ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-09-11 nr. 956

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PETRAS RAKŠTIKAS. (5) • ALAIN DE BOTTON. Pesimizmo paguoda (196) • -gk-. Sekmadienio postilė (1) • Su dainininku ir poetu DOMANTU RAZAUSKU kalbasi Rugilė Kazlauskaitė. Nedainuoju eilėraščių, neskaitau dainų (6) • PAULIUS MARTINKĖNAS. Antroji Sparta, (7) • SIGITAS GEDA. Skruzdėlė ir vertikalė (1) • INGA ŽOLUDE. Šilta žemė (2) • NIJOLĖ KLIUKAITĖ. Eilės (2) • PETRAS VENCLOVAS. 1948-ieji. Iš tamsos (4) • ANGELĖ JASEVIČIENĖ. Moters įvaizdis pramoginėje literatūroje (43) • DARIUS POCEVIČIUS. Sintetinės Daugirdo gegutės peri sintetinius ready-made (6) • GINAS ŽIEMYS. Kryžiaus kosmologija (12) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Pusiau apie „Puskalnį“ (1) • RAMŪNAS JARAS. Du mėnuliai (4) • REGINA RAGAUSKAITĖ. Odė šiukšliadėžei (8) •

Eilės

NIJOLĖ KLIUKAITĖ

[skaityti komentarus]       į mus pagonystė iš aukšto žiūri ir juokias
       iš balto mūs apsiausto ir kalavijo
       klajokliais mus vadina benamiais
       mus, vyskupus ir brolius, susibūrusius
       po kryžium koneveikia jie
       iš to juoko Dobrynėj pilį broliams pastatėm
       ir Kujavijos vasaroj žaliojoje
       Teutonų brolius pasikvietėm laukdami
       sėkmės Frydrichas II ir kiti
       Vokietijos kunigaikščiai mūs pergalių laukė
       tuo tarpu prūsai lenkus, katrų kunigaikštis
       kažin kur žvėris medžiojo, kad puolė
       kunigaikštienė Agota į kovą žmones
       savuosius siuntė bet prūsai – nežinia
       kaip išaugo jųjų pulkai juk, rodės, buvo
       saujelė ūmai lyg vėlės būt prisikėlę
       nuo karių pasidarė net tiršta – žengė
       vėliavom savom užklodami dangų
       tris dienas kraujas upėm tekėjo naujas
       vagas bei intakus padarydamas
       karui šiam pasibaigus – žmonos
       valdovo bei ainių: Kazimiero, Boleslovo ir
       Zemovito buvo pasigailėta – didysis
       Konradas padovanojęs ordinui
       Kulmo beigi Lubavos žemes
       kurias ateity tikėjos atkovot iš pagonių
       kad niekas dovanojimo atšaukt negalėtų
       išdavė jiems raštą ir antspaudu savuoju
       patvirtino dalybas tas stebėję liudytojai –
       Mazovijos vyskupas Giunteris, Kujavijos
       vyskupas Mykolas ir Prūsijos vyskupas
       Kristijonas – pasirašė tą padarė ir abatas
       Gernuldas, dekanas Vilhelmas, vicekancleris
       Grigalius ir Dirsovijos grafas Boguslavas       būna kad elniai palieka gimtąjį mišką ir
       iškeliauja šerkšną išsinešdami ant ragų
       būna kad akmenys trypinėja grumdos
       paskui gi ima ir dingsta – gal išskrenda
       būna paukščiai pakyla su visais lizdais
       ir kiaušiniais giedančiais į gimtinę tik
       niekad niekad jie nedalija žemės kuri jiems
       nepriklauso       Tik pamanykit. Pametė plaštakę –
       geležiniai josios nareliai, o žvyneliai
       visai kaip karpio, įnėrusio į kupolių pievą,
       šen bei ten dvilapėm medutėm
       pamargintą.

       Tik pamatykit. Pametė kraujo
       kelias rieškutes, na, gal
       keliolika.

       Kraujas su negyvuoju vandeniu
       maišos, virsta iš jo šikšnosparniai
       irgi pelėdos su skrandeliuose
       gražiai sukabintais, suklostytais
       pelių kailinėliais bei anų
       uodegėlėm.

       Kai pagalvoju šitaip gražiai apie
       tave ir visus tuos gyvulius ir žodžius,
       išplaukusius taigi iš kraujo,
       įsimyliu.

       Iš gailesčio. Ir man
       nesvarbu, kad tu iš anksto
       žiaurumui
       pasmerktas.       Karščiavo magistras, ir jokie šventi
       žodžiai negalėjo numaldyti jo
       skausmo.

       Tuomet atėjo ji su rupūžėm,
       liuoksinčiom iš paskos kaip
       naminiai šunyčiai.

       Vieną rupūžę ji patupdė magistrui
       ant krūtinės, antrą – ant kaktos, o
       trečią – ant pilvo.

       Ir ėmė giedoti suominio balsu.

       Ir rupūžės. Ir tos įniko kvarkti
       ir kosėt, ir čiaudėt bei kitaip santykį
       į ligą šią reikšti.

       Magistrui akys lipo ant kaktos, bet
       buvo per silpnas, kad nuvytų
       šalin rupūžes.

       O šios... Ligą per burną ištraukė
       Ir išsivedė. Svirduliavo liga.
       Buvo perregima kaip ežero ledas.

       Ištirps ir tiek.       lijo lietūs lyti lieti Lietuvėlė
       vėlei vėl vėjai vartės virto vilko
       vėlialylia Lietava ant liežuvio
       kraujo skonis kraujo puta
       vandeny teka žalčiai su karūnom
       vartos saulėj vėlini leičiai veda kovon
       leitus ietys sminga debesuos
       žirgai žemės pilvą muša
       Litua – aidai kartos       pelenais barstos galvas bet
       aria žemę tarytum mes
       kryžiaus kariai paties
       popiežiaus Grigaliaus IX
       paraginti Viešpaties vardu
       ją jiems paliksim

       pelene pelenėl pelenaiti
       rypuoja vakarais mergos
       gal rauda

       pelenais barstos galvas bet
       audžia šaudyklėlės tik
       laksto ir saulės sprūsta iš
       po pirštų greitųjų

       pelene pelenėl pelenaiti
       raudai išauga sparnai ir
       neša

       pelene pelenėl ir lekia
       vėjų nugludintos strėlės
       Viešpatie ar tik nebūsim
       suklydę

       besiaiškindami

       tavąją

       ištarmę       ir sustojome tarytum priešais patį Judą Makabėjų
       šaukiantį saviškiams kad Dievas yra jų
       tarpe

       žemė kėlė žolę žolė kėlė laiką
       šilkiniais laumių delnais
       nuglostytą

       ir sustojome tarytum prieš patį Julijų Cezarį
       manantį kad visa o visa jam priklausyti privalo
       vien panorėjus

       sadūto tūto galindai galia mūsų –
       šaknys su medžių kojomis
       susipynusios

       ir sustojome tarytumei priešais gepidus
       iš skėrių daug o daug ko
       išmokusius

       saulala riedulėla sesuo gedulėla
       dobile baltasai nukirs tau
       galvelę

       ir sustojome tarytum priešais Hugoną Butyrą

       sodu sustojova pilnu kvietkelių dobile
       baltasai

       tik jau nebus kam žiedelių lankyti       kai mes gėrėm save iš auksinių nakties kupkų
       kai mes gėrėm Tave iš vandens paversto vynu
       Tu prakalbai į mus gundydamas tyrai bus
       paversti gėriais o tyrlaukiai Viešpaties sodais

       Fogelzangas – paukščių giesmė
       Cantus avium – mūsų tvirtovė
       netikėjimo tyrai aplinkui iš kurių
       kartais atpučia raitelius vėjai

       švilpia ietys ir šarvų grandelių dzingsėjimas
       stelbia paukščių giesmes švilpia vėjai

       paukščiai mus paliko seniai

       liūdesį giedam vien mes

       kryžiaus broliai apsikabinę
       auksinių nakties bangų
       atminimą

       tėvynėj       stumbrą vijome didelį kaip kalną
       su žioruojančia ugnies akim
       tam perplaukus Vyslą ir mes iš
       paskos tik žiūrime kad jau patys
       virstame stumbrais o paskui mus
       kryžeiviai su geležies antveidžiais
       bei šalmais pasiduokit pagonys
       rėkia vienas garsiau už kitus
       mes jus – atkaklius ir žiaurius –
       priversim paklusti šventajai Romos
       bažnyčiai tam pasistatėme čia Nešavos
       pilį bet jau buvome virtę stumbrais
       kiekvienas užu kalną didesnis
       šypsojomės taikiai šypsojomės
       anuos trypdami

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


170358. čiča2009-09-16 20:21
Na, ačiū Dievui, matau rimtą istorinį epą. Nežinau, kokia bus jo apimtis, tačiau pradžia įspūdinga. Pirmyn, Nijole!

170362. 162009-09-16 20:53
vis dar ruksta Alka, vis dar gyva aisciu dvasia...

Rodoma versija 27 iš 27 
14:19:17 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba