ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-09-27 nr. 670

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Rūkas (433) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Seserys kaip rugiagėlės (7) • MIGUEL DE UNAMUNO. Poezija (3) • JEVGENIJ GRIŠKOVEC. Ašara (16) • MOHAND K. GANDHI. Kelias Dievo link (17) • IGNAS NARBUTAS. Teogonijos pinklės G. Beresnevičiaus akimis (30) • PETRAS DUMBLIAUSKAS. Knygotyros konferencija (8) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (14) • SAULIUS MACAITIS. Kaip išsidrabstė sovietinių respublikų kinas (11) • TEODORAS ČETRAUSKAS. Šalis, kurioje būna pavasaris (18) • JŪRATĖ BARANOVA. Meilės kaip komunikacijos nesėkmė (13) • Kulinarinio paveldo fondo direktorę BIRUTĘ IMBRASIENĘ kalbina Juozas Šorys. Keli diemedžio lapeliai (13) • ANTANAS LAPINAS. Mano televizorius – blogų sapnų fabrikas... (16) • AVROM KARPINOVIČ. Mano gimtasis miestas Vilnius (41) •

Rūkas

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Carmen Cicero. Be pavadinimo. 1955

Rūkas beveik taip pat gražu kaip ir perkūnija. Tiesa, niekas to nepabrėžia. Nes rūkas, nors ir baisus, artimesnis žmogui nei griaudėjantis žaibo kirtis iš viršaus, kuris indoeuropiečių pasaulyje tapo Dievo apsireiškimo vieta, niekur neišnykusia, nepaisant vandens malūno, Benjamino Franklino ir Prancūzų revoliucijos. Vis vien perkūnija yra baisesnė negu rūkas, nors Dievą galima padėti į rūką, ir jis ten talpinamas mistikų ir regėtojų; perkūnija yra tiesesnė. Ji byloja – esi niekas, bet Dievas yra labai. Martynas Liuteris savo pirmąjį, lemiamą, išgyvenimą patyrė vienas laukuose audros metu, išgirdęs virš galvos jį coliu aplenkusį žaibo kirtį ir grumėjimą virš galvos, patyręs tremendumus ir šventybes ir Jahvę, jis patyrė lygiai tą patį, ką bet koks indogermanas buvo sukaupęs savo sielos viduryje – griausmui pagarbą, meilę ir siaubą. Kritęs kniūpsčias, Liuteris, griaudinčio žaibo sukrėstas, persimainė ir davė įžadus įstoti į vienuolyną, į tą patį augustinų ordiną, iš kurio vidaus jis vėliau perskėlė Bažnyčią. Jis elgėsi lygiai kaip arijas Indostane, krisdamas nuo Indros žaibų didybės, kaip europiečių protėviai jautėsi tūkstantmečiais gyvendami aplink Araratą, apvainikuotą audros debesimis ir žaibų smūgiais ištisus mėnesius, Jahvė buvo tik šifras, pridengęs Indrą, Perkūną ar Torą, tai buvo Griausmo dievas danguje. Bet juk ir Jahvė buvo kadaise griausmo dievas ir valdovas. Tad nieko čia keista.

Bet rūkas.

Tai irgi didelė vieta dievams būti. Jei žaibo kirtis yra apsireiškimas, tiesioginis ir aiškus, tai rūkas irgi nuo dievybės. Rūkas labiau primena ją ir jas ir jų mėgstamą begalinį neapibrėžtumą. Rūkas žmogiškesnis, rudens rūkas suprantamesnis už perkūniją, ir atrodytų mažiau fatališkas ir nuožmus, kaip tik kalbame apie rūko švelnumą. Tačiau ir jis fatališkas, rūkas vieta avarijoms, rūkas vieta paklysti, rūkas pražudė daugiau žmonių savo minkštumu nei perkūnijos. Rūkas – tai pavidalas, kuriuo pasirodo vaiduokliai, jie nuausti iš rūko – taip juos apibūdina ir Australijos aborigenai, ir suvalkiečiai Jono Basanavičiaus sakmėse; rūkas yra medžiaga, iš kurios savo kūnus lipdosi britų pilių vaiduokliai. Neramių miruolių plastilinas.

Kada barbarų gentys išsilaipindavo priešiškose pakrantėse, jos siųsdavo prieš save rūką, paslepiantį artėjančias laivių flotilijas ir išsilaipinančius karius. Rūką siųsdavo hunai, gotai. Prieš mūšį nuslėpti savo dislokacijai ir rikiuotei. Tai buvo natūralus karybos elementas, rūkas buvo slepiantis agresiją ir smūgį magų ir žynių prajovas, iš rūko išlįsdavo šarvuotos ir kampuotos karių eilės, dvokiančios eliu, žuvimi, prakaitu, ir eidavo žudyti; žudydavo jau rūkui nusileidus, šviečiant Saulei, nes taip yra daug patogiau, ir rūku, netgi magų sukeltu, negalima ilgai pasikliauti; jis laikinas slėpinys.

Bet taip buvo kadaise, kada rūkas buvo jaukinamas ir šaukiamas; šiuolaikinė technologijų epocha nesidomi rūku, nebent jei reikia jį išsklaidyti, tai yra ne kviesti, o ardyti. Šiandien yra kitaip.

Dabar rūkas asocijuojasi su žuvimis ir grybais, nes tik ankstyvų rytmečių mėgėjai susiduria, įlipa į rūką, be jokios, tiesa, deramos pagarbos, nes rūke jiems reikia grybų. Rūką galima valgyti, jis turi šalto medžio skonį.

Rūkas nėra nuodingas, bet yra ir pelkių rūkas, kurio atsikandus galima apsvaigti lyg nuo kanapių ir tada matyti miške siluetus.

Rūkas nėra atskira stichija, jis yra tarp vandens ir ugnies, ir į jį nusižiūrėję filosofai tikriausiai sukūrė eterio sampratą, penktąją stichiją, kuri tokia visagalė ir plati ir gili ir aukšta, kad neturi požymių. Rūkas – tai vandens ugnis, kylanti iš ežerų, iš šlapių pievų, per rūką braunasi raganos, palikdamos rasoje brydę, nenulenkdamos nė stiebelio, ir tik išmoningas raganų sekėjas gali tarti raganą praėjus – pagal rasos lašus, nes brydės nėra. Tiesa, galima tarti ir tai, jog rūkas – tai vandens dūmai. Šiuo klausimu esama dviejų nuomonių, kurios abi teisingos, nes ir dūmai, ir ugnis kyla į viršų ir į viršų nuo šlapumos pakyla rūkas.

Rūkas vieta didelėms galimybėms. Rūke būna arkliai, jų ten gausu. Ežių rūke mažai, priešingai nei paplitusi nuomonė, rūke vyrauja arkliai, kuriuos užeini tuo pat metu, kai jie suprunkščia, o prunkšti rūke yra labai mėgstamas arklių užsiėmimas, jie gremždami dideliais dantimis žolę apsupti rūko galvoja, kad jie jau pasimirę ir yra arklių dausose, ir rūkas juos amžiams atskiria nuo žmonių ir atiduoda žolę; ir viena, ir kita yra gera. Arklių dievas jų dausose iš tikrųjų turi daug vietų, kur tik žolė ir rūkas, o kaimenės laksto visai kitose žirgų rojaus vietose, mirę žirgai mėgsta ir viena, ir kita; jie mėgsta ir įprastinę vienatvę, ir vienatvę lekiančioje oru kaimenėje.

Rūke yra akmenys, ežerai, bet jie tik nujaučiami, rūke labai daug medžių, samanų, žolės, taigi rūkas yra užpildytas turiniu, jis ne tuščias, tačiau rūke yra daugiausia rūko, ir tai labai gerai matosi miestuose, kai jis plevena tarp betonų. Ne, ne plevena, rūko savybė yra būti. Jis yra arba nėra. Rūkas turi šias dvi pagrindines savybes. O jeigu jis yra, būna baltas. Buvimas reiškia baltumą, o balta spalva reiškia buvimą, ir niekur čia nedingsi, tik rūko balta spalva vos vos perregima, taigi tai ne balta spalva klasikiniu baltos spalvos supratimu. Ir perregimumas yra neatimama rūko savybė, nes jeigu jis nebūtų bent kiek perregimas, jame nebūtų galima nei sutikti arklį, nei pasiklysti. Balta spalva būtų pražūtinga pačiam rūkui, nes pieno baltumas neleidžia matyti – tai įrodyta eksperimentiškai, – ir arklys, ir žmogus, panardinę galvą į statinę su pienu, nieko nemato. Tik baltumą. Taigi rūkas nėra baltas, kaip klaidingai kartais pasakoma. Balta gi spalva yra akla ir ji nieku būdu nešviečia, ji apakina ir atima skyrimo gebą. Rūkas kaip tik padeda orientuotis, nes rūke tu visada matai savo batus ar rankas ar kojas nuo kelių ar pilvą; rūkas tau leidžia save čiuopti akimis ir suvokti, kad esi neginčijamai, o tavo buvimą patvirtina ne kas kita, kaip arkliai rūke. Žmogus, sutikęs arklį rūke, neišvengiamai bučiuoja jį, nes arklys liudija jo buvimą, ir tai yra akimirka, kai ir arklys bučiuoja žmogų, nes jis supranta, kad dar nenumirė, o rūkas dar ne žirgų dausų rūkas, ir kad niekas dar nesibaigė, ir žmogus su arkliu bučiuoja vienas kitam į lūpas rūke. Kitoks elgesys priešingas prigimčiai ir nedoras.

Moterys rūke retos, ir jos būna susigarankščiavusios, primenančios raganas, jos rūke renka nuodingus grybus ir katžoles ir jonažoles, iš kurių verda neskanias arbatas ir nuodus, tokios rūko moterys nekelia pasitikėjimo ir jas sutikus dera pasakyti ką nors labai labai gero apie jų sijono grožį ir kad sijono langeliai it rūtų darželiai, tada ta moteris, senyva žiežula, pasitrauks ir leis praeiti ir nieko nedarys, tik šiukštu dairytis atgal, nes rūkas praris besidairantįjį per petį, o paskui jo gūdžioje vienumoje po kojomis minkštai prasivers žemė ir jis prasmegs į žemės gilumą suvisam.

Tiek apie moteris rūke beigi arklius, bet dar pasakytinų dalykų esama.

Rūkas betonuose, virš gatvių ir magistralių yra lyg ir tas pats rūkas, bet iš tikrųjų visai ne tas, tai garuojantis miestas, kuriam primenama, kad jis stovi visai ne vietoje, kad po juo medžių kapai ir arklių kaukolės ir kad po betonu yra daug nebegyvų dalykų. Iš jų ir eina miesto rūkas, iš arklių kaukolių, jo kvapas yra kaip švino. Tačiau nereikia manyti, kad miesto rūkas neturi gražumo ir artimų dalykų, juk rūkui betonas yra pusbrolis, nes betonas yra žemės stichijos detalė, jis nėra natūralus, bet jis artimas žemei ir vandeniui ir akmenims ir tam, kas yra po žemėmis, betonas toks pat chtoniškas kaip ir samanos arba kaukai ir dėl to jis pilkas kaip pelė, nes tai chtoniška ar, jeigu norime, telūrinė spalva, ir rūkas atsimušdamas į betoną šnekasi su juo kalba, priklausančia stichijų dialektų grupei. Miesto rūkas atneša nematomumą į miestus, kad žmonės neapsigautų, jog viską žino viską supranta ir vaikšto nebe žeme, kad jie nemanytų esą išvaduoti iš žemės, nes betonas yra žemė, o asfaltas tai yra ta pati pragarų žemė, o marmurai yra dangaus žemė ir raudonas granitas taip pat. Rūkas sėda ant akmenų smulkiais lašeliais, tai jų verksmas, jei ne rūkas, akmuo negalėtų išsiverkti ir būtų piktesnis, o atnešęs nematomą skraistę miestui rūkas jo gyventojams atneša paniką ir dūžta automobiliai, ir griūva po savimi parietę kojas pėstieji, ir varnos skraido aukštai, kad nematytų šitokių dalykų.

Rūkas yra švelnus ir žudantis; jis apgauna savo minkštumu, bet jeigu jis vandens ugnis, tai nėra ko stebėtis, kai nusidegini aklumu ar mirtim ar neužtikrintais žingsniais per betoną. Rūkas yra netvirtas ir virpantis, bet kiek jis atneša tikrumo, pats tarytumei nerealus ir neapčiuopiamas, jis dar ir nekietas ir neaštrus. Bet gali klaidinti ir žudyti ir pasmerkti ir tuo jis primena dievą. Jis yra minkštas ir švelnus, vos vos perregimas ir dėl to irgi primena dievą arba vaiduoklį, o tai, tiesą sakant, yra tas pats. Būdamas tąsus ir turėdamas savą nenusakomą spalvą, jis taip pat primena dievą, kuris yra spalvotas. Rūkas gali pateikti daugel apibūdinimų ir metaforų, ir ne tik. Rūkas gali pateikti daug daiktų. Kai kurie tik šmėkšteli. Tačiau kai kurie amžini ir pasikartojantys. Juk visada, kai mieste eini per rūką, iš jo išlenda baltas bulterjeras, kvėpuoja ir žiūri į tave.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


6828. varna2003-09-27 23:42
Nuostabu.

6833. pacientas2003-09-28 11:37
Dieviškas tekstas. Norėčiau išgerti su autoriumi.

6834. Nagine2003-09-28 12:05
Kažkoks rūko "sudaužymas" į gabalus,- lyg ir vaizdingas, teisingas, bet "sudaužymas". Po jo visu savim pasinerti į rūko magiją sunkoka. Jausmas toks, tarsi norėdamas atskleist pievos esmę, butum visus žolynus išskynęs ir pagal rūšis į pundelius sudėliojęs.

6839. laiminga būnu tik rūke :-) 2003-09-28 13:58
netiesa tik tai, kad "susigarankščiavusi"

6845. Benigna2003-09-28 16:08
praktiskai tobula

6850. chupsta pacientui :-) 2003-09-28 17:49
mielai prisijungciau:)

6851. Bagira2003-09-28 17:57
Važiavau šįryt per tirštą rūką namo, ką ten važiavau - tiesiog yriaus per tiltą, per rūką, o grįžusi dar TOKĮ tekstą radau! Ir nors paciento noras atrodo labai taiklus, bet tokiam tekstui, matyt, reikalinga tikrai ypatinga būsena :)

6856. Maja :-) 2003-09-28 21:16
Rūkas... O migla kur?

6857. Lorca :-) 2003-09-28 21:27
Manau,kad neseniai šioje mėlynoje pievoje virta košė kartu su Gyventoja ir Rolkie labai skaniai valgytųsi Rūko kompanijoje:)

6858. LiuTas2003-09-28 22:29
Bijau, kad autorius, žinoma, to nemorėdamas, bus apsigavęs ir kitus suklaidinęs. Mat visa tai - ne apie rūką (

6859. LiuTas2003-09-28 22:30
(iš liet. rūkti), o apie miglą (iš liet. migti)...

6860. varna-majai2003-09-28 22:30
Maja. Taigi RŪKAS...

6869. J. :-) 2003-09-29 00:35
Labai daug parašyta apie rūką ir nei žodžio apie debesis, o būtų labai įdomu palyginti rūką su debesimis. Kiek medžiagos diskusijai kas bendro ir koks skirtumas tarp debesų ir rūko ir iš viso ar yra koks nors skirtumas tarp debesų ir rūko?

6871. varna -J.2003-09-29 00:46
taip. dar nė žodžio neparašyta apie: ežerus (gilius ir seklius), upes (sraunias ir ne), miškus (gūdžius ir Anykščių), pušynus (ozonas, ...), deltas (su ornitologais), paukščius (perinčius), lietų (smarkų), krušą (tokie ledukai iš dangaus), Akropolį (komentarų be),....

6877. zhiburinis2003-09-29 10:42
eee lorca pabaik.rolkie jau man pazadejo kruopu kose dalintis. ;)))))))))))))))))))))

6883. Maja-J.2003-09-29 11:01
Reikia GB daugiau į padanges kelti, kad apie debesis galėtų parašyt...

6894. Gyventoja Rolkie, Lorcai ir kitiems košei ir rūkui prijaučiantiems2003-09-29 13:03
Tiesa, Lorca, puiki būtų mūsų kompanija rūke. Jei tik norėtume, pasiimtume su savim rūką, užsitiestume ant dangaus, pasidėdume ant kelių vos ižiūrimus rūke "bliūdelius" su košėmis ir srėbtume pamažėl, kaip ciuckiai iš malonumo vieni į kitus lekuotume, vis liežuvių kruopelius pasitikrindami. Kažkaip labai viskas švelniai jausminga būtų...

6896. niekas2003-09-29 13:41
.. taip Beresnevicius valdo zodi. Lenkiu galva pries ji dar nuo to laiko, kai teko klausyt jo nuostabiu paskaitu VDU...

6908. kekšė2003-09-29 15:50
O man rūkas nepatinka. Klientų mažiau...

6912. ji2003-09-29 16:28
tas, kuris valdo zodi, negali valdyti stichiju, gali tik jas stebeti ir va taip aprasineti.Labai geras tekstas. O neseniai stebejau isdegusius istisus miskus kalnuose.Atrode kraupiai ir dar is ju rukas kilo, o virsuje debesys.Drisciau teigti, kad debesys yra dieviskos, o rukas velniskos, pozemiu kilmes.Kai matai debesis- svajoji, kai matai ruka-norisi miego.Rukas migdo.

6922. perspektyvos2003-09-29 18:26
ŠA - amžinas, nes gamtos reiškinių yra labai daug. Ir tuo pačiu begalė temų mitologinėms kontempliacijoms... Kai po N metų bus baigta kokiu nors cunamiu ar devintąja banga, vėl galima sėkmingai pradėti nuo rūko, nes jis amžinas. Kaip ir ŠA skaitytojų noras nešiotis poetišką rūką savo smegeninėse.

6927. p.2003-09-29 22:09
"Rūkų rūkas - sako Koheletas. Rūkų rūkas ir viskas yra rūkas" - taip vertė tėvelis a.a.A.Rubšys. Ir labai aršiai ginčydavosi, kai kas nors siūlydavo "tuštybę" ("kaip gi gali tuštybė BŪTI ?", cit.) arba "miglas" ("miglos išsisklaido, jos tokios perregimos, o rūkas - visiška nežinia, jame nežina KAS gali slėptis", irgi cit. iš atminties). Va.

6932. woozle :-) 2003-09-30 06:26
manau kad eziukas beklaidziodamas ruke turejo rasti ne tik klevo lapa bet ir Satenus. Na o tas arklys ar tik ir nebuvo pats Beresnevicius?

6956. Dūmų pūtimo meistras :-) 2003-09-30 21:44
Iš chaoso gimsta žvaigždė,- sakydavo Frydrichas Nietzsche. - Dabar galvoju, ar tik jis neturėjo galvoje rūko?...

6957. keule2003-09-30 22:42
"Rūkų rūkas" - netikslu, rusiškai geriau - суета сует. Ką tai reiškia, išaiškintų jums karatistas iš Šiaulių Jonas Rūkas.

6959. Mirstantis Popiezius2003-10-01 00:31
...jo, kai prisigerdavome "Lietuveleje", tai akis ruku taip aptraukdavo...

6970. BS2003-10-01 13:14
2 litrai rasalo is vakaro ir teksta gali skaityti kai nauja, ruke. to 6959 Bulviu uzvalgyk normaliai, nes svieziu vargu ar besulauksi.

6984. Lorca2003-10-01 19:47
:)...išgirdau ausinėse суета сует ir prisiminiau kur mačiau parašyta:)

6993. varna - p.2003-10-01 23:48
Tarp kitko dėl "rūko" ir "суета". Originale naudojamas žodis הבל - kuris turi dvi prasmes. Pirmoji - "garas" (vandens), antroji, perkeltinė prasmė - "niekai, kvailystės". Žodis rūkas irgi yra hebrajų kalboje ir nieko bendro su aptariamuoju žodžiu neturi.

6999. Rolkie2003-10-02 09:08
Ruke buvo eziukas... Ir mate arkli grazu labai. Kas ten taip graziai kalba: apie kose ruke, apie malonuma ir svelnuma? Man patiko... Lorca branguole, seniai jau kalbejomes. Papasakok ka nors grazaus.

7004. Gyventoja2003-10-02 14:05
Kaip smagu vėl matyti Rolkie ir Lorcos sulauksim! Visi kruopelninkai vėl susirinko. Beje, Beresnevičius rašo, kad "moterys rūke retos". O mes verdančios košės garuose/rūke su Lorca jau dvi - nemažai:))) Dar priimsim ir Žibutę, a Lorca?

7016. Lorca2003-10-02 21:23
Ūkanotas rudens vakaras. Melsvėjantis skaitmeninis rūkas kviečia pasinerti į gelmę, žadėdamas Tobulą savo Širdies šilumą. Akimirka ir prieš akis išnyra rūstus Medvėgalis, kurio viršūnėje G.B., apsigaubęs L.Cohen`o Famous Blue Raincoat, įdėmiai stebi besiturškiantį purve Lamissio, būsimąjį didį karvedį. Visai šalia,vos per akies mirksnį, daugiaveidžio Moteraičio papėdėje santūrusis xX renka vėsius akmenėlius begalinio rūko pakrantėje, bandydamas šioje trumpoje kaip gyvenimas sekoje atskleisti neryškius Mandelbroto aibės kontūrus, Faigenbaumo konstantą ir seka akimis G.R. Pasklinda du vieno vėjo dvelktelėjimai. "Užmestas ant violetinių lubinų kuolelių džiūsta rūkas. Pasisupdamas voratinklyje snaudžia rasotas Niekas", - šnibžda G.R., tarsi jos klausytųsi tobuli žvaigždynai. Ir mes, moterys rūke, prisėdę ant išdidžiojo Šatrijos piliakalnio šlaito. Gyventoja, vis paskanindama košę garais, krykštauja "atradusi" Mandelbrotą, teigusį, jog: "Debesys - ne rutuliai, kalnai - ne kūgiai, krantai - ne apskritimai, ir nei medžio žievė glodi, nei žaibas tiesėm sklinda". Ir grimztu į tą gelmę, akimis ieškodama kažko neapčiuopiamo, pavyzdžiui harmonijos. Ir kol A.A. dalina kruopas, kol Rolkie laukia švelnaus skonio košės, o Gyventoja su Žibute kviečia į rūką, likime toje skaitmeninėje gelmėje iki pajusim vasarošiltį dvelksmą. Vieną rytą mus pažadins keule ir pakvies į Šatėnklubį, žadėdamas: "gyventumėte troboje, aš – tvartelyje. Rašytume ant piliakalnio pasistatę staliuką ir romanas eitų kaip iš pypkės. Laisvalaikiu ganytume žemaituką arba bimbinėtume po sodą". O jeigu rūko norėsim tirštesnio, pasikviesim Karlą Kas ten ėdą, kad iš S.P. atlikusio cemento maišelio... pasodrintų:)
Rolkie, papasakojau...:)
Gyventoja, mes nebepasimesim, manau:)

7018. xX2003-10-02 23:27
Aš tai kylu į Dangų nuo Martyno Vainilaičio

Toli už Toliūnų,
Kur ūkas kaip šilkas,
Bolavo tarp liūnų
Nakšikalnis pilkas.

...


7020. zvierius :-) 2003-10-03 03:34
:) kazkodel man atrodo, kad daug kas cia prieme viska uz gryna piniga, t.y. kaip rimta straipsni... atsimerkit! cia gi Beresnevicius! argi JIS visada raso rimtai? :)

7022. Vėl krykštaujanti Gvntj2003-10-03 08:55
Bravo Lorca! Bravo bravo bravo! Labai gražiai parašei!

7024. Vaiva2003-10-03 10:21
Verta issaugoti pasiskaitymui vel ir vel...

7026. Rolkie2003-10-03 12:02
Svytincioji Lorca, tu stebini mane ir verti dziugaut... Taip istabiai graziai dziugaut. Cia grazu ir gera.

Krykscianti, brangioji Gyventoja, pasiilgau jau taves. Ta kruopeliu kose turejo daug grazumo...


7027. Vakaras2003-10-03 12:15
Ilgi vakarai...

7028. Lorca2003-10-03 12:45
Ach...man norisi šokinėti per balas:) Ačiū:)

7029. Rolkie2003-10-03 12:52
Aciu tau, Lorcut. Mielai palaikyciau tau kompanija sokinejant ir braidant graziai. VA. Ar galima??

7030. Lorca2003-10-03 12:55
Basom?:))

7032. Rolkie2003-10-03 12:59
Galim! Basom! per lapuotas balas...

7033. Rolkie2003-10-03 13:00
Kartu viena koja! I bala! Susikibe! Tru tu tu..

7034. Lorca2003-10-03 13:24
Rolkie,o gal palaukiam kol užšals...pačiūžinėsim?:)

7036. migla :-) 2003-10-03 14:11
Kaip dirdėjau,"Ežiukas rūke" pripažintas geriausiu visų laikų multiku.manau, autorius neseniai jį pažiūrėjo ir dar tas rūkas užplaukė...Tiksliai išdėstytas jausmas, ir man taip būna.

7037. cikada2003-10-03 14:37
ruke dazhniausiai braidzhiojama ratais...

7040. Karlas (Rotband, geriausias gipso-tinko mišinys) mylimajam Federicui :-) 2003-10-03 15:36
Šokinėkit, šokinėkit, tik nesitaškot, gerai? Aš, aišku, priešingiausiu: nešokinėju per balas kaip koks australas/astralas, mano aistra – braidyti nenusiavus, balon marš su visais sandalais, net jei vandens iki kelių. Nė vienos balos neišsilenkiu. Jei ko pasigendu - dažniausiai tenka grabalioti balose: iškritusių raktų, natų, bato skenduolio. ---- Ar galiu pasakyt, kad labai Tave myliu, Federicai? Nesukils vėjai, ilgamečiai lietūs, katastrofos? Laimė, kad/kol visos sezoninės darganos ir sumaištys – tik į gera, postūmis kūrybai. RAŠYK į popierinius puslapius, labai prašau. P.S. Parulskis išmano apie statybines medžiagas, tik nesuprantu, kam pirko brangų glaistą: jei Rotbandą tinkamai išmaišai ir moki dirbti, sienas tobulai išlyginsi. Nebereikia nei glaisto, nei švitrinio popieriaus.

7041. keulei :-) 2003-10-03 15:40
Pagal Arūną Sverdiolą:" Patys pirmieji Koheleto žodžiai kiekvienam žinomi išversti J.Skvirecko ir fiksuojantys Vulgatos tradiciją:"Tuštybių tuštybė, sako pamokslininkas; tuštybių tuštybė, ir viskas tuštybė"(Koh1,2), arba, šventojo Jeronimo žodžiais:Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes:vanitas vanitatum,et omnia vanitas." Naujajame, tiesioginiame A.Rubšio vertime iš hebrajų kalbos jie skamba šitaip:"Rūkų rūkas! – sakoKoheletas,/Rūkų rūkas! Viskas yra rūkas!" Beje, tais pačiais žodžiais Koheletas ir baigia (Koh12,8).Tai radikali pradžia ir pabaiga. Šitai ypač ryšku naujajame vertime, nes"tuštybė" lyg ir apsiriboja moralės sritimi-skamba rusoistiškai, kaip žmogiška yda: savos substancijos,savo selbst neturėjimas ir šios stokos kompensavimas iliuzine regimybe-atspindžiu kitų akyse, iš kurių atoveikio sprendžiama, kuo esama. Moralinėje teologijoje tuštybė yra prisirišimas prie laikinų dalykų. Visa tai galima įžvelgti ir Kohelete, bet apskritai Biblijoje "rūkas" yra kosmologinės-ontologinės plotmės dalykas-tai rečiausia medžiaga, įpavidalinanti tuštumą ar niekį."

7042. Gyventoja2003-10-03 16:10
Rūkas, kaip tuštuma ir niekis, netinka košės gamintojams ir srėbėjams. O va, tuštybė, kaip atspindžio kitame siekiamybė, - jau geriau. Nes kai mūsų kruopelės byrės į burnas, mums labai svarbu bus stebėti (kad ir per rūką), kaip jos braunasi į kitų lūpas, atsispindi burnose, pulsuoja stemplėse. Tada mus visus apims Lorcos vasarošiltis ilgesys ir Rolkie`s vienas kito branginimo jausmas...

7043. Gyventoja2003-10-03 16:12
Rūkas - kaip tuštybė, turėjau omeny... Jo, kaip tokio, neatsisakau, be abejo...

7044. zemaitis :-) 2003-10-03 17:28
zemaitjos aukstumoj rukai tirstesni.. he he

7053. knysle2003-10-04 21:21
labai prastas stilius, aliuzija i multfilma "eziukas ruke" (uzmirsau rezisieriu, rusas, bet labai geras), ten irgi rodoma, kas yra ruke:: eziukas, arklio kojos, akmenys ir t.t. taigi G.B.nukopijavo minti is multiko ir nukopijavo labai prasta kalba

7055. woozle>knyslei2003-10-04 23:47
rezisieriaus pavarde yra norstein`as. siulyciau atsiminti. jis vertas to.

8892. wertintojo wardas arba parasas:)2003-11-13 15:56
niu nelabai labai niuobodu:(

8893. wardas arba pawarde :-( 2003-11-13 15:58
niu jei rasyt tai rasyt daug arba nieko. siap as cia nieko neskaiciau ir neskaitysiu nes jauciu kad ziauriai nuobodu:-(

8897. Erintas :-) 2003-11-13 18:21
pas mane mokykloje ira vaiduokliu as rimtai sakau mano mokykla pastatyta ant senu buvusiu kapiniu vakare mano mokykloje siauteja vaiduokliai kaikurie vaikai jieskodami vaiduokliu ziauriai nukentejo siaip as pats esu ieskojes vaiduokliu bet as pasprukau. papasakosiu apie viena mergaite kuria pagavo ja bande pasmaukti bet ji kaskaip pabego bet jei dar iki siol ant kaklo liko randas as pats maciau kaip ja bande pasmaukti tas vaiduoklis kai ja smauge jis susnekejo: vardan tevo dievo ir sunaus ir sventosios dvasios amen. bet kodel tas vaiduoklis tai pasake nieks nesupranta galiu net pasakyt kur yra mano mokyla Vilniaus Virsuliskiu mokykla. galite apsilankyti vasara apie 9:00 valanda kaitik ieisit aikit i kaire apie 10 zinksniu pasukite i kaire uzlipkite i trecia auksta pasukite i desnia nuzinksniokite apie 20 zingsniu veliau pasukite ir aikit iki pat kolidoriaus galo ir isvysite vaiduoklius patariu: vos juos pamate bekit nuo ju kad nebutu kaip tai vienai mergaitei. rasykit man i emaila!!!!

8898. Erintas :-) 2003-11-13 18:24
primenu kad mano email adresas yra erintas@one.lt

8899. Erintas :-) 2003-11-13 18:26
butinai atrasykit!!!!!!

14847. laura :-) 2004-04-04 13:53
joojojoojoj

14898. Lorca :-) 2004-04-05 16:59
Bet kokia nuotaika buvo tada...kai visi braidėm rūke...ieškodamai raktų,natų,kruopų...tada dar laumžirgiai tikri buvo....:))))))

35929. nemo2005-06-16 11:32
Bet rukas pasikartoja.

35983. zeta2005-06-16 22:42
Uzslenka kaip seselis. Nepaspruksi.

36078. zeta2005-06-17 17:00
Va cia tai jau niekas neuzeis. Niekam nesaus i galva. Nes cia kaip figurinis zaidimas sachmatais - trys ejimai i prieki. Arba kaip pokeris - ramiu veidu apsuki protingus, o kvailiems ir taip i galva neateis. Tik viena beda - gali likt pats su savim kalbetis, jei visai niekas niekas neatspes. Nors uzuominu pribarstyta kaip trupiniu.

36120. IVS2005-06-18 04:17
Įdomu, kiek čia mūsų, pasimetusių Rūke?

36122. IVS2005-06-18 04:36
Dukra siuvinėja kryžiuku paveikslą Močiutei. Nuveš lauktuvių, kai važiuos į Lietuvą. Aplink, kur pažvelgsi, vėsta laukinių gervuogių pyragai iškepti visokiems triušiams giminiečiams. Prisėdom. Kaip įprasta, norėjau garsiai paskaityti, ką nors gražaus (Rūką buvau pasidėjus, kaip tik tokiam vakarui) ir net kvyktelėjau pamačius čia judu.

36124. nemo2005-06-18 11:27
Labas, labas:)

Su sestadieniu:)

36138. IVS2005-06-18 20:53
Labas. Dabar turiu eiti kovoti su sparnuotom skruzdėm. Atsimenu R. Bredberio "Pienių vyna", ten kur gamta ir miestas ginčijasi, iki kur kieno teritorija. Tai va. Aš duoduos dabar su betvarke, dulkėm visokiom. Braižau teritorija, iki kur betvarkė gali pas mane užeiti. Siaubas. Aš aiškinu, kad su ja draugauti apskritai nenoriu, o ji lenda visur, jau nei praeit, nei pravažiuot nebegalima nesusinervinus.

36146. praeivė2005-06-19 00:01
I just call to say I love you :))

36149. zeta2005-06-19 02:02
Praeive, seserie, ale ir gudrumas tavo! Akivaizdu, kad moki vaiksciot nei nuoga nei apsirengus! IVS, o as siandien dykinejau, pirkau rakandus naujiem namam ir viena kita drabuziuka pasipuosimui, noriu eit i pasimatymus visokius (bet labai jau ner su kuo), sokt ir dainuot, nes naktis svelni, kaip IS F.S. Fitzgerald romano.

36150. zeta2005-06-19 02:13
IVS, visada paslapciukais norejau paklaust, kaip tu gali but ir grazi ir protinga. Man taip neiseina, nors tu ka. Kai protinga, tai pamirstu pasidazyt, o kai neblogai atrodau, tai istisai kalbu niekus. Reikalauju konkretaus atsakymo, kaip kazkoks pilietis anam turiny.

36153. zeta2005-06-19 02:22
IVS, dar tau bus darbas Pasi cia atvaryt. Sukis, kaip ismanai, as cia niekuo deta.

36155. nemo2005-06-19 04:27
Gudrus cia visi. As tai su dideliom naiviom akim ir per dumus nematau. Toks auklejimas. Ziuret i akis ir sakyt tiesa. Neskaudziai. Nes tiesa - peilis, kuris pries tave pati atsisuka.

36158. IVS2005-06-19 05:36
Proustiškasis skraidytojas išskrido į savo lizdą ant uolos. Sakė tupės ten dabar, kol nusibos, tada skris muštis su Sicilijos mafija, lyg jam ebolos negana. Paskui tikriausiai trauks į šiaurę atvėsti. O aš sėdėsiu ant upės kranto, skaičiuosiu praskrendančius paukščius, o gal skruzdėles, supaisysi dabar - kam skirta šliaužioti, tas skraido, o skraidančius sapnuose reikia gaudyti elektriniais tinklais.

36159. IVS2005-06-19 06:02
Zeta, aš irgi kas rytą priešais veidrodį galvoju, kokius veido bruožus nusipaišyti, kad bent atrodyčiau ir graži ir protinga. Mirror, mirror on the wall, what the т@л#%иф&уЭ happened?

36164. pasipiktines2005-06-19 13:25
jau tupi lizde. Karsta ir vakarais kankina vabzdziai, bet tai mano namai :)

36165. nemo2005-06-19 13:28
As tos problemos neturiu. Atrodau vienodai visais atvejais ir visos ydos atsiskleidzia per pirmas 10 minuciu...

36166. nemo2005-06-19 13:31
Labas Pasi. ant uolos? Kazkaip ateina i galva zodziai, pagalvojus apie jus (is "taip kalbejo Zaratustra"): "As turbut erelis, nes man patinka kepta eriuko slaunis".

:)

36168. praeivė2005-06-19 14:43
Zeta, turiu prisipažinti, kad nespėjau būti gudri: apie apsilankymą vietose, kurias kas nors minėjo kaip malonias, tik spėjo šmėkštelėta miglota mintis, be konkrečių pavadinimų, bet pirmiau užsukau į savo paštą, o ten - IVS rūpestis :). Taigi ir buvau nušviesta jos rūpesčio.
Aš tai šiandien nei graži, nei protinga - nuo vakar, kai nuėjau į kiną ir iš pirmųjų kadrų supratau, kad esu tą filmą mačiusi, ir kas blogiausia - kad jis man nepadarė didelio įspūdžio. Matyt, teks pradėti matytų filmų registravimą popieriuje, kad nevaikščiočiau į nuobodžius po du-tris kartus :).
Dabar pasislėpsiu po pernykščiais lapais ir palauksiu, kol protas ir grožis sugrįš.

36181. pasi > nemo :-) 2005-06-20 13:15
tru-tu-tu hy-hy, kaip sako ereliai, kai nori slaunies :)

36191. zeta2005-06-20 16:40
Vyriskiai nusoko nuo proto ir tarpusavy kalbasi ereliu kalba. Nu ar ne pasibaisetina?

36192. zeta>praeivei2005-06-20 16:46
Senstam. Tuoj pradesim darytis sarasus, ar duonos nusipirkom, ar ne. O paskiau galvosim, ar i Satenus siandien buvom uzeje, ar nebuvom. Paskiau - ar gimem, ar mirem. O kai gale pasidarys visai neaisku, tai nustosim pergyvent: kas kam rupi, jei ner nei pradzios, nei pabaigos.

36203. Pasimetęs Gimtadienis2005-06-20 18:32
Ieškau nemo. Vakar pradėjo švesti 7 Meno Dienose ir jau maniau, kad švesim septynias dienas, bet nemo užmigo, kažkas perjungė kanalą ir atsirado Pirmadienis, vietoj tortadienio... Vienžo, einu pažiūrėsiu, gal toto po tų dviejų nelemtų taurelių jau atsigavo. -IVS-

36215. zeta2005-06-20 19:25
As isizeidus. Jeigu vakar jusu Bernardinuose ieskojau ir i 7 Meno Dienas kelio neradau, tai nereiskia, kad galima taip atvirai uz akiu slapukaut. Sveskit sau gimtadienius vieni, kazkokiu permatomu ir nematomu zetu tai net nekvieskit, nes jeigu nematoma, tai ir neegzistuoja. Nesazininga vakar apsikabinus vaiksciot, taurelem skimbaliuot, o siandien tylet lupas uzsisiuvus, mazdaug "kazkieno gimtadieni sventem, kieno gi?". Tai va. Nors nuosirdziai isizeidus, bet tiek jau to - sveikinu. Ir kaip tu, Kapitone, galejai visa diena neprasitart? Nu ka, isvada viena, mano melyni draugai - besirdziai.

36217. nemo-puse lupu2005-06-20 19:33
O tas sventas egoizmas:)

36220. nemo>IVS2005-06-20 19:37
Sveikatos tiek nebeturiu, kad 7 dienas svesciau. Senstam, kaip sake Zeta:)

36224. zeta2005-06-20 19:49
Nesivaipykit cis dabar , o galvokit apie nusikaltimo dydi ir bausmes sunkuma.

36226. zeta2005-06-20 19:57
Nu va, kai pykstu, tai pradedu juokingai kalbet. Cis. Kaip stis (su pauksciukais). "Stis man is akiu" - vienodai veikia, kai sakai pauksciam, sunim ir zmonem.

36231. nemo:)2005-06-20 20:11
Is tikro skaitaliojau visa diena ir gimtadienio nesvenciau. Tik paciam vakare su pora draugu kukliai susitrenkeme, sumaise elementaru Bombay dzina su tonic`u, ir draugiskai pasedejome pora valandu. Ir tik grizes, ilgoje naties tyloje, isuosciau paskutinius krupniko likucius ir pagautas graudaus susimastymo apie save, netycia prasitariau, o dabar va koks erzelis kilo, keptuviu barskinimai, besirdystes, bausmes. Bet sutinku, kad vistiek nusikaltau ir gal galeciau atpirkti nors dalelyte tos neatleistinos kaltes pusryciais su kava ir bandele (su obuoliniu idaru)?

36233. zeta2005-06-20 20:14
Kava turetu buti su pienu, o pusryciai i lova. Cia man issprudo, neturiu miciu svetimus vyrus grobstyti.

36235. nemo2005-06-20 20:18
Kava stipri ar silpna?

36236. zeta2005-06-20 20:19
Silpna. Kaip as.

36237. zeta2005-06-20 20:22
Ne, viskas, nebegaliu rasyt. Kas is to rasto, jeigu puse raidziu praleidziu. Tik rankos nusvyra ir galva uzgriuva kvailu kvailiausios asociacijos. Tai kaip tokioj vietoj gali but salta, atsaini ir protinga? Tada belieka tik silpna kava gert, rukyt lovoj ir padegt patalyne.

36238. pasi > nemo2005-06-20 20:24
ilgiausiumetuilgiausiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

36240. zeta2005-06-20 20:27
Be to, kai taip varnalesiskai rasau, zmones prades atsirinkt, kur monai, o kur teisybe. Medziodami pagal pedsakus visi pasidaro labai atidus ir tada heroje turi liuokset medziu virsunem, kaip vovere, kad nieks nesuprastu smulkiu apgavysciu ir nepradetu snukucio klaidom badyt. Vienas vargas.

36241. nemo2005-06-20 20:30
Na zinote, tuoj suirziu ir as, o tada jau pakelsiu toki baliu, jog kaimynai inirse buriuosis prie duru ir jas dauzys kumsciais, viduje lakstys pagalviu plunksnos, Pasi. teks sumusti ilgiausia pasaulyje "Ilgiausiu metu" dainavima (reiskia dainuoti kokias dvi paras, ilsintis 5 minutes per valanda), kampe degs patalyne, kava issipils ant virykles, o as, apsimetes O.Henriu, vaidinsiu mirstanti. Mano kiseneje, kaip ir dera atkartojant ta skaidru rasytoja, bus ideta lygiai 23 centai.

36245. zeta2005-06-20 20:45
Nemo, jeigu netycia tau suejo dvidesimt treji metai, tai as tikrai negaliu su tavim susitikt. Ai, sakyciau, kulniukas nuluzo, nepaeinu. Arba bilietuko troleibusui neturiu. Arba dar ka nors. Dabar akis uzvertus misliu, kad gal is dangaus man sita asociacija nukrito. Blogiausiu atveju - greitai uzsiaugink barzda ir susirauk piktai, tai gal taip prisiderine pora metru nesijuokdami ir nueisim.

36247. kokie jūs kvailučiai:) :-) 2005-06-20 20:56
Okult privet, blogiūkščiai. Su jumis nedraugaunu, jūsų neskaitysiu, nešnipinėsiu-žodis. Tačiau žinokit, kad užklupau-visiškai netyčia:), neieškodama, pasiilgus savų. Turiu ekstrasencinių:) "gebėjimų", ypač kai mane sunervojat:). Mat mano čia jau būta: Karlas Kas ten ėda (Lorcutės esėjuje), Karlas Rotbandas, keulei 7041. Apie ką mes čia šnekučiavomės -vis tiek nesuprasit, taigi čia šifrų šifrai:), ne jūsų pradžiamokslių nosytėms:)

36249. IVS > proto uRaganams2005-06-20 21:14
Ačiū Dievui, kad nors garbės kodekso pradžiamokslį pavartėte. O šiaip jau, net ir netyčia papuolus į gimtadienį, dera sušukti: Sveiks! Valio! Antraip nei vertimai, nei originalas, nei pati Kabala nieko neverti.

36255. taigi pasveikinau, užšifruotai, skaityt nemokat? zeta jums išvers,2005-06-20 22:00
ji skaito potekstes ir dvigubus smyslus:), nemoku paprastai:(

36256. pasipiktines2005-06-20 22:20
siaip, cia nuo nieko nepasislepsi. ir jokio okulto cia nera, rasti aktyvia diskusija netgi labai lengva...

36257. nemo>zetai2005-06-20 22:21
23 centai yra tikras faktas ir su mano metais nesusijes. Taip pat, po O.Henrio lova rado tuzina viskio buteliu. Sis faktas irgi su manimi nesusijes - po mano lova tik knygos:)

36258. IVS > taigipasveikinauužšifruotaiskaitytnemokatzetajumsišvers`ei2005-06-20 22:41
Sėskpriestalonesimaivykkągersi?

36260. .sipikti.2005-06-20 23:17
o kur pats solenizantas?

36261. pasi2005-06-20 23:36
na, laikas lizdan. labanakt...

36264. zeta2005-06-21 00:04
Potekstem skaityt laikau specialu instrumenta. Jautrus prietaisas, kaip koks sekstantas. Ir derint reik kasdien, kaip Stradivariju. Dulkes valau kaip dantis - ryta vakara. Glostau ji kartais, nes atnesa daug naudos, kaip aitvaras. Su juo galiu vartyt tekstus is lietuviu i ereliu ir atvirksciai. Kartais naudoju kaip kompasa. To prietaiso vardas is I raides, bet labai slaptas, negaliu isduot. Minta jis trupiniais ir uzuominom. Daznai nezymiu vibravimu perspeja apie pavoju. Ir visada pabuciuoja mane i desine ausi pries uzmiegant.

36270. zeta >abr2005-06-21 00:33
Draugauk su mumis. Sifruoti mokiaus is Richardo Zorges. Primirsau siek tiek per ilga laika, tai kartais adresatus supainioju, bet tie atsirusiuoja.

36278. IVS2005-06-21 01:22
Zeta, nemanau, kad nemo būtų 23 ar 32, arba, jei padauginti iš dviejų kišenių, kokie 46. Tu tik įjunk tą intucompasą ir nueik pažiūrėti, kaip gražiai jis užmigo užpūtęs žvakutes. Dovanų norėjo Pūkės Mikuotuko, o užsnūdo prie stalo su pliušine karvute po skruostu.

36283. nemo2005-06-21 02:37
Sedejau aiksteje, ziurejau i zmones, kaip jie vaikscioja, kaip vienas i kita slapciomis pasiziuri, kaip susitinka pazystami ir kaip kiti stengiasi tapti pazystamais, kaip visi stengiasi buti kazkuom, atrodyti optimistiskai ir patraukliai. Turbut lengviausia buvo sunims, jie susibegdavo, susiuostydavo, tada lekdavo vienas kita gindamiesi. Be implikaciju. Mazi ir dideli, jauni ir seni. Paskui nuejau i ledaine ir nusipirkau China martini, toksai nekaltas geraliukas, na o dabar vel rami naktis ir matyt laikas ka nuveikt:)

36293. liučindai besiliamarmurinančiai :-) 2005-06-21 08:43
tik tada, kai išmoksit ženklus skaityt:): pavadindamas pasi prūūstiškuoju, mano numylėtinis turėjo omeny tuščiavidurį:) senioką Šarliūū. O tu,Lamarmuma, tikėjaisi, kad Svaną? "Svetskije znaki pusty..." :)))"Marselis Proustas ir Ženklai"-mano mėgstama knyga. Turiu ant stalo. Aktyvi:))) diskusija, pasi, jums bus, jei labai prisiprašysit:))) Tik dar nežinau,hm, kokioj vietoj (ne čia-nebijokit-garantuoju:)ji išsirutulios.Be kita ko, kokiom technologijom (jei be okulto)"diskusijų aktyvumą" sučiuopiat?

36294. ne būkit, o tapkit :-) 2005-06-21 09:10
Štai ko jūs, nemo, nesupratot: nesiekiu nei draugaut, nei prisistatyti. Visai kitaip čia būnu :)Man rūpi veiksmas (veikit žodžiais, vaikai), peripetijos (perėjimas nuo žinomo prie nežinomo ir atvirkščiai), siužeto posūkiai, choro ir protaginisto santykiai, ekspozicijos ir atomazgos, iššūkio ir atsako "dialektika", viežo,gera dramaturgija...Dramos, hm, jos ne rašomos, o statomos, veikėjai turi kalbėt savo kalba, dramaturgas jų nekontroliuoja:)

36295. p.s.2005-06-21 09:18
Tiesa, jausmai turi būt tikri. ir jokio melo.nė faktelis turi būt nesumeluotas. Na, Skudučio "apleistas sodas"- 77, o ne 74. (ištaisau faktinę klaidą)

36297. IVS2005-06-21 09:25
Kapitonas nemo sėdi Šv. Petro ir Povilo aikštėje, tarsi kompaso viduryje, lesina balandžius ir bando nustatyti praeivių judėjimo tudy-siudy dėsnius ir kryptį (vektorių, pasakytų toto). Praeivė vaikštinėja laaabai iiiilgais maršrutais, kažkokiais expresais, kurie retai kada ir dar rečiau kur nors sustoja. Dar gerai, kad nešiojasi telefoną, tai nors paskambina kartą metuose ir pasako, kad tebemyli. Vis geriau, negu nieko. Zeta derina savajį Instrumentą, pagal pono Dievo duotą la - dabar suprantu, kodėl ji visada pataiko į toną; o proustiškasis .dytojas ieško aktyvių akių draskytojų (Icebreaker). Dar užėjo kažkokių labai kilmingų žmonių su tokiais titulais, kad su kasniu burnoje nė nebandyk į juos kreiptis - būtinai paspringsi. Tai ir nesikreipsiu, nes net nemanau gilintis, ką jos tuščiaviduris numylėtinis turi omenyje. Visai kitaip čia būnu :)

36298. .tytojas2005-06-21 10:05
kazkokia neaiski vizija. visai as jokiu .kytoju neieskau, geriu sau kava po skeciu :)

36299. IVS2005-06-21 10:34
Atsiprašau. Aš taip nevykusiai perpavadinau aktyvias diskusijas. Neigiamas atspalvis atsirado dėl tos p-lės Arogancijos. Tikiuosi kava skani. Gero jums ryto.

36300. lamarmurkai :-) 2005-06-21 10:41
patiko :su kąsniu burnoj nė nebandyk kreiptis:))))Ainu dirbt , nebesikutensiu.kutikuti.Čia buvo Prologas. Žinai, kas yra prologas? Tik pati nelaikyk skėčio, kur mergaitės orumas, sakydavo mano močiutė:) taigi tam jis tamilą irgi indusą turi:)

36301. IVS > Harpijai2005-06-21 10:57
Jei jau minėjai dramaturgiją ir ruošiesi vaidinti pagrindinį vaidmenį (nors iki šiol liurlinai chore visais balsiais), tai tikriausiai čia buvo uvertiūra (ar žinai, kas yra uvertiūra?), bet prologas gali būti ir loginio programavimo kalba[angl. Prolog – pro(gramming in) Log(ic)], komp.

36302. pasi2005-06-21 11:02
nagi, tikrai nereikia atsiprasinet, as visai nenorejau prisikabinti prie zodziu. Tai as turiu apgailestauti, kad jau susikuriau, hm, aktyvaus diskutanto reputacija.

Aciu, kava skani, tik jau seniai salta. Taip jau man nutinka - pradedu karsta, baigiu salta :)

36303. pasipiktines skaitytojas2005-06-21 11:05
>36293. Laba diena. As - pasipiktines skaitytojas, pasirasau ivairiais sio nick`o fragmentais. O Jus kuo nicku?

36304. IVS2005-06-21 11:07
O į Icebreakerių komandą įsirašiau aš! Va, va. Už tai liaudis ir sako: nekask duobės sau, kitas gali įkristi.

36305. pasi2005-06-21 11:13
Hm. duobes kasti nedekingas uzsiemimas. norint, kad veiktu tiksliai pagal paskirti, reikia duobe atkartoti objekto forma, tada kiti ten ikristi negales. arba padaryti slaptazodi :)

36306. IVS2005-06-21 11:21
O tos baisiai ilgai tituluotos damos vardo neklauskit, ji dar neišsirinko. Ji dar prie Moriso Meterlinko vartų lukuriuoja savo laiko.
Norite, palaikysiu skėtį? Kažkur pamečiau savo orumą, todėl nebijau, kad pakilsiu į orą, kaip kokia Merė Popins.

36307. pasi > IVS2005-06-21 11:30
Aciu, sketis 3 metru plocio, jis gerai pritvirtintas, ir laikyti jo nereikia. suzavetas Jusu nuoseklumu. O tie, kurie stokoja orumo, labai bijo ji prarasti - matyt, mazai turi. Jei Jums reiketu ka nors palaikyti, panesti, ir. pan. - as visada Jusu paslaugoms.

36308. IVS > paslaugiajam .ytojui2005-06-21 11:36
Dėkui, paslaugusis laikytojau. Tiesiog man labai artimas bomolocho vaidmuo, jei jau šiandien čia ir dabar Graikų teatras atsidarė.

36309. dirbu, siūlau laikiną pusiausvyrą:) :-) 2005-06-21 11:43
Taigi: tavo numylėtinis tuščiaviduriškesnis, mano-dailesnis.Tu pučinistė, aš pučistė, negi dabar dėl vyrų ginčysimės? Švelniai juokavau, humoro nesupranta:(. Apie prologą papasakosiu labai gražią istoriją. Dabar laiko neturiu.

36310. .tines skai.2005-06-21 11:47
as visai nesu paslaugus, tiesiog as Jusu paslaugoms, tai - ne tas pat. eeee, o kas tas bomolochas?

36311. IVS > Bestija2005-06-21 11:56
Nieko sau švelnus jumoras! Aš rankoves tik pasiraitojau, plaukus susikėliau, rankas į šonus įsisprendžiau ir tik dairausi bailiai, kurgi zeta - ta tai viską žino-moka, bet dėkui Dievui, mano tuščiaviduris .lėtinis kavos įsipylė ir tapo pilnaviduriu riteriu.

Gerai, kaip sakė toto, fiksuojam pasiektą rezultatą ir skelbiam paliaubas. Aš einu miegoti. Jei labai susi.nervinsit, nueikit į Kalambūrų Retro *, ten tokią "Restauraciją" įdėjau. Gal ir negražu kištis, kur neprašo, bet kad jau neištvėriau - labai tiko, nors gal ir girdėta.

36312. .tines skai.2005-06-21 11:57
Cia, ziu, kazkokie tusciu viduriu tyrinetojai klaidzioja? Gal atsiusti tustumos pavyzdeli tyrimams?

36313. IVS2005-06-21 11:59
Bomolochas - senovės graikų teatro personažas – juokdarys, atviraširdis gudruolis.

Pats gražiausias vyriškas balsas - bas.baritonas, gal padainuosite man lopšinę? Ko tai taip įsilinksminau čia su jumis - visai miego nesinori :)

36314. IVS > bas.baritone2005-06-21 12:03
Ne, tuštumos pavyzdžio nesiūskite. Ką Jūs! Dar paimsiu giliai į širdį ir kas tada? Geriau jau suvalgykite ledų, kol neatšalo.

36315. IVS2005-06-21 12:08
Ooops! Nesiųskite. Atleiskite. Nesiuskite.

36316. pasi > IVS2005-06-21 12:08
tustumos pavyzdys buvo skirtas visai ne Jums, dovanokite. Juokingiausia, kad maziausiai kainuoja padidinti dangu ir prideti zvaigzdziu, net ir uzpakalio remontas 3 brangesnis...

36317. IVS > bas.baritone2005-06-21 12:13
Žinau, kad ne man, bet jeigu počtaljon Pečkin ne tuo adresu pristatytų? Įsivaizduojat, kaip tuščia širdyje tada būtų? Tuštybių tuštybė beliktų! Nepadėtų nei sielos remontas už kokius 3 rublius.

36318. .ipiktin.2005-06-21 12:13
lopsine?
Guten Abend, gute Nacht, Mit Rosen bedacht,
Mit Naeglein besteckt, schlupf unter die Deck`
Morgen frueh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt
Morgen frueh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt
Guten Abend, gute Nacht, Von Englein bewacht
Die zeigen im Traum, dir Christkindleins Baum
Schlaf nun selig und suess, Schau im Traum`s Paradies
Schlaf nun selig und suess, Schau im Traum`s Paradies

36319. IVS > bas.baritone2005-06-21 12:30
Auf Wiedersehen :)

36320. nemo2005-06-21 14:03
Labas, na ir prisnekejote. Apie Prousta, lopsine, vokiecius, tustuma, skecius ir dar laukia grazi istorija apie Prologa.

36326. Bjauriai bobai IVS-Prologue that turns out to be definitive. :-) 2005-06-21 17:57
"The Preface, a blend of mysteriousness and drollery", sakydavo menkai pažįstamas anglų poeta Baudelaire. Prologas-tokis personažas, pati žinai. Turiu visą rinkinuką teatrinių prologų pavyzdžių, tik va, Bruscambille’io stilius grubus ir truputuką nepadorus, turėčiau perrašytiJ Davido Garricko prologai jums žinomi. Negana to, tfu, lyg to dar būtų negana, prologas- nevisada įvadas, introdukcija į kažką, dalis, po kurios kažkas turi "sekti" ("jums dar bus":); prologas- tai savarankiškas (savipakankamas: ) dramos žanras. Tieck’o komedijos – tipiški prologai, viena taip ir vadinasi (Prologue1796). Provisionalness ir selfconsciousness -romantinės ironijos alfas ir omegė - vaidina pagrindinį vaidmenį ironiškoje Tiecko komedijų struktūroje. Ar tikrovė –tai rimta? O gal vien preliuūd(n)as, tai, ką lengviausia ištverti/išgyventi kaip žaidimą?Tiecko prologai kelia klausimus patys sau ir apie save.Antai "Prologe" keturi, rods, personažai –per anksti į teatrą atėję žiūrovai, jie sėdi tamsioje orkestro duobėj, kits kito klausia, kas /ar kas dar bus? Ar spektaklis prasidės?Koks? Gal klaidų komedija? Iš meno nieko nesitikiu, sako pesimistas, mus apkvailins, gal tai prastas pokštas, gal dramaturgo nėra. Kur jūs matėt režisorių? Nemačiau, aš gi iš kaimo etc.
Vokiečių romantikai atrado prologe tai, ko tikrovėje siekė/nepasiekė: "being- in- the -world" ir "standing- beyond- the- world" vienybę. Prologe "Pasaulis aukštyn kojom" viešbučio šeiminikas – ne aktorius, vaidinantis innkeeperį, bet save/reflektuojantis inkeeperis. Formalistinė "charakterių komedija" ir sykiu įvairių normų transgresija : innkeeperis turi "viena akim per daug" (das Auge zuviel). Savirefleksija - komizmo šaltinis. Prologas gali išvirsti ir į situacijų komediją, kai susitinka įvairaus refletyvumo veikėjai :
Stranger:Good morning, innkeeper.
Innkeeper: Servant, your servant, my lord. Who in the world are you that you are traveling incognito and come to me for a room? Are you surely from the old school; isn’t that right? A man of the old stamp, perhaps translated from the English?
Stranger: I am not a lord, nor am I traveling incognito. Can I lodge here today and tonight?
Inkeeper: My house stands entirely at your disposal.But, seriously, don’t you wish to make some family here in the area unexpectedly happy: or suddenly get married: or look for a sister?
Stranger: No, my friend.
Inkeeper: Then you really are just traveling, like an ordinary traveler?
Stranger: Yes.
Innkeeper: Then your will have little success.
Stranger: I believe the fellow is mad.
Taigi savivoka estetinėje plotmėje. Romantinės ironijos sąvokos , kaip antai "subjective arbitrariness’ ir "destructive drive", čia svarbios, tačiau Tiecko komedijų humoro šaltinis – refleksijos lygių skirtingumas/skirtumai. What we savoir in our laughter is the distance that the comedy establishes by reflecting on its own dramatic structure. Apie ką aš čia? Zeta jums išvers : ) Atsiprašome už ilgą introdukciją:)Gal klaidų privėliau, nepatikrinau. Tai jūs mane pataisykit.

36330. IVS > pagaliau išsirutuliojusiai į itin įdomią šnekovę2005-06-21 18:47
Tai, ką čia parašei - labai įdomu. Būtinai perskaitysiu dar kartą. Atidižiau. Tikrai labai dėkinga. O tų lygių skirtumui iliustruoti, berods, tiktų pokalbis "iš tenai": "Staigiai užsimaniau į teatrą!" "Didelio ar mažo?" - šypsojaus visą dieną. Dar kartą ačiū. Visada mėgau protingesnius už save: i prijatno, i polezno :) Dabar jau turiu skriste skristi darban nemigus, nes vakar per naktį-naktelę uliavoj-uliavojau čia su jumis.

36331. IVS > to whom it may concern2005-06-21 20:19
By the way, kuris yra taviškis Tuščiaviduris Dailusis? Dėl viso pikto klausiu, nes pati nerazrinkau per neatidumą, o dabar Knistis T.

36345. .tytojas2005-06-21 22:20
36326 -? Kazkokie nepasiseke pirmo kurso studento kursinio darbo apmatai, sukompiliuoti is nesuprastu straipsniu? Norite pigiai gauti vertingu pastabu? Ar tikites, kad isspausdins baltuose satenuose? Nagi, siek tiek apvarkius stiliu, beveik tiktu, ten tokio pretenzingo srauto apstu... O gyvenime tokia rasliava - nonsensas. Talento stoka.

36352. zeta>abr2005-06-21 23:27
Klaidu tai tikrai privelei, bet priimu jas kaip Lapsus Linguae. Nu, vaikeli, vargu bau ar Baudelaire gali but anglu poeta, pamislyk. Net jei ir turejai galvoj koki kita, tikrai menkai girdeta, tai vis tiek negali jis but grynas anglas su tokia pavarde. Kitavertus, labai nuo tiesos nenutolai, nes Charles Baudelaire laisvai kalbejo ir verte angliskai, nesunku ir sumaisyt. Pasi siandien labai grieztas, ka jau padarysi. Gerai kad nors tos "Prologo" istraukeles tai jau man neprisieis verst, nes kai taip lengvai ir suglaustai parasyta, interpretacijos atrodo varganai ir turi trauktis atatupstos.

36353. Tieckas dėl Then your will have little success-Tieckas dėl visko kaltas :-) 2005-06-21 23:34
"Stranger: I believe the fellow is mad."-Tiecko žodžiai,kiba dramaturgas nepatinka, kam šitep pasi.?

36361. zeta2005-06-22 01:22
Nesnekus visi cia siandien kazkokie. Ka karstis prislege, ka saltis. IVS, neissimiegojus ana nakti, kazkur slitiniuoja. Pasi piktas. Nemo slapstosi. Praeive nebezino, kuriam mes puslapy. Abr stengiasi is visu jegu, bet niekam ne motais. Betvarke.

36374. IVS2005-06-22 02:43
Piktybės gėlių užėdėm, ar ką? Visi tokie pasišiaušę. Perduokite Tiecekui: If I don`t succeed from the first time, I`ll cry again.

36376. nemo nusisypso akinancia sypsena vienisoje didybeje po piktybes jazminais sedinciai IVS2005-06-22 03:12
:)

36378. IVS nusišluosto piktybės ašaras ir merkia akį nemo2005-06-22 04:02
;)

36381. IVS2005-06-22 07:50
Iš už uolos jau saulė kyla. Reikia išskleisti lietsargį ir paruošti kavą. O! Kiek čia žiedalpių prikritę, lyg būtų kokia Madam Butterfly su Suzuki prasisukę, belaukdamos Kapitono Pinkertono. Iššluosiu ir bus tvarka! O tai dar užeis Kas Nors ir pamanys, Ką Nors Tokio.

36391. zeta is pat ryto merkia abi akis nemo ir IVS2005-06-22 10:46
;;)

36393. pasi2005-06-22 10:54
l a b a s r y t a s. . . .

36405. zeta2005-06-22 13:03
Siandien laukiu sveciu. Jaudinuos. Namai isblizginti, tik ziedlapiu nepribarstyta. Veidrodziai isvalyti. Galesim ziuret kiaurai. Kapitonas Pinkertonas atsiunte pasto karveli: "atvaziuoju". Susidesiu dailiai rankas ant krutines ir sedesiu prie duru dainuodama.

36414. pasi > zeta2005-06-22 14:15
ka dainuosite? :)

36421. zeta2005-06-22 14:29
Dainuosiu "The Burning Bed" is soundtrack apie Frida Khalo. Kartu su Caetano Velloso is antro auksto.

36448. nemo2005-06-22 15:33
Taip karsta, jog net kavos nesinori. Cia tai jau blogas zenklas. Reiskia, tikrai karsta. Ir mintys sukasi apie genetineje tevyneje pajurio zonoje gaminama tam tikra gerimeli is apyniu. Taip but gerai isties kojas po stalu kur senosios dvasios Kurpese.

36462. pasi2005-06-22 16:09
pas mus pucia nuo Libijos, tai irgi karstoka. ka tik palikau seima sode prie tauriu paprasto [ne prasto] balto Ronco di Sicilia. Sedjau sau po zydeti baigianciu granatmedziu, o apie alu ne negaleciau pagalvoti. Gal genai neatitinka Tevynes :)

36474. skaitytojas > zetai2005-06-22 17:40
Frida Kahlo? Caetano Veloso?

36481. zeta2005-06-22 18:48
Taigi pats zinai, kaip buna, kai viena akim ziuri, kad darbas nepabegtu, o kita vogciom i melynus puslapius. Tada visos raides stumdosi ir maisosi, kaip alaus prisigere. Ir iseina kaip Pasaluziura. Ir tik jau nemanyk, kad Fonetika man priese. Ji man drauge, kaip IVS. Saipykis, saipykis cia su Veju Is Libijos sidabriniuose plaukuose.

36482. IVS2005-06-22 18:50
Ale tikrai, jau kai zeta su nemo pradeda kalbėtis apie muzika - tai man tik klausytis, klausytis ir klausytis, nes jau pasakyti, tai aš nieko negaliu. Įtariu, kad ir man patiktų.
Nemo, paaiškinkite, prašau, kas tos dvasios Kurpės? Ar čia tokia metafora, o gal buvęs restoranas "Klumpė"? Eisiu dabar, įsispyrus į šliures ir vis neduos ramybės. Kai nueisiu, dar paskaitysiu apie ką pasi su ebola, polemizavo. Berdos apie Zenoną, kuris per savo durną galvą vėžlio pralenkti negalėjo. Pasidarė įdomu. O kai įdomu - smagu!
Dar pagalvojau, nemo, kad pasaulio nereikia įsivaizduoti, reikia juo susidomėti. Geriausiai kas rytą.

36483. pasi > zeta2005-06-22 18:51
hehehe. geru zodeliu nukalama: pasaluziura, diskukuoti. man patinka :) matyt, pasamone koja kisa.

36486. IVS2005-06-22 18:59
Ponia Gramatika su visom savo draugėm fonetikom, stilistikom, leksikom, dialektikom ir kt., užteks tų šposų! Tai nosines nušvilpiate, tai kablelius ne vietoj sudėliojate, raides vietomis sukaitaliojate (na, tai dar nieko), bet tik ne tikriniuose žodžiuose, nes paskui, jei kuo susidomiu, tai durnas kompas sako: nėra ir viskas.

36487. zeta2005-06-22 19:05
Pasi, dar nespejau pasakyt: uzuodziu pavoju. Jeigu reikia lekt prie kompiuterio, seima po granatmedziu palikus, tai jau ne kas. Aisku, sakei, kad eini i tualeta, o pats tik strykt prie klaviaturos, nes nori, kad IVS medaus i ausi prilietu. O as paemiau ir sugavau! IVS, aciu, kad vakar nakcia man tas sukneles saugot padejai. Kritau i lova aukstielninka visa besijuokdama, ale kaip gerai, kad mes su tavim sutariam! Dabar per dvi sekundes turiu atgaut rimtuma, nes Paslaptingas Svecias Kapitonas Pinkertonas pasibels i duris lygiai uz pusvalandzio. Kadangi Pasi mane kritikavo, bugtai akcentas mano negerai, ar kas, tai dainuosiu kartu su Taraf de Haiduki - nieks nesupaisys tarp tu cigonu, jei ir biski pro sali.

36488. IVS2005-06-22 19:07
Nejuokinkit dabar su pasalųžiūra. Turiu skubiai pasidažyti. Jums tai kas, .tinęs .tytojau, jūs niekada nebandėte juokdamasis pasidažyti.

36492. pasi > IVS2005-06-22 19:32
nebandziau, tas tiesa. bet dabar turesiu begti uz dvieju namu juokdamasis pirkti vyno, o tai irgi nelengva :)

36493. zeta2005-06-22 19:34
Persilenkiu atsiprasydama: turejo but Taraf de Haiduci. Jau strykus galandam, tuoj dainuosim.

36494. pasi > zeta2005-06-22 19:34
hm. esu girdejes posaki: zile galvon, velnias uodegon. ko nepadarysi del medaus :) juolab, kad begti toli nereikia.

36495. pasi > IVS2005-06-22 19:36
gal jukioms moterims geriau tikru permanentinis makijazas? :)))

36496. zeta>pasi (IVS, ar galiu su juo kalbetis?)2005-06-22 19:38
Taigi sibaritai niekada maratonais nesivargino. Suprantama :)

36499. pasi > zeta2005-06-22 20:55
Sybaritai tiesiog negalejo kovoti Marathone. Viena, jie gyveno Magna Grecia [Sicilijoje], ir Atenu karai su persais jiems buvo sikt ir 3 minty. Be to, sako, Sybaris buvo [pavydziu?] kaimynu sugriautas dvidesimt metu pries Marathon musi, tai yra ne tik atstumo, bet ir laiko problema.

36500. IVS2005-06-22 20:59
Zeta, gali kalbėtis, bet dėl Dievo meilės, duok leidimą kapitonui nemo kalbėtis su manim irgi, o tai jis tik šypsosi ir nė žodžio neprataria, o gal jau patiesė kurpes nuo karščio.
Pasi.tytojau, gal galite man prieš meigą papasakoti tą progresyvinį, bijau, kad būsiu praleidusi kažką įdomaus. Labai mėgstu pasivaikščioti po logikos pasažus. Ypač prieš naktį.

36502. pasi > zeta2005-06-22 21:02
susimoviau is atminties, pasitkrinus, pasirode, kad Sybaris buvo siandienineje Pietu Italijoje. Mi dispiace.

36504. IVS2005-06-22 21:07
Ot tai tau. Tik dabar supratau, kame reikalas. Taigi nemo pavydi kapitonui Pinkertonui. Čia ne karštis kaltas, ne. Saulėtsargį išskleidžiau iš pat ryto. Pasi, aišku, buvo nubėgęs po granatmedžiu, bet greitai grįžo. Dabar jau turiu važiuoti ratais. Kai apvažiuosiu - sugrįšiu, nes juk ratais važiuoti, tai ne arkliu joti.

36505. pasi > IVS2005-06-22 21:09
Hm. Tame paradokse su Achilu, besivejanciu vezli, matematine problemos puse isrodo kitaip: kol Achilas nubega i buvusia vezlio vieta, tas pasjuda priekin, kol Achilas pasiekia antraja vezlio pozicija, tas jau yra toliau, ir t.t. Mano minetame Zeno teigia, kad, Achilas, noredamas atbegti iki kelio galo [finiso], pirma turi nubegti puse kelio. Bet tada pirmiausia jis turi nubegti likusios puses puse, ir t.t. tos likusios puse vis mazes, bet niekada nevirs nuliu, taigi galo jis, Zeno teigimu, nepasieks. Betgi kiekvienas gali pabandyti, ir isitikinti, kad " one simple experimental fact can ruin the most beautiful scientific theory". :) Ar graziai pavyko pasidazyti, besijuokiant?

36509. nemo2005-06-22 21:26
Na visi tokie cia grazus, IVS pasidaziusi kosmetinemis priemonemis, Pasipiktines Skaitytojas pasidazes vynu, Zeta su kapitonu Pinkertonu irgi kazka dazo, gal ta balandi, kur zinia atnese, i padaza, o as, zinoma, labai pavydziu. Taip pavydziu, jog net akys israudo, ausys uzgule, o balsas dingo beveik su visam, tik krupniko prisisotinusios asaros krapnoja, o as su svelnia sypsena jas surenku i viena daikta - pravers veliau. Ir dar pagalvojau - is didelio rasto iseinama is krasto. Visokie cia achilai, zenonai ir vezliai. Tiesiogine patirtis diktuoja savo diktatura - stai, atidarydamas krupniko buteli, galvoju - kai nugersiu puse, liks dar puse. Tada tos puses nugersiu dar puse. Ir likusios puses dar puse. Ir taip iki begalybes. Kuri greit baigiasi ir is to tenka padaryti adekvacia isvada: kadangi tokia grazi moksline teorija klysti negali, reiskia klaidingas kitas elementas - begalybes nera.

36511. nemo2005-06-22 21:32
IVS, Kurpes - tai ne muzika, bet muzikinis kabokas Klaipedoje. Pries pora metu dar buvo vienas is padoresiu, o siuo metu nezinau.

Po galais, kaip noretusi gero salto vyno. Bet jau per velu pirkiniams.

36512. zeta2005-06-22 21:41
Pasi, susimovei, ir ne karta. Per didelis tikslumas veda i prazuti. As neturiu tiek IVS svelnumo, todel kartais galiu ir mostelt. Visgi (is atminties) lietuviska transkripcija yra/buvo "sibaritai". Antra, ne apie kara kalbejom, o apie tavo begima is sodo. Sakai, lengva prie kompiuterio begiot, nes netoli. O as sakau, kad esi gerokai gyvenimo palepintas ir nesivargintum myliu mylias begt vien tam, kad galetum su savo miela pasuokt. Ar dar neaisku, ka sibaritai bendro turi su maratonu? Neturejau minties uzgauti. Turejau minti pasakyti, kad man nepatinka, kai kas akivaizdziai mane moko istorijos ir geografijos. Bet Mi dispiace priimu. Su tokia lengva pasaipele.

36513. nemo2005-06-22 21:46
Gal senojoje Graikijoje buvo kokiu konotaciniu sasaju tarp "zeta" ir "naguciai" (lakuoti)?:)

36515. zeta2005-06-22 21:50
Trumpi.Bet ne nukramtyti!

36517. nemo2005-06-22 21:55
Neabejoju , kad dar elegantiskai isgalasti sidabrine dilde su rankena is nukauto drakono danties ir inkrustuoti komediju rasytoju ziedais:)

36522. zeta2005-06-22 22:08
Ir viena odele atsilupus. Kokia geda.

36534. pasi > zeta2005-06-23 02:18
pasaipele smagu. O ta atsokusia odele ne nezinociau, kaip priklijuot. apie gyvenimo palepinimus nenoreciau dabar svarstyt, juolab neketinau Jusu mokyti istorijos. Tiesiog ieskojau sasaju tarp Jusu zaismingo pasazo ir savo referencines atminties, aciu Jums uz proga prisiminti, eee, kas buvo sybaritai istoriskai. susimauti visai nebijau - errare hu... hm. hu kiers.

36535. pasi > nemo2005-06-23 02:21
ta krupnika geriau butu dalint per puse sinchroniskai. o dar geriau Aglianico. neliudekite - zeta bent jau dalyvauja, man siandein pasiseke maziau.

36539. nemo2005-06-23 02:56
Taip, sinchronizuotas krupniko perdirbimas turi savo privalumu. Kai ploji vienas - tai tiesiog plojimas, o kai ploji sinchroniskai - tai jau (kaip iskilniai skamba) ovacijos.

36540. nemo2005-06-23 03:03
Aglianico, pasirodo, jau Oracijus gerai ikauses nekart slovino. O as noreciau Falerno. Neatsimenu, taciau ar tai ne tas vynas su kuriuo Volandas Margarita vaisino?

36547. nemo2005-06-23 04:25
Ok, pamojuoju atsisveikindamas nosinaite, nes matau, kad jau IVS atejo i sargyba. Ji kalnu specialiste, tai lygumoj apsigins. labos nakties.

36551. IVS2005-06-23 05:43
Aišku iš pat ryto imsite klausinėti, ar perpratau Pasaulį ar bent kokį Dėsnį vakar vonioje. Iš karto raportuoju: įvyko logikos klaida. Vonioje dėsnius atranda archimedai, obuoliai vargais negalais įkala į galvą kokius tris dėsnius niutonams, o IVS`ės turi kelti klausimus, į kuriuos atsako pro.tingi atsa.kytojai. Štai nemo, gerdamas krupniką krupteli: begalybės nėra! O aš, gulėdama vonioj galvoju, tai kur tada nueina dvi lygiagretės tiesės? Ar būna lygiagrečių kreivių? O lygiagrečioms kreivėms galima kur nors susitikti? Ir jau visai nebesuprantu, iš kiek gi pusių susideda pilnas butelis? Nes juk gėrė pusę, o paskui dar vieną pusę, o paskui dar puselę ir puselytę, tada dar pusiukę ir dar gera pusė liko?! Arba, kas yra padorėsis? (36511) Jei turėčiau policinikės uniformą, prieičiau gatvėje prie žmogaus ir neprisistačius iš karto klausčiau: "Padorėsis?" Ką jis man atsakytų? Turbūt mikčiotų pasimetęs: "Padorėsiuos, padorėsiuos", - ir nueidamas galvotų, ot kokia bjauri boba!

36552. IVS2005-06-23 05:55
Dabojau tas sukneles iki paryčių, užsidarius dvigubais langais *

36556. IVS2005-06-23 09:46
Mano pamaina jau lyg ir į pabaigą. Tai vėl išskleisiu tą 3 metrų lietsargį, kad turėtumėte, kur šnekučiuotis. Pastatau va butelį vyno ir pintinėlę vyšnių. Leskite. Prisuku gramofoną - paklausykit Uogienijaus Uogenino. Kai pirmą kartą išgirdau "Judžin Ounidžin" per radija, tai maniau, kad Petras Žuvėdrinas bus po mirties parašęs kažką naujo :)

36558. pasi2005-06-23 10:12
prancuzai dar geresni. kol susigaudai, kas yra kas....

36559. IVS2005-06-23 10:26
Galva neišneša, kam jie tokius ilgus žodžius rašo, jei nė pusės jų netaria. Peugeot - pežo, renault - reno, o iš pasikiškekopusteliautojo liktų tik pasi :)

36574. pasi2005-06-23 14:35
vokieciai irgi neblogi. Angliskai - tram, vokiskai - Strassenbahn...

36577. nemo2005-06-23 14:39
Sveiki, vel dienine pamaina cia. Naujienu nedaug - karsta ir truputi veliau zadu pasiblaskyti po parduotuves. Gal ten kondicionuotas oras bus. O ta prancuzu kalba jie kazkada noreju supaprastinti, sumazinti laiku, nuosaku ir t.t., nes ir patys prancuzai nenaudoja visko, ko ten yra. Bet inteligentai pasake tvirta "ne" kulturinio palikimo naikinimui. Taip ir liko.

36579. pasi2005-06-23 14:56
Sveiki, fa molto caldo oggi. netgi buvau "mieste" ir geriau SALTA alu (vakar sode aiskiai buvo padauginta vyno :( )

36584. nemo2005-06-23 15:27
Silpna zmogaus prigimtis. Nera ko cia piktintis:)

36587. pasi2005-06-23 15:32
silnai prigimciai sustiprinti siandien gersiu kazkoki oranzini aperitivo su gazuotu vandeniu ir DAUG ledo. bus pigus Campari soda surogatas, bet irgi skanu :)

36594. pasipiktines2005-06-23 16:33
sode lankosi ziurkes. palaipsniui buvo visai suizulejusios, tai viska dariau, kad isbaidyti. Elektromagnetines bangos, ultragarsas, ivairus spastai. Padejo tik katinai. Bet mano katinai puslaukiniai, ateina ir iseina. Vakar velai vakare stebejau zaibiska 3 ziurkiu reida pergolos virsumi vogti figu. Skuba, reiskia, bijo, bjaurybes, bet ateina. Vakare patepsiu pergolos sijas specialiais klijais. Gal iklius, niekses. Tuoj vynuoges prisirps, uzpernai nurijo.

36597. zeta2005-06-23 16:51
Per mano stala bega voras, labai greitai ir lengvai. Neispasakyto grakstumo. Nugaryte pukuciais apaugus. Noreciau but jo seimininke. Gal laimes atnestu.

36605. Bjauri boba IVS2005-06-23 20:18
Siaubas! Apsileidę tarakonais, žiurkėm, baisu net žvilgterėti, o koją įkelti - tai jau nė už ką!

36607. pasi2005-06-23 20:37
na na, kokiais tarakonais? tarakonu nera. Jie visi laikosi prie BB :)

36609. .tines skai.2005-06-23 20:44
beje, pergolos dar viena dalis pries valanda nugriuvo su visa vynuoge. reikes skubiai gaminti nauja.

36615. Bjauri boba IVS2005-06-23 21:00
Moussaka? Kun saka? A mun saka? Je mun saka, ta kun saka?

36619. .sipikti.2005-06-23 22:22
Jus siandien ir vel puikiai nusiteikusi. O buvo labai skanu, ir visi taip sake :P

36624. .tytojas2005-06-23 22:49
36615. beje, kazkaip nepasieke manes intriga. gal todel, kad mano zemaitiskoji seimos dalis kalbedavo kitaip: Kõn sakã, a mõn sakã?

36632. voniu ir moussaku erelis :)2005-06-24 01:42
kazkokia tustuma. niekas nieko neparaso, visi uzsieme Reikalais.

36639. IVS2005-06-24 04:36
Vaikystėje kelias vasaras praleidau prie Kražantės. Močiutė ir senelis taip kalbėdavo, tik aš nemoku teisingai užrašyti. Sakydavo musele, krūziuks. Parvažiuodavau Kaunan - visi kaimiete vadindavo :), o man nė motais! Jaučiausi lyg kokią užsenio kalbą mokėčiau. Ilgą laiką maniau, kad rusiškai - tai lietuviškai, tik iš antro galo. Tai dabar jau nesibranginkit, parašykit kas toji moussaka būsianti?

36647. .tines skai.2005-06-24 11:04
andai rasete apie bites, megstancias graiku virtuve, tai maniau, kad zinote. moussaka - tai baklazanu, maltos mesos ir surio padazo troskinys.

36653. pasipiktines2005-06-24 11:20
O as vasaras leisdavau netoli Vadaksties. dauguma laisvai kalbejo dar ir latviskai, bet ir zemaciavimo pakako, kad is kitu Lietuvos vietu atvaziave nieko nesuprastu. Dar ir siandien, isgirdes ta tarme, automatiskai pats jon persijungiu.

36673. zeta>pasi2005-06-24 14:01
Kai tik pasibeldei, as is karto visas duris atidariau, tik turejau pati iseit (su Reikalais). Bet palikau rasteli. O dabar dar ir langus atidariau. Ir zieveles is po koju surinkau. Ir vynuoges prie sienos priklijavau. Nes bjaurusis Kapitonas kai iseina, tai nepasako, kada gris. Tada but gerai, kad jus su IVS ateitumet, bet pataikei pasibelst, kai manes pacios nebuvo namie. Va tau, boba, ir devintines, dabar turiu aiskintis visa paraudus.

36680. nemo2005-06-24 16:25
Zalia ruta (atsiminus skaistu lietuviska keiksmazodi:))! Mane irgi Netiketi Reikalai Netiketai uzklupo, tad niekaip neisejo paleisti jokios signalines raketos siose ruko ukanose, o sviesoforai, bei svyturiai irgi sugede. Bet dabar as cia ir atidziai viska stebiu. Netgi skuzdeles.

36685. pasi2005-06-24 17:05
o as skubiai organizuoju naujos pergolos statyba. Kazkoki zydrai zydinti kruma teks iskirsti, o simatmetes vynuoges gales likti. Vyksta derybos del kainos, mazdaug taip: perku triusi. parduodantys pietieciai aiskina, kad tai dramblys. As bandau iteigti,kad jis labiau panasus i pele. Galiausiai, apsistosime kazkur ties oziuku :)

36688. nemo2005-06-24 17:27
As deretis nemoku, todel pietieciu nemoku. Bet paskutini karta jau pakeliau balsa, kai uz paprastu lauko geliu puokste pardavejes nuosirdziomis parso akimis paprase 15 euru ir pasake "tokios kainos buvo visada", kai as puikiai atsimenu jas pirkes uz 2.5 euro. Taip ir liko su savo gelemis, o as prisiekiau, kad nei as, nei mano draugai pas ji nebeis ir nuejau pas padoresni gelininka:)

36689. nemo2005-06-24 17:28
"pietieciu nemegstu", turejo buti:)

36692. pasi2005-06-24 17:39
geras gelininkas (dirba ir nakti) yra Piazza San Cosimato. As retsykiais megstu pasidereti. Marrakeche esu uz tai isvadintas zydu. Kai jau minetoje silku prekyvieteje Benarese pasakiau: "Sumokejes Jusu prasoma kaina, turesiu issidurti akis, nes nebegalesiu i jas sau pasiziureti", ivyko ilga pauze. Po to seimininkas paklause: is kur Jus? Tada pradejo nesti visai kitas prekes, ir del kainos susitareme gan greitai. Jaipure, tiesa, esu gaves grazos. Perkant rankomis dazytas paklodes, seimininkas galiausiai paklause: "Ar Jusu pasiulyta galutine kaina padarys Jus laimingu? Tada imkite uz tiek". Teko ilgokai gerti arbata, ir sumokejau daugiau, nei ketinau. Matyt, esu pernelyg sentimentalus.

36693. zeta>nemo2005-06-24 17:51
Greit sakyk, kam nesei geles?

36695. nemo2005-06-24 18:19
Vienai pazystamai. Ji megsta tureti geliu pasimerkusi kambaryje.

36697. IVS2005-06-24 18:49
nemo galvojo lygiai pusvalandį, bet kadangi yra auklėtas didelėm naiviom akim sakyti teisybę, tai dabar belieka tikėtis, kad zeta tai ir įvertins. Padorumą.

36698. pasi2005-06-24 18:52
padoresis...

36701. IVS2005-06-24 19:02
zeta irgi gera padoressa. Aš jos siaubingai pasiilgstu, o jinai išeina į kalnus su vasilisom irgi praeivėm ir net rankos nepaduoda :|

36703. pasi2005-06-24 19:07
gal rankos jai reikalingos tam, kad mosuoti?

36705. nemo2005-06-24 19:41
Labas IVS, kaip dienele?

Zeta, kokios geles jums patinka?

36707. Bjauri boba IVS :)2005-06-24 20:36
Man patinka tos, kur ilgai nevysta.

36709. zeta2005-06-24 21:53
Sia savaite man patinka bijunai. Ana savaite patiko irisai, tie balti, su geltonais krasciukais. Jei eiciau dabar i svecius pas IVS (nes irgi pasiilgau), tai nesciaus kvepianciu zirneliu - linksmi, grazus, ilgai stovi. Is naktiniu geliu labiausiai patinka naktinukes - tokios neisvaizdzios, svelniai melsvos, bet kvepia taip, kad negali atspet, kaip. Kvapai uzima puse mano gyvenimo. Kita puse spalvos. Trecia puse garsai. Ketvirta puse darbas.

36710. .tines skai.2005-06-24 21:53
popierines ar plastmasines? O gal saldytai dziovintos?

36711. zeta>skai2005-06-24 21:55
nerasyk su manim ta pacia minute. Bent atstumo gedytumeis, jeigu jau laikas ne motais.

36712. .tines2005-06-24 21:59
mano klausimas buvo skirtas BB... :)

36716. zeta2005-06-24 22:13
Taigi zinau, bet as pirma norejau su ja kalbetis, o tu uzlindai.

36717. .tytojas2005-06-24 22:16
ts ts ts... kvepiantys zirneliai - tai tie vengriski, kur reikia majonezu uzpilti?

36718. Champion Jack Dupree2005-06-24 22:18
(Spoken)
Boy that`s some ugly woman, I`m telling you!
That woman`s so ugly, she can draw a blister on a brick, man,
but she`s all right! You seen a REAL ugly woman?
I`ve seen your wife!
That`s her! That`s her!
You know she was so ugly when she was a little girl.
Huh?
Her father used to take her to work with him every morning.
And I say, why do you take the poor kid out every morning that early,
you know? He says, She`s so doggone ugly he hate to kiss her goodbye,
so he take her with him, you know.
Some ugly child!
(Sung)
You`s some ugly woman, but you`s all right with me
Yeah, you is some ugly woman, but you`s all right with me
You`re the woman I love and that is sweet enough for me
She`s the woman that I love, she takes my appetite
She`s the woman I love, she takes my appetite
She the sweetest woman I ever seen in my life
She got a face like a monkey, hair like a teddybear
She got a face like a monkey, hair like a teddybear
She the ugliest woman that I ever seen anywhere
(Instrumental break:)
Go on, get that ugly woman for me now, call her up!
Lord have mercy
She got pretty smooth skin, just like a elephant hide
She got pretty smooth skin, just like a elephant hide
When you see that ugly woman, honey you know that I ain`t lyin`
An ugly woman, boy!

36726. zeta2005-06-25 02:38
Siandien mano buvio vietoj lijo. Lietus elgesi labai teisingai, as irgi kartais taip darau: visa diena kaupesi, o paskiau trumpai pasake. Viska, ka galvojo. Kartais norisi sakyt - nusikeike. Akimirksni landsaftas atsidure taifuno aky. Pagyvene moteriskes, kaip ir visam pasauly, uzsidejo maisiukus ant galvu ir begiojo gatvem. Dangus kabejo per metra nuo zemes. Su Kapitonu Pinkertonu snekuciavomes apie tam tikrus techninius gyvenimo aspektus. Gamtos reiskiniai ir zmones susigrudo i viena vieta. Tai gerai visi praleidom vakara.

36727. zeta>IVS2005-06-25 02:49
Vidury nakties staiga pagalvojau: jei eisi kada pro Europa, uzeik.

36729. IVS2005-06-25 03:18
Follie! follie! delirio vano è questo!
Povera donna, sola,
Abbandonata in questo
Popoloso deserto,
Che appellano Pargiri,
Che spero or più? Che far degg` io?
    Gioire!
Di voluttà nei vortici perir.
Sempre libera degg`io
Folleggiare di gioia in gioia.
Vo` che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer.
Nasca il giorno, il giorno muoia,
Sempre lieta ne` ritrovi
A diletti sempre nuovi
Dee volare il mio pensier.
        (Parte a sinistrata)

36730. IVS > zeta2005-06-25 03:48
Vidury nakties staiga pagalvojau, o kaip gerai būtų nutiesti virvutę nuo mano lovos iki zetos lango ir pakabinti varpelį. Vienas skambutis - "Tučtuojau atskrisk!", du skambučiai - "Tik neatskrisk!", o trys skambučiai - "Kokia laimė, kad pasaulyje yra zeta, geriausia pasaulyje zeta!" Draugams reikia sakyti meilius, padrasinamus žodžius kas penkios minutės, bet tu pati supranti, kad taip dažnai nelyja ir basikom per balas iki Europos neprilakstysi, tad dažnausiai vidury nakties timptelčiau virvutę tris kartus.

36732. IVS > zetai, taip kad vyrai negirdėtų)2005-06-25 05:24
Jergaujergau! Tu žinai, kokie tie Šatėnų džentelmenai? Vienas didelėm naiviom, nuosirdziomis paršo akimis nešioja gėles iš karto dviem damom, kitas gi, išsiruošia į svečius nešinas šaldytom gėlėm ir gyvais konservuotais žirneliais per visą puslapį bb (bjauriu baritonu) rėkdamas: "An ugly woman, w`ll You be mine? Jūsų pasiulyta galutine kaina padarys mane laimingu!" Kaip manai, ar verta su tokiais prasidėti?

36736. pasi > IVS2005-06-25 07:25
Che appellano Parigi. Sita jau moku mintinai...

36738. bb > BB2005-06-25 07:35
I says, she`s so doggone ugly I hate to kiss her goodbye, so I take her with me, you know. :)))

36740. IVS > bas.baritone2005-06-25 08:06
Parigi, Parigi - tai tik įrodo, kad tai mano nuosavų letenėlių rankdarbis, o ne koks copy-paste. Mano italų ribojasi ties operų libretais :)

36741. b.bar2005-06-25 08:56
ir tai viskas, ka siryt norejote man pasakyti? :) Negi nurasete is klausos, klausydama Sutherland?

36743. IVS2005-06-25 09:06
O jūs norėtumėte, kad aš Jums visą libretą nurašyčiau?

36744. ba.bar2005-06-25 09:12
Paskutineje matytoje La T. buvo labai vykes tenoras; gal todel ilgokai cypaudavau falcetu "dell`universo immemore io vivo quasi in ciel" O Violetos buvo pribloskiantis 3 veiksmas, per "Cessarono gli spasmi del dolore. In inc rinasce m`agita insolito vigore! Ah! io ritorno a vivere" verke visa sale. Neperdedu.

36745. .tines skai.2005-06-25 09:14
buciau labai pamalonintas tokio demesio, bet siaip as ji turiu, tai nezinociau, kur deti. vis vien aciu ir uz tai, kad paklausete.

36747. IVS2005-06-25 09:22
Vykusių tenorų nebūna. Visi jie buna išvykę arba į Paryžių, arba į New Yorką arba klajoja ilgai, o gimtoji šalis šaukia vis. Geriausiu atveju kaunasi dvikovose. Pasitikėti galima tik lyriniais bosais, tokiais, kaip Prince Gremin.

36748. ba.bar2005-06-25 09:28
Nepatikesite - buna tokiu, kuriu neimanoma iskrapstyti is ju suknistos provincijos kur nors, pavyzdzio delei, Besarabijoje, nes ten jiems bunant 24 metu prizadejo duoti liaudies artisto varda ir dave tarnybini buta. I viena geriausiu Europos teatru vaziuoti nenori, nes teatras nepadeda atsivezti 15 metu vyresnes zmonos.

36749. IVS2005-06-25 09:34
Taigi ir sakau, kad vykusių tenorų nebūna. Visi jie nevykėliai. Įsitaiso tokias žmonas, kad paskui be teatro dekoracijų sunkvežimio niekur jų ir nusivežti negali.

36751. ba.bar2005-06-25 09:48
jie ir nenori ju niekur veztis. taciau jie nori, kad jos nevaziuotu pacios. nereikalaukite is tenoru nuoseklumo - ju balso daznis (berods apie 650 Hz), rezonuodamas kaukoleje, ispliurzina specifines smegenu lasteles.

36753. IVS2005-06-25 09:56
Tuščia galva geriau skamba.

36754. tenoru humoras2005-06-25 09:58
pianisto laiskelis zmonai:

Gone Chopin, (I have the Liszt), be Bach in a Minuet.

36757. IVS2005-06-25 10:25
:D

36758. Carlos Kleiber2005-06-25 10:57
The late Herbert von Karajan and his wife enter a hotel room.

She: "My god, it is cold in here."

Herbert von Karajan: "But, liebchen, when we are in private, you can call me Herbert."

36779. zeta>IVS2005-06-25 20:23
Neverta. Bet prasidekim.

36784. zeta2005-06-25 20:58
Galiu papasakot tokia istorija. Viena velyva vakara uzbegau i kavine. Tokia jauki vietele antrame knygyno aukste. Zmones apsiverte kava, pyragaiciais ir laikrsciais. Prie mazulycio staliuko sedi milzinas, juodas kaip naktis. Skaito apystore knyga. Sedziu priesais, siurbcioju savo kavute, vogciom zvilgcioju. Negana to, kad juodaodis labai ispudingas, dar ir rupi, ka ten taip idemiai skaito. Zodynas but negali, virselis per tamsus ir formatas neatitinka. Kadangi visas spinduliuoja jega ir beveik agresija, tai ka nors apie kara, galvoju sau. Baigiu gert kava, tvarkingai sulankstau laikrasti ir eidama pro sali persilenkiu, kaip koks flamingas, kad pamatyciau paveiksliukus. Ir ka matau? Per du puslapius - graziausios lygios ir taskuotos, rozines ir baltos orchidejos. Nuginkluojanti sublimacija.

36786. IVS2005-06-25 21:22
Jis gal idėjos tatuiruotei ieškojo. Nepasitikėk tokiais. Jau geriau pasi su nemo.    
Kai turi draugą, kuris moka perskaityti tavo mintis ir jas užrašyti, nieko gali nebijoti! (čia aš apie 36779)

36790. nemo2005-06-25 21:56
Nieko sau. Man gi reikia parodyti, skambant toms primygtinoms kalboms apie Kapitona Pinkertona, jog ir as nepescias. Cia tokia taktika.

36793. pasi :)2005-06-25 22:41
Greiciausiai juodas milzinas, hm, sakykime, laimejo loterijoje, ir ieskojo, is ko pasigaminus originalias salotas. Ilgai susikaupes i knyga ziurejo todel, kad menkai moka skaityti :)

nemo, ar daznai bunate USA, ar kviesime ponias i Città Eterna? :)))

36794. IVS2005-06-25 22:42
Nekantriai laukiu pasirodymo. Taip ir matau: kapitonas nemo entra, in costume da caccia...

36796. nemo2005-06-25 22:58
USA nesu buves aplamai ir turbut dar negreit ten nuskrisiu. O Città Eterna - prasom prasom.

36797. zeta>vyrams2005-06-25 23:25
Melagiai. Nei kur kviesit, nei ka.

36800. nemo>Zetai :)2005-06-25 23:48
Provokuojat?

36801. zeta2005-06-26 00:01
Ne. Ziuriu teisybei i akis.

36803. pasipiktines skaitytojas2005-06-26 00:11
man visur vienodai patogu, as esu Toli Skrajojantis Paukstis Geltonoji Barzda Stebuklinga Lazdele. Vyrams pirmiausiai reikia suregzti plana. ten, kur tuno nemo, as bunu daznokai ir kartais ilgesni laika. Ergo...

36805. zeta2005-06-26 00:22
Primygtinai pareiskiu: Kapitonas Pinkertonas isvaziuoja Ketvirtadieni. Tada jumis uzsiimsiu su visu rimtumu ir atsidejimu. Metodiskai suvarysiu rykstele i kampus, kaip kokias sraiges, istirsiu rusiu sudetinguma, nustatysiu patikimumo laipsni, visko isklausinesiu, suzinosiu teisybe, padarysiu isvadas, pateiksiu svarstymui, nepriimsiu priestaravimu ir busiu griezta. Va taip jums bus uz nerimta elgesi, juokus, plepalus ir isdykavima tarp melynu paklodziu.

36808. zeta>IVS2005-06-26 00:35
Dzin-dzi-lin (trys skambuciai)

36812. IVS2005-06-26 00:58
Zeta > Norėjau parašyti "Dzin" (tučtuojau atskrisk), bet išetų, kad man dzin :)
Tirlim-pom-pom-tra-lia-lia-lia,
prisiekiu savo makaule,
ne tai turėjau galvoje,
todėl sakau tirlimp-pim-pim,
skambutis skamba dzin-dzi-lin.

Nemo > ar dar ilgai vaikščiosite su tuo zetos rankų darbo kostiumėliu?

36814. zeta>IVS2005-06-26 01:03
Taigi neprisimenu mezgus!

36818. nemo2005-06-26 01:26
--->IVS

Apie kostiuma nieko negaliu sakyt. Matot kaip Zeta triuksmauja.

O del vizito Città Eterna, tai kuom su Pasi. nusipelneme tokio nepelnyto nepasitikejimo? Jau vien is vincolo`iu aprasymo rastumete mane, o Pasipiktinusi uzkluptumeme visi kartu perkanti geles vieno Trasteveres aiksteje...

36820. IVS2005-06-26 01:42
Taigi. Taigi. Vaikščiojo nemo tokia pabrizgusia, išaugtine nemokšos mokykline uniforma ištrūkusiomis sagomis, kol, zeta, įtaisei jam padorią kapitono eilutę.

Prašom išversti man, ką reiškia Citta Eterna. Panašu į kokį tai Amžinajį Miestą. Sakiau juk, kad jei nežinau iš kokios operos, tai ir nežinau, apie ką kalbat itališkai :)

36821. pasi2005-06-26 07:36
apsimetinejate :) Sakykime, tai miestas, kuriame vyksta "Tosca" :)))

36822. IVS2005-06-26 08:08
Roma! Labas rytas :)

36823. pasi2005-06-26 08:26
Labas rytas :)

36824. IVS2005-06-26 08:35
Ką šiandien veiksime?

36825. pasi2005-06-26 08:45
Jums tai dar vakar :) Negi niekada nemiegate?

36826. .ipiktin.2005-06-26 08:51
as jau sulaksciau iki Torre, dabar geriu kava. Turesiu aptvarkyti dar viena miegamaji, nes paryciais kelioms dienoms i festa atvyks vaiku aukle ir kt. namu seimininke, kuri dabar stazuojasi Albione. Vakare sode statysiu ziurkems spastus: tris executive, vienus captive.

36827. IVS2005-06-26 08:52
Esu labai išsilavinusi Pelėda, moku perskaityti ir parašyti savo varda PIALEDA, tačiau labai susinervinu, jei pakliūna koks sunkesnis žodis, pavyzdžiui Baron Scarpia arba Mario Cavaradossi.

36828. pasi2005-06-26 09:06
Hey, Pialeda, o kaip ten su Kostelnicka Buryjovka?

36829. IVS2005-06-26 09:16
Leoš Janaceko Jenufos nežaisim. Nemoku. Labiau panašu, kad šiandien jūs būsite kapitonas Von Trappas su septyniais vaikais, laukiantis atvykstant auklės Marijos. Nemo bus Maxas Detweileris, zeta - Frau Shmidt.

36830. pasi2005-06-26 09:30
O ne. Trapp`o nenoriu. O Jus ka veiktumete - jums beliko Baronienes Schraeder vaidmuo, bet juk neketinate grizti i Viena, filmui nesibaigus? Be to, man patiko "Tomorrow belongs to me"... Kitu personazu tiesiog neatsimenu :(

36831. .ktines sk.2005-06-26 09:31
geriau papasakokite, ka Jus veiksite siandien? Jums juk nereikes ziurkiu gaudyti?

36834. IVS2005-06-26 09:37
"Tomorrow belongs to me" man patiko Cabaret`e. Tada jūs būtumėte Her Šulc, o aš pabūčiau Froilen Šnaider. Nemo - Klifas, zeta - Sali, bet tada mums dar reikėtų konferansje. Tiktų po palme.

36835. pasi2005-06-26 09:56
hm. is tiesu, tbtm buta Cabaret`e. sitie miuziklai visai susipyne mano atmintyje. tsom irgi buvo kazkokia naciu daina. Schultz - tai tipas, kuris mergino pensiono seimininke? Kiek pamenu, tai kazkaip liudnokai baigesi, paaiskejo, kad jis yra zydas, o tai tuo metu Berlyne nebuvo labai kosher...

36836. IVS2005-06-26 10:02
Ką aš veiksiu rytoj? Leiskite pagalvoti. Hm. Be abejo, mėgausiuos. Pabudus dar ilgai neatsimerksiu, nes mėgstu tą būseną tarp sapno ir pabudimo. Paskui pramerksiu vieną akį ir greitai vėl užmerksiu. Tada galvosiu: noriu kavos. Tada galvosiu: Noriu Kavos! Tada galvosiu NORIU KAVOS. Tada iškišiu vieną koją ir galvosiu, kad ta viena koja puikiausiai galėtų išvirti kavos. Bet ta viena koja, be abejo, niekur neis. Tada turėsiu paskui ją išsiųsti antrą koją - vienžo, diena bus ilga, kava skani, pasaulis pasaulėsis pats sau. Aš jį stebėsiu. Gal net kokį vieną pirštą pajudinsiu, kad atsitiktų Kas Nors. Taigi, kaip matote, būsiu labai užsiėmus. Tam ir yra Sekmadienis. Jį Dievas ne žiurkėms gaudyti sukūrė.

36838. .kti. .tyt.2005-06-26 10:15
vienzo, sumaisete mane, sukonfuzijote. ir apskritai, visos tos istorijos turi tris trukumus: viena, ju pabaigos zinomos, antra, jos kam baigiasi blogai, ir situ vaidmenu niekas uz dyka neims, trecia, satenu avatarai netinka i siuzetus. Zymiai smagiau butu kombinuoti is keliu siuzetu: paimtumeme pora operu, pora filmu, ir sukarpytumeme is ju originalu siuzeta - toki, koki norime :)

36840. .piktines2005-06-26 10:21
bepigu Jums, netgi truputi pavydziu. As turiu Isipareigojimu. Dievas cia niekuo detas. Juk negaliu Jo prasyti, kad isgaudytu ziurkes, kol as ilsesiuos. Turesiu ta padaryti pats. O pro langus jau eina puciamuju orkestras...

36841. IVS2005-06-26 10:33
Tada turėtumėme nacinalinę operą pagal Emir Kusturica, muzika Giedriaus Kuprevičiaus, libretto by Aleksandr Pushkin, režisuoja po palme, atlieka Šatėnų avatarai. Aš gal, tuo tarpu, komandiruojuos į Sapnų fabriką užsakyti dekoracijų.
Uvertiūrai labai tiks aplink Operhauzą žygiuojantis orkestras. Priekyje eis Pasipiktinęs paskui bėgančias iš miesto žiurkes.

36842. .asipiktines s.2005-06-26 10:37
labanakt, Pialeda :) O as nezygiuosiu pries orkestra, geriau einu i soda gerti antro puodelio kavos.

36843. Riaušės ir kitokie tvarkos pažeidinėjimai2005-06-26 10:39
XVIII a. teatro žiūrovai buvo pasiruošę ryžtingai ir triukšmingai ginti savo nuomonę, jei jiems pasirodydavo, kad atlikėjai nei vienaip, nei kitaip nepateisina jų geriausių lūkesčių. Antai jeigu jie būdavo įsitikinę, kad aktorius arba aktorė kokia nors menka:) dingstimi nepasirodydavo: ) teatre, jie nesivaržydami galėdavo reikalauti atsiprašymo. Kad būtų vaizdžiau, čia galime pasitelkti vieno vokiečio prisiminimus iš 1784 m. jo aplankyto spektaklio, kuriame turėjusi pasirodyti Mrs. S.Siddons. Kaip kad jis pastebi, ji aiškiai buvo apkaltinta kažkuo nusižengus, ir "...vos jai spėjus praverti burną, pasigirdo toks siaubingas švilpimas, ūžesys bei kitokie nepasitenkinimą rodantys balsai, kad ji nebegirdėjo savo balso. Daugybė balsų šaukė:"Ji turėtų nuolankiai atsiprašyti!", "Ji turėtų pasiteisinti dėl tokio savo elgesio!" Kurį laiką ji stovėjo scenoje kaip įbesta, iš sutrikimo neturėdama kur dėtis, bet pagaliau salė aprimo./.../Ir tuomet ji pasakė trumpą:) kalbą, kurioje ji, visiškai neišsigynusi to, ką esanti padariusi, kuo maloniausiai visų atsiprašė, baigdama:) tokiais žodžiais:"Pagaliau jei visa, kuo esu kaltinama, išties pasitvirtina, tai viešai visiems prisipažįstu, jog esu silpnos valios moteris, ir tikiuosi, jog kiekvienas anglas man už tai atleis." Šis atsiprašymas buvo išklausytas, salė pradėjo ploti ir šaukti "Puiku". O po to ji vėl vaidino :) kaip vaidinusi, nepertraukiama : ) jokiomis nepagarbiomis replikomis"(1)
Sužadinus sentimentus, perpintus patriotiniais jausmais, buvo iškrėstas pokštas: beveik galėjai pagalvoti, kad tai buvo vaidinimo dalis.
(1)J.A.Kelly, "German Visitors to English Theatres in the Eighteeth Century", (1936),100-1001p.

36844. IVS (apie ką mes čia?)2005-06-26 11:47
Kastratų kvėpavimo kontrolė buvo didžiausias jų technikos turtas - ju plaučių talpa leido jiems iškvėpti minutei ar ilgiau. Tai, jungiant su intensyviu konservatorijos mokymu, pradedamu ankstyvame amžiuje, įgalino juos pralenkti moteris. Dauguma kastratų visą savo gyvenimą dainavo bažnyčių choruose, bet jų didysis užsiėmimas (didysis kapitalas) buvo opera. Antrarūšiai dažniausiai sudarydavo ilaglaikius kontraktus mažesniuose Vokietijos dvaruose, kur italų opera buvo meninės ir visuomeninės veiklos centras - Hasse ir Faustina paskyrimas Dresdene yra puikus pavyzdys tokios globos. Geriausieji pasiekdavo tarptautinės karjeros ir valdė didžiules pinigų sumas. Jie keliavo su "lagaminu arijų" arba aria di baule, signature tune - asmenines melodijos (gaida, natos) forma, kurią jie galėjo įterpti bet kokioje operoje, kurioje jie pasirodydavo, nepaisydami darmatinio konteksto. Jų tuštybė kartais siekdavo dar toliau - Luigi Marchesi, rašė Scudo, mėgo " ...dainuoti partiją kieno nors, kas galėjo dėvėti paauksuotą šalmą, vainikuotą raudonomis arba baltomis plunksnomis. Jis norėjo išeiti į sceną, lyg lipdamas nuo kalno, nuo kurio viršūnės jis galetų šaukti, "Dove son io?" (Kur aš esu?). Tada jis reikalavo, kad trimitas pompastiškai sugaustų, ir tada jis galetų deklamuoti "Odi la squillo della tromba guerriera" ("Aš girdėjau karo trimito garsą"). Padainavęs šitai, jis žengdavo į scenos priekį (avanscena) ir visada dainavo tą patį rondo..., kuriame jis apverkdavo savo žiaurų likimą.

36845. pasi > IVS2005-06-26 11:52
Jus ka, dar nemiegate? Jau svinta... :)

36846. IVS2005-06-26 11:56
Dar ne. Gal žinote, su kuo aš čia kalbėjau apie bele ką?

36847. IVS2005-06-26 12:14
Tokia graži naktis, kaip galima pramiegoti gražiausią vasaros naktį? Miegoti galima dieną, kai yra visokių Rūpesčių. Tai labai patogu: pramiegi juos, kaip kokius fizikos kontrolinius aštuntoje klasėje ir ramu. Būtinai užsinorėjau ko nors Skanaus. Radau dėžutę Pirouline. Mėgavaus. Paskui užėjau pažiūrėti, ar palinkėjote man Buona Notte . Palinkėjote. Bet Kažkas įsiveržė su gabalėliu teatro istorijos. O pro teatro istoriją aš ramiai praeiti negaliu. Visada užkliuvu.

36848. skundikas2005-06-26 12:55
36846 apie 36843. As zinau. Su 82-135-176-48.dialup.takas.lt :) Anksciau nematytas...

36849. pasi2005-06-26 12:59
Pirouline buvo riesutiniai ar vaniliniai? Siaip, Pirouline skamba kaip kokio skyscio nuo uteliu pavadinimas...

36850. >>>Le Bourgeois Gentilhomme (poli – galant - bel-esprit- honnete- savant) :-) 2005-06-26 15:31
Pagaliau :) ir į Prancūziją prasiskverbė "natūralaus" aristokratizmo idėja, jau nuo renesanso epochos įsigalėjusi Italijoje. Šio aristokratizmo prielaida buvo išsilavinimas ir įgimtas kilnumas, teoriškai nesusietas su kilme, tačiau lengviau prieinamas didikams, nes pastariesiems jis reiškiąs dar ir klasinį įsipareigojimą.Tačiau į Pranc. atkeliavo jau vėlyvoji šios ideologijos atmaina, labiau pabrėžianti ne asmeninį, bet visuomeninį tobulumą. Tiesą sakant, prigimtinės aristokratijos idėja pasirodė Pranc. visu šimtmečiu anksčiau-Margaritos Navarietės aplinkoje. Tačiau ji nepajėgė įsigalėti iki pat xvii pradžios dėl nepalankių sąlygų: religinių karų sąmyšio ir fanatizmo, Henriko II-ojo sūnų ūmaus, nenuspėjamop būdo, netašyto Henriko Navariečio valdymo, trumpai tariant dėl to, kad nebuvo visuomenės luomo, galėjusio ginti ir palaikyti šią ideologiją. Tokia socialinė grupė susiformavo Madame de Rambouillet salone ir iš čia pradėjo skleisti savo įtaką. Madam de Rambouillet buvo didžiųjų Romos Savelli namų vaikaitė, ir jos visuomeninės nuostatos, be abejo, laikytinos italų renesanso tradicijos palikimu. Tačiau ji buvo, arba jau tapo prancūze; jos suburta visuomenį savo pavidalu buvo grynai prancūziška, visiškai nepanaši į renesanso epochos visuomenę. Jei renesanso epochos pasaulietiniai ir bažnyčios valdovai globojo artistus ir poetus didinguose rūmuose, dvaruose, tai ji subūrė Salon-aplinką (terpę:), kurioje grupė vyrų ir moterų , daugiausia lygių savo kilme, nesaistomų jokiais ekonominiais tarpusavio priklausomybės saitais, susitikdavo tik maloniai pabendrauti. Tai buvo le rendez-vous de ce qu’il y avait de plus galant a la cour et de plus poli parmi les beaux-esprit du siecle.Taigi Hotel de Rambouillet ėmė vyrauti ta specifinė atmosfera, kurią dar šiandien svetimšaliai laiko tipiška prancūzų visuomenei:tai kultūringų, lygiaverčių žmonių bendravimas, socialinių santykių šiluma, natūralumas, atsipalaidavimas, asmeninio/vidinio gyvenimo palenkimas tam, kas priimta viešuomenėje, ir slėpimas, nutylėjimas viso, kas asmeniška, gilu, problemiška. Tai , kas iš tikrųjų steigė šį saloną, buvo ne jo "kultūra", bet plačiai svarstyta ir įvairiai apibrėžiama Honnetete (neturiu pr. paukščiukų : ) idėja. Honnetete nebuvo klasės idelas, nes iš esmės ji nebuvo siejama su kurios nors atskiros kastos kilme ar gyvenimo būdu. Tokios frazės kaip honnete homme aux Indes ar les honnetes gens de l’antiquite rodo, kad šiuo žodžiu buvo nusakomas grynai asmeninis idealas. Iš tikrųjų honnetete konceptas nieko bendra neturi su klasine ar ekonomine padėtimi. Kiekvienas galėjęs tapti honnete personne, jei jis troško ir gebėjo savąjį vidinį ir viešąjį "aŠ" išlavinti pagal "laiko dvasios" reikalavimus. Produktas:) buvo žmogus, "išrengtas" iš visų individualių savybių, jau ne kurios klasės, profesijos, religijos atstovas, bet vien honnete homme. Žinoma, tai tuo pačiu reiškė socialinių distinkcijų pripažinimą ir palaikymą- honnete homme turėjęs žinoti , kas jis yra, t.y. se connaitre , vadinas, "žinoti savo vietą visuomenėje". Šis žinojimas buvo ypač privalus buržua kilmės honnete homme, tačiau jei pastarasis žinojo, kas esąs, jis buvo priimamas kaip lygus honnetes hommes brolijoje. Rien du poete dans son commerce, et tout de l’honnete homme, pašlovino Rasin’ą Saint-Simonas, norėdamas pasakyti, kad šis buržua kilmės poetas puikiai prisitaikė prie viešuomenės, žinojo savo vietą joje ir todėl buvo "lygus tarp lygių".

36858. IVS2005-06-26 22:54
Ačiū, 82-135-176-48.dialup.takas.lt :) Anksčiau nematytas..., Siunčiu jums šiek tiek visokių paukščiukų.

Ç ü é â à å ç ê è ï î ì Ä Å É æ Æ ô ò û ù ÿ ø £ ƒ á á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ Ó ß Ô Ò õ Õ µ þ Þ Ú ♪ ♫ ﭻ ﷲ ﷲ

Ei, žmogau, palesink juos, tik du pensai ir jiems gana - dainuodavo paukštininkė ir "tada...kai sužiba žvaigždės... ir net jeinesužiba... visi paukščiai nusileidžia nuo Šv. Pauliaus katedros stogo ir bėgioja po žemę... jie išsimaudo ir nageliais susišukuoja sparnus. Po to apsuka tris ratus apie paukštininkės galvą ir sutupia... Ji kiekvienam paglosto plunksnuotas galveles ir kiekvienam iš eilės liepia būti geram."

Kažin, kieno šiandien eilė būti geram?

36869. zeta2005-06-27 02:08
Niekieno. Siandien Blogu Zmoniu diena.

36870. pasi > zeta2005-06-27 02:24
niekus kalbate. Blogu Zmoniu dienu nebuna.

36871. zeta2005-06-27 02:28
Tai jau, tai jau. Sakiau gi, kad esate islepintas, ir, gyvenimui stipriai pagerejus, galite tapti nekritiskas.

36872. .ipiktin.2005-06-27 02:32
nepataikete. Tiesiog nekeitinu atiduoti ne vienos dienos Blogiems Zmonems.

36873. zeta2005-06-27 02:39
Tada bukite geras ir eikite miegoti. Arba sedekite po IVS langais ir tyluteliai niuniuokite koki simpatiska dueta. Velyva neproduktyvi nemiga, laistoma vynu, niokoja veido bruozus.

36874. .kti. .tyt.2005-06-27 02:42
ir vel nepataikete... geriu vandeni. jei nenorite - nerasysiu. po langais, tiesa, sedziu, bet kol kas niuniuoju tik liudna monologa.

36878. zeta2005-06-27 02:54
Kaip cia as vis taip nepataikau? Ar negali buti, kad vienas is musu nezymiai meluoja? Kazi kuris. Siuzetas kaip is Pinkliu Pelenei. Be to, jus labai jautrus. O as tuo naudojuos. Rasykite. Idant neprarasciau balso, grozio ir proto miklumo, eisiu miegoti as. O kai miegu - bunu labai gera. Atlaidi. Nuosirdi. Bet kaip dykumu gyventojai, nuo pirmos prabudimo sekundes susiorientuoju situacijoj. Taip kad jei rytoj vel isaus Blogu Zmoniu diena - per daug nenustebkite. Bet ir nenusivilkite. Visada yra burtu pries burtus.

36879. .sipikti.2005-06-27 03:07
visiskai nematau reikalo meluoti. O miegoti neisiu, lauksiu...

36880. IVS2005-06-27 05:51
Vakaro žinios. Kalba Pialeda. Pialeda kol kas nežino, ką pasakyti, bet džiaugiasi radus visokių pėdsakų. Pialeda labai nori, kad zeta parašytų labai ilgą ir storą knygą, nes Pialeda zetos raštuose randa daug Naudingos Išminties, surašytos taip, kad Pialeda skaito su Dideliu Pasimėgavimu.

36881. pasi2005-06-27 06:24
sakiau, sulauksiu... sianakt as buvau Pialedas. Jau svinta.

36883. IVS2005-06-27 06:34
Pas mus labai daug jonvabalių. Daugiau nei žvaigždžių danguje.

36884. .sipikti.2005-06-27 06:37
as languose. jau prasvito. jonvabaliu cia nera, nakti buna keisti vabalai, turi zaliai sviecianti taska.

36894. nemo2005-06-27 11:22
As ir noriu buti Pialeda. Vakar ir buvau, bet nedrisau nieko parasyti. Vynas kaltas.

36895. pasi2005-06-27 11:30
As nesu Pialeda, bet ko nepadarysi del moters. O vynas... po to, kai manimi nepatikejo, kad geriu vandeni, teko gerti viski - vyno neturejau. Moterys, tikekite mumis :)

36897. zeta2005-06-27 12:31
Netikesime, net neprasykite. Tokiu dideliu kryziuku akyse dar nesu macius.

36906. IVS2005-06-27 18:30
Pialeda pasidarė gudri. Išmoko skaityti Šatėnų oro prognozes ir dabar visada žinos, kur lyja ir galima pasiteškenti baloje, pažiūrėti, kas kur atsispindi. Pialėda rado Remongton spausdinimo mašinėlę ir viską perskaitė netyčia.

36908. pasi > zeta2005-06-27 19:29
Tai - ne kryziukai. Tai- "t" raides, kurios ludija Teisybe: )

36921. zeta>Pialedai2005-06-28 00:56
Pialeda tu Pialeda, ale sitaip knistis po senus popierius ir ieskot, ko nepametus! Nu, pamirsau pora puslapiu Remington masinelej neapdairiai, tai ka jau dabar. Ir perskaite, matai, Pialeda netycia. Dabar matai, kodel neturiu laiko storu knygu rasyt - taigi reik po Satenus lakstyt, su kapitonais kuzdetis, suknias visokias matuotis, kurpes blizgintis, kur jau ten knygu rasymas. Darbe manes klausia: ka tu ten tam melynam puslapy darai. Snekuosi, sakau, su Pialedom visokiom. Kraipo galvas. Turbut pavydi. O tu, Pialeda, uzuot jonvabalius gaudzius, geriau tas savo dideles akis uzmerkus eik miegodama pasiubuot ant kokios sakos. Is ryto dar protingesne busi. Dzin.

36922. zeta>Pasi2005-06-28 00:58
Taigi sitaip berasinedami dar pargriusit - melo trumpos kojos!

36953. Pialeda > zeta2005-06-28 06:14
Zeta, man liabai skauda šyrdy, ir aš liabai jaudinosi, ar gavai žąsies plunksnų pagalvei? Nors vienai nakčiai? O gal tu norėtum nueiti į kokią kavinę, užsisakyti puodelį interneto su yahoo ir user name būtų superekstramotografo, o slaptažodį tu atspėtum, tai aš ten galėčiau tau padėti pagalvėlę? A?

36956. nemo>zetai2005-06-28 11:35
Sodininkas perkele vazonus i kita vieta.

36959. zeta>nemo2005-06-28 12:44
Ieskojau. Neradau. Pinkles spest tai moku, o kai pati ikliunu, tai begioju su visais spastais aplinkui. Paklausysiu Pialedos patarimo, bet tik savaitgali.

36983. Pialeda2005-06-29 07:57
Jebitute pilkoji. Nu ir tvarkelė! Zeta su nemo vaikšto stogais ir gaudo drugelius. Sodininkas Miuleris tampo vazonus iš vienos slaptos vietos į kitą ir reikalauja, kad jie būtų palaistyti. Pasipiktinęs piktinasi, kad net šeši vyrai vos patempia Šv. Paistalų skulptūrą - tiek pripaistyta per pastaruosius metus. Pats jisai išvyko į Sirakūzus. Tikriausiai ten derėsis, kad pigiai nusipirktų Damoklo kardą, kurį galės pakabinti virš El.Redakcijos durų. Pialėda pavydi pasivaikčiojimo stogais, todėl vakarais skaičiuoja jonvabalius. Į dangų pažvelgti nedrįsta, nes jis keikiasi, anot zetos. Amerikonai mirksta baseinuose, kaip kokie crealsai piene. Išmirkę bus dar storesni.

37003. nemo>Pialedai2005-06-30 00:31
Pialeda turbut labai puikiai atrodytu ant stogo. Noreciau pamatyti kaip.

37008. Pialeda2005-06-30 05:46
Pialėda labai mėgsta plačius ir ilgus (iki žemės) sijonus. Emergency atveju jie gali tapti parašiutais, todėl yra labai tinkami laipioti stogais. Pialėda mėgsta sėdėti ant stogo krašto ir mataruoti kojomis.
Sirakūzuose aiškiai nėra interneto, nes Pasi dingo kaip į vandenį. Gal paskendo. Taip jam ir reikia.
Zeta, ar jau išvažiavo kapitonas Pinkertonas?

37020. zeta2005-06-30 09:12
Pialeda, kapitonas Pinkertonas is vaziavo pries tris sekundes. Zeta visa nemiegojus eina dirbti. Zeta nezino, kas jai kartais palieka rasteli Remington masinelej. Greiciausiai, toto. Aisku, kad ubiquitous toto. Zeta sypsosi.

37024. Pialeda2005-06-30 10:11
Toto visada stengiasi padaryti viską, kas įmanoma ir likti nežinomu kariu :) O gudrus kaip koks karagezas.

37028. zeta2005-06-30 12:22
Taip jau ir stengiasi. Taigi turiu prasyt ir prasyt, uz rankoves tampyt, bet kai prisiprasau, tai jau negaliu skustis. Siandien toto gerai nusiteikes, linksminasi anam turiny nuo pat ryto. Uzkreciama!

37029. niamo2005-06-30 12:23
Pialeda, labai noreciau pamatyti jus plevesuojanciais ir issiputusiais sijonais besileidziancia zemyn, Niamo isikibtu i viena ranka, Ziata i kita, o Erialis gali ir pats nuskliasti, svarka isskliaides.

37033. zeta2005-06-30 12:46
Noreciau, kad mano vardas butu Aziata. Puikuociaus juo visaip, asosijuociau ir kontempliuociau. Ir su tokiu graziu vardu juokciaus is Niamo, Pialedos ir Erialio bandymu skraidyti. As tai dar kitoj rankoj tureciau toki kinietiska parasoli, ir vejas is Libijos mane nestu i virsu.

37036. nemo2005-06-30 12:50
O ten sutiktumete debesyse pasislepusi ismintinga kirogeza Tiato (o gal Tiata?). Ir galvoju - kokiame kraste sedite, kad kalbate apie viaja is Libijos, einu ieskot:)

37041. zeta2005-06-30 12:56
Toli ieskot nereiktu. Reiktu tik prisigerint prie irokezo toto.

37046. nemo2005-06-30 13:07
Prie isminciaus prisigiarinti niekad neiseina. Jis jau buna iveikes meilikavimo pagundas. Gal tiesiai paklaust...

37047. zeta2005-06-30 13:09
Nereikia!

37053. nemo2005-06-30 13:31
Tik is pagarbos jums (neklausiu):)

37087. Pialeda > zeta2005-07-01 07:20
Paklojau lovą.

37132. zeta>Pialedai2005-07-01 18:27
Aciu tau, Pialeda. Tavo labai gera sirdis. O jei sparnus isskleistum, tai gal net zeme apgaubtum. Mano vietovaizdis siandien pasake: lysiu visa diena. Kaip tare, taip padare. Ir man truputi liudna.

37147. Pialeda2005-07-02 09:05
Mėlynuose namuose viskas antraip. Kai tik savaitgalis - nieko nėra namuose. Visi išėję vieni pas kitus ir nesusitinka. Dalgis blaškosi po Archyvą ieškodamas zetos. Sėdi ant Mėlynos kušetės*, mokosi LT istorijos*, o Pialeda šypsosi ir tampo virvutę: dzin-dzi-lin. Dar Pialeda galvoja, ar tik nebus ta virvutė niamo uodega? Juk gimtadienis buvo ne kieno kito.

37150. nemo2005-07-02 11:16
Pialeda, kokiomis technologinemis priemonemis susekete Dalgio pedas?:) As vis intuicija zavejausi, didelemis akimis, viska matanciomis - netgi tamsoje, bet cia jau kazkas kita:)

37151. zeta2005-07-02 12:00
Mieli Niamo su Pialeda, su uodegom ir beuodegiai, turiu jums pasakyt, kad vakar uziau visa nakti. Su rumunais. Dar turiu gerai pagalvot, ar cia garbe ar nuopuolis. Lyg ir butu vargsai cigonai, bet is kitos puses labai sutarem del muzikos, nedaug truko iki laukiniu sokiu ir issiskyrem vos ne verkdami. Uztai neturejau laiko paskui Dalgi vaiksciot. Lietus pyle kaip is kibiro, visa diena, visa nakti. Kaip Makonde. Atmosfera pritvinkus nerealumo. Dregmes. Kazkoks visuotinis potvynis. Betruksta saraso, ka pasiimciau i sita Nojaus arka.

37155. nemo2005-07-02 13:38
Mano zemese lietaus labai truksta ir blogi pranasai jau apie sausra kalba. Taciau pora paskutiniu dienu atveso ir nors nakti prakaitas nepila. Su rumunais esu baliavojes ir as, siaip sauni tai liaudis, kai jau i savo tarpa priima. Bet laukiniai (buvo kalnieciai). Cvika ju gera.

37156. zeta2005-07-02 14:00
Ar pasirodysiu baisi neismanele, jei paklausiu, kas yra cvika? Jei taip, tai neklausiu. Labai gerai pagalvosiu ir atspesiu. Galetu but kazkas panasaus i slivovica. O gal cia kokia slapta organizacija, koks intelekto voratinklis? Nebezinau.

37157. nemo2005-07-02 14:06
Cvika tai slivovica, slyvu samagonas. Bet bent jau mano pazystami ja "cvika" vadino.

37158. zeta2005-07-02 14:10
Nuolankiai dekoju. Bet kodel, Kapitone, puikia sausra alsuojancia sestadienio diena leidziate prie kompiuterio, uzuot mirksejesis su vietinem Pialedom beigi zetom?

37161. nemo2005-07-02 14:24
Karsta, sunku vaikscioti, po 20 minuciu pradeda prakaitas musti ir malonumo leisti laika lauke greit nebelieka. Reiktu vaziuoti kur i uzmiesti tokiu laiku, prie juros ar i kalnus. Taciau vakare ko gero teks eit isgert kokio gerai atsaldyto prosecco

37162. ?2005-07-02 14:36
rodos buvau nenuemes pasvirimo...

37169. zeta2005-07-02 18:33
Nemo, as dabar interneto kavinej, skaitau Pialedos laiskus!!!!!!

37170. nemo2005-07-02 18:52
:)))))))Saunu. Gal ir man parasysite koki?

37172. zeta2005-07-02 19:13
Parasiau. Ar graziai parasiau?

37174. nemo2005-07-02 19:55
Graziai. As atrasiau. O dabar jau einu i atvesusi miesta, i zmones paziureti, isgerti kokio saltvynio ir pasimirkseti su kai kuom. Nekaltai, zinoma.

37175. Pialeda2005-07-02 20:33
Pialdėda markstosi iš Pasitenkinimo ir geria rytinę kavą. Pamatyti kad ir mažutę cikada tankioje žolėje išmokė Erialis, bet pats jisai dabar nieko nemato ir negirdi, tai Pialeda nežino, ar tai Paslaptis ar ne. Pialeda iš pradžių manė, kad nemokės, todėl aiškino Erialiui, ka jai labiau patinka žaisti klases, kaip kokiems Magei ir Oliveirui, bet paskui ėmė ir išmoko, kai Šatėnuose nieko nebuvo namie; ir kaip tik tada rado Remington mašinėlę ir netyčia viską perskaitė. O dabar Pialeda labai džiaugiasi, kad zeta rado lovą. Pialeda visada džiaugiasi, kai kas nors gauna gerai išsimiegoti.

37177. zeta>Pialedai2005-07-03 00:44
Pialdeda, as tau irgi parasiau laiska i musu dezute. Pakeverzojau is zasies ispesta plunksna, padekojau kaip mokejau. Dabar tai negaliu daug plepet, nes pasaulis vidurnakti pavirsta i karusele, tik spek suktis.

37178. zeta2005-07-03 00:48
Nemo isismagino. Isleke i miesta, ziuri i zmones ir jiems mirksi. Nekaltai, zinoma.

37183. Pialeda2005-07-03 07:20
Seniai seniai kartą gyveno toks dėstytojas. Dėstė kino istoriją. Buvo jaunas ir gražus (palygintas su kitais dėstytojais). Turėjo tiką - mirkčiojo viena akim. Viskas būdavo maždaug taip:
Dėstytojas: Tai va ;), perskaitysit ;), pasiruošit ;) ateisit pas mane ;) ir išlaikysit egzaminą ;), aš nepiktas ;), bet reiklus ;).
Studentės, o kartais net ir studentai "suprasdavo reikalą", ateidavo "pasiruošę" arba su konjaku ir ... neišlaikydavo egzamino. Nes dėstytojas buvo nepiktas, turėjo jumoro jausmą, bet buvo reiklus ir principingas. Pialėdai pasisekė, nes dėstytojo žmona buvo Pialėdos klasiokė :)

37189. zeta2005-07-03 12:20
Pialeda, man smalsumas tai kaip rakstis. Kiekviena karta (be isimties!), kai pasilabinam melynuosiuose puslapiuose, vis pagalvoju, kazi ka tu dirbi. Kartais manau, kad vakarais dainuoji operoj. Kitakart - gal aiskini mokytiniams teatro istorija. O gal ka nors privaciai mokai grot pianinu. Labai man sunku pasakyt, ypac kai viskas vyksta uz kulisu. O dar kazka veiki baznycioj. Labai smalsu, bet neaisku, neaisku, neaisku! Gal kada pasakysi?

37201. Pialeda2005-07-03 21:52
Ir mane graužia tas pats graužikas. Ką iš tikrųjų veikia kapitonas? Kažkoks archyvaras apsikrovęs foliantais, studijuoja istoriją arba politologiją. Ne politologija netinka - ne tas knygas skaito. Tai gal filosofiją? Ne, filosofiją, galbūt, dėsto Erialis arba tik šiaip domisi, bet kodėl prancūziškai? Ką veikia zeta? Gal kokia tarptautinių santykių koordinatorė, bet ne, per gerai rašo. Žinios liejasi laisvai iš bet kokios srities. Tai gal žurnalistika kokia nors? Galvą gali nusisukti besvarstydama. Ką veikia po palme? Aną dieną atsiuntė trumpą žinutę be pavadinimo: "As gyvenu gerai, zaloji atsivede versiuka...ai, nesiraso kazko". Trumpai ir nuoširdžiai. Šypsausi iki dabar. Kraipau galvą ir galvoju, ar būtumėm taip susidraugavę, jei nuo pat pradžių būtumėm prisistatę - luomo, išsilavinimo, profesinius barjerus pasistatę? Aš nedrįsčiau bendrauti, nes manyčiau, kad esu per durna. Sėdėčiau tyliai kamputyje ir gal net verkčiau. O praeivė tuo tarpu, sėdėtų Garbės Taryboje. Vasilisos serga - esu skysta, tai net nubraukiau ašarą. Kartas nuo karto priekaištaujama dėl netinio anonimiškumo, bet aš manau, kad tai proga, kaip jokia kita, būti tokiais, kokie norėtume būti, kokiais iš tiesų esame ir kokie susitiksime su vasilisomis kalnuose, o ne tokiais, kokius save matome veidrodžiuose ir apie kokius mus byloja dokumentai. Tas buvimas savimi toks realiatyvus. Šiam gyvenimo etape darau tai, ką moku blogiausiai - pinigus :) Kai pasikeisi slaptažodį, jei vis dar bus įdomu, parašysiu konkrečiai ir tavęs to paties paklausiu, nes noriu žinoti, kokių profesijų žmonės būna pačios geriausios zetos pasaulyje ;)

        Marcelijus Martinaitis
      KUKUČIO BALADĖS
            Eksperimentas

Ko jis nedarė su savimi
kad būtų toks
koks savaime yra
kai nesistengia būti toks
koks savaime yra

Ir ko jis nedarė
mankštinosi
stebėjo žvaigždes
mokėsi būti mandagus
gražiai rengėsi

Visa tai veltui
galvojo
juk neįmanoma pasidaryti tokiam
koks savaime esi
-- o kada stengiesi būti toks
koks savaime esi
tada ne savaime esi toks
koks jau savaime esi

Ir ko jis nedarė
kai tik pasidarydavo toks
koks savaime yra
-- tada jis būdavo savaime toks
koks ne savaime yra

Ir jis suvaitojo
dieve
jeigu tai mato kas nors
kokia tai gėda
galvojo
kol ne vėlu
-- reikia bėgti

Ir pasileido jis bėgti
jausdamas
kad ne savaime jis bėga
ne taip
lyg bėgtų pats sau
ne taip
kaip bėga nesistengdamas
kad bėgtų taip
kaip bėga nesistengdamas
-- kaip iš tikrųjų bėga

Ir kiek jis stengėsi nesistengti
-- vis tiek tai buvo stengimasis
stengtis
kad nesistengtų

Koks pasityčiojimas
galvoja
koks visa tai pasityčiojimas
matyt
mane kas nors tyčia klaidina
kad dar labiau susipainiočiau

Bet juk neįmanoma bėgti dėl to
kad nebėgtum
-- o vis tiek reikia bėgti
nes tai mato galbūt
aukštesnė jėga

Pagalvojo
jeigu sustosi
tai vėl ne savaime sustosi
o norėdamas būti toks
koks savaime esi nebėgdamas
-- ir todėl reikia bėgti
pabėgti kaip nors
nuo šito kvailo bėgimo

Ir jis bėga
apkibęs pagalvių pūkais
nieko nematančiomis akimis
bėga bėgdamas pirma laiko
kol paslysta
-- ir užgriūva jį
bekūnė
kelių pasaulių jėga.

37219. zeta (labai sunerimus)>Pialedai2005-07-04 00:06
Nu tai kas cia dabar darosi su tom vasilisom! Jeigu tik nick`a sitaip nori pasikeist, taigi uzmusciau vietoj. Bet nepanasu, ko tai visai nepanasu. Susirupinau, kaip ir tu. Ir gaila, ir is toli pagelbet sunku. Kai perskaiciau tavo eilerasti, tai parasiau jai laiska, nes si ta prisiminiau. Nezinau, ar atsakys. Viskas priklauso nuo situacijos. O snekuciuojantis apie profesijas, tai gal ir visai nenustebciau, jei Nemo pasirodytu besas koks seminaristas is Romos. Bet labiau panasu, kad gilinasi i kokius politinius mokslus. O Erialis, nepaisant lobiu jo galvoj sudetu, tai turbut uzsiima prekyba. Labai jau daznai karavansarajus keicia. Gal jiems ir juokinga pasirodys, o mums kas!

37220. zeta>Pialedai2005-07-04 00:16
Pamirsau pasakyt per susijaudinima: taigi Po palme furas gainioja skersai isilgai Amerikos, ar pamirsai?

37226. nemo2005-07-04 02:20
Seminaristas, juodaskvernis varnas? Nea. Tiesa, kad sitose aplinkose nemazai esu buves, bet niekad institucionalizuotoje roleje. Esu susipazines ir su konceptualine katalikybes sistema. Perskaites kokia 10 istoriniu knygu ta tema - daugiau uz kai kuriuos seminaristus. Gal tad ir sudarau toki ispudi. Is tiesu bandau tapti siokiu tokiu intelektualu, bet dar neturiu vienos pasirinktos krypties. Todel domiuosi viskuo po truputi. Ir politika, ir filosofija, ir daugeliu kitu dalyku.

Vasilisos mane irgi paliete. Norejau kazka parasyti, bet labai sunku rasti zodzius tokiais atvejais. Neradau.

37228. zeta>nemo2005-07-04 02:29
Padejau tau truputi sekmes po pagalve. Pasiimk is ryto.

37232. nemo2005-07-04 03:05
Aciu uz sekme po pagalve. Jei ji pades, kvieciu visus i dideli baliu. Su Erialis plasnos ant stalo, Ziata sedes ant kedes ir vaidins ponia M. Popins. Ivs kuriam laikui paliks savo 10 amata ir pabus piktai linksma boba - kres visokius pokstus, nuo kuriu visiems galva skaudes.

37295. zeta>Pialedai2005-07-05 00:54
Miegale, nepasikalbi su manim, tai einu dabar ten, is kur atejus.

37306. nemo2005-07-05 15:00
O siaip man irgi idomu, kuom zetos ir pialedos uzsiimineja. Toks ispudis, kad tikrai jau 10-u amatu savo gyvenime. O kaip pasakyt, kuris tikras? Pirmas, septintas ar paskutinis? Knygu ir dramu zinoves. Pasukusios i versla ar pinigu daryma? Ar tiesiog tolimuose krastuose radusios geriau savo ismanyma atitinkancia vieta?

37308. zeta2005-07-05 15:39
Nemo, kaip tu taip gali? Istikimesnio zmogaus savo amatui negu zeta gal visam pasauly nerasi. Jeigu nespjauni i saradas, tai galiu paskyt, kad viska, ka galvoj sugalvoju, turiu padaryt rankom. Panasiai, kaip Ebola. Uztai man labai baisu butu nagus nusidauzyt. Dabar leipstu is juoko, nes turbut isivaizduoji zeta, siuvinejancia kryzeliu. Bet man labiau patinka riselje. Mokeciau - padirbineciau pinigus, kaip Pialeda. Bet neturiu issilavinimo poligrafijoj. Versla siek tiek niekinu, nes ne viena karta juo uzsiimantys man po nosim kaisiojo Cartier laikrodzius ir ziedus su deimantais. Jokio comme il faut, fui. Rasytoja? Ne, labai nepastovus uzdarbis. Banku plesike, seifu eksperte - gal ir arciau tiesos. O turint galvoj, kad vienu gyvenimo periodu dirbau valytoja, tai visa misle apsivercia aukstyn kojom. Dekoju uz demesi.

37309. nemo>zetai2005-07-05 16:24
Kad vienas is jusu uzsiemimu - tai apdeginti drugeliams, su cartier laikrodziais ir briliantiniais ziedais ant ju plaukuotu kojyciu, plasnojantiems apie jus, spalvotus sparnus, tai jau buvo galima itarti. Ir vistik nesumoju, kokiam cia amatui jus taip jau istikima. Gal sau?

37314. zeta2005-07-05 17:52
Zeta yra ne amatas. Greiciau, sielos busena. Slaptazodis. Spastai drugeliams. Klausykla arba sakykla, ziurint kaip paziuresi. Arba duru kabliukas.

37320. praeivė2005-07-06 00:09
Atsiprašau, bet aš irgi į šitą kamputį įlindau. Tyčia - prisipažįstu. Jūsų ieškojau. Ir viską nuklausiau, ką kalbėjote. Oi, Zeta, oi... Taigi mūsų vienas gyvenimo etapas sutampa. Kaip tau sekėsi dirbti valytoja? Aš buvau baisiai tam darbui negabi, vis kokį voratinklį pražiopsodavau, ne iš piktos valios, bet taip jau išeidavo, ir valdžia mane bardavo. Nors ir jauna tada buvau, bet supratau, kad reikia sukti link mokslų, jei valyti nesugebi :). Bet, IVS, Garbės Taryboje nesėdėčiau (keista - kodėl tokią vietą man paskyrėt), ne ta mano kryptis, visai ne vadovaujantis personažas esu. Man apibūdinti tiktų muzikantų vartojamas pasakymas "ne formatas". Man atrodo, kad Zetai jis irgi tinka: nelygus, komplikuotas gyvenimas, rizika - gal net ne todėl, kad taip nori, bet kad kitos išeities nerandi, ir visai nebūtinai paskui geri šampaną. O IVS, Nemo, Pasipiktinęs man atrodo kur kas labiau "formatas". Taip atrodo, gal ir klystu :).

37322. IVS > praeivei2005-07-06 05:10
Vaje, kaip apsidžiaugiau, kad užėjot pagaliau! Taigi, pasirodo mes visos trys ne tik skraidyti mokame, bet ir valyti nemokame :) Buvau ir aš valytoja :) Čia, kaip toj dainoj, turbūt, nepabuvos šokėjėle, nebus gera audėjėlė :) Jei būčiau karalienė, tai Garbės Taryboje mano valia sėdėtumėte ir Jūs, ir zeta, ir nemo ir visi kiti, kuriuos gerbiu ir myliu. Nemažai susidarytų, nes aš beveik visus gerbiu, kurie nepikti :) Kristumėt iš koto, pamatę mano "formatą" - gana baili, nepasitikinti ir šiaip nevezučka, loozerė, kaip dabar sako. Bet man kas, man gerai. Ir pinigų spausdinti nemoku ir verslininkė iš manęs neišeitų, ir meną visokį tik vartoju, kurti pati nemoku. Tik horoskopas lyderės :), o gyvenime esu pilka pelytė. Buvus bibliotekininkė. Nesostojivšijsia xudožnik.

37326. Erialis2005-07-06 09:04
kazkaip buvau atsilikes, praziopsojau idomiu dalyku cia. cvika - tai "tuica", tik ta "t" su tokia lyg nosine. Mano Rumunija, kurioje ir dabar apsilankau - tai Maramures, ten tuica vadina "horinca" [su "k"]. Taurus gerimas :) Pauzti su rumunais is tiesu galima, tik kazkodel mano pazistami rumunai po 4 valandu ir x litru atsiskleidzia besa uzsimaskave vengrai...

MM eksperimentas - mano megiamas, manau, genialus eilerastis. Bandziau ibrukti ivairiems pazistamiems, niekam nepatiko :(

Hm, filosofija, prekyba... Prajuokinote :) Na, as is tiesu nedirbu nieko, retsykiais ka nors pakonsultuoju. Esu gyvenime veikes labai ivairiu dalyku, bet komercija niekada neuzsiemiau, nes esu pernelyg placiu interesu. Galbut reiketu dar pasimokyti...

37327. Pialeda2005-07-06 09:21
Taigi nemo kvietė į Didelį Balių, o mes čia, Perkūnas žino, apie ką. Zeta, pakviesk tuos rumunus, kad turėtume su kuo šokti, nes įtariu, kad erialiai ir niamai tik stebėtų švysčiojančius sijonus ir mandagiai kalbintų praeives ir tik ištuštinę nemažiau keturių pusių vyno bačkos, pagaliau įsidrasintų plasnoti ant stalo.

37330. E. Realis2005-07-06 09:27
Sokti plasnojant Erialiui yra tiesiog butina. Tam visai nereikia vyno, uztenka svysciojanciu sijonu :)

37332. Pialeda2005-07-06 09:36
Tai dviese baliavosim, ar dar kas nors ateis?

37334. Eri Alis2005-07-06 09:42
Man visaip gerai. Nagi, sijonai, svysciokit, as jau grizau is rytinio [gana leto] "pabegiojimo", dabar esu igaves forma, ir vyno dar nespejau paragauti :)

37336. R. I. Alis2005-07-06 09:55
Dvieju baliaus pradziai padejau rasineli i aksomine.

37337. Pialeda su skrybėlaite2005-07-06 10:16
Buvau pasitarime su El. Hercogo pavaduotoju. Betgi, Dangau su viešpatėliais! Pirmą kartą esu baliuje iš dviejų asmenų ir tiesiog nežinau, kaip elgtis, kai Rokiškio sūris patiektas spastuose atlaisvinta spyruokle ir po griūvančia pergola. Gaila, užsidėjau nėriniuotas pirštinaites, bijau dabar, kad įsipainios į spatus ir tieji trinktels per nagus - atrodys, kaip žiurkių nugraužti. Jums gerai, jūs su riterio šarvais.

37338. Herr Yalis2005-07-06 10:20
Puosnus riterio sarvbai leliu teatre kazkodel padaro riteri stebetinai panasiu i samovara :)

37339. Ms. Pialeda2005-07-06 10:28
Nejuokinkit taip labai, naktis pas mane. Kaimynai nežinia ką pagalvos. Aš dabar matuojuos kariatidės rūbus. Beje, ar jos kuom nors vilkėjo? Puošnūs svarbai - tai tokia šatėniečių uniforma? Jie tikrai panašūs į samovarus; patys putoja, patys save kritikuoja. Lėlių tetru nepasitikiu nuo vaikystės, kai išnešė tokį nedadrožtą medinį pagalį ir tikino, kad tai Jūratė nemarioji, gražioji, baltalytė :)

37340. si laire2005-07-06 10:39
Originalios Kariatides buvo aprengtos permatomis tunikomis ir apie strenas rysejo raisti. Velyvesne, klasicistine ir eklektine Kariatide yra savotiskai panasi i undine: nuoga krutine, apie strenas toks raistis, o kojos pavirtusios i zemyn siaurejanti stulpa. Vienzo, galite arba nuoga apsisiausti tinkline uzuolaida, apie juosmeni pasirisusi raisti su kutais [kur uzuolaidoms prilaikyti], arba pasiristi paklode apie strenas ir ilipti i auskta, zemun siaurejancia vaza, jei tokia turite. Pastaruoju atveju sokti butu sunku, tektu pasitenkinti tokiu pilvo sokiu, kuriame dalyvauja tik peciai ir krutine :)

37341. Pialeda įstrigusi žaliuzėse2005-07-06 10:51
Viskas. Nusišaunu tris kartus su durų rankena. Parašyti "tetras" - to jau per daug. Blogiausia, kad tai ne išeitis. Nusišovus atgimstu, kaip koks feniksas ir pirmiausia, ką pamatau - savo klaidas, kurias reikia ištaisyti. Tam ir atgimstu. Bet dabar jau viskas, einu ieškoti žemyn siaurėjančios vazos ir repetuoti pilvo šokių, atliekamų pečiais ir krūtine. Girdėjau bus naujas www.culture.lt/teatras, bet manęs ten nepriims, nebent kas įteisk su visa vaza, kaip kokį Trojos arklį.

37344. Errr2005-07-06 11:19
labanakt, Pi_aleda.

37347. zeta2005-07-06 14:03
Labas, naktines peteliskes. Miegat dabar turbut, suglaude sparniukus. O as galvoju, kaip cia taip mes visos pradejom nuo valytoju. Matyt, likimas toks - per gyvenima su sluotom vaiksciot. Man valytoja dirbt sekesi gerai. Kiekviena diena, kaip Pelene, gaudavau vis nauju zirniu su pelais - cia dar ta koridoriu isvalyk, dar anuos langus, paskiau dar ta sale, kol likau neuzgrobus tik virtuveles. Augant mano galioms, uzmokestis ne kiek nesikeite, tai pridave saugumo ir pastovumo. Kuri laika. Bet kadangi taip ir nepavyko uzkariaut tos virtuves, tai meciau ta beviltiska uzsiemima. Tiek to, pasakiau, nereikia man jusu pinigu, busiu laisva. Kartais pagalvoju, jeigu buciau vyras, tai mano kelias pasibaigtu svetimsaliu legione. Nuo gimimo kazkas man idave freelancer`io mentaliteta. Ir tikrai, nemazai sampano islaistyta, uzuot pergalingai isgerus. Cia kaip ir butu ne formatas. Is kitos puses numanau, kas yra formatas. Formatas yra issilavinimas, dokumentai, popieriai, pinigai, respektabilumas, statusas, taip pat rubai, bateliai ir kvepalai. Formatas reikalingas, kai bendrauji su prasimuseliais, nes kitos kalbos jie nesupranta. Kai susimaisai tarp "formato" ir "ne formato", apsibintuoji galva, sedi namie, skaitai Satenus, lauki nezinia ko. Kai nesulauki - atsistoji, apsirengi, eini i darba ir toliau stengies elgtis kaip garbingas zmogus.

37401. nemo2005-07-07 01:03
Tai, kad tas skyrimas i "formata" ir "ne formata" man nelabai patinka. Argi nera rizikuojama taip padoru zmogu pavadint konformistu, o nelabai apsisprendimui ir apsisprendimo vykdymui subrendusia dusele - kilniu egzistencialistu? Suprantu, kas norima pasakyti tokiu skyrimu - tiesiog ar zmogus yra gyvas ar nelabai, bet tokie isoriniai pozymiai, atitinkantys burzuazinius standartus, dar nera pakankamai tikslus pagrindas pasakyt kuris cia formatas, kuris ne.

Siaip va, straipsniukas, o po juo visai idomi r.m.r. ir Sofijos susirasinejimo kronika.

37402. sitas adresas2005-07-07 01:03
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=725

37405. zeta>nemo2005-07-07 02:39
Kaip zmones gali but tokie atviri? Galva neisnesa.

37406. nemo2005-07-07 02:45
bet graziu zodziu yra. Paskui jau sms, e-mailai, skambuciai. Idomu kaip baigesi.

37407. praeivė2005-07-07 02:50
Nemo, sakydama "formatas", visai neturiu galvoje jokių neigiamų konotacijų, o "neformatas" irgi nebūtinai visada tik teigiamas. Kiekvieno žmogaus atvejis individualus ir bandyti apibendrinti, manau, neverta. Formatas - tas, kurio gyvenimas eina daugeliui įprasta vaga, tas žmogus gali būti ir bjaurus nedorėlis, ir nuostabus, daug pasiekęs kūrėjas (plačiausia prasme). O "neformatų" daug matome "bomžų" ir panašių pavidalais, tačiau ne visi "neformatai" tokie :). Gyvumo/negyvumo kategoriją šiems terminams priskyrėte jūs, aš to neturėjau mintyje.

37409. nemo2005-07-07 02:57
Labas Praeive. Supratau apie konotacijas ir denotacijas. Bet gyvumo/negyvuma jus irgi ne taip (matyt atsilygindama) supratote. Turejau omenyje tai, kad gyvas zmogus gali buti ir tas, kuris butu, ji ismatavus isoriniais standartais, formatas. Ta pati, ka jus man malonejote paaiskinti. Prisipazinsiu - nemegstu tam tikro tipo neformatu. Drungni jie ir tiek. Nepikti, bet savo drungnumu kartais nuodingesni uz priesa. Kaip as pats kartais.

37410. praeivė2005-07-07 02:59
Skubėdama peržvelgiau, ne viską, bet man nepatinka toks viešas kalbėjimas apie intymius dalykus. Kažkaip nemaloniai, tarsi kokia vidinė nešvara, atrodo.
IVS, aš juk norėjau būti bibliotekininke :), tarp knygų sėdėti, bet mama atkalbėjo, sakė - darbo negausi, bibliotekininkių ir taip jau per daug. O man ir dabar bibliotekos, knygų kvapas širdžiai mielas, ir savo namų neįsivaizduoju be knygų. Tarp jų geriausiai ir jaučiuosi (kol alerginė sloga nuo knygų dulkių labai neišsikerojo :) ).

37411. nemo2005-07-07 03:02
Taip, ten tikrai yra labai nuogu zodziu. Bet kai kurie ir grazus. Ir dar abu kenciantys. Matyt susikure vienodu laiku vienodos salygos, kad uzsimegztu toks nuogas bendravimas. Vaikscioji po archyvus ir randi - archyvus.

37413. zeta2005-07-07 03:10
Nezinau, kaip baigesi. Nors kodel - aisku, kad nekaip. Man truputi keista, kai meiles laiskai iskabinti kaip veliavos - grazu, bet labai nesaugu. Lyg vaiksciotum nuogas po miesta. Lyg sapnuotum , kad vaikstai nuogas po miesta. Lyg patyliukais prasytum pagalbos, o visi girdetu. Lyg kas nematomas gyventu tavo namuose ir pasivogtu tavo laiskus. Laikytu juos mintyse ir paskiau kam nors parodytu. Galetum paskiau apsimest, kad tas pats, kad nieko nereiskia. Bet kas tada reiskia? Kur yra namai? Kur gali kuzdetis su mylimaisiais? Nebera tokiu vietu - visur gali but nugirstas. Va, dabar galvoju, galvoju ir ilgai neuzmigsiu. Nu, graziausia.

37414. praeivė2005-07-07 03:15
:) Nemo, bet juk kalba prasidėjo nuo formato/neformato. Šį terminą žmonėms (o ne muzikai) pritaikiau aš, taigi dar kartą pakartosiu, kad su gyvumu, negyvumu, padorumu, konformizmu ir apskritai kokiu nors vertinimu jis neturi nieko bendra, su minėtomis savybėmis neina kartu. Visiškai sutinku su jumis, kad ir formatas gali būti gyvas žmogus, tiesiog tai jau kita tema. Norėjau tik paaiškinti, kad tų dalykų visiškai nereikia sieti. O jūs tai darote ir sakote: "tas skyrimas i "formata" ir "ne formata" man nelabai patinka".
Labanakt :).

37415. zeta2005-07-07 03:17
Labanakt. Nemo jau miega. Su pliusine karvute (nusijuokiau prisiminus).

37416. nemo2005-07-07 03:18
Taip. Nezinau kodel, bet man tas susirasinejimas irgi galvoje styro. Nezinau kodel. Ir pirma emocija perskaicius buvo tokia skausminga, bet net nesuvokiu kodel. Kodel?

37417. zeta2005-07-07 03:21
Todel, kad gerokai beviltiska.

37418. nemo2005-07-07 03:24
Labos Praeive. Kitur paskaiciau, kad isvykstate savaitei, geru keliu. O pliusine karvute tikrai labai miela. Bet neatsimenu is kur ji pas mane. Paskui bent pora i pliusines karvutes linkusiu poniuciu bande ja pasisavinti, bet pripratau ir nepasidaviau ju prasancioms ir zadancioms akims. Bet jei Zetai padetu uzmigti - padovanociau neabejodamas.

37419. zeta2005-07-07 03:25
Uz mano suniokota miega sugalvosiu jums kokia sunkia prievole. Pavyzdziui, perskaityt kokia stora knyga ir dailiai man ja papasakot. Dabar tai jau tikrai visi mars i pliusiniu karvuciu karalyste!

37420. nemo2005-07-07 03:26
Beviltiskumas? Taip, gali buti.

37421. zeta2005-07-07 03:29
Jei nesiliausi brazdinesis, pradesiu dainuot!

37422. nemo2005-07-07 03:30
Sutinku. Seniai is tiesu skaiciau geros grozines literaturos, vis sausas knygas, kuriose suspaustas "mokslas". Jau gerkleje stringa. Jei nurodytumete ka, tai butu ne prievole, o naudingas paskatinimas. Aciu iz anksto. Merci pour la colaboration.

37423. zeta2005-07-07 03:31
Nurodysiu rytoj. Mostelsiu ranka, apmaustyta deimantais.

37424. nemo2005-07-07 03:34
Nesuprantu. Paskutiniu laiku tikrai daugelyje zodziu vietoj "s" parasau "z". Tiesa, kad klavisai salia, bet tokie pasikartojimai jau zadina nekurias mintis. Na gerai, sia svarbia problema spresiu ryt, o dabar gal uzteks muzikos ir skaitymo. O tai Zeta ir balsa prareks. O be to, niekaip negaliu leisti, kad jos autoritetas kitu akyse sumenktu. Tad - labos nakties.

37425. nemo2005-07-07 03:46
O vat ir ne. Dar turiu rast ta Hieronymus Bosch. Del Pialedos.

37426. Pialeda2005-07-07 04:42
Kodėl Jeronimą Boską? Kažką praleidau. Į pragarą mane norite nukišti? Įkyrėjau? Pasi, va, dėl Raudų sienos įsižeidė - oi prisivirsiu košės. Bet gerai, turėsiu, ką srėbti.

37430. .kti. .tyt.2005-07-07 08:55
as neisizeidziau. tiesiog neadekvaciai sureagavau. KUo gi jus taip sudomino zaismingasis van Aken?

37432. Pialeda de Kvankt2005-07-07 09:11
Tai dabar gal jau pulti į paniką ar kviestis zetą į pagalbą? Vienas ieško Jeronimo, kitas klausia apie van Aken ir jo vaisius bei daržoves - nieko nesuprantu. Tai gal jau man pasivadinti Pialeda van Kvankt? Paaiškint, kas čia per sąmokslas.

37435. IVS > pareivei2005-07-07 09:17
Praeive, man labai patinka, kaip jūs taip protingai ir ramiai kalbate. Matyt, spėjate pagalvoti, prieš užrašydama. Kad man taip!

37436. Der weise Adler2005-07-07 09:20
Nagi, Jeronimo pavarde buvo van Aken, turbut tetuselis buvo atvykes is Aacheno. Bosch, kaip zinote, atsirado is s` Hertogenbosch.

37438. praeivė > IVS2005-07-07 09:45
Keisimės abipusiais komplimentais: aš imu ramybės ir geranoriškai kultūringo bendravimo pavyzdys ypač iš jūsų (na, ir dar kai ko) :).

37440. praeivė2005-07-07 09:47
Ačiūm už linkėjimus, Nemo. Aš jau beveik kelyje - laukiu mašinos :).

37441. praeivė2005-07-07 09:50
:)) Na, ir klaidelių...

37471. nemo>IVS2005-07-07 14:05
Na, to paties Parulskio straipsnelio, kuriame yra mano nurodytas sofijos/rmr susirasinejimas, virsuje yra vienas Bosch kurinelis: "The woods that tears and sees". Toks medis su dreveje tupincia peleda, su aplink besidriekianciu lauku, prisodintu akiu ir pora dideliu ausu. Tai stai, as jums norejau rasti dideli atvaizda. Bet nelabai pavyko. Vistik, turedama laiko, galite pasiziureti cia - www.boschuniverse.org

37491. zeta>nemo2005-07-07 17:41
Prisilaikydama slubuojancio autoriteto, mosuoju brangakmeniais apkarstytom rankom: pradekim nuo plonu knygu (kartais jos telpa ir nete). Jeigu perskaitytum JD Salinger For Esme - with Love and Squalor, tai suprastum, kokiam pasauly gyvena zetos, praeives ir IVSes.

37509. zeta>IVS2005-07-07 20:24
IVS, ar gali man paskolint "Princus ir drakonus"? Atiduosiu.

37511. IVS > zeta2005-07-07 20:50
Hm. Turėjau. Bet, o tas šventas naivumas! Kas vakarą atsigulus tikėdavau, kad iš ryto rasiu pilną el. šatėnų versiją, tad netaupiau. Kaip užkerėjimą saugojau tikėjimą. Bet įdėsiu tau į pašto dėžutę vieną skanų dalykėlį. O princus ir drakonus garantuotai saugo toto.

37518. zeta>IVS2005-07-08 01:11
IVS, dabar jau as kaip ta boba prie suskilusios geldos: nenoriu buti cariene, noriu buti imperatoriene. Tai gal dar ir tuos kaliosiukus turi - o tai visi nominuoja, nezinau uz ka :( Princai ir drakonai atspausdinti ir paguldyti ant stalo, laukia ivykiu pradzios. Kaip gerai draugaut su IVS!

37520. IVS > zeta2005-07-08 01:48
Prisimatuočiau ir aš tuos kaliošiukus, ale sopračio neturiu, kur juos gauti! Reikia blato.

37537. zeta>Rankai Is Tamsos2005-07-08 12:27
Atsiprasau baisiausiai. Daugiau taip nedarysiu. Vos liezuvio nenusikandau, kai supratau, ka pridirbau.

37559. zeta>IVS2005-07-09 22:25
IVS, specialiai atejau i Satenus pasakyt tau, kokia neviltis manes rytoj laukia. Visiem zmonem bus sekmadienis kaip sekmadienis, o as turesiu vaziuot ziuret bezdzioniu. Being sociable, taip sakant. Negana to, kad jokio intereso bezdzionem neturiu, tai dar kai tik pamatau koki gyvuna narve, man sirdis nustoja plakus. Dar sestadienis nesibaige, o jau niuriai galvoju apie priverstine iskyla. Kad ja kur sunys. Butum drauge, tai pasakytum, kaip tau sekasi. Bet ne, tyles dabar visa savaitgali.

37561. IVS > zeta2005-07-09 22:59
Zeta, dzin-di-lin! Parašiau Ilgą laišką į Laiškus visiems, kuriuos mykiu, pasak varnos.

37618. ezukas2005-07-11 15:29
bu bu bu bu bu bu bu. kas sitam namelyje gyvena? kaip sakot, ar cia usuka el. cenzorius? ar cia galima blevyzgoti? susitiko du eziai ir padare negraziai.

37679. pasi2005-07-12 14:23
Pialedą apniko Svarbūs Reikalai... :(

37730. pi2005-07-13 14:17
Ežiuk, nepamiršk kvėpuot rūke, otai numirsi.

37739. ses2005-07-13 14:52
dzin-di-lin!

37877. svečias2005-07-16 17:36
kur visi dingo?

37885. Pialeda2005-07-16 19:23
Labas. Rūke niekas nedingsta. Rūke nesimato. Rūke būtinai reikia laidyti garsus, kitaip atrodo, kad nieko nėra. Atsimenu, kaip restauravo Pažaislio bažnyčia - joje tvyrodavo rūkas. Įeini, būdavo, į bažnyčia, klaidžioji rūke ir staiga pasigirsta fleita. Aha, žinodavom - tai vienas restauratorių. Kartais atsiliepdavo antra fleita. Fleitos kalbėdavosi, o mes (nežinie kiek) klausydavom :)

37892. Herelis2005-07-16 22:12
Ir ka gi ten veikdavo Pialedos, toje Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje? Nemaciau ten Pialedu :(

37896. Pialeda2005-07-16 22:39
Nematei todėl, kad buvo rūkas. Ir dar todėl, kad Pialėda užsikabarojo restauraciniais pastoliais ir kupolo vidinėmis atbrailomis nutipeno iki stoglangio šoninėje freskoje, išlindo ant žalvarinio stogo, pergalingai apžvelgė apylinkes ir priglaudus ausį pasiklausė, ką varpėjo varpas drąsiai Pialedai.

37901. herelis > p.ledai2005-07-17 00:06
turiu leisti vaikams paziureti filma per savo PC. truks kokia valanda kita, po to parasysiu :)

37905. niamo2005-07-17 02:24
Idomu, restauruojant vienuolyno baznycia 1998 metais is as buvau uzsikores ant tu pastoliu - pasveikint viena is restauratoriu - iki pat lubu ir kazkoki angeliuka dar apciupinejau ant skliauto. Bet i pialeda nieko panasaus nemaciau. Matyt neubavo tuo metu.

37906. pasi2005-07-17 02:44
as myliu tave! Kartais tikrai galima pagalvoti, kad vyrai yra kile is kitos planetos... Kodel vyras nesako "as myliu tave!" 1.Nes jis abejoja.Jis zino, jis kazka jaucia, bet nezino ka.Vyru smegenys neturi taip gerai moterims pazystamo sujungimo tarp jausmu ir kalbos centro.Todel jis nesugeba jausmu ivardinti. 2. Nes jis nezino, ka moteris tuo nori pasakyti.Bendraujant, moterims svarbu pasikeisti jausmais, mintimis, o vyrams svarbu tikslas Vyras galvoja: "as myliu tave"- koks sio posakio tikslas, ka moteris nori tuo pasakyti? Kas pasikeis, kai tai pasakysi? Jis paprasciausiai nezino kam tai. 3. Nes jis nori palaukti svarbaus momento.Genetiskai vyrai nera seimai uzprogramuoti. Jam greiciau rupi jo darbas, masina, namas ir tik po to gal moteris, su kuria jis nori praleisti savo likusi gyvenima. Jis laukia ir laukia, galgi ateis kada geresnis momentas... 4. Nes jam tai nevyriska.Apie 1970 metus koni filmuose buvo labai daznai isgirstama si miela fraze, kuri leisdavo meteru sirdis smarkiau plakti, bet po to bumo, atejo ir atoslugis.Todel siais laikais retai besigirdi ir atrodo isejo is mados. Atrodo: vienas vyras-vienas zodis, jei jis jau viena karta issirinko sau moteri, tai nebenori kartotis, net meiles prisipazinimuose. 5. Nes jis nori zaisti.Vyrai genetiskai nera su ypac dideliu atsakomybes jausmu uzpildyti.Ne veltui yra sakoma, kad vyrai taip ir lieka vaikais visa savo gyvenima.Jam svarbu pasilikti bent jau vienas atidaras duris, per kurias gali bet kada pasprukti is pilno realybes, rimtumo ir atsakingumo pasaulio. Kodel vyras sako "as myliu tave!" 1. Nes jis galvoja, kad is jo tai yra laukiama.Vyras jauciasi nepatogiai, jei jam tie zodziai i burna idedami.Jis negali kitaip, nei sakyti "as tave taip pat", jei moteris jam sako " as tave myliu". 2. Jei jis sekso nori.Vyrai dazniausiai eina i kova apsiginklave " as myliu tave", kai moteris nuo jo nusisuka ir nieko apie ji nenori zinoti.Kuo didesne kliutis, tuo didesnis jo noras ja nugaleti. Tokiu atveju, jis yra netgi 100% isitikines savo meile.Taciau, kai medziokle baigiasi ir gresia partneryste, jis virsta vel zuvimi, kuri nebeistaria ne tu keliu moteriai taip svarbiu zodeliu. 3. Jei jis jauciasi kaltas.Vyro egoizmo genai, neleidzia jam po vedybu nusiraminti ir nebeziureti i kitas moteris, kai tuo tarpu moteris bando ju jungti sutvirtinti. Todel jis vis aiskinasi, kad tai jokios reiksmes neturi, kad tik pas ja yra jo namai ir kad jis ja labiau nei bet ka kita myli. 4. Nes jis tikrai tuo isitikines yra.Galbut ji sujaudino geras seksas, grozis ar romantiskas momentas, situacija.Jis tikrai tuo tiki ir yra pasiruoses visa pasauli apglebti ir zinoma savo moteri. 5. Nes jis nori moteri prie saves prisiristi.Vyras dazniausia per velai supranta, kad moteris atsiskiria nuo jo.Jis paprasciausiai nepastebejo ar nenorejo pastebeti ir galiausiai iskrito is debesu. Tuoj pat pasitempia, atsiranda be kitu romantisku dalykeliu ir tas laukiamas "as myliu tave" ir jis puikiasiai zino, kad ne kiekviana moteris gali tam atsispirti. aš ir tu Montag, 29 Dezember 2003 uz komentaru turini yra atsakingi ju autoriai. Kostenlos registrieren! und diese Seite mitgestalten

37907. Pialeda > niamo2005-07-17 06:06
Tikriausiai Pialeda tuo metu sėdėjo sode, po obelim, žinai ten, kur buvo tas vienintelis namukas, kurių turėjo būti, berods, 12. Pialeda mėgo dar iki Restauracijos ten nuvažiuoti, pereiti alėja, nueiti į sodą, atsisėsti po obelim ir valgyti baltą sūrį su kmynais su medumi. Skaitydavo tuomet Pialeda Cyferovo "Pasakas" - tas apie apie varliuką, kuris ieškojo tėtės, apie mažą milžinuką, apie geltoną viščiuką, kuris ieškojo draugų pagal spalvą, apie asiliuką, kuris norėjo būti troleibusas ir suvalgė daug elektros lampučių ir t.t.) O ar žinai, niamo, kad tas bokštelis palei senąjį kelią į Vilnių, Belvederiu vadinamas, buvo skirtas maldai. Vienuoliai kamalduliai ten kopdavo melstis. Pagal sąžinę galėjai melstis žemiau ar aukščiau palypėjęs, o jei jausdavosi skaidrūs - lipdavo į patį viršų ir iš ten kalbėdavosi su Dievu.

37927. niam-niam2005-07-17 23:25
penktadienį sėdėjau trešnės viršūnėje ir ten kalbėjausi su Dievu.

37932. fui-fui2005-07-18 00:00
... o bekalbedamas nukritai ir stipriai susitrenkei galva?

37944. nemo>IVS2005-07-18 01:49
Nezinojau del to bokstelio, bet ideja man patiko. Idomu, kiek drisdavo lipti i pati virsu?

37945. IVS2005-07-18 02:02
Aš irgi tą klausimą uždaviau, bet jis, pasirodo, retorinis :)
O ar žinojote, kad beveik toje pačioje vietoje, kur dabar yra "Burės" ar kaip jis ten, tas restoranas, buvo smuklė, kurioje vienuoliai užstatydavo vienuolyno turtus :) Taigi, grįžę, kažin ar galėjo kopti į patį Belvederio viršų. Man labai patikdavo eiti alėja pamažu ir stebėti vartų bokštelį su kiaurom arkom ir bažnyčios kryžių. Perspektyvoje kryžius leidžiasi, o bokštelio užpakalinė arka uždaro priekinę. Žinot, jei eini lėtai, visą laiką stebėdamas tą arką, tai alėjoje yra toks taškas (kiekvienam savo), kuriame sustojus matai arkos angoje bažnyčios kryžių. Dar pusė žingsnio ir arka užsičiaupia.

37946. nemo2005-07-18 02:28
Mat kaip. As nelabai tos vietos istorijos zinau, tiesa sakant, vis prabegdavau pro ten, nelabai sustodamas ir isiziuredamas. O reiktu. Jei atsidursiu sia vasara tenais, isbandysiu su ta jusu mineta perspektyva.

38035. niam-niam > fui-fui2005-07-19 13:34
ne fui-fui. neiškritau, o oriai išlipau gerokai išsipūtusiu pilvuku. trešnės dievas buvo gana dosnus ir maloningas.

39506. aukstuma :-) 2005-08-14 18:56
as manau jog tekstas idomus ir verta paskaityti...wa

78117. varnele :-) 2007-03-19 17:29
luw si text man lb patiko

78643. Pro šalį ėjau :-) 2007-03-25 12:49
Kur Jūs visi?

Rodoma versija 179 iš 203 
13:29:13 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba