ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-05-05 nr. 843

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MARK STRAND. Žvakės užsidega pačios (36) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Mano šarkos gyvena gerai (7) • -js-. Sekmadienio postilė (47) • ELVYRA KUČINSKAITĖ. Žemė po minaretų šešėliais (8) • ANDRIUS MARTINKUS. Šančių kareivinės (9) • SIGITAS GEDA. Kanapinis kaklaraištis (9) • MILDA ŽVIRBLYTĖ. Poeto sodasGIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Balzamas akims (11) • TOMAS TAŠKAUSKAS. Eilės (4) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (36) • LAIMANTAS JONUŠYS. Prancūzų intelektualai ir politikos vingiai (38) • JONAS BENAMIS. Ir zombiai turi gerų ketinimų (4) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. „Žeme, motina mano, aš iš tavęs esu...“ (21) • RIMTAUTAS RIMŠAS. Kursas (3) • SERGE SCHMEMANN. Didžiojo „vodkos“ karo užrašai (5) • Nežinomas rusų chuliganas (1) • stebuklas su u trumpaja (382) • 2007 m. gegužės 12 d. Nr. 18 (844) turinys (22) •

Sekmadienio postilė

-js-

[skaityti komentarus]

V Velykų sekmadienis (Jn 13,31–33a. 34–35)


  Jam pasišalinus, Jėzus prabilo:
  „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas,
  ir Dievas pašlovintas per jį.
  O jeigu Dievas pašlovintas per jį,
  tai Dievas pašlovins jį pas save, –
  bematant jį pašlovins.“
  „Vaikeliai,
  aš jau nebeilgai būsiu su jumis.
  Aš jums duodu naują įsakymą,
  kad jūs vienas kitą mylėtumėte:
  kaip aš jus mylėjau,
  kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
  Iš to visi pažins,
  kad esate mano mokiniai,
  jei mylėsite vieni kitus.“


Įsakymas vaikeliams

Paėmęs į rankas Naująjį Testamentą, turi susitaikyti su mintimi, jog kalbų apie meilę ten bus tiek, kad užtektų geram serialui. Tas magiškas žodelis nenueina nuo šv. Jono lūpų, jis net gilioje senatvėje, pasak legendos, nenorėjęs nieko kito girdėti ir kalbėti. Visas Šventasis Raštas nesyk tituluojamas Dievo meilės laišku, ir tai ne kokių davatkų sugalvota. Deus caritas est, – savo pirmosios enciklikos pradžioje iškilmingai pacitavo naujasis popiežius, teologijos liūtas, davęs suprasti, kad Bažnyčiai ir jam asmeniškai nieko nėra svarbiau už meilę.

Tokie dalykai veža, net šiais laikais. Kuri iš jautriųjų, švelniųjų sielų nealpėjo atradusi eilutes apie Dievą, kuris esąs meilė? Ir kuris atrandamas, atpažįstamas tik mylint. Arba persiskaitai, kad pirmuosius Jėzaus mokinius nustatydavę iš to, kaip jie mylėdavo vieni kitus, ir dumi į bažnyčią ieškoti to paties. Jei ir nerandi paskui, jei ir pasirodo ten kiti krikščionių požymiai, vis tiek dar ilgai širdelę kaitina kiekvienas žodis apie meilę, atėjęs iš pačių aukštybių.

„Kodėl aš bijausi meilės?“ – taip vadinosi amerikiečių jėzuito knyga, kuri kitados reiškė man dvasinį lūžį ir praregėjimą. Ten, kur būta tik sausų žinių, rutina virstančių religinių praktikų, dabar buvo atsiradęs galingas ir visa pranokstantis meilės motyvas. Meldžiau sau malonės pasilikti meilėje. Įsimylėti iki skausmo. Stebėjausi, kodėl per Pirmosios komunijos pamokas nepasakoma tiesiai šviesiai, kas yra Kristaus mokymo esmė. Į galvas kalami visokie menkniekiai, techninio pobūdžio informacija, užuot pradėjus nuo to, ką Jėzus iškėlė kaip vienintelę sąlygą būti jo mokiniu: „Kad jūs vienas kitą mylėtumėte.“

Ilgainiui belinksniuojant tą žodį pasirodė, kad įkvėptasis jėzuitas šiek tiek klaidino savo skaitytojus. Nesutikau daug žmonių, kurie iš tiesų būtų bijoję ir vengę meilės. Atvirkščiai, tiek tikintys, tiek netikintys ieškojo, geidė, ilgėjosi, reikalavo, meldė jos, žemiškos ar dangiškos, ar abiejų kartu, atvirai ar slapta, labiausiai bijodami kaip tik priešingo dalyko – nemylėti ir nebūti mylimi.

Sykį vienoje nušiurusioje gatvės kavinėje stebėjau prie gretimo staliuko sėdinčią jau nebejaunų žmonių porelę. Tai buvo tikra meilės apoteozė. Ji turbūt vyresnė, nuolankiu ir graudoku, dabar jau benykstančiu tarybinės madonos veidu. Pats moteriškasis šviesumas ir švelnumas. Ten, prie staliuko, nieko daugiau nematantis, tik tą, kuris buvo priešais. O jis, gerai įmitęs eržilas, linksmai ir nerūpestingai klegėjo, kažką vis kramsnojo, sriūbčiojo alų, dairėsi į visas šalis, pūtė dūmus. Nežinau, ar jis girdėjo, kaip anos išplėstos akys maldavo: „Mylėk mane, mylėk mane, mylėk mane! Bet kokia kaina, bet kokiomis sąlygomis.“ Buvo gražu ir baisu į tai žiūrėti, sakytum, kaip per švenčiausią išpažintį. Nesulaukiau scenos pabaigos. Moteris greičiausiai sumokėjo už jo gėrimus ir užkandžius, ir už savo nepaliestą kavą. Galbūt jai teko meilės naktis, vis dėlto išprašyta ar išsipirkta. O gal kaip eilėraštyje: mergaitei vėl liko tik vinys, vinys, vinys, vinys. Visų per daug, per giliai įsimylėjusiųjų dalia.

Paskui ilgokai tas epizodas man buvo tarsi nuoroda, kad viskas šiame pasaulyje tik per meilę ir meilėje. Jeigu įmanoma jos siekti tokio nuolankumo ir atsidavimo kaina, kaip tada nepatikėtum, kad mes visi išėjome iš meilės ir būname per ją, ir išsipildome joje? Nenutrūkstantis ratas, skelbiantis mūsų pradžią ir mūsų tikslą.

Tikrai netiesa, kad meilės bijomasi. Nieko nėra lengviau, kaip pakabinti ką nors citatomis, kad mylėdami pasiliekame Dieve ir jis mumyse. Žiūrėk, per santuokos apeigas, kada į apyvartą metami Giesmių giesmės posmai, o kunigas užgieda užringuoja apie didįjį meilės slėpinį, net tie, kuriems bažnyčia tuščia vieta, stovi apsalusiais veidais, ir, ko gero, ne vienam šmėkšteli mintis, kad Dievas yra visai neblogai, jeigu jis taip karštai palaiko mylinčiuosius ar net kalba jų balsu.

Čia, aišku, prašytųsi pastaba, kad ne visa yra meilė, ką palydime tuo žodžiu. Ir kad juo labiau šventosiose knygose išaukštinta meilė yra kur kas daugiau nei šuniško atsidavimo akys, sekiojančios mylimąjį, ar vestuviniai saldumynai. Senovės graikai, sako, žinoję bent tris meilės rūšis, nuo žemiausios iki aukščiausios ir tobuliausios. Rimti ir uolūs dvasininkai šiandien visas meilės poringes bažnyčiose tuoj pat pasidygėdami priskiria populizmui ir pataikavimui masėms. Dėl to kartais net užlūžta koks Pauliaus himnas meilei, nes pagalvoji, kad jis neišvengiamai sukels klausytojams gerų emocijų ir pakels krikščionybės prestižą.

Evangelinis kvietimas mylėti, paskelbtas naujuoju ir pačiu svarbiausiu įsakymu, iš tiesų negali būti lengvas ir pigus dalykas. Šią aplinkybę yra patvirtinę šventų ir nešventų žmonių gyvenimai, visa, kur juos buvo nuvedusi meilė. Mažiausiai čia ką bepasako C. S. Lewiso tipo mėginimai pirmiausia išaiškinti, kas yra neverta Dievo palaimintos meilės apibrėžimo.

Kada tik buvo kilęs nepasitenkinimas, kad Jėzus, liepęs vienam kitą mylėti, pasmerkė mus seilėjimuisi ir banalybei, viską aukštyn kojom apversdavo kokia nors nauja istorija. Organizuotos institucinės pastangos rodyti sutelktą, kryptingą ir teisingą, „sveiką“ artimo meilę paprastai neišeina už elementarios labdaros ribų. Tiek pat krikščioniškos, kiek ir nekrikščioniškos. Kur kas labiau neatremiami tie liudijimai, kurie atsiranda, kai liekama dviese su Viešpačiu. Traukiantis šio pasaulio scenai. Kas tada, jeigu ne Jis, galėtų įdėti į lūpas meilės sakymus? Juos vienus, tarsi nieko daugiau gyvenime nebūtų. Šventajai Kūdikėlio Jėzaus Teresėlei ar kam nors Vilniuje, kur, rodos, tetinka garbinti sėkmę ir klestėjimą.

Biblija sklidina pagiriamųjų žodžių meilei. Tiek, kad ima balansuoti ant serialų ribos. Bet atsargiai: rizika nusibosti ar nusivalkioti, ar padvelkti pigumu Dievo Dvasios pasaulyje dar nėra ženklas, kad metas pereiti ant kitų bėgių. Meilės visagalybės kada nors išsigąs tie, kurie nežinojo, kas tai yra nužemintai žvelgti į mylimąjį. Ar Mylimąjį.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


82953. po palme2007-05-09 06:40
Zaviuos tais sekmadieniniu postiliu rasinetojais: is tokios svento rasto makalienes isspausti tokiu graziu dalyku. Bandau isivaizduot zmogu va taip viesai pasnekanti: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins.“ Pirsta prie smilkinio pasukiotu klausytojai ir tuo baigtusi.

82954. e - .“ Pirsta ...pasukiotu klausytojai 2007-05-09 08:04
ir butu teisus, beje. tikintieji dieva pateikia kaip absoliucia tobulybe (siaip, vienintele "logiska" versija). bet absoliutas ir taip tobulas,- jam nereikia jokio slovinimo. slovinimo ceremoniju psichologiskai reikia slovintojo vergiskai sielai. jai reikia siuzereno, kitaip ji nejaucia pilnatves. koks vasalas be senjoro?

82966. nemo>e2007-05-09 12:33
Sutinku. Dar pridursiu, kad zmogaus sielos vergiskuma papildomai irodo tai, kad vyrui reikia moters, protui pazinimo, Lietuvos patriotui - Lietuvos, pilvui - kotletu. Zodziu viskas, kas irodo, jog zmogus nera pakankama ir uzdara sistema yra ne kas kita, kaip vergystes irodymas. Gerai pagalvojus, nesu mates ne vieno, kuris nebutu vergas. Kaip liudna.

82975. twice after dinner2007-05-09 13:06
O mane pritrenkė minėto Evangelijos epizodo kontekstas. "Jam pasišalinus ..." Judui Iskarijotui išėjus parduoti Mokytojo, šis kalba apie šlovę. Atmetę visus psichologinius pašlovinimo aspektus ir disputus apie vergystės formas, susiduriam su blaiviam protui ir sveikai logikai prieštaraujančiu faktu (visas diskusijas apie šio ir kitų bibilinių pasakojimų istoriškumą palikim kitam kartui ir kitai vietai). Jėzus ką tik plovė mokiniams - t.p. ir Judui - kojas, ką tik dalijosi su jais - t.p. ir su Judu - duona ir vynu. Ir visa tai - išdavystės akivaizdoje. O galiausiai - įsakymas mylėti. Ir ne taip, kaip Senajame Testamente buvo įsakyta, o taip, kaip mylėjo Tas, kurį laikome (turiu omeny krikščionis) savo Mokytoju. Ar yra nors vienas krikščionis, kuris šitaip mylėtų? Jei ne, tai ...

82995. ivs > twice2007-05-09 16:33
Taip motina myli savo vaiką, taip moteris myli savo vyrą, sako būna ir vyrų, kurie taip myli savo moteris. Ir netgi krikščionybė dažnai būna niekuo dėta.

82998. po palme2007-05-09 17:36
negincytinai Jezaus etika yra verta pasigerejimo. Butu gera ir isganinga, kad visos religijos, kurios ji savinasi, vardan visu geroves, atsisakytu tos savininkystes ir eitu po velniu. Taip sakant, jeigu Jezu galima butu isgelbeti nuo teologijos ir organizuotos religijos, jo mokymas butu kur kas paveikesnis.

83007. nemo>po palme2007-05-09 18:56
Sociologiskai neimanoma. Pavz. mokslo padarymas visuotiniu ir kulturiniu reiskiniu yra galimas tik deka jo institucionalizavimo ir organizavimo. Nera ne vieno placiai paplitusio dalyko, idejos, argumento, nuomones, kurie nebutu institucionalizuoti arba organizuoti, kad ir zemiausiu lygiu.

83009. NA - Po palmei2007-05-09 19:00
Kitaip sakant, kad Jėzus būtų ne Dievas, o koks nors žemiškos „pasigėrėtinos etikos“ skelbėjas. Tik gaila, kad pats Jėzus įkūrė organizaciją - koks netikėlis, ar ne, Po palme? Jis sakė: „Tu esi Petras, uola, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią“... Kaip ji bebūtų žmogiškai klydusi ( ypač šiais laikais), bet ji yra. Ir bus, nes tai Dievo įkurta organizacija.

83011. NA2007-05-09 19:04
Nemo, jei tu tikintis, kodėl neparašei, kad vergavimas Dievui ir yra tikroji laisvė? (966)

83014. ivs2007-05-09 19:17
As tai galvoju, kad Jėzus, sakydamas Petrui „Tu esi uola ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią“ turėjo galvoj ne kalvelę, kur gražioj vietoj, ne poros gatvių sankryžą ir ne plytų krūvą, bei architektą su murininkų govėda. Juo labiau ne organizaciją. Aš manau, kad jis parodė pirštu į žmogų ir nutarė: "Tu būsi bažnyčia" (loginis kirtis ant būsi). Ir kiekvienas žmogus yra arba nėra bažnyčia. Dievo namai, tpsknt. Aš pavyzdžiui, esu. Ir esu pati sau karalienė, niekada nesijaučiau labiau laisva nuo pasaulio ir nuo sistemų, nei nuo tada, kai esu Dievo namai. Tarsi žmogus, kuris turi amžnuosius namus. Čia ir dabar. Ir visada gali į juos sugrįžti, kad ir kas. Tereikia minutėlės susikaupimo, tylos. Man atrodo, kad būtent taip žmonės pergyvena karus, gaisrus, artimųjų netektį, emigracijas, nes kas benutiktų - namai yra jis pats. O jų šeimininkas Ramybė, nes turi tai, ko niekas negali iš tavęs atimti. Kas visada yra (Esu) ir kuo gali pasikliauti. Savim Dievuje ir Dievu savyje. Nieko daugiau iš tikrųjų nereikia. Be šito pagrindo visa kita yra vėjų vėjai. Tai duota, tai atimta ir niekada nežinai.

83016. NA IVS2007-05-09 19:19
Mieloji ivs, jei nepyksti, paaiškink, kas gali būti iš tokios meilės, dėl kurios krikščionybė gali būti niekuo dėta?

83017. ivs2007-05-09 19:29
Jeigu klaustum, kas per Meilė, jeigu ji ne iš Dievo, tai sakyčiau jooo, aiiiškuuu, bet kriksčionybė? Kuo ji geresnė už kitas ybes? Tu irgi nesupyk. Man ji artimiausia, bet tik todėl, kad kitų aš taip gerai nepažįstu. Mane Dievas pašaukė krikščionišku vardu ir aš atsiliepiau, o jeigu būtų pašaukęs kitu - manau, irgi būčiau atsiliepus. Man svarbu pats Dievas, o ne turino drobules (šiuo atveju tyčia bendrinis).

83018. NA IVS2007-05-09 19:35
Bet ivs, jei priimi krikščionybę, kaip tu vertini Kristaus pasakymą „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje? Juk iš to išeina, kad visokioms kitokioms -ybėms vietos nebelieka? Vien per Kristų į dangų eina kelias. Kaip tu visa tai suderini?

83019. cc2007-05-09 19:37
Įdomiai parašyta.

83021. ivs2007-05-09 19:41
Dievas tą patį pasakė ir turėdamas tūkstančius kitų vardų, manau. Svarbu, kad aš Jį išgirdau. Va, kas man svarbu. Mano ir tik mano asmeninis ryšys su juo visų pirma. O per tai - jau visa kita.

83026. na ivs2007-05-09 20:03
Bet Ivs, tai, kas pasakyta kitose religijose, prieštarauja krikščionybei. Jei tai pasakė Dievas, kaip jis gali prieštarauti pats sau? Palygink musulmonų Jėzų - jiems Jis tėra tik pranašas. Kaip gali Jėzus būti ir Dievas, ir ne dievas, o tik pranašas? Man įdomu, kaip žmonės, tvirtinantys panašius argumentus į tavo, visa tai suderina.

83055. po palme2007-05-10 06:42
nemo jau snekejo apie tai, ka reiskia tokiais atvejais remtis sv. rastu.
Bet cia apie kitka. Nusipieskim mintyse toki paveiksla: Stoviu as ir NA. Pagaliuku nubreziam per viduri linija. As pasakau ka galvoju, t.y. praveriu ta linija, atsiveriu. Tai yra labai svarbus momentas, nes as pasitikiu tuo, kuris salia. Tas, kuris salia, siuo atveju NA, perzengia ta mano pasitinkinciai praverta linija ir pareiskia, kad ji zino visa tiesa, kad jau seniai ja zinojo,t.y. imauroja purvinais batais vidun. Pareiskia man, kad turi tokia knyga, zmoniu parasyta ir tukstancius kartu perrasineta, kuria remdamasi ji viska zino. Keisciausia yra tai, kad mes abu tikim Dieva, bet man nera priimtini tie prideckai, tiesiog nieko neduoda, nereikalingi visai. Ar gali tu, NA, gerbti tai, ka as tikiu ir kuo man noris gyventi? Juk tavo baznycia skelbia, kad svarbiausia yra gerbti zmogaus oruma ir myleti. As pasiruoses tave gerbti ir myleti su tavo Jezum Kristum, tavo baznycia, tavo dogmine ir fundamentalime teologijom, sakramentais etc. Mano Dievas nera pavydus. O kaip tu?

83056. po palme2007-05-10 06:48
zinojau, nemo, kad pakliusiu tau i nagus:).Ir tu teisus. Bet tikiu, kad supranti mano nora: kad taip is tikro galeciau pasivaikscioti su Jezum ir jo pasiklausyti. Be tu visu tarpininku, pirkeju ir pardaveju, be zyzianciu i ausis pasekeju.

83059. ivs > NA2007-05-10 07:40
Kaip gali Jėzus būti ir Dievas, ir ne dievas, o tik pranašas?
Man Dievo sąvoka tuo ir yra unikali, kad Jis gali būti ir viskas ir niekas. Ir Dievas, ir Dievo sūnus. Ir žmogus. Jis gali net būti batai po lova. Kai tavęs dar nebuvo Šatėnuose, NA, esu pasakojus apie vieną žmogų, kuris negalėjo patikėti tavaip pateiktu Dievu. Ne ir viskas. Nes toks Dievas jo gyvenime neveikė, nebuvo. Įtikėjęs, kad jeigu jau Dievas yra visur, tai kodėl ne po lova? Kodėl Jo vardas ne batai? Tas žmogus sakė, kad jam labai sunku nusižemint, kad ir prieš Dievą, bet Dievo veikimas jo gyvenime jam buvo gyvybės ar mirties klausimas. Everything else failed. Jis išbandė viską, liko pasikliauti kitų žmonių patirtimi. Tikėti, net jei nėra kuo tikėti ir būti nuolankiam, kad taptum laisvu. Tai štai jis ir nuslenkdavo batams: ryte atsiklaupdavo, kad išsitrauktų juos iš po lovos, o vakare, kad juos ten vėl pakištų. Kuo šis ritualas yra prastesnis už kitus? Už Barnabo ir Pauliaus šokį? O stebuklas įvyko. Dievas suveikė jo gyvenime. Jiems pavyko vienas kitą atpažinti. Nuo to laiko jie vienas kitam Yra. Ir tai veikia. Ko daugiau reikia? Jeigu po palme ar bet kuris iš mūsų tau sako: aš pažįstu Dievą, tai ar svarbu, kokį Jo pavidalą?

83093. na2007-05-10 12:00
Aš skaitau jūsų komentarus ir dūsauju. Skaitau ir dūsauju. Matau daugybę klaidų, matau daugybę prieštaravimų. Bet jeigu jie atves jus pas Dievą - tebūnie jų dar daugiau.

83095. mie - na2007-05-10 12:23
tikek, kad tavo dusavimai ir kancios ten bus uzskaitytos. padetas pliusiukas.

83097. NA MIE2007-05-10 12:38
Bet tau tikrai kartais išminties ne pro šalį. Jau visai mano akyse baigi prarasti autoritetą. Baigiu visiškai tavim nusivilti. Šokinėji kartais visai nei iš šio, nei iš to, nesuvokdama esmės, by tik paprieštarauti. Tikrai reikėtų daugiau mąstyti. Man belieka traukyti pečiais.

83098. paguoda> NA2007-05-10 12:42
Kažkaip prakilniau kai rašaisi NA, o ne na ( be jokios ironijos, labai nuoširdžiai). P.S. : dabar visada pirmiausia perskaitau Tavo mintis ir komentarus. Dar daugiau stiprybės Tau.

83100. NA Paguodai2007-05-10 12:59
O, dėkui! Kad žinotum, šiandien meldžiau Dievo, kad pastiprintų. Nebūtinai dėl Šatėnų, bet apskritai, nes kartais eini eini, ir regis, viskas be prasmės. Bet Viešpats mato mūsų silpnybes, įkvepia prašyti pagalbos, ir ji ateina per Jo pasirinktus žmones. Pasirodyk dažniau, ir nebūtinai paguodos pavidalu.

83104. mie - NA2007-05-10 13:11
labai stengiausi paguosti nebutinai paguodos pavidalu (nuosirdziai, be jokios ironijos), bet, rodos, ir vel pro sali. o tu, prakilnioji NA, pagalvok, ar as tik nebusiu Jo pasirinktas zmogus tau asmeniskai.

83108. paguoda> NA2007-05-10 13:21
Deja, deja. Tik tokiu pavidalu, tik tokiu tegaliu šmėstelti. Kai kas atpažintų mane, ypač niuansuoti stilistai ar IP ieškovai, pasipiltų ironija, sarkazmai, nors nesu reikšmingas nei jiems, nei sau. Tuo ir guodžiuosi - savo mažareikšmiškumu. Vien vidine paguoda kliaujuosi, ir Viešpaties malone. Taip ir tesu.

83110. mie2007-05-10 13:33
paglostau mazutelius per galva ir einu prie savo negudriu darbeliu. pribegsiu dar kai vel busiu nusiplovus rankas.

83112. e - Tuo ir guodžiuosi - savo mažareikšmiškumu. .... ir Viešpaties malone2007-05-10 14:07
teisingai elgiesi: ir viespaciui ir kb verkiant reikia

83113. e (tesiu tai, kas ne be auksciausiojo valios buvo nukirpta)2007-05-10 14:10
... zmoguciu mazuciu. verkiant.

83114. paguoda2007-05-10 14:24
Ačiū, E, nuoširdžiai ačiū, kad pastebėjai mane, mažareikšmį ir mažutį.Tikrai, reikia. Ir Tavęs reikia.

83158. Mie, ei Mie!2007-05-10 20:32
„Pagalvok, ar aš tik nebūsiu Jo pasirinktas žmogus tau asmeniškai“. ??? TU, kuri mano tikėjimą pavadinai iškrypimu ir kuri apdrėbei man širdį, gali būti man Dievo siųstu žmogum?.. Aš jau kelis kartus nutylėjau, bet gal išties ko nors nesuprantu? Gal Dievas tikrai ką nors nori man pasakyti per tave? Bet žinok, tuo keliu, kuriuo einu, Dievas mane veda jau daugelį metų, ir Jo ženklus aš jau moku atpažinti. Jis negali prieštarauti pats sau, vienu atveju rodydamas vieną kryptį, kitu - tai vadindamas iškrypimu.

83159. mie (cia as, cia)2007-05-10 20:39
ka gi, matyt, as ir busiu tas Neatpazintas Zenklas. tavo didziausias Isbandymas.

83160. ivs :))2007-05-10 20:42
Yra pasakyta, nebarstykite perlų kiaulėms. Miestė yra tikras perlas - tą tai tikrai žinau. Tai kas tada kiaulė? Žiūrėk, NA, ar nerieda tau perlas iš panosės.

83162. ivs :))2007-05-10 20:50
Aš, pavyzdžiui, irgi esu Dievo įrankis ir Jis kalba tau, NA, mano lūpomis ir rodo ženklus mano rankomis, o tu nenori nei girdėti, nei suprasti. Aną vakarą ateina dievas pas mane ir sako: alio? ivse? tai pasakei tai NA, ar ne? Sakau, uojiezusmarija, kiek sakiau ir pirštais rodžiau, bet ta kaip kokia kurčia ir akla, gal tu pirma atverk jai ausis ir akis, o paskui mus po du siųsk? Nes dabar tai, žinok, belieka dulkes nuo kojų nusivalyt ir eiti lauk.

83165. NA2007-05-10 21:02
Gerai, aš galiu būti kiaulė, bet paaiškinkite man kodėl, kad nebebūčiau. Vėlgi - pasakykite man, kada aš Mie kaip nors panašiai pavadinau? O gal jūs vėl pasirašinėjate skirtingais pseudonimais? Tada aš taip nežaidžiu. Be to, NEGALIMA KALBĖTI UŽUOMINOMIS ir gąsdinti,„jei tu būsi tokia ir tokia, tau bus tas ir tas“. Tai neslapukaukite, jūs, du perlai, sužibėkite man prieš nosį. Negalima žmogaus erzinti. Galų gale aš pavargau nuo visų tų gūžynių.

83173. e - irgi esu Dievo įrankis 2007-05-10 21:24
as irgi esu irankis jojo rankose - nuosirdus ir tiesmukas kaip kalasnikovo automatas.

83175. Greitoji pagalba2007-05-10 21:28
Žaisk taip, NA. Pabandyk reaguoti ne į tai, kas parašė, o ką parašė. Pamažu gal pradėsi skirti stilių - jis pats pirmas pranašas, kas po nick`u. Subtilios čia taisyklės, bet jeigu turi epindokserį - retai kada suklysi. Norėdami padėti naujokams dažniausiai prisistatome vienu nick`u, bet kartais žaidžiame slėpynių, kartais siunčiame užkoduota žinią draugui, su kuriuo nėr kito ryšio, visko pasitako, todėl nesiblaškyk, ne visi komentarai yra vienasluoksniai, daugelyje yra užuominų į labai senus komentarus, kartais nick`ų kaitaliojimas yra žaidimas, kartais erzinimasis, kartais noras, kad atpažintų tik tas, kuris turi kodą, o kartais paprasčiausia savigyna. Būk atidesnė ir kantresnė, matysi, netrukus imsi susigaudyti. Pabandyk neįžeisti nei vieno, nespręsk pagal drabužį, tpsknt. Galima nick`us "sugaudyti" pagal IP, bet tai labai nepatikimas būdas. Šatėnų dvasia suderintas epindokseris - pats patikimiausias būdas.

83177. Greitoji pagalba 2 (IP 88.118.203.197)2007-05-10 21:40
Pacienčių dėmesiui! Skelbiami Mis Vararos 5 rinkimai. Kviečiame daltvauti.

83182. rasa2007-05-10 22:13
nu jei tos krikscionkos tiek nesikapotu as patikeciau kad Dievas su jom kada nors yra bendraves bet panasu kad sutvirtinimo sakramentui poterius mokes ant zirniu

83183. NA IVS2007-05-10 22:17
O 177 kom. rašė kažkas girtas, aiškiai matosi. Parašyk man, IVS (arba Mie, arba...).

83185. rasa2007-05-10 22:22
kiek kartu skaitei biblija?

83187. mie2007-05-10 22:33
rasau tau, NA. as esu mie, ne IVS.

83189. na2007-05-10 22:45
Mie arba Ivs, aš nebenoriu žaisti žaidimo „Kiaulės-perlai“. Parašykite man, nesupratote manęs, buvau nurodžiusi savo el. pašto adresą.

83190. mie - NA2007-05-10 22:49
NA, kas gi neaisku? visaip bandeme susikalbeti. kadangi anonimini pedala drasiai isvadinai iskrypeliu, atsakiau tau tuo paciu. gaila, jeigu izeidziau, bet neatsiprasysiu.

83199. po palme2007-05-11 01:55
Ta "paguoda" tikraisiai tavo pavarde NA?:)

83255. ckiukas(eksGalkauckiukas) įsibrovė ir čionai2007-05-11 14:26
O kodėl nebediskuojat į temą? Lyg ir bandėte tai daryti, bet kažkodėl liovėtės? Vėl nukrypote į šalį.

83290. Rūta2007-05-11 20:46
patiko man čia rasa:)

Rodoma versija 31 iš 32 
14:19:02 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba