ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-06-18 nr. 753

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (144) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Suknelės (191) • KASPARAS POCIUS. Po gegužės 9-osiosSIGITAS GEDA. Trumpos istorijosAr pasaulis pasikeitė?Kalbėjosi Linas Bukauskas. Tėvas Stanislovas: mylinčių žodžiais daugVYTAUTAS ŠERYS. Pasiilgau pono DumelotoSIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiAUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Statiška ir dinamiška gamta (1) • PAULIUS KLIŠEVIČIUS. PoezijaVALDAS KILPYS. Teledepresija (48) • PETRAS RAKŠTIKAS. MiniatiūrosSIGITAS PARULSKIS. Bijok savo artimo meilėsARŪNAS VAICEKAUSKAS. "Saulės vardu, Perkūno griausmu..." (3) • VIDAS POŠKUS. Nykstantis veidas (7) • RAMŪNAS JARAS. VerksmasMARIUS BIELSKIS. Eilės

TURINYS

[skaityti komentarus]


GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Suknelės
Jeigu mirtis vis dėlto yra jūra, kaip pagalvojo, rodos, J. Brodskis, tai jos paprasčiausiai nėra. Jūs jau atleiskit man už simple stilių. Kartą parašiau įmantrų referatą iš Platono "Puotos": pirmiausia dėstytojas užmetė akį į primargintus popierius, tada į blondinę antrakursę, kuri jį iš manęs nusipirko, ir iškart konstatavo, jog čia esama nusikaltimo. "Rašyk tu joms paprastai, – protino mane tada draugai. – Jeigu raudona – tai kraujas, jei balta – tai nekaltybė. Ir jokių ten daugiau binarinių opozicijų". (Nuo to laiko taip ir rašau. Savisaugos instinktas.) Paskui dar ilgai kankinausi, spręsdama moralinę dilemą – grąžinti jai pinigus ar ne, bet negrąžinau, nes darbas tai juk atliktas... budelės darbas. Štai jau daug metų reflektuoju savižudybę kaip filosofinę problemą ir dabar esu kone klausimo ekspertė. Nėra jokios prasmės. Mirties paprasčiausiai nėra. Po visko patektum į tokį patį, jei ne dar blogesnį, būvį. Čia tu kasei žemę, ten būsi kasama žeme, ir skaudės dar labiau.

KASPARAS POCIUS. Po gegužės 9-osios
Slavojus Žižekas komunizmą apibūdino kaip sudėtingesnį už nacizmą prievartos aparatą. Gudriau veikė ideologiniai režimo mechanizmai. Šiame reliatyvizmo amžiuje būtų galima paklausti Žižeko, kokią vietą propagandos atžvilgiu šiame sąraše užima demokratija. Galbūt jis atsakytų: vidurio poziciją. Hitleris patraukė minią ugninga retorika ir ekspresyvia estetika, Stalinas laikė penkiolika tautų įkaitėmis milžiniškame kalėjime, o šiuolaikinė pasaulio santvarka ideologiją pavertė antrąja vartotojiškumo puse, panardino pasaulį į velnio ratu besisukantį medijų srautą, nuvertino individo laisvę rinktis ir reflektuoti esamybę. Vietoj dabarties pasitelkiama istorija nebėra nei dabartis, nei istorija, žmogus gyvena procese, kuris vyksta beorėje erdvėje.

SIGITAS GEDA. Trumpos istorijos
Ta knyga kada nors dar tik bus parašyta. Ir viskas ten – vien teisybė, niekas iš piršto nelaužta. Apie tai, kad Velnias yra labai realus sąmonės užtemimas. Ir nieko daugiau. Ne Saulės, ne Mėnulio, o proto, širdies, išminties praradimas (temsta, kada tai rašau, ir sušalusi musė į balkono stiklą bilsnoja...). Labai slegiantis, sunkus, sumaištingas. Mačiau tokių vaikystėje – ateidavo vis karų ir marų apsėstieji, mykdavo, čiaudėdavo, nepakeldami savo galvos, kaip anas, iš Ajovos veršiukas – trim akim viena galva...

Ar pasaulis pasikeitė? (Pagal A. Fenko, D. Radyševskio, K. Razlogovo straipsnius parengė Vitalijus Šarkovas)
Stebėtojų nuomone, itin stiprų valstybinį disciplinuotumą pademonstravo Amerikos žiniasklaida per Rugsėjo 11-ąją Niujorke. Iš esmės per televiziją buvo rodomi tik bendrieji katastrofos planai ir periferiniai įvykiai. Į kadrą nepatekdavo nei sumaitoti kūnai, nei sužeistieji, nei vaizdai, kaip žmonės šokinėjo iš viršutinių dangoraižių aukštų, nei panika, nei aukų giminių isterija...

Tėvas Stanislovas: mylinčių žodžiais daug. (Kalbėjosi Linas Bukauskas)
[...] Mylinčių tik žodžiais daug, tik ir ta žodinė meilė dažnai būna vienpusiška. Mylim artimuosius, mąstančius kaip mes. O kiti – išdavikai, kenkėjai, kuriuos reikia kažkur uždaryti. Keista mūsų meilė... Negi tokia nevaisinga Evangelija? Kur tikroji meilė? Šv. Tomas prieš mirtį pasakė: "Viskas, ką parašiau, rodos, tėra šiaudai". Liežuviu neįmanoma mylėti. Mylėti tikra meile. Meilė – ranka, tiesianti duonos kąsnį, šluostanti ašarą, apkabinanti... Sūnus palaidūnas, praėjus daugeliui metų, visiškai suvargęs ir nuskurdęs grįžta namo. Tėvas, susigraudinęs puola jam ant kaklo ir bučiuoja. Paskui aprengia geriausiais drabužiais, iškelia puotą ir liepia visiems linksmintis, nes "miręs sūnus vėl atgijo".

VYTAUTAS ŠERYS. Pasiilgau pono Dumeloto
Kas gi tas p. Dumelotas? O kas Džeteras Heleris?
"Netgi svetimšalio senelė gerai neprisiminė, kas tie pelėkautai" (R. Malašauskas).
"Jis dar atsiminė tuos laikus, kai už šilingą galėjai nusipirkti trylika austrių" (W. S. Maughamas).
Jie išgalvoti – todėl gyvi ir amžini kaip dievai. Aš tik gyvas ir nieko neišgalvojantis.
Ech, kaip pasiilgau p. Dumeloto!

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Pavasarinis lietus, lietaus apiprausti paukščiai vešlioje lapijoje... Taip buvo ir prieš 30, ir prieš 31 metus. Pavyzdžiui, 1972-aisiais. Poezijos pavasariai, į kuriuos aš lioviausi važinėjęs nuo 1971-ųjų. O buvo taip: Birštone a. a. A. Miškinis prikalbėjo išsimaudyti Nemune. Pasirodo, maudėmės neleistinoj vietoj, ir nususęs milicininkėlis čia pat išrašė mums baudą... Nepadėjo A. M. aiškinimai, kad mes svečiai, poetai, nežinojome. Per tą pusvalandį pavėlavome susėsti į mašinas... Jų buvo: trys juodos "Volgos" (ponams) ir autobusiukas (eiliniams piliečiams). Nei aš, nei Antanas Miškinis to nežinojome. Skubėdami pasukom link pirmos "Volgos" ir čia pat buvom sustabdyti Antano Drilingos, iš CK siųsto "prižiūrėtojo".
– Jums, Geda, ne čia. Čia Marcinkevičius su Noreika...

AUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Statiška ir dinamiška gamta
[...] Kino kritikai, kalbėdami apie "Prieš bangas", visuomet pažymi, kad lėti, meditatyvūs vaizdai "iš Dievo perspektyvos" yra kompozicinė atsvara isteriškai, trūkčiojančiai filmo istorijai, nufilmuotai dokumentiška, natūralistine maniera – matyt, iš perspektyvos, kuri yra pabrėžtinai "žmogiška". Tai vaizdai (kino kritikams patys savaime nereiškiantys nieko daugiau, tik Šiaurės romantizmo ir JAV popmeno tradicijų tąsą), kurie suteikia filmui metakalbos dimensiją, paverčia jį iš buitinės santykių dramos metafizine gėrio ir blogio misterija. Ir todėl šių paveikslų vaidmuo, žinoma, negali būti susietas vien su tuo, kas matyti juose pačiuose. Mat, kaip pasakė kino teoretikas André Bazinas, tarp paveikslo ir filmo egzistuoja vienas skirtumas: paveikslo erdvė yra įcentrinė, o filmo – išcentrinė. Paveiksle sutelpa viskas. Filme tas lemtingas "viskas" dažniausiai įvyksta už kadro.

PAULIUS KLIŠEVIČIUS. Poezija
– Demiurgas mirė, – porino Gavelis
– Ko čia bepezi? Pribaigiau jį ana
ten tankmėj, – antrino jam Akutagava


VALDAS KILPYS. Teledepresija
Tačiau būtent šis aspektas jau seniai galėjo ir privalėjo tapti pirmuoju žingsniu einant TV "gamybininkų" sąmonėjimo keliu. Ypač kalbant apie visuomenės informavimo reikalus. Kol kas visi "telekorifėjai" vienu balsu tvirtina, kad "viskas daroma Lietuvos žmonių informavimo labui", bet norisi tikėti, kad ateis metas, kai nors vienas prodiuseris įsisąmonins, jog televizija yra ne tik visuomenės atspindys. Jau senokai ji yra kuriamoji jėga, kurią nemokšiškai naudojant lengvai galima paversti griaunamąja. Tada du trečdaliai televizoriaus žiūrėtojų ims ieškoti "paslaptingų spindulių, sklindančių iš ekrano".

PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros
Etiudas su drugeliu
Spalvotų namų atspindžiuose už bangų tvoros ganosi ichtiofauna. Patiltėje žvejys pasodino plūdės daigą. Senoje valtyje ant kranto plaukia bobutės rūpesčiai, narcizai ir tulpės. Užčiaupusios žiedus jos saugo medų nuo bičių, lietaus ir šalnų. Apstoję šiaurinę Ančios pakrantę juodalksniai mėgaujasi besimaudančių kitame krante pušų formomis. Nuo medžio viršūnės varnėnas sparnais krapšto prikibusią debesies atplaišą, vieversio aitvarą, ilgu čirenimo siūlu parištą virš pievos. Geltono skrydžio siūlų tinkle pagautą drugelį žvilgsnis sega ant krūmo kaktos.

SIGITAS PARULSKIS. Bijok savo artimo meilės (Ian McEwan. Tvari meilė. Romanas. Iš anglų kalbos vertė Regina Rudaitytė.
V.: Mintis, 2005. 295 p.)

Jeigu koks nors tipas jus persekioja, įtikinėdamas, kad jūs jį mylite ir kad jūsų atsisakymas susitaikyti su šia meile tėra tam tikros rūšies koketavimas, žinokite, jog susidūrėte su de Klerambo sindromo ištiktu žmogumi ir jo meilė jums gali reikšti priekabiavimą, stresą, fizinę bei seksualinę agresiją ir net mirtį.
Šios knygos sėkmė, kad ji savo intelektualumu, svarstymais apie žmogaus prigimtį, žmonijos pasiekimus ir paklydimus įveikia gana nuvalkiotą trilerio žanro sąvoką. Tiesa, anot vieno kolegos, I. McEwanas gal kiek per "sausas", per logiškas, mėgstantis tam tikrą schematiškumą, tačiau čia jau skonio dalykas.

ARŪNAS VAICEKAUSKAS. "Saulės vardu, Perkūno griausmu..."
Mitologizuotas šventės laiko suvokimas sąlygojo ir jau aptartas rytmečio rasos (apskritai vandens) savybes, esą padėdavusias atsikratyti ligų, ir gausius jaunimo ateities būrimus. Žemdirbiškojoje kultūroje ateities būrimų adresatas yra aiškus – anapusinio pasaulio jėgos, kurių žinioje buvo ne tik augimo galios, bet ir turtas bei ateities numatymas. Todėl būrimai visuomet vykdavo atitinkamą semantiką turinčiose gyvenamojo namo, sodybos ar kaimo erdvėse (prie slenksčio, krosnies, palangės, šulinio, kryžkelės). Dėl tos pačios priežasties būrimų simbolikoje dažna vandens tema. Tai matome ir per Jonines – vainikėlių plukdymas dar ir mūsų dienomis yra vienas labiausiai romantizuotų ir mėgstamiausių Joninių šventės akcentų, kuriam prilygti gali nebent paparčio žiedo ieškojimas. Specifine Joninių būrimo forma galima laikyti gėlių vainiko mėtymą į medį ar per vartus. Nors funkciškai vainikėlio metimas per petį yra lygiai toks pat veiksmas kaip ir apavo sviedimas Kalėdų ciklo būrimuose. Tik vienu atveju merginos simboliu yra vainikas, o kitu – jos apavas.

VIDAS POŠKUS. Nykstantis veidas
Būtent tada, 7–9 dešimtmetyje, Alytuje susiformavo dvilypė visuomenė. Senuosiuose rajonuose – Pirmajame Alytuje, Centre, Kurorte, Naujamiestyje, Kriaušiuje, vadinamajame Madride – gyveno senieji, vienas kitą asmeniškai ar bent iš veidų, vardų pažinoję alytiškiai. Naujieji gyventojai įsikūrė blokiniuose arba silikatinių plytų namuose. Šie žmonės į industrializuojamą Alytų atsikėlė iš viso pasaulio: pradedant aplinkiniais kaimais ir miesteliais – Miklusėnais, Ūdrija, Punia, Liškiava ar Simnu – ir baigiant kitais Lietuvos ar net Sovietų Sąjungos regionais (pavyzdžiui, mano geriausio vaikystės draugo tėvas buvo armėnas, darželyje nuolat pasirodydavo ir vėl išnykdavo draugiškose statybose dirbusių, po visą plačiąją tėvynę migravusių komjaunuolių atžalos). Dalis jų, pakerėti gamtinių, istorinių miesto ir apylinkių įžymybių – Šilelio su pilkapiais, senojo geležinkelio pylimo ir tilto liekanų, paslaptingojo tunelio, Dailidės ežerėlių, Vidzgirio miško, – taip pat dzūkiškai nuoširdaus ir kartu labai karšto vietos žmonių būdo bei bendravimo manieros, adaptavosi ir tapo lygiaverčiais miesto bendruomenės nariais.

RAMŪNAS JARAS. Verksmas
Kiek pasvarstęs, Edgaras nutarė geriau jau įrašyti natūralų verksmą. Sukaupė drąsą ir su savo griozdišku kelių dešimčių metų magnetofonu apsilankė vietoje, kurioje kritikai seniai įtarinėjo jį šimtąkart buvus. Kurgi daugiau, jei ne psichiatrijos ligoninėje, – pagalvojo Edgaras, – galima sutikti tiek nelaimingų žmonių. Protą praradusių būtybių verksmas turėtų būti labai nuoširdus.

MARIUS BIELSKIS. Eilės
Džentelmenai visi čia susirinko
Nes groja džiazas
Groja džiazas
Ir damos visos čia tepasi ir dažos
Nes groja džiazas
Mes zazu čia atvažiavom
Paklausyti kaip groja džiazas
Barmene
Prašau atneškit vyno dėžę
[...]

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


36032. dalgis2005-06-17 10:27
(SKELBIMAS) Pirksiu namą, su dvien baltom kolonom (bet tiks ir keturios). Šikinykas turi buti lauke. Pečius vidui, vaizdas: turgus arba kapines, dangus virš namo su plunksniniais debesimis. Sode turi būti bent vienas aukstas medis su varna.

36040. pasipiktines skaitytojas2005-06-17 11:11
gal nedekite nieko, palikite turini, ir gana.

36043. IVS2005-06-17 11:17
Turinio nedėkite, užteks taros. Turinį įsidėsime patys. Tik tada jausimės turiningai praleidę žydralaikį.

36053. dalgis2005-06-17 11:53
tik neidekite sukneliu

36054. xX2005-06-17 11:53
Mano jaunam kačiukui (ar katytei?) žydrynė nuobodi. Delfi žymiai geriau - šoka ant klaviatūros ir gaudo reklamas. Dabar ji snaudžia ant vos vos praskėstų kelių, perlinkusi kaip koks beždžionių tiltas per bedugnę. Užmigo, kol skaičiau GK Sukneles. A more bylo bolšoje. - ir viskas. Tuo viskas pasakyta.

36063. nemo2005-06-17 13:21
Ziuriu, vel Zizek`as cituojamas. Nauja mada Lietuvoje?

36066. blairo2005-06-17 14:23
Ir kas pasakė, kad tarnybiniai romanai blogai? Manęs čia laukia visi stalai, visos kėdės, grindys, sienos ir spintos. Salstu ir baigiu užtrokšti nuo noro ir paslapties, smaugiuosi nuo aistrų ir dūstų nuo sutirštintos erotikos pritvinkusios atmosferos. Aš noriu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

36070. 2 blairo2005-06-17 15:11
Visi nori, tik ne visi gauna. Nurimk.

36077. paprastas zmogus2005-06-17 16:59
Gal laikas keisti pavadinima i "Siaures Geda"? Net 2 variantai - su tasku ant "e" ir be.

36082. zeta2005-06-17 17:46
Duokit (liepiu) tas "Sukneles" (nes raso kaip mes) - kitu neklausykit. Paskiau dar "Statiska ir dinamiska gamta" (su abr siek tiek akis paganysim). Ir trejetuko uodegytej Rastiki (jau anakart graziu daikciuku primezge).

36086. parsas2005-06-17 20:16
Kazlauskaite ir Pociu.

36088. miestiete2005-06-17 20:46
rodos jums isvis nieko nereikia. Uztenka saves paciu

36092. IVS > miestiete2005-06-17 22:27
Taip. Nes, ką paskaityti galim ir kitur susimedžioti, o ir popierinius kai kas turi. Ir šitas "pageidavimų koncertas" - labiau "ant zlasties". Bet jei jūs ilgam dingsite - bus gaila.

36094. dalgis > zeta2005-06-17 23:09
Na zeta tu ir pavarei. negi tau nepatiko sukneliu anonsas? O jei patiko tai kam prasai, kad idetu? Aisku, kad neudes. Dabar galiu lazintis su bet kuo ir is bet ko, kad "sukneliu" elektroniniame variante NEBUS.

36095. toto2005-06-17 23:13
dalgi, sukirsta. Aš lažinuosi kad suknelės BUS. Gali pasirinkti iš ko. Aš siūlau iš kokio tauraus gėrimo.

36096. rasa :-) 2005-06-17 23:22
nu būkit ir jūs žmonės-man labai Stanislovo reik net keista kad nei sykio pas jį nebuvau

36101. dalgis2005-06-17 23:30
toto, jeigu ides, tai ateisiu su dalgiu ir nusienausiu zole pries prezidentura uz dyka,

36102. dalgis (blogas pranasas) > rasai2005-06-17 23:33
(rimtai)jei nebuvai tai paskubek aplankyt, serga zmogelis :(

36103. dalgis2005-06-17 23:37
kas dar nori lazintis? toto siulo shalto alaus bokala, nes shiltas = limonadas. Jauciu, kad galiu tapti virtualiai turtingas nors tokia paguoda negavus str.

36104. dalgis2005-06-17 23:40
O del stanislovo, gal pastebejote kaip staiga visi pradejo apie ji vel kalbet. Ta kur su dalgiu sukiojasi

36105. toto2005-06-17 23:48
Priminei, - vienas gudruolis iš Delfi, per Pakso apkaltą besilažindamas, jau buvo prisiekęs, kad ant sniego aikštėje prieš Prezidentūrą skrupulingai išmyš P A K S A S. Kartotis neįdomu, be to, ***** Metaxa būtų labiau tinkantis garbės ir orumo simbolis prie Giedrės K. suknelių.

36106. dalgis (dekingas) > toto2005-06-17 23:55
aciu, kad apsaugojai mane nuo nelaimes buti neidomiu. Tebunie metacha jei tau tinka, man tinka.

36107. koko2005-06-17 23:58
totopabandyk krumpliais patrint akis-pražys gėlės

36112. zeta>dalgiui2005-06-18 03:12
Dalgi, pasielgiau neapgalvotai. Tarp kitku tarpkitkiausiai - man mielas tavo humoro jausmas.

36126. xX2005-06-18 12:43
dalgi, jei kalbėt apie prezidentūros šienavimą, tai tau tikrai pasisekė.

36130. miestiete 2 ivs2005-06-18 14:34
jei kas dings?

36135. vasilisa2005-06-18 16:28
Dėl Suknelių sugebėjau šiandien palikt savo gedulingą chatą ir leistis į kiosko paieškas. Kaip kokioj pasakoj - apklausiau tris, trečiame radau. Dviračio neturiu, ir Vilniuj, skirtingai negu Nidoj, jų, regis, nenuomoja? Sesuo sakė turinti tokį, kurio padangos laiko pusdienį. Kur nors numinčiau vienybėn su Giedre plevendama suknele... kad ir vakarine, jei dieninės nėr. Vėjas šiandien net labai už mus. Bet kad visi išvažiavę, rūsiai užrakinti it Kosčėjaus mirtis. Lieka chalatas ir suicido prevencija. Suknelės sako, kad kūnožuda nieko nekeičia.

36137. ksaveras2005-06-18 19:45
to vasilisa: o mano dviratį pavogė neseniai. ech, nepasisekė... to el. redakcija: šiaip tai galėtumėt įdėti gedą ir dar kartą gedą. ir daugiau nieko, bent kada padaryti du straipsnius...

36139. IVS > miestiete2005-06-18 21:29
Jei jūs dingsite, dalgis dings, visi dingsim ilgam arba "ant visai", tai nė Suknelių nereikės, nei dviračių. O aš norėčiau, kad ir straispniai ir komentatoriai būtų visi, kaip pridera.

36140. Vasilisai2005-06-18 21:31
Šefo vardą reikėtų žinoti tiksliai: Kaščėjus. O dviračiai Vilniuje nuomojami - ieškok ir rasi :).

36142. vasilisa2005-06-18 21:44
rėmiausi liaudiška etimologija "kosčiojanti mirtis", atleisk, kaulėtasis Šefe... tai einu ieškot dviračių, palaiminkit.

36144. skull&crossbones2005-06-18 23:12
В этом нет ничего нового, Ибо вообще ничего нового нет. Николай Рерих

36145. miestiete 2 ivs2005-06-18 23:49
ar galima nueiti i krautuve pieno? trumpam

36151. zeta2005-06-19 02:15
Atsakau uz IVS (ji dabar pati isejus i miesta) - ne, negalima. Arba pienas, arba draugai.

36156. nemo2005-06-19 04:29
Arba draugus ir reikia vestis pirkti pieno.

36157. IVS2005-06-19 05:30
Teisingai. Arba išėjus su Reikalais, reikia palikti ką nors vietoj savęs. (Ačiū, zeta :)

36162. miestiete2005-06-19 12:37
man - arba pienas arba draugai. O pati isejus i miesta. Siais laikais tai vadinama dvigubais standartais.

36167. daug vasilisų2005-06-19 14:22
tas "arba-arba" yra sukta kombinacija, kaip mus, vasilisas, mokė universitete. Spinoziškai būtų "pienas, arba draugai", kierkegoriškai - "pienas arba draugai". Tai tiek mes, priekrasnojos, norėjom pasisakyti kebliuoju pienopirkos klausimu.

36171. xX2005-06-19 15:46
Hm, štai kokie niuansai buvo mokomi univeruose nemokamai! O pagal kąą būtėtų, jei būtų "draugai, arba pienas"? Kitaip sakant, draugai - pirmutiniausiai, o jei apčiuopiamų draugų ir dar šalia nėra - tik tada pienas. Asimetrija kaip reikiant, atrodytų, bet pienas kaip apčiuopiamybė visada būtų legalus produktas prie virtualių draugų! Tai kaip, daug vasilisų - gerai susukau mintį, ar jau nebelabai?

36172. toto2005-06-19 16:14
:)
dar vienas ", arba" pvz.:
Inetinės žiurkės filosofija neturi nieko bendro su savęs šeimininku. Ji (arba) barbarė "iš už nugaros", arba lengvu šiurpuliu pasitenkinantis plėšikautojas, po senovei laikantis ne savo daržą savo klondaiku.

36175. scholastiškosios vasilisos2005-06-20 11:55
iš kur Jūs, Neišpręstoji Lygtie, traukėte, kad "nemokamai"? Savo kasom sumokėjom. Dabar tenka būt trumpaplaukėm.. chmmm.. "feministėm"?:) ir nėr kam iškišt spinoziškų nuotrupų. Juk ne į klausyklą, bo bus kaip Giedrei arba pačiam Baruchui-Benediktui... Jo prakeikimo istorija šiurpi kaip poezija, arba pats Dievas. O Jūs tai prisidengęs šv.Scholastikos suknele subtilią ereziją stumiat; spinoziškame "arba" inversija nieko nekeičia, o pas Jus akcentai vertybiški ir dar kaži kaip situatyviai - "jei - tai...". Na tai net nežinau, degint Jus ar tik lengvu šiurpuliu, cituojant virtualųjį kaimyną, pasitenkint... O jei jau leistis suvedžiojamoms Jūsų sistemos, tai mes, pasakiškosios, visada už apčiuopiamybę. Geriau jau tegu pienas virtualus būna, o draugus mums paduokit su kūnu ir vynu.

36177. barbarė apie riterių rato vertybes :-( 2005-06-20 12:47
Riteris Nr. 1, jo prosenelis mužikus liepdavo išperti lazdomis:
vienzo, esu istorineje Tevyneje. Syki per kelis metus turiu aplankyti gimines ir pazistamus. Klaiki kancia.(sic) Zinoma, niekas dainu neriaumoja, cia tik perkeltine prasme, bet dusyk sveciuose per diena isbuti, apie save pasakot ir apie kitus isklausyt, lasinius su svogunais valgyti ir "sampana" su degtine gert tik pirma diena dar imanoma. O jau savaite. Norisi verkti...
Riteris Nr.2, jo prosenelį mužiką perdavo lazdomis: xixi, gerai isivaizduoju situacija, :) Kai nuo sunkaus maisto atpratusiam gaspadine su paperkancia ir uzmusancia sypsena deda sesta cepelina ir motiniskai vos ne i burna ji igruda, o jis jau nebelenda... Sako senais laikais, kilmingos damos su plunksnele sau po gerkle pamakaluodavo, turinys iseidavo lauk, o tada vel sesdavo prie stalo. Bet siandie tai jau barbariska:)
Draugus pasirenkame pagal jų vertybes: ne pagal tai, ką jie suokia mums ir apie mus (įakis), o pagal tai,ką galvoja apie kitus. Toto, ar esi gėręs tikrą šampaną? Chandon? Kotais nepasigyrei (už nugaros)kiek ir kam arbatpinigių esi palikęs.

36178. xX2005-06-20 12:52
Kol kas nediskutuosiu apie poezijas ir erezijas, vasilisos scholastiškosios ir stochastiškosios, - dabar tik noriu iš visos širdies pasveikinti jus nusileidus į žydruosius šatėnų vandenis!

36179. pasipiktines2005-06-20 13:02
> 36177. Kliauciu ieskote? :)

36180. vasilisos2005-06-20 13:07
mūsų nyris in memoriam kūnui ir vynui

36184. ne, šiandien draugingai nusiteikus :-) 2005-06-20 14:07
tik paskutinį kartą, jums nuo Brodskio, kurį pataisyt mėginot:"Ne brenči ty v podkladke, meloč`!" Neskladno, zato smertel`no, ania?.

36187. nemo>361772005-06-20 15:19
As esu is peckuriu. Su (tikrais) riteriais buvau susidures (ne LT, zinoma). Velniskai sunku kartais su jais. Reikia gimti tarp ju, kad iki galo susikalbetum. Tiek del "riteriu rato", o kas del vertybiu, tai ar tik nebusite sumaise tam tikroje situacijoje kilusius ispudzius su vertybemis?

36197. Erika Vasilisai2005-06-20 17:45
Ar iš kapo išlipai (gedulingą chatą)?

36200. Mr. J.Ybanas2005-06-20 18:03
ir vel matau nemalonis mano sirdzej autorius. Ne kas ne kas.

36208. IVS2005-06-20 18:56
bArBaRe, jūsų pasaulėžiūra puikiai prititiktų šiuolaikinių riterių, kilusių iš pečkurių, rate. Tad nepasididžiuokite, jei kada pro šalį josite ir mus puotaujančius užtiksite - jums visada atsiras vieta prie stalo, ypač, jei būsite su Juan Luis Buñuel gamybos raudonais bateliais :)

36209. IVS > zeta2005-06-20 19:02
Zeta, jei užeisi, padėk kablelį po "pečkurių".

36210. zeta2005-06-20 19:04
Neuzejau.

36219. dalgis to zeta2005-06-20 19:37
O man miela, kad - mielas. Žinai, zeta, pašnibždėsiu tau i kaire ausį, tai ko dar niekam gyvenime nesakiau: tavo nickas - pats fainiausias.

36230. zeta2005-06-20 20:10
Dalgi, paflirtuok dar truputi su Vasilisa, man grazu, tikrai. Kazkaip labai derat - ji tokia elegantiska, su dailia suknia ir su vosilkom ir tu toks astriadantis ir kiek atsainus. Geri laikai. Geri paprociai. Smagu su jumis but.

36242. dalgis to zet2005-06-20 20:33
negaliu flirtuot, perskaiciau sukneles, kazkaip filosofishkai nuteike, einu pasivaiksciot kur nors... vakare, gal reiks i horizonta paziuret, atsisedus ant krasto...

36248. zeta2005-06-20 21:05
Dalgi, tave skaitydama visada sypsausi, dar nuo tu laiku, kai ezera vadinai kudra. Pasedek, pasedek ant horizonto, menuliui mirktelk, siltai apie zeta pagalvok, Vasilisai ranka mostelk, tik ziurek is rankoviu kaulu nepribarstyk - Vasilisos, praeives, kaimietes, kornos ir abreviaturininkes IVS yra jautrios butybes, joms paduok deimantu irgi zemciugu, o ne nuograuzu kokiu...

36252. vasiliskai (nebepriekabiausiu, nebijok), :-) 2005-06-20 21:27
tik pasisveikinu. Kita sesuo padovanojo švarką-tavo mylimiausiojo JPG. Aiman, švarks džinsovas, tokių nenešioju (nebijau virdžinijų wulfių), sakau ,perleisiu tau, ar imsi?

36266. suglumusi vasilisa - dovanotojui2005-06-21 00:15
o kada buvo priekabės?.. jei tos dėl Kaščėjaus vardo, taigi aš išsyk nuleidusi galvą sutikau, kad kalba - "būties namai", ir namuos tvarka turi būti (oi, kaži ką politiško netyčia primena:). Dėl intencijos dovanoti esu, žinoma, paliesta, bet kas tas mano "mylimiausias", Turino drobulės motyvais atsispaudęs, kaip suprantu, ant švarko?.. mano mylimiausią juk žino tik mano širdis.. Jūs nepykit, jei aš kokio subtilumo nepagavau, esu kiek kontūzyta vasilisa... gal Jūs Šefą turėjote minty? O gal Spinozą? turbūt, būčiau pritrenkianti, jei tai jis ant nugaros tupėtų, dar su kokiu užrašu "lumen naturale":))

36284. po palme2005-06-21 02:55
O man straipsnis patiko. Asmenines nuomones, saves panarstymas ir mokejimas tai dailiai and popieriaus isguldyti nei kiek ne maziau svarbus, negu giliu tiesu "objektyvus" nagrinejimas, bijant jas savimi susildyti.

36286. po palme2005-06-21 02:57
sorry, turejo buti prie sukneliu

36296. vasilisa2005-06-21 09:20
chm... mistika...per naktį dievai mano lotynišką neraštingumą ištaisė!.. laukiau bausmės - gavau nepelnytą malonę.. susimąsčiusi einu gerti arbatos.

36327. hm....2005-06-21 18:10
o žiūrau, redakcijos pelėdos ir diena nemiega. Vasilisa, čia aš ištaisiau tavo šlubą lotynų k., o red. prisiėmė nuopelnus. Ir dabar "tryninėja" mano komentarus. Nėra teisybės, vai nėra.

36328. pasipiktines2005-06-21 18:28
> 36184. Metodas priarteti prie geniju: 1. nutarti, kurie kurejai yra genijai; 2. besalygiskai priimti visa, ka jie yra sukure, ne nesvarstant; 3. arsiai purksti ant visu, kas pamini siuos kurejus, pabreziant, kad niekas, isskyrus priartejusius, anuju negali suprasti.

Tada taip malioooonu, isdidu pasidaro. Sako, yra zmoniu, kurie apsislapina, noredami susilti - is pradziu silciau, bet pabandziusieji teigia, kad po to tenka skaudziai nusivilti. O Jus kaip jauciates? Dar silta?

36332. vasilisa2005-06-21 20:48
jaučia mano širdis - paglemžė vakar dalgį horizontas...

36336. to pasipiktines2005-06-21 21:34
Na, vynu ir kremu zinove, Kingas, be abejo, auksciau Brodskio, ane?

36340. sąžinės balsiukas - Hm2005-06-21 21:52
Griežtasis Hm, jaučiuosi truputį kalta, kad Jus, lyg ir mano naudai, dievai "tryninėja" nuo žemės paviršiaus... aš irgi laikausi tos nuomonės, kad už kilniosios lotynų makaronizavimą reikia viešai išplakti. Mea culpa! - dabar gerai?:) V.

36342. po palme2005-06-21 22:10
dar galima butu priminti apie karvasudzius ir piemenelius

36347. s. A.2005-06-21 22:48
nunc quippe melius :), tuam paenitentiam frater Antonius accepit, peccata tua remissa sunt. Deus tecum, sororcula, vale.

36348. DaFak2005-06-21 22:57
i dierectus, Antoni! Nullum enim ius habebas peccata illius remittere. Ego quidem sententiam emendavi, non tu, stulte. Noli unquam invadere gloriam alienam, more.

36350. s. A.2005-06-21 23:08
muahaha, lamuliuk. Quot nomina tu mi attribuisti, amice! Nescio quidem quid eorum eligere ad usum cottidianum :) - stultus, morus...Eheu, sed ausculta, quod ex mea parte ti dicam: tu tantum in umbra gloriae meimet stas, ergo lamenta quae mi protuleris, ti ipsi reliqueris, quaeso :)

36355. zeta2005-06-21 23:39
Kas nors isveskit is cia sita berazumi!

36356. .tines skai.2005-06-21 23:48
>63336 O jums butina lyginti, dovanokite b. su pirstu - kas geriau?

36379. IVS > dalgis2005-06-22 04:13
Ieškau tau to namo, bet pats supranti: tai kolonos šešios, tai šikinykas viduj. Kai jau viskas tvarkoj, tai pradeda lyti, o tada debesys neteisingi. Su varna iš viso blogai. Tai jai šikinykas smirda, tai medis būtinai turi būti vyšnia, o tos, kaip žinai, nelabai aukštos. Varna reikalauja, kad būtų šulinys kieme, o jame alus. Vargstu. O tau, turbūt, nė motais. Parašei skelbimą ir manai, kad jo niekas neskaito, niekam nerūpi.

36384. dalgis2005-06-22 08:50
IVS, aciu uz pastangas, esi pirmoji kvieciama i ikurtuves, zinai, tas variantas su alaus shuliniu labai idomus... na o su varnom problemos, turetu buti seslios, bet emigruoja i tolimus krastus...

36396. s. A. > zeta2005-06-22 11:09
:)))))))
tai ką, zetuke, tolerancija ir noras suprasti pasibaigia ties filologinių žinių riba? :)) Tamsu...labai tamsu.

36404. zeta2005-06-22 12:41
Nesigerink dabar, deminutyvais padeti susvelnint bandydamas, matyt taves nenoriu, nepraustaburni. Filologas atsirado. Ir tavo galva pilna siuksliu, pramaisiui su lotynu.

36406. s. A.2005-06-22 13:04
nešvelninau nieko, ir niekas tavęs nenori, per daug nesusireikšmink.

36407. zeta2005-06-22 13:09
Tai uzsiciaupk ir eik is cia. Toks jausmas, kad tau seniai kas buvo atgal uzvaziaves - viskas galima, stabdziu nera, nieko nera. Ne melynas tu zmogus, ne tuaregas. Ir ner cia ka daugiau aiskintis.

36409. s. A.2005-06-22 13:57
turbūt net sudrėkai iš pykčio. Kvailutė.

36410. ebola2005-06-22 13:57
Ne veltui mano senis sako - "mokytas durnius yra daug blogiau uz nemokyta durniu"...Vartyti sita kalba man yra tas pac, kas tarkim moketi mintinai Kazio Binkio eilerascius.

36412. dalgis2005-06-22 14:05
ne veltui

36416. ežeras2005-06-22 14:17
:) manrods ,klanelis formuojasi...

36419. dalgis2005-06-22 14:25
taip didele, didele bala, didesne uz kauno marias

36420. ebola2005-06-22 14:25
kiek cia ju susiformavusiu ir issiformavusiu yra buve - nebesuskaiciuociau.Svarbiausia kad nebutu pagiezos.Kad mintys lietusi laisvai kaip is to klanelio kai nepataikai.Be itampu, asmeniskumu ir be pykcio.

36423. eŽeras-ebola2005-06-22 14:37
saunios mintys! ( bet dabar ir paciam teks jomis vadovautis)-:).

36424. zeta2005-06-22 14:39
Jeigu kas garbe, kaip epoletus, nusipleses ima labai draskytis, tai atsiranda ir kas ta garbe atgal priklijuoja. Net per prievarta ar su piktumu. Be garbes zmogus vaiksciot negali.

36425. ebola2005-06-22 14:42
Ar tikrai?

36427. zeta2005-06-22 14:44
Taigi kaip nuogas, kaip zveris laukinis koks!

36432. brolis Antanas2005-06-22 15:02
E.red.: Komentaras panaikintas.

36433. autoritetas2005-06-22 15:05
na del minciu nezinau, bet lotynu pas tave normali, tikrai. Ten antonijus polemizavo su kitu pilieciu apie tai, kas turi teise atleisti vasilisai jos klaida :)) Regis, dar nesusitare...

36438. auto2005-06-22 15:10
:))

36439. ebola2005-06-22 15:11
Antanui> siandien tavo vakarienei tavo paties penis.Itariu kad naudos is jo vistiek nedaug, nes besimokant turejo suputi senai.

36440. ežeras2005-06-22 15:12
"ta garbe atgal priklijuoja. Net per prievarta"gal mano vaizduote silpna , bet garbes per prievarta -neisivaizduoju kazkaip.

36441. ebola2005-06-22 15:14
Oij...paziurek i Antana pvz.Turejo buti durnyne, bet tete idejo i akademija.Manai atsiklause leidimo? Itariu kokiam ciulpiku rate dar gali garbes apdovanojima uz savo zodziu tryda gauti!

36443. nemo2005-06-22 15:19
Antanelis pasirenka sia melyna erdve kaip savo auditorija ir jam patinka visokios reakcijos - linksmos, pasaipios, pasipiktinusios. Kad tik reaguotu. Net pats nepajuto, kaip pasidare priklausomas nuo to, ka laike dekoracijomis. Bet to nenori pripazint ir bendraut normaliai. Vaikiscias (ne biologini amziu turiu omenyje) su didele pasiputimo ir paniekos zmonems doze. Matyt lotynu kalba, kuria, jei kam tai rupi, galima nesunkiai ismokti per metelius, laiko pjedestalu, ant kurio pasilipus pakyla virs kitu galvu. Cia tikrai tinka anksciau diskutuota formule - "mato pasauli toki, koki nori matyti".

36444. ežeras2005-06-22 15:20
ei, isijunkit ten autocenzorius , brolyciai!

36458. zeta2005-06-22 16:02
Siandien bus didzioji Moon Illusion naktis. Bet cia tik tiems, kas Senajam Zemyne, IVS ir Po palme nesiskaito, nes gyvena atvirksciai. Menulis bus ranka pasiekiamas ir neapsakomo didumo, tokio nebuvo nuo 1987-u metu. Protinguoliai per laikrascius rekauja, kad cia tik optine apgaule, griebiasi vsokiu paaiskinimu. Bet geriau bukit atsargus - kai taip arti, tai gali ant galvos uzkrist. Nepramiegokit. G.b. labai grazu.

36460. ebola2005-06-22 16:04
Tai jau vakar geras buvo.Vos neivaziavau i ji gryzdamas is darbo:D Bet siandien pas mus apsiniake.Vargiai besimatys.

36463. nemo2005-06-22 16:12
Gyvenu tarp visa daugybes sviecianciu lempu, kurios ijungiamos vos tik emus temti ir nesimato nieko kas virs tu lempu. O iki miesto ribu bus koks 15 km:(

36467. St. Antonio2005-06-22 16:19
Gerb. Redakcija
gal galėtumėte ištrinti tuos "s. A." komentarus, nes jie [eilinį kartą] ne mano.

Originalui
Man, aišku, tai kokių finansinių nuostolių nepadaro, bet nervina kitus žmones, todėl gali baigti, vis tiek iki mano lygio nepriaugsi. Sėkmės.

nemo
kiek pamenu, dar prieš pusmetį nieko nesupratai iš lotynų k., tad pagal tave jau turėjai būti padaręs pažangą per tiek laiko, ar ne? O jei nepadarei [nes gal neaktualu], tai neverta taip užtikrintai kalbėti. Tik šiaip, replika. Beje, visa tai, ką tu pasakei apie mane [gal pernelyg rimtu tonu] jau ir taip surašyta mano saite, taigi: nil novi sub sole - nieko naujo po saule :)

36469. kad2005-06-22 16:22
ir vakar nemažas buvo

36475. po palme >sv Antanui/ etc2005-06-22 17:45
Lingua factiosi, inertes opera, fr. Antonio ;).

36476. St. Antonio2005-06-22 18:16
palmolive, savikritika gerai :),
bet - de quibus operibus loqueris?

36477. IVS2005-06-22 18:34
El. Redakcija, ištrinkite visus komentarus, įskaitant ir mano. Palikite tik zetos apie menulį ir eblos, iš kart po to.

36480. .tytojas2005-06-22 18:46
deja deja, galima istrinti komentarus is zydrynes, bet negalima istrinti komentaru is atminties...

36489. IVS2005-06-22 19:14
Užtai ir sakau lengva dūšia - ištrinkite, ištrinkite. Vis tiek liks tai, kas turi likti :)

36490. s. A.2005-06-22 19:29
E.red. Komentaras panaikintas
Informacija perduota paslaugų tiekėjui:
IP 213.228.160.17 Cabovisao Network Team, Cabovisao, SA, Lugar de pocos, Palmela, Portugal
Host name: pal-213-228-160-17.netvisao.pt

36497. to s.A.2005-06-22 19:52
Pasipainiotum tu, san, dabar man po ranka, is taves liktu netgi ne meslo kruva (tavo kasdienis buvis), bet sukirmijusiu dantu kruvele, lotyniste.

36501. nemo2005-06-22 21:00
Antanai, tai, kad man ta lotynu kalba nelabai rupi. O siaip, nemazai suprantu ar bent nujauciu teksto prasme kitu panasiu kalbu, kurias moku, deka. Is kitos puses, toks suprantamumas reiskia, kad jusu lotynu kalba gana paprasta ir skurdi. Bet as ne apie kalba - cia beveik kiekvienas galetu pademonstruot kokia nors lingvistine ar profesine kalba, nuo kurios kitiems pasaulis aiskesnis nepasidarytu. Taciau nelabai tas rupi.

36510. po palme>sv Antanui & Co2005-06-22 21:30
Apie tavo vyriskuma sneku. Ar reiktu tuo taip girtis ir damu akivaizdoj sneketi, jeigu viskas funkcionuotu normaliai? Omnis oratio moribus consonet ;)

36526. :)2005-06-22 22:47
ech kvaileliai rasineja cia vis, atsakineja antanams visokiems, tarsi veikt neturetu ka. Taciau nemo - sudominai savo nuostata: giriesi kad nemoki kalbos nes neva supranti ja is kitu. Man asmeniskai idomu, ka tiksliai ir kiek tu supranti, kad taip visus nuvertinti :))) zinai lengva pasakyti o sunkiau padaryti.

36527. ps2005-06-22 22:51
tikrai neginu antonijaus. tiesa sakant uzpisa visokie chuliganai, siaip klausimas.

36529. priesmirtinems komunistinems el redakcijos konvulsijoms i takta2005-06-23 00:50
vperiood raby ... blyn pamirsau. A el. redakcija - kokia maloni muzika barbariskai kertant per rankas laisviems pilieciams

36530. IVS,ui2005-06-23 00:55
Klausyk IVS o nenori taip sakant susaudyt tuos gyvulius nuo zetos menulio ir ebolos. Tik labai idomu, kas Tau padovanojo tokia teise (del kurios as nesiginciju) - dievas ar dialektinis materializmas (ar kaip jie ten vadinasi). Mes su Tavimi Didzioji Sese

36536. nemo>365262005-06-23 02:37
Panasiai suprantu ukrainietiskai, nors mokiaus ir kalbu tik rusiskai. kalbu giminingumas. Neteisinga formuluote - as nesigiriu, kad nemoku lotynu. (Taciau neliudeciau jei mokeciau. Ir ismokciau, jei man jos reiketu, kaip ir visi kiti cia esantys). Antra - "visus nuvertinti" - tokiu pretenziju man primetinet nereikia. Trecia - negrazu klausinet neprisistacius. Gi ne gatveje esame.

36543. IVS2005-06-23 03:49
Aha. Dabar viskas aišku. Nuo ryt pradedu vaikščioti visomis svieto gatvėmis, tikėdamasi sutikti nemo, o tada jau kad pulsiu klausinėti! Visko paklausiu, ko nedrįstu židrynėje.
Priminėte man irgi istorijėlę. Kartą, seniai, seniai, važiavom troleibusu: aš ir mano keturmetė dukra. Priešais atsisėdo tokia moteriškė ir paklausė: "Koks tavo vardelis?" Maniškė atsakė ir iš kart paklausė: "O koks tavo?" Moteriškei vos spėjus prisistatyti, mažoji metė antrą klausimą: "O kiek tau metų?" - nes jau žinojo, kad šis klausimas paprastai seka po pirmojo. Moteriškė truputį sutriko, bet pasisakė, o mažoji: "Kur tu gyveni? Kur važiuoji? Kur buvai? Ką pirkai? Kiek kainavo? Kiek pinigų liko? - bėrė klausimus vieną po kito, kokius tik buvo girdėjus. Moteriškė sutrikus atsakinėjo vis niūriau. Troleibusas juokėsi.

36544. nemo>bjauriai bobai IVS:)2005-06-23 03:53
Obuolys nuo obels netoli rieda.

36545. Bjauri boba IVS :)2005-06-23 04:20
Kai kurie obuoliai, užuot netoli riedėję, krenta ant galvos tiems, kurių vardai prasideda iš N.

36546. nemo2005-06-23 04:21
Newton`ui? ir matyt netgi trys kokie:)

36548. Bjauri boba IVS2005-06-23 04:27
O tiems, kurių vardai prasideda iš A Šis Bei Tas paaiškėja gulint vonioj:) Argi pasaulis nenuostabus? Eisiu va į vonią, pasiimsiu obuolį, gal gi šį vakarą perprasiu Pasaulį ar bent kokį Dėsnį.

36549. IVS (prieš lipdama į vonią)2005-06-23 04:28
P.S. O ką? Istorija nutyli, kad Niutonui ne iš pirmo karto daėjo?

36550. nemo2005-06-23 04:34
Jam kiekviena kart is pradziu da/ejo ir taip jis sugalvojo tris desnius. Matyt obuoliai buvo labai ipatingi. Na, o as irgi lipsiu. ne i vonia, bet panasiai. Iki.

36560. mgl2005-06-23 10:30
sakykit prašom ką turėjo galvojo S.Geda karalienės sekretuose.Sekretai tai išskyros.kietas jumoras.laukiu daugiau.

36563. to mgl2005-06-23 11:24
o tu gerb.s.gedos paklausk ka jis turejo galvoje ar burnoje

36567. linkėjimai2005-06-23 13:28
jus irgi su pilnu zbonu

36586. dalgis2005-06-23 15:30
mgl, apie Geda visi padorus zmones tyli, savo ishkrypimus aptarinek kur nors kitur

36592. dalgis > rasai2005-06-23 16:11
tv. St. - Kaunas, trecia ligonine, reanimacija, paskubek

36596. Milė2005-06-23 16:45
Tėvas Stanislovas mirė.

36764. rasa2005-06-25 15:09
nuvažiuosiu tik į laidotuves jaučiuos kalta kad priekaištavau dėl uspaskio rėmimo-anas buvo niekšas pasinaudojęs jo gerumu- oiš tikrųjų Dievas teteisia kuris kada suklydo ar veidmainiavo o žmonės aplinkui kalba kad tikras kunigas buvo nei vienam neatsisakydavo ir pinigų neimdavo

45695. EGLYNA :-( 2005-10-27 16:22
ŠlykštuUUUUUUUUUU.........FEEEEEEE.... TU DEBILĖ...:((( :)))

45696. Morka. nepriekabioji :-) 2005-10-27 16:27
Tai gal ir neįdomu, bet kiekvienas turi paslapčių. Mano paslaptys didelės........................... () () ( " " ) ()

45697. kukutis2005-10-27 16:29
:))):))):))):))):))):))):))):))):))):))):)))

Rodoma versija 27 iš 28 
14:15:20 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba