ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-12-24 nr. 778

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (114) • YOSA BUSON. 25 haiku (31) • ROBERT FULGHUM. Neįprasti pamąstymai apie įprastus dalykusFERNANDO DÍEZ DE MEDINA. AtsisveikinimasUžrašė Elvyra Kučinskaitė. Prieškalėdžio pasikalbėjimai (160) • PETRAS RAKŠTIKAS. Apie vaisius ir kelią-gb-. Asmeninis religingumas ir teleskopai (29) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Visko per daug, išskyrus...SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsVAIVA GRAINYTĖ. PasakojimaiRAMŪNAS JARAS. Emanuelė SAULIUS REKLAITIS. Eilės (1) • MINDAUGAS PELECKIS. Eilės (2) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (1) • JŪRATĖ BARANOVA. Ar iš tiesų Vilnius – ne Viena? LEONARDAS GRUDZINSKAS. Kūčių naktį Vakarė patekėjo, Kalėdų rytą rožė pražydo (4) • DANIUS ZALIECKAS. Visa teisybė apie Ispanijos apelsinus (2)GILBONĖ. Mūsų kaimo Jonas GENDRUTIS MORKŪNAS. Taip ir gyvenu, tiksliau, gyvenameLAIŠKAI (216) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


YOSA BUSON. 25 haiku
Baltuos slyvų žieduos
naktis virsta
rytojaus diena


OBERT FULGHUM. Neįprasti pamąstymai apie įprastus dalykus
Visą gyvenimą svajojau apie laikrodį su gegute. Neįprastas senovinis vokiečių gamybos daiktas, išmargintas įvairiausiais raižiniais, o viduje tupi paukštukas, kuris kas valandą iššoka pranešti, kad pragyventas dar vienas būties tarpsnis. Pagaliau man pavyko nusipirkti laikrodį su gegute; ketinau padovanoti jį savo geriausiai draugei, kuri, be kita ko, yra mano žmona ir gyvena su manimi po vienu stogu. Mano išskaičiavimas, kaip visada, buvo paprastas ir tikslus: dalykas tas, kad žmonai paprastai nepatinka mano Kalėdų dovanos, tad galų gale jos atitenka man. Štai ir nusprendžiau: padovanosiu jai tokį daiktelį, kokio reikia man, o kai žmona man jį atiduos, aš ne tik neįsižeisiu, bet būsiu patenkintas ir dėkingas. Žmonai – dėmesys, o man – dovana. Žinoma, taip elgtis negražu, bet labai praktiška. [...]

FERNANDO DÍEZ DE MEDINA. Atsisveikinimas
Neklausk manęs apie nieką,
tolimoji, švelni moterie


Prieškalėdžio pasikalbėjimai. Užrašė Elvyra Kučinskaitė
– Jei būtum žinojusi, kad graži, kaip būtum gyvenusi?
– Eik tu... Būčiau mylėjusi. Tuos, kuriuos norėjau, bet niekada nemylėjau, kur tau, manydavau – užjuoks. Būčiau gyvenusi iškelta galva, nesusikūprinusi. Eičiau galvą užvertus, krūtinę atstačius, krūtys mano gal irgi gražios buvo, ir kojos... Tikriausiai... Na ir kvaila boba, šitaip nusišnekėt senatvėj...

PETRAS RAKŠTIKAS. Apie vaisius ir kelią
Įsigeidusi pažinimo vaisių Ieva lipo į Mičiurino obelį, bet buvo numušta Kūrėjo pasiųsto moliūgo. Po smegenų sutrenkimo pagijusi sugundė Adomą, o šis apakintas atradimo džiaugsmo jai pridarė vaikų. Vėliau atgailaudamas ligi mėsų nusikramtė nagus, juodų darbų nebedarė. Kibirais maukė vynuogių vyną. Obuolinio vengė dėl sunkesnių pagirių ir išsivysčiusio savisaugos reflekso. Naktimis rašė eiles ir išleido "Pradžios knygą". Dienomis iš obelų žievės pynė vyžas, iš kamienų kalė Ievos torsų šaržus, o iš šakų drožė ietis mamutams badyti (dinozaurų jau nebebuvo). Iš po obelų šaknų išsikniso molio ir kūrė keramikos darbus. Molyje radęs akmenų lipdavo į medžioklės bokštelį ir svaidydavo į pasėlius siaubiančius keturkojus. Kliūdavo ir Ievai. Pavargęs rūkydavo žolę su vaikais ir įsteigė pirmąją hipių bendruomenę, su ja laisvalaikiu siaubdavo Ievos aguonų plantacijas. Savo gimtadienių proga rengdavo spektaklius. Viename jų suvaidino koncentracijos stovyklos prižiūrėtoją ir iš obels lentų sukaltame barake savaitei įkalino Ievą. Nelaukdama antros savaitės, ji užgėrė savo nusenusio šlapimo ir mirė. Radę pagedusį eksponatą vaikai liepė Adomui viešai susileisti į tiesiąją žarną žmonos kūno išspaudų ir visą antrąją savaitę eksponuotis obels lentų barake. Apšlapinęs barako sienas ir centre sulipdęs ekskrementų piramidę, jis sukvietė savo kūrybos gerbėjus prie durų. Apsvaigę nuo kūrinio kvapų įtaigumo visą trečiąją savaitę praleido obeliniame realybės šou lentų barake plagijuodami mokytoją. [...]

-gb-. Asmeninis religingumas ir teleskopai
Bet jeigu pasaulis buvo sukurtas – argi tai ne eilinis Dievo buvimo įrodymas? Galbūt, bet lygiai toks pat galingas ir amžinas Dievas būtų ir tuo atveju, jei pasaulis apskritai neturėtų pradžios. Amžinai amžinas nuo amžinybės. Dievo didybė nuo to nei sumenkėtų, nei padidėtų. Tai tiesiog Dievo skonio reikalas.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Nesu aš vienas su ta chtonine vaizdinija. Mano jaunų dienų sugėrovas latvių poetas Janis Ruokpelnis, irgi Baltijos Asamblėjos laureatas, paleido tokį "daiktą".
Orfėjas – kurmis su vieversio sparnais...

VAIVA GRAINYTĖ. Pasakojimai
Ant pagalvės, nuo kurios ką tik pakėlei galvą, garuoja minkšti tavo plaukai. Jie juodesni už mano, todėl atrodo tokie tepūs, netikri, ypač ant balto užvalkalo. Jau penkta sauja, netrukus galėsiu iš jų sukti spyruokliuojančias, šiltas taureles kreivomis kojomis. Jos trepsės sekcijoje, o paskui inkš, kai vynu deginsime jų briauną.

RAMŪNAS JARAS. Emanuelė
Čia Emanuelė žinoma prostitutės vardu.
Ji pasirodė tarpdury.
– Aš atėjau pasikalbėti su tavimi, – ji erotiškai priartėjo.
– A, klausau, mieloji, – jis palinko virš jos.
– Pastarieji metai iš manęs daug pareikalavo, – ji burbtelėjo pasilenkusi.
– Taip, taip, aš girdžiu, – jis guodė ją.
– Ir aš negaliu, aš negaliu taip sunkiai.
– Taip... taip...
– Tu... supranti, – ji pažvelgė jam į akis.
– Aš suprantu tave, mieloji, – jis tarė.
– Na, na, va, – ji šniurkštė nosimi.
– Taip, na... taip... – jis tarė.
– A... matai, – ji ėmė raustis kišenėse.
– Aha... taip... taip... – jis tarė.
Ji tylėjo. Jis palinkęs apkabino ją per pečius.
O ji smūgiavo jam į veidą!
– Į snukį! – sušuko gergždama.
[...]

SAULIUS REKLAITIS. Eilės
nuo vėjo pastojo
nuo vėjo pastojo
iš kūno tavo
galvele tavo
vaikelį savo


MINDAUGAS PELECKIS. Eilės
Pirmasis mano mokinys paklausė, ko aš pirmiausia jį išmokysiu. Nežinau, atsakiau, bet iki vakaro sugalvosiu. Patikslinsiu – pirmasis mokinys buvau aš. Kaip maisto ragautojas karaliaus dvare – kažkas juk turi išmėginti patiekalą, kad šis nenunuodytų Valdovo.

CASTOR&POLLUX. Recenzijos
Jos poezija labai pretenzinga. Bandydama rašyti moderniai, ji lyg tyčia (o gal netyčia?) pakliūva į kalbos ir formos pinkles. Skiriamasis bruožas galėtų būti eilėraščių koliažiškumas, o tai beveik nužudo skaitytoją. Tos mieguistos impresijos prasideda tirpstančiais, neryškiais vaizdais, o baigiasi vapalionėmis, prigrūstomis tuščių simbolių ir užsienietiškų, kartais apskritai nenormalių žodžių.
Poetė lyg bokšte sėdi savo neiššifruojamos kalbos vienatvėje. Niekalo pomėgis. Nėra vientisumo. Viskas lyg atsitiktinai susiūta. Gal ant knygos viršelio tyčia pavaizduoti siūlai? Be to, iš moderno kartkartėmis išlenda kaimietiški šiaudai – liaudies dainų parafrazės. Netinka.

JŪRATĖ BARANOVA. Ar iš tiesų Vilnius – ne Viena?
[...]Viename jo dialogų Sokratas sužino, kad orakulai pavadino jį išmintingu, ir nežinodamas, kas tai yra, ima ieškoti išmintingesnių žmonių, kad galėtų save su jais palyginti. Nueina ir pas poetus. Ir tada supranta, kad jų kūryba kyla ne iš išminties, o tarsi iš užkerėjimo, panašaus į burtininkų ar pranašų. Daugiau kaip du tūkstančiai metų praėjo nuo šios įžvalgos. Mano galva, ji vis dar gyva. Rašytojai rašo apie tai, kas kyla iš jų intuityvaus suvokimo, iš jų talento atvertų įžvalgų. Vadinasi, pasaulis yra arčiau rašytojų nei kritikų. Mes, kritikai, jei būsime išmintingi, seksime iš paskos, suvokdami, kad nedisponuojame šia rašytojams atsivėrusia paslaptimi. Jei disponuotume, tiesiog patys kaip pavyzdį imtume ir parašytume romaną tokį, kokį reikia, – teisingą ir išmintingą.

LEONARDAS GRUDZINSKAS. Kūčių naktį Vakarė patekėjo, Kalėdų rytą rožė pražydo
Sakykim, Vaidulos girioje per adventą taip smarkiai užkaukdavo vilkai, kad, rodėsi, ir žvaigždės krūpčioja, šarmotose eglių viršūnėse kankorėžiai žvanga. Tuomet mano motinos dėdė Juozapas Deveikis iš Utenos krašto dievdirbių, kryžių meistrų giminės persižegnodavo ir pagarbiai sakydavo: "Vilkai dainuoja, vilkai dūšeles prie Kūčių stalo kviečia". Mirusiuosius aukštaičiai prisimindavo ne tik per Vėlines, prisimindavo ir per Kūčias. Palikdavo nakčiai grybų, žuvies valgių. Iškepdavo "Dūšelių bobę". Iš ruginių miltų arba grikinę. "Bobą" pertepdavo bruknių, spanguolių uogiene. Tešlon įdėdavo džiovintų kriaušių, slyvų.

DANIUS ZALIECKAS. Visa teisybė apie Ispanijos apelsinus (2)
Parėjęs išgirdau, kad atvažiuoja nauji gyventojai. Netrukus atgarmėjo – septyniese, tiesiai iš Druskininkų. Pasidairė po mūsų šiukšlyną, išgirdo, kad nėra vandens, ir apsisukę išdūmė. Kitą dieną keturi iš jų, nieko geriau neradę, sugrįžo; Nikolajus ir Janas, broliai, ir Lina su vyru, kurio vardo taip ir neišgirdau. Pernakvojo naktį, pasišnekėjome. Buto šeimininkai pažadėjo, kad rytojaus dieną vandens tikrai turėsime. Tačiau ir kitą vakarą žadėto vandens neradome. Nutarėme grįžti į paliktąjį butą, nes dar porą savaičių galiojo mūsų jau apmokėta nuomos sutartis. Sutarėme taip: druskininkiečiai vežios mus į darbą savo mašinomis, už tai galės nemokamai gyventi mūsų bute tol, kol galioja sutartis. Tačiau įnamis įnamiu ir lieka... [...]

GILBONĖ. Mūsų kaimo Jonas)
Sako, kad vyrai ir moterys, nors visą gyvenimą ieško vieni kitų, iš esmės yra labai skirtingi. Moterys savo laimę mato šeimoje, o vyrai – būryje. Todėl vyriškiai, vos tik ima pūkuotis panosė bei visur kitur, pradeda vaikščioti gaujomis, keikiasi, garsiai žvengia, rūko ir spjaudosi į visas puses. Būryje jie įgyja kompetencijos ir tada ryžtasi prisiartinti prie mergaičių, būsimųjų moteriškių, kurios vaikščioja po dvi ir šnibžda vienos kitoms į ausį paslaptis, ištarties akimirką tampančias viešai paskelbtomis žiniomis.

GENDRUTIS MORKŪNAS. Taip ir gyvenu, tiksliau, gyvename
Penkiolika metų – menkas juokas, tad aš seniai žinau, kur tie kampeliai. Kiekvieną ketvirtadienį aplankau bent vieną iš jų. Surandu paslėptus jausmus. Kartais jie būna nuo ilgo buvimo vienoje vietoje šiek tiek apiplėkę. Ištempiu tuos jausmus iš tamsiųjų kertelių, pakabinu ant sausgyslių džiūti. Žiūriu, kaip jie plevėsuoja mano moteriai dūsaujant, matau, kaip traukiasi susierzinimas, nyksta neapykanta, trūkinėja kažkokie raudoni siūlai, kuriuos mano moteris kažkodėl vadina aspiracijomis.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


49304. m2005-12-22 21:58
tik tiek? negrazu bet praktiska. paciu laiku. rytoj zadu kazka pirkti savo geriausiam draugui. dabar galvosiu kita kryptimi.

49309. IVS2005-12-22 22:15
Kaip apmaudu, kad el. knygnešys išėjo į pensiją.

49313. m - ivs2005-12-22 22:22
busime paskubejusios teisti. zmogus dirba letai bet kruopsciai.

49317. IVS2005-12-22 22:28
Aš turiu galvoje ne Mėlynbarzdį. Aš turiu galvoje slaptą interneto pogrindį, kuriame buvo platinama draudžiama el.versija ir lietuvybės puoselėtojai už devynių jūrų, devynių marių, devinių upių ir kalnų galėjo semtis išminties, nepaisydami popierinio caro kvailų ambicingų įsakymų.

49320. m - ivs2005-12-22 22:39
gal ir mums galetumete paplatinti ka nors draudziamo? juk dar neinate i pensija?

49321. IVS tranko kumščiu į stalą (jei ir zeta tranko - tai Trankymas keturiems kumščiams ir stalui "Mes be straipsnių nenurimsim!")2005-12-22 22:43

OBERT FULGHUM. Neįprasti pamąstymai apie įprastus dalykus
-gb-. Asmeninis religingumas ir teleskopai
Prieškalėdžio pasikalbėjimai. Užrašė Elvyra Kučinskaitė
JŪRATĖ BARANOVA. Ar iš tiesų Vilnius – ne Viena?
LEONARDAS GRUDZINSKAS. Kūčių naktį Vakarė patekėjo, Kalėdų rytą rožė pražydo

Ir dar iš praeito Nr.
THOMAS PYNCHON. Neįveikiama sofos trauka
Sławomiras Mizerskis kalbasi su dominikonu profesoriumi JANU KŁOCZOWSKIU. Kaip reikia tikėti stebuklais
ARŪNAS UOGINTAS. Keistuolio fenomenas šiuolaikiniame mene
MINDAUGAS PELECKIS. Nacionaliniai plaučių ypatumai

49322. dalgis tranko su uzhpakaliu fortapijona (jei vaisi siuuuubuoja i takta...)2005-12-22 22:45
duokit pirmus penkis.

49324. IVS (degina lelijos ženklą ant el. knygnešio peties)2005-12-22 22:53

EUGENIJUS ŽMUIDA. Profesionalo mirtis
KAREN L. BLOOMQUIST. Kas apibrėžia Bažnyčią – valstybė, etniškumas ar rinka?
KERRY SHAWN KEYS. Apsakymai

49332. bri>IVS2005-12-23 06:46
Gal ne i pensija, gal tik atostogaut. Nors viltis, aisku, kvailiu motina.

49335. Klajūnas2005-12-23 09:09
Tai ne atostogos, tai toks Mėlynbarzdžio gyvenimo būdas. Reikia jį priimti tokį, koks jis yra. Ir atleisti, jei kas nepatinka, nes Adventas ir t.t.
Visa kita - paskui.
Dabar - šventės.

49336. Rūta2005-12-23 09:46
geriau eikit sniego kasti ar šližikų kepti negu čia mirštat be straipsnių:)

49339. M - R2005-12-23 10:30
atrodote gana pikta. kaip ten su mislinguoju isejo?

49342. IVS > Rūta2005-12-23 10:34
Ale tu ir mėgsti pamokslauti. Ir nenusibosta?

49343. miestiete2005-12-23 10:35
itariu kad is nervu. tur but raudonoji suknele nuteksta guli. bet del kaskokio diedo kad ir mislingo tikrai neverta pergyventi.

49344. m2005-12-23 10:36
as tai slizikus pirksiu maximoje. nes maxima mums ir motina ir tevas.

49351. Rūta:(2005-12-23 11:14
nu kur čia tie pamokslai?atsiprašau, jei taip supratot.tik džiaugiuos sniegu,pati noriu į lauką ir kepti šližikus...dar kartą atsiprašau.pasitengsiu daugiau neįžeisti

49356. m - r2005-12-23 12:08
gal gali isejusi paziureti ar uzzales "tamsus susimastes"? nes turbut pro jus teka.

49361. visiems2005-12-23 14:07
linksmų laimingų kleckučiu

49362. Klajūnas2005-12-23 14:22
Padainuokit ar ką, užuot niurzgėję. Jei patys nelabai gebate, tai bent pritarkite, įsijungę
http://www.multimedia.owc.ru/happy_new_year.htm

49364. R>M2005-12-23 15:08
Miela M, ne, neužšąlęs, kelios gulbės, visad alkanos.

49374. M - R2005-12-23 22:20
turetu jums buti geda kad alkanos. paserkite gi.

49393. po palme2005-12-24 01:02
knygnesiu gadyne turetu sugrizti, kaip gi kitaip, jeigu toks zmogaus pasaukimas, nuo jo nepabegsi.

49400. miestiete2005-12-24 12:25
kad knygos labai pabrango.

49403. Moteris ir 4 jos vyrai2005-12-24 14:16
Gražaus ir jaukaus Kūčių vakaro visiems. Giedro Kalėdų ryto.
Būkit laimingi ir turtingi (ne tik dvasiškai, žinoma:)))

49406. slogutis berods pražiopsojo, bet spaudžia šypsnį2005-12-24 20:07
Neklausk manęs apie nieką, tolimoji, švelni moterie

49408. IVS2005-12-24 20:39
Apie turtą. Niekaip nesuorantu, kodėl auksas vis dar vertybė. Banke, jei nuvokki apie devalvaciją ir kitokią popierinių pinigų ir kitokių vertybinių popierių degradaciją, vis dar gali nusipirkti ir laikyti auksą tokiomis plytomis. Dar suprasčiau, jei šokoladą. Ir koks tai turtas, atspršnt? Kur su tuo aukso gabalu dėtis, juodą dieną? Aš taip ir įsivaizduoju: vaikštai su aukso plytą ir siūlai visiems. Kas gi pirktų ar mainytų į ką nors vertingo? Kas kita, mano galva, jei bibliotekose, kaip kad dabar banke, būtų galima išsinuomoti safety deposit box ir laikyti geras knygas. Juodai dienai atėjus, galėtum išsitraukti ir skaityti, skaityti, skaityti, viską pamiršęs...

49409. m2005-12-24 21:33
jeigu eisit ir siulysit visiems aukso plyta gal galite pasakyti is anksto kurioj vietoj? noreciau suspeti. is musu seimos istoriju: kaip viena dediene sibire kailinius is bezdzioneliu kailiuku ismaine i kibira bulviu.

49466. m2005-12-27 13:58
apsigalvojo. nebesiulo.

49473. IVS2005-12-27 17:49
Plytos neturiu. Norite šokolado? Knygos neduosiu. Skupa esu.

49481. miestiete2005-12-27 19:05
ta turite, to neduosite. nelabai draugiska. sokolado ka tik suedziau nors jau vakar pasizadejau sau kad nebe. visai neturiu valios. gal ka patarsite.

49483. --->M2005-12-27 19:10
Išsidėliokite prieš save visas šokolado atsargas. Užsimerkite, atsimerkite, pasitikrinkite, ar visos vietoje, tęskite, procedūrą..

49486. m2005-12-27 19:19
reikia valgyti uzsimerkus?

49488. Aha :-) 2005-12-27 19:23
Taip net ir jūs nežinosite, kad prisivalgėt, o ką jau aplinnkiniai ten galėtų žinot.

49490. m2005-12-27 19:27
noriu buti sportiska ir tureti gelezinius raumenis. tad aplinkiniai cia niekuo deti. ne ju reikalas.

49493. -->m.2005-12-27 19:35
Tada kuo skubiau atbėkite į laiškų skyrių, ten vyksta karšta diskusija - reikės įtempti visus raumenis.

49499. IVS2005-12-27 20:25
Neikite į Laiškus. Ten Grybų karas. Generolas popalme, pulkininkas xX. Kol vyrai kariauja, moterys gali valgyti už du. Dėl šokolado. Man padeda, kai galvoju, kad reikia pasilikti vietos kugeliui ir naliesnikams.

49500. m - ivs2005-12-27 20:34
o is tiesu kas jums skanumynas numeris vienas?

49501. IVS2005-12-27 20:36
Pienas. O prie jo tinka kriaušės su šokoladu ir kugelis, ir vakarykščiai cepelinai su varške, pakepinti svieste ir naliesnikai ir visa kita.

49505. m2005-12-27 20:45
neseniai vienas tipas man sake kad kugelis netinka su avieciu uogiene. prase nevalgyti jo akivaizdoje. kodel man visgi atrodo kad jus isisukinejate nuo tiesaus atsakymo?

49506. m2005-12-27 20:45
keptos bulves ar blynai?

49509. IVS2005-12-27 21:01
Blynai. Su pienu. Ir su aviečių uogiene. Tikrai. Šalti bulviniai blynai su aviečių uogiene. Nedraugaukit su tuo žmogum. Jo blogas skonis.

49511. m - ivs2005-12-27 21:15
kad negaliu. jis man kaip ir gimine. be to jis turi krūtą maškę pavyduoliu vadinama kašiku (ta pacia apie kuria sakiau kad tai mano). Is tiesu as kartais sedziu keleivio vietoje. ten nera labai erdvu taigi mudu jauciames gana intymiai. kai jis perjungineja begius, tai krumpliais man bruzina slauni. bet nepasakyciau kad man tai nepatinka. ne, visai malonu.

49512. xX2005-12-27 21:16
Oi, vakarykščiai varškės cepelinai, pakepinti svieste - mirsiu, kaip noriu!!!!!!! Kas turit????

49513. vgb2005-12-27 21:23
Ir man porą įdėkit, prašom. Labai skaniai kvepia.

49515. m - xx2005-12-27 21:39
ar kvyro prasote?

49516. -->m.2005-12-27 21:46
Juk sakė, kad paliaubos, gal susitaikykit laikinai, po Naujų vėl galėsit bartis.

49517. m2005-12-27 22:06
nenoriu bartis.

49524. lg2005-12-28 09:18
juoda,juoda naktis ir sieloj tuštuma. kažkur gimsta kudikėlis... o štai ir saulė.kas norit obuolio

49532. adomui2005-12-28 15:15
prisiminiau juk per kūčias adomas ir ieva.ir saulė grįžta. reikia obuoliais pasidalinti

49552. kazkas :-) 2005-12-28 19:57
GENDRUTIS MORKŪNAS. Taip ir gyvenu, tiksliau, gyvename... neordinari jausmo interpretacija... pakele nuotaika...

49577. jop2005-12-29 08:42
http://www.culture.lt/7md/?leid_id=689&kas=straipsnis&st_id=5346 eikit ten ir parasykit kas jums isimine/ siek tiek pozityvo gal inesit is sio laisku skyrelio :)

49583. Korra2005-12-29 09:30
Bjauru, bjauru, bjauru - neskaitysiu daugiau šatėnų - perskaičiau pop. variantą ir ten tos recenzijėlės yra absoliučiai tualetinio lygio. Baigiau su šituo leidiniu - jis man mirė.

49601. edva>Korrai2005-12-29 14:32
Tau-mirė,mums-gyvas(reanimacijoje!).

49605. krienas2005-12-29 17:57
Matyt, busit viena is tu supeiktu kvaishu

49629. to jop :-) 2005-12-29 23:12
mums reikia ateiti cia ir pozityviai pacituoti tai, kas isimine is Satenu per paskutinius keleta metu (1997-u neturim omeny). su geriausiais linkejimais visiems Sigitams & grafomafija ir jiems (ne-)prijauciantiems: "3. Metų leidinys – Šiaurės Atėnai. Žmonės man jau seniai sakė, kad "Šiaurės Atėnai" yra "kosmonautų laikraštis". Tikrai, visuomet aptikdavau jame kažkokių arba ateiviams, arba pačių ateivių parašytų tekstų. Dabar man atrodo, kad "ŠAtėnai" yra "mirusių sielų" laikraštis. Kas rašo tuos dažniausiai po pusę puslapio užimančius literatūrinius opusus? Kodėl juos spausdina? Ar tokia mūsų šiuolaikinė literatūra? O kas tie jų verčiami autoriai? Ar aktualūs, šiuolaikiški, reikšmingi jų tekstai? Gal jie net regresyvūs? Vertėjams bei redakcijai tai, regis, nė motais. O gal atvirkščiai – tai jų politika lyg netyčia atspausdinti vedamajame tekstą, skelbiantį, kad seksualinis vaikų auklėjimas mokyklose tolygus pornografijai, o homoseksualizmas ir zoofilija – tai iš esmės tas pats?". Eglė Paulina Pukytė

49630. IVS2005-12-29 23:18
Daugumos straipsnių kokybė tikrai abejotina. Bet uždraudus el.versiją ir komentarus, ji nepagerės. Nejaugi tai neaišku? O gal man galvoj negerai?

49631. to IVS2005-12-29 23:21
kiek pastebejau, apie elektronine versija ten tikrai nesnekama

49647. edva2005-12-30 12:04
Kai keliskart perskaitai E.P.Pukytės samprotavimus,suvoki,kokia paradoksali jos minčių samplaika,netgi prieštara prieš tai sakytai,atrodytų,ortodoksiškai nuomonei..Improvizacija,spontaniška nuomonė,kitaip sunku suvokti tokį kokteilį.

49648. vaat2005-12-30 12:52
E.P.Pukytės teiginiai primena anų laikų "Tiesos" ir panašių laikraščių skyrelius, kuriuose buvo spausdinami pasipiktinusių skaitytojų laiškai. Tie patys užkeikimai, panašios etiketės, viskas sudėliota į lentynėles. Su ja negalima diskutuoti vien dėl to, kad neaišku, kokiais pagal kokius požymius galima nustatyti, kada tekstas skirtas ateiviams, o kada - žemiečiams. Tačiau iš geležinės sakinių struktūros galima numanyti, jog E.P.P. tuos požymius tikrai žino. Už žinančius...

49707. oot2005-12-31 12:43
o man kazkaip SA visi praktiskai tx primena anų laikų "Tiesos" ir panašių laikraščių skyrelius, kuriuose buvo spausdinami pasipiktinusių skaitytojų laiškai

49716. m - oot2005-12-31 17:17
turbut laikas silkine uzuolaida uzdenge jusu atminti jeigu matote panasumu.

49733. oot2006-01-01 22:24
nu tiesa, kad "Tiesos" ir panašių laikraščių skyrelius Satenai nelabaai primena , bet i pasipiktinusių skaitytojų laiškus tikrai panasu . bet norejau pasakyti !,--- kad klaiku tai kas spausdinama SA dabar palyginus su 1990! ZIAURIAI KLAIKU !

49735. edva>oot2006-01-02 12:17
O palyginus su 1995 ar 2001 metais?Koks lyginimo aspektas?Kultūrinės spaudos perteklius ir talentingų naujų autorių nepriteklius Lietuvoje visada buvo akivaizdus!O kultūros politika(?!)Lietuvoje?Nepriteklių ir skurdo metraštis.

49736. oot2006-01-02 14:01
1995 dar buvo super SA. 2001 jau nebe . lyginimo kriterijus ??- buvo labai geras laikrastis , o dabar labai blogas:)paimk ir palygint kai kuriuos numerius ir klausimu nebeliks , nepradesim cia lyginamaja analize uzsiiminet ...o talentu/netalentu visada vienodai buvo :) - tik vieni juos mate ir kitiems rode , o kiti nieko nemato apart saves ( cia apie lietuviska , ne verstine SA dali )

49739. edva>oot2006-01-02 19:11
...ir teisingai,-nepradėsim čia antrą naujųjų metų dieną aiškintis ir pykčiais "užsiiminėt"...

49740. bb2006-01-02 20:07
Tai kiba iš tikrųjų Naujo Numerio nebebus? O gal LT visi dar švenčia?

49743. m - ivs2006-01-02 21:04
nebus naujo numerio, brangioji. nes buvo kaledos ir nauji metai jeigu pastebejote. nors jeigu baliukas i kuri isskubejote buvo linksmas tai galejote ir pamirsti.

49745. DAJO2006-01-02 21:28
DAJOŠ sausio 7 d. numerį!!!!!!!!!

49746. IVS2006-01-02 21:30
Ne baliukas. Tik bažnyčia ir restoraniukas. O Naujuosius sutikau su pižama ir net teliko nebuvau įjungus, tik eglutę. Man patinka Didžiasias šventes sutikti susikaupus, rimtai ir vienumoje. O pirmą dieną pagaliau prisiruošiau pažiūrėti Dogvilį. Šuns metai, visgi :) O kaip jūs sutikote? Rūta, kaip naujametinis Vilnius? Sloguti, kas sėdėjo šiemet iš kairės ir iš dešinės? Zeta, ar Indėnų vasaroje draikėsi sniego voratinkliai? Abre, akylai viską stebėjote? Ar pastebėjote išsliūkinančius Senuosius? Po palme, ar pas tave irgi Nauji? Juk kol nuo Bridaugilų iki atėjo turėjo jau būti biskį senstelėję? xX, vasilisa, edva, dalgi, cikada, Solveiga - visi papasakokite, netingėkite, bo paskui metraštininkai nežinos, kaip šatėnai XXI amžiaus pradžioje švesdavo.

49747. IVS2006-01-02 21:32
Švęsdavo :-/ Ir šiemet stengsiuos.

49748. miestiete2006-01-02 23:27
as tai gaudziau katina po kiema nes jis labai issigando petardu.

49750. IVS2006-01-03 00:25
Vaje, didžiąsias. Būsiu perdaug prisžadėjus :[
Įdomu, kokie bus jums šuns metai, jei jūs katiną gaudėt? Mes su Mice taip jaukiai sėdėjom ir irgi dabar galvoju, gerai kad tas šuo dar tik 29-tą dieną ateis, bet aš vis tiek labiau mėgstu katinus už tai, kad jie ne padlyzos.

49752. Solveiga2006-01-03 01:11
Kaip smagu, jog IVS ir mane priskaiciavo.:) Mano pastebejimas Nauju metu nakti buvo toks: Lietuvai priesh vidurnakti pasimaishe protas...del petardu.O gal cia tik Lietuvos provincijoje kaimynas su kaimynu negalejo draugishkai viens kito pasveikinti, kol neishbombino viso arsenalo? Kazi kaip tuo metu jautesi mano katinas..reiks paklausti..:)

49753. Rūta:)2006-01-03 07:57
Aha-dar kartą visus su Naujais:) tik šiandien, man regis, įlipsiu į savo ritualus kasdienius:) Ačiū IVS už klausimą. Laukiau stebuklo ir aš. Dvasinės Dovanos. Ruošiau jai vietą. Neįvyko. Matyt, neverta esu. Tarp daugybės REIKIA šiom dienom radau laiko ir savo sielai. O tai ir yra geriausia, ką galima sau susikurti. Naujametis buvo ne Vilnius, o Kaunas. Ir eglę žiūrėjau tą, kur prie Muzikinio. Pasisveikinau su Mice laisvėj. Išgėrėm karališkos arbatos(atnešė birzgalą, bet užmokėjom karališkai). Klausėm ir žiūrėjom Čepinskio ir jo chebros smuiko. Tai ir buvo mano Naujų sutikimo vinis:) Tikrai buvo gera.Labai labai gražu.Pradėjau Naujus su knyga. Tai buvo vos ne stebuklas, kad negalėjau atsitraukti.Seniai taip buvo. ieškojau to, laukiau. Dvi dienas negalėjau atsitraukti nuo Clarisos Pinkolos veikalo "Bėgančios su vilkais. Laukinės moters archetipas mituose ir pasakose". Fantastiškos įžvalgos, daug išminties ir meilės. Atsinešiau į darbą.Vogsiu laiką ir skaitysiu, kai tik nieks nematys. Va taip ir gyvenu:) pakaitysiu, kaip kas dar sutiko naujus ir kokių turi vilčių. Juk visad Naujus pradedam su viltimis..geriau, gražiau, prasmingiau..galbūt Šiais metais..To ir linkiu VISIEM:)

49755. IVS2006-01-03 08:29
Tos knygos tai aš tau pavydžiu. Labai smagu atrasti knygą. Aš kankinu dabar MP "Atrastą laiką". Taip kankinu, lyg mokytoja būtų uždavus per atostogas perskaityti. Skaitau ir nieko, ale ničnieko neprisimenu :) Dabar galvoju, ar aš durna, ar knyga.

49757. Rūta2006-01-03 09:11
Pas mus nuostabi žiema. Ryte mano katinas ilgai žiūrėjo pro langą.Grožėjosi:)pažiūrėjau ir aš-į ką jis ten spokso. o gi tiek daug balto, puraus sniego.Tokio minkšto minkšto. Lyg ir panorėjau pasileisti savo šunes ir išbėgti į parką.Neišbėgau. Gailiuos:(Bet dabar žiūriu pro langą ir gera širdyje-leidžiasi mažos snaigės, medžiai balti balti, storai apkloti.Kaip gražu, ak kaip gražu. Tiesiog pasaka naujametinė. Užsidegiau žvakutę.Nedirbsiu.(kokia laimė, kai galiu tai pati sau leisti) Nes ryt gal jau nebus to grožio-nutirps, išbėgs upeliais...

49759. cikada2006-01-03 11:06
ir ma taip- norejos geriau, grazhiau, prasmingiau...dabar truputi gailiuosi- ir kam reikejo to komjaunuolishko pleshymosi?...hmmm...kai pradedi dzhiaugtis dabartim, matyt, tada jau ir pradedi senti...

49760. edva>IVS2006-01-03 11:39
Ne itin triukšmingai galėjau švęsti-ne taip seniai palaidojau savo Motiną:gruodžio aštuntą dvi insultinės atakos,-ir mirtis per dvidešimt minučių;greitoji-post faktum,pareiškė nuoširdžią užuojautą,ir tiek.Ačiū ir už tai. Taigi,polaidotuvinis laikotarpis suskliaudė mane ligi minimumo:šeimoje,klasikinės tradicijos apsuptyje:viskas gerai,tik visos Lietuvos televizijos beskonybę ir vulgarybę transliavo,-kaip visada prieš ir po naujųjų. IVS,prasmingų ir kūrybingų šių Metų linkiu Tamstai.P.S.:ar intymu paklausti:kodėl vienumoje ,su pižama...

49762. dalgis > IVS2006-01-03 15:02
na, geras, ACIU LABAI !!!!! ir kaip tik i tema, labai valentingai...

49764. zeta2006-01-03 15:34
Nauji metai. Sutikau tai jau labai idomiai (sitoj vietoj reikia pradet vaipytis). Lijo kaip is kibiro, taip buna detektyvuose - tuoj kas nors atsitiks. Lietsargiu neturejom, tai ir atsitiko - perslapom iki siulo galo. Pradejom restorane romantisku pavadinimu "Indian Summer", baigem gatvej (siuzetas beveik kaip is gyvenimo). Tam restorane tai vidinem akim prisiziurejau idomiu dalyku. Taip visada darau - jei tik atsitinka koks nesklandumas, ziuriu vidinem akim, jei tik ne pro asaras, tai jau ir gerai. Vieta elegantiska - aukstos lubos, nuo ju kaip varvekliai kabo kandeliabrai. Prie sienu pritaisytos tokios siauros lentyneles, ant ju nedidelese vonelese sudetos zvakutes. Ventiliacija, matyt, laksto palubese ir liepsneles plasnoja sparnais, metydamos zemyn mazus seselius. Viskas prasidejo nuo tu zvakiu - kai atejom, dege visos, kai isejom - ne vienos. Kaip Haidno "Atsisveikinimo" simfonijoj su kiekvienu nutilusiu garsu tustejo kedes, sviesa traukesi. Baigem valgyt beveik tamsoj, turejau pamot padavejui, kad ka nors darytu. Isejom paskutiniai, buvo po vienuolikos. Tada kaip maza mitinguojanti grupele nubegom prie juros, kad galeciau suskaiciuot penkias raketas danguj. Pasilinkejom laimes. Glebesciuotis buvo per salta. Merkiami lietaus nekalbedami kopem i kalvos virsune, ten buvo namai.

49765. zeta>edvai2006-01-03 15:38
Tokia mano ir paguoda - tegaliu pasakyt, kad mirtis per dvidesimt minuciu yra dovana. Kartais dovanas tenka priimt sukandus dantis, bet padekot verta, nes galejo but ir kitaip.

49767. m2006-01-03 15:52
taip, tikrai.

49768. m - zetai2006-01-03 15:55
tai mat. entuziazmas islekiant nepasiteisino. nepiktdziugiauju. tik verciau jau butumet pasilikusi su mumis visais suktis naujametiniam sukury. tai yra tikras dalykas. visi buvo. ir kiskuciai ir vienaragis. ir petardos.

49770. edva>zetai2006-01-03 16:05
Būtent:dovana.Būtent:ko kito ir tikėjausi,teoriškai žinodamas diabeto sukeliamas komplikacijas(tirštėjantis kraujas, amputacija ir pan.).Ačiū už gerus žodžius.Tiesą sakant,abejojau,ar verta drumsti poNaujametę nuotaiką.Privat:atsiprašau!

49772. to edva2006-01-03 16:20
Nuosirdziausia uzuojauta. Ir vis delto speisai po skyrybos zenklu mazumele prapustu ir liudniausius textus. Laikykis!

49773. zeta>edvai2006-01-03 16:21
Cia mes gi visaip pasisnekam. Atsimenu, kai kaimietes tevas sirgo, kaip lakste, nerimavo ir kaip Po Palme gailejo dvasios tevo Stanislovo. Atsimenu, kai gal tik nepasakiau garsiai, kas ir kur mire, bet ir pati viena ryta, kokia ketvirta valanda, sugebejau i Satenus parasyt "buvo labai sunki naktis". Jeigu snekames apie visokius imperatyvus, nuostatas ir prielaidas, tai kartais puse lupu galim snektelt ir apie nuoskaudas.

49775. Rūta2006-01-03 16:33
"liepsnelės plasnoja sparnais, mėtydamos žemyn mažus šešėlius", "su kiekvienu nutilusiu garsu tuštėjo kėdės, šviesa traukėsi"-gražu.

49778. m2006-01-03 16:55
tiems atvejams pritruksta zodziu. nagi, edva.

49780. slogutis> ivs2006-01-03 17:17
tokioj baltoj dar nuo statybos dulkių neatsikvpėpusioj patalpoj. ten bus naujų menų galerija. diena ieškojau po visą vilnių cepelinų; radau seniai matytą žmogų; įsikalbėjom; pakviuetė pas savo draugą; tos galerijos savininką matyt; tai ten buvo tokia jauna didelė juoda kalė, kuri labai grakščiai žaidė švelniai gaudžiančių metaliniu rutuliu; baltam fone juoda kalė; nuostabu buvo žiūrėti; kol iš lėto mažomis taurelėmis neiškalbėjome keleto butelių; tobulai ten viskas atrodė: kalė (mane visą išlaižė...); atonali muzika; retas pašnekesys; šviesi galva kitą vakarą...

49786. zeta>miestei2006-01-03 18:45
Negaliu skustis, kad visai nepatiko. Megstu pasipersonazint siurrealistiniuose paveiksluose.

49789. mieste2006-01-03 20:47
kai pagalvoji, kokiu keistu daiktu turi zmones. stai kad ir jusu figureles. pusmetrine mokytoja. ar kareiviai turi rysi su ja? kodel negalima dazyti medines skulpturos kaip nusprende jusu sveciai. gal girti buvo. juk spalvota daug graziau uz vienspalve. stai ivs-os vilties laiva lengva isivaizduoti. jis graziai isbaksnotas is malkos. jeigu visi sunestumete i viena vieta. anjole savo klisa stala kuri jai pakiso. vargseli. vasi savo peizaza. as galeciau atvesti vienaragi jeigu vis dar norite. ir jeigu turite morka.

49790. m - s2006-01-03 20:48
kur cia ta busimoji galerija?

49792. IVS2006-01-03 21:00
O tai ačiū visiems už pasakojimus! Lyg labiau su jumis pabuvau. O tai yra gera. Edva, biski pavydžiu tos dovanos, kad ir kaip makabriškai tai nuskambėtų, nes gyvenu tokioj lyg baimėj, lyg savęs apkaltoj, nes mano mama gyvena sau vienui viena. Ji taip nori. Aš kitaip negaliu. Arba taip atrodo. Bet visada baisiai rūpi. Kartais net taip baisiai, kad nesinori apie tai nei pagalvoti. Nors viskas yra gerai, tik tas skolos jausmas. Kaip tau dabar atrodo, ar gali atsidusti ir pasakyti: padariau viską, ką galėjau? Nežinau, ar gyvenot kartu, ar atskirai, bet būna tiek daug visko ir dar tiek daug vietos lieka tuštumai, nesuskambėjusiems telefonams, neparašytime laiškams, neišsakytai nors žodžiais meilei. Mes tokie santūrūs, kur nereikia...
Kodėl su pižama? Tai kad turiu labai jaukią pižamą :) Ir man, jau kaip ir cikadai, patinka ramybė. Išmokau vertinti ją, nes jau pabuvau Titanike, kai jis skendo su visomis viltimis ir susivokiau, kad nieko tikresnio už dabarties akimirką nėra. Šiek tiek išmokau neatidėlioti, nei darbų darbelių, nei džiaugsmų džiaugsmelių. Mėgautis. Kaip slogutis balta ir juoda, kaip zeta varveklių simfonijomis per lietų ir kaip miestietė visur matyti šalia vienaragį. Daug išmokau, kaip Motiejukas, iš savęs ir dar daugiau iš jūsų, šatėnai. Jau nenoriu daugiau, gražiau, prasmingiau - tegul tik būna taip, kaip yra. Tegul tik aš mokėsiu visu tuomi džiaugtis, mėgautis, uostyti, laižyti. Ir tau, edva, to linkiu.

49804. IVS > zeta2006-01-03 23:30
Puse lūpų, puse lūpų. Bus jums puse lūpų. Sakyti reikia aiškiai, garsiai ir raiškiai, kaip ta klasiokė, kurios Afrikoje gyvena musė ABC. O tai pagalvojau tada, kad gal pachmėlinga siuvinėjot. Tai ir užuojauta tokiu atveju saikinga, pati suprantat. O kai tik atvykot į Šatėnus, sakėt, kad KGB pro vieną petį, FBI pro kitą stebi, ar tik nesusirašinėjat su kokiu šatėnu. Tada irgi pamaniau, kad gal belangėj kokioj sėdit. Mes iš viso nežinom, kas jūs tokia, kuo mintate, ką dėvite, kokia jūsų misija, pagaliau! Viena tik aišku rašyti tai mokate. Tai ir rašykite, kai tik galite. O mes šifruosim :)

49805. IVS > vasilisoms2006-01-03 23:35
Tikiuosi jūsų padanga nesprogo?

49806. IVS2006-01-03 23:38
Nežinau, oi, nežinau, kaip čia taip išeina? Kai žmogų labai gerbiu, tai sakau jam jūs, o kai labai gerbiu - išeina tu. Ir taip ir taip gerai, bet kaip paaiškinti skirtumą?

49808. kaimietė>edva2006-01-04 08:39
Užjaučiu dėl mamos

49809. edva>Kaimietei2006-01-04 10:46
Nuoširdžiai dėkoju.Bet būtų teisūs ir tie, kurie tartų:"Čia ne užuojautų skyrelis!".Visiškai teisūs!

49810. Rūta Edvai2006-01-04 11:18
o man atrodo, kad gerai, kai čia ir pasidžiaugiama, ir pasiguodžiama, o ne tik apie knygas kalbama ar juokaujama.gyvenimas visoks.užjaučiu ir aš.laikykis.

49815. s- m2006-01-04 12:23
kazkur Naujamiesty, ten kur kazkada trysko saltiniai, kur i senamiesti reikia zemyn leistis

49819. m -s2006-01-04 13:27
ar kur ansciau tekejo vilnele o dabar vadinasi vrublevskio gatve? tada zinau. tikraiusia zinau apie kokia galerija kalbate. liaudyje vadinami valdovu rumai.

49821. abr>edva2006-01-04 13:35
Užjaučiu. Vakar perskaičiau, bet nedrįsau prabilti, nemoku šiltai. Jau kurį laiką spėlioju, kas tau atsitiko, mėginau prisimint, kada įžeidėm ar įskaudinom. Tu toks.. kaip tamsus debesis. Gerai, kad pasakei. Stiprybės.
Mamai ir po mirties skauda. Ebolos žodžiai.

49826. miestiete2006-01-04 13:45
siandien pora valandu praleidau ligoninej. vis nesiejo is galvos zodziai apie oria senatve. tai, anot Rutos, yra viltis. o kai matai ligonines kasdienybe - tai realybe.

49829. m - ivs2006-01-04 13:53
as jums sakau "jus" nes jus uz mane gera gabala vyresne. as taip galvoju.

49831. Rūta2006-01-04 13:58
aš lakstau kasdien į Kauną pas mamą irgi.ligoninėj. realybė irgi va tokia.su mama buvom visad, regis, priešės, o dabar ...ji kabinas į mus, mes į ją...kai pamačiau, kad rausvesnė, smagesnė, tai tą dieną, atrodė, visą pasaulį išbučiuosiu, šitiek įgavau energijos ir gerumo..ateinu, o ji sėdi prie lango, skaito ir taip gera pasidarė, bet aš buvau " stipri"-ašaras užspaudžiau ir šnekėjomės apie reikalus:)sakydama, kad senatvė viltis , turiu omeny, kad kai kurie žmonės joje labai gražiai gyvena-taip jaukiai moka džiaugtis smulkmenom, kažkas tokio ramaus ir giedro akyse atsiranda, susitaiko..kažkoks šviesumas aplink jų galvas..bet ne kiekvienam taip, kiti iki galo gyvenimo taip ir neatsikrato stipraus ego, neleidžia sielai pro jį prasimušti

49832. edva>abr2006-01-04 14:04
Moki-nesentimentaliai.Tai ir yra stiprybė man.ABR,-kontekstualiai:nepatyriau jokių įžeidimų anei įskaudinimų čia,žydrynėje.Nekoketuoju.Vyriškai ir tvirtai sakau.Nesuskysk,-taip sako žemaičiai.Esu stiprus.Su Jumis.

49835. kaimietė2006-01-04 16:37
Mamai ir po mirties skauda.

Skauda tada, kai vaikui skauda, kai puola į neviltį/depresiją/nusiminimą, kai neatsitiesia ilgai, kai gniūžta…
Neskauda tada, kai tęsia gyvenimą už du, prisimena ir kalba, klausia patarimo ir savarankiškai spendimą traukia, kai grįžta džiaugsmas ir tėkmė vėl savo vingius plaukia… Kai vaikas suvokia, kad jo tėvai kartu su juo/jame toliau gyvena.

…aš suprantu,kad tau sunku ir skauda. Bet, patikėk, kad man taip pat nelenva jausti tavo kančią. Sakyki, kaip manai, kokiu tave matyt norėčiau šiandien? Kad laisvas būtum. Ir veiklus. Kad džiaugtumeis daugiau, ir už mane dabar. Norėčiau, kad priimtum mūsų jau kitokį ryšį/santykį, tavim toliau dainuojamos manos giesmės.

49836. slogutis2006-01-04 17:25
Cia ne visai i tema, bet girdejau, kad senatve tragiska ne del to, kad esi senas, bet del to, kad jaunas.

49841. IVS > miestei2006-01-04 20:40
Jei visą gyvenimą būčiau sėdėjus Sinajaus kalno dykumoje, tai šiemet man pasirodytų angelas degančio erškėčio liepsnose.

49846. m - ivs2006-01-04 23:38
gerai kad nesedejote nes vaizdas turetu buti ziaurokas.

49847. miestietei2006-01-05 00:12
. .OO .OOOO .OOOO` OOOO` .-~~~~-. OOO` / (o)(o) .OOOOOO `O .OOOOOOO. / .. | .OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO/\ \____/ .OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/ \\ ,\_/ .OOOOOOO%%OOOOOOOOOOOOO(#/\ /. .OOOOOO%%%OOOOOOOOOOOOOOO\ \\ \/OO. .OOOOO%%%%OOOOOOOOOOOOOOOOO\ \/OOOO. OOOOO%%%%OOOOOOOOOOOOOOOOOOO\_\/\OOOOO OOOOO%%%OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO\###)OOOO OOOOOO%%OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOO%OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO `OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO` .-~~\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO` / _/ `\(#\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO` / / \ / `~~\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO` |/` `\// \\ \OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO` THOMAS ALVA EDIBUHHHHHHHHHHH `-.__\_,\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO` PABLO PICASUHHHHHHHHHHHHH jgs `OO\#)OOOOOOOOOOOOOOOOOOO` ALBERT UHHHHHHHHHHHHHH `OOOOOOOOO``OOOOOOOOO` ```````` ```````` THINKING DIFFERENT

Rodoma versija 180 iš 204 
13:28:52 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba