ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-06-18 nr. 753

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (144) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Suknelės (191) • KASPARAS POCIUS. Po gegužės 9-osiosSIGITAS GEDA. Trumpos istorijosAr pasaulis pasikeitė?Kalbėjosi Linas Bukauskas. Tėvas Stanislovas: mylinčių žodžiais daugVYTAUTAS ŠERYS. Pasiilgau pono DumelotoSIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiAUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Statiška ir dinamiška gamta (1) • PAULIUS KLIŠEVIČIUS. PoezijaVALDAS KILPYS. Teledepresija (48) • PETRAS RAKŠTIKAS. MiniatiūrosSIGITAS PARULSKIS. Bijok savo artimo meilėsARŪNAS VAICEKAUSKAS. "Saulės vardu, Perkūno griausmu..." (3) • VIDAS POŠKUS. Nykstantis veidas (7) • RAMŪNAS JARAS. VerksmasMARIUS BIELSKIS. Eilės

Poezija

PAULIUS KLIŠEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Iliustracija: Karolis Medzikauskas. Be pavadinimo. 2003

Du žudikai


  Pirmasis iš ciklo "Demiurgo mirtis"


  Septynias dienas varčiau idėjų banką, –
  Septynias dienas nesėkmingai vaidinau
  Visagalį demiurgą ir bandžiau susikurti
  Patvarų pasaulį sau žmonai vaikams ir
  Merdinčiai senolei, bet, velnias, vis pavykdavo
  Kažkokia kaulinė butaforija iš papjė mašė…
  Kol mano kuklioje buveinėje kiparisų giraitėj
  Apsilankė Gavelis ir Akutagava –
  Abu tiesiai nuo pokerio stalo,
  Abu snobiškai stačiokiškai bylodami
   kaip tat žmonės kinta

  – Demiurgas mirė, – porino Gavelis
  – Ko čia bepezi? Pribaigiau jį ana
  ten tankmėj, – antrino jam Akutagava

  O aš jiems kaip tik siūliau arbatos,
  Nes užspringau savuoju siūlymu supratęs –
  Nebepateksiu į Jų ratą su savuoju
  Ratu, nes ratas jau seniai išrastas, o aš
  Senokai miręs sustingęs apiręs pradvisęs
  Visokiausiais prancūziškais aromatais
  Ir pasiklydęs savo paties tuštumoje.
  Japonas maloniai paėmė puodelį,
  O lietuvis, prakeikęs mano estetikos
  Pojūtį, šaipiai pasiūlė apsiskust
  Ir susitvarkyt prišnerkštą būstą.
  Pailsėti ir bent jau aštuntąją dieną
  pasiklausyti Berliozo…

  O kaip galėjau mirti pats to nežinodamas,
  Taip ir nesupratau nė iš vieno svečio
  Miglotų užuominų. O kaip galėjau
  Neprisiminti savo žudiko Akutagavos
  Ir kuo Gaveliui užkliuvo mano barzda,
  Likau neperpratęs… bet iš mandagumo
  Pamojau tiems dviem didiesiem
  Dekonstruktoriam.

  Ir pasisukau į savo žmoną, vaikus,
  Merdinčią senolę, –
   kas gi čia iš mūsų dabar merdi?
  Kažkur už širmos pasigirdo.
  Bet ne Berliozas… paprasčiausias
  Debussy su savaisiais noktiurnais

  Šššš. Miegok…Kiparisų giraitės gyventojas. Demiurgas


Antrasis iš ciklo "Demiurgo mirtis"


  …sapnuoju…
  Gyvenau sau ramus kiparisų giraitėj –
  Niekam nekliudydamas piktų dvasių nekviesdamas
  nesileidau į alcheminius tyrinėjimus
  Mat užgyvenau senolę žmoną ir tris
  Gražutėlaičius tamsiaplaukius juodbruvus
  Baltaveidžius vaikučius be kiaulės uodegėlių
  Ei koks buvau laimingas jiems gimus
  Džiūgavau gaiviojo šaltinio čiurlenimu
  Dainavau pilkos uolos dermę su žaliuoju lapu
  Kalbėdavau su prošal skrendančiais feniksais
   kur, brolau sidabrinis?
   te, link Kurų lauko, matai, atgimt jau laiks
  Vienas kitas ir auksinis degantis atskriedavo, –
  Ryžio grūdą burnoj tempdamas ir vis nebyliai dūsaudamas
  Dėl nedėkingos aprūpintojo dalios.
  Atsidėkodavau jam pasaulį sukurdamas – tokį tyrą,
  Kuriame susikaupt galėtų ir kailį pakeist ar
  Šiaip kam kraują pagadinti…
  Patiko taip gyventi. Ir kam netiktų. Kol
  Kartą suradau banką, tokį šviesiai juodą,
  Po kiparisu paliktą, bet dar neapsamanojusį.
  Tada užrašiau jame pirmąjį savo pasaulį,
  Ir kaskart atskridus auksiniam feniksui sukurtą pasaulį
  Vis užrašydavau į banką. Mainėmės ryžiais ir pasauliais
  O bankas negailestingai šaltai rašė tęsė kūrė lipo skriejo
  Paliko rodė neleido atsiminė plaukė vežė niurkė skriaudė
  Ten viskas, visi pasauliai. Ir tavo, mano drauge, kurį dar vakar
  Padovanojau. Bet ten ir senolės, ir žmonos, ir trijų vaikučių
  Pasauliai, kur feniksai pliaupia alų su hurijom,
  O sukubai gražiai šeimyninę pareigą eina.
  Dar daugel jų prisiminsiu. Gulėdamas. Klausydamas
   Nocturne et scherzo
  Norėjau pabusti…Požemio kalba


  Trečiasis iš ciklo "Demiurgo mirtis"


  Nagi, niekšai! Uždarėt kažkokioj dėžėj, juk
  Prašiau gražiai sudeginamas! Humanistai prakeikti,
  Irgi man doktrinos sergėtojai. Jiems deginti
   CHTONIŠKA
  Ar ne pats dogmą daviau kartu su pagonim?
  O jie mat niaujasi dabar dėl transo pigiausio!
  Ir velniai jus liepė tuos noktiurnus grot, ar dūdmaišiai
  Visi šiam pasauly sudrėko, užsikimšo ir nutilo?
  Praverkit tik mane. Ir banką į rankas paduokit,
  Sukursiu jum tuojau. Per maža neatrodys…
  Spjaunu ant Jūsų savo drėgname mediniame karcery!
  Cha! Gyvas menu T. d’Aquino žodžius
   Atrodo, jog kūnui iš numirusiųjų
   prisikeliant plaukams reikalinga
   mažiausiai laiko
  Ir ką manieji alebardininkai ten daro viršuj?
  Ei, šnektelkit, tarkit žodelį, kol plaukus savo išgirsiu,
  Apsupkite mane, ištikimieji. Apjuoskite glaudžiu
  Vėžlio žiedu ir uždenkite saulę karste. Tenešviečia!
  Tenedegina mano atvertos ragenos. Trys perkūnai. Ak.
  Tesidžiaugia Betliejaus Alyvmedis. Padovanojau tada
  Jam akį, o dabar tesižiūri, težvelgia į amžiną bukumą,
  O jūs uždenkite ir neškite mane ten. Anava, į sausą tankmę,
  Kur valkos ant kelio netelkšo, kur kelio nėra, štai kur!
  Tenelieja lietūs mano ochros mantijos kiaurai per žemę,
  Et, norėčiau užrūkyt. Degtuką gal, atsidavusieji? Na, bet
  Ten tankmėj… Apsupkite mane, apjuoskite. Uždenkite ir
  Neškite, manieji leibgvardiečiai. Eime. Jau eime…  Atsisveikinimas


  Priešpaskutinis iš ciklo "Demiurgo mirtis"


  Ei, ei, ei! Ir ko gi čia sėdit paniurę, išgverę?
  Juk šiandien mano laidotuvės! Nagi, guviau,
  Gyviau! Štai feniksas tuoj praskries. Teįpūs
  Laužą.

  Neprikirtot? Tai kirskit! Ar kiparisų maža?
  Tik išdžiovinkit. Ir stalą išsausinkit. Ir stiklą
  Aprūkykit. Kad tamsos spindulys akių nesvilintų
  Jautrių.

  Ir kvieskit visus prie sauso stalo kedrų. Ir tuodu
  Žudikus. Ir feniksą. O taip, visus, išties. Ir štai
  Lauke. Taip, ten, prie šaltinio. Menhyrą regit
  Pilką?

  Kuomet jau tapsiu kaip tas menhyras pilkas
  Kai jau pabaigsit mėsą ryt ir sprogt nuo vyno žydro,
  Sudėkit šen. Ir ten. Visur. Ten, kur riba tarp žemės
  Ir vandens.

  Juk šiandien mano laidotuvės! Ak, kaip įsivaizduoju
  Hesperą švytint. Ir vėją. Pašėlusį. Besikraustantį
  Iš proto. O, vėjau, kraustykis pas mane. Tada keliausime
  Kartu.
  Pasivadinsi mano leibgvardiečiu, jei belsimės Valhalon,
  O jeigu jau pakliūsime žemiau – žodžiu geru užtarsi.
  Čionai, vėjau! Tai kraustykis, pamišėli, jau skriesim
  Greit…
  O jūs, manieji apskritaveidžiai juodbruviai! Ten nestovėkit
  Judėkit prie vandens kartu ir žiebkit kurkit šilkit kepkit
  Dėl upės nesibaiminkit. Eutrofikacija – šauni savybė, tad
  Barstykit!
  A. Kaip bus čia gera. Čiurlenimas ir dūdmaišių
  Akompanimentas. Ir Hesperas. Ir hiperborėjas. Na ko,
  Žvitriaake tu mano šankioji? Juk kelias. Dar. Sėdėsim. Ir. Jau.

  Kylam?..  Po mirties išvystamas


  Paskutinis iš ciklo "Demiurgo mirtis"


      O juokas – visų daiktų pabaiga

      Ezra Pound. Post mortem conspectu


  Valio! Mėnuli, tu, niekingas šelmi, drabstantis
  Ir krečiantis varškę gelsvą ant lauko,
  O man šykštintis apgailėtino menkučio šypsnio.

  Io!, bylu romėniškai. Tad išsiviepsiu pats, kai šis
  Pasaulis vėl mane išvys, ir vėl, kai atspindžiai
  Pašiurps, o taip. Aš išsiviepsiu…
  Pabodo. Susimildami, kai klyksiu
  v period! Ura! –
  Triskart, beje. Kiparisų giraitės tankmėj. Bet kur auga
  Ir bambukai. Ir kriptomerijos sumišai,
  Ir cipresijos. O Jūsų skoniui tai ne per aštru? Ir kadagiai,
  Daugybė kadagių, taip, badančių mano baltą

  sėdimąją sėdynę subinę vis sss
  Nugarą. Taip, baltą. Ir visi demiurgai buvo balti.
  Tik štai jų žudikai… Žudikai! Bet išvys mane ir žudikai!
  Pažadu. Žadu ir žudau kartu.
  O vėjuotasis mėnuli. Matai mane? Ar jau?
  O tau šnabždu aš tyliai, nes nebeliko nieko kito tik
   Om tat sat. Om tat sat.
  Ir jei tarpe jūsų pasitaikytų hebrajų, galite kartoti
   Amen, āmēn
  O jei, duokdie, dar ir serbų – na, tai jau tretinkit
   aminati
  O aš tik juokčiaus. Ak, kaip juokčiaus iš… bet… Ne.
  Miriau už vieną tiesą, tai bent pokštai. Ne,
  Žmonės! Jūs man patinkate. Todėl išvysite mane
   Om tat sat, aminati
  Išsiviepęs
   Šiurpstantys atspindžiai
     Mojantys žudikai
   Mirę žudikai, mirę…
  Priimsit?..

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 
Rodoma versija 27 iš 28 
14:15:24 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba