ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-09-23 nr. 814

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (90) • GINTARAS BLEIZGYS. BūgnininkasNIKOLAJ FROBENIUS. Kūno sunaikinimas-js-. Sekmadienio postilėVYTAUTAS BAŠKYS. Baltų vienybės diena – Saulės mūšio atgarsis (1) • VALDAS GEDGAUDAS. Sezono pradžios stipinai (3) • SIGITAS GEDA. Skaitalai – pelėms RENATA ŠERELYTĖ. Lik, šmėkla, už slenksčioDIANA ŠARAKAUSKAITĖ. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbis GYVENTOJAS. Gyvenimas RAMUNĖ BLEIZGIENĖ. Apie tėvą, kurio ilgimės (56) • Norėtau gyvenimų pradėc iš naujo, ale tokį pacį (247) • LAIMANTAS JONUŠYS. Protesto impulsas RYTIS RADAVIČIUS. Keletas tekstinių nuotraukų (Pajūris, Žemaitija) (1) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s Kalbų dienai AtitaisymasLAIŠKAI (273) •

Turinys

Kitas numeris išeis spalio 7 d.

[skaityti komentarus]


GINTARAS BLEIZGYS. Būgnininkas
Prisimenu, prieš devynerius metus, kai gyvenome bendrabutyje Saulėtekyje, kai gimė dukra ir nieko neturėjom, kai pampersai atrodė stebuklas beveik nepasiekiamas, kai vaikščiodavom Mamutų taku (čia toks kelias, nuo Antakalnio galo vedantis universiteto pastatų Saulėtekyje link), paskui dar Antakalnio gatve, žiūrėdami, kaip žmonės gyvena, kaip jie perka, kokius turi namus, butus, daiktų visokių, gyvenimus, mums nepasiekiamus, – kartą iš skersgatvio išsuko toks juodas blizgantis limuzinas, toks prabangus, kad net akį rėžė, jį vairavo senas vyriškis, šalia sėdėjo sena moteris, abu tokie surūgę, akivaizdžiai ką tik baisiausiai susipykę, tokie nepatenkinti viskuo, ką mato, ir tada kalbėjom su žmona: matai, jiems jau nieko nebereikia, jau per vėlai viską turi, niekas nedžiugina, kad mums dabar tokį automobilį, skiautelę šito blizgesio, gal kokią užuolaidą, mes buvom laimingi gyvenimu, neišnaudotu, nepasotinamu, pliku gyvenimu, pasiutusiu, pilnu įsivaizdavimų, laukimų, miglotų galimybių – ir nieko daugiau, visiškai nieko, mes buvom gyvenimas, Giedrius Viliūnas sakėsi norįs atvažiuoti pas mus į svečius, nes jo gražiausi metai (kaip jis tada sakė) praėjo tame pačiame bendrabutyje, metai, kai nieko neturi, tik nežabotą laisvę, metai, kai galima tapti būgnininkais, poetais, profesoriais, metai, kai gali viską daužyti ir vėl turėti, daužyti ir vėl surasti, tramplinų metai.

NIKOLAJ FROBENIUS. Kūno sunaikinimas
Vertė Agnė Petrauskaitė
Pranešimas skaitytas tarptautiniame šiuolaikinës literatūros forume „Šiaurės vasara. Skaityti – reiškia matyti“ (Jurbarkas, 2006.VIII.25–27)
Kūnas – tai istorija, o istorija keičiasi. Nors mūsų kūnai beveik tokie patys kaip XVIII a., gyvename visiškai kituose kūnuose. Gimstame ryškioje lempų šviesoje ir, kol užaugame, mūsų kūnus be skaičiaus koreguoja medicina ir vaistų pramonė. Žmogaus kūno mechanizmas nebe tas kaip XVIII a.; jį neatpažįstamai pakeitė įvairūs patobulinimai ir pritaikymai. Technologijos jau užvaldė žmogaus kūną, ir netrukus bus nebeįmanoma fiziologijos atskirti nuo technologijos. Jau nesame tokie „natūralūs“. Iš tiesų ką reiškia tas „būti natūraliam“? Šis žodis – natūralumas – mums jau svetimas, norėdami išsiaiškinti, ką reiškia būti natūraliam, turėtume atsiversti žinyną arba ieškoti internete.

-js-. Sekmadienio postilė
Pradžioje lyg ir būni suglumęs ar pasipiktinęs, kad išrinktieji Jėzaus aplinkoje šitokie riboti ir tamsūs. Paskui buvimas Bažnyčioje ir su Bažnyčia ima mokyti nuolankumo ir galbūt – tikro pasitikėjimo. Gal ir tokiu apaštalų vaizdavimu siekta atspindėti Evangelijos priešinimąsi tam, kas pasaulio akimis yra kažin kas? Juk apaštalai vis tiek bus Bažnyčios pamatas. Na tai kas, kad mums norėtųsi matyti viršūnėse pačius švenčiausius ir tobuliausius? Ant tokių pamatų pastatyta Bažnyčia ir tebūtų žmogaus darbas, pragaro vartų lengvai nugalimas. Tie, kam vaidenasi Kristaus kaimenės ganytojai kaip dieną naktį sąmoningumu ir dorybėmis alsuojanti idealistų armija, dar nėra pasistūmėję toliau šiandieninių piketuotojų už tvarką ir teisingumą.

VYTAUTAS BAŠKYS. Baltų vienybės diena – Saulės mūšio atgarsis
Eiliuotosios Livonijos kronikos Saulės mūšio aprašyme minimas ypatingas kovos būdas: „Lietuviai su medžiais / Galiausiai juos išmušė“. Tas posakis „su medžiais“ buvo sukėlęs romantišką įvaizdį, bandyta įsivaizduoti, kad lietuviai galiūnai mūšio lauke rovė ąžuolus ir jais talžė priešus. 2005 m. pasirodžiusiame naujame kronikos vertime teigiama, kad lietuviai kovėsi su basliais. Lietuvių kovą tikriau būtų įsivaizduoti su ilgomis ietimis ar ąžuolinėmis kuokomis. Sukmedžio girininkas Pranas Gapšys, apie pasirinktą ąžuoliuką apkasęs griovelį, apkapojęs šaknis, pasigamino aštriadantę kuoką ir įrodė, kad lietuviai tokias galėjo pasidaryti ir prieš mūšį. Dėl tokio kovos būdo kilo mintis, kad su tuo gali būti susijęs Sukmedžio girios pavadinimas. Galima įsivaizduoti, kad tokią kuoką iškėlus virš galvos ir įsukus smūgis turėjo būti labai galingas. Romantiškai skamba, bet kitokio girios pavadinimo paaiškinimo nėra. Prie Mūšos esančios Sukmedžio girios pavadinimas sietinas su krašto gynyba Saulės mūšyje.

VALDAS GEDGAUDAS. Sezono pradžios stipinai
Apie spektaklius „Palaukit, kieno čia gyvenimas?“, „Svifto namai“ Vilniaus mažajame teatre ir „Vieno tėvo vaikai“ Nacionaliniame dramos teatre.

SIGITAS GEDA. Skaitalai – pelėms
Ką praranda dainos, traukiamos „masiškai“. Individualumą. Paprastai kiekvienas žmogus turėdavo „savo“ dainą. Ja išreikšdavo save.
Pavyzdžiui, a. a. kalbininko Jono Kazlausko:
  Nepareisiu, motinėle,
  Pro sodelį takeliu...
Ir neparėjo... Buvo rastas Nery po keliolikos dienų. Išplukdytas ties Vingio parku po ilgų tardymų KGB – 1970-aisiais.
Asmeniška daina yra beveik likiminė.

RENATA ŠERELYTĖ. Lik, šmėkla, už slenksčio.
Vaikų literatūros apžþvalga
Šitas pasaulis kartais atrodo nesukurtas vaikams. Jame tiek daug dalykų, niekinančių ir žeminančių vaikiškumą (naivų, bet būtiną tikėjimą idealizmu – tuo, kas gražu ir gera), kad tik tenka atsidusti, kai perskaitai Gilandos kūrinį „Kopų karalienė“ („Gimtasis žodis“, 2006, iliustravo Mikalojus Povilas Vilutis).
Skelbdamas idealų prioritetą prieš materialinę mūsų egzistenciją ir nepakantumą dvasinei tinginystei bei apsileidimui, Gilandos kūrinys, sakytum, savotiškai prieštarautų Vytauto V. Landsbergio knygai „Tinginių pasakos“ („Nieko rimto“, 2006, iliustravo Kęstutis Kasparavičius).
Ir vis dėlto žmogus yra sudėtingesnis kūrinys, nei mums atrodo. Štai prancūzas Gilles’is Paris savo knygoje „Moliūgėlio istorija“ („Alma littera“, 2006, vertėja Nijolė Simona Pukinskaitė, viršelio dailininkė Ula Gabrielė Vaičiūnaitė) pasakoja apie devynerių metų berniuką, kuris, žaisdamas pistoletu, netyčia nušovė savo alkoholikę motiną, pakliuvo į globos namus, beprotiškai įsimylėjo ir kartu su savo meile (mergaite Kamile) buvo įvaikintas žandaro, prisidėjusio prie jo bylos tyrimo.
Nereikalingo vaiko temą savo knygoje „Mergaitės romanas“ plėtoja Bitė Vilimaitė („Gimtasis žodis“, 2004, iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė). Vilimaitė – viena iš lietuvių rašytojų, kuriems niekados nebuvo svetimas „mažojo žmogaus“ skausmas. Senelių, vaikų, neįgaliųjų – pažeidžiamiausio, jautriausio visuomenės sluoksnio, atspindinčio ne tik mūsų valdžios institucijų, bet ir mūsų pačių išpažįstamas vertybes.

DIANA ŠARAKAUSKAITĖ. Eilės
  [...]
  išardžiau smegenis kelius seną megztuką
  pervyniojau kamuolius ir nuridenau
  pavymui žiūrėdama pavymui žiūrėdama
  kur kandžių sukapotos mintys mane nuves
  ką prisiminus ką sau iš naujo perpasakojus
  gal iš Veisiejų kaštono pjuvenų
  taip susilipdžius lizdą gegutei
  kiaušiniams svaidyti naujai kalbai žiedyti
  [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Julius Sasnauskas. Malonės akrobatika: iš gatvių ir skverelių teologijos. V.: Alma littera, 2006.
O baisiausia – šis tvirtas kaip Petras žmogus bando įteigti, kad kapitalizmo ideologija (MYLĖK PATS SAVE IŠNAUDODAMAS SAVO ARTIMĄ) tapati pagrindinei krikščionybės tezei – MYLĖK SAVO ARTIMĄ etc. Jis ramiai pateisina turtą ir garbę pamėgusius Lietuvos pranciškonus: Ir iki Pranciškaus krikščionybėje rasdavosi sąjūdžių, nekentusių turtuolių ir aukštinusių varguolius, tačiau jis pirmas ir vienus, ir kitus pavadino Dievo vaikais ir savo broliais. Tai buvo iššūkis ano meto vertybių hierarchijai. Ir milžiniška rizika. Lygiai kaip šiandien taptų skandalu pareiškimas, kad išganymas ateina ir į milijonierių namus. Kunigo pozicija aiški. O man aišku, kad ši pozicija – prisitaikėliškai skandalinga. JUK KAPITALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ – NESUDERINAMI! Tai tik apgaulinga dviejų valdžių simbiozė, visomis priemonėmis besistengianti apkvailinti paklusnias aveles – darbo jėgą ir dvasios parsidavėlius...

Don DeLillo. Kosmopolis. Romanas. Iš anglų k. vertė Aušra Simanavičiūtė. V.: Tyto alba, 2006.
Erikas Pakeris, dvidešimt aštuonerių metų multimilijonieriaus finansininkas, vieną 2000 metų balandžio dieną virsta šiuolaikiniu Ulisu, nes savo baltu limuzinu nutaria nuvažiuoti į kitą Niujorko pusę apsikirpti. Taip knygoje ir yra. Supistas jankis supistu automobiliu vyksta per supistą Niujorką. Supistas amerikoniškas Ulisas. Įsivaizduokit – apsikirpti! Pakeliui atsitinka daugybė už širdies griebiančių ir ašarą spaudžiančių nuotykių – tai kokia bombikė susprogsta, tai koks anarchistas tortą veidan teškia, tai koks protestuotojas gyvas susidegina, tai kokį teroristą apsaugininkai nušauna... Įprasta pasaulio galingojo kasdienybė savo valdose.

GYVENTOJAS. Gyvenimas
Moterys prisegamomis pėdkelnėmis nurašytos į istorijos šiukšlyną. Ten pat merdėja vyrai, užvedantys intriguojančius pašnekesius. Veidai pilki, ant drabužių blizga sidabriniu siūlu išsiuvinėti įvairūs žodžiai.
Paskui nuovargis ima viršų. Tenka iššliaužti iš šito urvo, užkopti stačiais grublėtais laiptais į gryną orą.
– Kaip sakė Oscaras Wilde’as, mada – tai bjaurumo forma. Tokia nepakenčiama, kad esame priversti ją keisti kas pusmetį, – iškošia pro dantis taksi vairuotojas, metęs žvilgsnį į šlitinėjančius šešėlius.
– Kaip sakė Vladimiras Volfovičius, mūsų mada aiški – arba Kalašnikovo automatas, arba doleris, – atkerta Oposumas.

RAMUNĖ BLEIZGIENĖ. Apie tėvą, kurio ilgimės
Luigi Zoja. Tėvas: istorinė, psichologinė ir kultūrinė perspektyva. Iš anglų k. vertė Rima Pociūtė. V.: UAB CIKLONAS, 2006. 350 p.

Norėtau gyvenimų pradėc iš naujo, ale tokį pacį. Parengė Emilija Liegutė

LAIMANTAS JONUŠYS. Protesto impulsas
Tekstas skaitytas LR laidoje „Kultūros savaitė“
Jokiu būdu nenoriu idealizuoti privačios nuosavybės, čia būna ir aklo godumo, ir kultūros interesų nepaisymo. Tačiau man keistas kai kurių kultūrininkų socialistinis požiūris, kad privatizavimas visada yra blogis, o valstybinė nuosavybė – gėris. Juk jeigu, tarkim, Vilniuje esančių Sapiegų rūmų, kurie dabar yra apleisti, pardavimo sutartyje būtų aiškiai nurodytos restauravimo sąlygos, autentikos išlaikymo principai, tai gal rūmams išeitų į naudą. O jeigu mes iš anksto įsitikinę, kad tokios sutarties nebus laikomasi, kad naujasis savininkas apgaus, tai mes pripažįstame, kad įstatymai Lietuvoje negalioja, kad teisinės valstybės nėra, mes iš anksto kapituliuojame prieš savivalę ir reikalaujame, kad viskas, kas vertinga, priklausytų tik valstybei, kuria visiškai nepasitikime.

RYTIS RADAVIČIUS. Keletas tekstinių nuotraukų (Pajūris, Žemaitija)
Juodkrantė. Sutemus ant nudžiūvusio medžio šakos tupi vienas kormoranas tamsėjančio mėlyno dangaus fone. Dar kartą pasidaro gaila Neringos augmenijos.
Kartena. Traukinio bėgiai iš po kojų, dešinėje – Kartenos geležinkelio stotis. Be užrašo, maža, dažyta, beveik žaislinė. Norėtųsi ką nors pasitikti, jeigu traukiniai čia kada nors sustoja. Muzikinis fonas už kadro: „Traukinio daina“.


RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s
Nori nenori, reikia pripažinti, kad apokalipsė prasidėjo.
Algis Kuklys, rašytojas
Ar tu pirksi automobilį brangiau ar pigiau, – automobilis kainuoja tiek pat.
Danguolė Nekrašienė, buhalterė
Protingo žmogaus negalima matyti.
Gintautas Trimakas, menininkas
Artėja vakaras, ir mes tą chaosą privesim iki tobulybės.
Almis Grybauskas, poetas ir vertėjas

Emilija Malinauskaitė. Kalbų dienai
Daugiau informacijos – www.ekd.ten.lt.

Kęstutis Nastopka. Atitaisymas
Praeitą savaitę išspausdintame mano pranešime „Knuto Skujenieko etika ir estetika“ pradingo poeto lyrinio epo antrosios dalies apibūdinimas.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


64605. kiskis p suraukes antakius2006-09-21 22:01
mes jus stebime. Eolės - kas cia dabar? paskutinio aiskiai kalba nesunorminta. jeigu manot kad mums sueis, tai labai klystate.

64606. kiskis p dar2006-09-21 22:02
jeigu tame paciame numeryje bleizgys ir bleizgiene - ar tai nera interesu konfliktas?

64615. kiskis [2006-09-21 22:13
dar šiur bei tur nesudeti akcentukai. Pajūris, pacį.

El. Redakcija: Ar dabar jau gerai? "pacį" - taip tur būc. Nemo juk leido.

64622. Onė2006-09-21 22:28
Noriu LM turinio. Kur jis?
Škac, mirtie, visada škac

64625. kiskis p2006-09-21 22:34
o as noriu marcipanu su ančiuviais. bet ner. pakentesi.

64626. ksikis p2006-09-21 22:36
du paskutiniai per smulkiai. gali isizeisti.

64672. Onė2006-09-23 01:52
Išsikviečiau santechniką
(Jau vyro kvapo pasiilgau)
Ieškojo jis ilgai iš kur lašai srovena
Aklys, nepastebėjo sukaitusios manęs
Išėjo...
Tik brūkštelėjo lape:
Sistema pertvarkoma.
Atsiprašome už nepatogumus.

Tegul...
Surasiu kitą ir atsiduosiu

64673. užuojauta2006-09-23 11:19
onei rudrai onei rudrai onei rudrai onei rudrai onei rudrai nei rudrai...

64676. aišv Onei2006-09-23 12:21
jooooooooo pravalas, kalbant lietuviškia

64680. ivs > toto 2006-09-23 20:37
Tai negi negali atidaryti tų 7MD ir L&M? Tu gi viską moki, kai nori. Pasistengtum, jei ne dėl Onės, tai nors dėl asimetriškos penktos kojos.

64681. rudra > užuojautai2006-09-23 21:29
Užuojauta, kas tau? Sakau, gal įsimylėjai mane? Nes kitos nesumazgau priežasties, verčiančios tave valkioti mano garbingą vardą visai, sakyčiau, be reikalo.

64683. toto2006-09-24 04:36
Patikrinau šioje svetainėje įdėtus L&M, 7MD link`us. - Tuščia vieta (klaidingi, pradžios turi būti http://ct.svs.lt/). Parodai (o gal pajuokai) išstatyti nabašnikai. Zakristijono smilkalų kvapas gaubia ir "UŽUPIO ŽURNALĄ", nesusimokėjusį už savo svetainės išlaikymą. Šitos pačios chebrytės pradėtų plakt, neįgyvendintų, pusiaukelėje pamestų smirdinčių putėsių pilnas inetas. Geriau nesugalvosi: "Norėjome kaip geriau, o išėjo kaip visada", - taip skamba įteisintos užupiečių degradacijos motto, pakabintas įeinant į numarintos internetinės svetainės kapines.
Toks vaizdas, kad visur kur tik savo ranką prideda Mykolas OK, geros idėjos apsiverčia šūdina puse į viršų.
Nereikia stebėtis, kad ir infantilios saviraiškos okupuotam ŠA medeliui sunkūs laikai. Kiek dar atsilaikys dergiamas? Nesuprasi savininko idėjos... Mano protu neina suprast kokiu meniniu ar tai moksliniu tikslu, gal iš didelio rašto, ar dėl įgimto sutrikimo tolerancijos čia leidžiama seiliotis ir šlapintis visiems kas netingi. Apmyžtas garsus palikuonis jau antri metai gąsdina skaitytojus, o tuo tarpu samdytas santechnikas ir vėl gimdo naują mitą...
M2C
Ps. šia tema nediskutuosiu.

64685. užuojauta rudrai2006-09-24 06:39
tavo vardas garbingas tik tau pačiai. Bet gailestis suėmė, kad neturi kur išlieti savo sau garbingų minčių, kurias liedavai LM, tai ir pareiškiau užuojautą. Bet čia pas jus tokia tvarkelė, kad gal ŠA esi kitu nicku - negi dabar stilistinę komentarų analizę atlikinėsi - jei taip, žinoma, turi erdvės savo grafomaniškiems polinkiams išskleisti.

64686. A. Achmatova > užuojautai2006-09-24 08:40
От подобных оговорок всякий вспыхнет взор...
Я люблю тебя, как сорок
ласковых сестер.

64687. Juozas Erlickas :-( 2006-09-24 08:44
Kas daug kentėjo, tas daug supranta. Supratingas žmogus man – mielas. Todėl ir kankinu pačią.

64688. miestė - toto2006-09-24 09:05
nediskutuosi tai nediskutuosi. bet gal atsakysi i klausima infantiliai butybei: kas toks yra apmyztas garsus palikuonis ir kas samdytas santechnikas. atsiprasau uz smalsuma.

64694. miestietė2006-09-24 12:36
nenoriu kabinetis bet ar taisyklinga sakyti "mes buvome laimingi gyvenimu"? cia apie pirma istraukele. viso laikrascio dar neskaiciau. bet is tos istraukeles susidare ispudis kad vaikinas romantizuoja jaunystes nepriteliu ir piesia ji pilkomis bet siltomis spalvomis del to kad garantuotai skaitys jo zmona. isiteikineja, taip sakant. bet tikiuosi dar nusipirkti laikrasti nes yra recenzija kuri mane domina. o jusu, mieli skaitytojai, rodos niekas nebedomina. gal ruosiate sau ziemos migi is rudens gerybiu. kas ten jus zino, pavadinsiu tiesiai, ruksnos jus uzsirauke.

64695. m2006-09-24 12:37
idekite "k" kur praleidau, brangieji. is anksto dekinga.

64701. rudra > miestei2006-09-24 18:10
http://www.photoline.ru/photo/985575367
Nieko gudriau nesugalvojau panorusi atsiliepti į balsą tyruose.

64702. miestė rudrai2006-09-24 19:03
http://www.starr-art.com/ ka isknisau.

64703. miestė - rudrai2006-09-24 19:12
http://www.artchive.com/artchive/B/botero.html#images, http://www.marlboroughgallery.com/artists/botero/artwork.html o cia kas man grazu.

64705. ivs :)2006-09-24 20:18
Jau yra 7md

64709. m2006-09-24 22:05
kioske. bet kioskas uzdarytas.

64718. ivs 2006-09-25 01:53
Mieste, pripraskite vedžioti pelę. Webe, kaip minų lauke, pilna hyperlinkų.

64720. Onė2006-09-25 02:12
Na ir kas. Jai kioskas uždarytas. Kur gaus, vargšelė, alaus?

64723. Onė2006-09-25 11:23
Viso. Grįžau į savo žalias lankas

64724. m - onei2006-09-25 11:41
gana nykios ir tuscios tavo zalios lankos. kad tik nereiktu sugrizti uodega pabrukus.

64725. Literatūra ir menas2006-09-25 12:02
Atsirado Literatūra ir menas http://ct.svs.lt/lmenas/

64726. Onė>m2006-09-25 12:04
Klysti žmogiška, ar ne, Tamsta?

64727. Onė2006-09-25 12:12
Bet vis tiek apgavo - 3 numerių nėra. Gal daro "bibliografine retenybe"? Bet, ko gero, priežastis lietuviškos kasdienybės - paskelbė slaptus VSD dokumentus.

64728. m - onei2006-09-25 12:16
o ziū, kas sugrizo. gal ir eiliu kraitele atsinesete? pabrekite mums sio bei to. pradziuginkit surambejusias sirdis.

64729. Onė>m2006-09-25 12:19
Tik pamojuot rankute. O "eilių" pilnos žalios lankos. Net supykino. Eikit ir skaitykit, o perskaičiusi permąstykit

64730. Onė>m2006-09-25 12:22
Jūs ką, prie kompo tik kelios dienos? Įpratimas - antras prigimimas? 64683. toto "užmetė" mintį, taigi atkapstyti LM buvo nesunku.

64731. m - onei2006-09-25 12:22
kaip reikia eiles permastyt, gal jus zinote?

64732. m - onei2006-09-25 12:24
gal ir nesunku buvo atkrapstyti (jusu akimis) bet troskulio didelio nebuvo.

64744. Onė2006-09-25 13:11
Patiko nuoroda 64725. Tik dabar pabandžiau. Ačiū, pralinksminot : - )

64756. Onė2006-09-25 14:12
Nors filosofiškai įvertinus, nuoroda gal ir atitinka tiesos kriterijus.

64789. Jonas2006-09-25 17:25
Šįkart Bleizgio kūrinys visai nieko, nors tikros pavardės erzina, pvz., Viliūno.

64790. koja2006-09-25 17:27
o kokios buna netikros pavardes?

64791. Ll2006-09-25 18:07
Mane dar labiau erzina netikros pavardės, kaip pvz., Gyventojo tekste - Statkaus pavardė...

64792. kojai2006-09-25 18:09
Meniniam tekste - išgalvotos, t.y. realių asmenų, jei jie yra prototipai, - pakeistos.

64793. koja2006-09-25 18:11
kadangi Viliuno asmeniskai nepazistu tai man ir neuzkliuvo.

64794. koja2006-09-25 18:13
o is kur jus zinot kad Statkus netikra pavarde?

64795. Ll2006-09-25 18:14
Todėl, kad rašo apie J.Statkevičių...cituoja jį.Skaičiau - žinau.

64796. koja2006-09-25 18:19
ar jus sukates mados pasaulyje?

64797. Ll2006-09-25 18:25
Aš sukuosi skaitytojų pasaulyje:)

64799. mieste2006-09-25 18:30
o gaila kad tik skaitytoju. buciau paklaususi kodel gi nei viena ponia neuzsisake pas juozuka sukneles Anglijos karalienes vizitui. Ir Juozukas liudnas ant kazkokio protingo zurnalo virselio su uzrasu "atstumtasis".

64800. koja2006-09-25 18:31
oi, atsiprasau, "koja".

64801. Ll2006-09-25 18:51
Gal tos ponios, t.y. "ponios" bijo, kad jų neišvadintų pilkom bulvėm, kaip Loretos G....?:)

64802. koja2006-09-25 19:28
ai, "ponios" issigando kad ir jas nugrimuos kaip Drakulas.

64803. ivs > mst2006-09-25 19:54
Kodėl koja, kodėl pūkutė? Kas jus įkvepia vis naujiems vardams?

64804. koja2006-09-25 19:59
tai nerimstanti komjaunuoles dvasia.

64809. miestė2006-09-25 20:52
idomiausia kad statkevicius buvo pakviestas i "kulturos" laida kuri isvirsta i nezinia ka. ana karta buvo ceretelis, senas bezdalas, komunistu subinlaizys ir issigimelis. dabar sitas grazuolis juoda garbana ir melynu saliku. o vedantysis asilas debilas nesusigaudo apie nieka, tik savo durackomis pastabomis bando dalyvauti. negi nera kas ji pakeistu. bet turbut visiems gerai.

64812. citramonas2006-09-25 20:56
Oi, mieste, kaip aš tau pritariu, žiūrėdamas tą "kultūrą" , galvojau daugmaž tą patį...

64876. rolkie-pukensan :)2006-09-26 13:15
ooooo..as turiu tos knygos maketa.. sakyciau slykstoka kaip reikiant. bet nuotaikai sugedus galima paskaitinet :D jei kam reik,galiu i pasta permesti :D o kulturos laida,tai atrode idiotiskai su tuo narcizu.. feeeee..

64882. kvailutė2006-09-26 15:08
kokius penkis kart metuose atsiverčiu televizorių, ot imk ir pataikyk ant kultūros laidos su statkevičium. nusprendžiau bent jau penktadaliu sumažinti televizoriaus žiūrėjimą. tiesa, muzikologas patiko.

64886. e- jei nors vienas kas istars "uzknisai",- atsiknisiu2006-09-26 16:14
"Neparasiau, kad draudziu. Bet ar is to seka, kad as leidziu?", "draugas ten jūrų liūtus treniruoja.", "Gal as visai samoningai parasiau bugtai?", "Kalba yra salygina ", "Karšto kraujo dvelksmu grafomanas nuskrido", "ziuriu is auksto. 64814. :)e - m "auksto". kuriam skiemeny kirtis?", "kokius penkis kart metuose atsiverčiu televizorių,"

64891. Cyptyp2006-09-26 19:33
Vieną gražią praėjusios savaitės dieną mėginau pritaikyti miestui tokį kažkodėl įstrigusį galvon sakinį iš DeLillo "Kosmopolio": "Vyras moteriškais drabužiais vedžiojo septynis elegantiškus šunis". Tiesioginio atspindžio surasti, aišku, nesisekė, nereikėjo nė svajoti. Dairiausi bent ko panašaus į Vyrą, galintį vedžioti Septynis Elegantiškus Šunis. Vieną pastebėjau iš toli - skuodė per gatvę, lankstus, nedidelis, juodai apsirengęs, galima sakyti unisex stiliaus. Galėtų būti choreografas ar netgi balerūnas, bet yra turbūt programuotojas. Na, nesvarbu, Septyni Elegantiški Šunys jam labai tiktų, manau, nepadarytų jiems gėdos, nors gal pernelyg pasitikiu. Bet kur kas geriau tiko, kai ėmiau perrašinėti scenarijų: Vyriškais drabužiais apsirengusi moteris vedžiojo septynis elegantiškus šunis. Pridėjau aukštakulnius, grakštų liemenį ir t.t. Keičiau ir improvizavau. Tik tam, kad pasimėgaučiau SEPTYNIAIS ELEGANTIŠKAIS ŠUNIMIS, kurie nepakito ir kuriems nieko pridėti nereikėjo. DeLillo "Kosmopolį" prisiminsiu (kol sugebėsiu) dėl tų šunų. Visai ne per menka priežastis.

64893. Cyptyp2006-09-26 19:43
Paskui galėsiu fantazuoti, kaip iš paskos moteriai laibu liemeniu, vilkinčiai vyrišką kostiumą, Egzotiškos išvaizdos tarnaitė vedė kitus Septynis Elegantiškus Šunis. O dar vėliau mano iškrypusi vaizduotė sugalvos karietą, kurioje pagyvenęs vyras iš paskos moteriai ir jos tarnaitei vežė trečią partiją elegantiškų šunų. Jis dovanodavo tuos šunis savo jaunajai meilužei ne po vieną, o po septynis. Veiksmas tegali vykti, aišku, tik Bulonės miške. Na, o Niujorke filmuojamas tęsinys - "Septyni Šunys"2,3 ir t.t.

64895. to Cyptyp2006-09-26 19:50
Oi, jokios stiliaus vienoves :)) Tokiai moteriai ir jos sunims prie veido nedera joks meiluzis, nei karietoje, nei salia jos! Geriau sukurkite meiluze :).

64896. xX2006-09-26 19:53
Paskaitau Cyptypo jazzą, ežero daidžestą, kvailutės kitą matymą, etc etc etc - ir pajuntu Visatos kvapą, tokį rudeniškai nostalgišką. Pabūnu ir ten, ir štai ten, ir netgi ten. Ir visa tai šios dienos nuotaikoje. Prieš pora valandų popietiniame miege sapnavau savo tvenkinį, o jame be mažesnių žuvyčių buvo viena dvimetrinė. Kviečiau visus pažiūrėti, visus jus. Turėjot girdėt...

64897. miestė2006-09-26 19:56
kokios veisles sunys yra elegantiski?

64898. Septynios Elegantiškos Moterys2006-09-26 19:56
Štai tau vyryriška svajonė - pačiam apsirengti moteriškais drabužiais ir vedžioti tuos prakeiktus šunis. Patikėkite, elegantiška moteris turi įdomesnių užsiėmimų, negu meilužiai ir jų šunys.

64901. e - Turėjot girdėt..2006-09-26 20:19
as girdejau, tik kad darbadienis - visi labai busy as a bee -ne zuvys galvoj ir ne zuvys darbotvarkej.

64902. m 2006-09-26 20:33
o as maniau kad vestuviu fanai prisiploje prie teliko nes rode izymybiu vestuves. visa lietuva mato izymybes veida ir jos isrinktojo, kai istariamas lemtingasis "taip". jis - tvirtai bet svelniai, ji - snabzdesiu, pries tai padariusi kelias grimasas ir uzvertusi akis. po to juos sveikina kitos izymybes ir skamba cicino dainos. kaip toj dainoj: geras daiktas yra tlevizorius, vos tiktai pabudes as galiu matyti jus, pasaulio vaikai. pasaulio vaikai.

64906. Cyptyp2006-09-26 21:18
Aš irgi nežinau, kokios veislės septyni šunys yra elegantiški. DeLillo to nenurodo. Taigi derinau visokius. Tingi neišradinga vaizduotė banaliai siūlė didelius baltus iškvėpintus pudelius ką tik iš kirpyklos. Na, žodžiu, stereotipai ir archetipai nepaleidžia. Gali būti ir septyni madingi skaiterjerai. Jorkšyro terjerai gal per mieli ir juokingi, kad būtų elegantiški? Puikiai atrodytų liekni smaugti per liemenį kas ten tokie... skalikai kažkokie, kur lenktyniauja, o žmonės už juos kaip už arklius stato.

64907. e - ten tokie...2006-09-26 21:27
vargas su vaikais meskerionej, o su diletantais -kinologijoj. kurtai tai,- kurtai. o elegantiskiausi ir elegantiskai dvasingiausi yra vokieciu bokseriai (tigriniai) ir vardais "bilas" ar pan.

64910. mieste2006-09-26 21:44
taigi standartiskai skalikai. nes paveiksluose taip. o jeigu septyni pirmi sutikti gatveje, isprausti ir susukuoti. palakinti. dideli ir mazi. linksma kompanija. nusibosiu, bet - per tv - rode mazus sunkiukus apie kuriuos instrukcijoje rasoma kad "jie auginami po viena, du arba gaujomis". ta moteris is tv augino gauja. bet ji keistuole.

64933. rūkas2006-09-27 07:36
taigi skalikai...ar šuo loja ar žąsys gagena, vistiek taspats.niekas nekreipia dėmesio, neidomu, toks balsas i dangų neina. veltui stengiatės, štiš žąsys.o šuniui dar ir lazda bus paleista. tik tiek kad jie kartais gerai sargauja. ir vistiek pamažu, nepakeis ateis, išauš rytas

64938. kvailutė2006-09-27 09:35
man elegantiškas šuo būtų afganų kurtas. aišku, iššukuotais, menkiausią judesį subanguojančiais gaurais. tik bijau kad iš už septyngubos elegancijos nebesimatytų juos vedžiojančio(s), nepriklausomai nuo to, kokie rūbai dengtų laibą taliją ar liekną krūtinę.

64948. Pasipiktinęs2006-09-27 12:12
Kas čia pes debilų svetainė? Šiaurės Atėnai atidarė langelį Vasaros gatvės stacionaro gyventojams? Vietoj aminazino porcijos?

64950. m2006-09-27 12:27
debilai irgi zmones.

64952. Ll2006-09-27 12:46
Man tai gražiau, kai moteris eina su vaikais, o ne su šunimis...

64954. Cyptyp2006-09-27 13:18
Gal tegul vyrai eina su moterimis, moterys su vaikais, vaikai su šunimis... Šunys su katėmis, katės su pelėmis...

64955. Cyptyp2006-09-27 13:23
O čia ne tik debilų svetainė. Čia dar, kaip girdėjau, ir degradų svetainė. Ir padarų, gyvenančių po grindimis, svetainė. O nuo savęs pridurčiau, kad mano sąmoningomis pastangomis čia tuštuolių beidėjiškų dekadentų estetų svetainė. Visokių yra, visokių reikia. Kam nepatinka, tas diegia savo diversijas.

64957. Ll2006-09-27 13:25
Jo - redaguoju --- tegul moterys eina su vyru:)

64961. miestė - cyptyp2006-09-27 13:47
ar jus cia mus peikiate ar giriate?

64963. Ll apie tuos,kurie čia gyvena2006-09-27 13:49
---jie turi tiek proto, kad tapo bepročiais.

64993. e - JUK KAPITALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ – NESUDERINAMI! 2006-09-27 17:13
o saudymas is lanko ir sachmatai - suderinami? o imanomas seksas tarp varnos ir karoso?

65001. m - e2006-09-27 19:07
tarp varnos ir karoso seksas imanomas nes varna moteriskos gimines o karosas vyriskos.

65016. Artūras iš Vilniaus2006-09-27 23:40
iš tiesų - moterys, mūsų išsigimėlių pasiilgsta ir net myli. Gal švelniau su jomis, bičai. A?

65039. lavanda :-) 2006-09-28 10:53
Man labai patiko Juozo Erlicko komentaras.Vien del jo ateisiu cia ir kita karta.

65060. Elitinis Runkelis gryzta I.2006-09-28 23:59
KOL KAS AS NEMATAU IR NEGIRDZIU, TACIAU ZINAU..ZINAU, KAD YRA TIK DWI TIESOS. WIENA PRIKLAUSO MAN, KITA JAM..TODEL, NEIMANOMA RASYTITI, KAI NEZINAI..IR NEIMANOMA SKAITYTI, KAI MATAI GIRDYMA.. :))))))))))))))))

65061. ivs > Elitiniam Runkeliui2006-09-29 01:22
Ko rėki? Ne kurti juk čia susirinkę.

65201. pritariu pasipiktinusiam2006-10-03 08:07
nieko geriau ir nepasakysi. Net delfyje tokių iš vasaros g. mažiau pasitaiko nei čia.

65273. ohoj2006-10-04 16:53
to 64876. rolkie-pukensan :) gal imestumet man knygos maketa, kaip praneset, i mielamergyte@yahoo.com Is anksto dekinga.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:29:01 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba