ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-10-23 nr. 962

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BLEIZGYS. Tiesioginis eteris (37) • ANGELĖ JASEVIČIENĖ. Auksas valdo (37) • -js-. Sekmadienio postilė (1) • HUGO LOETSCHER. Katalogo arija (36) • DAINIUS MARTYNAS ČIŽAS. Jobo knygos aktualumas (12) • SIGITAS GEDA. Vasara šešėlių tinklą tiesia... (39) • MIKALOJUS VILUTIS. Vilniaus skulptūros (65) • MANTAS BALAKAUSKAS. Eilės (8) • -lj-. Penki sakiniai apie mūsų kalbą (3) • TADAS ZARONSKIS. Eilės (5) • MINIUS AGUONA. Eilės (10) • RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Tarnaitės, pasilikusios vaikystėje (4) • JURGA ŽĄSINAITĖ. Paryžietiška publicistika, arba „Gyvieji“ kultūrų tiltai (1) • Kuršių etnogenezės tyrinėjimaiPETRAS ZLATKUS. Kieno nuodėmė didesnė (15) • RENALDAS REIVYTIS. Navigatorius (4) • Kitas numeris išeis lapkričio 6 d. (10) • Aš irgi manau, kad Konfucijus kažką čia painioja. (356) •

Sekmadienio postilė

-js-

[skaityti komentarus]

XXX eilinis sekmadienis (Mk 10, 46–52)

Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“ Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį.“ Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kelkis, jis tave šaukia.“ Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“ Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

Jeigu eitų ir praeitų

Dieviškumo momentas Evangelijoje: einama pro šalį ir sustojama. Kur tik šventųjų autorių tekstuose surandi tokią kombinaciją, gali būti tikras, kad ten dedasi ne visai paprasti dalykai. Gailestingasis samarietis ėjo keliu ir sustojo, o tas sustojimas iki šiol kai kam neduoda ramybės. Kaip ir klero atstovų nesustojimas tame pačiame kelyje. Per vieną tokį stabtelėjimą esą įvykusi net Dievo sandora su Izraelio tauta. Ezekielio pranašystėje Jahvė eina ir mato Jeruzalę kaip išmestą lauk našlaitę, kuria nuo gimimo visi bjaurėjosi. Sustojęs Dievas nuplaus jos kraujus, pateps aliejumi, apdengs savo sparnais. Sakys: „Gyvenk! Kaip laukų augalas auk!“ Tarsi būtų atsidaręs slaptas gyvybės langelis jame. Dar vėliau ten prabils ir kiti jausmai. Vulgatoje taip ir apibendrinama: erat tempus tuum, tempus amantium. Arkivyskupas Skvireckas vertė pažodžiui. Klierikams sutuksėdavo širdelės besiklausant. Dabartiniame vertime to meilės meto neliko, lyg pagal profesoriaus Hermanno Kurzkės rekomendacijas. Viską iš eilės šventose istorijose baisu nudrengti ir paversti savo paikos širdelės įkaitais. Tikrai palaimingiau prieš jį nutilti, atsitraukti per deramą atstumą. Nutildyti ir kitus, per daug garsiai šaukiančius jam įkandin.

Bet į žmonių glėbį jis vis tiek pakliūva, nesvarbu, kad pilnas paslapties ir didybės. Vos tik atrištas nuo debesų, jis virpėdamas iš įkarščio geis žemės, mūsų kelių, dar labiau – klystkelių, kur jam vaidensis jo būsimos pergalės prieš nuodėmę ir mirtį, sutrypta Šėtono valdžia, mums sugrąžinta rojaus sodo paunksnė. Jį kaitins sėkmė ir lengvumas, kurio bus apstu jo žygiuose. Tikras prisiartinusios Dievo karalystės karalaitis, aptikęs stebuklingą kalaviją ir skinantis slibinui galvą po galvos. Tokie evangelijų pasakojimai, jo nuostabių darbų vėrinys. Kas jo pavyzdžiu eina nuo nelaimės prie nelaimės, nuo vieno sužeistojo prie kito, sako patirią tame tiek saldumo, nušvitimo, palaimos.

„Ar mes jau tapome labdaros gavėjų tauta?“ – reikšmingu, mūsų gyvenimą kiaurai išmanančiu tonu vynioja klausimą laidos vedėja. Na, žinoma, kad taip. Ir ne tik dėl nemokamų kruopų ir cukraus, į kuriuos tiesiasi vis daugiau rankų. Tai jis, iš dangaus atsiųstasis, mus visus pagimdė labdarai, maloningų jo stabtelėjimų laukimui, pagalbos ir pasigailėjimo šauksmui, vos tik nusirita gandas, kad jis eina pro šalį. Mūsų ištiestos rankos jau nulemtos, net jeigu kaip Bartimiejus dar nematai jo. Užtektų ano vienintelio tempus amantium švystelėjimo atmintyje, kad stotum į patį eilės galą prie jo gyvybės langelio, pamiršęs ambicijas, orumą, iš praeities nuolat semiamą stiprybę.

Negerai, nesveika taip, suprantu. Vargas jam, nes mūsų likimai jam siųs ir siųs žinutes, kurių jis nesugebės ištrinti, neperskaityti, teisindamasis perkrauta dienotvarke. Eitų ir praeitų sau kaip tuodu kunigas ir levitas iš palyginimo, kažin kur drožę svarbesniais reikalais negu pakelės sanitaro pareigos. Jis turi daugiau argumentų nesidairyti į šalis, kas kur vartosi be jėgų ar elgetauja. Jo prisistatymas tarnu ir svetimų skolų mokėtoju kartkartėmis dirgins labdaros gavėjus. Bus reikalaujama, kad pasitemptų ir atrodytų pagal rangą. Gal net jo žemiška dalia būtų buvusi ne tokia tragiška, jeigu ne tie ilgi pasivaikščiojimai mūsų keliais, kurių metu vietoj komplimentų prisirankiota baudos taškų.

Bet vargas ir mums. Būtų geriau vienąsyk užaugti ir neturėti vilties, kad tebeklajoja pasakų karalaitis, pasišovęs tave traukti iš duobės ar veltui dalyti duoną. Elgeta būtų elgeta, o aklasis – tik aklasis. Niekam nekiltų mintis šauktis kažin kokio Dovydo Sūnaus ir jo pasigailėjimo. Stovėtume be ištiestų rankų, kaip gryna laisvė ir išdidumas. Balsuotume, kad patys galime viską. Gerai nuotaikai ir optimizmui palaikyti šnarėtų geltoni lapai, kiemsargių kol kas nesušluoti ir neišvežti už miesto.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


173921. m.m.u. :-) 2009-10-31 18:04
Labai gražiai išdėstytos mintys... buvo gera skaityti...

Rodoma versija 27 iš 28 
14:13:32 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba