ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-07-17 nr. 709

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DONATAS PETROŠIUS. Tylėjimas (26) • ROMUALDAS OZOLAS. Merdėjame ir mirštame (75) • CHARLES BUKOWSKI. Poezija (12) • SLAVOJ ŽIŽEK. Tikrovės pasija, regimybės pasija (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Senojo religingumo būdas (12) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (11) • Su EVALDU JANSU kalbasi Alfonsas Andriuškevičius. Nemaudžia nei kepenų, nei sąžinės (14) • EVALDAS GALVANAUSKAS. Poezija (25) • MINDAUGAS GRIGAITIS. Keturi žingsniai nuo tobulybės (23) • SIGITAS PARULSKIS. Nepakenktų truputis nuodų (8) • VYTAUTAS TUMĖNAS. Senosios dvarvietės: Trakų Vokė dailininkų akimis (17) • RICHARD BERNSTEIN. Islamo pamokos Vokietijos mokyklose (3) • DANIEL K. SOKOL. Medicinos etika: ar tiesa – vaistas? (4) • MICHAIL ZOŠČENKO. Baisus pasaulis (2) • laiškai (15) •

Senosios dvarvietės: Trakų Vokė dailininkų akimis

VYTAUTAS TUMĖNAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kęstučio Bačkio nuotrauka

Pusiaukelėje iš Vilniaus į Trakus apdulkėjusiu ir nelygiu keliu pasukę į kažkokią varganą provincijos gyvenvietę, kurios jaunimas tikriausiai svajoja pamiršti gimtąją kalbą ir emigruoti į Vakarus, privažiuojame paslaptingus, praeities ir gamtos didybe dvelkiančius Trakų Vokės dvaro ansamblio vartus, už kurių vyksta visai ne tai, ko įprasta tikėtis. Kodėl anksčiau ten neužsukta? Juk taip dažnai pravažiuota keliaujant į Trakų kurortą? Pirmoji viešnagė sutapo su Trakų Vokės dvare birželio 19–27 d. pirmą kartą vykusiu pleneru "Trakų Vokės istorinis-kultūrinis paveldas tapyboje". Jis pritraukė Vilniaus ir Trakų Vokės (pasirodo, ir vietoje esama puikių menininkų) tapytojus, grafikus, scenografus, keramikus, skulptorius, dizainerius ir (dar keisčiau) įtraukė, labai sudomino įvairaus amžiaus vietos gyventojus.

Trakų Vokė išties išskirtinė, nes vietos inteligentijai šio dvaro likimas itin rūpi ir ji garsiai ir įtaigiai sugebėjo tai paskelbti.

XIV a. pabaigoje pro Trakų Vokę dažnai žygiuodavo kryžiuočių kariuomenė, jų žvalgų "Lietuvos kelių pranešimuose" dažnai minimi keliai iš Trakų į Medininkus pro Trakų Vokę. 1415 m. Vokės kaimą Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas užrašė Senųjų Trakų benediktinų vienuolynui. 1832 m., po vienuolių suėmimų už dalyvavimą 1831 m. sukilime, kaimas perėjo valstybiniam iždui, o šis jį pardavė Ašmenos maršalkai grafui Juozapui Tiškevičiui. Grafo sūnus Jonas Tiškevičius, Vilniaus gubernijos dvarininkų maršalka, apie 1875 m. nuostabiame Vokės kraštovaizdyje (manoma, kad dvaro koplytėlė stovi toje vietoje, kur kadaise būta pagoniškos šventvietės) pradėjo statyti rūmus pagal italų architekto Oleandro Marconi projektą. 1900 m. senąjį parką ant Vokės upės terasos unikaliai pertvarkė prancūzų architektas ir botanikas Edouard’as André. Antrojo pasaulinio karo metais rūmų ansambliui ir visai aplinkai buvo padaryta daug nuostolių. Pokario metais Trakų Vokės architektūrinis ansamblis priklausė įvairioms organizacijoms ir žinijoms. Nuo 1956 m. pagrindiniai Jono Tiškevičiaus rūmai tapo Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto filialu ir buvo kapitališkai restauruoti (projekto vadovas – Jonas Lazauskas). Tačiau pasikeitus valdžiai visiškai pakito ir požiūris į rūmus: nuo 2001 m. LŽMTI persikėlė į kitas patalpas, o grafo Jono Tiškevičiaus rūmai buvo palikti be šeimininko.

Nuostabiausia tai, kad Trakų Vokės gyventojai nepradėjo (kaip įprasta šalies provincijoje) savo reikmėms vogti ir ardyti pastatų (palyginkime su Kultūros ministerijos lėšomis restauruoto Bradeliškių vandens malūno likimu). Priešingai, negalėdami ramiai žiūrėti į dvarui iškilusią grėsmę ir pasyviai laukti valdžios malonės, patys (bendruomenės "Versmė" iniciatyva) pradėjo ieškoti naujų šeimininkų. Dvaro rūmus išsinuomojo Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga. Buvusiose dvaro arklidėse įsikūrė kultūros namai (jų materialinės bazės pagrindą sudaro 1975 m. pirktas inventorius) ir Panerių seniūnija. Tačiau be šeimininkų yra likę ar nežinia kam laikinai išnuomota ir pernuomota nemažai rūmų ansamblio pastatų: kalvė, vandens bokštas, sargų nameliai. Deja, dalis šio kultūros paveldo visai nebeprižiūrima, o ir prižiūrimai dvaro daliai trūksta lėšų, todėl ji pamažu nyksta... Palangos ir Trakų Tiškevičių dvarų ansambliams geriau pasisekė.

Sovietmečiu sunyko pagrindiniai rokoko stiliaus parko vartai, dabar toliau irsta kiti dvaro pastatai – pirmasis Lietuvoje elektrinis malūnas, vienas pirmųjų vandens bokštų, unikalios architektūros, reto dydžio ledainė (veiksmingi tik vieni pirmųjų Lietuvoje 1830 m. įrengti žuvivaisos tvenkiniai), o kiūrančio buvusių Jono Tiškevičiaus dvaro arklidžių su karietine stogo nepajėgia užlopyti ten įsikūrę Trakų Vokės kultūros namai. Itin žiaurius randus ansambliui yra palikusi sovietinė urbanistinė veikla – parko teritorijoje riogso daugiabutis, aptriušę mūriniai garažai ir sandėliai. Paminklinių pastatų aplinka užgrobta privatininkų. Guodžia tai, kad kai kurie Trakų Vokės dvaro ansamblio pastatai turi šeimininkus, tačiau tai kelia ir nerimą, kadangi žinant lietuvio būdą nuogąstautina, ar skirtingi savininkai turės vieną dvarvietės ateities viziją, ar iš pavydo nesusipyks, ar nesudarkys autentiško paveldo, ar modernizmais neužgoš jo taip, kaip tai gėdingai daroma sostinėje? Ar nesugalvos koks tūzas ten pastatyti, pavyzdžiui, aukščiausio Baltijos šalyse viešbučio?.. Savininkai kol kas nepasižymi užsidegimu, trūksta ne tik idėjų, bet ir lėšų... O valstybinė "dvarų programa" kol kas neįsibėgėja.

Todėl viltys, siejamos su Europos Sąjungos dėmesiu kultūros paveldui, tolygiai regionų plėtrai, kultūros pramonei, Trakų Vokės ansamblio gerbėjus paskatino atkreipti visuomenės dėmesį į šio dvaro vertybes, plėtros išteklius ir pavojus. Trakų Vokės kultūros namų direktorė Loreta Marcinkevičienė (žinoma kaip klasikinės muzikos ir poezijos vakarų Jono Tiškevičiaus dvaro rūmuose rengėja) drauge su bendraminčiais dailininkais Ojaru Mašidlausku ir Romu Žmuidzinavičiumi surengė dvare tapybos plenerą ir jį vainikavo sukurtų darbų paroda. Organizatoriai vylėsi, kad Jono Tiškevičiaus dvaro rūmų ansamblis dailininkams sužadins daug minčių, kad šios atsispindės jų paveiksluose, o surengta paroda išjudins ne tik vietos, bet ir platesnę visuomenę. Numatyta, kad tai sustiprins ir edukacinė plenero dalis – pritrauks ne tik moksleivius, bet ir jų tėvelius, gimines, draugus ir paskatins juos susipažinti su profesionalia dailininkų kūryba. Projekte dalyvavo ir Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga (vadovė Undinė Nasvytytė) bei E. André klubas (vadovė Vaiva Deveikienė). Nors plenerą buvo numatyta rengti lauke ir viduje (E. André parko teritorijoje ir Jono Tiškevičiaus rūmų ansamblio pagrindiniuose rūmuose), bajorams atsisakius suteikti rūmų patalpas plenero vyksmui darbas vyko tik buvusių dvaro arklidžių pastate (kultūros namuose).

iliustracija
Kęstučio Bačkio nuotrauka

Kultūros namų direktorė L. Marcinkevičienė pabrėžė, kad "Trakų Vokės ateitis – tiktai turizmas. Apgailėtinos būklės dvarvietę jau dabar aplanko Prancūzijos ambasadoriai, parko kūrėjo E. André proanūkė Florence André". L. Marcinkevičienė per plenero atidarymą turizmo agentūras kvietė į siūlomas ekskursijas įtraukti ir Trakų Vokės gyvenvietę: "Turistams turėtų būti patraukli sukaupta istorinė, kraštotyrinė medžiaga, dvaro rūmuose jie galėtų aplankyti vėliavų muziejų, atvykstantiems galėtume pasiūlyti meninę programą. Pritraukus turistų būtų paremti Trakų Vokės smulkieji verslininkai..." Beje, plenero organizatorė drąsiai prisipažino, kad yra nusistačiusi prieš tarptautinius plenerus, nes juose per daug dėmesio skiriama užsieniečiams, o vietos menininkai lieka nepastebėti, tiesiog ,,žūsta".

Plenerą finansavo Kultūros ministerija (regionų kultūros plėtros programa), Vilniaus miesto savivaldybė, parėmė įvairios įmonės, nors apskritai jis surengtas minimaliomis lėšomis. Plenere dalyvavo dailininkai Romas Žmuidzinavičius, Ojaras Mašidlauskas, Vaida Kunigėlytė, Audrius Liaudanskas, Ingė Talmantienė, Justina Puidokaitė, Žana Valiūnienė, Irma Gustaitytė, Vida Juškaitė, Keistutis Bagdonavičius, Rima Karpavičienė. Plenere sukurti darbai eksponuoti parodoje "Menas – paveldui", atidarytoje birželio 27 d. Trakų Vokės kultūros namuose. Ji veiks iki rugsėjo. Rudenį numatoma surengti aukcioną, paskui įkurti nuolatinę paveikslų ekspoziciją.

Plenere vyko akcija "Piešti gali kiekvienas". Dailininkai dalijosi patirtimi, mokė piešti Trakų Vokės moksleivius. Birželio 23 d. vaikų darbai buvo iškabinti ant sovietiniais metais statytų garažų.

Pleneras truko vos savaitę, darbingą jo rimtį dar "sujudino" Joninių / Rasų šurmulys. Todėl reikia pripažinti, kad ištisai lyjant per trumpą laiką sukurta išties daug – 43 kūriniai.

Jie įvairaus pobūdžio – tai rodo tinkamą dalyvių parinkimą. Tai ir realistiniai ar impresionistiniai gamtos ir architektūros etiudai, eskizai ar studijos (V. Kunigėlytė, K. Bagdonavičius, I. Gustaitytė), ir dekoratyviniai peizažai (O. Mašidlauskas, V. Kunigėlytė) arba iki simbolio išgryninti paveikslai (R. Žmuidzinavičius, I. Talmantienė), kartais net priartėjantys prie figūrinių kompozicijų (A. Liaudanskas, J. Puidokaitė). Įvairi ir tapybos samprata – nuo realistiško preciziškumo (V. Kunigėlytė, K. Bagdonavičius) iki mėgavimosi spalvų žaismu (R. Žmuidzinavičius) arba plakatišku ar grafišku potėpiu (O. Mašidlauskas, V. Juškaitė, Ž. Valiūnienė).

Trakų Vokės dvaro ansamblis itin patrauklus tapytojo akiai ir teptukui: jo labai įvairaus stiliaus mūriniai ir mediniai pastatai išsiskiria skirtingais tūriais bei siluetais. Vešli žaluma peizažinei tapybai sukuria puikią terpę, leidžiančią stebėti architektūrą, skendinčią migloje, mirgančiuose lapijos šešėliuose, žaros spinduliuose. Įdomu, kad dauguma menininkų pasirinko tapyti ne svarbiausius dvaro rūmus, o labiausiai pažeistus, nykstančius pastatus, esančius nuošalyje, apstatytus moderniško technogeninio peizažo elementais, privatizuotus įvairių šeimininkų ar "nepriklausomus vaiduoklius": dvaro ledainę, kalvę, vartus, bitininko namelį, malūną, vandentiekio bokštą.

Drauge su Lietuvos žemės ūkio universiteto kaimo plėtros specialistu A. Aleksandravičiumi apžiūrėdami dvarą stebėjomės, kodėl Lietuvoje verslininkai investuoja į naujų viešbučių – beveidžių architektūrinių monstrų – arba kičinių kaimo turizmo sodybų statybą, bet nepastebi ir nepritaiko turizmui kur kas daugiau semiotinių verčių turinčios dvarų architektūros.

Įspūdingo būta ir plenero atidarymo. Raiteliai kvietė į renginį jodinėdami ant žirgų po visą Trakų Vokės miestelį, aidint valtornoms buvo pakelta plenero vėliava, dalyvavo Panerių seniūno pavaduotojas Rimantas Skaistis. Vėliau puošniu vežimu, grojant armonikai, šventės dalyviai nuvažiavo pagerbti sovietmečiu sunaikintų Jono Tiškevičiaus dvaro parko vartų atminimo – kartu su visa tvora jie nugriuvo dėl nemokšiškų inžinerinių kasinių (tranšėja buvo per arti vartų).

Ne mažiau įspūdinga buvo lankytojų apgultis per parodos atidarymą... ,,Efektingas" buvo ir plenero uždarymo akcentas, kai grojant armonikai kukliai puotaudami plenero dalyviai pradėjo linksmai šokti liaudies šokius. Tačiau netikėtai įėjęs policininkas tai uždraudė ir nutraukė linksmybes pareikšdamas, kad tai daryti draudžiama, nes vyksta rinkimai – menininkų nelaimei, tame pačiame pastate buvo įsikūrusi rinkimų apylinkė...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


19722. Parko medis2004-07-20 08:54
Dvarvietės jau atgimsta. Galėčiau patikinti, kad panašūs plenerai vyksta ne tik Trakų Vokėje. Nustebino Trakų Vokės kultūrininkai palaiko ryšius su E.F.Andrė giminaičiais. Palangoje jo sukurtas parkas geriau išsilaikė, galėtų palikuonys ir ten užsukti, nes apie panašius ryšius neteko girdėti.

19843. cumi2004-07-23 21:26
Trakų vokė - prie pat Vilniaus, tiesa, niekad nebuvau ir pirmą kartą sužinojau, kad ten yra dvaras, bet manau, kad ta vietovė sutvarkyta butu pakankamai populiari ir lankoma jau vien dėl savo puikios geografines padeties. O dar tokia istorija... Sekmės garsinant šias idėjas:)

19880. nusivylusi...2004-07-26 11:00
mano kaimas yra Traku Vokej!!!Mano mociute gyvena prie pat rumu....patikekit ten tikrai labai grazu....tik labai gaila kad tas grozis nyxta tiesiog ant akiu ...:(...parko jau niekas nepriziuri....zolytes aplink fontana niex nebekarpo...rumai pasidare tiesiog eiline jaunimo vakarinio pasisedejomo,isgerimo vietele:(...zodziu visiskai apleido tokia vieta...GEDA...man tikrai labai liudna matyti toki apleista rumu vaizda...:(...

21292. kestas :-) 2004-09-07 19:06
Noriu pasidziaugti, kad keiciasi viskas, ryztasi viska is esmes sutvarkyti, pirmiausia parkas, veliau rumai. Atstatyma ir atnaujinima ijicijuoja bendruomene ir Gintaras Steponavcius, cia isrinktas seimuanas.

21377. tiesos_skleidejas :-( 2004-09-09 19:03
"Pusiaukelėje iš Vilniaus į Trakus apdulkėjusiu ir nelygiu keliu pasukę į kažkokią varganą provincijos gyvenvietę, kurios jaunimas tikriausiai svajoja pamiršti gimtąją kalbą ir emigruoti į Vakarus..." Rašė turbūt lochas, kuris gyvenime ten nebuvo, nes matosi, kad nežino nieko nei apie jaunimą, nei apie kelius...

21461. qqq :-( 2004-09-13 10:02
Pritariu tiesos skleidejui...

21752. Nesamonė :-( 2004-09-19 21:39
Tikra nesamonė,tas lohas kuris rasė ape voke ir apie jaunima,yra tikras OZYS...

21764. tiesiog2004-09-20 13:37
manau kad tas kuri rašo, turėtų raštyti tiesą. O kodėl taip nėra? Manau kai kam svarbiausia kažką parašyti, o ne ką parašyti

23280. 2004-10-19 13:50
Straipsnis parašytas gan gerai ,jei žiūrėsime istorinės tiesos, bet jei eina kalba apie šių dienų Trakų Vokę - tai gryniausia nesąmonė.Siūlyčiau prieš rašant straipsnius ,bent jau apsižvalgyti po gyvenvietę.O be to ir jaunimas mūsų pagal šiuos laikus yra gan geras.

54822. taku vokes gyventoja :-) 2006-04-03 21:49
jaunimas cia tikrai nepatriotiskas jei sugeba sitaip siukslinti savo namus. -pavyzdziui autobusu stotele paverte tualetu. slapimo kvapas,alaus buteliai,prirasinetos sienos kitatauciu zargonu,netgi maciau ismatu kruveles.kur dingo tikri lietuviai?

55798. Darfo :-) 2006-04-27 20:45
gerai, kad apie Voke bent rasoma, na o jaunimas - visokio yra, bet kaips akoma visokio ir reik. zinoma, parko siukslinimas ar isgertuves viesose vietose garbes nedaro, bet bendras vaizdas nera blogas. O siaip tai nezinia ar reik cia viska isciustyti, kad paskui visas miestas plauktu. Aisku tame nera nieko neigiamo, bet daug mieliau pasivaikscioti kad ir apleistais, bet dar ramiais, gausiu atvykeliu netrikdomais keliukais...

74130. jaunuolis :-) 2007-02-01 16:04
As nesuprantu kodel jaunimas??????vien jaunimas......o ka daro senimas???????guli voliojasi pakruumiais.........ko jus ju nepryziuryte???tai gal jie ir sika stotelese prigere????a?????........ypac kai kurie bendrabucio "JAUNUOLIAI".....vokes centre smaginasi sau pimp..us isverte.....va jaunimas.......sika........suoliukai-lovos...va jaunimas miega.....oi tas jaunimelis...gadina vokes ivaizdy.....negerai ..reik visus pasodint.... vat....

85342. amicus :-) 2007-06-06 09:15
...zinot yra kiek perdaug subjektyvaus vertinimo vietiniu gyventoju,aplinkos aprasyme.... Ir dar pamineciau,kad jau ne vieneri metai rumai isnuomoti Bajorams,taciau jie patys budami ubagai gal tik kiek pristabde pastato griuvima.Rumu bukle lieka tragiska

94689. vokes gyventoja :-) 2007-09-02 19:54
tai va ka galiu pasakyti apie tuos rumus jie tikrai grazus, bet vietinis jaunimelis tai ohoho nebuna ne dienos kai eidama pro saly nepamatyciau ju gerinciu ant laiptu o pasaves palieka jau toki jovala dirbantis zmones rumuose kiek kartu as maciau is ryto po du maisus siuksliu surenka.kai bandai paganyti ta jaunima tai kur ten jie dar labiau savo ozius rodo rumams kur kas butu geriau be tu tusovkiu bent vertintu kitu darba

151217. parasas :-) 2009-02-22 19:28
jus visi lo...

152300. :p :-) 2009-02-28 22:06
Gyvenu Vokeje ir manau, kad viskas pagal Vokenus labai gerai issaugota, o tas slapino kvapas stotelei, vien del alkocholiku, su kuriais mes nieko padaryti negalim. Dvaras ish ties labai grazhus ir jau tvarkomas ;) jame vyksta renginiai. Zhinoma labai gaila , kad fontano niekas netvarko, bet pagyvensim pamatysim : )

160498. taikintojas2009-05-20 01:07
Manau komentatorius vardu ,,Tiesos skleidėjas" neįdėmiai perskaitė straipsnį, kurio autorius akivaizdžiai sako, kad vietinio jaunimo nepažįsta...ir nieko apie jį nerašo... Tik daro prielaidą, kad padėtis panaši, kaip ir visoje šalyje... Tačiau labai nustemba, kad yra priešingai - neišgarsintoje Trakų Vokėje tokie nuostabūs kultūros renginiai vyksta ir tokie kultūringi paveldu besirūpinantys žmonės gyvena.

Rodoma versija 24 iš 24 
14:18:27 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba