE PROBLEMA - JUS NIEKAM NEREIKALINGI, kurkit karjerą, kaip įisivaizduojat, o ne taip kaip elitovscai pataria. IKI

22054. Reikia2004-09-24 11:27
komentarcenzūros.

22056. ebola2004-09-24 14:36
017> sifilis neisgydomas.As nesusireiksminu.Nebent imanoma man susireiksminti tau, bet ne man sau paciam.Galbut, man tai per painu.Kad as pragertom smegenim...tegu.Bet varslininko siela?! Oj kaip cia ziuriai pro sali oioi.Oi!:D

22063. Anjolė2004-09-24 15:27
ir kaimietė tikri vyrai.

22068. Korra2004-09-24 16:44
O Meką palaiko tokie proto bokštai, kad intelektas tiesiog trykšta. Nuostabūs kvailių komentarai, kuriems Mekas nors iš šlepetę su skyle numestų ir sakytų - čia tešla, ir visi tokie durniai, kurie Anjolę užsipuolėt (Meko apologetai - chachacha)paskui kartotumėt - taip, taip, čia tešla, tikra tešla. O supermarkete dirbantis žmogus (ne Anjolė, nes ji ten nedirba) tai jums jau kaip vabalas, apgailėtini kvailiai?

22069. Korrai2004-09-24 16:50
Piktoji Korra, nereikia visų suplakt į vieną vietą. Būkit bent kiek atlaidesnė nesusivokusiems (kaip Jūs) žmogiūkščiams. Jie -tik esybės be jokio turinio.

22070. Vėl2004-09-24 16:57
Anjolė vyrukas, tik bijo tai pripažinti.

22071. kaimietė2004-09-24 17:39
Anjole, nesupratau tavo žinutės. Manoji buvo tik pirmoji. Beje, tas paukštukas - karetaitė. Gero savaitgalio.

22072. kaimietei2004-09-24 17:49
Gal zinai kur dingo varna?

22073. varna2004-09-24 18:05
Ką gi, yra tokių mužikų, kurie likimo dėka atsiradę mieste pradeda mąstyti ne šikna, o galva. Vienas iš tokių - Mekas. Garbė jam. Ir šlovė.

22074. < 220722004-09-24 18:06
Zinau tik, kad Anjole darbuojasi Anglijoje. Atrodo Mancesteryje.

22076. <220732004-09-24 18:13
Varna - kaimiete.

22079. kaimietei2004-09-24 19:21
Kur Linas LP ir kaimietis?

22086. jogis2004-09-24 20:44
na mancesterio akropolyje

22091. Korrai nuo MM2004-09-25 06:56
Viena is geriausiu knygu, mano skaitytu paskutiniu metu, buvo J. Meko "Zmogus be vietos" (arba "nervuoti dienorasciai"). Paskaityk ir tu, gal tada taip piktai nelosi ant sviesaus zmogaus.

22092. komentatoriams(daugumai)2004-09-25 08:56
jei zmogus niekam nepuoseleje pykcio( kaip geda ar lansbergis), jei megsta lasisa su degtine -nors nera verslininkas-gyvena manhetene ,ir dar + yra daug daves pasaulio menui ( kartu ir lietuviams pasididziavimo jausma)- tai visa tai yra taip nelietuviska kad ant jo reik varyt ?

22101. Anjolė kaimietei2004-09-25 18:52
Čia ne aš, aš nerašiau, kažkas čia žaidžia

22102. Anjolė tikroji anonimui 220152004-09-25 19:04
Mielas pokštininke, sosiskų nevalgau niekada, matinuosi tik džiovintais žiogeliais ir skruzdikėm, nes esu paskutinė ubagė, ką tik parsivežusi iš spaustuvės naują knygą, tad krykštauju iš džiaugsmo ir nuotaikos man nieks nesugadins. Viršelis - puikus! Valio ir taip toliau. Bučkis visiems pikčiurnoms ir kitiems geriems žmonėms. šiandien myliu visus.

22103. <221022004-09-25 20:23
Anjole-kaimiete-varna.

22119. ebola2004-09-26 18:42
As pirkau siandien daug knygu.Kelias vaikam, kelias sau.Ir ta europeana ceko nupirkau.Paskui pirkau Miloso Sunyti, ...Parulskio ta, nepamenu pavadinimo ir pirkau...Grajausko Ese, pirkau Hawking(s)o Visata riesuto kevale...Lindgren pasakas, ir atrodo viskas.Jau perverciau, bet patiko tik ta Miloso. Bet reikia idemiau paskaityt, dabar ner kada. Va. Ai ir dar. As labai gerbiu ir vertinu Meka ir jo darbus. Nenorejau nieko izeisti savo editinimo poksteliu. Man tik pasirode keista Lansbergio zvilgsnio i Meka kryptis....kazkokia...gastronomine.Nusisnekejau...Bet tas ner blogai jokiu budu, taip idomiai visai.Sekmes jam jiems ir kitiems....:D

22120. Korra2004-09-26 19:22
Korrai nuo MM 2004-09-25 06:56 "Viena is geriausiu knygu, mano skaitytu paskutiniu metu, buvo J. Meko "Zmogus be vietos" (arba "nervuoti dienorasciai"). Paskaityk ir tu, gal tada taip piktai nelosi ant sviesaus zmogaus." Brangusis, skaičiau.

22127. vot2004-09-27 05:55
žinot ką, nesuprantu Aš pavyzdžiui homosexualu, nemalonūs man tie vyrai, fui glamonėtis bučiuotis (net nupurto) /nieko nenoriu įžeisti [homosexualų]/, esu jau Aš toks, jautrus -

bet daugelio tikrų egzistencinių malonių akimirkų gaudavau kaip tik iš vyrų (idėjos, kūryba, mokytojai, ...) /vėl nenoriu įžeisti nieko [moterų ir kt.]/

Meko idėjos tarp kitko yra malonios, netikėtos - labai neblogai, kad jos yra - bet kodėl mane nupurto tokia panegirika Meko atžvilgiu na panašiai, jei Meką glostytų koks gašlus vyras, o ne moteris. Ar tai mano psichologinė porblema, ar Jūsų, gerbiamieji?

22128. >vot2004-09-27 07:16
kokia sia bl panegirika ? ar tai panegirika kad mekas yra bene vienintelis lietuvis kurio pavarde paminejus negeda prisipazint lietuviu ? tai tavo problema , mielasis vot.

22289. snobobaubas2004-09-29 16:24
Mekas mūsu Leninas Lietuvos

87356. toto2007-06-24 01:41
Pusprotis pseudogenijus ant puspročių Lietuvos tas Mekas. Taip ir reikia klounams.

108281. Evaldas :-) 2008-01-21 20:10
visi durniai ant lietuvos... vienas toto va turbut istrukes is durnyno. ispanijoj nugara lenki turbut dabar? ar jau paaukstino?

115504. hmmm2008-04-25 01:30
Keistai paslaptingai skamba cia ta "heroje" Anjole. Is visko panasu, kad tai yra seniai nukvakusi prekybininke, sovietiniu nomenklaturininku maisto sandeliu, kuriu seniai nebeliko, vedeja- prasilakusi ****** *. (ar ne **********?) Grubi, kvaila, su didelem pretenzijom i literatura. Jos issilavinimas -- Literaturnaja gazeta. Isleido knyga? Dabar bet koks degradas leidzia knygas desimtimis. Jei turi tam pinigu. O turgininkai/bubve ar esami spekuliantai visada ju turi. Nekliutu ji, ta Anjole, niekam -- sovietiniu pardaveju pilna Lietuva, jeigu ji nereikstu savo chamiskos ir kvailos savo nuomones apie rasancius. Jos grubi, nuolat culture.lt smezuojanti intonacija provokuoja grubius komentarus.

Rodoma versija 21 iš 22 
14:27:55 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba