ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-06-26 nr. 706

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ARVYDAS ŠLIOGERIS. Melancholijos archipelagai (77) • ARVYDAS JUOZAITIS. Europa – be Dostojevskio sąžinės (73) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Apie tą bei šį (49) • GINTARAS BLEIZGYS. Poezija (16) • ASMUSAS HINTZAS. Nemuzikalių žmonių nėra (4) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (3) • SIGITAS GEDA. Beveik užmiršti žmonės ir paveikslai (1) • WITOLD GOMBROWICZ. Jungtuvės (5) • JUSTINAS KUBILIUS. Pabaigos pažadasVALDEMARAS KUKULAS. Parduodami svajotojai (9) • SIGITAS PARULSKIS. Šiuolaikinis japoniškas stoicizmas (14) • SKAIDRĖ URBONIENĖ. 15+10: europiniai identitetai (4) • R. B-tas. Kai Lietuvininkai su Karaliais kalbėjos (3) • RIČARDAS ŠILEIKA. Penki vyrai baltais chalatais birželio 16–18 d. (5) • laiškai (47) •

Penki vyrai baltais chalatais birželio 16–18 d.

Fotoreportažas iš Druskininkų

RIČARDAS ŠILEIKA

[skaityti komentarus]

iliustracija
Autoriaus nuotrauka

Daug kas Druskininkuose prasideda būtent "Dainavos" centro kavinėje "Širdelė" (Maironio g.). Barmenas Virgis atneša kavos ir brendžio. Plenero "Druskos metamorfozės" dalyviai Viktoras Binkis (Vilnius), Andrius Mosiejus (Druskininkai), Svajūnas Udrys (Vilnius), Rimvydas Pupelis (Obeliai) ir Ričardas Šileika (Vilnius) dzingtelėja stiklais. Grupės vadovu absoliučia balsų dauguma išrenkamas, žinoma, Andrius. Jis komandai tuojau pat parodo Laisvalaikio centro prieangyje sukrautą medžiagą. Menininkai pakilnoja ir apglosto druską, neilgtrukus palinksta prie eskizų.

Kadangi Druskininkams priskaičiuota 210 metų, ta proga miesto savivaldybės Laisvalaikio centras birželio 16–18 dienomis organizavo "Druskos dienas". Tai menininkų pleneras "Druskos metamorfozės" ir pramoginės sportinės varžybos "Druskos periodo galiūnai" beigi "Druskos galiūno 2004" rinkimai. "Druskos metamorfozės" – tik pirmasis meninis aktas. Per šią vasarą įvyks dar trys plenerai, kurių temos bus purvas, vanduo ir ugnis. Tai yra būtent tie keturi dalykai, be kurių neįsivaizduojamas kurorto gydomasis procesas. Laisvalaikio centro moterys direktorė Rima Viniarskaitė, administratorė Danguolė Žėkienė, vyr. režisierė Asta Žiurinskienė ir etnografė Lina Balčiūnienė ėmėsi tokio netradicinio sumanymo. Beveik tris tonas trijų pavidalų druskos (akmens druskos, presuotos ir birios) pristatė UAB "Imlitex" iš Kauno.

Per plenero atidarymą šoktas ritualinis šokis su druskaplyte. Autografuotas gabalas įteiktas tą įkyriai lietingą vakarą saujelei druskininkiečių džiazavusios "Džemo" grupės muzikantams – Lietuvos muzikos akademijos studentams Tomui Čiukauskui (saksofonas), Sigitui Aleknai (kontrabosas) ir Vadimui Vystavkinui (pianinas).

Druskininkų miesto ligoninėje pasirodžiusį menininkų penketą vyr. gydytojas Vitas Šimkonis palaikė statybininkais. Rūsyje atsakingasis sandėlininkas Antanas Gaidys atrakino trečiu numeriu pažymėtas duris ir išdavė plenerininkams baltus chalatus bei kepuraites. Gal ir apmaudoka, kad menininkai nedalyvavo ligoninės koplyčioje tą trečiadienį aukojamose šventose Mišiose, o išsyk puolė prie darbo, pasiryžę, anot Viktoro Binkio, išnaudoti paslėptus entuziazmo rezervus. O tai nebuvo taip paprasta, kaip pasirodė iš pirmo žvilgsnio. Ypač sunkiai apdirbami buvo trisdešimt kilogramų sveriantys natūralios druskos luitai. Dideliausią padėką "Druskos metamorfozių" darbininkai tarė Gintarui Žiliui (slapyvardis Gi Ash iš Klonishkių), paskolinusiam elektrinį diskinį pjūklą (šnekamąja kalba vad. "bulgarkę"), kuris godžiai rijo druskos patiekalus ir spjaudėsi dulkių kamuoliais. Kaito grąžtai, pamažėl šipo pjūklai medžiui ir metalui. Žinoma, neišvengta gamybinių traumų: Andrius ir Svajūnas savanoriškai praliejo savo kraują. Gi, anot Rimvydo Pupelio, kas krauju aplaistyta, tas labai gerai gyvena. 220 voltų elektros srovės skonio paragavo Ričardas ir Andrius. Per penkiolikos minučių pietų pertraukas (tokį ribotą laiko limitą nustatė grupės vadovas Andrius) vos spėdavo atvėsti "pobeditinis" grąžtas. Bet alaus gurkšnis nuplaudavo gomury susikaupusį sūrymą, o "Alitos" brendžio šlakelis pakeldavo tonusą.

iliustracija
Autoriaus nuotrauka

Palankaus oro meldė visi suinteresuoti asmenys. Aukojo kas pakliuvo po akim. Grupės vadovas Andrius netgi šaukėsi svetimtaučio Alacho. Vilniaus gatvės gale bejėgiškai mirkčiojo iš lizdo balažin kaip išsikepurnėjęs jauniklis strazdas. Jo likimas buvo nežinomas, bet pavojingas.

Debesys nesigėdydami šliaužė virš Druskininkijos ir be atvangos vis šlapinos. Vėjas intensyviai šniukštinėjo ir agresyvokai elgėsi viešose vietose. Jam tik papūst į etikos ir estetikos taisykles. Laima Rekevičienė fiksavo plenerininkus "Lietuvos rytui", "Lietuvos žinioms" ir "Druskininkų naujienoms". Ypač retų ir slaptų kadrų prigaudė Senamiesčio vidurinės mokyklos dvyliktokas Edgaras Januškevičius (jis dirbo nesavanaudiškai, bendram labui). Tuotarp dailininko Andriaus Mosiejaus šunelytis Rikis nušvytavo Mizarų gatvėn, pas logopedės Gerasimavičienės kalaitę.

iliustracija
Autoriaus nuotrauka

Laisvalaikio centro moterys sąžiningai rūpinosi meno vyrijos saugumu, jų gera nuotaika, kraujo apytaka, reguliariai tikrino pulsą. Ričardas "Dainavos" šaukštukėliu samstė ir pakavo druskos miltus, neįprastą produktą, gaminamą tik čia ir dabar. Druskos miltai buvo fasuojami po keliolika gramų į specialius maišelius ir dovanojami užsukantiems į menininkų darbavietę. Smalsuoliai, vaikai ir moterys gaudavo ir druskos pakabučių su plenerininkų autografais. Kelios smulkmenos buvo parduotos. Į plenero iždą pervesti penki litai. Jais disponuoja iždininkas Andrius Mosiejus.

Pramogų aikštėn užsukdavo pavieniai turistai (dažniausiai lenkų ir rusų kilmės), smalsūs susidomėjėliai ir ištisos vaikų ordos. Ne(pa)tikėdami savo akimis, laižė formu(lu)ojamus meno dirbinius. Andrius jiems skaitė trumpalaikes nemokamas lekcijas apie druskos visokeriopą naudą ir įvairiapusę žalą organizmui, aplinkai ir politiniams įsitikinimams.

Trys plenero dienos – itin trumpas laikas. Juolab kad ir medžiaga menininkams buvo neišbandyta ir nepažini. Tačiau meno darbų ekspoziciją iš Pramogų aikštės nebūtų gėda perkelti ir rimtos galerijos prieglobstin. Rimvydas Pupelis pripjaustė kubistiškų druskos kareivėlių, iš akmens druskos luito išskobė naktinį šviestuvą. Viktoras Binkis antrankiais surakino natūralią ir civilizuotą (tai yra jau perdirbtą) druską. Jo pagamintas semtuvas – ko gero, pats monumentaliausias "Druskos metamorfozių" eksponatas. Andrius Mosiejus padirbdino stilingų žmogeliukų ir pakrikštijo juos druskiais. Svajūnas Udrys sukūrė instaliaciją "Vyriška trejybė" (ją sudarė postamentėliai alaus bokalui, pypkei ir druskos širdžiai) ir paveikslą "Druskos gama". Ričardas Šileika padarė "Druskos keturknygę", "Gydomuosius antrankius", "Postamentą cukrui". Taip pat jis atliko meno veiksmą – pasūdė vandenį: po maišą 25 kilogramus sveriančios druskos supylė į Nemuną ir į vidur miesto esantį Druskonio ežerą.

iliustracija
Autoriaus nuotrauka

Per plenero uždarymą, smagutėliausiai grojant grupei "Slam", kai didžiakūniai "bogatyriai" kilnojo visokias sunkenybes, aikštėje pasirodė tie patys chalatuoti menininkai, neštuvuose tempiantys plenerininką "nabašniką" Šileiką. Jį įkėlė vonion ir užpylė druskos kilogramais. Pasimeldė, sukalbėjo burtažodžius, padarė šventinto mineralinio vandens lašelinę, pakuteno kojų padus. Druska ištraukė iš begyvybio negalią, ir jis vėl atgimė. Taip simboliškai buvo parodytas druskos energetinis gydomasis poveikis kūnui ir dvasiai.

Po visam Viktoras Binkis į šešis trilitrinius stiklainius sukimšo plenero likučius, o Ričardas juos sandariai "užvekavo" ir užklijavo geltonas etiketes "Sūdzyci". Prie šios akcijos savo pirštus prikišo ir atskubėjusios "Reginos" viešbučio moterys Loreta ir Roma.

Daug kas Druskininkuose baigiasi būtent "Dainavos" centro kavinėje "Širdelė" (Maironio g.). Barmenas Virgis atneša alaus ir kepintos duonos. "Dainavos" centro direktoriaus pavaduotojas ponas Zigmas Kazakevičius plenerininkus pavaišina tauriuoju gėrimu. "Druskos metamorfozių" grupės vadovas Andrius į visų sveikatą išlenkia šampano su druskos gabalėliu taurę. Svajūnas net negrįžta į kambarį, nes iš vakaro užsiima eilę prie mikroklizmų kabineto. Penktą valandą ryto pro pravertą langą trisdešimtan kambarin įpuola kregždė.

P. S. Kai kurie meno dirbiniai liko paženklinti Andriaus Mosiejaus dešinės rankos nykščio krauju.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


18765. Praeivis2004-06-28 20:19
Mačiau tą ekspoziciją. Todel neabejoju, kad simpoziumo dalyviai 3 dienas gėrė, negailėdami sveikatos.

18783. simpoziumas2004-06-29 00:19
na, o kokiac buvo zodzio "sympoziumas" pirmoji reiksme sen. Graikijoj?;)))

18794. Korra2004-06-29 05:38
Šaunuolis Šileika, tik labai daug rašo apie smulkmenas, bet šiaip jis yra gerai.

18801. Graikas2004-06-29 08:56
Symposium, symposion - puota, nedidelis pokylis, dažnai su muzika,pramogomis,pokalbiais.

18936. Anjolė :-) 2004-07-01 22:02
O man būtent tos smulkmenos ir patinka, gyvina pasakojimą. Visas gyvenimas - vien smulkmenos. Net ir tai, kas šiandien atrodo labai svarbu, laikas paverčia smulkmenomis.

Rodoma versija 25 iš 26 
14:13:08 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba