ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-08-14 nr. 712

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Teta Viktorija, miegas ir kitos moterys (117) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Chaosas (52) • KASPARAS POCIUS. Vasara (Euro)Lietuvoje (8) • EUGENIJUS ALIŠANKA. Poezija (2) • YVETTE BIRO. Užeis tvanas... (1) • TOMAS KAVALIAUSKAS. Re: "Žuvę" (19) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (12) • AUKRISTĖ ŽAVELIŪTĖ. Vieno kambario pokalbiai (10) • JUSTINAS KUBILIUS. PalyginimaiVYGANTAS VAREIKIS. Artimųjų Rytų alternatyva (8) • JONAS TRINKŪNAS. Periklio mieste (43) • CHANOCH LEVIN. Pretekstas atkeršyti (1) • El (8) • Melampyrum – kupolinės žolės (3) • MICHAIL ZOŠČENKO. Baisus pasaulis (3) •

Periklio mieste

JONAS TRINKŪNAS

[skaityti komentarus]

Atėnus kartais vadina Periklio miestu, tuo norėdami priminti, kad Atėnuose kadaise buvo formuojami demokratijos pradmenys ir vienas iš pradininkų buvo Periklis. Per olimpines žaidynes Atėnai trumpam tampa pasaulio sportine sostine. Kai prieš porą mėnesių lankėmės Atėnuose, visur matėme skubų ruošimąsi. Kilo pastatai, kurių paskirtį galėjai tik spėti. Miestą skrodė naujausios autostrados. Vis dėlto mums daugiau rūpėjo pamatyti pačią Graikiją, apie kurią tiek girdėta ir skaityta. Juk dabar jau esame bendros sąjungos nariai. Graikijos dvasia alsavo giminyste – visi esame Europos gyventojai nuo senų senovės. Gal ir kaimynai buvome, ir net labai artimi, kaip kad sakė Sigitas Lasavickas, archeologas, Vilniaus pilių tyrinėtojas. Jo iniciatyva 1991 m. ant Gedimino kapo kalno Vilniuje pastatytas aukuras baltų dievams. Lasavickas paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį paskyrė senajai Graikijai. Pats išmoko graikų kalbą, gilinosi į senuosius vietovardžius, kurių rado panašių Lietuvoje ir Graikijoje. Jis nustatė, kad Perkūno šventyklos Šventaragio slėnyje matmenys buvo panašūs į senųjų graikų šventyklų. Sigitas svajojo nukeliauti į Graikiją, o draugai restauratoriai buvo pažadėję padėti. Deja, nespėjo. Nesulaukė dienos, kai susirinkę Pasaulio etninių religijų kongreso nariai, tarp kurių buvo ir graikai, ant Gedimino kalno aukojo aukas protėvių dievams, tarp jų ir Dzeusui bei Atėnei.

Atėnų centre iškilęs didingas Akropolis, visai kaip Gedimino kalnas Vilniaus centre. Pasak Lasavicko, tokį kalną galima vadinti Aštrapiliu. Vartai į Akropolio viršų, didingi Propilėjai – laiptai, kolonos, arkos – visiškai atitinka mūsų piliakalnių Priešpilį. Svarbiausias pastatas Akropolyje – Partenonas, pastatytas 447–438 m. pr. m. e., vadovaujant žymiajam Fidijui.

Didingais laiptais, pro milžiniškų kolonų eiles, patenki į viršukalnę, kurioje stūkso Partenonas, pastatytas prieš du su puse tūkstančio metų. Čia gali pajusti Graikijos, o ir visos Europos genijaus dvasią. Bet tai, ką matome dabar, – tik pastatų fragmentai ir griuvėsiai, nors vyksta dideli restauravimo darbai. Papėdėje atstatytame senovės amfiteatre kas vakarą vyksta koncertai ir spektakliai.

Olimpinės žaidynės senesnės už Partenoną, jų pradžia laikomi 776 m. pr. m. e. Graikijoje metai buvo skaičiuojami pagal olimpiadas. Olimpinės žaidynės krikščionio imperatoriaus Teodosijaus buvo uždraustos 394 m. Tačiau visa, kas gera ir reikalinga žmonėms, anksčiau ar vėliau atgimsta. Olimpinės žaidynės vėl imtos rengti 1896 m. Jos vyko tūkstantį metų, paskui pusantro tūkstančio metų – pauzė.

Jos vėl tęsiamos, bet jau daug didesniu užmoju. Olimpinės žaidynės šiandien yra pasaulietinės, nors irgi užkuriama apeigų ugnis. Antikiniais laikais žaidynės turėjo religinį pobūdį, jos buvo skirtos dievui Dzeusui ir prasidėdavo nuo juodo avino paaukojimo.

Birželio pradžioje dalyvavome kasmetinėje Pasaulio etninių religijų konferencijoje Atėnuose. Konferencijos tema: "Ikikrikščioniškosios kultūros aukštosios vertybės". Tai septintoji konferencija, tęsianti prieš keletą metų Lietuvoje pradėtas konferencijas. Lietuvių atvyko aštuoni – viena iš didžiausių grupių konferencijoje. Gal daugiau buvo indų ir, žinoma, pačių graikų. Į Atėnus suvažiavo senmeldžių kone iš visų Europos šalių, kur atgimimas labiausiai pastebimas. Buvo italų, ispanų, prancūzų, belgų, vokiečių, latvių, rusų ir kt.

Dvi dienas buvo posėdžiaujama Akropolio papėdėje esančiame Jonijos kultūros centre. Po pranešimų ir diskusijų buvome vežiojami Egėjo jūros pakrantėmis, matėme daugybę šventyklų griuvėsių.

Vis kildavo klausimas, kaip šiuolaikiniai graikai žiūri į tą didingą praeitį, kaip jie vertina garsiąją senovę. Dažnai atrodydavo, jog antikos griuvėsiai būna sau, o žmonės – prekeiviai, kavinių, užeigų lankytojai, kažkur skubantys atėniečiai – sau.

Ar tikrai jie yra tų garsiųjų antikinių graikų palikuonys?

Prisiminiau Romualdo Ozolo neseniai pareikštą nusistebėjimą: "Ilgai negalėjau suprasti, kaip galėjo šitaip žlugti lietuviai, sugebėję sukurti didžiausią Europoje vėlyvųjų viduramžių valstybę". Didesnė nuostaba kyla, kai pagalvoji, kaip galėjo žlugti graikų civilizacija.

Vlasis Rasias – vienas iš konferencijos organizatorių, banko darbuotojas – gilinasi į antikinę krašto istoriją, rašo knygas ir rūpinasi senojo tikėjimo atgimimu. Su juo teko daugiau pabendrauti ir pajusti, ką reiškia jo bendraminčiams senoji ir dabartinė Graikija. Niūriausiai atrodo Graikų Ortodoksų Bažnyčia. Ji viešpatauja šalyje kaip valstybinė religija, kontroliuodama dvasinį ir didele dalimi kultūrinį gyvenimą.

Aš pats prisiminiau, kaip prieš keletą metų olimpiados proga atėjo žinia, jog ortodoksų kunigai meldžiasi, prašydami Dievo neleisti prisikelti Olimpo dievams. Iš tiesų, antikos baimė pastebima ortodoksų elgsenoje ir politikoje. Vien pažiūrėjus į šventyklas, jų architektūrą, aišku, jog nė viena ortodoksų bažnyčia negali prilygti didingoms antikos šventovėms, kurių kolonų ir pamatų liekanos išbarstytos po visą kraštą. Neteko matyti nė vienos restauruotos antikinės šventyklos. Tai nepageidautina ir būtų pavojinga ortodoksams. Gal dėl to ir Akropolis stovi griuvėsiuose, nors restauravimo darbai vyksta jau 20 metų. Tam skiriami dideli pinigai iš tarptautinių fondų. O juk Partenonas buvo atstatytas per 9 metus. Gal ir būtų atstatytas vienas kitas pastatas, bet galiojantys paminklosaugos įstatymai neleidžia nieko gaivinti. Užkopėme į Poseidono šventvietę ant jūros kranto. Šventyklos likę tik eilė įspūdingų kolonų. Stovėdami ant aukšto kranto, pajutome didelį poreikį giedoti "jūroms marioms". Ir kai "Kūlgrindos" giesmė ėmė plaukti į vandenų platybes, buvome sustabdyti. Mūsų bičiuliai pasakė, jog paminklų apsauga draudžia giedoti čia. Ir daug kitų dalykų draudžia. Konferencijos organizatoriams pavyko išprašyti vienintelę vietą apeigoms – Atėnės šventvietę – kalnelį, kuriame beveik nieko neišlikę, tik keli vos pastebimi pamatai. Graikai, apsirengę baltai, ant trikojo uždegę kvapnių žolelių, iškilmingai kalbėjo maldos žodžius savo seniesiems dievams. Ortodoksai labiau mėgsta juodą spalvą. Apeigas ant Atėnės kalnelio atliko visos delegacijos. Platų reportažą su nuotraukomis apie konferenciją ir apeigas įdėjo vienas iš didesnių dienraščių "Etnos". Bičiuliai graikai buvo laimingi – pagaliau jie pateko į žiniasklaidą, izoliacija ir nutylėjimai baigėsi. Anot jų, čia ir Europos Sąjungos nuopelnas. Ortodoksai kartu su komunistais visaip priešinosi Europos Sąjungos novacijoms. Matėme komunistų plakatus, kuriuose ES grandinėmis mėgina sukaustyti darbo žmones. Pasak ortodoksų, ES kelia grėsmę graikų tautiškumui ir savitumui, kitaip sakant, silpnina ortodoksų viešpatavimą. Argumentai panašūs į lenkų kraštutinių katalikų. Mūsų konferencijoje, kurioje daugiausia dalyvavo europiečių, jutome naują europietišką solidarumą.

Noriu pacituoti pačių graikų mintis apie etninį ir religinį atgimimą. Štai ką konferencijoje kalbėjo Marina Psaraki: "Praėjo jau daug metų nuo to laiko, kai mūsų etniškumas buvo laisvas ir nepriklausomas. Nors ilgai truko monoteistinio viešpatavimo naktis ir totalinis karas su mūsų protėvių (paveldėtu) etniškumu, tačiau prieš valią tų, kurie svajojo ir vis dar svajoja mus visiškai sunaikinti, mes vis dar egzistuojame 2004-aisiais jų chronologijos metais. Esame mes – išdidūs žmonės, sąmoninga tąsa nepertraukiamoje grandinėje, kuri sieja ateitį, priklausančią Tiesos idealams ir pavaldžią natūraliems dėsniams, su garbinga praeitimi, kuri prasideda laikų priešistorės gelmėse. Visa "etniška" yra didžiai šventa, nes tai atspindi pačios Gamtos ir Dievų palaimintą žmonijos įvairovę, įvairialypę "etnosferą", kurioje mes visi esame pakviesti gyventi harmoningai ir kūrybingai".

Šiandien viena iš dažniausiai svarstomų problemų – globalizacija, bet ji apsireiškė jau labai seniai – krikščionybės pavidalu. Priekaištai, kuriuos pareiškė Marina Psaraki, tinka ir šiuolaikiniams globalistams. Etninių religijų kongresas 1998 m. Vilniuje priėmė abu kraštutinumus vienijantį šūkį – "Vienovė įvairovėje". Lokalumas ir visuotinumas, savitumas ir universalumas tampa vis labiau priimtina pasaulėžiūros formule.

1997 m. buvo įkurta Helenų pagonių aukštoji taryba (YSEE). Tarybos tikslas – atkurti garbingas ikikrikščioniškos helenų kultūros ir religijos tradicijas ir grąžinti jas į šiuolaikinį Graikijos gyvenimą.

Aštresni pranešimai netemdė konferencijos šviesios nuotaikos. Nors kiekvienos šalies praeitis ir tradicijos skirtingos, jautėme daug bendrumo. Europa vienijasi ne tik politiškai ir ekonomiškai, senojo žemyno dirvoje juda atgijusios senųjų kultūrų ir religijų šaknys. Skandinavijoje – Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje – atgimusios pagoniškos religijos per keletą pastarųjų metų įgijo valstybės pripažinimą ir yra visateisės su kitomis religijomis. Galima pažymėti, jog kuo labiau civilizuotas kraštas, kuo daugiau išsilavinę žmonės, tuo jie geriau supranta senojo ikikrikščioniško tikėjimo prasmę. Visai tikėtina, jog prisikels ir antikinės graikų šventovės, o Poseidono šventykloje niekas nedraus giedoti seniesiems jūrų dievams.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


20602. dfkjghd2004-08-16 10:26
J.Trinkūnas teisus - būtinai reikia atstatyti Atėnų akropolį... Iš gelžbetonio, lietuviškų plytų ir plstmasės. Tik niekšai ortodoksų kunigai neleidžia. Įžvalga, kad nei viena ortodoksų šventykla neprilygsta antikiniam pastatui, irgi verta išsilavinusio žmogaus

20619. vadas2004-08-16 13:06
Tegul atgija senieji graikų dievai! tegul atgija senieji baltų dievai! pasauliui jau per akis politinių religijų.

20629. ebola2004-08-16 14:55
Kazin, kokia cia man religija pasirinkus: tokia pasiula ju, ivairove, kaip tapetu sienoms.Reikia kad butu galima tureti kelias zmonas, neprivaloma su jom gyventi, kad butu galima gerti ir kitaip svaigintis.Ka pasiulytumet? Ir kad nerinktu pinigu butinai, nes man ju gaila leisti.Vat, niekaip zmogus ir negali issirinkti pagal save, o kiek ju atrodo daug aplink...:):D

20656. po palme2004-08-17 02:45
Man asmeniskai patinka senieji graiku dievai: jie visai netoli zemes, isdyke, visur dalyvauja, uzsiima siaip jau zmonems neleistina veikla, linksmi, pilni dramos. Senieji lietuviu dievai kiek per rustus.

20667. kaimietis2004-08-17 11:08
Man tie Lietuvos pagonys atrodo kaip kažkoks nesusipratimas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo pagirtina, kad žmonės domisi senovės papročiais, ieško tautosakos, bando atkurti senovės dvasią. Bet būtų gerai, jeigu pagrindas ant kurio statytų ta namą būtų geras, bet pagrindas yra visiškai niekam tikęs, nes nėra jame DIEVO, esminio ikikrikščioniškų lietuvių, o ir visos didžios vedų kultūros (monoteistinės) elemento. Tai buvo kultūra kur žmonės netikėjo į Dievą, jie ŽINOJO, kad Dievas viso sutvėrėjas yra visur, visose pasaulio formose ir aspektuose, taip pat ir žmonėse, jo sūnuose ir dukrose, todėl ir jie patys yra dievai, betarpiškai bendraujantys su savo Tėvu per jo nuostabius kūrinius. Kad mes nieko nežinotumėm apie tą kultūrą pasistengė "šio pasaulio kunigaikščiai", pradėję įgyvendinti savo planus maždaug nuo Senovės Egipto įkūrimo, pakeitę žinojimą tikėjimu, pakeitę Dievą į dievus, tarp Žmogaus ir Dievo pastatę tarpininkus. Kitaip sakant pasistengę, kad Žmogus būtų atskirtas nuo Dievo, kad Dieviškas gyvenimo būdas, Dieviška kultūra būtų pakeista įvairių formų stabmeldyste, okultizmu. Stabmeldiškos yra beveik visos religijos nuo antikos iki krikščionybės (Kristus čia nieko dėtas-ne jis kūrė šią religiją.) imtinai. Visa mums žinoma istorija yra tiktai stabmeldystės istorija- istorija išimtinai tik tų valstybių tų šalių, kurias VALDĖ, VALDO "šios žemės kunigaikščiai" ir mes nieko nežinome (beveik visi šaltiniai buvo sunaikinti) apie senovės baltus, keltus, rusus ir kitas vedų kultūros tautas arba žinome suklastotus, žeminančius tą kultūrą duomenis.
Baltai iš visų tautų ilgiausiai sugebėjo išlaikyti vedų kultūrą. Saulėlydžiu galime laikyti pirmųjų kunigaikščių atsiradimą (puikybės pergalė), bet ir toliau dar keletą šimtmečių lietuviai išlaikė daug tos kultūros apraiškų. Pateiksiu keletą citatų, įrodančių, kad lietuviai dar XIV-XV a. buvo monoteistai:
1326 metais Kryžiuočių ordino brolis, kunigas Petras Dusburgietis "Prūsijos žemės kronikoje" rašė: "Jie (prūsai), nepažindami (krikščionių) Dievo, sudievino visą pasaulį: saulę, mėnulį ir žvaigždes, perkūną, paukščius ir keturkojus gyvūnus, netgi rupūžes." Gediminas vienuoliams: "Aš nedraudžiu krikščiomims tarnauti Dievui pagal jų papročius, nedraudžiu rusams melstis pagal jų apeigas ir lenkams - jų papročiu. Leiskit ir mums garbinti DIEVĄ mūsiškai: mūsų visų VIENAS Dievas". Žemaičių laiškas Vytautui XV a. "....mes LAISVI DIEVO vaikai, ir tu neturi jokios teisės elgtis su mumis..." Patarčiau mūsų "pseudopagonims" į senovės lietuvių kultūra pažiūrėti giliau ir iš esmės. Vedų kultūra buvo labai racionali, praktiška: nebuvo jokių okultinių apeigų, buvo daug švenčių, kurių metu kiekvienas konkretus simbolinis elementas turėjo konkrečią gilią praktinę reikšmę ir paskirtį.

20675. Vadas Kaimiečiui2004-08-17 15:50
Gerbiamasis, skirtumas tarp vieno dievo ir kelių yra tik tikėjimo formos klausimas. Saulė, mėnulis, vanduo ir ugnis susilieja į vieną, nors pagoniškai juos galėtume padalinti į atskiras dievybes. Tikrai keistai atrodytų mūsų dienų pagonys, lankstydamiesi prieš atskirų dievų stabus. Svarbus yra kitas dalykas - ogi tas pats pagrindas, esmė. O ta esmė pasireiškia pačiu stipriausiu ryšiu su gamta, ką mes baigiame prarasti šiandien. Ir toks praradimas mus veda tik viena kryptimi - į niurę dykumą, kuria pavirs mūsų žemė, pagonių laikyta visų mūsų motina.

20676. Tauragnas2004-08-17 15:53
Na, "Šventasis Raštas" - geras kūrinys. Tiesa? Tačiau kas paneigs, kad Homero "Odisėja" prastesnis!

20678. kaimietis -> Vadui2004-08-17 17:17
"Gerbiamasis, skirtumas tarp vieno dievo ir kelių yra tik tikėjimo formos klausimas."
Negalėčiau su tuo sutikti. Negi yra tas pats mylėti žmogaus, akinius , batus ar (ir) to žmogaus nosį, nesuvokiant to žmogaus kaip visumos, kaip žmogaus, todėl jo nemylint, ar mylėti žmogų kaip žmogų, kaip asmenybę, neakcentuojant jį sudarančių detalių, net nekreipiant į jas dėmesio, kaip nelemiančių esmės? Tai labai supaprastintas pavyzdys, tikrovėje yra žymiai sudėtingiau. Garbinti atskirus gamtos reiškinius (dievus), negarbinant kitų reiškinių ir sudedamųjų dalių reiškia nesuvokimą visumos, nesuvokimą, kad viskas, tame skaičiuje tu ir kiti žmonės (tavo broliai ir seserys, artimi tavo) yra VIENA, yra taip primityvu.
Ir iš vis ko nors garbinimas nėra tinkamas Žmogui, kuris ir pats yra Dievas ir dar kūrėjas (tik to kol kas dar nesuvokia), todėl žemina jį ir jo Tėvą.

20679. adata2004-08-17 17:58
hm , ir Vilniuj yra Akropolis, hm, kokia gi ikikrikščioniško tikėjimo esmė? Hm, krivi ar vaidila Jauniau?

20695. dfkjghd2004-08-18 08:40
esmė ta, kad jokio fundamentalaus pagrindo - vertybių sistemos ir pan. neturintys ar praradę žmonės susikuria sau stabus - tokia neopagonių situacija. Manau, negatyviausias tokios stabmeldystės bruožas yra ne tai, kad garbinamas koks nors daiktas, stovyla, keli/vienas dievas ir pan., tačiau tai, kad tai yra ŽMOGAUS KŪRINYS. Žmogaus padarytas dievas yra jo norų tenkintojas, įrankis. Tokių pačių stabmeldžių esama ne vien tarp neopagonių, bet ir tarp krikščionių, musulmonų, induistų, dzenbudistų. O šitas straipsnis elementariai dar ir jo autoriaus ribotumą bei išsilavinimo spragas (kąč ten spragas - kad išsilavinimo ten tik keli spindulėliai) demonstruoja.

20696. ebola2004-08-18 09:22
Tauragnui> as paneigsiu.Kaip jus vertinate kurini? Kokie yra vertinimo kriterijai? Vedos, Dao knygos, Koranas, Sventrastis musu - tai yra bendrosios zmoniu gyvenimo disciplinos pagrindai.O Homero "Odiseja" - pramoginis epas ir tiek.Mitas.Nei viena is Sventu knygu negali buti pavadinta mitu.Pasaka yra pasaka, Sventrastis yra Sventrastis, kaip juos dar lygint, nesuprantu minties.

20700. Tauragnas - ebolai2004-08-18 11:22
Mintis čia labai paprasta. Kuo jum Šventasis Raštas ne pasaka? (Jeigu jau taip užkabinote). Kiek ten visokiausių stebuklų ir kitokių PASAKIŠKŲ elementų, žinoma, jie labai gražūs, o be to, gilūs savo prasme. Bet negi jūs pasakysite, kad to nėra "Odisėjoje"? Nėra pamokančių istorijų? gyvenimo taisyklių? kurias mes patys turime išskaityti ir patys sau pritaikyti, lygiai kaip ir Šventajame Rašte, tik pastarajame per daug imperatyvo (na, daugeliui žmonių to reikia). Tuomet paklausiu - Kodėl Šventasis Raštas yra šventas, o LR Konstitucija ar Baudžiamasis Kodeksas yra nešventi? Juk čia rasite vien tiktai taisykles ir "bendrosios žmonių gyvenimo disciplinos pagrindus". Manau, paskubėjote su mintimi - "Homero "Odisėja" - pramoginis epas ir tiek."

20711. dfkjghd ebolai ir tauragnui2004-08-18 15:49
gerbiamieji, diskutuodami kas geriau - Šv.Raštas ar "Odisėja" lendate į tą patį lygį kaip gerb.J.Trinkūnas, aiškinantis, kad antikinis pastatas yra geresnis už viduramžišką...

20712. ebola2004-08-18 15:55
:D Mes galim labai giliai pasinerti sita tema.As kazkaip grupuoju visa tai intuityviai.Pamokanciu istoriju yra ir pasakoje apie Joniuka ir Onyte.Giliai zvelgiantis zmogus pasistenges gali atrasti isminti labai paprastuose rastuose.Vienas fizikas parase veikala, "irodydamas", jog Sekspyro kuryboje yra visi Niutono ir Ensteino atradimai, parasyti eiliuota kalba.As juo tikiu. Galbut galima matuoti poziuriu "kas kiek talpina", intuityviai? Ar galima butu teigti kad Konstitucija talpina savyje svento rasto mokyma? Jokiu budu.O stai Sventas rastas manau talpina visas imanomas(!) konstitucijas, praeities ir ateities, dar nesukurtas.Paauglysteje labai megau epus.Pradedant Kalevala ir baigiant Hiaviatos giesme.Tai aisku neikainojamas palikimas, liudijantis nepaprasta, gilia ikikrikscioniskaja zmogaus pasauleziura.Taciau Sventrastis iskyla virs ju visu kartu paemus.Sunku butu vertinti ta prasme Sventus rastus tarpusavyje. Vedos, Dao dar kvepia panteizmu.Odisejoje irgi nemaza kovos su stichija epizodu, zmogaus ir gamtos santykiu aiskinimosi.Tuo tarpu Testamentas, Talmudas, Koranas - jau modernesnes disciplinos, vertinancios zmogaus/zmogaus santykius.Tiesiai pasakyti kas ko vertas, matyt neiseitu, "tiesos neimanoma nurodyti,apie ja galima tik uzsiminti".:) Istatymu tema irgi idomi.Kazi jeigu kas paanalizuotu, kiek konstitucija, o ir kiti istatymai atitinka Kristaus mokyma.Man atrodo nemaza ju tiesiogiai jam priestarautu.

20723. Tauragnas2004-08-18 16:33
Tikrai nesakiau, kad Šventasis Raštas ar "Odisėja" yra geresnis už kitą. ABU JIE GERI, ir pasakos apie Joniuką geros. Tik skirtingas gyvenimo išminties pateikimas. Kiekvienas sau pasirenkame tokį kelią, koks mums patrauklesnis. Ebola teisingai pastebėjo "Žmogaus/Žmogaus santykius", bet ar tik nebus čia visa problema... O gamta ir žmogus??? Taip krikščionys ir naikino indėnų civilizacijas, nes tie gi buvo nekrikštai - ne žmonės. Na o kaip jum skamba toks terminas kaip džihadas - šventasis karas? Koks dar po galais šventasis karas?! Nužudžiau kitatikį ir pas Alachą??? Žudyti šventai ar kaip visą tai reikėtų suprasti? Be abejo, tai modernu, juk Bagdadas dar liepsnoja, o ir Čečėnijoje atostogauti nesinorėtų. Pasakysit, kad visa tai politika ir verslas. Na, taip. Bet tuomet kokio bieso jie visi skanduoja "Alach akbar!" ir vaikštinėja įsiutusiom miniom iškėlę Koraną? Taip taip, jie radikalai ir tuo nieks neabejoja.

20731. ebola2004-08-18 18:13
:D Radikalizmas yra neapykantos kudikis.Neapykanta veda i aklaviete.O mums nereikia aklavietes, mums reikia nesibaigiancio kelio.Visi nieksiski siekiai yra dangstomi ideja.Nes ju nera kuo daugiau pridengti.Tokiu budu jei seksime radikalizmo pedomis, butinai prieisime savanaudiskuma kaip jo pradzia.Todel raukim saknis, ar ne? Kad ir pradedami nuo tokio akibroksto: dalinkimes su vargsais viskuo ka turime! NA?!? Kuris pirmas? Tada negali buti nuosavybes, autoriniu teisiu, valstybiu sienu, visa musu suskurta kortu kalade subyra!Cia butu radikalumas be savanaudiskumo! Didziausias teroro aktas visame pasaulyje: isivaizduok kad Irakieciai vieningai nudrebtu automatus i smeli, imtu kastuvus ir imtu taikiai uzkasineti naftos grezinius.Nediskutuodami, tiesiog taikiai ivykdytu pati didziausia teroro akta istorijoj... Pykti nebutu uz ka - savo darze darom ka norim, kovoti irgi nebeliktu del ko, nes tie greziniai jau prazude visa ju sali.Logiska istorine seka: godus vietiniai karaliukai touj juos atsikastu ir vel istorija is naujo.Godulys mus zudo, sukelia karus ir visas socialines nelaimes.Nera siandien didesniu problemu.Radikalizmas tera nedidele rakstike lobistiniu konglomeratu uzpakalyje, taciau didele nelaime zuvusiuju seimoms.Abieju pusiu.Tai nereiksminga auka ekonominiam stabilumui arba galinguju naudai ir itakai.

20779. kaimietis2004-08-19 09:32
Ebola, atrodo, šį kartą tu neišmąstei iki galo. Pavadinai Testamentą, Koraną, Talmudą modernesniais dalykais, pažangos prasme.
Pagalvok. 1) Vedos: santykiai žmogaus/su viską apimančiu Dievu-Visata, santykis žmogus/Visatoje vykstantys reiškiniai, santykis žmogus/žmogus.
Antika : santykiai žmogaus/visatoje vykstantys reiškiniai (dievai), žmogus/žmogus.
Testamentas ir kt: santykis atskirto nuo Dievo žmogaus/žmogaus.
Ar nepastebi akivaizdžios degradacijos?
Dėl radikalizmo. Radikalizmas gali būti neapykantos kudikis, bet jis gali būti ir meilės kūdikis. Tą sąvoka paprasčiausiai reiškia norą kardinaliai pakreipti ką nors nuo esamos linijos. O tada jau galimi visokiausi variantai.

20782. ebola2004-08-19 10:31
:)Sita linija kur kas paprastesne mano akimis.Pazangos prasme? Neteisingai mane supratai.Aktualumo islikimui prasme.Islikimui dvasine prasme.Pazanga - siaura savoka.Ji labiau taikytina technikos vystymuisi.O stai islikimo, pirma imkim fizinio, prasme, evoliucija ziurek, jokios pazangos nedaro! Jei kas rimtesnio nutiktu ir cia zemeje koki 40 metu pabutu ziema ir naktis, visi pazangus fizine prasme organizmai zutu pirmieji.O primityvus organizmai sugebantys mutuoti simta syk per minute, ko gero isliktu.Kyla klausimas, koks tikslas kurtis sudetingai ir netvariai gyvybes formai? Manau kad tam, kad butu vykdoma kazkokia dvasines raiskos misija, kuri turi nepaprastai dideles reiksmes kur tik nori, bet ne musu suvokimo ribose, ne musu ismatavimu sistemoje. Mus didysis KAZKAS sukauste islikimo, siekio gyventi ir daugintis instinktais.Matyt ne be reikalo? Kol musu buvo reta sioje kosmoso oazeje, santykis su aplinka buvo esminis tyrimo objektas.Nes pazinimas reiske islikima.Dabar gi, kai musu cia tiek, kad nera kur kojos nuleisti, zmogaus/zmogaus santykis turi buti tobulinamas, kad nesuestumem vieni kitu. Per amzius didieji zmonijos mokytojai visi kaip vienas mums kale:VISKAS! Jus islipote is primityvaus organizmo lygmens, supraskite kad islikimas fizineje plotmeje jums nebera toks reiksmingas, esme islikti dvasioje!!! Nieks neklauso!Nereikia bristi giliai i priesistorija. Kad ir lyginant Senaji testamenta su Kristaus mokymu.Argi ne progresas tavaja prasme: Senasis dave istatyma "akis uz aki, dantis uz danti", Kristus moke "atsuk kita zanda"...? Jis sako, kad musu fizinis apvalkalas yra tai, apie ka mes turetumem galvoti maziausiai.Musu isdidumas savo fizine "tvirtybe", instinktai(kartu su savisauga, meile vaikams, atsargu kaupimo instinktu) yra nebereiksmingi ir tik mus surakina, neleisdami atrasti naujojo kelio...Senasis pasaulis mazina tempa ir panasu kad tuoj sustos aklavieteje.Senoji islikimo orientacija tampa beprasme, ji jau atidirbo ir turi uzleisti vieta naujajai.

20793. kaimietis2004-08-19 12:20
Ebola, dar kartą pabandysiu padėti pažvelgti į pasaulį truputį kitokiu rakursu. Kažkodėl tikiu, kad turėtum suprasti . Grįžkime prie aukščiau mano pateiktos labai suprimityvintos sekos. Vedų kultūra apima žymiai daugiau būties ir santykių aspektų negu vėlesnės- apima VISĄ ŽMOGAUS BŪTĮ (tiek dvasine tiek fizine prasme). T.y. žmogus tada GYVENO PILNAVERTĮ GYVENIMĄ- žmogus buvo HARMONIJOJE su aplinka, jis turėjo VISKĄ ko jam reikia, ir galėjo pats lengvai KURTI sau dar tobulesnį gyvenimą. Jam visiškai nereikėjo kovoti dėl savo išlikimo, nes visa Dievo jam sukurta aplinka mylėjo jį, tarnavo jam. Vėliau dėl tam tikrų priežasčių žmonės padarė klaidų ir atsirado disharmonija žmonių sąmonėje ir kartu santykiuose su aplinka. Tam tikrų jėgų skatinama ta disharmonija augo ir žmogus pradėjo eiti dvasinės ir protinės degradacijos keliu. Tada ir atsirado poreikis išlikti ir kova dėl būvio. Degradacija, sugebėjimų praradimas skatino žmones kažkuo kompensuoti tuos praradimus, taip atsirado poreikis kurti įvairių rūšių protezus, kuriuos mes vadiname technine pažanga, o kurie iš tiesų dar labiau skatina žmogaus sugebėjimų menkėjimą (kiek proc. smegenų pajėgumo mes dabar panaudojame?).Pabandykime įsivaizduoti, kas atsitiktų jeigu pradėtų nykti ir išnyktų visi tie žmogaus sugalvoti dirbtiniai žaisliukai, protezai, vadinami civilizacija. Koks beviltiškas ir bejėgis būtų žmogus-ir tai dar vadinama evoliucija, progresu.
Norint ką nors geriau suprasti reikia pradėti žiūrėti nuo pradžios. Deja, Senasis testamentas –tai jau pabaiga arba pabaigos pradžia, o tikroji pradžia ir tikrasis gyvenimas nuo mūsų slepiami. Kristus, būtent bandė praskleisti tą paslapties šydą, parodyti žmonėms tikrą gyvenimą, tikrąsias vertybes, grąžinti žmones į praeitį, į ištakas. Pacituosiu Jėzaus žodžius išmestus iš dabartinio Testamento:
"Iš tiesų sakau jums, niekas negali būti laimingas, jei negyvena kaip dera". Čia žmonės jam atsakė: "Mes visi gyvenam pagal Mozę, o visi iš jo gauti įsakymai Šventajame Rašte surašyti". Ir tarė jiems Jėzus: "Nurodymų, kaip dera gyventi, neieškokite Šventajame Rašte, nes įsakymus diktuoja gyvenimas, o tai, kas Rašte parašyta - nebegyva. Iš tiesų sakau jums, Mozė gavo įsakymus iš Dievo, pasakytus gyvu žodžiu. Ir jis byloja apie gyvenimą. Šį žodį ištarė Gyvybės Dievo lūpos ir skelbė pranašai gyviems žmonėms. Visa, kas gyva, liudija Gyvybės darną. Ją teigia žolė, medis, upė, kalnas ir paukščiai, dangus ir žuvys, ežerai ir jūros, o ypač ieškokite to liudijimo savyje". "Iš tiesų, sakau jums: visa, kas tikra ir gyva, labiau liudija apie Dievą, negu negyvas raštas. Viešpats sukūrė gyvybę visuose pavidaluose tokią, kad ji bylotų apie amžiną gyvenimą ir mokytų žmogų tikrojo Dievo priesakų. Dievas juos ir rašė ne į knygų puslapius, bet į jūsų širdį ir jūsų dvasią. Tai liudija jūsų alsavimas, jūsų kraujas, jūsų kaulai, jūsų oda, jūsų akys, jūsų ausys ir kiekviena, kad ir menkiausia jūsų kūno dalelytė. Šie priesakai glūdi visur - ore, vandenyje, žemėje, augaluose, saulės spinduliuose, jūrų gelmėse ir kalnų aukštybėse". "Visi jie skirti jums, kad galėtumėte suprasti, ką skelbia ir ko trokšta Gyvybės Dievas. Deja, jūs užmerkėte akis, kad nieko nematytumėt ir užsikimšote ausis, kad nieko negirdėtumėt. Iš tiesų, sakau jums: rašymas - žmogaus rankų darbas, o tuo tarpu gyvybė ir visi jos pavidalai - Dievo kūrinys. Kodėl nesiklausote Dievo žodžio, Jo kūriniuose įkūnyto, ir gilinatės į raštus, kurių mintys sustingusios, nes jas įrašė žmonių rankos?"
O dėl paskutinio tavo sakinio, manau, jis labai teisingas.

20800. ebola2004-08-19 13:07
Viskas tiesa.Tik vienas momentas: zmones NIEKADA negyveno pilnoje harmonijoje nei su aplinka nei tarpusavyje.Joks mokymas prie to zmogaus neatvede, o ir atvesti negali jei sis to nenori. Visai nesenai mes nustojome svesti zudynes.Taip, pasaulis dar siubuoja nuo svenciu, kuriu preizastis zudymas ir griovimas.Mes didziumoje visais laikais buvome zemiau normos, zemiau zmogiskumo.Nuostabu vien tai, kad visa tai suvokiame.:)

20802. tarp kitko2004-08-19 13:27
Niekada nesakyk "niekada". Jei nors vienas žmogus akimirksniui pasijuto pilnoje hamonijoje su aplinka, tai jau nebėra "niekada".

20803. kaimietis2004-08-19 13:53
Ebola, kodėl tu manai, kad žmonės niekada negyveno harmonijoje? Ir dabar yra žmonių kurie joje gyvena (manau, jų yra gana daug). Pvz. Sai Baba. Toks buvo Kristus , Buda ir kiti. Tai žmonės, kurie bent dalinai išnaudojo (a), savo žmoniškąsias galimybes. Logiškai mąstant VISI žmonės kažkada turėjo būti tokie. Kam mums tada buvo skirtas toks protas? Evoliucijos būdu irgi negalėjo vystytis smegenys, jeigu jos iš vis nenaudojamos. Kodėl jums "visi laikai" apsiriboja dabartinuose istorijos vadovėliuose nurodytomis datomis arba vietomis? Ar yra duomenų apie tai kad baltai prieš 2 tūkst. metų užpuldinėjo ir žudė kaimynus? Ar nekyla klausimas, kodėl romėnai taip sunkiai užkariavo (sunaikino) keltus, bet niekaip nepajėgė užkariauti baltų, rusų? To vėliau nepajėgė padaryti ir kryžiuočiai. Gal todėl, kad tų tautų dvasinė kultūra buvo nepalyginamai aukštesnė?
Visiškai sutinku, kad "joks mokymas negali atvesti prie harmonijos, jeigu..." nes "Dievas juos ir rašė ne į knygų puslapius, bet į jūsų širdį ir jūsų dvasią".

20805. yra tokia nuomone2004-08-19 15:32
Так было в Лемурии. Они дошли в своих медитациях до таких вершин, когда видели друг в друге Христа. Когда они занимались любовью и рождался ребенок, они видели, что этот ребенок - Бог. Поистине... делая это в реальности... в реальности делая его живым, они становились бессмертными.

20806. ebola2004-08-19 16:17
....trumpa siulaikine istorija.Dokumentika.Vakarietis nusibelde i laukiniu teritorija ir issipirko teise su jais keliauti.Kelione buvo idomi, kol jie priejo kitos genties stovykla.Tai pirmieji, priseline, saunamaisiai ginklais tiesiog stovykloje susaude visus:vaikus, senelius, visus iki vieno.Ir labai del to dziugavo.Grobio nebuvo jokio, bet jie labai svente per visa nakti.Farli Moyet uzrasai. Tai yra VISU musu prigimtis, kaimieti.Kaip tavo nuomone jie butu pasielge, jei prie lauzo butu sedeje penkiolika saibabu? Lygiai taip pat! Tai yra mumyse ir tai leido mums uzkariauti esama musu statusa.Tai spardo mums i uzpakali kai ziurim krepsini.Kai kazkas kalbina tavo drauge, skriaudzia vaika ir t.t.Akimirkos...taip, ju buna, taciau absoliuciai mazumai ir tai nekeicia musu vertybines orientacijos is esmes. Todel ir sakau: niekada negyvenom harmonijoj.:(

20809. po pakme2004-08-19 18:13
Valio, sita diskusija tikrai verta diskusijos vardo, dekui uz malonuma skaitant.

20826. kaimietis2004-08-20 09:01
Ebola, tu kalbi apie laukinius, o aš kalbu apie žmones, kada jie dar nebuvo "laukiniai". O šiaip kiekvienas matome pasaulį per savo prizmę. Matome tai, ko daugiausia turim. "Blogiems" žmonėms visi aplinkui niekšai, "geras" ieško kituose ko nors teigiamo, vagims atrodo, kad visi aplink vagys...O tų "gerų" ir "blogų" būdo bruožų mes visi daugiau ir mažiau turime. Mūsų tikslas (kad taptumėme žmonėmis) subalansuoti, harmomizuoti tas visas mumyse kunkuliuojančias energijas. Tai padaryti mums gali padėti MEILĖ. O meilės šaltinis yra Dievas, reikia atsiverti jam, pajusti jį. Nesiūlau tuoj pat bėgti į bažnyčią-ten, manau, Dievo nėra daug. Dievas - visur aplink. Nusišypsok praeiviui, jis nusišypsos tau - tai tau nusišypsos DIEVAS...

20828. ebola2004-08-20 09:10
Graziai kalbi.:)Istorija matai siek tiek alternatyviai, tai gerai.Del blogu ir geru zmoniu...jei as pradeciau nuo saves, nezinociau kaip vertint.Man viskas aplink labai grazu ir gerai.Garbes zodis.Bet as kartais umiai taip pasielgiu,kad niekuo kai pagalvoji ne geriau uz tuos laukinius...Ir po to vel vaikstau pilnas MEILES gyvenimui, zmonems, visai planetai ir uz jos ribu.Daznai snekuosi su Dievu.Labai jauciu laiko srove ir ja matuoju kas verta o kas ne.Taciau cia pat uzsiimu darbais kurie yra nieko verti.:) Bet mane labiausiai pritrenkia mintis, kad tie priestaravimai mumyse ir klystkeliai, ir yra racionaliausias kelias i Dieva, matyt?:)

20830. kaimietis2004-08-20 09:47
Ebola, aš jau esu išsakęs savo nuomonę apie tave. Nekartosiu, kad neišpuiktum :). Manau, kas ieško, tas suranda. Tik, manau, pačiam neverta rinktis klystkelio- ir taip bus kas į juos nukreipia... Sekmės tau!

20832. ebola2004-08-20 10:41
Iki.

20833. pastebėjimas2004-08-20 11:03
Dar praėjusio tūkstantmečio devintame dešimtmetyje ‘American Demografic’ paskelbė visuomenės tyrimų rezultatus (užsakovas, aišku, suinteresuotas pinigų srautų grąža), pagal kuriuos be ‘tradicinių’ ir ‘naujųjų’ amerikiečių išryškėjo dar viena grupė, tikinti vieno Dievo egzistavimu, pasaulio vieningumu, žmogiškais santykiais, dvasiniu augimu. Jie buvo iš įvairių socialinių sluoksnių. Įdomu tai, kad šios grupės atstovai galvojo, kad jų, tokių, vienetai. O taip mąstė kas ketvirtas (!) amerikietis. Nežinau, ar pas mus tokie tyrimai buvo atlikti, bet, manau, kad situacija labai panaši. Judu berniukai – vieni iš jų. Ir ne vieni. :)

20837. ebola2004-08-20 11:24
As dabar nepamenu, bet buvo Sodomos sudeginimo istorijoj toks momentas kai Dievas atseit apibreze "tikinciuju" skaiciu bendruomeneje, butina kad si isliktu gyva.Kas ketvirtas, tai cia nonsensas yra.Ir dar amerikieciu. Matai, viena yra tiketi dvasiniu augimu, ir visai kita yra ji praktikuoti bent tiek, kad jis pamazu virstu i politika.Nes kol sios vertybes yra prielaidu lygio, pries instinktus mes nepasisakosim.

20839. adata2004-08-20 11:46
to kaimietis - Kristų prilygint Sai Babai....

20840. Kažkodėl atrodo,2004-08-20 11:51
kad yra dar ir tokia Amerika, kurios nepažįstame. Kaip ir Lietuva, beje...

20842. ebola2004-08-20 11:58
Tai aisku kad yra.Ir Angola yra, kurios nepazystam. Bet realybeje paimk kas ketvirta lietuvi...nezinau. Labai jau mes pasiskleide.As pavyzdziui per savo gyvenima gyvai bendravau tik su dviem tikrais bendraminciais.Visi kiti inike i kaupimo procesa ir nieko kito nenori girdeti.

20844. pavyzdžiui2004-08-20 12:04
mano mama iš nuoširdžiausios ateistės palaipsniui darosi tikinčiąja, kurios negalėtum priskirti jokiai religinei bendruomenei. Negalėčiau jos pavadinti tikra bendraminte...

20846. matyt,2004-08-20 12:42
dar nepasiekta tam tikra `masė`, kad tai pradėtų atsispindėti politikoje

20847. ebola2004-08-20 12:50
Reikia bureti masonu tipo organizacija:D

20848. kam tos organizacijos2004-08-20 12:56
?

20851. ebola2004-08-20 13:13
Politika be organizacijos? Juokauju, aisku, nieks ju nekurs, o jei ir sukurtu - labai greit issigimtu.Kazkodel bandoj pirmiausia isryskeja blogosios puses, o ne atvirksciai.O bloguju savybiu pas mus - kibirais semk...

20855. kaimietis->adatai2004-08-20 15:25
Kodėl jums nepatinka toks prilyginimas? Aš ir Jus galiu prilyginti Kristui, nes ir Jūs esate Dievo sūnus (nepriklausomai anuo to ar Jūs tą suprantate ar ne)ir tai nereikš, kad aš Kristų mažiau gerbsiu ir mylėsiu . Kristus -perdaug išmintingas ir žinantis, kad Jį žeistų tokie prilyginimai. Nemanau, kad Jis atsižadėtų paklydusio savo brolio. Puikybė nebuvo Kristaus būdingas bruožas, kitaip nebūtų plovęs savo palydovams kojų.

20870. Tauragnas2004-08-20 17:40
kalbant apie masonus, jų kurti nereikia, nes jau seniai įkurti ir šiuo metu stipriai užsiima savo veikla. Kokia? Manęs neklauskit - nežinau, bet iš pakankami objektyvių šaltinių apie juos prisiklausiau iki soties. Tiesą sakant, nieko blogo apie juos negirdėjau. Šiuo metu vienas svarbiausių masonų centrų (ir taip jau ilgą laiką) - Barselonos miestas. Viena įdomi detalė (kam įdomu) - garsusis architektas Antonio Gaudi buvo masonas. Jeigu paimsite Barselonos žemėlapį ir jame pažymėję penkis svarbiausius Gaudi kūrinius sujungsite linijomis, gausite labai taisyklingos formos žvaigždę - vieną iš masonų ženklų. Kitas dalykėlis - "Las Pedreras" pastatas (taip pat Gaudi), patrauklus savo vingiuojančiomis ir viena į kitą nepanašiomis formomis, jo pirmas aukštas šiuo metu priklauso vien tik šiai nei tai slaptai, nei neslaptai organizacijai (iš išorės galite matyti tuos pačius masonų ženklus)... Na, Lietuvoje masonai savo veiklos lyg ir neišvystė (neskaitant kai kurių Rotari - kažkuo į juos panašių). Tačiau ši organizacija, manau, yra arčiausiai prie Dievo, nors ir nėra per daug religinga (krikščioniškosios bažnyčios mokymo prasme). Visa jų sukaupta mokslinė (ir ne tik) informacija apie tai, kas buvo prieš mus (kaip kad "fantastiškoji" Atlantidos istorija) ir tai, kas bus/gali būti po to, leidžia pažvelgti į Dievą ir tikėjimą kiek plačiau - per tam tikras formules ir tobuluosius visatos skaičius (kaip antai "pi", epsilon ir aukso skaičius). Pastarąją proporciją atrandame gamtoje (vanduo, sraigės namelis...), o taip pat ir piramidėse, kai kuriose Paryžiaus bažnyčiose, Leonardo da Vinči žmoguje. Gal kam nuskambės juokingai, bet garsusis prancūzų fantastas Žiulis Vernas (beja, taip pat masonas) rašė apie realius dalykus, kurie iš tiesų egzistuoja.

20885. miestietis > kaimieciui2004-08-22 15:19
cia tas pats Saj Baba pedofilas kuris berniukams savo pimpaliuka i burna megsta pakaisioti gyvena harmonijoje, ar koks nors jo bendravardis?

22096. fidzmanas2004-09-25 15:11
Gerai parasyta! Man labai reik4jo sitos informacijos :)

Rodoma versija 30 iš 31 
14:25:14 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba