ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-02-06 nr. 927

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros (15) • JONAS VAIŠKŪNAS. Puolusieji (25) • -vt-. Sekmadienio postilė (35) • Su PHILIPU NITSCHKE, organizacijos „Exit International“ įkūrėju, kalbasi Rafałas Kostrzyńskis. Kiekvienas turi teisę oriai mirti (80) • TOMAS KIAUKA. Ketvirtadienis – mirties diena (1) • Šventoji Gralio taurė (18) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiaiSIMON REES. Vieno kuratoriaus darbo kodas (3) • ROMAS DAUGIRDAS. Eilės (5) • RASA JESKELEVIČIENĖ. Odininkas (4) • ŠARŪNAS KERŠYS. Taip gimė GalerijaRENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (4) • Šiaurės žvaigždė (2) • ARŪNAS UOGINTAS. Trauminės teritorijos (6) • AUŠRA KUNDROTAITĖ. Tyrinėtojas, arba Džeimgalso Džoistiko kalba gavus Pasaulinių ištiktukų premiją (7) • ir niekas man neuždraus (422) • 2009 m. vasario 13 d. Nr. 6 (928) turinys (10) •

Puolusieji

JONAS VAIŠKŪNAS

[skaityti komentarus]

Krizė, Recesija, Infliacija! Su šiomis maro deivėmis jau baigėme apsiprasti. Ir štai – Riaušės! Riaušės, sukėlusios prieštaringų vertinimų ir jausmų bangą: nuo apmaudo ir gėdos iki piktdžiugos ir džiaugsmo. Bet gal nėra to blogo, kas neišeitų į gera? Juk net riaušininkus puolę policininkai ėmėsi taupymo – iššaudė mažiau guminių kulkų, nei norėjo. „Krizė – taupykit kulkas!“ – vis komandavo kažkuris iš vadų.

Pagyvenę sovietinėje sistemoje mena, kaip „supuvęs kapitalizmas“ SSRS informacinėje televizijos laidoje „Vremia“ buvo pristatomas nesibaigiančių krizių, nuolatinių darbo žmonių demonstracijų ir riaušių vaizdais. Iš valdžios pusės – dujos, vandens patrankų čiurkšlės, policininkų bananai, guminės kulkos, iš liaudies – akmenys ir viskas, kas po ranka pakliūva, daužomi vitrinų stiklai, vartomi ir deginami automobiliai... Taip engiama „darbo liaudis“ reiškė nepasitenkinimą „kapitalistine priespauda“. Nors propaganda veikė kryptingai ir siekė įteigti kapitalizmo engiamų „liaudies masių“ įspūdį, mums tai buvo ne tiek priespaudos, kiek laisvės reginys... Darė įspūdį tai, kad leidžiama susiburti, išeiti į gatves, pareikšti savo nepasitenkinimą ir net nevaldomai išlieti jausmus... Ir ne tik demonstracijose „supuvusiame kapitalizme“ – futbolo sirgaliai apmaudą ir agresiją reiškė panašiu būdu.

Po sausio 16-osios riaušių ir mes jau tapome kapitalizmo sistemos nariais. „Vremia“ ir toliau transliuoja tuos pačius reportažus, o mums patiems tenka spręsti – „supuvęs“ šis kapitalizmas ar ne. Įvairaus amžiaus, pažiūrų, įvairių sluoksnių ir profesijų Lietuvos žmonės pagaliau išėjo į gatves išreikšti savo nepasitenkinimo ir apmaudo. Bet Seimą puolė ne visi. Puolė jaunuoliai. Kas juos sukurstė? K. Marxo filosofija, Lenino tezės, Maskvos agentai? Bet juk tai pirmoji nepriklausomos Lietuvos karta, užaugusi jau po 1990 metų kovo 11-osios kapitalizmo santykiais ir globalizacijos sumaištimi persisunkusioje laisvoje nuo priespaudos ir cenzūros valstybėje. Tie puolusieji – kapitalizmo vaikai, jau išsivadavę iš pusę amžiaus mums diegto sovietinio paklusnumo ir nuolankumo.

Kodėl puolė? Jei būtų vadovavęsi protu, būtų supratę: nei išdaužti langai, nei nušluoti nuo žemės Seimo rūmai ekonomikos nepakelia. Bet minia protą išjungia. Tai jos psichoterapija. Minia išlaisvina nesąmoningos psichikos galias: išstumtą baimę, neapykantą, apmaudą... Ji prasiveržia ir daužo visa, kas aplink, trupina blogio įsikūnijimus... Prieš puolusių donkichotų akis visai ne Seimas, o išsikėtojęs trylikagalvis smakas, savo čiuptuvais prismaugęs paprastą žmogų. Jausmai viską sumuoja: atimtą žemę, nusavintus pinigus, „prichvatizacijos“ vajų, keliaklupsčiavimą prieš monopolininkus, dešimttūkstantinius ponų atlyginimus, milijonines premijas, nepakeliamus mokesčius liaudžiai, kylančias kainas nemokiems...

Laisvos šalies puolusieji – atsikratę ideologinių prietarų, nekamuojami sentimentų valstybinei tautinio ir patriotinio ugdymo programai. Jie nebijo jokių inkvizitorių, netiki jokiais dievais, raganomis, velniais ir maro deivėmis, todėl savo apmaudą ir pyktį nesusimąstydami kreipia į konkretų blogio įsikūnijimą, kuriuo prašosi būti visų valdžių tvirtovė – Seimas. Akmenys dunksi ne tik į premjero A. Kubiliaus reformas... Tai tik paleidimo gaidukas. Akmenys lekia į G. Vagnorių, A. Brazauską, G. Kirkilą, V. Blinkevičiūtę, K. Prunskienę... į visų laikų „blogio“ įsikūnijimus.

Aukščiausia kapitalizmo vertybė – laisvė. Bet laisvė – kapitalui judėti. Stambios monopolijos ir su jomis susiję klanai pumpuoja vertybes į savo sąskaitas. Valstybinės valdžios pareiga – užtikrinti šią laisvę mažinant bet kokias kliūtis kapitalo judėjimo kelyje. Lietuvių liaudies filosofijoje kapitalo judėjimas aiškintas taip: turto kiekis yra pastovus ir jei kažkas lobsta, tai tik nuskurdindamas kitą. Pinigai ir vertybės perteka iš vieno kitam. Anksčiau šią idėją išreikšdavo Aitvaro įvaizdis. Mūsų seneliai dar neseniai dievagojosi matę ugninės šienkartės pavidalo Aitvarą, nešantį turtą savo globėjui. Pinigus, grūdus ar kitas gėrybes jis, susiurbęs iš vieno ūkininko, perneša kitam. Būta net patarimų, kaip tokį Aitvarą prisijaukinti ar net nusipirkti... Aitvarų turėtojai lobo iš skurstančiųjų. Ir kuo labiau turtingieji turtėjo, tuo labiau skurstantieji skurdo.

Anų laikų turčiams buvo reikalingi vargšai, kad padarytų juos turčiais ir išlaikytų. Ši priklausomybė švelnino interesų konfliktą ir skatino turtuolius bent šiek tiek rūpintis vargšais. Naujiesiems turčiams aitvarai ir vargšai nebereikalingi. Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje kapitalas juda jau virtualiomis erdvėmis ir yra pernešamas ne grūdų ar aukso maišų pavidalu, bet žaibiškai skriejančiomis elektromagnetinėmis bangomis. Ir jei anksčiau kiekvienas galvą ant pečių turintis ūkininkas pasistengęs galėjo įsigyti Aitvarą, naujosios technologijos iš jo šią galimybę atėmė. Virtualūs aitvarai prieinami tik išrinktiesiems. Pasak garsaus globalizacijos teoretiko Z. Baumano, būtent globalizacija atvėrė galimybes turtėti tik mažai grupelei veikėjų, galinčių pasinaudoti naujausiomis technologijomis, „kad galėtų nepaprastai greitai aplink Žemės rutulį varinėti didžiules pinigų sumas ir dar našiau spekuliuoti“.

Z. Baumanas pažymi, kad atstumtiesiems ir nuskurdintiesiems raminti sugalvota nauja mitologija (pasak jos, „laisvė (pirmiausia prekybos ir kapitalo judėjimo) esanti šiltnamis, kuriame turtas auga greičiau nei kada nors anksčiau, o gausėjant turto daugiau jo teksią visiems“) tėra apgaulinga pasaka – „naujieji turtai gimsta, išauga ir suklesti virtualioje tikrovėje, kuri yra kruopščiai atskirta nuo senamadiškų ir neįmantrių vargšų realijų. Turto kūrimas yra pakeliui į galutinį išsilaisvinimą iš amžinų – varžančių ir erzinančių – sąsajų su daiktų gamyba, medžiagų perdirbimu, darbo vietų kūrimu ir žmonių valdymu.“ Tokioje virtualioje tikrovėje turtų gamyba atrodo niekaip nesusijusi su konkrečiais vargšais. Priešingai – ima dingotis, kad šie du reiškiniai priklauso skirtingiems pasauliams ir kiekvienam jų būdingos visiškai kitokios priežastys.

Technologijos, pašalinusios laiką ir erdvę, kapitalą pavertė išties globaliu, „o visi tie, kurie negali nei spėti iš paskos, nei pažaboti naujų klajoklinių kapitalo įpročių, tik bejėgiškai stebi, kaip jų pragyvenimas išdyla ir išnyksta, ir suka galvą, iš kur ta pragaištis galėtų sklisti“, sako Z. Baumanas. Iš čia ir kyla milijonų žmonių, nesugebančių įsitraukti į naująją globalinę ekonomiką, atskirtis. Ir ši atskirtis tarp išrinktųjų ir puolusiųjų nuolat didėja.

Kokią antikrizinę politiką gali rinktis kapitalo magnatams pataikaujanti Vyriausybė, išgyvenanti nekontroliuojamo kapitalo švytuoklės ciklinio nuosmukio fazę? Ji neturi galios kištis į laisvąją kapitalo rinką, pakelti mokesčių turčiams ar nuskriausti save. Todėl įstrigusį ekonomikos vežimą turi ištempti tie, kurie jį visą laiką ir tempia. O kad tempiantieji nuolat nesiskųstų nepakeliamais sunkumais, tai pasitelkiama rabino Chaimo išmintis. Kadais sunkiu gyvenimu nepatenkintam Joškei jis patarė: „Jei namie krizė ir labai blogai, o tvarte dar turi gyvulių, tai įsileisk kasdien po vieną gyvulį gyventi pas save į trobą.“ Pagyvenęs kartu su galvijais, Joškė negalėjo nepajusti palengvėjimo ir džiaugėsi krizės pabaiga, kai pagaliau, rabinui leidus, tuos gyvulius galėjo išvesti atgal į tvartą...

Tad tik tokia galima išmintinga politika, kai patenki į ekonomikos nuosmukio ciklą: sunkiu gyvenimu besiskundžiantiems vargšams uždėdami pavalkus ir versdami lieti devynis prakaitus, stabilizuojame ekonomiką, paskui, leisdami nusiimti šiuos pavalkus, palengviname jų gyvenimą, suteikdami malonų „krizės“ įveikimo pojūtį.

Tą sausio 16-ąją atvykome į nevaldomos laisvosios rinkos ir kapitalizmo pasaulį. Lietuva jo link keliavo 18 metų. Mes dar nebuvome perėję visų laisvosios rinkos nuosmukio ratų. Kol buvo nevaldomos ciklinės ekonomikos pakilimo fazė, keiksnojome valdžią, bet džiaugėmės kapitalizmo laimėjimais. Dabar, kai lekiame nuo kalnelio į duobę, valdžia dar stumteli, kad greičiau nubildėtume. Juk pagal nevaldomos laisvos kapitalistinės ekonomikos dėsnius – kuo greičiau nugarmėsime į dugną, tuo anksčiau vėl pradėsime kopti į viršų. Gal todėl jau pasigirsta balsų, kad krizė į Lietuvą vėluoja. Tai negerai, nes ir užsitęs daug ilgiau. Tad ir nebelieka kito kelio, kaip kuo greičiau pasinaudoti išmintingojo rabino metodu.

Politikams, analitikams ir kitiems procesų žinovams atėjo metas subręsti ir baigti puolusiuosius demonizuoti nelabųjų vardais – buduliais, padugnėmis, intelekto nesužalotais veidais, kriminaliniu elementu, jedinstvininkais... Laikas pripažinti – priešų mitologiją eksploatavusi komunistinė santvarka žlugo ir Lietuvoje jau kurį laiką veikia kapitalizmas su visomis iš to išplaukiančiomis geromis ir blogomis pasekmėmis. Išsiugdėme ne tik visagalį prisikėlusiųjų ir pasikėlusiųjų naujalietuvių elitą, bet ir puolusiuosius – atskirtuosius. Nebeturinčius jokių galimybių išsireikalauti dėmesio, kad ir kiek parašų surinktų... Jie gali tik pulti. O kartą jau puolę – tik pulti dar sykį.

Prie to teks priprasti. Ir pratintis turės ne tik puolusieji, bet ir aukščiausiuosiuose rūmuose įsikūrusi valdžia. Kapitalizmas – tai ne tik „aukso vilna“, tai ir demonstracijos, ir riaušės, ir net revoliucijos. Reikia kalbėtis su puolusiaisiais. Ypač jei deklaruojamas dekalogas ir norima prisikelti. Antraip – nusiimkite akinius ir ruoškite plikes kiaušiniams.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


149827. cc2009-02-10 21:51
Neblogai parašyta. Čia tiktų miglota frazė- Už blogus darbus Dievas anksčiau ar vėliau atlygina, arba fiziškai- atoveiksmis lygus veiksmui.

149891. twice2009-02-11 19:59
Net ir kulturlapis apie ta pati, jau pabodo. Susvinkes kapitalizmas susvinkes socializmas, gyvenimu megaukimes, o ne izmuose uzsiciklinkime.

149908. dv :-) 2009-02-12 08:15
Puikiai, taikliai, aiškiai atskleistos tikros socialinių įtampų priežastys. Globalus kapitalizmas įsibėgėja ir mūsuose neišvengiamai formuojasi vis didejančios įtampos tarp išrinktųjų ir atskirtųjų. Tai vieną kartą reikia pripažinti.

149912. rama2009-02-12 10:22
siūlau str autoriui tuos nebudulius intelektualų veidais atsivežti į savo pirtelę , ir supažindinti su tikrais dievais ir vaidilutėmis . gal jie , vargšeliai , nieko gražaus nėra matę ant labusų ( tai jų kalba ) žemės ?

149941. dv2009-02-12 15:53
Tai tiesa "rama", jie tikrai nieko gero nėra matę ir nieko nenori matyti. Bet juk autorius puolusiųjų ir neteisina, kiek suprantu, o aiškina kaip ir iš kur jie atsiranda.

149949. cc - ramai ir dv2009-02-12 19:33
Labai sudominote. Gal galėtumėte pasidalinti ką esatę matę. Kaip pirtelė?

150008. priesai tautos vertybe2009-02-13 12:23
grazus straipsnelis ,tik kodel autoriui atrodo kad santvarka eksplotuojanti priesu mitologija zlugo ?ne socializmas isrado si paranojiska priesu ieskojimo reiskini ir ne su socializmo pabaiga sis priesu ieskojimas ,kaltinant juos visomis nelaimemis,zlugs .priesai vienija tauta taigi ,priesai forever

150039. kj2009-02-13 17:09
ir gerai kad saude tas kulkas - buvo grazu

150042. Li2009-02-13 17:20
Kokie čia puolusieji? Gal paslydę!?

150044. Saulius M.2009-02-13 17:26
Dėkui! Geras straipsnelis

150124. dv2009-02-14 02:41
Būtent - Puolusieji, o ne - paslydę... Juk jie PUOLĖ Seimą :)

150170. varna2009-02-14 14:34
Idiotas - tai puolikai buvo "donkichotai"? iki čia perskaičiau ir susivėmiau. Parašysiu vėliau, kai praeis pykinimas ir baigsiu skaityti šito pusgalvio rašliavą.

150188. Jonas2009-02-14 16:25
Puikus straipsnis Prieš puolusių donkichotų akis visai ne Seimas, o išsikėtojęs trylikagalvis smakas, savo čiuptuvais prismaugęs paprastą žmogų. Jausmai viską sumuoja: atimtą žemę, nusavintus pinigus, „prichvatizacijos“ vajų, keliaklupsčiavimą prieš monopolininkus, dešimttūkstantinius ponų atlyginimus, milijonines premijas, nepakeliamus mokesčius liaudžiai, kylančias kainas nemokiems... Gaila, kad valdininkai neskaito ŠA. Gaila, kad jie nieko neskaito.

150200. po palme2009-02-14 18:22
puikiai, kaip visad, nereiktu priimt pernelyg vienaprasmiskai, galejo puolime dalyvaut ir visokiu kitokiu elementu, bet taskai sudelioti savo vietose.

150256. po mano rajoną2009-02-15 13:25
važinėjo prašmatnus samdytas autobusas ir garsiai ragino kiekvieną sėsti į jį ir važiuoti pulti Seimo (nemanau, kad jį pasamdė anie prie Seimo siautėję vaikėzai. Kaip visada tokiais naudojasi gana turtingi dėdės, turintys savo tikslų).

150283. varna2009-02-15 17:53
"Lietuvių liaudies filosofijoje kapitalo judėjimas aiškintas...". Ohoho. Taip ir įsivaizduoju vyžuotus liaudies filosofus vakarėjant prie laužo filosofuojant apie kapitalo judėjimą. Stogas visai nuvažiavo, debilui Jonui Vaiškūnui?

150311. perspejimas "varnai"2009-02-15 20:17
Turim perspėti jus p. A.I jei ir toliau teršite www.culture.lt savo nepraustaburniškais, autorius įžeidžiančiaiss komentarais, būsite patrauktas teisinėn atsakomybėn.

150319. mie2009-02-15 21:53
p. A.I., jeigu jus patrauks atsakomyben, mes ateisime ir jus atgal istrauksime, nes jusu nepraustaburniski komentarai kelia musu susizavejima ir pritarima.

150354. o jei2009-02-16 00:02
rankos bus per trumpos? Arba kišenė pernelyg tuščia?

150361. virgis2009-02-16 00:42
Gerai parašyta. Veikia. Ačiū.

150383. varnai nuo archyvaro2009-02-16 11:01
Tikrai, perdaug sau leidi, varna varnusi...

150387. polidanas :-) 2009-02-16 11:33
Perskaičius autoriaus straipsnį ir "puolusiųjų" komentarus norisi pasakyti, pabudome, praregėjome , linksmi kelkimes.

150501. rama varnai2009-02-17 13:34
atsiprašytum Jono . nepaverskime SA delfiu .

150547. Rimas2009-02-17 16:15
Ir gerai ir vietoj. Kol rimti zmones neisisamonins esminiu musu visuomenes problemu, tol niekas ir nesikeis. Autorius, regis, tai neblogai perprates. Cituoju: Kokią antikrizinę politiką gali rinktis kapitalo magnatams pataikaujanti Vyriausybė, išgyvenanti nekontroliuojamo kapitalo švytuoklės ciklinio nuosmukio fazę? Ji neturi galios kištis į laisvąją kapitalo rinką, pakelti mokesčių turčiams ar nuskriausti save. Todėl įstrigusį ekonomikos vežimą turi ištempti tie, kurie jį visą laiką ir tempia.

150564. archyvaras2009-02-17 17:01
Vyriausybės neryžtingumas prieš oligarchus yra akivaizdus, o užmojai - lyg popieriniai kardai, kurie sumuks nuo priešpriešinio oligarchų vėjo... Rimai, teisingai sakaiir cituoji.

Rodoma versija 28 iš 28 
14:15:43 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba