ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-07-22 nr. 806

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (46) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Po lietaus (70) • WILLIAM BUTLER YEATS. Jis norėtų dangiškos drobėsNIKOLAJ GUMILIOV. 114. Tikėjau, galvojau…-js-. Sekmadienio postilėSTEFAN ZWEIG. TolstojusSIGITAS GEDA. Skaitalai - pelėms (31) • BAI JUYI. Amžinosios širdgėlos giesmėCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (99) • PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros (1) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Miestą valdo moterys, arba Šv. Agotos šventė ZamarramalojeVYKINTAS VAITKEVIČIUS. Pasinėrusi į NerįDARIUS GIRČYS. Ten ir čiaVIKTOR LAPICKIJ. StopALOYZAS TENDZEGOLSKIS. Gražbylystė ir realybė (2) • BALSADĖŽĖ su paveiksliukais (176) • Sueiga dėl pasikeitusios vėjo krypties perkeliama į sekmadienio naktį (70) • LAIŠKAI (962) •

Po lietaus

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Arvydas Pakalka. Gėlės. 2000

1.

Tas kvapas atsiranda iš niekur ir tampa ženklu, kad atėjo iškeliavimo metas. Žydinčios liepos skelbia išėjimą kuria nors kryptimi: iš mokyklos, iš miesto, iš praėjusio laiko ir kitų banalių erdvių. Eini gatve ir jis tvoskia į galvą kaip koks alkoholio tvaikas. Deja, man neatrodo, kad moku apie tai parašyti. Įtikinėju tuo save kiekviename sakinyje, vis be reikalo daugindama diskursą, nuodydama švarių lentų sąmones, teršdama baltus plotus juodomis raidėmis. Klausaus E. Kanevičiaus "Lietaus šalies", kai lyja gyvai už lango, su visa perkūnija. Katinas eina slėptis po spinta, jis bijo. Smiltpelė, gyvenanti virtuvėje tarp langų, ne. Vakar ji atsivedė šešis lėliukus, visus rožinius ir be akių. Trenksmai ir žaibai jai nė motais, ji tarpsta stikliniame akvariume ir po šieno gniūžte slepia savo plikus vaikus. Gadinu diskursą rašydama kompiuteriu, nors slapčia tikiuosi, kad mane nutrenks, ir už viską bus atsiskaityta. Niekada neišjungiu elektrinių prietaisų per perkūniją. Katinui užtektų maisto dar maždaug dviem dienoms, paskui jis galės išdaužti langą ir iššokti lauk (jau kartą yra taip padaręs, ir net ne iš alkio). Smiltpelė išgyvens, net jei įvyktų žemės drebėjimas; ji dabar įkvėpta motinystės, šit tempia dantyse iš po šiaudų išropojusį cypliuką atgal, į tamsą. Kai parsinešėm į namus, net nesupratom, kad ji vaikinga. Atrodė tiesiog iš namų pabėgęs dekoratyvinis graužikas, tinkantis į draugiją katinui. Norėjom juos paleist kartu lakstyti, nes tarp šitų sienų, pasirodo, galioja kultūros, o ne gamtos dėsniai: katinas viso labo ją apuostė ir palaižė. Vakar ryte radom ją jau apsipeliavusią ir išdidžiai graužiančią obuolį. Mes, žinoma, apsidžiaugėm, kad ji atsivedė šešis, o ne, tarkime, dvylika vaikų. Įdėjom skelbimus į internetą ir pasiryžom visus juos įvaikinti. Kai ne itin saugoji savo gyvybę, imi branginti žoleles ir gyvūnėlius, vabaliukus ir senus kino bilietus, kitą smulkmę. Pasidaro gaila margos universiteto katės, kurią bibliotekininkė išvarė iš skaityklos, todėl, kiekvienąkart praeidama, paglostai ją. Ji liūdna snaudžia prie literatūros teorijos katedros, ir aš žinau, jai svarbus tas paglostymas, net jei ji to neparodo.

2.

"Pelė, jos turi pelę", – spiegia du vaikai, berniukas ir mergaitė, poilsio namų kavinėje. Jų rūbai nešvarūs, ir aš akimoju suprantu, kad jie iš prieglaudos, broliukas ir sesutė (veido bruožai identiški). Mes pasiūlom jiems pasiimti smiltpelę, jei tik norėtų, nes pačios radom ją miške, bėgančią link upės. "Jos vardas Veronika", – paaiškinam vaikams, ir jie lekia pasiklaust auklėtojų, ar būtų galima ją laikyti trilitriniame stiklainyje. Mes geriam kavą ir valgom ledus, smiltpelė laksto po stalą nuo vieno krašto prie kito, uostydama cigaretes ir cukrų. Vaikai grįžta ir su apgailestavimu praneša, kad auklėtojos neleidžia laikyti pelės, mat nebus kuo ją šerti. Mes duodam jiems palaikyti besilaukiančią Veroniką į rankas (jie išdrebia ją ant grindų, nes truputėlį bijo), klausinėjam vardų ir pavardžių, gimtadienių datų, žadam aplankyti, siūlom ledų (jie atsisako) ir širdį; mergaitė papasakoja kraupią istoriją apie buvusią direktorę, kuri gąsdindavo vaikus, maskatuodama gyva pele už uodegos (nėra ko pernelyg tikėti tokiais pasakojimais, jie dažnai būna sufantazuoti, pedagogai dabar humaniški). Berniukas pasakoja apie savo psichologę, kuri padeda jam ruošti matematikos užduotis, ir kaip jis tris kartus buvo pametęs pažymių knygelę. (Aš savo pažymių knygelę kadais buvau į žemę užkasus, tik, žinoma, nepapasakoju jam šito. Klasės žurnalą irgi norėjau užkasti, bet išsigandau policijos. Žinot, tas lobių ieškotojų amžius.) Mes nepasakom vaikams nieko prasmingo, jie mumis netiki ir nededa į mus vilčių. Jiems tikriausiai net netopteli, kad norėtume juos įsivaikinti. Negana to – jie greičiausiai to visai nenorėtų.

3.

Po lietaus suskamba gatvės ir namų langai, virtę akvarele ant stiklo. Smiltpelė kandžioja tris negyvus savo vaikus ir stebisi, kad jie necypia. Ji velka jų lavonėlius į pašalę, toliau nuo mūsų rankų, nenori jų atiduoti. Ateina picų išnešiotojas. Siaubingai nesmagu, kad tik jis nepamatytų ant spintos gulinčių trijų negyvų smiltpelės naujagimių. Prieš šviesą jie atrodo kaip trys kankiniai, aš sudedu juos į tuščią dėžę nuo picos ir išnešu į konteinerį. Išėjimu kvepia visa gatvė ir kiemai; pirmieji iš namų iškeliauja trys peliukų kūneliai kartoniniame karste. Aš tikiu, kad jie turėjo sielas. Mūsų miestas gražus man tik tuo, kad po lietaus jame suskamba žydinčių liepų ir dulkių pustoniai. Mamontovo maldas skanduojanti paauglė mokosi groti gitara po universiteto langais, ir praeidama kažkodėl linkiu jai laimės, pilnakraujiško pasaulio patyrimo, meilės ir pinigų (kas praktiškai nesuderinama). Devynmetis trimitininkas keverzoja Rossini, jo melodijas atmintinai iššvilpauja užsieniečiai, grįždami į "Shakespeare" viešbutį. "Vaikai turi paveldėti iš tėvų mokėjimą patirti laimės pojūčius", – užsirašau į užrašų knygutę. Po lietaus mane kažkas pagimdo iš naujo. Gal tai ir yra prisikėlimas ar reinkarnacija. Visos spalvos paryškėja, garsai susiderina, kvapai paaštrėja. Lietus nutaškė daiktus ne tai kad švęstu vandeniu, bet vandeniu iš paties dangaus. Koks nuobodus ir beprasmis yra visas šis diskursas. Koks pragaištingas jo dauginimasis, klaikioji teksto hidra. Kartais tenka laukti metų metus, kad užgyventum vieną prasmingą dieną.

iliustracija

4.

Katinas miauksi autobuse, jis spyriojasi vedamas už pavadėlio, gulasi ant šaligatvio, neina; autobusų stotyje visi aplinkiniai įsivaizduoja turį teisę jį glostyti, kalbinti, klausti, kiek kainavo, ir t. t. Žmogus iš Kaliningrado teiraujasi, kuo jis vardu, ir mes atsakome: "Vronskij". "Kakoj laskovyj", – kraipo galvą smalsautojas ir jau tiesia ranką paglostyt, bet katinas ant jo sušnypščia kaip koks žąsinas ir įkanda. Kelionės metu jis oriai vaikštinėja po autobusą, paguli mums ant kelių, pasidairo pro langus. Pasaulis daug didesnis ir netikėtesnis, negu jis manė. Svetimuose namuose kvapai visai kiti, jis uodžia juos nustebęs ir sujaudintas, išvarto rėmelius su nepažįstamųjų nuotraukomis, iškapsto žemes iš gėlių vazonų, iškenčia nepažįstamo kambario pavojų ir užmiega nežinomybėje. Vos patekęs į sodybą, Vronskis tupi ant palangės ir šnypščia. Du pririšti šunys ir rainas būrų kilmės katinas spokso į jį kaip tikri kaimiečiai. Mes atvažiavome čia tylos. Kiti žmonės to važiuoja į vienuolynus, pasidaro asmenines rekolekcijas, uždavinėja sau neatsakomus klausimus ir kuria jiems atsakymus. Tuštybių tuštybė ir miglų migla. Vronskis įsilipa į medžio viršūnę ir kniaukia. Abu šunes skalija. Rainąjį katiną uždarom į tvartą, kad nepapjautų mūsiškio. Vronskis turėtų jaustis patekęs į pomirtinį gyvenimą, kur pamatai dievai žino ką ir išgirsti visus atsakymus, net į klausimus, kurių neuždavei. Vis dar aiškinuosi, kodėl taip neįsipareigojamai ir atmestinai užrašinėju šį pasaulį. Matyt, tokia egoizmo ar hedonizmo forma. Baltą tylą paversti juodu garsu, juodomis raidėmis, avimis, laikraščio šiukšlėmis. Suimituoti atsakymus. Pamokslauti popieriuje, forumuose, gyvenime. Kišti savo tobulos egzistencijos receptūras į akis ir į burnas. Gyventi kaimo troboje, kur skraido musės, kabo šventi paveikslai (Jėzus ir Marija juose atrodo it sužadėtiniai) ir užuolaidos su rožėmis. Rimuoti eilėraščius, lyg dalyvautum kokioje geros eilutės loterijoje. Ar turiu aš sielą? Ne didesnę už mirusių peliukų. Ar kiti žmonės irgi taip kankinasi kaip mes? Užuot blaškęsi nerasdami sau vietos, jie plaukioja upėse, ežeruose ir jūrose. Pradeda lyti, tada mes irgi maudomės. Dviračių padangos nuleistos, nėra jokios prasmės skubėti. Nejaučiu nei pykčio, nei neapykantos kaimo bernams. Jie pasielgė velniškai kūrybingai. Po lietaus mes pėsčios eisime namo tris kilometrus, ir diskursas ilgės. Prasminga diena išsitemps ir mus įsivaikins. Mes nenorėsim, bet ji mus užrašys ir paglostys.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


59967. kiskis p2006-07-23 16:41
pasakysiu tyliai: kaip man nepatinka pakalkos sitie. prie tokio grazaus teksto.

59980. rudra2006-07-23 22:14
Būtų žavūs tie pakalkos, jei jų autoriui būtų kokie 5 metukai.

60000. krankt2006-07-24 00:52
Jo, piesiniai klaikus...Gal jau gatavai bus prasigeres?

60003. Rūta2006-07-24 08:05
nu nežinau, bet man tai ir piešiniai patiko, ir straipsnis. labai mėgstu ornamentiškus dalykus. kaip Gutausko. kaip ant kraičio skrynių. oi, dabar išlys menininkės - Mieste su Korna ir mane sukritikuos:)
"Vis dar aiškinuosi, kodėl taip neįsipareigojamai ir atmestinai užrašinėju šį pasaulį. Matyt, tokia egoizmo ar hedonizmo forma. Baltą tylą paversti juodu garsu, juodomis raidėmis, avimis, laikraščio šiukšlėmis. Suimituoti atsakymus. Pamokslauti popieriuje, forumuose, gyvenime. Kišti savo tobulos egzistencijos receptūras į akis ir į burnas.
citata iš straipsnio. kaip tai tinka mums, ar ne? kartais:)

60008. mieste2006-07-24 08:37
Rutai tinka, man tai visai ne.

60011. R>M:)2006-07-24 08:44
taip ir žinojau:) nu bet ką padarysi - tuo mes ir įdomūs:) aš mat ne meninykė:(

60012. m - r2006-07-24 08:46
as irgi ne.

60015. jaunuolis, kuriam gyvenimas ne džiaugsmui duotas2006-07-24 08:51
nesmagiai suprantu, kuo man artima Giedrė - tuo nuolatiniu, beveik jusliniu sambūviu su mirtim. Visi į jos lauką patekę daiktai, žmonės, gyvūnai fluorescuoja (?zetos žodis) trapumą, išnykimo ribą.. ant kurios "aš esu gyvas, man skauda, man reikia meilės" darosi ypač aštrūs.

60019. jaunuoliui Rūta2006-07-24 08:55
bet tada ir suvoki gyvenimą aiškiausiai

60024. m - jaunuoliui kuriam sasu i galva truksta2006-07-24 09:03
tai gali buti paprasciausias skydliaukes nepakankamumas.

60032. Kritikessa2006-07-24 09:29
Manau, kad pakalusio piesinukai tekstui itin tinka.

60037. kvailutė2006-07-24 09:49
tiek daug apie ką noriu papasakoti, kad net nežinau nuo ko pradėti. apie katiną, apie kurmį, apie piešinukus, apie nelietų...

60038. ivs2006-07-24 09:51
Pradėk nuo galo. Nuo nelietaus ir į kairę.

60040. Rūta2006-07-24 09:54
apsispręsk nuo ko nors vieno.pavyzdžiui nuo katino.maniškis šiandien pripjovė pacuką, didelį, pusė mano katino.abu pilki, radau po skalbinių virvėmis ryte, kai džiausčiau.sprendžiam su šeima-tas visas peles ir pacus jis neša namo dėl parodymo mums, pasididžiavimo ar mum valgyti, atseit rūpinasi.dukra psiūlė šaldyti šaldiklyje ir paskui žiemą duoti jam po vieną. suabejojau, nes prigrūdau ten tų kaimyno vyšnių, nenoriu maišyti.

60041. ivs2006-07-24 09:56
Šaldytos pelės kimštos kaimyno vyšniomis. Nu gal ir neblogas receptas. Futuristinis.

60042. m2006-07-24 10:04
neisiu pas ruta ant vaisiu.

60047. miestei2006-07-24 10:51
žiūriu, jums artimas biomedicininis požiūris į jaunuolį ir kitus gyvenimo reiškinius.

60048. kvailutė2006-07-24 11:00
Kisa Miauksas Vorobjaninovas galėtų turėti tokį gerą gyvenimą, kokį gali turėti tik katinas. Kadangi mano brangiausiojo didžiausias gyvenimo malonumas yra rūpintis katino gyvenimo gerove. Kad ir šį rytą: įpylė į bliūdelį pienuko, padėjo ant spintelės (vienintelis iš namų gyvūnų turi teisę ėsti ant spintutės, nes kitaip jį apėstų šunys, ne mano žodžiai). Katinukas ilgai labai ilgai kniaukė, kad jį užkeltų. Mačiau, kaip krauju sruvo vyro širdis, bet šįkart atlaikė. Matyt todėl, kad aš stebėjau ir jau ruošiausi juoktis. Ant spintutės Miauksas užšoko pats. Tai va, šitas lepūnas, užuot mėgavęsis tikru katino gyvenimu, yra paskutinis valkata ir mušeika. Ne taip seniai po paskutinio pradingimo parsitįsė namo žiauriai subraižytas, o plikai nupeštas sprandas leido įsivaizduoti praėjusių įvykių rimtumą. Prekinė išvaizda minusinė. Pamačius tokį katiną gatvėje su pasibaisėjimu nusisukčiau. Ėmus trauktis randams beglostydamas katiną galėjai delną nusitarkuoti. Pamažiukais Kisa taisėsi ir jau jau rodėsi, nebebus gėda prisipažinti, kad tai tavo augintinis, kai vakar vėl parsivilko raišdamas, kruvina ausimi ir skruostu. Na ir ką su juo daryti? Aš tai pasakyčiau, bet nedrįstu apie tai užsiminti brangiausiajam – vyriškas solidarumas neturi sveikos nuovokos.

60050. patarimas2006-07-24 11:17
Reikėjo iškastruoti. Tada nėr ko muštis, peliauna, miega, džiaugias gyvenimu.Ramu ir gera visiem, o kačių polpuliacija vyks ir taip.

60058. kvailutė2006-07-24 12:21
Mūsų namuose neseniai atsirado baisuoklis. Jo, tai yra jos, vardas Pupa. Dabar jau trijų mėnesių. Kad didysis vilkšunis nesibastytų po svetimus kiemus kaip koks vienas pažįstamas katinas, iškėliau brangiausiajam sąlygą: arba - arba. Nugalėjo vyriškas solidarumas.

Jaunoji kalaitė, ignoruodama ne tokius ir prastus namus, kaip koks usūrinis šuo apsigyveno vamzdyje. Nuo jos visa laiką byra smėlis, žemės. Ne vieną rytą įpuolusi į miegamąjį viesulu peršuoliuoja per mano galvą, baltą patalynę, o beviltiškas priekaištas: "Pupa!" nuskamba pradingstančiai tarpduryje uodegai. Brangaus jaunų šuniuko ėdalo teikėsi tik paragauti, bet visokią bjaurastį grūda į savo žiobtus keturiomis. Vieną kartą mačiau, kaip suėdė negyvą pelę.

Bet aš norėjau papasakoti ne apie Pupą, o apie kurmį, kurį vakar aptikome ropojantį kaitros nugeltoninta pievute. Didysis vilkšunis gyvuniuką abejingai apuostė. Užtai Pupos susidomėjimas buvo beribis. Nepuoliau ginti uoliojo žemkasio, nes jau seniai jį keiksnojau dėl urvų šiltnamyje. Netgi piktdžiugiškai pagalvojau, kad mažoji kalaitė galėtų jį sėkmingai suėsti, kaip aną kartą pelę. Stovėjau nuošaly ir stebėjau "Katė ir pelė" žaidimą. Užkabintas aštriais dantukais ar spustelėtas letena kurmis gailiai cypteldavo. Galvojau: "Kad tik greičiau." Bet panašu, kad Pupa daugiau norėjo žaisti, nei ėsti. Ir aš neišlaikiau. Nugalėjusi baimę, pagriebiau kurmį už uodegos ir iškėliau. Akimirką mąsčiau, ką su juo daryti. Juk neneši į šiltnamį. Ir štai procesija su besispardančiu kabančiu rankoje kurmiu jau traukia kaimo keliuku link miškelio. Ten jį ir paleidau. Belieka pripažinti, kad ir man kartais pritrūksta sveikos nuovokos.

60060. m - kvailutei2006-07-24 12:29
aciu. as visada atimu is katino ir paleidziu peles jeigu dar buna gyvos. siandien maziukas parnese pauksti. gerai kad jau buvo negyvas, nesikankino. kaip gaila. toks grazus. didelis. suvyniojusi idejau i saldymo kamera kol grizo gogolis ir palaidojo.

60061. Rūta2006-07-24 12:35
ei, PUPA yra mano mažosios kalaitės vardas.mat atsitiko taip, kad mes priglaudėm kalę atbėgusią iš kažin kur, o paskui ši atsivedė vaikų, o mes nepažinom-kur šuo, kur kalė ir palikom gražiausią. pasirodo, ten kalė.turim dvi kales. Viena -vyresnioji PUMA, jaunesnioji-PUPA.dabar aš jau sužinojau, ką reikia daryti, kad kalė neatsivestų vaikų-pupų kitų. Dabar jos abi, vienam užtvare. aš rytais jas pasileidžiu, žinoma, tai dėl to, kad jos pasportuotų, nes galvoju-sportas , tai sveikata.bet tada jos apibraižo mano kojas ir baltus šortus.tada aš susinervinu, nors žinau, kad turiu džiaugtis, nes jos džiaugias ir myli mane, bet šortus tai visgi reikia plauti man.vyras ryte pareiškė-"neišleisk šūnų, nes aš susinervinsiu" .neišleidau.ėjau medituoti ir sportuoti viena , be jų, be jų džiaugsmo. saulė, žinoma, buvo ta pati, šortai liko švarūs.man buvo ramiau ir vyras mano nesusinervino, bet man jų buvo gaila ir tiek. Tos Pumos ir Pupos.

60063. kvailutė2006-07-24 12:44
Rūta, lažinuosi, kad tavo šunys neskiria savo vardų ir pašauktos bet kuriuo atbėga abi. Ar ne?

60064. R2006-07-24 12:59
nu jo, svarbu atbėga!

60065. ragana Kornelija apie Pupą Pirmąją2006-07-24 13:34
nors kartais ir pas sintetinius žmones pasitaiko normalių šunų. aišku, jauna. kol užaugs, bus sugadinta.

60077. miau2006-07-24 15:43
O man patiko G.K. tekstas ir Istoriju zhurnale

60081. m2006-07-24 16:00
nesupratau kas cia sintetinis sitoj kompanijoj.

60120. varna2006-07-24 18:21
Kaip diskursas tekstas būtų neblogas, jei kai kurie diskursai negadintų kitų diskursų. Nors, jei tai diskursas, tai kodėl nepadarius jo tikru diskursu? Beje, diskursu pradėjusi, diskursu autorė ir baigė. Aš asmeniškai prieš diskursą nieko neturiu. O šiaip, pasikartosiu, visai neblogas diskursas gavosi. Daugiau tokių diskursų!

60130. Rūta>Varnai:)2006-07-24 19:53
net 9 diskursai-magija jau:)

60167. Rūtai nuo varnos2006-07-25 00:29
Rūtelė, aš ne magas - aš raganų medžiotojas. Pagavęs sudeginu ant laužo, bet, savo garbei turiu pripažinti, prieš tai nekankinu bandydamas išgauti prisipažinimą. Juk, kaip sako patarlė, "ragana iš tolo kvepia". Dažniausiai - gardžiai.
(beje, tiek metų jau pažįstam vienas kitą - niekad nepasirašinėju didžiaja raide, bijau būti apkaltintas didybės manija:))

60170. Rūta>varnai:)2006-07-25 07:43
nu va ,pasirodo, bijai, ką kiti pagalvos:)kad, man regis, esi matęs ir šilto, ir šalto ir Čia ir ne Čia, tad dar vienas antras kaltinimas ar nesusipratimas-baikės:)

60250. mieste2006-07-25 17:11
tikrai, Čia varna labai prisikentejo, as paliudysiu.

60255. Rūta:)2006-07-25 17:16
nu nekentėjo, nekentėjo, bet buvo, kai plunksnos lakstė, na, bet kad gal čia visiem teko:)mane tai nuogą laistė vandeniu ir į stadioną stūmė žiemą:)bet tas buvo jau taip seniai, taip seniai:)o apskritai tai iš viso niekad nereikia to kas jau Buvo, juk tai jau Pražuvo:)

60264. m - r2006-07-25 17:25
kad norejote sukelti gaisra, to manau niekas nepamirs.

60279. zioma from haifa2006-07-25 18:06
Cia bishkeli karsta, gal panele Ziema noretu pasedeti su senais draugais sleptuvese?

60280. Žiema2006-07-25 18:08
va, va, senieji draugai !kaip jums ten? manau, ne vienas galvojam apie jus.

60281. vasi - ziomai iš karštų taškų2006-07-25 18:09
džiaugiamės, kad jūs gyvas-sveikas (jei toks). Galėtumėte labiau praskleist slėptuvių uždangą.

60282. browser to winter2006-07-25 18:10
Matom jus ekrane ant keliu. Kaip kokius vaikelius. Ir mum jusu problemas! - atsidustam.

60283. Žiema2006-07-25 18:12
suprantu.bet gali didžiuotis, kad jauti tikrą, gyvą gyvenimą, o ne kokį žodinį, sintetinį, kurį mes dažnai žaidžiam tik.

60298. saida2006-07-25 23:19
Norit, kad jus bombintu? tada tapsit autentiskos?

60301. Rūta2006-07-26 07:49
ne, nenorim, mes ir taip autentiškos, tik kartais, kai šalia nestovi mirtis, neįvertini ką turi-na, bet čia tokia banali tiesa, kad kam ir šnekėti, geriau pulti į darbus-autentiškus:)

60318. korna2006-07-26 08:53
Kas yra diskursas?

60320. diskùrsas2006-07-26 08:57
diskùrsas [pranc. discours – kalba, kalbos tipas, tekstas]:
1. kalbot. sudarytas pagal tam tikrą sistemą, ppr. išplėstas minties apie kurį nors dalyką išreiškimas;
2. semiotikoje – kalbinis arba nekalbinis procesas, turintis vienokią ar kitokią prasmę.

60368. Sodininkas Aloyzas2006-07-26 13:02
Kurmiai tur būt nuo karščio lipa į viršų. Aš jau du, geltona žole beropojančius, priplojau. O katinui reikia padėti, nuo to sekso ne tik žmonėms vienos nelaimės...

60371. m2006-07-26 13:22
kiaule sodininkas.

60377. jonio erzytoj2006-07-26 14:32
patiko pabaigair šiaip neblogas skaitalas tik ta meilė gyvūnėliams ir beglobiams vaikeliams biški pompa

60413. varna (diskursas)2006-07-26 20:46
Prajuokino - "biški pompa". Čia kiekvienas žodis "pompa". Kiekvienas atseit jausmas - "pompa". Mėšlas visa tai, rašliava. Kitaip tariant - vištų proto poniučių "diskursai". Juk įsiskaitykit: tokį "stilių" vadina "čto vižu - to poju". Aš tai vadinu paprasčiau: "šlapinimasis žodžiais".

60422. ziomai nuo varnos2006-07-26 21:59
שלום. כל הסיפור הזה עם מלחמה לא לעינין נורא מעצבנת. בוודאי שאני בעד ישראל, אבל בכל זאת. מפה התגהבה של צה ל נראת לא ממש "אדקווטית" מ מצד שני בא לסגור את העיניין עם חיזבלה סופית. אבל, שוב אבל, אין שום תקווה ל"סופי".שמור על עצמך

60494. varnai nuo visų vasilisų2006-07-27 12:52
kokiu prietaisu matuoji jausmų/žodžių autentiškumą? regis, abrė tamstos diskursą būtent tuo ir apkaltino.

60495. diskurso implikacija2006-07-27 12:53
tuo - neautentiškumu.

60703. giedres kambarioke2006-07-28 18:57
Laba diena, protingieji dedes ir tetos. Satenus skaitau tik tada, kai Giedre paraso(kambarioke gi) . Nesuprantu as ju. Man geriau Cosmopolitanas&Istorijos&co. Ten kvepaliuku ideda i pakuotes.
Prispyre mane beda i jus, protingieji D&T, kreiptis. Diskursas diskursui, bet dabar musu namai mazu maziausiai i ferma panasus! gelbekite! Net kvepaliukai is zurnalu nebepadeda.... O dar tas katinas..(siandien mano kava isverte, siuksline iskniso. Senai buciau ismetusi, bet brangus, kilmingas - gaila..)
Gal kas noretumete savo atzaloms padovanoti Giedres cia apdainuotuosius smiltpeliukus? Turime visus 4. Imantiems urmu dar ir narveli pridesime

60713. vasi (svarsto smiltpeliukų išparceliavimo klausimą)2006-07-28 21:56
gal smiltpeliukus reiktų įteikti nominantams kartu su lelytėm?

60718. VASI - GENIJA!!!!!2006-07-28 23:03
VASI, PUIKI MINTIS!!! Demesio, gerb.Redakcija, manau (su salyga, jei pati Giedre nera viena is nominanciu) tikrai deretu ir butu simbaliska padovanoti literaturinius herojus smiltpeliukus patiems patiems paciausiems!!! Galetume ir vardus jiems ideti kokius itin simbaliskus, pvz.: Siaurys, Atenas, Diskursas ar pan.
Beje, del kvepaliuku ir kvapu... Smiltpeliu ypatybe ta, kad jos neskleidzia jokio blogo kvapo. Kvepalus naudoju aromaterapiniais tikslais nervams ramininti, bo jau tikrai nebezinau ka su jais daryti...
Kadangi daug kam nepatiko gerbiamas Pakalka, pabandysiu ideti herojus.Nezinau ar pavyks... [img]http://www.zaliejituristai.lt/getimage.php?id=321[/img]

60719. GK (giedres kambarioke)2006-07-28 23:06
Ne. Nepavyko :(

60734. paraginimas2006-07-29 12:43
zmones, dedes ir dedienes, kas jums sakoma. paimkit smiltpeles kas neturite katino. arba katinu.

60770. xX2006-07-29 20:47
Giedrės kambarioke, jei ateinantį penktadienį ar šeštadienį smiltpeliukus pristatysit į Šetenius, tai priglausiu visus keturis. Nors ir katinas yra, šuo irgi yra, bet manau, susigyvens. Kaip šuo su katinu susigyveno, dabar net atsikėlę ryte ir eidami miegot vakare pasibučiuoja, nors kol kas miega atskirai. Tiesa, dar reikėtų vieno katino, tada augintiniai pagal svorio kategoriją tenkintų Zipf`o dėsnį - didžiausias vienas, du mažesni ir keturi dar mažesni. Bet savo katino nesiūlykit, nes jis, kaip girdėjau, mėgsta kafkę išfertinėti.

60828. GK (giedres kambarioke)2006-07-31 10:35
Beda bedele! ateinanti sestadieni as pluduriuosiu kazkurioje LT upeje... O jei pasiimsite visus 4, greit jusu visi Zif`o desniai isisbalansuos. Smiltpeles dauginasi 6 kartus i metus, atsivesdamos vadoje 3-13 smiltpeliuku..

60829. xX2006-07-31 11:06
Zipf`o dėsnis todėl ir yra dėsnis, kad niekas jo ilgam neišbalansuoja. Gamta pati jį prižiūri. Gali kilti klausimas, kas ta gamta? Na, gamta yra mano Mikis (katinas), pavyzdžiui. Neišauklėsiu jo tinkamai, paliksiu be savo (kaip eilinio gamtos atstovo) priežiūros, ir viskas susireguliuos. Mikis pateks į kitą svorio kategoriją, dar ir draugų iš kiemo pasikvies...
Ech, kokius aš čia žiaurumus rašau. Gero jums plūduriavimo kokioje nors neišdžiūvusioje LT upėje! Pasakysiu Mikiui, kad pažintis su protėvių pamėgtu natūralaus maisto šaltiniu atidedamas neribotam laikui.

60830. Mikiui- NE2006-07-31 11:10
ACH.... kokis jus ziaurus!!!! SILTPELIUKU ITEVIU PAIESKA ATNAUJINAMA

60832. NUO SEKUNDANTES2006-07-31 11:11
Vronskis kviecia i dvikova Miki del izeistos jo sugyventiniu garbes.

60833. xX2006-07-31 11:24
Oi, kokia išvada! Aš tik atviras, o ne žiaurus. Tik vieną galimą scenarijų nutapiau - kaip Zipf`as atsistato. Bet tikiuosi, kad atstatinėti nereikėtų, nes niekas jo nesugriautų. Na bet up to you, kap sakant. Neprisipažinsiu gi dabar meilėje smiltpeliukams. O Mikis dabar sanaudžia ir apie jokius smiltpeliukus nė nesapnuoja. nebent apie Friskies. Todėl reikalui esant aš už jį kausiuos. Turiu teisę rinktis ginklą?

60834. Vronskis2006-07-31 11:32
Vronskis renkasi dantis ir nagus.

60835. xX2006-07-31 11:49
Prieš nemirtingus Vronskio dantis ir nagus tikriausiaii neatsilaikytų joks šiuolaikis ginklas. Tik klasikinė šypsena. Arba klasikinis kafkės puodukas, kol katinas jo neišvertė.

60836. GK (giedres kambarioke)2006-07-31 12:07
Nuginklavote mane(bet ne Vronski). Siulau laikinas paliaubas. Ir kafke su brendziu, jei padesite surasti man GERUS, SU REKOMENDACIJOM itevius

60837. xX2006-07-31 12:26
Už mane su Mikiu geresnių įtėvių smilpeliukams nėra ir būti negali. Aš galėčiau rekomenduoti Mikį, o Mikis - mane:) Tikrai, visai rimtai - kitų nežinau.
Bet, kaip vis labiau sakoma išlaisvėjusioje visuomenėje - up to you. Ir k. su brendžiu, matyt, nuplaukia. Apmaudu...
Miki, kelkis! Einam pieno gert!

60849. taip išgirdau2006-07-31 16:00
ar kafke su benzinu siulot.kaip naujoviška.kaip ir Klaipėdoj gėjų paradas.nepasiduodam.indomu ar įvyko

61039. to Q...2006-08-02 18:19
ech... nieks nenori cia tu smilpeliuku. Nesiu i geju parada Klaipedoj.Mazu kokie gejai isivaikins

61359. 2006-08-06 08:25
perskaičiau giedrės zyliojimą(!) ir man pasidarė maloniai karšta. Myliu Tave Giedre! O komentarai lyg rašinio rezultatas - iš snaudulio žadinimas rujotis

129726. :(... :-) 2008-08-31 12:51
man labai patiko ... o piesinis ... taj menas ... kiekvienas (beveik) gali taip nupiesti bet sugalvot ... sio piesinio paslaptis yra tai kad jis nupiestas taip vaikiskai ir nerupestingai ... ir ne i viska reikia ziureti tajp rimtai ... netgi jei taj yra mirtis ... kiekvienas jos sulauksime anksciau ar veliau ... skaudesnemis aplinkybemis ar kaip lengviau ... gretai ir neskausmingai ar letai ir kankinanciai ... mirtis ... ji tikeai ateis ... ne siandien o rytoj ... gal ne pas tave ... o pas tavo drauga ... ar visai nepazystama zmogu ... gyvuneli ... ar net vabzdi ... ji ne uz kalnu ... ji cia pat ... tokia tamsi ... ir baugi ... bet kartu islaisvina nuo visu pareigojimu ir rupesciu ...

135676. ///// :-) 2008-10-21 13:44
grazus

Rodoma versija 28 iš 28 
14:19:46 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba