ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-08-21 nr. 713

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

HANS MAGNUS ENZENSBERGER. Didžiosios kraustynės (19) • LAIMANTAS JONUŠYS. "Lenkiškai rašantis lietuvių rašytojas" (18) • ALFONSĄ ANDRIUŠKEVIČIŲ klausinėja Sigitas Parulskis. Pakeliui iš sekso į erotiką (59) • TERESĖ PAULAUSKYTĖ. Ką garbino žemaičiai XVI amžiuje – dievus ar demonus? (6) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (19) • Apie NOMEDOS ir GEDIMINO URBONŲ projektą Ruta Remake kalbasi Audronė Žukauskaitė ir Raimundas Malašauskas. Penkios temos ir išsėtinės variacijos (4) • VYTAUTAS P. BLOŽĖ. Poezija (11) • JUSTINAS KUBILIUS. Kas neištirpdoma?..LINA BŪGIENĖ. Didžių darbų tąsa (4) • RAYMOND QUENEAU. Pasaka pagal jūsų skonį (3) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXVII) (5) • MICHAIL ZOŠČENKO. Baisus pasaulis (4) •

Pakeliui iš sekso į erotiką

ALFONSĄ ANDRIUŠKEVIČIŲ klausinėja Sigitas Parulskis

[skaityti komentarus]

– Turėtume kalbėti apie tavo eseistikos knygą "Rašymas dūmais", bet noriu pradėti iš toliau, kaip sakoma, nuo Adomo ir Ievos. Ir Adomas šiuo atveju bus Žemaitės sindromas, nedažnas terminas lietuvių literatūroje.

– Žemaitė – jau neblogai. Aš esu Žemaitė.

– Jau buvai peržengęs 50 metų slenkstį, kai pasirodė pirmasis tavo eilių rinkinys. Tokiame brandžiame amžiuje patekti į debiutanto kailį nėra įprastas reiškinys. Ar tau kilo problemų persilaužti ir eiti į viešumą jau knygos pavidalu?

– Aš rašiau eilėraščius būdamas moksleivis ir truputį rašiau būdamas studentas. O paskui nerašiau keliolika metų. Dabar pats sau prieš pokalbį bandžiau atsakyti į klausimą, kodėl keliolika metų beveik išvis nerašiau. Tačiau, užuot rašęs, skaičiau. Galima sakyti, kad skaitymas – tai apverstas rašymas, ar ne? O antra priežastis ta, kad nors manyje geismas šnekėti eilėmis ruseno visą laiką, aš neradau kalbos, kuria galėčiau tai, kas manyje buvo, išreikšti. Ir labai keista, kad man nepadėjo tie naujieji lietuvių poezijos reiškiniai, kurie anuo metu radosi. Sakykime, Gedos, Martinaičio, Juškaičio poezija. Jie nepadėjo man savos kalbos susirasti. Bet, kaip sakiau, tuo metu intensyviai skaičiau. Skaičiau rusiškai, daug skaičiau senuosius kinus ir japonus, Baudelaire’ą, angliškai – trumpus Ezros Poundo eilėraščius, Rilke padarė man didelį įspūdį, kai išėjo lietuviškai. Jie visi kažką su manimi atliko, kad aš staiga, tai buvo būtent 1978-ųjų gruodžio mėnesį, parašiau eilėraštį "Ak, tas virpėjimas / Tarp meilės ir nemeilės", kuris man signalizavo, kad jau turiu savo kalbą. 1994-aisiais, palaiminus Gedai, išėjo pirmoji mano eilėraščių knygutė. Būti poezijos debiutantu tokio amžiaus, na, tam tikro nejaukumo truputį ir buvo. Bet šiek tiek švelnino padėtį tai, kad aš nebuvau apskritai raštijos debiutantas. Jau buvau išleidęs knygą iš estetikos srities ir buvau prirašęs tekstų apie dailę. Tos aplinkybės, matyt, lėmė, kad po pirmo rinkinio nenusižudžiau.

– Vis dėlto stiprus mitas, jog poezija – jaunystės menas. Poetai jaunystėje rašo aistringus eilėraščius, vyresni rašo išmintingus (dažnai atsitinka – banalius) tekstus. Nesiilgėdavai aistros, derančios jaunystei, metai neuždengė jausmingumo šaltinio, kuris reikalingas eilėraščiui atsirasti? Eiles konstruoti tik iš patirties, iš prisiskaitymų būtų šiek tiek nuodėmingas aktas.

– Turiu pasakyti, kad nesu parašęs beveik nė vieno eilėraščio neapimtas silpnesnės ar stipresnės ekstazinės būsenos. Jeigu dabar tą būseną tapatintume su įkvėpimu, tada išeitų, kad aš nesu parašęs beveik nė vieno eilėraščio be įkvėpimo. O kokiu būdu tas įkvėpimas manyje laikėsi tiek laiko – ką aš žinau.

– Tu nuolatos bendrauji su jaunimu ir – kaip čia mandagiai pasakius – esi ne pagal amžių jaunatviškas. Vis dėlto tavo tekstuose, dabar jau kalbu apie eseistiką, yra tokių subtilių užuominų, kur tu, dažnai pasitelkdamas jaunos mergaitės įvaizdį, suaktualini arba paryškini senstančio vyro problematiką. Bjauriai skamba, suprantu, bet mūsų kultūroje ir visuomenėje brandūs, suaugę vyrai labai stengiasi būti neadekvatūs savo amžiui. Ir tavo atveju esama kažkokio paradokso, tarsi tu irgi stengiesi būti jaunesnis, negu tau derėtų, bet kartu gana ironiškai žiūri į savo padėtį. Tau pačiam šie dalykai yra aktualesni socialiniu ar vis dėlto estetiniu požiūriu?

– Iš to, ką tu čia dabar susakei, ramia sąžine ir drauge ryžtingai atmesčiau žodį "stengiesi". Žinoma, tau gali taip atrodyti, ir gal daugeliui žmonių taip atrodo, ką aš žinau. Bet iš tikrųjų aš nesistengiu. Galbūt ir susidaro dviprasmybė, apie kurią tu kalbi, kad mano vidinis natūralumas kontrastuoja su mano amžiumi, išvaizda, pozicija visuomeniniame gyvenime ir t. t. Tuomet man norint, kad tas mano natūralus (aš šitai pabrėžiu) elgesys atitiktų šitą poziciją, reikėtų labiau kontroliuoti save. Bet aš nenoriu savęs pernelyg kontroliuoti. Man smagu elgtis natūraliai. Nors ir jaučiu, kad kartais tai gali įtartinai atrodyti. Čia ir yra pagrindinė priežastis, kai aš ironizuoju savo paties atžvilgiu. Bet šiaip pats dviprasmiškas kalbėjimas ir kartais dviprasmiškas elgesys, ir būtent estetiniu požiūriu, man yra saldus. Šita pozicija man yra miela nuo seno.

– Ar tau neatrodo, kad vis dėlto ir mūsų kultūroje, ir literatūroje per mažai atviresnio kalbėjimo apie tai, kas yra žmogaus amžius, galbūt kontempliuojant save laike, laiką savyje. To labai vengiama ir net jeigu kas tai bando daryti, – ir tu esi mėginęs apie tai kalbėti, – žmones kažkodėl erzina. Kas čia yra? Senatvės baimė?

– Visi turime kažkokį vertybių rinkinį. Senstant vienos vertybės ima blankti, o kitos ima šviesti. Ir kas ima blankti? Ima blankti, pavyzdžiui, garbė, pirmavimas kaip vertybė, seksas. O ima šviesti tolerancija, atjauta, susitaikymas su pasauliu, koks jis yra, kiti panašūs dalykai. Dabar ne vienam žmogui, ne vienam vyrui tragedija randasi iš to, kad, praradęs seksą kaip vertybę, jis neturi kitų, jį atstojančių, vertybių. Aš vaizduojuosi, jog turiu tų kitų. Todėl, sakykime, sekso blankimas manęs absoliučiai negąsdina ir aš tikrai dėl to niekados nenusišausiu. Ta proga: vis dėlto egzistuoja du skirtingi reiškiniai. Būtent: seksas ir erotika. Seksas reikalauja, Ričardo Vaitiekūno žodžiais tariant, kišti mėsą į mėsą, o erotika – ne. Ji gali realizuotis žvilgsniu, balso tembru, perbraukimu per skruostą. Sakykime, man, kaip senstančiam vyrui, darosi vis labiau pastebima, kad erotika manyje užima sekso vietą, bet ji man gali atstoti seksą. Šiaip jau ir be erotikos, ir be sekso vyro ir moters santykiai yra beveik neįsivaizduojami. Gali būti tarp jų tie santykiai pliusiniai, gali būti minusiniai, gali būti nuliniai, bet vis tiek tai erotika. Nes juk ir nulinė temperatūra yra temperatūra. Metaforiškai kalbant, galima būtų teigti, kad seksas yra kaip koks kriaušių, slyvų valgymas, o erotika – kaip gėlių uostymas. Bet uostant gėles galima mėgautis ne mažiau. Štai tokios dvi išeitys, Sigitai: kitos vertybės ir slinkimas nuo sekso erotikos link. Gal tu kada nors pasinaudosi mano modeliu?

– Būtinai, nors slyvų nemėgstu, o nuo gėlių alergija. Dar viena tema pagal tavo teksto pavadinimą – kopijos ir originalai. Noriu tave truputį pagauti prieštaraujant pačiam sau, ir tai nėra blogai. Žmogus be prieštaravimų, o ypač menininkas, dažnai būna nykus. Bet lyg ir įžvelgiu prieštaravimą tarp tavęs menotyrininko ir tavęs rašytojo. Pavyzdžiui, tu eini Vašingtone ir matai XX amžiuje pastatytą romaninio su bizantinėmis priemaišomis stiliaus bažnyčią. Tau tai panašu, lyg sapnuotum savo senelį, o sapne jis būtų plastmasinis. Juokiausi. Manau, čia kalba rašytojas, kuriam labiau patinka originalai. Bet menotyrininkas su visomis postmodernizmo instaliacijų ir konsteliacijų programomis sako, kad originalai jau nieko nebereiškia ir tai labai gerai, yra tiktai kopijų kopijos. Ir vienoje esė jau tiek, tamsta, suįžūlėji, kad pradedi kelti klausimą – o kas yra Aukščiausiojo originalas? Kodėl daugeliui žmonių originalas labai svarbus, nors jie net nežino, kas jis yra?

– Pirmas dalykas – modernizmas yra suformavęs originalo kultą...

– Arba atvirkščiai – pavyzdžiui, lotyniškosios poezijos laikais kopijuoti buvo kaip tik labai pagarbus dalykas, o būti originaliam – nusikaltimas.

– Galime imti švelnesnį variantą, nebūtinai tiesioginį kopijavimą, bet, sakykime, sekimą. Visi žino, kad Perugino buvo Rafaelio mokytojas ir Rafaelis tapė labai panašiai kaip ir Perugino, ir visa tai buvo OK . O XX amžiuje, ypač pirmojoje pusėje, ne tiktai tiesioginis kopijavimas, bet ir mokytojo tradicijų tęsimas – bemaž nusikaltimas. Ir antras dalykas dėl originalo – vis dėlto, kai kuria genialus menininkas, sakykime, dailės srityje, susidaro kažkokie energetiniai laukai ar krūviai aplink tą kūrinį, kūrinyje, kurį jis lietė. Walteris Benjaminas yra sakęs, kad originalas turi aurą, o reprodukcija jau nebeturi. Bet, antra vertus, jeigu mes imame gyvenimo praktiką, reprodukcija kartais gali labiau žavėtis negu originalu. Sakykime, kad ir dėl tokios priežasties, jog tą originalą pamatyti labai sunku. Kiek aš Luvre besistengiau pamatyti Moną Lizą: kadangi ji yra už penkių stiklų, nuolat ją fotografuoja japonai su blykstėmis, minia žmonių, negali jos pamatyti, ir viskas. Jeigu atsiverti labai gerą kopiją, tu ją matai puikiai ir gali ja žavėtis. Kaip kontempliavimo objektas ji tau gali būti nė kiek ne blogesnė už originalą. Bet reikia turėti šiek tiek jėgos paneigti originalo kultą. Ir dabar, jeigu grįšim prie mano prieštaravimo, tai, nors ir senas ir sustabarėjęs, kaip tu čia sakei, bet esu per tuos 14 metų, kurie praėjo nuo mano kelionės į Ameriką, pasikeitęs įvairiais aspektais. Aš galbūt ir dabar nesijausčiau toks laimingas prie tos bažnyčios, koks jausčiausi prie tikros bizantinės arba romaninės. Bet gal mano pašiurpimas dabar nebūtų toks didelis.

– Matai, kas keista, Alfonsai, kad esė knyga skaitoma kaip kažkokia vientisa ir ką tik parašyta tavo gyvenimo, tavo asmenybės istorija.

– Tai skaitytojo nelaimei, Sigitai.

– Gerai, dar viena tema, susijusi su originalais ir kopijomis, tavo labai mėgstama ir gražiai aprašyta – Marina Abramovič. Tavo papasakotas jos performansas, kur jinai guli ant ledo, geria vyną, išsipjausto žvaigždę sau ant pilvo ir t. t. Kalbėjome apie kopijos ir originalo ribą, o kur yra riba tarp, sakykime, meno kūrinio ir tam tikro socialinio akto, protesto, mazochizmo? Kuo skiriasi, pavyzdžiui, islamo fundamentalistai, kertantys galvas ir rodomi per televizorių, nuo Marinos Abramovič? Kodėl mes negalime instaliacija vadinti Rugsėjo 11-osios? Jie gali pasakyti – tai buvo meno kūrinys, žiaurus, kraupus, bet juk meną ir tikrovę galima sudaužti ir tokiu žiauriu būdu?

– To, ko tu paklausei, manau, tikrai ne vienas žmogus Lietuvoje irgi norėtų paklausti menininkų ir meno kritikų. Modernistiniam mąstymui yra būdingas reiškinių esmės ieškojimas. Ir menas turi turėti savo esmę. Tas objektas, kuris turi meno esmę, ir yra meno kūrinys. XX amžiaus antrojoje pusėje – o Lietuvoje dabar – esencialistinį mąstymą pakeičia konvencionalistinis. Kai nebeieškoma kokio nors reiškinio esmės, bet kalbama apie susitarimą. Kas kaip susitaria, taip ir yra. Faktiškai ir naujosios meno teorijos teigia, kad menas yra susitarimo reikalas. O dabar grįžtant prie Marinos Abramovič, tai iš tikro kai kurie jos kūriniai labai lengvai gali būti supainioti su gyvenimo faktais. Ieškant skirties tarp gyvenimo faktų ir šitų kūrinių, tačiau jau nereikia svarstyt, yra čia meno esmė ar nėra, o reikia kreipti dėmesį į kontekstą, į tuos ženklus, kurie rodo, kokiu tikslu tai buvo atlikta. Jeigu koks nors aktas buvo atliktas, pasinaudosiu Kanto terminu, nesuinteresuotai, nesiekiant praktinės naudos, meninės veiklos kontekste, tai ir yra meno kūrinys. Fizinio skirtumo tarp to, kas padaryta, gali nebūti absoliučiai jokio. Svarbu, kokia intencija, kokiame kontekste tai padaryta. Pavyzdžiui, rusų menotyrininkas Borisas Groysas sako apie šiuolaikinį meną, kad dabar vienintelė aplinkybė, kuri leidžia atskirti, tai menas ar ne menas, yra muziejus. Kitaip tariant, jeigu objektas yra muziejuje, tai muziejus yra kontekstas, ženklas, kad čia turime reikalą su meno kūriniu. Be to, į tą patį reiškinį ar objektą galima žvelgti iš kelių perspektyvų: vienu atžvilgiu tai bus meno kūrinys, kitu – ne. Grįžtant prie Marinos Abramovič: visa tai, ką ji atlieka, atlieka nesiekdama (bent jau iš esmės) varyti kokios nors politinės propagandos ar kovoti už tėvynės laisvę, ar padėti vargšams, bet daro meniniais tikslais. Ir taip jos veiksmai tampa meno kūriniais. Per vieną performansą, kurį ji atlieka su savo partneriu, juodu išėję prieš publiką užsiklijuoja nosis lipnia juosta, prasižioję suglaudžia burnas ir kvėpuoja – ką vienas iškvepia, tą kitas įkvepia. Ir jie kvėpuoja keliolika minučių, kol krinta be sąmonės.

– Panašiau į cirką nei į meną...

– Aš net sakyčiau, kad Abramovič (ir ne tik jos) performansai net kažkiek grąžina meno sąvokai jos buvusį plotį. Juk kadaise menu vadinta ne tiktai tapyba, muzika, literatūra ir dar kažkas, o kiekvienas gerai padarytas daiktas. Dabartiniai menininkai stengiasi vėl grąžinti jį prie gyvenimo ir grąžinti tiek, kad iš viso kartais nusitrintų riba, kur yra menas, kur gyvenimas. Net sulošti tuo neaiškumu. Ir vis dėlto, jeigu paimsime tą performansą, apie kurį aš kalbėjau, jis gali būti suvokiamas ir kaip metafora. Sakykime, mes galime tai suvokti kaip meilės metaforą. Ką vienas iškvepia, tą kitas įkvepia, ar ne? Galime tai suprasti kaip kultūros metaforą. Ką vieni iškvėpė (homerai visokie ir dantės), tą mudu su tavimi įkvėpėme, ar ne? Mes galime imti tai galų gale kaip generacijų kaitos metaforą. Čia yra ištisas metaforų tumulas. Net tokiu, tradiciniu, požiūriu galima rasti labai daug įdomaus Abramovič kūryboje.

– Baigti norėčiau klausimu, kurį kelia tavo tekstas apie savižudybę. Vis dėlto įtariu tam tikrą išsisukinėjimą, kai sakai, kad yra tabu, yra krikščionybė, kad jeigu tu žudytumeisi, tai sugriautum labai daug tekstų, gyvenančių tavyje ir susijusių su tavimi. Bet lietuviai masiškai žudosi ir drauge aiškina, kad mes labai katalikiška šalis. Ar tu priskirtum save prie kažkokių konfesininkų religijos požiūriu? Jeigu ne, tai iš kur tada tie tabu kyla? Ar vis dėlto tie tabu tokie stiprūs, kad nesąmoningai norisi juos pažeidinėti?

– Dauguma žmonių jaučia, kad egzistuoja toks daiktas kaip transcendencija. Kažkas visai kita negu šiapusybė. Tu nusižudydamas eini į anapusybę, tu eini į transcendenciją. O kadangi ji absoliučiai nepažįstama, tai ir yra baisu. Ir mirti dėl to baisu, ir žudytis taip pat baisu, nes nežinai, kas tavęs laukia ir dėl to, kad atlikai tokį judesį. Antras dalykas, žinoma, yra krikščionybės draudimas žudytis. Ir tie žmonės, kurie žudosi, griežtai kalbant, jau nebe krikščionys. Transcendencijos, kaip nežinomybės, baimė, susipynusi su šituo draudimu, pasidaro dar didesnė. Dar noriu pasakyti, jog nebūtina būti tikinčiuoju, kad šitas antrasis, krikščionybės skelbiamas, draudimas galiotų. Religija į kultūrą yra įsismelkusi kaip vanduo į samanas. Ir kur baigiasi religija, kur prasideda kultūra, sunku pasakyti. Mūsų kultūroje daugybė religijos pėdsakų. Net ir tų autorių, kurie tikrai netiki. Vadinasi, šis draudimas žudytis veikia kaip mūsiškėje kultūroje galiojantis užkoduotas, paslėptas draudimas. Ir dar vienas dalykas yra svarbus. Tu gali gyvenime laužyti įvairius tabu, bet tikėtis, kad dar kaip nors pasitaisysi ir atkursi viską kažkokiais kitais darbais. O jeigu nusižudai, jau nieko nebegalėsi pakeisti. Viskas. Sudėjus į krūvą transcendencijos baimę, religinį draudimą ir faktą, kad tu nieko nebegalėsi pakeisti – žudytis pasidaro iš tikrųjų baisu. Ir žudosi žmonės, arba neturintys to transcendencijos pojūčio, arba apimti tokios nevilties, kuri peržengia visus šituos slenksčius. Dažnai tai, matyt, būna susiję su neskaidria sąmone, padedančia "įveikti" užtvaras...


Parengta pagal pokalbį, transliuotą LR laidoje "Kultūros savaitė"

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


20888. :)))) :-) 2004-08-23 00:59
Puikus pašnekesys. Parulskis ir Andriuškevičius gerai vienas kitą suprantą, kaip sakoma "žmonės susišneka". Skaityti smagu. ir jauti juos abu, tarsi gyvai girdėtum. Žiūriu į monitorių ir tarsi matyčiau švytintį Andriuškevičiaus veidą. Na jau tikrai Alfonsai, jums nereikia keistis. Ir toliau būkite toks jaunatviškas :)

20891. Gvntj :-) 2004-08-23 08:41
Labai juokiausi: "Būtinai, nors slyvų nemėgstu, o nuo gėlių alergija".

20895. ebola2004-08-23 10:43
Originalo kulta pagimde autoriu teisiu istatymai.Erotika tampa reiksminga, jei be jos nieko nebesigauna.Perfomancu menas liudija neskaidria menininko samone.Savizudis vykdydamas savizudybe megina nuzudyti visus aplink save.Sedi du seniai antros dienos kojinemis.Vienas nieko doro nepaklausia.Antras nieko doro neatsako.Kokia prasme cia buciuoklem makaluoti? Abu gudriai sypsosi, nes yra labai protingi ir patyre ....:D:D

20899. xX2004-08-23 11:11
Erotika tėra svaigi sekso kopija. O gėlės kvapas skirtas pro šalį skrendančiai bitutei (organinių medžiagų konglomeratui), kuri evoliuciškai atsirado gerokai vėliau už tada dar neerotiškai bekvapę gėlytę. Ir Bažnyčia (plačiąja prasme) tėra sugadinta Dievo kopija. Tačiau į viską žiūriu dinamiškai, todėl nesimuistau - viskam ateis savo laikas.
Skaitau toliau ir šiek tiek sunerimstu. Jei Įtinklintoje visuomenėje esencializuoji ne vienas pats sau ir su savimi, tai turi konvencionalizuotis. Kitaip bus Babelis, nubloškiantis nuo esmės.
Mielieji mano - Marinos A. kvėpavimas iš burnos į burną vyksta niutoniškos paradigmos rėmuose - tai uždara sistema. Entropija auga ir tokia sistema degraduoja - natūralu, kad Marina A. krenta aukštielninka ir natūralios, gamtiškos konvulsijos laksto po jos standų kūną. Jei ne degradavusi aplinka, galėtų susimąstyti ir jos tarsi Kristaus neprikelti. Deja, aplinka irgi uždara bei degradavusi ir ieško praėjusių amžių metaforų.
Einu (keule sakytų ainu) suinteresuotai ką nors suvalgyti. Pvz., slyvų.

20901. Gvntj2004-08-23 11:34
Jeigu vienas iškvepa VISĄ meilę, užrištomis akimis ir užklijuota burna, o kitas VISKĄ įkvepia ir atvirkščiai, tai tokia meilė tik iš pradžių atrodo kvapnus žiedelis, o ilgainiui išsikvepia ir tampa pašvinkusia slyva, o kvėpuotojai verčiasi aukštielninki, bloškiami siaubingai didelės atatrankos jėgos. Štai toks natūralus išeina žiedelių, gėlelių, slyvų ir kvėpavimo pratimų performansas, kuris žavus tuo, kad gali pasikartoti, bet gali ir ne.

20903. MM2004-08-23 12:19
Pabandykite pakabinti reprodukcija po penkiais stiklais ir liepti japonams intensyviai "pablicinti". Net artyn niekas nenores prieiti. Cia ir yra originalo ir kopijos skirtumas: vienodomis salygomis jie nelyginami! Ir dar nelabai suprantu, kodel seksas lyginamas su erotika. Nei slyvos cia nei gelyciu uostymas. Tai du visiskai skirtingu lygmenu dalykai. Jei zvigsnis gali buti erotiskas, tai "seksiskas" (kai taip rasau, gaunasi vos ne "šeškiškas") skamba jau kazkaip pritemptai. Seksas yra veiksmas, kuo erotikos net susirietus nepavadinsi.

20904. xX2004-08-23 12:58
Tik dabar supratau, apie ką čia kalba:
Sutikau mergaitę klyvą
Ir daviau jai dešimt slyvų.


Fui, kaip nešvanku:)

20905. Cit2004-08-23 13:52
Ai, kokie patys sau svarbūs ir reikšmingi pašnekovai...

20918. bet kas2004-08-23 21:45
Ir paskui dar autoriai pyksta, kai juos tapatina su ju pasakotojais...

20935. Gvntj2004-08-24 12:36
O nuo sekso prie meilės ar nuo meilės prie sekso ar pakeliui?

20944. er2004-08-24 18:17
oi kaip pritariu Cit kažkodėl primena operaciją Ctrl C Ctrl V... Parulskis - Andriuškelvičių, Andriuškevičius - Parulskį... o galiausiai parulskis andriuškevičių ir parulskį... kažkokia masturbacija ...

20945. iguana2004-08-24 18:24
kaip visada vieno fajno diedo pasnekesys su kitu fajnu diedu,,, o vat imtu ir pakalbintu parulskis ka nors visai is kitos srities, kitos kartos, kitos operos, gal net ka nors , ko nemegsta_))))))))))))))))))o gal net moteri,,,, aha,,,, nepagalvojote niekaip apie tai,,,,,,,,,,,,,,,,,))))))))))) na buvo ten buvo jo pora kolegiu,, bendranmeciu,,,, o ka tik tiek yra?

20952. Matilda2004-08-24 21:44
O kur meilė, a? Seksas, erotika, slyvos, (alyvos...)O dėmuo, t.y. moteris(konkreti,lemtinga, vienintelė ir nepakeičiama) tarsi neegzistuotų, tai man ir sukėlė didžiausią šio teksto egzistencinį, visai ne empatišką liūdesį.

20955. Anas2004-08-24 22:03
Aš manau, kad jie myli tik save. Arba save literatūroje.

20959. zetas2004-08-25 00:54
totalus shudas. visada juokavau bet dabar pasakysiu rimtai. super galingas pokalbis suka maluna kuriame nera miltu. tai ka tu ten pajauti - va sau ble ir pasilik. kiekviena paprasta bobute varijuoja lygiai taip pat tik savo lygyje. esme kad tavo eilerashtuko niekas neperskaite. jis niekam nereikalingas. visas shis galingas potencialas nuejo perniek. del vienos mazhutes priezhasties kuria suvokia kiekviena bobute. jeigu tau andriushkevichiau koks nors burtininkas leistu viska pakartot ish naujo... vaikeli nuo ko pradetum. negi ir toliau taip degintum metus. tau paprasta kaimo bobute sako - TAU TRUKO DRASOS. reikejo ipisti toki mena kad jo tiesiog nesuprastu. reikejo nugaleti savo tabu. va kai tu iki galo tai suprasi va tada tu ir nusishausi. o dabar jusu kalbejimas idomus/protingas BET JIS BERGZHDZHIAS kaip ir jusu visu gyvenimai (nx daugiau chia nebeuzheisiu nes nera kas veikti)

20966. skaitytoja :-) 2004-08-25 11:36
Juokingi buna zmones, bandantys savo skurdzia savivoka tapatinti su visu pasauliu. Zetas neskaito Andriuskeviciaus eilerasciu ir ju nesupranta (tai daznai pasitaiko), tai bando itikinti (save? SA skaitytojus?) jog jie niekam nereikalingi. Dar ir kaip reikalingi!!!! Tokiu budu zetas bando uzglostyti savo kompleksus. ka gi.

20968. Kolianas2004-08-25 12:35
Sv. Trejybes -- Ygreko, Ikso ir Zeto -- baznycia.

20971. cikada2004-08-25 13:25
o ka? susitiko 2 senstantys poetai ir pamale shudo:))..."out of sheet","no more sex" or "art pour l`art"?

20975. cikada2004-08-25 15:38
...ainu ir ash :)))

20976. 2 poetai2004-08-25 17:35
Mums ne pakeliui...:)))

20978. to skaitytoja2004-08-26 08:11
savivokos daug kam truksta. jos truksta shiaures atenams o ypach andriushkevichiui. idomu tai kad jie dar ir labai kompleksuoti. ar suvoki merguzhele kad gilindamasi i alfonso poezijos uzhkaborius tu nebematai pasaulio/nebesuvoki kas vyksta. kaip tu suvoksi jei sugebi tik ishvirti kavos shefui ir padrozhti pieshtukus. kai tu drozhi pieshtukus va tada tau poezija ir tampa tashkas/dzhomolungma. ash gi beveik poetinius rebusus sprendzhiu kasdien kiekviena minute ir man gerai sekasi nes ash nieko kito nedarau tik stebinu kurdamas kazhka naujo. ash irgi poetas. ir visai nesvarbu kokia tavo eilerashchiu forma. dar geriau kai nera jokios formos. bet tai suvokti trukdo pieshtuku drozhtukai. padek juos ir eik virt kavos

20981. pasaka vaikuchiams apie poetinius blyksnius2004-08-26 09:23
viena karta nutariau pasididinti vonios kambari. todel teko ishgriauti pertvara. galejo likti ir mazhute vonia bet pastebejau kad stinga mintims vietos. dabar megstu ishejus ish dusho pasedet prie staliuko pamaigyt tarp pirshtu cigarete. syki pakeliau akis ir mane nutrenke impulsas. lubose buvau pridizainaves apshvietimo sistema ish sheshiu grupiu. supratau kad pav santjago de calatrava niekada nejungtu visu lempuchiu ish karto. jam truktu spektaklishkumo. neishjunges penktos pavaros nulekiau i zymenso elektros prekes ir nusipirkau aparachiuka kuriuo galima programuoti nors ir shimta shviesos grupiu. patenkinau savo sena svajone. programuoti man patiko nuo vaikystes. pirma diena kai viska suinstaliavau nieko neveikiau tik sedejau ir junginejau vonioje shviesa. greitai atsibodo ir ash pamirshau smagumo pojuti. bet va dabar vel prisiminiau. ash kiekviename zhingsnyje tox

20982. to tox :-) 2004-08-26 10:08
Kox ishmintingas dede:)))

20984. kaimietis > 209812004-08-26 12:26
Gal aš klystu, norėčiau klysti, bet greičiausiai Jūs nupiešėte apibendrintą tipiško lietuvisko elitinio kūrybinio intelektualo (tokiu save laikančio) paveikslą. Parodėte dvasios poreikių gylį, akiračio platumą, gyvenimo tikslų, svajonių grandioziškumą, nusivylimo kartėlį.

20985. skaiytoja to 209782004-08-26 13:58
nepataikei 100 %. Ypac su pieshtukais. Gyvenime nei vieno nesu drozusi. Na nebent tokius kosmetinius, antakiams paryshkinti. Beje ir kavos negeriu. Nebent su bredziu.

20991. ebola apie 81 :-) 2004-08-26 22:35
:D:D:D:D:D a matei, kaimieti, kokiu buna? :D:D "...as va kai tada zinai nusipirkau, supratau kad kazko man truksta.Kadangi nuo vaikystes man kazko truksta, tai as isejes is tualeto megstu papusti dezika i virsu ant lempos.Ir taip putineju, kol atsibosta..As visuomet tox...." vo cia tai tikras poetas ir analitikas...:D:D:D is kur ju tokiu islenda, nesuprantu....Jie dazniausiai megsta nyce ir tarantino mesla.Griuk atbulas...:D

20992. to 20984 kaimietis > 209812004-08-26 23:01
jusu citata>>>>> bet greičiausiai Jūs nupiešėte apibendrintą tipiško lietuvisko elitinio kūrybinio intelektualo (tokiu save laikančio) paveikslą. NEA. ash ish jusu tiesiog tychiojuosi. apie kokia giluma jus pezeliojat

20993. cikada>>209812004-08-27 09:33
nu:)))))

20997. Euridikė2004-08-27 17:28
Viena iš gedulingų citatų per Milošo laidotuves: talentas duotas ne kančiai sukelti, o pakelti. Tiktų kaip veidrodis poetams ir kitiems, jei kartais šautų į galvą pažvelgti sau į akis. Bet turbūt nešaus: nėra tos tradicijos, kuriai rūpi sąžinės metafizika.

21004. fainas tekstasd :-) 2004-08-28 02:13
Andriuskevicius visada turi ka pasakyti. todel ir laukiam jo tekstu. rasykite dazniau.

21006. to euridike2004-08-28 10:05
tai sakai per milosho laidotuves.... klausyk mazhule su visais redakciju bendradarbiais - NEBUTU KANCHIOS NEBUTU IR MENO. ir dar syki pasikartosiu - andriushkevichius kvailas. parulskis irgi. jie man primena toki puskvaili donata katku. tas pipiras pasitaikius bet kokiai progai tauzija apie ishskirtine klasikines muzikos misija - gelbeti pasauli. pasakysiu dar daugiau. perskaityk atydzhiai zeto posta 20981 . shtai kur tikras naujasis menas. jis tikras del kitos priezhasties. tai formule kaip viskas turi judeti 21a. tai formule pagal kuria dirba amerikos kinas. kinas yra visu menu virshune. BET JUS NESUPRANTAT PAPRASTU DALYKU. jusu aukshtasis menas yra skirtas tik jusu kaimui. savoka aukshtasis jus nuvede i tokius shunkelius kad ten pasiklydo ne tik donskis bet ir visa intelektualine shaika pradedant naiviais vaikuchiais kaip andriushkevichius ir baigiant klasiku mamontovu su 3mln. kaimiechiu armada vardu lietuviai. vaikuchiai na paimkim ir paneigkim zeto teorija. parashykim ant smugio shaunu kad ir banalu shlageriuka ar susukam filmuka kuris pakvies zhiurovus bent lenkijoje. da apsishiksit net nespeja perskaityt sakini iki galo. jus sugebesite pirmauti tik prikakotu kelniu chempionate ir net nesugebesite pasakyti kodel taip nutiko. vietoj to kad kalbeti apie esme `kodel mes ir vel apsishikom` tegul shiaures atenai ir toliau spausdina katkaus gelbejimo misijas ar andriushkevichiaus erotizuota drasa

21010. opijus2004-08-28 19:04
Klause zvirblis ciulbonelis pas ta pilka karveleli: kaip kaip...

21013. Lorca>>>20981 :-) 2004-08-28 22:51
Iki šiol nepažindavau Tavo textų šatėnuose,bet dabar...beveik esu tikra,kad žinau kieno tai:)))Kaip visada...par exelence:)

21017. vot2004-08-29 04:51
kaip malonu xX` as mokiosi iš mūsų, ai kaip faina

21018. apie 20981/210062004-08-29 08:33
20981 parasho tekstuka, o veliau (komentaras nr. 21006) svaigsta nuo savo tekstuko. Oj, kaip juokinga. Bet gi jis nesigaudo "aukshtajame" nei "undergraundiniame" mene. Kokio cia "elitinio" meno kuria Andriushkevicius. O A.A. ir S.P. pashnekesys geras. Ner cia ko ir sakyti

21019. zetas - vishchiukamz2004-08-29 09:28
ar jus norite pasizhiureti kaip atrodo intelektualizuotas idiotizmaz_________shtai jusu citata____________________ Bet gi jis nesigaudo "aukshtajame" nei "undergraundiniame" mene ________________idiotizmas vaikuchiai kai nebeturima sveiko proto. pav kai stovima prie suskilusios geldos ir sakoma: zetas nieko nesupranta apie laivus o katamarano tai net akyse nera mates. tada zetas jiems sako: o chia tas iskilimukas tai kas argi pro ji nesiverzhia vanduo. jam atsako: jis dar ir andegraunde nei bum bum - aishkinu iskilimas geldoje tai naujausias dizaino proverzhis mums pagaliau pavyko suimituoti sena medi. zetas sako: bet ar nenuskesim gal geriau statom katamarana. nu tu zetai ir duodi. stebek mano lupas ash tau letai kartosiu. ka-ta-ma-ra-nai LETI. o musu sportine gelda gerai gliseruoja vandens pavirshiumi. suprask tai aukshtasis menas. nu zetai ble kaip tau truksta sveiko proto.___________ _____________________________________________________________ ____________da eikit jus visi nx debilai. ble ar skaitet viena donskio interviu kur jis pirma karta lietuvos istorijoje teigiamai per puse lupu atsiliepe apie popsa (sakydamas kad tai ne tik vestuviniai muzikantai o gal ir daugiau) AR SUVOKIAT KIEK LIETUVAI KAINAVO TOKS PRASHVIESEJIMAS . nagi paklauskim vieshai andriushkevichiaus parulskio donskio kada paskutini karta buvote gugenhaimo galerijoje ar tate galerijoje arba sattchi. zhinai ka jie mums atsakys ogi mums nx nereikalingi nauji impulsai mes ble zhiurim i supista bala sedim prie supistos geldos ir rashom apie lietuva. andriushkevichius man pasakoja kaip jis lipdamas i shanchiu statu kalna ikisho kazhkokiai prostitutkai ir ji nustebino jos gakta. nu. na tai kuris chia menas hai ar andegrau. ______________o gal norit adreso kur guli geri epoksidiniai klijai jusu raketoms

21020. ebola2004-08-29 12:50
...as sakiau kad ligoninese suomiai interneta ivede.Dabar neurotikai gali dergtis viesose erdvese ir del to maziau slapinasi i lova/sutaupom milteliu.Prasymas sanitarams:kai ziurit pornucha naktimis, paspauskit "history" ir uzmeskit aki ka raso jusu ciulpikas zetas.Imeskit ji savaitei i orkaite, bukit geri...:);)

21022. psichologas --> 210192004-08-29 15:27
Atleiskite, bet panasu, kad esate pagiezingas nevykelis. o internetiniu komentaru puslapiai, tai erdve, kurioje galite islieti savo pagieza. Neabejoju, kad jus ir toliau nesiliausite menkines visus, kas jusu isitikinimu yra vertingesnis uz jus. Tai padeda zmonems savyje uzslopinti menkavertiskumo jausma. Tad nesistebiu suzinojes, kad suomiai ligoninese atidare interneta. Sekmes besigidinant savo kompleksus.

21025. zetas: nutariau labiau keiktis2004-08-29 18:30
testas durnumo konsistencijai nustatyti. 1(pirma) ebola kodel vaikeli tu tox durnas . 2(antra) ebola atspek ish pirmo karto kodel adminui neuzhdejo antrankiu ir neishvede ish sales. t.y. kodel zeto postas pilnas mato puikuojasi atenuose. a. a? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa arba kitaip. ebola - mielas gudruti kaip tu pakomentuotum ta fakta kad nera pasipiktinusiu merginu/grazhuolychiu piktu postu a. a? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kaip manai kodel jos nesipiktina. gi musu grazhuolytes net nesiprieshina o laukia nuo zeto vaiko. kalba eina ne apie suomiu ligonines kalba eina apie totaline meile. kam kam zetui. netgi jei tu paklaustum kaip dabar jauchiasi alfonsas andriushkevichius jis tau gudruti pasakytu kad jis tiesiog stachiai laimingas. dabar biski atsiprashysiu taves ebola nes noriu pasiusti trumpa zhinute to 21022psixologas. mielas pind...bole man dabar sesele atneshe dvi kapsules melyna ir raudona. kuria tu pasirinktum

21027. Euridikė2004-08-29 19:37
Zetai, nepyk taip labai, kam tau ta totali meilė, juk juodas vargas tik ir jokio įkvėpimo... kūrybinius impulsus nuslopina suvisam...

21029. zetas2004-08-29 20:42
nenuslopins mazhule nenuslopins

21030. Euridikė2004-08-29 21:15
Protingi mokosi iš svetimų klaidų...

21032. ebola :-( 2004-08-30 09:05
:D:D nemeluok, tau zvakutes nesa o ne tabletes.Akivaizdu, kad priimineji analiskai, o tustinies oraliskai.Man tikrai keista, kodel taves nebanina? Jei as prieiciau, buciau nurezes tavo internetini liezuvi dar pries puse metu.Isduok paslapti, gaideli?;)Gal dabar uzrakinsi mus, Mykola? As juk neturiu isskirtiniu teisiu? Ar varom kol klaviaturos pasmirs?

21033. zetas - silpnaprochiams2004-08-30 09:43
manes nebanina todel kad atenams patinka kaip ash rashau. zhiurek baigesi olimpiada. isheis naujas atenu numeris. atspekite ar tame numeryje bus bent vienas zhodis ish o raides. ar musu grandas andriushkevichius dasiprotes kad lietuvai verkiant reikia staripsniu apie olimpiados kulturine dali ar arxitektura. juk tai ryshkiausi shiu metu momentai. atidarymas olimpiados buvo stachiai stebuklingas. bet duodu pimpala nukirsti andriushkevichius rashys apie savo pimpala ir merginu plaukus. jus galvojat tas meno kritikas save priskiriantis i pirma penketuka zhiurejo bent viena minute. jis olimpiados stachiai nekenchia. jis net televizijos nekenchia. todel mes ir maitinami deshimtmechiais apie nosies krapshtymus. na shikniai kada gi jus atsibusit

21034. ebola2004-08-30 10:19
? kokia olimpiada, asile tu, mainstreamo isplautais mazgais? Himnas globalizacijai, zydodemokratijos triumfo pornografija su visais privalomais blizguciais, papje mashe triumfo monumentai su gamtiniu duju privodu ir sesiolika pacios pigiausios estrados giedoreliu ant scenos - cia tavo metu ivykis, a ne? :D Vieno kudikio gimimas nunesa tokiu ivykius i vienus vartus! Tai kad siandien patekejo saule yra didesnis ivykis nei visos olimpiados kartu paemus.Tu klysti, kad kazkam patinka tavo meslas.Meslas nepatinka niekam, nieks negadina klavisu del diskusiju su nevisprociu, nenori sudintis ranku.As vis susigundau.Ir gailiuosi po to aisku.Bet siandien tinkama nuotaika!

21035. šiandien patekėjusi saulė2004-08-30 10:45
:))))))))))))))

21036. zetas2004-08-30 11:16
ebola - kodel pasirinkai raudona tablete. juk sesele tau sake ishgerk melyne ir viska ant svieto pamirshi. taip vaiko gimimas viska nunesha. patarchiau atydzhiau pasiknaisioti shiukshlynuose. rastum idomiu ryshuleliu. va toks teshlagalviu mentalitetas kaip ebola katkus juozaitis su savo priesaikom ir nuvare lietuva i shunkelius. sekantis lietuvos kino studijos filmas bus `ladsbergio kelias`

21037. įdomus ryšulėlis2004-08-30 11:34
Nors kartą pamatyti tikrą įvykį... patekėjusią saulę

21039. šiandien patekėjus saulė2004-08-30 11:35
:))))))))))))

21040. ebola2004-08-30 12:11
o kam mums tie siukslynai? Duok mums tik rysulelius, atsilyginsim tuo paciu.Dabar svaidaisi meslu ir tikiesi kad kazkas kapstysis jame ieskodamas perlu? Ar paprasciausiai negali susikaupti? Maudynes upeje pries astuonias labai padeda, rekomenduoju...dar nera taip salta.

21042. varna2004-08-30 16:01
Man patiko Zetas. Tik galetu be keiksmu apsieiti. Ebola, baik su savo analiniais bajeriais. Tau netinka.

21044. Pacan`as Zetui :-( 2004-08-30 16:40
Zetui premija - 100 000 000 000 dolcu kaimieciams - lasiniu bryzas uz stengimasi. kad tik neapsikakotu ? Rasytojai, perskit garsiai, nesigedinkit imt honoraru. Cia jusu salies jusu spaudos organai. This is Lithuania. Cows are farting like village intelectuals. Shame on you rednecks.

21045. slogutis2004-08-30 16:45
Saule kaip saule tik isgelbelkite mane nuo susizavejusiu olimpiados atidarymu transliacijomis...

21050. voke2004-08-31 15:51
Kai viskas sugadinta, kaip galima ir ar galima atstatyti

21051. s./i.2004-08-31 16:45
eilinį kartą ne tik neskaitau, bet dar ir pakomentuosiu :) Manau, kad Andriuškevičius nėr labai kietas poetas ir tai supranta, o jo rinkinukas (kuriam skaudančia širdim išleidau 10 Lt.) turėjo gal tik vieną gerą eilutę...Pačiam Alfonsui ji patiko...ten apie šalnas ir aveles, atrodo. Padeklamavo ir šypsojosi.

52018. Saulius :-) 2006-02-09 04:55
Labai labai idomus pokalbis.

Rodoma versija 30 iš 31 
14:27:32 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba