ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-05-08 nr. 700

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ANDRIUS MARTINKUS. Blogis ir realybė (164) • ARVYDAS JUOZAITIS. Europa – lietuviškai (19) • Kitas numeris išeis gegužės 22 d. (7) • LAIMANTAS JONUŠYS. Kaip jie mus "atranda" (29) • Ne tik menininką, meistrą, mokytoją ANTANĄ VAŠKĮ kalbina Juozas Šorys. Plokštinės medės vienkiemy (13) • DARIUS POCEVIČIUS. O Jėzau Marija! (11) • MARIUS IVAŠKEVIČIUS. Mano Skandinavija (29) • DONALDAS KAJOKAS. Eilės (34) • DALIA STAPONKUTĖ. Širdies dilema (10) • Sveikiname kolegas (5) • CAMILLE LAURENS. Jėzus (11) • GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ. Nenorėčiau būti Alfonsas Andriuškevičius (24) • SILVESTRAS VALIŪNAS (1789–1831). Telšių miestas yr ant kalno (4) • SAULIUS SPURGA. 22.40 val.: kokie esame? (11) • VYTAUTAS VYČAS. Tarnauju Tarybų Sąjungai (1) • ROB BRINER, RAY PRITCHARD. Naujoviškas mąstymas (10) • CHANOCH LEVIN. Satyriniai apsakymai (13) • laiškai (338) •

Blogis ir realybė

ANDRIUS MARTINKUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kadras iš filmo "Gražuolė ir pabaisa". Režisierius Jeanas Cocteau. 1945

Duomenys, skelbiami prieš kelis mėnesius pasirodžiusioje monografijoje "Besivienijanti Europa", rodo, kad pusė europiečių nebetiki nuodėmės egzistavimu ir dar daug mažesnė jų dalis tebetiki pragaru. Šiuolaikinėje visuomenėje kalbėti apie metafizinį blogį – vadinasi, rizikuoti būti priskirtam prie seniai atgyvenusio diskurso kūrėjų, prie beviltiškai praeityje įstrigusių moralistų ir pamokslautojų. Mūsų laikų kultūra sąvoką "blogis" geriausiu atveju supranta tik kaip metaforą, taikomą kuriam nors nepageidaujamam įvykiui ar reiškiniui įvardyti. Sekuliari kultūra nelinkusi pripažinti metafiziniam blogiui jo savarankiškos ir šiurpios tikrovės. Mūsų epocha nėra jautri blogiui.

Tai, aišku, nereiškia, kad šiuolaikiniai žmonės yra nejautrūs kančiai ir skausmui, kad jie nebemoka atjausti kitų. Jokiu būdu. Tai reiškia tiesiog tai, kad dabartinė kultūra yra nejautri blogiui ne paviršutiniška metaforiška prasme, bet tikram blogiui, blogiui, kuris spinduliuoja savarankišką ir niūrią tikrovę. Sekuliarizuota kultūra nesugeba (ir nenori sugebėti) atpažinti pasaulyje tamsų blogio veidą.

Skirtingos epochos, skirtingos kultūros ir skirtingi individai labai nevienodu mastu yra jautrūs blogiui. Tiek persai, tiek graikai, savaime suprantama, žinojo, kas yra nusikaltimas ir bausmė, kančia ir užuojauta, o Aleksandras Makedonietis buvo ne mažiau žiaurus užkariautojas nei persai. Vis dėlto persų religinė pasaulėžiūra, visą istoriją interpretavusi kaip nesiliaujančią Gėrio ir Blogio kovą, Ahūros Mazdos ir Angros Mainjaus varžybas, buvo daug jautresnė blogiui ir daug dramatiškiau išgyveno blogį už graikų religinę pasaulėžiūrą su jos nerūpestingų dievų Olimpu.

Formaliai pripažinti blogio egzistavimą, Šėtono, pragaro ir nuodėmės buvimą dar nereiškia būti jautriam blogiui, panašiai kaip pripažinti Dievo buvimą dar nereiškia patirti Dievą per tiesioginį meilės bendravimą. Didesnis arba mažesnis jautrumas blogiui pats savaime nėra nei geras, nei blogas. Šventasis Tomas Akvinietis, kūręs pakankamai optimistišką filosofiją ir blogį apibrėžęs kaip gėrio trūkumą, ne taip dramatiškai išgyveno blogį kaip šventoji Teresė iš Lizjė, kuriai prieš mirtį, kaip pasakoja liudininkai, teko atlaikyti siaubingą blogio puolimą. Vėlyvasis Solovjovas, kai kurie poetai, menininkai ir šventieji, kai kurie Dostojevskio ir Bernanoso herojai, kai kurie egzorcistai yra apdovanoti ypatinga blogio pajauta. O gal pasmerkti ypatingai blogio pajautai?

Jautrumo blogiui indikatorius yra klausimas, gimstantis mūsų prote kito skausmo ir kančios akivaizdoje. Jautrumas blogiui išsiduoda akistatoje su tragedija. "Kaip jiems tai pavyko? Koks aukų skaičius? Kas tai padarė? Koks bus Amerikos atsakas?" Žmogus, stebintis į žemę smingančius Niujorko dangoraižius ir keliantis sau tik tokius ar panašius "techninio" pobūdžio klausimus, nepasižymi ypatingu jautrumu blogiui, nors, pakartokime dar kartą, tai jokiu būdu nereiškia, kad jis nėra jautrus žuvusiųjų ar jų artimųjų kančioms, kad jis nemoka atjausti. Specialistai, ieškantys tik politinių ir ekonominių karų, genocido, terorizmo priežasčių, bandantys atskleisti siaubo paslaptį besikapstydami tik žudikų maniakų psichikoje, dažniausiai neprisiliečia prie blogio paslapties, blogis jiems neapreiškia savo tikrovės.

"Kodėl tai apskritai įvyko? Kodėl tai vyksta pasaulyje? Kodėl Dievas tai leido?" Su tokiais klausimais blogis pamažu pradeda traukti skraistę, dengiančią jo bekraujį ledinį veidą. Ir pradeda pulti. Ir rodyti savo galią. "Kodėl Dievas tai leido?" Kiek jautrių sielų, neištvėrusių akistatos su blogiu, nusigręžė nuo Kūrėjo! Už galimybę patirti blogio alsavimą reikia mokėti. Kartais net tikėjimo praradimu. O gal ir išganymu.

Ir vis dėlto ne klausiančiojo, bet nebylaus sukrėstojo tamsios blogio didybės akivaizdoje būsena lydi dar aiškesnį blogio regėjimą. Kai blogis užgriūva sielą visu savo niūriu akivaizdumu, klausimų nebelieka. Tiesa, egzorcistai kartais klausinėja piktąsias dvasias, tačiau tai yra "techninio" pobūdžio klausimai, nesusiję su pačia blogio esme. Keleivinis lėktuvas, dingstantis milžiniškame pastate ir sukeliantis didžiulį ugnies kamuolį... Ar tai nėra tamsi ir provokuojanti blogio didybė? Ir ką čia galėtų pasakyti Dievas? Pats Dievas kreipiasi į žmogaus gailestingumą ir maldauja būti nepaklaustas. Nes bet koks Dievo atsakymas tebūtų apgailėtinas pasiaiškinimas, kuris iš karto sugriautų net ir patį tvirčiausią tikėjimą Dievo gailestingumu. Arba savo auką pjaustantis maniakas. Arba tėvo žmogžudystę užsakęs jaunuolis iš Klaipėdos. Arba jaunuolis, nužudęs visą savo šeimą ir nužudytųjų kūnus sumetęs į šulinį. Arba moteris, gimdanti į iš anksto iškastą duobę, ir jos sugyventinis, žemėmis užverčiantis naujagimį. Arba individai, vaikštantys po vienkiemius ir dėl kelių litų kankinantys ir žudantys senukus. Arba priešmirtinis per klaidą nuteistojo mirti žvilgsnis. Arba "Šindlerio sąrašas". Arba geležinkelio stotis, pilna metalo laužu virtusių vagonų ir žmonių kūnų dalių... Tas, kuris čia mato kažką antžmogiško (kai kuriais iš ką tik išvardytų atvejų galbūt prasmingiau būtų kalbėti ne tiek apie niūrią ir provokuojančią didybę, kiek apie protu nesuvokiamą ir provokuojančią niekšybę, tačiau ir toje pasišlykštėjimą keliančioje niekšybėje yra kažkas antžmogiško, kažkas, ko padedami kai kurie individai sugeba beveik visiškai sunaikinti savyje Kūrėjo paveikslą) ir kuris myli Dievą, nekamantinėja Dievo. Jis verčiau pasirinks būti Dievo apleistas, galbūt net pats pasitrauks kiek atokiau nuo Dievo, kad tik išvengtų pagundos užduoti Dievui nepadorius klausimus.

Tam, kuris bent kartą pažvelgė į juodas nemirksinčias blogio akis, tuos šulinius, kuriuose kunkuliuoja ir staugia išsiveržti geidžianti nebūties bedugnė, kelias prie gyvojo vandens šaltinio, dovanojančio gyvenimo džiaugsmą ir sielos ramybę, bus vingiuotas, akmenuotas, duobėtas ir daug siauresnis nei tam, kuris (galbūt jo paties laimei) nėra toks jautrus blogiui. Yra žmonių, kuriems blogis nėra vien abstraktus principas ar metafora, bet pasaulyje išsikerojusi ir veikli tikrovė, alsuojanti daugybės žmogiškų būtybių veiksmuose ir likimuose, substancija, apsireiškianti atskirų individų darbuose, visuomenės vadinamuose "kraupiais" ir "protu nesuvokiamais", gal net asmeninė tikrovė, asmuo (individualizmo principu grindžiamoje Vakarų kultūroje personifikuoto blogio arba tiesiai šviesiai – Šėtono patyrimas turėtų liudyti ypač intensyvią šios realybės rūšies patirtį, ir jei absoliuti dauguma iš mūsų tokios patirties neturime, tai rodo tik mūsų nepakankamą jautrumą – gal mūsų pačių laimei – šiai realybei). Kai kuriems iš tokių išrinktųjų jų pačių sielos išganymas nuo Dievo nusigręžusio pasaulio akivaizdoje yra kankinanti moralinė problema. Jie taip stipriai jaučia pasaulyje siaučiančio blogio jėgą, kad meilės ir solidarumo vedami yra linkę savo išganymą paaukoti dėl kitų išganymo. Toks yra Bernanoso romano "Po šėtono saule" herojus.

Taigi yra išrinktųjų, paskirtų arba pasmerktų ypač intensyviai blogio patirčiai. Paradoksalu, tačiau didžiausi niekšai, kraupiausių žmogžudysčių vykdytojai, žiauriausi tironai ir tikriausiai dauguma religinių fanatikų pasižymi keistu nejautrumu blogiui, kuris, atrodo, sunkiai dera prie plika akimi matomos blogio didybės (arba protu nesuvokiamos niekšybės), spinduliuojančios iš jų piktadarysčių, didybės, kurią diagnozuoti gali net vidutiniu jautrumu blogiui apdovanotas žmogus. Šiuo atžvilgiu ypatingi storžieviai yra politikai. Savo niekšybėse jie ypač mėgsta drąsinti save ir savo sekėjus apeliuodami į "racionalumą", "istorinę situaciją", "objektyvius istorijos dėsnius", "pažangą", "tautos pašaukimą", "kovą už būvį" ir kitokias nesąmones. Ne ką mažesni storžieviai yra tie, kurie XX a. istoriją yra linkę aiškinti "vien tik proto ribose" ir Hitlerio bei Stalino piktojo genijaus paslapties atskleidimo ieškoti vien Adolfo vaikystėje ir fakte, kad Josifas buvo išmestas iš stačiatikių kunigų seminarijos. Nepataisomiems racionalistams masinis XX a. žmonių naikinimas pasitelkus naujausius mokslo ir technikos laimėjimus bei galingą biurokratinį aparatą, kaip ir nepaprastai racionaliai paruošti ir įvykdyti Rugsėjo 11-osios išpuoliai, tėra įvykiai, kuriuos įmanoma racionaliai paaiškinti ir kuriems būtina racionaliais veiksmais neleisti pasikartoti ateityje. Tačiau yra žmonių, kurie, žiūrėdami "Šindlerio sąrašą" arba stebėdami Rugsėjo 11-osios įvykių kroniką, sugeba įžvelgti šį tą daugiau. O būtent: įspūdingai racionalios masinio žmonių naikinimo sistemos, teroro genijų ir kai kurių serijinių žudikų sunkiai perprantama logika (bet vis dėlto logika!) prieina racionalumo ribą. Šiuose reiškiniuose racionalumas persisotina savimi pačiu tiek, kad virsta grynu įspūdžiu ir sukrėtimu. Šie reiškiniai yra per daug racionalūs, nepadoriai racionalūs; juose racionalumo kiekybė perauga į kokybę, ir racionalumas virsta savo priešybe. Racionalumas virsta iracionalumu (tarkime, nesuvokiamu ir keistu žiaurumu). Tokiame racionalumo ir iracionalumo mišinyje kaip tik ir apsireiškia niūri blogio didybė. Ribos tarp racionalumo ir iracionalumo ištrynimas apnuogina chaoso kunigaikščio veidą. Šiose tokio nepadoriai blaivaus racionalumo ir provokuojančio iracionalumo jungtuvėse jautresnės sielos sugeba atpažinti šėtonišką blogį.

Tačiau, kaip ką tik pažymėjome, individai, kurie dažnai laikomi pačiu blogio įsikūnijimu, paprastai apie blogio tikrovę nutuokia ne kažin ką. Jie nėra tie išrinktieji, kuriems skirta sąmoningai išgyventi blogio tikrovę, kurie yra pasmerkti užsikrauti tos tikrovės naštą. Tuomet kas jie yra? Jie yra blogio įrankiai, o kai kurie iš jų – gal net tobuli blogio įrankiai.

Vakarų krikščioniškojoje tradicijoje sutarties su velniu sudarymas ir savo sielos pardavimas buvo laikomi kone didžiausia blogybe, kuri gali nutikti žmogui, ir kone baisiausia bei įžūliausia nuodėme Dievo meilei. Tačiau atrodo, kad įspūdingiausių laimėjimų blogis pasiekė pasinaudodamas kaip tik tais savo įrankiais, kurie išdidžiai niekino krikščioniškąjį mokymą apie blogį ir neigė patį Šėtono egzistavimą. Juk tas, kuris sudarė sutartį su velniu, bent jau turėjo gerbti pagrindinio blogio kūrėjo autorines teises. Tas, kuris savo krauju pasirašė sutartį su nelabuoju, turėjo kuklumo ir nusižeminimo bent jau tiek, kad nedrįso laikyti savęs didžiausiu karo su Dievu strategu ir įžūliai nevogė iš Šėtono jo teisių. Tačiau kaip tik todėl tokią sutartį pasirašęs negalėjo būti tobulu Šėtono įrankiu, nes pats sutarties faktas laidavo tam tikrą tarno autonomiją tamsybių valdovo atžvilgiu. Tarnas žinojo, kad, pasirašęs sutartį, jis nebėra sau šeimininkas... Tuo tarpu tobulas blogio įrankis demoniškų veiksmų autoriumi laiko ne demonų kunigaikštį, bet save patį. Jo puikybė begalinė. Pats sau jis yra alfa ir omega. Nebėra jokios sutarties, o tai reiškia, kad nebelieka jokių žaidimo taisyklių. Tačiau kaip tik todėl blogio įrankis netenka bet kokios autonomijos chaoso architekto atžvilgiu. Taip kaip jis pasisavina Šėtono autorystės teises, taip ir Šėtonas ignoruoja visus įrankio autonomijos likučius ir dar šioje žemėje, dar nelaimingajam gyvam esant, pasiima jį visą. Ir tada prasideda blogio siautėjimas. Be jokių sutarčių, be jokių įsipareigojimų. Tuomet pragaras nusileidžia ant žemės, nes jis jau yra įrankiuose ir jam nereikia laukti fizinės įrankių mirties – taip būdavo tais laikais, kai būdavo sudaromos sutartys ir sielos atitekdavo velniui po nelaimingųjų mirties.

O kaip yra su tais, kurie, atlikdami demoniškos didybės vertus "žygdarbius", mano tarnaują Dievui? Juk atrodo, kad bent jau kai kurie iš jų nuoširdžiai įsivaizduoja atlieką pareigą aukštesnei už juos galiai. Negana to, kai kurie iš jų mano, kad kovoja su blogiu. Tačiau mūsų laikų religinis fanatizmas blogio tikrovei, giliausiai blogio esmei yra taip pat stebėtinai nejautrus. Norint prisiliesti prie blogio paslapties, gal ir nebūtina įkopti į mistikos aukštumas, bet šiek tiek būti mistiku reikia. Tuo tarpu mirtį sėjantis teroras, nors ir spinduliuoja niūrią demonišką didybę, per savo vykdytojus yra sudaręs sutartį vien tik su nepadoriai blaiviu racionaliu apskaičiavimu ir su keistai suprantamu teisingumu, atpildu, kažkokiu šiurpą keliančiu Įstatymu. Net jei sėjantieji mirtį nuoširdžiai įsivaizduoja kovoją su blogiu, jų sielos yra taip apakintos žiauraus jų dievo šviesos, kad tapo visiškai aklos blogio tikrovei. Jos sklidinos keršto, neapykantos ir įstatymo raidės dievo švytėjimo, ir jose nebeliko jautrių blogiui vietų. Visiška nejautra blogiui, visiška nejautra skausmui – savo ir kitų. Visiška narkozė. Viską užtvindė žiauri ir nepermaldaujama dievybė. Toks fanatizmas blogį supranta vien tik kaip abstraktų principą, atsietą nuo konkrečių žmonių egzistencijos ir kančių, todėl fanatikas gali būti nuoširdžiai įsitikinęs, kad Niujorke, Balyje ir Madride buvo suduotas smūgis "blogiui", "didžiajam Šėtonui" ir pan., bet likti visiškai nejautrus konkrečiai aukų kančiose pulsuojančiai blogio tikrovei. Fanatizmas pripažįsta blogio egzistavimą protu, bet neįstengia prisiliesti prie jo siela. Sakoma, tobulybei ribų nėra. Bet fanatiko siela yra pernelyg tobula – ji yra iki kraštų pilna žiauraus jo dievo švytėjimo, pernelyg vienalytė ir paprasta, kad galėtų "pačiupinėti" tokius subtilius dalykus kaip blogis.

"Ar vaizdo ir reginių kultūra neprisideda prie jautrumo blogiui slopinimo? Ar smurtas ir žiaurumas "virtualioje" realybėje, "simuliakrų" pasaulyje negeneruoja smurto ir žiaurumo tikrovėje, visuomenėje?" – klausimai, neduodantys ramybės moralistams, psichologams, vaiko teisių gynėjams ir kai kuriems politikams. Atsakyti griežtai būtų nedovanotinas supaprastinimas. Žmogaus silpnybė žiauriems reginiams yra sena kaip ir žmonijos istorija. Pakanka prisiminti panem et circenses ir perpildytus romėnų amfiteatrus, kuriuose šalia kitų žiaurumų buvo vaidinami (simuliuojami) ir "realioje" istorijoje vykę žymūs mūšiai, kaudavosi "romėnai" ir "kartaginiečiai", "legionai" ir "barbarų" būriai. Arba viešas viduramžių ir vėlesniųjų amžių egzekucijas, pritraukdavusias minias smalsuolių. Įvairiose kultūrose ir įvairiose epochose žiaurūs reginiai lyg magnetas traukdavo mases.

XVIII a. Beccaria ir kai kurie kiti nusikalstamumo tyrinėtojai bei bausmių teoretikai suabejojo mitu apie pamokančią ir atgrasančią žiaurių ir viešų egzekucijų vertę. Jie teigė, kad į aikštes, kuriose liejasi kraujas, žmones traukia ne noras pamatyti, kas jų laukia, jei jie elgsis blogai, bet tiesiog noras paspoksoti, tiesiog pats reginys. Jie teigė, jog klysta tie, kurie tiki tiesioginiu reginio poveikiu vėlesniam individų elgesiui. Egzekucijos žiūrovas jau kitą rytą gali įvykdyti nusikaltimą. Bet gali ir neįvykdyti nusikaltimo visą likusį gyvenimą.

Šiais laikais televizijos ir kino industrijos siūloma produkcija taip pat neretai demonstruoja žiaurumą. Negana to, tam tikra prasme ji taip pat yra labai vieša – ji yra masinė. Ir panašiai kaip Beccarios laikais nemažai moralistų tikina, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp demonstruojamo žiaurumo ir vėlesnio individo elgesio. Kita vertus, moralistų oponentai teigia, kad tokio ryšio nėra, ir du tokią pačią virtualaus žiaurumo porciją gavę individai gali padaryti visiškai priešingas moralines išvadas ir sukurti visiškai priešingą savo visuomeninės egzistencijos kokybę. Remdamasis tiek savo, tiek kitų patirtimi, su malonumu pritarčiau moralistų oponentams, jei ne vienas "bet".

Michelis Foucault klausė, kur galėtų susitikti katė, ką tik išpylusi pieną, ir katė, plonu teptuku nutapyta ant šilko. Jo atsakymas buvo: tik diskurse. Tik diskursas, tik kalba ir baltas popieriaus lapas, išmargintas mažais juodais ženkleliais, vadinamas "tekstu", yra tas tiltas, ant kurio kūnas ir kraujas gali susitikti su šilku ir dažais. Vienintelis "tikros" katės ir jos atvaizdo bendras vardiklis yra tai, kad mes galime apie jas kalbėti, rašyti, samprotauti. Katės ir jos simuliakro esmę išstumia kalbėjimas. Foucault kačių bendrystės terpė yra ne atsakomybės, įsipareigojimo, kančios ir aistros pasaulis, bet diskusijos realybė, vienintelė tikra realybė. Tik tiek? Deja, tik tiek. Ir būtent tas "tik tiek" neleidžia nerūpestingai numoti ranka į moralistų argumentus.

Postmoderni kultūra, leidžianti Foucault katėms susitikti tik diskurse, etiką linkusi aukoti dėl estetikos. "Nebūna gerų arba blogų knygų. Knygos būna gerai arba blogai parašytos", – rašė Oscaras Wilde’as. Postmodernioje kultūroje ne tiek svarbu, kas pasakoma, kiek kaip pasakoma. Ženklas, reklama ir įvaizdis nustelbia esmę, o pats gyvenimas tam tikra prasme tampa žaidimu, improvizacija ir, pasitelkiant beveik sakralią tapusią frazę, menu prisiderinti prie nuolat kintančių aplinkybių. Istorijoje nedaug buvo epochų ir kultūrų, kurios taip akcentuotų savęs realizaciją kaip mūsų epochos kultūra. Postmodernioje kultūroje pats gyvenimas tampa menu. Geresniu arba prastesniu. Juk kas yra visos tos muilo operos, jei ne į televizoriaus ekraną perkeltas kasdienis gyvenimas?

Postmodernioje kultūroje išsitrina ribos tarp etikos ir estetikos, "tikros" ir "virtualios" realybės, o vienintele įmanoma kūno ir kraujo susitikimo su šilku ir dažais vieta tampa kalba ir tekstas, ne tiek etinė, kiek estetinė tikrovė. Ir čia tyko pavojus. Juk kraujas televizoriaus ir kino ekrane taip pat tėra "tik" dažai, o virtualūs smurtas, kančia ir mirtis tėra "tik" kūrėjo vaizduotės ir meninio projekto realizacija. Ir todėl kultūra, ne itin jautri realaus / virtualaus perskyrai, atsiduria keblioje padėtyje, kai yra priversta turėti reikalų su individais, per daug įtikėjusiais, kad gyvenimas yra vien tik teatras ir menas, o visi kiti individai tėra medžiaga tokių gyvenimo menininkų vaizduotei, priemonė realizuoti daugiau arba mažiau įspūdingus meninius projektus. Tokiems individams kraujas ne kažin kuo skiriasi nuo raudonų dažų, išpiltų ant balto lapo, o pranešimai apie žiaurius nusikaltimus tėra juodais ženkleliais išmargintas popierius, vadinamas "tekstu". Kol tokių individų bus, moralistai turės ką veikti, ir jų argumentų nebus galima lengvabūdiškai ignoruoti.

Bet jei kultūra, vadinama postmoderniąja, kūną ir kraują sutuoktų su šilku ir dažais ne vien diskurse, ne vien kalboje ir tekste? Juk katė, ką tik išpylusi pieną, ir katė, plonu teptuku nutapyta ant šilko, susitinka dar ir tame, kas mano atžvilgiu yra ne aš, bet kažkas kita. Foucault kačių bendras vardiklis yra kitoniškumas ir šiuo atžvilgiu išpiltas pienas, šilkas ir teptukas, taip pat kūnas ir kraujas bei šilkas ir dažai yra antraeilės realybės. Lygiai taip pat kitas televizoriaus ar kino ekrane ir kitas "tikrovėje" pirmiausia yra kitas ir tik tada – "tikras" arba "virtualus", šių dienų arba praeityje gyvenęs, tikrai egzistavęs arba išgalvotas kitas. Kultūra, balansuojanti tarp tikrovės ir virtualumo, tarp tikrovės ir vaizdo, galėtų būti jautresnė virtualaus kito lemčiai ir pripažinti ją ne vien estetikos, bet ir etikos objektu, nes realybė yra ne vien tai, kas vyksta ar įvyko "tikrovėje", bet yra visa tai, kas nutiko kitam, kas ištiko kitą, ir visai nesvarbu, tas kitas yra "virtualus" ar "tikrovės" kitas. Kas buvo Rugsėjo 11-oji – "tikrovė" ar katastrofų filmas? Ir kaip atsakytume, jei visą pasaulį apskriejusius vaizdus būtume išvydę 2001 metų rugsėjo 10-ąją?

O blogis? Ar jam rūpi griūvanti siena, skirianti tikrovę nuo jos virtualiosios sesers dvynės? Žmogus, bent kiek jaučiantis realybės pulsą, žmogus, neapsaugotas nuo pasaulio krokodilo odos šarvais, plokščiame ekrane mirguliuojančioje nespalvotoje "Šindlerio sąrašo" virtualioje realybėje ne mažiau aiškiai nei suniokotuose vagonuose Madrido geležinkelio stotyje, toje sudraskytų metalinių konstrukcijų ir žmonių kūnų bei kūnų dalių maišalynėje, mato sustingusį ar besivaipantį, bet nepermaldaujamai realų blogio snukį ir plačiai pražiotus jo nasrus. Toks žmogus pasijustų stovįs priešais blogio realybę net ir tuo atveju, jei nieko nebūtų žinojęs apie Holokaustą. Ir net jei Holokausto niekada nebūtų buvę, jei tikrovė kažkokiu būdu būtų išvengusi tokio siaubingo savęs išniekinimo, net ir tokiu atveju jautrus blogiui realybės stebėtojas "Šindlerio sąraše" būtų nedvejodamas diagnozavęs blogį, o ne vien meninį sprendimą ir pasakojimą, ne vien vaizdą ir tekstą. Ir jis būtų teisus. Nes blogis iš tikrųjų yra ten.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


16284. Lux :-) 2004-05-10 13:41
Super !!!

16288. sebast2004-05-10 14:01
realus, t.y. kalbantis apie tikrai esančią realybę, straipsnis

16302. virusas :-) 2004-05-10 14:56
geras tekstas

16374. zqna2004-05-10 17:28
kox po galais dievas, kox po velniu blogis? visus situos dalykus padare zmones - as tu jis ji ir t.t. kuo cia deta kazkokia dievybe, issirenka i valdzia kretinus, palaiko smurta, tokia visuomene pati uzsitraukia sau ant galvos visas problemas, nereikia kaltinti kazkoki blogi ir dar tas krixcioniskas nuolankumas - nekenciu. spresti reikia problemas o ne mistifikuoti po velniu.

16375. zqna2004-05-10 17:30
tikriausia ir aids ir dizinterija yra blogis irgi. tik kai nesidulkinama su kuo papuolama ir valgoma kitoj vietoj nei shikama, kazkaip to blogio isvengiama. argi ne paradoxas?

16377. zqna2004-05-10 17:37
ir is viso, rugsejo 11 buvo pasekeme o ne priezastis tox ilgas straipsnis, o proto ir mastymo nulis.

16381. zqna2004-05-10 17:40
ir isvis kryxcionybe visus tuos 2000 metu buvo didziausia pasaulio problema. visi nusikaltimai vykdomi su jos palaima ir pritarimu. Taip pat ir siandien, pasaulyje tvarka ivedineja dievo vardu, kryxcioniu dievo. Tik kazkas nenori akis praverti.

16382. Rūta2004-05-10 17:44
man labai patiko šis straipsnis, nes kelia man dar klausimų, dar mastysiu...Viena minčių ta, kad ne tik blogis yra išbandymas žmogui, bet ir gėris, ir kažin, kuris jų stiprsenis.Esu įsitikinus, kad draugą pažinsi ne bėdoje, o džiaugsme, taip ir čia-gėriu išbandymas didesnis. A. martinkus rašo apie ypatinguosius išjausti blogį. lenkiu galvą prieš juos. Tikrai.kad ir minima Teresė. Atlaikyti blogio puolimą yra labai sunku, bet...gyventi su gėriu ne ką lengviau, o ypač dabar...Gėris įtartinas... Už galimybę patirti blogio alsavimą reikia mokėti, už gėrį-taip pat, ypač už absoliučią meilę, juk ji yra absoliučiausias gėris.ir čia suvoki..esam per silpni tai suimti į save.man bjauru, bjauru, bjauru, kai matant blogį ar nelaimę svarstomi dalykai-kaip jiems tai pavyko, kiek žuvo ir kuo daugiau, tuo įdomiau... blogio didybė....ir dievas tikrai nenori būt klausinėjamas...Tik..blogis ne tik ten, kur ne kartą nurodė autorius-lėktuvas savižudis daužias į pasaulio prekybos bokštą...blogis yra štai šalia manęs-daug gajesnis-manyje, mano aplinkoje, štai ir šiuose komentaruose..štai jis blogis-realus, stiprus ir mes ..užmerkiame akis, toleruojame, sakom-labas...man blogis nėra abstraktus, ir žvelgiu į jo nemirksiančias akis taip pat nemirksėdama, žiūriu, kaip jis kunkuliuoja ir....sakau sau-ką gi-Tu čia,ne, nėra taip kad tave stumčiau nuo savęs. Noriu pažinti priešą ir...prisijaukinti į savo pusę. labai teisingai rašo autorius, kad didžiausi storžieviai yra politikai, brrr. kaip man šlykštu tas"racionalumas", "būtinybe","situacija", "Kova už būvį", brrrr.ne, tikrai einu kaštonų uostyt, nes ši tema man pernelyg jautri:))

16404. rasa :-) 2004-05-10 19:50
Šiais laikais būt blogam nejautriam tiesig madinga TV mus užgrūdino ir kam čia seilėtis belieka prisiminti kad kas 60-70 metų praūžia karas -žmonijos apsivalymo priemonė dievo bausmė - vadinkit kaip norit -visą laiką nesupratau kaip tai atsitinka-dabar matau jog nužmogėjusios minios abejingumas \įskaitant ir mane\to vertas

16410. Rutai2004-05-10 21:18
Jus ne velnio nesupratot straipsnio. Cia kalba ejo apie raelybe ir virtualuma. Prashom dar karat isiskaityti: "Kultūra, balansuojanti tarp tikrovės ir virtualumo, tarp tikrovės ir vaizdo, galėtų būti jautresnė virtualaus kito lemčiai ir pripažinti ją ne vien estetikos, bet ir etikos objektu, nes realybė yra ne vien tai, kas vyksta ar įvyko "tikrovėje", bet yra visa tai, kas nutiko kitam, kas ištiko kitą, ir visai nesvarbu, tas kitas yra "virtualus" ar "tikrovės" kitas. Kas buvo Rugsėjo 11-oji – "tikrovė" ar katastrofų filmas? Ir kaip atsakytume, jei visą pasaulį apskriejusius vaizdus būtume išvydę 2001 metų rugsėjo 10-ąją?" Cia gi kalbama apie simuliacija. Kai simulaikras eina pirma tikroves. Ir nezinia, kas is viso vyksta ant shio svieto....

16415. ABR to 16410 :-) 2004-05-10 22:16
Mes žydrynėje nepykstam ant tų, kurie "nė velnio nesupranta straipsnio". Mat kiekvienam leistina ne/suprasti savaip. Mano galva, ir jūs nesupratote straipsnio. Arba:net ir tai, ką neva supratote, visiškai paneigiate savo replikavimu (stoka jautrumo virtualiam Kitam).

16442. Rūta2004-05-11 07:54
Man atrodo, kad mes visi supratome Kažkiek straipsnį, Kažkiek ne, nes tai, ką rašome, manau, tiesa. Sutinku su 16410, nes simuliakrai ir tikra tikrovė(keistai parašiau) yra viena šių straipsnio temų. Viena jų. Tam , apie ką jŪs rašote ir kas rašoma straipsnyje esu be galo jautri, kaip ir dauguma mūsų.Gal tik norėjau pasukti savo komentarą į tai, kad ne tik blogiui mes jautrūs arba ne, kad ir gėris yra išbandymas, kad ir jis nežinia kartais kur metafizinė sąvoka ar simuliakras, o kur tas tikrasis esminis. gyvename tikrai keistoje kultūroje ir ji skaudi. Bet verkti nereikia, suprasti reikia. Aišku, dėl to ne lengviau.

16443. Rūta dar2004-05-11 08:00
Kol kas nemačiau geresnio meninio įprasminimo simuliakrų kaip filme Dogvilis. Na, bet menas apie tai šneka išsijuosęs ir kartu pats kuria keistąjį neatskiriamąjį-kur tiesa, kur melas ir fikcija pasaulį. Aš nenoriu tokio pasaulio, man jis nepatinka, bet...džiaugiuos ir smiltelėmis to, kas tikra ir švaru. gal kopų ir nesusipilsiu...:)) O straipsnis tikrai nevienareikšmis ir reikia jį skaityti atidžiai:))...

16460. kunix :-) 2004-05-11 10:59
dėkoju, jautrusis Kolega.

16462. Kaimietis2004-05-11 11:19
Kuo žmogus geriau išmano dalyką, tuo jis sugeba apie jį kalbėti paprasčiau ir suprantamiau. Neatrodo, kad autorius turėtų pakankamą supratimą apie tai ką rašo. Klausimas-kodėl jis vis tiek rašo ir dar tiek daug?

16466. slogutis :-) 2004-05-11 12:52
Iš anksto atsiprašau, kad šiek tiek pakalbėsiu apie save (ar virtualią savęs simuliaciją) ir ne be tam tikro pasigyrimo pareikšiu, jog mano nikas -slogutis- taip pat savotiškas blogio realumo pripažinimas, reakcija į jį. Koks dar jausmas gali kilti, matant blogio tikrovę (nesvarbu ar ekrane ar gatvėje) ir labai jau ribotas galias ją kaip nors pakeisti, pataisyti. Paradoksalu, bet pati žodžio forma tarsi prieštarauja jo reikšmei, juk turi mažybinę, teigiamą prasmę suponuojančią priesagą "-utis". Bijau, kad pats taip pat esu šiek tiek pasiklydęs šių dalykų vertinimuose. Turiu pripažinti, jog dažnai susižaviu kraupiais, bet "didingais" vaizdais,- griūvantys New Yorko toweriai, smurto scenos Tarantino filmuose. Įtariu, kad šiuo požiūriu nesu labai unikalus. Taip pat turiu pripažinti, kad sąvoka "Kitas", kurį Leviniška maniera autorius siūlo kaip savotišką riboženklį, gėrio -blogio ribų atstatymo įrankį, ma nėra labai aiškus. Priešingai - atrodo pernelyg abstraktus, universalus ir neįpareigojantis. "Šlykštus blogio snukis" skamba daug įtikimiau... Nors požiūryje į jį slypi ta pati žavesio ir atgrasumo dviprasmybė, kurią autorius čia mėgina sučiuopti ir įvardinti. Čia kalbu nerišliai. Labai jau gilios temos. Joms reikia laiko. Vis dėlto pasakysiu, kad žmogus, kuris negali sąmoningai apgauti kito, nors gali stokoti savotiško aferistiško žavesio, manierų ir artistiškumo, atrodo patikimesnis ir padoresnis... Galbūt problema yra tai, kad padorumas yra baisiai nuobodus? O piktavališkumas - labiau dirgina ir stimuliuoja mūsų iškvėšusią vaizduotę? Dar kartą apgailestauju, užkraująs jus tokiais nerišliais samprotavimais.

16467. Slogučiui ir Rūtai :-) 2004-05-11 13:16
O man atrodo, kad Slogutis kur kas taikliau pastebėjo straipsnio esmę, nei Rūta. Nesupykit ant manęs, panele/ponia Rūta, bet jūs lankstote čia kažką, neva filosofuojate, tačiau kažkaip labai jau tuščiai. Taip, temos gilios ir joms iš tiesų reikia laiko. Nepasitikiu žmonėmis, kurie dedasi filosofais, bet ryškiai tame nesigaudo. Aš pats nesu tos srities specialistas. Čia faktas. Tačiau kur kas pagarbiau žiūriu į Slogutį, kuris taip kukliai atsiprašinėja, tačiau raukia kur kas giliau. Okey, čia tik mano nuomonė. Jei norit- ištrinkit, jei negalit to padaryt- neskaitykit. Dar kartą atsiprašau panelės/ponios Rūtos. Kažkaip nesusilaikiau nepakomentavęs. Matyt, esu jautrus žmonių tuštumui....

16470. cumi :-) 2004-05-11 14:03
Manyčiau, kad blogį, gėrį, kaip ir šį straipsnį, galima suvokti labai įvairiai. Bet vis tik gerai, kad jis suvokiamas nors kaip nors - kad žmogus turi savo blogio (gėrio, straipsnio) suvokimą, koks mažas ar didelis bebūtų jo slenkstis. Nors iš kitos pusės - daugelio "blogių" pripažinimas - tai kelias į nejautrumą jiems... Taigi, vėl viskas susiveda į jausmus ar nuojautas, sunkiai išreiškiamas teoriniais tekstais... Nors pamąstyti visada naudinga - net ir apie tokius nepagaunamus dalykus...

16472. virtualios problemos?2004-05-11 14:34
mielieji, problema yra, garbes zodis, ir mes ja matom, garbes zodis. net smagu, kaip giliai saknytes suleisti spejo i kiekviena, sulapojo subulvejo, badu ne nekvepia. gyvensim, reiskias, kchm kchm, ir toliau. riba tarp tikro ir netikro, viskas modulio konteineryje, kabutese, skliausteliuose; zeme siubuoja po kojomis, slysta zeme ir bega zeme i visas puses, o dangus griuna. tikroji tikrove, pati tikriausia. ir tikrove, kuri nelabai tikra, virtuali, taciau visada prie jos "prisegamas" zaibolaidinis priedelis - tikrove(-"virtuali realybe")? ir kas del to kaltas? ar tik ne patys izemintojai? malkaskaldziai. zinia, kelmo krosnin neigrusi, o ir medi pirma nupjauti reikia. taip viskas vyksta, brolyciai: fainiakai pjauna saka, ant kurios sedi, aisku, su trenksmu nubilda zemyn, visada ant motuseles galvos dar uztaiko ir keiksnodamiesi blogio saknu iesko, melynemis stebisi irgi. netikra tikrove ir tikra tikrove. juk kutena tai abi. pagailekim motuseliu - abi jos tikros. einu bulvikiu kept:)

16476. vienas is pasmerktuju ypatingai blogio pajautai :-) 2004-05-11 14:55
siulau pagalvoti, kas is tikruju slepiasi po "ypatinga blogio pajauta". stai ir katalizuojantis diskursa vienos dalies vaizdelis be pertraukos is mano susikto gyvenimo: stebedamas ta lektuviuku ir dangonamio sueiti kiekviena savo dalytele jauciau apreiskima, nemeluoju - net ekstatiniai traukuliai prasidejo, tonines skruzdeles ir cunamiai uzgriuvo mane, Pasmerktaji Ypatingai Blogio Pajautai. patyriau Dievuli visai taip pat, kaip per pati tiesioginiausia meiles bendravima. Blogis nera toks jau blogas - blogis tera kairioji Dievulio ranka. geras yra blogis, broliai mano ir seseros mano.

16477. tiesa sakant, :-( 2004-05-11 15:01
"Kodel Dievas tai leido?!" - toks klausimas gali kilti tik paskutiniam kretinui, arba infantilui.

16478. tiesa sakant du2004-05-11 15:03
arba jautriasieliui. kitaip sakant;)

16496. to 16467 Ruta:))2004-05-11 18:37
na, tuscia tai dar niekad nebuvau pavadinta, bet..kazkada buna pirmas kartas:)) nepykstu, nes nezinau, ar man svarbi jusu nuomone, nes...nematau jusu paziurio, ivertinimo, komentaro sio straipsnio. Taigi-tuscia vieta is pavadinimo mane tuscia.Is auksto manieringai vertinti kito nuomone visi cia mes galim, ypac sioj virtualioj visuomenej. O slogutis tikrai graziai parase, o as...nepretenduoju i konkursa-kas geriau, kas ismintingiau. Buciau zinojus, kad vertins "komisija", buciau geriau apgalvojusi, paredagavusi, dabar taip ant ura ispyliau:)) lauksiu jusu komentaro - tikro, gilaus, nes esu dar jauna:), noriu mokytis:))

16497. sazininguole2004-05-11 18:43
As tai nemegstu taves nuo tada kai is filosofijos gavau 7 !!! nors sedejau visose paskaitose 8,00 o kiti kurie net nesiteike ateiti gavo 9 ir 10 va kur tikrasis blogis ir realybe aciu:(

16498. xX2004-05-11 18:47
Žmonės ir vėl pasiklysta sąvokose, ech. Nieko baisaus, tai reliktas. Visai nesenų laikų. Nes --- paradigmos pokyčiai nepalietė net prieš kokius 5 metus baigusių kurio nors pasaulio centro universitetą, ech... O ką kalbėt apie senesnius laikus? Tvarka=betvarkė. Blogis=gėris. Juoda=balta. Stebina? Kai nebestebins, pasakyk. Tada kalbėsime. Tada susikalbėsime. Tada galėsime kalbėti. Kalbėti taip, kad kalbėjimas virstų kūnu. Kad kalbėjimas nebūtų iškvėpimas. Oro iš plaučių.

16499. ?2004-05-11 19:09
Lietuviai vis kitus moko, vis nusistebi. Idomu, ka jie jaucia tokio kilnaus "akto" metu?

16501. Ruta nuo Beigbederio2004-05-11 20:40
prancuzu rasytojas F. Beigbederis " Gyvenimas reikalingas tam,kad pasisektu parasyti knyga arba bent sakini joje. Visada yra du budai maistauti.Pirmas-neiseinant is namu kritikuoti visa pasauli.Antras -nebijoti paciam imerkti ranku i purva"

16508. slogutis2004-05-12 03:46
Dar kartą perskaičiau straipsnį. Turiu pasakyti, kad kai kurios straipsnio vietos mane nugasdino. Nors su Šėtonu nesu asmeniškai pažįstamas, kai kur man vis dėlto pasivaideno jo snukis. Ten, kur kalbama apie naivius/fanatiškus/egoistiškus žmones - šėtono įrankius ir tuos išrinktuosius, kurie net savo sielą praras dėl mūsų, - nejautriųjų - išganymo. Kas čia per velniavos meistrų šnekos? Ar tai inkvizicijos logika, ar kokia paklaikusi rusų teosofija, ar dar kokia mistinė doktrina? Ir ką jis čia siūlo - ezoterinį egzorcizmą kažkokių tai nuo Dievo atsijusių šėtono išrinktųjų ratelyje? Kas per velniava? Straipsnyje, beje, daug nerišlumų, neapibrėžtsai, netiksliai ir netgi prieštaringai vartojamų sąvokų (vėliau galėsiu konkrečiai parodyti. Dabar - tingiu.) Matosi, kad autorius pats nelabai supranta, apie ką kalba. O tai taipogi gali būti suprasta kaip geriausias šetono triukas: sujaukti protus ir prakišti savo kontrabandinę prekę, įpakuotą kaip "panacėją". Taigi, pavojingiausias šiame straipsnyje teiginys, kad yra kažkokių žmonių, kurie yra tiesiog visiški šėtono įrankiai? Raganos ir velniai. Ką su jais daryti? Ir jei net Tomas Akvinietis čia per švelnus, tai ką siūlo autorius, mistiškai įkvėptas juodų (kodėl ne žydrų? :) šėtono akių žvilgsnio? Sudeginti juos ar ką?

16516. Kaimietis2004-05-12 09:36
Šaunuolis, Sloguti! Gaudai esmę.

16517. ekspertas2004-05-12 10:11
gerai, gaudykit

16520. ivanas benamis su ikonėle po kaklu2004-05-12 10:48
Štai kas nutinka, kai mūsų autorius/kompiliatorius suplaka Vladimiro Solovjovo "Tris pokalbius" su visokiais baudrillardais. : ) O dėl Slogučio įtartimų, jog teksto autorius yra piktojo puolamas, tai čia menki juokai. Žinia, daugiausia kliūva būtent vienuoliams ir ypač teisuoliams/šventiesiems. Mačiau ne vieną... vaikštantį su mėlynėmis, apdaužytą, sakėsi buvę užpulti... maldos metu. Tikiu. Krikščionys mokomi skirti filosofų dievą ir Dievą- asmenį. Jei Dievas - asmuo, nelabasis- irgi asmuo. Banalus, folklorinis velnias, kanopėtas, uodeguotas. Rimtai. Sutiksit-galėsit apčiupinėt. Ir dar patarimas (iš asmeninės patirties) : neduokdie minėti piktojo vardą be reikalo.: )

16532. eglegle2004-05-12 12:43
Vienas poetas rašė apie kitą poetą, neva šis buvo toks kuklus, kad net vaikščiodavo kone įstrižai - kad vietos mažiau užimtų. Skaitant kai kuriuos komentarus kartais išlenda ATSIPRAŠAU KAD PRABILAU virusėlis - neužkrečiamas, bet linkėčiau nesusirgti :)

16534. x Egleglei2004-05-12 12:56
atsiprasau, kad gyvenu, nenoriu, bet ner kur detis

16535. sema2004-05-12 12:59
geriausias cia is viso - komentaras apie poeta, vaiksciojanti istrizai. numiriau...:)

16562. xxx :-) 2004-05-12 19:17
Tokių banalių komentarų rimtam ir giliam straipsniui gali pavydėti tik TV laida "Klausimėlis"! O kas sako, jog velnio nematė, tai reiškia, jog senai žiūrėjo į veidrodį.

16565. Ruta2004-05-12 20:10
nu patikai, xxx. kazkaip man patinka visi iksai.ka tai galetu reiksti? Bet tu mum atleisk,nes straipsnis tikrai kietas.O mes, deja:((

16570. Ipolitas Michelsonas2004-05-12 23:54
Pirma kart cia apsilankiau,maniau kaska rasiu.Ateiviui nekoks ispudis.Kaimieti,Tu,tikriausiai,toks pat senis kaip ir as.Varyk,jei matai tame prasme.Atsidarykite langus,Sema,Ruta ir kiti,ikvepkite ir apsidairykite.

16576. s.slogutis2004-05-13 06:03
Straipsnis nėra kietas. Be literatūriškai įtaigių retorinių parypavimų apie blogio fizionomiką, kitokių argumentų nei emociniai čia nepastebėjau. Neturėdamas loginio pagrindo (manichėjiška gėrio -blogio antinomija - komiška), filosofinio argumento vertės šis straipsnis taip pat neturi. Geriau tikrai praverti langus ir įsileisti oro. Nes šis straipsnis - priplėkusių mintelių kratinys - dvokia.

16577. xX2004-05-13 07:13
Na na, Rūta. Sarkazmo neįveikia net semiotika.
Šiandien jungtinė tyrinėtojų grupė (joje vienas mano bičiulis - su juo praleidom daug gražių naktų) padarė pranešimą, jog nepasitvirtino Visatos baigtinumas. Aš manau, kad nepasitvirtins ir jos išbaigtumas, ne tik baigtinumas. Taigi bent jau 27 milijardų šviesmečių atstumu vaizdas nesikartoja, ir jei keliautumei, sutiktum vis naujus ir naujus kosmoso peizažus. Jei Visata būtų baigtinė, toli toli priešais save matytumėm tą patį vaizdą, kaip ir priešingoj pusėj už nugaros... Tuo nenoriu teigti, kad blogis gali susilieti su gėriu - būtų per daug pimityvu, tai būtų nuvalkiota schema. Sarkazmas netelpa į schemas, jis bando prasiveržti iš riboto racionalizmo. Ir pažaisti... Visatos modeliais. Mūsų - mano ir tavo - santykių modeliais. Juose yra ilgesio...

16579. Dede2004-05-13 09:36
A.Martinkus vienas is geriausiu Satenuose berasanciuju.O Slogutis - chmo!

16581. ruta to xX2004-05-13 09:40
Yra zmoniu, kuriu akyse nuolat gyvena Ilgesys Grazaus. Kartais jis pernelyg skaudus.

16583. VOT2004-05-13 10:08
šiaip gerbiamieji, Aš kategoriškai nesutinku, nes skaitant kupiuromis (laiko nera) lenda absoliutus tendencingumas, ir baisus, net gebelsinis. BaNdau argumentuoti: jei yra cituajama rugsejo 11 d. ar Šindlerio sąrašAS, niekada nereikia pamirsti pacio didžiausios blogio ir t.t. -- II PASAULINIO KARO. tiek estetiniu, tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu jis pranoksta bet kokias tragedijas; ir motyvai yra kur kas menkesni. KAS TĄ BLOGĮ SUGALVOJO 1939-1945?????????? Martinkau, xXe, Ruta, ...

16585. Ruta2004-05-13 10:27
matet vakar per tv, kaip nupjove galva irakieciai amerikonui... Blogis-antroji kiekvieno musu puse, kaip saule ir menulis yra pasauly, tik ziurint, kaip jam leidi kerotis, augti, gyventi.leidi arba ne, randi jam isejima ne toki baisu. sako, kad tie zmones, kurie yra labai teigiami, kartais sapnuoja baisiausius kosmarus-ten blogis islenda, o kai kas leidzia tam blogiui realizuotis santykyje su kitais zmonemis. reik moket paciam su juo susitarti, deja, kartais smagiau, lengviau islieti ji ant kito galvos, puoseleti Jo demoniskaji gyvenima.

16589. kaimiete- Rūtai2004-05-13 10:57
Blogis nesikeroja. Tai tik žmogaus pasirinkimas, kas aš esu. O tada jis elgiasi atitinkamai savo būčiai. Ne elgesys apsprendžia būtį, o būties pasirinkimas apsprendžia elgesį. Tiesiog žmonės kartais elgiasi išreikšdami savąjį "aš" ne aukščiausiame jo pasireiškime.

16591. Ruta kaimietei2004-05-13 12:02
Sutinku su tavim. bet...blogis gali kerotis, net su sypsena veide, nes zmogus daznai ir noredamas negali jo suvaldyti, tiesiog per silpnas.ir del to ir buti pasirinkti buna sunku, o tada ir elgesys neprognozuojams.Ypac blogiui kerotis padeda abejingumas, kuris yra viena blogio seseru.

16606. Stalinas2004-05-13 16:51
o jei man blogi daryti labai gera ir malonu, tai ar as irgi jam nejautrus?

16610. kaimiete - Rutai2004-05-13 17:04
Taip. Pasaulis atrodo kartais labai negražus. Bet... kada esi "silpnas", negalėdamas pakeisti išorinių įvykių, gali pakeisti savo požiūrį. Kodėl aš pasirinkau visa tą blogį savo gyvenime? Ką aš noriu sužinoti apie save to blogio akivaizdoje? Ką aš noriu pajusti? Kaip aš elgčiausi savo aukščiausiojo "aš" pasirinkime. Ir renkuosi. Vieną ar kitą. Ir taip kiekvieną akimirką. Tiek blogio, tiek gėrio situacijoje. Ir taip kiekvienas. Abejingumas – taip pat pasirinkimas. Ir ne visada blogiausias. Gali būti, kad net geriausias. Ir šiaip geriau mažiau vertinti, skirstyti, lipinti etiketes, o daugiau būti buvimą ir jį rinktis. Nors tai ir darome mažiau ar daugiau sąmoningai.

16611. kaimiete2004-05-13 17:12
Blogiukas, spausdamas mygtuką Žemės susprogdinimui, jausis atliekantis herojinę blogio naikinimo misiją.

16617. Ruta kaimietei2004-05-13 17:38
visiskai su tavim sutinku-ir gerio ir blogio situacijoje mes renkames ir tai abu vienodi isbandymai, nors as labiau linkus galvoti, kad geris yra didesnis isbandymas, Abejingumas-kazkoks priverstinis pasirinkimas, daznai is nuovargio arba baimes. Niekad nesupratau, gal Tu zinai, atsakyk man.Kodel stai moteris pikdama daro toki paprasta blogi-na, rezga intrigas ir...dziugauna pati.As nesuprantu-ar ji pasisotina, maitinasi tuo blogiu ir jauciasi gerai ar ji visgi jauciasi gilumoj blogai, o cia tokia jos isorine forma, gyvatiska, pasaluniska. tau kenkia.Nusisuksi, busi abejingas-leidi tam blogiui keroti, palaikai jo saknis, laistai jas. Gyvenimiska paprasta situacija. tai ne pasaulio prekybos bokstas ir ne karas, bet...karas vyksta kasdien salia musu, mumyse.toks paprastas, nekaltas kasdienis, bet..kiekviena diena Man, Tau yra svarbi musu realiame kasdieniame gyvenime.

16620. kaimiete2004-05-13 17:54
Tokių situacijų mano gyvenime nėra. Tai- tavo klausimas. Tu ir atsakyk.

16621. Ruta kaimietei2004-05-13 18:06
nera? na na, nekoketuok.Pilna aplink besimaitinanciu blogiu ir nuo to riebejanciu, turtingejanciu. Zinau tik viena, kad To i savo sirdi nereik isileist, bet ir nepabegt kaip zuikiui i krumus.

16628. Andrius2004-05-13 19:02
Geris?Blogis?Vis tie zmoniu issigalvojimai.

16629. hihitler2004-05-13 20:08
idomu, kodel niekas (beveik) kaip zmones nesikalba - tekstas juk turetu buti pretekstu (siuo atveju musu komentaruose issakomiems ispudziams). "Parašykite savo nuomonę apie straipsnį" - o ne "suderkite subukite viens kita kaip kas beismanot". patylesiu

16631. -->166292004-05-13 20:36
Kodel gi, gerbiamasis, taip pasivadinai?

16637. pasvarstymai2004-05-14 02:16
Galetume pakalbeti ir apie blogiu susitikima: jau daug metu vykdomas holokaustas pries arabu krastus, susipyne politiniai interesai ir ju aukomis tape zmones, nebematantys kitokiu priemoniu atkreipti demesi i savo kancias, kaip tik savizudybemis yra pilnai isitikine, kad vykdo sventa tiksla: gina save ir savuosius nuo blogio siautekimo. O argi tai ne tiesa? Ar manot kad blogis pastumia motina palaiminti vaika pries susisprogdinima? O kas atsitinka, kai susitinka du blogiai? Naftos ikaitai, desimtmecius kente ir nebeiskente pazeminimu ir skriaudu uzsikrete tuo, kuo buvo maitinami: blogiu.

16642. kaimiete Rūtai2004-05-14 09:04
Rūta rašo (16621): Pilna aplink besimaitinanciu blogiu ir nuo to riebejanciu, turtingejanciu." Va ir pasirinkai būti ta, kuri klijuoja etiketes. O tu, žinoma priklausai nesimaitinančių blogiu, neriebėjančių ir neturtingėjančių kategorijai. Ir dar pasirinkai, būti ta, kuri kažko į širdį neįsiledžia ir nebėga į krūmus. Tavo valia. Išgyvenk šią būtį pilnai, paskui galėsi (jei norėsi) pasirinkti kitą. O gal kartais ir į krūmus įlįsti būtų neblogai jau vien iš smalsumo, kad sužinotum, o kaip ten. Galima ir nelįsti. Užtenka įsivaizduoti. Sėkmės.

16645. kaimiete Andriui2004-05-14 09:13
Kas yra gėris, o kas blogis?/ Tai proto žaismas, nieko rimto/ Nes nėr blogos spalvos, tik skonis/ Viskas gerai, kas benutiktų.

16646. kaimiete pasvarstymams2004-05-14 10:41
Susitinka ne du blogiai, o dvi teisybės. Tik žmonija pasirinko būti nedėmesinga ir nesimokyti iš klaidų. Jau tūkstantmečius nepastebime, kad jėga problemos neišsprendžiamos. Bet vis lipam ir lima į tą patį š… Netoli iki to, kad visai sunaikinsim žaidimų aikštelę. Ir nebetutėsim galimybės lyginti(s), skirstyti(s), klijuoti(s). Tad skubėkime džiaugtis tomis galimybėmis, kol dar galime.

16653. Gvntj2004-05-14 12:13
Ignoravau blogį. Abstraktus blogis manęs nejaudina. Bet šiandien vienas kolega pasakojo, kad šiomis dienomis subadė vieną jo gerą pažįstamą - jauną moterį - jos vyras... Siaubas apėmė.

16657. Ruta kaimietei2004-05-14 13:42
oi, nieko as neklijuoju tu etikeciu, paskaityk auksciau rasiau-manyje yra blogio, kiekviename musu yra, o apskritai as daugiau nediskutuosiu, nes tu pikta, o as jau tingiu:))o irmsiaip-pats grazumas pavasario:)) tingiu:)

16659. kaimiete Rūtai2004-05-14 14:06
Aš visai nepikta. Bet kadangi man tokią etiketę klijuoji (tiksliau, pasirenki būti ta, kuri kaimietes žodžiuose girdi piktumą), tai ir aš nebediskutuosiu. Pasirinksiu būti ta, kuri kalba eilėmis arba čia, arba kitur. Gero savaitgalio.

16661. kaimiete apie pavasarį2004-05-14 14:12
Kai išeini pavasarį į kiemą,/Į vidų grįžti nesinori -/ Na, dar akimirką, dar vieną/Aš pakvėpuosiu gyvu oru,//Na, dar minutę, dar truputį/ Aš tikro garso paklausysiu/ Ir švelniai, švelniai atsitūpus/ Daigelį glostysiu žolytės.// Dar sekundėlę trumpą mažą/ Su atgimimu susiliesiu.../Man šito grožio vis dar maža./ ...Ir taip sulaukiu mėnesėlio/ ;)

16664. Kaimietis2004-05-14 15:09
Man susidarė, gal būt klaidingas, įspūdis, kad Kaimietės išvedžiojimai kažkuo panašūs į A.Martinkaus išvedžiojimus. Panašūs tuo, kad ir vienas ir kitas kalba kažkur pasiskaitytomis knyginėmis tiesomis, patys nesuvokdami apie ką šneka. Vienas dalykas yra deklaruoti, o kitas -būti; viena yra pasiskaityti knygutę ar straipsnį, ir "išmokti " jame parašytas mintis, kita yra suvokti, perleisti per savo širdį tai kas parašyta ir priimti širdies atrinktas idėjas kaip SAVO, kaip savo gyvenimo dalį. Aš labai nenoriu veltis į šią painią ir betikslę diskusiją apie gėrį ir blogį. Bet man jau bjauri pati mintis, kad žmogus sąmoningai renkasi blogį, kad pažintų gėrį. Žmogui nereikia rinktis blogio ar gėrio, jis turi rinktis būti Žmogumi, vertu savo Kūrėjo. Jeigu jis bus Žmogumi, jame esančių visų energijų spektras - tiek "blogų" tiek "gerų" sudarys vieną visumą-bus harmonijoje. O šias "priešingas" energijas gali harmonizuoti tiktai MEILĖ. O skaitant labai "mokslišką" A.Martinkaus straipsnį, negalėjau atsikratyti minties,kad susiduriu su tipišku narcisizmu: rašymu, kad parodyti kitiems, koks aš protingas, kaip šauniai aš moku manipuliuoti sąvokomis, mintimis. Bet kam tas manipuliavimas reikalingas, jeigu nepasakoma nieko reikšmingo, jeigu straipsnis tik reikalauja įtemti protą, ieškant sąmoningai paslėptos prasmės(kurios ir nėra), o visiškai nepaliečia širdies. Gal aš klystu, gal tik aš toks bukas- juk kaimietis.

16665. Kaimietis2004-05-14 15:34
O Kaimietės eilėraščiai tai man patinka!

16666. kaimietis antras2004-05-14 15:53
eilerasciai tai gerai, bet tie isvedziojimai-pasirenki , pasirenki-itartina, miela kaimiete

16668. kaimiete>Kaimiečiui2004-05-14 16:13
Kaimieti, matyt, būtų sunku, ką nors tokio išmąstyti, ko dar nėra parašyta knygose. Jau tiek prirašyta, nori/nenori pataikysi. Taigi, sakydamas, kad kalbama knyginėmis tiesomis, visada būsi teisus. Labai patogi pozicija. Ta pati situacija, su pasakymu, kad kitas nesupranta, ką kalba. Juk nepasimuši virtualiai į krūtinę sakydamas: "Suprantu". Pagaliau, manyk, kaip nori. Tavo pasirinkimas. Apie būvimą Žmogumi, vertu Kūrėjo gražiai pašnekėjai ir... "Kažkur tai girdėjau. Nepamenu".

16674. kaimietis antras2004-05-14 16:52
ir vel-"Tavo pasirinkimas" -kaip plokstele uzsikirtus:)) cia kazkas ne taip su kaimietes pasirinkimu. kazin ar ir prota galima pasirinkti?

16675. visiskas kaimas2004-05-14 17:02
sveiki kaimieciai !

16677. Ruta2004-05-14 17:09
as tai tikrai is kaimo,uz lango pienes zydi, obelys, ir siulo rinktis dziaugtis. renkuosi siandien buti laiminga, ryt kaip bus-ziuresiu, ka rinktis:))jei tik manes kas nepasirinks kokiai zlasciai:(

16679. kaimiečiui antram2004-05-14 17:35
Įtaruoli, ar tau tavo įtarimai neatrodo įtartini?

16687. varna2004-05-14 19:48
Ak. kaip patogu priskirti viasa kialystes blogiui. Kad ir holokaustą. "Nes blogis iš tikrųjų yra ten." Be abejo, jis tik ne mūmyse. Jis "Ten". Pasirodo, Prietarigai trenkto Martinkaus žodžiais tariant, Blogis kaipo toks egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų. O kaipgi! Tada galima pateisinti bet ką, nes "realus snukis ir plačiai pražioti nasrai` nepavaldūs nei mums, nei apskritai kam nors ( atsiprašau, pavaldūs dIEVUI! ). Ak. kaip lengva nusimesti atsakomybę! Dar vienas priekvailis straipsnelis, bandantis visas blogybes ir visus blogumus sukuišti "į plačiai išžiotus Blogio nasrus", TOKIU BŪDU ATSIKRATANT BET KOKIOS, KAD IR MENKIAUSIOS, ATSAKOMYBĖS. Puškinas kaltas - toks būtų Martinkaus straipsnio reziume.

16688. xX-ui nuo varnos (pavargusios)2004-05-14 19:56
Klausyk, kažkada buvai šioje žydroje žydrynėje pradėjęs gana įdomų ginčą fizikos tema ( atrodo su Ebola? ). O dabar stebini. Juk Visatos baigtinumo prasmė visai ne "paveiksliukų pasikeitime ar, atvirkščiai, pasikartojime". Juk baigtinumas, jei teisingai prisimenu, susivedė į Kritinę masę - ar Vista "puls" trauktis atgalios, ar plėsis be galo be krašto. prie ko čia "vaizdas nesikartoja"?

16689. Rūtai nuo varnos2004-05-14 20:02
Klausyk, Rūteliuk. Tavo sakinukai kartais veda į neviltį ir "pradedi nustoti" tikėti žmonių padermės egzistavimo teisėtumu. na kas čia per nesąmonės - " blogis gali kerotis, net su sypsena veide, nes zmogus daznai ir noredamas negali jo suvaldyti". Kvailystė. BLOGĮ galima iškeroti tik pasitelkus jėgas. Bejėgis padaras Blogiui neįdomus ir, tuo labiau, nieko vertas. Tad baik sapalioti apie silpnuosius, paglemžtus Blogiu.

16691. Ruta Varnai2004-05-14 20:21
Labas varna:)) negi Tu visada suvaldai blogi?kalbu bent jau apie ta, kuris tavy gyvena, jau nekalbu apie ta, kuris gyvena jau ne individe, o tiesiog sklando tam tikros zmoniu grupes agregore arba netgi dar platesneje visuomeneje, tautoje. Tu teisus, sakydamas, kad blogiui silpni neidomus, bet nugali ir stipresnius ir tikrai su sypsena veide. Esu macius stipriu paluzusiu zmoniu, kurie jau nebegalejo grizti atgal i tikra, dorybinga gyvenima,sielos jau pernelyg subjauriotos, randuotos.kai kas grizta, tam yra atgaila, atsilyginimas, istaisymas klaidu, kurias padarei blogio uzvaldytas.Placiau ziurint(tautos lygiu) stai atsiprase brazauskas zydu tautos, bet...kas is to, ttustuma. ne visada zodziais atsiprasymo istaisysi, tai blefas.ir mes kartais atsiprasinejam viens kito ir vel...siepiam dantis iskaudint.ar tai ne blogis? toks paprastas kasdienis.nereikia labai placiai filosofuoti ir labai toli eit -jis cia. bet jis reikalingas.isbandai save. savo stipruma-ar gali atgailauti is esmes, ar gali is esmes atleisti.

16692. zqna2004-05-14 21:14
as nieko (mano seneliai irgi) zydams nepadariau, kodel uz mane atsiprashe brazauskas? Kai kurie zhydai ispjove kruva lietuviu. Bet cia nei Blogis nei atskira tauta niekuo deta. "Isgama" yra individuali savoka be to netikiu i atsivertima. kuprota tik grabas istiesina imho.

16699. Rūtai nuo varnos2004-05-15 12:57
Netikiu aš kažkokiu abstrakčiu "sklandančiu blogiu". Taip galima "nurašyti" bet kokią asmeninę atsakomybę ir tvirtinti, kad `vykdžiau blogio įsakymą - aš čia nieko dėtas". Todėl ir "atsiprašymai` už visus neduoda reikiamo efekto. Nes kaip nėra kolektyvinės kaltės, negali būti kolektyvinis atleidimas. Tad apie kokį Blogį ar Gėrį kalbi? Tai labai asmeniniai patyrimai. "Atgailauti iš esmės"? "Atleisti iš esmės?". O galima kitaip, "ne iš esmės"?

16701. Ruta Varnai2004-05-15 13:29
tai is tikro labai asmeniniai patyrimai. stengiuos kalbeti , ka pati isjautus, patyrus esu, o ne abstrakciai svaicioti blogio ir gerio savokomos, toks etapas buvo nebent mokyklos laikais. idomi tema diskutuoti ir, manau, rastume salycio tasku,o galbut ir esam beveik bendraminciai, bet... zodis cia daznai kazkoks bejegis, o gal ir apskritai daznai esti bejegis. cia ir is tos temos-atleisti, atgailauti. Zodziais mes sakom-atsiprasau, atleidziu, o is esmes, gilumoje sirdies to nesugebam ir netgi nesuprantam, kad nei atgailavom, nei atleidom...Si tema labai papildo mano mintis, jausmus, kuriuos patyriau spektaklio nusikaltimas ir bausme metu. Rimta, gera ir netgi grazi tema, jei prie jos prieini atvira sirdimi, jautriai, be isankstiniu stampu.gal nei viena tema nereikalauja tiek proto ir sirdies pusiausvyros kalbant apie tai.

16704. Ruta2004-05-15 15:04
Nieko mes nepakeisim, nieko neismastysim-reikia to blogio , kaip ir gerio. reikia. tai amzinas zaidimas ir kova. Jei zmogiskosios prigimties angelas ir setonas pamirs apie vienas nuo kito priklausomybe ir stengsis vienas kita sunaikinti, slopinti-zmogus praras zmogiskuma.juk matom vadinamuju visus smerkianciu sventeivu ir misionieriu arba teroristu. Tai jau issigimimas,krastiniai, vienas su kitu jau nerandantys "kalbos" poliai. jei zmogus nores tapti angelu, tuoj atsiras koks velniukas , kuris bandys islygint pusiausvyra.ir Dievas sake myleti priesus. dieviskoji tobulybe apima Viska, t. y. abu polius.stai ir vaikai zaidzia geriecius ir blogiecius, paskui apsikeicia vaidmenimis.priesai ir blogis mum reikalingi,kad zinotume, koks as esu is tikro.ir ypac reikia pripazinti ta blogi, kuris tuno savyje(ne kaimynuose, bendradarbiuose, drauguose). ne naikinti, ne begti, o pripazinti ir stengtis mokytis valdyti griaunancia jega, galia, o galbut ir susidraugauti, o tada nukreipti kurybine linkme -tai didziausias uzdavinys, kuri sau keliu. pripazinus savo silpnuma galima tapti stipriu, tik dar to as nemoku. Stai Judas ir Petras -ju Dievo isdavyste, matyt, iejo i pacio Dievo plana, nes jis jiems netrukde to padaryti. Judas po isdavystes nenusizemino, neprieme savo silpnumo, neatgailavo-ir silpnumas ji uzvalde-jis pasikore.Petras prieme savo silpnuma, atgailavo ir tapo tvirtas. Matyt, blogiui lemta buti ir zmoguje , ir tautoje, tik ...kaip su juo susitari, pripazisti ir pastatai" i vieta":)) ar kovoji, begi, slopini, neigi, na tada netoli ir neuroze arba placiau ziurint-teroras vardan "angelo, sviesos ir Dievo".

16705. xX2004-05-15 16:09
Sakai, varna, jog baigtinumo paaiškinimas yra ne pikčersų pasikartojime, ne déjà vu? Ir primygtinai, nors ir su abejonės gaidele, siūlai baigtinumą išspręsti naudojant kritinę masę/maskę (ta prasme nežinomą faktorių)? Tai susiję, mielas varna --- topologija-masė-geometrija-evoliucija-revoliucija-meilė-seilė- sudaro vieningą sistemą. Plg. Storas premjieras, Aukštas kalnas, Siauras kelias. Tai reiškia, jog elementai negali gyvuoti viens be kito: Premjeras turi/turėtų būti Storas, ir t.t. Masė iškreipia erdvę, ir erdvė gali užsidaryti savyje (Juodosios Skylės, pvz.). Tada spinduliukas, iškeliavęs šįvakar iš kaimo pirkios langelio, po daugelio mlrd. metų vėl sugrįš ten pat, tik iš kitos pusės. Reinkarnacija (baigtinių pikčersų kartojimasis) mane ne tik nuramina, bet ir nukreipia. O tai kur nukreipia, jei kryptis neegzistuoja? Dvasiniam tobulėjimui/degradacijai? Žinau, kad reinkarnacijos nėra, bet tikiu, kad ji yra. Nes šuniukas yra toks pat tobulas, kaip ir kavos puodukas, kurį karts nuo karto pakeliu prie lūpų, o pastarasis šiek tiek prastesnis už tavo, mano meile, lūpas. Jos tobulos, jų pasiilgstu, jas sapnuoju...

16710. Lorca2004-05-15 21:04
Man baisu,kad ir xX internetinio laido nenukirptų:)))))Erotiką reikėtų emailais siųst,o ne kankint čia prašalaičius:))))))

16712. xX-ui nuo varnos2004-05-15 22:10
Tobulos lūpos, už kurias šiek tiek prastesnis puodukas, kuris tiek pat tobulas kaip šuniukas? Ne. Tobulos lūpos, kurios tobulesnės už puoduką, kuris savo ruožtu toks pat tobulas, kaip ir šuniukas? Supainiojai mane galutinai. Negrįš tas spinduliukas po mlrd. metų - nebebus tos trobelės. Ir lupų tų nebebus, ir tobulo šuniuko kaulai jau kadais bus sudulėję prie puoduko šukių. Nuliūs tas spinduliukas ir virs tamsa.

16715. xX2004-05-15 23:02
Ruta, puikiai pasakei 16704 - skaitau ir tirpstu... O tas spinduliukas, varna, sugrįš, tik daug šviesesnis, kad ir savo tamsa. Sugrįš į tą pačią trobelę. Netikiu, bet žinau. Prie begalybės pridėjęs vienetą vis tiek gausi begalybę, ar ne?

16719. vot2004-05-16 10:10
entropijos krizė - kurią Jūs čia atradinėjat iš naujo, įvyko europos intelektualiniame pasaulyje jau 1970 m. /to Ruta to xX to varna/, berods vienas iš AiV kažkada priminė Jums mielieji.
Blogis yra blogai kai jis koncentruojasi, na kaip sakykim druska ar pipirai. O Martinkaus blogis yra šlykčiai koncentruotas karjerizmu (žydai ir pusiaužydai ir kvartžydai - baisu skaityti (šiurpą kelia) toks arabų sąrašo sudarinėtojų propagandos mediatorius. Toks vaizdelis ar ne?

16720. Ruta2004-05-16 10:18
tikra tiesa, kad sugris spinduliukas:))bet kokie reiskiniai ar procesai nepastrebimai pereina i savo priesybe ir galu gale sugizta i taska ar pradzia , is kurios viskas prasidejo.Toji ismintis arba desnis labai vaizdziai isreikstas Senojo Testamento Ekleziasto knygoje. nepatingesiu parasyti"kartos nueina ir kartos ateina , tik viena zeme pasilieka kaip buvus .saule teka ir saule leidzias ir visada vel ji teka is rytu. Dabar vejas pucia is siaures. paskui jis pasisuka ir pucia is pietu, ir sukasi jis vel toliau ir toliau , iki vel sugrizta i buvusia krypti. Visos upes teka i jura, o jura vis nepilna . vanduo grizta i savo istakas ir vel teka i jura.Viskas keiciasi taip greit, kad akys ir ausys negali suspeti viska pamatyti ir zodziais issakyti tai nera imanoma.taciau apie viska galima pasakyti:nieko naujo neatsiranda po saule, kas buvo , tas ir vel bus, kas buvo padaryta, tas ir vel bus daroma.Paziurek cia -sako jie-tai nauja.nesamone.tai jau yra buve seniai , dar pries mums gimstant.mes tiktai nezinojome , ka dare ankstesnes kartos.tai, ka mes darome siandien, ar musu vaikai darys, taip pat bus greit pamirsta".visa tai zmogui reiskia ne tik pasikartojima. per nuolatini susidurima su blogiu ir geriu, per seno griocvima ir naujo atsiradima(kalbu apie sielos gyvenima) zmogus mokosi atrasti, samoningeja. vieniems zmonems tai tarsi duota Dievo is prigimties, kiti su tuo taip ir neismoksta susitarti ir kencia.ejimas aukstym, tobulejimas dvasinis-sunkus dalykas. be blogio isbandymo neapseisim, ir teisybe gal , kad su silpnais blogis maziau zaidzia, nes jie neistvertu. Bet visgi-kiek paluzta-nusizudo, prasigeria, kitus zudo.Jiems turbut turetume but dekingi, nes ziuredami i juos galim dekoti Dievui, kad galim mokytis is kitu klaidu, kad mus blogis taip nebande.samoningas zmogus ir turi mokytis is kitu klaidu, is kitu gyvenimu taip pat, ne tik pats replineti kaip aklas kaciukas:))per visaka pats pereiti.

16724. VOT2004-05-16 10:59
tu teisi - kai pasiziuri i musu kaima ar kitus lietuvius, jie tikrai yra praeje daug ziauresnes pamokas nei Sruoga (ne zydas, bet konclageruje buves). Ziauresnes ir todel, kad Sruogai, bent motyvas (ar blogio definicijos) buvo aiskus. O kaip suprasti jaunas sheimas, kurios iki siol nesupranta, kodel jiems jos didenybe SYSTEMA (ELITINE) neleidzia tureti vaiku. Systema nieko nesako apie ju nusikaltimus (atvirksciai - tik skatina buti teisiais), o tuo tarpu Sruogai ir zydams (ne Wijamso ir Chodorkovskio) buvo bent suformuluotas pseudonusikaltimas, o jiems?? Ir ka cia veikia Naujojo Testamento apologetai (baznycia) - gina SYSTEMA?, apie Senojo Testamento soldafonus galima pasakyti, kad jie uzsiima traiskymu supersupersupersuperblogiecius arabus. Ar tokia saule pakyla, nusileidzia -

ir kas cia gimsta A?

16725. varna2004-05-16 11:25
Kalbėjau apie spinduliuko reinkarnaciją į tamsą ( juk kalbame apie blogį, galų gale ). O iš begalybės atėmus vienetą, ji vis tiek liks begelybe. Ar ne?

16726. Mykolas OK :-) 2004-05-16 11:51
Įdomios straipsnio mintys. Ne viskas nuoseklu, bet skani mišrainė. Žiupsnelis Pelevino budistiško požiūrio į televiozorių, šiek tiek padejavimo dėl Europos civilizacijos prarasto kitados vešėjusio krikščioniškojo fanatizmo.

Kuo mums skiriasi kruvinas žinių reportažas nuo po 15 minučių per tą patį kanalą "meniniame" filme rodomos analogiškos scenos? O jei reportažas sufabrikuotas? O jei filmas paremtas tikrais faktais? (Matėte "Dievo miestą"?) Tas pats TV ekranas. Arba tokios pačios raidės ant to paties popieriaus. Laidoje "Okna" rodomos istorijos tikros, ar suvaidintos? Ar yra skirtumas koks atsakymas į šį klausimą?


16727. VOČIAI nuo varnos2004-05-16 11:53
Klausyk, VOT, žydai tėra viena iš daugelio tautų, kuri patyrė Blogį savo kailiu. Kaip ir armėnai, čigonai, lietuviai ir t.t.t.t. Vienintelis žydų privalumas yra tas, kad jie pabandė užkirsti kelią tam Blogiui Pasauliniu mastu, nuolat kalbėdami apie tai ir kartais gal net pernelyg "įkyriai" ( kaip nekuriem atrodo ), tačiau argi gali būti kova prieš Blogio grėsmę "įkyri"? To išdava yra tai, jog apie Holokaustą žino visi, o apie lietuvių žudymą ir trėmimą žino tik patys lietuviai. Be to, žydai privertė atgailauti savo budelį - t.y. vokiečius. Ką padarė lietuviai? Jų žudikai ne tik liko nenubausti, bet ir iki pat šiol didžiuojasi "išvadavimu". O kalbėti apie "arabų sąrašą" yra mažių mažiausiai nekorektiška. Niekas tokių sąrašų VISIEMS ARABAMS nesudarinėja. Ir nieks prieš VISUS ARABUS nekariauja, skirtingai nuo islamo fundamentalistų, kurie kariauja prieš VISUS VAKARUS.

16729. vot2004-05-16 12:42
taip Jūs teisi gerb. varna - mano komentaras tik dar 11 klasėj išmokta hiperbolės išraiška (literatūroje). Tai reakcija yra į įkyrų žydiškos temos tendencingumizmą. Tai gali tapti arba jumoru, kaip pvz. komunistų partijos gelbėtojiškas vaidmuo prie ruso, arba erzinantis, kaip dabar. Yra tik skirtumas tas, kad politbiuras (SSKP) ir rašytojų sojuzas tuo metu buvo lyg ir ne iš mūsų kiemo, o dabar politbiuras (elitoviecai) ir martinkaus sėbrai (suprask irgi valdomas sojuzas) yra iš mūsų tarpo. Beje, kokią kramtomąją guemelę apie visuotinį blogį pasauliui Tu kalbi. Aš tiems globalizmams esu kurčias nuo tų laikų, kai man buvo kišama pasaulinė humanistinė komunistinė revoliucija (ateitis be ginklų, be prievartos, be ....).

Apie kokį nors totalų žydų žudymą (sekant tavo logiką), kalbėti yra taip pat nekorektiška, nes žydai puikiai tarnavo ir vermachte ir SD daliniuose (Kaltenbriunerio komandoje) - tai matyt panašūs žydai, kaip ir dabartinei Saudo Arabijos (Meka ir Medina) princai mažinantys naftos kainas. Aš tikrai klystu žinau, bet išskirti 20 mln nieko nekaltų valstiečių žudynes per II pasaulinio karo metu (beje sistemiškiau nei žydus iš Šindlerio sąrašų), joks antikristas manęs neprivers.

Būkim tolerantiški vienas kitam - Aš esu europietis ir labiau subjektyviau myliu juos, o Tu, kaip tikras menininkas sergi už mažesnius ir silpnesnius - arabų brolius (semitus). Bet suprask ir mano mažą nekarjeristinį bandymą užkirsti Blogiui čia prie savo kiemo. Aš ne Leninas, mąstyti taip toli nenoriu (bijau būti pats sau juokingas.

16730. slogutis2004-05-16 17:53
Dar paburbėsiu. Šis straipsnis mane suerzino, nes neatsakingai, nerišliai ir prieštaringai vartoja sąvokas, kurios pretenduoja į filosofinių sąvokų rangą. Vartoja jas tik paviršutiniškai, be gilesnio (ir, svarbiausia, tankesnio) susietumo. Todėl toks, atsiprašant, "filosofavimas" tinka tik antrarūšiams holivudo blokbasteriams apie kosminę gėrio ir blogio kovą, etc. Gal šiam reikalui autoriaus talentų ir pakaktų, bet negaliu pakęsti, kai tik apgraibom, intuityviai nuvokiamas terminas (pvz., Fuko "diskursas";-nevartotinas kaip kalbos sinonimas; metafizinis blogis, -jo nepamatysi kaip snukio, jei jis metafizinis..- etc.) vartojamas su visiško užtikrintumo ir netgi aistringo susirūpinimo mina.

16731. VOČIAI nuo varnos2004-05-16 20:03
Koktu ir tiek... Įrodyk savo meilę Europai - nušauk kaimyną karaimą.

16736. lai sklinda2004-05-17 11:06
Nuo šiandien pro praviras lūpas šiltu alsavimu lai sklinda gėris... kaip ilgesys.

16737. cikada2004-05-17 12:22
...ta skausmingoji zhydu problema...o Shindleris buvo tikras, ar vis del to ishgalvotas ? na, toks, koks parodytas Spielbergo filme...galbut tie zhydu gelbetojai susigunde zhydu auksu?tai chia geris, ar blogis?...man asmenishkai zhydu tragedija yra didele ne tuo, kad zhuvo didele dalis ju tautos, o susitaikelishkumo, nuolankumo tragedija...juk vien baltarusiu partizaniniame kare zhuvo daug daugiau, nei buvo nuzhudyta zhydu... istrigo to paties filmo epizodas: getas apsuptas, shunu lojimas, sirenos, kazhkoks pamishimas, o zhydu sheima ish sleptuves ishtraukia brangenybes, minko i duona perlus, deimantus, auksa ir ryja- ramiai ir pagarbiai, tarsi kokia komunija...ne panika, ne begimas sleptis, ne pasiprieshinimas, o galvos nulenkimas ir tikejimas, kad sugebes ishsipirkt- shtai kur ju tragedija... net ir gete jie sugebejo sukurt juodaja rinka: getas, skurdas, purvas- ir... kapronines kojines, konjakas...

16738. Rūta2004-05-17 12:32
jau ta žydu tema-iki kaklo koktu nuo jos.atsiprašau.

16744. XxX2004-05-17 13:27
Kol sažine gyva bus, tol ir žydu tema bus aktuali......

16746. Rūta2004-05-17 13:32
ir lietuvių tada, ir irakiečių, ir čečėnų...

16750. tokada2004-05-17 14:09
Žinoma..........juk negali rūpintis vien tik savimi visa laika.....nors tau tur but tai priimtiniausia pozicija...ne ne pozicija, bet tiesiog poza - nuo ryto iki vakaro. Nieko doro neveikiant, tik veblenant neva apie menus, chi chi chi....

16760. kaimiete2004-05-17 15:46
Tai, kas trunpame laiko tarpe atrodo kaip blogis, po kiek laiko gali atrodyti kaip gėris. Gyvenimas pateikia daugybę tokių pavyzdžių. Pagaliau, paklauskite senų žmonių. Pabandykim pažiūrėti į rugs. 11 įvykius pozityviai. Įvykis grandiozinis, laiko praėjo dar nedaug... Gal tai klyksmas, kad kažką reikia keisti, kad išsaugotume žmoniją, Žemę? Jau girdžiu priekaištus dėl žuvusių žmonių, kurių jokiomis priemonėmis neįmanoma sugražinti. Konkrečių žmonių... Matyt, keistai tai nuskambės, bet ar čia kas nors tikite amžinu gyvenimu?

16762. miestetis2004-05-17 16:14
Jo kaimiete gerai sako. karas atnaujina žmoniją, neleidžia užsnusti ant laurų. Jau Nietzsche tai yra pastebėjęs. visiškai pritariu.

16763. kaimiete-miestiečiui2004-05-17 16:20
Aš taip nesakiau.

16764. kaimiete2004-05-17 16:34
Aš tik pasižiūrėjau į gyvenimą kaip į spektaklį, kuriame kiekvienas pasirenka patirti tai, ką sugalvoja. O jei tu pageidauji būti atleidžiančiu, tai tavo artimiausia siela suteiks tau šią galimybę. Tokiu būdu mus supa ir spektaklyje viekia tik angelai. Nusibodo žaisti – išėjau, kad vėl prisiminčiau, kad visi mes – viena. Nėra didesnio/mažesnio, teisingo/neteisingo, teisuolio/suklydusio, artimo Dievui/tolimo Dievui... ir net miestiečių/kaimiečių.

16765. varna2004-05-17 16:40
Teisme žudikas sako: "Jūs ką, netikite amžinu gyvenimu?". Na jau tikrai, kaimiete, susimilk.

16767. Kaimiete2004-05-17 16:53
Tas, kas matys, kad mes visi - viena, nežudys, nes tai bus žudymas paties savęs. Kam tai?

16768. varna2004-05-17 17:07
Chi, chi, chi. Negirdėjai apie maniakus ir juo labiau savižudžius, bandanžius nusitempti kartu su savimi (į amžiną gyvenimą) kelis bendrakeleivius?

16769. eglegle2004-05-17 17:13
Ar jums begyvenant kartais nekyla mintis ka nors elegantiskai NUDETI?

16771. miestetis2004-05-17 17:32
jo, nudėti ką nors būtų smagu. O kaimietė ko gero iš tyros meilės sektos. jie panašiai šneka. Tad bukit atsargūs, tuoj pradės agituoti.

16772. varna2004-05-17 17:34
Visokių minčių begyvenant kyla, ne tik "elegantiškų".

16778. po palme2004-05-17 22:39
Ar cia ne is sekmadieninio pamokslo baznycioj, kaimiete?

16782. smagu cia pas jus2004-05-18 03:46
16744tam. Gaila, kad patys zydai ta sazine retokai atsimena.

16784. kaimiete miestiečiui2004-05-18 09:13
Miestieti,ar tik nebūsi iš tos pačios įtaruolių sektos kaip ir kaimietis antras? Ar iš to būrelio, kuriame maloniai kalbamasi kaip būtų smagu ką nors nudėti?

16788. miestietis kaimietei2004-05-18 10:48
Ne, esu visai kitoks (tai nereiškia, kad geresnis). O čia tiesiog kuriu savo virtualią tapatybę.

16789. kaimiete miestiečiui2004-05-18 11:04
Geras atsakymas. Aš taip pat.

16790. kaimiete varnai2004-05-18 11:05
Varnai (16768-tam) amžinojo gyvenimo pradžiamokslis – į amžinąjį gyvenimą nusitempti neįmanoma, nes jis kaip begalybė, neturi ir pradžios, jis tiesiog yra. Keičiasi tik formos. O ar tu girdėjai, kad maniakai užtaisė taip, kad žemėje greitai nebeliks švaraus vandens, o apie orą jau dabar pasakyti "švarus" galime tik su labai didelėmis išlygomis? Ir bendrakeleiviais tempiasi visą žmoniją. Tavo minimas savižudis tik vabalėlis...

16791. ~v~v~v~2004-05-18 11:17
:) Neblogas straipsnis. Issakymas savu minciu. Idomiausia, kad sukelia lavina audringu reakciju. Kurios irgi yra tik savos mintys. Gincai gana beprasmiai, kai vienas mato iki upes, o kitas dar horizonte ir kalnus izvelgia. Arba ziuri skirtingomis kryptimis.

16792. kaimietei nuo varnos2004-05-18 11:52
Nuoširdžiai prisipažinsiu - mano išsilavinimas apie amžiną gyvenimą dar net nepradėtas. Ir visai neskubu jo pradėti. O tamsta kalbate apie kažkokį pradžiamokslį. Gal galėtumet pasufleruoti, kokiame knygyne (?) galėčiau rasti apie tai vadovėlį? Jis turbūt vadinasi "Dešimt naudingų patarimų pasirengusiems pradėti amžiną gyvenimą"?

16794. kaimiete trigubai v su kringeliukais2004-05-18 12:07
Tokio ginčo situacijoje įžvelgiu didžiausią grožį ir smagumą. Daug įdomiau nei laimingųjų būrelyje kinkuojančių ta pačia kryptimi, tuo pačiu ritmu. O prasmė (ginčo/ pokalbio/ kavos atsigėrimo/nugaros pasikasymo) yra tokia, kokią jai kiekvienas suteikia. Man tai – buvimas, išgyvenimas įvairių situacijų su tikrais jausmais.

16795. kaimiete varnai2004-05-18 12:31
Teks prisipažinti, kad aš tik dėl mandrumo paminėjau tą pradžiamokslį. O iš tikrųjų tik paėmiau sąvoką "amžinas" ir pabandžiau įsivaizduoti, ką ji reiškia. Ir jei laikas tai tiesė, nubrėžta iš praeities į ateitį, neturinti nei pradžios nei pabaigos, tai "amžinas" turėtų būti visiškai padengiantis laiko tiesę (arba kreivę?/o gal apskritimą?/ar stačiakampį?/o gal laikas iš vis prasimanymas?- tokiu būdu ir "amžinas" neturi jokios reikšmės). Ai, nežinau, verskis kaip patinka.

16796. x2004-05-18 12:41
sudo malimas

16797. kaimietei nuo varnos2004-05-18 14:20
Vartausi

16798. Erika :-( 2004-05-18 14:42
labai nesamone

16799. kaimiete2004-05-18 15:04
Žinai, Erika. Kažkada vartinėjau Houkingso knygutę, tai ten buvo įvairiausios laiko schemos, ir tikrai ne tiesios. Tai kai parašiau apie laiko tiesę, tai ir prisiminiau. Jei jau mokslininkai taip išsidirbinėja, tai kodėl man negalima. Mano vaizduotė dar ne tokius dalykus paveža. Negi dėl to liūdėsi? Prisimeni – kai negaliu nieko pakeisti, keičiu savo žvilgsnio kampą. Ir vėl linksma. Būk linksmutė.

16808. Linksmute2004-05-18 22:09
eSu linksmute.....aciu kad leidi tokiai buti........aciu

16810. Turkmenas :-) 2004-05-19 08:03
ZGNA komentarai yra geras pvz. apie ka raso autorius.

16813. kaimiete Erikai2004-05-19 09:00
"...aciu kad leidi tokiai buti..." FUI. Atsakysiu tavo žodžiais: "labai nesąmonė". Dar padėkok, kad leidžiu tau kvėpuoti arba šią žinutę skaityti... Bet palauk.Tu, matyt, rašai tokiu stiliumi, kai sakoma viena, o minty turima visai kas kita. Tada, prašom. Ir vis tik tikiuosi, kad šypsena ne dirbtinė...

16814. Gvntj2004-05-19 09:26
"man tai viskas iki upės...":) Čia tik šiaip improvizacija-pokštas:) O iš tiesų patiko man "vingiuotos juostelės" mintis apie matymą iki upės.

16825. varna2004-05-19 12:56
Vykęs pokštas, Gvntj. Kažkodėl sukelia asociacijas su "Lietuva iki Juodosios jūros". Čia irgi tik pokštas. :)

16828. vot2004-05-19 14:31
gerb. varna, o koki karaima tu siulai i duju kamera, man superNEkokti ziniasklaida nepasake, kas tas karaimas - gal borisovas, gal uspaskichas, gal pavilionis ar mano motina (tipo ji mane apgavo ir nuslepe). Siaip turetu tau karaimu buti paxas, bet objektyviausia pasaulyje ziniasklaida (miliute jakilaitis) mane itikino, kad jis hitlerinis zydpalaikis (komunistuojantis)

16831. VOČIAI nuo varnos2004-05-19 15:03
Man patinka tavo "europietinis" mąstymas. Jaučiasi, kad turi susikūręs aiškią ir bekompromisinę ateities viziją - Europa europiečiams! Bet kas bus tuo "europiečiu", spręsi TU. Ką gi, belieka pasikliauti tavo subtilia nuojauta, fašiste.

16834. ooo :-( 2004-05-19 15:27
Man manichėjiško juodai balto vaizdo adeptai atrodo greičiau riboti ir naivūs, nei jautrūs. Visai neaišku, kas daugiau prikrečia nesąmonių: viskam abejingi persisotinę vartotojai, ironiški simuliakrais žaidžaintys postmodernistai ar tie dorybėmis vainikuoti "šėtono priešai" su savo nesudrumsčiamai tyra sąžine ir asmeninio teisumo pojūčiu. Įtariu, kad pastarieji (žinote posakį apie gerus norus).

16835. varna2004-05-19 15:32
Man irgi neaišku, "kas daugiau prikrečia nesąmonių". Įdomus pokalbis, netiesa? Nes kai kas įsitikinęs, kad nuomonės neturėjimas irgi yra nuomonė. Tai klysti, ooo. Vyras be kiaušių ir yra vyras be kiaušių, o ne "visai neaišku".

16840. xyxx :-( 2004-05-19 15:46
Stebiuosi katalikybės gajumu mūsų literatų smegeninėse. Kaip lengva gauti patikimą panacėją, galinčią apsaugoti nuo postmodernios visuomenės siaubų, atakuojančių brangiąją "Marijos žemelę". Straipsnio žanras - "mokyta apologetika" (gaila, bet paprasta apologetika pagonims nedaro įspūdžio), tema - "kaip svarbu būti rimtam" (tvirtai stovėti ant dirvono, nepainioti tikrų kačių su pieštomis ir neišklysti iš tėvų išminto takučio).

16844. ooo varnai2004-05-19 15:53
Kuo mažiau filosofijos ištvirkintas intelektas, tuo daugiau dalykų išlieka "visiškai aiškiais". Diskursas apie "vyrus su kiaušais" tada nebevyksta kiaušų teikiamos patirties lygyje.

16846. ooo nuo varnos2004-05-19 16:03
Diskursas apie "gerus norus" ir lieka "gerų norų" lygmenyje.

16858. kaimietes pasvarstymai2004-05-19 16:30
Ar tik "ooo" nebus išsipūtęs "..."?

16862. ooo varnai2004-05-19 17:17
"Gerų norų" kupinas tik straipsnio autorius, man tai nebūdinga, todėl ši pastaba (kuriai aš visiškai prtariu) ir turėtų būti jam skirta.

16863. smagu2004-05-19 19:11
xyxx -ui Cia dar nieko, bet paskaityk straipsneli Naujoviskas mastymas. Ten tai bent.

16865. xyxx2004-05-19 19:31
Jau paskaičiau! Tikrai tai bent!

16866. Varnos su balioneliais2004-05-19 19:34
Ziurint su kuo lyginsi. "Geru noru" turinys nera pats blogiausia uzpildymas, ypac jei lyginsi su kitu "idarais", arba trenkimu, kaip sako gerbiama Varna. Du privalumai: a) geri norai nesmirdi, b) "neispucia" zmogaus ego - lieka vietos ir kitiems.

16869. lol :-( 2004-05-19 20:41
El. red. Komentaras panaikintas. Apie IP 82.135.172.218 elgesį bus informuotas Lietuvos telekomas.

16870. lol :-( 2004-05-19 20:44
El. red. Komentaras panaikintas. Apie IP 82.135.172.218 elgesį bus informuotas Lietuvos telekomas.

16871. lol :-( 2004-05-19 20:47
Jus kurva neturit ka veikt? Blet grisiu as is Kaliningrado tai isdauzysiu visus tokius olochus! )(":")

16939. EIGIO2004-05-21 11:27
Blogis ir gėris neegzistuoja, nes tai yra reliatyvu, kas vienam blogis, kitam gėris, o kitam nei tas neitas, pvz.: kanibalizmas bums yra blogis, o kanibalui tai yra gėris, kanibalas tarp savų yra labai gerbiamas, o kokiam žvirbliukui žmonių kanibalizmas nė motais.

16945. zqna2004-05-21 13:37
idomus pastebejimas :) dar yra amerikietiskas geris, zydiskas geris, arabiskas geris ir rusiskas geris:)

16949. e.2004-05-21 13:46
...o dargi vyriškas ir moteriškas.

16951. ?2004-05-21 13:50
Tai kas ten yra? Vietoj to, kad suabsoliutintume ar neigtume, geriau pasiziureti.

16953. ebola2004-05-21 13:51
:D:D koks sudmalizmas cia gavosi tai OOO.HOOOOO.HOOOOO..... Reiskia zinok varna, kad kiausiu lygmenyje didesni kiausiai visad privercia mazesnius kiausius susikisti savo "turima" nuomone tarp kiausiu.O nekiausiu lygmenyje, kaip antai netas, galima pademonstruoti didziulius kiausius netgi ju visai neturint! Argi nenuostabu? TPFU...

16955. del kiausiu2004-05-21 14:17
Didziuliai kiausiai greit subliuksta. O subliuske ir yra nuostabiausi.

16956. to a ball2004-05-21 14:29
"Būtis panaši į apvalainą riedulį" -Parmenidas. Ir niekur tu jo neįkiši.

16972. vot to varna /16831/2004-05-22 22:48
to varna /16831/ ? vienas amerikonas sake, kad landbergis yra komunistas - As ir taip sakau, rusu laikas buvau nedabityj fasistas, dabar fasistas su subtilia nuojauta -- amerikonas teisus - landsbergis islaike sovietine santvarka. Visiems kitiems taip vadinamais su kiausais, pranesu jus visus apipiso istas elitoviecas (homo soveticus novus).

17256. power2004-05-29 08:00
Normaliems zmogams ir pranashams,tokems kap ash ir pavilionis senaisenai buvo aishku-storashikniai yra padugnes. Hau.

21706. inga :-( 2004-09-17 09:53
nieko blatna

21738. panelle :-) 2004-09-18 21:48
per daug ispletota mintis, butu buve galima ir trumpiau parasyti. be to, jeigu visas pasaulis vien tik blogis, tai kur tada nusimete geris?

22521. silvija2004-10-06 13:08
man patinka;`

31118. x :-( 2005-03-07 14:47
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

34230. Daiwa :-) 2005-05-24 11:14
wisai nebloga:]daug moralo ir tiek...

84873. ince :-( 2007-05-30 16:53
nesamoniu nesamone!!!!!

84874. ince :-( 2007-05-30 16:55
bl tokiu nesamoniu dar negirdejaw nx

84892. nuostabu! :-) 2007-05-30 20:52
Vienas geriausių - jei ne geriausias - šiais metais skaitytų straipsnių. Labai ačiū autoriui.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:29:09 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba