ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-02-24 nr. 834

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (146) • LAIMA MUKTUPĀVELA. Vilkolakis (30) • -gk-. Šventusi gyvenimą (1) • Rimantas Sakalauskas. Kalba, pasakyta atsiimant Nacionalinę premiją (1) • -gk-. Sekmadienio postilėANDRIUS MARTINKUS. Turko(ruso)filijos ir fobijos (1) • VYGANTAS VAREIKIS. Kas turi fiurerio knygos autoriaus teises?SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIVYTAS GEDUTIS. El Trompijas (21) • ARVYDAS GENYS. EilėsRŪTA POŠKYTĖ-DIRKSTIENĖ. EilėsAUSTĖJA MERKEVIČIŪTĖ. Sava sermėga ar svetimos plunksnos? (11) • LAIMANTAS JONUŠYS. Amžino saulėlydžio kraštaiSu tverečėnų tradicijų žinovu ANTANU BIELINIU kalbasi Juozas Šorys. Apie piršlio lakinimą ir piemenų dainas (1) • EGMONTAS JANSONAS. Neišmanėlio abejonės (4)ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXXIII) (1) • FLANN O’BRIEN. Smūgiavimas tunelyje LAIŠKAI (345) •

Turinys

[skaityti komentarus]


LAIMA MUKTUPĀVELA. Vilkolakis
Tekstas iš asmeninio autorės archyvo. Vertė Laura Laurušaitė

In memoriam Jurgai Ivanauskaitei
-gk-. Šventusi gyvenimą
    Visose savo knygose Jurga Ivanauskaitė nenuilstamai skelbė žmogaus dievoieškos ir meilės, kančios, savivokos ir vertybių ieškojimų tikrumą. „Aš staiga pajutau laisvę. Visišką laisvę. Viešpatie, koks tai baisus jausmas“, – prieš mirtį ištaria vieno jos romano herojė. Laisvė ir meilė, dvi atraminės J. Ivanauskaitės kūrybos temos, gražiai įprasmina visą jos pačios gyvenimą, kurį ji, jau sirgdama, ragino švęsti – lyg tai būtų neįkainojamas stebuklas ir laiminga puota.

Rimantas Sakalauskas. Kalba, pasakyta atsiimant Nacionalinę premiją
    Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, ponios ir ponai!
    Kuo toliau gyvenu, tuo mažiau suprantu apie meną, savo ypač.
    Todėl pasakysiu tai, kas man svarbu ir ką, regis, suprantu.
    Štai stoviu aš Prezidentūroje Vasario 16-osios išvakarėse, ir ką tik Lietuvos Prezidentas įteikė man Nacionalinę premiją. Lyg ir normalu, tokia tvarka.
    Tačiau mano kartai Vasario 16-oji ir Lietuvos prezidentai turėjo kiek kitokią prasmę.
    Prezidentų susikaupę ir liūdnoki veidai žvelgdavo iš pašto ženklų ar iš sidabrinės monetos, stropiai suvyniotos į skepetaitę ir paslėptos močiutės bufeto stalčiuje.
    Apie Vasario 16-osios kokius nors paminėjimus nebuvo ką ir kalbėti – smailos ir budrios akelės viską stebėjo.
    Ir štai stoviu aš – liesas ir menkas, niekaip ženkliai neprisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės, stoviu stebuklingiausios dienos akivaizdoje, ir ką tik tikras, o ne iš pašto ženklų Prezidentas įteikė man premiją.
    Ką dabar pasakyti?
    Sakau: ačiū.
    Ačiū tau, Dieviškoji apvaizda, kad dovanojai mums Laisvę, kuri leido išsiskleisti mūsų kūrybai.

-gk-. Sekmadienio postilė
    Reiktų rašyti apie tris Jėzaus išbandymus, komentuoti skaitinį, skelbti ištvermę ir susilaikymą. O norisi priešingai – rašyti apie apsileidimus ir nekantrumą, kuriuos taip gerai pažįstu ir išpažįstu. Apie maldą, kai viską nustelbia ne prašymas ir meditatyvi poezija, o buvimas sukąstais dantimis. Ištverti žiemą, nekokybiškai atlikti būtiniausius veiksmus, sumautas pareigas, nugyventi dar vieną nieko vertą dieną. Išlaukti minutės, kai galėsi įvertinti kokią gražią smulkmeną gatvėje ar atsitiktinai pamatytą Dievo šypseną. Kai nebegali taip gyventi, išvažiuoji į rekolekcijas neva „atsigauti“ ir po poros dienų dvasinio „elektrošoko“ vėl sėkmingai kartoji tą patį. Prasmės nedaug.

ANDRIUS MARTINKUS. Turko(ruso)filijos ir fobijos
    XXI amžiaus pradžia. Rusijos vakarinė siena, atmetus Karaliaučiaus komplikaciją, eina maždaug ten, kur ji ėjo Jono Sobieskio laikais. Turkija stovi prie Europos Sąjungos vartų ir beldžiasi. Tačiau dabar Europos simpatijos ne turkų pusėje. Pasibaigus šaltajam karui, europiečiai labai įsidrąsino. Šiandien jiems nebereikia ne tik turkų, bet ir amerikiečių paslaugų. Jeigu ne branduolinis ginklas ir ne gamtinės dujos, Rusija rūpėtų Europai tiek, kiek kadaise jai rūpėjo Jono Žiauriojo pykčio priepuoliai. Vėl pasikeitė Europos filijos ir fobijos. Šiandien, kaip ir anais tolimais 1683-iaisiais, Europa mano, kad didžiausią grėsmę jos tapatumui kelia ne Rusija, bet Turkija. Rusofobiją pakeitė amerikofobija ir turkofobija. Ironiška tai, kad Turkijos priėmimo į ES priešininkų kariaunai vadovauja šalis, prieš daugiau kaip 300 metų nė piršto nepajudinusi, kad pergalingas islamo žygis per Europą būtų sustabdytas prie Vienos. Šiandien Turkiją galima sustabdyti paprasčiausiu referendumu. Apie armėnų genocidą garsiausiai šaukiama taip pat Prancūzijoje, nors po turkų didžiausia atsakomybė dėl masinių žudynių, kaip jau matėme, tenka patiems prancūzams. Priešingai, Lenkija, kurios vadovas buvo pagrindinis pergalės prie Vienos architektas, bent jau kol kas remia Turkijos narystę organizacijoje, kuri nėra „vien tik krikščioniškas klubas“. Ir taip, manau, yra ne vien todėl, kad Lenkija yra viena ištikimiausių Amerikos sąjungininkių, o Amerika taip pat pritaria Turkijos narystei. Grynos geopolitinės logikos požiūriu, Prancūzija yra prieš Turkijos narystę jau vien todėl, kad Jungtinės Valstijos yra „už“. Visiems žinoma, kad prancūzai labai jautriai reaguoja į JAV įtakos plėtrą – juk ir su NATO išsiplėtimu Prancūzija susitaikė raukydama nosį. Tačiau turkofobijos priežastys yra ne geopolitinės ir net ne ekonominės. Jų prigimtis yra dvasinė.

VYGANTAS VAREIKIS. Kas turi fiurerio knygos autoriaus teises?
    Netoli Budapešto yra toks Szoborpark (Statulų parkas), kuriame kaip ir Grūto parke surinkti komunistinių laikų monumentai. Tačiau Grūto aplinka yra vieta, kur komunistinė praeitis pateikiama kaip ritualinis nuotykis, o minėtame parke – visiška nykuma. Besižvalgant kilo įtarimas, kad vengrų skulptoriai, kūrę šias figūras, specialiai stengėsi padaryti jas kuo bjauresnes. Galingų vyrų ir storašlaunių moterų skulptūros, raumeningas komunistų lyderis Béla Kunas, iškilęs virš primityvių veidų minios, kareiviai, atrodantys kaip ufonautai... Tas baisusis socialistinis realizmas. Tam tikra „bjaurumo kategorija... kažkoks charakterių, miestų, daiktų subjaurojimas, globalinis žodžių suirimas“, anot lenkų poeto Andrzejaus Wato. Lietuvoje, atrodo, viskas buvo priešingai – leninai ir komunistai čia žmogiški ir estetizuoti. Menininkai juos kūrė iš visos širdies. Natūralu, kad nusipelnė atlygio.

SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II
    Kur perskaičiau, kad spaudos draudimas sudvejino (ar sutrejino) mūsų charakterį. Didžiulis plyšys tarp to, ką sakai, rašai ir kaip elgiesi. Galvoji ir nori pasakyti. Nei estai, nei latviai to nepatyrė.

VYTAS GEDUTIS. El Trompijas
Vertė Ingrida Tatolytė
    
ARVYDAS GENYS. Eilės
  [...]
  Tik nieko tu nebijok: toks gyvenimas –
  praryja meilę, poeziją, svajones... O
  kai esam kartu – ir yra pats gražiausias laiškas,
  kurį gali neskubėdamas skaityti dar ir dar kartą.
  Nesimatėm jau dvylika metų, kurie
  nuriedėjo rasota žole – – –
  [...]

RŪTA POŠKYTĖ-DIRKSTIENĖ. Eilės
  [...]
  pabudau anksti
  lyg kažko laukčiau
  svarbaus kažkas įvykti turėtų
  apėjau visus namus
  sutikslinau laikrodžius kalendorių
  vartydama supratau –
  daugiau nebebus dienos skirtos tau
  patikėk dukart patikrinau.
  [...]

AUSTĖJA MERKEVIČIŪTĖ. Sava sermėga ar svetimos plunksnos?
arba Jelinek versus Jelinek
    
LAIMANTAS JONUŠYS. Amžino saulėlydžio kraštai
Andrzej Stasiuk. Pakeliui į Babadagą. Kelionių esė. Iš lenkų k. vertė Vytautas Dekšnys. K.: Kitos knygos, 2006. 288 p.
    Šį keliautoją labiau traukia gūdžiausi užkampiai, maga „nusigauti į tokią vietą, iš kurios įmanoma tik grįžti atgal“. Ir į vietą, kur keliautojo laukia „būdelė, dydžio sulig laikraščio kiosku. Ji – ir parduotuvė, ir baras, ir valiutos keitykla.“ Minima daugybė vietovardžių – skaitant praverčia geras atlasas (mat knygoje apie geografiją nekas teaiškinama), bet galima pasinerti ir tiesiog į neapibrėžtą autoriaus „žemyno dalies veidą“. Beje, pavadinimo Babadagas yra nedidelis miestas pietryčių Rumunijoje, į pietus nuo Dunojaus deltos, po kurios atokius užkaborius autorius irgi paplaukiojo.
    Akcentuodamas šių kraštų ypatingumą, rašytojas anaiptol neketina sekti sentimentalios pasakėlės apie tai, kad Rytų Europa yra skurdi, bet dvasinga. Šio regiono portretas čia anaiptol nėra dailus ar patogus: „Čia, Rytų kraštuose, valdžia, prievarta ir beprotybė visuomet gyveno susimetusios, o kartais ir sąjungoje, primenančioje teisėtą santuoką.“

Apie piršlio lakinimą ir piemenų dainas
Su tverečėnų tradicijų žinovu ANTANU BIELINIU kalbasi Juozas Šorys
    – Kaip ir kur tas piršlio lakinimas vykdavo? Ežere, upėje?
    – Ten, kur būdavo kokia balalė, svarbu, kad piršlys būtų nardinamas į vandenį. Jį, aprištą rugių kūliu, guldydavo į geldą arba niekotę ir leisdavo į vandenį. Kai dar valakai buvo – šiaudų kūlin įrišdavo, griaudavo niekotėn ir veždavo lakinti! Jei ir vien aprištą rugių kūliu jį į vandenį įmestų, irgi nenuskęstų, nes rugių šiaudai laikys jį vandens paviršiuje. O geldoje atsigulęs piršlys vandeny visai gerai jausdavosi. Paprastai vestuvininkai „budeliai“ tik iki kelių įsibrisdavo į kokią balą ir po ją patampydavo kūliu aprištą piršlį. Tokia vestuvių apeiga gana švelni – ne tokia agresyvi kaip dabar paplitęs piršlio korimas. Įsigėrę griebia jį, kabina virvę... Buvo atsitikimų, kad bejuokaudami pakardavo žmogų. Tą vestuvių apeigą su Švenčionių kultūrininkais ketiname atgaivinti. Violetos Balčiūnienės globojamas Švenčionėlių kultūros centro folkloro ansamblis „Sudota“ (vadovė Leonarda Valaitienė) rengia sceninę apeiginę variaciją apie piršlio lakinimą, vasarą ją žadama parodyti ir vilniečiams.

EGMONTAS JANSONAS. Neišmanėlio abejonės (4)
    Suprantu – redaktorė pageidauja, kad rašyčiau apie „mano Antakalnį“, aną, pirmųjų pokario metų, Antakalnį. Jau ir pradėjau – po truputį, ne intriguodamas skaitytoją, o pratęsdamas sau savųjų prisiminimų malonumą. Bet ką daryti, jei sėdžiu savo kabinete – virtuvėje, gurkšnoju kavą, rūkau, rašau, o Žinių radijas atlieka fono vaidmenį. Retkarčiais ausis nugirsta šį bei tą, kas yra verta susidomėjimo, bet tada jau nesąmoningai reaguoja žurnalisto organizmas (neseniai pakėlęs akis į styrančias ant sekcijos knygas aptikau turįs knygutę „Politika – visų privilegija“ rusų kalba, autoriaus pavardės neįžiūrėjau, reikės kada ištraukti iš stirtos ir pavartyti – užmiršau, kas ten rašoma, o privilegijos mūsuose – gyvenimo būdas, jo druska; be privilegijų dažnas jaučiasi kaip be kelnių „elito“ susibėgime). Išgirstu, tarkime, žodį Davosas (į jį nebuvo pakviestas mūsų prezidentas, o Latvijos prezidentė, atvirkščiai, buvo pakviesta). Davosas – ar tik ne tas kurortas kalnuose, kur vyksta Th. Manno „Užburto kalno“ veiksmas. Tiek mane tas Davosas ir tedomina...

ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXXIII)

FLANN O’BRIEN. Smūgiavimas tunelyje
Vertė Sigita Adomėnaitė
  Prieš 85 metus pasauliui buvo padovanotas vienas žymiausių XX a. romanų – Jameso Joyce’o „Ulisas“. Šis straipsnis pasirodė 1951 metais specialiame Dubline leidžiamo žurnalo „Envoy“ numeryje, skirtame Joyce’o kūrybai. Flannas O’Brienas (1911–1966) – airių rašytojas, žurnalistas, satyrikas, rašęs airių ir anglų kalbomis. Į lietuvių kalbą išverstas jo romanas „Trečiasis policininkas“.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


75541. snobas2007-02-23 12:04
Norėčiau Martinkaus ir Vareikio. intriguoja Smūgiavimas( smūgis?) tunelyje. tikrai nebenoriu genio ir gedučio. gedučio teksto jau ragavome, pakaks. vidutiniškas memuaristas. suspenduokite ir Gedos mėlynąsias mansardas. manau, būtų korektiška. o poezijai mėlynojoje erdvėje nesuteikite nė milimetro. varykite į žaliuosius plotus. arba tesiglaudžia Metuose.jeigu pajėgia.

75544. e -būtų korektiška2007-02-23 12:19
dabar ka bepadarytum - viskas bus nekorektiska.

75547. snobas2007-02-23 12:43
Nekorektiška - netgi kvėpuoti. tik nežinia, kokiame (kuriame) kontekste(aplinkoje).

75551. mie2007-02-23 12:50
ar jusu seimose viskas kaip is rasto? nera buve nieko del ko gaila ir geda?

75554. Rūta2007-02-23 13:00
nu jo-kaip norėsi, taip primesi kitam.svarbiausia yra turėti lankstų, išlavintą liežuvį ir laiko jį išreikšti.nu, dar sveikatos.tada bus tikrai taip, kad teisybė, kad nekorektiška kvėpuoti ir dar-kas tik nori yra negerai.

75556. snobas > mie2007-02-23 13:22
Atleiskite, bet žodines mano abstrakcijas priimate kaip realius įvykius . užuominos visai ne apie s.gedos poelgį. tik šiek tiek užuominų apie ŠA redakcijos sprendimų korektiškumą: publikuoti? nepublikuoti? Daugybės savo poelgių gėdijuosi. žinoma, ir gailiuosi.

75558. mie - snobui2007-02-23 13:27
tai jus man atleiskite kad ne taip supratau. ir as daug ko gailiuosi, noreciau kad butu buve kitaip.

75559. e -75544 2007-02-23 13:30
turejau omeny sigito g. sukurta situacija ir galimas redakcijos reakcijas.

75664. snobas2007-02-25 08:19
Stiprus numeris. įvairiatemis.

75665. ivs :))2007-02-25 08:21
Ot va čia tai bentski:

Apie piršlio lakinimą ir piemenų dainas. Su tverečėnų tradicijų žinovu ANTANU BIELINIU kalbasi Juozas Šorys

Įsigėrę griebia jį, kabina virvę... Buvo atsitikimų, kad bejuokaudami pakardavo žmogų. Tą vestuvių apeigą su Švenčionių kultūrininkais ketiname atgaivinti.

75679. pasi > ivs2007-02-25 14:26
Vos nepridejau i kelnes i juoko... :) Beje, buvo man gal kokie 6 ar 8 metai, kai kaime dalyvavau pusbrolio vestuvese. Zinia, kore pirsli. Tai galiausiai pakartai iskamsai (tradiciju iki galo neislaikeme) kisenen buvo ikistas degtines butelis, uzkistas vyno kamsciu. Pats ji pripyliau vandens, kai dareme iskamsa. Kita diena, nutariau pajuokauti (jau tada buvau sposininkas), visiems beziurint, ciupau ta buteli nuo virtuves stalo, greit pripyliau emaliuota puodeli, ir isgeriau. Niekas nespejo sustabdyt - tai buvo kitas butelis. Buvau paguldytas miegot, o degtine megstu iki siol, tik retokai paragauju :)

75682. cc - pasi2007-02-25 17:26
Ką ten kalbėti apie nepajudinusius nei vieno rankų ar kojų piršto prancūzus, kad prie Vienos sulaikytų turkus. J Keliuotis rašė, kad rusams kartu su vokiečiais sumušus pagrindinę lenkų kariuomenę ir derantis kaip pasidalinti lenkiją, ...Vilniuje susitelkę Lenkijos kariuomenės likučiai konfidencialiai Lietuvai signalizuoja, kad Lietuva...užimtų Vilnių su visu kraštu...Lietuvos pasiuntinys Berlyne pulk. Škirpa gauna Vokietijos pritarimą-Lietuva galinti žygiuoti Vilniaus ir jo krašto sau pasiimti...Lietuvos vyriausybė pasiteirauja Tarybų Sąjungos , ar galima jai žygiuoti į Lenkiją.Tarybų Sąjunga atsako, jog tai Lietuvos reikalas...Lietuva nė krust... Vėliau Vilnių užėmė patys rusai. Ar taip buvo iš tikrųjų ? Gal Keliuočiui ne viskas buvo žinoma ? Rusams okupuojant Lietuvą, berods nebuvo iššautas ne vienas šūvis. Po karo, rusams užtikrintai laimėjus, prasidėjo partizaninė kova. Gal lietuviai labai atsargūs ir ilgai mąsto kol priima sprendimą ?

75692. e -Gal lietuviai labai atsargūs ir ilgai mąsto kol priima sprendimą ?2007-02-25 21:00
atleiskit uz pasikartojima, bet primenu, kad smetonos senelis buvo baudziauninkas.

75805. To 755592007-02-27 13:47
Ne sigito g. sukurta situacija, o uršulės g. sukurta situacija.

75808. e - uršulės g. sukurta situacija2007-02-27 14:17
aha. ikliuvo mergicka. o, kadangi suzalojimas sunkus, tai ir susitaikymas nebeimanomas. praleis kelius graziausius metelius cypej. aha.

75851. kvailutė apie susikūrusią situaciją2007-02-28 10:56
Nesidomėjau detalėmis. Bet palietė ir mane. Kaip mamą, ir kaip skaitytoją. Sunkus jausmas. Žinau, kad pasitaiko atvejų, kai bet koks auklėjimas yra bejėgis prieš sukritusius genus. Nemanau, kad šis atvejis yra toks. Ir sakau - vargšas vaikas. Tie dūriai nebuvo patys giliausi ir skaudžiausi. Pastovi dėmesio ir meilės stoka. Tėvo dėmesio. Ir ne tik dabar, kai užgulė mamos netektis. Žymiai anksčiau. Kai kūrėjas lankstėsi pareigai prieš Mūzą ir visuomenę, bet sukosi nuo dukters ir tvėrėsi nuo jos daiktais ir pinigais. Ir sukilo vienatvė. Kandžiojo ir draskėsi taip kaip mokėjo, nes nedrįso žemintis prašydama: „Man trūksta tavo meilės. Man trūksta draugo tavyje. Tėvo...“ Nes vertingiau buvo tapti geriausiu Lietuvoje poetu nei geriausiu Lietuvoje tėvu. Apie tokius niekas nežino. Ir nevertina.

75854. Rūta2007-02-28 11:09
nu kas ten žino, kaip ten yra, buvo iš tikro.gal nereikia narstyti.arba reiktų imti ir pasikalbėti su juo, su ja....

75867. ][]]2007-02-28 15:44
as irgi taip sakua - pasikalbet reikia su zmogum , . tai gal tu , Rūta, ir pasikalbek su juo nuo musu visu , aa ?

75868. kvailutė Rūtai2007-02-28 15:59
Rūta, kaip tu įsivaizduoji mano pasikalbėjimą? Labas, aš - kvailutė iš Šatėnų. Ar galėtumėte man paaiškinti... Norėčiau suprasti... Būtų įdomu... O gal jums reikia atlapo, ar prijuostės?" Būtų visiškai normalu, jei tada man tektų saugotis ne tik aštraus žodžio, bet ir ko tai dar aštresnio.

75893. To e 758082007-03-01 10:13
Atrodo, kad tik ir laukiate Sigito G. laiškų iš kalėjimo. O toliau ponia svarsto apie meilės nebuvimą. Jei skaitote Gedos eiles, rastumėte daugybę eilių, skirtų Urtei -Lokei. Poetas pats ją augino nuo gimimo, nes po Cezario pjūvio mama buvo užkrėsta ir mėnesius išgulėjo ligoninėje. Į visokiuos vakarėliuos tėvas vesdavosi dukrą. Ši mielai pozavo nuotraukoms kartu su tėvu, kai šiam būdavo įteikiami valstybės ir kt. apdovanojimai. Meilės ši panelė gavo su kaupu, užtat ir užaugo išlepinta, vien pinigus ir turtą vertinanti veltėdė. Tai ji paliko tėvą ir išdūmė nežinia kuo verstis į užsienį po motinos mirties. Manė, kad tėvas vienas žlugs. Bet žmogus dirbo, išvertė Dantės "Dieviškąją komediją" ir... siuntė dukrelei pinigus į Ispaniją bei Italiją. Grįžusi tėvą pradėjo reketuoti ir visaip žeminti. Pagaliau, kai vieną vakarą prispardė tėvą, šis paprašė, kad ji išsinešdintų iš namų. tada ji su drauge ir jos motina - plaučių ligų specialiste, skyriaus vedėja, sumanė tėvui inkriminuoti nusikaltimą. Labai įdomus atvejis. Teisme paaiškės visa tiesa. Nesvarstykite apie tai, ko nežinote.

75894. Kvailutei2007-03-01 10:19
Svarstote apie tėvo meilę dukrai taip, kaip apie meilužio meilužei. Tėvų meilė turi būti protinga. Iš jūsų teksto dvelkia Elektros kompleksas. Tegul 26 metų pana susiranda vyrą - laiko turi, nes dirba tik puse etato. Kaip ji už 600 litų išgyvena? Gal papildomai darbuojasi kaip Savivaldybės ponų mergaitė?

75895. nekantra to 75893 ir 758942007-03-01 10:32
Bravo!Ir darkart - BRAVO!

75899. kvailutė2007-03-01 11:05
„Tėvų meilė turi būti protinga.“
Meilė tam ir yra meilė, kad ji nebūtų protinga. Jau nekalbant apie tai, kad ji „turi“(=privalo) būti protinga. Jūs kalbate apie kažką kitą, o ne apie meilę.

„Meilės ši panelė gavo su kaupu, užtat ir užaugo išlepinta, vien pinigus ir turtą vertinanti veltėdė.“

75900. kvailutė2007-03-01 11:06
Meilė tam ir yra meilė, kad ji nebūtų protinga. Jau nekalbant apie tai, kad ji „turi“(=privalo) būti protinga. Jūs kalbate apie kažką kitą, o ne apie meilę.

„Meilės ši panelė gavo su kaupu, užtat ir užaugo išlepinta, vien pinigus ir turtą vertinanti veltėdė.“
Nuo meilės išlempama ir tampama veltėdžiais? Dar kartą įsitikinau, kad Jūs kalbate apie kažką kitą, o ne apie Meilę.

75907. Rūta2007-03-01 12:59
nesiūlau pasikalbėti tiesiogiai, siūlau tik nieko nesmerkti per daug.tik gerai pažįstant žmogų, išklausius jį, dar galima ką suprasti, o šiaip iš tų nuogirdų ir svarstymų-tik pletkai ir tiek.

75909. kvailutė2007-03-01 13:03
Teisme paaiškės visa tiesa. Nesvarstykite apie tai, ko nežinote.
Teismai pasakys, ar tarp tėvo ir dukters buvo meilė? Nepasakys. Pasakysiu aš. Ne tik buvo, bet ir yra. Tik nesusikalba žmonės. Nes nemoka. Nes niekas neišmokė. Nes patys nesimokė. Nes paskendo savyse. Nes neplaukė, neskrido, nešliaužė, nesirausė, neropojo, nesiveržė, nesiliejo į kitą. Ir tokių – legionai. Žinau. Nes ir aš tokia.

75910. s2007-03-01 13:27
kazkaip nesmagu, kai abstrakcios, jautrios, vienareiksmiskai neapibreziamos temos nagrinejamos kaip pavyzdzius pasitelkiant konkrecius zmones.
aisku, nuomoniu laisves negalima varzyti, bet as bevelyciau kalbeti tik apie literaturinius herojus (i.e. "save", "tula", "jona", "ona").

75914. Kvailutei2007-03-01 13:56
Bet ar tamsta pati žinai, kas yra meilė? Ar tėvų meilė - tai tas pats jausmas, kaip meilė partneriui su kuriuo miegi? Būtent tamstos įvardyta neprotinga meilė ir išnokina tokių vaisių, kaip Uršulės G. atvejis. Žinot, kai kokia mergelė ar moterėlė žodį "meilė" rašo didžiąja raide, padvelkia beviltišku naivumu. Protinga meilė - tai rūpestis vaiko gerove. Pavyzdžiui, jis nenori ruošti pamokų, atlikti tam tikrų pareigų, o renkasi lengvą gyvenimo būdą, žino savo teises, bet atsakomybė - dzin. Pagal jus mylintys tėvai turi vykdyti vaiko užgaidas ir skatinti teisę į tinginystę, nieko neveikimą? Protingai mylintys tėvai pasistengs išauklėti vaiką taip, kad jis pasirengs gyventi savarankiškai, jausdamas atsakomybę, o ne reketuos tėvus iki grabo lentos. Teismas ne apie meilę pasakys, o apie nusikaltimą, kurį duktė su lovos drauge inkriminuoja tėvui, nes šis jai neperrašo buto. Štai iki ko priveda Meilė, kokią jūs suprantate. Tėvus ant rogučių ir į mišką...

75915. mie - kvailutei2007-03-01 14:18
nu nemanau kad vaikai i tevus ir tevai i vaikus turi ropoti, lietis, sliauzti. vaikai turi buti isauginami ir paleidziami.

75916. duktė su lovos drauge2007-03-01 14:21
Už neribotą nepilnapročių pletkinikų ir idiotų laisvę!

75917. e2007-03-01 15:03
man sitoj istorijoj rupi tik vienas dalykas: kad sg butu vertinamas ir teisiamas kaip ir visi kiti mirtingieji, o ne a`priori isteisinamas uz savo poetyste.

75925. ragana Kornelija mažai s2007-03-01 15:40
tai pakalbėk, s, apie meilę :). na, pavyzdžiui, kokie literatūros herojai, tavo manymu, mylėjo?

75926. Onutė2007-03-01 15:40
Šioje istorijoje, kuri visai neaiški, poetas sg jau nuteistas spaudos ir nesveikų komentatorių, kurie trinasi visuose portaluose, pradedant Delfi ir baigiant šiuo. Užeko girtai apsinarkašinusiai panelei mesti frazę, kad ją padūrė tėvas (manė pamokyti iš pykčio, kad iš namų išvarė), kai visi ėmė loti ir nuteisė lyg pavojingiausią nusikaltėlį, kuris atrodytų, tą mergą jau nudūrė. Vidutiniokų, piktų žmogelių keršto troškulys, ypač tiems, kurie yra daugiau nuveikę ir talentingesni,begalinis. Kol vyksta ikiteisminis tyrimas, pagal Visuomenės informavimo įstatymą galima skelbti tik įtariamojo inicialus. O čia...

75929. dukrai su lovos drauge2007-03-01 15:45
Pasiklausk Urtės, kaip jai patikdavo tėvo namuose miegoti vienoje lovoje su drauge Rasa ir pamatysi, kas idiotas, o kas ne. Ir šiuo metu abi miega. Bet juk šiais, homikų ir lesbių laikais, tai normalu. Tai ko čia inkšti ir visur matai bepročius?

75931. e -Ir šiuo metu abi miega2007-03-01 15:48
tikrai. vidury baltos dienos!

75934. e -Bet juk šiais, homikų ir lesbių laikais, 2007-03-01 15:50
...ir sokratas apsivercia ant kito sono.

75936. ???2007-03-01 15:51
Ar ji jau nebe su Šlepiku? Vienu metu lindo prie Kiso, sėdėdavo ant kelių Liniauskui, ieškojo "tėvelių" Druskininkų rudenyse... Mėgsta suktis Gravity klube... Bohemiška bohemiškų gimdytojų atžalėlė. Mama irgi smagi moterėlė buvo. Gal pensininko tėvo kišenė nebeišgalėjo patenkinti plačių mostų dukružės poreikių?

75939. Vova2007-03-01 15:56
o kuo blogai miegot baltą dieną? o pilką, kaip ši? Ateik ir tu, pamiegosim kartu. Sokratas apsiverčia ant kito šono, kad atsuktų patogiai nugarą? Knygų mugėje mačiau sg naują knygą "Daugiau nevaidinsiu Sofoklio". Gal kas skaitėt?

75949. e - Ateik ir tu, pamiegosim2007-03-01 16:31
o, kad galeciau! miegas vidury dienos -svajuko dranblione!

75953. :)e2007-03-01 16:40
dramblione.

75959. Patarimas2007-03-01 17:16
Dirbk puse etato popierėlių išnešiotoja, kaip ug savivaldybėj (tai netgi vadinama vyresniosios specialistės pareigomis), ir išsipildys tavo svajuko dramblionė.

75962. kvailutė slogučiui2007-03-01 17:32
kazkaip nesmagu, kai abstrakcios, jautrios, vienareiksmiskai neapibreziamos temos nagrinejamos kaip pavyzdzius pasitelkiant konkrecius zmones.

Tu teisus, sloguti. Nesmagu. Tačiau viešieji žmonės išauga iš galimybės būti tik konkrečiais žmonėmis, ir netgi be tokių nekasdienių istorijų tampa savotiškais literatūriniais herojais. Nesmagumas neleidžia liesti skaudžių temų. Nebuvo kalbama apie alkoholizmą kūrėjų tarpe, pavyzdžiui. Nesakau, kad svarstymai šia tema būtų išgelbėję GB, o, bet, tačiau... Nesusikalbėjimas tarp tėvų ir vaikų – dalis didžiulės temos apie bendravimą, vienišumą, apie kelius ir klystkelius atšiaurumo ledams tirpdyti. O taip pat apie asmeninį augimą, tobulėjimą.

Ps. ...Ir mokymąsi diskusijose skirti apatinius nuo svarbiausio. O taip pat suvokimo, kad tėvų-vaikų reikaluose stodamas ginti vieną pusę, ją ir žeidi, nes, blogai atsiliepdamas apie vaiką, kruvini tėvo širdį.

75963. Pamokslas2007-03-01 17:42
Pamokslas kaip iš sakyklos. Deja, teismai teisia ne už esmę, o už apatinius. Kas pirmas pakėlė ir parodė, tas ir teisus. Tėvas slėpė nuo visų, ką su juo išdarinėja jo duktė, o ši tėvą patvarkė. Plius, nori padaryti jį nepakaltinamu. Tai ką čia moralizuojate? Ar tėvas galės atleisti dukrai nusikaltimo inkriminavimą? Kvaila tikėti tuo, ką rašo laikraščiai. Muša, rėkia ir teisus?

75965. slogutis kvailutei2007-03-01 17:46
kaip ismanot. bet, manau, ta pacia tema galima isskleist ir be pavardziu. pvz, bergmanas `personoje` puikiai pavaizdavo motinos ir dukros santykiu itampa. as tam, deja, neturiu literaturinio ar kitokio kurybinio talento.
manau, kad tik talentingas stilius, smaikstumas ir atidumas pusem ir niuansui pateisina kalbas, nuomones, kitu zmoniu vertinima. vienos tiesos juk vis tiek nerasi. o ir butu nuobodu.

75972. ragana Kornelija 2007-03-01 18:44
a, tai vis dėlto mažoji s yra slogutis :)). sakai, nekalbi su manim? bijai raganos, pūkuotas žaisliuk? :)) :))

75973. s - r K2007-03-01 18:48
apie meile bevelyciau akis i aki. ir kalbet daug nereiketu

75982. ragana Kornelija mažam s2007-03-01 19:28
vaikuti, nežinai, su kuo kalbi :)) :)) - aš ateisiu. tik susitariam kur. o tu nežinai, kur ir kokia lemtis tavęs laukia :)) :)).

75984. mie2007-03-01 19:42
sloguti, mano patarimas: neik tu geriau.

75985. s2007-03-01 19:45
man atrodo, kad as baisesnis (vidujai)

75986. mie2007-03-01 19:47
bet tu mazas ir dar vaikutis.

75988. s2007-03-01 19:51
svarbu ne ugis, bet smugis!

75989. cc - mažiui s2007-03-01 19:53
Kai bus riesta - garsiai rėk- ratavokit, ratavokit !!! Atbėgsim gelbėti.

75992. s2007-03-01 20:18
vojeristas

75995. ragana Kornelija mažam s2007-03-01 20:32
mačiau tokių baisių - cinikų, nihilistų, neurotikų, girtuoklių, verkiančių, paleistuvaujančių, atgailaujančių... ko nors gal dar neprisimenu :). prie meno, visi kaip nors pakrypę. nu, vojeristai būtų prie neurotikų turbūt. tai kada man tavęs laukti trobelėj, pūkuotas žaisliuk :)) :))?

75996. mie2007-03-01 20:44
o tie, kurie ne prie meno, tai labai tiesus visi, kaip liniuotes? neik, sloguti, sakau tau.

75997. s2007-03-01 20:45
pakilus geliu gatve iki stiociu sankrtyzos, pasukus i desine sopeno gatven ir dar karta i desine pacioj pirmoj bromoj, atsiveria kiemelis, kurio gale (kairej pusej) pati tamsiausia broma. ja pakilus - vokieciu romantiku paveikslus primenas kiemas; palei sandeliukus desineje praslinkite iki kampo, tada pasukite i desine ir ten (nesakysiu kaip ispudingas tas vaizdas, reikia paciai pamatyt) viduryje, mane pamatysite;

kai nemune ledai isplauks. suzydes lazda.

75998. xX2007-03-01 20:51
Besti taukuotą virtuvinį peilį į jauną Uršulės kūną - na, jei aš būčiau dievas ar net pusdievis, pateisinčiau tik mirtiną gynybą arba atsaką į klastingą provokaciją. O gal ir nepateisinčiau, velniai žino. Priklauso nuo nuotaikos, matyt. Taigi, taip būtų, jei būčiau vienas iš dievulių, pvz., koks Alachas. kadangi peilių šokis su pasikratymais baigėsi linksmai ir pusiau laimingai, tai dabar galime susėsti prie stalo ir išgerti kruvinosios Meri. Ir eiti toliau kurti ir kurtis. Tarp kitko, patarkit, kaip patekti į kalėjimą švariomis rankomis? Noriu. Žinoti noriu. Gi turėtų būti tokia paslauga, po paraliais.

75999. s – xX2007-03-01 20:54
paskaitykit procesa

76000. xX2007-03-01 20:55
Na, sloguti, pasirodo - mes kaimynai. Tik pas mane reikėtų ne kilti, bet leistis gėlių gatve ir pasukti į raudonųjų žibintų gatvę. Aišku, kad tau sunku būtų prasiveržti pro paslaugias paslaugų siūlytojas, bet iš kokio trečio karto pavyktų, manau.

76001. s – m2007-03-01 20:56
aciu uz rupesti, "nebijokit" ; pasiimsiu cesnako, krimstelsiu siek tiek; be to, nors puse moteru - raganos, visos jos neskiria kaires nuo desines; neras.

76002. s2007-03-01 20:57
trecia karta nepavyko ...

76004. xX2007-03-01 21:04
Tarp kitko, Šopenas buvo ne Šopenas kompouzeris, bet Šopenas aludaris. Žodžiu, keliaudamos pas slogutį, neįsijauskit į baladę, bet galvokit apie alų su česnakine duona. Sloguti, ar gerai padariau, perspėjęs raganas, neskiriančias kairės nuo dešinės ir Šopeno nuo Šopeno?

76006. ragana Kornelija mažam s2007-03-01 21:18
tu ten būsi vienas? ar nesutiksiu ko nors, su kuo pasitaikytų tave supainioti ir nueiti su kitu? dėl visa ko: mane pažinsi iš raštelio rankose, į kurį persirašysiu tavo nuorodas ir vis žiūrėsiu besisukiodama tuose kiemuose, nes ne taip jau gerai juos pažįstu. ai, ką čia, raganą iškart visi atpažįsta iš plasnojančių ilgų plačių sijonų ir besidraikančių susivėlusių juodų kaltūnų. nosis, tiesa, ne tradicinė, užlinkusi ne į tą pusę - naujų laikų modifikacija nuo iliuministų laikų. bet ką čia ta nosis - detalė tiktai. iš dvasios mane pažinsi. pamatysi ir iškart suprasi: čia JI, ragana :)) :)) :)) ir dar Kornelija :)) :)) :))

76007. ragana Kornelija2007-03-01 21:21
nu bet kaip sau nori: nemandagu kviesti damą landžioti po kiemus. aš tikėjausi bent jau kokios užeigos. fu, jau tas šiuolaikinis jaunimas... kažin, bent pavaišinti kuo ar turės? ar gal pačiai reikia neštis dėl visa ko... į ką gi aš savo burtų gėralą paskui pilsiu, jei nieko neturės?..

76008. ragana Kornelija2007-03-01 21:25
ir kokios čia šarados: "neskiria kairės nuo dešinės..."? ar tai reiškia, kad reikia eiti į priešingą pusę negu pasakyta?... ir kas "trečią kartą nepavyko"? jam, man ar tai, kur paskutinė ėjo?... nu palauk, mažas nenaudėli...

76009. mie2007-03-01 21:26
ka tik sirgo, prie kompiuko vos vos, o dabar ziurek kad pasinese. po kiemus po kabakus.

76017. s2007-03-01 21:40
Ji?

76018. xX2007-03-01 21:41
Kažkada pasakojau istoriją apie raganą, dar pakartosiu sutrumpintai. Štai joja slogutis per girią ir sutinka RK. Ši, pastojusi kelią (teisingai suprskite žodį pastojusi) slogučio ir klausia - Kur joji? Pas slogutę, - nieko neįtardamas šūkteli slogutis. Ei, palauk, - sako ragana K. Užminsiu tau mįslę. Jei neįminui, galėsi toliau joti. Jei įminsi, turėsi su manim pasimylėti (natūralu gi). Na, slogutis pamąstė pamąstė ir sako - Mink! (pirmos dalies pabaiga; reklaminė pauzė; šoka basos raganaitės ir t.t.t.t)

76020. m2007-03-01 21:44
Ji.

76022. e -760182007-03-01 21:47
plojimai.

76026. xX2007-03-01 21:52
Taigi, plojimai nutilo. Ačiū. Karalaitis galvoja - na ir neprotinga ta ragana, juk apsimesti kvailiuku visada galima. Ir laukia, kol užmins. O ragana ir klausia - Kas tokia šalta, bjauri ir balose kurkia? Na, karalaitis aiškiai supranta, kad tai varlė, bet jei tai pasakys, tai turės dul***tis su ragana. Blyn. Negerai. Reikia suktis iš situacijos. Reikia neatspėti ir greičiau skuosti pas princesę. Spinta! - sušunka karalaitis. Va ir atspėjai! - net pašoka pora metrų raganka.
Štai tokie tie reikalai su raganomis. Gudrios jos, nepaimsi nei iš kairės, nei iš dešinės.

76027. mie2007-03-01 21:52
xX turbut jau isgere taure vyno bet dar neissikepe blynu.

76028. cc2007-03-01 21:53
Gerai, kad slogutė nesilanko šatėnuose. Būtų dar viena byla. :)

76030. zzz2007-03-01 21:54
Vaikučiai, besirenkantys šioje žydroje skylėje, eikit miegoti. Sėdi kažkokie beviltiški žmoneliai ir peza,peza. Tik patys sau įdomūs.

76031. mie2007-03-01 21:55
draugovininkas?

76033. s 2007-03-01 22:00
sakyciau, kad ta salta ir bjauri yra ji pati. negi sutiktu?

76035. ragana Kornelija2007-03-01 22:00
patys sau įdomūs? nu tai viskas tvarkoj :)) :)) blogiau, kai patys sau nbeįdomūs. tada pradeda zyzti.

76040. ragana Kornelija mažam s2007-03-01 22:04
cha cha, sloguti, matai, kokie lemties ženklai? laikas viską parodo :)) :)) :))

76041. e -760262007-03-01 22:05
svilpimas.

76042. ragana Kornelija - 76033. s2007-03-01 22:06
atsakyčiau į klausimą, bet įdomu, ką galvoja xXas...

76043. xX2007-03-01 22:07
Vyną anksčiau gėriau, prieš koncertą. Gediminas Gelgotas: be dviejų brukšnių - taip vadinosi. veiksmas vyko Šv. Kotrynos koncertų ir pramogų rūmuose. Na, visai nieko. Patiko.
O tada blynų nekepiau, tingėjau. Tai galima pamiršti - buvo seniai ir netiesa. Kepiau vėliau ir valgiau su cc padovanota labai skania uogiene. Uogienės dar liko, bet nebedaug.

76046. mie2007-03-01 22:11
ar dabar jau vadinasi koncertu ir pramogu rumai? tai gal jau sv.kotryna cia ne prie ko visai?

76047. s – rK2007-03-01 22:12
slogutis, beje, visai ne mazybinis zodis; tai, sakyciau, – egzistencialas!

o prie ko cia jis (xX)? gal tu jo kokia alter ego? ir kokie dar zenklai? vieninteli panasu zenkla patyriau, kai Fausta ziurejau 13 eilej 13 vietoj (toks bilietas...).

76048. bylos dalyvė2007-03-01 22:13
slogutė idėjų pasaulyje geria čafyrą ir verčia religinę erotiką...you no longer belong to yourself but to the One who moves you in union in Our Oneness. va čia tai tamsiausias bromas.

76051. ragana Kornelija mažam s2007-03-01 22:19
nu jau egzistencialas, egzistencialas :). taip ir matau iškeltą galvą :)) bet mažas tu ne dėl -učio, bet dėl s. o pūkuotas - nes raganos bijai. ar dabar aišku? ženklus rodo pats LAIKAS. tas, kur dešinėje komentaro :))))

76052. ragana Kornelija slogučiui2007-03-01 22:21
o, Faustą... tau patiko Margarita :))? žinok, visos raganos - Margaritos :))

76056. slogutis2007-03-01 22:35
dievinu nekrosiaus spektakliu moteris, jos tikros fejos-laumes-raganos; tik lakioja, plevena po scena; kaip dvasios, kaip zuvedros, kaip zaltvyksles, bet pilnos aistros, kuno, geidulio; fejerija;
o margarita sukrete; judesiai, balsas, nevilties sakos.

76092. rudra2007-03-02 10:58
75998.
Tai parašyt galėjo tik žmogus, aklai įtikėjęs savo teisuoliškumu - visur, visada. Net nenutuokiantis, kas yra neviltis, bejėgiškumas, egzistencinis siaubas, apimantis regint šipuliais byrantį gyvenimą, kai jau nieko negali pakeist. Jis gali fariziejiškai teisti, kaltinti iš aukšto - jis ne toksai. Sveikas jo kūnas, nesuluošinta dvasia, - abejingumas apsaugo nuo daugybės negalių. Tuo tarpu minios žmonių rėkte rėkia - kuo aš kaltas? kad esu invalidas ar ligonis? kad žiūriu į pasaulį pro grotas? kad esu beviltiškas skurdžius, negebantis pamaitinti savo vaikų? Kad esu silpnas, esu alkoholikas? O mūsų teisuolis žvelgia iš aukštybių toks sterilus ir skelbia: peilis tai taukuotas...
Bet ką gali žinot, kas dar laukia. nei vienas negali būt tikras, kad ir jo kada nors neišveš durniavežė. Rėkiančio visa gerkle iš nevilties.

76097. ragana Kornelija lyg ir slogučiui2007-03-02 11:33
mano santykiai su teatru tapo komplikuoti, kai Koršunovas pradėjo statyti mėšlinus fakingus, o aš nesupratau ir neuždievinau kelių iš eilės spaudoje išgarbintų spektaklių (pvz. Hamleto). būdama gerokai karštakošė, pasielgiau vienaprasmiškai: išsiskyriau su juo, teatru, turiu galvoj. nusprendžiau, kad tikriausiai esu nepakankamai mąstanti tokiam menui ar dar ko nors man trūksta ir dėl to neverta savęs kankinti. dabar lyg ir bandau grįžti. jei priims. kol kas žiūrėjau Bohemą.
o Faustas man pirmiausia - opera. sena nerūdijanti meilė. tik, matyt, būdama linkusi į daugpatystę, nesugebu apsispręsti, kurią myliu labiau - Guno Faustą ar Bize Karmen. operoje Margarita labai graži, tokia atsidavusi, naivi - spėju, kiekvienas vyras apie tokią svajoja :)

76099. xX2007-03-02 11:41
rudra, tu teisi. Aš neteisiu, tik noriu šviesesnių spalvų inešti į tą "tragišką" gyvenimą. O gal jis ir nėra toks tragiškas? Man tai keista, kodėl neleidžiama tėvui ir dukrai susitaikyti? Pamenu, kažkoks parlamentaras būdamas girtas sužalojo moteriškę. Jiems leido susitaikyti.
Vakar einant iš instituto matau - ant šiluminės trasos šulinio sėdi gyventojas, ką tik iš ten išlindęs. Šalia "Iki" maišelis. Sėdi visas apšepęs supilkėjęs ir žiūri į toliuose dunksančius daugiaaukščius. Po to atsistojo ir kaip koks meškinas patraukė link konteinerių. Prisiminiau, kad mašinoje yra likęs medaus litras, tai įdaviau. Ramiai pasižiūrėjo, nieko nesakė. Kai tik kitą kartą važiuosiu į institutą, suruošiu paketą. Ką geriausiai įdėti, kaip manot?
Sutinku, rudra, kad turime daugiau bendrauti ir padėti vienas kitam. Bendraujant atsiranda noras padėti.

76101. rudra2007-03-02 12:12
J I E pasakė aiškiai: susitaikyt galima tik tuomet, jei kaltinamasis pripažins savo kaltę. Jis nepripažįsta. Vadinas, nesijaučia neteisus ar pasielgęs blogai. Jei tik išvis yra pasielgęs, dar nežinia. Teisus ir tu, xXe, sakydamas - gal jis ir nėra toks tragiškas? Tas gyvenimas. Nes tasai tragizmas turbūt pačiam žmoguje slypi, vargu ar jis įtakojamas iš šalies. Vieni atsispiria viskam ir eina juokdamiesi, ir nebūtinai jie yra stiprūs. Kiti palūžta nuo menko nieko. Aš tai linkusi juoktis, kai kas nors paliečia mane, bet štai kai kalba eina apie artimiausius žmones, ypač jei jauties už juos atsakingas, čia jau gali apimt baisi neviltis. Ir tada stversies ar peilio, ar virvės ir šakos - kas pirmiau papuls po ranka.

76102. Rūta2007-03-02 12:25
gerai, rudra, parašei.

76103. s – rudrai2007-03-02 12:26
taip jau is karto ir stveriesi?

76104. kvailutė rudrai2007-03-02 12:30
rudra, ką reiškia „šipuliais byrantis gyvenimas“? Tai to momento (minutės/valandos/savaitės/pusmečio) emocinis lūžis, išsirikiavusių įvykių subjektyvus (nu)vertinimas. Trankymasis į sieną, nematant šalia durų, gal net neužrakintų ar pravertų. Arba plaukų rovimasis stebint tolstantį „Titaniką“, nes tu pavėlavai ir teks apsisukus vėl minti tas pačias gatveles, kuriose tavęs jau neturėjo būti. O gal pasaulio juodas užtemimas tavo akyse, nors šitaip tave dengė angelo sparnų šešėliai?

...ir gyveni toliau.

76106. rudra2007-03-02 12:37
Sloguti, aš - ne iš karto, todėl tik ir kvėpčioju dar. Matai, tokių dalykų jei stveries, tai tik iš karto, nes prieš tai apsvarstęs nieko panašaus jau nepadarysi. Šiaip tai galiu prisipažint, kad noras smurtauti man nėra svetimas, būna, ima ir iškyla į paviršių. Kartais įsisvajoju, kaip gera būtų biškį nuleist kraujo savo tiesioginiam viršininkui darbe. Būna, jisai pliauškia niekus, o aš žiūriu tiesiai jam į akis lyg apžavėta jo paistalų ir svajoju, kaip aš jį kankinu... kankinu... kankinu... Svilinu padus prosu ir pan. O jis toks bejėgis, ir rėkia - pasigailėk. O, kad jis žinotų, kas mano galvoj. taigi todėl nieko neatsižadu, maža kas gali atsitikt.

76107. rudra > kvailutei2007-03-02 12:44
Ar ne per dažnai stengiesi pateisnt savo niką? Be reikalo. Išsirikiavusių įvykių subjektyvus nuvertinimas, viešpatie apsaugok, kuo manaisi esanti, kad taip kalbi? Kalbėk žmonių kalba, bent jau su manim.
Šipuliais byrančio gyvenimo pavyzdys - štai. Tau išaugo guzas vienoj vietoj, nuėjai į onkologinį ir išgirdai - vėžys. Parėjusi namo anksčiau nei įprasta užtikai savo žmogų su kaimyne. Vakare atėjo policininkas ir išsivedė tavo sūnų, kuris, pasirodo, dalyvavo grupiniame išprievartavime. Iš ryto paskambino, kad mirė mama. Dar mažai? O gal sakysi - taip nebūna? Būna visaip. Ir tada jau tau ne angelo sparnų šešėliai šmėžuos akyse, o durnyno lova.

76108. R2007-03-02 12:48
o būna ir keli šie variantai į vieną supuola, o sprendimų negali daryti, o dar odelė ne dramblio....o visokie dar kompleksai ir traumos kažkada buvusios...

76109. kvailutė (parašyta prieš skaitant rudros atsakymą)2007-03-02 12:53
bet štai kai kalba eina apie artimiausius žmones, ypač jei jauties už juos atsakingas, čia jau gali apimt baisi neviltis.

Neviltimi, daugiau ar mažiau baisia, artimiausiems žmonėms nepadėsi. Bet net ir didžiausia meile nebepadėsi jau nebegyvam. Todėl visais kitais atvejais – toliau gyventi. Rudra, patikėk, šis atvejas toli toli gražu ne baisiausias.

76110. s – rudra2007-03-02 12:55
siek tiek netiketa is tamstos puses. pamenu, kaip peikei zmonelius uz ju smulkias nuodemes (samagona ar ka ten dar).

76111. xX2007-03-02 13:03
rudra, jei tau skauda, tai ir man skauda, nes vis tiek mes jau esame kažkoks neabejingas vienis. Gal ir Uršulės nereikia su purvais maišyti, nebent tik į purvo vonią įmerkti, kad greičiau žaizdos užgytų. Kaip sakau - mes nesam izoliuoti patys sau, mes esame ryšyje. Sigitas ir Uršulė irgi yra ir bus ryšyje. Vieno kalto niekada nebūna ir nebus. Paskambinsiu SG. Jei ką - galiu už jį kokia puse metų pasėdėti, jei jau taip kažkas nori jį pasodinti. Kažkokioj šaly taip galima, manrods?

76113. vasi rudrai2007-03-02 13:09
ačiū. kad esi ir kalbi.

76114. R2007-03-02 13:16
na, tai, kavilut, pasakok tą atvejį baisiausią.

76116. rudra 2007-03-02 13:26
Sloguti, nefantazuok - smerkiau pilstuko prekeivius ir policiją, kad ji veikia išvien, rašiau apie savo kaimo nelaimingus girtuoklius, bet niekad, niekad nesmerkiau jų, va tik dabar kvailutę užgavau - už besaikį maivymąsi, na, nusidėjau, ne angelas juk.
xXe, kažkuriam dūšios kamputy pati esu šiek tiek bomžė, todėl labai autoritetingai galiu tau patart: nenešk savo bomžui medaus, aną stiklainį apsižiūrėjęs, kad geras, jisai parduos (pardavė jau), geriau pasiimk nedičkę bonkelę, gerų lašinių, agurką ir pasėdėk sykiu su juo kur nors nuošaliai. Jo gyvenimo niekas nepakeis jau, bet tu iš jo gali išgirst visai įdomių dalykų, žinau iš savo patirties.
Oi, vasi, o man norėtųs, kad kalbėtum tu, o aš prislinkusi klausyčiausi. Beveik pasiilgau, kartais atsimenu, pasigendu.

76117. kvailutė2007-03-02 13:30
Rūta, čia ne konkursas, kas papasakos baisiausią atvejį. Ypač kai kiekvienam savasis, tas kuris dabar griaužia smegenis ir širdį yra pats baisiausias. O šiaip galvoju... Kol žmogus gyvas, neprapuola galimybė jam retkarčiais ir laimingu pasijusti. Jei dūšia neužšąla. O jei užšąla, yra galimybė jai atšilti. Gal ir raupsuotąja čia pasirodysiu, bet išdrįsiu spėti, kad šis didelis nesusipratimas gali labai suartinti tėvą su dukra. Taip suartinti, kaip nebūtų įmanoma darganojančios taikos dešimtmečiais ar net gyvenimais.

76118. cc2007-03-02 13:31
Kai išeidamas iš namo pamačiau ūkinio pastato degantį stogą, šaudantį kaip iš kulkosvaidžio šiferį,pilkus dūmus, kylančius kamuoliais iki dangaus ir atbėgančią rėkiančią - degam, kvieskit gaisrininkus,- melžėją, pagalvojau : ramiai,ramiai, tik neprarask sveiko proto. Atgal jau nieko nesugražinsi, galvok ramiai ką toliau darysim. Pastato jau niekas neišgelbės, gelbėk savo ,žmonos, darbininkų nervus, sveikatą- nuramink juos. Gyvenimas tuo nesibaigia, žemė kaip sukosi taip ir suksis, saulė švies. Po kelių metų net neprisiminsi to kas įvyko, tai ir dabar neverta pergyventi. - Tada elgiausi ramiai, apgalvotai, lyg tas gaisras manęs neliestų. Žmonai vis tiek prisėjo savaitę pagulėti ligoninėje. Man - nieko. Labai daug gyvenime priklauso nuo mūsų pačių vidinės nuostatos. Šiuo metu gyvenam ramiau, geriau, smagiau nei turėdami nepelningą karvių fermelę.

76120. rudrai2007-03-02 13:33
tai kad kabu ant taukuoto peilio galo, nelabai kalbasi. nebent su bomžais. turim toki klubeli šiluminej trasoj, pasėdim prisišlieję ir gerai.

76121. e - Ką geriausiai įdėti, kaip manot?2007-03-02 13:37
idek biblija. tepasiskaito apie teisingaji, visagali, apie "kencianciam dangus" etc.

76122. s toliau kabinejasi prie rudros2007-03-02 13:41
o neerzina, kad jie pritaria paksui?

76124. R:)2007-03-02 13:46
na, kai parašei, kad "ne baisiausias", tai ir pagalvojau, kad jau konkursas.

76125. xX2007-03-02 13:47
cc yra didesnis filosofas už daugelį tų, kurie dirba filosofijos institute:) Rimtai. O aš paklausysiu tavęs, rudra - šaldytuve turėtų būti virtų lašinių, šaldiklije - Finliadia, pasiimsiu juodos duonos, česnakų - agurkų, gaila, neturiu - ir gal sutiksiu pilkąjį trasų gyventoją. Tik abejoju, ar jis kalbėsis su manim. Aš irgi širdy esu bomžas. Yra buvę, kad miegojau kelias naktis Vilniuj po tiltu, po to - Kopenhagos požeminiame garaže, Briuselio oro uoste šalia tualetų, prie Baikalo medžiotojų namelyje. Visais atvejais buvo įmanoma įsikurti šiltuose pataluose, bet kai galima rinktis, renkiesi dvasiškesnį būdą. Taigi, šioks toks stažas yra:) Bet vis tiek gera turėti savo namus Lietuvoj. Man atrodo, kad tai pati geriausia šalis, ją beprotiškai myliu ir dėl jos galiu kažką gero padaryti.

76126. e - jei jau taip kažkas nori jį pasodinti2007-03-02 13:48
as noriu. rimtai. jau vien todel, kad feodalizmas negriztu. ir dar todel, kad mano kaimynas sedi uz pavogta vista, ir todel, kad neatgailauja, o apgailetinai meluoja ir issisukineja, ir...

76127. e - dėl jos galiu kažką gero padaryti2007-03-02 13:50
nueik i kitus rinkimus.

76128. e - kurie dirba filosofijos institute2007-03-02 13:57
ten nera nei vieno filosofo. pelnyti rubli is isminties ieskojimo priestarauja paciai filosofijos esmei. geriausiu atveju jie filosofologai, geriausiu.

76129. xX2007-03-02 13:58
ežere, į kitus rinkimus - nebent bus Referendumų ar panaši partija, kurios pgr tikslas - panaikinti partinę sistemą ir negrįžtamai įtvirtinti tiesioginę demokratiją. O rinkti atstovus - uždaras ratas. Nebūk naivus, ežere. Ne žmonės blogi, bet sistema išklerusi. Pasenusi. Devalvuota.

76130. zeta>rudrai2007-03-02 14:03
Keista. Buvo laikas, kai mano mylimiausi zmones griuvinejo po purvo vonias, o pats geriausias draugas labai aiskiai leido suprast: nesivelk, atsiribok, ne tavo reikalas, eik sau neatsisukdama. Ta akimirka isdribo is ranku stiklinis rutulys. Kaip taip, klausiau saves, kaipgi taip? O atsakymai tai zinomi. Pavadinciau tai istikimybe purve. Kai spjauni i viesaja opinija, gerus patarimus, neegzistuojancia renome - ir iki kaklo i nuoteku griovi. Kad maltumeis ten, pasaulio teisuoliams stebint nuo kranto, traukiotum prisisiurbelius, netektum jegu, leistum nevilties burbulus, pats butum silpnas, negrazus, apgailetinas, bet kazkokiu budu dar sugrabaliotum vidini epindokseri. Uz to ir kabiniesi. Nes daugiau nebuna uz ko.

76132. mie2007-03-02 14:05
pats didziausias didziadvasiskumas yra su bomzu izdazyti bonka. fantazija toliau nenesa. pasirodai tikras demokratas. ir kriskcionis, nusizemines kaip koks kristus. silumineje trasoje, kuri virsta sventykla akimirksniu. suvilgai savo baltas kojeles gyvenimo purve taip sakant, ir net nosies nesurauki. o jau kokiu isminciu isgirsi is bomzo kai jis tau atsivers. tikros gyvenimo patirties, giliuju slepiniu. xX, tu snobe pakazuchininke. medu atidavei. o as pavyzdziui, medaus visai nemegstu.

76134. s2007-03-02 14:09
kaip smagu kartais pazaisti bomzais (kai visada gali saugiai grizti); tarp nauju rusu net mada buvo tokia uzejus. o is tikruju ten kaip mat ismus dantis ir sugurins nosi. del teritorijos, del hierarchijos. tada dar policija prides. ir jau kelias atgal uzdarytas. suvisam. bet zudytis tada nebesinores. kazkodel.

76136. mie - zetai2007-03-02 14:12
vadinas nebuvo geriausias tas draugas, tai sakai jam, nu ir eik tu sikt, ir nueini su stikliniu rutuliu po pazascia.

76138. zeta2007-03-02 14:19
Taip ir buvo. Stiklinis rutulys bekrisdamas pavirto i tampru muilo burbula, atsispyre nuo zemes pavirsiaus ir nesuduzo. Bet jauciaus kaip vaikystej nukritus nuo "turniko". Dejaus i realybe, tpsknt, visa jega.

76139. mie2007-03-02 14:21
gal nuo to dejimosi ir pati igavote siokio tokio tamprumo.

76140. xX2007-03-02 14:23
ei, mieste, atsipeikėk. Prie ko čia fantazija ar demokratija? Bonkę ne bonkę, bet po čierką tikrai gerai, ne kartą taip yra buvę. Aišku, kad po to keliai išsiskiria - jis į šiluminę trasą, aš - į šiltus namus. Galima būtų susikeisti vietomis, bet trasos gyventojas nesutiks. Iš kuklumo nesutiks. Na gerai, važiuoju, o tai tikrai tušti plepalai liks...

76141. zeta>miestei2007-03-02 14:27
M-m (zeta purto galva). Esu is jazminu gimines :).

76143. rudra2007-03-02 14:40
Sloguti, jie manęs neerzina, erzina tie, kurie jais manipuliuoja.
Zeta, negraudink. Tas silpnas - nei negražus, nei apgailėtinas, jei kam pavyksta įsižiūrėt.
Mieste, jei nori su kuo susikalbėt, tenka išmokt kalbėt jo kalba. Ir tai joks nusižeminimas. Tiesiog tik atsitiktinumas, kad bomžas jisai, o ne tu. Juk tik atsitiktinumas lėmė, kad priglaudei niekam nereikalingą sušalusį katinėlį. Tai ar jam dabar didžiuotis prieš gentainius, kuriems mažiau nuskilo?

76144. rudra2007-03-02 14:42
Po galais. Noriu su xXu po tiltu.

76148. kvailutė2007-03-02 15:46
Kai mano sesuo nebegalėjo vaikščioti, ėmė piešti. Kai nebeišėjo ir piešti, guosdavo atbėgančią pažliumbčioti kvailutę, kai jos brangiausias ne pačiu geriausiu momentu taI užmesdavo nevisai tinkamo tono ar turinio repliką. O kai ji nustojo kvėpuoti, kvailutė prarado sugebėjimą kitus guosti, nes... O gal ir niekada neturėjo tokio sugebėjimo. Todėl ir neapsimetinėja.

76150. Rūta:(2007-03-02 15:51
užjaučiu dėl sesės, kavilute.

76151. ragana Kornelija rudrai2007-03-02 15:54
tikiuosi, tavo svajonė išsipildys :)). negali gi toks geras xXas neišpildyti tokio kuklaus šatėnės noro :)). o kurį tiltą rinktumeisi? aš tai siūlyčiau kurį nors per Vilnelę Belmonte - gamtoje :).

76152. Rūta2007-03-02 15:56
paprastai žmogui ne vien paguodos ar patarimų, pagalbos reikia, kai blogai.dažnai užtenka vien to, kad tave girdi, supranta.tarsi šalia pastovi ir tiek...juk vis vien mes patys turim rasti išeitis iš blogų situacijų, iškentėti , išnešioti praradimo gedulą.na, truputį kažkas užuovėją padaro silpnam medeliui, kol jo liemuo suaugs...

76168. krankt rudrai2007-03-02 18:50
Kiekviena civilizuotu zmoniu visuomene turi savo istatymus, kuriu privalu laikytis, o uz ju nesilaikyma yra numatytos bausmes. Tam uz visuomenes lesas islaikomi teismai, kalejimai, kitos teisingumo institucijos. Uz smurtavima baudziama. O smurtas pries silpnesni (vaika, moteri) moraliniu poziuriu yra ypac zemas poelgis ir neatlaiko jokiu pasiteisinimu (egzistencine neviltis,netramdomas inirsis, alkoholizmas ir t.t.). Ne uz kalnu buvo laikai, kai vyras galejo talzyti savo zmona kaip tinkamas, tai buvo "tik seimos reikalas". Sitas "aukso" amzius jau baigiasi, ir toks elgesys yra baudziamas. Nevadink fariziejais zmoniu, kurie nepritaria amoraliam elgesiui: nors nusikalteliu turime apsciai, bet dauguma zmoniu kalejimuose nesedi,kitu peiliais nebado, kuokom nedauzo,sieros rugstimi nesilaisto. Galiu pakloti simtus pavyzdziu, kaip zmones, aptureje siaubingiausiu isgyvenimu, nepakele rankos pries savo artima. Dauguma zmoniu kancia tik sutaurina, padaro juos dar supratingesniais, atlaidesniais,tik jau ne kriminalistais. Tikiu, kad SG atveju ekspertai issiaiskins, ar tai buta ligos, o girtumas kriminalineje byloje yra ne lengvinanti, bet sunkinanti aplinkybe.

76170. kiskis p2007-03-02 19:31
nu kaip is rasto. praejo aukso laikai, deja deja.

76182. rudra2007-03-02 20:30
Krankt, bet būtent girtumas nė karto nebuvo minimas oficialiai, girtumas - tik spėlionės, niekieno nepatvirtintos, o štai kad liga sunki ir nepagydoma - žino visi, tai buvo skelbta spaudoj, TV, patvirtino ir jis pats. Beje, ne visada (kad ir šiuo, aptarinėjamu taip plačiai ir gana grubiai, atveju) mes, moterys, esam silpnesnioji lytis. Bent jau aš dažniausiai jaučiuosi stipresnė, nes diržą ne visada demonstruoju, ir gali atsitikt, kad agresorius bus nustebintas, ir net labai. Dėl kaltės - čia, kaip ir Nemo diskusijoj - kol neįrodyta, tol nekaltas. Tiesiog nederėtų iš anksto teisti.

76214. krankt rudrai2007-03-03 05:02
Kad niekas jo ir neteisia, tam yra teismas, o zmones gali ir net turi savo nuomone pareiksti, juolab, kad "nutikimas" tai ne kasdieninis, jokios cia prazangos nera. Kas del moteru ir vyru, tai visokiu isimciu pasitaiko, bet fiziskai moteris yra silpnesne uz vyra, taip gamtos sutvarkyta. Beje, jeigu pasidometum kriminologine statistika, tai zinotum, kad kur kas didesnis procentas vyru sedi kalejimuose; ypac didelis procentas moteru, nuzudytu "seimyninio kivirco" metu - tokie yra liudni faktai. Amerikoje i smurtavima seimoje, ypac pries moteri ir vaikus, ziurima itin grieztai, Gedai ten butu buve liudniau. Gal as jau ir atpratusi nuo lietuviskos tvarkos, nezinau. :) P.S. Kad apie alkoholi buvo minima, tai tikrai skaiciau kazkokiam portale, tik neisidemejau kuriame, nes daug tu pranesimu juk pasirode. Tu tik ziurek, nepripjauk to savo virsininko, nes kalejimas - tikrai klaiki vieta. ;)

76215. krankt kiskiui p2007-03-03 05:05
Tu, kiskeli, matau, labai noretum savo paciai dantukus paretinti, ne? Ypac jeigu paciute - rudoji loke. :)

76247. Tam(ai) krankt2007-03-03 14:35
Kranksi, nes kažkur kažką girdėjai, "taip laikraščiai rašė, kažkokiame portale skaičiau". Tikėti, ką rašo laikraščiai, tai tiesiog norėti būti apgaudinėjamai. Nei Sigitas buvo išgėręs, nei dukros badė. Visą šią istoriją inscenizavo ir eskalavo Uršulė su būriu draugių, pajungusių išplatinti kraupią, pačių sugalvotą info padedant draugužiams iš Delfi. Paskui toks veikėjas, vienos meilužis, LT laikr. parašė, esą Sigitas kelis mėn. gyveno su sugyventiniu. Nesąmonių lavina pylėsi kaip išardyta užtvanka. Šiais laikais už kliedesius laikraščiai atsakomybės nebeprisiima, nors turėtų. Ir maitina tokias KRANKT "briedu". Miskit į sveikatą. Bet tiesa - čia pat. Ji netruks paaiškėti. O Uršulė tuo metu jau bus išnešusi uodegą į kokią Airiją ar Angliją. Tėvą išmurkdė srutose, pakišo po psichiatrų mikroskopu, ir - atia. Beje, o kas stipresnis - 64 metų kūrybinio darbo nualintas pensininkas ar 25 metų dar nieko rimta nedirbusi klestinti vampyriukė?

76252. krankt > 762472007-03-03 17:39
O kokia proga tureciau tiketi tamstos versija? Kad esi ne laikrastis, o numeris 76247?

76258. rudra > keletas fragmentų Krankt2007-03-03 19:46
Kelių mėnesių jausmas
Lyg nesuvokčiau, kad gyvenu. Kieno šitas spektaklis? Kada jis prasidėjo? Tęsiasi. O gal jau pasibaigęs. Beliko epilogas. Paskui ištuštėjusi salė, rūbinė, kelionė į namus.
Spektaklis. Kažkas buvo apdūmęs man akis, užtemdęs protą.
Begalinis noras - miego ir beviltiškos pastangos užmigti. Kai negelbsti jokios tabletės.
Blūdinėjimai naktį.
Kartkartėmis kaži kokie vos atpažįstami balsai. Darbų ir tikslų beprasmybė.

Vienoje upės pusėje - kapinės, kitoje - Tuskulėnai su per Vėlines sužibusiu kolumbariumu...
Kai prieš porą metų ieškojome buto, aukšto, šviesaus, - ar pagalvojome, kad labai greitai mūsų namai virs mirties namais?

...ir pasaulis, ir viskas jame, ir mes patys tesam fragmentai. Ir mūsų gyvenimas, ir patirtis - vienos nuotrupos, nuolaužos.
Svarbu yra tai, kad fragmentai byloja apie visumą. Visa mūsų laimė - per fragmentus, iš fragmentų - fragmentiškai ką nors pasakyti apie visumą.
Jei iš karto bylosi apie ją, bus daug patetikos, netiesos. (Sigitas Geda)

76265. > 762582007-03-03 20:42
Psichinio ligonio sapaliojimai.

76266. ivs > 762652007-03-03 20:53
kas ant kito sako, ant savęs pasisako :))

76270. Bum2007-03-03 21:44
Ar negalėtumėt vieni kitiems siųsti SMS žinučių, dažniau naudotis TEO, Lietuvos pašto paslaugomis, užuot viešai demonstravę savo proto ir jausmų skurdumą?

76271. ivs > Bumčikui2007-03-03 21:51
negalėtume. mūsų protas ir jausmai tam per menki. mes iš viso neturime proto. ir neturime, ką pasakyti. ir jausmų neturime. ir nepergyvenkit dėl mūsų. mes neverti to. ačiū už dėmesį, vienok.

76285. Elegija2007-03-04 12:00
Sigitas Geda, kur bepasisuktų, kuria "mirties namus".

76315. krankt rudrai2007-03-04 18:34
Aciu, kad suradai laiko parasyti si fragmentuka. Vakar perskaiciau KD interviu su Cieskaite. Nyku. Ciurlionis juk irgi sirgo psichine liga, tik kitu nei zalojo, nei zude. Matomai, jei zmogus neturi ryskios prigimtines agresijos, tai net ir liga to nepaastrina. Arba kaip kad musu senoliu ismintis sako, kad kievienas durniuoja savaip.

76323. mie2007-03-04 19:09
ko gero senoliu ismintis byloja ne apie ligonius. juk ir amerikonu sventos taisykles pripazista kad ligonis yra nepakaltinamas. jis nesuvokia ka daro.

76353. krankt2007-03-04 21:35
Pakaltinami ar ne, zudikai ir smurtautojai man simpatiju nekelia.

76354. kiskis p2007-03-04 21:40
keista, turint omeny jusu baltus kailinius su kraujo karoliukais ir siaip... uzsiemima.

76379. krankt2007-03-05 00:52
Kiskeli, juk zadejai atokiau nuo manes laikytis, o visgi drasa virsu paeme. :) Gero tau sekmadienio.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:28:35 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba