ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-10-23 nr. 962

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BLEIZGYS. Tiesioginis eteris (37) • ANGELĖ JASEVIČIENĖ. Auksas valdo (37) • -js-. Sekmadienio postilė (1) • HUGO LOETSCHER. Katalogo arija (36) • DAINIUS MARTYNAS ČIŽAS. Jobo knygos aktualumas (12) • SIGITAS GEDA. Vasara šešėlių tinklą tiesia... (39) • MIKALOJUS VILUTIS. Vilniaus skulptūros (65) • MANTAS BALAKAUSKAS. Eilės (8) • -lj-. Penki sakiniai apie mūsų kalbą (3) • TADAS ZARONSKIS. Eilės (5) • MINIUS AGUONA. Eilės (10) • RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Tarnaitės, pasilikusios vaikystėje (4) • JURGA ŽĄSINAITĖ. Paryžietiška publicistika, arba „Gyvieji“ kultūrų tiltai (1) • Kuršių etnogenezės tyrinėjimaiPETRAS ZLATKUS. Kieno nuodėmė didesnė (15) • RENALDAS REIVYTIS. Navigatorius (4) • Kitas numeris išeis lapkričio 6 d. (10) • Aš irgi manau, kad Konfucijus kažką čia painioja. (356) •

Vilniaus skulptūros

MIKALOJUS VILUTIS

[skaityti komentarus]

Vertinu meno kūrinį kaip gyvenimą – pagal tai, kokias būsenas jis man teikia. Kokias proto ir jausmų reakcijas jis sukelia. O kada pats paišau paveikslą, taip pat vertinu jį pagal tai, ką patiriu jį paišydamas. Viską, ką kurdamas menininkas įdeda į savo kūrinį, kūrinys ir turi, tą ir skleidžia. Žinoma, žmonės skirtingi ir skirtingas būsenas jiems gali teikti tas pats meno kūrinys. Arba jokių neteikia, jeigu žmogus neišprusęs arba kūrinys neįprastas.

Šiuo metu daug kalbama apie paminklus viešose Vilniaus erdvėse. Turiu ir savo nuomonę. Privalau turėti, nes esu dailininkas profesionalas. Apie politiką, ekonomiką, teisėtvarką ir kitus dalykus, kurie nėra mano specialybė, neleidžiu sau turėti net pažiūrų. Remiuosi autoritetais. Teisingai pasakė Bartas Simpsonas iš animacinio serialo „Simpsonai“: „Palikime organų transplantaciją specialistams.“ Užuomina tiems, kurie nutaria, kad užimama aukšta visuomeninė padėtis reiškia kompetenciją visose srityse.

Į savo dirbtuvę paprastai einu pro Parlamentą, pro Gedimino Karaliaus piramidę. Stiprus ir gilus kūrinys. Kai vanduo netrykšta – tai piramidė, amžinybės simbolis, nesikeičiantis dėsnis. Kai vanduo trykšta – piramidė tampa piene, laikinumo metafora. Amžinybės ir akimirkos jungtis. Būtinybė ir atsitiktinumas. Kūrinijos esmė.

Namo prieš Parlamentą nišoje – Kristoforo skulptūra. Stengiuosi jos nematyti, nes, kai palyginu ją su piramide, pastatyta sovietiniais laikais, mane trumpam apima liguista nostalgija sovietmečiui. Blogas jausmas.

Kartais einu kairiu Neries krantu, kad aplankyčiau Mindaugo Navako „Dviaukštį“. Ypač gražiai statinys atrodo dabar, rudenį, tarp spalvingų klevų, iš toliau, nuo Baltojo tilto pusės. Dievo sukurto grožio tąsa. Mindaugo Navako kūriniai visuomet siejasi su pradžiomis, esmėmis, pačiais tikriausiais ir vertingiausiais dalykais. Grožiu, kuris yra ne išorėje. Kažin ar gyvenime man teko matyti skulptūrų, kurios mane būtų taip paveikusios, kaip veikia Mindaugo Navako darbai. Todėl, nepaisydamas nepakenčiamo šio skulptoriaus būdo, jį gerbiu ir vertinu ne tik kaip menininką, bet ir kaip žmogų, suprasdamas, kad deimantas turi turėti aštrius kampus, kitaip jis niekada netaps briliantu, o bus tik akmenėlis. Lyriniai nukrypimai. Mintys artėjant prie Mindaugo Navako darbo.

Įeinu į „Dviaukščio“ vidų, kaip į koplytėlę, ir pasijuntu, lyg būčiau tarp moters kojų. Tarp didžiulės moters, galinčios pagimdyti suaugusį žmogų, kojų. Žvelgiu į viršų ir jausmas sustiprėja. Tarsi ką tik būčiau išlindęs iš ten, į ką žiūriu. Lyg iš tiesų būčiau ką tik pagimdytas. Tarsi vėl esu pačioje pradžioje. Tik meno kūrinys gali žmogui suteikti tokios ypatingos kategorijos išgyvenimą – antro gimimo sąmoningą patirtį. Nežinau, ką išgyvena kiti, bet koplytėlę žmonės lanko. Tą rodo civilizacijos pėdsakai – nuorūkos, popierėliai, kitų rūšių šiukšlelės. Ir aš tarp jų. Tokia aplinka man primena Nietzschės dainelę: „Naujagimis dienos išvydo šviesą, kiek naujo nešvarumo pasaulis susilaukė.“ Pasijuntu dainelės herojumi. Naujagimis – tai aš.

Vladas Urbanavičius man atrodė skulptorius, kuris tiksliai žino, kaip reikia „daryti meną“. Žinojimu, bet ne jausmu sukurti kūriniai. Šalti. Lyg per mažai gyvybės, gaivalo, žmogiško klydimo. Taip man atrodė anksčiau. Dabar, atrodo, jo talentas atsiskleidė visa galia. Pirmasis darbas, kuris sukėlė man tokias mintis yra „Keturiasdešimt dvi tonos meno“. Jėga. Sutramdyta grėsmė. Bet nesunaikinta. Kai atsistojau po akmenų keke, patyriau memento mori būseną. Tik, mano galva, skulptūra pastatyta ne vietoje. Laukuose, didelėje erdvėje, iš toliau žiūrint ji maža, bejėgė. Šis kūrinys turėtų stovėti Vilniuje, Europos aikštėje. Skulptūros kontrastas su vilnietišku hightech skleistų galingą metafizinę energiją, kurią pavadinčiau menu.

Ilgai buvau materialistas, bet dabar esu nežinantis, nes per daug yra dalykų, kurių nesuprantu, ir niekas man jų moksliškai nepaaiškina, todėl ir priskiriu juos prie metafizikos – nesužinojimo.

Vienas tokių reiškinių ir yra menas – metafizinė energija, stipriai veikianti žmogų. Todėl dabar dažnai einu dešiniu Neries krantu, kad praeičiau pro Vlado Urbanavičiaus „Vamzdį“ ir gaučiau galingos pirmapradės energijos, kurią jis skleidžia. Vladas Urbanavičius darbą pavadino „Krantinės arka“. Mano galva, be reikalo. „Vamzdis“ – atviras ir tiesus pavadinimas. Plienas, kuris nemeluoja, neslepia savo prigimties, neapsimeta poliruotu sidabru, rūdija ir savo tiesa harmoningai susilieja su gamta. Upės vingio pakartojimas. Dvi upės. Besikeičianti Herakleito upė ir Parmenido upė be jokio judėjimo.

Kartą prie „Vamzdžio“ buvo ir pats autorius. Pro šalį ėjo paaugliai ir metė į „Vamzdį“ akmenį. Vladas juos barė. Be reikalo. Akmens sukeltas garsas, kaip galingas vandens srautas, nugarmėjo „Vamzdžiu“ žemyn. „Vamzdis“ atgijo. Pasikeitė iš esmės. Artėjant prie „Vamzdžio“, einant pro jį, tolstant, jis taip pat tampa gyvas, tik kitaip – savo metamorfozėmis: juda, kas žingsnis keičiasi, įgauna naujas netikėtas formas. Jau nebe Parmenido upė. Kai einu pro „Vamzdį“ kitą kartą, išgyvenimai kiti. Pastebėjau, kad jeigu einu ne vienas, „Vamzdis“ nebendrauja su manim, tarsi užsisklendžia, energija manęs nemaitina. Pavydus „Vamzdis“.

Nemanau, kad visos šios mano pasakojamos „Vamzdžio“ sukeltos patirtys yra dirbtinai įsiteigtos, juo labiau kad, kaip minėjau, anksčiau ne itin žavėjausi Vlado Urbanavičiaus kūriniais.

Roberto Antinio „Puskalnis“ man buvo įspūdingesnis tuo periodu, kai dar vamzdžiai buvo kalvelėje. Agresija, sukelianti Atgimimo laikų nerimą. Man atrodo, kad šio skulptoriaus meno kalbos nesuprantu. Tai mano bėda. Menas kalba įvairiomis kalbomis. 39 metus esu dailininkas profesionalas ir vis tiek nesuprantu visų kalbų, kuriomis kalba meno kūriniai. Net savo profesijoje nesu pakankamai, šiuo atveju emociškai, išprusęs. Mano nesusikalbėjimas su Roberto Antinio kūriniais gali būti komplimentas menininkui. Nemanau, kad kūrinys, kurio aš nesuprantu, yra niekam tikęs. Nemanau, kad dera piktintis ir keikti eilėraštį, parašytą turkų kalba, vien todėl, kad tos kalbos nesuprantame. Noriu priminti, kad skulptūrose, grafikoje, tapybos darbuose menas kuriamas formomis, spalvų deriniais, juodų ir baltų plotų harmonija. Bet ne siužetu. Kaip muzika yra garsų derinys. Garsų kompozicija. Labai paviršutiniška būtų teigti, kad Vlado Urbanavičiaus kūrinys yra tik paprasčiausias vamzdis. Tuomet būtų galima sakyti, kad Mikelandželo „Dovydas“ yra paprasčiausias marmuro gabalas. O žmogus – tik mėsa. Žmogus, kaip ir meno kūrinys, neturėtų būti vertinamas pagal tai, iš ko jis padarytas.

Noriu būti teisingas. Atkreipti dėmesį ne tik į dalyko pranašumus, bet ir į trūkumus. Skulptūros, apie kurias kalbu, turi trūkumų, nes neatitinka aktualijų, neina koja kojon su laiku. Jos suteikia žmonėms galingos energijos, sukelia nenugalimą norą veistis ir daugintis. O juk dabar didžiausia žmonijos problema yra demografinis sprogimas. Žmonių per daug. Žemė kaip obelis – kuo daugiau obuolių, tuo jie mažesni ir menkesni. Žmonės taip pat. Jie mažesni ir nelaimingesni. Bet ėdresni. Greitai suės Žemę. Vienintelis dalykas, galintis Žemę išgelbėti, yra impotencija. Sakoma, menas išgelbės pasaulį. Todėl menas turi visokeriopai skatinti impotenciją, ypač savo pavyzdžiu – pats būdamas impotentas. Reikia džiaugtis ir didžiuotis, kad Lietuvoje viešose erdvėse vienas po kito kyla impotentiški meno kūriniai, aktualūs, atitinkantys laiko dvasią ir tarnaujantys kilniems žmonijos siekiams. Žodis „kyla“ čia netinka, bet kito neradau. Negaliu gi rašyti – viešose erdvėse nukamba meno kūriniai.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


173571. vl2009-10-27 19:16
Išėjo Algis S. savom akim matęs žąsiakojį. A.A.

173574. vl2009-10-27 19:26
Viluti, nepliurpk: nieks nesakė, kad menas išgelbės pasaulį. Dostojauskas tikėjo grožiu, kirčiuodamas etinį skiemenį.

173584. vl-ui2009-10-27 20:10
kodel niekur nieko apie Algi S.? Didis buvo

173585. varna2009-10-27 20:15
Noriu priminti, kad skulptūrose, grafikoje, tapybos darbuose menas kuriamas formomis, spalvų deriniais, juodų ir baltų plotų harmonija. Bet ne siužetu. Kaip muzika yra garsų derinys.
Tiesiog nuostabu. Galų gale išgirdome profo nuomonę, o tai visokios pizdukės žurnalistės visą laiką reiškiasi, o čia - profas. Galų gale sužinojau, jog muzika - tai garsų derinys. Todėl kai kitą kartą riebiai nusipersiu namuose, žmonelei sakysiu: ša, nemokša. Ką tik girdėjai muziką. Siužetas nesvarbu. O kai eilinį kartą nusivalysiu užpakalį baltu tualetiniu popieriu - bėgsiu į meno galeriją, nes tai menas: juodų ir baltų plotų harmonija. Siužetas nesvarbu. O šitas debiliškas rašinėlis juk irgi menas: juodų (raidžių) ir baltų (tarpų) plotų harmonija. A ne? Siužetas nesvarbu. Ir glušiui Vilučiui nieko neįrodysi, nes turkiškai jis nemoka. Beje, nemoka jis ir lietuviškai, nes kalba apie "paminklus". Tikrai "liguista nostalgija"

173598. varnai2009-10-27 22:41
nekranksėk nei į tvorą, nei į mietą, "menas kuriamas formomis, spalvų deriniais, juodų ir baltų plotų harmonija" abaiptol netapatu tamstos teiginiui "kiekvienas garsų ir spalvų derinys yra menas". Ar neįžiūri skirtumo?

173604. c2009-10-28 07:57
Negaleciau pasakyti-Vilniaus skulpturos. Yra viena , kita skulptura...

173606. Tikra tiesa2009-10-28 08:23
Tikra tiesa ,impotentai kuria savo "impotentišką "meną (š..o m).Klausimas-kam be jų pačių jis įdomus?

173671. juze2009-10-28 22:07
Fainas Vilucio straipsnis. Grazu pedinti paskui ji, spardant geltonus kastonu ir klevu lapus ir mastant apie Vilniaus skulpturas. Erdvus, rudeniskas tekstas. Nostalgiskas ir ivairiabriaunis. Vertinu poetiskus vaizdinius. Turku kalbos autorius nemoka, bet lietuviu - puikiai!

173675. Dabar žinosiu2009-10-29 02:32
"...sukelia nenugalimą norą veistis ir daugintis". Štai tikro meno kriterijus pagal Vilutį.

173691. praeivis2009-10-29 09:36
Man Urbanavičiaus vamzdis sukelia nenugalimą norą šlapintis.

173707. rainis2009-10-29 12:32
varna, nekarksek, kai nesupranti. savo debiliskus komentarus nuo protingo Vilucio straipsnio gali susikist, kaip lietuviu liaudis sako, ten, kur nesueina.

173712. BD2009-10-29 13:13
Tai Andriušis vis nerimsta, vis užsakinėja vamzdžių gerbėjų straipsnius. Puiku, lai daugiau jie taip kalba, garsiai ir aiškiai, kad visas protingumas pasimatytų. Va kaip Vilučio: "skulptūrose, grafikoje, tapybos darbuose menas kuriamas formomis, spalvų deriniais, juodų ir baltų plotų harmonija...muzika yra garsų derinys... garsų kompozicija"

173754. rainiui nuo varnos2009-10-29 17:22
Ta prasme - į šikną? Na jau ne, aš geriau visą Šatėnų tiražą sukišiu Vilučiui į šikną, kad praeitų noras debilizmus skleisti. O tau siūlau papūsti man į ten, kur nesueina.

173778. kokia subtili 2009-10-29 18:40
varnos erotika. Jam pakanka papūsti.

173788. 52 :-) 2009-10-29 23:01
Gera matyti VAMZDI, gera skaityti straipsni gera mena girianti. Tik mano vamzdiski pojuciai kitokie. VAMZDIS taurina, pavercia blyskia aplinka isbaigtu paveikslu, pats budamas pagrindiniu sio paveikslo veikeju. Tas paveikslas svelnus ir minkstas (ypac ziurint nuo zaliojo tilto), o veikejas tarsi gyvunas padengtas rudziu aksomu lenkiasi prie vandens, arba ilgu pirmykscio gyvio kaklu kyla i kranta. Sutinku, kad sis kurinys jaudina ir zadina vis kitokias interpretacijas. O pilvo ir uzpakalio sporto saku entuziastei varnai siulyciau kraustytis su savo komentarais i koki sporto, porno ar sveikatos leidini, nesmardinti atmosferos.

173792. to 522009-10-30 00:01
vamzdis ne prie ko. Žmones erzina, kad tas vamzdis stulbina panašumu į kitus nacionalinius projektus, kaip antai Mažeikiai, Rubikonas, LeoLT. Tiesiog erzina tokio broliuko dobiliuko PR. Ir tiek. Čia prapultų ir Rodenas Paryžiui.

173807. mie2009-10-30 12:29
mazoka demesio skiriama naujai pastatytoms skulpturoms. pavyzdziui, naujininku "paparcio ziedui", taip pat prie savivaldybes pastatytiems dviems rutuliams, kurie slepia didi simbolizma. visi uzsikabino uz vamzdzio ir apie kitas ne kriukt. menotyrininkai galetu nagrinet, o liaudis piktitis arba liaupsint. kaip suprantu, vilutis jas priskiria toms, kurios palankios demografinei politikai. taip pat suprantu, kad negali vaiksciot visais krantais is karto. bet vistiek noriu paklaust: ka yra, Mikai?

173809. mie2009-10-30 12:34
seniau, kai skulpturas kruopsciai atrinkdavo meno taryba, nepasitaikydavo tokiu neaiskumu. budavo pastatomi tik labai geri kuriniai. ir meno taryba laikesi labai sauniu tradiciju. pavyzdziui, ateina pas skulptoriu ivertinti jo naujo darbo. gali priimt, o gali ir atmest. ima diskutuoti ir diskusija pasisuka negera linkme. ir stai kritiniu momentu skulptoriaus zmona tik drykst atitrauka uzuolaida, kuri iki tol buvo uztraukta ir slepe nezinia ka. o uz uzuolaidos - vaisemis nukrautas stalas. meno tarybos nariai maloniai nustemba, ima uzkandziauti ir uzgerineti, iskart itampa atslugsta, atmosfera susyla ir skulptoriaus triusas ivertinamas teigiamai. yra tradiciju, kurios galetu buti atgaivintos.

173826. katė2009-10-30 13:48
Bravo, mie.

173838. katinas2009-10-30 15:29
reikia konstrukciniu lenktyniu, spyruoklemis prisukamu skulpturu, mechaniniu monstru, tranformeriu... na, o is tulo vamzdzio teka grynas spiritas tiesiai i zemes gelmes, paslaptis buvo slepiama, na, o dabar pagaliau paaiskejo tiesa...

173849. krankt2009-10-30 16:31
mikalojus aiskiai gyvunu nemyli, smikis. apie katina ne mur mur. o man patinka jurgos katinas, nors isivaizdavau ji kiek kitoki, bet kai pamaciau, kad apvalainis, reiskia, gerai maitinamas, todel mano tautai bent jau nebus geda uz marinamus badu katinus!

173851. kaip tik priešingai,2009-10-30 16:50
ta skulptūra - tai alkanų tautos katinų svajonė, virtusi akmeniu. I to chleb.

173856. krankt > 8512009-10-30 17:03
tamsta esate pesimistas. vakar ziurejau video klipa apie suniuku helovyno svente kaune. gyvuneliai atrode mylimi, priziurimi irgi graziai kostiumuoti.

173865. negi rodys per šuniukų helovyno šventę 2009-10-30 17:24
nusišėrusius katinus ant konteinerių ir bomžų priglobtus (bent tiek) šunelius.

173876. krankt2009-10-30 18:10
nuosirdziai pritariu - labai noreciau, kad ne vienas nebutu alkanas.

174080. leitis2009-11-03 00:12
Kažkaip tyliai Meistras Vilutis (o ir mieli komentatoriai) prasliūkino pro išraiškinguosius Žaliojo tilto stribus. Anot mūsų iškiliųjų menotyrininkų - apgintą nuo purvinų rankų Lietuvių tautos paveldą. Drįsčiau pasakyti: mūsų šventojo miesto praeities dabartyje tęstinumo simbolį. Ar kietai sugniaužtas PPŠ (jei kas jau nebežinot - tokia šaudyklė) jums jokių katarsinių minčių nesukelia, Mielieji? Mane prabėgant tiltu jų kerza veikia labiau, negu Meistrą pasistovėjimas tarp moters kojų.

174083. mie - leitis2009-11-03 08:39
teisingai pasaket: praeities testinumo simboli. o noretumet sokte persokti viena kita istorini perioda? apsimesti, kad nebuvo?

174127. tave,2009-11-03 21:08
s...... leiti, per to vamzdzio vidu reiketu pertraukti tada suprastum kad menas ne ideologijai tarnauja........o jei zalio tilto skulpturos nepatinka sok zemyn......gal priburbuliuosi

174155. leitis - mie2009-11-04 23:40
Išmetėt seną šaldytuvą ar atgyvenusį televizorių, pakeitėt šiukšliadėžę ir bandot apsimesti, kad nebuvo? Norit peršokti į kitą istorinį periodą?

174156. leitis > 1741272009-11-04 23:49
Jus kas nors pamokino ar pats sugalvojot, kad menas ne ideologijai tarnauja? Tai gal paaiškinsit nenušvitusiems, kam tarnauja vamzdis, o kam - stribai? O gal abu - tam pačiam?

174163. mie - kvaisiui2009-11-05 09:46
matau, kad esi visiskas kvailys ir su tavim gincytis neverta. man nebutina metyt senu daiktu kad pasijausciau gerai. esu laisva ir jokie bronziniai balvonai manes negasdina.

174191. profesionalas2009-11-05 15:24
galu gale Vilnius po truputi tampa skulpturu miestu... pastaruoju metu dar pastatytos puikios skulpturos, paparcio ziedas Naujininkuose,sviesa prie savivaldybes ir banga prie savivaldybes,ei viso pasaulio zmones atvaziuokit pasiziureti...

174197. taip 2009-11-05 16:12
Banga prie savivaldybes daro ispudi, taciau ja reikia ten APTIKTI!! Keista, jog M. Vilutis nepasuka prie R. Antinio skulpturos kairiajame Neries krante. Kazkodel pavaro pro parlamenta, tiesiai po dideles moters kojomis.) Kasdien vazinejant po tris , keturis kartus per diena pro ta vieta , teko matyti kone titaniskas statybu bendroves pastangas ikunyti menininko ideja... kuri, ilgainiui, pavirto i paprasta ziemine su saudymo angomis. Toki patinkanti kauburi galetu isirengti kas nors savo kieme, savo lesomis, bet , atleiskit uz nuvalkiota fraze, - uz musu visu pinigus??

174200. mie2009-11-05 17:27
daro ispudi kvaisiui.

174268. kazkodel2009-11-07 11:59
``kamane`` to straipsnio nenusikopijavo.........matyt,ne tas....... redaktorei mentalitetas trukde........perdaug naftalinu trenkia

174290. m.m.u.2009-11-07 17:39
Žaliojo tilto raudonarmiečiai, tai išprievartautos, parklupdytos Lietuvos priverstinė padėka "išvaduotojams"... tai tas pats kaip estams alioša... bet, kur tau! Saugokime, kaip savo akį!... Mano nuomone, net jeigu ir labai didelė tų kareivėlių meninė vertė, betgi, jie ten atsirado kaip ideologinis paminklas ir turėtų iš ten pasišalinti...

174292. mie - mumukui2009-11-07 18:27
turetu turetu. eik, paisiraitok rankoves ir nuversk. betgi tokie kaip tu sugeba tik pliurpti ir kumsteliais mojuoti savo varganais.

174295. rudeni2009-11-07 19:09
sunkiausia matyti tuos balvonus, kada zvarbu, niuru, tamsu. Ir dar tie su savo kujais ir kerzais! Apie kokia menine verte bandom kalbeti? ! Paziurekime i senasias Vilniaus nuotraukas, tiltas puikiausiai atrode be situ skulpturu!

174297. mie2009-11-07 20:10
dar butu gerai paleist nerimi sielius, irgi labai puikiai atrodo senuose atvirukuose.

174301. mie2009-11-07 20:45
pirmiausia pakalbekim apie istorine verte. visas skulpturas lipde lietuviai skulptoriai. ir dar, ko gero, grumesi uz garbe lipdyti. ir pinigai, ir babkavi lapai, kaip sakydavo "dailes" kombinato vyr. dailininkas. vadinas, jokia priverstine padeka, o, kaip sakoma, profesionalu darbas. tegu stovi kaip paminklas lietuviu vergiskam budui ir prisitaikeliskumui. o apie menine verte nebandykite kalbeti, nes neismanot nieko. itariu, kad esat eilinis klisas senis, burbantis ant visko is eiles: ant vamzdzio, ant bronziniu kareiviu, ant niuraus rudens ir ant zalio pavasario.

174302. bebemčiukas2009-11-07 20:56
Dar teko matyti tokią 1940m. nuotrauką, kurioje tie patys kareivėliai visai be kerzavų batų, bet kojas apsivynioję tik kažkokia medžiaga, Šešupės pakrantėje kūrena laužą ir šoka savo kazačioką... jie visi tarp savęs buvo tokie lygūs, kad net jokių antpečių neturėjo... tinkamai aprengė tik bekariaujant... Manau, kad viskam turi būti savas laikas- ir sieliams plukdyti ir "aliošoms" tiltą saugoti... viskas praeityje...

174319. mie2009-11-08 12:12
tai gal negriausite seimo ir toj vietoj nestatysite lentpjuves? gaila, nusivyliau.

174326. bebemciukui2009-11-08 17:37
kad ir kaip pyksta mie, --jus teisus!

174327. ir 2009-11-08 17:42
is viso , kodel vienas nuverte, kitas paliko, --prisiminimui. Atseit , tegu mena! As tai noreciau uzmirsti.Zinau, jog kure lietuviu kurejai, bet kas is to, jei nemalonu pro juos praeiti?

174355. Katė Mie2009-11-09 10:20
Nežinau, kaip reikėtų elgtis su tom tilto skulptūrom, gal palikti jas kaip istorijos brydę. Bet man jos visada buvo klaikios dėl idėjiškumo, negalėdavau pro jas praeiti nenuspjovusi, nors šiaip aš esu kultūringa, manau, kad spjaudytis negražu, ir nesispjaudau.

174360. mie2009-11-09 10:47
paejekim nuo tilto siek tiek "vaiku pasaulio" kryptimi. stai stukso iskilusis balvonas, pamekliskai zaliai apsviestas - veidas sau, paltas sau - kuri kazkas susitare vadinti "kudirka". nors girdejau, yra vadinamas ir naujuoju cerniachovskiu. nespjausiu, nes lietuviu liaudies ismintis byloja: nespjauk i fontana.

174367. Katė2009-11-09 11:14
Čia kitaip galima pažiūrėti – tyčiojamasi iš idėjos :)) Bet aš norėjau pasakyti, kad prikišamai rodoma idėja sumenkina meno kūrinį. Tokie kūriniai atlieka savo funkciją lemiamu laiku, gali sugrįžti reikiamu laiku, bet jie nekelia estetinio pasigėrėjimo. Tegu stovi tos skulptūros ant ilto. Kad tik mūsų širdyse jos nestovėtų.

174371. mie2009-11-09 11:44
o as manau, kad viskas priklauso nuo menininko talento.

174372. lemiamu laiku2009-11-09 11:50
tik bemames kates,visokias bronzines jakaterinas,muravjovus,cerniachovskius ir vladukus nuodija arba vercia...........o sitie nelabai laimingi kareiviai ir darbininkai/kaip geju simboliai/ kaciu vestuvese nedalyvauja........lauk kovo,svelnesnio oro,akys ir kitie organai atsigaus

174377. mie2009-11-09 12:38
duok zinia, kai tavo kiti organai atsigaus. bus dziaugsmo visiems.

174380. mie2009-11-09 12:41
o kodel buvo atstatytos katedros skulpturos - carines valdzios simbolis? neklausiau kuzmos ar jam buvo smagu daryt pagal atviruka. as buciau davus daryt kokiam geram skulptoriui taip, kaip jis nori. kuzmai arba mazurui. atristom rankom, nesistengiant pakartot taip kaip buvo.

174382. m.m.u.2009-11-09 12:52
Trumpai,apie tai, kaip lietuviai buvo "mokomi" neprieštarauti /pora eilučių iš per radiją girdėto eilėraščio, skirto 1947m abiturientei Birutei/: "Nežinau , nemačiau, nesakysiu....... Aš žinau, aš mačiau, pasakysiu- tik nemuškit per pilvą daugiau...". Žinoma, dar yra ir kitas eilėraštukas, pasakojantis apie tą, kuri "neprisitaikė" : kankinkit, budeliai stipriau- tylėsiu, neišduosiu... Manau, kad šios dvi eilėraščių ištraukos tarpusavyje tiek pat dera, kaip paminklo Kudirkai prilyginimas prie tilto kareivėlių...

174384. mie2009-11-09 13:13
"isausiu ausiu, stalinai, dainu tau marga rasta,
tu atnesei pavasari i mano gimta krasta".
prie ko sitas dera?

174385. mie2009-11-09 13:20
del "paminklo" "kudirkai" daugiau nieko nesakysiu, nes nesiveliu i gincus su marazmatiskais senukais ir proto invalidais.

174387. archyvaras prašalaitis2009-11-09 13:55
Nereikia jokio monumento Vincui Kudirkai: jo, belaik mirusio džiovininko pasišventėlio kurtas laikraštis lietuviams " Varpas", dar šis tas iš jo kūrybos. Ar S.Gedai reiks kada paminklo? Jokiu būdu, net mintis tokia neateina galvon...

174388. m.m.u.2009-11-09 14:18
Visada žaviuosi Archyvaro išmintimi, intelektu ir taktu /na, gal taktu ir nelabai visuomet/...

174389. archyvaras2009-11-09 14:28
Atsiprašau už savo netaktus: vidinė skuba, sumaištis aplinkoje - todėl ir netaktas iš burnos šauna ūmus...

174400. visa2009-11-09 20:47
laime kad turiu suni.........jis tai to vamzdzio niekad neaplenkia.........bent 3 kartus ,besisukiodamas aplink,koja pakelia.........ir taip 3 kartus per diena.......toks jau suns grafikas

174406. citata buvo netiksli2009-11-09 21:31
"Kankinkit, budeliai, smarkiau / iškęsiu, nedejuosiu. / Akmuo teprakalba veikiau, / draugų jums neišduosiu." Mokėmės antroje klasėje. Mat, kokia atmintis būdavo...

174407. gal2009-11-09 22:10
kiek veliau mokemes.. Taaip, kareiviai ne vamzdis, Kudirka - ne kareiviai.Mat kokia skulpturu ivairove...galim gincytis iki uzkimimo kuri grazesne.)

174412. vamzdis2009-11-09 23:49
leiskit į Tėvynę, / leiskit po žeme! / Ten atlėgs krūtinė...

174413. mie2009-11-10 09:00
as nesiginciju iki uzkimimo, as zinau kaip is tikruju yra.

174419. miestei nuo archyvaro2009-11-10 13:58
" aš žinau, kaip iš tikrųjų yra" - taip sakydavo Egipto faraonai:)

174420. mie - archyvarui2009-11-10 14:21
na matai, kaip gerai.

174677. reikšmingiausi2009-11-13 14:39
reikšmingiausi daiktai lietuvoje yra Vilnius, o Vilniuj - ŠIAURĖS ATĖNAI, o Š.A. - JŲ VAIKYSTĖS DRAUGAI.........

Rodoma versija 27 iš 28 
14:13:34 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba