ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-05-27 nr. 798

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (23) • ARNAS ALIŠAUSKAS. Joriko ligos istorija (9) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Kol netrenks Perkūnas...-js-. Sekmadienio postilėANDRIUS MARTINKUS. Prostitucija (111) • VYTAUTAS P. BLOŽĖ. Pašalinis (6) • SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojaiSu kultūros istoriku ir orientalistu ROMUALDU NEIMANTU kalbasi Agnė Biliūnaitė. Mes tarp Rytų ir VakarųJUSTINAS KUBILIUS. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbisGITANA VANAGAITĖ. Sunkiai narpliojamas "Šuns mazgas" (1) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Šventoji motina IndijojeVALDAS KILPYS. VasaraAUDRA BARANAUSKAITĖ. Galvos III* (1) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...sLAIŠKAI (101) •

Prostitucija

ANDRIUS MARTINKUS

[skaityti komentarus]

Tą gaivų ir saulėtą sekmadienio rytą aš atėjau į jūsų šventyklą. Kaip ir dera mandagiam svečiui, suradau sau kuklią vietą šoninėje navoje, toli nuo altoriaus ir Šeimininko, arti išėjimo ir laisvės. Stovėjau atsirėmęs į masyvią koloną, melancholišku žvilgsniu glamonėjau judančią masę ir kantriai laukiau savo eilės.

Kol jūs garbinote Šeimininką, aš mąsčiau. Man patinka mąstyti. Tik nepamanykite, kad turiu daugiau laisvo laiko už jus. Dirbu per dienas ir naktis, be išeiginių ir atostogų. Tiesiog esu daug tobulesnis už jus. Kad galėčiau filosofuoti, man nereikia laisvalaikio. Mano pasaulyje sąvokos "darbo laikas" ir "laisvalaikis" neturi prasmės. Mąstau dirbdamas ir dirbu mąstydamas. Be to, kartu galiu patirti ir aibę kitokių malonumų.

Man patinka mąstyti apie kokią nors jūsų banalybę, mintijimo klišę, tai, ką jūs paslaptingai ir pretenzingai vadinate "gyvenimo išmintimi". Aną ketvirtadienį, kurį jūs vadinate Didžiuoju, mano mintys sukosi apie du baisingai aukštus ir storus stulpus, išdidžiai šaunančius iš žemės į dangų. Ant vieno tokio tarsi Kanados sekvoja milžiniško bambuko buvo parašyta: "Pinigai nekvepia". Ant kito, dar aukštesnio ir storesnio, puikavosi užrašas: "Laikas – pinigai". Aš mėgstu mąstyti ne šiaip sau, bet tvarkingai, atsižvelgdamas į jūsų liturginį kalendorių. Dabar suprantate? Juk būtent ketvirtadienio vakare jūsų Jėzus, paskutinį kartą valgydamas su mokiniais, tarė Judui: "Ką darai, daryk greičiau!" Paskui tie trisdešimt sidabrinių ir taip toliau. Kadangi mąstau veikdamas ir veikiu mąstydamas, be to, vienu metu galiu būti daugelyje vietų, nenutraukdamas savo meditacijos užmečiau akį į kelias milžiniškas dėžes, kuriose jūs mėgstate leisti savo pinigus. Eilės buvo didelės. Didelis buvo ir mano patirtas pasitenkinimas.

Penktadienį mąsčiau apie didžiai godotiną gyvenimo išminties ištarmę: "Skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas". Ar tautos seniūnai, žiūrėdami į jūsų ant kryžiaus kabantį Jėzų, nekalbėjo: "Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi"? Bet tasai, kurį jūs vadinate Mesiju, nenužengė nuo kryžiaus, kaip jam siūlė padaryti protingi žmonės. Bemedituodamas dirstelėjau į kelias dideles dėžes, kuriose jūs patiriate malonumą materializuodami savo banko korteles ir spalvotus popieriaus lapelius keisdami į valgomus ir nevalgomus daiktus. Aš irgi patyriau didelį malonumą pastebėjęs, kad eilės buvo ilgesnės nei ketvirtadienį.

Šeštadienis. Tasai, kurį jūs laikote Išganytoju, guli kape. Aš paskendęs apmąstymuose apie stebuklingą burtažodį "akcija". Actio, actus. Veikimas, veiksmas. Mąstau veikdamas. Veikiu mąstydamas. Eilės dėžėse labai ilgos. Vyksta didelės akcijos ir dideli aktai. Ak, kaip gera ir gražu! Kokia mąstymo ir veikimo vienovė! Kokia būties pilnatvė! Ratio actus est. Ak, tos akcijos, tie aktai...

Štai pagaliau ir sekmadienis. Koks nuostabus ir skaidrus rytas! Tikras pavasaris. Gamta prisikelia naujam gyvenimo ciklui. Išbalę kiaušiniai raudonai nusidažo. Kol jūs šlovinote Didįjį Despotą, aš melancholišku žvilgsniu grabinėjau minkštą masės kūną ir mąsčiau. Galvojau apie profesiją, kurią dažnas iš jūsų mano esant seniausią. Tiksliau sakant, paprastai taip mano tie, kurie neturi nieko prieš šią profesiją, kurie siekia ją legalizuoti, ištraukti šį verslą iš šešėlio į dienos ekonomikos šviesą, apdėti jį mokesčiais, kitaip tariant, paprastai taip mano tie, kurie linkę įžvelgti prostitucijoje bent šiokį tokį gėrį, nes juk mokėti mokesčius į valstybės iždą yra gėris. Tie gi, kurie mano, kad prostitucija yra bjaurus blogis, piktinasi pačia pretenzija šį užsiėmimą įrašyti į profesijų sąrašą. Jie teigia, kad taip yra įžeidžiami gydytojai ir mokytojai. Mano apmąstymai atvedė mane prie išvados, kad prostitucija iš tikrųjų yra seniausia žmonijos profesija. Tik teneskuba džiūgauti visokiausi moraliniai libertarai ir įvairaus plauko absoliutaus žmogaus išlaisvinimo šalininkai. Prostitucija yra seniausia jūsų apgailėtinos giminės profesija daug gilesne filosofine prasme, nei jūs įsivaizduojate.

Visų pirma jokio gėrio ir blogio nėra. Tai Didžiojo Despoto prasimanymas. Yra aistra, geismas, kančia, troškimas, gyvenimas ir mirtis, tamsa ir šviesa, tiesa ir melas... Yra net dangus ir pragaras. Taip, mielieji mano. Bet jokio gėrio ir blogio nėra. Galima gerai arba blogai jaustis – tikra tiesa. Bet tai neturi nieko bendro su Gėriu arba Blogiu. Gėris ir Blogis yra Didžiojo Despoto sugalvoti kankinimo įrankiai. Apskritai jis yra sadomazochistas. Jam patinka kankinti. Visus. Save patį, savo Sūnų, mane, jus... Toks jau jis yra. Manote, nežinau, kad mano karas pralaimėtas? Puikiausiai žinau. Jums keista, iš kur turiu tiek energijos kariauti pralaimėtą karą? Jūsų nuostaba išduoda jus esant apgailėtinus padarus, sukurtus būti vergais. O aš esu aristokratas. Mano garbės kodeksas draudžia man vadovautis vien tik niekingais naudos sumetimais. Mano karas pralaimėtas, bet mano kova nebaigta. Jūsų apgailėtina gyvenimo filosofija moko, kad galima pralaimėti mūšį, du, tris, bet svarbiausia laimėti karą. O aš jums sakau, kad dvasių pasaulyje vienas mūšis prilygsta visam karui. Mano karas pralaimėtas, bet per kiekvieną, net patį mažiausią, laimėtą mūšį aš švenčiu viso karo pergalę. O, ne jūsų menkutėms smegenėlėms tai suprasti! Tai šis tas daugiau už jūsų banalią kasdienybės logiką. Tai jums ne A=A ir A¹B. Kad tai suvoktumėte, būtina dvasios didybė, Nešančiojo Šviesą didybė. Apskritai apie mane, Liuciferį, jūs žinote labai nedaug. Tik tiek, kiek Šeimininkas leidžia. Daugelis teologų bandė jus įtikinti, kad aš esu vien tik pikta, pavydi, Visatos Policininko nekenčianti dvasia, be to, nuolat kenčianti. Pagalvokite patys – kaip galėčiau kovoti, jei tik nepaliaujamai kentėčiau, jei nepatirčiau jokio džiaugsmo ir malonumo; pridėkite prie to žinojimą apie karo baigtį, būtent – apie galutinį pralaimėjimą. O, jūs daug ko neišmanote! Jūs net neįtariate, koks pragariškas malonumas slypi mažose pergalėse, koks aistros ir geismo šėlsmas kunkuliuoja mūšiuose, kuriuose mano karvedžio genijus pelnytai laimi nugalėtojo vainiką.

Tikiuosi, labai nepykstate ant manęs už šį lyrinį nukrypimą. Norėjau tik išaiškinti, kad nėra nei gėrio, nei blogio, bet užsiplepėjau apie savo paties personą. Nepykite. Taigi kadangi nėra nei gėrio, nei blogio, negali būti ir gerų arba blogų profesijų. Profesijos yra reikalingos arba ne. Tik tiek. Atrodo, pagaliau ir jūs pradedate tai suprasti. Viską reguliuoja rinka. O rinka nėra nei gera, nei bloga. Ji tiesiog yra, ir tiek. Jei yra paklausa, bus ir pasiūla. Nesuprantu, kodėl striptizo šokėjos jūsų smagiose televizijos laidose mėgsta pabrėžtinai teigti, kad jos nėra prostitutės. Ko gero, todėl, kad vis dar mąsto gėrio ir blogio kategorijomis. Joms vis dar atrodo, kad prostitucija – blogai, o striptizas – gerai. Meskite tai iš galvos. Tiek kirpėja, tiek prostitutė atlieka visuomenei naudingą darbą. Abi yra paslaugų sferos darbuotojos. Svarbu tik kad paslaugos būtų teikiamos profesionaliai.

Čia viskas aišku. Sudėtingesni dalykai prasideda, kai bandome išsiaiškinti, ar tikrai prostitucija yra pati seniausia profesija. Kario profesija taip pat labai sena. Žemdirbio irgi. Aleliuja! Aleliuja! Tas rėkavimas man labai trukdė susikaupti. Bet pasitelkiau visas savo minties galias ir, savo melancholišku žvilgsniu čiupinėdamas pulsuojantį masės kūną, tęsiau savo istoriosofinį tyrimą. Jo rezultatas buvo teigiamas atsakymas į mane dominantį klausimą. Prostitucija iš tikrųjų yra pati seniausia jūsų giminės profesija. Norite, kad pasidalyčiau su jumis savo minties eiga? Prašom. Tik būsiu lakoniškas, nes Visatos Tirono adoracija jau eina į pabaigą. Taip, jūs teisingai supratote. Dabar, kai skaitote šį tekstą, aš irgi dirbu. Aš nuolat dirbu. Mano dirbtuvės yra visas pasaulis. Taigi adoracija jau eina į pabaigą, ir, kai tik šios kvailos apeigos pasibaigs, kartu su masėmis eisiu į kitą vietą.

Pirmiausia reikia suvokti skirtumą tarp profesijos ir tiesiog veiklos arba užsiėmimo. Kai Adomas ir Ieva buvo išspirti iš rojaus, akivaizdu, kad jie negalėjo sėdėti rankas sudėję. Akivaizdu, kad jie kažką veikė, kažkuo užsiėmė, kažką dirbo. Kaip ten parašyta: "Savo veido prakaitu valgysi duoną... skausme gimdysi vaikus". Bet ar Adomas ir Ieva turėjo profesijas? Aišku, ne. Žmonės kažką veikia ir dirba nuo pat savo rūšies atsiradimo. Regis, jūsų Karlas Marxas yra pasakęs, kad žmogus iš beždžionės virto žmogumi tada, kai pradėjo dirbti. Bet profesijos atsirado daug vėliau. Ar Naujosios Gvinėjos čiabuvis, kuriam istorija yra toje pačioje vietoje, kurioje buvo prieš penkis tūkstančius metų, su medine ietimi tykantis grobio, turi medžiotojo profesiją? Turbūt ne. Prostitucija juk nėra šiaip sau dulkinimasis ar tiesiog ištvirkimas – dalykai nuo pat pradžių lydėję jūsų padermę. Tai dulkinimasis už pinigus. Tai parsidavimas. Prostitucija negalėjo atsirasti anksčiau už galimybę pirkti ir parduoti. Ši profesija, kaip ir kitos senosios profesijos, galėjo atsirasti tik pakankamai sudėtingoje ir pažengusioje visuomenėje, pagrįstoje darbo pasidalijimu ir abipusiais mainais. Kad parduotum savo kūną, reikia, kad būtų tas, kuris norėtų tą kūną nupirkti. Tai nėra banalus gašlumas, visada buvęs tarp jūsų. Tai parduodama ir perkama paslauga, atsiradusi kartu su galimybe parduoti ir pirkti. Žiūrint grynai formaliai, prostitucija nėra senesnė profesija už kario, ginklakalio, puodžiaus, žvejo ar šventiko profesijas. Bet pažvelgus giliau – o aš esu filosofas, todėl privalau žvelgti giliau – tampa aišku, kad prostitucija yra visų jūsų profesijų motina, yra profesija par excellence. Daug jūsų filosofų labai teisingai įžvelgė, kad iš visų aistrų, valdančių žmoniją, galingiausios yra dvi – aistra valdyti ir aistra būti valdomam, aistra paimti ir aistra atsiduoti. Jūsų genialusis Nietzsche labai teisingai mokė, kad egzistuoja dvi pagrindinės žmonių rūšys – ponai ir vergai. Nuo pat jūsų giminės atsiradimo vieni geidė turėti kitus, pavergti bei užvaldyti jų kūnus ir sielas, mėgautis jais tarsi kokiais daiktais, tenkinti pačius gašliausius savo norus ir materializuoti labiausiai iškrypusias savo fantazijas. O kiti visada buvo pasiruošę atsiduoti – savo noru arba ne, vedami įgimto vergo instinkto arba žinojimo, kad pasaulis yra sukurtas stipresniajam. Reikėjo tik pinigų atsiradimo, kad šis sadomazochistinis ryšys virstų pirkimo ir pardavimo operacija, kitaip tariant, prostitucija. Jūs manote, kad esate geresni už gatvės kekšes? Daugelis jūsų dirba darbus, kurių nemėgsta, dirba ne pagal specialybę, važiuoja į užsienius parsiduoti vietoj tų, kuriems tokia parsidavimo kaina atrodo per menka. Daugelis jūsų į savo darbo vietas eina nenoriai, daugelis jaučiasi dulkinami savo darbdavių. Jus visus dulkina Rinka, ir jūs manote, kad taip ir turi būti. O ar daug tarp jūsų atsiras tokių, tiek moterų, tiek vyrų, kurie už milijoną nepasidulkintų su bet kuo? Parsidavėliškumas yra jūsų kraujyje. Po darbo ir savaitgaliais masės jūsų šturmuoja prekybos centrus tarsi spermatozoidai kiaušialąstę. Didžiulės jūsų eilės išsirikiuoja prie kasų, kuriose tos vargšės išbalusios pardavėjos net valstybinių švenčių dienomis yra priverstos tenkinti jūsų pirkimo aistrą. Tos dėžės, į kurias jūs per adventą ir gavėnią plūstate tiek pat masiškai kaip ir per Valentino dieną arba gruodžio 31-ąją, yra ne kas kita, kaip milžiniški viešnamiai, kuriuose jūs dulkinate kasininkes ir tuos, kurie už apgailėtinus grašius gamina pigias prekes su užrašu "Made in China".

Gana. Nekantrauju papasakoti apie ano sekmadienio savo nuotykių atomazgą.

Kai visi ditirambai pasaulio Šeimininkui buvo sugiedoti, aš kartu su mase iš tos šaltos ir niūrios šventyklos patraukiau į savo šventyklėlę. Ak, kaip gera iš to nykaus rūsio ištrūkti į laisvąjį pasaulį! Saulutė šviečia ir šildo, paukšteliai gieda savo giesmeles, dangus žydras žydras it neužmirštuolės žiedlapis. O oro gaivumas! O pakylėta nuotaika! Puikumėlis. Einame visi kartu. Šventas ramybės palinkėjimas lydi mus. "Ramybės jums, ramybės". Pavasaris. Velykos. Tikslas jau nebetoli. Einame. Einame pirkti.

Tai labai vidutiniško dydžio dėžutė. Tik šešios kasos, kuriose sėdi šešios blyškiaveidės pardavėjos, stojiškai tenkinančios šešių šios įstaigos klientų eilių užgaidas. Kadangi dėžutės dydis nėra įspūdingas, per didžiąsias akcijas joje būna gana ankšta. Taip buvo ir aną sekmadienį, apie kurį jums pasakoju. Daug Šeimininko tautos atstovų, prieš pradėdami kirsti velykinius kiaušinius, subėgo į mano kuklią šventyklėlę ketindami dar šio to nusipirkti. Todėl šventyklėlėje buvo šilta ir jauku. Pakvipo tikro bendruomeniškumo dvasia. "Ramybės jums, ramybės... Būsime vienas kūnas ir viena siela..." – linkėjau aš visiems apeigų dalyviams ir savo melancholišku žvilgsniu glamonėjau šiltą ir minkštą masės kūną.

Aš stovėjau prie lentynų su gyvūnų ėdalu ir vaidinau esąs susidomėjęs kačių konservais, bet iš tikrųjų stebėjau eilutę prie konditerijos skyriaus. Pardavėja buvo kažkur dingusi, todėl eilutė augo kaip ant mielių. Nieko nepadarysi – Velykų rytas turi būti ne tik prasmingas, bet ir saldus. Trijų minučių vienos iš šventyklos vaidilučių nebuvimo prie aukuro pasekmė buvo ilga tarsi žaltys eilė, kurios uodega jau siekė žuvies skyrių. Žalčio viduriuose kaupėsi švento nepasitenkinimo dujos, jos gadino orą murmėjimu, panašiu į Mozės žydų murmėjimą dykumoje. Kaip galima drįsti tokią dieną taip blogai dirbti? Tikra tiesa – tai pasityčiojimas iš žmonių kantrybės.

Pagaliau atėjo ji, mano vaidilutė, mano šventovės kekšė. Ji buvo tokia jauna, tokia išblyškusi ir tokia negraži! Ir (o mano džiaugsme!) suirzusi. Ir (o palaima!) pikta. Ji buvo suirzusi ir pikta, nes turėjo dirbti, turėjo tenkinti jūsų aistras ir geidulius dieną, kurią kai kurie jūsų politikai kartą pabandė padaryti juoda diena mano šventykloms. Tik pamanykite! Jie kėsinosi jas uždaryti! Kvailiai. Jie nežino, su kuo turi reikalą. Vartotojų teises ginančios organizacijos iš karto pakėlė triukšmą – teisė pirkti yra šventa ir kasdienė vartotojo teisė. Kasdienė – įsikalkite tai į savo bukas galvas. "Jokia Izraelio dukra nebus šventovės kekšė; joks Izraelio sūnus nebus šventovės kekšininkas", – rašoma vienoje kvailoje knygoje, kurioje sudėta jūsų Šeimininko išmintis. Mėšlas visa tai. Nepamatuotos ambicijos. Pasmirdęs idealizmas.

Aš stovėjau ir godžiai spoksojau į raudoną spuogelį ant balto tos pavargusios ir suirzusios būtybės kaklo, ir mane vis labiau ėmė užvaldyti geismas. Ak, kokia palaima, koks žodžiais nenusakomas malonumas žinoti, kad ta gražioji soliariumų mulatė, dabar perkanti griliažinio torto gabalą, po valandos daužys raudonus velykinius kiaušinius, valgys tortą ir gers raudonąjį vyną, o štai šita apgailėtina ir išblyškusi būtybė visą dieną pardavinės pyragaičius ir spurgas su įdaru! Negalėjau atitraukti akių nuo to nuostabaus ir didingo reginio, nuo tos grupinio prievartavimo scenos, apgaubtos irzlumo ir pykčio aura. Individai vienas po kito ateidavo, ant altoriaus atlikdavo pirkimo aktą ir užleisdavo vietą laukiantiems to paties. Ak, kokia fantastiška monotonijos ekstazė! Sveika, amžinybe, nusileidusi ant žemės! Šventosios santuokos apeigos vėl švenčiamos! Taip, imkite šitą kekšę! Dulkinkite ją! Dar, dar kartelį! Būsime vienas kūnas ir viena siela! O palaima! O tobulybė! O pilnatvė! O pergalė!..

Aš paėmiau juos visus ir visus išdulkinau. Vyrus ir moteris, jaunus ir senus. Aš nesibjauriu niekuo. Man visi vienodai brangūs. Iš prigimties esu biseksualus. Su moterimis esu inkubas, su vyrais – sukubas. Galiu ir atvirkščiai, netradiciškai. Man tas pats. Aną sekmadienio rytą tuo pačiu metu buvau ir inkubas, ir sukubas. Dulkinau ir leidausi dulkinamas. Patyriau tuziną orgazmų. Tuziną kartų išsiliejau ir tuziną kartų priėmiau į save daugybę spermatozoidų. Šešios kasos, šešios eilės, šešios angos. O kur dar vidinės eilės prie pyragaičių, mėsos, žuvies, sūrio?.. Mano šventykloje, tame jaukiame viešnamyje, visi mes buvome kekšės ir kekšininkai – jūs ir aš. Man buvo gera. Jums buvo gera. Mums visiems buvo labai, labai gera...

Cha, cha, cha! Apgavau! Išdūriau! Ką – iš tikrųjų patikėjote, kad aš esu Liuciferis, šviesą nešantis tamsos kunigaikštis? Pabuskite iš sapno ir nusileiskite ant žemės. Mano vardas – Bimbalūzas. Aš esu demonas Bimbalūzas. Jūs per menki Liuciferiui, neverti jo. Liuciferis krušasi su pasaulinio masto kekšininkais ir kekšėmis. Jį domina tik elitinės prostitutės. O jūsų žavioje ir jaukioje šalelėje jis leido smagintis man, demonui Bimbalūzui. Liuciferis yra didis demonas, viso karo prieš Kosmoso Tironą strategas, sukilėlių, kovojančių prieš Visatos Imperatorių, vadas. O mano ambicijos daug kuklesnės. Labiausiai man patinka kruštis. Ir manau, kad šioje srityje aš pasiekiau nemenkų laimėjimų. Nuolat keliu savo profesinę kvalifikaciją. Mokausi visą gyvenimą. O dabar turiu tamstų atsiprašyti. Einu pas godotinus visų įmanomų valdžių ir verslų ryklius, pas daug didesnio kalibro kekšes ir kekšininkus. Tikiuosi, išsiskiriame neilgam. Šioje puikioje šalyje visi keliai veda į mano šventyklėles, kuriose dieną naktį atliekamos šventos apeigos. Tad iki greito.

Nuoširdžiai jūsų – demonas Bimbalūzas.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


56892. varna (siaubiuosi)2006-05-28 18:22
Turėčiau apsimyžti iš juoko, bet kažkodėl norisi apmyžti autorių. Tada ir pasijuokčiau. Bergždžia - jis pats sau į smegenis primyžo.

56913. baobabas :-) 2006-05-28 20:31
Gal per daug vėplas krikščionis išjuokiantis straipsniukas, bet mintis gili. Neblogai suskėlė.

56914. ;-)2006-05-28 21:05
DIRBK-PIRK-MIRK

56919. krankt2006-05-28 22:37
Pritariu varnai.

56939. Rūta2006-05-29 12:59
Man patiko. Labiausiai iš visų, vat.

56944. Rutai (vat) - Arturas is Vilniaus2006-05-29 14:55
absurdas Ruta, - tai tokia pagaliuku analize, kad dieve duok. Provincialumas nedaugiau, zmogus rase, kuris labiau susirupines sodo namelio statymu, tai akivaizdu net varnai - banalybiu banalybe, net kritikuoti neiseina, laiko gaisimas gautusi gilintis. Vot taip, vat

El. Red: Šio komentaro IP:193.219.88.131

56947. Rūta2006-05-29 15:07
O dieve, kaip aš to aišv nevirškinu, net reaguoti dingsta bet koks noras

El. Red: Šio komentaro IP:193.219.88.131

56950. senoji Rūta2006-05-29 15:52
na, čia Rūta ne ta, čia jau naujokė, kur nevirškina AIŠV. žaidimai vaikiški tokie su nicais ir vardais.

56952. Rūta>Artūrui2006-05-29 16:06
Artūrai, niekad taip neparašyčiau, kad kažkas užkniso. juolab tu. gal ir banalus tas straipsnis, gal aš pati banali. bet man skaityti buvo visai įdomu. taigi.

56957. Žvirblis varnai2006-05-29 17:43
Užvakar išgirdau posakį, kuris čia tinka: "Sisioja į akis, o sako, kad lyja". Taigi, autorius vėl pakrapijo.

56959. juodulys :-) 2006-05-29 18:32
geras tekstas. jo taip nemėgsta tie, kurie jame pajudinti;-) Juk kėsinamasi į jų ramų miegą;-)))

56974. nofate :-) 2006-05-30 05:54
Pritariu juoduliui: tik aklas nepastebėtų šitos masinės kultūros. Tiems, kas teigia, jog tekstas yra banalus, prisiminkite šaunųjį posakį, kurį visi mes taip kartojame(sime) savo vaikams: "Vaikai - mūsų ateitis". Nė velnio! Kokia jie mūsų ateitis? Kokie dar Vaikai? Jei nesugebame atsimerkti ir mokyti vaikus gyventi kitaip, jie niekada netaps Vaikais, vadinasi, ir mūsų ateitimi. Juk jei visiems patinka baisėtis panašiais "banaliais" tekstais, akropolius ir maximas laikyti Lietuvos kultūros sostinėmis, konditerijos skyriuje kaip kokią zombę vargšę mergaičiukę nužvelginėti, tada prašom, kuriam palaimingą ateitį. Nusiperkam visi dar po vieną automobilį, kramtom dar daugiau dirolų ir pastatom dar bent 10 akropolių. Tada tikrai nieks į akis nemyš...
Pamenu, kadaise močiutė naudodavo lietaus vandenį gyvuliams. Uždraudžiau.

56975. nota bene2006-05-30 06:10
baisu ne tas, kas parašyta, o tai, kaip parašyta.

56979. 2 nota bene2006-05-30 09:31
o kas konkrečiai čia blogai parašyta (stilistiškai ar kaip)?

56981. m2006-05-30 10:14
kodel negalima lietaus vandens naudoti gyvuliams?

56984. e - m2006-05-30 10:53
gal todel, kad DIEVULIS i ji mineralu neibere visai?

56986. nuomonė2006-05-30 11:38
Norėčiau klysti, bet labai panašu, kad autorius eina Nyčės keliu. Jokiu būdu nelinkėčiau, kad autorius ir baigtų, kaip Nyčė. Bet kaip padėti žmogui, kuriam griuvėsiai ir šiukšlynai labiau patinka už Dievo sukurtą pasaulį? Nežinau... Gal kas žino?

56987. Rūta nuomonei:(2006-05-30 11:43
O Dieve, kaip galima visai kitaip suprasti straipsnį:( iš ko čia taip sumąstei, kad autoriui griuvėsiai prie širdies

56989. m2006-05-30 11:52
ar siukslynai ir griuvesiai sukurti ne dievo?

56991. nuomonė > Rūtai2006-05-30 12:35
Dėl griuvėsių. Buvo čia kažkada toks autoriaus tekstas - "Asinchronizmai".
Dėl supratimo. O kaip galima suprasti? Kiekvienas rašo tai, kas yra viduje, t.y. iš žmogaus išeina tai, kas yra jo viduje. Kitaip ir būti negali, nes negali išeiti tai, ko nėra. Aš tą straipsnį ir suprantu, kaip autoriaus visinę būseną, jos išraišką.

56992. šiaipsas nuomonei2006-05-30 12:44
vidinė būsena, nuostatos lemia ir atitinakamą straipsnio supratimą... nebūtina griuvėsių ieškoti autoriuje, bent jau ne vien jame;-)

56998. nuomonė >šiaipsui2006-05-30 13:15
Jūs teisus, bet, manau, tik iš dalies. Būsenos, jausmų supratimas ir jų išraiška( generavimas) nėra vienas ir tas pats ir gerokai skiriasi. Kiekvienas turi visų galimų energijų (jausmų), todėl žmogus, kad ir nebūdamas piktas, pats visiškai nepykdamas, gerai supranta, kada kitas ant jo pyksta ar reiškia kitokius jausmus. Ir kuo žmogus savyje turi mažiau pykčio ar agresijos tuo jis tam yra jautresnis, greičiau pajunta. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus yra užpildytas pykčio ir agresijos, jam tai pasidaro kaip ir norma,kaip ir jo įprasta aplinka ir jis nebereaguoja, tuo labiau -žiūri trilerius ir siaubiakus, skaito kingus ar kafkas. Analogiška, kaip pvz. bomžui šiukšlynas, šiukšlyno ir jo paties kvapas pasidaro norma, o žmogus iš kitos aplinkos sunkiai gali tai pakęsti. Straipsnis man pasirodė ypatingai slogus, beviltiškas. Dažnai iš šalies yra geriau matyti, nors, kaip sakiau, norėčiau klysti.

56999. e - 569892006-05-30 13:51
...ir alkajeda ir talibai ir tulpiniai: viskas _visagalio_ galioj/ valioj.

57000. nuomonė2006-05-30 13:59
Kiekvienas turi galią/valią daryti ar nedaryti. Ir pridarius į kelnes, nereikia kaltinti kitų, tuo labiau Dievo.

57001. šiaipsas2006-05-30 14:12
O vis dėlto. Ta pati etinė nuostata gali būti reiškiama skirtingomis estetinėmis priemonėmis. O tokios pat ar itin panašios estetinės priemonės dar visai nereiškia, kad ginama ta pati etinė nuostata.

57002. pralkydėlis2006-05-30 14:40
jaučiuosi lug į dūšią prikakojo. Bet reikia pastebėti, teisingai prikakojo. Niekad nesisimąščiau, klad sovo gerovės siekiu kitiem lipdamas ant galvų. Būkim teisingi, tai galioja visiems.

57003. e - nuomone2006-05-30 14:40
reiskai jis ne visagalis(nesukontroliuoja blogio musyse) arba piktavalis( samoningai leidzia blogiui bujoti, tpsknt).

57004. e2006-05-30 14:41
:)- reiskia.

57005. e-nuomonei2006-05-30 14:48
mūsų supratimas apie Dievą apskritai pilnas prieštaravimų. Jei žinosim kad yra, nebus tikėjimo, jei reikia tikėti- kas žino, ar jis yra:)

57006. ežeras(tikrasis "e")2006-05-30 15:18
57005 - ne mano ranku darbas.p.s. tikiuosi dievulis (gailestingasis) negailestingai nubaus apsisaukeli.

57007. nuomonė >šiaipsui2006-05-30 15:33
Manau, Jūs visiškai teisus. Bet yra vienas bet-rezultatas, pasekmės. Vaikas neetiškai krapšto nosį, na kažkaip įprato. Viena galima priemonė jį atpratinti yra su MEILE paaiškinti, kad tai negražu, nemalonu kitiems žmonėms, na ir pačiam kenkia. O galima trim dienom surišus uždaryti į rūsį su žiurkėm, kad atprasų. Abiem atvejais atpras: vienu sunkiau, kitu lengviau, bet kitu atveju pasiektas rezultatas, labai tikėtina, sąlygos kitos, žymiai didesnės problemos atsiradimą. Blogis negali sukurti gėrio, jis nepajėgus tą padaryti. Jis tik gali varinėti ligą po organizmą, ją stiprinti. Ir jeigu mūsų taip vadinami meno žmonės ir intelektualai piešia bjaurų, išsigimusį pasaulį ir atitinkamą mūsų gyvenimą jame, reiškia jie tokį, o ne kitokį pasaulį KURIA, kuria realybę.

57008. toto2006-05-30 15:41
Puiki nuomonės nuomonė. Aplodismentai! :).

57009. e2006-05-30 15:54
tikiuosi toto cia ironizuoja. kitaip kaipgi galima aplodismentuoti teiginiui, kad krapstyti nosi -...neetiska! geras etikos supratimas! seniai laukiau tokios etikos sampratos, pasakytu surskis. etiketas, etika, estetika- tokie panasus padarai, - gali cia ( su dievo pagalba)ir susipainioti...

57010. nuomonė> e2006-05-30 16:03
Manau, jeigu kitam žmogui atrodo neestetiška tai, ką tu darai (krapštai nosį), tai reiškia, yra neetiška tai daryti (krapštyti nosį), matant tam žmogui. Ar ne?

57012. e - nepiktas prakeiksmas nuomonei2006-05-30 16:07
...ir, kad kabetu pas tave svetaineje ant sienos paveikslo su besisypsancia kiauliu serike ruzavais zandais is mechanizuotos kolchozo fermos su ruzavu optimistiskai besisypsanciu parsiuku ant ranku, kopija. tiesa,... ir teplaukioja balta (todel ,kad is gipso) gulbe tavo kolektyvinio sodo baseinelyje ir teseja geri musu sirdyse ir taika tarp pasaulio tautu.

57013. ;]2006-05-30 16:12
pasaulis ir yra bjaurus bei išsigimęs. meluodami jo gražesnio nepadarysim. daugiau energijos sunaudosim įtikinėdami kitus ir save bjaurasties realumu, o negu kitokio pasaulio kūrimui. Juk jeigu pasaulis iš tiesų nėra bjaurus ir išsigimęs (ką turbūt bandytumėte teigti), tada kitokio pasaulio kūrimas prilygintinas nusiklatimui.

57014. nuomonė2006-05-30 16:32
Kaip ir nereikia man negyvų paveikslų ant sienų, nes pro savo svetainės langus matau ne vieną, o dvi (o pro kitą langą kartais dar dvi) gyvas gulbes plaukiojančias mano ežerėlyje. Ir man visai nereikia meluoti, sakant, kad MANO pasaulis, mane supantis pasaulis, yra gražus ir nemanau, kad darau nusikaltimą darydamas jį ir savo gyvenimą dar gražesnį.

57015. ;]2006-05-30 16:34
ne visi turi tokias galimybes hermetiškai izoliuotis nuo aplinkos ir ją stebėti tik pro langą;-)

57016. toto > ;]2006-05-30 16:39
Jei tikėti evoliucijos teorija (kurios dar taip nieks ir nepaneigė), pasaulis (gamta) ne išsigimsta, o vystosi, prisitaiko besikeičiančioje situacijoje. Žodis išsigimsta taikytinas nebent tik konkrečiai gyvybės rūšiai, socialinei grupei ar individui, kalbant apie fizinių-genetinių, intelekto parametrų anomalijas. Taip, "kitokio pasaulio kūrimas" nusižengiant gamtai, laikomas nusikaltimu ir anksčiau ar vėliau atsisuka prieš natūralų vystmąsi (evoliuciją) sumaniusį neigti degradą individą ar ištisas religizuotas visuomenes.

57017. ežerui2006-05-30 16:45
nepiktas prakeikimas, humaniška žmogžudystė, teisinga išdavystė, harmoninga velniava, piktas gėris, geras blogis- filosofas, vos ne berdiajevas!

57018. e - 570172006-05-30 16:49
tu man uz berdiajeva dar atsakysi . as sito taip nepaliksiu.

57019. nuomonė>e2006-05-30 17:00
Ko dabar įsižeidinėti? Na ištįsdavo Berdiajevui liežuvis beveik iki žemės, tai tik fizinis trūkumas, bet šiaip vyras tai buvo ypatingai protingas. Juk ne kiekvienas asilas sugalvos tokius ir panašius įšsireiškimus. Ar ne?

57020. m - e2006-05-30 17:05
gipso gulbe vandeny. matos ezeras ner liejes gipso ne karto gyvenime.

57021. e2006-05-30 17:19
ot zinojau, kad kas prikibs prie technologiniu nelogogiskumu, bet kad pirmieji prades saviskiai...-:(, :).

57022. m - e2006-05-30 17:22
o kodel mane vadini numeriu. ir taip sirdi skauda nes negrizta mazasis katinelis.

57023. m2006-05-30 17:33
beje, labai teisingas straipsnis. gal kiek sutirstinta bet nedaug. o gal ir nesutirstinta visai.

57024. nuomonei2006-05-30 20:48
kad jis cia sarkastiskai, kaip koks zydu pranasas, porina. per priesinga bando atvest i prota, per sutirstinima. sakot, esat toks padorutis, kad riecia nosi nuo atvirumu? kazkaip sventeiviskai jus cia piktinates. arba kvailai.

57025. dar2006-05-30 20:53
beje autorius irgi sventeiva (neisvengiama moralistu dalia). jau taip isismagina kartais, taip isijaucia i role, kad bet kokia nuomone gali apgauti.

57030. nofate :-) 2006-05-31 06:17
Lietaus vandens gyvulukams duoti negalima, nes mes, žmonės, jį užteršėm, o po to valgom užterštus guvulukus, geriam jų pieną ir t.t. Nėr čia baisiai gilios minties;)

57031. nofate :-) 2006-05-31 06:19
2 m, nemanau, kad sutirstinata.. Autorius tik siekia padėti žmonėms atsimerkti, nes, matyt, "paprastoji" Bažnyčia to padaryt nesugeba. Geriau Uspaskichu tikėt;)

57038. nuomonė>570242006-05-31 08:53
Pirma aš visai nesipiktinu, aš atvirai pasakau ką galvoju. Antra, aš nesakau, kad esu padorutis, aš teigiu, kad gyvenimas yra gražus ir kiekvienas žmogus gali jį susikurti pagal savo poreikius. Trečia, aš nesakau, kad autorius yra neteisus ir vaizduoja ko nėra. Jis vaizduoja tai, kas yra, jis vaizduoja SAVO pasaulį, kuriame jis gyvena. Suprantu, kad kai kam toks pasaulis yra artimas, kaip savas, "prie širdies", o man tas satanistinis pasaulis visiškai nepatrauklus, net bjaurus. Aš tokiame pasaulyje nenoriu gyventi, todėl ir negyvenu. Aišku, nesu "hermetiškas", tenka susidurti su žmonėmis, gyvenančiais Martinkaus pasaulyje (tiksliau, su to pasaulio išraiška, konkrečiais žodžiais, veiksmais, darbais), to sunku išvengti, bet tai atsitinka kažkodėl labai retai.

57042. Bet;-)2006-05-31 10:19
"Aš tokiame pasaulyje nenoriu gyventi, todėl ir negyvenu". Jeigu pats neini į "Akropolio" šventovę ir pan., dar nereiškia, kad nesi įsuktas visaapimančių procesų (nors ir užsimerki, kad jų nematytum). Iliuzijų pasaulis nėra amžinas. Manau, kad būtent tokiems žmonėms pirmiausia straipsnis ir yra skirtas;-)

57046. m - notafe2006-05-31 11:40
na as pagalvojau kad gal is pagonisku paskatu. gal lietaus vanduo sventas ar kuri gala. nes tas uzterstumas nelabai itikina. gal gyvuliukus girdyti arbata.

57056. e2006-05-31 13:51
Su Lenkijos saugumu bendradarbiavo 6 tūkst. kunigų . BNS

57057. nuomonė>570422006-05-31 13:56
Aš irgi neabejoju, kad iliuzijų pasaulis yra laikinas. Tik man iliuzinis yra "akropolio" šventovių ar kokiu nors kitų šventovių su aukštais bokštais pasaulis ir iliuzija bei netikra yra viskas, kas daroma jose. Iliuzija yra ir Martinkaus sukurtas pasaulis. Visa tai negyva, netikra ir laikina. Jokiu būdu nemanau, kad iliuzija yra mano pasaulis: upės vingis, miškas, saulė, paukščių čiulbesys, žvaigždės, šeima... Tai nuostabiai gražu, tai gyva, tai tikra, tai amžina...

57058. O2006-05-31 14:30
Martinkus turi vaika?

57062. nuomonei2006-05-31 15:12
amžinas yra Dievo duotas gyvenimas, o šis pasaulis - laikinas. Martinkus pasaulio nekuria, tik aprašo jį tokį, koks jis yra be kaukės (plg. Apreiškimą Jonui apie Babelės kekšę).

57065. nuomonė2006-05-31 16:01
Aš irgi galiu aprašyti gyvenimą be kaukės, taip kaip jį matau, tokį kokį gyvenu, bet jis iš esmės skirsis nuo Martinkaus.
Jeigu yra amžinas gyvenimas, turi būti ir amžinas pasaulis. Jeigu mes dabar gyvename amžiną gyvenimą, ne amžimame pasaulyje, nutrūksta amžinumas. Tai nonsensas, nesueina galai. Reiškia, mes gyvename amžiną gyvenimą, šiame amžiname pasaulyje. O kas gyvena laikiname iliuziniame pasaulyje ar su kaukėmis ar be kaukių ir nemato, nesuvokia šio pasaulio amžinumo ir savo amžinumo jame, savo ateities, tų ,deja, ir gyvenimas turėtų būti laikinas, kaip iliuzija, o gal amžina iliuzija (be materialaus kūno) toje Martinkaus iliuzijoje, kaip užstrigusioje plokštelėje. Brr.. Žmogus -savo amžino gyvenimo (ir laikino) šeimininkas.

57067. paprastas klausimas nuomonei2006-05-31 16:11
ar esi krikščionis/-ė? Turbūt todėl ir neina šio straipsnio kampo pagauti, jei krikščioniška pasaulėjauta svetima...

57068. mieste2006-05-31 16:14
karta paskambino prie duru toks senukas. na ne visai senukas. siulo knygu pirkti. klausiu kokiu. bet tik is mandagumo. knygas megstu pirkti knygyne. pasirodo religiniu. ne, sakau, as ne katalike (beveik nemelavau). jis apsidziauge, ir mes, sako, nekatalikai. tai kas? tipo piatidisiatnikai ar keturnedelininkai. o gal pidisokininkai. pabande mane gasdinti pragaru ar atsakomybe. gerai kad as ne is baiksciuju. tai galu gale pasijuokem abudu, jis atsisveikino "arivederci Roma". net nezinau kuri sekta taip atsisveikina.

57069. dalgis2006-05-31 16:33
durnas tas martinkus

57070. nuomonė2006-05-31 16:47
Gal norėjote pasakyti, kad satanistinė pasaulėjauta svetima? Manau, kad svetima. Aš Martinkaus staipsnyje, jo mąstymo būde, pasaulėjautoje nematau nieko bendro su Jėzaus mastymu, Jo pasaulėjauta, vertybėmis, požiūriu į žmogų- tiesiog visiškai kitoks, priešingas mentalitetas. O to straipsnio kampą aš manau, kad pagavau, bet manęs tokie žmonių "auklėjimo" metodai nežavi.

57071. paprastas klausimas nuomonei2006-05-31 17:07
O kaip pavyksta su krikščioniška pasaulėjauta suderinti tokius teiginius kaip: "Žmogus -savo amžino gyvenimo (ir laikino) šeimininkas"; "mes gyvename amžiną gyvenimą, šiame amžiname pasaulyje"? Diametralai priešingi teiginiai nei moko Šventasis Raštas (o ir ne tik jis)...

57072. nuomonė> klausimui2006-05-31 17:41
O kodėl reikia derinti nesuderinamą? ŠR yra labai prieštaringas, vieni teiginiai prieštarauja kitiems ir niekas jų iki šiol nesuderino. Tie mano parašyti teiginiai, manau neprieštarauja Jėzaus mokymo esmei ir Jūs nesunkiai galite rasti tų teiginių netiesioginį patvirtinimą ŠR. Be to, tie teiginiai, manau, neprieštarauja ir logikai. Kitas dalykas, kad ŠR nerašė Jėzus, nerašė net ir jo mokiniai. Sinoptinės Evangelijos yra parašytos mažiausiai 40 metų po Jėzaus mirties, o Jono kardinaliai skirtinga Logoso idėja besiremianti Evangelija - apie 100 m. po Kr. NT rašę žmonės, o vėliau kiti žmonės dar daug kartų jį taisę ir koregavę ir sukūrė dabartinę krikščionybę su visais jos prieštaravimais, labai mažai turinčią Jėzaus mokymo. O ir tie mokymo trupiniai Bažnyčiai nėra esminis dalykas, nes viskas yra sukoncentruota į bažnyčios lankymą, apeigas ir ritualus, ekspansiją (evangelizaciją). Kitaip sakant, viskas daroma, kad sukurti ir išlaikyti iliuzinį, okultinį pasaulį.

57073. nuomonei2006-05-31 17:47
o tai kuriam pasauliui priklauso Dievas ir velnias? Iliuziniam ar tikram?

57075. po palme2006-05-31 18:24
po palme slapcia zavisi nuomone

57078. nuomonė2006-05-31 18:57
Manau, ne visai korektiškai suformuluotas klausimas. Be to sudėtingas klausimas, kad į jį trumpai atsakyti.
Tai kas realu, natūralu, gyva ir amžina yra Dievo pasaulis- visa ta begalinė harmoninga Didybė, kurią matome aplink, ir mažas vabalėlis žolėje ir ne tik. "Velnio pasaulis" tai žmonių dėl kažkokių priežasčių praradusių ryšį su Dievu, praradusių dvasios harmoniją, apimtų puikybės , nebesuprantančių Dievo sumanymų ir jo kūrinijos paskirties, bandymas kurti alternatyvų pasaulį , ignoruojant Visatos dėsnius, Dievišką programą, nebandant suvokti Dievo kūrinių paskirties, o juos naikinant, ardant ir iš tų tobulybės nuolaužų bandant konstruoti savo primityvius mechanizmus ar kitokius kūrinius. Tam viskam turi būti ir ideologinis pagrindas, formuojantis alternatyvų okultinį, negyvą įliuzinį pasaulį, atskirtą nuo Dievo pasaulio su iškreiptos okultinės pasaulėžiūros atitinkamai suformuotu žmogumu -atskirtu nuo Dievo biorobotu-vergu jame. Tam intensyviai dirba žiniasklaida. Tam buvo sukurtos religijos, kurios beveik visos teigia, kad reikia garbinti Dievą, tik niekas nesako, kodėl reikia garbinti puikybės neturintį ir nieko nestokojantį (ir garbinimo)Asmenį, o žmogus, nors sukurtas pagal Dievo panašumą ir paveikslą kažkodėl yra menkas, silpnas, nuodėmingas, nieko pats negalintis, net tiesiogiai bendrauti su Tėvu, o tik per tarpininkus, turintis, kaip mechaninė katarinka, tarabanyti, į ją žinančių ko reikia Dievui, įkištas beprasmes maldas ir galvoti, kad Tėvui patinka toks apgailėtinas, nemastantis, nieko nejaučiantis, mekenantis sūnus arba duktė. To okultinio, iliuzinio, apverstų žemyn galva vertybių pasaulio kūrimo rezultatas aprašytas straipsnyje, tad nesiplėsiu. Dar pakartosiu, kad visa tai galėtų būti būtų tik šnipštas, košmariškas sapnas, jeigu neluošintų žmonių gyvenimų, nežudytų žmonių siauraja ir platesne prasme. Nes žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, turi sugebėjimą ir materializuoti savo mintis, kurti savo gyvenimą, ateitį arba ją pražudyti.
O išsigelbėjimas, manau, yra ne demonstruojant, reklamuojant tą išsigimusį dirbtinį pasaulį ir įteigiant žmoguis menkystę, o parodant tikrąjį, realų pasaulį, realų gyvenimą, jo grožį, tikrą žmogų, o ne suluošintą, išprotėjusį pusiau lavoną.

57079. joshke :-) 2006-05-31 20:57
martinku visada idomu skaityti :) kazkiek primena C.S.Lewis Kipshol aishkus.

57080. nuomonei2006-05-31 21:10
viskas aišku;)

57083. mieste2006-06-01 10:54
mieste slapcia zavisi akropoliu.

57085. e2006-06-01 11:41
as - atvirai.

57091. nuomonė2006-06-01 12:48
Išeitų, miestė yra sektantė, o ežeras- tikras katalikas?

57092. nuomonė2006-06-01 12:58
P.S. Apie po palme verčiau patylėsiu. Siaubas! Jeigu tai SLAPTAS žavėjimasis, kas būtų jei susitiktumėme ir pradėtų atvirai?

57094. m2006-06-01 13:33
tai dar neblogai. o jau issigandau kad esu suluosinta isprotejusi pusiau lavone.

57095. m - nuomonei2006-06-01 13:38
zinokite kad mazas vabalelis zoleje sueda dar mazesni vabaleli zoleje. tai kur cia harmoninga didybe?

57098. nuomonė>m2006-06-01 14:23
Tame, kad mažasis suėstas vabalėlis turi tęsinį amžinybėje( ir ne vien tik didesnio vabalėlio kakutyje) , turi savo gyvenimo prasmę, unikalią vietą, reikšmę toje tobulai sumąstytoje,atsinaujinančioje Didybėje. Tas visų energijų, visų komponentų, turinčių skirtingą ritmą, balansas, užtikrinantis visos sistemos stabilumą ir yra harmonija. Paimkime atskirai kad ir vieną ląstelę, ar vabalėlį, ar jūsų organizmo funkcionavimą, kaip mechanizmą- juk tai stebuklas, sudėtingumo viršūnė. O jei eisime toliau, įjungsime "nematomas" energijas, apimsime "komponentų" saveiką, Žemę, planetas, žvaigždes... ir viską sujungsime į Vieną... Pardon. Pasiduodu. Nemoku paaiškinti. Vargu ar tai paaiškinama. Reikia jausti. Jausti pačiai, proto čia nebeužtenka...Pabandykite atsigulti po žvaigždėmis, tiesiog atsipalaiduoti, net negalvojant apie jas, gal pajusite, kad esate tos Harmonijos dalis ir kad Ji yra ir Jūsų Dalis.

57099. m - nuomonei2006-06-01 14:37
pripazistu kad proto man nebeuztenka. kai sutems pabandysiu atsigulti. jei nelis. nors jauciuosi pakankamai harmoningai ir guledama ant sofkos. tik kyla itarimas kad jus cia linksminates pats sau ir visas sitas kliedesys ant bajerio. taip?

57101. kasta2006-06-01 14:39
NUOMONĖ yra žmogus, jaučiąs kosmosą ir turintis kosminės harmonijos savivoką, tik baugu - kad nesudužtų atsitrenkęs į žemiškas žvaigždes ir žvaigždutes...

57102. mieste2006-06-01 14:43
laikysim spygas kad jam sektusi ir toliau meistriskai vairuoti savo orlaivi. laviruoti tarp zvaigzdziu ir zvaigzduciu.

57103. nuomonė>m2006-06-01 15:04
Įdomu, kodėl jūs klausiate ar tas kliedesys dėl bajerio? Iš kur atsiranda abejonės, kad tai gal kartais ne kliedesys ir kad tai gal ne bajeris? Neprašau atsakyti, pagalvokite dėl savęs.
Būkit atsargi! Nenukriskite nuo sofkės! :)

57105. mieste nuomonei2006-06-01 15:36
na pagalvojau del saves. lyg tai viskas tvarkoj tuom tarpu, aciu, sofke pakankamai plati. man akyla abejone kai zmogus perdaug tikras kad viska zino. ir zino geriau uz kitus. jis jaucia, o kiti, savaime, nejaucia. jis gali pamokinti, taciau atlaidziai, nes nesitiki kad kiti avinai tas pamokas ismoks. kur jiems ten. negi manot kad zmones nepasiziuri i zole arba i dangu? netgi tie kurie eina i akropoli.

57106. nuomonė2006-06-01 15:44
Nebūčiau nuomonė, nes negaliu susilaikyti vėl nepareiškęs eilinės savo nuomonės(kliedesio), nors jau buvau nutaręs daugiau to nebedaryti. Na dabar jau tikrai paskutinį kartą "išmesiu bajerį". Manau, kad abejonės kyla todėl, kad kažkur giliai, giliai tie mano aprašyti dalykai yra pas kiekvieną, jie yra visiems nesąmoningai žinomi,jaučiami, bet užbarikaduoti sofkėmis ir užklostyti storu adialų sluoksniu.

57107. m2006-06-01 15:50
gal ne taip labai ir uzbarikaduoti ir uzklostyti kaip jums noretusi.

57108. nuomonė> miestei2006-06-01 15:58
P.S. Aš tikrai taip nemanau ir nelaikau žmonių avinais, tuo labiau Jūsų. Aš žaviuosi Jūsų komentarais ir asmenybe. Atsiprašau, jeigu toks susidarė įspūdis. Tą tokia "pasaulių" priešpriešą ir žmonių nužmoginimą pavaizdauvau dėl vaizdumo, dėl geresnio supratimo (geriau nesugebėjau), o ne norėdamas save iškelti ar ką nors pažeminti.
Sėkmės!

57109. m2006-06-01 16:00
gerai, taika. ir jums sekmes.

57110. toto2006-06-01 16:09
:))))))))))) Tpfu.

57111. m2006-06-01 16:33
eik tu sikti avine.

57112. toto2006-06-01 16:37
Ir aš žaviuosi Jūsų komentarais ir asmenybe. :)))))))

57113. nuomone2006-06-01 17:01
Labai vaizdžiai ir labai įtikinamai parodei, kaip pasireiškia žmogaus(tavo) bukumas. Aplodismentai ! :(

57114. nuomonė2006-06-01 17:05
P.S. Rašiau toto.

57115. kate :-( 2006-06-01 17:58
net skaityti slykstu...

57116. m2006-06-01 18:12
atsiprasau kad pasikarciavau.

57117. po palme2006-06-01 18:45

ko nors nesuprate yra prasomi kreiptis i vietinius teologus, krastutiniu atveju i parapiju klebonus.
Anomis dienomis po palme kure pasauli: pasiraitojes rankoves ir atgalia ranka braukdamas prakaita, inirtingai minke debesis. Is pradziu sukure angelus, tokius kaip IVS, t.y. I jos atvaizda ir panasuma, tik apsirengusius. Ju pareiga buvo per gatve vedzioti m, (laikui begant jie ismoko skirti spalvas), visiskai netasizvelgiant I jos norus ar sveikatos stovi.. Juolab, kad tam tikro sukirpimo vyrai, del visai nepaaiskinamu priezsciu, liovesi ta dare. Sklido visiskai niekuo nepagristas gandas, esa ji yra prisisveitusi velniu. Cia, gerbiamieji, tokie kaip e, dalgis, slogutis ir netgi nebas, gali isitverti rankomis I klubus ir garsiai nusikvatoti. Va taip: cha cha cha. Po palme velniu dar nebuvo sukures, taigi toks receptas negalejo buti zinomas net ebolai, kuris, slapcia, pasitelkes tikejima, bande padauginti duona irgi socialines garantijas. Taigi po palme, noredamas jam, o ir kitiems panasiems apsisaukeliams uzbegti uz akiu, skubiai puole kurti velniu, nors neturejo zalio supratimo kaip jie turi atrodyti. (Tai tik patvirtina, kad Dievas jokiu isankstiniu ideju savo galvoje neturi, nebent tik gandus, kad paprastai jie(velniai) buna juodi. Va taip jums, nusmurgeliai idealistai). –Tai bus mano kurybos virsune, opus Dei. Ne tas, kur griauna tikejima, o kitas. O jei nepasisektu, uzrasysiu Made in China, taip sau patylomis svarste. Velniukai isejo grazus, linksmi ir isdyke, ir kaip mat pasinere I institucini gyvenima, o cia dar prisokus konsultante anatomijos reikalams zeta po palme pamoke: - Pritaisyk jiems pimpaliukus. Gerai sakai, susizgribo tas. Kitaip ant ko gi veliau kataliku Baznycia statys savo pamatus. Po palme pazvelge I savo kuryba ir ir visa atrode gera. Pazvelge dar kart air jau nebeatrode taip gerai. Matyt bus kaltas pranasas varna su tais savo laiskais. –Bala jo nemate, juk dirbau virsvalandzius, sumete po palme, paziurejes I kalendoriu. Isrove angelo plunksna ir prirase:-Astuntadienis. Pasigrozejo. Atsimine dar nesukures zmoniu. Atsiduso, lyg ka bloga nujausdamas ir nulipde A. Martinku. Veliau toto sake mates, kaip anas slapcia isikiso po palmes naudota plunksna I kisene.
Ir nieks iki siol nezino, is kur tas blogis.

57125. 2 kate2006-06-02 09:55
o gyventi - ne?

57127. m2006-06-02 11:03
noreciau ir as taip: cha cha cha isitverusi savo ko nors. deja, neduota man sita role. pagailejo.

57135. pritariu pp2006-06-02 12:27
siulyčiau pernakvoti vienai senoj bažnyčioj taip keleta kartų.gal bus duota visiems

57137. m2006-06-02 13:08
nakvoti baznycioj - sventvagyste.

57138. nofate :-) 2006-06-02 14:50
2 m, ar taip tau Dievas sakė?:O:O:O

57139. m2006-06-02 14:52
man taip sake vietinis teologas, krastutiniu atveju parapijos klebonas.

57140. ;-)2006-06-02 15:10
klebonas tai dar ne Dievas;-)

57143. po palme2006-06-02 18:19
melskites ir bus jums duota ir su kaupu

57145. Ragana Kornelija2006-06-02 19:34
nemeluok, po palme. jei neturi, iš tavęs bus atimta.

57151. po palme2006-06-03 08:01
tikrai, seniai rasiau, pasimirso

57159. tpfruu2006-06-03 14:24
kiekvienas prekes nuskaitymas - frikcija. varau i akropoli. reikia nuleisti.

57168. nu tai kaip ir snekejom ,2006-06-03 21:13
i sveikata !

57169. tyrlaukis :-( 2006-06-03 22:13
cia gal atenu redaktorius uzmigo ar kaip. zemarusis tekstas, pilnas paaugliskai nevaldomo pykcio. Vartotojiska visuomene daugelis mastanciu zmoniu vertina neigiamai, bet tokie pigus moralai veikiau piktina, nei ka nors keicia.

57170. :) SA redaktorius seniai miega2006-06-03 22:19
matai kiek komentu, tai vercia SUSIMASTYTI :) tai kaip shnekejom ....

57179. xX2006-06-04 12:08
Prostitucinis straipsnis, parsidavęs kioskelyje, o internete - be eilės ir veltui. Gal ir būtų gimęs iš meilės, jei ne honoraro šešėlis.
Perki ergo egzistuoji. Vartoji - gyveni. Vartoji, kad gyventum, o ne gyveni, kad vartotum. Nors ir tai - ne nuodėmė. Jei kopti į metalygmenį - asmeniškai gilinies į vartojimo struktūrą. Tai žymiai sudėtingiau. Ir žymiai sunkiau prostituciškai pateikti. Kad ir: Ekologiškas maistas ar sintetika? Meilė ar seksas? Mėsa ar daržovės? Knygos ar vienadienės sensacijos? A, Andriuk Martynkiuk? Pasimokyk iš -gk-.

57374. anonimas :-( 2006-06-09 00:52
iskrypelis, net suvimde beskaitant...

Rodoma versija 30 iš 30 
14:26:27 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba