ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2010-03-19 nr. 981

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

RAMUNĖ BLEIZGIENĖ. Pasaulis, kuris nesibaigia (7) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Plačiai atmerktos moksleivių akys (15) • SAUDADA. Džihadas: iš meilės Dangui ar duonai ir datulėms?DAINIUS JUOZĖNAS. Madagaskaras Paryžiuje (4) • JURGA ŽĄSINAITĖ. Pikulo laiškai (7) (14) • RIČARDAS ŠILEIKA. Aktualijos (3) • -lj-. Penki sakiniai apie mūsų kalbą (2) • SIGITAS GEDA. Dainos, kurių išmokė motina (8) • GILBONĖ. Gerai, kai šąla (23) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Eilės (13) • RAIMONDA JURČENKIENĖ. Eilės (1) • RŪTA JAKUTYTĖ. ProzaILONA JANULIENĖ. Paukštis (10) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Iš sodo – į pokylį (1) • MARIUS PLEČKAITIS. Prie kulkosvaidžio – Limonovas (2) • GIEDRĖ STUNŽĖNIENĖ. Gimtosios kalbos reikšmė asmenybės ugdymui (16) • DONALDAS STRIKULIS. Atviras laiškas Lietuvos žurnalistams (1) • rašyti galima visiems? OK. (805) •

Pikulo laiškai (7)

JURGA ŽĄSINAITĖ

[skaityti komentarus]

Mielas pinčiuk!

Iš tavojo globotinio minties ir veiklos ekskursų nusprendžiau, kad jis tikrų tikriausias epigonas, pavyzdingai imituojantis ar tiesiog mėgdžiojantis kitus laikus ir kultūras. Kaip pats regi, Rūpintojėlio garbintojo vidus chaotiškas, tai – religinių, istorinių, psichologinių, technologinių, filosofinių žinių sankaupa, o išorė – beformė, nieko savito, nieko, kas priklausytų išskirtinai jam. Tiesa, šiokias tokias pastangas jis deda: mėgina atgaivinti antikinį ciklinį laiką, geidžia regėti pasaulį kaip „amžinąjį sugrįžimą“, iš faktų, logikos ir melo savo vaikams ir sau kuria jokių vaizdų nerodančias dėliones. Globotinis blaškosi savo transcendentaliose mutuojančios sąmonės iliuzijose, istoriniuose miražuose ir haliucinacijose. Taigi neklysiu, bravūriškai leptelėdamas, kad jo sąmonė yra beviltiškai ieškanti, o beviltiškas ieškojimas – nustebsi – sąmoningas... Į tai, žinoma, derėtų veizėti iš tam tikros ontologinės perspektyvos, kiek įmanoma patvariau fiksuojant mokinio būties santykį su išoriniu visos kūrinijos konstruktu. Na, o jis neaprėpiamas ir tolimas tarsi kokia Lemūrija ar Atlantida – tie senoviniai žmonijos lopšiai, seniai prarastos civilizacijos. Ar mėginai sau atsakyti, kodėl Rūpintojėlio garbintojas masina save tais ieškojimais? Aš tau pagelbėsiu: šitaip jis nori atsikratyti nuo pat gimties jį galuojančio fatalaus skausmo. Tai mums juk iki pat ragų pašaknių pažįstama – nori pabėgti nuo vieno skausmo, užsiundyk jį galingesniu. Galbūt dėl to auklėtinis gyvena šalia tų, kurie bodisi patys savimi, gremžia žemėn įstrigusias, suakmenėjusias kraujo šaknis, užuot persakę garbingos praeities žinias, vaikosi užjūrio pigenų, skelbauja Azijos, Afrikos painias filosofijas, džiūgauja, kad nuo bėgių vėl nuvažiavo traukinys, kad motinos savo vaikus prakeikia, kad Karibų jūroj vis dar skęsta laivai. Tokios yra jųjų tiesos, ir net mums nėra paprasta jas lukštenti. Visa įvilkta į kažin kokias ritualizuotas formas, klastingus žodžius, už kurių veriasi negyjančios žaizdos, nepažabotos aistros, sutraukytų minčių vertikalės ir horizontalės, žodžiu, savotiška pamišėlio visuotinybė, negalinti duonos paversti kūnu. Šitai mane didžiai linksmina. Kaip ir globotinio amžinas paliegis nesugauti „nubėgusios akies“. Taip, taip, jis serga, jau visą tūkstantmetį (taigi, kai vos buvo pradėtas kurti) sunkiai serga, vis rengiasi ant kalno kryžių pastatyt, keliais už padarytas ir paveldėtas kaltes apeit. Betgi, užuot tai daręs, spaudžia visa girdinčias ausis ir vebžda: „Tegu nupjautos šventos pušys kirkia, benamės vėlės tegu murma rožinį už mus, mūsų vaikus, už akmenim dudenančią bevaisę žemę.“ Kaip ir sakiau, tavasis mokinys – pats banaliausias epigonas. Net skausmą mėgdžioja ir šaukiasi visų, kas ant liežuvio sukirba: Švenčiausiosios Mergelės, Praamžio, angelų, Žemynos, Gabijos, Pikuolio, neniekina ir mūsų. Beje, atskleisiu paslaptį, kurios veikiausiai dar nespėjai įminti. Rūpintojėlio garbintojas tiki, kad jo gimties žemė spurda raizgiajam Majos šyde, po serginčio Kūrėjo kūju, ant gyvatės Šešos galvos su dešimt tūkstančių tiesų, viliasi, kad jo namai kada nors taps Kūrėjo namais, kad gimto sodžiaus obelys nebeprimins nedraugiško pasaulio medžių, o baltiškojoj mandaloj vėlei ims tarpt dievybės. Klonuota kazuistika, ar ne? Užburtas ratas, sukantis juodą begalybės tuštumą, barškinantis geltonais giltinės kaulais, trupantis šimtmečiais lieto kraujo rūdimis – net mudviem per gąstus. Bet tegu sukasi. Na, o aš, solidarizuodamasis su Nedraugu, šiuo septintuoju laišku baigiu savo pamokas. Tai, ką dabar demonstruoja tavasis globotinis, man yra puikiausias įrodymas, kad eini teisingu keliu, taigi tiek tavosios pastangos, tiek manoji edukacija vėjais nenuplastėjo. Spėriai tiesk pirmyn ir negaišdamas skubėk žvalgytis kitų auklėtinių, geriausia, žinoma, iš tos pačios padermės – juk pats turėjai laimės patirti, kaip ji nuolankiai paklūsta šėtoniškoms manipuliacijoms.

Sėkmingų velniavų tau linkintis mokytojas Pikulas

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


187280. Rita2010-03-23 20:03
Man tai ,,kvepia" plagijavimu: C.S.Lewis ,,Kipšo laiškai". Išleido 1996 Katalikų pasaulis. Vertė Z.Ardickas ir K.Šidiškis. Tas pats knygos užmanymas, ta pati koncepcija, tik pakeisti vardai ( dėdė Paralius tapo Pikulu, o nelabukas - pinčiuku...) Ką pasakysi, Jurga Žąsinaite?!

187286. noė2010-03-23 20:38
Joks čia plagijavimas. Sakiau, tai lietuviškasis „Kipšo laiškų“ variantas. O visokia velniava yra labai įvairi ir tęsis iki pasaulio pabaigos. Ir kuo toliau, tuo turbūt bus sėkmingesnė. Gaila, kad tiek mažai teskaito šiuos Jurgos opusus. Juk čia apie mus visus parašyta, ir labai taikliai. Juk dabar kone kiekvienas skanduoja patenkintas velnišką kliedesį, jog yra „dešimt tūkstančių tiesų“. Reikia palinkėti Jurgai sėkmės.

187326. noė2010-03-24 09:55
O varge, kaip kraupiai atrodo tie du mano sakiniai su „juk“ pradžia. Juk čia, juk dabar, jog yra. Gražu.

187544. šiaip toks ne prie ko Ritai2010-03-25 13:26
juk tai parafrazė, ar esate girdėjusį tokį dalyką, Rita?

187550. selė :-) 2010-03-25 13:45
Sutinku su autoritetinga noė nuomone... Esu įsitikinusi, kad dabartiniame pasaulyje visais galimais ir net negalimais būdais yra skleidžiama anti dešimt Dievo Įsakymų ir anti Septynios didžiosios nuodėmės...

187646. Vytas2010-03-25 20:57
Geriau perskaityti Lewis originalą, negu kažkokį pritemptą lietuvišką variantą su rūpintojėliais ir pan.

187681. noė2010-03-26 09:31
Taip, Kipšo laiškai geras dalykas. Bet ne viena Jurga juos epigonizuoja, kaip čia pasakius. Labai populiarūs tie laiškai.

187855. Noei2010-03-26 18:26
Tur būt būsite Jurgos draugė? Tiesiog stojate ,,mūru" už ją. Gal nereiktų taip persistengti...

187885. Pikulas2010-03-26 22:18
Moteris — kaip padanga, bet kuriuo metu gali sprogti, todėl visada reikia turėti atsarginę...

187893. noė 855am2010-03-27 09:18
Aš mūru stoju už idėją, kurią ryškina Jurga. Jei paskaitytumėte ne vien Lewisą, o ir dar ką nors panašaus, ir jei praktiškai pabandytumėte gyventi pagal Didžiojo visų pragaro išperų Priešo reikalavimus, pamatytumėte, kokiomis pinklėmis jie apipainiotų jus, kokia galybe apspistų ir kaip užliūliuotų. Jūs su saldžiu pasitenkinimu sakytumėte, kad Jo negalima pažinti ir neįmanoma turėti su Juo jokio kontakto... Ir t.t., patyrinėkite atidžiau. O Jurgos aš net nepažįstu, bet vis vien linkiu jai sėkmės.

188005. 8552010-03-28 13:12
Tavo akys meiliai žiūri viena į kitą.

188041. noė 2010-03-28 18:58
Ar nebūsi aiškiaregis?

188097. >0412010-03-29 09:27
Su tavim kalbeti kaip su plikiu pesiotis

188112. noė 097am2010-03-29 11:32
Suraitai kokią šifruotą nesąmonę ir po to vaidini išminčių. Lakišius, varnalėša. Sunku tavim nusikratyti, nebrendyla.

Rodoma versija 21 iš 22 
14:23:20 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba