ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-07-03 nr. 707

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ZIGMAS VITKUS. Brechtiškas prezidentas (47) • SIGITAS GEDA. Apie literatų gimstamumą (10) • LAIMANTAS JONUŠYS. Naivumo apologija (49) • PATRICIJA ŠMIT. Eilės (4) • Su amerikiečių filosofu JOHNU SEARLE’U kalbasi Arnis Rytupis. Nežinau, ar musės turi sąmonę (16) • CHARLES SIMIC. Didžiausioji paslaptis (11) • Gerbiami autoriai! (2) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (19) • AGNĖ NARUŠYTĖ. Trumpasis jungimas: Vizgirda (2) • Čigonų poezija (7) • RASA ČERGELIENĖ. Laisvė nerašyti (11) • RASA RAMONAITĖ. Personažas (4) • VIGMANTAS BUTKUS. Sodyba Dubysos slėny (3) • Vengrų folkloro grupės "Esztenįs" iš Miškolco vadovą ARNOLDĄ TÓTHĄ kalbina Juozas Šorys. Moldvos čangų piemenų kalnų būklė (10) • DAVID BROOKS. Politinės segregacijos amžius (8) • ALBERTAS RUGINIS. Politinių kalinių gyvenimo komiksai (6) • laiškai (74) •

Brechtiškas prezidentas

ZIGMAS VITKUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kolona. Vilnius. 2001
Vytautas Balčytis

Idealiai valstybei, anot Platono, turi vadovauti filosofai – visapusiškai išlavinti ir autoritetingos komisijos patikrinti asmenys, kurių išmintis ir sugebėjimas teisingai valdyti yra visų polio gyventojų gerovės garantas. Būsimieji valdovai privalo būti sumanūs ir ypač talentingi žmonės. Jie privalo išmanyti matematiką ir astronomiją, dešimt metų mokytis harmonijos, būti lavinami muzika ir gimnastikos pratimais, studijuoti filosofiją ir galiausiai išlaikyti sunkius egzaminus. Tuomet jie yra pasirengę tapti valstybės vyrais. Platonas nori pasakyti, kad valstybę privalo valdyti kompetentingi asmenys, kurių įžvalgos ir tiesos supratimas yra pagrindinė polio klestėjimo sąlyga. Jie turi gerai ir sąžiningai, taip pat kūrybingai atlikti jiems patikėtą socialinę funkciją.

Geras amato išmanymas leidžia meistrui pelnyti autoritetą savo ceche; bendruomenė, pripažindama amatininko kompetenciją, leidžia jam susitapatinti su jo atliekama socialine funkcija ir taip sukurti savo, kaip profesionalo, tapatybę. Tokią tapatybę būtų galima pavadinti funkcine, t. y. žmogus yra tai, ką ir kaip jis daro. Jeigu jis tai daro gerai, jis – autentiškas. Žmogaus, kaip rūšies, apibrėžimas pagrindiniu matu pasirenkant jo atliekamą darbą yra fundamentalus, galbūt net pagrindinis, tačiau ir ne vienintelis.

Šį straipsnį buvau sumanęs parašyti prezidento rinkimų proga (tuomet dar nebuvo žinomi rezultatai). Taigi norėčiau užduoti klausimą, kuriame galbūt slypi pagrindinė šio rašinio prielaida ir kuris yra glaudžiai susijęs su anksčiau aptarta funkcinio identiteto problema: nepriekaištingas savo pareigų atlikimas, cecho ir visos gildijos taisyklių išmanymas, nepaperkamumas ir veiklumas – ar būtent šiomis išvardytomis savybėmis remiantis turėtų būti renkamas valstybės vadovas? Norėčiau kalbėti būtent apie jį, nors toks pat klausimas galėtų būti pritaikytas kiekvienam aktyviai visuomenės gyvenime dalyvaujančiam žmogui.

Visos ką tik paminėtos gero prezidento savybės yra neabejotinai privalomos kiekvienam kandidatui. Kai vyksta rinkimų kampanija, jos dalyviai gina savo remiamus kandidatus, stengdamiesi nurungti varžovus moralinių ir techninių savybių, kuriomis pasižymi jų ginamasis, svoriu. Tai normalu ir, be abejo, demokratiška. Per rinkimus kiekvieną potencialų rinkėją atakuoja tiršti moralinių argumentų ir kontrargumentų prisodrintos informacijos kvantai, jie unikaliu, vienatiniu (dažniau iracionaliu nei racionaliu) būdu akumuliuojasi individo smegenyse, ir šis nusprendžia, tinka ar netinka vienas ar kitas kandidatas. Sugebės jis ar nesugebės? Supras ar nesupras? Kandidato galią ar negalią, naudą ar nenaudą galima apibrėžti keliais būdais. Pirmiausia funkciniu – juo naudojasi tie, kurie paprastai domisi politika: "Ar galės jis turėdamas tam tikras žinias ir sugebėjimus racionaliai bei veiksmingai dirbti?" Pragmatinis sovietinis būdas būdingas nemažai daliai nusivylusių, bet labai aktyvių valstiečių (pusiau juokais kalbant, tam reikia platesnių antropologinių tyrimų): "O ką jis mums duos?" arba "Ką jis mums davė?" Ir galiausiai pasyvus iš esmės apolitiškų, nors ir neabejingų žmonių būdas: "Ar jis yra padorus žmogus?" (Padorumas šiuo atveju užčiuopiamas asociatyvine intuicija.) Trumpai tariant, kandidato vertė ir kompetencija apibrėžiama egzistuojančių socialinių problemų ir sugebėjimo jas spręsti fone; taip yra įprasta ir iš esmės teisinga. Atsakingas ir mąstantis rinkėjas pasirinks tokį kandidatą, kuris yra pajėgus, kompetentingas ir sąžiningas profesionalas, solidarus su savo tauta. Ir jis bus teisus – kuo daugiau tokių rinkėjų ir kandidatų... Tačiau, kaip jau buvo minėta, funkcinis identitetas nėra vienintelis, todėl anksčiau pasakytą teiginį galima ir reikėtų performuluoti taip: kandidato vertė ir kompetencija, taip pat pagrindinis kriterijus norint eiti svarbias visuomenines pareigas yra sugebėjimas mesti savo tautai iššūkius. Taigi – ne rūpestingas prezidentas, ne suprantantis, ne gerai išmanantis savo darbą, ne padorus, ne geras ir ne blogas, ne šluostantis ašaras (tiems, kurie kaip jaučiai, nekalti dėl savo tamsumo, maknoja po savo ir kitų sielas), bet matantis ir suprantantis tautą ištikusias makabriškas mentalines deformacijas bei jaučiantis egzistencinę atsakomybę už tai, kas vyksta jo šalyje. Skausmas ir iššūkis tuomet tampa esmine solidarumo forma. Prezidentas privalo būti metafizikas, jis taip pat privalo būti magas.

Politika gali būti suvokiama kaip teatras, o politikų veiksmai nagrinėjami tokiu pačiu principu, kuriuo vadovaujasi teatro kritikai, analizuodami spektaklius ir jų personažus. Ar didelė erdvė skiria aktorių ir jo personažą? Kokio pločio ir gylio yra šis plyšys? O gal jie susitapatinę? Ar didelis atstumas tarp aktoriaus ir žiūrovų salės? Kiek aktorius yra pajėgus ją "aktyvuoti"? Klausimai skamba taip, tarsi atsakymai turėtų būti duoti po išsamių kiekybinių skaičiavimų. Deja, taip nėra, ir išsami kiekybinė regimybės (ir tik regimybės!) analizė mažai kuo gali padėti. Politikos poetiką ir draminį siužetą turi tirti teatro kritikai, teatro antropologai, o ne sociologai ar politologai, kurie paprastai volioja empirinę medžiagą joje pačioje ir sugeba iš jos išspausti tai, ko ji, kaip substancija, iš tikrųjų neturi.

Politikos lyginimas su drama ir melodrama nėra tiktai metafora. Visas politinis vyksmas kaip socialinio gyvenimo forma yra paremtas (melo)draminiu siužetu. Tai nuolat vykstantis spektaklis su visais jam būdingais atributais: scena, aktoriais, žiūrovais, dekoracijomis ir, be abejo, režisieriumi. Per istoriją viena teatro koncepcija keičia kitą – iš pradžių režisierius terorizuoja žiūrovus, primesdamas jiems savo pasaulio suvokimą, paskui tie patys žiūrovai nuverčia režisierių ir ima kurti spektaklį patys arba nusprendžia pirmiau pakeisti dekoracijas, tikėdamiesi, kad scena ir joje vaidinančiųjų elgesys po šio ryžtingo veiksmo pasikeis savaime. Politika ir teatras nuolat yra istorijoje. Jie ją kuria. Per karą teatras lieka tuščias, tačiau pats principas niekada nemiršta – jis sklando ore ir dar su didesniu įniršiu ieško kūno, kuriame galėtų palikti savo žymę. Taikos metu viskas vyksta priešingai, teatras yra gausiai lankomas ir tarp režisieriaus bei žiūrovų įsivyrauja pusiausvyra. Režisierius stengiasi privilioti žmones į teatrą, o šie atsidėkoja pripažindami jo talentą ir sugebėjimą juos valdyti nesukeliant nė mažiausio įtarimo, kad jie yra valdomi. Žiūrovai dievina spektaklius, kuriuose jiems netrukdoma įsikūnyti į aktorių atliekamus vaidmenis ir kartu su jais išgyventi dramatiškas situacijas. Tokius aktorius ir režisierius jie mėgsta ir jais pasitiki, t. y. mėgsta tuos, kurie deklaruoja esą solidarūs kiekvieno žiūrovo atžvilgiu. Politikoje tai pasireiškia tokiais teiginiais kaip "aš gerbiu kiekvieną žmogų" arba "žmogus pats nuspręs, kuris kandidatas tinkamiausias".

Režisierius, kaip jau turėjo paaiškėti, yra prezidento atitikmuo. Jis ir yra didysis politikos magas, stovintis užkulisiuose, kai spektaklis vyksta (tarkime, tuomet, kai parlamentas priima sprendimus) ir pasiekia apogėjų. Tas, kuris valdo simbolius, kuris gali daryti įspūdį ir savo pozicija kontroliuoti įtampą visuomenėje (ar galima įsivaizduoti parlamentą, kuris darytų įspūdį?). Kalbu ne apie Liudviką XIV ar kokį kitą spinduliuojantį absoliutų monarchą, bet apie bet kurios kuklios demokratinės valstybės prezidentą. Viso to nėra Konstitucijoje, tačiau dėl to simbolinės prezidento galios nesumažėja.

Geras prezidentas yra režisierius, gerai išmanantis teatro istoriją ir per ją susiformavusius vaidinimo būdus. Ką pasirinkti: draminį siužetą ar melodraminį – jo prerogatyva. Dažniausiai pasirenkamas antrasis. Melodramiškumas tampa realiu ir normaliu prezidento ir tautos bendravimo turiniu; tai paprasta strategija, kai kandidatas solidarizuojasi su savo tauta deklaruodamas (nebūtinai nenuoširdžiai) jai savo ištikimybę ir pasiryžimą dirbti jos, o ne savo labui, taip pat pažadėdamas jai savo dėmesingumą ir paramą. Sutarta. Prezidentas pradeda darbą, tauta stebi jo žingsnius. Darykime prielaidą, kad darbas vyksta sėkmingai ir abi pusės yra daugiau ar mažiau patenkintos (juk prezidentas niekada negali būti nepatenkintas savo tauta...). Valstybės vadovas stengiasi įsigilinti į tautos rūpesčius, suprasti ją, užjausti, jis važinėja po provinciją, dalyvauja filantropų vakarienėse, skaito laiškus ir tuomet priima racionalius, visiems naudingus sprendimus... Nepamirškime, apie ką kalbėjome anksčiau: politika yra spektaklis, prezidentas, blogas arba geras, – režisierius (jis taip pat ir aktorius – teatro istorijoje tokie dalykai dažnai pasitaiko), tauta reiškia žiūrovus – jie taip pat vaidina ir, svarbiausia, visi vienas į kitą gilinasi. Trumpam sugrįžkime į XIX–XX amžių sandūrą, į melodraminį teatrą, tiksliau – į operečių sales, kur susitapatinimo principas (t. y. kai žiūrovas įsivaizduoja save aktoriaus vietoje ir kartu su juo išgyvena visus audringų jausmų niuansus) buvo esminė moralaus meninio sprendinio sąlyga.

Toks principas puikiausiai veikia ir šiandien, nors ideologiškai jis pralaimėjo jau labai seniai. Dar tuomet, kai Bertoldas Brechtas griežtai atsiribojo nuo jausminio ir tikrovę simuliuojančio teatro, iškeldamas socialinio, blaivaus, šiurpaus, tikrovei adekvataus, deramą atstumą tarp salės ir meninės realybės palaikančio, ypač kritiško teatro idėją. Brechto teatras neleidžia žiūrovui snūduriuoti, neleidžia jam susidaryti klaidingą įspūdį, kad režisierius ir jo trupė pataikauja jo skoniui ir supratimui, neapsimeta, kad pagarba, turiu galvoje pagarbą salei, yra savaime suprantamas dalykas, ir, svarbiausia, nesako jai nereikalingų komplimentų, ypač tada, kai ji to nenusipelno ("žmonės patys išsirinks", "žmogus žino, ko jam reikia", "ar jūs manote, kad paprastas žmogus yra kvailas?"). Brechtiškas prezidentas nebijo pasakyti salėje sėdinčiam žiūrovui, kad šis serga, išdrįsta įvardyti ligos simptomus, aiškiai reflektuodamas fantasmagoriškas socialinių problemų pasekmes. Brechtiškas prezidentas yra toks, kurio viduje nuolat vyksta drama, o ne melodrama.

Brechto teatras yra socialinis politinis teatras. Pagrindinė jo tema – socialinė realybė, tiksliau, tos realybės kritika – aštri ir bekompromisė, neįžeidinėjanti, nepataikaujanti, bet analizuojanti. Ir, svarbiausia, neredukuojanti socialinės problematikos į kokį nors vieną veiksnį, pvz., ekonomiką, bet išplečianti ją iki kraštutinumo, atskleisdama egzistuojančių socialinių konfigūracijų, pripildytų skausmo, išsigimimą. Brechtas demistifikuoja, jis rašo pjeses, nurodo aktoriams koordinates, kuriomis vadovaudamiesi jie turi vaidinti, kad paveiktų žiūrovo sąmonę. Šio reakcija priklauso nuo to, kokio stiprumo bus iššūkis, taip pat kokia retorika vadovaujantis jam bus pasakyta, kad jis yra ligonis arba vergas. "Tikrame" teatre tiesioginis kreipinys į žiūrovą, vartojant apibendrinamąją formą "mes" ("visi mes sergame", "visi mes mirsime"), neįtikina. Politiniame teatre – priešingai. Toks pasakymas gali veikti tarsi šaltas dušas. Deja, sunku įsivaizduoti prezidentą, kuris išdrįstų kritiškai įvertinti ir įvardyti savo tautos psichinę būklę, jeigu reikia, net vartodamas medicinos terminus. Būtent toks prezidentas yra reikalingas – medikas ir režisierius (pageidautina, ekspresionistas). Medikas – kad išlaikytų reikiamą distanciją tarp savęs ir tautos, režisierius – kadangi pagrindinė jo funkcija – parodyti tikrovę tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. Kalbant apie prezidentą, jo funkcija yra ne vien reprezentuoti valstybę arba kurti jos įvaizdį. Prezidentas-režisierius, įvardydamas sergančios tautos ligos simptomus, žvelgdamas į ligą "holistiškai", neredukuoja jų į mechaninius kūno sutrikimus (ekonomines problemas), toks prezidentas yra griežtas antimarksistas. Geras prezidentas meta iššūkius ir demistifikuoja, parodydamas, kad visos problemos egzistuoja žmonių sielose, santykiuose, bet ne ekonomikoje – taip išorinių jėgų spaudimas yra šalutinis veiksnys.

Pabaigoje norėčiau iškelti keletą, mano galva, esminių klausimų, kurie yra glaudžiai susiję su anksčiau nurodytu gero prezidento apibrėžimu. Taigi – kada prezidentas bus ne tik geras savo šalies reprezentantas, bet ir geras režisierius? Kada jis išdrįs mesti savo tautai pozityvius iššūkius (taip kurdamas solidarumą, pagrįstą ne melodrama, bet drama)? Kada jis kalbės su savo tauta neplonindamas liežuvio? Kada rinkėjai bus pasiekę tokią savivoką, kad nebijos išrinkti prezidentą, kritikuojantį juos pačius? Ir ar toks prezidentas apskritai gali būti išrinktas?..

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


19012. Rūta2004-07-05 10:22
Įdomu, tik galėjo tilpti ir į vieną puslapį, reiktų paredaguoti.

19015. Jonas2004-07-05 11:40
Geriausiai minėtus kriterijus Lietuvoje atitinka vienas iš satenų įkūrėjų. Tačiau paskaitykime komentarus apie jo ir jo bendraminčių straipsnius ir pamatysime jį supančią aplinką. Išrinkus jį vadovu, ko gero būtų ,,suvalgytas" greitai. Kodėl? Todėl, kad tokiam valdymui ir valdytojui būtų reikalinga dvasinė, supratinga aplinka. Ką turime šiandien? Pasaulio mokslininkai džiaugiasi Saturno žiedais, išleido milijardus, kad juos pamatytų ir parodytų kitiems. Parodė. Saturno žiedų patamsėjimas skelbia Žemės dvasinę katastrofą. Milijardai išleisti, kad savo dvasinį veidrodį pamatytume Saturno žieduose, o plika akimi dvasinės katastrofos žemėje nematome, nors apie tai gana argumentuotai teigia ir satėnų filosofai. Prasideda tokiais atvejais dieviškasis- tiesioginis valdymas. Tokiam valdymui Dievas pasirenka tuos, su kuriais Jis gali susikalbėti; mažutėlius, nieko nebaigusius, bet turinčius imlią, supratingą širdį, ir ne tik šiame gyvenime paruoštą dvasią. Yra skelbiamas Žodis. Jis išgirstamas arba ne. Sekama juo, arba ne. Štai tokia eschatologinė valdymo filosofija.

19022. ebola2004-07-05 13:11
Nesupratau Jonai as to sakinio kad valdymui ir valdytojui reikalinga dvasine aplinka ir todel jis butu suvalgytas.Is tiesu ji visiems reikalinga.Ne vienas is musu negali islikti be atjautos ir meiles.Ne vienas didvyris neisgyventu be kokios is paskos pitlinancios pilkos moteriskes, renkancios jo ismetytas kojines, ar be kokios isimylejusios paleistuves.Ar pagaliau mociutes, laikancios jam blynus suvyniotus po pagalve. Tai nuostabu, kas varo zmones "pirmyn" ir sunkiai suvokiama.Man paliko ispudi toks palyginimas.Kazkoks Hitlerio karininkas sukurenes keliolika tukstanciu zmoniu peciuose, sulaukia simto metu amziaus kazkur argentinoje puikioje rancoje, turi tunta puikiu anuku ir raso eilerascius apie gamtos grozi.Paskui pagautas mosado, teisme aiskina, kad jis nieko blogo nedare, tik vykde isakymus. Kitas, zmogus nuzudes savo broli del kazkokios kekses tiek krimtosi, kad isvaziavo i raupsuotuju kaimus dirbti sanitaru ir jau desimt metu ten save baudzia, gyvena ir dirba tarp mirtinai uzsikretusiu zmoniu.Jam nemielas gyvenimas, atseit.Sulaikytas nedvajodamas prisipazysta esas zmogzudys. Toliau pavyzdziai.Mokslininkas su klasikiniu issilavinimu stebintis zvaigzdes isgyvena ekstaze aukstesne uz bet kurias kitas imanomas ekstazes.Jis dalyvauja daugiamilijoniniuose projektuose, nors cia pat suvokia, kad kuno nesiojimas po erdve nera ateities pazinimo budas.Jis isgyvena nuolatine nuostaba, suvokdamas kokioje masteliu skaleje mes gyvename, ir tai lygiagreciai kelia jam nuosirdzia nuostaba matant kaip elgiasi maza murzina blusike zemeje.Bet tai gera nuostaba, juk reikia buti aklam, kad nesuprasti, jog ne maziau visatos dydzio yra tiek i isore tiek i musu vidu. Toliau dvasininkas, kuris ismano dvasines disciplinas ir ju esme, taciau nemoka kalbeti, todel stato vienuolyna.Na, jis pastato vienuolyna per gyvenima ir tai jau neprastai.Geras, reiskia statybininkas. Taigi is esmes Saturnu visuose mumyse yra panasiai daug - tiek pas niekinga tirona valdova, tiek pas dievo ubageli kiauromis akimis.Saturnu pas mus visus viduje yra nepaprastai daug.... Ir milijonas kitas daugiau ar maziau esmes, matyt nesudaro.Ar sutrypimas jau reiskia zuti, ar gal tik eiline galimybe susivokti? Ar klaidingas kelias nereiskia didziulio atradimo, kad eita buvo ne ten? Sako net galingiausios skaiciavimo masinos nepajegia isspresti tokio uzdavinio: kokiu marsrutu turi eiti pastininkas per JAV valstiju sostines, kad nueitu is Vasingtono i Portlenda, aplankes visas valstijas ir atliktu tai trumpiausiu marsrutu.O stai gamtos sistemu tyrimai parodo, kad butent trumpiausiu ir paprasciausiu keliu vyksta visi vystymosi procesai gamtoje.Be isimties visi.Taigi, gali buti kad musu vystymosi kelias, neziurint jo pragaistingumo, irgi matyt, yra pats racionaliausias is visu galimu.As asmeniskai tuo TIKIU, ir todel laikau save TIKINCIU...:):)

19023. ebola - nusishauk2004-07-05 13:26
http://www.ore.lt/phorum/read.php?f=16&i=45984&t=45984

19025. ebola2004-07-05 13:41
gal geriau tu sauk? Bet taip kad kliutu, na, jaustusi kaip nors...o ne i debesis kaip sikart...???

19046. po palme2004-07-05 19:42
Jonai, kur cia ta dvasine katastrofa? Visada tas pats budavo, nemanau, kad esam kazkokie isrinktieji ir musu laikai kazkuo skiriasi nuo buvusiu ar ateinanciu. Toks Paskalis, kategeriskai kaip ir tu, net teige, kad gyvenam vienam is galimu geriausiu pasauliu, tiesa Volteras bande ji atvesinti ir parase Kandida. Man svarbiausia noretusi, kad prezidentas turetu gera jumoro jausma ir moketu pazvelgti i viska ne vien tik rimtai. Jau mes tu seno testamento pranasu, Jonai, turim ir taip pakankamai. Siulau kandidata i prezidentus: Sponge Bob Square Pants. Visad su sypsena veide, kas beatsitiktu, priima pasauli labai nuosirdziai, visada randa iseiti ir niekad nenusimena. Ir del to jam viskas visada sekasi.

19051. Petras2004-07-05 21:36
Mieloji po palme, ar jūs neturite tikro vardo, jei bijote kalbėti apie tiesą ir ematote katasfrofos? Tiesa prasideda nuo imidžo žmogaus, kuri pereuga į platesnes sferas. Kalbėti su klastingais asmenimis, tai yra ženklas, kad jums labiau patinka klasta, apgaulė ir keistas pasivadinimas. Jau tame slypi didi katastrofa.

19052. Zigmas2004-07-05 21:46
Brolau, leisk paklausti, kodėl pasivadini aborigeniniu vardu? Jei tavo toks vardas, reiškia, kad esi neišprusęs tiek, kad galėtumei suprasti Viešpaties esmę ir prasmę. Jei jūs nepastebite šiuolaikėje sferoje kokie pokyčiai bažnyčioje ir jūs juos toleruojate, tai apie kokią kovą eina kalba? Jei jus tenkina išsigimusi pedofiliška dvasia, reiškia,kad jumyse stokojama didžiadvasiškumo. Jūs esate tik mažas sraigtelis, kuriam leista tobulėti, bet....

19053. Jeronimas2004-07-05 21:51
Būkite budrūs, vaikai žemėje, nes jus apsupo bedvasė erdvė, kurioje susibazavusi šiuolaikė šėtonija. Amen.+++++++ Kryžių suženklinime slypi dieviškosios būties sintaksinė raida- Dievas. Kiek suprantu, Zigmas kreipėsi į debolą?

19054. Zuzana2004-07-05 21:58
Mieli skaitytojai, Siūlau diskutuoti temomis: aiškiaregystė, aiškiagirdimumas ir fanatizmas. 1. Pirmoji pradžia. Kas yra tas sutvėrimas, kuris žudo save narkotikais ir kodėl? 2. Kas yra politikoje vedlys, jei jį valdo banda? 3. Koks žvėris tautoje baisiausias?

19057. vot2004-07-05 23:09
fanatizmas ... paxa lauk paxa lauk paxa lauk - kada istrinsit is Lietuvos dvasinio pasaulio si bbbb A? Jonai, Ebola Jeronimai, Zuzana, po palme

reikia pradeti nuo saves, matyt, pvz atsizadeti visokiu radzvilazmogiu ar jonusazmogiu, donksazmogiu bendravimo, po atsargiai juos naturalizuoti, po to juo liberalizuoti, pritaikyti sudetingai vakaru demokratijai ir t.t. - gal vis tik nuo to reikia pradeti - laikas nelaukia, mus skubina? a?

19061. atsibuskit -> štai ką rašo Luther Blisset (elitoviecas)2004-07-05 23:32
....Štai paksoidiniai spjaudaliai paisekė ir ŠA, komentarus paversdami bačka nuo kurios smagiai spjaudosi keikdami "elitą". Netrūkus diskusijų lygis nusileis iki žydo-masonų sąmokslo aptarinėjimo... ką ir besakyti. Įleisk kiaulę į bažnyčią, tai ant altoriaus užlips, įvesk paksažmogiui internetą, tai, anksčiau ar vėliau ir www.culture.lt/satenai atras (netyčia) ir pavers jį dar vienu liumpenproletariato propagandos (bukos ir primityvios) ruporu....

19064. rasa :-) 2004-07-06 00:14
"visos problemos egzistuoja žmonių sielose santykiuose o ne ekonomikoje..."Kodėl mūsų "geradaris " uspiskichas ir į jį panašūs smaugia žmones minimumais patys maudydamiesi milijonuose-gal tai polinkis į sadizmą ogal darbo partijai nusišvilpt ant darbo liaudies -kaip manai vot šis cinizmas paveldėtas iš carinės Rusijos ar iš demokratinių vakarų-atsakyk kaip anąkart pagrindęs moksliniais išvedžiojimais

19066. vot2004-07-06 00:31
... primieji tokį cinizmą parodė radžvilažmogiai ar ten jonušažmogiai, o po to tuštumą ruskiams, - tokia yra neišbalansuota elitoviecų meilės epo pabaiga. Bet Rasyte negi mes tą pakęsim (tiksliau ar elitovcai leis mums neprileisti ruskių prie valdžios). Aš optimistas. O Tu gerb. rasa tikinti -> vadinasi Mums pavyks (nors ir kaip elitovscai priesšinsis). Istorija netolima 18 a. tokie elitvoscai nuvarė mūsų protėvius į carinę rosią. Dabar čiut čiut geriau, vakarų civilizacijos apipisti nėra taip lengva - veikia auto ir mob paslaugos, jos Lietuovos eLitoviecams yra superneparankios, kad mes (gerb. rasyte) pralaimėtumėme. Iki, brangioji

19067. vot dar2004-07-06 00:55
... meniškai (labai panašu moksliškai) žiūrint, matosi viskas tose 14 metų (impresionistinis pjūvis). Prisimeni, lEnino paminklus kiekviename Lietuvos miestelio centrinėse aikštėse - tai yra meistro (Aš nuoširdžiai) Jokūbėno darbas. Šis žmogus buvo elitas pas rusius iki 1989 metų. Po to homosovieticą lijandbergį mačiau ištisai kartu su juo (vadinamas irgi elitas)- bent jau turiu teisiškai tikslią nuotrauką prie Baranausko paminklo juos besibučiuojančiais (kaip bRežnevas su hOnekeriu). Na, o pati ta višūnė tai, kad paxo inauguracijos priimamajame jis buvo taip pat greta visų pEtrų iš Mažeikų. O sovietinė turtinė diferianciacija vis didėjo didėjo, kaip Afrikos bananinėse respublikose. O elitovscų įtaka, kartu su demokratijom ir kitais cvilizacijos laimėjimais, vis silpnėja silpnėja. Ir juokingėja - tempai milžiniški ir matyt, kuo rytietiška meilė elitvsacams iš horoskopinių moterų (nepyk sexas yra galingas dalykas) bus mažesnė, tuo didesnė, kad jie nepastatys ruskio į valdžią. Na jei jie yra goveršizofrenikai tai Lietuvių tautai bus sunku, gal teks jų žiaurumą, troškimą vadžios, savimyliškumą iškęsti ir tuo, kad mus pažemins ir ruskius valdžioje - tai yra, faktiškai, matyt elitoviecų motinų rankose, nes jie patys yra jau, beveik yra supupuvę. Bet Aš optimistas. Būk ir Tu gerb. Rasa

19068. sorry ,paskutinį kartą vot2004-07-06 01:15
patį pačio paxo nemirtingumą palaikė tik tokie absoliutūs abliai kaip vAlatka ar kiti (kuris net nemokėjo sovietiniams lietuviams įrodyti, kad krasnaja armija juos išgelbėjo - tuo metu (1964-1988) buvo pilna vAlatkos straipsnių šia tema). Bet galiu pasakyti, kad tam tikra apie krasnają armiją pas jį buvo įdomu skaityti (originalus bičas buvo ir tais laikais). Bet, nesikartosiu, analizė pas jį šlubuoja, (ypatingai sin asin). Todėl tas tipas ir kiti aziatai, (kuriuos matyt Lietuvos vastybė atsikratys kaip nors, kada nors), tiek paxą padarė žvaigžde (na šis čiukčia (vAlatka) kaip visada (tai komunistų bruožas) kaltina neišsivysčiusią tautą (tai yra klasikinis komuniagų demagogų verksnojimas)), tokie gali ir visą ruskių plejadą atvesti į valdžią. Aišku, pagrindinė problema ne tokio nesigaudančio šiuolaikinėse realijose vAlatkos ar kitų panašių. bet pirkėjų kurie tą tipą perka. Nes pvz, mano kaimyno (panašaus mentaliteto uzbeko) niekas neperka ir man tenka jam ištisai numesti ar porą litų ar kokį mikro darbelį. Greitu laiku, ATEIS EUROPINIO MASTYMO PRIKĖJAI IR TOKIŲ UZBEKŲ KAIP VALATKA, MILIOVA, JAKILOVIECAS, JU BOSAI MILAKNIECAS IR T.T. NIEKAS NEPIRKS - VADINASI YRA ŠANSŲ, KAD ELITOVIECAI NETURĖS ŠANSŲ ĮKRAPŠTYTI RUSKIŲ VALDŽION (VARDAN SAVOSOCHRANIENIJE). Na ir kur čia gali būti peisimizmo? A?

19069. rasa2004-07-06 02:15
koks turi būt žurnalistas kad jį pirktų ir kuo ypatingas tas europietiškas mąstymas?

19072. vot2004-07-06 03:36
tai sudėtinga, (nepyk, Aš esu, šiuo klausimu tikrai sumišęs), tik gerai žinau, kas yra tikrai neeuropietiška. Žurnalistas yra strategas ir taktikas savo prekės pardavėjas, ir tikrai neabsoliutizuoja bei neužsiiminėja istorinėm ar kitom analogijom (laiko stoka greičiausiai). SVARBIAUSIA GERBIA SAVO PIRKĖJĄ šiuo atveju vAlatka yra antologinė neeuropinė kokybė. Paskutinę superprotingą jo sentenciją - apie tai kad rinkimus išgelbėjo feminizmo trūkumas - tiesiog reikėtų įrašyti į visus žurnalistinius kursus, kaip žemos civilizacijos apraišką.

Kažką panašaus yra įvedę beveik visos civilizuotos policijos apie visus piliečius nusikaltelius (niekada nenušauti, nors ir kaip atrodyti reikia, gyvo žmogaus).
Civilizuoatas žurnalistas (beje ir politikas bei analitikas) niekada neįžeidinėti savo pirkėjo žurnalistui, ar politikui tautos. Tai civilizuoti nerašyti įstatymai, kurių nesuvokia, kad reikia laikytis, visokio raugo lijandbergiai radžvilažmogiai miliovos milakniecai valtako motieko lopato. Tiesa, žinau policininkų, kurie taip pat nesupranta, kodėl uždrausta mirties bausmė. Tai yra sudėtinga - bet taip jau yra ir tiek.

19073. RUKAS :-) 2004-07-06 07:28
LAIMI TAS KAS MENISKIAU ISDULKINA TAUTA

19074. Jonas2004-07-06 08:15
Po palme, sunku jums įžvelgti dvasinę katastrofą? Ją galima apmąstyti nuskendusioje Atlantidoje, Ararato kalne, stebint šiuo metu ten įstrigusį Nojaus laivą, arba matant Jėzaus Kristaus ir Švč. Mergelės Marijos verkiančias statulas daugelyje pasaulio vietų. Kaip manote, ko jos verkia šiandien kruvinomis ašaromis? Gal todėl, kad jūs ir panašūs į jus, aklieji, greičiau išlįstumėte iš po palmės gelbėti savų sielų, ieškant šiandieninio Nojaus laivo?

19079. smile2004-07-06 13:56
Galėtumėte komentaruose ir ką nors gero pasakyti. Kam reikia apie krislą svetimo akyje kalbėti, kai savojoje rastas? Geriau jau užsiimkite kokia labdaringa veikla. Postringavimai čia pasaulio nepakeis

19104. Autentiskas Zigmas2004-07-07 13:37
Sveiki. Cia autentiskas Zigmas raso. kazkas naudoja mano varda blogiems tikslams, bet nieko nepadarysi, tokia jau musuose internetiniu komentaru kultura...

19128. Rikis2004-07-07 20:16
Tokie prezidentai, apie kokius čia svajoja autorius, būna kartais išrenkami, bet dažniausiai tik vienai kadencijai (pvz. Valensa Lenkijoje ar Havelas Čekijoje). Kartas nuo karto tokie prezidentai reikalingi, ypač lūžio momentais, kada reikia spręsti esminius klausimus ir netgi gan staigiai pasirūpinti pačia tautos egzistencija. Tačiau vėliau, kuomet viskas aprimsta ir telieka tik gyventi, tokie prezidentai nebereikalingi. Jie, žinoma, užduoda tinkamus klausimus, bet pastovus tiesos sakymas juk bet kurį iš mūsų nervina. Tokiu metu verčiau jau prezidentas tebūnie paprastas - a la Brazauskas ūkininkas.

19137. po palme2004-07-07 21:03
Jonai-Petrai-Zigmai(neautentiskas)-Jeronimai, turiu pripazinti, kad tu mane isviesinai, esi labai izvalgus: as tikrai esu aborigenas ir gyvenu po palme. Negaliu is po jos pasitraukti ir lekti gelbeti savo sielos, nes reikia laukti, kol nukris ananasas. Siek tiek nepatogu, nes reikia guleti visa laika issiziojus, bet kadangi mano saloj oro uzterstumas labai mazas,(tik as pats kartais ta ora gadinu), kvepavimas ne per nosi jokios zalos nedaro. Labai aciu uz tavo rupesti mano siela. Melsiu savo dieva, ta,kuris gyvena palmeje ir meto zemyn ananasus, kad mane gelbetu. paprasysiu, kad ir tau padetu asmeniniam gyvenime. Jeigu noretum, galeciau tau atsiusti savo amuletus. Jie labai padeda apsiginti nuo piktu dvasiu. Su pagarba: Po palme NB Apie berniukus graziauzpakaliukus baznycioj as noreciu pasisneketi placiau. Gal pats pazisti koki. Jeigu duotum jam mano adresa, gal jis sutiktu mane saloj aplankyti, jauciuosi cia toks vienisas...

19140. si :-) 2004-07-07 23:34
Man patiko ebola.

19203. Z.kursiokeVilmaB.2004-07-08 23:34
Ačiū Tau, Zigmai, už straipsnį. Netinka sakyti "labai smagiai", nes problema tikrai rimta ir publikacijos tonas ją atliepia), bet su tikrai džiūgaudama, jog tekste įvardyti tokie aktualūs siekiniai, jį perskaičiau. Gaila, kad kol kas, kaip ir Tavo minėta, mums dar reikia iki prezidento -režisieriaus, žmogaus, turinčio kritinį santykį su aplinka (ir siaurąja prasme, ta, kuri figūravo apkaltos metu, ir visos valstybės žmonėmis) bei gebančio jo neslėpti, gerokai paūgėti...

19223. vot2004-07-09 03:04
baikit, prezidentas bus geras - Aš jum pažadu, o ko norėt po mandžiūrų (sorry elitoviecų) siautėjimų: Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk Paxa lauk

19242. cikada2004-07-09 10:12
nuoshirdzhiai dekoju tiems, kurie diena nakti galvoja apie mano surunkelejusia siela, kurie aukoja savo asmenini ir nelabai gyvenima, idant ishvestu i Pazhadetaji Stebuklu Lauka, kurie nepailsdami shviechia mano aborigenishka prota, lengvatikishkai ishveshejusi zhudanchio populizmo patamsiuose."tovarishch, ver`- vzaidiot ana, zvezda plenitel`novo schastja!"...ir ateis ant Lietuvos Paskutine Konstitucinio Teismo valanda ir prisikels Tikrasis Prezidentas, ir mes busim ishganyti. Amen.

19243. cikada2004-07-09 10:14
t.y. ir teisieji bus ishganyti...

19244. dziubas 2 si2004-07-09 10:28
bolia visom mergaitem patinka kol jo nepamato...

19245. Betono uodas2004-07-09 10:40
Brechtiškas prezidentas - gal tik vektorius? Režisieriai ir medikai kaip ekstremalių prfesijų atstovai politikais būti negali, nebent revoliucijų metais, kitaip jie patys pristato nereikalingų spektaklių ir išoperuoja nežinia ką...

19251. to dziubas si2004-07-09 12:35
Ar man patinka ebola sako tik mergaitės? sorry, bet man patiko tai, ką mačiau (skaičiau). manau, to visiškai pakanka, kad susidaryti nuomonę apie išsakytas mintis, o ne apie tų minčių autorių. šalin netikusius įpročius.

19252. ebola2004-07-09 12:47
idomu, kuris(-i) cia mane mate? :D Kazkada vaziavau i Vilniu, siuliau prisest kur alaus visiems cia.Varnai irgi siuliau...:D Nieks neatsiliepe! Matyt bijo sugadinti ivaizdi taip ilgai ir kantriai kurta zydryneje....:D;) Tai reiskia, kad zmones vertina sita terpe, ar ne? Ontreip ko gi bijoti...

19253. Gvntj pora žodžių dėl terpės :-) 2004-07-09 13:26
Penktadienį buvau Varnių bliuznaktyse - pirmą kartą, bet visai patiko, toks pasirodė visuotinis bliuzinėjimas ir kultūringų bliuzuojančiųjų kultūringas pagėrimas. Tai va, 6tadienį ryte prie kioskelių išsirikiavo didelės eilės kopūstų sriubos ir pan. Prieš mane (aš irgi laukiau sriubos:))) stovėjo tokie du pakankamai pasruvusiomis po vakarykščio piliečiai ir klausė vienas kito: "Ar tu pirmąsyk šitoje TERPĖJE?" :))))

19254. alus2004-07-09 13:27
aha ir as kazkada siuliau alaus prisest, reakcijos nelabai buvo

19255. sorry, praleidau2004-07-09 13:28
turi būti: "pasruvusiomis akimis" :)))

19256. ebola2004-07-09 13:44
Gvntj, as buvau sestadieni Varniuose, bet nelaukiau eileje prie sriubos.Ivykdeme pilna isgertuviu "programa" ir paryciui isvykom numei...Niekam tikes buvo koncertas.Bet alus pigus, tinkama kompanija, zodziu, dabar kuri laika busiu ramus.

19260. cikada2004-07-09 14:10
priesh tris metus su vazhnevichium vos ne iki mushtyniu ginchijausi, kad bliuzo naktys yra gerai, o viliuks tvirtino, kad pornografija, nes chia susirinke nieko nesupranta apie bliuza..."buvau ash jaunas, kvailas, ir netikejau, blyn..."/but I was young and foolish, and now am full of tears/ ...juo toliau, juo mazhiau lieka bliuzo kvapo ir tos visuotines "blizines" dvasios...o toki kelia trenktis vien del pigaus alaus?...kewle kewle, kas daros?

19262. ebola2004-07-09 14:20
Na, mums ne taip toli.As pries tai buvau kokiais 96-ais, tai irgi, nepatiko.Bet per laika pamirsti, zmogus, o ir noris tiket kad kazkas keiciasi i gera puse...Ir aplamai sugalvojom kaip ir uz stalo, reik lekt ir islekem.Jeigu paziureti placiau, tai tokie renginiai reikalingi, taciau velgi, organizatoriai ir patys muzikantai pataikauja publikai ir drozia popbliuza.Galetu istikro deti tokiu roots`u daugiau i programa ir didele dalis ziopliu pasitrauktu patys.O ir paklausyti butu ko.Gal jie neiperka geru muzikantu, o gal jie nederina isvis ju programu, nezinau...Faktas kad ten labiau tusas nei koncertas.Daugelis atvaziuoja apsinuodyt.Sedimu vietu mazai pries scena.As galvoju, nemoka jie organizuoti, pirmiausia.

19478. Edita-vot-ui2004-07-15 09:54
Tokiam vot išmalčiau snukį, jei susitiktume. Nevykėli, tu čia nenorimas, tipo Artūras.Tikriausiai su bobom ne kas, kad užsiciklinęs prieš vertesnius už save. Visos problemos dėl to.

29018. Augenijus :-( 2005-01-23 17:56
Kas tas zigmas Vitkus,ar tas iš Šilalės rajono,ar iš Šilalės jei taip,tegu atsiliepia.Fantomas...

Rodoma versija 180 iš 204 
13:29:13 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba