ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-06-20 nr. 897

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

JAMES WRIGHT. Viršum upės (17) • GINTARAS SONGAILA. Lisabonos sutartis: Europos solidarumas ar stuburų laužymas? (52) • -gk-. Sekmadienio postilėHARALDS MATULIS. Latvijos vyrų pornografinė literatūra (Edmunds Frīdvalds, Nils Sakss) (5) • Su JOSEPHU RATZINGERIU (popiežiumi Benediktu XVI) kalbasi žurnalistas Peteris Seewaldas. Gyvybės medis (9) • ROLANDAS KAUŠAS. Reportažas iš miegamojo (85) • SIGITAS GEDA. Užuolaida ir žalias vazonėlis (22) • RENATA DUBINSKAITĖ. Wolfgang Tillmans: „Jei svarbus yra bent vienas dalykas, tai viskas yra svarbu“ (4) • EVALDAS GALINIS. Eilės (4) • LAIMANTAS JONUŠYS. Sovietinės realijos ir gluminanti literatūra (6) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Jurbarko vieškeliai, maišto šunkeliai (66) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Rasojančių rugių šventė (3) (10) • Gyvuoja „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ (2) • REDAS DIRŽYS. Meno streiko konferencija: griauti ar statyti? (12) • „Santaros-Šviesos“ suvažiavimo programaTik pasiklydę čia patenka (688) • 2008 m. birželio 27 d. Nr. 24 (898) turinys (1) •

Užuolaida ir žalias vazonėlis

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Balandžio 8, šeštadienis

Kadangi grybų supirkimas Dzūkijoje įsibėgėjęs, tai žmonės, dėdami grybą į burną, neužmiršta pasakyti:

– Aš centas! Aš centas!

Viačeslavas Ivanovas

Rusų lingvistas, mitologijos ir kitų dalykų žinovas. Jo paskaitų esu klausęsis apie 1983 metus Vilniuje.

Juodu su Vladimiru Toporovu (mirė 2005-aisiais) po keliskart viešėję Lietuvoje.

Kalbininkas A. Sabaliauskas rašo, kad sykį „Vilniaus“ restorane norėjęs juodu pavaišinti. V. T. iš karto pasakė, kad jis abstinentas, o V. I. pajuokavo, kad jis, kaip tas senas jūrininkas, geria viską, išskyrus žibalą ir vandenį, o kartais ir žibalą, bet vandens niekada.

Per ekspediciją Baltarusijoje žmonės sutikę juos su naminuke. Labai sutrikę, kad V. T. – „rusas su barzda“ – atsisako gerti, o V. I. maktelėjo vieną stiklinę po kitos ir – nieko! Girto jo niekas nėr matę.

Žmonės paklausė, gal tas rusas V. T. yra baptistas...

– Taip, taip, baptistas! – gelbėdavosi ir vėliau tokia nuostata.

Dar sykį J. Winiarskis

Teisus, kada teigia, kad geras eilėraštis pirmiausia pasirodo kaip atmestinas, tik vėliau žmonės (išmanantys) jį priima.

Teisingiau, žinoma, man tą tiesą buvo pasakęs Grigorijus K. (apie 1967-uosius):

– Nebijok, Sigitai, tai, kas nauja poezijoje – iš pradžių prakeikiama. Ir jų autoriai – pasmerkiami, paskui pripažįstami, o dar po kiek laiko – garbinami.

Balandžio 9, sekmadienis

Apie gatvės žargoną

Kartais čia tiesiog atgimsta senosios, pirminės žodžių reikšmės.

Pavyzdžiui, „krūtas“ („O, tas krūtas yra!“). Plg. lietuvių „krūtinė“, „kriūtingas“ (status), „krutinti“, rusų „крутой склон“, „krūtys“ ir t. t.

Nieko kito – status, stačiai kertantis.

„Tamsa, užklojusi skardžius kriūtingus...“ (iš seno „Skaistyklos“ vertimo).

Prierašas prie andainykščių

Meistras kuitėsi prie dujų katilo, kai pakėlęs telefono ragelį išgirdau duslų sriūbavimą. Verkė moteris, kuri mane buvo labai jau „kietai“ užsipuolusi, o aš jai per kietai atrėžiau...

– Atleiskit, jei galit, atleiskit. Aš užsipuoliau jus be reikalo. Skaitau jūsų „Sokratas kalbasi su vėju“. Kaip galėjau užsipult tokį talentingą žmogų?..

Taip ir nupirko...

– Atleiskit man, – sakau, – žiūrėkit sveikatos.

Taip ir išsiskyrėm. Visam laikui, ko gero? Pasimatysime šešėlių pasaulyje.

Verbos...

Pokyčiai

Tokios vulgarios valdžios Lietuvoje nėra buvę. Antai – ministras vos spėja išsiskirti, o ministrienė fotografuojasi išsinuoginusi ant stalo ir giriasi susiradusi naują meilužį – masažistą, tamsaus gymio, išsiviepusį vyrulį plačiom letenom...

Voliojasi kniūbsčia.

Ir tokių fotografijų – pilna visuos leidiniuos.

Policija leidžia (pati sau) poezijos rinkinius: „Mentai irgi moka mylėti!“

Viršelyje – širdelės iš antrankių...

Išprotėjėlių šalyje: paukščiai dvesia upėse ir ežeruose, žmonės dvesia iš nukvakimo. Orwellas, ir tas susiimtų už galvos.

A. a. Benjaminas Gorbulskis

Į senatvę:

– Kai buvau jaunesnis, visi ragindavo: „Rašyk daugiau dainų, daugiau dainų!“ Kai parašiau, pradėjo rėkt: „Tu per daug parašei, tu per daug parašei!“

Balandžio 10, pirmadienis

Suomiai –

apie savo premjerę: jos plaukai pernelyg raudoni, kad jai gerai sektųsi.

SMS

Gal kada Tu irgi belsies į kieno nors duris ir patirsi jausmą, kad Tau jų kažkas neatidaro. Žinau, kad bus naktis, kai Tu man skambinsi, ir aš pakelsiu ragelį. Tavęs neatstumsiu.

Detalės

Medžiotojų mėnulis, pelių ir zuikių... Kelio aitvarai. O ko negalima pakeisti, teks ištverti.

Kada miegosi savo lovoj, namai pasidarys tau mielesni.

O meilė jokia nuodėmė, nebent jos stygius, bet pragaras atšals greičiau, nes aš įkelsiu koją į tavus namus.

Gyvenimas – su banditais

Tada, kai prasidėjo „rinkos ekonomika“. Milijonus ir milijardus susikrovė firmos, namų statytojai, sukišę prasčiausius įrenginius į tuos namus.

Mano bičiulis paėmė paskolą ir įsikūrė neva prestižiniame name. Po metų viskas ėmė irti, byrėti, griūti, varvėti.

Firmos „vadas“ per tą laiką nusigėrė ir numirė (56-erių milijardierius).

Draugas:

– Iš kur man paimt 3000 dujų katilui? Anas, pasirodo, brokuotas?

– Manai, kad kas sudės ten brangesnius, t. y. gerus katilus, jeigu galima sukišti pigiausius?

Jo atlyginimas – 600 Lt, buto mokesčiai – 400 Lt, telefonas apie 100 Lt.

– Kaip humanitaras gali gyventi banditų valstybėje?

– O kam humanitarai... banditams?

Naujosios valstybėlės – kaip Stalino lageriai. Principas tas pats. Kriminalinis pasaulis ir aukštuomenė – viename kumštyje.

Viduramžių karaliukai, supuvę jų karalystės, žmonos, vaikai ir jie patys.

Kerštaujančios komsorgų atžalos. Universitetai, kurių rektoriai – diktatorėliai.

Antai rektorė, rėkianti, kad Vilniuje skriaudžiami žydrukai, antai ministras, kurio žmona vadovauja alaus restoranui.

Žmonės? Pigi mėsa. Įmonėms, parduotuvėms, karui ir viešnamiams

Kas per velniava

Visą gyvenimą buvau priklausomas nuo žmogaus (vyro, moters) balso. Būdavo balsų, kurie mane „papjaudavo“ iškart, būdavo, kurie nupirkdavo.

Esu davęs daug sutikimų (spausdinti, dauginti savo kūrybą), pažadų, esu daug įsipareigojęs – per balsą.

Labiausiai siutindavo įsakmūs, nežinia ko reikalaujantys, arogantiški balsai – telefonu, iš tribūnų, gatvėje...

Labiausiai nupirkdavo kaži koks mielas atspalvis. Tembras, intonacija.

Siela gyva balse.

Labiausiai įsiutindavo cypiančios, plonytės (kad ir šunelio) dūšelytės.

Rėkiančios (be priežasties) dūšios.

Meilikaujančios saldžiabalsės.

Joks paukštis taip nedaro.

Nei šarkos, nei varnos.

Labai daug išsigimusių, išklerusių, sugadintų balsų.

Žinoma, gražiausia yra „giedančios žvaigždės“ – tyla.

Atskaitos taškai

Susirūpinęs liesas mergaičiukės veidas knygų mugėje (iš Mosėdžio).

Našlaitė, besiglaustanti prie slaugos namų vedėjos (Grybo gatvėje).

Kokių ketverių metų Urtė žaliu megztuku, su ašarom akyse, švepla, besiteiraujanti: „O kaip parašyti knygą?“

Gerosios naujienos

„Krontos“ leidykla gavo 10 000 litų paramos Korano vertimui išleisti. Po metų vargo.

Ne veltui atskridusi geltongurklė vakar kraipė savo galvytę ant balkono atbrailos.

Tarsi stebėtųsi:

– Nagi, nagi, Sigitai! Nebūk musulmonas...

O nuojautų išties kartais turiu. Šįryt perverčiau visas sutartis su „Kronta“. Indrę Selenytę, labai gabią dailininkę, nori „samdyti“ mano pasakų knygai iliustruoti.

Tą pačią, kurios diplominis darbas buvo „Vilkų ganytojas“ (iš knygos „Žalio gintaro vėriniai“). Prieš ketvertą metų.

Apie prarastus senžodžius

Universitete mums dėstydavo, esą tokie žodžiai kaip „muilas“, „vaina“ yra slaviški. Dalykas, matyt, sudėtingesnis. Yra juk žodžiai: „mulas“ (ežero dumblas, kuriuo galima trinti plaunamas kojas), „vanoti“ (mušti), „vanotis“ (pirtyje plaktis), „vainoti“ („Jis mane išvainojo – išbarė!“).

L. dainose l. dažna „vainelė“, „vaiskelis“ ir t. t.

Juoba LDK būta bendrų karų ir karelių.

Beje, „sriuba“ – „srėbalius“, „karti“ – „karas“, „karalius“ sudarytas kaip „srėbalius“. Ir nereikia čia jokių cezarių ar ciesorių (neva „karalius“ iš ten!).

Mūsų Perkūnas, tiesa, kažkokio didesnio dievo valioje. Su priesaga -ūnas – sudarytas taip, kaip „keikūnas“, „šaukūnas“, „kariūnas“. Kas gi tasai didesnis dievas? Ugnies? Jupiteris?

Vienaip ar kitaip imsi, o Saulė turėtų būti didesnis dievas nei šitas dievelis – griausmavaldis.

Ir jokios ten dievų „trejybės“, kaip aiškino A. J. Greimas, įsikandęs Dumézilį!

Dante ir Kristus

Dante Kristų pakeitė Jupiteriu. Kristus „Pragare“ guli skersai taką...

Avižos


    Geros – lietuvės,
    Blogos – gudės.
    Avižos lietuvės ir avižos gudės.

Iš Algirdo Mykolo dainynėlio


    Slyp šlop, šliapu šliapy,
    Typ top, tapu lapu,

            Algirdas yra geriausias
            Ir pats brutu-aliausias,
            Rigid do, rigid da,
            Rigid do, rigid da,

Kai visai jau nusiplušęs:


    Kaco madona,
    Tuta la fyga...

Netikėti pastebėjimai

A. Toynbee, istorikas, apsilankęs Vilniuje (kuriais metais?): „Vilnius yra keistas miestas, kuriame gyvena žydai ir baltarusiai, o dėl jo kapojasi lenkai ir lietuviai.“

Ta proga Pranas M.:

– Į Vilnių tiesiasi labai daug rankų ir Vilnius jas visas priima.

Tretjakovo galerija

Istorikė Tr., pamačiusi kataloge įrašą „Портрет неизвестной польской королевы“, paprašė parodyti archyvuose slepiamą portretą ir pamatė ten nutapytą... Vytautą Didįjį...

16 metų Nepriklausomybės

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas V. G.:

– Žmonės, netikę dirbti sovietinėj milicijoj, dabar tinka dirbti teisėjais (apie vieną teismų skandalą).

Tiek pasiekimų. Pirmoji Nepriklausomybė supuvo per 20 metų, antroji – puvo dar greičiau.

Paprastai vabzdžiai deda savo kiaušelius į vos prasiskleidusius pumpurus. Užauga obuolys, kirmis prasigraužia, kaišioja savo galvytę, juokiasi iš visų:

– Kaip man gera! Aš turiu tiek obuolienos!

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


121843. Kardas2008-06-25 16:39
Viskas butu gerai,tik nujauciu,kad tuoj cia pasirodys arklys,ar koks kitas jo pavaduotojas,ir garsiai pagadins ora. Ir taip pasmardins,kad net S.A. langai aprasos.

121850. mie2008-06-25 16:53
labiau negu pasmardina pats autorius niekas nesugebes.

121894. najau :-) 2008-06-25 21:47
Mėgstu džiazą, o ypač semantinį.

121954. Arklys2008-06-26 09:18
Labas, voželiai

121986. indėnė Asunta2008-06-26 13:12
Kai kadalabai taikliai, Sigitai, į gyvenimo realybės dešimtuką, kai kada klaikiai asmeniškai ir sentimentaliai.

121988. kumelė2008-06-26 13:14
Sveikas, Arkly. Tik nesitaškyk putomis.

122069. Hm2008-06-26 19:32
Šitas vizualus miksas su nuogu užpakaliuku - poeto svajonė? Pritariu mie: labiau, negu pasmardina pats autorius, niekas nesugebės. SMS: kas galėtumėt girtą Gedą priimti vidurnaktį? Narsieji ir narsiosios, prisipažinkit. Ale tu man sufantazuok šitaip...

122122. Katė2008-06-27 09:15
Silpnųjų ginklas - parodyti špygą, kai adresatas nemato. Kiekvienas žmogus asmeniškai atsako už savo nuodėmes, akmenimis besimėtanti, prisiėmusi teisuolio vaidmenį minia puola į dar didesnę nuodėmę.

122154. Katei2008-06-27 11:28
Bet ir pačios niekas nemato. Čia kažką gini? Kada tas susivėlęs pudelis sės už grotų dėl dukros persmeigimo?

122178. Katė2008-06-27 13:13
Kaip viskas yra, žino tik jiedu, kaltės dydį ir bausmę nustatys teismas, o kaip iš viso yra, vienas Dievas težino. Mes patys ir mūsų santykiai tokie sudėtingi, kad beprasmiška stengtis juos iki galo išrišti. Be to, koks konfliktas bebūtų, visada kaltos yra abi pusės. Na, viena daugiau, kita mažiau. Taip, ir aš pasislėpusi, bet špygos nerodau. Bandau pasakyti, kad mes visada skubam sušukti: "Ant laužo!", paskui atsigręžiame į istorija tapusį laiką ir stebimės: "Kokie barbarai..." Duktė juk pilnametė, ji galėjo atsiskirti, negyventi su neprognozuojamu tėvu, kuriam globos kol kas nereikia. Galimi du variantai: arba aukos, arba godumo sindromas. Bet čia tik mano paistalai. Nereikia kištis į kitų likimus. Tie, kurie vis tik linkę kištis, pasirenka teisės studijas.

122382. Arklys2008-06-28 09:47
Leiskite praeiti, einu Europos futbolo čempionato finalą žiūrėti.

122390. Katei2008-06-28 11:41
Neva nesikiši, bet įsikišai. Konfliktuoti visi konfliktuojame, bet griebtis peilio ir juo pavaryti dukrai iš nugaros... Reikalas pakvipęs krauju ir beprotybe, o sužalotajai prirašyti aukos arba godumo sindromą - tai pademonstruoti savo pačios supuvimą. Pati atsidurk jo akiratyje, kai prisisprogęs, ir pamatysi, koks sindromas ištiks pačią. Geriau jau patylėtum, kvaile.

122392. Ir dar katei2008-06-28 11:49
Kaip matai, teismas iš viso bejėgis ką nors nustatyti, nes poetas geria, neatvyksta į teismo posėdį, tad posėdis atidedamas iki rudens. Leidžiama poetui ir toliau laisvėje girtauti, laukiama kitos jo aukos. Įkalčius spėjo suslėpti draugai, kol atvyko policija, tad jis ir vaikšto iškėlęs snukį. Nieko nebijo, nes ginti ėmėsi jo orientacijos draugai. Mergaitė bus palikta visuomenei pasmerkti, o poetas taps jam besimeldžiančių senmergių garbinimo objektu. Štai tokie iškreipti mūsų gyvenimo vaizdeliai. Nesuprantama, kodėl tai mergaitei nepadeda jos giminės. Palikta viena likimo valiai, o tėvas juvelyrinėse parduotuvėse perkaliojasi aukso žiedus. Po du vienodus vyriško dydžio - sau ir meilužiui. Pati mačiau.

122393. Katei2008-06-28 12:00
Birželio 27 d. Šatėnų numeryje Geda rašo: "Ir mergaitės laiškas: "Labas, Tėtuk! Labai pasiilgau. Tiek ir tenorėjau tau parašyt - ir namų, ir Tavęs, ir šuniuko smirduko, ir šešto aukšto, ir Tavo rašomosios mašinėlės skrebenimo, barbenimo. Myliu. Vaikas." (Susigraudenimai: "O kas toj Romoje dabartės? Šitą žilą vakarą?)" Tai kas, kate, toje šeimoje godus ir nemylintis? Dukra su meile ir šiluma rašo savo tėvui iš Romos, o kai grįžta namo, šis be gailesčio puola su peiliu, nes dukra ten, kur jos vietą užėmusios kekšės ir tėvo meilužiai, vietos nebeturi. Ji juk trukdytų tam diedui uliavoti, lamdytis ir glamžytis su viskuo, kas juda.

122395. Katė2008-06-28 12:24
Jaučiuosi kalta, kad išprovokavau tokį viešą neapykantos protrūkį. Kilnūs tikslai ne visada lemia kilnų rezultatą.

122397. laumė2008-06-28 12:52
nekreipk dėmesio, Kate

122398. archyvaras2008-06-28 12:53
Deja, deja, ir mūsų realybėje, mūsų sociume, ir talentingų, kone genialių, žmonių šeimose bei jų privatumuose veriasi žemiškasis pragaras...Tai ko vertas šitas mūsų laikinasis gyvenimas?

122400. Katė2008-06-28 13:13
Alkoholizmas - baisi liga. Nuo jos kenčia ne tiek pats ligonis, kiek aplinkiniai. Mano regėjimo lauke nemažai tokių. Vieni išeina negrįžtamai, kiti ateina. Todėl aš skelbiu sausą įstatymą ir kviečiu arbatos gerti...

122406. Apsieisit2008-06-28 16:25
Nebutumet lietuviais, jei neturetumet savy tiek pykcio. Juk jums didziausia svente, kai kaimyno namas dega, tad sveskit toliau. Aciu Dievui,kad neturiu labusu kraujo:-)

122456. R2008-06-29 15:06
KAIP GERAI KAI KAJMYNO NAMAS DEGA

122560. Arklys to R2008-07-01 02:32
O tai kos Gedos namas sudegė, kaimyne? Kaip blogai, kad vokiečiai gavo. Nu bet ir Geda gaus. Pakaltinamas.

122756. Vau2008-07-03 11:52
Pakaltinamas ir joks ne ligonis. Pamatysit, vos teismas baigsis, jei nepaklius kaliūzėn, vaikščios sveikutėlis ir vėl dubasins, kas arčiausiai po ranka paklius. Tokie nugyvena visus, bet nusprogsta vieniši ir sukriošę.

Rodoma versija 25 iš 25 
14:17:17 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba