ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-10-16 nr. 721

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BLEIZGYS. Prietemų monologai (64) • JŪRATĖ BARANOVA. Kiekvienas kartas unikalus (36) • DYLAN THOMAS. Poezija (6) • Rasa Drazdauskienė. Du draugai (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Sakralybės turinys šiandien (4) (47) • AGNĖ JUŠKAITĖ. Dvi pagyvenusios moterys (3) • AUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Laimingų Naujųjų metų (ir kiti) (12) • SIGITAS GEDA. Pasaka apie žiniūną (9) • GINTARAS LAZDYNAS. Herojaus kodeksas, arba Būties įprasminimas herojiniame epe (8) • DESMOND TUTU. Diktatūra Birmoje (23) • PAUL SIMON. Pagelbėk kurti bendruomenės jausmą (4) • SIRANO BERŽERAKAS. Todėl šnekėkite (4) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Bebras šiepia dantis (31) • ETGAR KERET. Kacenelenbogenas (3) • LIUDAS PARULSKIS (6) • laiškai (70) • El. Redakcija. Kasmetinis skaitytojų susirašymas (185) •

Kiekvienas kartas unikalus

JŪRATĖ BARANOVA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Per CNN ar BBC žinias pranešė, kad mirė prancūzų filosofas Jacques’as Derrida. Pranešėjas, skaitydamas žinias apie pasaulio įvykius, terorizmo grėsmę ir politinių vadovų susitikimus, vos suspėjo keliais sakiniais apibūdinti filosofą. Pasakė, kad Derrida išgyveno septyniasdešimt ketverius metus, kad sukūrė dekonstrukcijos teoriją (Derrida šis terminas būtų, mano galva, ne visai patikęs) ir pasisakė už emigrantų teises Prancūzijoje. Kelis kartus įsijungiau prancūziškąjį TV5 kanalą. Kai kitados mirė žymus prancūzų dainininkas, laidos buvo keičiamos jo koncertų įrašais. Nepastebėjau, kad būtų skaitomi filosofiniai Derrida tekstai. Gal nesutapo laikas. O gal tiesiog filosofo populiarumas, kad ir koks jis būtų, niekada negali prilygti jokiam pramogų verslo atstovui.

Filosofo iš tiesų gedi išskirtinai nedidelė bendruomenė. Tie, kurie yra pajutę jo paties ir jo tekstų žavesį. Jie atlieka tą išskirtinai subtilų, kaip Derrida pasakytų, "gedėjimo darbą". "Le travail du deuil" ("Gedėjimo darbas") – taip vadinasi 2001 metais išleista jo knyga. Knyga sudaryta iš mirusių filosofų atminimui skirtų kalbų. Kai kitados paėmiau ją į rankas, pagalvojau: tai atsakymas visiems tiems, kurie teigia, kad dekonstrukcija sunaikina moralės pagrindus. Derrida savo dekonstrukcijos idėja kvestionavo tik ritualinės moralės pamatiškumą, galimybę pasislėpti už sąvokos, už įprasto veiksmo, už ritualo. Derrida dekonstravo vadinamąjį logocentrizmą, t. y. manymą, kad žodis, kaip ir kiekvienas ženklas, referuoja mums tai, kas iš tiesų yra realybė. Realybė, kaip ir gyvenimas, moralė, Derrida dekonstrukcijos šviesoje pasirodo kur kas sudėtingesnė, nei kad ją būtų galima įsprausti į sąvokas ir suvokti pasitelkiant loginę binarinę opoziciją. Derrida suabejojo galimybe moralę hierarchiškai įsprausti į kalbą. Vietoj "privalau" pasiūlė kitą žodį – "galbūt". Tačiau tuo išryškino individualios laikysenos singuliarumą, jos vienkartiškumą, nepakeičiamumą. Unikalią atsakomybę – kalbėti apie mirusiuosius, su mirusiaisiais ir už mirusiuosius. Kalbėti su tais, kurie patys nebegali kalbėti. "Kiekvienas kartas unikalus, kiekvienas – pasaulio pabaiga", – sakė Derrida, palydėdamas Roland’ą Barthes’ą, Maurice’ą Blanchot, Michelį Foucault, Jeaną Franēois Lyotard’ą ir daugybę kitų savo draugų ir kolegų.

Vis dar puoselėjau viltį kada nors išsiruošti į Paryžių pasiklausyti Derrida paskaitų. Bet, pasirodo, galimybė jį išgirsti galėjo pasitaikyti tik kartą – prieš trylika metų. Mano galva, tada dar nebuvau tam intelektualiai pasiruošusi. Suvokiau, kas jis yra, veikiau intuityviai. Gal ne per kelias minutes. 1992 metų pavasarį per paskaitų pertrauką užėjusi į Centrinės Europos universiteto Prahoje studentų kavinę pamačiau niekada ten nematytą gražiai pražilusį žmogų, šiltai žiūrintį ateinantiems į akis. Veidas buvo atviras ir, kaip jis vėliau pasakys apie Levino kūrybą, svetingas. Jis spinduliavo – vidiniu estetiniu žavesiu. Pamenu, nustebau, kaip puikiai jo velvetinis plytų spalvos kostiumas dera su giliomis rudomis akimis. Tik vėliau sužinojau, kad į paralelinį meno teorijos kursą skaityti paskaitų atvyko pats Derrida. Buvau mačiusi jo knygų universiteto bibliotekoje, bandžiau skaityti – pasirodė sunkios. Nuėjau paklausyti. Pirmiausia nustebino jo laikysena. Mūsų kurse – politikos ir sociologijos – dėstytojai prisėsdavo net ant stalų, nuoširdžiai su mumis bendravo, siekė patraukti dėmesį. Derrida atsisėdo ir ramiai skaitė tekstą, kalbėdamas vienodu lygiu balsu. Jį domino tik tekstas ir tai, ką jis gali apie jį pasakyti. "Kodėl šis žmogus nenori patikti?" – labai kvailai pagalvojau. Tik dabar galiu suprasti kodėl. Talentingas tekstų rašytojas nebūtinai turi būti artistiškas. Tarp senų popierių surandu per paskaitą išdalytą Baudelaire’o teksto "Intymūs užrašai" kopiją. Derrida nagrinėjo jo tekstą apie prostituciją Paryžiuje. Sugebėjau užsirašyti labai nedaug: "Prostitucija yra skaičiaus patyrimas. Prostitucijos troškimas yra kilnus. Tu nesirenki, tu atiduodi savo kūną kiekvienam. Prostituciją gali sugadinti nuosavybės troškimas". Provincialės akademikės, iki tol nieko negirdėjusios apie Derrida, užrašuose liko tik kelios nereikšmingos frazės paraštėse. Daugelį metų, kai šios frazės man pakliūdavo į akis, niekaip nesuvokdavau jų prasmės. Kodėl prostitucija? Graužiausi, kad iš tokio didingo Derrida fenomeno sugebėjau ištraukti tik kelias nuobiras. Dabar jau džiaugiuosi ir šiais keliais sakiniais. Nes kito karto nebus. Nes nebebus galima pratęsti konspekto. Nes niekas nesikartoja. Viskas įvyksta tik kartą, viskas unikalu ir singuliaru. Ir labiausiai niekuo nepakeičiamas lieka kitas asmuo ir kiekvieno iš mūsų gyvenimas.

Tai iš Derrida išmokau daug vėliau. Atsirado ir Lietuvoje žmonių, kurie domėjosi Derrida. Netgi tarp artimų draugų. Be to, Atviros Lietuvos fonde yra šiek tiek Derrida knygų. O Prancūzų kultūros centre – ne tik knygų, bet ir du dokumentiniai filmai. Viename jų, sukurtame Jeano Paulio Fargier, Derrida sėdi Luvro muziejuje ir čia pat analizuoja paveikslus, kuriuose pavaizduoti aklieji. Kitas filmas sukurtas poetės Safaa Fathy – "D’ailleurs Derrida" ("Derrida iš kitur"). Veiksmas vyksta keturiose šalyse: Alžyre, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse Valstijose. Tačiau daugiausia Derrida kalba apie Alžyrą. Būtent čia, al Biaro mieste, 1930 metų liepos 15 dieną jis gimė. Kitame mieste, Ben Aknoune, studijuodamas licėjuje jis ne tik svajojo tapti profesionaliu futbolininku, bet ir intensyviai studijavo Nietzsche, Valéry ir taip pat Alžyre gimusį Camus. Pirmą sykį į Paryžių atvyko devyniolikos metų. Susidraugavo su Foucault, studijavo Husserlį, Hegelį, Heideggerį. Įsiminė filmo epizodas, kuriame Derrida, pasikvietęs filmo kūrėjus į savo namo viršutinį aukštą, gal net į palėpę, kur sukaupta jo tyrinėta filosofijos klasika, rodo ranka ir sako: "Husserlis yra čia, Hegelis yra čia, Heideggeris yra čia". Derrida išskirtinai pagarbus ir klasikinei tradicijai, ir kito tekstui. Dekonstrukcija reikalauja didelės erudicijos. Derrida ją turėjo. Ne tik erudiciją, bet ir socialinę atsakomybę – norą ja pasidalyti. 1981 metais su keliais bendraminčiais įkūrė pagalbos čekų disidentams intelektualams asociaciją. Apie ją Oksforde išgirdau iš Katleen Wilkes, sąmonės filosofijos tyrinėtojos. Ji taip pat priklausė šiai slaptai pagalbos misijai, važinėdavo į Prahą, pogrindiniame universitete skaitydavo paskaitas apie Aristotelį, Kantą. Buvo pakliuvusi į kalėjimą. Derrida, jos liudijimu, taip pat sykį buvo įkalintas. Inscenizavus oro uoste, kad gabena narkotikus. Paleistas tik įsikišus Prancūzijos prezidentui. Vėliau jis įsitraukia į organizaciją "Menas prieš apartheidą", dalyvauja rašytojų komitete Nelsonui Mandelai paremti, susitikinėja su palestiniečių intelektualais okupuotose teritorijose, prasidėjus pertvarkai Rusijoje, vyksta į Maskvą. Bendradarbiauja su architektais. Mielai laukiamas JAV universitetuose, kiek šalčiau sutinkamas Jungtinėje Karalystėje. Oksfordo ir Kembridžo analitikams Derrida filosofijos, kaip rašymo būdo, koncepcija atrodo kiek lengvabūdiška.

Derrida rašė daug, neskirstydamas tekstų į filosofinius ir literatūrinius. Kas yra jo stora knyga "Atvirukas: nuo Sokrato iki Freudo ir ne tik" – filosofinis traktatas ar literatūra? Prancūzų kultūrai toks klausimas nėra labai svarbus – literatūriškai stilingas filosofinių tekstų rašymas čia siekia Montaigne’io ir Pascalio laikus. Pagrindinis veikėjas rašo atvirukus. Rašo stovėdamas, neturėdamas galimybės laukti. Sako: "Ir aš užsiimu tuo, kuo gyvūnas, kartais netgi prisiglaudęs prie medžio". Rašyti, rašyti ir dar kartą rašyti...

Kad ir kiek žmogus gyventų, sakė Lietuvoje gimęs filosofas Emmanuelis Levinas, jo mirtis visada būna ankstyva. Gyvenimo niekada nebūna per daug. Guodžia tik tai, kad kai kada į jį gali tilpti nemažai: ne tik parašytų tekstų, bet ir paties gyvenimo.

Įsiminė vienas paskutinių Derrida interviu prancūzų literatūriniam žurnalui "Magazine littéraire". Kiekvienas šio žurnalo numeris būna teminis: pasirenkamas vienas autorius ar problema. 2004 metų rugsėjo numeris skirtas psichine liga sirgusiam prancūzų teatralui ir rašytojui Antoninui Artaud. Artaud beprotybės fenomenu domėjosi ne vienas prancūzų postfilosofas. Apie jį rašė Maurice’as Blanchot, Gilles’is Deleuze’as. Rašė ir Derrida. Paklaustas kodėl, atsakė, kad jautė jam didžiulę simpatiją. Jautė tapatumo projekciją. Suvokęs Artaud kančią, kylančią iš begalinės aistros rašyti ir negebėjimo nieko pasakyti. Jis pats nuo paauglystės jautęs šią aistrą, iki trisdešimt dvejų metų jį lydėjo nuolatinis žinojimas, kad viskas jau buvo kadaise pasakyta: "Ir dar dabar prieš kiekvieną tekstą, kurį rašau, mutatis mutandis, atsiranda ta pati tuštuma, ta pati neviltis, tas pats bejėgiškumo jausmas". Paklaustas, kodėl jis niekada nelygina Nietzschės ir Artaud, nors yra įprasta juos lyginti kaip du išprotėjusius genijus, Derrida atsakė, kad, jo manymu, individo idiosinkrazija yra unikali, ir Nietzschės, Artaud, Hölderlino ar Nervalio beprotybės yra absoliučiai skirtingos ir nelygintinos. Kaip nelygintina kiekvieno asmens genealogija, praeitis, jo parašyti tekstai... Kiekvienas kartas unikalus. Kiekviena beprotybė tokia pat unikali kaip ir kiekviena mirtis. Mirtis nei sulygina, nei suvienodina...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


23148. dekon :-) 2004-10-18 11:12
Smagu, kad šitaip operatyviai ŠA sureagavo.

23159. copier-coller2004-10-18 12:37
ish [dekonstrukcijos] benkarto dienorascio: "ris orangis, le 12/10/04 14:45 ...echte scheisse, ka tik uzhrausem krikshtatevi. vien savas klanas... margarita, vaikai, seminaru liaudis, kristina ish sicilijos, tomas is cikagos... damos barste sausus ziedlapius, zhydai deliojo "obolus [choronui]... niekas Tau neatneshe...jopshikmat, mes zhinome, kur liko Tavo vaikishkas kastuvelis -- shventas dekonstrukcijos Gralis, kuriuo - keturesdiashimt metu - Tu kurmiarausinejai skaiscia metafizikos veja ! p.s. tiesa, dar liko derrida textai -- masalas teleshliogeriams, opiumas liaudziai.

23184. to copier-coller:tu genijus, bet mano draugelis , a.a.K.K.,parašydavo smagiau: :-) 2004-10-18 14:15
Дюжина французских авторов, обосновавшихся в первой трети латинского алфавита (от A -Альтюссер до F - Фуко), сконструировала во второй половине нашего столетия новый литературный жанр, столь самодостаточный, неуловимый для анализа, гибкий, что он породил не только разного рода эпигонов с диадохами, но и особый still life. Быть может, даже терапевтический в социо-культурном смысле.
Сами фамилии творцов жанра звучат как названия гоночных автомобилей, дорогих сигар, изысканных спиритуозов. "Деррида", например, - нечто четырехколесное, двухместное, с откидывающимся верхом. "Батай" - припахивающие кадавром, назойливо душные духи; "Барт" - сорт трубочного табака, чуть мягче "Кавендиша"; "Делез" - анисовая настойка ядовито-желтого цвета. С Фуко все ясно: он, как известно, - маятник. На фоне такого пиршества крупнобуржуазной фонетики даже "Хайдеггер" тянет лишь на сорт светлого пива.
Между тем, сами носители этих имен из каталога предметов роскоши были патентованными неудачниками (ныне здравствующий Деррида не в счет). […]И, все-таки, они победили. Победили потому, что придумали "измизм".
Уже несколько веков западноевропейская цивилизация, одержимая идеей профессионализма, воспроизводит социо-культурный тип "прекрасного дилетанта". Эти широко одаренные люди никак не могут стать ни настоящими учеными (у них отсутствует внутренняя дисциплина), ни настоящими философами (у них отсутствует привычка к систематическому мышлению), ни настоящими писателями (жизнь они любят и ценят выше литературы). Оттого им, беднягам, жилось несладко…

23185. BL2004-10-18 14:15
Derrida minė, tegyvuoja Derrida!Pagaliau jį bus galima normaliai skaityti.

23186. apie bubilardus ir daridardus Ebolai (kulinarinių metaforų fanui) :-) 2004-10-18 14:16
В результате, в лексическом котле "измизма" булькает почти все и, как в китайской кухне, мясо уваривается в птицу, птица ужаривается в рыбу. Продолжая метафору: точно так же, как мелкая сеть китайских ресторанов, наброшенная на западный мир, дает возможность среднему обывателю (не покидая родного среднестатического Нанси или Ипсвича) вкусить экзотики за умеренную плату, так и "измизм" дает возможность обывателю-интеллектуалу (тоже целлулоидному персонажу из фильмов Вуди Аллена) попробовать разом Фрейда с Беньямином и Сада с Гегелем в одном недорогом и диетическом блюде (избежав при этом более детального, а, значит, вредного для душевного здоровья, знакомства). Нечто похожее в прошлом уже было: "Век Просвещения", восемнадцатый век пудренных париков и великосветского порно; время, когда Вольтер с Дидро и Д`Аламбер с Руссо популяризовали метафизику с физикой и историю с консисторией, чтобы было о чем поговорить в салоне.

23195. vr2004-10-18 14:55
unikaliai singuliarus "provincialės akademikės" (taip jin save tituluoja) tekstukas. Šiuo atveju labai nenorėčiau būti a.a Derrida.

23203. V.2004-10-18 15:50
užuojauta dekonstrukcijai, o gal ir visai filosofijai.

23229. filosof v zakone alias grykdzefas savo noru2004-10-18 19:37
"Mūsų kurse – politikos ir sociologijos – dėstytojai prisėsdavo net ant stalų, nuoširdžiai su mumis bendravo, siekė patraukti dėmesį. Derrida atsisėdo ir..." NEREIKIA LIALIA, JURATE, su 74uju greph`u ir 83uju college internacional...casa nostra uztaise toki "pasisedejima", kurio suplement`as vieno apokaliptinio diskurso marginalijose greitai taip issifalocentralizuos, kad ... bet reikia visada galvuteje tureti toki duoble geste`o performatyva kur dzefgrykas ist grygdzefas ir vice versa,tuomsyk.

23234. Oscar Vladislas de Lubicz2004-10-18 21:36
Po poros valandų bergždžių apmąstymų priešais kartų butelį ir fatališko poeto portretą, su kuriuo dulkėtame, kiek išgaubtame veidrodyje lyginau savo, nelaimingojo, atvaizdą, nusipurčiau stingulį ir išėjau iš kambario, švilpaudamas seną Anabelės dainą.

23235. Pokornyj sluga Bibichin2004-10-18 21:41
Zagovariv o Martine Heideggere, popadaeš b silno poliarizirovanoje pole. So storony odnich - abans blagogovenija, gotovnost zamiratj nad každym slovom mudreca.

23236. Milosz2004-10-18 21:50
Benche suo padre avesse immaginato per lui un brillante avvenire nell`esercito, Jaqi Derrida aveva finito per guadanarsi da vivere con un mestiere insolito, cui non era estraneo, per singolare ironia, un tratto a tal punto amabile da tradire una vaga intonacione FEMMINILE.

23237. Irgi pilosopo zhodis2004-10-18 21:58
Seitdem die neuere Philosophy das, was ihr das feste Land ist, bestreten hat, waltet die Wahrheit als Gewissheit.

23238. Cit. iš Politologija`99/4 Z. Norkus, P.:5.2004-10-18 22:06
Skaitytojas, ieškantis M. Weberio "Ekonomikoje ir visuomenėje" detalios teorinės etniškumo ir nacionalizmo analizės, turi (kartu su P. Andersonu) nusivilti.

23239. Koheletas2004-10-18 22:11
Rūkų rūkas!Viskas yra rūkas!

23240. Velionies biogrpija2004-10-18 22:17
Jacques Derrida (1930) Derrida was born to an Algerian Jewish family in El-Biar, Algeria, in 1930. At the age of 22, he moved to France and began studies at the École Normale Supérieur in Paris, focusing on the phenomenology of Edmund Husserl. Of particular interest for Derrida is the analysis of écriture, the writing of philosophy itself. He published several articles in the 1960`s for Tel Quel, France`s forum of leftist avant-garde theory. During the first half of the decade, he taught at the Sorbonne in Paris. He wrote reviews on publications devoted to history and the nature of writing, which appeared in the latter half of the 1960`s in the Parisian journal, Critique. These works would be foundational to Derrida`s highly influential work, Of Grammatology. Derrida was introduced to America in 1967 by the Johns Hopkins University, where he delivered his lecture "Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences." Derrida taught at the Ecole Normale Supérieur from 1965 to 1984, dividing much of his time between Paris and American universities such as Johns Hopkins and Yale. He is currently the director at the École des Hautes Études en Science Sociales in Paris. Since 1986 he has also been Professor of Philosophy, French and Comparative Literature at the University of California, Irvine and continues to lecture in academic institutions on both sides of the Atlantic. Derrida published three books in 1967-Speech and Phenomena; Of Grammatology; and Writing and Difference, which outline the deconstructive approach to reading texts. In Of Grammatology, in part influenced by his friend and peer, Emmanual Levinas, Derrida analyzes and criticizes Western Philosophy beginning with the pre-Socratics to Heidegger. He challenges the fundamental privileging of "logos" in Western Philosophy with its claims to authenticity in the proposition of a direct link between speech and act in its form, which Derrida reveals as having the presence of a centre of identity and/or subjectivity. This privileging of logos denigrates the practice of writing, though paradoxically many philosophers attempted to reveal the nature of speech of the written text to reconcile the challenge. Derrida, however, would go on to develop a method of identifying such patterns within the act of writing, which he termed "deconstruction." Deconstruction seeks to identify logocentric paradigms, such as dichotomies, and show that the possibility of presence within any contextual language is in constant "play" and "differs" continuously in relation to something else, leaving only a "trace" of the subject/object. Derrida introduced words such as "trace," "presence," "difference," "deconstruction," "logos," and "play" to the lexicon of contemporary discourse in structuralism, post-structuralism, post-modernism and post-colonialism. The strategy is not an attempt to remove paradoxes or contradictions or escape them by creating a system of its own. Rather, deconstruction embraces the need to use and sustain the very concepts that it claims are unsustainable. Derrida was looking to open up the generative and creative potential of philosophy. Deconstruction has also been applied as a strategy of analysis to literature, linguistics, philosophy, law and architecture. Différance is a term Derrida coined in 1968 in response to structuralist theories of language such as Saussure`s structuralist linguistics. While Saussure managed to demonstrate that language can be shown to be a system of differences without positive terms, it was Derrida who opened the full implications of such a conception. There is an unconceptualizable, unperceivable dimension in language in the thinking of difference without positive terms making difference itself the prototype of a remainder outside Western metaphysical thought -it is thus the very condition of the possibility of Western thought. Such a conception of difference is not brought into an order of the same in language through any concept, common sense or given identity, nor is difference an identity, nor is it between two identities. It is the deferral of difference - différance. Derrida developed terms whose structures are inherently double in this manner: pharmakon (both poison and cure), supplement (both surplus and necessary addition, and hymen (both inside and outside). Further to Derrida`s critique of structural linguists is the limited and colloquial definition of writing they used in the championing of speech. Writing is seen here to be graphic, empty of all complexities, fundamentally phonetic (and hence a representation of the sound of language) utile for memory but secondary to speech. Speech is considered by the structuralists to be closer to the thought, primary emotions, intentions and ideas of the speaker. Derrida introduces a graphic element into his spelling of différance that cannot be detected by the voice. The effect of punctuation and the spaces in the body of the text is another example of the unrepresentable dimensions available to writing, revealing both that writing cannot be thought of as entirely phonetic, nor that speech is entirely auditory. Spaces in writing are perceptible as the unpresentable silences in speech. Derrida`s oeuvre could be viewed as an exploration of the nature of writing in the broadest sense as différance. To the extent that writing always includes pictographic, ideographic, and phonetic elements, it is not identical with itself. Writing, then, is always impure and, as such, challenges the notion of identity, and ultimately the notion of the origin as `simple`. It is neither entirely present nor absent, but is the trace resulting from its own erasure in the drive towards transparency. Writing is neither essential nor phenomenal, it is not what is produced but what allows for the possibility of production. In meditations on themes from literature, art and psychoanalysis, as well as from the history of philosophy, part of Derrida`s strategy is to make visible the `impurity` of writing (and any identity), often by deploying rhetorical, graphic, and poetic strategies at once. Blurring boundaries between disciplines in his texts, such as in Glas (1974) or The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond (1980), Derrida shows the inseparable nature between the poetic and/or rhetorical, signifying element of a text, and the content or meaning, the signified element of the text Derrida has maintained a strongly political presence, fighting for the rights of Algerian immigrants in France, against apartheid, and for the rights of Czech Charter 77 dissidents. He seeks a consistency in his lived, political reality to his philosophy, attempting to live with as little dichotomy as possible. His works are of the most frequently cited by other academics in a wide range of fields, particularly in literary criticism and philosophy.

23244. po palme2004-10-19 01:01
Ai, parasysiu ka nors lietuviskai, kad ir muziku kalba, bet sava.

23258. kaimietis2004-10-19 08:56
Atrodo, kad "didingą Deridos fenomeną" ir "turtingą" autorės vidinį pasaulį ir nusako būtent ta vienintelė įstrigusi frazė: "Prostitucija yra skaičiaus patyrimas. Prostitucijos troškimas yra kilnus. Tu nesirenki, tu atiduodi savo kūną kiekvienam." Paradoksas: tuštybė-fenomenas, neturintis ribų.

23293. varna2004-10-19 15:54
Liūdna. Dar vienas žmogus iškeliavo rojun. O kada, pagaliau, mūsų eilė?...

23299. varnai - pacientas2004-10-19 16:29
Sprendžiant iš aršių pykčio proveržių kitaminčiams bei kiek kvailesniems, Tamstos eilė rojun akivaizdžiai ilgesnė nei prie visų sovietinių deficitų kartu paėmus. O galimas daiktas, kad ten įžengti ir suvis bus užginta...

23304. pacientui nuo varnos2004-10-19 17:19
Cha. Juk kitaminčiai net nenutuokia, kaip aš jų nemėgstu. :) (O "rojaus" vartų sargai ir yra mano kitaminčiai.)

23319. ebola2004-10-19 20:26
Sekti varnos minti yra tas pats kaip eiti girto zuikio pedsakais.Kas kilometra lyg ir atsiranda kryptis, bet paskui ima sukti kringelius be jokios prasmes, net pasigaili kad ejai iki tol...Siandien virtuveje vienas sake, kad Sv.Petras yra turbut kaip Oliveris Khanas,ryzas, didelis, su bucais ir stovi isispyres kad koks neispruktu be leidimo.Nemegsti futbolo? Tiesa, niekaip neissiaiskinu, kokia tu varna? Galimi variantai:kovas, kuosa, pilkvarne ir kranklys.Katras?

23329. rasa :-) 2004-10-19 22:08
kaimieti tu dar pasirodo ir runkelis kad tyčiojies iš protingo žmogaus kuris turėjo minyje ne konkrečią paslaugą už pinigus(nors galima įtart kad prancūzės yra daug geresnės šios srities specialistės)bet tą visišką atsidavimą kuris gali būti įvairių formų-neatlygintinas altruizmas tau turbūt keiksmažodis tad geriau rekomenduočiau valstietį....Nuostabu sužinot apie įdomų žmogų NORĖČIAU KNYGOS-ar yra?ATSIPRAŠAU kaimiečio jei buvau bloga bet bukumas turi turėt ribas... nors...klysti žmogiška

23333. :(2004-10-19 22:38
Liudna, kad mire vienas dydziausiu musu laiku filosofu... Dziugu, kad musu kulturine spauda taip greitai sureagavo. Aciu profesorei Baranovai.

23347. kaimietis2004-10-20 09:16
Gerbiamoji, Rasa, aš jokiu būdu neturėjau omenyje konkrečios paslaugos. Prostitucija turi daugybę formų, ir daugybė žmonių ja vienaip ar kitaip užsiiminėja. Bet prostitucija yra prostitucija ir ji bent jau man, runkeliui, atrodo neigiamas reiškinys(Baranovai, Daridui ir jums, matau, atrodo teigiamas- skonio reikalas), nes prostitucijai NIEKAD nėra būdingas neatlyginamas altruizmas. Prostitutės ir prostitutai visados tarnauja nešvariems poreikiams TIK už pinigus ar kitokį atlygį. Dar pratęsiu jūsų mintį, kad bukumui kaip ir tuštybei, ribų nėra- dar vienas paradoksas.

23404. Štileris2004-10-20 16:58
Dėl straipsnio pavadinimo su autore nesiginčytų nė vienas(a) patyręs.

23436. r asa2004-10-20 23:14
kiekvienas žmogus taip pat unikalus ir aš negaliu tikėtis kad mane suprastų draugas kaimietis kurio pažiūras aiškiai apibrėžė kokia nors partija ar bažnyčia bet mane labiausiai erzina tas siauras davatkiškumas nesistengiant suprast kitą-įsivaizduok kaimieti aš čia sėdžiu rašau užsiiminėju kažkokia pornucha atimdama brangų laiką (ir kompą)iš vaikų norėdama tau įrodyt kažkokią nesąmonę ir aišku patikt ir aišku rast pritarimą kažkam ar įdomių minčių(neseniai beskaitydama jūsų diskusijas vėlavau į darbą pakišau savo mašiniukę)-juk vaikinai ir seniai eidami pas tas moteris irgi kažko tikis-kitaip juk galima apsieit ir pigiau yra ten guminių barbių-na nežinau tikrai nežinau ką galvoja diedai(GREIČIAUSIAI NIEKO NES jie-asilai(bet man tai visiškai nerūpi))bet kad moterys turi sielą ir jausmus-kokia ji bebūtų-tai tikrai joms tai įgimta aišku jei jos jų nepragėrėPSkaimieti tu jau iki grabo lentos tik su ta pačia garantija prieš kitas užsimerki...

23444. kaimietis2004-10-21 08:54
Tikrai nesuprantu to niršimo ant manęs priežasčių. Argi aš ką nors smerkiu. Aš tik pasakiau, kad prostitucija, mano nuomone, yra neigiamas reiškinys, kaip narkomanija, kaip alkoholizmas...Tos ydos smukdo žmogų, neskatina jo tobulėti, augti, užkertą kelia jam būti laimingu. Kad žmogus pasiduotų toms ydoms reikalingos sąlygos ir žmogaus savybės. Manau, kad žmogaus savybės yra svarbesnis veiksnys. Kaip narkomanais dažniausiai tampa pusiausvyros neturintys, kitų įtakai pasiduodantys žmonės (būdinga jaunimui), taip prostitutėmis tampa taip pat tam tikrų psichinių sutrikimų turinčios moterys- paprastai turinčios homoseksualinių polinkių, lygiai tokie pat, nei kiek ne geresni, yra ir jų klientai. Tai ne mano išmislas, o mokslinių tyrimų rezultatai.. Logiškai mąstant tokie turėtų būti ir prostitucijos, kaip reiškinio užtarėjai. Aš nesu kabalistas, todėl neabejoju, kad visi žmonės turi sielą ir dvasia, net ir visiškai prasigėrę.
Nepaisant Jūsų nuomonės mano atžvilgiu, man patinka Jūsų siela ir jausmai ir nuoširdžiai užjaučiu ,dėl sulamdyto mašiniuko.

23479. rasar2004-10-21 20:03
taip reiškiniai blogi bet ne žmones -galų gale mes tai supratom?

23483. rasa2004-10-21 21:38
parašiau nesąmonę ir išsigandau-juk filosofas kalba kaip tik apie reiškinį BET:"prostitucijos troškimas yra kilnus"-velniop kaimieti jūsų mokslinius paistalus kuriai mane prilyginot beveik iškrypėlei "Tu nesirenki tu ATIDUODI SAVO (kūną)kiekvienam"-duoti-nėra vertybė? Prostituciją gali sugadinti nuosavybės troškimas"-t.y.pinigai-AR DAR YRA DĖL KO GINČYTIS?-savo nuomonei apginti jūs vartojat tokius argumentus kuriuos atmeta pats autorius...Man su jumis taip pat įdomu diskutuot dėkui už užuojautą ją priimu tik todėl kad ji NUOŠIRDI bet nemanau kad dėl gelžgalio reiktų nusimint-šauniausia toje istorijoje buvo tai kad vaikinukas važiavęs pagrindiniu keliu ne staugė ant manęs o teisinos kad nespėjo sustabdyt-taigi viskas priklauso nuo mūsų kartais LABAI NETRADICIŠKO požiūrio į reiškinius

23486. St. Antonio2004-10-21 22:12
tai gal sakau, pailsėkit jau? Grafomanai ble.

23487. stasiukui2004-10-21 22:20
nekišk savo.... kur nereikia (tarp durų)

23512. tai2004-10-22 13:41
Gaila, kad dydis filosofas mus paliko. Ramaus poilsio

23532. cooldown2004-10-22 19:45
mulkis buvo tas derrida, o ne dyyyyydis filosofas

23553. toto2004-10-24 04:29
straipsnis įdomus tuo, kad nepažįstu nei Jūratės Baranovos, nei Jacques’as Derrida. Pirmoji pasirodė nuosekli sau, o antrąjį antrą kart palaidojau (mintyse) vos paskaičius apie jo tyrinėjimų objektą (prostituciją). Bet dar ne viskas. Dėkingas Derrida už pomirtinį prisikėlimą... kaimiečiui ir Rasai bediskutuojant :-) - Pagarba pastariesiems! ----- Ps. prostitutė nuo kekšės skiriasi tuo, kad pirmoji paima užmokestį prieš, o antroji po.

23554. s./i.2004-10-24 11:44
žavu matyti, kaip Derrida prisikelia išimtinai diskusijoje apie prostituciją. Gerai, kad bent lieka patenkintų...

24292. Kastytis Kozlovas2004-11-14 09:44
Noreciau nesutikti su autore del "Kiekvienas kartas unikalus". Buna, kad vis taip pat ir taip pat. Dazniausiai - ji kalta.

Rodoma versija 32 iš 33 
14:24:39 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba