ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-09-12 nr. 908

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ANDRIUS MARTINKUS. Apie Karsaviną, Maceiną, Lietuvą ir bolševizmą (11) • -rv-. Sekmadienio postilė (121) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Namas Tbilisyje (3) • W. G. SEBALD. Daktaras Henris Selvinas (3) • SIGITAS GEDA. Kalbančios pelės (64) • RIČARDAS ŠILEIKA. Druskos metamorfozės, arba morendo crescendo (3) • ZITA MAŽEIKAITĖ. Eilės (5) • INDRĖ BUTKUTĖ. Eilės (10) • ALEKSEJ CVETKOV. Meninis avangardas ir socialinis protestas (6) • GINTARAS BLEIZGYS. Gauruotasis pralaimi (30) • Su tarptautinio instrumentinės muzikos festivalio „Griežynė“ meno vadovu, folkloro grupės „Vydraga“ įkūrėju ir vadovu, kompozitoriumi ALGIRDU KLOVA kalbasi Juozas Šorys. Griežiant vydėti ir regėti (3) • PETRAS KAZICKAS. Vilniaus pakraštys, Olandų gatvė... (3) • MIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ. Algimantas Jankūnas. Rudens gėlės (1) • buvau europoje mačiau vieną varną (449) • 2008 m. rugsėjo 19 d. Nr. 35 (909) turinys (20) •

Kalbančios pelės

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Tai, kas graudina

„Skaistykla“, XXIII g., 55.

Kada iš traukiančių vėlių sunykusios minios, kur vien odos ir kaulų maišai, viena atsiskiria ir ima klykti „iš gilios kaukolės“...

Maždaug: „Kas tu toks?“

Dante atpažįsta savo giminaitį Forezę Donatį:


    Tave kaip mirusį aš apraudojęs, –
            tariau, – dabar gi kūnas taip suiręs,
            kad man širdis iš graudulio vėl stoja.

Juozui A. – 70

Prikalbino mane pasakyti kalbą jo jubiliejuje, tiesa, dar negreit – birželio 8-ąją...

Sunku kalbėt apie senus draugus. Tikiu, kad bus protingų kalbų. Esu rašęs straipsnių apie jo prozą (vieną jis pats perskaitė tik po 15 metų, trečiąkart perspausdintą...).

Apie jo novelių poetiškumą, graudumą etc. Apie subtilią kalbos ir medžiagos pagavą (yra sakęs, kad didžiausias jo mokytojas buvo Jonas J. – netiesioginis, o savo pastabomis apie literatūrą...).

J. yra davęs postūmį mūsų prozai. Be jo, regis, nebūtų išvešėjęs R. Granauskas ir kiti.

Su juo – prieškario tradicija (S. Zobarsko, I. Šeiniaus, A. Vaičiulaičio). Gimė ir perspektyva, t. y. atsirado žvilgsnis ne vien į gražumą, bet ir į bjaurastį.

Atsimenu sakinį iš novelės (ar situaciją): vyras ir moteris semia vandenį iš šulinio, akimirka – ir pajunta, kad tarp jųdviejų uždaryta kažin kokia „sena bjaurastis“.

Ar ne ta bjaurastis, ar ne jos suvokimas varė jį į neviltį, kėlė metafizinį siaubą ir klaiką („Horizonte bėga šernai“).

Tą bandžiau užčiuopti novelėje „Gegužė ant nulūžusio beržo“.

Kas liko? Susitaikymas, išmintis, pasakojimai žmogaus, kuris sėdi saulolaidoj ir iš nuošalės daug geriau mato, kas yra gyvenimas, kas dedasi aplinkui.

Vasaros nuotrupos

Ir vėl laužai prie upių, žalioj klevų ūksmėj. Moteris, einanti, t. y. nešanti taip savo kūną, lyg jame būtų indas su brangiais nektarais, – atlaši, stuomeninga. Karališkas klevas, plačiašakis, lapai su tamsrudžiais sėklų karoliais.

Vėsa, birželio lietūs.

Naktį – ūgtelėjęs mėnuo.

Ugnys tamsoj, žmonės, klegantys prie laužo, – nejau visų kraujy kažkas čigoniška?

Dainelė


    Mūs gyvenimas – novelė,
    Tai į plotį, tai į gylį...
    Čia vestuvinis vualis,
    Čia plaukai visai pražilę...

Gėris ir Blogis

Žmogus, siekęs Gėrio, galop pasijunta apgautas; žmogus, siekęs Blogio, galop pasijunta vienas stovįs priešais visą pasaulį.

Šnekos, knygos

Anądien per ilgą pokalbį (...) prisipažino, kad jo generacijai didžiausią įtaką padarė mano kūryba... Malonu katinui, kada braukia pašeriui. Taip ir man. Girdi, jam asmeniškai – eseistikai ir prozai – rašiniai „Š. A.“ nuo 1991 metų, rubrika „Toks gyvenimas“. Ten piešinys iš natūros buvo derinamas su poetiniu pakylėtumu.

Jeigu atvirai, prozą rašyt pradėjau apie 1985-uosius. Tuo metu jau turėjau „malkelių“ „Žalio gintaro vėriniams“. Ilgainiui (iki 1992-ųjų) viskas sutilpo į knygą „Žibuokliavimas prieš Velykas“. Taip pavadinta knyga bene ketverius metus pragulėjo vienoje leidykloje – negavo paramos... Dabar drybso namie.

Gerai, kad nepražudė rankraščio, kaip a. a. žmonos pokalbių ir straipsnių knygą „Vagoje“. Pragulėjo gal septynetą metų. Kęstutis N. buvo parašęs palankią recenziją. Tą skyrių tada „valdė“ latrelis J. K. Net neatsiprašė.

Daugelio knygų likimas.

Birželio 2, penktadienis

Kolonistai

Teisingiau – jų vaikai. Po to, kai atklydėliai iš svetur įsitvirtino. Pavyzdžiui, Druskininkuose. Pagrindinis rusų priekaištas lietuviams:

– Pasipūtėliai! Mes su jumis sveikinamės, o jūs su mumis – ne...

Lyg žmogus, kurio tėvai ir protėviai čia gyveno, būtų ką nors jiems skolingas...

Dailininkas Pranas Lapė

Apie jį esu rašęs ir pokalbį su juo daręs... Dabar jam 80. Cituoja garsų tapytoją, kuris niekad nežinojęs, kada paveikslas baigtas. Padeda, pastovi porą mėnesių, tada žiūri:

– O, nieko daugiau nereikia daryt! Viskas.

Papasakoju tai Algiui K. Jam, sako, tas pats.

Ir man – su daugeliu eilėraščių tas pats. Geriausia – palikti erdvę. Duris atvirybei, stačiai – durys tegul lieka atviros.

Kaip F. G. Lorcos balkonas... Kai numirsiu, palikit atidarytą. Nepalikite uždaryto.

Zuikelių triumfas Lietuvoj

Visi maži zuikučiai giriose šoka ir ploja:

– Brazauskas atsistatydino! Algirdo Mykolo nebėr!

Seni zuikiai ir zuikienės (nugirdę) – puola į ašaras:

– Kas dabar bus? Galas mums atėjo! Visus iššaudys!

Didžiųjų medžioklių metas Lietuvoj. Agurkas slapstosi – Durdomoj. Tuščia Kėdainija. Raudos.

Scenelės dykrose

Amerikietė ir beduinas smėly. Iš už kalvos išlenda sraigtasparnis, linksmas lakūnas moja iš tolo...

– Lipk nuo manęs, lipk nuo manęs! – daužo beduiną per nugarą moteris.

Beduinas (nuliūdęs):

– Vėl teks ieškoti darbo...

O vis dėlto –

poezija, menas ir muzika nušvietė pasaulį nauja šviesa. Jie išugdė mūsų jausmus, tai išties jausmų mokykla... (kaži kaip panašiai pasakyta „Geismų tramvajuje“).

Tai, kas atskyrė mus nuo urvinių.

Birželio 3, šeštadienis

Vaižgantas

Rašytojas Jurgis Jankus (JAV) yra rašęs: atėjus užsakų pas Vaižgantą, šis nepamiršo priminti, kad santuoka kainuos 50 litų. Studentui tai buvo akibrokštas. Kai atėjo sutartoji diena, Vaižgantas pasakė įprastus santuokai žodžius ir dar pridūrė:

– Atmink, kad ji nebus tokia gera visą gyvenimą, kaip kad dabar tau yra...

Tada Jankus nusišypsojęs:

– Jeigu bus ne tokia gera, tai grąžinsiu tamstai atgal...

Vaižgantas, rašęs santuokos liudijimą, loštelėjo:

– Och, panie, padliecas!

Vaižganto pasistatytas namas kainavęs apie pusę milijono. Tada tai buvo dideli pinigai. Esu rašęs apie jį kaip apie didelį „agresorių“ ir keikūną, taigi nebuvo toks lyriškas, kaip atrodytų.

Nestokojo ir pragmatizmo.

Baudžiauninko sindromas

1. Aš esu niekas.

2. Visi žmonės yra mano priešai.

3. Gyvenimas – ašarų pakalnė.

(Mintijimas apie save, apie kitus, apie pasaulį.)

Prie ištakų

Musulmonai mano, kad krikščionys ir judėjai (judaizmo išpažinėjai) iškreipė Dievo mokslą. Jų šūkis – sugrįžti prie ištakų, į pirmąją mečetę – Kaabą, prie Abraomo. Žmonės, girdi, pametę kelią...

– Štai tavo akys grįžta prie teisingos krypties, atsigręžkite į dangų ir pamatysit Kaabą...

P. S. Jeigu visa tai virsta ideologija, tai ginklas atsiduria prastuomenės rankose.

Pamatas bet kam – muškime netikėlius!

Dialogai

Žmona (vyrui):

– Tu žiūri į mane, lyg aš būčiau kokia gyvatė...

Vyras:

– Iš gyvūnų galime daug ko išmokti.

Birželio 6, antradienis

Trečioji Sekminių diena – senovėje per ją buvo draudžiami žemės darbai – gali grįžti žiema... Tingėjimo dienos. Sekminių rožių – bijūnų.

Dainų vaizdiniai: sesės, šluojančios dvarą peonijų šluotomis...

Senas šuo

Kada jis užsnūsta per patį dienovidį ir ūmai – ima inkšti, mirksėti, karpyti ausimis. Be abejo, sapnai, košmarai, kamuojantys kaip ir žmogų. Ta pati – metafizinė baimė.

Kaži kokia būtybė dejuoja jame. Įkalinta, ieškanti išėjimo.

„Skaistykla“, XXIV g.

Ten, kur vyksta Dantės pokalbis su senaisiais italų poetais. Vienas jų – Džentukos brolis Bonadžunta Orbičanis (miręs apie 1300 metus), kuris rašė neturėdamas talento. Kiti du – Gvitonė d’Arecas ir Jakopas da Lantinas (apie 1250 metus).

Pagrindinis skirtumas (primena Dantės „Vita nuova“): Dante rašęs įkvėptas meilės, o jie iš savo mokytumo, jie neleidę sau to, kad jų plunksną vedžiotų įkvėpimas, atėjęs dvelktelėjus Amūrui.

Jiems tai būtų buvę „neoru“. Regis, kad ši amžinoji poezijos savybė dažnai išryškėja. Vis dėlto poetai skiriasi į įkvėptuosius – su Dievo dovana – ir į tuos, kurie išmokę eiliuoti.


    58 Kokia bejėgė mūsų keverzonė,
            o jūsų sielos tas prasmes užrašo,
            kurias įkvėpus meilė ir malonė!

Mūzos, beje, tėra poetų maitintojos – rūpintojėlės, o tikrasis įkvėpėjas yra meilės dievas – Amūras.

Rusas, kaltinamas sanguliavimu

Teisėjas:

– Prašom papasakoti viską iš eilės.

Žmogus:

– Ką iš eilės? Nebuvo jokios eilės.

Teisėjas:

– Na gerai. Kaip buvo?

Žmogus:

– Nieko nebuvo.

Teisėjas:

– Tai kaip atsirado vaikas?

Žmogus:

– Pasigėriau, ėjau, pataikiau ne į tas duris.

Teisėjas:

– O toliau?

Žmogus:

– Tenai buvo bendrabutis, nukritau į lovą, į kažką atsirėmiau...

Teisėjas:

– Ir viskas?

Žmogus:

– Ne, atsirėmiau, jaučiau, kad lendu.

Teisėjas:

– Jūs įlindot?

Žmogus:

– Ne, jis įlindo.

(Rodo.)

Teisėjas:

– Ir viskas?

Žmogus:

– Neatsimenu.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


131476. :-o2008-09-17 10:37
Ойййй Porno---Grafija!!!

131523. Skirmantė2008-09-17 15:48
Vieno tik nesuprantu - kam spausdinti anekdotus. Be to- dar ir lėkštus.

131524. haribo2008-09-17 15:48
vėl neskaičiau

131530. mie - skirmantei2008-09-17 16:15
reikia spausdinti, nes tai musu laikmecio atsvaitai ar kas ten. man taip paaiskino balys.

131537. Skirmantė2008-09-17 16:41
Turiu omeny- tikrus anekdotus. Visas internetas jų prikištas.

131540. uuu2008-09-17 16:44
ir iš viso, sunkus gyvenimas

131545. jazminas - 131537. Skirmantė2008-09-17 16:55
Matyt, remiamasi požiūriu, tokiu kaip "131396.dede" ir "131414.>dar bus komentaru?" iš praeitos savaitės komentarų laukų :-(

131579. archyvaras retorikas2008-09-17 21:50
Tais anekdotais kaip pavlikas morozovas Sigitas pardavinėja ne savo tėvą ir ne motiną, o savo didelį talentą, tiesiog trupiniais barsto jį. Ir kažkaip atsainiai, slaviškai, negailėdamas nelyg Venička Jerofejevas - tas nors poemą - romaną Maskva - Petuški " suskėlė" nemirtingą apie savo laikmetį. O kas tokią poemą, tarkime: " Pateriai - Vilnius, arba atbulas geležinkelis ", kas parašys, Sigitai, kas ?

131580. Arklys2008-09-17 22:56
Na ką... 4 metus prokuroras siūlo.

131595. katinėlis2008-09-18 09:18
Tu dvoki prakaitu ir putomis pavydo, arky.

131597. katinėlis2008-09-18 09:20
Arkly, arkly...letenėlės mano drebėjo užuodžiant tavo dvoką, kuiniškas arkly.

131660. aliune2008-09-18 23:03
Kajokas teisus: po penkiasdesimt poezija neberasoma, telieka kurpti anekdotelius ir visokius issigalvojimus, baikas ir pan. Geda, na parasyk nors viena eileerasti. Manau, nepavyks.

131662. aliunei2008-09-18 23:41
spėkit, kada Goethe Faustą parašė?

131684. archyvaras > aliune2008-09-19 09:16
Atsikvošėk, panašu, kad kliedi, diagnostike. Pasieškok žurnalo METAI 2007 ir 2008 m. numeriuose S.Gedos eilėraščių. Kai perskaitysi, pasikalbėsime, aptarsime. Tikiuosi, nedirbi mediku - neduo Dieve tokių...diagnozių.

131749. archyvarui2008-09-19 15:27
Jeigu jūs esate(neabejoju kad taip)parašęs keletą eilėraščių,būtų nepaprastai malonu juos paskaityti:))))

131751. Katė2008-09-19 15:32
Jis prozininkas.

131758. Katei nuo archyvaro2008-09-19 15:45
Kate, sutikęs priminsiu Tau uodegą...O nustebino NPL -o gimimo metai: 1964 gimęs. O mano užmaršioje sklerotinėje smegenų plokštelėje kažkodėl įsirašė: gimęs 1962. Įsivaizduoji, kiek pasendinau NPL -ą:). Ar rado tas žmogus - diagnostikas S.Gedos eilėraščius METUOSE, ar man teks pasirausti metų stirtose/kupetose/ žaginiuose/tuneliuose?...Va tep, katyte uodegyte. Manau, pateikei almanachui naujesnių savo novelių? Taigi: dantis už dantį, akis... bet būkime NT dvasioje! Nėra šnarančių krentančių lapų palangos parko alėjose, ir aukso rudeniško dar nėra...

131759. mie2008-09-19 15:49
svarbu ne kada gimei, o kaip atrodai. kaip as, pavyzdziui.

131765. miestei - archyvaras2008-09-19 16:28
Tu kaip ta, kurios neveikia laikas anei orų permainos....Skulptūra. Senovės graikų.

131768. haribo2008-09-19 16:47
ale tu archyvarai ir pasakai-senovės graikų nepakitusi skulptūra! juk joms visoms nosys nuskeltos,vyriškiams vietoj pimpalų skylės,visi dažai nusilaupę. gal tu norėjai miestę paerzint?

131778. Archyvarai!!!!!!!!2008-09-19 17:30
Maldauju,paviešink nors vieną(savo)eilėraštį................:)()()()()()()

131781. haribo < archyvaras2008-09-19 17:38
Miestė viską suprato guviau nei Tu, haribai. Ir dėl dažų, pimpalų bei skylių. Žaviuosi jos praktine - menine nuovoka.

131797. mie - archyvarui2008-09-19 20:29
negali sakyt, kad oro permainos neveikia. kai tik salciau, skruostai parausta.

131842. kadangi2008-09-20 17:19
mieste yra Stauskaites klonas, tai isivaizduojam, kaip atrodo

131860. haribo>archyvaras2008-09-20 20:27
negi mieste vis dar tik nuovoka vadovaujas? laikas tai skulpturai,tiesa,nieko nedaro,tai ir trypsi vietoj

131905. Balys2008-09-21 09:56
Skirmante, meninio žodžio meistras kaip ir muzikantas negali nepataikyti į taktą.

132016. haribo2008-09-21 19:46
matai,kad gali. o negali liautis taikyti. Baly-neskaičiau

132028. Skirmantė2008-09-21 22:07
Anekdotas "Pastebėjimas": Atsiguliau sau vakare ir stebiu žvaigždes danguuje... Pala pala... o kur stogas dingo??? P. S. Meninio ž. meistras, Baly, gali nepataikyti į taktą - tik nepataiko taip, kad kiti to nepastebi.

132034. haribo> skirmnt2008-09-21 22:31
1. už tokus aniegduotus šaudo jeigu ką. 2.MATOM mes ir dar kaip MATOM, o jau kaip GIRDIM kai nepataiko tai net gražu. Brangy Ponia-nesusiraikšmynkyte

132036. Skirmantė2008-09-21 22:40
Matot- MATYKIT. ŽIŪRĖKIT - kas man.

132039. haribo2008-09-21 22:44
tai gi taves nieks leidimo ir neprašo. aš tau leidžiu eit miegot. Galima išgert 20mlg vandens su pele. dalinkis gerumu

132048. Skirmantė2008-09-21 23:13
Kodėl nuomonė- jau ir susireikšminimas? ///Apie kolonistus (ne anekdotas): sena rusė, beveik visą savo gyvenimą Lietuvoj pragyvenus, čečėnus vadina černažopais...

132069. laumė2008-09-22 11:19
Skirmante, čia toks šatėnų žargonas: kai kam nors tavo nuomonė nepatinka, sako, kad tu esi šiokia tokia ir anokia :). reikia išmokti šatėnų kalbos ir susišnekėsi, o ta kalba, kaip matai, labai įdomi, nes jos santykis su lietuvių k. labai skiriasi nuo kitų kalbų - matai, kokius apvartymus reikia daryti, kad suprastum, tai tau ne kokia anglų ar rusų, kur užtenka žodį pakeisti kitu žodžiu ar kokia konstrukcija. ką tu! čia ištisais kalbėjimo blokais keičiama :)

132098. e- vadina černažopais...2008-09-22 13:14
Pala pala, kur aš dar panašią leksiką girdėjau? Ir tai apskritai unikalus atvejis- rusiško mąstymo sugestija žydui. Viskas šiame pasaulyje apsivertė- postmodernizmas kažkoks.

132173. Balys2008-09-23 09:15
Skirmante, jeigu ŠA nebūtų visada gaivių SG minčių blyksnių - būtų pašėlusiai nyku. Ir atsiguliau sau vakare stebimos žvaigždes danguje mintijimas apie save, apie kitus, apie pasaulį būtų blankesnis.

132175. mie2008-09-23 10:23
baly, jus toks romantikas, jusu nuotaka turetu but labai laiminga. ar nuotakas.

132179. Balys2008-09-23 10:53
Jeigu ramiai ir nuoširdžiai skaitai SG Kalbančias peles, tai atrandi, jog Mūs gyvenimas – novelė, Tai į plotį, tai į gylį... Čia vestuvinis vualis,Čia plaukai visai pražilę...

132180. mie2008-09-23 10:55
sutik, lenkiskai skamba geriau.

132187. Balys2008-09-23 11:23
Mie, gal čia praleista proga patylėti. O iš esmės - nėra gražesnio skambėjimo nei lietuviškas. Betgi ar jie ne tik mūsų istoriją, bet ir SG nusirašė? Juk visko pasitaiko.

132188. mie2008-09-23 11:33
patyleti progu visuomet atsiras. apie ka mes kalbame, be vualiu? sita daina skamba kai rodo lenkiska seriala pamirsau kaip vadinasi. vcioraj bialy velium, jutro biale vlosy.

132194. Balys2008-09-23 11:53
Nereikia painioti, tai Skirmantė ten atsigulusi sau vakare stebi žvaigždes danguje.

132197. Skirmantė2008-09-23 12:06
Dialogai Žmona (vyrui): – Tu žiūri į mane, lyg aš būčiau kokia gyvatė... Vyras: – Iš gyvūnų galime daug ko išmokti. P. S. Galiu prisiekti, kad jau esu tai skaičius kažkur anekdotų portale. Tik tiek tenorėjau pasakyt. O štai ukrainietiškas humoras (kt. nr.) gyvas.

132200. Balys2008-09-23 12:40
Ai, nereikia išsiginti, 132028. Skirmantė, argi ne SG įkvėpimas - Atsiguliau sau vakare ir stebiu žvaigždes danguuje... Nuskambėjo romantiškai.

132203. Skirmantė2008-09-23 13:01
aha, romantiškai. bet visos romantikos trsgedijom pasibaigia, ypač kai stogus nuneša...

132208. mie2008-09-23 13:37
kas antras zmogus normalus jeigu ne kiekvienas stebi zvaigzdes danguje. tik neskelbia apie tai visam pasauliui.

132209. Balys2008-09-23 13:59
Ir aš manau, kad Skirmantė ne pirmoji atsigulusi sau vakare stebėjo žvaigždes danguje... bet užrašyta laki mintis turi galią. SG irgi ištisai kartoja kitų silpnus ar stiprius posakius, tai ir veikia. O jeigu vieną ar kitą esu girdėjęs - galiu tik pasidžiaukti, jog aš irgi ne iš kelmo spirtas.

132211. mie2008-09-23 14:06
o jeigu ne sg uzrasyta mintis, tai irgi turi galia? jau kuris laikas transliuojate cia besalygiska vergiska meile tam savo gedai, ir nieko naujo. manes asmeniskai tikrai neitikinate.

132213. Skirmantė2008-09-23 14:20
Aš nestebiu žvaigždžių. Gal ir stebėčiau, bet jos tokios mažytės. Stebiu tik mėnulį- vis didesnis. Labiausiai mėgstu pilnatį (suprantama, kodėl).

132217. Balys2008-09-23 15:44
jeigu apie vergavimą, tai turbūt SG vergauja, kas savaitę pažeria minčių, gali kažką apčiuopti, gali šnypšti, nes kažkas suveikia. Gal tai apnuoginta ir sugretinta su klasika kasdienybė, kuri pramuša kasdienybę, etc, kai kuriuos, net vengiančius skaityti paveikia. Tai jau fenomenas.

132220. laumė2008-09-23 16:01
va, būtent: SG dienoraščiai - tiems, kurie vengia skaityti, t.y. nemąstantiems. o kurie mąsto, tie patys seniai tuos dalykus apgalvoję ir jiems tai nieko naujo nepasako.

132222. haribo>laumei2008-09-23 16:26
tai ko tie mąstantys tada skaito tai,ką seniai žino? kokia tai skylėta logika. aš neskaitau,nes nesitikiu nieko naujo(nekalbu apie estetinį pasitenkinimą,kurio nuo būtent šių tekstų negaunu)atrasti. o jei vengi skaityti-nesvarbu ką-tai nemąstai ar kaip čia yr?

132224. Balys2008-09-23 16:54
Čia atrodo sudėtingesnis dalykas. Šiaip, tekstai vis naujomis aplinkybėmis veikia naujai, nesvarbu, kad buvo apie tai pagalvota. Kas kita, kai susiduriam su aukštesniais dalykais. Tarkim, kad ir žodis laumė. Ir nesvarbu kiek apie ją mąstyta, ji vis tiek veikia, nes čia užkoduota dieviškumo. Tokį vardą eilinis žmogus nedrįs pasirinkti tik asmenybė. Tuo ir paaiškinčiau išskirtinę laumės ekspresiją.

132226. MR - Baliui2008-09-23 17:17
O, Jūs, pasirodo dar ir pataikūnas...

132227. laumė2008-09-23 17:17
haribo, o iš kur žinai, kad SG tekstai prasti, jei niekada neskaitei? tai ar tavo logika neskylėta? aš, pvz., iš pradžių skaičiau, o paskui nustojau - kai pamačiau, kad nieko gero nerandu. man tai kaip tik logiškai atrodo.

132229. laumė2008-09-23 17:31
Baly, dieviškumą žodyje "laumė" užkoduoji tu pats, ta prasme, kad būtent taip jį suvoki. tavo minimas eilinis žmogus gali net nežinoti apie jokius laumių dieviškumus ir pasivadinti taip, pvz., dėl malonaus to žodžio skambesio. tavo komentaras mane privertė pabandyti prisiminti, kodėl aš pasirinkau šitą vardą. na, norėjau ko nors lengvesnio, juk pavasaris buvo. prieš tai buvau ragana (beje, viešai pažadėjau žiemos sezonu į ją atvirsti). tu tikriausiai sakysi, kad ir ragana siejasi su dieviškumu ir ta prasme yra gimininga laumei. man ragana buvo daugiau pasakų personažas. o Radausko ragana Kornelija, ko gero, nutiesė voratinklį link laumės :). tai nežinau, ar čia reikėjo drąsos, manau, kad gal ne.

132230. Balys2008-09-23 17:40
Taip, MR, koks žmogus tokį ir čia slapyvardį pasirenka: tikras - tikrą, prastas - prastą, geras - gerą ir t.t. Prieš aukštesnius dalykus negėda nusilenkti.

132233. mie2008-09-23 18:01
issitieskite, Baly, viena karta ir daugiau pries nieka nebesilansktykite.

132234. Balys2008-09-23 18:08
Šiuo atveju, laume, nesvarbu ką žmogus galvoja ar žino apie tuos dalykus, šudras niekada nedrįs prisiliesti prie Brachmano. O dieviškumą laumėje užkodavo pati žodžio prigimtis. Atskleisti ją galėtų nebent toks minties galiūnas kaip SG. Juk kartais jo pelės pakrebždena tuose kalbos urveliuose.

132235. mie - baliui2008-09-23 18:25
jezusmarija.

132238. toto2008-09-23 18:43
Meilė gimdo stabuklus :).

132240. MR2008-09-23 18:50
Meilė gimdo meilę laumėms:))Baly, jūs, akivaizdu, pamilęs...

132247. Balys2008-09-23 19:40
na va, tik prabilk apie subtilesnius dalykus, tuoj ai, ai, ai – lyg čia būtų ne orių komentatorių, o gimnazistų būrelis.

132257. mie - baliui2008-09-23 21:03
dar pastebesiu, kad indijos kastu sistema su sudrais ir brahmanais yra nezmoniska ir tikrai nesektina.

Rodoma versija 36 iš 36 
14:25:06 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba