ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-06-10 nr. 800

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (21) • JUOZAS ŠORYS. Kad pasaulis neišnyktų (36) • VYGANTAS VAREIKIS. Kodėl kapitalizmas yra negerai (1) • -js-. Sekmadienio postilėBOGDAN POPESCU. Žmogaus teisės ankstyvuosiuose krikščionybės raštuoseSANTAROS-ŠVIESOS konferencijos programaSIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojaiRHYS GRAHAM. Nes jis yra švelnusKERRY SHAWN KEYS. EilėsTADEUSZ RÓŻEWICZ. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (104) • LAURYNAS DAPŠYS. Galvos IV*RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...sVYTENIS ALMONAITIS, JUNONA ALMONAITIENĖ. Gedimino pilis (ne ta) ir kitos vietų prie Dievo įdomybės (4) • RIMTAUTAS RIMŠAS. Jūrininko dienoraštisWILLIAM STYRON. Bjauri diagnozėLAIŠKAI (279) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


JUOZAS ŠORYS. Kad pasaulis neišnyktų
Su Bronislava Veselyte, Fortūnato ir Barboros dukra, mano mama, matulita, kaip mes su seseria nuo mažvaikystės ją vadinom, susirašė 1947 m., o 1948 m. gegužės 16 d., per patį žydėjimą, susivinčiavojo. Į Skuodo bažnyčią (tuokė per sumą) skuodė giminaičio Adomo Gutauto parūpintu važeliu, tempiamu dviejų obuolmušių eržilų. Nulėkė vienu vėju. Dar su jais buvo vainiksegiai ir piršlys, ėjęs ir purmankos kučerio pareigas. Tuo metu Skuodo klebonu buvęs kunigas Vaitelė, kilęs iš Notėnų, netolimų nuo tėvo gimtųjų vietų (lauko keliuku per Panotėnius iki Gintališkės tik keletas kilometrų). Kai atėję su prašymu paduoti užsakus, pasakojo paskirtą valandą radę ir daugiau norinčių tuoktis. Vaitelė kitus "ženeklius" gana griežtai kamantinėjęs, mama drebėjusi kaip epušė, kad nepavarytų, kad kunigas neužduotų sukto klausimo, kad nesuriktų žodžių parodai bepoteriaudami. Kai atėjusi jų eilė, Vaitelė juodu nužvelgęs ir užklausęs: "Ar galit trumpai drūtai pasakyti, kodėl norit tuoktis?" Jau mama buvo bepradedanti aiškinti, bet tėvas nekantriai mestelėjo, lyg eiliniu užsimojimu pradalgę leistų: "Kad pasaulis neišnyktų!" Sakė, iš netikėtumo Vaitelė net susverdėjo: "Gerai pasakei, Šory! Eikit!"

VYGANTAS VAREIKIS. Kodėl kapitalizmas yra negerai
Kapitalizmas, skatinantis asmeninę motyvaciją ir taip prisidedantis prie daugelio socialinių sluoksnių gerovės augimo, teigia Bartholomew, yra gerokai pranašesnė sistema už valstybinę kontrolę. Galbūt toks jis ir buvo, tačiau "Enron" korporacijos byla Amerikoje atskleidė kitokį, šiandien jau dominuojantį, kapitalizmo veidą. "Enron" vadovams korporacijos rezultatų gerinimas reiškė finansines klastotes, mokesčių slėpimą ir cinišką sukčiavimą. Šiandien kapitalizmas praranda bendrųjų moralinių vertybių visumą. Amerikos ekonomistas Robertas Lekachmanas "Harperio moderniųjų idėjų žodyne" rašo, kad kapitalizmo ideologija remiasi nesąlygišku principu, jog pajamų ir turto nelygybė kilo dėl netolygaus ekonominio vyrų ir moterų, kurie naudoja savo energiją ir resursus gamybos procese, įnašo.

-js-. Sekmadienio postilė
Man įdomiausia, kada Rubliovo ikonoje ją vaizduoja trys vyrai, kuriuos Abraomas draugiškai priėmė ir vaišino po medžiu, nė neįtardamas, kad tai esantys dangaus pasiuntiniai. Šventasis Raštas vėliau vadins juos angelais, o dailininkui jie bus Švč. Trejybė, žmogumi dar negimęs Sūnus, dar pasauliui neatsiųsta Dvasia ir Tėvas, pati mįslingiausia trejeto figūra. Visi ten po medžiu valgę Abraomo duoną, mazgojęsi pavargusias kojas, bendravę su šeimininku. Visi žmonių veidais, rudomis rytietiškomis akimis, dėl kurių taip nesunku netekti proto ir nežinia ką padaryti.

BOGDAN POPESCU. Žmogaus teisės ankstyvuosiuose krikščionybės raštuose
Šiuos ankstyvųjų raštų pavyzdžius čia pateikiau tam, kad parodyčiau, jog žmogaus teisės nesiremia vien prigimtiniu įstatymu. Laisvė, lygios galimybės ir abipusė pagarba nėra vien sekuliarūs produktai. Norėdami apsaugoti žmogaus teises naujojoje Europoje, privalome nepamiršti krikščionybės svarbos.
Žinoma, slenkant amžiams, valdovai, politinės ir net bažnytinės struktūros bandė neteisingumą teisinti krikščionybės idėjomis. Tačiau pirmųjų amžių raštai įrodo, kad neteisingumo šaknys neglūdi krikščionybėje. Priešingai, kovodama už moterų ir vergų teises, krikščionybė sugebėjo pagonišką visuomenę pamažu pakeisti.

SANTAROS-ŠVIESOS konferencijos programa
2006 m. birželio 22–25 d., Anykščiai. Išsamesnė informacija: Linas Saldukas, el. p. l.saldukas@hmf.vdu.lt, tel. 8~682 225 01. Registruotis galima iki birželio 20 d.

SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojai
Tiesą sakant, net neaišku – kas. Stačiai – moters drabužis sniege. Juoda su raudonu ir dar tokios drūžės, ir šviežias pavasario sniegas.
Nėra erotiškesnio daikto! Ugnis ir sniegas išvien.
Jeigu kas nors mano, kad žiūrėti (ar matyti) sanguliaujančius nuogalius yra erotiška, tai labai prasti žmonės. Seilių varvintojai. Tikroji erotika yra aukštesnis dalykas, kilnus, vertas pagarbos ir poezijos.

RHYS GRAHAM. Nes jis yra švelnus
"Senses of cinema", 2000, liepa–rugpjūtis. Vertė Rūta Birštonaitė
Kitaip nei daugybė aktorių, ypač vyrų, Léaud yra stipriausias tada, kai jo veidas išduoda silpnumą, o vaidmenys būna kandžiausi, kai jis atrodo labiausiai sumišęs. Todėl jis yra vienas tų puikių artistų, kurie kaip mediumai žiūrovams perduoda sunkiai pagaunamus ir emocionalius režisieriaus ketinimus. Jis sklidinas paryžietiško stilingumo, dėl kurio 7-ojo dešimtmečio prancūzų filmai, regis, bus amžinai madingi, jis nešioja kaklaskarę taip, kaip joks aktorius nemoka, tačiau vaidindamas vadovaujasi nemadingiausia iš emocijų: pažeidžiamumu.

KERRY SHAWN KEYS. Eilės
Vertė Sigitas Geda
  [...]
  Senė temstančios pirkios
  Palubėj pakabina
  Mėnulį iš popieriaus.

  Varlės kurkia, ūkia pelėdos,
  O mėnulis
  Joms teisėjauja.

  Fazanai švytuojantys rudenį
  Tokia tai dangaus
  Spalva.
  [...]

TADEUSZ RÓÝEWICZ. Eilės
Vertė Juozas Mečkauskas-Meškela
  [...]
  slepiu pats nuo savęs
  virvę
  gyvenimas susigniaužia
  kaip kilpa

  pamėginsiu dar kartą
  noriu pasikeisti
  būsiu romus
  būsiu geresnis

  ne
  tai neįmanoma
  [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Helmut Dietl, Patrick Süskind. Apie meilės paieškas ir suradimą. Pjesė ir esė. Iš vokiečių k. vertė Vilija Gerulaitienė. V.: Alma littera, 2006.
Knygą vainikuoja P. Süskindo esė apie meilę ir mirtį. Kas geresnis – Orfėjas ar Jėzus? Orfėjas – menininkas, o Jėzus – masių tribūnas. Toks paskaičiuojantis, toks (beveik) nuolatos susitvardantis, toks niekada svaiginančio Eroto nesukrečiamas Jėzus iš Nazareto pasirodo begal šaltas, atsiribojęs ir nežmoniškas asmuo. [...] Galbūt jis tebuvo paprasčiausiai tik dievas. Tad Orfėjas autoriui artimesnis. Tačiau jie abu – Orfėjas ir Jėzus – man tokie tolimi ir efemeriški kaip ir gerokai primiršti brolių Grimmų pasakų veikėjai...

Rimvydas Stankevičius. Tylos matavimo vienetai. Eilėraščiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Sveikas gyvas, eilini Stankevičiau. Tavo poezija tėra lyriškos semantinės pinklės. Šlovei ir mirčiai tikrai nesvarbu, kad rašai, deja, tik kaip filologyno išpera ir pisdomo augintinis. Svarbu, kad nieko naujo – vėl tos pačios poetinės nuodėmės. Epigoniški sielos rudimentai. Kur tavo tiesos, tavo idėjos ir šūkiai? Ar kada nors turėjai tokių? Ar teko sutikti bent vieną poetą, guldantį galvą dėl tiesos ir gėrio, eilini Stankevičiau?

Kęstutis Navakas. Atspėtos fleitos. Eilėraščiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Tačiau palūkėkit. Ne viskas taip paprasta. Juk fleitos gali skambėti ir liūdnai. Kartais, bet gali. Šioje knygoje jos taip ir suskamba. Vis dažniau į rinkinio pabaigą. Klasikinę rimuotą eilėdarą (sapnus – sparnus, namus – ramus) keičia verlibru parašyti sonetai, o šiuos – dienoraštiniai beveik siurrealistiniai vaizdeliai. Pastaruosius kartais net malonu skaityti (o juk man taip nutinka retai). Matyt, autorius, perkopęs ketvirtą dešimtį, kažką horizonte išvydo (atspėkit ką), ir jo įskilusios fleitos ėmė skleisti tylią, rezignuojančią, kartais net neviltingą melodiją. Tačiau meskim tuos pasenusius instrumentus į šoną ir pakalbėkim apie esmę.

Milorad Pavić. Vidinė vėjo pusė, arba romanas apie Herą ir Leandrą. Romanas. Iš serbų k. vertė Laima Masytė. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Toks pirmas lietuviškai išleistas Milorado Pavićiaus romanas, skaitomas iš abiejų pusių: iš vienos – apie Herą, iš kitos – apie Leandrą. Šie du jaunuoliai, laiko tiesėje gyvenantys dviejų amžių skirtumu, susitiks tik knygos viduje ir pereis lyg per veidrodį į kitą sąvojo AŠ versiją, ieškodami būties kitame. Tokiu veidrodiniu principu parašytoje knygoje iš tradicinės romaną judinančio mechanizmo formos beveik nieko nelieka. Tik gan tolimas formalus sutapimas. Nelieka ir veikėjų, kurie iš pradžių yra patys paprasčiausi žmonės. Juos jungia, atrodytų, atsitiktiniai įvykiai ir tokie pat atsitiktiniai poelgiai. Bet autorius šitaip ir gudrauja, žaisdamas materija, iš kurios, kaip sakė Šekspyras, esame sukurti mes visi, – t. y. iš sapnų. Taip pat ir iš laiko, nes laikas gali tapti sapnais, ir atvirkščiai.

Dmitrij Popov, Ilja Milštein. Oranžinė princesė: Julijos Timošenko paslaptis. Iš rusų k. vertė Irena Potašenko. K.: Kitos knygos, 2006.
O aš paseksiu trumpą pasakėlę. Paprasta, jauna ir nekalta 17 metelių mergelė ištekėjo už partinio bonzos sūnaitėlio. 1988 meteliais su uošvelio pagalba atidarė pirmą videosalonėlį. Ėmė sukti pornūchėlę, pabiro pinigėliai. Susirado įtakingų bičiulėlių, slapčia pumpavo dujeles, vežė benzinėlį. Užsidirbo pirmą milijonėlį. 1997 meteliais jau valdė 25 procentėlius visos Ukrainos ekonomikėlės. Užkalė turtelio 6 milijardėlius svarų sterlingėlių. Kad nesėstų į cypelę, "nusipirko" deputatės mandatėlį. Vienus kolegas politikėlius mylėjo, kitus išdavinėjo, o trečius – anapusybėn lydėjo. Ir tapo princesėle. Ir aš ten nebuvau, alaus midaus negėriau, ir nieks per barzdą nevarvėjo...

LAURYNAS DAPŠYS. Galvos IV
Gimiau gerokai prieš Černobylio atominę katastrofą. Tais pačiais metais, kai mirė Elvis Presley. Visada norėjau tokių plaukų kaip Elvio Presley, tačiau ant mano galvos – kaip po Černobylio katastrofos.

RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s
Ar tu matei moterį, kuri perkopusi aštuoniasdešimt būtų nefaina?
Egmontas Jansonas, LNDT meno vadovas

Vietoj fotoaparato mobiliake galėtų įtaisyti gerą peilį.
Viktoras Binkis, menininkas

Būdavo, ieškom degtinės, dabar – interneto.
Gintautas Trimakas, menininkas

Svarbiausia, kad būtų apie ką gerti.
Liudas Statkevičius, administratorius

Visi taškai tarpusavyje yra harmoningi.
Salomėja Jastrumskytė, menotyrininkė

Mirtis – grynai vyriškas reikalas.
Saulius Leonavičius, menininkas

Kaip galima manim nepatikėti, kai aš šventai tikiu!
Danguolė Nekrašienė, buhalterė

VYTENIS ALMONAITIS, JUNONA ALMONAITIENĖ. Gedimino pilis (ne ta) ir kitos vietų prie Dievo įdomybės
Padievaičio kaimo pavadinimas byloja, kad tai vieta "prie Dievo", kad ten turėtų būti sena šventvietė. Ir tikrai – pietrytinėje piliakalnio papėdėje, kairiajame Druskinio upelio krante, guli apytikriai 1,6 × 1,8 m dydžio ir 0,7 m aukščio akmuo, vietinių žmonių vadinamas Velnio Sostu arba Velnio Krėslu. Pavadinimas neatsitiktinis – į jame iškaltą įdubą atsisėsti visai patogu. Sako, ji atsirado, kai kartą velnias susipykęs su kunigu ir nusprendęs sudaužyti bažnyčią. Susiradęs didžiulį akmenį ir pradėjęs tempti. Tempdamas nuvargęs ir nusprendęs pailsėti. Atsisėdęs ant akmens ir aptingęs. Besėdint ir pyktis praėjęs. Velnias atsikėlęs ir nudūmęs, o ten, kur jis sėdėjęs, likusi įduba. Matyt, šiose vietose nelabasis lankydavęsis ir dažniau, nes tvirtinama, kad ten veikusi velnių mokykla. Senas velnias sėdėdavęs soste ir mokydavęs savo vaikus visokių velniavų.

RIMTAUTAS RIMŠAS. Jūrininko dienoraštis
Guliu ant didelio akmens kalno viršūnėje. Stiprokas pietvakarių vėjas. Girdisi, kaip kažkur apačioje plazda jachtų burės. Ritasi dideli kamuoliniai debesys baltomis viršūnėmis ir tamsiai mėlynomis apačiomis. Gungrina kažkur į šiaurės rytus. Gal į Lietuvą. Toli jiems. Dangumi. O mums reikės patiems šitą kelią vandeniu nuplaukti.

WILLIAM STYRON. Bjauri diagnozė
Tęsinys. Pradžia Nr. 21. Vertė Sigita Adomėnaitė
Artėjo Kalėdos, ir sanitarai pradėjo puošti palatas. Ant stiklinių durų užrašė "Noel", o prie centrinio šviestuvo prikabino šiurpokai atrodantį angelą su trimitu. Tą dieną pastebėjau, kad kraujuoja mano dantenos. Kažkokį suerzinimą jutau ir anksčiau, bet nekreipiau dėmesio. Kraujavo kaip reikiant. Kraujas lėtai, bet nenutrūkstamai sunkėsi į burnos ertmę, visą dieną jutau salsvą skonį, o kai priglausdavau prie dantenų nosinę, joje likdavo ryški dėmė. Prisidėjo ir rūkymas, bet aš atkakliai tebedūmijau. Dantenos nesveikai išpurto, o dantų valymo procedūra tą vakarą baigėsi raudonu kriokliu. Tai sukėlė bjaurią karštligišką savijautą. Spirochetos leidosi į ataką. Išsigandau, bet pasistengiau užgniaužti baimę. Liga galėjo pasireikšti daugybe formų; supratau, kad tai viena iš jų. Kai pasakiau Winkleriui apie mane ištikusį nemalonumą, jis nustebo, bet patarė nueiti pas dantistą, šis galėjo bent jau pamėginti palengvinti mano kančias. Dantų gydytojas, niūrus nusikamavęs žmogėnas, nepasiūlęs nei užuojautos, nei paaiškinimo, apdorojo man burną šlykščia mikstūra – gencianvioletu ir davė indelį tos bjaurasties naudoti kasdien – nesąmonė, iliuzinė užtvara nuo triuškinamo smūgio.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


57362. varna2006-06-08 15:51
Wu ist dus?

57366. xxl2006-06-08 19:27
Labai skysta.

57376. aha2006-06-09 07:32
costoras vel yra ir netik čia. ir kt laikrašteliuose. tai nežinau ka čia kas nori paleisti padvariais

57531. mieste2006-06-11 17:14
nusipirkau "s.atenus" kioskelyje siryt. ejau i parduotuve, nes vakar vakare nenujau. gi buvom sveciuose. jau gyriausi, kad eisim, bet gal kas praleido pro ausis. tikriausiai buciau sutikusi K., jeigu butu dar gyvas. jis paprastai eidavo i parduotuve rytais. o as, zinia, vakarais. kartais vis tiek susitikdavom. taigi permeciau straipsnius, kuriuos, matau, paslaugiai cia sudejote. na, ziuriu, sorys apie teva, gali buti idomu. vestuvine nuotrauka. bet tas zmogus, Sorys, itariu, yra apsestas. suregzk tu man tokia koncentruota raizgalyne. pradejes skaityti suvoki, kad kas penkto zodzio nesupranti. jautiesi kaip kokiam Rygos senamiesty skaitydamas iskabas. skambesys pazistamas, bet prasme neaiski. noredamas suvokti teksta, turi ji sifruoti po smoteli. man jis ner tiek aktualus, kad taip be proto sengciausi. toks tekstas turbut vadinamas sunkai skaitomu. mano nuomone, nepaskaitomas visiskai. Almonaitis ir Almonaitiene (tai tie patys kurie turi laiko masina?) su ikarsciu tyrineja akmenis, kuriuose atsispaudes velnio uzpakalis ir kitokias istorines idomybes. kai musu zeme valde Gediminas ir patys mes dar buvom nekrikstyti. tuo metu toli (o gal ir ne taip jau toli) Giottas jau tape savo nuotabias freskas. argi ne keista?

57533. eėšr2006-06-11 21:44
nepik atenu i vsio

57536. ivs > mst2006-06-11 22:33
Nepykite, bo ateis eėšr i vsio. basta. finis. kapec. конец. slutt. einde. finire. shimekukuri. finis. fuldende. lopetta. se dénouer. láncfonal. akhir. extremidade. final. mwisho. utgång. ate.

57538. m - ivs2006-06-11 22:53
papraikaitavote kol surasete. bet itikinote.

57540. ivs2006-06-12 04:47
Tai kaip čia su tuo kapitalizmu išeina? Anam numery buvo gerai, šitam jau nebegerai. Sraipsnis, kad negerai bene tris kartus ilgesnis. Man plika akim matosi, kad gerai. Gal aš ko ir neįžiūriu.

57544. e - ivs2006-06-12 07:35
neiziuri tu kapitalizmo kritiku asmeniniu psichologiniu/moraliniu problemu.

57624. r2006-06-12 17:18
man patiko šis str, gaila, kad aną numerį vyras prakurom sudegino. taip ir liksiu be kapitalizmo privalumų

57626. m2006-06-12 17:20
nuraminsiu (tyliai, kad neisgirstu anie du, e su ivs) - tu privalumu visai ir nebuvo.

57633. ivs2006-06-12 17:30
Kaip nebuvo? O prakuros?

57635. m - ivs2006-06-12 17:32
akys placios ausys stacios.

57640. kur tai matyta? :-) 2006-06-12 19:52
dar niekada nesu matęs, kad kurio nors autoriaus tekstui kiti autoriai rašytų tęsinius ar parafrazes. Šatėnuose pamačiau - tai "Galvos". Įdomu, kiek dar bus tų Galvų? Vežantis textux Galvos vienas buvo, o kas nenusipirkote tų Šatėnų, graužkitės nagus, kratykite ragus.

57724. amigo2006-06-13 22:24
kai pagalvoju, ir man reiktų kokį nors tęsinį Šatėnams parašyti - pvz., Arklių užkalbėjimai du apie tai ką kasdien pamatau, paskaitau ar išgirstu, arba trijų lapų paklodę apie savo tėvo gyvenimą:"Kas nesidulkino, tas negyveno" - panašiai toks buvo jo motto,tik riebiau išreikštas,o mėgstamiausia čiastuška:"odna rubaška na dvoich, odna čuvaška na troich", o važinėjo jis juodu IŽU plačiais kolūkių viešeliais. Oi, nublanktų senasis Šorys prieš manuosius tėvelį ir mamytę...Tik jiedu nelabai tiktų Paveldo rubrikai...

57833. test :-) 2006-06-15 05:42
:)

57982. Firminė Parduotuvė IKI2006-06-17 11:55
Chebra, Šatėnai yra Lietuvos gelbėtojai. Kas pirmas pradėjo spausdinti Castorą? Jie. Kas spausdina geriausius str.? Jie! Taip kad, nelokit ant to, ant ko loti nedera.

59387. G iš P:))2006-07-11 01:12
Juozai, Tavo straipsnio apie Teva jokios volunges nenusvilps:)) Puiku, seniai lauktas tekstas, daugiau tokiu. Nesupratau tik zodzio "bragis":) Sekmes Tau:)

Rodoma versija 180 iš 204 
13:28:47 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba