ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2010-03-12 nr. 980

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DAINA OPOLSKAITĖ. Daiktų skambėjimas (6) • LAIMANTAS JONUŠYS. Knygos Vilniuje ir Amerikoje (9) • CHARLES MOORE. Nelygybė nėra socialinė liga, kurią reikia „gydyti“ (7) • AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Aristokrato žingsniu (5) • SIGITAS GEDA. Dainos, kurių išmokė motina (15) • Su dailininke IEVA RADZEVIČIŪTE-STANKEVIČIENE kalbasi Dovilė Aleksandravičiūtė. Akimirkų tąsa ir begalybė (1) • DŽALALIS AD DIN RUMIS. Pelė ir varlė (2) • TADEUSZ DĄBROWSKI. Eilėraščiai iš rinkinio „Juodas kvadratas“ (9) • RASA JESKELEVIČIENĖ. Saga apie moters letargiją (4) • REGINA RAGAUSKAITĖ. Sušalęs paukštis (2) • INGA MANELYTĖ. Ovalioji rožių poezija (1) • -lj-. Penki sakiniai apie mūsų kalbą (4) • JUOZAS ŠORYS. Pranciškutė iš Pilypų (3) • ETNOGRAFĖ. Juostos iš Marcinkonių apylinkės (4) • PRANĖ STUKĖNAITĖ-DECINIENĖ. Kai kurie pavasario papročiai Vilniaus krašte (13) • JONAS KIRILIAUSKAS. Asmenybės politinė krizė (6) • VAIVA GRAINYTĖ. Eilės (9) • Gerbiamieji skaitytojai! (4) •

Eilėraščiai iš rinkinio „Juodas kvadratas“

TADEUSZ DĄBROWSKI

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kęstučio Puloko nuotrauka

         Šiuolaikinis eilėraštis


         Jis lyg šikšnosparnis
         gyvena rūsiuose,
         palėpėse, olose,
         dieną miega,
         naktį medžioja,
         kybo žemyn galva.

         Reikia puikios vaizduotės,
         kad prilygintum jį paukščiui.

         Jis aklas,
         jis siunčia signalus,
         priima signalus.
         Galima sakyti, jis girdi
         tik pats save.

         Kadaise buvo manoma, kad jis minta
         žmogaus krauju, bet jam
         pakanka ir musės,
         grambuolio ar naktinio drugelio.

         Kai buvau mažas,
         išeidavau temstant
         „medžioti šikšnosparnių“.

         Mesdavau į viršų akmenį,
         o šikšnosparnis nerdavo
         paskui jį, paskutinę akimirką
         susivokdavo, kad
         tai klasta, ir tučtuojau
         šastelėdavo į šalį.

         Kartais, jei akmuo
         pasitaikydavo didesnis, šikšnosparnis trenkdavosi
         į jį ir nukrisdavo ant žemės. Poezija,

         jei ji yra, šiandien
         yra lyg akmuo,
         o kartais tarsi plyta.
            C. K. Norwidui ir T. Różewicziui

         Žolė – galėtų kranksėti, bet šnara – tyli.

         Kovas – galėtų čirškėti, bet kranksi – tyli.

         Tramvajus – galėtų važiuoti, bet stovi parke – tyli.

         O kitas tramvajus – galėtų stovėti parke, bet važiuoja – tyli.

         Galėtum pažvelgti į mane, bet tik kalbi – tyli.

         Norėčiau pagaliau nutilti, bet kol kas tik
         – tyliai tūnau kertėj.

         Kunigo klebono eilėraščių rinkinio pristatymas jo
         sode. Saulėta popietė. Vėjas
         lyg padavėjas mitriai sukiojasi tarp svečių.

         Žolėje tarsi žaltys išsirangiusi sodo žarna laisto lysves
         ir jaunas
         obelaites. Ilga eilė prie maisto ir
         trumpesnė – prie dedikacijų. Per vyną, sumaišytą su alumi,

         sustoja laikas. Klebonas pabėga
         laikyti mišių. Atsisveikina šypsodamasis, šaukia mums, kad
         galime čia sėdėti nors iki paryčių.

         Ponui Bronekui aštuoniasdešimt penkeri. Jis sodininkas.
         Seniai nesikelia iš lovos, jo sodas
         ir atmintis užžėlė piktžolėmis. Tik
         sena obelis prisimena kartkartėmis turinti pagimdyti
         obuolį. Ponas Bronekas nudžiunga, per televizorių
         išvydęs nuogas moteris, pasišaukia
         paauglį anūką ir išsišiepęs, rodydamas
         likusius dantis, sako jam: žiūrėk! Ir priduria:
         kai eisi pas mergas, nueik prie
         molo, ten sukiojasi pačios gražiausios, man irgi ką nors
         atvesk, kai močiutė išeis į sodą. Žiauru –
         pamaniau stebėdamas poną
         Broneką – kad kūnas gęsta, o apetitas išlieka. O
         paskui susimąsčiau apie meilę, kuri,
         nepaisydama logikos, iki pat galo leidžia rinktis.

         Skraido čia be atvangos tie Ikarai, jau
         nebekreipiu dėmesio – sako artojas,
         neatitraukdamas akių nuo dirvos, rankų nuo plūgo.

         Nemėgstu čia žvejoti, nes dažnai prilenda į tinklus
         tų Ikarų, nuolat turiu painioti iš akių
         rankas ir kojas – sako žvejys. Visi

         kalba apie skraidančius žmones, todėl dažnai dairausi
         į dangų, bet dar nesu jų matęs
         – prisipažįsta piemuo. Rašausi jų kalbas

         prie metro įėjimo ir matau, kaip už
         laiptelio užkliuvęs girtas vyras

         dardėdamas lekia žemyn.         Didysis hadronų greitintuvas


         „Standartinį modelį“ sudaro lygtys, kurios, jei atidžiau įsižiūrėsime,
         pasirodys besančios visai negrakščios ir ne tokios elegantiškos,
         kaip tikėtumėmės iš lygčių, kuriomis aprašomi pamatiniai gamtos
         dėsniai. Fizikai sumanė sukurti didesnės apimties, paprastesnes ir
         žymiai grakštesnes lygtis [...].
               Prof. Frankas Wilczekas

         Jie tik ketina paaiškinti, kas yra tamsioji materija,
         kas yra juodosios skylės viduje ir kitoje
         pusėje. Jie sukurs lygtį, gražesnę už poeziją,
         jai dar nevirtus eilėraščiu, jau žinosiu iš skaičių, kad lapas
         yra lapas, paukštis – paukštis, mirtis – mirtis, Einsteinas –
         Newtonas, Różewiczius – Herbertas, o Świetlickis –
         jis pats. Tikiu mokslininkais, todėl meldžiuosi,
         kad būtų drąsesni už poetus, kitaip
         dar neužrašę savo lygties pastebės,
         kad iš anapus juodosios skylės į juos spokso
         jų pačių akis. Tada lygtis išsprogs į sakinį

         ir išdraskys jiems burnas.

         Dieve, didysis Grevelda, vėl ketinai išsklaidyti
         kamštį, ir susidūrė keturi vilkikai. Nespėjai

         čiaudėdamas prisidengti burnos, ir uraganas
         nusiaubė Floridą. Nesistebėk, kad dalis mūsų

         kas dieną nešioja šarvus, pro kuriuos
         nesimato Tavęs. Kartais ir aš imu baimintis,

         ar savo didžiuliais pirštais perneši mane
         gyvą į aną pasaulį.

         Nešildomas naktinio traukinio vagonas; tų,
         kurie čia liko prieš konduktoriaus valią
         ir sėdi tamsoje, nuskausminti šalčio,
         kiekvienas atskiroje kupė, tikriausiai ne visai
         švari sąžinė. Įsivaizduoju,
         kaip šis vagonas atkabinamas nuo sąstato,
         kaip pranyksta iš tvarkaraščių. Kiek tokių vagonų
         klaidžioja po pasaulį. Kiek tokių vagonų klaidžioja
         manyje. Kiek nešildomų vagonų
         niekada su manimi nesusidurs.         Pražiopsojau savo akimirką


         Ir kaip jos nepražiopsosi, skaitydamas internete
         rytdienos spaudą, girdėdamas dainas baltųjų roko
         nykštukų, apsimetančių supernovomis, matydamas,

         kaip kelerių metų senumo cunamis ryja vis tuos pačius
         kaimus, o Pasaulio prekybos centro bokštai kasnakt
         paskubomis atstatomi, kad vėl tingiai

         susmuktų dieną. Na pasakyk, kaip nepražiopsoti savosios
         akimirkos pasaulyje, kuriame tas pats laikraštis
         išeina keturiais variantais: konservatyvus,

         pažangus, nuosaikus ir visai be žodžių. Laikais,
         kai neišnaudotos minutės pasilieka kitam
         mėnesiui. Pražiopsojau savo akimirką. Kur, kada?

         O gal tai ji mane pražiopsojo? Pranyko
         už horizonto, ištvinko be galo.

         Ir laukia.

Iš: Tadeusz Dąbrowski. Czarny kwadrat. Kraków: Wydawnictwo a5, 2009
Vertė Vytas Dekšnys

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


186301. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2010-03-17 03:47
eina sau. ir kaip tas vertėjas Dekšnys tokių gerų poetų atranda. bene jam pakiša juos kas ar patys pasisiūlo. gal kokį metodą žino. gal po laiminga žvaigžde gimęs, gal seklių mokykloje mokėsi. turbūt ir darbo dirbti netingi. o tokiam ir Dievas padeda. bene kokiems liuteronams aname gyvenime priklausė. o gal tikratikis hokitas mano esąs. ar kokios tarptautinės musonų poetų sąjungos slaptasis tarėjas. bala žino kas, bet pataiko ką versti jau ne pirmą sykį

186304. kvailutė2010-03-17 08:47
ačiū vertėjui. mane kabina šie eilėraščiai.

186320. šalti šaltiniai2010-03-17 11:38
Jis beje atvažiuoja į Poezijos pavasarį

186386. Sara2010-03-17 18:58
Ačiū, Vytai. Myliu lenkų poetus, negaliu:)

186510. - - - :-) 2010-03-18 16:11
Didelio žmogaus didelės mintys, kurias nesunkiai gali suprasti ir priimti ir netokie dideli žmonės... Ačiū Vertėjui ir, kas be ko, Gerb. Redakcijai...

186526. vl2010-03-18 17:43
radau dar vieną rankovę tramdomuosiuose :)

186586. Raudonėlis :-) 2010-03-19 10:28
Labai puikus vertimas ir poezija puiki. Ačiū vertėjui.

186843. wexeris2010-03-20 16:03
Mėgavausi skaitydamas, niuniuodamas ,po kelis syk, eilutes kol jos suspiegdavo, kad ir kaip būtų gaila tai truko neilgai. Nespėjęs pasitenkinti atsitrenkiau į eil.: "Didysis hadronų greitintuvas" po šito birzgalo, net galvą "suėmė"...

186944. Tadas :-) 2010-03-21 20:01
vertimas, keliantis pasitikėjimą.

Rodoma versija 25 iš 26 
14:10:15 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba