ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-01-22 nr. 733

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Juodosios sapnų technologijos (76) • VIDAS POŠKUS. Sunaikinimas (50) • PATRICIJA ŠMIT. PoezijaSu Butkiškės kaimo bibliotekos vedėja VIRGINIJA PAKARKLIENE kalbasi Aistė Birgerė. Gyveni ten, kur esi (2) • RUBEN DAVID GONZÁLEZ GALLEGO. Juodu ant balto (1) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardųAGNĖ NARUŠYTĖ. Pakeisk adresą!WILLIAM SHAKESPEARE. Troilas ir KresidaAURELIJA JUODYTĖ. Vidutiniškai plepanti televizijaASTA GUSTAITIENĖ. Apie (ne)girdėjimą (3) • MYKOLAS SLUCKIS. Žemiški ir nežemiškiJUSTINAS KUBILIUS. ProperšosLiaudies medicinos ir tautosakos žinovę RITĄ BALSEVIČIŪTĘ kalbina Juozas Šorys. Tarp šventų žolių, gyvių ir dvasių (17) • DMITRIJ GORČIOV. Padugnės (1) • TURINYS (23) • L A I Š K A I (147) •

Juodosios sapnų technologijos

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kaktos faradizacija. 1862

Gražus kaip nusišnekėjimas ankstų rytą; vienas žmogus, toks rubuilis iš kadetų gimnazijos, man siūlė padovanoti savo sistemą, tinkančią tiek teologijos, tiek filosofijos klausimams spręsti, sakė net atiduosiantis parkerį, kuriuo aprašė tos sistemos pamatus, skundėsi, kad bandė prasimušti iki gimnazijos direktoriaus, premjero, prezidentūros ir Švedijos ambasados, bet niekaip nepavyko; o rusams jis niekada neparduosiąs šios sistemos, nes esąs Žemaičių ir Lietuvos patriotas. Sistema didžiai paprasta, ji susideda iš dviejų dalių, sakė tas žmogus, jis turėjo burną su dantimis, aš tą pastebėjau, kaip ir jo žalias akis; ir kadeto uniformą su raudonu lakuotu diržu. Nosis jo buvo panaši į modernius drožtukus, ji buvo apvali ir lengvai dryžuota nuo, matyt, to paties parkerio susilietimų su jąja. Matėsi, kad žmogus mąstantis.

Pirmiausia, sakė jis, reikia nustatyti žmogaus religingumo laipsnį; o tą jis jau padaręs sociologiniais tyrimais. Jis pirmasis pasaulyje įvedęs tikėjimo galingumo terminą (gal gilumo? – perklausiau aš, bet jis sakė, kad galingumo, mat norėjo būti pirmasis, kaip koks Džaulis ar Vatas ar tas, kuris išrado cepeliną, kurio vardas tampa bendriniu žodžiu). Jo vardas buvo Scipijonas, bet jis kuklinosi ir sakė, kad galiu vadinti jį paprastai – Africanus.

Šitai skaitydami galite pagalvoti, kad aš rašau kebliais sakiniais, bet tai netiesa, nes aš rašau sakinį (vienaskaita) ir paskui pridedu kitą, o jis, tas Scipijonas, kalbėjo vienu nesibaigiančiu sakiniu, kurio gale vis mataravosi kažkokia driežiška uodegėlė – niekaip nesibaigianti ir nuolat viksčiojanti, žybčiojanti ir atauganti; kai pamėgindavau jį pertraukti, jis mandagiai ją apsukdavo, ir ta žaismė niekaip nesibaigė.

Jeigu jau taip norisi, galim mėginti, taigi, Scipijonas sakė, kad žmonės yra tikintys, bet jų tikėjimo svoris nevienodas ir nustatomas socialinę padėtį dauginant iš amžiaus ir dalijant iš lyties bei vardo raidžių sumos ištraukus šaknį; kokią šaknį, – klausiau aš, bet jis giliamintiškai atsakė, kad valerijono, ir likau it mietą kandęs, – o galiausiai žmogaus religingumas nustatomas iš akies, kairiosios, žvilgsnio ir iš jo sapnų; Scipijonas vis dėlto kuklinosi ir sakė, kad, deja, jo vardas netinkąs tikėjimo galiai išmatuoti, jis nutarė pavadinti tikėjimo galios vienetus paprastai, apolonais, ir, sakykime, jeigu klonuoto žmogaus tikėjimas yra nulis apolonų, o Liuciferio – minus šimtas, tai valstietė moteris, šešiasdešimties metų, vardu Eleonora, baigusi Kembridžą užpernai, tiki keturiais apolonais, valstietis, neišsilavinęs, vardu Juozas, devyniasdešimties metų, tiki net šešiasdešimt apolonų galingumu, panelių Izės ir Roželės religingumas septyniolika apolonų; bet kas iš to, – paklausiau aš; iš to nauda mokslui, atsakė Scipijonas, didelė nauda, kuri gali nušviesti tamsybes; na, o kokiu galingumu tiki Dievas, – teiravausi, ir Scipijonas sąžiningai atsakė, kad Dievas visai netiki, ir apskritai, jei jau pradėjome apie metafiziką, tai šimtas apolonų sudaro vieną jahvį, ir angelas tiki penkių jahvių galingumu, o arkangelas išvis keturiasdešimties, ir tokia energija jau pakankama, kad būtų galima sukelti gerą cunamį ar nubausti Sodomą su Gomora dar kartą ar sugriauti Lisaboną, ir tai bus gera; o kadangi Dievas yra iš netikinčių padermės, tai jis viską leidžia ir viską laimina, nes yra pasakęs savo angelams, kad viskas galima, jeigu Dievo nėra, tai tie angelai ir smaginasi pūsdami visokias triūbas, vėtras, cunamius ir erikus, ir reikia surinkti žmones, kurie tiki bent penkiolikos apolonų galingumu, ir bandyti iš jų sapnų sužinoti, kaip priversti patikėti Dievą, tam reikia tūkstantį žmonių suguldyti ištisine linija ant tam tikro konvejerio ir leisti jiems sapnuoti, ir tada jie visi sapnuos pakankamai didele galia ir pats mandagiausias iš tų žmonių galės nueiti pas Dievą ir pasiklausti, kodėl šis ateistas, ir pamėginti aristotelinės logikos elementais atvesti jį į protą; bet gal į tikėjimą? – paklausiau aš vėl ne vietoje, nes Scipijonas pasakė, kad jis juk minėjęs, jog Dievas netiki, tai jį atvesti galima tik į protą, o tikėjimas neturi su protu nieko bendra; o Dievas turi būti pakankamai protingas, kad grįžtų į protą; bet tai nesąmonė, galvoju aš, nesąmonė ir bliuznijimas, bet Scipijonas buvo gudrus ir pasakė, kad bliuznijimas yra malda, prilygstanti penkiasdešimčiai apolonų, ir kad Dievas maldų bemaž nesiklauso, nes jam jos jau pakyrėjusios, o bliuznijimai atkreipia Jo dėmesį, ir jis lengvai pasuka ausį link bliuznijančio ir net kartais maloniai linkteli jo pusėn, o kartais mirkteli trikampe akimi, bet iš taip toli nelabai kas matosi, ir bliuznytojui atrodo, kad tai tik šešėlių žaismas sapne apie nebuvėlius, kurių yra daug, ir nebuvėliai tiki kažkur apie keturiasdešimt devynių jahvių pajėgumu; to užtenka susprogdinti galaktikai, – su pagarba pasakė Scipijonas, žiūrėdamas kur į šoną, ir tęsė, tiesdamas man didelį foliantą, žinoma, juoda oda įrištą, su užrašu "Juodosios sapnų technologijos", bet aš kažkodėl neėmiau, tik paklausiau, ar jis kartais nėra tas pats, kuris mano sapnuose stovi už peties, kairiojo, ir viską aiškina, ką tik aš bepamatyčiau, tai yra aiškina, kas man rodoma, ir Scipijonas pasakė, kad tai, žinoma, jis ar bent iš dalies jis, ir tai, kad jis dabar atsidūrė mano akiplotyje, yra tam tikras akių vylius, kas sapnuose dažnai nutinka, ir kad galima į neryškią fokusuotę nekreipti dėmesio – jis sugeba ne tiek ir ne to, bet, žinoma, nemoka dar daugiau, o dabar jis išdėstysiąs antrąją sistemos dalį, dalį, kurios niekas taip ir nesupranta apie sapnus kalbėdamas, ir ne tik teologai nusišneka (gardaus juoko būna Dievui, kai teologas, turintis pusantro apolono, kalba apie jį gražiai kaip apie piktą ir gražų arabų ristūną, grynaveislį), taigi, nusišneka ne tik teologai ir filosofuojančios moterys, bet net bliuznytojai, ir tie prašauna šikšnele pro teisybę, nes nežino, kaip arti tiesos jie yra pabuvoję, o teisybė yra ta, kad sapne kiekvienas gali paimti Knygą, kuri yra visų šventaknygių pramotė, – ir ta knyga atsirado prieš mane ant marmurinio piupitro atversta tiesiai per vidurį, jos lapų skaičius buvo begalinis ir jie buvo ploni, ir negaliu apsakyti, kaip ji buvo skaitoma, bet ji buvo skaitoma, kiek tau rūpėjo, ji galėjo atsiversti ties kiekvienu amžinu klausimu ir pasakoti smulkiai arba ilgai, apie drugelio sparno sandarą ji galėjo pasakoti ne tūkstančiuose, bet milijonuose puslapių, nes kiekviena drugelio sparno molekulė susideda iš atomų, kurių kiekvienas yra atskira visata, o toje visatoje yra savų drugelių ir žmonių ir žirgų ir kentaurų, bet galėjo tau atsakyti ir trimis sakiniais, ir man buvo leista pasiklausti tos knygos, ir aš išbandymui pasirinkau dingusius frankų metraščius iki Grigaliaus Turiečio, ir pasirodė, kad jie tokie buvo, ir knyga man juos parodė, aš supratau rašmenis ir mačiau keistą tų dingusių metraščių formą, jie buvo iš odos, nevienodo dydžio patamsėję skivytai, suverti ant vienos išdžiūvusios gyslos, ir juose su nuostaba skaičiau labai šykščias eilutes, Aclodas užmušė Thursą, Chlodas įsiviešpatavo ir panašiai, – jie neturėjo istorinės sąmonės iki pat Grigaliaus Turiečio "Gesta Dei per Francos", – aiškino knyga, ne taip kaip daugelis kitų rankraščių, kurie dingo, tarkime, Ammiano Marcelino "Res Gestae" pirmosios trylika knygų, Tacito "Istorijos" baigiamasis skyrius ar vyskupo Kristijono kronika – šitų, žinoma, gaila, bet jie yra šioje knygoje, ir aš jau tiesiau ranką į knygą pasiklausti apie prūsų istorijos pervartas šeštajame amžiuje ir pamačiau, kad knyga sušiugždėjo, joje buvusi eilutė pavirto pastraipa, ši puslapiu, o puslapis išsiplėtė iki skyriaus, skyrius iki visos knygos, ir ten buvo surašyta viskas, tą akimirką aš supratau, kad nėra laiko, kažkodėl nėra laiko, bet viena akim spėjau pamatyti, koks ten žinių ir patirčių lobynas ir kelias frazes, – paskutinį kartą knyga leidosi paklausiama tik vieno svarbiausio dalyko, ir aš, suprantama, paklausiau svarbiausiojo žmonijos klausimo, beje, sutampančio ir su man didžia problema – ar blogis yra substancialus; ar tai vien privatio boni, – deja, skausmingai buvo atsakyta, Atsimetėlis taip pasielgė savo valia ir mes ją gerbiame, ir blogis substancialus, ir knyga išnyko, kaip išnyko ir piupitras, ir aš pasakiau Scipijonui: kas tai? – ir Scipijonas atsakė Dievo vėjeliu pro raudono marmuro katedros grotas, – tau yra parodyta, kad ieškotum tos knygos, nes iki ją rasi, nenurimsi, bet jos turėjimas nuramdo per daug, todėl jūs ir gaunat netobulus atšvaitus iki laiko, – tai tu, pasakiau aš gana nustebęs, kad nustebau, nes sapne nenustembama, tai išties buvo jis, ir aš visai netyčiom supratau, kas yra didžiausias ir didysis bliuznytojas ir kas didžiausias šventvagysčių meisteris, ir man pasidarė gera ir ramu, nes esu patikimose rankose patikimame lopšyje iki laikų pabaigos ar net anksčiau.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


29029. kc2005-01-23 22:58
Dievas ateistas. Dievas, kuris netiki savimi. O jei netiki, tai ir neigia. Dievas nihilistas.

29032. rr2005-01-24 00:47
Geriausias lietuviu rasytojas.

29036. siaip sau karta ejo mazas zmogus, rado laikrasti...SA...2005-01-24 05:06
Vistik religingas zmogus tas Beresnevicius. "Bliuznytojas" kaip reikiant, delto kaltinamas pavirsutiniskumu, bet kai isiziuri pro pavirsiaus burbulus, matai, jog zmogus kaip zmogus, jautri dusia silpnybese paskendusi, kurianti absurdus ir kontrastus tam kad pasakytu tai, kas kazi ar issakoma iki galo kada nors... Echs, visa karta prie jo uzaugo (o tiksliau, kalbu apie kartos dali, kuri domisi tokiomis temomis), reaguodama uz arba pries ji. Bet vertinimai painus klausimas, na o istorines roles pripazinimas Beresneviciaus atzvilgiu sukelia daug mazesniu abejoniu. Ka gi, iki kito straipsnio, Gintareli!:)

29081. -> :-) 2005-01-24 23:56
NUotraukoje, kostiumuoto, musėt, gydytojo išraiška labai įtartina, pacientas tai ramutėlis toksai, kaip iš sapno.

29115. po palme2005-01-25 18:40
smaiksciai apie rimtus dalykus, patiko.

29116. STP2005-01-25 18:41
Tarp kitko, nuotraukoje esančio gydytojo, fiziologo, psichiatro pavardė yra Guillaume Benjamin Duchenne de Boulogne, o šių mimikos eksperimentų su psichiatrinės Salpetriére ligoninės Paryžiuje pacientais nuotraukas padarė fotografas Adrien Tournachon.

29121. ...2005-01-25 23:06
šįkart rašau tau, Beresnevičia, 8 balus. Viduryje pradėjau žiovaut, o pabaiga pasirodė geresnė net už pradžią. Na ir dar minusas už tai, ką suprasi iš čia: Quod quidem de mali substantialitate dicas, auctor, praecipue animam meam tetigit. Credo autem, reverentia erga volitionem Luciferi non hoc valet, quod malum quasi naturalem actionem accipiamus, sed secus: omnis voluntas pars est illae, quae a Deo supervenerit, et ergo iuste est angelus casus damnatus: nolens se subicere Domini potestati ipse se damnavit. Ergo reveremur non istius angeli actionem, sed orbis constitutionem. Quare tunc malum substantialem esse dicis? Nullam causam invenio, nisi istam, quam supra iam praebuerim: malum etiam est pars divinae providentiae. Ar ne tai ir esti jūsų prielaida, gerbiamas autoriau: theologici Christiani malum privationem boni appelaverunt, ut poterent pensum theodiceae solvere :)) Frater Antonius librum Veritatis omnibuscum donec quaerens Anno Domini MMV.

29124. nemoksa2005-01-26 02:52
Priestarauju prie mirusiu kalbu vartojima neisprususios liaudies akivaizdoje! Prasom vartot rusu ar nors mongolu kalbas!

29132. slogutis :-) 2005-01-26 12:21
Beresnevičius toliau kala savu stiliumi ir nieko čia nepakeisi. Viena kart gaunasi geriau kita kart blogiau, priklausomai nuo nuotaikos. Beje siūlyčiau perskaityti visą "DMITRIJ GORČIOV. Padugnės". Labai kūrybiškas necenzūrinės kalbos vartojimas, nors kai kuriose vietose ir absurdas, bet manau šitą ir mūsų žalias jaunimėlis paskaitytų - labai jau atitinka šių laikų kalba. NEMOKSA KAIP TIK TAU :) DMITRIJ GORČIOV

29147. korna :-) 2005-01-26 15:52
Bliuznytojas tai bliuznytojas... Kažkaip ramiau pasidarė.
...Kai skaičiau "Padugnes", dėl tų keiksmiukų į galvą vis lindo mintis: parašė Parulskis, išvertė Gorčiov. Tai paskui tos sriubos pavadinimas sulietuvintas kažkaip ir nebetiko, mintyse į originalą išsiverčiau.

29152. itale2005-01-26 16:48
Nesamone. Jei Dievas ateistas, tai Fizikos ir matematikos moxlu daktaras neturi issilavinimo. Ir penkiu vaiku tevas yra bevaikis. Kazkox absurdas. Nonsenso vero verissimo...

29159. italei2005-01-26 20:27
Kodėl gi? Ateistas yra tas, kuris netiki Dievą. O Dievas pats yra Dievas, jam tikėti nereikia;-)

29161. po palme :-) 2005-01-26 21:31
Puolu gint Beresneviciaus. Didele paguoda yra, kai kas nors pasako, kad ponas Dievas yra didziausias bliuznytojas ir sventvagysciu meisteris. As kaip tik ir laukiau tokio patvirtinimo, dabar zymiai ramiau jausiuos. Ach, kaip lengva ant dusios pasidaro, kai kas prasitaria puse lupu, kad mes visi is vieno molio.

29164. itale2005-01-26 22:15
Po palme-> tai, kad kazkas kazka teigia, nebutinai turi buti tiesa:) 29159-> Tai butu tas pats, kas netiketi, jog esame zmones ir kad kazka sugebame.

29168. feldas2005-01-27 00:38
Deja - Dievas niekaip negali buti tikintis, tame tarpe ir Dievu, kadangi jis zino esas Dievas. Analogija su zmonemis velgi nera tiksli: as is tikruju galiu suabejoti, ar tikrai esu zmogus, todel be savo zinojimo remiuosi dar ir tikejimu, kad vis delto toks esu - bet tai dik delto, kad tesu ribotas zmogus; tuo tarpu Visa Zinanciam Dievui tikejimu nebelieka vietos.

29170. nemoksa sloguciui (ir kitiems zinantiems)2005-01-27 01:06
kur rasti gerbiama Dmitriju Gorciov`a? slept nemoksiskumo nezadu, tai prasom placiau apie ta necenzurines kalbos meisteri, amzius, salis, kilme, vaikystes traumos, antros zmonos vardas ir visa kita kas svarbu:) Kazkada skaiciau Gorkio "Dugne", apie kuri galvojau jog ir yra kalbama (kol iziurejau kad Gorkis skiriasi nuo Gorciov, o Padugnes nuo Dugno), o is ten, jei jau prakalbau, atsimenu viena senuko piligrimo portstringavima - nereik sako zmogaus smerkt, nes nezinai ka jis ateityje padarys, ir kuo jaunesnis - tuo maziau reik smerkt, nes jam daugiau laiko lieka ateityje ka padaryt...keista vertinimo perspektyva, atskaitos taska imant nepermatoma, galimai teigiama ateiti, o ne zinoma ir netikusia praeiti... (na, politikoj si grazi mintis netinka, bet gyvenime, su kaimynais - kodel gi ne?). Idomu, paskaicius Gorciov lieka susizavejimas necenzuriniais virazais ar dar ir kazkokia mintis gyvenimui?

29182. žinanti, kur rasti > nemokšai :-) 2005-01-27 09:59
Jei įdomu, paskaityk ŠA paskutiniam puslapy. Tada bus aiškiau, prie ko čia necenzūriniai viražai ir prie ko čia gyvenimas.

29187. slogutis nemokšai2005-01-27 10:50
Apie tą Gorčiovą tai reiktų pačio Parulskio paklaust iš kur toks "fenomelus" kūrėjas atsirado. Internete išskaičiau tik tai kad ir tasai "juokino" publiką šiaurės vasaros renginyje Jurbarke. Gal reiktų kitais metais nuvažiuoti savo akimis JĮ pamatyti. Beje daba man toptelėjo, kad Gorčiovo duodami patarimai ir jo pati pozicija savo kenkėjų atžvilgiu labai jau primena Beresnevičiaus Dievą. Galima tik gardžiai pasijuokti iš svetimų nelaimių....

29195. Kas kita2005-01-27 13:08
Sąmojinga. Tai kaip klaidžiojimas rūke, nematai, bet žinai kažką esant. Gera būti nežinančiam.

29201. ...2005-01-27 14:30
Tikėjimas (kadangi kalbame apie tikėjimą Dievu (Žmogum)) negalimas be meilės, meilė gi - be tikėjimo. Dievas, turėdamas tobulą savęs žinojimą (Sūnus), netiki savimi ta prasme, kad Jam nereikia pasitikėti savo valia - Jis ją žino, tačiau Dievas myli save (Šv. Dvasia), nes yra tobulas gėris, kurio negalima nemylėti. Ar tai reiškia, kad Dievas - ateistas ar agnostikas? Ne. Viešpaties mintis apie save yra Jo būties aktas (Tėvas ir Sūnus kosubstancialūs), nebent manysite, kad tikėjimo teigiamas Dievo buvimas neturi jokio racionalaus pamato ir tas kuris netiki - turi neigti Dievo buvimą.

29212. ups2005-01-27 15:54


29220. toto2005-01-27 17:04
St.Antonijau, kur jus ruošia?

29221. po palme >itale2005-01-27 17:08
Nesakau, kad tai butinai turi buti tiesa, bet man noris tuo tiketi: toks savas Dievas, isdykes ir nesmerkiantis. Ne tas, kur 29201. argi ne baisu klausytis :).

29222. po palme2005-01-27 17:11
Man rodos, kad toj nuotraukoj yra Dievas ir zmogus. Atspekit kuris yra kuris.

29224. itale2005-01-27 17:42
Jei jau kalbame apie tikejima Dievu, tai vien meiles nepakanka. Reikia pazinti, jei nori tikrai myleti ir pasitiketi. Nesuprantu tu zmoniu, kurie sakosi esa tikintys, taciau savo isitikinimu negali pagristi ar irodyti ju teisinguma. Tada jau kvepia fanatizmu... (virs egles:) po palme-> Tai, kaip tu isivaizduoji Dieva, niekaip nedaro itakos tam, kox jis yra is tiesu :)

29226. po palme2005-01-27 17:48
Apsunkinai man gyvenima, itale. Jau kaip ir buvau sudeliojes savo pasauleziura, dabar vel is naujo teks kurpti :)

29227. ...2005-01-27 18:00
jep, man irgi nelabai suprantama, kai kas nors tiki, bet mano, kad Jėzus - mitinė būtybė :)) toto, suprantu tavo ambicijas, bet tu tenais niekada nepateksi :) High level abstrakcijos ne kiekvienam. Žinoma, jei tu norėjai ką nors prikišti mano supaprastintam samprotavimui, jokiu būdu nesikuklink, išklausysiu...nesijuokdamas.

29228. Antonio2005-01-27 18:15
ble, įtariu ir itale nesuprato, kas norėta pasakyti. Ar iš to, kad tikėjimas negalimas be meilės, seka, kad meilė yra viskas, be ko jis negalimas? Juk sakau: Dievo savižina numato tiek meilę sau pačiam, tiek ir savęs pažinimą. Kartu ir žmogus, tikintis ir mylintis Dievą, žino Dievo buvimą, mąsto apie Jį kaip apie Kūrėją, be kurio neegzistuotų net...mintis, kad Dievas gali nebūti. Au, Beresnevičia, audin` me, si Latine colloqui nequis, dic mi` quippiam Lituane :))

29234. nemoksa2005-01-27 18:55
Keistai apie Dieva:) kadangi konceptualiai Dievas didesnis uz mus, logiska isvada - neimanoma Ji aprasyt, apibrezt ir pagrist:)Tiesiog nepagaunamas musu protui ir mes tik kuriame schemas, pristatytas kad ir auksciau, kuriomis bandom PRISIARTINTI prie Dievo, bet toli grazu tik ispuikelis drystu teigt jog tos schemos, tai jau taskas (nors nesakau kad jose nera pagauta ir tiesos). Man rodos kad Dievas sugeba pabut viskuo - Pokstininku, Bliuznytoju, Teiseju, Meile, Aukletoju, Vairuotoju, Elgeta, Visagaliu, Tiesa. kaip te sake marxistai - kiekvienam pagal poreikius!

29235. ...2005-01-27 19:10
nemokša, vat kai paskaitysi kiek daugiau knygų, tai gal pakeisi nuomonę apie Dievą...į gerąją pusę :) Niekas nespraudžia Absoliuto į schemas, tik daro išvadas iš tam tikrų akivaizdžių dalykų. Tuo tarpu tos po palme ir tavo stiliaus nesąmonės, kad Dievas - tai paprastutis, fainulka bičelis, toks, kaip mes - tėra nenoro mąstyti išdava, pagoniškas antropomorfizmas primityviausia forma. Tuo tarpu tai, ką pateikiau aš, buvo mėginimas padiskutuoti apie Šv. Trejybę bei keli pasvarstymai apie pasaulio baigtinumą ir žmogaus santykį su dievybe.

29238. kitas 2 italė2005-01-27 20:13
Matai, jeigu gali pagrįsti ir įrodyti, tada tikėti nebereikia. Tada tiesiog žinai. O žinojimas juk ne tas pats kas tikėjimas. Kaip prisikėlės Kristus sakė apaštalui Tomui, kuris sakė tuo nepatikėsiąs, kol neįkiš piršto į J.K. žaizdas: "...palaiminti, kurie tiki nematę".

29239. itale2005-01-27 20:31
Jo, bet visgi Jono 17:3 sakoma, jog amzinasis gyvenimas - tai PAZINTI... Ir apskritai, kaip gali kazkuo pasitiketi ir tiketi juo, jei nepazisti? Kox pagrindas? Nera. po palme-> Zinot, geriau iskart nustatyti gedima automobilyje ir ji pataisyti, o nelaukti, kol tas gedimas bus ivykusios avarijos priezastimi, kurioje zuvot. Nemanot? Buona fortuna:)

29241. toto2005-01-27 20:56
:)
Pasakau iškart,
man dzin, iki lemputės,
-- vadink kaip nori sau - High end, High level, High ...
          -- kaip tamstai patogu --
    - tie žodžiai jau seniai PR`o/kičo įrankiai,
     & savaime skamba, užveda, - tikiu...
Bet jei manai/rašai abstraction, net neįtariu,
akivaizdu -
nesuvoki, gal nesivargini suvokt,
savų ambicijų absurdo,
pastangų
    išspaust (išekstraguot) kažką iš nieko
            tuo pačiu,
    virš tuščio sapaliojimo ribų.
?
Antonio, a-ūūū-!!!

29244. St. Antonio2005-01-27 21:05
aa, girdžiu, nerėk. Maniau, kad tu nori rimtai pakalbėti apie rimtus dalykus, pasirodo...sergi.

29246. toto :-) 2005-01-27 21:13
rimtai sakai rimtai apie rimtus dalykus?
- prajuokinai ilgam,
    smagu.

29249. nemoksa to TRYS taskeliai (...)2005-01-27 21:30
na, o Tamstos kalbas galima pavadint siandien tik mazumos praktikuojama velyvaja dekadentine viduramziu scholastika:) atsimenu NT, ten sakoma - vargsa aprenksit - tai MANE aprengsit. sitai ir turejau galvoje, o ne "fainulka Absoliuta". brrrr, karta yra teke matyti kaip tomistai maitojo tipa toki, kuris apie trejybe bande kalbet is fenomenologines filosofijos prielaidu (trejybine teologija). Na jie sake toje pacioje dvasioje ("tavo stiliaus nesąmonės, kad Dievas - tai paprastutis, fainulka bičelis, toks, kaip mes - tėra nenoro mąstyti išdava, pagoniškas antropomorfizmas primityviausia forma".). Kam gi nezinoma kad is savos teorijos poziciju visos likusios klysta? man nepatinka, kai kas nors tampa VIENOS kurios MOKYKLOS salininku ir atstovu su arogantiska gaida visiems likusiems (nors intelektualines pestynes - jei "be pykcio", labai naudingas dalykas). tai tiek apie diskusijos metodologija:)

29250. itale2005-01-27 21:37
Ir dar (gavau apreiskima:). Dede Daugtaski (...), norejot pakalbet apie Trejybe? Scusa, bet kalbame apie tikrus dalykus, o ne kazkieno isgalvotus... Nepykit, bet jusu rasymo stilius PASIKELES (te buna man atleista uz mano jaunystes padiktuota zodi:), atrodo, kad mes tik pilstom, o jus jau tikrai ZINOT, kaip yra. Hold your horses, cowboy!

29251. nemoksa to itale2005-01-27 21:42
tamsta, o jus kur? Italijoje, turiu omenyje - gal pazystami:)

29252. nemoksai ir italei2005-01-27 21:43
Dede Daugtaskis (...) ir TRYS taskeliai (...) yra tas pats Antonio ir St. Antonio. Uzveskit pelyte ant vardo (...) ir pamatysite jums skirta klasta.

29253. nemoksa2005-01-27 21:47
aciu aciu:) na gal charakteris toks:) esu mates zmogu, kuris tikrai protingai perskaitydavo knyga, bet diskusijoj prapliupdavo vos ne keiksmais, asilais ir kvailiais:) visiskai nepakeldavo priestaravimo. bet jei paskaitydavo knyga kita, nuomone pakeisdavo:) gal tas pats sakau?:)

29256. itale2005-01-27 22:03
Vis tos ligos... Manot, asmenybes susidvejinimas? Madona mia, kaip seimai sunku... Nemoksa, tebunie leista man ignoruoti jusu klausima.

29257. nemoksa2005-01-27 22:12
tebunie, tebunie, come Lei vuole, signora!

29258. po palme :-) 2005-01-27 22:47
Tai dekui, tai pradziuginot, tanto grazie. As jau galvojau man su savo antropomorfizmu tik pas graikus ant Olimpo kalno vieta. Taip ir matau savo Dieva su cigarete ir alaus bokalu rankoj musu buryje. Netgi ir su mano fantazija sunku isivaizduoti ta Dieva, kur trys lygu vienam. Dievas turi tobula saves zinojima ir myli save.... o jau visai neviltis apima, pabandzius toki Dieva kaip nors isprausti i savo gyvenima.

29259. St. Antonio2005-01-27 22:51
įvairumo dėlei kaitalioju nick`ą, jokios klastos. Jei norėčiau pasislėpti, tai meilo nerašyčiau, toto :)) nemokša, ačiū, kad apreiškei, jog scholastika - šūdas. Tik argumentų negirdėjau, nebent savo antipatiją kelių tomistų tonui laikai argumentu :)) O dėl mokyklų, tai sunku pasakyti: fenomenologai vargu ar galėtų polemizuoti su medievistais kaip lygūs su lygiais ta prasme, kad Husserliana atsisako tikėjimo duotybės, be kurios ta pati Šv. Trejybės dogma yra visiškai nereflektuojama. Kartoju, nereflektuojama: padaryk tu nors milijoną eidetinių, transcendentalinių ar whatever redukcijų - vis tiek liksi у разбитого корыта (prie suduž. geldos, bl). Kodėl? Todėl, kad fenomenologija turi savo nuostabią ir neatimamą "dogmą" - viskas gali tapti sąmonės turiniu. Nemanai, kad atsiduoda solipsizmu, nors pripažįstu, gana rafinuotu? Tokiu atveju iki Dievo pasidaro labai toli :) Todėl prieš nurašant scholastiką ar garbinant kokį nors modernų mąstymo metodą reiktų giliau suvokti jo prielaidas, o ne apeliuoti į madą, nuotaikas ar asmenines preferencijas, tsakant. itale, "nepykit, bet jūsų rašymo stilius" man išvis atrodo kreivas, ypač po tokių pareiškimų "Ir apskritai, kaip gali kazkuo pasitiketi ir tiketi juo, jei nepazisti?". Ar nemanote, kad pats tikėjimas gali būti tikslu, žmogaus savikūros būdu? Gal jūs pernelyg instrumentiškai žvelgiat į patirtį? Turbūt ir mano minėtoji meilė, ar orumas jums sukelia pasidygėjimą ir verčia klausti - o kam to reikia? Iš tokios pozicijos nesunku išvesti tai, ką jūs taikėte man - įsitikinimą visažinyste. Dar blogiau: jūs niekada nepraplėsite savo patirties, jei nepakeisite šių nuostatų. Dixi.

29260. nemoksa to Antonio2005-01-27 23:28
tamsta st.Antonio, nesupratot mano intencijos: nenubraukiu medievistikos ir vienas is mano hobiu yra ypac viduramzisku istoriju pasiskaitymas (istoriju, ne filosofiju). o ten sveiko proto buvo nemazai (pavz prostitucijos ir konkiubinato istorija, siu dalyku oficialus baznytinis traktavimas labai papiktintu siuolaikinius sumedejusius puritonus - bet klystu liberalai jei noretu panaudot savo teorijai)Tik norejau pademonstruot, jog kalbiskai ir is savo boksto, visada galima atrast tinkama epiteta kitam nusakyt - Jusu atveju: "primityvumas", mano atveju - "dekadentine". Musu kalbos apie Dieva esme buvo, jog kartais Jis nera absoliutas, keliantis siurpa, baime, drebejima (R. Otto, Beresneviciaus autoriteto, zodziais sakant), bet kaip kazka draugiska. taip kaip apastalai kad kartu vakarieniaudavo, islenkdavo vynelio ir, kuom neabejoju, su Kristum persimesdavo vienu kitu smaiksciu juokeliu apie muitininkus ir moteris. O siaip as ne fenomenologas ir netgi ne kantistas, ten daviau pavyzdi noredamas perteikt diskusijos dvasia, o ne teigdamas/neigdamas koki tai turini:). o siaip, nemoksa as ir tiek...be jokiu pretenziju i teisuma, tik su keistu jautrumu tendencingam teiginiu formulavimui:)

29262. po palme2005-01-28 02:20
Zemai lenkiu galva pries nemoksa: noreciau taip moketi taskelius sudelioti. Sv Antanas/Antanas/Trys taskelis(turbut trejybes garbei)kas be ko, zmogus giliai mastantis ir labai issilavines, bet kazkaip jo taskeliai veikia atstumianciai. Bet cia tik mano kukli nuomone

29263. troy :-) 2005-01-28 07:57
VisasGorcevas/Gorciovas http://gorchev.lib.ru/txt/by1/predn.shtml http://www.gorchev.lib.ru/pokemon/01-10.shtml http://www.livejournal.com/users/dimkin/

29268. nemoksa to po palme , troy2005-01-28 09:58
Po palme, kam ta zemai nulenkta galva pries mane?! as, jus (turbut), mes juk kuklus zmones, nepadare nei gero, nei blogo, tad ner ko nei ja nuleist zemai, nei ja iskelt aukstai - tebunie tad laikoma normaliai!:) O ateity bus matyt, kaip cia bus:) Aciu Troy, pasiziuresiu Gorciov, o tai mano keiksmu arsenalas jau pradejo kartotis ir aplinkiniams darytis nuobodus:) o ir siaip, kartais tokie jumoristai man i poetus panasus buna, vot ima ir sakiniu izvelgia tai ka 15 minuciu ismaningais zodziais tektu aiskint:)

29273. itale2005-01-28 11:21
Nemoksa, va bene, tik nevadinkit manes SIGNORA. Man dar toli grazu iki tokio kreipinio...

29278. itale2005-01-28 11:51
St. Antonio, dar uzsipulkite, kad kaip as, mergina, dristu reiksti savo mintis tokioje vyriskoje kompanijoje :) O tai, ka rasete komentare 29259, tai nelabai supratau arba dal raset ne apie mane:) Tiek to, nenoriu pyktis. Bet vistiek nesuprantu jusu.

29279. Galvakojis2005-01-28 11:55
Kartais ir daugiau uztrunka.O vienu sakiniu-tai beveik izeidimas!

29290. korna > sau2005-01-28 13:53
Jei vienu sakiniu - man labai trūksta bažnyčios, kur paglostytų galvą ir pasakytų - tu vėl gera, nebesigraužk...

29293. tas pats 2 italė2005-01-28 14:15
Bet pažinti įmanoma tik pasitikint. O kitaip tariant, siekti kažką pažinti galima tik tada, jei tiki, kad tas pažinimo objektas egzistuoja;-)

29300. v.p.2005-01-28 16:16
bažnyčioj mušasi

29301. nemoksa to itale, korna2005-01-28 16:32
itale, gerai gerai, busite signorina, non si preoccupa e mi scuza per l`offesa:) Korna, o Jus gera gera...tikrai taip. Dievas didesnis uz musu sirdis - kazkur parasyta taip, nebesigriauskit tad...

29308. po palme2005-01-28 19:48

Paskutinis Svento Antano gundymas

Autorius atsiriboja nuo po palmes.

Vardai tik atsitiktinai gali sutapti su cia minimais
Grazus rytas pajuryje. Brizas kedena palmiu sakas, bangu musa glosto smeli. Po palme raso traktata apie De gratia Divina arba apie Didiji Sikniu. Ant peties jam tupi Varna ir diktuoja(palme to nesupranta). Netoliese toto su nemoksa zaidzia kortom durniu ir kalbasi apie moteris. Ant stalelio kruva doleriu. Just another day in paradise, kazkodel angliskai pagalvoja po palme, o juk budavo pazvelgi pro langa, o ten kur pazvelgsi visur balta. Zvilgteri pro langa ir po to sukteli sugerovams: kazko siandien labai banguota. Likusieji uzmeta aki, uzsideda gelbejimosi liemenes ir dingsta is namelio. Cia autorius turi pastebeti, kad palme visada budavo letos orientacijos ir labai nejautrus gamtai. O kartais netgi lauzydavo berzeliu sakeles. Paseilejes rasikli jis bando testi, bet nuojautos neapgausi: kazkas cia ne taip. Aha, Varnos neber, greitai sumeta. As ir pats galiu, isdidziai pagalvoja. Pamirko rasikli i vandeni salia... Cia autorius gerbiamiems skaitytojams turi pasakyti, kad sujudejus zemes plutoms po Ramiuoju Vandenynu, cunamis ka tik nuslave visa sala. Palmes traktatas, taip ilgai ir kantriai rasytas, pluduriuoja vandeny aplink. Pats palme, plunksna bedazas juros vandenin, galu gale atitoksta: A, mano plunksna is nerudijancio plieno, pasiguozia. Isikimba i pro sali plaukianti zarstekli ir pradeda svarstyti apie gyvenimo prasme. Zvilgteri aukstyn, ten isvysta teologu dieva ir atsidusta: matyt teks paciam gelbetis. Pro sali vandeniu eina Sv Antanas, rankomis susikibes su Sv Trejybe. Jie snekasi apie tarpusavio supratima ir meile. Palme greit sumoja atrades aukso gysla ir bando uzsirasyti ka girdis ant slapiu lapu. Pradeda skesti. Gelbekit, suinkscia, antraip kas zmonems visa teisybe apie jus parasys. Sv Antanas paleidzia Sv Trejybes ranka, greit surenka slapius lapus nuo vandens pavirsiaus ir sudeda i buteli. Mandagiai Palmes atsiprases, paima is jo ranku paskutini puslapi ir juo stikline saugykla uzkemsa. Buteli nusviedzia kuo toliau. Po to vel isiskimba Sv Trejybei i paranke... ir vel isitraukia i gilia diskusija. Palme gailiai ziuri i nutolstancias nugaras ir galvoja kiek dalyku liks neuzrasyta. Dieve, kodel mane apleidai, issiverzia is krutines. Pastebi ant vandens pluduriuojancius dolerius. In God we trust, perskaito. Aha...susipranta. Susirenka visus zaliuosius, nusisamdo pro sali plaukianti laiva ir ilgai ir laimingai gyvena. Tiesa, keleta kartu bande pasakoti apie tai, kad jam nutiko, bet buvo isjuoktas. Netgi buvo sutikes Sv Antana, bet tas nudave jo nepazistas ir praejo pro sali.

29311. slogutis2005-01-28 21:19
Keista, kad kazkam (29132, 29189) prireike mano niko... Na jis nera kazkaip privatizuotas, bet tiesiog man dabar nei sis nei tas. Tarsi buciau kazko netekes... ka gi man dabar daryti? ar dziaugtis, kad jis tapo kokiu tai prekiniu zenklu, ar liudeti kaip netekus pilietybes?
O gal as tapau sizofreniku ir nebeatmenu, kad parasiau cia kazka???? Visiska sloguma...

29312. Insipiens2005-01-28 21:23
Salve, Antoni, dicas forsitan mihi, qvamobrem avctorem reprobaveris, si ille nihil alivd quam tvite ipsivs sententiam de providentia divina expressisset? Scribe tvnc eo novem, non octo :)
Qvod avtem de phaenomenologia locvtvs sis, non invenio in eo qvicqvam falsvm, sed rogem te hoc: si pvtas Sanctam Trinitatem inaccessam et ineffabilem esse erga conscientiam, qvo modo tvm possit ea a nobis cogitari? Plvs interrogem, collega: nonne falleris aestimans Hvsserlianam ad tales redvctiones insvetam esse, vt omnem experientiam extra conscientiae regnum posveret. Sensio aliter fvisse: vt nvlla svperstitio sev consvetvdo cottidiana philosophiam meditationemve intraret, Hvsserl finxit qvod epoche appellatvrvs esset, non vt tali modo quaecvmqve phaenomena ex mente reiceret. His acceptis, forsan fieri potest S. Trinitatis dogma ex modernae philosophiae parte explicare sine ulla discrepatione cvm doctrina Ecclesiastica.
Cvra vt valeas.

29313. ..2005-01-28 21:52
ziu kuo maziau straipsniu - tuo daugiau komentaru. nesibaigianti jura blevyzgu.

29314. nemoksa2005-01-28 22:05
chem...lotynu kalba mane zudo...jauciuosi diskriminuotas ir isstumtas i nereiksmigus diskusijai pakrascius..pergyvenu, frustruojuosi, na nors prancuziskai s`il vous plait! po palme, negi as toks permatomas - kortos ir kalbos apie moteris sudaro puse mano nereiksmingos keliones sioje asaru pakalneje:)

29316. toto :-) 2005-01-28 23:02
nėra jau taip blogai, kortuoti su nemoksa,
/intarpas po palme epui "Paskutinis Svento Antano gundymas" /
:)
- galvojo toto, karts nuo kart
bandydamas nuspėti mostį,
o kai šakalo nuojauta neklysdavo,
mintis savimeilę kuteno, glostė
apie rojų
šalia nugerto ryškalų bokalo,
baro ant altoriaus
LM erotinio kanalo,
kur amazonės audžia konaną barbarą...
   - šatenėms braaa-vo!
   - mintyse niūniavo,
    kinkavo ir matavo:
- pralaimėt taškais / taškais išlošti -
  lygu nepajust finalo;
- pasiduot procesui? - kokio galo!
- - -
vėjelis dūko,
darė savo -
keistai pro nosį prašmėžavo
į tritaškį sušutęs kūčių tvartelio gazas,
pravirko unitazas,
palmė repetavo gluosnį,
link žemės linko, rinko,
po lapą
iš užšauto amo,
mokyklinio penalo skląsčiu
raikė,
dėjo ant dalybų stalo...
/The End (= be galo :)/

29317. nemoksa2005-01-28 23:57
paskaicius Toto, kortos pasidare kazkas ipatingo, paslaptingo, zavaus, itemto, romantisko...kaip as anksciau to nepastebejau, nemoksa as tikras, nosi i zeme ikises, i dangu nedristantis pazvelgt...oh, kada sirdis mano issilaisvins ir varpeliu skambejimais nuskris i mylimosios sirdi...:( (prie ko mylimoji, nezinau, matyt laikas jau:))

29322. Frater Antonius sapienti Insipienti et al. benigne respondet2005-01-29 13:52
vuo ble, Beresnevičia, pasirodo, turi gerbėjų. Ką gi, prisipažįstu suklydęs ir nepagrįstai tave nuvertinęs - rašau 8 su pliusu, gali eit pasigirti mamai (vis tiek kitu straipsniu apsišiksi kūlvirsčias). Insipiens, chulish tu čia romėną "statai"? Gal dar, majuskulais pradėsi rašyt? Jau kaip už**sa tokia bohema: tai jotas rašo, tai u vietoj v, v vietoj u. Na bet px, jei reagavau į pirmą pastabą, tarsiu žodį ir antrosios atžvilgiu.
Jeigu teisingai supratau (arba: jei tu teisingai sulotyninai savo mintį :), fenomenologai galėtų "atsifubolinti" nuo manųjų priekaištų tuo, kad aš iškraipau jų epoche vaidmenį, ir/arba tuo, jog Šv. Trejybė kaip nors turi būti perceptibilis conscientiae, ta prasme, sąmonei. Ni-chu-ja, mi Latine amice, net jeigu aš redukavau į nulį tą turinį, kuris lieka atlikus huserliškąsias redukcijas :), nesuprantama, kokią vietą f-loginėse meditacijose vaidina Credo. Jei reflektuosi patį tikėjimo fenomeną vargu ar pasieksi Šv. Trejybės įžvalgą, o jei pastarają, tai apskritai nieko nepasieksi, nes ji neduota patyrime. Kaip ta kvailė itale sakė: "mes kalbame apie tikrus dalykus" :)))) So, ką turim? Mano supratimu, reikia laikinai užmiršti parmenidišką mąstymą ir atitinkamą scholastinį rigorizmą, pagal kurį matom Dievo mintis - absurdas :) Tokiu atveju sąmonė tampa tuo, kuo ji turi būti: esamos patirties įprasminimo sfera. Nebent mes vėl laikome žmogų tiek identišką Dievo paveikslui, kad sąmonė visiškai atitinka savo prototipą - mens divina. O mes nelaikome. Tuomet didžiosios krikščionybės, t.y. būties, dogmos tampa išimtinai Apvaizdos prerogatyva. Juk vienas Dievas tepajėgus savo dievišką būtį suprastinti iki žmogaus mąstymo, galima sakyti, sukurti naujas noemas-noezes ir viską, ko reikia Huserliui, kad jis būtų laimingas. Iš naujo sukurti, papildyti sąmonės struktūras ir tokiu būdu suteikti žmogui naują supratimą kaip gratia Dei išraišką. Spero haec clara fore.

29325. troy :-( 2005-01-29 14:12
Pasirodė Gorčevas yra labai pasibaisėjęs Šatėnų elgesiu. Versta be jo žinios.Babkių aplamai iš fašistų lietuvių nesitiki.Mus tai auklėja Šatėnų redakcija moralės ir kitų aukštų dalykų,o pati?

29327. toto2005-01-29 14:58
troy, dėkui už D.G. link`us. O kur radai info dėl pažeistų autorinių teisių?

29331. troy2005-01-29 15:55
tai jis ir raso savo bloge apie lietuvius,paskaityk..

29337. varna :-) 2005-01-29 18:24
na, po palme ir toto - jūs čia skėlete tai skėlete. Tikrą žiežirbą įskėlete ne vieno (TIKIUOSI) ŠIRDYJE...

29343. Insipiens2005-01-29 20:48
na matai, frater, fenomenologijoj būta ne vien Huserlio, bet ir kt. pavardžių :), todėl nederėtų taip vienareikšmiškai kritikuoti šio įdomaus metodo. Nors žinoma, kalbame čia daugiau hipotetiškai, o ne remdamiesi konkretaus fn tyrimo pavyzdžiu. Akivaizdu štai kas: jei koks pozityvistas e.g. Karnapas ar jo kompanijos nariai imtų aiškinti, jog teologijos sąvokos yra vien atgyvenusi meno forma, neturinti perspektyvų filosofiniame diskurse, iš tokių kalbų mes galėtume tik pasijuokti ir parodyti jų prielaidų ribas. Apskritai filosofinės sistemos, mokyklos egzistuoja todėl, kad nėra vienos sistemos ar mokyklos, tad kalbėti apie jų darną ir supratimą savaime prieštaringa. Bet būti alergiškam, kaip kažkuris pilietis, vienos tiesos, vienos teisingos nuomonės paieškoms, man atrodo dar kvailiau.

Me avtem praecipve beavit vnvm dictvm tvvm: Sine Deo non qvidem eivs non essendi idea fvisset.

Valeas.

29345. nemoksa2005-01-30 02:57
jooooooooo......kazkada skaiciau jog Augustinas (is Hipono) buvo laikomas baisiai issimokslinusiu vyru todel, kad skaitydavo garsiai netardamas skaitomu zodziu (o tik akimis/mintimis)...o as si tuos visus "gic", "hic", "dic" sugebu istart tik be proto prisivalges ir tada beveik neturaliai ta lotynu kalba verziasi is kuno...bet antro skiemens pridurt niekad nesisejo, nors tevas pasakojo, kad vienas jo draugas tuo naturaliu budu sugebedavo vos ne sakini, nepaprasto ispudzio, susneket...na bet kur man..iki Augustino, ar nors iki to tevo draugo...jo, mazeja Lietuvoj milzinu,lieka tik...nemoksos...

29391. Prazuvelis:)2005-01-31 09:11
Ka man daba daryti?Arba kam man taip daryti neklausiama siose vietose...

38044. inform = 0.2005-07-19 14:57
Ir vel, is saves - kvailius! Argi kyla klausimas - JIS - tai jius, pasiziurek i veidrodi.

52823. A.2006-02-26 11:40
Tobula

Rodoma versija 179 iš 203 
13:29:21 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba