ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-12-22 nr. 874

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

KĘSTUTIS NAVAKAS. Krevetės tenutyla (113) • DIANA BUČIŪTĖ. Slapyvardžio byla (13) • -kp-. Sekmadienio postilė (68) • Šimto poetų šimtas eiliųKRZYSZTOF SZYMBORSKI. Ei jūs ten, danguje (7) • EGDŪNAS RAČIUS. Apie žydų pranašus ir patriarchus (8) • SIGITAS GEDA. Pražilę varnėnai (7) • ZETA. Lee Miller Viktorijos ir Alberto muziejuje (100) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXXVIII) (3) • RENÉ CHAR (1907–1988). Poezija (3) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (49) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s (3) • RENATA ŠERELYTĖ. Sapnai ir problemos Pasaulio medyje (1) • DAIVA VAITKEVIČIENĖ. Stalų kėlimai, Diedai ir Kūčios (6) • Dotnuvių Kūčios (2) • ERNST JANDL. Eilės (34) • O ką jūs švęsite?.. (457) • 2008 m. sausio 5 d. Nr. 1 (875) turinys (4) •

Verba de verbis

CASTOR&POLLUX

[skaityti komentarus]

Mikalda Vanga Pukinskaitė

Nijolė Simona Pukinskaitė. Okeanija. Poema. V.: Vaga, 2007.

Apipavidalino Asta Puikienė

Sakoma, kad N. S. Pukinskaitė – keistų ir neįprastų spalvų kanarėlė pilkame lietuviškos poezijos narvelyje. Anot literatūrologo R. Karmalavičiaus, jos „meninis pasaulėvaizdis veik neturi analogų Lietuvoje“. Argi? Lietuvoje tarpsta ne tiek jau mažai epigonų, kurių rašinius viską klasifikuoti mėgstantys kultūrologai priskiria prie „magiškojo realizmo“ arba „metafizinio realizmo“. Realizmas, aišku, labiau tinka prozai, todėl lietuviai, kopijuojantys šių dviejų srovių pradininkus, dažniausiai rašo romanus arba noveles. Tuo tarpu poezija tradiciškai sutapatinama su „nerealiais“, „dvasiniais“, „anapusiniais“ reiškiniais, todėl eilėraštinės sapalionės apie visokias anapusybes dažnai vadinamos „metafizine poezija“. Kas lietuvių poetėms ir poetams yra metafizika? Tai visų pirma Šventojo Rašto dogmos ir jų interpretacijos. Metafizikos lietuvių poezijoje dažniausiai yra tiek, kiek joje religijos. Yra ir grupelė „pažengusiųjų“. Tai religinės poezijos epigonės (dažniausiai – moterys), kurioms pabodo perrašinėti šventraščius ir juos plagijuoti. Žodį „Dievas“ šios „eretikės“ keičia bendriniu žodžiu „dvasia“, labiau nutolsta nuo evangelinių įvaizdžių ir metaforų ir pasineria į „aukštąsias dvasines materijas“ – stebuklų, burtų, mistikų, sapnų, haliucinacijų ir antgamtinių įsivaizdavimų pasaulį. Štai tokia kvazireliginė poezija ir vadinama „metafizine“. Lietuvoje ją gamino ir gamina „Cieškaitė, Baliukonė ir kompanija“. Būtent šiai kompanijai priklauso ir N. S. Pukinskaitė, kurią galima pavadinti G. Cieškaitės epigone, tik dar labiau nutolusia nuo religinės poezijos, biblinius simbolius galutinai iškeitusia į kultūrologinius ženklus.

Na, o pastaroji N. S. Pukinskaitės knyga? Ji parašyta pasidėjus prieš nosį ne šventraštį ar kokį nors brevijorių, o 1964 metais „Minties“ leidykloje išleistą Lukrecijaus veikaliuką „Apie daiktų prigimtį“. Daugmaž įsivaizduoju rašymo procesą: autorė paskaitinėja šią didaktinę romėno poemą, tada užsimerkia ir it koks Piteris Penas nuskrieja vaizduotės padebesiais. Autorė aprašo herojaus (kuris tekste taip ir vadinamas „mūsų herojumi“) klajones po... velniai žino ką. Tiesą sakant, tingėjau ieškoti teksto kodo, šifruoti supergudriai ir ultramįslingai suveltas potekstes, ieškoti aliuzijų ir sąsajų su Lukrecijumi ar dar kokiu nors kultūros fenomenu ar noumenu. Nieko nesupratau ir nenoriu suprasti. Turbūt ir nereikia. Autorė mano, kad atskleidžia vaizduotės (kaip daikto ar reiškinio) prigimtį. „Mes nieko nežinome, mes viską įsivaizduojame“, „Mes turime kažką bendra su neišvengiamu Tiesos progresu“, „Mes, aukštos ir žemos tikrovės stebėtojai, nežengę žingsnio nei pirmyn, nei atgal, esame tarpininkai, tarsi pakibę ore...“ Ji, griežtai skirdama „aukštąją“ ir „žemąją“ tikrovę, apskritai visur sukurdama dirbtines „aukšto“ ir „žemo“ priešpriešas, save, aišku, priskiria prie „aukštųjų“ sferų. Ji, be jokios abejonės, mano rašanti „aukštąją“ poeziją, tačiau man, niekingam žemės vabalui, ji atrodo panaši į mįslingas ir itin įvairiai traktuojamas nostradamiškas-mikaldiškas-vangiškas aiškiaregystes. „Užversti bedugnę / almančio karščio lavinomis / pastatyti amžiną miestą / kuris niekada neprapuls / miestą su nauju amžių bruzdesiu / dabarties pasaulį / su brangiu religiniu rūbu“ (p. 74). Kas tai? Jėzus ar Mikalda? Ne – naujoji aiškiaregė Pukinskaitė.

O kuo tikros aiškiaregės (jei tokių yra) skiriasi nuo šarlatanių? Beveik niekuo. Juk taip paprastai nepatikrinsi... Mąstykime žemiškai ir logiškai. Kada galima spręsti, kad prieš tave – ne ypatingų galių turinti moteris, o apsišaukėlė pseudobūrėja? Tada, kai ji stengiasi užgriebti pačias skaudžiausias sielos vietas (pvz., artimųjų mirtį) ir „už darbą“ paprašo daug pinigų. Kada N. S. Pukinskaitės knygoje atsirado įrašas „Skiriu Gintarui Beresnevičiui“? Greičiausiai po skaudžios jo mirties, nes anksčiau, t. y. 2004 metais (poemos fragmentai buvo išspausdinti „Literatūroje ir mene“ 2004.II. 6 ir „Šiaurės Atėnuose“ 2004.II.27), apie tai nebuvo nė užuominos. O kaip su pinigais? Penktai poezijos knygai parašyti N. S. Pukinskaitė dvejus metus iš eilės (!) gavo LR kultūros ministerijos stipendiją – po 10 MGL per mėnesį. Buvo dosniai atseikėta ne tik autorei, bet ir leidyklai. Išvada viena: nuo šiol Nijolę Simoną vadinsiu tikslesniais vardais – Mikalda Vanga.


Linksmų bukovskiškų Kalėdų ir laimingos pasaulio pabaigos!

Charles Bukowski. Arklienos kumpis. Romanas. Iš anglų k. vertė Gediminas Pulokas. K.: Kitos knygos, 2007.

Dizainas: „Vario burnos“

Literatūrinių chuliganų leidykla „Kitos knygos“ išleido dar vieną savo talismano Charleso Bukowskio romaną „Arklienos kumpis“. Kaip rašoma anotacijoje, šis autobiografinis romanas – vienas brandžiausių šio neprilygstamo alkoholiko, lovelaso ir kartu – nuoširdaus rašytojo romanų. Kaip ir visas geras knygas, šią prarijau per porą dienų. Kas žino, gal iš tikro tas arklienos kumpis skatina išsiskirti amerikoniško gyvenimo nuosėdas puikiai virškinančius fermentus?

Romano pradžioje skaitome dedikaciją: „Skiriama kiekvienam tėtušiui.“ Užtenka prisiminti didžiojo Buko biografiją, kad viskas taptų aišku – romane bus pasakojama apie puspročio namų tirono tėvo šešėlio užtemdytą vaikystę ir spuoguotą, kompleksuotą, bet kartu ir chuliganišką paauglystę. Romano herojus – Henkas Činaskis – taip, taip, būsimasis paštininkas ir moterų tratintojas Činaskis, iki skausmo pažįstamas Bukowskio auditorijai Lietuvoje iš jau išleistų knygų „Paštas“ ir „Moterys“. Kaipgi kitaip – juk tai patsai autoriaus alter ego! Jis priklauso tradicinei žemiausio sluoksnio šeimai, lanko visiškų blogiukų mokyklą, bijo prikakoti į kelnes, be saiko mušasi ir žaidžia beisbolą. Jo gyvenimas prasideda nuo močiutės žodžių „Aš jus visus palaidosiu!“. Kas gi močiutės balsu šitaip kalba? Ne kas kita, o pati sistema, paremta suplėkusia tradicine morale. Seniai valdo viską. Iš kartos į kartą. O vaikams vietoj žaidimų pasiūloma žoliapjovė, jų laukia ir diržo kirčiai už kiekvieną nenupjautą žolės stiebelį. Galų gale visa tai, kas slepiama po „amerikietiško gyvenimo būdo“ propagandos kauke, iš Činaskio (kaip, beje, ir iš jo prototipo) padaro siaubingą monstrą – iš pradžių paverčia Hitlerio Vokietijos apologetu, o paskui – alkoholiku, ištvirkėliu ir mizantropu.

Girtuoklis, lošėjas, mergišius ir atsiskyrėlis Bukas vertas šiokios tokios pagarbos vien už tai, kad jis, tradicinių šeimos vertybių auka, vis dėlto nepasidavė sumautam amerikietiškam gyvenimo būdui. „Black Sparrow Press“ leidėjas Johnas Martinas pasakė taip: „Bukowskis nėra dar vienas nepavojingas rašytojas, negalintis nieko pakeisti jūsų gyvenime. Jis valdingas, jis meta iššūkį. Jis nuolat šliūkšteli šalto vandens stiklinę jums į veidą ir reikalauja, kad jūs pagalvotumėte, kas esate ir ko vertas jūsų gyvenimas.“ „Arklienos kumpis“ šiuos žodžius dar kartą paliudija.

Šiemet aš pats ruošiuosi švęsti ne bukas lietuviškas Kalėdas, o, pavyzdžiui, bukovskiškas: „Švęsti Kalėdų pasikviečiau Betę. Ji iškepė kalakutą, ir mes pradėjom lakti. Betė visada svajojo apie didžiulę kalėdinę eglę. Ji būtinai turėjo būti ne mažesnė kaip septynių pėdų aukščio ir pusės pėdos pločio, apkarstyta girliandomis, blizgučiais, žaisliukais ir kitokiu šlamštu. Mes turėjome po 0,75 litro viskio, gėrėme, valgėme, mylėjomės ir vėl gėrėme. Viena vinis eglės stove vos laikėsi, be to, eglė jam buvo aiškiai per didelė. Man vis tekdavo ją pataisyti. Betė išsitiesė ant lovos ir išsijungė. Aš gėriau toliau, sėdėdamas ant grindų vienomis trumpikėmis. Paskui išsitiesiau ir užsimerkiau. Išėjau. Bet kažkas privertė mane grįžti. Atsimerkiau kaip tik tada, kai didžiulis medis, apkabinėtas įkaitusiom lemputėm, lėtai sviro link manęs. Žvaigždė viršūnėje spindėjo grėsmingai it durklas. Aš net nesupratau, kas atsitiko. Atrodė lyg pasaulio pabaiga.“

Tokios pasaulio pabaigos šiais ir visais kitais metais jums linki

CASTOR&POLLUX

P. S. Jei švęsit bukovskiškas Kalėdas ar Naujuosius, jei ateis koks Senis ir pareikalaus eilėraštuko, padeklamuokit kad ir tokį – bukovskišką:


    mes ilsimės
    kvailių kompanijoj,
    mėgaujamės netikusiu maistu,
    pigiu gėrimu,
    žvalgomės tarp iš pragaro atklydusių
    ponų ir ponių.
    kvailių kompanijoj
    išmetame lauk
    savo dienas
    tarsi vienkartines servetėles.
    mūsų muzika garsi,
    o juokas netikras.
    mums nėra ko prarasti,
    nebent pačius save.
    prisijunkit.
    juk jau beveik visas pasaulis
    toks kaip mes.
    telaimina mus
    Dievas.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


105783. terra2007-12-26 12:44
luzerio rašliava

105905. RB2007-12-27 09:58
Ech, smagus tekstukas. Gal kas žinot kur Bukowskį gauti už žmonišką kainą (tiks ir nušvilptas iš leidyklos PDF). Nes tos kitos knygos ko tai branginykės pasidarė, kapitalistų išperos. Anądien pavarčiau sumauto diktatoriaus Če pasakėles, nėr ką skaityt, o pinigus lupa kaip už gerą.

105940. apie terrą2007-12-27 16:51
pasivadintų C&P liandbergu ir jai būtų genijaus pastebėjimai. Ot, tai durai terrai tik ir mokesčių mokėtojų pinigais misti. Tfu, bolševička stoprocentka - be priemaišų. Gerai, kad niekas į ją nekreipia dėmesio - matyt tirpsta su Europa Lietuvoj komunizmas, tirpsta. O ką aš čia darau? Matyt sergu už Lietuvą, kaip koks dinozauras. O gal neturiu ką parašyti? O gal ..

106017. alkoholizmo nykuma2007-12-28 13:06
Taip, net neverta abejoti, kad Bukovskio alkoholinis rašymas - kone idealas C/P, vanojančius visus, sentimentalius ir dvasių beieškančius. Kuo atgrasiau, tuo jiems geriau - tikras (antikapitalistiškas) gyvenimo grožis :-) Iš pradžių ir man buvo gražu pasiskaitinėti - "Paštas" (bene 3 kartus skaičiau), paskui "Skaitalas", daugybė apsakymų, kur vien geriama ir dulkinamasi, dar "Moterys", kurių taip ir nebaigiau... Kam? Kam vėl ir vėl apie tą patį - kaip išgėrė, kaip išsivėmė, kaip vėl nusigėrė, kaip pavyko ar nepavyko kažkuriai įkišti. Lygis, aukštuma, protestas prieš kapitalizmą? Gal taip gali svaičioti dar nematę klaikių lietuviško alkoholizmo vaizdų, aš juos matau ir tame tikrai nėra nei grožio, nei kažkokio heroizmo. Tik žlungančio žmogaus nykuma.

106018. dar apie alkoholizmą2007-12-28 13:27
Šiaip jau Bukovskio knygos žalingos, ypač jauniems (ir jei jau draudžiama alkoholio reklama per krepšį, tai pirmiausia reikėtų uždrausti ir B knygas). Juk tai alkoholizmo ideologija, jo propoganda - kas nenusigeria ir vaikšto blaivūs - tie apgailėtini siaurapročiai mieščionys, o tikras dvasios ir minčių galiūnas - tai apspangęs svyrinėjantis girtuoklis. Taip, tokie tekstai, geriau nei "zabutylniko" kalbos, labai paglosto jau esamų alkoholikų ir dar būsimųjų savimeilę - kiekviename nusigerėlyje juk tūno didybės monstras ir įniršis prieš pasaulį, nesuprantančio jo slėpiningos didybės. Meta gerti tie, kurie pajėgia priimti save, realesnį.

106061. >2007-12-28 21:28
tesingai sneki . bet nieko cia nepadarysi . neuzdrausi venichkos ir kitu . kas nori tusintis- tusinasi . tik viena paguoda kad atsiranda pamazele tokie komentarai kaip tavo . praregim mes visi siek tiek .

106084. ebola apie lowelasa girtuokli2007-12-29 13:15
anoks jis ten girtuoklis, jeigu jam prisigerus dar stovi.Cia yra senu bezdylu kompleksas, jau toks nuvalkiotas kad nuvalkiotesnio nebuna.Lowelasas, jeigu cia kalbama apie vyra, visuomet yra kazkoks neissireiskelis gaidys.Nemaciau kitokio atvejo jokioj aplinkoj ir situacijoj.Tpfu... Alkoholizmas yra alternatyva.Jeigu zmogus negeria, tai tik tokiu atveju kai negali.O negali dviem atvejais - kai yra fiziskai nesveikas, arba psichiskai nesveikas - bijo saves isgerusio, kad nepridarytu nesamoniu.Kitokiu variantu nesu regejes.Be isimciu.

106085. Katė2007-12-29 13:17
O jeigu nuo alkoholis man dvokia - fiziškai ar psichiškai nesveika?

106087. ebola2007-12-29 13:25
psichiskai aisku.Skonis(o ir kvapas) visu pirma yra ragautojo charakteristika.Tavo atveju uostytojo.Jeigu sakykim tau dvokia melynas suris, ar tai reiskia, kad jis yra kazkoks tai blogis? Nieko panasaus - tai tiesiog reiskia kad tavo uosle, o tiksliau refleksine kvapu masinerija yra sugedusi.Alergija elementari.Liga.

106088. Katė2007-12-29 13:31
Geras daktaras. Tikrai esu alergiška. Labai daug kam. O mėlynas sūris man patinka.Ir visai nedvokia. Dvokia mėsa.

106090. ebola2007-12-29 13:48
nu va, matai.Vegetarizmas yra itin pavojingas zinok.Nuo pernelyg didelio demesio kvapams ir chemooralinei ideologijai smegenu zieveje gali prasideti negryztantys procesai.Pirmas tokios tragedijos pozymis - tau pradeda smirdeti tavo paties mesa.Va tada jau kirdyk.Arba imi alkoholio, arba greit gausi ryt tableciu ir dar ne po viena.:D

106091. Katė2007-12-29 13:56
Pauosčiau - dar nesmirdi. Einu pirkti samagono (vienintelis alkoholis, kuris dar nesmirdi).

106092. ebola2007-12-29 14:00
tai gero kelio ir skanaus samagono.Sventinis patarimas - nuo ko susirgai, tuo ir gydykis. Smarkiai sergi - smarkiai gydykis.Ir dar liaudies ismintis:"visuomet geriau yra buti zinomu pijokeliu, negu anoniminiu alkoholiku".Linksmu Naujuju!:)

106097. mie2007-12-29 15:17
kaip visuomet, nepritariu ebolos nei vienam punktui.

106119. ebola>mie2007-12-29 19:03
tu kaip tas seimo narys - "nesutinku!".Tai tu geriau pasiulyk kazkokia kitoia iseiti, kita poziuri vietoj to kad tik tas "nesutinku"...:)

106121. mie2007-12-29 19:44
siulau priesinga poziuri.

106123. e2007-12-29 19:56
`tik vidutinybes iesko pasitenkinimo alkoholyje` - atsake napoleonas, paklaustas kodel jo nevartoja.

106125. latras2007-12-29 20:08
kai atkimsome pirma buteli, antras jau buvo suduzes...ir gerkles nutyso iki zaliojo tilto...vanduo buvo pasiutusiai blaivus...nepavyko paskesti tobuloje poezijoje...pluduriuojanti lyrika nesvaigina...visi metalo kioskeliai emigravo i turtingus priemiescius uzdarbiauti pigaus dumblino kaifo...kur trecias kolekcinis butelys...protesto asaras nusluoste minksti kastetai...ir smegenys pasiule keista iseiti...gelbeti vidinese gelmese skestancius poetus...

106126. m - e2007-12-29 20:09
napoleonas man joks autoritetas, siaip jau. zmogzudys.

106128. e -m2007-12-29 20:21
cia ne apie napoleona. nesupratai?

106129. m - e2007-12-29 20:23
nu dar skaityt moku. parasyta: napoleonas.

106130. latras2007-12-29 20:25
ne apie napoleona sneku...o apie pragertas smegenis...

106132. e-m2007-12-29 20:27
napoleonas puseje europos ir ketvirtadaly lietuvos panaikino baudziava, beje. panaikino fizines bausmes savo eiliniams kareiviams, t.y. traktavo juos kaip zmones. genialiausias visu laiku karo vadas.
`zmogzudys` lietuviu kalboj reiskia kazka kita.

106133. m - e2007-12-29 20:29
labai jau abejotini nuopelnai: genialiausias karo vadas. kiek prazude zmoniu. nekenciu karo ir visokiu karo vadu. situ talentu nepripazistu.

106134. mie - latrui2007-12-29 20:30
tuoj gausi i galva.

106135. e -m2007-12-29 20:39
paradoksas, gal, bet neapykanta karams karu skaiciaus ir ju ziaurumo nemazina. netgi priesingai,- suknisti pacifistai sudare salygas tarpukariu isbujot fiureriams ir tautu vadams. pasekmes redakcijai zinomos.

106136. m - e2007-12-29 20:40
pacifistai dar gime nebuvo.

106137. :)e-m(tuoj gausi)2007-12-29 20:41
agresyvumui apmalsinti siulau:http://www.bee.fm/albums/santana-carlos-s377/5/

106138. e -m2007-12-29 20:42
o tu ka, galvoji, kad pacifizmas buvo tiesiog israstas, na, kaip koks dviratis?

106139. m - e2007-12-29 20:44
nematau jokio agresyvumo.

106140. :)e2007-12-29 20:48
mie - latrui 2007-12-29 20:30 tuoj gausi i galva.
cia , kas meile artimui savo?

106174. latras2007-12-29 23:07
as daugiau negersiu...tik nemuskite manes per galva...as busiu geras...

106178. m - e2007-12-29 23:09
man atidaro tik paveiksleli.

106182. mie - latrui2007-12-29 23:14
slepkis tiktai.

106185. latras2007-12-29 23:17
man atidare buteli...bet as daugiau negersiu...ir nematysiu girtu paveiksleliu...biustu...profiliu...konturu...iki...susitiksime pragare...

106199. krankt > e2007-12-30 02:08
man napoleonas irgi ne autoritetas, nes kara pralaimejo ir elbes saloje ozio piena gere kaip koks musulmonas.

106229. Ernesto to RB2007-12-30 13:58
Mauci, sudroztas pederaste.

106234. saulėgrąža to alkoholizmas ir kt2007-12-30 15:58
išmok rašyti, berašti. ir išmok rusų kalbą, jei jau taip nori vartoti rusiškus žodžius. gėda.

106684. cornolio :-) 2008-01-03 23:04
Arklienos kumpis kala i klyna (rock) nereali knyga :) su ja lygintis gali tik Vernonas Dievas Litlis :) arba sirsiu lizdas :) zinoma knyga kartais slegia ir priwercia pasijusti pagrindinio herojaus kailyje, bet įvertinus bendrai nereali :)

106768. :)2008-01-05 13:47
ebola , prisimink ka sneki dabar, bus idomu veliau paskaityt . reik tiketis sie arxyvai dar bus kai negersi pripazines save psixiniu , pagal dabartini tavo apibudinima :) be isimciu :)

106769. 2008-01-05 13:49
nustėrau - ir ant manęs buvo bevirstanti eglė. Jokio alkoholio, bet pasijutau panašiai - galvojau, kad pasaulio pabaiga, "kai didžiulis medis, apkabinėtas įkaitusiom lemputėm, lėtai sviro link manęs."

106936. ebola>:)2008-01-07 17:09
o ka? Ne, greiciau jau busiu fizinis pirmiau, nes jau ir dabar nebelengva atsipaipaliot pagiriom.Ka as cia tokio pasakiau kad jums taip istrigo? Kiek as pazystu normaliu negerianciu zmoniu - visi be isimties NEGALI gerti.Vienas tulzi prageres jaunystej, kitas tik paragaves iskart pas arkliu isbega, trecias - i kazino arba langu dauzyt.Nu tai ka - jie yra psichiniai, jiems negerai su galvom, kitiems - su kepenim, ar dar kuo.Yra begale negerianciu kurie ruko zole, nes bijo prasigert - irgi nesveikatos manyciau, pozymis.Kokia cia po velniu naujiena? O jeigu nera aiskios priezasties negert, bet negeria vistiek - reiskia yra abstinentas, kas jau savaime reiskia nukrypima ir kaip populiariai vadinama yra "suslydes" zmogus.Ir tiek tos baisumos.Jeigu as kada nebegalesiu gerti - ka as zinau - rukysiu gal.

106975. +)2008-01-07 20:50
tai kai tu negersi ir prisimink tai -ar psichiniu ar fiziniu pirmiau pavadint . ar sutiksi kad tu psichiskai nesveikas. ir ar be to gyvenimas sviesesnis ar liudnesnis taps. ir ar tai gyvenimo pabaiga aplamai :)

107001. mie2008-01-08 11:15
koks apgailetinas tipas tas ebola.

107012. latras2008-01-08 12:33
pritariu mie, ebola tikras mulkis...pseudoeruditas...

107015. +)2008-01-08 13:05
ne spiaudoeruditas jis :) protingas bichas. kuo toliau tuo labiau stipresnis pats sau tampa :)alternatyvu prsigalvojes kaip ir kiekvienas priklausomas .

107016. latras2008-01-08 14:41
stai tokia ebolizmo doktrina - kiekvienas siuolaikinis individas turi narkotizuotis, antraip jo gyvenimas taps bevertis.

107017. +)2008-01-08 14:49
nereikia jo kaltint .kiekvienam savas pragaras.jei siki i tai ibridai tai tik ji iki dugno perejes gali pakilt

107018. latras2008-01-08 14:56
ar ebola jau pasieke dugna? ar ebola jau gali pakilti?

Rodoma versija 26 iš 26 
14:20:49 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba