ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-01-11 nr. 635

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Sigitas Parulskis. Prie krosnies užvertų durelių (135) • Laimantas Jonušys. Laimėjus piktam kandidatui (22) • Gediminas Griškevičius. Kai Kunčinas buvo jaunas... (1) • Dovilė Zelčiūtė. Eilės (2) • Leonas Stepanauskas. Užsižiebkite, Kvedlinburgo analai (1) • Gintaras Beresnevičius. Kaukė prilipo. Kas toliau? (46) • Sigitas Geda. Šuo šunį džiovina (21) • Renata Dubinskaitė. Aernoutas Mikas: ir tai, ir tai / nei tai, nei tai (1) • Marytė Kontrimaitė. Araratas. Gyvo armėnų skausmo viršūnė (4) • Šiaurys Narbutas. Psichodelinių sapnų metamorfozės (14) • Jonas Serapinas. Kelias (1) • Christopher Lasch. Šių dienų narcizas (3) • Libertas Klimka. Alų midų gėriau… (6) • Vidmantas Jankauskas. "Savo visą gėrybę išdalijo dar tebegyvendamas..." (2) • Vilioklis Vėmalinis. Depresija (69) • Andrius Šiuša. Sizigijos (XVIII) (1) • Laiškai redakcijai (11) •

Kaukė prilipo. Kas toliau?

Gintaras Beresnevičius

[skaityti komentarus]

Per šiuos rinkimus pirmą kartą Lietuvoje taikytos aukštosios rinkimų technologijos. Nebe įvaizdis jų rezultatus lėmė. Tai yra ne tas įvaizdis, prie kurio mes pripratę, šukuosena, šypsena, šeima, o "žmogus koks geras". Tai yra detalės, jos ir dabar naudojamos, tačiau kitais tikslais. Anksčiau atgaline data galėdavai suvokti, kad rinkimuose egzistuoja mitologinis archetipinis pamušalas, kuris veikia savaime ir pats nėra išjudinamas tyčiomis. Dabar tas pamušalas tapo struktūra. Archetipai naudoti įvaizdžiui konstruoti greta tradicinių ir netradicinių agitacijos priemonių. Veikta pasąmonė. Tai ta pati rinkimus šimtu procentų garantuojanti jėga, kuri veikia Rusijoje ir kuri ant savo politinių technologijų į viršūnę užnešė supermeną V. Putiną ir dabar laisvalaikiu už kelis milijonus patvarko rinkimus Rusijos gubernijose. Garantuodama šimtaprocentį rezultatą. Garantuoja ir gauna. Tiesa, išlygos – atitinkama pinigų suma ir administracinis rezervas, tai yra šiuo atveju spauda ir televizija.

Atrodė ir buvau įsitikinęs, kad mes ne Rusijos gubernija ir kad laisvas kritiškas mąstymas moka skirti pakuotę nuo prekės. Nemoka. Ir gal ne tik dėl to, kad tebesame gubernija, renkanti svarbiausiąjį gyventoją Muravjovo rūmams. Gal dėl to, kad apskritai dalis žmonių tebėra veikiami stiprios reklamos kaip reiškinio įtaigos. Jis rimtu veidu perkasi prekę todėl, kad ji reklamuojama. Tai jau ne vien rusų gubernijos, o pirmiau JAV gyventojo bruožas. Lietuvoje suveikė abu veiksniai.

Labiausiai įtaigai pasidavė rusai, lenkai, žemaičiai ir kitos mažumos. Matyt, tą sąlygojo socialinis ir ekonominis atsilikimas (Žemaitija, XIX a. dar lyderiavusi, dabar yra atsilikusi ir ekonomiškai neintegruota). Rusams R. Paksas priminė V. Putiną, o jo simbolika – V. Žirinovskio liberaldemokratus. Taigi patikima publika. "Našy". Gandai apie milijonus tik sustiprino šį įsitikinimą. Balsuoti tapo pareiga.

Autoritarizmas, o šia tema buvo žaidžiama, liudijo, kad reformos, priešingai, nei teigiama, bus stabdomos ar daromos "protingai". Vėl V. Putino, A. Lukašenkos pavyzdžiai – laikas stabdomas, atsukamas atgal. Tas laikas, atgalinis laikas, yra patikimesnis, saugesnis, laikas, atgręžtas atgal – tai SSRS laikas, įsčių laikas, kai nereikėjo sėti ir pjauti, o viskas darėsi savaime, buvo mintama per bambagyslę. Šitas šūkis – laiko atsukimas – buvo atpažintas ir suprastas.

Nereikia aiškinti, kad balsavusieji už R. Pakso įvaizdį buvo neintegruoti į Lietuvos procesus, išmesti iš jų, kad jie yra nuskriaustieji ir pažemintieji, kurie atpažino savo išgelbėtoją. Kad jie yra, kad šitos masės laukia savo valandos, buvo aišku. Bent jau pats galiu sakyti, kad apie tai šnekėjau ir rašiau. Šitą grupę pagamino visos Lietuvos partijos, ir už jos izoliaciją visos jos yra atsakingos. Ypač – dešiniosios, tačiau pasirodė, kad ir socdemai su šitais žmonėmis nedirbę, ir šie, palikti vieni, be vilties, balsavo už tą, kuris žadėjo. Valdą Adamkų supančių žmonių pozicija – žūtbūt ir nieku gyvu ničnieko nežadėti – buvo pragaištinga. Balsavo už dešinįjį, dešinesnį nei V. Adamkus. Čia lėmė ne partijos, kurios kuo toliau, tuo labiau nereikalingos. Lėmė įvaizdis. Gelbėtojo.

Kietas vyrukas

Reklamos. Tai vesterno pradžia: dangaus fone ant kalvos profiliu pasisukęs herojus; netoli jo – miestelis, kuriame siaučia parsidavęs šerifas ir banditai. Jis ateis ir padarys tvarką. Jis yra tą tvarką jau daręs, bet banditai neleido užbaigti. Dabar, sugrįžęs iš tremties, jis viską patvarkys. Gyvenimas vėl grįš į senas vėžes. Šerifo žvaigždę finaliniame filmo akorde žavus jaunuolis, dvelkiantis paraku ir nugairintas vėjų, prisisegs pats.

Filmai yra mitologiški, kaip ir populiariausi kompiuteriniai žaidimai. Tai pasakos apie gėrio pergalę prieš blogį, ir gėris pristatomas: gėrio veidas dangaus fone. Ateina vyrukas, kuris išgelbės. Tas vyrukas – Mesijo erzacas, jis įvykdo Mesijo užduotį viename konkrečiame kaime.

Šitas vyrukas iškabina skelbimus: padarykite šerifu mane ir aš įvesiu tvarką. Tvarka buvo visų antidemokratinių judėjimų lozungas visais laikais, ir tai atpažįstama. Tvarką, plebso manymu, galima įvesti tik pistoletu ir nelabai švariais metodais. Vesterno herojus tam pasiryžęs. Vėliau jis taps geras geriems ir atlaidus nugalėtiems, o dabar jis su blogiukais elgsis kaip blogiukas. Prisiims blogiukų įvestas taisykles.

Žavi frazė iš per "Radiocentrą" girdėto ir per muzikines laidas sukto reklaminio teksto: "Jaunime, nebūk lochas, balsuok už Paksą!" (Perteikiu esmę ir centrinį žodį.) Reikia pasakyti – fainas ėjimas. Lochas vartojamas jaunimo žargone, tai atpažįstamas žodis, bet pats jis ateina iš kriminalinio pasaulio ir yra dar labiau savas jai. Šituo žodeliu nušaunama krūva zuikių: jaunimui herojus pristatomas kaip jų žargonu kalbantis rokeris, jis "savas". Kriminaliniam elementui tai irgi malonu – vėl atpažįstamas tuo pačiu žargonu šnekantis, iš savos chebros. Jie lengviau gali praryti kitą sakinį iš kitos reklamos: "Diktatūra mafijai!" Sakinys dviprasmis. "Ačiū", – pasakytų mafija. Mes seniai to laukėm. Paprastiems piliečiams šie žodžiai pagaliau suteikia tai, ko jie norėjo, ko tikėjosi – tą svaigų žodį "diktatūra". Tegu ir sujungtą su mafija. "Mafija – tai ne tik kriminalas, – samprotauja kaimietis, – mafija – tai jie visi ten, Vilniuje" (paplitęs kaime teiginys). Taigi "tiems visiems Vilniuje" – diktatūra. O diktatūra – tai areštai ir kalėjimai. Gal kiek ir pašaudoma. Diktatoriui tai tinka.

Tvarka ir kriminalas herojui tinka. Tvarką galima įvesti tik nedemokratiniais metodais. Filmas tą rodo. Reikia papyškinti, reikia susirinkti šaunųjį juodais drabužiais apsitaisiusį septynetą ar pan. Balsuotojai, kurie išsiilgę paprastos tvarkos, balsuoja už "tvarką". Kurie pasiilgę diktatūros – balsuoja už "diktatūrą". Kuriems prie širdies kalėjimo žargonas ir kriminalinė aplinka – už lochą. Jaunimas – ir už lochą, ir už motociklą.

Ne veltui R. Paksą supantys žmonės ima kalbėti apie V. Putino (skliaustuose – A. Lukašenkos) įgaliojimus prezidentui. Galią valdyti dekretais. V. Putino garsioji frazė "šlapinti išvietėse" (čečėnų kovotojus) irgi ištarta pasitelkus kriminalinį žargoną – močit’ tai ir žudyti, močit’ v sortirach. Tai tas pats locho atitikmuo. Kriminaliniu žargonu žadama įvesti tvarką – V. Putino rinkimų štabo išbandytas metodas. Paksas tik kartoja, kas padaryta. Tinka ir su teisėsauga konflikto neturintiems, ir sėdėjusiems. O sėdėjusiųjų per visus laikus ir sistemas Lietuvoje gal ketvirtis. O kiek – policijos pastumtų, nubaustų, ne ten automobilį pastačiusių, greitį viršijusių? Jie nesėdėję, bet jie nori, kad sėstų "tie, kurie už viską atsakingi". Šerifas susodins. Juk filmai visada taip baigiasi?

Vesterno ar trilerio herojus taip ir elgiasi. R. Pakso reklama jį pastato į atpažįstamą "šaunaus vaikino", "kieto vyruko", "kovotojo už teisybę" vietą, į įžanginę filmo sceną. Paskui filmas rutuliosis atpažįstama vaga – įsitikina rinkėjų pasąmonė. Juk herojus atpažintas.

Kad filmas ir tikrovė neturi nieko bendra, kita kalba.

Olimpietis, Prometėjas

R. Paksas rodomas dangaus fone. Ne abstrakčiame žydros svajonės fone (kaip A. Paulauskas rinkimų stenduose). Reklaminis klipas – R. Paksas kalba apie tvarką ir gėrį, o už jo plaukia debesys. Puikus ėjimas. Ne statiškas fonas. Pats R. Paksas statiškas. Jis kalba ir byloja kaip Dievas (sustingimas ir nejudėjimas yra Dievo prerogatyva, jis centras, apie kurį viskas juda). Nesu psichoanalizės specialistas, bet tas sustingęs liepiantis balsas – sapnų balsas, kuris apsilipdo medžiaga, įgauna veidą, tai tas paslaptingas balsas, kuris liepia kažką daryti sapne ir yra susijęs su Tėvo archetipu. Tai liepimas, kurio nevykdyti negalima. Tai, kad herojus vaizduojamas centre judančio dangaus fone, liudija ne vien jo dinamiką. Jis užima Dievo poziciją, to, kuris tuos debesis išjudino. Archetipai čia gali būti bet kokie. Drauge veikia gal ir Perkūno – debesų varinėtojo, ir Dangaus Dievo, ir Dievo Tėvo archetipai. Šiaip ar taip, čia kalba tas, kuris judina dangų. Tas, kuris suka dangaus kūnus.

Ryšys su dangumi ir kelionės sraigtasparniu. Kodėl? Automobilis nereikalingas, nes dievybė yra dangiškos prigimties ir juda kaip Perkūnas ar Elijas – dangaus vežėčiomis. Jis nusileidžia iš viršaus, nusileidžia pas žmones, idant jų išklausytų, pažadėtų pagelbėti ir vėl pakiltų į viršų, į dangų, kuris yra jo gyvenamoji vieta. Tą patvirtina kiti vaizdo klipai. Taigi dangaus gyventojas, atėjęs išklausyti žmonių troškimų, nusileidęs iš dangaus ir sugrįžtantis vėlei. Jam reikia melstis, aukoti (balsuoti) ir pažadai bus įvykdyti.

Yra dar ir paprastesnis dalykas. Sraigtasparnis, griausmingai nusileidžiantis tavo kieme, jau šis tas. Savaime šis tas. Šurmulys, triukšmas, šunys loja, vištos tik laksto!..

Tai vienas, elementarus dangaus gyventojo archetipo įtvirtinimas. Čia veikia ir "apskritai Dievo", ir dar – konkretus Prometėjo, "nukentėjusio už teisybę" ir įkalinto kalnuose, mitas. Erelis, draskantis jam kepenis, – tai visa sistema, kuri jį, siekiantį žmonėms gero, nešantį "Williams" ugnį, išstūmė iš savųjų tarpo, iš olimpiečių aplinkos, ir mūsų pareiga jam padėti, sugrąžinti atgal. Olimpo gyventojas turi grįžti. Dangiškas pagalbininkas, sugrąžintas į savo vietą ir dar aukščiau, pagelbės. Jis juk pažadėjo.

Beje, žadėjimas. Žadėjimas be galo be krašto – ne naivumo ženklas (nebent žmonių naivumo, o tai kita kalba). Žada, be galo žada, neįmanomus dalykus žada tik dievai. Arba tik Dievas. Ir tik tikėjimo reikia, kad pažadai išsipildytų. Kuo daugiau žadama, tuo daugiau valdoma galių, kuo prieštaringesni dalykai žadami vienu metu – tuo tobulesnis ir galingesnis dievas.

Taigi praktiškai "R. Pakso metafizika" rinkimuose rodėsi (ir) kaip dieviškosios galios manifestavimasis, susitapatinimas su ja. Dangaus gyventojas, tiesa, motorizuotas. Bet laikai modernėja, ir nėra ko kaukšėti geležiniais ratais per geležinius tiltus, kaip kad tekdavo Perkūnui. Galima motociklu ir sraigtasparniu, ugnį ir dūmus šiaip ar taip skeliančiais padargais. Ar Elijo vežėčiomis, juk dangaus gyventojai pėsti nevaikšto, o jų nusileidimas, epifanija – ypatingo palankumo ženklas, žadėjimo metas.

Žinoma, yra dar viena mitologema. Griausmavaldis indoeuropiečių mitologijose kaunasi su slibinu, pagrobusiu turtus, sukausčiusiu vandenis. Paksas "griausmavaldis" (jo transporto priemonės triukšmingos) čia kvalifikuojasi kaip Perkūnas, kuris įveikia Slibiną. Adamkus baisiai jau netinka Slibino vaidmeniui, bet pakanka, kad jis būtų pateiktas kaip amerikonų nušvilptų turtų sergėtojas. Jis iš tos pačios padermės.

Kaukės nusiėmimo procedūra?

Tai tikrai ne visi mitologiniai žaidimai, pateikiu tik du, ir ne jie čia lėmė, bet veikė jie stipriai. Manau, tai, į ką čia atkreipiu dėmesį, yra detalės, pagrindinė medžiaga, veikusi pasąmonę, tai psichoanalitikų reikalas, bet kad psichoanalitikai dirbo su programa – akivaizdu. Kaip akivaizdus ir reklamos agentūrų indėlis. R. Paksas buvo reklamuojamas pagal tradicines prekės reklamos taisykles. "Naujiena prekių rinkoje!", "nauja" prekė čia buvo teikiama kaip priešprieša "senai". Didelę reikšmę turėjo ir tiesioginiai lozungai ir vaizdeliai: "Paksas rišasi kaklaraištį", "Paksas ir šeima", "Turtingas Paksas", "Nuskriaustas Paksas", "Teisingas Paksas", "Mūsų vaikinas" (kad ir kas tie "mes" būtų). Dar viena naujovė – raganų ir magijos pasitelkimas rinkimų kovoje.

Tai dera prie Dievo įvaizdžio metafiziniame Pakso paveiksle. Nes magas uzurpuoja Dievo vietą. Jis ir yra savo vietoje, užimdamas dieviškąją. Bet į šiuos dalykus Pakso vizijoje nesigilinsiu, ten pernelyg tiršta. Daug tamsiau, nei turėtų būti nutrupėjusiame paprastame įvaizdyje.

Dar simbolika, pavadinkime ją mandagiai ir nekaltai – Luftwaffes simbolika. Kas norėjo, atpažino kažką kitą. Bet šitų kvaitulio pėdsakų nebenusiplausi. Atpažino ir marginalinis elektoratas, kuris balsavo už tą simboliką, atpažino ir kita daug lemianti publika. Tik padarė visiškai skirtingas išvadas.

Taigi dabar išrinktojo Lietuvos prezidento įvaizdis – juoda odinė striukė, šalmas, gotikinio stiliaus erelis, magija, astrologija, visiškas moralinis neatsakingumas siekiant tikslo.

Dabar R. Paksą supantys žmonės ima šūkauti – nedemonizuokime Pakso!

Aš irgi pritariu. Nėra nė mažiausio reikalo.

Įvaizdžio atlipimas

Kad politika nėra vien įkūnytas amoralumas, R. Paksas gali įsitikinti išgirdęs pirmuosius atsiliepimus apie save užsienio spaudoje. Įvaizdis nėra tai, kas nesusiję su tavimi ir ką tu gali paprasčiausiai nusimesti, praėjus rinkimams. Įvaizdis prilipo ir šalininkų, ir priešininkų gretose. Jis prilipo ir užsienyje. Kokiais būdais, čia jau nesvarbu. Manau, kas nors per TV ar nuotraukoje pamatė paksinę simboliką – to įspūdžio normaliam europiečiui ar amerikonui turėtų pakakti pusšimčiui metų.

Dabar R. Paksas siūlo apsimesti, kad jo įvaizdžio nebuvo ir kad jis, po teisybei, draugiškas, mielas, sumažinęs mokesčius grąžins indėlius ir nuves į Europą ir kur reikia, visur nuves. O tie, kurie vis dar eskaluoja jo rinkimų agitacijos temą, jo vaizdinius ir panašiai, – tėra Lietuvos integracijos į ES priešininkai. Jie kenkia Lietuvos įvaizdžiui.

Na, ir vėl fantasmagorija. Bet jeigu mes visi sulėkę imsime plėšti tam gotiškam ereliui sparnus ir aiškinti, kad R. Paksas normalus mūsiškis, eilinis lietuvis, patys pasidarysime šiek tiek gotiški. Pasaulis gi mato.

Trečia vertus, šiaip ar taip, tai išrinktas prezidentas. Jo įvaizdžio niekas nenuvalys, kas tai darys iš šalies, pats išsiterlins. Čia tik paties Pakso reikalas. Jo veikla labai artimoje ateityje turi radikaliai parodyti jo demokratiškumą ir atvirumą pasaulio demokratijos vertybėms. Jo paties, ne ko nors kito. Kylančias abejones jis turi išsklaidyti viešai ir atvirai. Tai yra įmanoma. Įmanoma stengtis, kalbėti, veikti. Apsimesti, kad šis Paksas – tai visai kitas Paksas.

Bet ar ne per daug įsibėgėta? Ar tą kaukę dar įmanoma nusiplėšti? Labai nesinori, kad R. Paksas būtų europiniuose forumuose sutinkamas kaip L. Kučma. Arba Le Penas.

Iššūkis Lietuvos demokratijai. Normaliai reikia paklusti daugumos valiai. Tuo metu, kai paklusimas liudija, kad mes sutinkame ir pritariame Kaukei.

R. Paksas į politiką įvarė metafizinį matmenį, kuriam ten ne vieta. Ir labai atpažįstamai skamba pasirinkimo – su kuo tu – klausimas. Atsakai, kaip iš tavęs reikalauja demokratija, – atitenki Kaukei. Atsakai priešingai – atitenki Kaukei.

Verčiau tai būtų blogas sapnas.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


223. xX2003-01-10 17:01
Pasirodo, Beresnevičius - tipiškas lietuvis. Pasinaudodamas savo autoritetu bando mus įtikinti, kad Prezidento rinkimai - ne blogas sapnas, o dar baisesnė tikrovė. Racionali, teorinė archetipinio mąstymo analaizė, praeities šmėklų medžioklė. Gal būt naciai irgi naudojo tuos pačius archetipus, ir H. astėjo į valdžią ne dėl to, kad situacija prašėsi, o kad buvo "geras piaras" (PR - Public Relation)? Na ką - pas mus visaks tvarkoje, ir žinių ekonomikoje (ir žinių politikoje - jei tikrai buvo panaudotos žinios) galima gyventi ir mekenti - viskas toliau turėtų tekėti sena vaga, atsistatyti valdžios struktūra, nurimti aistros. Bet tai - nuobodu, neįdomu. Gal autorius galėtų moderniai galvodamas pažvelgti ateitin, kaip neatvėsusį piaro veržlumą paversti mūsų visų kūrybiniu aktyvumu? Nes aš bijau, kad tik neužgožtų mūsų praeities šmėklos, kad tik nauji wiljamsai nejučiomis neprasprūstų, kad tik ketvirtoji valdžia papirkta netylėtų, kad tik intelektualai neužsiciklintų pasenusiose teorijose. Ir tikiuosi, kad nauja yra ne tai, kas buvo pamiršta, bet tai, ko dar nebuvo.

226. Geras straipsnis2003-01-10 20:09
Labai geras straipsnis, puikus. Be abejones, Beresnevicius ne tipiskas lietuvis, jei tipiskas lietuvis butu "Beresnevicius", dabartiniu problemu neturetume. Beda ta, kad daug zmoniu nors ir turi sveiko proto, lemiamu momentu neatsispiria lengvatikystes pagundai, sulosia Bingo. Vertetu pagalvoti, kodel? Lietuviu liaudies pasakos moko, kad sveikas protas ir ismintis isgelbsti is didziausios bedos, o lengvatikyste veda i priesinga puse - vilkas isala eketeje uodega. Yra ir tracias atsarginis (paguodos) kelias - Joneliui kvaileliui visados sekasi per jo gera sirdi. Vertetu neuzmirsti, kad "peras" visados lieka "peru", o vilkas lieka vilku. Taip jau gamtos suredyta. Kokia prasme vadinti vilka avele, geriau naudokime tikrus vardus. Beviltiska uzsiimti "vilku jaukinumu", geriau zaisti su draugiskais sunimis.

228. Ruta :-) 2003-01-11 00:26
Originalios mintys, atgaiva smegenims po politikuojanciu politologiniu pliurpalu, ieskanciu tendenciju/ paaiskinimu/ teoriju ziniasklaidos interpretacijose.

234. Juozas2003-01-11 01:42
Kaip visada, fantastiškas Beresnevičiaus straipsnis. Ką čia dar bepridursi.

235. @2003-01-11 02:43
durniu ismone, nera ka kalbeti, sedekite ir tylekite, mes savo tvarka ivesim, haill?

238. ruonis :-) 2003-01-11 13:35
...siaip ar taip, mieli kolegos, balsave uz adamku, rinkimus praryleme... gal per ramiai sau laukeme europos rojaus, na, tai sulaukeme rolanduko. Bet ant lietuviu pykti nevertetu, mes irgi atejome ir ateisime, kai tie patys ziopli lietuviai kitaip subalsuos. Beresnevicius geras rasytojas, tiesiog saunus, bet ne visi lietuviai metaforas ir potekstes supranta, o kai kurie suprate ima ir supyksta. Pataikaut rinkejui nereikia, taciau nereikia ir durninti. Politologams is pakso bus savo bizniukas - kiek kalbeliu, kiek teoriju, kiek isvadu, rolandukui iki pazadu vykdymo dar toli, reikia atsilyginti avantiuros bendraautoriams visu pirma, paskui paverks ir tauta atleis... lietuviai gi,m su visais zemaiciais ir mazumomis. o tada sedesime laimingi eyropoje ir tiek

239. Vytis :-( 2003-01-11 14:00
Eilinis lansbergisko tipo gasdinimas rusais, ir nieko labai naujo nepasakyta, o kazkur labai girdeti - tautieciai nieko nesupranta ir balsuoja neteisingai, ir ne uz ta. O jau apie zemaicius ir ju ekonomini atsilikima tai jis tegul patyli geriau, nei tokias nesamones rimtam leidini skleidzia

241. 6):2003-01-11 14:03
taip, tai geras politines rinkimines aferos pavyzdys. Turejome bankeliu aferas, investicines piramides, cekine privatizacija. Ten buvo visiskai tas pats. Aferizmas iki siol buvo labai pelningas (maza rizika, didelis pelnas), todel tapo gerai isvystyta sritimi.

246. Mykolas OK :-) 2003-01-12 02:44
Gera (puiki) Rolando Pakso rinkiminės kampanijos analizė. Įdomu paskaityti kaip ir kiekvieną Gintaro Beresnevičiaus straipsnį.

Manau, kad vienas iš pilietiškumo komponentų yra pagarba valstybės institucijoms. Gi viskas, kas sakoma apie Rolandą Paksą, yra sakoma apie Lietuvos Respubikos Prezidentą. Nežinau, kaip priimta tradicinės demokratijos šalyse, bet gal tokios nuostatos turėtume pradėti laikytis tik po naujai išrinktojo inauguracijos? Būtų logiška: per kelias likusias savaites nusivylę tautos sprendimu išlietų visą pyktį ir liūdesį, kad po to galėtų konstruktyviai dirbti. Priešingu atveju daliai visuomenės (kokiai daliai!) gręsia neproduktyvūs depresijos metai.

Po rinkimų ne kartą kartotos frazės: "Po mūšio kumšiais nemojuojama" ir "Nugalėtojai neteisiami". Šios mintys - tai ne vienos kartos išmintis. Rinkiminės kampanijos technologijos turi vieną tikslą: laimėti rinkimus. Jei R. Paksas laimėjo - reiškia jo technologijos teisingos. J.E. Valdas Adamkus pralaimėjo - pasirinko nepakankamai efektyvią technologiją. Tauta įvertino ir padėjo tašką. Manau, neturėtume kaltinti nė vieno iš jų. Rinkimai - praeitis, jau istorija. Rinkiminė agitacija baigėsi. Nebėra prasmės nei sakyti koks R. Paksas blogas, nei koks jis geras. Pamirškime kaip balsavome ir stebėkime jo veiksmus: vertinkime ne tiek jį, kiek kiekvieną jo dabartinį žingsnį bei padėkime jam dirbti valstybės naudai.


247. xX2003-01-12 09:35
Du klausimai 2)-ajam komentatoriui:
1.Kokių problemų neturėtume, jei tipiškas (vidutinis) lietuvis būtų "Beresnevičius"?
2.Tikitės, kad neatsiradus partneriui bingo žaidime jūs laimėtumėt?

248. Atsakau 10):2003-01-12 14:08
Azartiniu losimu nelosiu. Net teleloto. Atrodytu toks nekaltas teleloto, bet kiek lietuviu jis pavede, jie losia jau 10 metu ir negalvoja sustoti. Kodel jie losia? Savo malonumui (tuo atveju uz ju malonuma apmoka seimos, o sisteminiu poziuriu -visa salis).
Gal jie issiugde losimu aistra (prazutinga seimai ir saliai), tapo priklausomi (vel tik nuostoliai), o gal jie susigundo pranasais, pazadais ir teorijomis, stipriai jais tiki, ir net nezino kad losia. Isvada: lietuviai turi problemu. Tos problemos yra dvieju rusiu, matomos ir nematomos, nematomos - pacios klastingiausios. Jeigu jie butu Beresnevicius, jie stengtusi jas pamatyti, o pajute azatiska Bingo impulsa, pagalvotu apie atsakomybe uz savo sali, seima ir vaikus, ir bebaimiskai nukreiptu jegas, resursus ir laika i prasmingesnes patikimas sritis ir strategija. Jeigu jie butu Beresnevicius, jie nelostu Bingo is musu gyvenimo. Jie nebutu LOSEJAIS (nes pokeristai su "peru" juos visada aplos), jie neparduotu savanoriskai savo laisve totalitarinei SISTEMAI. Tuomet SISTEMOS struktura pasikeistu, ji taptu gyvu organizmu, kai lasteles gyvos. Tik tuomet ji atlikinetu savas AUKSTESNES funkcijas, paleistu lasteles is KALEJIMO, ir tik tuomet jos galetu tikrai bendradarbiauti, draugauti, ir tarp ju isiviespatautu taika.
Lasteles turi Ateiti, bet is ateities nelosiama TELELOTO.

251. Antanukas :-( 2003-01-13 09:33
p.Beresnevičiau, o gal Jūs pasirinkite vertingesnį ir ilgaamžiškesnį objektą savo dialektikai? Ar kažkoks varganas Luftwaffes lakūnas nusipelnė Jūsų laiko ir aistrų. Galų gale, jeigu jau leidžiate sau pasinerti į kasdienybės purslus ir taršyti tokį šlykštų užsiėmimą kaip "rinkiminės technologijos", tai atskirkite jas nuo savo paties emocijų tas technologijas naudojusiam politikui. Arba - apsiribokite emocijomis.
Rinkimai yra nuostabus dalykas. Whatever outcome. Raskite pozityvumo bent tame, kad turime galimybę laikas nuo laiko juose dalyvauti. Tačiau - rinkimų grožis ir yra tame, kad jis suvienodina egocentrikų, filosofų, naivuolių, beraščių, "bachūrų", intelektualų, žemaičių, pseudofašistų, etc. reikšmingumą priimant sprendimą.

"Demokratija - liaudies valdžia - gali būti pateisinta tik priėmus prielaidą, kad eiliniai žmonės apskritai tinkami (qualified) valdytis patys. <...> Tačiau prielaida, kad žmonės apskritai - eiliniai žmonės - yra pakankamai tinkami valdytis patys, iš pirmo žvilgsnio yra tokia ekstravagantiška, kad demokratijos kritikai jos nepriėmė nuo pat to laiko, kai demokratijos filsosfinė idėja ir praktika pasirodė Graikijoje". R.Dahl "Demokr. ir jos kritikai", psl.130.

O apie rinkimų technologijas - Dieve mano, dar pradėkime pykti, kad žmonės perka daugiau Colgate, negu Blend-a-Med . Ir, kad tam Colgate naudoja aukštąsias marketingo technologijas.

Ne Colgate-Palmolive yra atsakingi už rinkos ekonomikos efektyvumą. Taip pat ir ne kandidatai Paksas bei Adamkus yra atsakingi už demokratiją. Tačiau sutinku su Filosofu, tik tol, kol jie yra kandidatai.


253. Axegrinder2003-01-13 10:27
Ar Mykolo OK komentara butu galima apibendrinti posakiu "tikslas pateisina priemones"? Kategoriskai nesutinku su tokia pozicija. Kaip ir su mintimi, jog nugaletojai neteisiami. Neteisetomis priemones laimejusius teisti BUTINA!

254. xX2003-01-13 10:32
Sutinku su 11-u, kad mes, lietuviai, turime problemų, gal kiek kitokių, negu lenkai, rusai ar amerikiečiai. Lošdami, gerdami, valgydami, mylėdami, dirbdami tas problemas sprendžiame arba dar labiau aštriname. Bet neužtenka jaudintis, nerimauti, panikuoti dėl ateities, ją mes turime kurti. Lengava analizuoti praeitį įvairiausias rakursais, bet pabandykime kritiškai, bet pozityviai formuoti ateitį. Iš Beresnevičiaus kaip aukšto lygio prognostikos žinovo būtent to ir laukčiau.

256. + :-) 2003-01-13 11:27
Paxo PR`o laimejimas yra salyginis. Savo neo-sovietine propganda jis susirinko "runkeliu" balsus, taciau isigyjo antra priesininku. Tokioje aplinkoje jo prezentavimas bus labai sunkus. Savo propoganda jisai tauta skaldo, o ne vienyja. Neivykdzius rinkiminiu pazadu Paxo priesininku skaicius tik dauges ir speju po, kad po poros metu Paxas atsistatydins. Tokio prezidento as negerbiu. Prezidenturos institucijos autoritetas buvo smarkiai pamintas. Linkiu Pax`ui kuo greiciau atsistatydinti.

259. to 15 :-( 2003-01-13 12:14
Stebinantis nuoseklumas. Tai nori, kad Paksas atsistatydintų (techniškai neįmanoma, bet anyway), todėl, kad jo negerbi/ ar negerbi todėl, kad jis atsistatydintų? O tai koks jo elgesys tamstą nuramintų ir suvienytų? Ir dar - atskirk instituciją nuo asmens. Nes kitaip nesugebėsi gyventi institucializuotame pasaulyje. Pavyzdžiui, šie komentarai yra savotiška institucija. Jeigu man nepatinka tavo komentaras, tai dar nereiškia, kad man nepatinka pati institucija. Tai net nereiškia, kad tu man nepatinki kaip asmenybė. Man nepatinka TIK vienas tavo komentaras.

261. Ramus2003-01-13 13:11
Neistengiau iki galo perskaityti. Gana vulgaru, klampu, atrodo,lyg skaitytum LA. Siaip lyg ir norima itikinti,kad jeigu dar negyvename, tai greit gyvensime Baltarusijoje paskutinemis Veimaro respublikos dienomis pagal pacius blogiausius rusiskus paprocius. Na,bet juk ziniasklaida tam ir yra,kad joje kazkas butu rasoma, skelbiama.

263. 17-tajam2003-01-13 13:14
Respect 17

268. afrika2003-01-13 14:57
Baikit balbatuot, eikit dirbti ir visiems bus geriau...

271. fanta2003-01-13 16:22
Deja, kartais nuobodokas gali būt net Beresnevičius. Kai imasi rašyti apie tokius nykius buitinius reikalus, kaip stumdymasis prie lovio... :) Neoficialus Beresnevičiaus gerbėjų klubas: http://fanta170.cjb.net Prisijunkite, garbinsime kartu.

273. xX2003-01-13 17:24
Net ir krikščionys išvaduoja kūdikį iš pirmosios nuodėmės ne žudydami jį, o krikštu. Paksas buvo "pradėtas" jau seniai, o jo tėvai esame Lietuva-60% ir Lietuva-40%. Taigi, jis tikrai nebuvo klonuotas ir viskas priklauso nuo mūsų, ar ne?

274. realus pasaulis2003-01-13 18:03
Mielas xX, vaikus reikia is pradziu isaukleti, uzauginti, leisti i mokykla, universiteta, gal jie bus geri lakunai ir zmones, bet ne kiekvienas tiks i prezidentus ar supras Jusu megstamas sistemas. Yra atsakomybe uz vaikus, uz savo poelgius, sali. Dabar, po poelgio, nuo Jusu priklauso jau nedaug: reikes srebti pasekmes. Dideles laisves cia nera, jei norite isitikinti, kad esate atsakingas uz savo poelgius, prisisekite Pakso erelio zenkla ir pasivaiksciokite po Maskva, Berlyna ar Varshuva. Manau Jums greitai ir nedviprasmiskai jas parodys.

277. Mykolas OK :-) 2003-01-13 18:35
Gerb. Axegrinderi,
ne tikslas pateisina priemones, bet laikas nebeleidžia grįžti atgal ir tenka susitaikyti su dabartimi.

Jei kažkas pažeidė įstatymus - tada teismo sprendimu jis turi atsakyti prieš įstatymą. Laimėjęs kandidatas kaltinamas netgi už keistai pasirinktą simboliką. Bet tai tikrai ne nusikaltimas, o pusei rinkėjų jo PR, jo simbolika, jo kalbos pasirodė priimtinesni. Nusileiskime ant žemės. Gyvename Lietuvoje, kuri išsirinko prezidentą. Nepatenkintiems rinkimų rezultatais užduodu vieną klausimą: Ką padarėte, kad Jūsų kandidatui tektų dar bent keli balsai? Gal dalis iš tų 45% atsikvošės ir prieš kitus rinkimus nebus nuošalyje.


278. xX2003-01-13 18:37
22)-am apie atsakomybę: Beresnevičius nėra analizavęs Williamso (Trojos arklys), stingersų (Stbuklinga strėlė), tualetų kariuomebei po 0,5 mln Lt už kiekvieną (koks čia mitologinis atitikmuo?) ir kitų realių aferų. Kokios aferos pripaišomos Paksui, kokie mitai apie jo būsimuosius nesėkmingus žygius kuriami? Jei šie komentarai išliks penkis metus, bus galima prie jų sugrįžti...

22)-am apie simbolius: Suomijos karinio laivyno vėliavoje - svastika, Austrijos herbe - kūjis ir pjautvas... Būkit malonus, pamokykt juos, kaip reikia atsakingai gyventi:)


279. Taikus2003-01-13 20:04
Man patinka taika ir nepatinka ereliai. Pastebekite, kad si diskusija visai ne apie busima prezidenta Paksa ar jo asmeni. Apie ka ji? Labai gaila, kad buvo nukauti Beresnevicius ir Jonusys, ir ne karta paciais galingiausiais minciu ginklais atakuota Amerika.

280. Balsas tyruose2003-01-13 20:37
1. Tikslus G.B. analitinis rašinėlis apie prezidentą.
2. Lietuvių tauta, kaip buvo tamsūs baudžiauninkai ir būrai,taip ir nepašviesėjo.
3. Nibelungų žiedo Rolandas ant super arklio-motociklo, iškėlęs nematomą kalaviją, pasiruošęs kautis su maurais ir garbingai žūti. Žus, tik kas maurai?
4.Lietuvos piliečius pasąmoningai veikia skraidančių padangėse fetišizavimas. Darius-Girėnas-Paksas - vienos grandinės nareliai. Jis atlakdins laimę ir pasaulio žvilgnius į žemės plotelį, kuris vadinasi mūsų Tėvynė.

290. Edmundas Steponaitis2003-01-14 00:46
Pora liapsų. Nei Muravjovo tas rūmas, nei Muravjovas buvo renkamas. Ir jeigu žemaičiai ir kt. mažumos neintegruotos, tai kas apskritai integruota toj mūsų atomizuotoje visuomenėje? Apie integraciją tik pašnekama, bet dėl jos dar nė vienas pirštas nepajudėjo. Ir nereikia lyginti Pakso su Putinu, kaip pirštelio su putuku (pimpalu). Nebent su Lukašu - anas irgi mėgsta malūnsparniu savo šalį apskristi ir balionus numušinėti. Apie bambagyslę - čia tai teisingai. Naftotiekis, dujotiekis, platus ir ilgas geležinkelis. Via Baltica, ir ta niekaip nepririšta, tarsi ne sau statoma. Iš Vakarų gavom tik oriemulsiono... Nebėra Džochargalos, liko Groznas. Politologai-sociotechnikai savo užduotį atliko - sukūrė efektingą įvaizdį. Dabar čia ne mitologo, o psichologo reikia. Ar tas išrinktasis pats turi ranką ar tėra lėlė ant pirštinės, o kieno ranka?

293. Skirta xX:2003-01-14 02:24
1. Del simboliu: Jeigu simboliai neveiktu, tai ju niekas ir nenaudotu- Jus tai zinote. 2. Bukime tikslus: Suomijos karinio laivyno vėliavoje vokiskos svastikos nera, ir sitai Jus zinote. 3. Del mokytoju: jeigu reikes, mokytoju Europos Sajungoje yra, pamokys, Haideris Austrijoje buvo pamokytas, bet nelinkiu to savo krastui nei Paksui; geriau ismesti tuos erelius i siuksliu deze, kuo greiciau tuo geriau. 4. Del Stingersu: Jus pats gerai zinote, kad tikrieji Stingersai yra zmoniu galvose, ten vyksta pagrindinis karas. 5. Del mokymo: jeigu reikia, ir kelio akmenukas pabus mokytoju, kad tik ju butu. 6. Del sios diskusijos: po penkiu metu mes atgal nesugrisim. Mes niekada atgal nesugrisim. 7. Del ateities: ji visada prasideda siandien. Todel verta isigyti gerus batus. Sekmes.

294. xX2003-01-14 09:29
28)-am: Taip, jei simboliai neveiktų, mes nesusišnekėtume. Su tuo tikrai sutinku. O svastika yra svastika, nacių ji ar ant Trojos keramikinių plytų pavaizduota (jos neaptikta tik C.Afrikoje ir Tarpupyje). Dėl Beresnevičiaus profesionalumo irgi neabejoju, tačiau ar pirkti stingersus, ar išmokyti 300 tūkst. vaikų kad ir po vieną žodį ar frazę (pvz. geras žmogus, tikras draugas, aš tave myliu) visomis pagrindinėmis pasaulio kalbomis? Tai irgi simboliai, o ne tušti garsai ar vaizdai ir veikia ne tik tiesiogiai, bet ir mūsų įdėtaja prasme.
Geri batai reikalingi, kad tik žinotume, kur su jais eiti. Kaip jaunas Kernagis dainavo: "Kaip gera turėt automobilį, tik kur važiuot su juo - kas pasakys?". Taigi, kur einam/važiuojam - į mūšį ar pagal Maironį - "Paimsme arklą, knygą, lyrą/ Ir eisim Lietuvos keliu"? Manau, kad mūsų nuomonės tuo kl. sutampa:)

26)-am balsui tyruose - tamsta irgi tipiškas lietuvis:)
Psichoanalitikai tikriausiai patvirtins, kad pavydas gali pasireikšti ir mokslinių straipsnių pavidalu.


297. Axegrinder2003-01-14 10:42
Gerb. Mykolai OK, su 23) mintimis visai sutinku. Taciau is ankstesnio komentaro, i kuri buvau sureagaves, buvo galima ir kitas isvadas padaryti. Tad kiek abstraktesnis mano pamintijimas buvo, ne tiek su siuo konkreciu atveju/asmenim susietas.

309. Kuze2003-01-14 12:25
Ponas G.Beresnevičius neturėtų stebėtis tuo ką tauta išsirinko nauju prezidentu. Mano nuomone, R.Pakso komanda rėmėsi paties autoriaus knygos "Ant laiko ašmenų" idėjomis. Jei lietuviai – šiuolaikiniai barbarai, kaip teigiama "Barbaruose", tai mums ir reikalingas toks vadas, kokį vaidina R.Paksas. Iš "Mitologijos krizė modernioje Lietuvoje" R.Pakso komanda padarė išvadą, kad nebus sunku sukurti įtaigų naują mitą, tenkinantį daugelį praradusių bet kokį tikėjimą lietuvių. O tai, kad R.Pakso komandoje yra asmuo skaitęs "Sekuliariosios epochos religingumas", kur rašoma "Prisiminkime Lenkijos ir Lietuvos rinkimų patirtį – asmuo, už kurį rinkimuose pasisako bažnytinės struktūros, kaip taisyklė, pralaimi.", rodo tai, kad R.Paksas pabandęs pasitelkti kunigus savo asmens agitacijai, vėliau tos idėjos atsisakė.

311. Kuzei:2003-01-14 12:58
O čia tai puikiai parašėt, Kuze! Glaustai ir aiškiai. Lietuvai reikia naujo tikėjimo, nusibodo verkšlenimai ir gerontokratija. Pažiūrėkit į Zuoką - ar blogai formuojamas Vilniaus įvaizdis? Na aišku, ne tik įvaizdis, bet ir vaizdas:)

313. Kuosa2003-01-14 13:11
Kryzius lauztais galais yra Suomijos Prezidento veliavoje kaip joje reprezentuoto valstybes ordino dalis.

316. xX2003-01-14 13:40
O jeigu tik simboliai įtakotų mūsų pasirinkimus! Gaila, kad turiu išvažiuoti. Jei Tatruose rasiu interneto kavinę, kad ir simbolinę, pirmoj eilėj atsiversiu Šiaurėnus.

318. Kertukas2003-01-14 14:05
Viskas gražu ir...gilu. Bet... vėlu. Po mūšio, kaip sakoma... Taigi, klausimux: o jeigu šitaip po pirmojo rato iškart? Gal PLEIBĖJAI, išrinkę Paksą, būtų perskaitę? Tiesa, "Šiaurės Atėnų" anie neskaito... Betgi Adamkaus štabas tai tikrai būtų skaitęs - tie intelektualesni. Po to gal ir kokį pažadėjimą dėl geresnio gyvenimėlio pleibėjams būtų "sumislinę". Tie ir patikėję - balsavę už Adamkų. Bet šaukštai po... QUIT

320. Kuosa->xX2003-01-14 14:46
Gero sniego ir sveiku koju!

327. pastabele :-) 2003-01-14 18:15
ka jau cia labai diskutuot, manau, kad netgi tie, kuriems nepatiko G. Beresneviciaus straipsnis, sutiks, kad dalis tautos nuejo balsuot butent del reklamos, o ne del kokiu tai baisiai giliu svarstymu. tik juokas ima, kaip kai ka uzgauna netiesioginis (kartais ir tiesioginis) isvadinimas besmegeniais: visi juk tokie protingi ir ismanantys, ir visai ne del pazadu uz Paksa nubalsavo, matyt(tik gal galetu pasakyt, uz ka?? paprotinkit, kartu pasidziaugsiu) o siaip tai labai aciu ponui Beresneviciui uz jo straipsnius: be galo dziugiai nuteikia, sekmes Jums

334. V2003-01-14 20:14
man tik keista, kodel beresnevicius sausio 8 d. www.omni.lt psl parase gana nuosaikiai (svelniai) apie prezidento rinkimu rezultatus ten l apkaltindamas ziniasklaida, o cia, sa, taip smarkiai "pavare" ant Pakso? ka tai galetu reiksti? ar omni skaitytoju daugiau? (as balsavau uz Adamku, Paxo agitacijos nesekiau - tuo metu buvau uzsieny, bet kol kas l didelio siaubo jame neiziuriu - pagyvensim, pamatysim - man jis geriau uz Paulauska ar Andriukaiti - kad nera pilnai subrendes kaip asmenybe, sutinku)

336. Pvz.2003-01-14 23:24
Štai kur tolerancija ir išmintis (Iš kaimyninio Litmenio):
Nobelio premijos laureato pagerbimo ceremonijoje 1980 metų gruodžio 8 dieną Czesławas Miłoszas sakė: "Gera yra gimti mažame krašte, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį ir kur amžiams bėgant sugyveno kartu skirtingos kalbos ir skirtingos kultūros. Kalbu apie Lietuvą - mitų ir poezijos šalį… Yra palaima iš likimo gauti tokių mokyklinių ir universitetinių studijų, koksai buvo Vilnius - fantastiškas į šiaurės girias perkeltas itališkos baroko architektūros miestas, kur kiekviename akmenyje glūdi istorija. Keturiasdešimties katalikų bažnyčių, tačiau kartu ir daugybės sinagogų miestas, tais laikais žydai jį vadino Šiaurės Jeruzale. Tiktai dėstydamas Amerikoje supratau, kiek daug susigėrė many iš storųjų mūsų senojo universiteto sienų, iš užmirštų Romos teisės formulių, iš Lenkijos literatūros ir istorijos, stebinančios jaunuosius amerikiečius išskirtiniais bruožais: nuolaidžia anarchija, įnirtingus ginčus nuginkluojančiu humoru, organiško bendrumo pajauta, nepasitikėjimu kiekviena centralizuota valdžia".

341. Pabaigai2003-01-15 02:07
Uzbaigti sia istorija butu galima paprastai, kaip pasaka, pasvajoti apie ateiti: Vieni rinko ta, kuri a) myli ir b) kuriuo tiki. Meile viska atkleidzia. Tikejimas irgi stiprus, irracionalus, ypac jei kandidatas jaunas, turtingas ir pazada norus ispildyti, ir i rinkejus panasus. Jie remesi jausmais, paaiskinti jausmu neimanoma. Tai grazus jausmai. Antri buvo ukiski ir rinko zmogu 5 metams atsakingo darbo, pinigu jis nezadejo, visiems buvo aisku, kad jis savo darba padarys. Situacijoje nebuvo jokiu antgamtiniu elementu, nebuvo ir dideles meiles, kandidatas senas. Tie rinko irgi i save panasu, pagal traukos desni. Tai irgi gerai. Pirmieji rinko Karaliu, antrieji Prezidenta. Kodel mes negalime tureti abieju: Karaliu simboli (tiems kurie myli ir tiki) ir Prezidenta, kuris dirba? Taupyti neverta, Karalius visada turtingas ir jis butu pirmas, Prezidentas gyventu kukliau. Rinkti du, tuomet rinkimuose mes niekada neturetume problemu. Arba, pasukti i prisinga puse ir taupyti: is vis atsisakyti Prezidento posto, jei tiek del jo problemu, atiduoti rumus menininkams, o atsilaisvinusius pinigus isdalyti, kam zadeta. Pinigu butu ne vienas milijonas. Galetume tureti garbes Prezidenta, kuri visi labai gerbtu ir myletu.

345. kita pabaiga2003-01-15 23:00
Kaip 1) komentatorius xX sake, "...viskas toliau turėtų tekėti sena vaga, atsistatyti valdžios struktūra, nurimti aistros." Aistros nurimo ir jau viska galime pamirsti? Teorija sako yra gera, jei su ja galima kazhka numatyti. Mitologija ir archetipu analize tikriausiai yra paprasciausias uzsiemimas apie senove neturint ka veikti.

346. apie prasme2003-01-15 23:59
Turime gera amzino konflikto tarp jausmu ir proto pavyzdi. Jausmai tramdo ir "uztemdo" prota, net kaltina ji "aistromis", ir nori ji priversti paklusti, "nesis`akoti", protas jausmu nepaiso ir nori suprasti. Aukstesnes SISTEMOS "uzdengia" zemesnes, bet ne atvirksciai. Jeigu kazkam archetipai ir mitologija nieko nesako, tai dar nereiskia, kad jie neturi prasmes. Koks tiems "mylintiems ir tikintiems" skirtumas, sena bus vaga ar nauja, jie nemato skirtumu, jie mato, tai ka nori matyti, kaip ir visi isimyleje. Ir tvirtais gins savo iliuzijas. Kokia prasme diskutuoti? Geriau sekti vaikams pasakas. Tie bent pastebi skirtimus.

586. Y :-) 2003-01-29 15:59
Puikus straipsnis! Gerai sujudino uodega suni... ir stai rezultatas. Niekam ne paslaptis, kad yra rinkimu technologijos ir apie konkrecius ivaizdzio kurejus, formuotojus is Maskvos, kurie turi interesa Lietuvoje, vakar prakalbo visos oficialios zinios per televizijas. Reikia, kad tokie intelektualus vyrai, kaip p Beresnevicius, rasytu ir analizuotu, sviesa reikalinga ir busimiems rinkimams. Taciau keista, kad zmones taip lengva itikinti rinkimu pazadais: jie patys turetu pasiskaityti LR Konstitucija ir nepamirsti, kad musu valstybe ne prezidentine ir, kad prezidento galios ribotos, o ka jau pazadejo isrinktasis prezidentas-tai per penkis metus gal negaletu igyvendinti visos konstitucines Lietuvos valdzios...

13844. abba2004-03-08 09:18
niekas šito puslapio nebeskaito, o ar dabar neatrodo, kad gb -sakykime - pataikė?

13851. xX2004-03-08 09:37
GB visiškai prašovė. Plg. Reklamuojama prekė ir Tyli kiaulė gilią šaknį knisa. Nei ta prekė buvo reklamuojama (nebent ją reklamavo tie, kurie tyliai Lietuvą kaip savo tortą dalijosi ir toliau nori dalintis), nei Lygesnės kiaulės (Artūro iš Vilniaus žodžiais) gali toliau ramiai knisti. Tai ar pataikė GB?

Rodoma versija 22 iš 22 
14:07:52 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba