ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-02-01 nr. 879

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ZETA. Apie rašymo baimę ir malonumą (193) • KĘSTUTIS NAVAKAS. Kur mano šiukšlė? (19) • DMITRO PAVLYČKO. Duona-kp-. Sekmadienio postilė (3) • ALI SMITH. Pasakojimo įkarštis (3) • JŪRATĖ BARANOVA. Intelektualioji proza: personažas kaip skaitytojas (15) • SIGITAS GEDA. Pražilę varnėnai (2) • MILDA ŽVIRBLYTĖ. Maratonas sapneANDRIUS ŠIUŠA. Eilės (3) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (27) • GILBONĖ. Tiltai (10) • ROMUALDAS GRIGAS. Dienoraščio fragmentai (5) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Sunkus gyvenimas, lengvas kinasFluxus perlai kiaulėms (8) • 2008 m. vasario 8 d. Nr. 6 (880) turinys (19) •

Pražilę varnėnai

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2005

Kasdienė leksika

Kyšis, žinoma, gali būti pimpio sinonimas, o pakiša? Kieno?

Čia Antosėlė ir sako:

– Pas mus buvo atajusi (atėjusi – S. G.) tokia mergšė...

– Tai kas?

– Nieko. Išsiplikinus...

– Tai kas?

– (...) iki papi...os!

Archeologija ir... poezija

Mane pribloškė archeologės Rimutės Rimantienės prisipažinimas (apie Šventosios tyrinėjimus):

– Tikėjausi surasti Dievą, žmogų ir laivą... Viską suradau. Išsipildė mano svajonė.

Klausiama, kas buvo jos kasinėjimų „variklis“, atsakė:

– Paslapties žavesys.

Visa tai ėjo iš jos tėvo. Tėvas – geriausias mokytojas.

Po viskuo pasirašau.

Netgi jos pasakojimai apie senovės žuvis „sutampa“ su mano fantazijom.

– Žuvų būta begalės. Ir – labai didelių. Šamai iki dviejų metrų, lydekos dar ilgesnės. Tikri žvėrys.

Archeologai gali restauruoti, t. y. atkurti žuvį iš stuburo narelių. Arba ašakų.

Nuostabus mokslas.

Keisčiausia, kad ir jinai visiškai „neakademiškas“ žmogus.

Druskininkuose bene 1992 metais sėdėjome vienam restorane (vakarienė). Dvi moterys atvedė smulkaus sudėjimo „močiutę“. Šioji vos prisėdo – makt baltosios stikliukėlį, makt kitą, ir pasipylė... Teisingiau: klegesys, čiulbesys iki išnaktų.

Gruodžio 3, šeštadienis

Lijo tūkstančius metų...

Tai, kas stulbino: nuolatos didėjantis žmonių nepadorumas.

Viešpats žino, ką išrenka! Ta merga, kuri per radiją rėkia:


    Toks šiltas lietus
    Glosto mano papus.
    Širdis mano plyšta
    Iš meilės perpus...

Ko gero, žodžius sudėję vyrai (?).

Ežiuole rausvažiede!

Iš sengraikių

Paris (Elenai):

– Tu davei man tiek laimės, kad jos užtektų šimtui gyvenimų!

Apie karus

Kariauja gentys, tautos, valstybės, religijos, ideologijos, o kenčia?

Žmonės. Jiems lieka karo kraujas, gėda, prisiminimai (traumos).

Aukščiau viso šito tėra viena meilė, dangus, žvaigždžių sodai sodeliai.

Žmogus

Bio-psicho-somatinė vienovė... Kokia dar?

Menininkai

A. K. apie vieną abstrakcionistą, kuris sakęs, kad Renesanso mene nėra jokio meno...

Negalima vienos epochos matuoti kitos masteliais, t. y. mūsų laikų menas kėlė visai kitus dalykus, netgi kitką vadino menu. Jam būdingos kitos savybės, reikšmės ir prasmės. Kas, kad esama gijos, susiejančios tą ir aną.

Dažnai taip vienas menininkas neigia kitą.

Man regis, abu jie (jeigu talentingi) apstulbsta trečio – talentingo – akivaizdoje.

Tiktai kiekvienas trečiame mato save, atpažįsta kitką.

Veidrodis galop yra didžiausia iš metaforų.

(Kas tokiu atveju yra „kelrodis“?)

Gegūnės (gėlės)

„Miške, kuris senesnis nei mano močiutės gyvenimas, pražydo gegutės abrūsėliai“ (vienos uteniškės).

Upė į gruodžio vakarą


    Kuždesiai, šiugždesiai,
    šlamesiai, kugždesiai,
    vien šnabždėjimas, vien almėjimas, –
    tokia yra upė, kur vanduo
    kalba su lytimis...

    Kugždesių kugždesiai,
    šlamesių šniokštimas,
    šniokštavimas, pasislinkimas.

Slinktys ir lytys, lytėjimas, pralaimėjimas.

Penkiasdešimt vienišas, vienas atsidūsėjimas, mano ir tavo.

Girininkas Adomavičius

Taip palygina: kas yra socializmas, kas yra kapitalizmas...

– Suleisk grambuolius į stiklainį, tai vaikšto, dairosi, žiūri, ropinėja...

– Suleisk į stiklinę, tai lipa vienas ant kito, stumdosi, grumdosi. Kas pirmas į viršų...

Dialogai

Moteris ir du vyrai. Vyras – moteriškei:

– Ar čia tavo draugas?

Moteris:

– Kaip čia pasakius...

Vyras:

– Kuriam lygmeny?

Vyras II:

– Visuos, turint galvoje ir horizontalų.

Gruodžio 6, antradienis

Vakar RS leidykloje Valentinas pasakė, kad JAV mirė Rimvydas Šilbajoris. Toji žinia smarkiai mane sukrėtė. Vis maniau – grįšiu, sėsiu ir parašysiu ką nors gražaus. Jo atminimui. Kur tau! Ranka nekilo. Buvo man pernelyg artimas ir brangus. Tai kas, kad skyrė metai, plotai... Sausio mėnesį jam būtų suėję 80 metų. Susirašinėjom, kalbėdavomės, juokaudavom. Paskutinį jo laiškelį gavau po a. a. Gr. mirties. Tada kaži kas lūžo ir many.

Paskutinioji jo knyga, kuri pasiekė iš Čikagos, „Poezijos skaitymai“. Aišku tik viena, kad literatūra neteko paties subtiliausio ir geranoriškiausio savo analitiko. Reikia labai mylėti poeziją, kad taip galėtum ja mėgautis ir skanauti. Iš daugelio metodologijų buvo išsiaudęs savąjį skaitymo ir rašymo būdą. Didžiulę įtaką, be abejo, jam bus turėjusi vadinamoji formalioji poezijos analizavimo mokykla (R. Jakobsonas ir kt.).

Kaži kodėl norėjosi (vakar) jį prisiminti gyvą ir linksmą, tad papasakojau tik tiek, kad vežamas į mūsų namus Justiniškėse mėgdavo sakyti:

– Jeigu pradedu deklamuoti Rilkę vokiškai, tai žinokite, kad esu gana įkaušęs...

Apie demokratiją

Per LRT vis girdžiu (norom nenorom), kad sąvokoje „demokratija“ telpa visas tautos, žmonių supratimas, svajonės apie teisingesnį gyvenimą, kad demokratija yra pirminė visos tautos steigiamoji valdžia. Visų institucijų...

Tikrovėje visa tai išvirtę į klaikią demagogiją.

Mūsų krašte po demokratijos skraiste daromi visi nusikaltimai. Tai yra patogus būdas mulkinti žmones.

Prisiminiau, kaip buvusį funkcionierių (dabar universiteto profesorių) šokiravo vienam pareiškime mano pavartotas socialinio teisingumo terminas...

– Parsinešęs namo tą pareiškimą ilgai studijavau...

P. S. Kokios bukos galvos reikia! – pamaniau, lyg čia būtų atrasta Amerika!

Teisinė, politinė ir moralinė atsakomybė... Pas mus viską lemia užkulisiniai sandėriai, galop – pinigai, finansiniai interesai. Grupuotės, įsitvirtinusios valdžioje, ginsis ragais ir nagais. Šūkis: „Mus išrinko žmonės!“

Kad žmonės apmulkinti, kam aiškinti? Bjauriausia, kad mulkis, vos tik iškilęs, dedasi viską išmanantis. Tokie nesustabdomi.

Miuziklas „Lietuvės Emyratuose“


    Gabalienė:

    Šiaurėj už langų šaltukas,
    kurgi mano beprotukas? –
    Vargšas pūgose kankinas,
    barška scenoj puspaltukas!
    Šeichas:
    Pietuose yra saldumo,
    koko bei cigaro dūmo!
    Gabalienė:
    Aš gi tau ne turkė kokia,
    kad pustelčiau kaip taboką,
    po marga sijono kloste
    parodyt, ką turiu
    ir moku...
    Šeichas:
    Jei parodyti nenori,
    tai sėdėk Šiaulių kontoroj...
    Gabalienė:
    Na, o tu tupėk namučiuos
    su arabėm, plok katučių.
    Nesvajok seksualiai,
    nes galvoj bus negerai,
    o žemiau labai kietai...
    Šeichas:
    Kas minkštai, o kas kietai?
    Be akinių...
    Gabalienė:
    Nematai?
    Šeichas:
    Iš toli nuspėt gali!
    Gabalienė:
    Kas, kad spoksau į ekraną, mintyse man šeichas stena, mano kūne – kūnas tavo... Kas, kad jo aš nematau, bet jaučiu. Giliau, giliau! Ak, atleisk už vulgarumą, mano geismo atvirumą...
    Šeichas:
    Tu pamišėle, man stiepias, aš matau vien tavo slėpsnas!
    Gabalienė:
    Ten, kur slėpsnos, tai ir liepsnos, pragaro ugnies liežuviai, štai kaip, senas paleistuvi, greit man iš akių išnyk, baiki gundyt vienąsyk!
    Šeichas:
    Baigiau, bet geismo vis daugiau!
    Gabalienė:
    Tikiuos, ne aktą tu baigei, jei daiktą rankoje laikei, nė vieno karto nesakei, kad atsigulčiau aš...
    Šeichas:
    Dar nevėlu, ateik, nes baigsiu po stalu.
    Gabalienė:
    Pabaik į taurę, nuodėme manoji, išgersiu ją lig dugno su kaupu, o jeigu kūną mano syvais balzamuoji, tai baikime aistroj sykiu.

Gruodžio 7, trečiadienis

Diena, kai Krokuvoje prieš 455 metus buvo karūnuota Barbora Radvilaitė.

Ką tatai reikštų? Penki šimtai metų. Vaikas, kuriam dabar penkeri... Jo akimis: sninga už lango, šaltinis plauna žiemos purvus, pralenkiančios mašinos aptaško žmogų, vedantį šuniuką. Amerikiečiai svarsto, kiek milijardų dar išleis Irako kare. Šiaurės Korėja puikuojasi savo naujausiomis bombomis. Tomas V. (per radiją):

– Tai kiečiausias riešutėlis Amerikai.

Šit kaip, Barboryte!

Gyvenimai

Vienas geriausių baleto šokėjų Lietuvoje ir ne tik. Jaunas liko našlys su dviem vaikais. Tada buvo smarkiai pasimetęs. Dabar sako:

– Įsitikinau, kad jeigu žmogui uždaromos visos durys, tai atidaromas langelis...

Garsi latvių baleto artistė jam taip patarusi:

– Petrai, gerus žmones Dievas pasiima jaunus. Dabar tu turi gyventi ir dirbti už du...

Paklausęs jos patarimo po laidotuvių išvažiavo į Rygą ir šoko balete „Rožės dvasia“.

Ką šoko?

Rožės mirtį...

Kodėl pasirinkęs baletą?

– Pats nežinau. Esu gimęs mažame Žemaitijos miestelyje. Tėvai apie baletą jokio supratimo neturėjo. Sykį pamačiau plakatą, kur žmogus buvo nufotografuotas atsiplėšęs nuo žemės, šoko ore. Parėjau namo ir sakau tėvams, kad noriu mokytis baleto. Tėvas ėmė atkalbinėti, o motina sako: „Tegu nuvažiuoja į Vilnių, bent sostinės pažiūrės. Juk nėr buvęs.“

Taip ir prasidėjo. Dirbęs iki devynių prakaitų, pasilikdavęs mokytis šokio net po 23 valandos, net po dvyliktos nakties... Kol užrakina salę.

Per geriausias gastroles Niujorke žmonės atsisukdavo jį pamatę gatvėj ir sakydavo (angliškai): „Petras eina!“

Dabar moko šokti kitus.

Vieną priešžiemį, kai gavau Baltijos Asamblėjos premiją, jis dirbo Seime... sekretorium (baleto šokėjai išeina pensijon sulaukę 35-erių). Iš pažiūros neįtartum, kad šokėjas... Kol pradeda lankstytis ar judėti.

Judesiai tada – lyg skristų ore.

Tas plakatas, kurį jis matė paauglystėje, vadinosi „Einantis Dievas“...

(Ar jam pasivaideno?)

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


109472. RB2008-02-08 18:11
Kaifas.

109692. kaimė2008-02-11 14:49
Kas atgaivino Gedos tarpukojį?

Rodoma versija 29 iš 29 
14:11:35 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba