ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-06-23 nr. 802

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (51) • GINTARAS BLEIZGYS. Dar (26) • LAIMANTAS JONUŠYS. Masinės kultūros šešėlyje (4) • -js-. Sekmadienio postilėSERGEJ SMIRNOV. Futbolas vs politika (1) • ROGER SCRUTON. Freudas fantastas (1) • GYVENTOJAS. GyvenimasSIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojaiGINTARĖ ADOMAITYTĖ. Nemokami pokalbiai (4) • SARA POISSON. Spuogai (1) • GRAŽINA CIEŠKAITĖ. EilėsALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS. ImprovizacijosDaktarų CASTORO IR POLLUXO kolektyvinės psichoterapijos seansas internetinio beprotnamio gyventojams. Virtualus beprotnamis (131) • Parengė Emilija Liegutė. "Kelių in Lietuvų man širdzis rodė..." (13) • RIMTAUTAS RIMŠAS. Jūrininko dienoraštis (1) • LAIŠKAI (227) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


GINTARAS BLEIZGYS. Dar
Mane taip mokė Kačergis Druskininkuose. Mokė būti medžiu. Kai nervai pakrinka, visokie nerimai per nervus, kaip vėjas per besišiaušiančią žolę, suktis ima, reikia būti medžiu. Kai bijai, kad nupūs, kad pasaulis dantis išmals, – būti medžiu. Medžiai neturi nerimo, turi didelę didelę kantrybę, ramybę per visą pasaulį, medžiai dešimtmečiais stovi nepajudinami, iš lėto, labai iš lėto linguoja, bet jie įaugę į žemę, jie neišgąsdinami, neišmušami iš vėžių, iš vietos, ramybė ateina iš medžių, neįveikiama ramybė, begalinis lėtumas.

LAIMANTAS JONUŠYS. Masinės kultūros šešėlyje.
Kultūros komentaras, skaitytas Lietuvos radijo "Kultūros savaitės" laidoje (VI.17)
Globalizacija – dar vienas reiškinys, neva kaltas dėl masinės kultūros viešpatavimo. Iš tikrųjų paspartėjęs ir palengvėjęs tarptautinis bendradarbiavimas leidžia veiksmingiau plisti visokioms idėjoms, taip pat ir masinei kultūrai. O jai plintant randasi niveliacijos požymių, bet egzotiška įvairovė taip pat skleidžiasi sėkmingiau, štai jau į lietuvišką "Poezijos pavasarį" atkako net Čingischano palikuonys.

-js-. Sekmadienio postilė
Bet kaip tik dabar ir pasiveja mokytojo žodžiai apie bailumą ir tikėjimo stoką. Jaukią vasaros atmosferą siūlęs paveikslėlis apsiniaukia. Ne, ne būsimos audros išgąsdino ar kad Evangelija sodina Kristaus mokinius į menką ir nesaugią valtelę, o ne į okeaninį lainerį. Išsigandau pastabos, kad valtyje viskas galėjo būti kitaip. Ne pagal šio gyvenimo dėsnius. Jie čia rodėsi tokie mieli ir taip tinkantys Evangelijai, tačiau pats Jėzus ir vėl pasiliko anapus jų. Miegančio mokytojo vaizdas turėjo reikšti, kad jis ištikimai budi ir sergi savuosius. Turėjo būti mokinių tikėjimas, leidžiantis jam tarsi nematyti ir negirdėti, kad aplinkui siaučia audra. Saldusis "viskas kaip gyvenime" graudžiai purtė ir žadino jį, vandenų ir vėjų Viešpatį, kuris niekada nesutiks būti kas nors mažesnis, net jeigu jį matysi miegantį ar kenčiantį, ar mirštantį.

SERGEJ SMIRNOV. Futbolas vs politika
"Russkij žurnal", 2006.VI.8. Vertė Vitalijus Šarkovas
Pranešimai, kad į pasaulio čempionatą rengiasi atvykti Irano prezidentas, vienas iš pasaulinės politikos enfant terrible, patvirtina šią nuomonę. Visus pirmiausia domina ne tai, kaip Irano prezidentas palaikys savo šalies rinktinę, o ką jis dar pasakys apie Holokaustą ir branduolinį ginklą, kuriuo Iranas nustums Izraelį į jūrą. Todėl visi su ypatingu susidomėjimu laukia jo pasirodant Vokietijoje. Kitas skandalas grupių etape laukiamas per Vokietijos ir Lenkijos rungtynes. Istoriškai šių šalių santykiai labai įtempti: per rinktinių rungtynes vokiečiai neatsisako malonumo priminti lenkams daugybę pažeminimų, taip pat ir 1939-uosius. Lenkai atsimoka jiems ta pačia moneta. Spauda tik įpila žibalo į ugnį. Todėl neišvengiamai kils su šiomis rungtynėmis susijusių konfliktų, iš anksto nulemta ir nekompromisiška aistruolių priešprieša. Be to, reikia turėti omeny, kad lenkų futbolo chuliganai (radikaliai nusiteikusiems aistruoliams labiau tinka šis pavadinimas) vieni stipriausių Europoje, o nuo Vokietijos juos skiria labai mažas atstumas ir jam įveikti nereikia nei daug pinigų, nei laiko.

ROGER SCRUTON. Freudas fantastas
"Spectator", 2006.V.6. Vertė Laimantas Jonušys
Ypač sunku atpažinti tikrąją Freudo genijaus esmę, kuri glūdėjo ne jo teorijose – jos yra paistalai – ir ne jo praktikoje – ji buvo šarlatanizmas su įkvėpimu, – o jo apstulbime. Freudas matė slėpinius, kur kiti matė faktus. Jis įžvelgė, kad tėvų įtaka vaikams plinta giliom slaptom vagom, kad ji pasireiškia visuose jų būsimo gyvenimo aspektuose – ir lemtingiausiai lytinio geismo srityje. Jis gilinosi į kaltės, nerimo bei liūdesio slėpinius ir stengėsi juos perprasti. Jį stebino anekdotai ir sapnai, ir jis kurioziškai traktavo jų prasmę. Ten, kur kiti matė sumaištį ir ekscentriškumą, jis įsivaizdavo sielos ligas ir kilo į žygį prieš jas. O ligos istorijose jis pateikė neužmirštamų sugniuždytų žmonių portretų – aplink tuos trūkčiojančius gyvėsius jis stypčiojo kaip šakalas, atplėšdavo nuo jų gabalus ir iškeldavo į šviesą, kurią pats vaizdavosi esant mokslo šviesa, bet iš tiesų tai buvo vaizduotės šviesa, permainanti viską, ant ko ji krenta.

GYVENTOJAS. Gyvenimas
Vilniuje pražydo ir kvepia akacijos, primenančios Krymą ir Čechovą. Kvapai juk nekinta, vadinasi, jie atsklinda iš dingusio pasaulio. Čechovas viename paskutinių laiškų žmonai rašo iš Jaltos: "Tu klausi, kas yra gyvenimas? Tai visai tas pats kaip paklausti – kas yra morka? Morka yra morka, ir daugiau nieko nežinoma".

SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojai
Tam, kad suprastum kitą žmogų, pirmiausia reikia jį išklausyti ir įsiklausyti.
Tai yra sunku.
Tam, kad suprastum poeziją, reikia dar didesnio įsiklausymo ir įsigyvenimo. Į žodžius ir į tai, kas už žodžių. Tyloj.
Tam, kad suprastum ir galėtum žavėtis kitakalbe poezija, dar sunkiau.
R. teisus, reikia pažinti, labai gerai pažinti kitos tautos mentalitetą.
Ką ir kalbėti, kad reikia kalnus perskaityti knygų ta kalba. Kad jaustum tą kalbą.
Dėl to poezija yra toks "sunkus darbas". Subtiliausioji iš kalbų. Muzika, atskambanti iš labai toli ir iš labai giliai.

GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Nemokami pokalbiai
Jie yra nuėję be galo ilgą kelią – tie mūsų tėvai ir mamos, tetos ir dėdės beigi kaimynai. Kur kas ilgesnį nei mano bendraamžiai. Ir sunkesnį, ir sudėtingesnį. Kol mus augino, labai stengėsi, kad būtume geri ir mandagūs. Dabar graužiasi, kad netapome turtingi.

SARA POISSON. Spuogai
Tviskantį ir prasmių pilną kultūros palikimą, jo aptarinėjimą ir atsidavimą kultūros kontekstams laikau pavojingais priešais savo vaikystei, visų kitų žmonių vaikystei ir paauglystei bei visos žmonijos vaikystei. Turiu galvoje kiekvieno individo gyvenimą iki brandos, taip pat bendruomenes, kurias mes vadiname pirmykštėmis arba primityviomis. Bet pirmiausia – pasakysiu nesigėdydama – aš niekaip negaliu atsižadėti gynusi savo pačios nesubrendėlišką gyvenimo laikotarpį. Vis dar tebeginu (slapta, jei tik kas neišprovokuoja) savo ankstesniąsias svajones, tarkim, tokias kaip tapti karvių melžėja, įgyti galios vadinti savo karves vardais ir atpažinti jas iš snukių bei ragų, turėti "gerą vyrą", gyventi vienkiemyje, taip pat svajonę stoti į vienuolyną. Ši svajonė buvo viena stipresnių ir iš visų beviltiškiausia.

GRAŽINA CIEŠKAITĖ. Eilės
  [...]
  Metafizinius daiktus darai iš bekalbės tylos,
  medituoji jos dvasinį lauką, ir laiko nelieka.
  Dievas laukia tarp daikto ir žodžio. Esi iš salos.
  Savo skrendančio kūno bijai, nesapnuodavai niekad.

  Kambarinė vienatvės gėlė, sužeistoji žolė,
  tavo knygose žodžiai seni, vienas kitą pamiršę.
  Neša Judo šešėlį per juodą visatą strėlė,
  ir dangaus mėnesieną sapnuoji kaip grožio paviršių.
  [...]

ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS. Improvizacijos
  [...]
  Vėl girgžda vėtrungė, vėl žiba priemiškio žaltvykslės,
  Vėl iš po žiemos slenksčio galvą iškiša žaltys.
  Pro pagonišką praamžių aidą ir išgąstį.
  Susirenka kieman visõs parapijos visi išgamos.
  Skersgatvio nišose slepiasi akvareliškos žiemos, –
  Kaip visą šitą grožį į vieną glėbį suėmus.
  [...]

Daktarų CASTORO IR POLLUXO kolektyvinės psichoterapijos seansas internetinio beprotnamio gyventojams. Virtualus beprotnamis
Mes esame tik uždraustas visatos internetas, į kurį kartkartėmis įsilaužia hakeriai. Juos mes vadiname ufonautais. "Šatėnai" – konspiracinis tokių ufonautų butas. Čia keičiamasi informacija ir verbuojami agentai. Be to, per spausdinamus tekstus perduodama užkoduota informacija kitiems kosmitams, gyvenantiems Lietuvoje. Kiekvieną tekstą galima visiškai kitaip perskaityti, tik reikia žinoti tam tikrą šifro raktą. Vertimai – tai toks pat, tik užšifruotas pranešimas, siunčiamas mums užsienio ufonautų. Jie dažniausiai praneša apie vyrų juodais drabužiais pasirodymą, bet kadangi šie vyrukai turi per daug darbo Amerikos žemėje, tai Lietuva visiems ufonautams tiesiog kurortas.

"Kelių in Lietuvų man širdzis rodė..."
Parengė Emilija Liegutė
Tadu mūs namuose buvo linksma: tėvas grajino smuiku, brolis akordeonu. Prisirinkdavo jaunimo, šokom, dainavom. Aš labai dzidelį pasisekimą turėjau: maža, ale spritna. Bernai iš paskos cūgais ajo. Sykį krikštamotė klausa: "Ar bėga bernai iš paskos?" Sakau, bėga. "Tai aš tep išvaražinau. Kai nešau krikšcyc tavi, tai paėmiau an rankų ir bėgu. O krikštatėvis iš paskos! Už tai ir bernai paskui tavi bėgioja!"

RIMTAUTAS RIMŠAS. Jūrininko dienoraštis
Pabaiga. Pradžia Nr. 21
Žiūriu atgal. Vandenyje nelieka pėdsakų. Jeigu neprišiukšlini. Jūra nenutiesi kelio. Kad galėtum parodyt – va čia mano keliauta. Va čia mano pėda įminta. Ar koks keiksmažodis ant tūkstantmetės sienos iškeverzotas. Trys tūkstančiai mylių. Forštevenis perskiria vandenį, pakyla nedidelė bangelė ties laivo priekiu. Dar viena – ties paskuigaliu. Dar kiek lieka matoma tarsi brydė pievoje – kilvateris. Paskui jūra susilygina, tarsi ir nebūta čia mūsų. Nejaugi taip nieko ir nelieka? O jeigu taip – kaip pasakoje – siūlelį nueitu keliu ištiesus? Patį ploneliausią. Tiesiai iš širdies. Kad galėtum sugrįžti. Kad galėtum kitam tą kelią nupasakoti. Juk kelionė ir yra pradedama širdimi. Ne mano tai pramanas. Taip radau, taip ir paliksiu.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


58489. Cyptyp2006-06-22 09:09
Meniu kaip niekad patrauklus. Beveik tikra gurmanų puota. Ir sveikų natūralių produktų yra. Tai pasakykite, kas čia nevalgoma?

58491. geras ponas2006-06-22 09:13
nevalgomi spuogai ir arklių užkalbėtojai - ypač vegetarams

58494. pinavija2006-06-22 09:15
Bus įdomu paskaityti CP:) O spuogai iš tikro parašyta - poison, tad tikrai bus nevalgomi gal:)

58495. Cyptyp2006-06-22 09:23
Pirmiausia užsirašysiu į priėmimą pas daktarus. Paskui surizikuosiu ir užsisakysiu keptų spuogų. Paskui gydysiuosi natūraliais lietuviškos žemės produktais, Adomaityte...

58535. CyberAnthony2006-06-22 16:23
Kaip sakoma, medice, cura te ipsum.

58559. ivs :)2006-06-23 07:06
Jochaidy, mieste, pažiūrėkit, GB "Dar" - nuo manęs nusirašė.

58564. m- ivs2006-06-23 09:30
mano mociute dziaugdavosi jeigu pamatydavo kita moteri tokia pat suknele kaip ir jos. sakydavo, vadinas, ne man vienai tokia grazi. gal tik taip sakydavo. "moteru neuspaisysi" sake Pukuotukas vel atejes i mada. ar panasiai. beje, nusirasineti - nuodeme ar tiesiog gyvenimiskas miklumas?

58565. m2006-06-23 09:31
bet jus teisi, is tiesu jochaidy.

58567. ivs2006-06-23 09:51
Miklumas. Nes nusirašyti galima iš tolo. Iš anksto.
Kartą per literatūros "temą" nutariau parašyti tą temą (nebepamenu kokią) taip, lyg būčiau mano draugė, kuri mokėsi paralelinėje klasėje. Kadangi ji buvo mano sielos draugė, kaip dabar įprasta sakyti, tai sau duotas višuždavinys buvo nesunkus - žodžiai, mintys liejosi kaip iš viedro. Ir ką gi? Mokytoja suglumo, nes parašyta buvo kone identiškai. Aš "atspėjau" ne tik stilių, mintis, bet ir pačią temą (jų būdavo trys). Beje, jų klasė temą rašė sekančią dieną. Atsimenu tą keistoką būseną, kai nešiojausi to eksperimento paslaptį. Mokytoja išsikvietė ant kilimėlio mus abi ir rūsčiai klausia: "Tai kuri nuo kurios nusirašėte?"
Tada išmokau pamoką - "nusirašyti" galima net ir gyvenimą, bet tai nebus tavo, o atsakyti turėsi, kaip už savo :)

58568. ivs > mst2006-06-23 09:54
Nuostabi jūsų Močiutė. Tikra Moteris. Ne odaliska.

58569. m - ivs2006-06-23 10:22
tikrai, mano mociute man buvo tikra likimo dovana. niekada nebusiu tokia kaip ji.

58570. Cyptyp2006-06-23 10:23
Paaiškinimai IVS. Pirmasis nuo prokuroro. Gąsdinantis. Vadinasi, jūs abu nusirašėt nuo kažko trečio. Surinksim įkalčius, iškelsim bylą, nuteisim. Antrasis paaiškinimas nuo Bulgakovo. Guodžiantis. Idėjos sklando ore. Trečias nuo fizikų. Egzistuoja Žemės informacinis laukas. Klausimas nuo Cyptyp: ir kaip jūs sugebėjot prilįst abu prie to informacinio lauko ir nusipirkt tą pačią idėją? Ir kaip jūsų nenutrenkė?

58571. jechidna - cyptyp2006-06-23 10:26
mirtinai nenutrenke bet pasekmes jauciamos.

58572. m2006-06-23 10:30
atsiprasau ivs, susipainiojau. perskaiciau "klausimas cyptypui". maniau kad jam krimstelesiu bet netycia kliuvo jums. nors gal ir jums visai tinka.

58573. ivs2006-06-23 10:49
Net labai tinka. Atsakymas Cyptyp: "Šatėnai" – konspiracinis ufonautų butas. Čia keičiamasi informacija ir verbuojami agentai. Be to, per spausdinamus tekstus perduodama užkoduota informacija kitiems kosmitams.

58579. m - ivs2006-06-23 11:21
na jusu atveju tai greiciau persikunijimo dovana. kosmitai savo ruoztu zinoma.

58582. ivs > mst2006-06-23 11:28
Tai gal tada galima, aš persikūnysiu į jūsų Močiutę? Vieta juk vakuojanti?

58583. m - ivs2006-06-23 11:30
galite pabandyti. nors man jus patinkate kokia esate.

58585. bri2006-06-23 11:55
Jopshtararai! Ivs apie medzius dar geriau parase. Sakot, informacinis laukas...

58587. paločki stukaločki2006-06-23 12:09
noreciau atkreipti trintuko demesi i tai kaip cia pastaruoju metu yra keikiamasi.

58589. m2006-06-23 12:17
labai pritariu palockoms stukalockoms ir ta proga prisiminiau toki ivyki. aisku is studentavimo laiku. kai gi daugiau gali prisiminti moteris pasiekusi savo sodraus zydejimo laikotarpi. vienas toks bernas is dizaino uzejo pasiskolinti guaso pries perziura. paparse labai storu graziu balsu. isidemejau. veliau parodziau ji kursiokei kuri deja jo balso nebuvo girdejusi. po kurio laiko stovime valgykloj prie kavos, ateina storbalsis, atistoja eiles gale beveik uz musu. mano kursioke kumst kumst man. ziurek kas atejo. kazkas jo klausia: kaip gyvenimas? mes ir suklusome - tuoj isgirsime ta puiku jo bosa. o jis tuo balsu atsako: "chujovas". is anksto atsiprasau, is dainos zodziu neismesi.

58594. vasi2006-06-23 14:13
kaži redakcija privers susimokėti už terapiją? sako, kad nemokami seansai - neveiksmingi. Tai tegu būna neveiksmingi, kartu su spuogų atsiminimais.

58595. v-m2006-06-23 14:15
man nekeista, kad jūs baigėte be pagyrimo. Šitiek dėmesio centriniams dalykams.

58611. m - v2006-06-23 15:27
niekada neisvaikiau tuscios sloves. kas man tas pagyrimas.

58612. m - v2006-06-23 15:29
laiskuose jie snekasi ir i mane nekreipia demesio tai apsistosiu cia. tai ka jus saket vasi?

58616. m (noriu pasiskusti) - vasi2006-06-23 15:36
snekasi sau dviese tarsi manes ne nebutu. arba tarsi as girta arba vaikas.

58618. Cyptyp2006-06-23 15:41
Nereikia skųstis. Kantrybės. Jūsų liežuvis visur reikalingas. Kaipgi be prieskonių?

58620. m2006-06-23 15:57
gerai, nuraminote.

58626. rudra, Atanazo fanė2006-06-24 08:23
pasipiktinusi, kad CP net dviejų puslapių tekste jos kumyrui skyrė vos keletą eilučių, tuo tarpu kitiems...

58657. m2006-06-25 20:03
rodos praleidau viena numeri. kaip baigesi tam kareiviui susirgusiam sifiliu? per du numerius ejo.

58658. ivs > mst2006-06-25 20:26
Bekite, dar suspėsite, į aną Turinį. Ten galiukas. Ot kokia jūs! Net Turinio neperskaitote!

58663. vasi2006-06-25 21:18
gaila, neįdėjo Spuogų. Maniau, pasikalbėsime apie silpnumą. Kai skaičiau, galvojau, kad aš savojo visąlaik gėdinausi ir gėdijuosi. Net kai Bažnyčioje užėjo Mažosios Teresėlės mada, slapta jos nesuprasdavau.

58666. m - v2006-06-25 21:36
uztat suprantate Piekautaites mada. o tai jau visai nemazai.

58668. m - v2006-06-25 21:50
be reikalo gedijates. as ant savo silpnuju pusiu visa gyvenima sekmingai vaziuoju.

58673. dabar aš tardytojas2006-06-25 21:57
o kokios yra jūsų silpnosios pusės?

58674. m2006-06-25 21:59
visos kiek tik yra.

58678. v2006-06-25 22:06
Na, gerai, apie atskirybes neišeina, pakalbėkim apie bendrybes - kaip jums tas Mari Poison kūrinukas?

58679. oi,2006-06-25 22:07
Saros Poisson.

58684. m - vasi2006-06-25 22:43
dar neperskaiciau savaime aisku. uztat siandien aplankiau paroda muziejuj. is pasiziurejau i karaliaus mindaugo - stakano silpnja puse. pietine geriausiai apsviesta nugarine. nugara is bedos pakapstyta kazkokiomis duobutemis betgi vistiek pravalas. visuomet maniau kad skulptura daiktas ziurimas is visu pusiu. bet matyt neteisingas buvo mano manymas. nors sita skulptura yra neziurima is jokios puses. ir ne is tolo yra neziurimas jos pjedestalas konusinis sugalvotas architekto bajoro veidu. labai liudna, bet aptinku savyje neapykanta kai pagalvoju apie tuos zmones. o juk tureciau galvoti apie geri ir apie roziu ziedlapius. jau kuris laikas cia lankausi bet sito visitek neismokstu. stai mano viena silpnoji puse, vasi.

58688. dantu uzkalbetojai2006-06-25 23:34
Tai kad jau buvo Gerb. S. Geda perejes prie dantu uzkalbinejimo, ir vel prie arkliu sugrizo. Kaip cia dabar iseina.

58720. vasi miestei2006-06-26 15:09
jūsų "silpnoji pusė" rimtoje literatūroje vadinama "šventu pykčiu". Pasiimtumėt bizūną ir išvaikytumėt tokias skulptūras iš savo cecho namų, ar ne. Bet užuot tai dariusi, lankotės čia ir kaip reikiant ataudžiate vasi, kai tik ji iš silpnumo ima galvoti apie rožių žiedlapius.

58722. vasi domisi gyvenimo transportu2006-06-26 15:17
papasakokite, kaip jūs važiuojate ant savo silpnųjų pusių. Ir galutinai išsiaiškinkime su tuo jaunuoliu - kam jam duotas gyvenimas.

58726. m - v2006-06-26 15:24
ant silpnesiu lengviau atsigroti, tai seniai visiems zinoma.

58738. v-m2006-06-26 19:07
o kaip jums Idiotai? von Triero, turiu omeny.

58741. m - v2006-06-26 20:11
jeigu ieskot mano silpnu pusiu tai apsimesiu kad neisgirdau ir viskas.

58771. m - v2006-06-27 11:32
neklausinekit viesai tokiu dalyku kuriu galiu nezinoti. juk meciau i barmene akmeni tai kad dabar pati atrodysiu.

58774. klaidos atitasiymas.2006-06-27 11:38
vietoj "kad" turi buti "kaip".

58917. m2006-06-28 22:47
ponia su kuria ka tik kalbejausi dingo be pedsako.

58933. "El. Red.: AisV komentaras panaikintas."2006-06-28 23:10
palestiniečiai išvežė, matyt

59020. e - m2006-06-30 15:03
noriu. jei bus populiariai parasyta, bandysiu (kaipkregzde)susilipdyti kepsnine ant _savo_ zemes. o ka! lydeka (eserys, lynas)ant zariju. ka manot?

59035. Cyptyp pranešimas visuomenei2006-06-30 17:47
Personažai Cyptyp, dendis, keliautojas ir kiti dar gyvi. Ieško autoriaus ir naujos tapatybės. Dabar nuobodžiai keliauja tamsiais savo sąmonės užkaboriais. O dabar, jūsų malonybėms leidus, pasitraukiu į savo prašmatnius apartamentus pailsinti pavargusių keleivio kojų.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:28:57 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba