ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-09-01 nr. 859

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BLEIZGYS. Epizodai iš broilerio gyvenimo (46) • RIČARDAS ŠILEIKA. Pietų Lietuvos rugpjūčio savaitė dzūkum dzūkum (8) • -gk-. Sekmadienio postilė (132) • JONAS TRINKŪNAS. Mokykloje prieš 50 metų (3) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (23) • JONAS VALATKEVIČIUS. ŠMC knyga (4) • LAURYNA LUNICEVAITĖ. Eilės (23) • CASTOR&POLLUX. Subkultūrinė Lietuvos spauda (14) • RENATA ŠERELYTĖ. Pokario varnų nostalgija (3) • DINO BUZZATI (9) • ANDRA SIMNIŠKYTĖ. Moterys vyriškais drabužiais (17) • Kalbėjosi Marina Dmitrevskaja. Rezo Gabriadzė: teatras prasideda nuo... (2) • 12 PAGALIUKŲ (6) • bjaurus zmones zodzio per visa diena neisstena (436) • 2007 m. rugsėjo 8 d. Nr. 34 (860) turinys (18) •

Epizodai iš broilerio gyvenimo

GINTARAS BLEIZGYS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Nuoga figūra lango fone. 1956
Wynn Bullock

Liūtis.

Per pievą bėga baltai apsirengusi mergina, permirkusi, pro prilipusias rankoves prasišviečia oda. Kaip nupeštos vištos, kaip nupešto Saukos, viename paveiksle.

Broileris.

Galėtų būti tokie vienuoliai, dabar galvoju: ne broliai, o broileriai, ne brolija, o broilerija.

Kuo stipriau lyja, tuo įnirtingiau pievos vidury būrys paauglių spardo kamuolį. Futbolas tarp žaibų. Galėtų spardyti žaibus. Nusisvilintų drabužius – irgi būtų broileriai. Paskui apanglėtų. Būtų panašūs jau ne į broilerius, bet į kiaules, lietlempėmis nusvilintas, ar kokius šernus. Broliai šernai.

Jų kamuolys baltas. Kaip žiedas. Didžiulis jazmino žiedas. Paaugliai, spardantys didžiulį jazmino žiedą. Apkvaitę nuo kvapo. Paaugliai – bitės.

Narkomanas ištiesia ranką, mėgindamas prašyti išmaldos, bet apsimyža. Žiūri sau į klyną, klaupiasi.

Savo dvidešimt devintojo gimtadienio naktį Bodisatva nusprendžia palikti šeimą. Paprašęs tėvą leidimo ir pastovėjęs prie miegančių žmonos ir sūnaus, paslapčia palieka rūmus. Dievai padeda jam pabėgti – panardina miestą į miegą, atveria vartus ir prilaiko žirgo kanopas, kad nesigirdėtų kaukšėjimo.

Man trisdešimt dveji, aš niekur neišėjau. Niekur nenuėjau.

Vanduo čia skaidrus skaidrus. Ir šaltas. Pelyninės spalvos.

Vasaros įkarštis. Pro kalnus kyšo dangus, visas mėlynas. Uolienos, akmenys. Visur akmenys. Išdžiūvusių upelių dugnai grįsti akmenimis, akmeninė pakrantė, akmeninis ežeriuko dugnas. Kalnai kalnai kalnai, mes pačiame kalnyno vidury. Sėdime kavinės terasoje, papėdėje, po skėčiu, po skliautu, po Maironiu, nes dabar laukiu, kad ims skambėti varpai Liucernos, būtinai turi skambėti. Ir pasigirsta burzgimas. Žemas, sodrus. Burzgia, byzgia. Vis arčiau. Iš posūkio išnyra juodas šalmas, paskui daug juodų šalmų, berečių, su fašistine atributika, ir jiems visiems burzgia iš šiknų Liucernos (Liucifernos) birzgalai.

Alpių karaliai.

Pirmiausia važiuoja prie ežerėlio, ir vienas, lipdamas nuo motociklo, paslysta, čiuožia šlaitu, suburzgia, krenta į vandenį, pyksta. Jis yra piktas. Iš tolo piktas, iš savo būdo, iš pažiūrų, yra pasipūtęs gaidys, aukštas ir tvirtai sudėtas, ir visi jie aukšti ir tvirtai sudėti. Visi jie rinktiniai, trisdešimtmečiai, keturiasdešimtmečiai vyrai. Vienas apie penkiasdešimties, visai buko veido, galėtų būti geras vadas, galvijų bandos vedlys.

Lipau lipau į kalną Brno centre, prie Petro ir Povilo bažnyčios, ir aptikau tualetą. Sakau, užeisiu. Tualetas mokamas, aptarnauja dvi vidutinio amžiaus čekės. Čirška, tarška čekiškai: nei angliškai, nei vokiškai – nė žodžio, susikalbėt neįmanoma. Tiesą sakant, čekų tai daug ką suprantu, nes žodžių daug į lenkų ir rusų panašūs, bet jau ką aš sakau, tai tos moteriškės nieko nesupranta. Jeigu nori pasinaudoti klozetu – kainuoja šešios kronos, jeigu naudosiesi tik pisuaru – keturios kronos. Duodu moteriškei dešimt kronų, o ji man – šešias grąžos, tada baisiausiai nervuota eina kartu su manim prie pisuaro, atsistoja ir rodo: atsisek klyną ir daryk čia, nes mokėjai tik keturias kronas. Stovi ir žiūri, ir čirškia be sustojimo kaip kokia čigonė. Nervuojasi: greičiau daryk. Šūdo, sakau, ir rodau jai špygą. Ko čia žiūri? Ir pradedu lietuviškai rėkti. Ko, sakau, neėmei šešių kronų, pati paėmei tik keturias ir dabar dar kabinėjiesi. Kai pradėjau rėkt, ji iš karto viską suprato, paėmė iš manęs dar pinigų. Maniau, jau galėsiu eit į tualetą, bet tada ji vėl pradeda rėkt, pasiima tualetinio popieriaus ir brukasi su manim į kabiną. Man nereikia popieriaus, aš tik noriu duris užsidaryt, kad tu nežiūrėtum, rėkiu, ir ji viską kuo puikiausiai supranta. Išeidamas dar ant jos parėkiu. Nes kai rėkiu, ji viską supranta, džiaugiasi, kad su ja kalbu, padėkoju angliškai, vokiškai, lenkiškai, prancūziškai, lietuviškai, parėkiu parėkiu kažkokių nesąmonių ir ji laiminga žiūri į mane, atseit susišnekėjom. Beje, Vilniuje, migracijos departamente, tuose kabinetuose, kur užsieniečiams išduodami laikini gyvenimo ir darbo Lietuvoje leidimai, irgi niekas nekalba nei angliškai, nei vokiškai, nei prancūziškai, užtat kalba rusiškai, geriau negu lietuviškai, mano bendradarbė (užsienietė) kai nuėjo prasitęsti savo darbo leidimo, buvo šokiruota, nes rusų ji nemoka, o kitomis kalbomis niekas su ja nekalbėjo. Rėkt, sakau, reikėjo garsiai rėkt, tada būtų supratę, ko nori, kai labai rėki, tai dingsta kalbų barjerai. Esam broliai ir seserys rėkime. Broliai ir seserys pyktyje.

V. buvo gerokai išgėrusi. Vaikščiojom po pievas ir jeigu tik kur sustodavom, ji tuoj pat atsiguldavo ant žemės ir užmigdavo. Pažadindavom ir eidavom toliau. Kai priėjome ežerą, V. atsiskyrė nuo mūsų ir nepastebėjome, kaip nuėjo į privačios pakrantės valdas. Šeimininkas, matyt, paklausė, kur ji eina. O ji, matyt, atsakė, kaip ir yra įpratusi tokiais atvejais: einu tavo pyz...on. Kadangi šeimininkas augo patriarchalinėje visuomenėje ir nuo pat gimimo jam buvo skiepijamos patriarchalinės vertybės, išgirdęs moteriško organo pavadinimą labai susijaudino. Taip susijaudino, kad visas pabalo, įbėgo į vagonėlį (žemę dar mat buvo pirkęs neseniai ir namo pasistatyti nespėjo), iš jo išsivedė žmoną ir išsinešė šautuvą. Šautuvą jis išsinešė todėl, kad norėjo įbauginti V., taip pat ir mus, vėliau įsitraukusius į malonų jųdviejų pašnekesį. Žmoną jis išsivedė todėl, kad buvo auklėtas patriarchališkai ir dėl tokio auklėjimo liko visiškas bailys. Jis niekad neišdrįstų šauti, o juk, jeigu to prisireiktų, yra viltis, kad žmona paims iš jo šautuvą ir iššaus, šitaip išgelbėdama jo vyrišką orumą. Ir aš stovėjau ir galvojau, kad jeigu neišvengiamai kils muštynės, tai reiks neišvengiamai daužyti tą vyriškį tol, kol jis praras sąmonę ir negalės nė vieno pirštelio pajudinti (kad nešautų mums nueinantiems į nugaras), ir šitaip galvodamas vis įkalbinėjau to vyriškio žmoną: būk gera, kaip nors nuvesk jį iš čia, nes jis juk blaivas, protingas, o mes jau šimtą kartų būtume ramiai nuėję, jeigu jis mūsų šitaip neužsipuldinėtų vis iš naujo.

Paskui paaiškėjo, kad žemė, dėl kurios ir ant kurios visas barnis kilo, visai ne to vyriškio, to vyriškio žemė, pasirodo, toliau, bet jis čia ėmėsi prevencinių priemonių, bijodamas, kad netyčia galim ir į jo žemę įžengti.

Pirmaisiais amžiais po Kr. vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė Europoje buvo 25 metai. Norint, kad europiečiai neišnyktų, kiekviena suaugusi moteris turėjo gimdyti bent 5 kartus. Vaikų mirtingumas taip pat buvo labai didelis. Kai kurie krikščionys (taip pat ir šv. Povilas) propagavo skaistybę. Ilgainiui ši doktrina buvo tiek subanalinta ir iškreipta, kad imta smerkti lytinius santykius apskritai, imta tikėti, kad vaiko charakteris priklausys nuo tėvų nuotaikos santykiavimo metu, t. y. kad nuodėmingi seksualiniai jausmai yra kenksmingi būsimo vaiko tikėjimui. Kaip tik tada ėmė rastis toks pseudofeminizmas, t. y. patriarchalinis (arba bažnytinis) feminizmas, mat bažnyčios vyrai ėmė aiškinti, kad moterims skaistybės laikymasis visą gyvenimą yra patikimiausias būdas išsivaduoti iš vyrų tironijos ir tradicinių šeimos pareigų. Mano supratimu, toks mokymas reiškia štai ką: mielosios moterys, mes, vyrai, niekada nepasikeisime, mes visada liksime tironai, mes visada primesime jums visokių pareigų ir prievolių, jeigu norite, kad taip nebūtų, nustokite būti moterys, nerodykite mums, kad esate moterys, ir gal mes nepamatysime, gal tada išsivaduosite iš mūsų tironijos, nes mes, jeigu tik pamatome kur moterį, iš karto puolame ją terorizuoti, nes mes kitaip nemokame, nes mes keistis negalime, užtat galite jūs, jūs galite pakeisti pasaulį, jūs galite viską, ko negalime mes, mes esame kvaili jaučiai, gorilos, gaidžiai, broliai broileriai, na, o jeigu jūs nepasikeisite arba net jeigu ir pasikeisite, bet mus vis tiek jaudinsite seksualiai, gali būti, kad mes imsimės savų priemonių, gali būti... ir buvo viduramžiais daugybė sudegintų raganų, išplėšytų, išdarkytų. Broliai.

Vakarienei ji nusprendė iškepti broilerių šlaunelių.

Visiškoje vienatvėje, virtuvės prieblandoje paėmė vieną šlaunį. Pažiūrėjo. Šlaunis tokia į galą storėjanti, su apsilupusia skūra, galas raudonokas. Tada nusijuokė, užbarstė druskos, pipirų, gerai įtrynė, patiekalą įšovė į orkaitę.

Paskui nusiplovė rankas, nusirišo prijuostę...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


94956. mie2007-09-04 15:32
perskaiciau ir man buvo idomu.

94966. archyvaras2007-09-04 16:12
Visada tikiesi iš poeto esė - esiuko kokios nors netikėtos atverties, savito blyksnio ar ko nors provokatoriško. O G.B." Epizodai..." kone nuosekli lyrinė rezignacija. Kodėl? Iš kur? Kam? Koks jos tikslas? Kokia priežastis? Tekstas lyg ir nedvelkia savinaikos nuojauta ar vidinio sprogimo nuojauta. Rašyta improvizuojant, jungta, lipinta - kažkas pavyks/sulips asociatyviai, ir jei kas ko nesupratote- kaltinkite save. Nesupratau, neužtikau aš, silpnaprotis, ką paslėpei, ką užkasei šiame tekste, Autoriau. Jokiomis savo juslėnis neužtikau esiuko intencionalumo " Šiandien menininkas yra kaip niekada pritilęs ( gal tik man taip atrodo?), lyg netekęs reikšmės, jis saugosi ir vengia išsišokti. Tai nuvainikuotos kultūros herojus. Jei ir mėgina ką nors pasakyti, tai jau lyg eidamas visiems iš paskos ir prisitaikydamas prie kitų kalbėjimo tono" ( R. Tamošaitis, METAI, 2007, nr. 8-9). Tikrai, ir šį kartą dar vienas dailus minorinis G.Bleizgio esė - esiukas.

94980. broilerio šlaunis2007-09-04 17:12
Minoras čia niekuo dėtas.Mažoras tekstą išgelbsti dar rečiau. Bet dėl intencionalumo nebuvimo ir improvizacijos - sulips/pavyks/ susiklijuos asociatyviai ir iš to galbūt kas nors išeis - arcyvaro diagnozė labai tiksli.

94981. Sužavėtas iliustracija2007-09-04 17:39
Kas čia tikrai dailu, tai "nuoga figūra lango fone".

94983. skūra2007-09-04 18:15
Manau, kad Archyvaras šiuo atveju neteisus. Yra čia atvertis ir savitas blyksnis, ir provokacija. Jeigu autorius nuvažiavęs į Brno, vietoj šv. Petro ir Povilo bažnyčios aprašinėja tualetą, tai jau šis tas. Tai jau blyksnis, tiesa, gaila, kad fekalinis (nors ir internacionalus) blyksnis.O dar kokia gaivi broilerio "skūros" vidinio sprogimo nuojauta!.. O pati genialiausia viršūnė vienuolių broliją sieti su broleirija (sic!). Kodėl ne su boilerija arba bolero? Kas dabar pasakys?..
Visą gyvenimą bijojau fekalinės literatūros, kai autorius nebeturėdamas ką pasakyti, užsidaro į tualetą ir pradeda užrašinėti į bloknotėlį, kiek kartų pastenėjo. O paskui pasidalija savo patirtimi su kitais. Manau, kad mažiausiai, ką galima pasakyti apie šį esė, kad jis beskonis ir prėskas.

94985. mie - skurai2007-09-04 18:35
taip jau zmogus suredytas, kad neuztenka jam pasiziuret i petro ir povilo banzycia. reikia kartais nueiti i tualeta. ar jums labai baisu kai parasoma apie tualeta? o nueit i viesa tualeta nebaisu?

94992. archyvaras2007-09-04 20:05
Sutinku, tikrai, tualeto epizodas provokaciškas , gyvai spurda (bet derėtų ne " nervuota", o nervinga). Hiperbolizuotas, netoli absurdėlio. Bet ligi preciziško išbaigtumo ir tas epizodėlis - tolokai. Paralelė/analogija su mūsų URM ? nežinau , nebuvau URM, ar ten visi ruskai, ar vienas kitas kuria nors EU geba prašnekti? Rėkti taipogi derėtų subtiliai ir labai tyliai, ne vien rezignuojančio girtuoklėlio balsu verkšlenti.

94993. archyvarui2007-09-04 20:21
Kaip suprantu, Skūra ironizuoja, kalbėdama apie provokacijas ir "blyksnius" tualete, jūs čia per rimtai kabinat.

94994. Patarimas Gintaraui -2007-09-04 20:34
rašyt eilėraščius. Tada tas spardomas didžiulis jazmino žiedas būtų puiku, o dabar - ne. Dabar fragmentiška ir skysta.

94995. Atsiprašau dėl korektūros klaidos - 2007-09-04 20:36
GINTARUI.

95054. e - atsiprasau2007-09-05 12:43
na, nezinau kaip jis, bet as tai neatleisciau.

95059. uuu2007-09-05 13:13
aš tai atleisčiau, man nieko tokio būtų

95086. e2007-09-05 15:18
man irgi nieko tokio, bet neatleisciau.

95088. ivs2007-09-05 15:28
man tai ta kauleta pleksne lango fone negrazi. ir kojos per ilgos. nezinau, ar cia proporciju jausmas pakito nuo Mekelandzelo Dovydo laiku, ar ka yra, bet man trikampiai vyrai ir grobai su kojukais negrazu, nors tu ka.

95089. ivs > ežerui2007-09-05 15:30
ar kantas neleistu atleisti?

95092. mie2007-09-05 15:40
visai nekauleta, o labai grazi. ir langas su mirguliuojanciais lapais. jus, ivse, gal pati nezinote ko norite.

95093. klausimas( jau, galima sakyti, net kiek nervingas) 2007-09-05 15:48
tai ar čia diskusijos verda aplink tekstą, ar aplink iliustraciją su plika merga?

95094. atsakymas klausimui2007-09-05 15:56
O jums iliustracija nepatinka?

95095. to ivs2007-09-05 15:58
O kas yra grazu? 120-80-120? :)

95096. to ivs2007-09-05 15:59
Pasitaisau: 120-100-120

95098. e -ivs2007-09-05 16:04
manau, kad sitas uzkietejes pedantas ir dziuvesis bent suprastu mano jumora-humora -ironija.

95102. mie - klausimui2007-09-05 16:43
aplink teksta diskusijos jau isvire, dabar galetume aptarti sita grazia nuotrauka su nuoga moterim o ne plika merga kaip jus grubiai issireiskete. ir apskritai kiekvienas galetu pasisakyti apie moters grozi. labai plati ir idomi tema.

95108. ! tiksliai2007-09-05 17:05
nuosekli lyrinė rezignacija

95119. ragana Kornelija2007-09-05 19:51
man irgi atrodo, kad ji per daug liesa, kad būtų galima gėrėtis nuoga. drabužiai paprastai padeda, kai trūksta nedaug :).

95120. r2007-09-05 20:19
perskaiciau iki ten kur sitas asaba zmogus vadina gaidziais ir vistom kazi gal tai jo gentis nes "kas ant kito sako ant saves pasisako"

95121. r 2007-09-05 20:22
oi atsiprasaujus apie moterisku grozi....man patinka tokios kurios gerai gamina ir dar sypsos

95122. r2007-09-05 20:24
o sita kazkokia nenormali-zinda pirsta ogal ir ne-neizlibinu bet figurike -be priekaistu

95123. r2007-09-05 20:25
koki cia peno riebuma rodo su tuo laiku kuriuo pazymi komentara-jau puse panoramos praejo

95124. r2007-09-05 20:26
tai ka cia dabar reiskia ta tyla ?ignoruojat mane?

95125. r2007-09-05 20:27
dar galvijais zmogus pavadino

95129. mie2007-09-05 20:38
labai juokinga.

95133. r2007-09-05 21:31
tai gerai kai juokinga nes man verkt noris

95136. r2007-09-05 21:40
nu va kokia as tolerantiska perskaiciau visus bleizgio briedus ir zinot kokia anot studentkos pagr mintis?kad vargsas lyrinis herojus ar subjektas ar kaip kitaip ta veisle pavadint labai nukentejo nuo savo proteviu katalikisko santykiavimo ka gyvai iliustruoja pavyzdys vyru tualete kai i kabina neisileido gan atkaklios cekes

95137. r2007-09-05 21:46
vakar kai tryniau pipirais vista net susibritkijau Pauliukaitis su Gandzumianu-lavonelis blondinkos per lnk lavoneliai ant zuvu bet kai isalksiu kaip vilkas surysiuta broileri su salotikem

95145. kam nepatinka broileriai lango fone - prašom, spirgučių mėgėjai:2007-09-05 22:41
http://daliworld.narod.ru/kartin_2/k10.htm
http://www.photoline.ru/photo/1090614949
http://www.photoline.ru/photo/1185737211
http://www.photoline.ru/cgi-bin/cr/photo.pl?ind=1086475931

95146. mie2007-09-05 22:51
durniai su savo ru. siandien per mazaja studija "prie naujojo zidinio". tas zmogus, pamirsau pavarde ir tingiu ziureti zurnala. kuris rase straipsni apie rusiska itaka. pasakojo toki atsitikima: vaziuojant autobusu i kazkokia kelione, vienas pasakoja anekdota: joja dykuma du kaubojai. vienas sako: slusaj, Bil... sake sulig tais zodziais visas autobusas pratruko juoktis. tai as dabar panasiai pasijauciau kai Dali atsiverciau rusiskai.

95149. krankt > el.redakcijai2007-09-06 02:13
visokias plikas fejas cia deliojate, duokit mums nuoga dieda!

95157. e -krnkt2007-09-06 07:54
nuoga feja - tai erotika, "diedas" - pornografija, zinok.

95218. krankt > e2007-09-06 15:44
jei diedas butu nufotkintas is uzpakalio, tai gal ir galetu i erotika pretenduoti.

95220. kiskis p2007-09-06 15:45
stambiu planu.

95223. zuikienė2007-09-06 15:51
O plikas broileris ar galėtų į erotiką pretenduoti?

95258. machmaite2007-09-06 22:23
o as galvojau, kad rasyt nemoku.. toki parasyt, tai...(kikenu) nu bet bent jau skyryba zmogus moka.

95274. krankt2007-09-07 02:53
zuikiene gera klausima "pastate". nuogas broileris erotikoje nukautu ne tik nuogas fejas ir uzpakalinius berubius diedus, bet ir pati R.Maplethorp`a. :)

95486. R2007-09-08 19:22
šį kartą mano mylimas autorius man kažkaip lyg nusiprozino ar kaip .esu mačius man labiau priimtiną, lyrišką ir ilgesingą, tokį labiau "virš".bet gal man tik taip atrodo.ak, visi mes viską leidžiam per savo prizmę:))o nuotrauka nebloga ir mergina.tik kažkaip kažkodėl liūdnai atrodo.

95615. Jo2007-09-10 09:09
O čia ta nuotrauka su nuoga moterimi iliustruoja broilerį? Nupeštą vištą? Jei Šatėnų redaktorė būtų ne moteris, o koks homodebilas, suprasčiau tyčiojimosi intenciją, bet kai moteriškė... Nuotrauka labai graži, bet šalia tokio pavadinimo... Nesusipratimas?

96254. test :-) 2007-09-16 00:46
test

Rodoma versija 179 iš 203 
13:29:03 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba