ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-12-03 nr. 775

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (89) • GIEDRĖ PURAUSKĖ. Laivas lange AUDRA BARANAUSKAITĖ. Prieškalėdinė matrioshka JANINA KARPIŃSKA. Kas dedasi su Amerika?MINDAUGAS PELECKIS. Aš realus – mane rodo per teliką! (40) • SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsONA GAIDAMAVIČIŪTĖ. Priešpriešų harmonijaALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Penkios tezės apie Arūno Gelūno veikasVIDA MIKNEVIČIENĖ. Poezija (1) • MANTAS ČIŽAS. PoezijaJUSTINAS KUBILIUS. Apie ką reikia tylėti... (17) • LILIJA DUOBLIENĖ. Meditatyvi eseistikaKASPARAS POCIUS. Šiuolaikybės diagnozės, arba Kas bijo Slavojaus ŽižekoDANIUS ZALIECKAS. Visa teisybė apie Ispanijos apelsinus (5) • RAMŪNAS JARAS. TualetasANDRIUS ŠIUŠA. Mano mėgstamiausi rašytojai (2) (36) • LAIŠKAI (223) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


GIEDRĖ PURAUSKĖ. Laivas lange
Dantistai, be savo atliekamos pagrindinės funkcijos, turėtų būti skirti dar ir pojūčiams lavinti. Ypatingiems, nekasdieniškiems, susijusiems su egzistenciniais klausimais. Dantistė suleido į dantenas vaistų, ir nervai tenai numirė kelioms valandoms kaip Džuljeta nuo paslaptingojo gėrimo. Numirė taip akivaizdžiai, kad pusę dienos nekontroliavau žabtų, t. y. šnekėjau kiek noriu ir ką noriu, kaip prieš paskutiniąją, susikandžiojau ligi kraujų iš vidinės pusės ties žandikauliu, mintimis grįžau į mokyklinius prisiminimus. ,,Istorijos man prisireiks", – sakydavo klasės pirmūnė, pakėlusi ranką į norinčiuosius ruoštis olimpiadai. Aš irgi keldavau ranką, bet motyvuodavau kitaip: istorijos reikia. Ne kažkokiems neaiškiems stojimams, juridinės pakraipos prestižui, IQ ir net ne sumautam abitūros egzaminui.[...]

AUDRA BARANAUSKAITĖ. Prieškalėdinė matrioshka
Viskas trunka gal pusvalandį, tada ji nusirengia ir vienas vyrų (jo galva taip ir nepatenka į kadrą) merginos imasi konkrečiau... Pusiau atsiklaupusi ir sąžiningai atlikdama tai, dėl ko čia atėjo, ji dešine ranka trumpam atitraukia užuolaidėlę, žvilgteli pro langą, paskui atsisuka, šypteli ir, imituodama prasikaltusį vaiką, žaismingai taria: "Pardon". Jos pilnos krūtys paženklintos švelniais strijų randeliais, bet kūnas proporcingas, natūralus ir jaukus. Kita vertus, tai nebe anonimiškas kūnas: per tą pusvalandį spėjau priprasti prie merginos, man ji patiko, patiko kaip žmogus, o dabar ją dulkina...

JANINA KARPIŃSKA. Kas dedasi su Amerika?
Iš kur toks visuotinis nemokšiškumas vienoje iš turtingiausių pasaulio valstybių, kompiuterių, interneto, atominės energijos ir tūkstančių kitų svarbių atradimų bei išradimų tėvynėje?
Pirmoji teorija – prie jos šalininkų galima priskirti ir dalį liberalių (europietiška prasme – kairiųjų) Amerikos visuomeninio gyvenimo komentatorių, pavyzdžiui, Thomą Friedmaną iš "New York Times", – skelbia, kad amerikiečių tamsumą lemia žemas valstybinių mokyklų lygis; jos brangios ir neefektyvios. Tarptautinių tyrimų duomenimis, jų mokinių žinios kur kas silpnesnės negu vienmečių Europoje ar Azijoje – Lenkijoje, Vengrijoje ar Irane. Jungtinės Valstijos – vienintelė išsivysčiusi šalis, kurioje dauguma vidurinių mokyklų absolventų moka tik vieną kalbą – gimtąją (ir nebūtinai anglų). Pasirodo, žmogus gali būti labai geras savo srities specialistas (kompiuterininkas, bankininkas ar lėktuvų pardavėjas), bet labai menkai nusimanyti apie viską, kas nesusiję su jo tiesioginiu darbu.

MINDAUGAS PELECKIS. Aš realus – mane rodo per teliką!
Kodėl žmonės savo noru lenda į televizijos kalėjimus?
Atsakymą pasufleruoti galėtų kroatų internetinio realybės šou "Stado" ("Banda") kūrėjai. Šių metų rugsėjo 7–17 dienomis vykusiame šou dalyvavo septynios tikrų tikriausios avys. Interneto maniakai balsuodavo, kurias avis išmesti, ir šios tapdavo gardžiais šašlykais. Šou laimėjusi avis iš džiaugsmo nenusišovė. Jai buvo sukurtas eilėraštis. "Stado" sumanytojas Siniša Labrovićius paaiškino, kad šou tikslas – parodyti, jog vis daugiau žmonių, ypač tie, kurie dalyvauja realybės šou, dažnai atrodo kaip avinai.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Žydų žudynėse kaip SS būrių talkininkai dalyvavo ir lietuviai, net kai kurie Birželio sukilimo dalyviai. Vilniuje vokiečiams talkininkavo iš lietuvių tarnautojų, daugiausia sovietinių pareigūnų ir komjaunuolių, sudarytas "ypatingasis būrys" (100–120 žmonių) – "vieni šaudydavo, kiti eidavo sargybą arba atvesdavo žmones prie duobių". Šis būrys buvo pavaldus tik vokiečių saugumo policijos vadovybei (74–76 puslapiai).

ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ. Priešpriešų harmonija
A. Gelūnas įtaigiai reflektuoja technologinį grafikos procesą (raižymą ir ėsdinimą), liudydamas dviejų pradų – racionalaus ir spontaniško – pusiausvyrą: "Darbų suvedimas į kiek įmanoma harmoningesnę visumą yra tarpinė būsena, kaleidoskopiškai greitas intelekto ir intuicijos mirguliavimas ir kaitaliojimasis". Giliaspaudės grafikos technikos, ėsdinimas rūgštimi – ilgas procesas, lyg alchemija susiejantis, autoriaus žodžiais, menininką ir mokslininką. Techninis procesas implikuoja reikšmes.

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Penkios tezės apie Arūno Gelūno veikas
5.2. Tačiau pakaks patetikos. "Pametę viską, bėkim gaudyt / Pavasarį moters plaukuos", – kadaise giedojo Henrikas Radauskas. Kas bus (manau, tokia mintis jau kirba ne vieno apsišvietusio, t. y. skaitančio "Š. A.", tautiečio sąmonėje), taigi, kas bus, jei visi pametę viską bėgs dekonstruoti savų ir svetimų stabų? O ypač – Vilniaus dailės akademijos studentai. Esą A. A. išaiškino (nelyg koks Konstitucinis Teismas), neva prorektorius (t. y. A. G.) tai sankcionuoja?

VIDA MIKNEVIČIENĖ. Poezija
Nepanešu savo gyvenimo,
vienatvės, savęs ir likimo.


MANTAS ČIŽAS. Poezija
būkite atsargūs
kol jūsų taurės yra pilnos
tokios pilnos


JUSTINAS KUBILIUS. Apie ką reikia tylėti... (Prie "Niekio ir Esmo" suklusus)
Ar turėčiau atsiimti neapdairiai mestą įtarimą dėl intelektualinio flirto su amžinybe? Tikriausiai. Juolab kad gera matyti nurimusį filosofą prie savosios upės tarsi spurdančius tikrovės blyksnius traukiantį upėtakius, priimantį visa, kas duota, kaip dovaną, kaip globiančią rimtį... Taip, tačiau visa yra didžiajame TARP. O gal supančiame esaties lauke, kalbos įsčiose, tavyje – kaip skausmingame išorės viduje ir vidaus išorėje? Neapgaudinėk savęs: tikrovė pasiekia gilių giliausią tavo "gelmę", tavoji "gelmė" nesulaikomai skleidžiasi pasaulin. Tavo gyvybė, sąmonė, kūryba – tai kartu ir gyvuojančio pasaulio įvykis tavyje. Nuolatinis grįžimas Itakėn...

LILIJA DUOBLIENĖ. Meditatyvi eseistika (Jūratė Baranova. Meditacijos: tekstai ir vaizdai. V.: Tyto alba, 2005. 208 p.)
Drįsčiau teigti, kad tai, kas pavyksta G. Beresnevičiui mitologizuojant įvykius ir personažus ar gebant vienu metu būti ir nebūti konstruojamame tekste, nedemonstruojant savojo ego, J. Baranovai pavyksta išlaikant ypač subtilią, skoningą distanciją tarp savęs, pasakotojos filosofės, ir savęs, nuotykių ar kasdienybės herojės. J. Baranovos "Meditacijos: tekstai ir vaizdai" – tai neabejotinai naujas reiškinys ir Lietuvos eseistikai užkelta kartelė.

KASPARAS POCIUS. Šiuolaikybės diagnozės, arba Kas bijo Slavojaus Žižeko (Slavoj Žižek. Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote paklausti Lacano. Sudarė ir iš anglų k. vertė Audronė Žukauskaitė. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. 383 p.)
Bet apie viską iš pradžių ir – populiariai, nes to reikalauja Rožinės panteros spalvos knygos atsiradimas tarp kvazipsichologinių traktatų. Žižekas turbūt nebūtų tapęs Žižeku, jei ne prancūzų psichoanalizės tradicija ir žmogus, kuris leido naujai suprasti pasąmonę – Jacques’as Lacanas. Jau knygos pavadinimas paradoksiškai apverčia chronologinio eiliškumo perspektyvą, išsyk užsimenama apie retroaktyvinį pasaulio matymą, kurį Žižekas taip nuosekliai analizuoja.

DANIUS ZALIECKAS. Visa teisybė apie Ispanijos apelsinus
Trečia diena, kai neinam į darbą. Susikivirčijo du ispanai, vienas iš jų užsiundė policiją į laukus gaudyti nelegalų. Knapsom viešbuty ir laukiam, kol aistros aprims. Vakar iš dyko buvimo nuvažiavom į Gandiją. Slampinėdami prie uosto krantinėje aptikom tinklą žuvims gaudyti, gal išmestą, gal ir gerą – kas jį žino. Ilgai nesvarstę jį nukniaukėm ir parsivežėm. Sukarpėm, pasidarėm tinkliukus ir vakare ėjom į kanalą gaudyti karpių. Kanalas pilnas pagalių, žolių, tinklai greitai suplyšo, bet vis tiek pagavom apie dešimt, du – labai didelius, gal po keturis kilogramus. Dar keletas didelių paspruko pro skyles. Visą viešbutį užsmardinom kepta žuvimi.

RAMŪNAS JARAS. Tualetas
Diena darbe ėjo įprastai. Kazys pralošė futbolo partiją Petrui, kitą partiją – laimėjo. Paskui jie nuėjo į kavinę ir kalbėjosi apie tai, kaip jų kolegai Antanui visiškai nesiseka – kažkoks vaikigalis pagrobė jo žmoną ir dabar ji vakarais grįžta suveltais plaukais.
– Na ir žmoną gi jis susirado, – Kazys sriūbtelėjo kavos, – vaikšto susivėlus.
– Nuo jos trenkdavo alumi, – tarė Petras, – ir ji kabinėjosi prie Viniavičiaus.

ANDRIUS ŠIUŠA. Mano mėgstamiausi rašytojai (2)
Maximos Gorkis
Federico Garcia Chlorca
Sigitas Parų lįsk
Danielis Defoltas
Kurtas Vonioj gut
Sigitas Gieda

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


48156. pasi2005-12-01 21:56
Kazkas kazkur kazkodel siek tiek truputeli padaugino degtineles?

48159. IVS2005-12-01 22:03
Ir viskas labai į kairę pavažiavę. Ne politiškai, tik grafiškai, o gal grafiniškai ;)

48160. edva2005-12-01 22:22
Eseistika-daug žadanti,veikalų recenzentai-apie totaliai reikšmingus autorius, poezija ŠAtėnuose-ne itin,bet akys mano žvairėja ar ką...Technologinis grafikos procesas liudija pusiausvyros praradimą žydrynėje.

48180. ha2005-12-02 07:35
o šiuša moka angliškus užrašus suprasti lietuviškai

48182. IVS > Šiaurės Atėnų Seneliui2005-12-02 08:00
Padėkite man po eglute Justiną Kubilių, Liliją Duoblienę, Kasparą Pocių ir Janiną Karpinską, pasižadu nebūti bb, jeigu gausiu.

48185. Pastebėjimas2005-12-02 09:09
Buvo Čepė, paskui atsirado Baliukonė, dabar, regis, išlindo Puronė, girdėjau, knygą išleido ir Daujotė. Tik va - nė vienos skaityti nesinori. Brr....

48227. :)2005-12-02 14:49
onė dar ir ona buvo - kai kaime kažkur prie daugų gyveno:)

48228. pasi2005-12-02 15:08
Na, jos tegu paprastina, o as savo ilginsiu: pvz. Besarijus Bučinėlis-Pakštas

48232. miestiete - pasi2005-12-02 15:40
o trumpasis - Biesas Buckis?

48243. slogutis2005-12-02 16:45
Matrioshkos nedės. Kad pirktų.

48268. miestiete2005-12-02 22:35
tai ir pirksim. nes mums tik tas ir terupi.

48303. Ciurka2005-12-03 16:43
MANTAS CIZAS JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGA krunkelis tikras

48318. Rasa2005-12-04 00:52
Vaje, S. Gėda jau į istoriją mauroja su savo mėšlinais batais, jau pradeda domėtis genocidais ir žydšaudžiais. Aišku, gavo užsakymą pagal T.V. apdergti Birželio sukilimą. Su tuo ir sveikiname.

48332. dalgis2005-12-04 21:46
idekit a shiushos rashytoju pravardes...

48333. Sol2005-12-04 22:22
Jau neidejo..

48336. Sol2005-12-05 00:39
Ups..idejo:)

48338. vot2005-12-05 07:40
aš tikejausi Jaro

48343. c.2005-12-05 11:00
O kas ta Purauskė - panašu į Giedrę Kazlauskaitę...

48346. mg2005-12-05 11:28
jo man irgi

48356. Pastabusis2005-12-05 13:12
Taigi rašo ji, kad ištekejo, va, ir pavardė kita :)

48357. mg2005-12-05 13:18
o lirmeny yr jos eiles

48378. klausimas2005-12-05 19:33
uz gotes mergaites istekejo????

48379. metaliste2005-12-05 19:44
gotes mazgotes.

48381. :/2005-12-05 20:49
sakykit ka norit, bet tokios pavardes a la Purauskes, Zvonkes, etc. skamba kaip visiskas idiotizmas, kaip kokiu Rusijoj gimusiu:/

48382. m2005-12-05 21:10
o sitas nikas du taskiukai ir pasvires pagaliukas atrodo labai protingai.

48393. 2 m2005-12-05 23:10
jei nesupranti, ką reiškia šita populiari kombinacija, tai gal apie tai nesiskelbk ant visų šatėnų;P

48397. miestiete2005-12-05 23:22
nu pasakyk. galiu skelbtis, nes: 1. man nuosirdziai nebaisu pasirodyti durne. 2. visai tas pats ka apie mane galvoja.

48405. ežeras2005-12-06 08:20
NU, nuosirdziai netikiu nei pirmo, nei antro punkto nuosirdumu.

48406. m - e2005-12-06 09:56
kaipgi cia? kodel dabar?

48409. miestiete2005-12-06 10:03
bet atsirado draugiskas nepiktavalis zmogus kuris parode ka reiskia sitas zenklas. ir ka reiskia didzioji p. is kur tureciau zinoti? kalbu kitokiu zenklu kalba.

48410. miestiete ezerui2005-12-06 10:05
ko gero jus teisus. matyt perdaug gerai apie save galvoju.

48414. cikada>m2005-12-06 11:40
tegis naturalu- ezheras pas mus VISISHKAI netikintis :)

48423. vasi2005-12-06 13:36
chm, Purauskės laivai languos, išstūmę "myžančius diedus" tikrai kazlauskaitiški. O gal čia jau tokia giedrių karta pareina (dalgi, laikykis:), tendencija literatūroj, tsknt? su motinom-pabaisom, atiminėjančiom klonozepamą, nesupratlyva provincija, vyniojančia puodų-politikos diskursą, į kurį netyčiom pavyksta įtaikyt... Prisiprašė bb asmeniškumų, o nuduoda tarsi niekur niekis - ryškiai Šliogeris suvedžiojo. Komentuokis, vasilisa, pati kaip išmanai. Liekis į giedrių kartą. Arba meta-kartą. Metempsichuokis (atrodo, Bliumas Molei šį reiškinį aiškina kaip "metam-psichozes"). Mane pati ta atvirumo dvasia rašyme kabina, bet šįkart kažkaip perdaug populiariosios kultūros ženklų: berniukas kaip iš Gyvenimas yra gražus, arba sustingęs it Rodeno mąstytojas.. skaitai skaitai ir staiga pajunti - poza, jau vartototos stilistinės klišės... savaitgalį kaip tik važiavau į "nesupratlyvą" provinciją, kur amžinai ties puodų politikos diskursu susikertu, tai įsimečiau Suplanuotas akimirkas. Gal dabar su jom man Laivai languos kontrastuojas. Pagalvojau net - gal rimtai branda pamažėl nuima visas pozas, taip pat ir literatūrines, arba bent subrandina ironišką atstumą su jomis(žr.pvz. miestietę:). Nors kuo daugiau čia "krititikuoju", tuo labiau švelnėju. Jaunas vynas vis geriau už gogelmogelius, kuriais mus pataruoju metu mėgsta pašerti Šatėnų redakcija. Žodžiu, gaila, kad mėlynajam lange laivai nepasirodė.

48424. zeta2005-12-06 13:48
Apie pavardes. Idomu, kam cia jos taip labai nepatinka. Ir is kur tas nepaprastas noras matyti moteris vaiksciojancias su visuomeniniu statusu, priklijuotu ant kaktos? Purauske negerai. O Purauskiene ar Purauskaite butu zymiai geriau, kurgi ne. Dar butu gerai ivest tokius skaiciukinius kodus, kad leistu orientuotis apie amziu, bent dekadu tikslumu. Ir elektroninis idagas su antropometriniais ismatavimais nepamaisytu. Dar labai mazas ir labai slaptas banko saskaitos numeris. Tada, tik tada Kazlauskai ir Ivanauskai galetu ramiau atsidust. Atsipalaiduot nuo identiteta verziancios itampos.

48426. nieko daugiau2005-12-06 13:50
rabarbaras

48430. miestiete2005-12-06 14:18
tik jeigu purauske ar bambauske tai aisku kad slepiasi -aite. o jeigu -iene tai tai pilna pavarde. isdidziai. ar nera pacios moters kompleksas?

48431. to vasi2005-12-06 14:21
tikras rašliavotojas.nusibodo skaityt.

48433. zeta>miestei2005-12-06 14:29
Tada man nesuprantamas kitas kompleksas: triskart istekejau, triskart pakeiciau pavarde? Arba susipykau su vyru, vel savo pasiemiau? Arba vyras visai paskliundziom nuejes, o as vis tiek isdidziai Jonaitiene? Ta pavarde kas - nosine kokia nubrizgusiais krasciukais? Kodel puse gyvenimo gerai, o paskiau dui keist kaip papuola? Nu ir atsakyk man dabar, jei netingi.

48437. miestiete2005-12-06 14:38
per ilga vedybini gyvenima prie naujos pavardes taip ir nepripratau. taigi pase vienokia o gyvenime kitokia. buvau durna ir labai dziaugiausi kad isteku. antra vertus ir likau durna ir dziaugiuosi kad istekejau. toms kurioms pasiseka triskart isteketi gal ir pavarde keisti joks sunkumas.

48440. zeta>484312005-12-06 14:43
Ar tamstai tikrai butina garsiai reikstis, net kai neturite ka pasakyti? Dar karteli pagalvokit ir kai jau zinosit, kuo esat vardu, galesit ramiai ir be liudesio uzsiciaupti.

48441. vasi vėl šviečia miestę2005-12-06 14:46
bet juk trumpinys visai nebūtinai "užsikompleksavusią" -aitę slepia. Anava Zvonkė. Nekalbant jau apie Daujotę, kuri iš viso turi tris pavardes ir profesorės tapatybę:).Manyčiau, čia kaip tik kortų maišymas - kad paslaptingiau, čtob nikto nie dogadalsia.

48443. jau sviesi mieste2005-12-06 14:48
na argi grazu zvonke. kaip apsivardziavimas.

48445. zeta>vasi2005-12-06 14:50
Jau anksciau kazkada sukavau, kad si bei ta atiduociau, jei galeciau but kokia Radvile (nesvarbu, ar Juodoji, ar Rudoji). Bet kartais tenka but visai ne tuo, kuo esi is tikruju :)

48447. vasė miestei2005-12-06 14:51
nieko nesuprantat, o laikot save prie meno. Čia juk skambesys - kaip pavardėj, taip ir scenoj.

48451. miestiete2005-12-06 14:56
prie kokio dar sudo meno.

48452. toto > miestei2005-12-06 14:58
Ale tu ir išsišūdinus, mieste, nuo ryto iki vakaro terliojies. Neatsistebiu.

48454. Kazlauskaitei2005-12-06 15:02
Giedre, pasivadink tu kuo nori. kad ir purauskiu giedrium, atpazinsiu.ir lauksiu. o satenu redakcijos noriu paprasyti nediskriminuoti istekejusiu moteriskiu ir deti ju ese i saita;)Dabar daugumai nebelieka nieko kito tik diskutuoti apie pavardziu skambesi...

48459. m - toto2005-12-06 16:00
tam tikra prasme labai pataiket. daznas baltarankis taip pasako.

48460. toto2005-12-06 16:15
Minkai toliau. Ar dar ką nors sugebi?

48474. IVS2005-12-06 20:27
Po vedybų pavardę keitė mano vyras. Tik užuot buvęs, kaip mano tėtis -is, pasidarė -a. Aš iš -ytės patapau -iene, bet kadangi -ienė buvo mano mama, o aš nesu savo mama, tai Amerikoje pakeičiau į -ė. Vyras po skyrybų pasiliko mūsų pavardę. Amerikoje mes atrodome, kaip nepažįstami žmonės, nes visų pavardės turi skirtingą galūnę. Tėvas - a, mama - ė, Močiutė - ienė, dukra - aitė, o katė Micė - ytė :)

48478. IVS (laivuoja, languoja)2005-12-06 22:49
O mano lange iš tiesų laivas. Leono Striogos "Vilties laivas", o už jo, tarsi vandens maurai, apsnigti krūmai. Per Kalėdas į laivą prikraunu visokių paukščių, gyvulių ir žvėriukų - tai mano Nojaus laivas. O dabar eisu ir truputį pašokinėsiu iš džiaugsmo, nes jaučiuosi tarsi gavus slaptą laišką iš Kalėdų senelio. Tik kaštonų, kurie auga Lietuvoje kepti neverta - jie nevalgomi, būtų kartūs. Toji moteris juos rinko prakuroms, tikriausiai. Vietomis tarsi nuo zetos nusirašyta. Palyginimai :) Nuo to tik šypsosi mano vidinis puodas.

48488. Natalijus Zvonkis2005-12-07 11:57
Merginos, jei jau esate tokios "super-duper" feministės, tai besituokdamos visai pavardės nekeiskite (ir besiskiriant nereiks sukti galvos- atkeist atgal, ar naująją pasilikti). Mįslė: feministė teka už Katino (čia pavardė). Kuom ji turi patapti: Katine ar Kate???

48492. Liudmilas Pimpis2005-12-07 13:24
o jeigu teka uz Kiausinio? tai Kiausine ar Kiausiniene?

48499. Natalijus Zvonkis2005-12-07 13:58
Manau, jog tikra feministė susituokusi (žodis "ištekėjusi"- netinka)su Kiaušiniu, turi patapti "Kiauše".

48500. Liudmilas Pimpis2005-12-07 14:19
tikra feministe nei tuoksis nei tekes. ir netaps nei kiause nei katine.

48501. vasi-IVS2005-12-07 14:57
nepamiršk ir mus į tą Nojaus laivą įmesti - pameni, kaip Dievas sakė: kiekvienos rūšies po vieną:) Su tais kaštonais tai priminei man vieną vaikystės įvykį: prisiskaičiau tokioj knygutėj (lyg "Kojos galvą vedžioja"), kaip ten ištisai kaštonus kepa, tai prisirinkau pilnus kišenokus ir pasikviečiau draugę iš 4 aukšto "ant pietų". Įkaitinau aliejų keptuvėj ir kepiau kepiau... Paskui sudėjau dailiai į lėkštes, bet jie vietoj to, kad suminkštėtų - sukietėjo iki visiškos neįmanomybės. Na tai net supykau ant autoriaus už "apgaulę". Tik paskui sužinojau, kad anuos kraštuos kaštonai kitokie...

48502. Katinas2005-12-07 15:03
Kaip jum viskas paprasta. Geriau įmeskit į vandenį ir žiūrėkit, ar skęs.

48519. IVS > vasilisoms2005-12-07 19:41
Ne po vieną, vasi, po du, bet tau padarysiu išimti ir įleisiu visas septynias, nes beveik visų kitų tik po vieną. Neeežinau, neežinau, kaip mes spręssime Išlikimo klausimą. Bus mums kaip tiems Musių valdovams. Atsimenu skaitėm tą knygą visi ir visi jaudinosi, kaip žmogus nužmogėja, o aš bėgau per puslapius neatgaudama kvapo ir visur šniukštinėjau, ar nėra kur kokios mergiūkštės, nes kitaip musės tuos valdovus supuotaus ir basta.

48520. bb2005-12-07 19:53
O dabar apie pavardes. Vyrai, o jūs kas? Malenistai? Compleoistai? Vyrinistai? Kodėl nekeičiate pavardės vedę? A? Ypač tie, kurie ne vedate, o ištekate ir esate žmonų išlaikomi?

48527. Liudmilas pimpis2005-12-07 22:08
sauksmas i tustuma. niekas neatsilieps. ir pavardziu nekeis. is kur turite toki grazu laiva, irena veronika?

48537. Natalijus Zvonkis2005-12-08 08:30
Man mano pavardė labai graži, be to aš ją paveldėjau iš savo protėvių- garsių dainininkų ir muzikantų, nekeisčiau jos net Brazauskaitę, Zuokaitę arba Uspaskichovą vedęs!!!!

48539. IVS2005-12-08 08:46
Man atrodo, kad reikia rinktis tiesiog gražesnę ir lietuviškesnę pavardę, o ar ji vyro ar žmonos - nesvarbu. Na, tiesiog visai nesvarbu.

48546. farmacy2005-12-08 09:25
Veronika tai kontraceptikas.

48562. Liudmilas Pimpis2005-12-08 13:41
mano pavarde irgi grazi lietuviska. skambesiu primena itempiama timpa. su tokia pavarde zadu eiti i pagonis. turbut issitarnausiu ne tik iki krivio krivaicio su kostiumu bet ir iki paties perkuno dievaicio. svaidysiu zaibus i kaire ir i desine. klius kaltam ir nekaltam. zinokit dabar.

48597. dalgis2005-12-08 17:28
nu man tai juokingai skamba...

48599. o taip2005-12-08 17:43
ash gal nelabai vietoj bet chia dar blogiau negu lietuvos rytas. man susimoketi reikia ar kaip nes skaityti nelabai ko yra?

48604. zeta>o taip2005-12-08 19:33
Skaityk komentarus. Ir moket nereiks, ir nesigailesi.

48626. taigi2005-12-09 10:42
visk suprant. Lietuva kalba perdaug sudeting: galun, linksn. reik paprastint. viss galun - lauk. nereik ir vyrisk, moterisk gimin. pavard tada bus paprast. Vyras Kiausin, zmona Kiausin, dukra Kiausin. Arb te vis zodz bun vien skiem - ir taip visk aisk. ir vard taip: Kiaus, Kiaus, Kiaus. Mind Pleck. Just Kbil. Andr Sius. O gal ne to vard nreik? Numr but ger. Sius 1, Kbil 15, Pleck 23. Aisk?

48627. kaipgi2005-12-09 10:49
o jeigu vyras gaidys tai zmona gaide ar vista?

48642. kaipgiam2005-12-09 12:19
Gaidjurgiene

48654. IVS > taigi2005-12-09 19:38
Visk aisk. Taip ir tur but. Amerik kiekvien tur devynzenkl Social Security Nr. Lietuv uztekt penkiazenkl. Dabar pereik prie poezij.

48655. kitaipgi2005-12-09 20:22
du gaid du gaid zal zirn kul.

48657. taigi > IVS2005-12-09 20:46
Pez (lrast)

nreik man
meils
nreik man
tvyns
bliek man
knygs
ir rdons
vyns
:)))

48658. IVS > taigi2005-12-09 21:16
Galun "s" reisk daugisk daugum kalb. Esperanto - galun "n". o bals be reikal praleidz. Taigi, tur but:

nereik man
meil
nereik man
tevyn
beliek man
knygs
ir rauedons
vyns!

48659. IVS2005-12-09 21:24
Žodyje "raudons" "e" papuolė netyčia. Ale, kaip griežtai mus visus suliniavo! Ar dabar taip visada bus?

48660. .kti. .tyt.2005-12-09 21:25
gvenim up
vngta vga
per akmni vrcias
ir nsa uztkn
rdens nrdvsi lpa

48661. IVS (įtaria, kad čia ji kažką paspaudė ir tik toto gali atlanguoti Mėlyną langą)2005-12-09 21:26
O gal čia Naujos suknelės dekoratyvinės siūlės?

48662. IVS2005-12-09 21:28
Sak, kad be bals suds gaun.

48663. IVS > pspktn skttj2005-12-09 21:33
Pasi, ar jūs irgi už grotų?

48664. .nitkipis.2005-12-09 21:38
Vien man
Negan
Pinigin
Piln
Tevyn
Man bun
Pasipiktin
Nes nukvakin
Isniekin
Mus zmons
Okupan
Tai skaudin
Man bun
begalin
:)))

48665. pasi-taigi > IVS2005-12-09 21:40
As laisveje. Tai tauta uz grotu.

48667. IVS2005-12-09 21:58
Klaid. Arba Okupant arba Okupants. Arba O kur pan.

48668. miestiete2005-12-09 22:05
cia tipo fastrigos neistrauktos. koks durnius sugalvojo?

48669. IVS2005-12-09 22:08
O dabar ištrauktos, bet dabar bijau kad nesilaikys viename daikte.

48670. miestiete2005-12-09 22:11
tikriausiai turetume gerbti eksperimentus. ypac tokius vykusius. jei zmogus neturi kur pasireiksti galetu eglute pasipuosti.

48686. dėdienė2005-12-11 02:04
Mūsų kaimynas buvo pavarde Kumelys (tikrai), žmona buvo Kumelienė. Tai gal geriau būtų buvusi Kumelė?

49355. y :-( 2005-12-23 11:55
Eskit kakius

Rodoma versija 179 iš 203 
13:29:12 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba