ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-05-05 nr. 843

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MARK STRAND. Žvakės užsidega pačios (36) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Mano šarkos gyvena gerai (7) • -js-. Sekmadienio postilė (47) • ELVYRA KUČINSKAITĖ. Žemė po minaretų šešėliais (8) • ANDRIUS MARTINKUS. Šančių kareivinės (9) • SIGITAS GEDA. Kanapinis kaklaraištis (9) • MILDA ŽVIRBLYTĖ. Poeto sodasGIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Balzamas akims (11) • TOMAS TAŠKAUSKAS. Eilės (4) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (36) • LAIMANTAS JONUŠYS. Prancūzų intelektualai ir politikos vingiai (38) • JONAS BENAMIS. Ir zombiai turi gerų ketinimų (4) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. „Žeme, motina mano, aš iš tavęs esu...“ (21) • RIMTAUTAS RIMŠAS. Kursas (3) • SERGE SCHMEMANN. Didžiojo „vodkos“ karo užrašai (5) • Nežinomas rusų chuliganas (1) • stebuklas su u trumpaja (382) • 2007 m. gegužės 12 d. Nr. 18 (844) turinys (22) •

Verba de verbis

CASTOR&POLLUX

[skaityti komentarus]

iliustracija
Dailininkas
Dovydas Čiuplys

Čekšt! Ir viskas

Romualdas Granauskas. Rūkas virš slėnių. Romanas. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

1. Situacija

Žiema atkakliai nenorėjo trauktis iš tuščios plynaukštės. Net pačioje vasario pabaigoje nebuvo, galima sakyti, nė vieno doro atlydžio, niekur dar nejuodavo nė mažiausias žemės lopelis varnėno kojai pastatyti. Net varnų būrelis nepraskrisdavo per žemą, pilką, iki nykumos galintį privaryti dangų.

Kritiko paaiškinimas: autorius vaizdžiai tapo įprastą šiandieninį lietuvių literatūros peizažą.

2. Veikėjai

Nešinas kirveliu ir gitara jis įsitaisė ant savo suolo. Kirvelį lengvai įkirto į atkaltę, gitarą pasidėjo ant kelių. Tirštėjant vakaro tamsai, rūkas virš slėnių tartum pats spaudėsi artyn, ir jam buvo gera čia sėdėti, apsuptam iš visų pusių tylos, vienatvės ir to rūko baltumo. Jis mąstė. Rašai rašai žmogus visą amžių vis toj pačioj vietoj, o senatvėj nebegali suprasti: ar tai tu užrašei šitą vietą, ar ši vieta užrašė tave?

Kritiko paaiškinimas: autorius sodriai piešia tipinį senosios kartos lietuvių rašytojo portretą.

3. Veiksmas

Jis neišgirdo nuo žvyrkelio pusės prie jo artėjančių žingsnių...

Kritiko paaiškinimas: ir taip viskas aišku.

4. Atomazga

Jis tebesėdėjo ant savojo suolo, prisispaudęs nugara prie atkaltės, tik į jo galvą ligi pat koto buvo įkirstas virtuvės kirvelis. Ant to koto tupėjo vienas varnėnas ir čiulbėjo, pražiojęs snapelį tiesiai į patekėjusios saulės spindulį.

Kritiko paaiškinimas: taip jam ir reikia.

5. Nauja situacija

Paskui staiga kad davė pavasaris!.. Per kelias dienas uruliais nuvarė sniegą, net akys nenorėjo tikėti, kad taip staiga. Pirmoji žaluma prasimušė žvyrkelio pagrioviais, paskui – tokia dar gležna, reta, nedrąsi – jau ir jo kieme. Paskui apsipylė žiedais obelys, ir visi jo varnėnai nuo gražumo išėjo iš proto, nesustodami čiulbėjo nuo pat saulėtekio ligi sutemų.

Kritiko paaiškinimas: autorius detaliai eskizuoja futuristinį lietuvių literatūros paveikslą.

Kritiko pastabos:

1. Jokių futuristinių paveikslų autorius nepiešia.

2. R. Granauskas ir toliau atsilikėliškai aprašinėja praeito amžiaus Žemaitijos kaimą.

3. Nusipirkę šią knygą dėl visa ko užsukite ir į virtuvės reikmenų parduotuvę.


Poetų kalvės šnipštas

Arnas Ališauskas. Rentgeno nuotraukų albumas. Eilėraščiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

Neseniai D. Kajokas savo „Nemune“ bandė išprovokuot diskusijas apie lyderio ir epigonų santykį naujausioj mūsų poezijoj. Visuotinai pripažinta moderniųjų poetų piramidė atrodo daugmaž šitaip: pačioje viršūnėje – E. Mieželaitis, žemiau – S. Geda, V. Bložė ir M. Martinaitis, dar žemiau – A. A. Jonynas, D. Kajokas ir G. Patackas, dar žemiau – A. Marčėnas, S. Parulskis ir K. Navakas, o pačioje apačioje – visas tuntas nežinomų pizdukų. Poetas ir klausia: kaipgi galima be lyderio, be Poeto?

Ogi paprastai, Tamsta Donaldai, – Lietuvoje prasidėjo MES epocha. Mes – socialinis fenomenas, pasireiškiantis daugybe tarpusavy nesusijusių bevardžių noumenų. Mes – begalvė hidra, kurios žaizdotas kūnas nusėtas pro storą odą prasikalusių mūsų galvyčių. Mes – eteris, esantis visur ir niekur, savimi užpildantis aplinkinę erdvę ir pačius save. Mes nenugalimi, nes neapčiuopiami, nes mūsų tiesiog nėra...

Užteks gražbyliauti, kalbėsiu konkrečiai. Sąjūdžio laikais (ek, koks pasenęs terminas!) Vilniaus universitete dundėjo ir karščiu tvoskė M. Martinaičio įkurta „Poetų kalvė“. Išmokti eiliakalystės amato čionai užsukdavo „Svetimų“ chebra, uoliai lankėsi du jaunesni bičai – R. Stankevičius ir A. Ališauskas, retkarčiais šmėstelėdavo ir jų bendraamžio D. Šimonio siluetas. Ką galima apie šią profkę pasakyti po tiekos metų? Išvada viena: kas „kalvėje“ lankėsi dažnai, tie galutinai prarado poetinę klausą, bet išmoko amato ir vėliau papildė negarbingas epigonų gretas, o retieji lankytojai sugebėjo „neišmokti“ ir ėmė kurti gana savitai (D. Šimonio „Rykštė“).

A. Ališauskas ir R. Stankevičius, deja, buvo uolūs „paldieninkų“ („kalvėje“ visi rinkdavosi pirmadieniais) klausytojai bei dalyviai. Jie tiek prisiklausė martinaitiškų ir donkajokiškų ritmų bei rimų, kad jų pačių kūryba visiškai supanašėjo ir susilydė į vientisą nedalomą vienį. Pirmąsias jų knygas, pasirodžiusias tais pačiais 1996 metais, – „Prisukamą karalystę“ ir „Akį“ – buvo galima išleisti įrišus į vieną viršelį su abiejų autorių pavardėmis, garantuoju – niekas atskirų eilėraščių autorystės nebūtų atsekęs. Panaši situacija išliko ir šiandien. Vyrai subrendo, bet taip ir liko šiknom suaugę dvyniai mutantai su Marcelijaus ir Donaldo galvomis vietoj savųjų.

iliustracija
Dailininkas
Romas Orantas

Atrodo, jau viską pasakiau apie šį antrąjį A. Ališausko poezijos rinkinį, išleistą po 11 metų pertraukos, parašytą laisvu nuo darbo – prezidento kalbų rašymo – metu. Ne, klasikiniai kanonai verčia dar ką nors pacituoti. Ką nors klasikinio. Štai:


    Jau šypsaus ir seilėjuos per miegą senam avily
    Nusispyręs batus su Stankevičiaus „randu“ po galva
    „Įsiklausymai“, p. 16

Miegok, Arnai, miegok. Sapnuok ką nors gražaus, kanoniško – juodus Brolio plaukus, raginius Mokytojo akinius arba žilą Poeto barzdelę. O aš tau paseksiu pasaką:


Kaip gizelis šnipštą nukalė

Kartą gyveno kalvis. Visą gyvenimą jis kalė noragus, peilius ir adatas. Turėjo ir pagalbininką – gizelį. Šis kurstė žaizdrą, pūtė dumples ir atidžiai sekė meistro darbą. Vieną gražią dieną kalvis numirė. Gizelis atėjo į tuščią kalvę, nužvelgė kampe sukrautus noragus, sudėtus peilius, susmaigstytas adatas ir tarė: „Gana kalti visokius niekalus, noriu būt ne paprastas kalvis, o eiliakalys. Imsiu ir nukalsiu gražų eilėraštį.“ Kaip tarė, taip ir darė. Čiupo didžiulį geležies gabalą ir ėmė kalti. Kalė, kalė, kalė, kol nukalė... kažką panašaus į noragą. Supykęs kalė toliau. Kalė, kalė, kalė, kol išėjo... kažkas panašaus į peilį. Baisiausiai supykęs ėmė kalti iš visų jėgų ir nukalė... kažką panašaus į adatą. Tada įsiutęs griebė tą kažką ir metė į statinę su vandeniu geležiai grūdinti. Pasigirdo garsas „pšššš...“ ir nieko nebeliko.

Pasakos moralas: eiles kalsi – šnipštą nukalsi.


Propagandos matavimo vienetas – vienas donskis

Leonidas Donskis. Taip, bet... Nepolitologiniai svarstymai apie politiką. V.: Versus aureus, 2007.

Prieš porą metų „Litexpo“ rūmuose vykusioje Knygų mugėje saujelė jaunų rašytojų nutarė pasekti tortų artileristo Noelio Godino pavyzdžiu – „įteikti“ po kreminį pyragą žymiausiems, jų manymu, Lietuvos kultūros vesternizatoriams. Kaip taikiniai pasirinkti L. Donskis ir L. Jonušys. O kad jie suprastų „dovanos“ prasmę, į tortus buvo įsmeigti rašteliai:

Deja, dėl kvailų nesklandumų bei techninių priežasčių šis sumanymas taip ir liko neįgyvendintas. O gaila...

Gaila, liūdna ir skaudu, kad daugelis jaunų, protingų ir su politika niekaip nesusijusių lietuvaičių L. Donskį laiko nepriklausomu intelektualu ir mokslininku, kviečiančiu atvirai diskutuoti politikos, kultūros ir meno klausimais. Apmulkinti idiotai praplautais proteliais, vargšės valstybinės propagandos aukos! L. Donskis toks pat nepriklausomas kaip ir „Amerikos balsas“. Jis nuo nieko „nepriklauso“, tik atspindi pažiūras. Išreiškia nepriklausomą savo nuomonę, kuri (koks atsitiktinumas!) absoliučiai sutampa su valstybine ideologija. Todėl suokia vis tą pačią trelę it kanarėlė, pati užsidariusi valstybinės žiniasklaidos narvelyje. Nors ne. L. Donskis labiau primena kalbančią papūgą, prisiklausiusią „balsų iš anapus“ – ultradešiniųjų išeivių A. Štromo, V. Kavolio ir T. Venclovos. Todėl nuolat papūgiškai moko: „Taip, mieli lietuviai, einate teisingu keliu, bet pas jus per mažai kapitalizmo. Taip, ištvėrėte bemaž 20 metų, bet dar gyvenate ankstyvajame kapitalizme. Taip, daugiau kapitalizmo! Dar po 20 metų viskas bus „taip“ ir jokių „bet“.“ Ooo, kaip norėtųsi tokius ideologinius rūpintojėlius pasiųsti velniop jau šiandien, bet... tiek to. Ir toliau kalbėsiu be pykčio.

Taip, pirmieji lietuviški kapitalistai – A. Stašaitis & Co. – turėjo savąjį „nepriklausomą“ ideologą – filosofą V. Radžvilą, prisiskaičiusį Friedricho von Hayeko. Šiandieniniams Lietuvos galingiesiems, remiamiems tvirto „antstato“ – Europos Sąjungos vadų įsakymų, tarnauja kiti vietiniai „klapčiukai“ – L. Donskis & Co. Iš esmės L. Donskis toks pat kaip ir V. Radžvilas, tik gudresnis: jis nesėdi bosų dešinėje iškėlęs smilių į dangų, o su jais kalbasi, neva diskutuoja, provokuoja tariamus ginčus, skelbiasi esąs nepriklausomas moderatorius. Pasirinkta nauja, modernesnė ir įtaigesnė propagandos forma – pseudodiskusija. Kad ir kaip būtų keista, tačiau ji veikia: L. Donskiui prilipo taip trokštama nepriklausomo intelektualo kaukė.

iliustracija
Meninė redaktorė
Kornelija Buožytė

Jei per 20 metų Lietuvoje ir buvo nepriklausomų intelektualų, tai jais greičiausiai pavadinčiau A. Šliogerį ir G. Beresnevičių. Bet vienas iš jų dabar žvejoja paupy ir filosofiškai stebeilijasi į tekantį vandenį, o kitas geria alų dausose ir paniekinamai spokso į mus, policinės visuomenės kūdikius. Tad tautai beliko tik L. Donskis, propagandiniais plepalais vis labiau artėjantis prie savo ideologinio dvynio – žurnalisto A. Čekuolio, kuris moko kapitalizmo tiesų savaitgaliais prie televizoriaus susėdusias kaimo močiutes.

Ši knyga – dar viena propagandos nuodų injekcija jau apmirusioms skaitančių lietuvių smegenims. Laikraštiena. Laikraštinis politikavimas. Žurnalistinis ir politologinis carpe diem. Ištisus 2006 m. svarbiausias šiandieninis Lietuvos kultūros ideologas rašė į savo gimtojo miesto laikraštį. Ir išėjo ši knygos pavidalo propagandinė brošiūra. 9/10 teksto skirta ES ir JAV politikos aiškinimui ir Lietuvos politikos, kartais nukrypstančios nuo generalinės linijos, kritikai. Kriminalines naujienas atstoja landsbergiškai rusofobiškas skyrius „Rusija ir kitos Europos dilemos“, sporto skyrelį – politizuotos pastabos apie 2006 m. pasaulio futbolo čempionatą, kultūros rubrikėlę – senienos apie Mozartą ir Rembrandtą. Net rubrikos laikraštinės. Fu.

P. S. Šiame rašinėlyje žodį „Donskis“ paminėjau 8 kartus, žodį „propaganda“ – 6. Nesvarbu, jie man reiškia tą patį.
Replika dėl C&P replikos

Smagu „Šiaurės Atėnuose“ vėl matyti linksmai besidarbuojančius iš numirusių atgimusius C&P. Jų kritikos šluota, vienur silpniau, kitur stipriau įbrėždama, mėgina išvalyti uždulkėjusius literatūros ir kritikos užkaborius. Straipsnyje apie kritiką padarę tris jos pjūvius – rinkodaros (kuriai priklauso įvairios lytys), valstybės kumščio (kuriam priskiriama vien tik gražioji ir švelnioji lytis, t. y. klerkės, bobturgis, tariamos humanistės, matronos, bet pasitaiko ir cerberių) ir genijų (kur žioji dar tuščio dangaus žydrynė su praskrendančiomis efemeriškomis didžiavyrių šmėklomis) – jie pasakė ir visai, ir ne visai taiklių dalykėlių. Regis, jų keikiamos liberalios visuomenės sąlygomis kiekvienas turi teisę šmaikštauti taip, kaip tik jam patinka. Kita vertus, visi gerai žinome apie pavojingą žiniasklaidos galią nesusiformavusiems naiviesiems protams, todėl ir išsprūdo man ši atsakomoji replikėlė. Ganėtinai keistai atrodo jų iš Kukulo lūpų nugriebtas keliaujantis gandas, kad kritikos būtų parašyta daug daugiau ar geresnės, jei nereiktų kai kam (kai kurioms?) rašyti darbų „dėl balų“, ir padarytas plataus profilio neigiamas apibendrinimas apie visą akademinių institucijų darbą. Nesakau, kad tose institucijose nėra didelių ydų, bet trikdo tai, kaip paprastai vienu smūgiu teisėjaujantys Dievo Pirštai įvertina visus tiriamuosius darbus. Jei jie būtų nors kiek geriau susipažinę su LLTI leidžiamomis senosios ar naujosios literatūros istorinių tyrimų serijomis ir kitomis knygomis, kurias rengiant bendradarbiauja dėstytojai iš visų universitetų, sunku patikėti, kad jas pavadintų tik „oficialiomis klerkių ataskaitomis“. Atsigavę numirėliai, jūsų linksmo ir atviro tono kritikos labai reikia, nes daugelis mūsų rašymų vis dar serga nemalonia surūgimo ir veidmainiavimo liga. Vis dėlto derėtų ją labiau pasverti ir apgalvoti, nors tai iš jūsų pareikalautų ir daug daugiau intelektinių bei laiko sąnaudų ir atitinkamai proporcingai sumažintų finansines galimybes. Antraip patys įkrisite į rinkodarinės kritikos balą, iš kurios norėtumėte išvesti tautą. Arba teisėtai, bet be jokių analitiškesnių svarstymų maištaudami prieš oficialią pataikūnišką literatūros kritiką, primenančią sovietmečio tradiciją, atgaivinsite dar vieną gerai iš tų pačių laikų pažįstamą proletarinei kultūrai atstovaujančios kritikos lavoną. Visų laikų revoliucionieriai ilgai „nesicackydami“ visus reikalus išsprendžia paprastai ir greitai (kur ten jiems akademiniai išvedžiojimai apie kultūros sąvokos daugiareikšmiškumą). Bet revoliucijos, žadančios šviesų rytojų, jau nebenorime. Nors apkerpėjusios mokslo institucijos, kaip ir universitetai, reikalingos kuo skubesnių reformų, būtų gerai susilaikyti nuo kairuoliškai radikalaus revoliucijų šarmo. Ypač kultūroje, kurioje rinkodarinės, akademinės ir talentingosios kritikos tendencijas, o kartu ir net nekaltąjį „pasidalijimą nuomonėmis“ veikia ne tik atostūmio, bet ir klastingosios traukos jėgos.


A. J.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


82919. e -C&P L. (Donskiui prilipo taip trokštama nepriklausomo intelektualo kaukė. )2007-05-08 17:48
o tau nihilchuliganeli, negresio jokio intelektualo "kauke". jokio.

82920. padėka2007-05-08 17:48
ačiū už donskio analizus.

82925. Asiliukas Porfirionas2007-05-08 18:37
Buwo gan nebloga "literatura-makulatura" litmeny. O dabar wel atgime bergzdzias putojimas szatenuose. Gaila.

82939. vyrdūnas2007-05-08 21:17
kažkam 2 kartus "gresio" jokio intelektualo kaukė.

82948. Jonelis2007-05-08 23:01
Kas dėl Donskio - kaip pirštu į akį, tačiau greta "valstybės užsakymo" paminėta tik Lietuvos valdžia/kapitalistai, JAV ir ES, o praslydo dar viena labai svarbi valstybė, kurios užsakymas, manding, taip pat nuolat vykdomas. Gal čia kairuoliškos nuostatos sukluudė, negi politkorektiškumas?

82949. javas2007-05-08 23:24
o man patinka bergzdzias donskio darbas

82994. sizifas2007-05-09 16:19
Donskio darbas ne bergždžias

83030. aka2007-05-09 20:24
Vargšai dvyniai. Nuolat įsiutę ir nieko nesuvokiantys. Bergzdi.

83102. jonas kruopa :-( 2007-05-10 13:00
vyruciai, ar nejuokinga CP girti Šimonį, kuris, kaip visi žino, bendradarbiauja tame pačiame šūdo pilstymo skyriuje ?

83115. kvailutė2007-05-10 14:41
o man patinka CP. ups, atrodo pasikartojau. vis dar.

83116. vs2007-05-10 14:42
ką veikti Ališauskui po tokio CP teksto? apsiverkti? nušauti CP ir pačiam nusišauti? piktas ir kvailas tekstas. jei poetui rašyti kalbas prezidentui - blogas tonas, tai tiek tevertas mūsuose ir poetas, ir prezidentas. po panašių recenzijų kažkaip dingsta pasitikėjimas bet kokiu CP tekstu apie dar neskaitytą knygą, nes Arno knygelę kaip tik dabar maloniai vartinėju. gal AA yra kada CP piktu žodžiu užgavęs ar skolos neatidavęs? bet gali būti, kad CP tiesiog apniko priešpavasarinis klimaksas, tada siūlau sekantį vaistą: pasekus drąsiosios kaunietės pavyzdžiu įlipti į žirafų narvą, kur patinėlis Solutas pasveikins taikliais kojų smūgiais į abi galvas. o smūgiai į galvą, kaip įrodė Erlickas ir minėta kaunietė, sustiprina smegenis, tikėjimą bei prašviesina mąstymą

83119. kvailutė>vs2007-05-10 15:10
ką daryti? mielasis/-oji vs, Ališauskui spręsti, ką daryti. Jei tu manai, kad žmogus neturi savo stuburo, neturi tikrumo, kas jam tinka daryti, o kas ne, arba jo įsitikinimai priklauso nuo aplinkinių suokimo/urzgimo, tai tegu kuo greičiau apsiverkia ir pasišvenčia tik kalbų rašymui. o jei viduje kasnors dar rusena, kirba, stumia, tai spjaus į visus vertinimus ir darys tai, kas jam tinkama.

83123. vs2007-05-10 15:35
savo ir AA vardu dėkoju už situacijos išaiškinimą

83126. kranklys2007-05-10 16:51
CP jau parodė savo literatūrinį skonį, geriausiais lietuvių poetais įvardydami Dambrauską ir porą dar kažkokių pezėtojų - net neatsimenu. Žodžiu, Žilvinėlis ir Darelis bando kompensuoti savo kompleksus, kad patys netapo net vidutiniškais poetais - o norėjo, jų žodynu kalbant, iki apsišikimo norėjo, bet liko, vėl gi jų žodžiais kalbant - seilėti pizdukai ir visiški impotentai.

83166. Jerichono Rožė > krankt2007-05-10 21:03
na jau ne krankt, nusijonušlėlinai/nusivneclovėlinai/nusibušėlinai. Brangusis, visur, net ir komentuose, pripažįstama, jėga -- gal net ir šešėliniose mintyse. Neradau pas Tave, oi, neradau. Kapituliacija prieš tai būtina pareikšti. Tada pralaimėjimas tampa jėga. Bet juk Mes net nepralaimėjom. Negi šliucha esi?

83201. krankt > Jerichono Rozei2007-05-11 04:59
Tau ka, po velniu, stogas vaziuoja?! Cia juk nebuvo jokio mano komentaro, o ka tu man cia trelini? Eik tu sikti, liurbi neraliuotas. %%#%@#$&$*^%

83212. patys zinote kas2007-05-11 09:58
Is simonio pramoga buvau pasidares jau universitete - man patikdavo jo neprastas apsiskaitymas, milziniskas troskimas prilygti R.S. ir A.A. ir sprogdinantis, visa apimantis pavydas, kuri kurstyti - vienas malonumas. Pocevicius - zmogus su igimtu saljerio kompleksu, prie simonio prisijunge kiek veliau, bet su nemazesniu uzsidegimu. Nepatikesit, bet as net esu skaites jo eiliu - zviegiau is juoko ir skatinau publikuotis - tegu visa Lietuva pamato Mocarto laiku drama - Saljerio "noriu" didesni uz tikslu zinojima, kad "negaliu". Gana juokinga ir graudu matyti poceviciu is visu jegu besisvaistanti kumsciais ir kencianti nuo to, kad jo "aukos" jo "taikliu: ir :triuskinanciu" smugiu net nepastebi:))) Na, o apie Andriusi nieko negaliu pasakyti. Bet jus jau man atleiskite, pastebeti jo literaturinius darbus reikalinga speciali optine technika, rodanti mikrobus, as jos neturiu. Apie Andriusio egzistavima galima speti tik is nuolatinio verksmo sliurpciojimo tuscioje vietoje: "As netalentingas, o jie talentingi - taip nesazininga". Vargsai biezdariai, zliumpkit, grumokit kumsteles i dangu iskele - as jums padiriguosiu. Neabejokit, visa likusi jusu vargana gyvenimeli diriguosiu. Tiesiog esu blogas zmogus ir ir megstu musti gulincius:)))

83214. visa tiesa apie CP 2007-05-11 10:12
CP pasirasantieji - ubagai, tokie patys kaip Gedimino prospekte besislaistantys dvokiantys, demonstruojantys snargletus bintus ir prasantys "duokit ant bulkutes" veikejai. Kaip sitie reikalauja centu, taip CP - demesio ir pripazinimo, o kai negauna (o negauna praktiskai niekada) - pradeda vemti, viduriuoti, rekauti, keiktis ir keikti viska aplinkui, o paskui spudina prie naujos "aukos". Taip ir gyvena vyrai - nuo ismaldos iki ismaldos - smirdantys, apsisike, rekaudami ir zinodami, kad tai - reiksmingiausia, ka jie pasieke gyvenime, kad jie jau dabar niekam negabus, neidomus ir nereikalingi. Palei literatura besitrinantys minedai.

83223. kvailutė atseit visai tiesai2007-05-11 11:26
baik varyt ant CP. jei jis šika, tai gražiai, o tu triedi - mažai turinio ir daug garso. :D

83231. pietūs2007-05-11 12:49
nu jo, o kaip tik sausainį pasiėmiau valgyti.kiek kartų sakiau sau-jokių valgymų, gėrimų prie kompo:)

83263. vakarienė > pietums2007-05-11 15:21
Iki vakaro baiki darbus, tada marš nuo kompo ir sėdi prie stalo ramiai vakarienei.

83266. vs2007-05-11 15:51
vis tiek skanaus... svarbiausia neapipilt kisielium klaviatūros. o dėl dailiojo kakojimo... šįkart panašu į apsi-kakojimą, yra ir toks žanras, su pa(si)tapšnojimu

83291. ragana Kornelija - tam, kur "patys zinote kas"2007-05-11 21:05
palik tą Šimonį ramybėje. nerašo jis čia, NE-RA-ŠO - kiek galiu tau, durniau, kartoti? ir niekada su CP slapyvardžiu nerašė. ir CP šiemet prisikėlė vienas, o ne du kaip pernai.

83292. ragana Kornelija dar tam pačiam2007-05-11 21:09
P.S. ar esi toks bukas, kad nematai vienodo braižo visuose šiemetiniuose tekstuose? juk akivaizdu, kad rašo vienas žmogus. o tu ką veiki? pasisakyk savo pavardę - bus įdomu sužinoti tavo literatūrinius nuopelnus.

83304. Jerichono Rožė > mano valdovei Krankt2007-05-12 00:46
O`key. Good. Priimu. Respect. my darling. taškas. Šhyt neisiu tol kol argumentuotai nepavarysi

83318. raganai kornelijai2007-05-12 14:13
Tai nieko nekeicia. Negi tu manai, puikioji ragana, kad jei jau Simonis ar Pocevicius butu ne CP, tai ju poezija vien nuo to pageretu? :)))

83387. ragana Kornelija2007-05-13 00:02
aš kalbu ne apie jų poeziją, o apie Šimonio buvimą CP, jei nepastebėjai.

83429. Fiokla :-) 2007-05-13 18:51
Kritikas daro paslauga "rashytojams", nes jo talentas kelis kart didesnis...

83431. ragana Kornelija2007-05-13 19:09
nu kad paprastai sako: kritikas yra neišsipildęs rašytojas...

83435. to Kornelija2007-05-13 19:45
truputi senamadiskas poziuris. man atrodo, kad i si psl susirinko visi neissipilde ktitikai. jiems tenka issipildyti rasytojais.

83480. Fioklai2007-05-14 10:58
Ar juokauji, ar rimtai traktuoji savo žodžius?

83486. kvailutė2007-05-14 11:45
talentas didesnis... mažesnis... niekaip nesuprantu, kodėl būtina viską lyginti, vertinti ir dėti ant prekystalio. galima pagalvoti, kad mažesnis neturi teisės gyventi, kvėpuoti, jausti, mąstyti, kalbėti...

83533. x2007-05-15 00:23
O dėl Donskio yra tiesos... nors sutirština gerokai. C&P nenuoseklūs neurastenikai kaip ir visi ultros - kiek prisimenu, pernai A. A. Beresnevičių vos ne šarlatanu išvadino, o čia štai jau ir ant pjedestalo...

83580. nerka2007-05-15 13:37
pries kelis metus pocevicius placdarme norejo isiteikti donskiui ir savo eiliu knyga kiso, bet nesekmingai. Tai dabar siauteja kersydamas

83586. amigo-paciam zinote kas2007-05-15 15:57
Gulinčius, braliuk, mušti nepatogu, patogiausia - spardyti. Aišku, jeigu si įvaldęs šios kovos meną. Bent man taip neatrodo, nes nuo tavęs atsiduoda smardžiu pavydu net "biezdariams"...

83590. kvailutė2007-05-15 16:26
jau kelinta diena kažkodėl nedrįstu pasakyti, kad net neįsivaizduoju, kas yra tas "patys žinote kas". čia taip užhipnotizavo mane, ar ką. bet kad jau įsidrąsinau, tai dar pridursiu, kad ir nenorėčiau to pono pažinti. bent jau tam, kad negalėtų taip pasipūtėliškai vadintis. o jei ir toliau kartosis, tai ir aš karktelsiu, kad nežinau, kas jis toks.

Rodoma versija 31 iš 32 
14:19:00 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba